Offentlig journal. Tilsetting - ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2011/ / TTH/KALEME

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Tilsetting - ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2011/2126-4 1031/2012 24.01.2012 TTH/KALEME 10.02."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilsetting - ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2011/ / TTH/KALEME ***** Mottaker Advokatkontoret Tysse, Hvidsten & Amble Kari Elin Søreide HR-ERS/KARSOR Tilsetting - ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2011/ / TTH/KALEME ***** Mottaker Advokatkontoret Tysse, Hvidsten & Amble Kari Elin Søreide HR-ERS/KARSOR Klage på pasientbehandling, ynskje om tilbakemelding - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Klage/tilbakemelding - asient- og brukarombodet 2011/ / Mottaker asient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane Oddrun nstebø Bruland Side: 1 av 20

2 Årsrapport for nukleærmedisinsk avdeling. Aktivitet og utslepp Klinikk for Medisinsk Diagnostikk (KMD) - Strålevern - tslepp - Nukleærmedisin 2006/ / HFD/TONY Mottaker Statens strålevern Torny Nygard HFD/TONY1170 Klage på kontrollavgift/søknad om oppheving av kontrollavgift - ***** ***** Klager på kontrollavgift - arkering Førde Sentralsjukehus / / DOE/TERNES Terje Jan Nes DOE/TERNES Tilbakemelding til Flora kommune om samhandlingssak ***** ***** - Samhandling med Flora kommune - Synergi nr / / Mottaker SMS v/dr. Normund Svoen rene Barmen Hoel FAG/HRENE nnhenting av spesialistuttale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / Mottaker NAV Førde Trygd Oddrun nstebø Bruland Side: 2 av 20

3 Førespurnad om oppnemning av koordinator - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2010/ / Mottaker asient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane Oddrun nstebø Bruland Skademelding, erstatningsssak 2011/ ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Erstatningssaknr 2011/ Norsk asientskadeerstating (NE) 2011/ / Mottaker Norsk asientskadeerstatning Oddrun nstebø Bruland Tilsynssak - Helse Førde si behandling av brystkreftpasient - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Tilsynssak - Helse Førde si behandling av brystkreftpasient - Helsetilsynet - Synerginr / / Mottaker Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Oddrun nstebø Bruland Turnusteneste frå ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2012/ /2012 HR-ERS/ANSE0484 ***** Anne Marie Seljeseth HR-ERS/ANSE0484 Side: 3 av 20

4 nnhenting av opplysningar frå psykiatrisk avdeling avd. post 2 i barnevernsak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2012/ / Mottaker Sogn Barnevern Oddrun nstebø Bruland Framtidig tilbod for kvinnesjukdommar, gravide og fødande frå Nordfjord, basert på vedtak i føretaksmøtet 4. mai rosjekt føde - Helse Førde / /2012 TV/ANOV Mottaker Helse Sunnmøre Tore Dvergsdal KK/TODG tlysning - WebCruiter annonse Bemanningskonsulent STAB OG STØTTE / HR-AVDELNG - st. ref / / HR/SKJARN Mottaker STAB OG STØTTE / HR-AVDELNG Arne Skjelten HR/SKJARN Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarar 2012 SYKSK HELSEVERN / NORDFJORD SYKATRSENTER - st. ref ***** ***** ***** ***** Ferievikarar 2012 SYKSK HELSEVERN / NORDFJORD SYKATRSENTER - st. ref / /2012 NS/GL0486 Gunvald Ludvigsen NS/GL0486 Side: 4 av 20

5 Søknad og CV m/vedlegg - Ferievikarar st. ref. ( ) - ***** ***** Ferievikarar 2012 SYKSK HELSEVERN / NORDFJORD SYKATRSENTER - st. ref / /2012 NS/GL0486 NS/GL0486 TE ***** LS anbefalinger TNF/BO - regneark Biologiske legemidler - Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LS) 2008/ / TE Helse Vest RHF nnkalling styringsgruppemøte 13. februar rosjekt kontinuerlig forbedring pasientreiser rosjekt kontinuerlig forbedring asientreiser 2012/ /2012 ADM/LR0822 ***** ADM/LR0822 Mottaker Nils Helge Friborg ASR/NHEFR Helse Vest RHF Forespørsel angående pasient - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2012/ / NAV FLORA TRYGD Side: 5 av 20

6 Svarbrev, søknad mottatt - RADOGRAFAR MEDSNSK KLNKK / RADOLOGSK AVDELNG / RADOLOGSK SEKJON FSS - st. ref ***** ***** ***** ***** RADOGRAFAR MEDSNSK KLNKK / RADOLOGSK AVDELNG / RADOLOGSK SEKJON FSS - st. ref / /2012 RAD-F/SONE1246 Sølvi Langedal Ness RAD-F/SONE1246 Søknad og CV m/vedlegg - RADOGRAFAR - st. ref. ( ) - ***** ***** RADOGRAFAR MEDSNSK KLNKK / RADOLOGSK AVDELNG / RADOLOGSK SEKJON FSS - st. ref / /2012 RAD-F/SONE1246 RAD-F/SONE1246 TE ***** Gjeld ny rammeavtale mellom Helse Førde HF og Askvoll kommune Samhandlingsreforma- samhandlings- og avtalestruktur 2011/ / TV/VDRROS 306 TV/VDRROS Askvoll kommune Høring - rioriteringsveileder for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Høyring - rioriteringsveiledar for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) 2012/ / HV/OLRE3533 Helsedirektoratet Side: 6 av 20

7 Vedrørande turnusstart 15.februar tildeling av kandidat etter suppleringsvalg avholdt Turnuslegar/Kandidatar Helse førde / / HR/SKJARN 219 HR-RESS/ODSO0939 TO Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Min journal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2012/ / ***** Skademeldingsskjema - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Erstatningssaknr 2012/ Norsk pasientskadeerstatning (NE) 2012/ / Norsk asientskadeerstatning Skademeldingsskjema - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Erstatningssaknr 2012/ Norsk pasientskadeerstatning (NE) 2012/ / Norsk asientskadeerstatning Side: 7 av 20

8 ålegg om utleggstrekk i lønn - ***** ***** ***** ***** ***** ålegg om lønnstrekk/skattetrekk/pålegstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) / / HR-LØNN/TELY Offl. 23 første ledd 239 HR-LØNN/TELY Statens innkrevingssentral ålegg om utleggstrekk i lønn - ***** ***** ***** ***** ålegg om lønnstrekk/skattetrekk/pålegstrekk (bidragstrekk/inkassotrekk) / / HR-LØNN/TELY Offl. 23 første ledd 239 HR-LØNN/TELY Statens innkrevingssentral Krav om eigenandel - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Erstatningssak 2011/ Norsk asientskadeerstatning (NE) 2011/ / TE Norsk asientskadeerstatning Stopp av trekk av fagforeningskontingent - Delta Fagforeningstrekk/Lønnstrekk / / HR-LØNN/TELY Offl. 23 første ledd 239 HR-LØNN/TELY Delta Side: 8 av 20

9 Trekkliste - Lederne Fagforeningstrekk/Lønnstrekk / / HR-LØNN/TELY Offl. 23 første ledd 239 HR-LØNN/TELY Lederne Trekkliste for periode 02/ / NTO Fagforeningstrekk/Lønnstrekk / / HR-LØNN/TELY Offl. 23 første ledd 239 HR-LØNN/TELY NTO åminnelse - Anmodning om spesialisterklæring - ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2009/ / Sparebank 1 Skadeforsikring AS nnhenting av opplysningar - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring 2009/ / Stryn kommune Side: 9 av 20

10 Søknad og CV m/vedlegg - åmelding Forskriftskurs, vikar ambulansetenesta 2011 / st. ref. ( ) - ***** ***** ***** åmelding Forskriftskurs, vikar ambulansetenesta 2011 / 2012 KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMBLANSE - st. ref / /2012 AMBST/STSE2584 AMBST/STSE2584 TE ***** Svarbrev, søknad mottatt - åmelding Forskriftskurs, vikar ambulansetenesta 2011 / 2012 KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMBLANSE - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** åmelding Forskriftskurs, vikar ambulansetenesta 2011 / 2012 KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMBLANSE - st. ref / /2012 AMBST/STSE2584 Stian Sægrov AMBST/STSE2584 Faktura - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Faktura - Besøk ved Medisinsk avdeling, Førde 2012/ /2012 MED/OLHE MED/[FORDELT] ***** Side: 10 av 20

11 Stadfesting av tilsetjingsforhold for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - nnsyn i journal/erklæring - Klagesak 2008/ / ADM/BEKES Høgskulen i Sogn og Fjordane Avg.nr , Kinn restegard, Gnr.203.BNR,94, Tillegg til festekontrakt ved overføring av festeretten Avtaler - Florø sjukehus (Nærsjukehuset i Florø) 2008/ / DOE/ODSC1277 Offl. 13, jf fvl. 13 nr DOE/ODSC1277 Advokatfirmaet Harris urring på mandatbrev - Regional innkjøpsprosess - leie, temp, hygiene (restliste) Regionalt funksjonsteam/innkjøpsprosses - leie, temp, hygiene (restliste) 2012/ / ØKO/ECO 306 ØKO/ECO Helse Bergen urring på mandatbrev - Regional innkjøpsprosess - Glukosestrimler og tilhørende avlesere Regionalt funksjonsteam/innkjøpsprosses - Glukosestrimler og tilhørende avlesere 2012/ / ØKO/ECO 306 ØKO/ECO Helse Bergen Side: 11 av 20

12 urring på mandatbrev - Regional innkjøpsprosess - Verneutstyr Regionalt funksjonsteam/innkjøpsprosses - Verneutstyr røntgen 2012/ / ØKO/ECO 306 ØKO/ECO Helse Bergen urring på mandatbrev - Regional innkjøpsprosess - Sug og Respirasjon Regionalt funksjonsteam/innkjøpsprosses - Sug og Respirasjon 2012/ / ØKO/ECO 306 ØKO/ECO Helse Bergen Søknad og CV m/vedlegg - Anestesisjukepleiar - st. ref. ( ) - ***** ***** Anestesisjukepleiar KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AAM FSS ANESTES - st. ref / /2012 ANEF/HEE1589 ANEF/HEE1589 TE ***** Side: 12 av 20

13 Svarbrev, søknad mottatt - Anestesisjukepleiar KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AAM FSS ANESTES - st. ref ***** ***** ***** ***** Anestesisjukepleiar KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AAM FSS ANESTES - st. ref / /2012 ANEF/HEE1589 Helge Eide ANEF/HEE1589 urring på mandatbrev - Regional innkjøpsprosess - Oppdekking, beskyttelse, bekledning Regionalt funksjonsteam/innkjøpsprosses - Oppdekking, beskyttelse, bekledning 2012/ / ØKO/ECO 306 ØKO/ECO Helse Bergen urring på mandatbrev - Regional innkjøpsprosess - Tannimplantat Regionalt funksjonsteam/innkjøpsprosses - Tannimplantater 2007/ / ØKO/ECO 321 ØKO/ECO Helse Bergen urring på mandatbrev - Regional innkjøpsprosess - rinstrimler og tilhørende avlesere Regional anskaffelsesprosess for forbruksmateriell og avlesere til manuell og maskinell avlesing av urinprøver 2011/ / ØKO/ECO 306 ØKO/ECO Helse Bergen Side: 13 av 20

14 urring på mandatbrev - Regional innkjøpsprosess - Beinsement Regionalt funksjonsteam/innkjøpsprosses - Beinsement 2007/ / ØKO/ECO 321 ØKO/ECO Helse Bergen Svarbrev, søknad mottatt - Stilling som anestesisjukepleiar / sjukepleiar ved Lærdal sjukehus KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AAM LSH - st. ref ***** ***** ***** ***** Stilling som anestesisjukepleiar / sjukepleiar ved Lærdal sjukehus KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AAM LSH - st. ref / /2012 AAM-L/TONO1873 Tom Nordstrand AAM-L/TONO1873 Søknad og CV m/vedlegg - Stilling som anestesisjukepleiar / sjukepleiar ved Lærdal sjukehus - st. ref. ( ) - ***** ***** Stilling som anestesisjukepleiar / sjukepleiar ved Lærdal sjukehus KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AAM LSH - st. ref / /2012 AAM-L/TONO1873 AAM-L/TONO1873 TE ***** Side: 14 av 20

15 asient- og brukarombodet - årsmelding 2011 asient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane - årsmelding / /2012 ADM/BEHA1252 ***** ADM/BEHA1252 asient- og brukarombod Sogn og Fjordane Søknad og CV m/vedlegg - Ambulansefaget - lærlingplass st. ref. ( ) - ***** ***** Ambulansefaget - lærlingplass 2012 KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMBLANSESTASJONER - st. ref / /2012 AMBST/STSE2584 AMBST/STSE2584 TE ***** Svarbrev, søknad mottatt - Ambulansefaget - lærlingplass 2012 KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMBLANSESTASJONER - st. ref ***** ***** ***** ***** Ambulansefaget - lærlingplass 2012 KRRGSK KLNKK / AVDELNG FOR AKTTMEDSN / AMBLANSESTASJONER - st. ref / /2012 AMBST/STSE2584 Stian Sægrov AMBST/STSE2584 Side: 15 av 20

16 Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsjukepleiar/sjukepleiar/assistentar MEDSNSK KLNKK / BARNEAVDELNG - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Spesialsjukepleiar/sjukepleiar/assistentar MEDSNSK KLNKK / BARNEAVDELNG - st. ref / /2012 BARN/ANBJ2202 Anders Bjørkhaug BARN/ANBJ2202 Søknad og CV m/vedlegg - Spesialsjukepleiar/sjukepleiar/assistentar - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Spesialsjukepleiar/sjukepleiar/assistentar MEDSNSK KLNKK / BARNEAVDELNG - st. ref / /2012 BARN/ANBJ2202 BARN/ANBJ2202 TE ***** Søknad og CV m/vedlegg - Sommarvikarar sykiatrisk klinikk, Førde - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Sommarvikarar sykiatrisk klinikk, Førde SYKSK HELSEVERN / SYKATRSK KLNKK - st. ref / /2012 SENF/MASL2044 SENF/MASL2044 TE ***** Side: 16 av 20

17 Svarbrev, søknad mottatt - Sommarvikarar sykiatrisk klinikk, Førde SYKSK HELSEVERN / SYKATRSK KLNKK - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Sommarvikarar sykiatrisk klinikk, Førde SYKSK HELSEVERN / SYKATRSK KLNKK - st. ref / /2012 SENF/MASL2044 Marit Slettevold SENF/MASL2044 Svarbrev, søknad mottatt - Sommarvikarar til medisinsk sengepost i Førde MEDSNSK KLNKK / MEDSNSK AVDELNG / MEDSNSK SEKSJON FSS - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Sommarvikarar til medisinsk sengepost i Førde MEDSNSK KLNKK / MEDSNSK AVDELNG / MEDSNSK SEKSJON FSS - st. ref / /2012 MEDSEK-F/HTH1766 Hildur Thingnes MEDSEK-F/HTH1766 Søknad og CV m/vedlegg - Sommarvikarar til medisinsk sengepost i Førde - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Sommarvikarar til medisinsk sengepost i Førde MEDSNSK KLNKK / MEDSNSK AVDELNG / MEDSNSK SEKSJON FSS - st. ref / /2012 MEDSEK-F/HTH1766 MEDSEK-F/HTH1766 TE ***** Side: 17 av 20

18 Søknad og CV m/vedlegg - Sterilsentral teknikar / assistent sommar st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Sterilsentral teknikar / assistent sommar 2012 Sterilsentral teknikar/assistent Sterilsentral - st. ref / /2012 AAM/MATE1178 AAM/MATE1178 TE ***** Svarbrev, søknad mottatt - Sterilsentral teknikar / assistent sommar 2012 Sterilsentral teknikar/assistent Sterilsentral - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Sterilsentral teknikar / assistent sommar 2012 Sterilsentral teknikar/assistent Sterilsentral - st. ref / /2012 AAM/MATE1178 Mari Veien Teige AAM/MATE1178 Søknad og CV m/vedlegg - Ferievikar Reinhold - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Ferievikar Reinhold STAB OG STØTTE / TRYGGNG TRANSORT OG HSØKONOM / HSØKONOM LÆRDAL - st. ref / /2012 HØKL/TOER0408 HØKL/TOER0408 TE ***** Side: 18 av 20

19 Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikar Reinhold STAB OG STØTTE / TRYGGNG TRANSORT OG HSØKONOM / HSØKONOM LÆRDAL - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Ferievikar Reinhold STAB OG STØTTE / TRYGGNG TRANSORT OG HSØKONOM / HSØKONOM LÆRDAL - st. ref / /2012 HØKL/TOER0408 Tone Eriksen HØKL/TOER0408 Søknad og CV m/vedlegg - Sommarvikar 2012 Reinhaldsassistent. - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Sommarvikar 2012 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGNG TRANSORT OG HSØKONOM / RENHALD FSS - st. ref / /2012 TTH/KALEME TTH/KALEME TE ***** Svarbrev, søknad mottatt - Sommarvikar 2012 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGNG TRANSORT OG HSØKONOM / RENHALD FSS - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Sommarvikar 2012 Reinhaldsassistent. STAB OG STØTTE / TRYGGNG TRANSORT OG HSØKONOM / RENHALD FSS - st. ref / /2012 TTH/KALEME Karl-Eric Melander TTH/KALEME Side: 19 av 20

20 Søknad og CV m/vedlegg - Sommarvikar Tekstilavdelinga - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Sommarvikar Tekstilavdelinga STAB OG STØTTE/TRYGGNG TRANSORT OG HSØKONOM FSS - st. ref / /2012 HØKF/SOHA1556 HØKF/SOHA1556 TE ***** Svarbrev, søknad mottatt - Sommarvikar Tekstilavdelinga STAB OG STØTTE/TRYGGNG TRANSORT OG HSØKONOM FSS - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Sommarvikar Tekstilavdelinga STAB OG STØTTE/TRYGGNG TRANSORT OG HSØKONOM FSS - st. ref / /2012 HØKF/SOHA1556 Solbjørg Hauge lltang HØKF/SOHA1556 Side: 20 av 20