VEDLEGG 7 KRAV TIL EHANDEL, VAREKATALOG OG LOGISTIKKLØSNING FOR LEVERANDØRER TIL HELSE SØR-ØST RHF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 7 KRAV TIL EHANDEL, VAREKATALOG OG LOGISTIKKLØSNING FOR LEVERANDØRER TIL HELSE SØR-ØST RHF"

Transkript

1 VEDLEGG 7 KRAV TIL EHANDEL, VAREKATALOG OG LOGISTIKKLØSNING FOR LEVERANDØRER TIL HELSE SØR-ØST RHF Side 1 av 15

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Om dette dokumentet Krav om dokumentasjon fra leverandør Maksimum fire oppdateringer av varekatalog og prisskjema pr kalenderår Definisjoner Instruks for utfylling av prisskjema Krav til elektronisk varekatalog Instruks for utfylling av den elektroniske varekatalogen Instruks for utfylling av prisfilen Krav til varelogistikk Generelle krav Krav til prising Krav til leveringstid Krav til forpakningsstørrelse og emballasje Krav til merking av gods Krav til leveranse av ulike pakningsstørrelser Krav til pakkseddel Krav til fraktbrev Krav om reklamasjon og retur Krav til faktura Faktura utforming Faktura informasjon Elektronisk faktura Side 2 av 15

3 1 Innledning Alle helseforetak i Helse Sør-Øst RHF har tatt i bruk elektronisk handel over den offentlige markedsplassen, eller skal i løpet av kort tid ta markedsplassen i bruk. Leverandører som ønsker å levere varer til Helse Sør-Øst RHF med tilhørende helseforetak må derfor inngå samhandlingsavtale 1 med Helse Sør-Øst RHF og forplikte seg til å levere varekatalog på formatet definert i samhandlingsavtalen, samt tilfredsstille kravene beskrevet i dette dokumentet. 1.2 Om dette dokumentet Dette dokumentet gjelder i tillegg til generelle innkjøpsvilkår for varer i Helse Sør-Øst RHF, samt standard rammeavtalevilkår for kjøp av varer i Helse Sør-Øst RHF. Et av hovedformålene med dette dokumentet er å beskrive krav for å sikre at leverandørens elektroniske varekatalog skal være implementert i innkjøpssystemene til de enkelte helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF ved oppstart av kontrakt for forbruksmateriell. Dokumentet er også å betrakte som en veileder for praktiske forhold knyttet til Samhandlingsavtalen. Helse Sør-Øst RH har inngått avtale om drift av eksternt lager og har etablert Forsyningssenteret for Helse Sør-Øst. I utgangspunktet skal alle varer som regelmessig kjøpes av HF i Helse Sør-Øst leveres til forsyningssenteret for videre distribusjon. Nærmere sortimentsavklaring og bestemmelse av eventuelle unntak fra dette må gjøres ved behov. Nærmere spesifikasjon om leveringssted finnes på hver enkelt bestilling. Dokumentets formål er også å beskrive de ulike kravene dette forsyningssenteret setter til den fysiske varelogistikken fra leverandør. Avslutningsvis i dokumentet gis det også en kortfattet beskrivelse av krav til faktura som følger som en naturlig konsekvens av både varekatalogkravene og varelogistikkravene. 1.3 Krav om dokumentasjon fra leverandør Valgt leverandør skal utarbeide vedlagt prisskjema som en del av tilbudet i tråd med kravene beskrevet i dette dokumentets kapittel 2. Valgt leverandør skal utarbeide og oversende elektronisk varekatalog og prisfil senest 20 dager etter tildelingsbrev er sendt fra oppdragsgiver - i tråd med kravene beskrevet i dette dokumentets kapittel Maksimum fire oppdateringer av varekatalog og prisskjema pr kalenderår Helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF vil oppdatere sin varekatalog maksimalt fire ganger pr år. Leverandør vil dermed ha mulighet til å oppdatere informasjonsfeltene i prisfil og prisskjemaet tilsvarende maksimalt fire ganger pr år. 1 Se Samhandlingsavtale Helse Sør-Øst.doc Side 3 av 15

4 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Første opplasting Andre opplasting Tredje opplasting Fjerde opplasting Leverandørs frist for innsending av prisfil til IBX Leverandørs frist for innsending av oppdatert prisskjema til HSØ Dato for innlesing av varekatalog i innkjøpssystemer pr HF Virkningsdato for ny varekatalog Figur 1 Tidspunkter og frister for oppdatering av varekatalog Elektronisk varekatalog (produktfil) og prisfil sendes til IBX AS på adressen eller via FTP-overføring. Prisskjema sendes Helse Sør-Øst RHF på adressen Reviderte priser/produkter skal som hovedregel ikke gjøres gjeldene før disse er lest inn i de lokale innkjøpssystemene på de enkelte HF. Fakturaer med nye (feil) priser før dette tidspunkt vil ikke bli akseptert. Ved feilsituasjoner kan raskere oppdatering avtales Krav til elektronisk meldingsutveksling Leverandører skal kunne: Motta elektroniske innkjøpsordrer Utstede elektroniske ordresvar/-bekreftelser Utstede elektronisk ASN, nivå 3 Utstede elektronisk faktura (på sikt) Dette kan skje enten ved å bruke Order Management (Applikasjon fra IBX AS) eller ved integrasjon av leverandørens ERP system mot markedsplassen, basert på XML meldingsformater beskrevet i samhandlingsavtalen. 1.5 Definisjoner Begrep ASN Avtale-ID Bestilling Bulkleveranse Elektronisk faktura ehandel Forbrukerpakning (F-PAK) Lagerpakning (L-PAK) Transportpakning (T-PAK) Definisjon For detaljer om ASN, se HSØ s unike avtalenummer eller ID, markert i selve kontraktsdokumentet. Denne informasjonen legges inn pr artikkel i prisfilen. Plassering av ordre hos leverandør, for levering av varer eller tjenester. Leveranse av større kvanta gods til étt samlet sted for varemottak, ofte til et sentrallager Formatbeskrivelse på elektronisk faktura. XML-basert. Endelig format ennå ikke utarbeidet. Elektronisk handel, omfatter alle transaksjoner i en handels prosess Eksempler: Stk, pose, pk Eksempler: Eske, kartong, forpakning. I branjen ofte også kalt detaljistpakning (D-PAK) Eksempler: Pall, kartong, eske Den offentlige markedsplassen Portal/sted på internett som kobler selgere og kjøpere, i denne sammenhengen Forsyningssenteret Kjølegods Leveringsbetingelse Varemottak Pakkseddel Prisfil Det eksterne forsyningssenteret til Helse Sør-Øst RHF. Driftes av DHL. Gods som på senders forlangende skal framføres i kjølevogn eller kjølecontainer. Hvem som skal besørge frakt, assuranse og dokumenter hvorfra/til. Kontroll av mengde og tilstand ved mottak av en forsendelse. Varespesifikasjon som følger en forsendelse. En presisering av konkrete priser og enheter for et utvalg av sortimentet i varekatalogen. Prisfilen er kjøperspesifikk og styrer også sortimentet/omfanget i varekatalogen som kjøper blir presentert. Side 4 av 15

5 Prisskjema Produktfil Rammeavtale Rekvisisjon Sending Sendingsnummer Sporing Strekkode Termogods Tidsgaranti Transportetikett Transportør Tredjeparts logistikk Betegnelse for vedlegg til konkurransegrunnlaget som tilbyder skal fylle ut og levere inn sammen med tilbudet. Samme skjema benyttes også ved senere endringer i prisfilen altså ved endringer i sortiment, pris, pakningsstørrelse eller annet. IBX benytter av og til dette begrepet for elektronisk varekatalog. Se Varekatalog, elektronisk for definisjon Avtale med en leverandør om leveringsmulighet og betingelser. Beskjed til innkjøp eller lager om å skaffe eller levere. Ett eller flere kolli som er logisk knyttet sammen for transport Et nummer som unikt identifiserer en enkelt sending Sporing av pakker via internett eller WAP-telefon En strekkode er en entydig identifikasjon av en vareenhet. Temperaturregulerte produkter Garanti på at pakke er framme hos mottaker til avtalt tid Merkelapp festet på kolliet med informasjon som sikrer effektiv og sikker transport fra A-B Firma/enkeltperson som eier transportmiddel Betegnelse på aktør som styrer typiske logistikkaktiviteter for andre firmaer. Varekatalog, elektronisk Betegnelse for en oversikt over en leverandørs sortiment. Baseres her på standarder definert av ehandel.no / IBX. Varmegods Produkter som ikke tåler kulde 2 Instruks for utfylling av prisskjema Tilbyder skal som en del av tilbudet fylle ut vedlagt prisskjema. Prisskjemaet inneholder en rekke kolonner som skal fylles ut. Forklaring til hvordan feltene skal fylles ut finnes i tabellen her: Feltkategori Felt Beskrivelse Eksempel Sortiment oppdragsgiver ønsker tilbud på Artikkelinformasjon UNSPSC Generell artikkelbeskrivelse Delleveranse UNSPSC-klassifisering av artikkelen. UNSPSC er en forutsetning for elektronisk handel over den offentlige markedsplassen. Se for detaljer. En generell beskrivelse av artikkelen vi ønsker tilbud på. Kan inneholde eksempel på nåværende artikkel, og da ønsker vi artikkel med tilsvarende egenskaper Dersom konkurransegrunnlaget legger opp til delleveranser, dvs at ulike tilbydere kan inngi tilbud på bare deler av sortimentet. Delleveranse innebærer også at oppdragsgiver kan velge ulike leverandører for ulike delleveranser. Delleveranse angis om mulig etter beste evne av oppdragsgiver, men vi må ta høyde for noe fleksibilitet i evalueringsfasen Kanyle, røntgen, (18 G, ca 7 cm) Bruksområde Oppdragsgivers angivelse av bruksområde for aktuell artikkel Barn ( abdominal/perifer) Type/kategori Oppdragsgivers presisering av type/kategori for aktuell artikkel Føringskatetere Tilbyders artikkelnummer Tilbyders artikkelnavn Varetype 1 Artikkelnummer slik det vil fremstå på faktura til oppdragsgiver A Artikkelnavnnavn med strukturen "Generisk produktnavn, Merke og modell, Viktigste attributter" Beskrivelse av varens klassifisering med bokstavene: N: Normalvare - ingen særskilte hensyn til oppbevaring og transport S: Steril må oppbevares og transporteres sterilt V: Varm må oppbevares og transporteres med temperatur ºC K: Kjøl må oppbevares og transporteres med temperatur under 0 ºC F: Frys må oppbevares og transporteres med temperatur 2-8 ºC M: Medikament må oppbevares og transporteres i henhold til gitte bestemmelser B: Biologisk må oppbevares og transporteres i henhold til gitte bestemmelser Hanske, SureryGlove 2007, Latex Medium Varetype 2 Tillegsfelt som benyttes dersom en artikkel for eksempel både er K S Side 5 av 15

6 Enhetspriser minste enhet (ME) Andre pakningsstørrelser og enhetspriser Metriske måleenheter Steril og Kjøl, eller annen kombinasjon Minste enhet (ME) Minste nedbrytbare enhet eller steril forpakning Enhetspris ME, DDP det enkelte HF Enhetspris ME, DDP Forsyningssenteret Enhetpris ME, Opsjon: EXW F-PAK Antall ME pr F- PAK Enhetspris F-PAK, DDP Forsyningssenteret Prisen for minste nedbrytbare enhet eller steril forpakning i norske kroner (NOK), eks mva, levert DDP til det enkelte HF. Prisen for minste nedbrytbare enhet eller steril forpakning i norske kroner (NOK), eks mva, levert DDP til Forsyningssenteret Prisen for minste nedbrytbare enhet eller steril forpakning i norske kroner (NOK), eks mva, levert EXW fra tilbyders lager F-PAK = Forbrukerpaning. Forbrukerpakning kalles også ofte innerforpakning. Dette er enheten som normalt videreselges fra lager til avdeling. EA, STK (Eaches/Stykk) 12,20 8,45 6,88 BX, ESK Antall minste enheter i en forbrukerpakning 10 Prisen for forbrukerpakningen i norske kroner (NOK), eks mva, levert DDP til Forsyningssenteret L-PAK L-PAK = Lagerpakning. Enheten lageret oppbevarer varen i. Lagerpakningen er ofte en kartong med forbrukerpakninger. Antall F-PAK pr L-PAK Enhetspris L-PAK, DDP Forsyningssenteret 80,00 CT, KRT (Carton/Kartong) Antall forbrukerpakninger i lagerpakningen 10 Prisen for lagerpakningen i norske kroner (NOK), eks mva, levert DDP Forsyningssenteret T-PAK T-PAK = Transportpakning. Enheten varen transporteres i. Transportpakning er ofte en pall (hel eller halv). Antall L-PAK pr T-PAK Enhetspris T-PAK, DDP Forsyningssenteret SI-Enhet 770,00 PF, PLL (Pallet/Pall) Antall lagerpakninger i transportpakningen 5 Prisen for transportenheten i norske kroner (NOK) 3 450,00 Innholdsenhet uttrykt ved en metrisk måleenhet (eksempelvis gram, kilo, liter, meter). Denne enheten gjelder kun i de tilfeller der minste enhet inneholder veske/løpemeter/pulver, etc. GRM, G, LTR (Gram/Gram/Liter) SI-Faktor Antallet av den metriske måleenheten uttrykt som et tall 100 Informasjonen kan enten oversendes i form av utfylt regneark, alternativt som en semikolondelt fil (CSV-fil). Tilbyder skal videre, dersom denne informasjon endres når hhv varekatalog og/eller prisfil endres, oversende tilsvarende oppdatert versjon av prisskjemaet til Helse Sør-Øst RHF. Side 6 av 15

7 3 Krav til elektronisk varekatalog Samhandlingsavtalen definerer Helse Sør-Øst RHF s krav til katalogkvalitet. Vi ønsker imidlertid i dette kapittelet å gi en samlet, og mer detaljert gjennomgang av de konkrete kravene til utfylling av hhv varekatalog (produktfil) og prisfil. Kravene som fremkommer i dette avsnittet er harmonisert og standardisert i et samarbeid mellom Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF. Det presiseres at tilbyder ikke forventes å levere full elektronisk varekatalog og prisfil som en del av selve tilbudet. Derimot ønsker oppdragsgiver at tilbyder i sitt tilbud forplikter seg til å utarbeide og oversende de nevnte to dokumenter i løpet av maksimalt tyve 20 dager etter at tildelingsbrev er sendt fra oppdragsgiver. 3.2 Instruks for utfylling av den elektroniske varekatalogen Tilbyder skal som en del av tilbudet levere en elektronisk varekatalog som beskriver det tilbudte sortiment. Varekatalogen skal være utformet i henhold til Tabell 1 under. Informasjonen kan enten oversendes i form av utfylt regneark 2, eller som en semikolondelt fil (CSV-fil). Tilbyder skal videre, dersom denne informasjon endres underveis i avtaleforholdet, oversende oppdatert versjon av varekatalogen til Helse Sør-Øst RHF. ID Feltnavn Type Lengde HSØ prioritet Instruks/beskrivelse 1. Artikkelnummer Tekst 40 Obligatorisk Varens artikkelnummer. Verdien må være unik. Det bør være likt eller ha samme format som i trykte kataloger og Web-shop kataloger. Feltet brukes av søkemotoren i de fleste e-innkjøpssystemet. 2. Artikkelnavn Tekst 245 Obligatorisk Produktnavnet er det første kjøperen ser når en søker etter produkter/tjenester. Det bør derfor være et unikt navn som klart identifiserer produktet. Produktnavn omtales enkelte ganger som kort navn, kort beskrivelse eller bare navn. Feltet bør inneholde følgende informasjon i denne rekkefølge: Produkttype - Merke og Modell - Nøkkelinformasjon Feltet brukes av søkemotoren i de fleste e- innkjøpssystemet. Artikkelnavnet skal være på norsk. Teksten skal ha fullstendige ord, ikke forkortelser, da dette reduserer søkbarheten. Merk! En kan ikke bruke HTML tags i dette feltet. 3. Artikkelbeskrivelse Tekst Obligatorisk Feltet inneholder utfyllende produktinformasjon i tillegg til produktnavnet. Teksten skal gi kjøperen faktainformasjon om produktet, samt en kommersiell tekst som sier: Hvorfor skal jeg kjøpe dette produktet? Produktbeskrivelsen omtales enkelte ganger som lang navn, lang beskrivelse eller artikkelbeskrivelse. Feltet brukes av søkemotoren i de fleste e-innkjøpssystemet. Det bør brukes generiske beskrivelser av varen, og merkevarenavn bør unngås pga søkbarheten. Hvis mulig, legg til ytre dimensjoner og vekt av enheten. Merk! Ikke bruk linjeskift, tabulator eller forkortelser i dette feltet. HTML tag'er KAN brukes i dette feltet. 2 Se vedlegg 1 Elektronisk varekatalog.xls Side 7 av 15

8 4. Enhet Tekst. 3 Obligatorisk Enheten som varen selges i. Bruk av ikke-godkjente enheter vil bli konvertert av IBX til godkjente enheter før katalogene sendes til kjøperne. Dersom en eksempelvis selger i forpakninger à 100 stk, skal denne informasjonen også skrives inn i "En enhet består av". Det må være samsvar mellom enheten og prisen på denne artikkelen. Følg linken for info om hvilke enheter som er tillatte. For oversikt over tillatte enheter, se punkt Feil! Fant ikke referansekilden.under 5. Ledetid Heltall 3 Ønskelig Tiden i arbeidsdager fra ordren er plassert og frem til at varen er levert til kjøperens leveringsadresse. 6. UNSPSC Heltall 8 Obligatorisk Kategorisering i henhold til UNSPSC-standarden, versjon Alle produktlinjer må minimum ha kategorisering på laveste nivå, nivå 4 - produktgruppe. For mer informasjon om UNSPSC, gå inn på eller 7. Kjøperspesifikk informasjon Tekst 50 Ikke relevant Dette feltet angis for å legge inn kjøperspesifikk informasjon i prisfilen, etter ønskemål fra kjøperen. Et eksempel er om kjøperen anvender et internt artikkelnummer som skiller seg fra det som brukes i kolonnens artikkelnummer. Merk at visse innkjøpssystem ikke støtter denne typen av informasjon. 8. Produsent Tekst 50 Obligatorisk Navnet på produsenten av produktet 9. Produsentens artikkelnummer Tekst 50 Obligatorisk Produsentens artikkelnummer for dette spesifikke produktet. 10. Bildenavn Tekst 120 Obligatorisk Dette felt inneholder en link til den bildefil som skal vises ved produktet. Bildelinken kalles vanligvis opp etter artikkelnummeret. Bilder kan sendes til IBX, som lagrer disse lokalt, eller de kan ligge på en egen hjemmeside. Sistnevnte er den mest ønskelige løsning dersom katalogen inneholder mange bilder med frekvente oppdateringer. IBX støtter bilder i formatene jpg, jpeg, png og gif. Størrelsen må være 300 x 300 pixlar eller noe større. Mindre bilder som skaleres opp blir utydeligere. OBS kun små bokstaver, ingen mellomrom og ikke bruk av æ, ø, å. 11. Link 1 Tekst 250 Ønskelig En link der kjøperen kan finne mer informasjon om produktet. Om mulig skal linken gå til det individuelle produktet og ikke til en allmenn hjemmeside. Det kan for eks. være en produktlink, en tegning, eller en teknisk spesifikasjon. Her går det å linke andre filformat som f.eks. hjemmesider eller pdf-filer. Det finnes muligheten for å lagre dokumentet hos IBX eller på hjemmesiden. For dokumenter som lagres hos IBX brukes pdf. som dokumentformat. 12. Linknavn 1 Tekst 50 Ønskelig Angir linkens navn. Linkens navn skal indikere hvilken type av dokument linken peker på. 13. Link 2 Tekst 250 Ikke relevant 14. Linknavn 2 Tekst 50 Ikke relevant 15. Link 3 Tekst 250 Ikke relevant 16. Linknavn 3 Tekst 50 Ikke relevant 17. Link 4 Tekst 250 Ikke relevant 18. Linknavn 4 Tekst 50 Ikke relevant 19. Link 5 Tekst 250 Ikke relevant 20. Linknavn 5 Tekst 50 Ikke relevant Side 8 av 15

9 21. En enhet består av Tekst 50 Obligatorisk Antall artikler forpakningen/enheten inneholder. Dette feltet brukes når artikkelen ikke selges i stykk, men i kartong, eske, flaske, rull osv. Legg inn antall samt enhet (kartong, eske, flaske, rull m.m.) i dette feltet. (Eksempel: 24 stk ) Merk at dette feltet kun er et informasjonsfelt; det tvinger ikke kjøperen til å bestille et bestemt kvantum, slik som "Minste kvantum" og "Bestillingsintervall". Helse Sør-Øst vil legge teksten i dette feltet til på slutten av artikkelnavnet (felt 2). 22. Synonymer Tekst 200 Ønskelig Ord som er synonymer med artikkelen eller produkttypen. Dette feltet brukes av søkemotoren i e- innkjøpssystemet. Merk at jo flere synonymer, jo større sjanse for at kjøperen finner produktet, MEN synonymene bør ikke være for generelle, da dette gir for mange treff. OBS! Bruk kun [mellomrom] som ordskiller, ikke komma. Synonymene legges som en skjult tekst sammen med produktbeskrivelsen. 23. Smart form referanse Tekst 200 Ønskelig Angir referansen til et Smart Form (fås av IBX). Smartformularet brukes for å få brukeren til å fylle i tilleggsinformasjon eller gjøre tilvalg som kreves for å gjøre en bestilling eller som gjør leveransen av ordren lettere. Valgene skal derimot ikke påvirke produktets pris. Kan legges spesifikt for enkelte produkter eller for hele katalogen. Må samråd med kjøperens innkjøpere avgjøre om en skal bruke Smart Forms. 24. Alternativ produktgruppe Tekst 80 Ikke relevant Brukes for å bygge opp et leverandørspesifikt produkttre. 25. Produktlink 2 Tekst 128 Ikke relevant 26. Produkt 1 Tekst 50 Hvis aktuelt Relaterte produkter tilbehør: Angir produkter som klassifiseres som tilbehør når man kjøper et produkt, dvs. et valgfritt tilvalg som innebærer en ekstra kostnad. Tilbehøret må ligge som separate artikler og de kobles sammen gjennom å angi tilbehørets artikkelnummer i hovedproduktets tilbehørskolonne. Antallet relaterte og medfølgende produkter til et hovedprodukt kan maks være 10 stk, eks. 5 relaterte og 5 medfølgende eller 8 stk relaterte og 2 stk medfølgende. Observer at alle kjøpere støtter ikke denne funksjonaliteten. 27. Produkt 2 Tekst 50 Hvis aktuelt Relaterte produkter tilbehør: Se over 28. Produkt 3 Tekst 50 Hvis aktuelt Relaterte produkter tilbehør: Se over 29. Produkt 4 Tekst 50 Hvis aktuelt Relaterte produkter tilbehør: Se over 30. Produkt 5 Tekst 50 Hvis aktuelt Relaterte produkter tilbehør: Se over 31. Produkt 6 Tekst 50 Hvis aktuelt Relaterte produkter tilbehør: Se over 32. Produkt 7 Tekst 50 Hvis aktuelt Relaterte produkter tilbehør: Se over 33. Produkt 8 Tekst 50 Hvis aktuelt Relaterte produkter tilbehør: Se over 34. Produkt 9 Tekst 50 Hvis aktuelt Relaterte produkter tilbehør: Se over 35. Produkt 10 Tekst 50 Hvis aktuelt Relaterte produkter tilbehør: Se over 36. Produkt 1 Tekst 50 Hvis aktuelt Medfølgende produkter: Angir artikler som følger med når man kjøper et produkt. Artiklene ligger som separate artikler, men kan ikke velges bort fra hovedproduktet. De medfølgende produktene må ligge som separate produkter og kobles sammen ved å angi de medfølgende produktenes artikkelnummer i hovedproduktens kolonne. Alternativet til medfølgende produkter er å skape den ferdige produktpakken med et felles artikkelnummer. Antallet relaterte og medfølgende produkter til et hovedprodukt kan maks være 10 stk, eks. 5 relaterte og 5 medfølgende eller 8 stk relaterte og 2 stk medfølgende. Observer at alle kjøpere støtter ikke denne funksjonaliteten. Side 9 av 15

10 37. Produkt 2 Tekst 50 Hvis aktuelt Medfølgende produkter: Se over 38. Produkt 3 Tekst 50 Hvis aktuelt Medfølgende produkter: Se over 39. Produkt 4 Tekst 50 Hvis aktuelt Medfølgende produkter: Se over 40. Produkt 5 Tekst 50 Hvis aktuelt Medfølgende produkter: Se over 41. Risiko Tekst 3 Obligatorisk Er produktet et risikoklassifisert produkt må man skrive Ja i dette feltet. Hvis ikke skriver man Nei. For risikoklassifiserte produkter må man legge inn en lenke til tilhørende hms-blad i HMS blad -kolonnen 42. HMS datablad Tekst 250 Obligatorisk Hvis ja i feltet risiko: Legg inn en link til, eller angi filnavnet på et vedlagt HMS datablad, hvis produktet er klassifisert som farlig/helseskadelig. 43. GAR nummer Heltall 13 Ønskelig Hvis leverandør allerede har klassifisert produktet i 'Generisk Artikkel Register' (GAR), angi GAR artikkelnummeret for hvert produkt. Hvis ikke, dropp dette feltet. 44. GAR navn Tekst 100 Ønskelig Hvis leverandør allerede har klassifisert produktet i 'Generisk Artikkel Register' (GAR), angi GAR artikkelnummeret for hvert produkt. Hvis ikke, dropp dette feltet. Tabell 1- Instruks for utfylling av elektronisk varekatalog 3.3 Instruks for utfylling av prisfilen Tilbyder skal som en del av tilbudet i tillegg levere en prisfil for det tilbudte sortiment. Prisfilen skal være utformet i henhold til Tabell 2 under. Informasjonen kan enten oversendes i form av utfylt regneark 3, eller som en semikolondelt fil (CSV-fil). Tilbyder skal videre, dersom denne informasjon endres underveis i avtaleforholdet, oversende oppdatert versjon av prisfilen til Helse Sør-Øst RHF. ID Feltnavn Type Lengde HSØ prioritet Instruks/beskrivelse 1. Leverandørens artikkelnummer Tekst 40 Obligatorisk Varens artikkelnummer. Verdien må være unik. Det bør være likt eller ha samme format som i trykte kataloger og Web-shop kataloger. Feltet brukes av søkemotoren i de fleste e-innkjøpssystemet. 2. Enhet Tekst 3 Obligatorisk Enheten som varen selges i. Bruk av ikke-godkjente enheter vil bli konvertert av IBX til godkjente enheter før katalogene sendes til kjøperne. Dersom en eksempelvis selger i forpakninger à 100 stk, skal denne informasjonen også skrives inn i "En enhet består av". Det må være samsvar mellom enheten og prisen på denne artikkelen. Se avsnitt Feil! Fant ikke referansekilden.for info om hvilke enheter som er tillatt. 3. Minste kvantum Heltall 10 Ikke relevant 4. En enhet består av Heltall 10 Obligatorisk Antall artikler forpakningen/enheten inneholder. Legg inn antallet i enheten (kartong, eske, flaske, rull m.m.) i dette feltet. Hvis enheten er stk legg inn 1. Dette feltet tvinger kjøperen til å bestille i en bestemt pakningsstørrelse. 5. Pris Desimal 15 Obligatorisk Kundens nettopris for produktet per enhet. 6. Valuta Tekst 3 Obligatorisk Valutaen prisen er angitt i. 7. Pris-2 Desimal 15 Ikke relevant Dette feltet brukes til volumprising, dvs. dersom kjøperen får en annen pris ved kjøp av annet kvantum. Minste kvantum-2 feltet angir det kvantumet som må kjøpes for å oppnå denne prisen. 8. Minste kvantum-2 Heltall 15 Ikke relevant Dette feltet brukes til volumprising, dvs. dersom kjøperen får en annen pris ved kjøp av annet kvantum. Skriv inn kvantumet som må kjøpes for å oppnå prisen i pris-2 feltet. 3 Se vedlegg 1 Prisfil.xls Side 10 av 15

11 9. Pris-3 Desimal 15 Ikke relevant Samme som for Pris Minste kvantum-3 Heltall 15 Ikke relevant Samme som for Minste kvantum Pris-4 Desimal 15 Ikke relevant Samme som for Pris Minste kvantum-4 Heltall 15 Ikke relevant Samme som for Minste kvantum Pris-5 Desimal 15 Ikke relevant Samme som for Pris Minste kvantum-5 Heltall 15 Ikke relevant Samme som for Minste kvantum Pris-6 Desimal 15 Ikke relevant Samme som for Pris Minste kvantum-6 Heltall 15 Ikke relevant Samme som for Minste kvantum Kjøperspesifikk informasjon Tekst 50 Obligatorisk Dette feltet angis for å legge inn kjøperspesifikk informasjon i prisfilen, etter ønskemål fra kjøperen. Et eksempel er om kjøperen anvender et internt artikkelnummer som skiller seg fra det som brukes i kolonnens artikkelnummer. Merk at visse innkjøpssystem ikke støtter denne typen av informasjon. HSØ vil benytte dette feltet til avtale-id. Dersom ikke avtale, fyll inn Nei 18. IBX kjøperspes. krav?? Ikke relevant 19. IBX kjøperspes. krav?? Ikke relevant 20. IBX kjøperspes. krav?? Ikke relevant 21. IBX kjøperspes. krav?? Ikke relevant 22. IBX kjøperspes. krav?? Ikke relevant 23. IBX kjøperspes. krav?? Ikke relevant 24. IBX kjøperspes. krav?? Ikke relevant 25. IBX kjøperspes. krav?? Ikke relevant 26. Mva-sats Desimal 4 Ønskelig Angi hvilken merverdisats som gjelder for produktet. Tabell 2- Instruks for utfylling av prisfil Side 11 av 15

12 4 Krav til varelogistikk 4.2 Generelle krav Sporing av artikkelnummer Artikkelnummeret i den elektroniske varekatalogen skal benyttes både i ordrebekreftelse, pakkseddel, ASN, fysisk merking på kolli (både indre og ytre forpakning) og i faktura Korrekt pris og enhetsinformasjon i faktura Faktura skal inneholde samme enhetspriser og -benevnelser som i den elektroniske varekatalogen Sampakking I forbindelse med levering skal hver ordre pakkes hver for seg. Dette vil si at en ordre eksempelvis pakkes i en transportforpakning (pall, eske, eller tilsvarende). Ved levering av flere ordre fra samme leverandør skal alle kolli komme samtidig og merkes med bestillingsnummer. Ved levering av paller med varer skal skaffevarer som hovedregel plasseres øverst på pall. 4.3 Krav til prising Prising av varer levert DDP til Forsyningssenteret Leverandør skal tilby Forsyningssenteret beste avtalepris. Det forventes rabatt for levering av større pakningsstørrelser (T-PAK/L-PAK) DDP til Forsyningssenteret, både i forhold til enhetspris for mindre pakningsstørrelser levert DDP til Forsyningssenteret og ikke minst levert DDP til det enkelte HF Prising av varer levert DDP til det enkelte HF Leverandør skal tilby like priser (de beste priser) DDP til alle HF i Helse Sør-Øst Opsjon: Prising EXW Leverandør kan velge å tilby levering EXW fra leverandørs lager eller produksjonslokale. Dersom dette er en relevant alternativ leveringsmåte, skal leverandør beskrive alle praktiske aspekter ved dette, herunder geografisk hentested(er). 4.4 Krav til leveringstid Leveringstid hasteordrer For varer som ikke lagres på Forsyningssenteret skal leverandør ha en transportløsning for om nødvendig å kunne levere kritiske skaffevarer samme dag som bestilling mottas. Leverandør skal oppgi eventuell ekstrafakturering for slike hasteleveranser Leveringstid lagervarer/skaffevarer For varer på Helse Sør-Østs felles varekatalog (både lagerførte varer på Forsyningssenteret og skaffevarer over Forsyingssenteret) skal leverandør kunne levere til definert leveringssted (primært Forsyningssenteret) innen maksimalt 7 dager. Side 12 av 15

13 4.4.3 Leveringstid - direktevarer For varer utenfor Helse Sør-Østs felles varekatalog skal leverandør kunne levere direktevarer til definert leveringssted (primært varemottak på det enkelte HF) innen maksimalt 7 dager. 4.5 Krav til forpakningsstørrelse og emballasje Pakningsstørrelser og emballasje skal være egnet for distribusjon både via Forsyningssenteret og direkte til sykehusets varemottak. Alle varer av typen medisinske forbruksartikler, laboratoriemateriell og tilsvarende varer skal være emballert på en måte som sikrer varens krav til evt sterilitet (3-lags) og mot evt skader (f eks støtskader). Generelt skal naturligvis alle varer være pakket hensiktsmessig for å unngå skader. 4.6 Krav til merking av gods Merking av gods - sporbarhet Leverandør skal merke alle esker/forpakninger med det samme artikkelnummeret som leverandør har oppgitt i den elektroniske varekatalog. Samme artikkelnummer skal finnes på all emballasje (f eks i de tilfeller det benyttes 3 lag emballasje på både ytre kartong, eske og indre forpakning) Fare for skade/forsiktig håndtering Kolli som inneholder varer som skal håndteres forsiktig skal merkes godt synlig. Dette gjelder f eks varer som kan få støtskade eller tilsvarende. Leverandør er ansvarlig for å emballere en vare tilfredsstilende og merke godt synlig. Eksempel på merking kan være GLASS, THIS SIDE UP, eller tilsvarende Kjøl/frys varer og varmegods Kjøl/frys varer og varmegods skal håndteres av mottaker på en spesiell måte. Varer som defineres som kjøl/frys varer og varmegods skal merkes med rød/oransje godt synlig etikett som er viser at det er kjøl/frys vare og varmegods. Kjøl/frys varer og varmegods skal ikke pakkes sammen med andre varer Biologisk materiale Varer som inneholder biologisk materiale skal håndteres av mottaker på en spesiell måte. Varer som inneholder biologisk materiale skal merkes med godt synlig etikett som er viser at varen inneholder biologisk materiale. Varer som inneholder biologisk materiale skal ikke pakkes sammen med andre varer. 4.7 Krav til leveranse av ulike pakningsstørrelser Leverandør bør både kunne levere forbrukerpakninger, lagerpakninger og transportpakninger, jfr kapittel 2l 4.8 Krav til pakkseddel Plassering Pakkseddel skal festes i plastlomme utenpå kolli og være godt synlig Pakkseddel skal ikke festes over åpningen til en eske/kartong Side 13 av 15

14 4.8.2 Innhold Pakkseddel skal minimum inneholde informasjon om: Rekvirentens gyldige ordrenummer Artikkelnummer, samt eventuelle lot nr, batch nr, eller utløpsdato på artikkel Antall bestilte enheter og evt antall restede enheter Kontaktadresse for en evt reklamasjon eller retur Alle leverandører som sender ASN-meldinger skal påføre strekkode med bestillingsnummer lett synlig på pakkseddel. 4.9 Krav til fraktbrev Fraktbrev - generelt I de tilfeller transportør krever underskrift på et fraktdokument for dokumentasjon av forsendelse skal fraktdokumentet inneholde informasjon om mottakers adresse, antall kolli og kolli(enes) bestillingsnummer Elektronisk fraktbrev Elektroniske fraktdokument er ikke gyldige uten at disse gir minimum informasjon om mottakers adresse, antall kolli og kolli(enes) bestillingsnummer Krav om reklamasjon og retur Helse Sør-Øst skal kunne gjøre retur eller reklamasjon av uskadet vare inntil 10 dager etter fakturas forfallsdato etter nærmere definerte retningslinjer. Side 14 av 15

15 5 Krav til faktura Enkelte helseforetak har innført elektronisk fakturahåndtering og matching av faktura mot bestilling. Leverandøren skal redegjøre for om hvorvidt hans faktureringsrutiner er tilpasset elektronisk fakturahåndtering og automatisk matching, og for øvrig i henhold til Bokføringsforskriftens Faktura utforming Faktura skal utformes iht retningslinjer gitt i kontrakt/standard. 5.3 Faktura informasjon Faktura skal inneholde rekvirentens bestillingsnummer, pris og enhet i bestillingen. Faktura skal inneholde kontaktinformasjon for evt henvendelser. 5.4 Elektronisk faktura Leverandør må være i stand til å tilby elektronisk faktura. Side 15 av 15

KRAV TIL EHANDEL, VAREKATALOG OG LOGISTIKKLØSNING

KRAV TIL EHANDEL, VAREKATALOG OG LOGISTIKKLØSNING KRAV TIL EHANDEL, VAREKATALOG OG LOGISTIKKLØSNING FOR LEVERANDØRER TIL HELSE SØR-ØST RHF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...2 1.1 OM DETTE DOKUMENTET...2 1.2 GENERELT OM ELEKTRONISK HANDEL...2 1.3 DEFINISJONER...3

Detaljer

KRAV TIL EHANDEL OG VAREKATALOG i Helse Sør-ØST

KRAV TIL EHANDEL OG VAREKATALOG i Helse Sør-ØST Bilag 7 KRAV TIL EHANDEL OG VAREKATALOG i Helse Sør-ØST FOR LEVERANDØRER TIL HELSE SØR-ØST RHF Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Om dette dokumentet... 2 1.2 Krav om dokumentasjon fra leverandør... 2 2 Krav

Detaljer

VEDLEGG 2: HSØ Emballering, merking og sporbarhet

VEDLEGG 2: HSØ Emballering, merking og sporbarhet VEDLEGG 2: HSØ Emballering, merking og sporbarhet Vedlegg 2 til Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser. Dokumentets formål: Dokumentet gir informasjon om krav til pakningsstørrelser, emballering, merking,

Detaljer

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1 (Samhandlingsavtalen) er et avtalevedlegg til den kommersielle avtalen mellom kjøper og leverandør, som ønsker å drive handel over Ehandel.no. Samhandlingsavtalen regulerer hvordan den elektroniske

Detaljer

Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser. Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data

Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser. Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data Vedlegg B Priser og leveringsbestemmelser Utstyr for opptak og kontroll av biometriske data 17102014 1. PRISER... 3 1.1 FORSENDELSE... 3 1.2 LEVERINGSADRESSER... 3 1.3 FAKTURADRESSE... 3 1.4 FAKTURAINFORMASJON...

Detaljer

1. Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1. Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1-9 1. Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Avtale om (Samhandlingsavtale) er inngått mellom følgende parter: Virksomhetens navn Organisasjonsnummer Kjøper Foretakene i Helse Midt-Norge

Detaljer

VEDLEGG 3: HSØ Veileder og Krav til Korrekt Grunndata

VEDLEGG 3: HSØ Veileder og Krav til Korrekt Grunndata VEDLEGG 3: HSØ Veileder og Krav til Korrekt Grunndata Vedlegg 3 til Helse Sør Øst Logistikkbetingelser. Dokumentets formål: Dokumentet skal gi leverandøren informasjon om innsending av grunndata, og hvilke

Detaljer

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0

ImplementasjonsGuide EFO/NELFO 4.0 ImplementasjonsGuide 4.0 Side 1 av 9 Innhold Bakgrunn/Formål... 3 Fortolkning og forståelse... 3 Meldingsforsendelse og meldingsretur.... 3 Bruk av Fritekst linjer.... 4 EAN endret til GTIN... 4 varebetegnelse....

Detaljer

RAMMEAVTALE: Kontraktsmøbler VEDLEGG C: LEVERINGSTID OG -BETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C LEVERINGSTID OG -BETINGELSER

RAMMEAVTALE: Kontraktsmøbler VEDLEGG C: LEVERINGSTID OG -BETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C LEVERINGSTID OG -BETINGELSER VEDLEGG C: LEVERINGSTID OG -BETINGELSER Side 1 av 5 VEDLEGG C LEVERINGSTID OG -BETINGELSER VEDLEGG C: LEVERINGSTID OG -BETINGELSER Side 2 av 5 1 Leveringstider Leverandør skal være effektiv i sin håndtering

Detaljer

VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse

VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse VEDLEGG 8: HSØ Vareleveranse Vedlegg 8 til Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser. Dokumentets formål: Dokumentet gir informasjon om betingelser ved levering av varer til Helseforetak og Helse Sør-Øst Forsyningssenter,

Detaljer

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1 1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Avtale om elektronisk samhandling (Samhandlingsavtale) er inngått mellom følgende parter: Rolle Kjøper Leverandør Virksomhetens navn Troms fylkeskommune

Detaljer

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Avtale om elektronisk samhandling (Samhandlingsavtale) er inngått mellom følgende parter: Rolle Kjøper Leverandør Virksomhetens navn Helseforetakene

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

VEDLEGG 3: HSØ Veileder og Krav til Korrekt Grunndata

VEDLEGG 3: HSØ Veileder og Krav til Korrekt Grunndata VEDLEGG 3: HSØ Veileder og Krav til Korrekt Grunndata Vedlegg 3 til Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser Dokumentets formål: Dokumentet skal gi leverandøren informasjon om innsending av grunndata, og hvilke

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Pristilbud, tildelingskriterier og evaluering

Pristilbud, tildelingskriterier og evaluering VED KJØP AV NÆRINGSMIDLER TIL KANTINER OG STORHUSHOLDNING Varegruppe 1, 2 og 3 I BALSFJORD KOMMUNE Side 1 av 5 1. INNLEDNING De aktuelle pristilbudsskjemaene skal fylles ut, dateres, signeres og påføres

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2013-033462 ANSKAFFELSE AV SKIPSHANDEL Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE... 3 1.1 Priser... 3 1.2 Skaffevarer... 3 1.3

Detaljer

Innspill til veileder og krav til korrekt grunndata versjon 3

Innspill til veileder og krav til korrekt grunndata versjon 3 Innspill til veileder og krav til korrekt grunndata versjon 3 Mange av våre medlemmer inngår i store internasjonalt konsern. Det betyr at de ikke «eier» sin egen logistikkløsning og har færre muligheter

Detaljer

Offentlig sektor krever Ehandel Hva krever dette av leverandøren? Hilde Heggelund, Ehandelsansvarlig Klubben AS

Offentlig sektor krever Ehandel Hva krever dette av leverandøren? Hilde Heggelund, Ehandelsansvarlig Klubben AS Offentlig sektor krever Ehandel Hva krever dette av leverandøren? Hilde Heggelund, Ehandelsansvarlig Klubben AS Klubben AS Klubben AS ble startet i 1976, og er i dag en ledende leverandør av utstyr til

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV KJØTT OG KJØTTVARER

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV KJØTT OG KJØTTVARER Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2013-036266 ANSKAFFELSE AV KJØTT OG KJØTTVARER Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE... 3 1.1 Priser... 3 1.2 Skaffevarer...

Detaljer

Rengjøringsprodukter og forbruksmateriell catering VEDLEGG A-1 LEVERINGSTID- OG BETINGELSER

Rengjøringsprodukter og forbruksmateriell catering VEDLEGG A-1 LEVERINGSTID- OG BETINGELSER 2016043552 - Rengjøringsprodukter og forbruksmateriell catering VEDLEGG A-1 LEVERINGSTID- OG BETINGELSER 1 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 Responstid... 3 1.2 Befaring... 3 1.3 Leveringstid...

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV PROFESJONELLE VASKERIMASKINER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV PROFESJONELLE VASKERIMASKINER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 7 SAKSNUMMER 2011-044422 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 7 1 PRIS... 3 2 UTFYLLING AV PRISMATRISE... 3 3 PRISENDRINGER... 3 3.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører...

Detaljer

VEDLEGG 1: HSØ Sortiment og produktstyring

VEDLEGG 1: HSØ Sortiment og produktstyring VEDLEGG 1: HSØ Sortiment og produktstyring Vedlegg 1 til Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser. Dokumentets formål: Dokumentet gir informasjon om Helse Sør-Østs sortiment- og forsyningsstrategi, samt produkterstatninger

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Etablere en forankret og ensartet rutine for bestilling av transporttjeneste fra DHL 2. Målgruppe: Ansatte, rekvirenter, innkjøpere og BDM-er på alle enheter. 3. Hyppighet: Etter behov. 4. Rutineansvarlig:

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ FISK OG FISKEPRODUKTER 15/55630

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ FISK OG FISKEPRODUKTER 15/55630 VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE PÅ FISK OG FISKEPRODUKTER 15/55630 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 2 MINIMUMSKRAV... 1 2.1 KRAV - KVALITET... 1 2.2 KRAV - SERVICE...

Detaljer

AVTALENUMMER 1 AV 2 Fylles inn AVTALE. Har opprettet avtale for kjøp av: Kontraktsnavn. Mer detaljert beskrivelse

AVTALENUMMER 1 AV 2 Fylles inn AVTALE. Har opprettet avtale for kjøp av: Kontraktsnavn. Mer detaljert beskrivelse AVTALE EKSEMPLAR NR AVTALENUMMER 1 AV 2 Avtalen er inngått mellom Kunde Org.nr. 983 658 725 Org.nr. Selskap Helse Vest RHF Selskap Adresse Postboks 303 Forus, 4066 Stavanger Adresse Telefonnummer 51 96

Detaljer

Vedlegg 6. Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER. SLA (Service Level Agreement) til. Side 1 av 5

Vedlegg 6. Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER. SLA (Service Level Agreement) til. Side 1 av 5 til Anskaffelse IINR 1019 FERSKT KJØTT OG KJØTTPRODUKTER SLA (Service Level Agreement) Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1 LEVERANDØROPPLYSNINGER... 3 2 BESTILLING... 3 2.1 ORDREBEKREFTELSE... 3 3 LEVERING...

Detaljer

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL

Vedlegg 6 RAMMEAVTALE «KORT OM AVTALEN» (KOMA) IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter TIL Vedlegg 6 TIL RAMMEAVTALE IINR 1401 Ferskt kjøtt og kjøttprodukter «KORT OM AVTALEN» (KOMA) 1 Leverandøropplysninger LEVERANDØROPPLYSNINGER Leverandør: Nortura SA Gate/ besøks adresse: Lørenveien 37 Postboks

Detaljer

Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser

Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser Dokumentets formål: Betingelser og veiledning for produkt/sortiment, grunndata, implementering, bestilling og vareflyt til Helseforetakene og Helse Sør-Øst Forsyningssenter

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE LEIE AV MASKINER OG UTSTYR 15/13016

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE LEIE AV MASKINER OG UTSTYR 15/13016 VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ANBUDSKONKURRANSE LEIE AV MASKINER OG UTSTYR 15/13016 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 2 MINIMUMSKRAV... 1 2.1 KRAV -SERVICE... 1 2.2 KRAV -KVALITET...

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER BÆRUM KOMMUNE VEDLEGG D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1. GENERELT...2 2. SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE RETNINGSLINJER...2 2.1 MENNESKERETTIGHETER...2 2.2 PRINSIPPER OG ANSATTES RETTIGHETER...2 2.3 MILJØ...3 2.4

Detaljer

POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013

POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013 POST- OG TELETILSYNET KRAVSPESIFIKASJON Anskaffelse av laboratorietjenester 21.05.2013 1 Dokumentering av tekniske og faglige kvalifikasjoner... 2 2 Standardisering og europeisk samarbeid... 2 3 Pris og

Detaljer

KONTRAKT. rammeavtale for levering av. elektrisk forbruksmateriell. til. Sarpsborg, Fredrikstad og. Hvaler kommune SAK NR: 14/06471

KONTRAKT. rammeavtale for levering av. elektrisk forbruksmateriell. til. Sarpsborg, Fredrikstad og. Hvaler kommune SAK NR: 14/06471 KONTRAKT på rammeavtale for levering av elektrisk forbruksmateriell til Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler kommune SAK NR: 14/06471 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Vedlegg 5 til konkurransegrunnlag

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2013-023369 ANSKAFFELSE AV MEIERIVARER OG JUICE Side 2 av 6 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE... 3 1.1 Priser... 3 1.2 Kontraktstype...

Detaljer

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Innkjøp via Agresso (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Oppdateringshistorikk Versjon Dato Beskrivelse 1.0 15.09.2014 1.1 24.09.2014 Pålogging sjekking av leveringsadresse 1.2 08.10.2014

Detaljer

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV FERSK FISK OG FERSK SJØMAT VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV FERSK FISK OG FERSK SJØMAT VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 SAKSNUMMER 2011-034083 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 1 PRIS- OG PRISMEKANISME... 3 1.1

Detaljer

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 15.12.2015 14.12.2017. Etter 14.12.2017 kan avtalen forlenges i en periode på totalt 2 år. Eventuelle oppdateringer vil bare publiseres på

Detaljer

Kort veiledning for prisavtaler

Kort veiledning for prisavtaler Kort veiledning for prisavtaler Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Turpris Dagspris Full bil pris Fordeling av totalpris Startsiden Menyvalg og oversikter Opprette en Prisavtale

Detaljer

Ordrebekreftelse XML

Ordrebekreftelse XML Ordrebekreftelse XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 9 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 9 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1 1 Samhandlings og de samhandlende partene vtale om elektronisk samhandling (Samhandlingsavtale) er inngått mellom følgende parter: Rolle Kjøper Selger Virksomhetens navn Helse Sør-Øst Organisasjonsnummer

Detaljer

KONTRAKT. Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/03900 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938 801 363) (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR

VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 1 av 6 VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-006339 ANSKAFFELSE AV HUNDEFÔR Side 2 av 6 1 PRIS... 3 2 PRISENDRINGER... 3 2.1 Uttømmende prisliste inkl underleverandører... 3 3 GENERELT...

Detaljer

27 Del II Vedlegg A- Behov og kravspesifikasjon. Leverandør har oppfattet dette korrekt.

27 Del II Vedlegg A- Behov og kravspesifikasjon. Leverandør har oppfattet dette korrekt. 27 Del II Vedlegg A- Behov og kravspesifikasjon For varegruppen 09-0001-12 skipshandel. Er det korrekt at vi utelukkende skal fylle ut priser i Vedlegg B-2 Prismatrise øvrige varer, faneark skipshandel

Detaljer

Brukerveiledning for 3M Online Center

Brukerveiledning for 3M Online Center Brukerveiledning for 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brukerveiledning for 3M Online Center Registrere en ordre...3 1. Bestill nå...4 2. Hurtigordre...5 3. Last opp ordrefil...6 4. Handlelister

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.1 Anmodning fra katalogprodukter 08.12.11 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 Innledning 1 Søke etter katalogprodukter

Detaljer

RAMMEAVTALE: LEGEMIDLER DEL 2 VEDLEGG C LEVERINGSTID OG BETINGELSER Side 1 av 7 VEDLEGG C LEVERINGSTID OG BETINGELSER

RAMMEAVTALE: LEGEMIDLER DEL 2 VEDLEGG C LEVERINGSTID OG BETINGELSER Side 1 av 7 VEDLEGG C LEVERINGSTID OG BETINGELSER DEL 2 VEDLEGG C LEVERINGSTID OG BETINGELSER Side 1 av 7 VEDLEGG C LEVERINGSTID OG BETINGELSER DEL 2 VEDLEGG C LEVERINGSTID OG BETINGELSER Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 LEVERINGSTIDER... 3 1.1 Leveringstid

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Krav- og løsningsspesifikasjon. nettbutikk

Krav- og løsningsspesifikasjon. nettbutikk Vedlegg 3 Krav- og løsningsspesifikasjon Mobiltelefoner, nettbrett og tilleggsutstyr. 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Krav... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.2 Krav til utvalg... 3 2.3 Krav til service... 3

Detaljer

Pakke- og merkeveiledning. Pakke- og merkeveiledning for vareleveranser til Statoil ASA og Statoil Petroleum AS

Pakke- og merkeveiledning. Pakke- og merkeveiledning for vareleveranser til Statoil ASA og Statoil Petroleum AS Pakke- og merkeveiledning Pakke- og merkeveiledning for vareleveranser til Statoil ASA og Statoil Petroleum AS Versjon nr. 01 April 2013 Pakking og merking av varer er viktig! Statoil mottar store mengder

Detaljer

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001

EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 EFO/NELFO Vareformat versjon 3.0 Rev.: 11.11.2001 Varefilen er en tegnseparert tekstfil med variabel postlengde som inneholder to (2) forskjellige typer dataposter: Kun en (1) stk. Vare Hodepost og en

Detaljer

Informasjonsbredde for møbelbransjen Versjon 1, 1.mars 2010

Informasjonsbredde for møbelbransjen Versjon 1, 1.mars 2010 Informasjonsbredde for møbelbransjen Versjon 1, 1.mars 2010 Innledning Dette dokumentet er utarbeidet som en del av prosjektet BIT Møbel VIM. Dokumentet gir en anbefaling for overføring av informasjonsbredde

Detaljer

Rammeavtale 14/4463 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2.

Rammeavtale 14/4463 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2. Rammeavtale 14/4463 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxxxxxxx (Leverandør) Kjøp av: Medisinsk forbruksmateriell

Detaljer

Kommunene i Glåmdalsregionen ønsker å inngå rammeavtale på veisalt (støvbindingsmiddel for veivedlikehold).

Kommunene i Glåmdalsregionen ønsker å inngå rammeavtale på veisalt (støvbindingsmiddel for veivedlikehold). Eidskog Grue Sør- Til interesserte leverandører Anbudsforespørsel Veisalt støvbindingsmiddel til veivedlikehold i Glåmdalsregionen Kommunene i Glåmdalsregionen ønsker å inngå rammeavtale på veisalt (støvbindingsmiddel

Detaljer

Rolle Kjøper Leverandør

Rolle Kjøper Leverandør Side: 1 1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Avtale om elektronisk samhandling (Samhandlingsavtale) er inngått mellom følgende parter: Rolle Kjøper Leverandør Virksomhetens navn Helse Vest

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel. Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Oppfølging av rammeavtaler ved bruk av elektroniske verktøy/e-handel Jan Mærøe Seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Situasjon Offentlige Anskaffelser Planlegging Konkurranse gjennomføring

Detaljer

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093

VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093 VEDLEGG 1-KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ TRYKKING (GRAFISK) 12/40093 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 2 MINIMUMSKRAV... 1 2.1 KVALITET... 1 2.2 FILOVERFØRING...

Detaljer

VEDLEGG 4: HSØ Implementeringsplan

VEDLEGG 4: HSØ Implementeringsplan VEDLEGG 4: HSØ Implementeringsplan Vedlegg 4 til Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser. Dokumentets formål: Dokumentet gir informasjon om krav og standard metode i forbindelse med implementering av avtale.

Detaljer

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON 1.0 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 1.1 Leveransetyper Konkurransen omfatter i korthet: Anskaffelse av legemidler, eller synonymprodukter, ihht kommunens kravspesifikasjon til kommunens

Detaljer

Vedlegg A - Teknisk kravspesifikasjon

Vedlegg A - Teknisk kravspesifikasjon Side: 1 av 6 Vedlegg A - Teknisk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Om dokumentet... 1 1.2 Oppbygging av dokumentet... 2 2 Besvarelse av en... 2 3 Om anskaffelsen... 3 4 Krav til oppdraget...

Detaljer

A Læremidler Vedlegg 4 RAMMEAVTALE. vedrørende kjøp av LÆREMIDLER. mellom. for perioden

A Læremidler Vedlegg 4 RAMMEAVTALE. vedrørende kjøp av LÆREMIDLER. mellom. for perioden 2010-01 A Læremidler Vedlegg 4 RAMMEAVTALE vedrørende kjøp av LÆREMIDLER mellom MOLDE KOMMUNE m/ 21 samarbeidskommuner (heretter kalt KUNDEN) f.o.m. xx.xx.xxxx med følgende opsjonsperiode: Som en del av

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Smøremidler og beslektede produkter

KRAVSPESIFIKASJON. Smøremidler og beslektede produkter KRAVSPESIFIKASJON Smøremidler og beslektede produkter 1 Veiledning til Leverandør Kravspesifikasjonens matrise er inndelt i to seksjoner, hhv. «Generelle krav» og «Tilleggskrav - gjeldende dersom Oppdragsgiver

Detaljer

SAKSNUMMER Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER

SAKSNUMMER Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2012-035226 Anskaffelse av Mellombekledning, kaldt vær VEDLEGG B PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER 1 1 PRIS- OG PRISMEKANISME... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Kontraktstype... 3 1.3 Pris... 3 1.4 Prisendring...

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer

Tjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om de ønsker å være tilknyttet tjenestene.

Tjenestene i Avtalen er valgfrie, og den enkelte hjelpemiddelsentral har selv valgt om de ønsker å være tilknyttet tjenestene. Betingelser Omfang og bruk av avtalene Innenfor produktområdet stoler med oppreisningsfunksjon har NAV Økonomiavdeling inngått hhv. Rammeavtale for kjøp av stoler med oppreisningsfunksjon, tilbehør, reservedeler

Detaljer

Prosess: Fra behov til betaling

Prosess: Fra behov til betaling 1. Formål: Finne riktig vare og riktig leverandør. Følge regelverket for offentlige anskaffelser. Følge interne regler for anskaffelser og attestasjon (etiske retningslinjer og retningslinjer for anskaffelser

Detaljer

Vedlegg 2 Versjon 2 Tilbuds-/prisskjema og tildelingskriterier. Pristilbudsskjema (vedlegg 2 a - e) skal leveres bak skilleark 4 i tilbudet.

Vedlegg 2 Versjon 2 Tilbuds-/prisskjema og tildelingskriterier. Pristilbudsskjema (vedlegg 2 a - e) skal leveres bak skilleark 4 i tilbudet. 1. INNLEDNING De aktuelle pristilbudsskjemaene skal fylles ut, dateres, signeres og påføres selskapets stempel. Prisskjemaene skal benyttes slik de fremstår fra oppdragsgiver (se vedlegg 2 a - e). Det

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV AVFALLSBEHOLDERE. mellom. Bærum kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr (heretter kalt Leverandør)

RAMMEAVTALE FOR KJØP AV AVFALLSBEHOLDERE. mellom. Bærum kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr (heretter kalt Leverandør) BÆRUM KOMMUNE Vedlegg 4 til konkurransegrunnlaget Kontraktsutkast RAMMEAVTALE FOR KJØP AV AVFALLSBEHOLDERE mellom Bærum kommune (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr. 935 478 715 og (heretter kalt

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

BLANKE ARK AS. Tilbudsbrev, rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir. Forretningshemmeligheter

BLANKE ARK AS. Tilbudsbrev, rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir. Forretningshemmeligheter Fylkesmannen i Nordland Statens Hus Moloveien 10 8002 Bodø Deres ref: Vår ref: Ola Nordmann Bakevja, 11. september 2014 Tilbudsbrev, rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Viser til kunngjøring

Detaljer

Dokumentasjon. IBX Catalogue ScoreCard. Mari Braaten Supplier Activation Norway 8. mars 2007

Dokumentasjon. IBX Catalogue ScoreCard. Mari Braaten Supplier Activation Norway 8. mars 2007 Dokumentasjon IBX Catalogue ScoreCard Mari Braaten Supplier Activation Norway 8. mars 2007 EUROPE S LEADING PROVIDER OF SERVICES AND SOLUTIONS FOR EFFICIENT PURCHASING Introduksjon...3 En god katalog er

Detaljer

Melk og melkeprodukter

Melk og melkeprodukter Kravspesifikasjon Melk og melkeprodukter Januar 2016 Andøy kommune INNHOLD: 1. Innledning. s.3 1.1 Definisjon.. s.3 2. Minimumskrav.. s.3 2.1 Bestilling... s.3 2.2 Levering s.3 2.3 Lager. s.3 2.4 Leveringsvilkår.

Detaljer

RØR, RØRDELER OG VA-UTSTYR

RØR, RØRDELER OG VA-UTSTYR Vedlegg III1 FORSLAG TIL RAMMEAVTALE vedrørende kjøp av RØR, RØRDELER OG VA-UTSTYR mellom MOLDE KOMMUNE m/samarbeidskommuner (heretter kalt KUNDEN) f.o.m. xx.xx.xxxx Som en del av avtalen følger: og for

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FASTPRISKONTRAKT...

Detaljer

CS-Web Ordrebehandling (T20)

CS-Web Ordrebehandling (T20) CS-Web Ordrebehandling (T20) Ordrebehandling, registrering av varer og varemottak i (T20) Page 2 of 20 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Ordrebehandling 09.12.2013

Detaljer

Tilbuds-/prisskjema og tildelingskriterier

Tilbuds-/prisskjema og tildelingskriterier 1. INNLEDNING De aktuelle pristilbudsskjemaene skal fylles ut, dateres, signeres og påføres selskapets stempel. Prisskjemaene skal benyttes slik de fremstår fra oppdragsgiver (se vedlegg 2 a - d). Det

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17.06.2009 SAK NR 057-2009 ORIENTERINGSSAK: FELLES FORSYNINGSSENTER I HELSE SØR-ØST. STATUS

Styret Helse Sør-Øst RHF 17.06.2009 SAK NR 057-2009 ORIENTERINGSSAK: FELLES FORSYNINGSSENTER I HELSE SØR-ØST. STATUS Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17.06.2009 SAK NR 057-2009 ORIENTERINGSSAK: FELLES FORSYNINGSSENTER I HELSE SØR-ØST. STATUS Forslag til vedtak: Styret tar administrerende

Detaljer

Vedlegg 5: Oppdragsgivers kravspesifikasjon. på rammeavtale for elektrisk forbruksmateriell. til Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler kommune

Vedlegg 5: Oppdragsgivers kravspesifikasjon. på rammeavtale for elektrisk forbruksmateriell. til Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler kommune Vedlegg 5: Oppdragsgivers kravspesifikasjon på rammeavtale for elektrisk forbruksmateriell til Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler kommune Sak nr.: 14/06471 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 Kravspesifikasjon...

Detaljer

EFO/NELFO XML Standard Versjon 4.0 : Vareformat. Brukerdokumentasjon. Versjon: 1.0. - Side 1 of 10 -

EFO/NELFO XML Standard Versjon 4.0 : Vareformat. Brukerdokumentasjon. Versjon: 1.0. - Side 1 of 10 - Vareformat XML Brukerdokumentasjon Versjon: 1.0 - Side 1 of 10 - ENDRINGSKATALOG DATO VER UTFØRT AV KOMMENTARER 30.10.2004 4.0 Truls Samuelsen Versjon 4.0. - Side 2 of 10 - Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING

Detaljer

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!!

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! BRUKERMANUAL Velkommen som bruker i W&J s nettbutikk med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk. Vi anbefaler deg

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

Brukermanual til PlanNET

Brukermanual til PlanNET Brukermanual til PlanNET Plandents netthandel Handle raskt og enkelt på www.plannet.no Mars 2016 Side 1 av 19 Innhold Innlogging... 3 Startsiden... 3 Navigeringsmenyen... 3 Søkefelt... 4 Hurtigbestilling...

Detaljer

GENERELLE INNKJØPSVILKÅR FOR KJØP AV VARER 1 Virkeområde 1.1 Dersom anskaffelsen gjelder både varer og tjenester, og tjenesten utgjør den overveiende del av Selgers forpliktelse, vil dokumentet Generelle

Detaljer

Kontrakt vedrørende kjøp av

Kontrakt vedrørende kjøp av Kontrakt vedrørende kjøp av Vedlegg 3 MATVARER Varegruppe 3 Fisk og fiskeprodukter mellom BALSFJORD KOMMUNE (heretter kalt KUNDEN) og for perioden (heretter kalt LEVERANDØREN) f.o.m. 15.06.2014 t.o.m.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Immunmodulerende (sykdomsmodifiserende) medikamenter med indikasjonen multippel sklerose (MS) LIS-MS 1103 LIS på vegne av de regionale helseforetakene Helse Sør-Øst

Detaljer

Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Selger

Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Selger Vedlegg 1 Spesifisering av tjenestene Selger Versjon-1 1 av 6 Selger Versjon-1 2 av 6 Selger Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Utveksling av forretningsdokumenter... 4 2.1 Supplier Order and Invoice

Detaljer

GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel

GUIDELINE. Hvordan implementere XML Pakkseddel GUIDELINE Hvordan implementere XML Pakkseddel Nivå 1-4 til bruk for dagligvarehandelen 6. januar 2014 Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Definisjon... 3 1.2 Detaljeringsnivåer i elektronisk

Detaljer

Vedlegg 2 til konkurransegrunnlag. Administrative bestemmelser. Tilstandskartlegging

Vedlegg 2 til konkurransegrunnlag. Administrative bestemmelser. Tilstandskartlegging Vedlegg 2 til konkurransegrunnlag Administrative bestemmelser Rammeavtale Tilstandskartlegging (EBE 20130401) Innholdsfortegnelse A GYLDIGHET... 3 B FORDELING AV OPPDRAG VED PARALLELLE RAMMEAVTALER...

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Brukermanual til PlanNET

Brukermanual til PlanNET Brukermanual til PlanNET Plandents nye netthandel Handle raskt og enkelt på www.plannet.no side 1 Innholdsfortegnelse Inlogging... 2 Startsiden... 3 Søke etter produkter... 3 Hurtigbestilling... 5 Produktsiden...

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Agresso innkjøp/ehandel: Rekvisisjoner/innkjøpsordre i Agresso Self Service Økonomisenteret oktober 2013 Innholdsfortegnelse: Rekvisisjonsbildet i Agresso innkjøp 3 Rekvisisjon for

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2011. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2011. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2011 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Administrative bestemmelser 1 Leveringsvilkår

Administrative bestemmelser 1 Leveringsvilkår Administrative bestemmelser 1 Leveringsvilkår Levering skal skje DDP (Incoterms 2010) på leveringssted som angitt under, eller, dersom det er avtalt særskilt, til leveringsstedet som er avtalt for den

Detaljer

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no.

Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no. Åsveien 9, 3475 Sætre Telefon: +4731305656 Mobiltelefon: +4790840810 Faks: +4731305852 E-post: rontech@rontech.no www.rontech.no Gekab Merkesystem - Snarvei til mer effektiv merking Systemet er beregnet

Detaljer

Forespørsel Rammeavtale- Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B

Forespørsel Rammeavtale- Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 Forespørsel 2012-032592 Rammeavtale- Kjøp av treningssko, sandaler og badesko til Forsvaret KONKURRANSEGRUNNLAG DEL II VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Definisjoner, avgrensninger og omfang (se Konkurransegrunnlag pkt. 5.2)

Kravspesifikasjon. 1. Definisjoner, avgrensninger og omfang (se Konkurransegrunnlag pkt. 5.2) VEDLEGG 2 Kravspesifikasjon 1. Definisjoner, avgrensninger og omfang (se Konkurransegrunnlag pkt. 5.2) Denne anbudsforespørsel gjelder dren, sug, sonder og engangskniver. Dren defineres i denne prosessen

Detaljer