HMS-PLAN for Nebbejordet borettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-PLAN for Nebbejordet borettslag"

Transkript

1 Nett og nye beboere HMS-PLAN for Nebbejordet borettslag - Utarbeidet av Styret Desember 2007 Revidert mai 20

2 HMS-PLAN HELSE, MILJØ og SIKKERHET (Vedlikeholdsplan for Nebbejordet borettslag.) Bakgrunn for arbeidet Etter nye regler er borettslag nå pliktig til å ha en HMS-plan, på lik linje med arbeidsplasser. Hensikten er å verne om liv, helse og materielle verdier, samt å skape et godt miljø for beboerne. Internkontroll er definert som systematiske tiltak som skal sikre at borettslagets aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med de krav som er nedsatt i helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen. Styret i borettslaget har etter loven ansvar på vegne av laget til å gjennomføre de tiltak som følger direkte av borettslagsloven eller annen lovgivning som borettslaget er underlagt. Styret må selv påse at arbeidet med internkontroll blir gjennomført, selv om de bruker konsulenter til disse oppgavene. Alt arbeid skal dokumenteres! Styret har en plikt til å arbeide systematisk med HMS-arbeid på fellesarealer, mens det i forhold til beboerne er styrets plikt å gjøre eier eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som den enkelte har etter lov og forskrift. Borettslagets mål for helse, miljø, og sikkerhetsarbeid (HMS): Styret vil, i samarbeid med beboere og vaktmestertjenesten, arbeide for best mulig sikkerhet for alle borettslagets beboere, gjester og andre som oppholder seg/arbeider i og i tilknytning til borettslagets arealer. Beboerne og styret skal ha en opplevelse av at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er en fordel; laget blir drevet bedre økonomisk, beboerne føler seg tryggere og saker blir håndtert på en forutsigbar måte. Tre ting vi er opptatt av (risikovurdering):. Hva kan gå galt? 2. Hvor galt kan det gå? 3. Hva skal vi gjøre for å hindre/redusere konsekvensene Hvem skal gjennomføre internkontrollene? Styret står ansvarlig for å gjennomføre noe kontroll, men også for å delegere kontrollarbeidet til beboere, vaktmestertjenesten og eventuelt innleide kontrollører. Beboerne og vaktmestertjenesten har til en hver tid plikt til å melde fra til styret om ting de oppdager eller mistenker for å være farlig. Styret har ansvar for å prioritere sakene etter viktighets-/farlighetsgrad. 2 0

3 Om arbeidsdokumentet: Arbeidsdokumentet skal revideres og deler av det skal sendes ut til alle beboere etter generalforsamlingen hvert år. - Det nye styrets telefonnummer skal stå i dokumentets beredskapslister. - Arbeidsdokumentet deles ut til alle beboerne første gang etter det er ferdig, og deretter kun til nye beboere. Dokumentet skal ligge tilgjengelig på internett. - En gang i året deles beredskapsplanen og sjekklistene ut til beboerne. Arbeidsdokumentet skal inneholde: - Liste over ansvarsområder, hvem som skal gjøre hva om noe skjer, og eventuelle telefonlister, slik at alle vet hvor de skal henvende seg. Beredskapsliste skal henge på alle oppslagstavler. - Sjekklister for styret, beboere og vaktmestertjeneste, med tidsfrister. (Bare beboernes sjekklister deles ut til beboerne.) - Arbeidsplan/prioriteringsplan for styret, med dato for planlagt gjennomført. - Referat fra fjorårets HMS-arbeid. Den reviderte HMS-planen skal være klar i god tid før generalforsamlingen, slik at eventuelle saker kan tas opp til behandling. Styret Nebbejordet, mai

4 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 2-3 Beredskapsliste med viktige telefonnummer..s. 5 HMS-planen: A. Arbeidsrutiner.s. 6 B. Informasjon.s. 6 C. Orden og renhold..s. 7 D. Vedlikehold.s. 7 E. Lekeplass og utstyr...s. 8 F. Tekniske installasjoner..s. 8 G. Elektrisk anlegg..s. 9 H. Brannvernutstyr..s. 9 I. Førstehjelpsutstyr.. s. 9 J. Beredskap..s. 0 K. Kjemikalier og stoffkartotek.s. 0 L. Personlig verneutstyr s. M. Avfall s. N. Bruk av arbeidsutstyr s. O. Ombygginger og nybygg. Asbest s. 2 P. Nedgravde oljetanker s. 2 Q. Våtrom og ventilasjon s. 2 R. Dugnad s. 3 S. Skadedyrsbekjempelse.s. 3 Vedlegg.s

5 BEREDSKAPSLISTE FOR NEBBEJORDET BORETTSLAG BRANN: 0 POLITI: 2 AMBULANSE: 3 VANNLEKKASJER (akutte): Rørleggervakta AS (betales i hovedsak ikke av borettslaget) VAKTMESTER VED AKUTTE SITUASJONER: (betales i hovedsak ikke av borettslaget) (telefonen settes over til den som har vakt) STYRETELEFON: (mandag og torsdag 8-20) VAKTMESTERTJENESTE: (07-7(5) Christiania Vedlikehold) PARKERINGSFIRMA: (Eiendomskontroll) GRENDEHUS: Nabill på Rugdeberget, man-torsd STYREMEDLEMMENE: Leder: Vivi-Ann Bjerkmo (tlf: ) Nestleder: Zouhair Sahnoun (tlf ) Sekretær: Eli Johanne Lundemo (tlf: ) Medlem: Christina Cook Dalberg (tlf ) Medlem: Riyad Zen Al- Den (tlf ) Varamedlem: Siri Jacobsen (tlf ) Varamedlem: Thomas Riddergård (tlf: ) Varamedlem: Ulf Nagel FORSLAG TIL KONTAKTPERSONER/FIRMAER: LÅSESMED: A.O. Trygg lås (tlf: ) (betales i hovedsak ikke av borettslaget) ELEKTRIKER: Kolbotn elektro AS (tlf: ) (betales i hovedsak ikke av borettslaget) RØRLEGGER: VVS-gruppen (tlf: ) (betales i hovedsak ikke av borettslaget) VED BRANN, ULYKKER og VANNLEKKASJER skal STYRELEDER kontaktes i ettertid, for arkivering av rapporter, kontroll av skadeomfang og eventuelle forsikringssaker. Kontaktpersoner i styret: Nytt postkasse-skilt: Christina Cook Dahlberg Nytt navn på ringeklokke i blokk: Christina Cook Dahlberg Nye nøkler/garasjeport-åpnere: Zouhair Sahnoun Borettslagets parkeringsplasser: Thomas Riddergård 5 0

6 A. ARBEIDSRUTINER Styret og vaktmesterselskapet har i samarbeid satt opp rutiner for det daglige arbeidet i Nebbejordet borettslag. Fordelingen av arbeidsoppgaver utføres av styret. Vaktmesterselskapet har selv ansvar for å følge arbeidsmiljøloven. Det samme gjelder innleide firmaer. Borettslaget har ingen ansatte. HMS-plan: Et av styremedlemmene eller en utenforstående som kjenner borettslaget gode utnevnes til å ha ansvar for å følge opp datoer for internkontrollene, og holde oversikt over HMS-planen. Konflikthåndtering: Styret er behjelpelig med å kontakte USBL eller konfliktrådet, dersom det er nødvendig. HMS-planen skal gjennomgås og revideres av styret en gang i året, før generalforsamling. HMS-planen skal deles ut til nye beboere. Revidert utgave legges ut på borettslagets hjemmesider før 5.mai hvert år. Hvert år deles det ut nye sjekklister, samt beredskapsplan og beredskapsliste med det nye styrets telefonnummer. Sjekklistene til beboerne anbefales gjennomført av den enkelte beboer en viss dato. Innen. mai hvert år Innen 5. september hvert år Innen 5.september hvert år. B. INFORMASJON Beboere kan treffe styret på telefon hver mandag og torsdag kl Nebbejordet borettslag har egen internettside, Her legges det ut all felles informasjon, og det er forumer der beboerne kan diskutere. Det deles ut informasjonsskriv til beboerne ved behov. HMS-planen skal deles ut til alle nye beboere. Det henges opp to stk oppslagstavler ute, med lås, en ved innkjøring rundkjøring og en ved innkjøring grendehus. Beredskapsplan og beredskapsliste skal henge på alle oppslagstavler, kart over blokkenes stoppekraner skal i tillegg henge i oppslagstavlene i oppgangene. Gjennomføres i dag

7 C. Orden og renhold Renhold i borettslagets oppganger utføres en gang i uka av innleid firma. Vask av gulv, trapper og gelender gjøres ukentlig. Vinduer vaskes en gang i måneden, utvendig og innvendig. Hovedrengjøring av oppgangene en gang pr. år av beboerne i oppgangen selv, ev beboerne enes om å kjøpe inn vaskehjelp. Tak og vegger vaskes. Utvendig renhold utføres av vaktmesterselskapet fortløpende. Grov-renhold av fellesarealer som bl.a boder utføres av vaktmesterselskapet. Takluker (røykluker) vedlikeholdes en gang i året. Matter i oppganger skiftes av firma en til to ganger pr. måned. Gjennomføres i dag Se notater under Egen dugnad hver høst Utvendig renhold utføres av vaktmesterselskapet. - plukking av søppel tre ganger pr. uke - fjerning av tagging ved behov - rydding av ute-områder ved behov - feiing av gangveier, garasjer og parkeringsplasser hver vår. - feiing av garasjer skal varsles 7 dager i forveien. D. VEDLIKEHOLD Ang. vedlikehold, vises det til BEVAR-planen. Tilhenger Borettslaget eier en tilhenger. Vaktmesterselskapet har ansvar for utleie og vedlikehold av denne, samt oppbevaring av vognkort og annet tilbehør. Vaktmesterselskapet har ansvaret for vedlikehold av borettslagets utstyr som vaktmesterselskapet disponerer. Annet utstyr Borettslagets utstyr skal merkes og lagres innelåst. De ulike komiteene har ansvar for oppbevaring av deres utstyr. Dette kan låses inn i eget lager på Grendehuset. 7 0

8 E. LEKEPLASS OG UTSTYR Borettslagets lekeplasser skal tilfredsstille kravene i forskrift om lekeplasser og lekeplassutstyr. Gjennomføres i dag 202 Innleid lekeplasskontrollør kontrollerer lekeplassene en gang årlig (Hafslund sikkerhet) Vaktmesterselskapet ser over lekeplassene og ballbanen en gang i uka. Vaktmesterselskapet har ansvar for små-vedlikeholdet av Ukentlig lekeplassene og ballbanen, slik at skader på utstyret ikke fører til fare. Maling og oljing av lekeplassene utføres på dugnad annet hvert Neste gang 202 år. Sanden i sandkassene skiftes hvert tredje år. Neste gang 203 F. TEKNISKE INSTALLASJONER Fjernvarmesentralen/fjernvarmen Viken fjernvarme har ansvar for ettersyn og vedlikehold av installasjonene i forbindelse med fjernvarme. Ventilene i fjernvarmesentralen skal isoleres for å minske varmetap. Det gjøres tiltak for å minske unødig oppvarming og susing i røra i leilighetene Beboerne tar kontakt med styret i forbindelse med problemer med varmen. Garasjeanlegg Som et ledd i vedlikeholdsavtalen med Rossing, foretar de årlige kontroller. Vaktmester funksjonstester garasjeportene jevnlig (inkl. klemfare). Sikringsskapene sjekkes årlig av el-kontrollør. Ventilasjonsanlegg Vaktmesterselskapet kontrollerer og vedlikeholder anlegget etter de spesifikasjoner leverandør har gitt. 8 0

9 Røykluker Vaktmesterselskapet kontrollerer og vedlikeholder anlegget etter de spesifikasjoner leverandør har gitt. G. ELEKTRISK ANLEGG OG UTSTYR Det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet kontrolleres jevnlig av vaktmesterselskapet. Feil og mangler blir umiddelbart utbedret, så snart de er oppdaget. Borettslaget bruker autorisert installatør ved nyinnstallasjoner, vedlikehold og reparasjoner. Det skal brukes sparepærer i alle lamper, ute og inne, i fellesarealene Det vurderes å få mer lys ute i borettslaget, bl a ved postkasser, lekeplasser, utenfor blokk og i veikryss Callinganlegget kontrolleres årlig av installatør. Gjennomføres i dag Den enkelte andelseier har ansvaret for kontroll av det elektriske anlegget i egen boenhet. Dette vil styret minne andelseierne om, ved utdeling av årets internkontroll-hefte rett etter generalforsamlingen. Som hovedregel vil det være krav om at autorisert installatør utbedrer feilene. Alle installatører plikter å skrive ut en samsvarserklæring etter utført arbeid, der de bevitner at arbeidet er utført i samsvar med gjeldende regler. Styret anbefaler beboerne til IKKE å betale regningen før samsvarserklæringen er mottatt. Samsvarserklæringen er viktig dokumentasjon ved seinere forsikringsoppgjør, ved salg og andre tilfeller. H. BRANNVERNUTSTYR Alle boenhetene skal ha installert godkjent røykvarsler. Borettslaget har ansvar for utdeling av nye røykvarslere, når dagens røykvarslere med 0-års-batteri er utgått. Borettslaget har gått til innkjøp av ett pulverapparat pr. boenhet. Dette kontrolleres etter 5 år og skiftes etter 0 år, etter avtale med firma som leverer. Brannganger kontrolleres ukentlig av vaktmester. Beboerne får sjekkliste en gang årlig. Gjennomføres i dag Beboere som av en eller annen grunn ikke har røykvarslere som virker utenom skiftedatoene, må selv skifte disse. Henvendelse til styret for informasjon om hvor. Husk at røykvarslerne tettes av mye støv, ved for eksempel oppussing. 9 0

10 I. FØRSTEHJELPSUTSTYR Vaktmesterselskapet er selv ansvarlig for at de har førstehjelpsutstyr tilgjengelig. Styret har ansvar for tilgjenglig førstehjelpsutstyr under dugnadene. J. BEREDSKAP Den som oppdager brann eller ulykke, varsler øvrige beboere. Brannvesen, politi og ambulanse kontaktes ved behov. Rednings- og slukningsarbeidet startes inntil redningsarbeiderne kommer. Det avholdes brannøvelser/opplæringssekvenser for beboerne. Beredskapsplan skal henge på alle informasjonstavler og være tilgjengelig på internettsiden. Den skal også deles ut en gang i året. Gjennomføres i dag Første gang sept. 20 Ulykker og brann skal alltid meldes vaktmesterselskapet og styreleder, kort tid (gjerne rett etter brannvesenet). Styreleder melder fra til forsikringsselskap og eventuelt eltilsynet. Borettslaget har ingen tilfluktsrom. K. KJEMIKALIE OG STOFFKARTOTEK Styret har ansvar for oppbevaring av borettslagets kjemikalielager, og å føre stoffkartotek, i henhold til lover og regler. Styret deler ut regler for oppbevaring av brannfarlig vare til alle beboere Borettslaget skal bruke miljøvennlig maling og miljøvennlige materialer så langt det er mulig og forsvarlig. Gjennomføres i dag Årlig 0

11 L. PERSONLIG VERNEUTSTYR Vaktmestertjenesten har ansvar for at deres ansatte bruker nødvendig verneutstyr. Under dugnader har styret ansvar for at beboere som bruker vaktmestrenes/borettslagets utstyr, har påkrevd verneutstyr og opplæring. M. AVFALL Privat avfall Husholdningsavfall puttes i knyttet pose, inn i søppelskapene, på en slik måte at det lager minst mulig søl. Er søppelluka full, gå til neste. Papp og papir puttes i egne beholdere, i tilknytning til søppelskurene eller papircontainere. Glass og metall skylles og legges i spesialbeholder ved bussholdeplassen, eller togstasjonen. Klær og sko legges i spesialbeholder ved bussholdeplassen. Alt annet avfall kjøres bort av beboer, eller beboer tar kontakt med vaktmesterselskapet, som tar en sum for å hjelpe. Dette betales av beboerne selv. Grønmo er gratis for beboerne. Borettslaget leier inn containere til avfall (privat og borettslagets) 3 ganger i året, ved vårdugnad, høstdugnad og etter nyttår. Spesialavfall skal ikke legges i disse containerne. Beboerne får sjekkliste en gang årlig. En påminnelse om hvordan vi behandler søppel. Vaktmesterselskapet hjelper beboere med fjerning av søppel, etter private avtaler og betaling av andelseier. Vaktmesterselskapet rengjør/rydder søppelskapene ved behov, og områdene rundt søppelskapene daglig. Hengslene smøres en gang årlig. Det vurderes tiltak for å hindre hærverk på søppelskapene. Borettslagets avfall Gjennomføres i dag Vaktmesterselskapet behandler borettslagets avfall på riktig måte. N. BRUK AV ARBEIDSUTSTYR Styret har ansvar for borettslagets arbeidsutstyr, og for at det brukes og lagres på en forsvarlig måte.

12 O. OMBYGGINGER OG NYBYGG. ASBEST Ved store ombygginger vil borettslaget få alt kontrollert av fagkyndige før og etter arbeidets utførelse. Borettslaget skriver kontrakt med de som skal gjennomføre arbeid for styret, om at disse har ansvar for sikkerhet og miljøet i byggeperioden, og oppryddingen etterpå. Ved eventuelle store byggeprosjekter (over 30 dager) lages en egen sjekkliste til dette formål. Det er ikke kjent at det finnes asbest i noen av borettslagets bygg. USBL har utarbeidet BEVAR -plan for Nebbejordet borettslag, slik at styret skal ha oversikt over når nødvendig vedlikehold/utskiftinger må, og dermed har kontroll på det økonomiske. Skifte verandaer i blokkene. (4 mill) Ca P. NEDGRAVDE OLJETANKER Styret er ikke kjent med at borettslaget har noen nedgravde oljetanker. Q. VÅTROM OG VENTILASJON Den enkelte andelseier har ansvaret for rengjøring og kontroll av våtrom, radiatorer, avløp og ventilasjon i egen boenhet. Dette vil styret minne andelseierne om ved utdeling av årets internkontroll-hefte, rett etter generalforsamlingen. Feil og mangler rettes opp umiddelbart, på andelseiers regning, dersom ikke annet er avtalt. Feil og mangler som har betydning for øvrige beboere, må varsles styret snarest, eventuelt vaktmesterselskapet. Gjennomføres i dag Stoppekranene skal være merket tydelig. Vaktmester sørger for at felles stoppekraner er tilgjengelige. Kontroll av felles utekraner utføres av vaktmesterselskapet. Beboerne får sjekkliste en gang årlig. Kartlegge og merke stoppekranene til rekkehusene. 202 Rensing av avløpssystemet i blokkene 202 2

13 R. DUGNAD Det avholdes dugnad hver vår og høst. Styret har ansvar for å fordele arbeidsoppgaver og se til at arbeidet utføres forsvarlig. Styret stiller med førstehjelpsutstyr under dugnaden. Styret samarbeider med vaktmester om dugnadsoppgaver. Vaktmestertjenesten deltar med en traktor, noe utstyr og noen mann, etter avtale. Gjennomføres i dag S. SKADEDYRSBEKJEMPELSE Andelseier er ansvarlig for å overvåke egne kjellere og loft med hensyn til insekter, maur, rotter etc. Ved problemer med skadedyr er beboer i utgangspunkt selv ansvarlig. Hvis omfanget berører/er til fare for andre, vurderes det om styret dekker utgiftene. Naboer skal varsles ved skadedyrbekjempelse, og faresignaler og forhåndsregler skal tas til etterretning. Kun autoriserte skadedyrsbekjempere har lov til å benytte skadedyrbekjempende midler av meget giftig art. Dette er midler med kroniske langtidsvirkninger. Eier eller bruker av leilighet kan selv utføre skadedyrsbekjempelse av mindre omfang. En person som skal bekjempe skadedyr, har plikt til å bruke et middel og en metode som gir minst mulig skadevirkninger på miljø og helse, men likevel gir ønsket resultat. Innleid skadedyrbekjemper har opplysningsplikt om tidspunkt for tiltak, sted, eier, oppdragsgiver, anvendt middel, kvantum, metode, resultat, hvilken type skadedyr, nabovarsel og eventuelle skader. Andelseier har plikt til å opplyse skadedyrsbekjemper om at alle regler i forhold til dette, må følges. Autoriserte skadedyrsbekjempere skal kjenne disse. Styret har en egen avtale med Rentokil ndg bekjempelse av mus og rotter på borettslagets område. Andelseiere som gjennomfører større aksjoner mot skadedyr, skal sende inn utfylt skadedyrsskjema til styret, for arkivering. 3

14 VEDLEGG: I neste del følger en del vedlegg. Noen vedlegg deles ut til beboerne og noen vedlegg har bare styret tilgang til. Alle beboere kan be om å se vedlegg som er forbeholdt styret, om ønskelig. BEBOERNES VEDLEGG: (deles ut september 20) Beredskapsplanen Sjekkliste for beboere: Elektrisitet Sjekkliste for beboere: Brannvern Sjekkliste for beboere: Våtrom,ventilasjon Sjekkliste for beboere: Avfall og skadedyrsbekjempelse Varsel om bekjempelse av skadedyr Husordensregler for Nebbejordet borettslag Erklæring om dyrehold (hund og katt) STYRETS VEDLEGG: Styrets ansvarsliste Sjekkliste for årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Sjekkliste for stoffkartotek Sjekkliste for vaktmester Sjekkliste for kontroll av lekeplasser Sjekkliste for kontroll av elektrisk anlegg Sjekkliste for brannvern Avtale med vaktmesterselskap Avtale om trappevask Avtale om skifting av matter Avtale om bekjempelse av mus og rotter Avtale med parkeringsfirma Avtale om callinganlegget Avtale om skifte av røykvarslere Avtale om skifte av brannslukningsapparat Avtale om garasjeporter Brann-og eksplosjonsvernloven og forskriften 4

15 BEREDSKAPSPLAN VED BRANN OG STØRRE ULYKKER NEBBEJORDET BORETTSLAG. VARSLE RETTE INSTANS: BRANN 0 POLITI 2 AMBULANSE 3 Du skal oppgi: HVEM du er HVA som har skjedd HVOR du er 2. HJELP BEBOERE SOM TRENGER DET - Har alle kommet seg ut ved brann? - Vet du hvor mange som bor i hver lelighet? - Er det leiligheter med beboere som trenger ekstra hjelp? - Trenger noen livreddende førstehjelp? 3. BEGRENS SKADENE - Start slokking - Varsle beboere i nærheten om eventuell evakuering - Rydd plass til uttrykningskjøretøyene 4. SØRG FOR AT NOEN MØTER UTTRYKNINGS- KJØRETØYENE SLIK AT DE IKKE KJØRER FEIL 5. HOLD NYSGJERRIGE UNNA slik at hjelpepersonellet får gjort jobben sin, og ikke flere kommer til skade. 6. KONTAKT STYRET OG VAKTMESTER 5

16 BEREDSKAPSPLAN VED BRANN OG STØRRE ULYKKER FOR STYRET I NEBBEJORDET BORETTSLAG Beredskapsplan for beboerne revideres ved behov og deles ut årlig til alle boenheter. Nye beboere mottar beredskapsplan sammen med HMS-plan ved innflytting. Beredskapsplanen til beboerne skal lamineres og henges på oppslagstavler i alle oppganger, i en farge som synes. Beredskapsplanen skal også være lett tilgjengelig på internett. Styret vurderer årlig behovet for å oversette beredskapsplanen på flere språk. Styret prøver å holde oversikt over leiligheter der det trengs ekstra tilsyn eller hjelp ved brann og ulykker. Beboere i oppganger der dette er tilfelle, informeres om dette, slik at beboerne kan hjelpe til i en krisesituasjon. Styret holder oversikt over når borettslagets røykvarslere og slukkeutstyr skal skiftes ut. Styret vurderer behovet for opplæringssekvenser i brannvern og førstehjelp. BEREDSKAPSPLAN ETTER BRANN OG STØRRE ULYKKER FOR STYRET I NEBBEJORDET BORETTSLAG Styreleder melder fra om brann og ulykker til forsikringsselskapet, første virkedag etter ulykken inntreffer. Styreleder melder fra om brann til el-tilsynet, dersom det har vært brann et sted det er elektrisk anlegg. Styret/styremedlem som er tilgjengelig og mottar beskjed om brann eller ulykke, avtaler med vaktmester om snarlig opprydning på/rundt området, samt påfylling av brannslukningsapparater som har vært i bruk. Styret informeres om ulykken og følgene ved første styremøte etter at ulykken inntraff. 6

17 HUSORDENSREGLER FOR NEBBEJORDET BORETTSLAG INNLEDNING Det er i hver enkelt borettshavers interesse at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt, og at leiligheten ikke brukes slik at den sjenerer andre. Vær oppmerksom på at husordensreglene utgjør en del av leiekontrakten. Borettslaget har egen hjemmeside: nebbejordet.no. RO I LEILIGHETEN Bråk og støy fra leiligheten må unngås. Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl 2200 til Ved fest anbefales at naboer informeres på forhånd. Musikkundervisning tillates bare etter godkjennelse fra styret og med samtykke av naboer over, under og ved siden. Musikkøvelser er ikke tillatt etter kl 2200 og på søn- og helligdager samt. og 7. mai. Banking og bruk av støyende verktøy er strengt forbudt unntatt i tidsrommet kl på hverdager og kl på søn- og helligdager. HUSDYRHOLD Husdyr kan først anskaffes eller medtas etter at søknad om det er innvilget av styret. Dette gjelder også eventuell gjenanskaffelse. Skjema: erklæring om dyrehold (hund og katt) ligger på borettslagets hjemmeside. HUSHOLDNINGSAVFALL Husholdningsavfall legges i anviste beholdere, sekker eller lignende Avfallet emballeres forsvarlig. Styret kan gi pålegg om avfallssortering i separate beholdere. Større gjenstander som møbler etc. må beboerne selv sørge for å fjerne. TØRKING AV TØY Det er ikke tillatt å banke eller henge opp tøy til tørking på søn- og helligdager, samt. og 7. mai. KOBLING AV ELEKTRISKE INSTALLASJONER Vaskemaskin og oppvaskmaskin må kobles på kaldt vann. Vannet vil ellers slå tilbake og store deler av borettslaget kan miste varmtvannet. UTVENDIGE INSTALLASJONER Borettslaget er eier og ansvarlig for alle utvendige installasjoner. Det er ikke tillatt for andelseierne å endre disse uten styrets godkjenning. Dette gjelder ikke privat oppsatt utstyr. Anskaffes markiser, blomsterkasser og lignende er leilighetens innehaver ansvarlig for at det monteres slik at det ikke oppstår fare eller til sjenanse for andre. Dette gjelder også for antenner og lignende. Ved installasjon av for eksempel parabolantenner er dette ikke tillatt å montere på borettslagets fellesområde eller foran rømningsvei i blokkene. MOTORKJØRETØYER Det er ikke tillatt å kjøre bil/ motorsykkel inne på gangveiene. Dette gjelder også drosjer. Unntatt er nødvendig kjøring som flyttlass, uføretransport eller lignende. Det må utvises den største forsiktighet ved kjøring på borettslagets område. Største tillatte hastighet er 5 km/t (gangfart) på interne veier. Det er parkeringsforbud inne på området. 7

18 Motorkjøretøyer kan bare parkeres på steder som er anvist av styret. Gjesteparkeringene er kun for gjester. Borettslaget disponerer 2 plasser kun for handikappede. Disse skal kun benyttes av førere med spesiell parkeringstillatelse utstedt av kommunal myndighet. BRUKSOVERLATING Bruksoverlating (tidligere framleie) av leilighet må godkjennes av styret i borettslaget på forhånd. HENSATT SØPPEL, GJENSTANDER ETC. Utgifter til fjerning av søppel, gjenstander etc. som er hensatt på steder der dette ikke er tillatt, belastes den eller de som har hensatt søppelet, gjenstandene etc. der. Dette innebærer bl.a. at utgifter til fjerning av søppel, gjenstander etc. som er hensatt på fellesareal utenfor bodene kan fordeles på andelseierne med boder i det aktuelle arealet. Dette under forutsetning at en ikke vet hvem som har hensatt søppelet, gjenstandene etc. der. RENHOLD Trapper og gelendre vaskes en gang i uken. Vinduer i oppgangen pusses en gang i måneden. Så ofte som det er nødvendig rengjøres ytterdør, trapperomsvegger i opptil,5 m høyde. Borettslagets styre bestemmer om slikt renhold skal fordeles mellom beboerne eller utføres for andelseiernes regning. Renhold for en enkelt oppgang kan også settes bort for andelseierne i oppgangen sin regning. DIVERSE Det er ikke tillatt å riste eller banke tepper fra balkonger. Bruk av åpen ild på/ under balkonger er ikke tillatt. Inngangsdørene i blokkene skal være låst hele døgnet. Beboere som oppdager at de står oppe, plikter å låse etter seg. I leiligheter med små barn (eller ved behov), er det kun tillatt å oppbevare en barnevogn pr. leilighet i fellesområdet ved inngangen (under trappen). Det er ikke tillatt å plassere sykler eller sko i oppgangene. Kun matter skal ligge utenfor døren. Ventilatorer/ vifter på kjøkkenet og bad, må ikke kobles til ventilasjonsanlegget i blokkene (for eksempel kun kullfiltervifte på kjøkkenet). Gjelder for rekkehusene og alle i første etasje i blokkene: RÅDIGHETSREGLER FOR PRIVATE HAGEPARSELLER. Den enkelte beboer kan ikke endre eksisterende areal, som er stilt til disposisjon til hage for leiligheten, uten samtykke fra borettslagets styre, men styret kan gi den enkelte beboer bruksrett til områder utenfor disse grenser, og da med vedlikeholdsplikt for de samme arealer. Dersom det ikke blir foretatt et minimum av stell av hagearealet, må andelseieren være forberedt på at arealet kan tas tilbake og tillegges fellesarealet. 2. Det må søkes styre om oppsetting av levegger. 3. Hekker skal ikke overstige,8 m i høyde. 4. Oppsetting av mur må i første omgang godkjennes av styret som deretter, om nødvendig, gir beskjed når byggemelding kan sendes. 5. Terrenghøyder ved husvegg og langs grenser til naboer må ikke endres slik at fallforholdene for overvann reduseres eller stenges. 8

19 6. Større oppfyllingsarbeider, utvidelse av sitteplasser m.v. må ikke foretas uten at skriftlig søknad har blitt godkjent av styret. Meldinger fra borettslagets styre gjennom skriv eller oppslag gjelder på samme måte som husordensreglene. Revidert mai 20 9

20 ERKLÆRING OM DYREHOLD (HUND OG KATT) Undertegnede som har hund/katt forplikter seg herved til å overholde følgende regler for dyrehold i Nebbejordet Borettslag.. Hunder skal føres i bånd for borettslagets område. Katter tillates å gå løse, men skal være merket med halsbånd. Det forutsettes at enhver hundeeier er kjent med politivedtektene angående hundehold og straffebestemmelser som gjelder for hundeeiere som lar hunden gå løs i den tiden det er båndtvang. 2. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund/katt måtte påføre person eller eiendom i borettslaget. Jeg forplikter meg straks til å fjerne ekskrementer som min hund måtte etterlate seg. Dette gjelder også katter så lang det er mulig, og det gjelder hele året. 3. Dersom det kommer berettigede klager over at mitt dyrehold sjenerer naboer eller andre ved lukt, bråk eller på annen måte, forplikter jeg meg til å fjerne dyret fra leiligheten, hvis ikke en minnelig ordning med klageren oppnås. I tvilstilfelle avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget eller ei. 4. Denne erklæring betraktes som en del av kontrakten vedrørende leiligheten, og brudd på erklæringen blir å betrakte som vesentlig mislighold av kontrakten. Oslo, den andelseier... adresse.. leil.nr. 2 0

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OSPA BORETTSLAG 04.05.2010 1 Husordensreglenes formål (1) Husordensreglene skal legge til rette for korrekt bruk av andelsleilighetene samt legge retningslinjer og forhindre at den

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR FLAEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling den 02.05.2012 Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom beboerne

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR NORDRE ÅSGÅRDEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR NORDRE ÅSGÅRDEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR NORDRE ÅSGÅRDEN BORETTSLAG vedtatt 18.05.06. Endret 03.05.07 og 25.05.09. 1. ALMINNELIGE HUSORDENSREGLER 1.1 Ingen må sette fra seg barnevogner, ski, kjelker, sykler eller annet i felles

Detaljer

HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG HUSORDENSREGLER HASLEVEIEN 15 BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 5. mai 2008 Endret på ordinær generalforsamling 3. juni 2010 Endret på ordinær generalforsamling 15.05.2012. Endret på ordinær

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1

HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 HUSORDENSREGLER FOR A.S. ILADALEN 1 1. Generelt 1.1. Formålet med husordensregler er å legge forholdene til rette for et hyggelig bomiljø og ta vare på sameiets materielle verdier og dets utemiljø, hvor

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS

HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS HUSORDENSREGLER FOR FOLKVANG BOLIGSELSKAP AS Vedtatt på ordinært generalforsamling 13.05.02 Endret på ordinær generalforsamling 23.05.06, 10.05.07, 08.05.12, 14.05.13 og 07.05.14 Aksjonærene plikter å

Detaljer

Husordensregler for Åsly Borettslag

Husordensregler for Åsly Borettslag 1 Husordensregler for Åsly Borettslag Vedtatt på generalforsamling 22.05.1995. Revidert på generalforsamling 13.05.2004 Revidert på generalforsamling 22.05.2014 Revidert på generalforsamling 31.05.2017

Detaljer

Husordensregler. for. Stovner borettslag

Husordensregler. for. Stovner borettslag Husordensregler for Stovner borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.05.1972 med endringer på ekstraordinær generalforsamling 07.06.1972 og ordinær generalforsamling 21.05.1975. Endringer grunnet

Detaljer

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse

Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Husordensregler for Borettslaget Vestlien terrasse Oppdatert av styret Mars 2016 Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av bolig og fellesarealer, og har til hensikt å fremme miljø og trivsel

Detaljer

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08.

TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. TIL HUSORDENSREGLER FOR BORETTSLAGET NARDO SØNDRE VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 15.05.08. Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Et godt forhold mellom

Detaljer

Husordensregler for Beverlia Borettslag

Husordensregler for Beverlia Borettslag Husordensregler for Beverlia Borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 3.6.2002 med endringer 20.4.2009, 27.4.2012 og 29.04.2014. Hensikten med husordensreglene er ikke å pålegge forpliktelser, men

Detaljer

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom.

(4) Med løsøre menes alle gjenstander som ikke er fast eiendom. HUSORDENSREGLER FOR ASPERUD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling for Asperud borettslag 3. desember 2014. KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål (1) Husordensreglene skal blant

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG vedtatt på ordinær generalforsamling 19. april 2006, med senere endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14. mai 2009. Disse ordensregler skal bidra

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR MANGLERUDVANGEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling

HUSORDENSREGLER FOR MANGLERUDVANGEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling HUSORDENSREGLER FOR MANGLERUDVANGEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 9.5.2016 Manglerudvangen borettslag er et andelslag hvor andelseierne i felleskap eier borettslagets bygninger. Tomten som bygningene

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HØGÅSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HØGÅSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR HØGÅSEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING 29.01.04 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING 15.04.10 ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 22.05.13 Et borettslag utgjør et fellesskap

Detaljer

Husordensregler for Årvollskogen Boligsameie ІІІ

Husordensregler for Årvollskogen Boligsameie ІІІ Husordensregler for Årvollskogen Boligsameie ІІІ INNLEDNING For å sikre beboernes trivsel er det utarbeidet husordensregler, som retningslinjer for et hyggelig felleskap på Årvollskogen. Styret i Årvollskogen

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

4.1 Det er ikke tillatt å holde dyr. Dette gjelder allikevel ikke dersom det ikke er til ulempe for andre brukere av eiendommen.

4.1 Det er ikke tillatt å holde dyr. Dette gjelder allikevel ikke dersom det ikke er til ulempe for andre brukere av eiendommen. 4. DYREHOLD 4.1 Det er ikke tillatt å holde dyr. Dette gjelder allikevel ikke dersom det ikke er til ulempe for andre brukere av eiendommen. 4.2 Andelseier må søke styret om tillatelse til dyrehold. Før

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag

HMS-PLAN. for Hollendergården borettslag HMS-PLAN for Hollendergården borettslag Utarbeidet av Styret vår 2013 Innholdsfortegnelse Forord...3 BEREDSKAPSLISTE FOR...5 BORETTSLAGET HOLLENDERGÅRDEN...5 A. ARBEIDSRUTINER...6 B. INFORMASJON...6 C.

Detaljer

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004.

ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG. Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. ORDENSREGLER FOR AS TRUDVANG Endret av styret på ordinær generalforsamling 31.mars 2004. Følgende ordensregler er satt opp for å skape gode og ordnede forhold i gården. Det første og viktigste bud er imidlertid

Detaljer

HUSORDENSREGLER. Vannkraner som lekker eller forårsaker støy, må snarest mulig besørges pakket om.

HUSORDENSREGLER. Vannkraner som lekker eller forårsaker støy, må snarest mulig besørges pakket om. BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL XI HUSORDENSREGLER 1. FORMÅL Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen eiendommen og mellom naboer, samt å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr. 2.

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Øvre Ravnåsen Borettslag

HUSORDENSREGLER for Øvre Ravnåsen Borettslag HUSORDENSREGLER for Øvre Ravnåsen Borettslag vedtatt 02.06.87 med endringer 02.06.88, 06.06.89, 12.05.03, 05.05.04, 20.04.09, 22.04.10, 24.04.13 og 10.04.14. I ordinær generalforsamling 10.04.14 ble det

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE

HUSORDENSREGLER SAMEIET ZONE HUSORDENSREGLER for SAMEIET ZONE INNHOLD 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG... 2 2. BRUK AV BOLIG... 3 3. DYREHOLD... 3 4. SØPPEL OG DUGNAD... 4 5. PARKERING... 4 6. ANSVAR... 4 7. DIVERSE... 5 Side

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 HUSORDENSREGLER for SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 INNHOLD: 1. Bruk av fellesareal og fellesanlegg... s 2 2. Bruk av bolig... s. 3 3. Dyrehold... s. 3 4. Søppel og dugnad... s.

Detaljer

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016

HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 HUSORDENS- REGLER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvem disse husordensregler gjelder for 2. Støyende arbeid, musikkøvelser etc. 3. Lufting på balkong etc. 4. Fotballsparking, støyende lek etc. 5. Antenner,

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG NBBL-dok nr. 2.06 1. Formål og omfang HUSORDENSREGLER FOR HØGLIA BORETTSLAG SIST ENDRET Generalforsamling 08.06.16 Ordensreglene er til for å holde ro og orden i Høglia borettslag (Hbrl), og for å sikre

Detaljer

Husordensregler for sameiet Nordvikvegen Vedtatt på styremøte

Husordensregler for sameiet Nordvikvegen Vedtatt på styremøte Husordensregler for sameiet Nordvikvegen 297-355 Vedtatt på styremøte 25.05.2016 Husordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid gjelder for sameiet. 1 Hensikt Husordensreglene

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR RUSTADTERRASSEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 3.mai 2006, sist endret på generalforsamling 2. mai 2011 1. Formål med husordensreglene Hensikten med husordensreglene er å skape

Detaljer

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG

Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG Husordensregler 1. BRUK AV FELLESAREAL OG FELLESANLEGG 1.1 Enhver sameier plikter å utvise tilbørlig hensyn til sameiet som fellesskap og de enkelte øvrige sameiere ved all bruk av fellesareal og fellesanlegg.

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

Husordensregler. for. Stovner borettslag. 18. april 2013

Husordensregler. for. Stovner borettslag. 18. april 2013 for Stovner borettslag 18. april 2013 (Vedtatt på generalforsamling 04.05.1972 med endringer på ekstraordinær generalforsamling 07.06.1972 og generalforsamling 21.05.1975. Endringer grunnet ny lov på generalforsamling

Detaljer

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG

GÅRDS- OG HUSORDENSREGLER FOR FJELLHAGEN BORETTSLAG Fjellhagen Borettslag Fjell Bydelshus 3035 Drammen Formann: 32 81 07 47/mobil: 917 24 840 Kontor: 32 81 91 87 Åpent onsdager 18.00-19.00 E-post: kontoret@fjellhagen.no VÅR HJEMMESIDE: www.fjellhagen.no

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R F O R G A L G E B E R G B O R E T T S L A G

H U S O R D E N S R E G L E R F O R G A L G E B E R G B O R E T T S L A G H U S O R D E N S R E G L E R F O R G A L G E B E R G B O R E T T S L A G V E D T A T T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G 3. M A I 1 9 9 0 M E D E N D R I N G E R S E N E S T A V 2 0. A P R I L 1 9

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG

H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG H U S O R D E N S R E G L E R F O R ØVRE GRORUD BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 14.05.2013 Sist endret på ordinær generalforsamling 09.05.2017 1. Innledning Hensikten med husordensreglene

Detaljer

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S RO OG ORDEN 1. Beboerne plikter å holde ro, orden og vise hensyn til andre beboere. Mellom kl. 23.00 og kl 07.00 skal det være ro. 2. Støyende arbeid eller bruk

Detaljer

Husordensregler for Solhøgda Borettslag

Husordensregler for Solhøgda Borettslag Husordensregler for Solhøgda Borettslag (Sist endret på generalforsamling 11.04.00) Hver enkelt borettshaver er ansvarlig for at bestemmelsene i husordenen blir fulgt. Husordenen er ment å skulle sikre

Detaljer

Husordensregler. Røyking er forbudt innendørs i sameiets fellesområder, inkludert garasjene.

Husordensregler. Røyking er forbudt innendørs i sameiets fellesområder, inkludert garasjene. Husordensregler Innledning Husordensregler har til hensikt å skape gode forhold innen huset og til naboene. Foruten plikter og ordensregler som er nødvendige, vil det bidra til å sikre beboernes trivsel

Detaljer

Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag

Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag Informasjon fra styret i Åsbråten Borettslag 8. mai 2015 Styrets sammensetning etter generalforsamlingen Leder John Petter Reinertsen, Åsbråtstien 45 (har ett år igjen av perioden) Styremedl. Ingeborg

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR KURLAND BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR KURLAND BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR KURLAND BORETTSLAG 1. INNLEDNING Kurland Borettslag er et andelslag hvor borettshaverne i fellesskap - ikke OBOS - eier byggene. Borettshaverne er i fellesskap ansvarlig for at eiendommen

Detaljer

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET

SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET SAMEIET BJERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET Vedtatt på sameiermøte 26.03.2008 Endret på sameiermøte 12.03.2009 Endret på sameiermøtet 21.03.2012 Endret på sameiermøtet 10.04.2013 1. FORMÅL Disse

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR VETLANDSVEIEN BORETTSLAG. **************************************************** Vedtatt på ordinær generalforsamling

HUSORDENSREGLER FOR VETLANDSVEIEN BORETTSLAG. **************************************************** Vedtatt på ordinær generalforsamling HUSORDENSREGLER FOR VETLANDSVEIEN BORETTSLAG **************************************************** Vedtatt på ordinær generalforsamling 27.5.2014. 1. GENERELT Husordensreglene har til hensikt å sikre ro

Detaljer

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet)

REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) REGLER FOR GODT BOMILJØ i Kornmoenga Selveierforening 2 (Sætretunet) Hensikt med disse reglene er å gi retningslinjer for å skape et best mulig bomiljø med trivsel for alle beboere i selveierforeningen.

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo 1 Formål Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009

HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 Side 1 av 5 HUSORDENSREGLER FOR LØREN TORG BORETTSLAG Med endring i generalforsamling 11.05.2009 1. INNLEDNING Styret har i henhold til vedtektene for Løren Torg borettslag utarbeidet følgende ordensregler

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag

Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag Husordensregler for Stjerneblokkveien Borettslag Vedtatt på generalforsamling 02.05.2011 1 Innledning Den enkelte andelseier er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Husordensreglene

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

HUSORDENSREGLER VEDTATT AV STYRET I APRIL 2008

HUSORDENSREGLER VEDTATT AV STYRET I APRIL 2008 HUSORDENSREGLER VEDTATT AV STYRET I APRIL 2008 Endringer vedtatt på generalforsamlingen 28.04.11 og 28.05 2013. Revidert på styremøte 12. 10.2015. Reglement for takterrassen ble vedtatt på generalforsamlingen

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR NEDRE SILKESTRÅ BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR NEDRE SILKESTRÅ BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR NEDRE SILKESTRÅ BORETTSLAG Revidert på generalforsamling 14.05.2012 Revidert på generalforsamling 23.05.2016 1. Bofellesskap Hensikten med husordensregler er å sikre ro, trivsel og

Detaljer

Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det generer andre.

Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det generer andre. HUSORDENSREGLER FOR ØVRE VEITVET BORETTSLAG (revidert juni 1971) (revidert april 1990) (revidert april 2001) (revidert april 2006) (revidert mai 2013) (Revidert på ordinær generalforsamling mai 2014) Hver

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR KEYSERLØKKA ØST BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 12. mai 2011

HUSORDENSREGLER FOR KEYSERLØKKA ØST BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 12. mai 2011 HUSORDENSREGLER FOR KEYSERLØKKA ØST BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 12. mai 2011 Hver enkelt borettseier eller andre som bor i leiligheten er ansvarlig for at bestemmelsene i husordenen blir

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR OPDØLHAUGEN BORETTSLAG 1 1. GENERELT Leietakeren plikter å følge bestemmelsene i husordenen og er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR STUBBERUDLIA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR STUBBERUDLIA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR STUBBERUDLIA BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 18. november 1981, ordinær generalforsamling 28. april 1987, 7. juni 1988 og 23. mai 2002. INNLEDNING Stubberudlia

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SKØYENÅSEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR SKØYENÅSEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR SKØYENÅSEN BORETTSLAG (endret 30.05.02, 27.05.08, 02.06.09, 23.05.13, 22.05.14, 20.05.2015 og 19.05.2016) Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har

Detaljer

H U S O R D E N S R E G L E R F O R L Y S E J O R D E T B O R E T T S L A G

H U S O R D E N S R E G L E R F O R L Y S E J O R D E T B O R E T T S L A G H U S O R D E N S R E G L E R F O R L Y S E J O R D E T B O R E T T S L A G Vedtatt på generalforsamlingen 21.05.81 Endring av 05.06.97 HUSORDENSREGLER OG UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR LYSEJORDET BORETTSLAG.

Detaljer

HUSORDENSREGLER. for ELLINGSRUDJORDET BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER. for ELLINGSRUDJORDET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER for ELLINGSRUDJORDET BORETTSLAG Husordensreglementet er vedtatt på ordinær generalforsamling den 20. mai 1987 og er revidert på ordinær generalforsamling 24. mai 1988 15. mai 2000 22. mai

Detaljer

Ordensregler. Sameiet Randaberg R3D, 2017

Ordensregler. Sameiet Randaberg R3D, 2017 Sameiet Randaberg R3D, 2017 Ordensregler Innledning Sameiet Randaberg R3D er alle seksjonseiernes eiendom. Det er vi i fellesskap som eiere av leilighetene/ seksjonene som er økonomisk ansvarlig for at

Detaljer

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014

Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest. Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 Husordensregler Sameiet Hersjøen Vest Vedtatt i sameiermøte den 18.03.2014 1 Innhold 1. Formål & Forpliktelser 2. Indre Orden 3. Ytre Orden 4. Parkering 5. Søppel 6. Dyrehold 7. TV og internett 8. Brannsikringsutstyr

Detaljer

HMS-PLAN 2016. Etterstad Sør borettslag

HMS-PLAN 2016. Etterstad Sør borettslag HMS-PLAN 2016 Etterstad Sør borettslag 1. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET... 3 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 3 1.2 BORETTSLAGETS MA L FOR HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID... 3 1.3 STYRETS SAMMENSETNING... 3

Detaljer

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig.

Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2. ORDENSREGLER FOR SAMEIET KURLANDSÅSEN. 2.1 FORMÅL Dette Sameiet er et boligsameie hvor beboerne i fellesskap er ansvarlige for at eiendommen holdes i god orden og at dets miljø er best mulig. 2.2 ERSTATNINGSANSVAR

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Husordensregler for Nordskrenten Borettslag org nr 948884186

Husordensregler for Nordskrenten Borettslag org nr 948884186 Husordensregler for Nordskrenten Borettslag org nr 948884186 vedtatt på ordinær generalforsamling den 27.04.2006, med endringer vedtatt på ordinær generalforsamling den 26.04.2007 og 11.05.2010. 1. Formål

Detaljer

Informasjon fra styret Sandsli Borettslag 2014

Informasjon fra styret Sandsli Borettslag 2014 Informasjon fra styret Sandsli Borettslag 2014 Rehabilitering Dyrehold Innlåsingsavtale med G4S Maling Navn på postkasser Trær i altankassene Rengjøring av takrenner og rister Informasjon til nye beboere

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C OG D VELKOMMEN TIL BOLIGSAMEIET Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og vise hensyn og omtanke under de

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9

HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9 HUSORDENSREGLER FOR KNUT ALVSSONSVEI 1-9 1. Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen huset og i forhold til naboene. Det er viktig at bestemmelsene blir fulgt og at alle opptrer

Detaljer

Hubroveiens Borettslag

Hubroveiens Borettslag Hubroveiens Borettslag HUSORDENSREGLER Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt. Leilighetene må ikke brukes slik at det sjenerer andre. Ethvert husordensreglement

Detaljer

Tid og sted:onsdag 8. april 2015 kl. 19.00, i Dyretråkket 30, Åsbråten kulturkafe

Tid og sted:onsdag 8. april 2015 kl. 19.00, i Dyretråkket 30, Åsbråten kulturkafe PROTOKOLL Tid og sted:onsdag 8. april 2015 kl. 19.00, i Dyretråkket 30, Åsbråten kulturkafe ble det avholdt ordinær generalforsamling 2015 i Åsbråten borettslag SAK 1: KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder

Detaljer

Ullernparken Boligsameie

Ullernparken Boligsameie Ullernparken Boligsameie Husordensregler for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameiermøte 27. mai 1982 med endringer i 1986, 1991, 1995, 2005 og 2011. Man skal ikke plage andre, man skal være

Detaljer

ORDENSREGLER for beboerne i Kapitelberget 28.03.03

ORDENSREGLER for beboerne i Kapitelberget 28.03.03 ORDENSREGLER for beboerne i Kapitelberget 28.03.03 Borettslaget eies av andelseierne i felleskap. Vi som bor i borettslag må ta hensyn. Vi trenger regler som kan sikre et godt bomiljø for alle. Ingen regler

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Bjerke Borettslag

HUSORDENSREGLER for Bjerke Borettslag HUSORDENSREGLER for Bjerke Borettslag vedtatt på generalforsamling den 24.04.95, m/endringer den 14.05.98, 11.05.00, 10.05.07, 05.05.08, 11.05.09, 10.05.12 og 13.05.13. VELKOMMEN TIL BJERKE BORETTSLAG

Detaljer

Husordensregler. for. Boligsameiet Johan Scharffenbergsvei

Husordensregler. for. Boligsameiet Johan Scharffenbergsvei Husordensregler for Boligsameiet Johan Scharffenbergsvei 120-172 Gnr 168 Bnr 90 Oslo kommune 1 HUSORDENSREGLER for Boligsameiet Johan Scharffenbergsvei 120-172 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 21.juni

Detaljer

HUSORDENSREGLER B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL 1(6)

HUSORDENSREGLER B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL 1(6) B/L NORDÅS TERRASSE NORDÅSBROTET 105 5235 RÅDAL 1(6) HUSORDENSREGLER Revisjonshistorikk: Revidert i styremøte 15. juni 2011 Revidert i styremøte 1. november 2010 Revidert på generalforsamling 17. april

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Preståsen Borettslag

HUSORDENSREGLER for Preståsen Borettslag INNLEDNING HUSORDENSREGLER for Preståsen Borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 29. mai 2006 med endringer vedtatt på generalforsamling 18. mai 2009, 8. mai 2013 og 6.mai 2014 Preståsen Borettslag

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag

HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag HUSORDENSREGLER for Linjebo Borettslag Et borettslag utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvar for. Et godt forhold mellom beboerne utvikler seg best ved at man tar direkte kontakt

Detaljer

Husordensregler. Innhold. Husordensregler for Skøyenåsen Boligsameievedtatt på ord sameiermøte 20.03.2013. 06. Desember 2012 Skøyenåsen Boligsameie

Husordensregler. Innhold. Husordensregler for Skøyenåsen Boligsameievedtatt på ord sameiermøte 20.03.2013. 06. Desember 2012 Skøyenåsen Boligsameie 06. Desember 2012 Skøyenåsen Boligsameie Husordensregler Husordensregler for Skøyenåsen Boligsameievedtatt på ord sameiermøte 20.03.2013 1. FORMÅL... 2 2. VIRKEOMRÅDE... 2 Innhold 4.6. GARASJEANLEGG...

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007)

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET RØA TERRASSE (godkjent på ekstra ordinært sameiemøte 27. september 2007) GENERELT 1. Disse husordensreglene er en veiledning i god naboskikk. De inneholder samtidig regler og

Detaljer

REGLER FOR RO OG ORDEN I BROMSTADENGA BORETTSLAG

REGLER FOR RO OG ORDEN I BROMSTADENGA BORETTSLAG REGLER FOR RO OG ORDEN I BROMSTADENGA BORETTSLAG VELKOMMEN! Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og til å vise hensyn og omtanke under forskjellige forhold.

Detaljer

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S

HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S HUSORDEN for DÆHLENENGEN BYGGESELSKAP A/S RO OG ORDEN 1. Beboerne plikter å holde ro, orden og vise hensyn til andre beboere. Mellom kl. 23.00 og kl 07.00 skal det være ro. 2. Støyende arbeid eller bruk

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR VOKSENSKOGEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR VOKSENSKOGEN BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR VOKSENSKOGEN BORETTSLAG Endring foretatt av generalforsamlingen 14.5.1992, 17.04.2002, 05.06.2007, 15.04.2009 og 26.04.2017. 1. HUSORDENSREGLENE Borettslagets navn er VOKSENSKOGEN BORETTSLAG.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE HUSORDENSREGLER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE Innledning Husordensreglene har til hensikt å skape gode og trygge forhold innen sameiet og mellom naboer. Dette vil kunne oppnås dersom reglene blir fulgt

Detaljer

Styret velges av generalforsamlingen og består av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Oppgavene står nevnt i vedtektenes 102.

Styret velges av generalforsamlingen og består av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Oppgavene står nevnt i vedtektenes 102. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 30.03.1978 med endring av 08.04.1981, 01.06.1986, 13.10.1988, 26.05.1993, 26.03.1993, 25.05.1994, 06.05.1996, 28.05.1998, 17.04.2000, 25.04.2001, 17.06.2003,

Detaljer

HUSORDENSREGLER. Vannkraner som lekker eller forårsaker støy, må snarest mulig besørges pakket om.

HUSORDENSREGLER. Vannkraner som lekker eller forårsaker støy, må snarest mulig besørges pakket om. BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL XI HUSORDENSREGLER 1. FORMÅL Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen eiendommen og mellom naboer, samt å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr. 2.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ØVRE ADAMSTUEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ØVRE ADAMSTUEN BORETTSLAG 594 1 Øvre Adamstuen borettslag HUSORDENSREGLER FOR ØVRE ADAMSTUEN BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.06.1983, 19.06.1984, 16.04.1985, 12.05.1987, 14.05.1991, 22.05.2001 og ekstraordinær

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ØSTRE KRAGSKOGEN SAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR ØSTRE KRAGSKOGEN SAMEIE HUSORDENSREGLER FOR ØSTRE KRAGSKOGEN SAMEIE Forslag til endring vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 29.02.2000 Forslag til endring vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 28.04.2003 Forslag til endring

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET

HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET HUSORDENSREGLER FOR LØRENPARKEN BOLIGSAMEIET Sist endret på sameiermøtet 24.03.2015 Styret har i henhold til vedtektene for Lørenparken boligsameie utarbeidet følgende ordensregler. Beboere plikter å holde

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE

HUSORDENSREGLER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE 1. BRUK AV LEILIGHET HUSORDENSREGLER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE Sist endret på ordinært sameiermøte 17.04.2013 Sist endret på ordinært sameiermøte 22.04.2014 1.1 Ved Salg/Utleie av seksjonen skal selveieren

Detaljer