HMS DAGEN ROGALAND «ALVORLIGE HENDELSER KRISE OG MULIGHET»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS DAGEN 2013 - ROGALAND «ALVORLIGE HENDELSER KRISE OG MULIGHET»"

Transkript

1 HMS DAGEN ROGALAND «ALVORLIGE HENDELSER KRISE OG MULIGHET» Asbjørn Grini, Konserndirektør, fagansvar for HMS, HR & KS.

2 BERGEN GROUP BUSINESS AREAS OIL COMPANIES RIG OWNERS RIG OPERATORS SHIP OPERATORS NAVY (Nor) SHIP OWNERS OFFSHORE Major EPCI projects Maint & Mods Studies Fabrication Rig repair/classing Decommissioning SERVICES Ship service Support rig/ship service Piping systems Electrical systems Steel & welding Prefabrication Cranes SHIPBUILDING Offshore Seismic RoPax & design Specialized cruise YARD SUPPORT GLOBALLY 2

3 BERGEN GROUP - STRATEGIC LOCATIONS HAMMERFEST: Kimek KIRKENES: Kimek / Kimek Offshore MURMANSK: Kimek Offshore ASKØY: Hanøytangen TRONDHEIM: Fosen BERGEN: BMV / Services/ / Vest Elektro SUNDE: Skarveland STAVANGER: Rosenberg POLAND: Amia 3

4 BAKGRUNN ALVORLIGE HENDELSER. 2 DØDSULYKKER I VÅRT KONSERN: BG BMV: Januar 2010 (febr. 2010) BG Halsnøy: Februar 2011 Begge ulykkene oppstod ifm Løfteoperasjoner om bord på skip. En utenlandsk statsborger og en norsk.

5 NÅR KRISEN OPPSTÅR HVA GJØR VI? Den forulykkede samt sikring av åsted. Pårørende. Kolleger. Atil. Politiet. Media. Kunder. BEGRAVELSEN. INTERN GRANSKNING. ET ENORMT INFORMASJONSBEHOV SKILLE SPEKULASJON FRA FAKTA.

6 «OPPGJØRETS TIME» Hvem betaler prisen? SØSKEN BARN FORELDRE ANNEN FAMILIE KONE / SAMBOER / KJÆRESTE KOLLEGER VENNER NABOER

7 STØTTEAPPARAT OG HJELPERE. EGNE BEREDSKAPSRESSURSER. KOMMUNENS KRISETEAM. KOLLEGER. (KONSERN)LEDELSE. SJØMANNSPREST.

8 HVILKE TILTAK SKULLE VI PRIORITERE? UTARBEIDE EN HÅNDBOK: «Beste praksis i Løfteoperasjoner og arbeid i høyden» ERFARINGSOVERFØRINGER. Dele kunnskap om hendelser på tvers i konsernet. RISIKOVURDERING OG PLANLEGGING. KUNNSKAPSHEVING. Kunnskapsheving innen prioriterte områder i hvert enkelt selskap. Opplæring og ny informasjon forplikter og øker forventningene. EGNE ANSATTE / UNDERLEVERANDØRER - INNLEIE.

9 YTRE RAMMER SOM PÅVIRKER RISIKOBILDET. LOVER, REGELVERK OG FORSKRIFTER: TRADISJONELL LANDBASERT INDUSTRI: Arbeidsmiljøloven inkl. forskrifter, Internkontrollforskriften, Lov om Industrivern etc. OFFSHORE: + NORSOK, Kundekrav. Ptil vs. Atil.

10 Beste praksis Løfteoperasjoner og Arbeid i høyden

11 FORMÅL MED HÅNDBOKEN. Sette tydelig og standard for BESTE PRAKSIS. Viktig bidrag til utvikling av SUNNE HOLDNINGER. Øke KUNNSKAP og KOMPETANSE til riktig nivå. Brukes som OPPSLAGSVERK og «minileksikon». Bedre PLANLEGGING. og forståelse av RISIKOSTYRING.

12 HÅNDBOKEN. HVORFOR KUNNE VI IKKE LIKE GODT BRUKE HYLLEVARE? INTERN PROSJEKTGRUPPE. EGNE RESSURSER EIERSKAP. VURDERING: INTERN EKSTERN. INTRODUKSJON. INFORMASJON.

13 FASE 1 FERDIG HVA NÅ?

14 IMPLEMENTERING AV HÅNDBOKEN. KOMMUNIKASJON. KONSERNLEDELSE / STYRET. INTERNBLAD. INTRANETT ARTIKLER. ERFARINGSOVERFØRINGER. INTRODUKSJON og IMPLEMENTERING. INTRODUKSJONSSAMLING FOR NØKKEL-PERSONELL. LEDERMØTER / AVD.MØTER. MÅNEDENS TEMA. VURDERE E-LÆRING.

15 MÅL FOR HVERT ENKELT SELSKAP. Bedre grunnforståelse for faget og hva som kreves. Godt utgangspunkt for «prosjektansvarlig» i hvert enkelt selskap. Risikovurderinger. Oppdaterte og gode nok? Basis vs. Prosjekt. IKTF 5 Avdekke / definere kompetansekrav (intern og ekstern). Hvem besitter ansvar og myndighet? Er posisjonene riktig definert? Skaffe oversikt over kompetansestatus. Mapping av egen kompetanse Hva mangler vi? Iverksette kompetanseløft (Kompetansestyring). Oversikt over utstyr og vedlikeholdsplan.

16 KONTROLL PÅ VEDLIKEHOLD OG TILSTAND PÅ UTSTYR EGENKONTROLL OG ETTERSYN FØR OG ETTER BRUK. HVA MED ÅRETS FARGE? SERTIFISERING AV SAKKYNDIG VIRKSOMHET - SOVEPUTE? HOLDNING TIL KASSERING. «UTBRUKT, MEN BRUKBART» TILGJENGELIGHET AV BRUKERMANUALER OG SIKKERHETSINSTRUKSER? SPRÅK! KONTROLL PÅ SAMSVARSERKLÆRINGER SERTIFIKATER? BRUKER VI KUN SERTIFISERT LØFTEUTSTYR? FØRBRUKS-KONTROLL.

17 OPPLÆRING - DOKUMENTERT / SERTIFISERT. HOLDER DET MED 30 ÅRS ERFARING? ER EN 20 ÅR GAMMEL FAGUTDANNELSE GODT NOK? HVA SIER INTERNKONTROLLFORSKRIFTEN?: «Virksomheten må gjennomføre en kartlegging med tilhørende risikovurdering for å få en oversikt over hvilket arbeidsutstyr som krever dokumentert opplæring. «Virksomheten må utarbeide rutiner for å sikre at personell får nødvendig opplæring i bruk av arbeidsutstyr.» HAR VI ETABLERT GODE NOK PERSONALSYSTEM FOR KONTROLL OG OVERSIKT OVER OPPLÆRING OG KRAV TIL OPPLÆRING AV ANSATTE OG NYANSATTE? HVA MED INNLEIE OG UNDERLEVERANDØRER?

18 UTFORDRINGER. Stor «spredning i feltet» ift bedriftskultur og modenhet av HMS. Dette gir utfordringer innad i BG, både internt og eksternt (kunder). HVORDAN ER BEDRIFTSKULTUREN I DITT SELSKAP? Snarveier, stille aksept, hva aksepteres?, «slik gjør vi det hos oss» Flerkulturelle forhold, nyansatte og innleide. Operativ ledelse må på banen og gjøres ansvarlig i større grad. Konsekvenser.

19 SIKKERHETSKULTUR - MODENHET. o Ansatte er uinteressert i sikkerhet. o Ønske om å bevare «status quo» o «Out-ofsight-out-ofmind». o Ulykker er uunngåelig o Straffer varslerne. o Sikkerhet betyr kun etterlevelse. o Fornekter signaler. o Korrigering, -Ingen rapportering o Leter etter syndebukker o Tar ikke regler alvorlig. Forklarer hendelser som atypiske. o Begrenset fokus på utbedring og korrigerende tiltak. o Ulykker kan forhindres. o Sikkerhet ansees som forretningskritisk. o Lærer av erfaring. o Opptatt av sikkerhetsmål og læring. o Sikkerhet er av strategisk betydning. o Sikkerhet er en selskapsverdi og forbedres kontinuerlig. o Sikkerhet er en kritisk del av jobben. HØY LAV

20 BEDRIFTSKULTUR. (HMS)BEDRIFTSKULTUR HVA BETYR DET FOR OSS!? UTVIKLING OG FORMING AV EN SUNN KULTUR. ØKE KUNNSKAPSNIVÅ. FORSTERKE POSITIVE TREKK. ENDRINGSAGENTER. VÆRE TYDELIG PÅ MÅL. SUBKULTURER.

21 INNFLYTELSE. SYNLIG. INVOLVERE. STILLE KRAV. LEDERE OG (HMS)KULTURBEVISST LEDELSE. ETTERSPØRRE. TYDELIG. ROLLEMODELLER. KONSEKVENSER!? EKSISTERENDE KULTUR ØNSKET KULTUR MÅL (konkret, realistisk, felles forståelse) «Du forstår ikke en bedriftskultur før du har prøvd å endre den» - Kurt Lewin, Kulturforsker. «Bedriftskultur kan ikke vedtas i et styremøte» - Helge Kvamme, tidligere Konsernsjef i Gjensidige.

22 HVEM MÅ BIDRA FOR Å LYKKES? LEDELSEN (tilrettelegge, etterspørre og kreve) TOPPLEDELSEN MELLOMLEDELSEN. MEDARBEIDEREN. TILLITSVALGTE FAGFORENINGENE. VERNEOMBUDENE. MEDVIRKNING (Ansvar og læring i planlegging) VED ALLE TYPER RISIKOVURDERINGER; SJA, ARBEIDSTILLATELSER, FØR-JOBB SAMTALER ETC.

23 HVA MÅ TIL FOR Å LYKKES? UMIDDELBAR LÆRING I ORGANISASJON IKKE OPPLAGT. TREGHET I ORGANISASJONEN. SETTE LANGSIKTIGE MÅL. RISIKOVURDERING OG PLANLEGGING. ETTERLEVELSE vs. SNARVEIER (HVA ER AKSEPTERT?) STILLE AKSEPT. KUNNSKAP; BEDRIFTSKULTUR HOLDNING ADFERD

24 KUNNSKAP OG LÆRING. MARGINENE ER SMÅ NÅR BARRIERENE IKKE ER PÅ PLASS. KUNNSKAP OG LÆRING BIDRAR TIL: VARIG ENDRING AV ADFERD, UTVIKLING AV EN SUNN BEDRIFTSKULTUR.

25 BERGEN GROUP QUALITY THROUGH SERVICE AND INNOVATION THANK YOU FOR YOUR ATTENTION! 25