Hvert chakra spiller i flere farger, men vanligvis hentyder man at de følger regnbuens 7 farger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvert chakra spiller i flere farger, men vanligvis hentyder man at de følger regnbuens 7 farger."

Transkript

1 Kundalinichakraene - plassering, kjennetegn og funksjon Når en arbeider med selvutvikling, og især åndelig utvikling, foregår dette ved å rense ut og å skape balanse i chakraene og i personlighetens legemer. Personlighetens legemer er det fysisk / eteriske, astrale og mentale stoff. Dette omtales også som menneskets aura. Jo mer en renser ut, aktiverer og balanserer jo mer kan sjelens lys få skinne inn i personlighetens verden og jo mer åpen blir en for det universelle og guddommelige liv. Chakra (sanskrit) betyr ganske enkelt hjul. Når vi snakker om menneskets chakraer er det ofte de 7 hovedchakraene vi omtaler. Det befinner seg et langt større antall, da man sier at det finnes chakra eller energisentre hvor flere meridianer møtes. Man snakker om 21 mindre og 49 små enerigsentre. Det er chakraene sammen med det eteriske legemet som utgjør forbindelsen mellom det fysiske og psykiske. Chakrene er bygget opp av eterisk, astralt og mentalt stoff. Et chakra kan sees som et traktformet hjul som ligger som en munning fra like utenfor huden. De 4 nederste chakra er så festet videre innover til ryggsøylen via en streng. Halssenteret er festet til nakkevirvlene. Panne og kronesenteret er knyttet til hode og sine respektive kjertler hypofysen og pinealkjertelen. Hvert chakra spiller i flere farger, men vanligvis hentyder man at de følger regnbuens 7 farger. Via meridianbanene/nadiene som chakraene er tilknyttet påvirkes nervesystemet og det endokrine kjertelsystem som igjen sender hormoner ut i blodet. Chakraene kan være i balanse og ubalanse ut fra hva og hvor mye som har fått festet seg til vårt energisystem. Chakraene er oppdelt i segmenter som kan sees som blader i en blomst. Desto mer et chakra er renset jo mer strålende er dens farge og jo mer av blomsten har foldet seg ut. Det antydes at det som ligger lengst inne i

2 chakraene er det som lengst tilbake i tid, hva gjelder følelsesmessige, mentale eller eteriske opphopninger.. Når man snakker om blokkeringer i chakraet er det snakk om tyngre følelser som nedsetter sirkulasjonen i chakraet. Arbeid med livsområdene som er knyttet til chakraene og foredling av vårt fysiske legemet, tanke og følelsesliv gjør at chakraene øker i rotasjon og påvirker vår psykisk og fysiske helse. Dette kan sees ved at de fargene som kommer ved chakraets rotasjon blir lysere i fargen Til chakraene er det karakterisert et tilhørende element, et symbol og tall. Tallet refererer til anntal segmenter eller kronblader i det respektive chakra. En del av chakraene er det også knyttet psykiske evner til. Chakraene er nøye avstemt i forhold til hverandre, slik at den psykiske balansen beholdes og for at vi ikke åpner opp for psykiske evner vi ikke er rede til. De 3 nederste chakraer, som handler om det fysiske livs basale forhold, har vi til felles med dyreriket. De 4 øverste handler om kjærlighetsevnen, tankeverdenene, den skapende intelligens og forbindelsen til den åndelige verden. Rotchakraet Element; Jord Tall: 4 Symbol: en firkant med en sirkel. Plassering: mellomkjøttet mellom kjønnsorgan og anus. Karakteristika: sikkerhet og fysisk overlevelse Handler om: den daglige virkelighet (fundament) sikkerhet, trygghet, vilje til overlevelse/være på jorden. Derfor handler senteret naturligvis også om evnen til å manifestere i den fysiske virkelighet samt sans for proporsjoner. Dersom man som barn ikke fikk sine elementære og grunnleggende behov dekket kan det senere følge en som en konstant følelse av usikkerhet og angst for verden. Handler også om forhistorie (tidligere forbundethet med Jorden) Senter i harmoni: gir oss opplevelsen av forbundethet med Jorden og dens skapninger. Livsenergien er intakt og vi vil føle oss som en del av livets naturlige rytmer av ro og aktivitet, død og gjenfødsel. En klarer med letthet å virkeliggjøre mål og en bæres oppe av en grunnleggende tro og tillit til livet og er takknemlige for det vi har og for det som er.

3 rotfeste, realisme og mot Senter i ubalanse: Ubalanse viser seg ved materiell fokusering, ulyst til å gi slipp og konsentrasjon om egne følelsesmessige behov, slik at en lett kan komme til at overse kroppens behov. Dette kan medføre svak konstitusjon og lav motstandskraft. Det kan mangle fast grunn under føttene hvilket igjen kan medføre frykt og usikkerhet, manglende evne til grensesetting, gjennomslagskraft og stabilitet. angst for kaos, tvangsnevrose og materialisme. Kjønnsdrift og livskraften (Kundalinienergien har sitt hovedsete i dette senteret) Korresponderende legeme: astral, men tilknyttet fysisk Rotsenteret er knyttet til bena, knoklene, tarmsystem, blod og celleoppbyggning, nyrene og binyrene. Fysiske sykdommer knyttet til dette senteret er smerte i korsryggen, åreknuter, hemorider, endetarmsproblemer og sykdommer i ben og føtter. Harachakraet (sakralsenteret) Element: Vann Tall: 6 Symbol: Sirkel med en liggende måne Plassering:To fingre under navlen. Karakteristika: Sensasjon, drift Handler om: Handler om vår fleksibilitet, spontanitet og til dels vår kreative manifestasjon. Harasenteret rommer også historien om vårt forhold til de nære relasjoner (f.eks. foreldrekjærlighet). Senter i harmoni: Harmoni kan vise seg gjennom en naturlig flyten med livet. En åpenhet, spontanitet og naturlighet i følelser og seksualitet som kan føles som en mulighet for å danse med livet. Følelsene vises ekte som de føles, og det er et uttalt behov for at vise kreativitet. Frihet fra rammenes normer og fordommer. evne til å nyte, føle, rytme og flyte med Senter i ubalanse: Et blokkert harasenter kan uttrykke seg ved mangel på lekenhet, overdreven nytelse, manglende kreativitet og uhensiktmessig nysgjerrighet og dramatisering. Det kan være grader av oppgitthet, desillusjonering og det kan være en tendens til at søke trøst i alkohol, mat eller sex.

4 forlystelsessyke, uro, drømmende Korresponderende legeme: astralt, men tilknyttet eterisk Harasenteret er knyttet til bekken, underlivet og kjønnskjertlene, nyrene, blære og nedre tarm. Fysiske sykdommer i dette området kan være menstrasjonsproblemer, barnløshet, vaginale infeksjoner, cyster på eggstokkene, svulster og celleforandring i kjønnsorganene, kjønnssykdommer, smerter i lendeområdet, blære og urinveisinfeksjon. Arbeidsområder på den åndelige utviklingsvei: livslyst, forholdet mellom ønsker og begjær, misbruk, seksualitet, spirituelle parforhold og intuitiv utfoldelse, det indre barn Miltsenteret: Plassering: Like under nederste brystribben på venstre side (over milten) Oppgave: Oppsamlings- og fordelingssenter av livsenergi (prana). Pranaen blir herfra fordelt videre til de andre chakraene. Miltsenteret sies å være det eneste stedet i kroppen hvor vi er i stand til å ta inn prana (livsenergi), men enkelte teorier går også på at man kan ta inn en form for livsenergi via kronesenteret, men den er da trolig mer subtil. -Senterets renhet er sentralt i forhold til personens fysiske tilstand. Miltsenteret kan sees som en dynamo for den eteriske energi. Solar plexus: Element; Ild Tall: 10 Symbol: Sirkel med firkant i Plassering: mellomgulvet (4 fingerbredder over navlen). Karakteristika: vilje, jeg-styrke Handler om: evne til å være seg selv, personlighetens manifestasjon. Motsetninger og emosjoner (vrede, angst, makt, avmakt, selvhevdelse, ettergivenhet, hat, forelskelse, betinget kjærlighet, sjalusi osv. ). Grensesetting er et vesentlig punkt knyttet til dette senteret. Står involvert i all fysisk manifestasjon. Senter i balanse: Et åpent og harmonisk Solar Plexus uttrykker seg i glede ved egne kvaliteter, styrke og mot, og vi er i stand til at akseptere andre som de er. Vi er i stand

5 til å integrere nye opplevelser og utfordringer så vi vokser i styrke og klarhet. En ser en selv som selvsikker, med et godt egenverd og føler en føler kjærlighet til seg selv. handlekraft, styrke og fryktløshet Senter i ubalanse: Et for åpent Solar Plexus gjør at vi blir invadert av andres energi og ikke kan føle oss selv. Vi fristes til at være overkontrollerende og/eller hyperaktive, der vi søker ytre anerkjennelse fordi vi ikke anerkjenner oss selv. Vi fristes til at manipulere eller bruke makt når vi gjerne vil at livet og andre skal passe inn i vårt verdensbilde. Når en ikke kan høste anerkjennelse eller kjærlighet eller føles at en lykkes i livet - inntreffer avmakt og frustrasjon ovenfor utfordringene og tilpasningen eller skyld og angst overfor andre og helst vil vi lukke av for livet med dets uforutsigbare hendelser. maktsyke, grådighet og følelse av adskilthet Korresponderende legeme: astral Knyttet til fordøyelsessystemet, lever, galle og milt, dessuten huden og synssansen, det autonome nervesystem, samt bukspyttkjertelen. Fysiske sykdommer: magesår, mage og tarmproblemer, diabetes, betennelse og kreft i bukspyttkjertelen, nyreproblemer, leverproblemer, gallestein, binyresykdommer, forstoppelse, anoreksi, bulimi, kvalme og diaré. Psykiske evner: Solar plexus er senter for den psykiske energi. Det er derfor flere psykiske evner knyttet til dette senteret: - Astral (klarfølelse). - Levitasjon: evne til fysisk å heve kroppen. - Transportaksjen: menneske flyttes fra et sted til et annet. - Telekinese: evne til å flytte en fysisk gjenstand. Når man ikke har full kontroll eller kan styre evnen kan den psykiske energi påvirker fysisk ting rundt en el. påvirke elektriske apparater (av/på etc.). - Apport: fysisk ting hentes fra andre steder (for eksempel fra den andre siden av kloden). - Bi-lokasjon: flytte deler av bevisstheten til et annet sted slik at du opplever å være to steder på en gang. Man er bevisst på et sted og ubevisst på den andre.

6 Hjertesenteret: Element; luft Tall:12 Symbol: sirkel med 6 takket stjerne i Karakteristika: kjærlighet, sinnelag, empati, vi bevissthet, tjeneste Handler om: I tillegg til kjærlighet; medfølelse, gi ubetinget, godhet, glede og sorg. Et rimelig åpent hjertesenter er en forutsetning for at intuisjonen kan virke og dermed også skjelneevnen. Senter i harmoni: Hjertechakraets utviklingsstadium viser seg i første omgang som et varmt og åpent eller som et kaldt og lukket hjerte. Det kan dog være tilfeller hvor et forholdsvis lukket hjerte er skjebnebestemt, idet det skal utvikles andre kvaliteter. Et åpent hjerte giver ubetinget kjærlighet og er Guddommens ankerpunkt. (sjelen er forankret via livstråden i hjertet) Dermed fungerer det som en port for Universets kjærlighet som fritt kan strømme og vibrere gjennom oss. Gjennom hjertet er vi overmåte empatiske og har ingen problemer med å forenes idet vi har en vel utviklet evne til forståelse, medfølelse og toleranse. forståelse, medfølelse, toleranse Senter i ubalanse: Når hjertechakraet er blokkert eller disharmonisk vil vi være givere, men kan kanskje ikke helt merke kjærligheten som en kilde gjennom oss. Vi ønsker gjerne å motta anerkjennelse og bekreftelse for det vi gir. Vi blir triste, selvmedlidende og motløse ved avvisning og trekker oss inn i vårt skall. I hjertet bærer vi sorgen over tapt kjærlighet, tapt identitet osv. Angst er også et resultat av et ubalansert hjertesenter. la det stå til, dovenskap, svakt jeg Knyttet til: øvre rygg, brystkasse, hjerte, kretsløpet, lungene, armene, hender og thymuskjertelen. Korresponderende legeme: overgang astral-mental Fysiske sykdommer: hjerteinfarkt, forstørret hjerte, astma, allergier, lungeproblemer, bronkitt, kretsløpsforstyrrelser, problemer i øvre rygg, armer, hender og skulderbelte. Psykisk evner: -Klarfølelse. -Psykometri: bruke fysisk gjenstander fra en person til å få fatt i energien til vedkommende og dermed kunne tune inn på personen.

7 Halssenteret: Element; eter, chi Tall: 16 Symbol: en sirkel med trekant med en mindre sirkel i. Plassering: strupen Karakteristika: kommunikasjon og skapende arbeid Handler om: uttrykke seg kommunikasjon, kreativitet, skapende intelligens, tenke, tale og lytte. Senter i balanse: uttrykker seg med kraft og trygghet, skaperkraft, helhetsorientering og overflodsorientering Senter i ubalanse: svak stemme, manglende evne til å uttrykke seg, tilbakeholdenhet eller et frembusende ytre ved overaktivitet, maktlyst, misunnelse og fanatisme Korresponderende legeme: lavere mental Fysisk knyttet til hals, munn, tenner, ører, kjeve, nakke og skjoldbruskkjertelen. Fysiske sykdommer: vondt i nakken, tannkjøttproblemer, halsbetennelse, spenningshodepine, hovne kjertler og stoffskifteproblemer Arbeidsområder på den åndelige utviklingsvei; å gi uttrykk for oss selv, lydhealing, drømmetydning Psykiske evner: - Klarhørsel (Clairaudience) - Automatskrift - Telepati - Transe: ikke fysiske vesen går inn og låner din stemme (en er selv ikke bevisst det som er sagt). - Semi - transe: (mellomtranse) Tar kun delvis over, selv hører man litt av hva som sies så man er ikke så langt borte (stemmen forblir gjerne den samme). Pannechakraet: Element: luft Tall: 96 Symbol: sirkel med vinger. Plassering: Mellom øyenbrynene og litt opp. Karakteristika: intuisjon, oppmerksomhet, konsentrasjon

8 Handler om: klarhet, å se bakenfor tingenes tilstand, visjoner, se essensen, identitet, integrasjon. Senter i balanse: Evne til å se den store sammenheng og evne til a kunne benytte sjelneevnen og å kunne ta avgjørelser styrt mer av visdom og inspirasjon. All - seende øye, indre ro og tilbaketrekning Senter i ubalanse: trangsynthet, ser tingene i et sammentrukket univers. Mangel på overblikk og klarhet. (Sløret, grumset og anspent mentalt stoff) stolthet, arroganse Korresponderende legeme: overgang til høyere mental Fysisk knyttet til hjernen, øynene, nervesystemet og hypofysen. Sykdommer: hjernesvulst, nevrologiske sykdommer, blindhet, migrene, bihulebetennelse, nervøsitet, tungsinn, schizofreni og innlæringsproblemer Psykiske evner: - Klarsyn el. astralsyn (Clairvoyance) eller i høyere form hvor det kan strekke seg til mentalplanet. - Retrokognisjon (fortid) - Prekognisjon (fremtid) Kronechakraet: Ren Væren Tall: 972 Symbol: hvis det brukes noe, så er det som oftest tusenbladet lotus Plassering: toppen av hode Karakteristika: kosmisk bevissthet, enhet Handler om: åndelig verden, åndelig visdom, Faderen, enhet, guddommelig vilje. Senter i balanse: lever i ren væren av kjærlighet-visdom, lykksalighet. Senter i ubalanse: absorbering uten aktivitet Korresponderende legeme: overgang til buddhisk

9 Fysisk knyttet til pinealkjertelen Sykdommer: nervesykdommer, lammelser, knokkelproblemer, dissimilert sklerose Psykiske evner: Intuisjon (er egentlig ikke en psykisk evne), men en åndelig sans (klarfølelse) som er 100 % riktig erkjennelse på et åndelig nivå (helt frigjort fra personlighetens verden). Intuisjon m.a.o. i sin høyeste potens og ikke slik vi normalt til daglig feilmessig bruker ordet.