VBS katalog Koblings- og monteringssystemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VBS katalog 2012. Koblings- og monteringssystemer"

Transkript

1 VBS katalog 2012 Koblings- og monteringssystemer

2 Velkommen til kundeservice Servicetelefon: (0047) Telefaks for forespørsler: (0047) Telefaks for ordrer: (0047) post: Internett: Bruk direktelinjen til OBOkundeservice! Vår kundetelefon (0047) er åpen hver dag fra kl til for alle spørsmål vedrørende OBOs sortiment for elektroinstallasjonsområder. Vår kundeservice gir deg et komplett kundestøttetilbud: Kompetente folk å snakke med fra din region Hurtig og direkte tilgang til alle tekniske data for OBOs produkter også når det gjelder nærhet til kunden, ønsker vi å være best! Sakkyndig rådgivning om spesielle bruksområder Hurtig og direkte tilgang til alle tekniske data for OBOs produkter også når det gjelder nærhet til kunden, ønsker vi å være best! 2 OBO VBS

3 Innhold Planleggingshjelp 5 Koblingsbokser 163 Innfelte- og hulveggsystemer 187 Klemmesystemer 199 Nipler, plast 205 Nipler, messing 235 Kabel- og rør-innfestingssystemer, plast 257 Kabel- og rør-innfestingssystemer, metall 275 Kabel- og rør-innfestingssystemer, spesial 293 Rørsystemer 303 Bjelkeklammersystemer 315 Skinnesystemer 327 BBS-bøyleklammersystemer 353 Skru- og slagsystemer 377 Fortegnelser 395 VBS OBO 3

4 Planleggingshjelp generelt OBO VBS-seminarer: Førstehåndskunnskaper Med sitt innholdsrike kurs- og seminartilbud innen kabelforlegningssystemer gir OBO brukerne førstehånds fagkunnskap. I tillegg til teoretisk kunnskap omfatter også kurstilbudet de daglige, praktiske arbeidsoppgavene. Ikke minst legger vi også stor vekt på konkrete bruks- og beregningseksempler. Anbudstekster, produktinformasjon FDV og datablader Vi gjør livet enklere for deg: Vårt store utvalg av praktisk dokumentasjon hjelper deg for eksemplel effektivt allerede i planleggings- og budsjetteringsfasen. Dette omfatter: Anbudstekster Produktinformasjon Fakta ark,teknisk informasjon Datablader Disse dokumentene blir fortløpende oppdatert, og kan lastes ned gratis på Anbudstekster på internett finner du på Mer enn dokumenter fra områdene KTS, BSS, TBS, LFS, GS og UFS er tilgjengelige for gratis nedlasting. Regelmessige oppdateringer og utvidelser gjør at du alltid har et komplett overblikk over OBO-produktene. Dokumentene er tilgjengelige i alle vanlige filformater (PDF, DOC, GAB, HTML, TXT, XML, ÖNORM). 4 OBO VBS

5 Planleggings- og monteringshjelp Generell planleggingshjelp 6 Koblingsbokser 23 Innfelte- og hulveggsystemer 49 Klemmesystemer 57 Nipler og tilbehør 63 Kabel- og rørinnfesting plastsystemer 73 Kabel- og rørinnfesting metallsystemer 91 Kabel- og rørinnfesting spesialsystemer 103 Rørsystemer 113 Bjelkeklammersystemer 121 Skinnesystemer 127 BBS-bøyleklammersystemer 135 Skru- og slagsystemer 141 Ytterligere informasjon 152 VBS OBO 5

6 Planleggingshjelp generelt Overflater og bruksområder Overflater/bruksområder: Alle systemkomponentene må være tilstrekkelig korrosjonsbestandig. For å fastlegge dette skiller man mellom forskjellige behandlingsmåter dvs. materialer som er godt eller mindre godt egnet for bestemte bruksområder. De forskjellige bruksområdene og materialene som anbefales for de forskjellige bruksområdene forklares i det følgende. Bruksområdet og den forventede korrosjonshastigheten ifølge DIN N ISO vises i tabellen. Bruksområde innendørs For innendørs installasjoner tilbyr OBO galvaniserte eller båndforsinkede systemer. De er særlig velegnet til tørre omgivelser uten påvirkning fra aggressive stoffer. Galvanisering lektrolytisk forsinking iht. DIN N Beleggtykkelse middelverdi ca. 2,5-10 μm tter RoHS-direkti vet Kontinuerlig galvanisering Varmgalvanisering etter - metoden kontinuerlig - galvanisering iht. DIN N (tidl. DIN N og DIN N 10142) Beleggtykkelse middelverdi ca. 20 μm Platenes snittflater er beskyttet ved hjelp av katodisk korrosjonsbeskyttelse inntil en materialtykkelse på 2,0 mm 6 OBO VBS

7 Generell planleggingshjelp vedrørende overflater og bruksområder Planleggingshjelp generelt Bruksområde utendørs For utendørs installasjoner, i våtrom og i agressive omgivelser tilbyr OBO artikler av varmforsinket materiale eller av rustfritt spesialstål. Varmgalvanisering (dykk) Varmgalvanisering ved dypping i samsvar med DIN N ISO Beleggtykkelse iht. DIN N ISO 1461 ca μm. Grensesnitt som suppleres i ettertid må galvaniseres ekstra for korrosjonsbeskyttelse. V2A spesialstål OBO kortbetegnelse: V2A uropeisk materialnummer: Amerikansk materialnummer: 304 Sveisede komponenter blir i tillegg passivert. Usveisede komponenter skylles og avfettes. Korrosivitetskategorier etter DIN N ISO Typiske omgivelser innendørs Typiske omgivelser utendørs Korrosivitetskategori Korrosjonsbelastning Gjennomsnittlig sinkslitasje C 1 Oppvarmede bygninger med nøytrale atmosfærer, f.eks. kontorer, butikker, skoler, hoteller - ubetydelig < 0,1 µm/a C 2 C 3 C 4 C 5-I C 5-M Uoppvarmede bygninger, hvor det kan oppstå kondensasjon, f.eks. lagre, idrettshaller. Produksjonsrom med høy fuktighet og litt luftforurensning, f.eks. anlegg for næringsmiddelproduksjon, vaskerier, bryggerier, meierier Kjemianlegg, svømmehaller, naust ved havvann Bygninger eller områder med nærmest konstant kondensasjon og mye forurensing Bygninger eller områder med nærmest konstant kondensasjon og mye forurensing Atmosfære med lav forurensning, mest i landlige områder By- og industrimiljøer, moderat forurenset luft med svoveldioksid, kystområder med lav saltbelastning Industri- og kystområder med lav saltbelastning Industrianlegg med høy fuktighet og aggressiv atmosfære Kyst- eller offshore-områder med saltbelastning lite moderat kraftig meget kraftig (industri) meget kraftig (sjø) 0,1 til 0,7 µm/a 0,7 til 2,1 µm/a 2,1 til 4,2 µm/a 4,2 til 8,4 µm/a > 4,2 til 8,4 µm/a VBS OBO 7

8 Planleggingshjelp generelt UV- og værbestandighet Beskyttet og ubeskyttet utendørs installasjon Utendørs installasjoner må alltid granskes spesielt kritisk med hensyn til monteringssted og utvalg av installasjonsmaterialer. Det er viktig å medregne omgivelsesbetingelser dvs. ytre belastninger ved valg av produkter. UV- og værbestandighet ved utendørs installasjon I tillegg til UV-stråling må det også tas hensyn til andre ytre belastninger ved utendørs installasjoner. Derfor er det først nødvendig å identifisere miljøbetingelsene nøyaktig. Faktorer som maks.-temperaturer, hyppighet av (ekstreme) temperatursvingninger, luftfuktighet og bruks-/monteringssted (boligbygning, industri, by, region, kontinent) vurderes i denne sammenhengen. Det som er problematisk er at det ikke finnes en standardisert kontrollmetode for å bestemme motstandsdyktigheten av installasjonsmaterialer ved forskjellige ytre belastninger. Derfor må utendørs installasjoner i nærheten av deponier, kjemiske og petrokjemiske anlegg, vannrenseanlegg osv. overvåkes separat før montering. 8 OBO VBS

9 ksplosjonsbeskyttede produkter Planleggingshjelp generelt Fra den er det kun tillatt å bruke apparater og vernesystemer i eksplosjonsfarlige områder, som oppfyller U-direktivet 94/9/U, i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Dette direktivet kalles ATX (Atmosphere xplosible/eksplosjonsfarlige omgivelser). ksplosjonsfarlige områder inndeles i soner. Soneinndelingen gjøres ved å analysere og klassifisere omgivelser hvor det kan oppstå eksplosjonsfarlige - gassatmosfærer eller støv/luftblandinger. På denne måten begrenses valget av apparater til de apparatene som kan brukes sikkert i disse omgivelsene. Fareområder hvor det er fare på grunn av brannfarlige gasser inndeles i sonene 0, 1 og 2. Fareområder hvor det er fare på grunn av brannfarlig støv inndeles i sonene 20, 21 og 22. Farepotensialet er høyest i sonene 0 og 20, og lavest i sonene 2 og 22. VBS OBO 9

10 Planleggingshjelp generelt Soneinndeling for eksplosjonsfarlige områder Soneinndeling av apparatgruppe II (over bakken) Gass ksplosjonsfarlig gassatmosfære, soneinndeling iht. DIN N Støv Sone 0 Sone 20 Område, hvor det kontinuerlig, i lange tidsrom eller ofte hersker en eksplosjonsfarlig atmosfære på grunn av gass. Sone 1 Sone 21 Område, hvor det til tider oppstår eksplosjonsfarlig atmosfære på grunn av gass, ved normal drift. Sone 2 Sone 22 Område, hvor det skjeldent eller i korte tidsrom oppstår eksplosjonsfarlig atmosfære på grunn av gass, ved normal drift. ksplosjonsfarlige støv/luft-blandinger, soneinndeling iht. DIN N Område, hvor det kontinuerlig, i lange tidsrom eller ofte hersker en eksplosjonsfarlig atmosfære på grunn av støv/luft-blanding. Område, hvor det til tider oppstår eksplosjonsfarlig atmosfære på grunn av støv/luft-blanding, ved normal drift. Område, hvor det skjeldent eller i korte tidsrom oppstår eksplosjonsfarlig atmosfære på grunn av støv/luft-blanding, ved normal drift. 10 OBO VBS

11 Merking av halogenfrie materialer Planleggingshjelp generelt Halogenfrie installasjonsmaterialer Hendelser, som brannen på flyplassen i Düsseldorf, hvor - mennesker omkom på grunn av ekstrem røykutvikling, har ført til en større forsiktighet vedrørende standard installasjonsmaterialer, i tillegg til funksjonssikrings- og brannvernsystemene. På grunn av dette stiger etterspørselen av halogenfrie plastmaterialer. I offentlige områder (redningsveier, heiser osv) er det en grunnregel at det også installeres halogenfrie installasjonssystemer! Den kjemiske sammensetningen i disse halogenfrie systemene er laget på en måte som gjør at de utvikler færre skadelige (giftige/korrosive) gasser ved brann, som kan omdannes til saltsyre i kombinasjon med slukkemidler. Ifølge standarden DIN VD 0472 betyr dette at materialene betraktes som halogenfrie når masseandelene for halogenene klor, brom og jod, har følgende verdier: klor 0,2 % og fluor 0,1 %. Halogenfrie installasjonssystemer er fremdeles ikke påkrevd gjennom en DIN-VD-forskrift, men likevel tilbyr OBO Bettermann et bredt utvalg av halogenfrie artikler. Dette kan redusere personskader og materielle skader til et minimumsnivå ved brann! VBS OBO 11

12 Planleggingshjelp generelt Funksjonssikring for elektriske anlegg 12 OBO VBS

13 Funksjonssikring for elektriske anlegg Planleggingshjelp generelt Sikre funksjonen! For å garantere at rømnings- og redningsveiene kan brukes, og for å sikre funksjonen av viktige tekniske innretninger, som nødbelysning, brannalarmsystemer og røykavtrekksanlegg ved brann, er det strengt nødvendig å sikre strømtilførselen til disse systemene ytterligere. Ved bruk av spesielle ledninger og leggesystemer, er det mulig å opprettholde tilførselen av elektrisk strøm, også ved brann, og på denne måten - garantere funksjonssikringen. Detaljert informasjon vedrørende temaet brannvern finner du i OBOs BSS-brannvern-katalog. Standardisert monteringsmåte bøyleklammer type 2056 Standardisert bærende konstruksjon av bøyleklammer uten langbrakett, for enkeltlegging eller kabelbunting. Kort informasjon: Vegg- eller takmontering loddrett eller vannrett montering Skinnemontering: maks 0,3 m Pluggavstand på skinnen: - maks. 0,25 m Installering av enkeltkabel: diameter opptil 100 mm er - mulig Innstallering av kabelbunt: - maks. 3 kabler med diameter på maks. 25 mm Standardisert monteringsmåte enkeltklammer type 732/733 Standardisert bærende konstruksjon av avstandsklammere for enkeltlegging samt kabelbunting. Kort informasjon: Vegg- eller takmontering loddrett eller vannrett montering Monteringsavstand: maks. 0,3 m Installering av enkeltkabel: diameter opptil 50 mm er mulig Innstallering av kabelbunt: - maks. 3 kabler med diameter på maks. 25 mm Kabelspesifikk monteringsmåte, samleholder Kabelspesifikk monteringsmåte - med samleholdere for enkeltlegging, montering på vegg eller i tak. Kort informasjon: Type 2031/M 15 Monteringsavstand: maks. 0,5 m Kabelpåfesting: maks. 1,1 kg/m Type 2031/M 30 Monteringsavstand: maks. 0,5 m Kabelpåfesting: maks. 2,5 kg/m Type 2031/M 70 Monteringsavstand: maks. 0,8 m Kabelpåfesting: maks. 6,0 kg/m Kabelspesifikk monteringsmåte kabelklammer Kabelspesifikk monteringsmåte - med kabelklammere for enkeltlegging, montering i tak. Kort informasjon: Type 2033 M Monteringsavstand: maks. 0,5 m Type 2034 M Monteringsavstand: maks. 0,5 m VBS OBO 13

14 Planleggingshjelp generelt Flammebestandighet/brannsikkerhet Ifølge DIN N (VD 0471 del 2-11) må elektriske koblingsenheter gjennomgå en glødetrådtest som vurderer hvor brannfarlig sluttproduktet er. Sluttprodukter som samsvarer - med standardene er elektroniske driftsmidler samt komponentgrupper og komponenter. Under glødetrådtesten føres det inn en glødende tråd (temperatur se tabell 1 - flammebestandighet) i komponenten som skal gjennomgå testen i 30 sekunder, før den tas ut igjen. Dersom objektet begynner å brenne, må det senest etter ytterligere 30 sekunder ha sluttet å brenne for at flammebestandigheten skal være bevist. Typer installasjonsteknikk Typer testobjekter Utenpåliggende Innfelt Imputz Hulvegg/- møbel Betongbygg Installasjonskanal Testtemperaturer i C Koblingsbokser Apparatbokser og apparat-koblingsbokser Taklampe-, koblings- og tilkoblingsbokser Vegglampe-koblingsbokser Apparat-koblingsbokser Skjøtemuffer Isoleringsdeler som bærer aktive deler Deksel for installasjonsbokser OBO VBS

15 Verdt å vite om merking Planleggingshjelp generelt VD VD er forbundet for elektroteknikk, elektronikk og informasjonsteknikk, vitenskapen om disse temaene, teknologiene og bruken som baserer seg på den. Kontroll- og sertifiseringsinstituttet VD er en nasjonal og internasjonal akkreditert institusjon som kontrollerer og sertifiserer elektrotekniske apparater, komponenter og systemer. lektroproduktene kontrolleres for sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet og ytterligere produktegenskaper. Kontroll og sertifisering er viktig for forbrukerbeskyttelse og for drift med våre produkter. Kontroll- og sertifiseringsinstituttet VD er en internasjonal partner for elektroteknikk, elektronikk og informasjonsteknikk og fungerer som en nøytral og uavhengig institusjon. Alle relevante kontroller av forskjellige produktegenskaper inngår i VD. Samsvarserklæringer C-merke: Tekniske arbeidsmidler som må oppfylle en lovbestemmelse - dvs. elektriske driftsmidler, maskiner eller sikkerhetskomponenter - må være merket med et C-merke som bekrefter at produsenten har sørget for at sikkerhetskravene i lovbestemmelsen er oppfylte. Videre må det foreligge en samsvarserklæring og teknisk dokumentasjon. C-merket er ikke et kvalitetsbevis, men en erklæring fra produsenten om at lovbestemmelser og tekniske krav er oppfylte. VBS OBO 15

16 Planleggingshjelp generelt Verdt å vite om beskyttelsesgrader IP-beskyttelsesklasse IP-beskyttelsesklassen angir hvor bestandig komponenten er mot berøring og fremmedlegemer samt inntrengning av vann. IP-beskyttelsesklassene er fastlagte i standarden DIN N (VD 0470 del1). IP-informasjonen består alltid av to kodetall: Det første kodetallet angir beskyttelse mot berøring og fremmedlegemer. Den angir også til hvilken grad huset hindrer tilgang til farlige deler ved at innføring av kroppsdeler eller gjenstander som holdes av et menneske hindres eller begrenses. Det angir også til hvilken grad huset beskytter de installerte driftsmidlene mot inntrengning av faste fremmedlegemer. Det andre kodetallet angir beskyttelse mot vann. Det angir hvor sterkt beskyttet driftsmidlene er mot vanninntrengning og de skadelige følgene som kan oppstå dersom det trenger inn vann. Beskyttelsesgrad første kodetall 0 mot tilgang til farlige deler beskyttet mot tilgang til farlige deler med baksiden av hånden mot faste fremmedlegemer ikke beskyttet 1 beskyttet mot tilgang til farlige deler med en finger beskyttet mot faste fremmedlegemer 50 mm diameter og større 2 beskyttet mot tilgang til farlige deler med et verktøy beskyttet mot faste fremmedlegemer 12,5 mm diameter og større 3 beskyttet mot tilgang til farlige deler med en tråd beskyttet mot faste fremmedlegemer 2,5 mm diameter og større 4 beskyttet mot tilgang til farlige deler med en tråd beskyttet mot faste fremmedlegemer 1,0 mm diameter og større 5 beskyttet mot tilgang til farlige deler med en tråd støvbeskyttet 6 beskyttet mot tilgang til farlige deler med en tråd støvtett 16 OBO VBS

17 Verdt å vite om beskyttelsesgrader Planleggingshjelp generelt Beskyttelsesgrad mot inntrengning av vann med skadelige følger. andre kodetall Kort beskrivelse Definisjon 0 ikke beskyttet - 1 beskyttet mot dryppvann huset må tåle dråper som faller loddrett 2 beskyttet mot dryppvann når huset helles inntil 15. huset må tåle vanndråper ovenfra, når det helles inntil 15 begge veier, i forhold til loddrett vinkel. 3 beskyttet mot vanndråper Huset må tåle vannsprut fra begge sider i en vinkel på 60 av loddrett vinkel. 4 beskyttet mot vannsprut Huset må tåle vannsprut som rettes mot huset fra alle vinkler. 5 beskyttet mot vannstråler Huset må tåle vannstråler som rettes mot huset fra alle vinkler. 6 beskyttet mot kraftige vannstråler Huset må tåle kraftige vannstråler som rettes mot huset fra alle vinkler. 7 8 beskyttet mot skade ved midlertidig dypping i vann beskyttet mot skade ved kontinuerlig dypping i vann Det skal ikke trenge inn en vannmengde som forårsaker skade når huset dyppes i vann midlertidig, ved trykk- og tidsbetingelser som ikke tilsvarer standarden. Det skal ikke trenge inn en vannmengde som forårsaker skade når huset dyppes i vann kontinuerlig, under betingelser som må avtales mellom produsenten og brukeren. Betingelsene er allikevel vanskeligere å oppfylle enn for kodetallet 7. VBS OBO 17

18 Planleggingshjelp generelt Verdt å vite om beskyttelsesgrader Beskyttelsesgrad mot mekanisk belastning IK-kode IK-koden i DIN N betegner husenes beskyttelsesgrad mot ytre mekaniske belastninger. Den består av kodebokstavene IK og en tosifret tallgruppe fra 00 til 10. Hver tallgruppe representerer en verdi for belastningsenergi i joule (J) IK-koden gjelder prinsipielt for hele huset, som garanterer beskyttelsen av driftsmidlene mot skadelige innvirkning fra mekaniske belastninger. Husene kontrolleres ved å påføre slagbelastning med forskjellige kontrollhammere. Beskyttelsesklasser ifølge VD 0140 Beskyttelsesklasser for elektriske driftsmidler I DIN VD 0140 defineres beskyttelsesklassene som følger: Beskyttelsesklasse I: Driftsmiddel med tilkobling av jordleder (beskyttelse ved hjelp av tilkobling for jordleder på huset) Beskyttelsesklasse II: Driftsmiddel med beskyttelsesisolering (beskyttelse ved hjelp av isolering) Beskyttelsesklasse III: Driftsmiddel med beskyttelseslavspenning (SLV-PLV, beskyttelse ved hjelp av en merkespenning på maks. 25/50 V AC og maks. 60/120 V DC) Tomme plasthus oppfyller kravene for beskyttelsesklasse II, metallhus/hus med metallbelegg må være utstyrt med tilkobling for jordleder og oppfyller da kravene for beskyttelsesklasse I. IK-kode Belastning energiverdi [J] ,50 0, OBO VBS

19 Merking av elektriske driftsmidler Planleggingshjelp generelt Merketverrsnitt Det største kontrollerte og godkjente tverrsnittet for ledninger som skal installeres. Merkestrøm Den største godkjente strømmen ved monteringspunktet. Merkespenning Den største godkjente spenningen på monteringspunktet. Poltall Antall monteringspunkter på klemmeforbindelsen. Antall innføringer Antall innføringer i en elektrisk koblingskasse eller koblingsboks. VBS OBO 19

20 Planleggingshjelp generelt Viktig informasjon om spesifikasjonene for utvendige diametre Kabeldiameter og plassbehov; 1 = diameter i mm, 2 = plassbehov i cm² Kabel- og ledningsstørrelser, utvendig diameter av PG- og metriske størrelser n kabel er en mantlet elektrisk ledning for overføring av data eller elektrisk energi. Kabler og ledninger angis med merketverrsnitt. Utvendig diameter og effektivt tverrsnitt beregnes ut fra merketverrsnittet og antall enkelttråder som er buntet sammen i kabelen eller ledningen. Festeklammerne er angitt med maksimalt spennområde som merkestørrelse i mm. For å beregne riktig størrelse på festeklammeret som må brukes for monteringskomponenten, finner du samspillet mellom PG- og metriske størrelser i tabellen. Beregning med formelen (2r)² Kabelens diameter er ikke avgjørende ved beregning av kabelens faktiske plassbehov. Regn ut: (2r)². Denne verdien gjengir det realistiske plassbehovet inklusiv mellomrom. 20 OBO VBS

21 Viktig informasjon om spesifikasjonene for utvendige diametre Planleggingshjelp generelt Kabeldiameter og plassbehov Utvendig diameter i mm PG-størrelser Utvendig diameter i mm Metriske størrelser 12 PG 7 12,5 M PG 7 12,5 M PG 9 15,2 M M PG 11 18,6 M 16/M PG 11 18,6 M 16/M PG 13,5 20,4 M PG 13,5 20,4 M 20/M PG 16 22,5 M 20/M PG 16 22,5 M 20/M M 20/M M PG 21 28,3 M 25/M M PG M 32/ M40 40 M PG M 40/M M PG M 50/M PG 48 59,3 M 50/M M 63 VBS OBO 21

22 22 OBO VBS

23 Planleggings- og monteringshjelp Kabelfordelingssystemer Informasjon om dannelse av kondensvann 24 Planleggingshjelp for montering av koblingsbokser 25 Monteringshjelp Koblingsboks A-serie 26 Monteringshjelp Koblingsboks CO-serie 28 Monteringshjelp Koblingsboks B 9/T 30 Monteringshjelp Koblingsboks Variobox 32 Monteringshjelp Koblingsboks T-serie 34 Monteringshjelp Koblingsboks B-serie, uten gjenger 40 Monteringshjelp Koblingsboks B-serie, med gjenger 38 Monteringshjelp for FireBox 42 Monteringshjelp Tetningsmasse Aquasit 45 VBS OBO 23

24 Kondensvann i boks Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser Kondensvann i lukkede boks Kondensvann i vanntette boks, som f.eks. kabelforgreningsbokser, er spesielt et problem ved store temperatursvingninger. På grunn av temperaturendringer (= endring av luftfuktighet) utenfor boksen kan det dannes kondensvann i kabelforgreningsboksen, fordi fuktigheten innestenges. Dette kan gi inntrykk av at boksen ikke er tett. Dersom denne fuktigheten ikke ledes ut, kan det i verste fall oppstå skader på elektriske koblinger. Derfor bør det helst unngås å installere kabelforgreningsbokser i områder med ekstreme temperatursvingninger! OBO-kabelforgreningsbokser er forsynt med åpninger, som kan åpnes for å minimere dannelse kondensvann, eller til og med forhindre dette. De tilgjengelige 4 mm-åpningene er innstanset på undersiden av boksen. Dersom åpningene åpnes, må endringer i temperatur og luftfuktighet innenfor og utenfor boksen skje relativt samtidig. Ifølge DIN VD Bygging av sterkstrømsanlegg med en merkespenning på inntil 1000 V må det tas forholdsregler for bortledning av vann når det kan oppstå vann eller kondensasjon av vann innenfor kabel- og ledningssystemer. Ved installasjoner med høyere tetthetskrav er det nødvendig å iverksette alternative tiltak. 24 OBO VBS

25 Montering av kabelforgreningsbokser Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser Montering av kabelforgreningsbokser på brennbare konstruksjoner eller byggematerialer Ifølge VdS-direktiveet 2023 skal elektriske koblinger og tilkobling av spenningsførende ledninger kun utføres med klemmer i egnede elektroinstallasjonsbokser og - hylser som oppfyller DIN VD Boksene må være lukket - mot monteringsflaten og oppfylle kravene i DIN VD utendørs installasjon (DIN VD ), som f.eks. i innkjørselsporter, på hus med tilsvarende takoverheng e.l. må driftsmidlene - minst oppfylle beskyttelsesklassen IP X1 (sprutsikker). Merk: Ved utendørs installasjon kan skadelige stoffer i omgivelsene redusere den gjeldende artikkelens funksjonsevne! DIN VD : Beskyttet og ubeskyttet installasjon i fuktige og våte områder og rom og i utendørs anlegg I fuktige og våte områder, som f.eks. storkjøkken, vaskekjøkken, kjølerom osv., må elektriske driftsmidler minst samsvare med beskyttelsesklassen IP X1 (sprutsikker). I områder med vannstråler må driftsmidlene minst samsvare med beskyttelsesklassen IP X5. Nøyaktige inndelinger finner du i DIN N 60529! Ved en ubeskyttet utendørs installasjon (DIN VD ), som f.eks. på perronger, krananlegg, yttervegger på bygninger e.l., må driftsmidlene som brukes - minimum samsvare med beskyttelsesklassen IP X3. Ved beskyttet VBS OBO 25

26 Monteringshjelp Koblingsboks A-serie Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser Klassikeren for installasjon av våtrom-forgreningsbokser: A-serien fra OBO av halogenfritt, termoplastisk materiale. Det skruløse, fastsittende klemdekselet sørger for hurtig og sikker montering, både innendørs og utendørs. Kabelforgreningsboksene i A- serien er tilgjengelige med og uten rekkeklemme. For høye krav til utseendet, tilbys i tillegg til standardfargen lysgrå (RAL 7035) også varianter i ren hvit (RAL 9010), og for signalledninger, som kommunikasjonskabler eller andre kabler for melding om tilstandsovervåkning, tilbys fargen rød. Alle boksene er av halogenfritt materiale og flammebestandig iht VD 0471/DIN IC 695 del 2-1, kontrolltemperatur 750 C. 26 OBO VBS

27 Monteringshjelp Koblingsboks A-serie Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser Bruksområde A-serie, veggmontering Ferdig montering av A-serien med installasjonsrør og Quick-klammer. Feste A-serien Ved hjelp av de stabile festene på utsiden kan forgreningsboksen installeres raskt og sikkert. Kabelinnføring A-serie De tilgjengelige kabelinnføringene kan åpnes med en kniv, eller direkte med kabelen, dersom du bruker den medleverte innføringsspissen Bruksområde Innføringsspiss Sett innføringsspissen på enden av trådlederen. Trykk kabelspissen deretter gjennom tilsvarende innføring. Dekselmontering A-serie Dekslene kan settes på underdelen uten å bruke verktøy. Plass til kabellegging Kabelforgreningsboksene i A-serien har nok plass til å installere kabler med stikk- eller skruklemmer. VBS OBO 27

28 Monteringshjelp Koblingsboks CO-serie Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser Kabelforgreningsboksene i COserien er laget av et halogenfritt, termoplastisk materiale. Koblingsboksene kan enkelt kobles sammen med hverandre, uten ekstra komponenter. Dette reduserer ikke bare monteringstiden: På grunn av den manglende ekstramonteringen, sparer du også materiale og penger. Stabiliteten er samtidig garantert på grunn av de doble sideveggene. De punktvise oppleggene sørger for sikker montering til enhver tid. Samtlige monteringsmål er markert på baksiden og godt leselige. CO-serien gjør enhver installasjon enkel og rask. 28 OBO VBS

29 Monteringshjelp Koblingsboks CO-serie Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser Bruksområde CO-serie veggmontering Ferdig montering av CO-serien med Quick- Pipe og Quick-klammer. Feste CO-serien Kabelforgreningsboksene monteres på monteringsunderlaget ved hjelp av de utvendige festeelementene. CO-kabelforgreningsboksene kan raskt og enkelt plasseres i rekke. Dermed sparer du tid og penger. De punktvise oppleggene sørger for sikkert feste. Installasjonsforberedelse CO Sikkert og komfortabelt: De selvtettende kabelinnføringene kan avskjæres i to trinn innenfra. Installasjon CO-serie Under kabelleggingen festes dekselet enkelt på en av sidene på boksen. Dermed forsvinner den aldri, og CO-boksen lukkes igjen på et øyeblikk. Forgreningsboksenes kabelføring CO-serien egner seg også for et større kabelvolum, fordi de kan forbindes i rekke under hverandre. Det er mulig å installere kablene på tvers gjennom sideveggene. VBS OBO 29

30 Monteringshjelp Koblingsboks B 9/T Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser OBO B 9/T-kabelforgreningsboksen består av to halogenfrie, termoplastiske plastkomponenter: en myk for tetningen og en hard for huset. Denne 2K-teknikken betyr perfekt tetthet og stabilitet. Beskyttelsesklassen IP67 oppnås også når kabler eller ledninger stikkes direkte gjennom membranen. Det kan i tillegg settes inn en Pakknippel for strekkavlastning i gjengehullene som er innpreget i sideveggene. De glatte ytterveggene gjør det mulig å installere flere bokser ved siden av hverandre, uten mellomrom - også ved senere installasjoner. Samtlige monteringsmål er markert på baksiden og gjør det mulig å feste boksene nøyaktig. B 9/T er en universal problemløsning med praktisk talt ubegrensede bruksområder - også i kontinuerlig våte områder. 30 OBO VBS

31 Monteringshjelp Koblingsboks B 9/T Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser Bruksområde B9T, veggmontering Ferdig montering av VBX-serien. Feste B 9/T Festehullene i bunnen har en myk membran som sikrer festeskruene og bevarer beskyttelsen. Kabelinnføring Den myke membranen på B 9/T perforeres direkte med kablene og ledningene, uten ekstra verktøy. Ledningsinnføringens tetthet Membranen omslutter kabelen eller ledningen perfekt. Beskyttelsesklassen opprettholdes. Installasjon med pakknipler Alternativt kan pakknipler med korte tilkoblingsgjenger skrus inn i B 9/T. Installasjon med pakknipler Pakknipler med korte tilkoblingsgjenger skrus inn i de tilgjengelige gjengene i kassen. Det er ikke nødvendig å fjerne den myke membranen. Installasjon med V-TC-nipler Vridningssikker og strekkavlastet: V-TC-nipler med korte tilkoblingsgjenger gir stabilt feste. Installasjon med V-TC-nipler V-TC-nipler med korte tilkoblingsgjenger skrus inn i de tilgjengelige gjengene i kassen. Det er ikke nødvendig å fjerne den myke membranen. Koblingsklemmer Det er mulig å montere en koblingsklemme i kabelforgreningsboksen. Dekselmontering Dekselet settes på underdelen. Dekselmontering Skruene sikres ved hjelp av en skrutrekker. VBS OBO 31

32 Monteringshjelp til Variobox Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser Variobox-kabelforgreningsboksene av halogenfri, termoplastisk plast er tilgjengelig i to størrelser. Kabler og ledninger kan stikkes direkte gjennom innstikkstetningene, og samtidig opprettholdes beskyttelsesklassen IP54. Alternativt kan - nipler settes inn med kontramutre for å beskytte kablene og ledningene mot strekkbelastninger. Samtidig oppnås beskyttelsesklassen IP65 med pakknipler. Varioboxserien har tilhørt familien av OBOkabelforgreningsbokser i mange tiår og er egnet for mange forskjellige bruksområder. 32 OBO VBS

33 Monteringshjelp til Variobox Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser Bruksområde Variobox-serie (VBX), veggmontering Ferdig montering av VBX-serien. Feste VBX-serien Kabelforgreningsboksen festes på monteringsunderlaget gjennom de indre festehullene. Skruehodene dekkes med de medleverte hettene. Kabelinnføringer VBX 25 Åpningene i VBX 25 kan åpnes enkelt ved hjelp av et medlevert hjelpeverktøy. Innstikkstetninger Innstikkstetningene DVS kan settes inn i åpningene. Kabelinnføringer med innstikkstetning Innstikkstetningen åpnes i forhold til ledningsdiameteren. Deretter føres ledningen inn i kabelforgreningsboksen. Nippeltilkobling Det kan brukes pakknipler istedenfor innstikkstetninger. Kabelskrukoblingen festes med kontramutter i åpningen. Koblingsklemme I VBX-serien kan det monteres koblingsklemmer av typen VBX KL. Montering på kabelbæresystemer Ved hjelp av monteringsplaten VBX MO kan kabelforgreningsboksene festes på kabelbæresystemer. VBS OBO 33

34 Monteringshjelp Koblingsboks T-serie Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser T-serien fra OBO er laget av et halogenfritt, termoplastisk materiale og kan fås i forskjellige farger. T- serien har åpninger i sideveggene, som (i forhold til T-boksens størrelse) er lukket med 4 til 24 kabel-innstikkstetninger. I tillegg tilbys varianter i UV-bestandig eller flammebestandig utførelse til 960 C samt med rødt signaldeksel. Kabler og ledninger kan stikkes direkte gjennom innstikkstetningene i forgreningsboksene. Innstikkstetningene er flate og senket ned i huset slik at de ikke stikker ut over kanten. Dermed kan boksene monteres etter hverandre uten at de oppstår luker. 34 OBO VBS

35 Monteringshjelp Koblingsboks T-serie Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser Bruksområde T 25 Installasjon med den runde forgreningsboksen T 25. Bruksområde T 40 Installasjon med den minste firkantede forgreningsboksen T 40. Deksel T-serie med signalfarge Installasjon med en kabelforgreningsboks T 60 med rødt signaldeksel. Gulv/Veggmontering Forgreningsboksene kan festes gjennom to til fire avbrytbare åpninger i bunnen. Åpningene kan lukkes igjen med dekkapper. Hjørnekuppel veggmontering Fra boksstørrelse T 60 kan kabelforgreningsboksene monteres på underlaget gjennom hjørnekuplene for festing av dekselet. Feste på monteringsplate Det er integrert to til fire festebosser for plateskruer 3,5 x 9,5 mm i bunnen, for å feste kassen f.eks. på en monteringsplate. Innstikkstetninger Kabler og ledninger kan installeres uten hjelpemidler ved å stikke dem direkte gjennom. Rørinnstikkstetninger Ved bruk av rør tilbys også rørinnstikkstetninger. Dermed er det mulig å danne en lukket installasjon. Montering av pakknipler Det kan monteres pakknipler av typen V-TC VM i innføringsåpningene, for mekanisk stabilitet og strekkavlastning. Dekselsikring Alle dekslene er festet og sikret til underdelen inne i boksen, med et støttebånd. Deksellås Fra størrelse T 60 festes dekselet til underdelen med dreielåser og åpnes eller lukkes med en fjerdedels dreining. Dekseltetning/IP-beskyttelsesklasse Kabelforgreningsboksene er utstyrt med en skumdekket dekseltetning fra størrelse T 60. På denne måten oppnås den høye beskyttelsesklassen IP66. VBS OBO 35

36 Monteringshjelp Koblingsboks T-serie Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser Montering av koblingsklemme På innsiden av kabelforgreningsboksene T 25 til T 100, kan det festes en koblingsklemme på bossen i midten. Kapselskinne-montering I underdelen av kabelboksene i størrelsene T 60 til T 350, kan det monteres DIN-skinne både i lengde- og tverrretning og diagonalt. Bruke stikklemmer Stikklemmene brukes til "flygende" kabelføring for tverrsnitt inntil 2,5 mm². Avbrytbare åpninger i bunnen Deksel T-serie med signalfarge Kabelinnføringer ved lukkede kabelforgreningsbokser Det kan bores individuelle åpninger i T-bokser med lukkede sidevegger ved hjelp av en trinnbor. I kombinasjon med innstikkstetninger DK eller pakknipler V-TC VM og kontramutre, kan den høye beskyttelsesklassen opprettholdes. Det er avbrytbare åpninger i boksens underdel, hvor ledninger og kabler kan føres inn i kabelforgreningsboksen nedenfra. Forgreningsbokser med røde signalfargede deksler er tilgjengelige for merking av sikkerhetsrelevante strømkretser. Utendørs montering T-serie Kabelforgreningsboksene i T-serien med UV-tillegg kan også brukes utendørs i direkte sollys. Det kan føres inn kabler gjennom innstikkstetningene, uten at beskyttelsesklassen reduseres. Utendørs montering T-serie med pakknipler Ved hjelp av pakknipler av typen V-TC VM kan kablene strekkavlastes og i tillegg beskyttes mot vridning. Kondensvann For tett lukkede hus til utendørs bruk, er det viktig å sørge for at eventuelt kondensvann ledes ut gjennom tilsvarende åpninger. Dette gjelder kun for anlegg uten ekstra beskyttelse mot fremmedlegemer og fuktighet. 36 OBO VBS

37 Monteringshjelp Koblingsboks T-serie Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser T-serie med strekkavlastnings-innføringer Ved hjelp av strekkavlastnings-innføringene kan installasjonsledningene føres direkte inn i T- boksen. Ved hjelp av de spesielle ribbene sikres kabelen mot utilsiktet uttrekking. T-serie med Wieland-kontakter Wieland-kontaktene type GSt 18-i3 som er festet på sidene i T-boksen 100 WB, er forkonfeksjonerte og elektrisk tilkoblet. Kontaktene er merket med forskjellige farger og kan brukes for forskjellige strømkretser. T-serie med modul 45-stikkontakter T 100 MSD med formonterte og ferdig kablede stikkontakter, som er klare for å tilkobles, kan brukes i mellomtak for variabel kabellegging. VBS OBO 37

38 Monteringshjelp Koblingsboks B-serie, med gjenger Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser OBO-koblingsbokser i B-serien med gjenger har vært en fast bestanddel i leveringsprogrammet fra OBO Bettermann i mange tiår. De er laget av aminoplast. Denne plasten er hard og svært stabil, slik at veggene i kabelforgreningsboksen er spesielt stive og dermed formstabile. B-serien er spesielt godt egnet for områder med ekstreme temperatursvingninger. Nødvendige innføringsåpninger for kablene brytes av ved de tilsvarende punktene med en skrutrekker- Nipler kan skrus direkte inn i åpningene i sideveggene. Kabler og ledninger er på denne måten automatisk strekkavlastet. 38 OBO VBS

39 Monteringshjelp Koblingsboks B-serie, med gjenger Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser Bruksområde B-serie med gjenger, veggmontering Ferdig montering og installering B11 med tilkoblede pakknipler og trykk-iso-klammere. Veggmontering B11M Koblingsboksene monteres på monteringsunderlaget gjennom de utvendige festeelementene. De avbrytbare åpningene kan brytes av ved hjelp av en skrutrekker eller et annet egnet verktøy. Montering av pakknipler Kabelnipler kan skrus direkte inn i gjengene i husets sidevegger. Ledningsinstallasjon Ledninger føres inn i kabelforgreningsboksen gjennom niplene. Dermed opprettholdes IP-beskyttelsesklassen. Bruksområde med pakknipler Det kan settes inn forskjellige kabelnipler i de avbrytbare åpningene. For å føre inn to ledninger gjennom én åpning kan det brukes tvillingkabelnippel. VBS OBO 39

40 Monteringshjelp Koblingsboks B-serie, uten gjenger Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser B-serien uten gjenger er en ytterligere klassiker av OBO-kabelforgreningsbokser av duroplast. De er laget av aminoplast. Denne plasten er hard og svært stabil, slik at veggene i kabelforgreningsboksen er spesielt stive og dermed formstabile. B-serien er spesielt godt egnet for områder med ekstreme temperatursvingninger. Nødvendige innføringsåpninger for kablene brytes av ved de tilsvarende punktene med en skrutrekker. Ledningene kan føres direkte inn i kabelforgreningsboksen med innstikkstetninger, praktisk og enkelt. Alternativt kan kabelnipler monteres inn i innføringshullet og skrus fast med kontramutter på innsiden. 40 OBO VBS

41 Monteringshjelp Koblingsboks B-serie, uten gjenger Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser Bruksområde B-serie, veggmontering Ferdig montering og installering B60M med innstikkstetninger og trykk-iso-klammere Bruksområde B-serie, veggmontering Kabelforgreningsboksene monteres på monteringsunderlaget gjennom de utvendige festeelementene. De avbrytbare åpningene kan brytes av ved hjelp av en skrutrekker eller et annet egnet verktøy. Kabelinnføringer Ved montering av kabler/ledninger kan det brukes innstikkstetninger eller nipler. Installasjon av en ledning Innstikkstetningene åpnes i forhold til kabelens eller ledningenes diameter. Deretter kan kabelen/ledningen føres inn i kabelforgreningsboksen. VBS OBO 41

42 Monteringshjelp for FireBox Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser Det stilles stadig høyere krav til brannsikkerhet for installasjoner i moderne bygninger. For å kunne oppfylle disse kravene tilbyr OBO en FireBox av duroplast til forlengelse eller forgrening av spesifiserte funksjonssikringskabler. FireBox-serien kompletterer OBOs spektrum av funksjonssikrings-systemer for sikkerhetsrelevante anlegg. De testede og godkjente typene B 100, B 160 og B 250 er pålitelige og sikre for bruk. Alt du trenger for monteringen medleveres: kabelforgreningsboksen, fire innstikkstetninger og tilkoblingsenhet med to skruankre. t enestående highlight ved OBO FireBox-en er den komplett formonterte, høytemperaturbestandige tilkoblingsenheten. Med dette tilbyr OBO ypperlige og enkle løsninger. 42 OBO VBS

43 Monteringshjelp for FireBox Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser Bruksområde FireBox B 160, veggmontering forgrening Ferdig montering og installering B 160 med identifikasjonsskilt på veggen. Bruksområde FireBox B 100, veggmontering Ferdig montering og installering B 100 med identifikasjonsskilt på veggen. Bruksområde FireBox B 250, veggmontering forgrening Ferdig montering og installering B 250 med identifikasjonsskilt på veggen. Monteringsforberedelse Bryt ut åpningene i bunnen. Monteringsforberedelse Markere. Monteringsforberedelse Bor Ø 5 mm min. 60 mm dypt; boreavstand: B mm, B mm, B mm. Rens boringene nøye. Montering Koblingsklemme Monter tetningsskiver og koblingsklemme på brannvern-skruankeret. Installasjonsforberedelse Monter innstikkstetningene. Montering Koblingsklemme Skru klemmeblokken med brannvern-skruankeret direkte inn i underlaget. Drev T30, tiltrekkingsmoment maks. 3-8 Nm. Installasjon av en ledning Før inn de avisolerte kabelendene. Installasjonsforberedelse Bryt av innstikksåpningene. Installasjon av en ledning Jordlederen skal alltid monteres på den grønngule P-klemmen. Unngå å krysse trådene, klammeravstand fra boksen maks. 100 mm. VBS OBO 43

44 Monteringshjelp for FireBox Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser Avslutning montering Skru på dekselet. Montert kabelforgreningsboks for funksjonssikring Montering av identifikasjonsskilt med nødvendige data for kabelanlegget iht. DIN 4102 Teil OBO VBS

45 Monteringshjelp Tetningsmasse Aquasit Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser Aquasit er en tokomponents tetningsmasse i trykkpatron for bruk i områder med ekstremt høy og langvarig fuktighet. Den tåler også mekaniske støt og vibrasjoner. Patronen er egnet for bruk i vanlige patronpistoler som fås på markedet. Den uåpnede aluminiumspakningen kan oppbevares inntil et år ved romtemperatur. Når patronen er åpnet, må materialet brukes innen 24 timer. genskaper Aquasit: Beskyttelsesklasse: IP68 ved 1,8 bar/1000 h Merkespenning: 400 V Dielektrisk fasthet: >20 kv/mm iht. VD 0291 del 2 Driftstemperatur: -40 til +90 C Brukstemperatur: 0 til +40 C Halogenfri, silikonfri, isocyanatfri Miljøvennlig og uten sertifiseringskrav VBS OBO 45

46 Monteringshjelp Tetningsmasse Aquasit Planleggingshjelp Kabelforgreningsbokser Klargjøringer Før det kan fylles inn Aquasit, fjernes en innstikkstetning øverst på boksen ved vegginstallasjoner. Fylle på Aquasit Aquasit kan påføres ved hjelp av en vanlig patronpistol som kan fås på makedet. Det må settes et blanderør på Aquasit-patronen. Dette kan brukes ved fylling av flere kabelkasser etter hverandre. Når Aquasit-patronen er åpnet, må den brukes innen 24 timer. Gelen i blanderøret herder etter ca min. Ferdig og fylt kabelforgreningsboks Når kabelforgreningsboksen er fylt, kan instikkstetningen settes inn igjen. Det elektriske anlegget kan idriftsettes umiddelbart. Kabelforgreningsboksen er nå fullstendig beskyttet mot langvarig fuktighet og oppfyller beskyttelsesklassen IP68. Bruksområde Pumpesjakt Spesielt elektriske installasjoner, som kan skades av ekstrem og/eller langvarig fuktighet, beskyttes mot skader med Aquasit. Klargjøring utendørs installasjon Ved bruk nede i bakken, f.eks. ved kabelforgreninger, kan Aquasit beskytte installasjonen som senere ikke er synlig. Kabelforgreningsboksene bør utstyres med pakknipler med strekkavlastning. Fylle på Aquasit Aquasit kan påføres ved hjelp av en vanlig patronpistol som kan fås på makedet. Det må settes et blanderør på Aquasit-patronen. Dette kan brukes ved fylling av flere kabelkasser etter hverandre. Når Aquasit-patronen er åpnet, må den brukes innen 24 timer. Gelen i blanderøret herder etter ca min. Fylt kabelforgreningsboks Det er tilstrekkelig å fylle kabelforgreningsboksen til klemmene er fullstendig dekket. lektrisk kontroll Aquasit herder fleksibelt. Dermed kan de elektriske forbindelsene kontrolleres til enhver tid. Aquasit er "selvregenererende", dvs. at hullene etter prøvespissene lukkes selvstendig, slik at beskyttelsesklassen opprettholdes. For senere installasjoner kan massen lett fjernes og fylles på igjen. Ferdig og fylt kabelforgreningsboks Kabelforgreningsboksen er fylt og oppfyller beskyttelsesklassen IP OBO VBS

47 VBS OBO 47

48 Testmerke ANOR, Producto Certificado, Spania STOWARZYSZNI LKTRYKÓW POLSKICH, Polen CBC, Belgia DMKO, Danmarks lektriske Materielkontrol, Danmark LKTROTCHNICKÝ ZKUŠBNÌ ÚSTAV, Tsjekkia ATX-sertifikat for eksplosjonsbeskyttede områder FIMKO, Finland KMA-KUR, Nederland M Identifikasjon av metriske produkter NMKO, Norge Underwriters Laboratories Inc., USA + CSA, Kanada Österreichischer Verband für lektrotechnik, Østerrike INSTITUTO ITALIANO DL MARCHO DI QUALITÁ, Italia Underwriters Laboratories Inc., USA SMKO An Inchcape Testing Services Company, Sverige idgenössisches Starkstrominspektorat, Sveits Underwriters Laboratories Inc., USA Verband der lektrotechnik, lektronik, Informationstechnik e.v., Tyskland Ytterligere informasjon 152 OBO VBS

49 Forklaring av symboler Overflater kontinuerlig galvanisert Merketverrsnitt Merketverrsnitt 16 mm² k g kontinuerlig galvanisert/plastbelagt blank varmgalvanisert galvanisert galvanisert/med plastbelegg galvanisert, gult passivert galvanisert, transparent passivert varmgalvanisert (dypp) kobberbelagt forniklet galvanisert, Deltatone 500 varmgalvanisert/somy sink-aluminiumbelagt, Double Dip sink-aluminiumbelagt, Galfan Merkespenning Merkespenning 400 V Merkespenning 500 V Merkespenning 660 V Beskyttelsesklasse Beskyttelsesklasse IP 20 Beskyttelsesklasse IP 30 Beskyttelsesklasse IP 31 Beskyttelsesklasse IP 54 Beskyttelsesklasse IP 54 Beskyttelsesklasse IP 55 Beskyttelsesklasse IP 65 Beskyttelsesklasse IP 66 Beskyttelsesklasse IP 67 Konformitetstegn Communautés uropéennes, F Konformitetserklæring etter F-retningslinjer RoHS conform Kvalitetsmerke halogenfri; uten klor, fluor og brom flammebestandig 650 C flammebestandig 750 C flammebestandig 960 C Beskyttelsesklasse IP 68 Innføringer 4 kabelinnføringer 6 kabelinnføringer 7 kabelinnføringer 8 kabelinnføringer 9 kabelinnføringer 10 kabelinnføringer UV RSISTANT Merketverrsnitt Merketverrsnitt 1,5 mm² Merketverrsnitt 1,5-2,5 mm² Merketverrsnitt 2,5 mm² Merketverrsnitt 2,5-4 mm² Merketverrsnitt 4 mm² Merketverrsnitt 4-6 mm² Merketverrsnitt 6 mm² Merketverrsnitt 10 mm² Polaritet 12 kabelinnføringer 10 kabelinnføringer CO 12 kabelinnføringer CO 14 kabelinnføringer CO 16 kabelinnføringer 18 kabelinnføringer CO 24 kabelinnføringer 3-polet 5-polet 7-polet VBS OBO 153

50 Forklaring av symboler Polaritet Størrelse på innføringer 8-polet Innføring M20 10-polet Innføring M25 12-polet Innføring M32 Bøyleklammer fotformer Innføring M40 Polklammer til C-profilskinne med slisselengde mm Polklammer til C-profilskinne med slisselengde mm Bøyleklammer til C-profilskinne med slissevidde mm Slisselengder Materialer Flattstål Vinkelstål U-stål Slisselengde 7,5 mm Rundstål Slisselengde 11 mm Pistoler Slisselengde mm Boltepistol Slisselengde 12 mm Spikerpistol Slisselengde15 mm BSS-merking/byggematerialklasse Slisselengde 16 mm Funksjonssikringsklasse 30 Slisselengde 16,5 mm Funksjonssikringsklasse 90 Slisselengde16-17 mm KTS-sidehøyder Slisselengde 17 mm Kabelrenne, profilhøyde 35 mm Slisselengde 18 mm Kabelrenne, profilhøyde 60 mm Slisselengde 22 mm Kabelrenne, profilhøyde 85 mm Slisselengde 35 mm Gitterrenne, profilhøyde 35 mm Diameter Gitterrenne, profilhøyde 55 mm Diameter 60 mm BSS-montering med funksjonssikring Diameter 68 mm Rømningsvei-takmontering kabelklammer Ytterligere informasjon Diameter 70 mm Diameter 74 mm Gjenger skrukoblinger Gjenger metrisk Gjenger Pg Skruehoder Slisseskrue Torxskrue Stjerne og slisseskrue Stjerneskrue Pozidrive OBO Grip veggmontering OBO Grip takmontering Kabelklammer funksjonssikring takmontering BSS_plugg Brannvernplugg Brannvern-skrueanker materialer metaller aluminium spesialstål, rustfritt spesialstål, rustfritt OBO VBS

51 Forklaring av symboler materialer metaller spesialstål, rustfritt spesialstål, rustfritt spesialstål, rustfritt messing stål tempergods sinktrykkgods materialer plast Duroplast, aminoplast type duroplast, melaminharpiks type 150 tylenvinylacetat Fibertetningsmateriale Blanding av nitril- og styrol-butadien-gummi nitril-kautsjuk polyamid polyamid, glassfiberforsterket polykarbonat Polyetylen polybutylenterephthalat polypropylen polyamid, glassfiberforsterket polystyrol polyvinylklorid Termoplastisk elastomer Celle-polyetylen VBS OBO 155

52 Metallmaterialer Alu aluminium VA (1.4301) spesialstål, rustfritt VA (1.4310) spesialstål, rustfritt VA (1.4401) spesialstål, rustfritt VA (1.4404) spesialstål, rustfritt VA (1.4571) spesialstål, rustfritt CuZn TG galvanisert St Zn messing tempergods stål sinktrykkgods Ytterligere informasjon 156 OBO VBS

53 Plastmaterialer UF Duroplast, aminoplast type til bokser, skrueforbindelser og klemmer Temperaturbestandighet: kontinuerlig inntil 65 C, i korte tidsrom inntil 90 C samt inntil ca. -40 C. Holdbar mot Alkohol, ester, eter, benzen, bensin, mineralolje, fett, svake lutblandinger, vann. Betinget bestandig mot Svake syrer Ubestandig mot Sterke syrer, sterke lutblandinger. Fare for spenningssprekk Knapt fare for spenningsbrudd. MF duroplast, melaminharpiks type 150 til klemelementer Temperaturbeständigkeit: dauernd bis 80 C, kurzzeitig bis 110 C sowie bis etwa minus 40 C*. Holdbar mot Alkohol, ester, eter, benzen, bensin, mineralolje, fett, svake lutblandinger, vann. Betinget bestandig mot Svake syrer Ubestandig mot Starke Säuren, starke Laugen. Fare for spenningssprekk Knapt fare for spenningsbrudd. VA FA i.h.t. DIN 28091, asbestfri Temperaturbestandig: inntil 300 C. NBR/SBR NBR tylenvinylacetat Fibertetningsmateriale Blanding av nitril- og styrolbutadien-gummi nitril-kautsjuk Temperaturbestandighet: kontinuerlig inntil 120 C, i korte tidsrom inntil ca. 150 C samt inntil ca. -30 C. Holdbar mot Oljer og bensin. PA polyamid Temperaturbestandighet: kontinuerlig inntil ca. 90 C, i korte tidsrom inntil ca. 130 C samt inntil ca. -40 C. Kjem. bestandighet generelt som for polyetylen. Holdbar mot Bensin, benzen, diesel, aceton, løsemidler til maling og lakk, olje og fett. Ubestandig mot Blekevæske, de fleste syrer, klor. Fare for spenningssprekk Liten i luftfuktig tilstand, bare ved enkelte vannholdige saltløsninger. Sterkt uttørrede deler (høy temperatur og svært lav luftfuktighet) meget følsomme for drivstoff og ulike løsemidler. PA/GF polyamid, glassfiberforsterket Temperaturbestandighet: kontinuerlig inntil ca C, i korte tidsrom inntil ca. 160 C samt inntil ca. -40 C. Holdbar mot Bensin, benzen, diesel, aceton, løsemidler til maling og lakk, olje og fett. Lite utsatt for spenningsbrudd. Ubestandig mot Blekevæske, de fleste syrer, klor. Fare for spenningssprekk Liten i luftfuktig tilstand, bare ved enkelte vannholdige saltløsninger. Sterkt uttørrede deler (høy temperatur og svært lav luftfuktighet) meget følsomme for drivstoff og ulike løsemidler. PC polykarbonat Temperaturbestandighet: kontinuerlig inntil ca. 110 C (i vann 60 C), i korte tidsrom inntil 125 C samt inntil ca. -35 C. Holdbar mot Bensin, terpentin, de fleste svake syrer. Ubestandig mot Aceton, benzen, klor, metylenklorid, de fleste konsentrerte syrer. Fare for spenningssprekk Relativt liten, Midler som utløser spenningsbrudd er bl.a. bensin, aromatiske hydrokarboner, metanol, butanol, aceton, terpentin. P Polyetylen Temperaturbestandighet: harde typer kontinuerlig inntil ca. 90 C, korte perioder inntil ca. 105 C, myke typer kontinuerlig inntil ca. 80 C, korte perioder inntil ca. 100 C samt inntil ca. -40 C*. Holdbar mot Lutblandinger og anorganiske syrer. Betinget bestandig mot Aceton, organiskesyrer, bensin, benzen, diesel, de fleste oljer. Ubestandig mot Klor, hydrokarboner, oksiderende syrer. Fare for spenningssprekk Relativt høy. Spenningsbrudd kan blant annet utløses av aceton, ulike alkoholer, maursyre, etanol, bensin, benzen, smørsyre, eddiksyre, formaldehyd, ulike oljer, petroleum, propanol, salpetersyre, saltsyre, svovelsyre, såpeløsninger, terpentin, trikloretylen, sitronsyre. PBPT polybutylenterephthalat termoplastisk polyester Temperaturbestandighet: kontinuerlig inntil ca. 120 C, i korte tidsrom inntil ca. 140 C samt inntil ca. -40 C. Holdbar mot Bensin, diesel, de fleste svake syrer, olje og fett. Betinget bestandig mot Aceton, ammoniakk, benzen. Ubestandig mot Sterke syrer, klor, fluor, bromdamper, blekevæske, trikloretylen, metylenklorid. Fare for spenningssprekk Liten. PP polypropylen Temperaturbestandighet: kontinuerlig inntil ca. 90 C, i korte tidsrom inntil ca. 110 C samt inntil ca. -30 C*. Kjem. bestandighet generelt som for polyetylen. Holdbar mot lutblandinger og anorganiske syrer Betinget bestandig mot aceton, organiskesyrer, bensin, benzen, diesel, de fleste oljer Ubestandig mot klor, hydrokarboner, oksiderende syrer Fare for spenningssprekk Liten, bare for enkelte syrer som kromsyre, flussyre og saltsyre, samt nitrogenoksid. Ytterligere informasjon VBS OBO 157