Muligheter og utfordringer med fri programvare og delingskultur. «åpen og fri» Ole-Kristian Tangen IKT-sjef Asker kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Muligheter og utfordringer med fri programvare og delingskultur. «åpen og fri» Ole-Kristian Tangen IKT-sjef Asker kommune"

Transkript

1 Muligheter og utfordringer med fri programvare og delingskultur «åpen og fri» Ole-Kristian Tangen IKT-sjef Asker kommune 1

2 Asker kommune Moderne bygd mellom Oslo og Drammen innbyggere ansatte

3 smalltalk om IKT i kommunenorge fri programvare og åpne standarder Delingskultur Asker velger Open office Annen fri programvare Nettsamfunn / nettplattformer

4 Men først en liten digresjon På nett i 1993 WAIS, Gopher -> MOSAIC Gratis web browsere Deling og «stjeling» av html-kode Mye av entusiasmen, gløden og viljen fra den tid vises nå gjennom fri programvaremiljøet

5 Relevant kommunal IKT utviklingshistorie Kommunene har ingen programmerere / systemutviklere => 100% outsourcet, regnes ikke som core business Har kjøpt «proprietær hyllevare» fra IKT-leverandørene Ett og ett nytt fag- eller støttesystem ble kjøpt inn Svært kompleks IKT-arkitektur / store driftsutfordringer => «proprietær standardisering» - Microsoft plattform Alle kommunale tjenester skal nå tilgjengeliggjøres via internett for innbyggere og næringsliv => Alle data må henge sammen => Innbyggerne forlanger åpne standarder i løsningene

6 Hvem er sjefen? 6

7 Helhetlig perspektiv, alt henger sammen! Innbygger Web portal 3 Internett Web portal "Mine sider" Servicetorget Web portal 2 Internett Web portal Full tilgang (CRM) Ansatte Web portal 1 Intranett ansatte "Mine funksjoner" Fagpersonell Fagsystemer Prosesser, rutiner Gerica OppAd ESA Komtek

8 Hvordan vi ikke ønsker å fremstå! Fragmentert og uoversiktlig e-post Intranett Kontrakt Personal Eiendom Gerica Agresso ESA KomTek PL-lønn Innkjøp 8

9 Innbyggernes møte med kommunen Enkel digital inngang Portal Kontrakt Eiendom Personal Innkjøp KomTek Agresso ESA e-post UA Gerica 9

10 Samhandlingsarkitekturen er kompleks, ting tar tid fra å tilby innbyggeren å sende et søknadsskjema via internett til å automatisere integrasjon mellom portalsystem, fagsystem og sak/arkivsystem tilby innbyggerne innsyn i kommunens saksbehandling i prosessen web services, xml, sende, motta, sende resultat, videresende Tid før kommunene forstår hva man har behov for Tid før leverandørene forstår hva kommunene har behov for, og hvilken rolle den enkelte leverandør har: portal, fag, sak/arkiv Foretingsmessige / økonomiske modeller som passer for alle

11 IKT leverandørene Mangler kompetanse på helhetlig informasjonssikkerhet og prosessforståelse for kommunal saksbehandling Leverandørene aner ikke hvilke behov kommunene egentlig har Det er bare kommunene som kan fortelle dem behovet sitt Hvis ikke, leverer de tjenester som ikke passer inn hos kommunene Bruk av åpne standarder vil over tid være en fordel Det er langt fra innbyggeren via kommunen ned til programkoden Alle leverandørene bygger sin portal eller webversjon, men de er ikke like Kommunen ønsker sin overbyggende kommuneportal, hvor leverandørene leverer hver sin del av kommunal helhet

12 Hvorfor fri programvare i kommunenorge? 429 kommuner Lik tjenesteproduksjon Krevende økonomi...? Samfunnsaktører med oppgave å skape størst mulig verdier for sine innbyggerne Det må være en ideelt utgangspunkt for utviklingssamarbeide, gjenbruk og delingskultur

13 Visjonen er god Kommune 1 utvikler programvare 1 - programvaren deles fritt med interesserte kommuner Kommune 2 utvikler programvare 2 - programvaren deles fritt med interesserte kommuner Kommune 3 videreutvikler programvare 2 - programvaren deles fritt med interesserte kommuner Kommune utvikler sammen programvare 3 - programvaren deles fritt med interesserte kommuner

14 Og kommunene ønsker svært ofte å dele og å samarbeide på IKT sida Spør du om noe i en annen kommune, så deles det: - Løsningsforslag / oversikt over eksisterende løsninger - Kravspesifikasjoner / konkurransegrunnlag - Erfaringer med IKT leverandører / prosjekterfaringer - Dokumentasjon / user guides / opplæring Mange IKT IKS driftssamarbeid Men programvaren eier vi ikke, så den kan ikke vi ikke dele med hverandre

15 Programvaresyklus Spesifisering av behov / funksjonalitet i programvare Utvikling av programvare Drifting av programvare Support / service / feilretting av programvare Videreutvikling / tilpasninger av programvare Kommunene må føle seg trygge gjennom hele programvaresyklusen

16 Forretningsmodellene for fri programvare er ikke på plass Hvordan heve kompetansen i kommunene? - FAD / DIFI / KS / friprogsenteret gjør mye godt arbeide Hvordan sikre finansiering av utvikling av programvare? - Gjennom hele programvaresyklusen - De sentrale initiativ / krisepakkene tar slutt etter en stund Hvem kan drifte og forvalte løsningene? - Mange IKS'er er etablert basert på IKT drift Hvem kan koordinerer utviklingsprosessene? - Etablere IKS'er basert på IKT utvikling? - Drifts IKSene tar et ansvar / utvider scope?

17 Hva gjør Asker med fri programvare? Asker er ikke i tet, men tar noe små skritt Har i all hovedsak «proprietær hyllevare» Sliter på integrasjonssida Jobber tett med noen av våre IKT leverandører mht. tilrettelegging for åpne standarder, integrasjoner og for større fleksibilitet i løsningene - Slik jobber vi / - Dette er våre behov Aksepterer fortsatt en del kortsiktige proprietære løsninger for å komme videre eller løse et problem

18 Hva gjør Asker? Mål i kommunens handlingsprogram «Styrke bruk av fri programvare i Asker kommune og norsk offentlig sektor gjennom styrking av konkurransesituasjonen innenfor kontorstøtteapplikasjoner» - Overgang fra Microsoft Office til Open Office

19 Hvorfor gjør Asker det? - Hindre OO fungerer ikke mot kommunens fagsystemer OO / fri progrmavare er ikke gratis Hva med kompetansen vi i dag har på MS Office? Hvorfor skal vi bytte et system som fungerer OK? Alle andre bruker MS Office

20 Hvorfor gjør Asker det? - Muligheter Integrasjon mot kommunens fagsystemer - Integrasjonsprosjekt med friprogsenteret (FAD) - Fokus på integrasjonsproblematikk og åpne standarder mot våre IKT leverandørene - Mange fagsystemer fungerer mot OO og de fleste fagsystemer bruke lite Officefunksjonalitet OO / fri progrmavare er ikke gratis - Men OO har ihvertfall ingen lisenskostnader - 4 MNOK i lisenskostander å oppgradere MS Office

21 Hvorfor gjør Asker det? - Muligheter Hva med kompetansen vi har på MS Office i dag? - Nettbasert e-læringsløsning i regi av friprogsenteret (FAD) Hvorfor bytte et system som fungerer OK? - MS Office 2000 er gammelt, OO 3+ vil være fornyende Alle andre bruker MS Office - Noen kommuner har byttet, men bare delvis - Elevene i Videregående skoler i Akershus bruker OO - Noen må være tidlig ute og vise at det går bra - Standarder viktigst, ikke verktøy

22 Hvorfor gjør Asker det? - Realisme Asker kommune har god tid, bruker 2009 og Skolene flyttes sommeren Andre deler av kommune bestemmes fremover nå Trygg på forretningsmodellen - Vil sikres finansiering til videreutvikling i overskuelig fremtid Signal til IKT leverandørene / Microsoft - Bruk åpne standarder / åpen kildekode - Senk lisensprisene på MS Office

23 Annen fri programvare e-lærings verktøy - my sqldb -

24 Annen fri programvare e-initiativ, høyskolen i Vestfold

25 Annen kommunal fri programvare FriKomPort FAD Reiseregningen.no, Mulig knytning mot Visma Bærum SOA Bergen FDV / kommunal utleievirksomhet

26 Nettsamfunn / nettplattformer Hva kan kommunene bruke dette til? Facebook, Nettby koommunal konto? YouTube kommunalt videoarkiv? Flikr kommunalt bildearkiv? Twitter kommunal blogg? FixMyStreet kommunal tjeneste? Spotify

27 Hva er den kommunale rollen i nettskyen? Tilgjengeliggjøre eller dele data med nettskyen Budstikka dekker aktuelle kommstyresaker:

28

29

30

31

32

33

34 Nettsamfunn / nettplattformer Samhandle med nettskyen e-initiativ flere stemmer hvis kobling mot facebook?

35 Nettsamfunn / nettplattformer Samhandle med nettskyen Behandle oppdrag fra «FixMyStreet» via «AskerDialogen»?

36

37

38 Takk for oppmerksomheten