HMS-PLAN for Nebbejordet borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-PLAN for Nebbejordet borettslag"

Transkript

1 Nett og nye beboere HMS-PLAN for Nebbejordet borettslag - Utarbeidet av Styret Desember 2007 Revidert mai 20

2 HMS-PLAN HELSE, MILJØ og SIKKERHET (Vedlikeholdsplan for Nebbejordet borettslag.) Bakgrunn for arbeidet Etter nye regler er borettslag nå pliktig til å ha en HMS-plan, på lik linje med arbeidsplasser. Hensikten er å verne om liv, helse og materielle verdier, samt å skape et godt miljø for beboerne. Internkontroll er definert som systematiske tiltak som skal sikre at borettslagets aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med de krav som er nedsatt i helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen. Styret i borettslaget har etter loven ansvar på vegne av laget til å gjennomføre de tiltak som følger direkte av borettslagsloven eller annen lovgivning som borettslaget er underlagt. Styret må selv påse at arbeidet med internkontroll blir gjennomført, selv om de bruker konsulenter til disse oppgavene. Alt arbeid skal dokumenteres! Styret har en plikt til å arbeide systematisk med HMS-arbeid på fellesarealer, mens det i forhold til beboerne er styrets plikt å gjøre eier eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som den enkelte har etter lov og forskrift. Borettslagets mål for helse, miljø, og sikkerhetsarbeid (HMS): Styret vil, i samarbeid med beboere og vaktmestertjenesten, arbeide for best mulig sikkerhet for alle borettslagets beboere, gjester og andre som oppholder seg/arbeider i og i tilknytning til borettslagets arealer. Beboerne og styret skal ha en opplevelse av at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er en fordel; laget blir drevet bedre økonomisk, beboerne føler seg tryggere og saker blir håndtert på en forutsigbar måte. Tre ting vi er opptatt av (risikovurdering):. Hva kan gå galt? 2. Hvor galt kan det gå? 3. Hva skal vi gjøre for å hindre/redusere konsekvensene Hvem skal gjennomføre internkontrollene? Styret står ansvarlig for å gjennomføre noe kontroll, men også for å delegere kontrollarbeidet til beboere, vaktmestertjenesten og eventuelt innleide kontrollører. Beboerne og vaktmestertjenesten har til en hver tid plikt til å melde fra til styret om ting de oppdager eller mistenker for å være farlig. Styret har ansvar for å prioritere sakene etter viktighets-/farlighetsgrad. 2 0

3 Om arbeidsdokumentet: Arbeidsdokumentet skal revideres og deler av det skal sendes ut til alle beboere etter generalforsamlingen hvert år. - Det nye styrets telefonnummer skal stå i dokumentets beredskapslister. - Arbeidsdokumentet deles ut til alle beboerne første gang etter det er ferdig, og deretter kun til nye beboere. Dokumentet skal ligge tilgjengelig på internett. - En gang i året deles beredskapsplanen og sjekklistene ut til beboerne. Arbeidsdokumentet skal inneholde: - Liste over ansvarsområder, hvem som skal gjøre hva om noe skjer, og eventuelle telefonlister, slik at alle vet hvor de skal henvende seg. Beredskapsliste skal henge på alle oppslagstavler. - Sjekklister for styret, beboere og vaktmestertjeneste, med tidsfrister. (Bare beboernes sjekklister deles ut til beboerne.) - Arbeidsplan/prioriteringsplan for styret, med dato for planlagt gjennomført. - Referat fra fjorårets HMS-arbeid. Den reviderte HMS-planen skal være klar i god tid før generalforsamlingen, slik at eventuelle saker kan tas opp til behandling. Styret Nebbejordet, mai

4 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord s. 2-3 Beredskapsliste med viktige telefonnummer..s. 5 HMS-planen: A. Arbeidsrutiner.s. 6 B. Informasjon.s. 6 C. Orden og renhold..s. 7 D. Vedlikehold.s. 7 E. Lekeplass og utstyr...s. 8 F. Tekniske installasjoner..s. 8 G. Elektrisk anlegg..s. 9 H. Brannvernutstyr..s. 9 I. Førstehjelpsutstyr.. s. 9 J. Beredskap..s. 0 K. Kjemikalier og stoffkartotek.s. 0 L. Personlig verneutstyr s. M. Avfall s. N. Bruk av arbeidsutstyr s. O. Ombygginger og nybygg. Asbest s. 2 P. Nedgravde oljetanker s. 2 Q. Våtrom og ventilasjon s. 2 R. Dugnad s. 3 S. Skadedyrsbekjempelse.s. 3 Vedlegg.s

5 BEREDSKAPSLISTE FOR NEBBEJORDET BORETTSLAG BRANN: 0 POLITI: 2 AMBULANSE: 3 VANNLEKKASJER (akutte): Rørleggervakta AS (betales i hovedsak ikke av borettslaget) VAKTMESTER VED AKUTTE SITUASJONER: (betales i hovedsak ikke av borettslaget) (telefonen settes over til den som har vakt) STYRETELEFON: (mandag og torsdag 8-20) VAKTMESTERTJENESTE: (07-7(5) Christiania Vedlikehold) PARKERINGSFIRMA: (Eiendomskontroll) GRENDEHUS: Nabill på Rugdeberget, man-torsd STYREMEDLEMMENE: Leder: Vivi-Ann Bjerkmo (tlf: ) Nestleder: Zouhair Sahnoun (tlf ) Sekretær: Eli Johanne Lundemo (tlf: ) Medlem: Christina Cook Dalberg (tlf ) Medlem: Riyad Zen Al- Den (tlf ) Varamedlem: Siri Jacobsen (tlf ) Varamedlem: Thomas Riddergård (tlf: ) Varamedlem: Ulf Nagel FORSLAG TIL KONTAKTPERSONER/FIRMAER: LÅSESMED: A.O. Trygg lås (tlf: ) (betales i hovedsak ikke av borettslaget) ELEKTRIKER: Kolbotn elektro AS (tlf: ) (betales i hovedsak ikke av borettslaget) RØRLEGGER: VVS-gruppen (tlf: ) (betales i hovedsak ikke av borettslaget) VED BRANN, ULYKKER og VANNLEKKASJER skal STYRELEDER kontaktes i ettertid, for arkivering av rapporter, kontroll av skadeomfang og eventuelle forsikringssaker. Kontaktpersoner i styret: Nytt postkasse-skilt: Christina Cook Dahlberg Nytt navn på ringeklokke i blokk: Christina Cook Dahlberg Nye nøkler/garasjeport-åpnere: Zouhair Sahnoun Borettslagets parkeringsplasser: Thomas Riddergård 5 0

6 A. ARBEIDSRUTINER Styret og vaktmesterselskapet har i samarbeid satt opp rutiner for det daglige arbeidet i Nebbejordet borettslag. Fordelingen av arbeidsoppgaver utføres av styret. Vaktmesterselskapet har selv ansvar for å følge arbeidsmiljøloven. Det samme gjelder innleide firmaer. Borettslaget har ingen ansatte. HMS-plan: Et av styremedlemmene eller en utenforstående som kjenner borettslaget gode utnevnes til å ha ansvar for å følge opp datoer for internkontrollene, og holde oversikt over HMS-planen. Konflikthåndtering: Styret er behjelpelig med å kontakte USBL eller konfliktrådet, dersom det er nødvendig. HMS-planen skal gjennomgås og revideres av styret en gang i året, før generalforsamling. HMS-planen skal deles ut til nye beboere. Revidert utgave legges ut på borettslagets hjemmesider før 5.mai hvert år. Hvert år deles det ut nye sjekklister, samt beredskapsplan og beredskapsliste med det nye styrets telefonnummer. Sjekklistene til beboerne anbefales gjennomført av den enkelte beboer en viss dato. Innen. mai hvert år Innen 5. september hvert år Innen 5.september hvert år. B. INFORMASJON Beboere kan treffe styret på telefon hver mandag og torsdag kl Nebbejordet borettslag har egen internettside, Her legges det ut all felles informasjon, og det er forumer der beboerne kan diskutere. Det deles ut informasjonsskriv til beboerne ved behov. HMS-planen skal deles ut til alle nye beboere. Det henges opp to stk oppslagstavler ute, med lås, en ved innkjøring rundkjøring og en ved innkjøring grendehus. Beredskapsplan og beredskapsliste skal henge på alle oppslagstavler, kart over blokkenes stoppekraner skal i tillegg henge i oppslagstavlene i oppgangene. Gjennomføres i dag

7 C. Orden og renhold Renhold i borettslagets oppganger utføres en gang i uka av innleid firma. Vask av gulv, trapper og gelender gjøres ukentlig. Vinduer vaskes en gang i måneden, utvendig og innvendig. Hovedrengjøring av oppgangene en gang pr. år av beboerne i oppgangen selv, ev beboerne enes om å kjøpe inn vaskehjelp. Tak og vegger vaskes. Utvendig renhold utføres av vaktmesterselskapet fortløpende. Grov-renhold av fellesarealer som bl.a boder utføres av vaktmesterselskapet. Takluker (røykluker) vedlikeholdes en gang i året. Matter i oppganger skiftes av firma en til to ganger pr. måned. Gjennomføres i dag Se notater under Egen dugnad hver høst Utvendig renhold utføres av vaktmesterselskapet. - plukking av søppel tre ganger pr. uke - fjerning av tagging ved behov - rydding av ute-områder ved behov - feiing av gangveier, garasjer og parkeringsplasser hver vår. - feiing av garasjer skal varsles 7 dager i forveien. D. VEDLIKEHOLD Ang. vedlikehold, vises det til BEVAR-planen. Tilhenger Borettslaget eier en tilhenger. Vaktmesterselskapet har ansvar for utleie og vedlikehold av denne, samt oppbevaring av vognkort og annet tilbehør. Vaktmesterselskapet har ansvaret for vedlikehold av borettslagets utstyr som vaktmesterselskapet disponerer. Annet utstyr Borettslagets utstyr skal merkes og lagres innelåst. De ulike komiteene har ansvar for oppbevaring av deres utstyr. Dette kan låses inn i eget lager på Grendehuset. 7 0

8 E. LEKEPLASS OG UTSTYR Borettslagets lekeplasser skal tilfredsstille kravene i forskrift om lekeplasser og lekeplassutstyr. Gjennomføres i dag 202 Innleid lekeplasskontrollør kontrollerer lekeplassene en gang årlig (Hafslund sikkerhet) Vaktmesterselskapet ser over lekeplassene og ballbanen en gang i uka. Vaktmesterselskapet har ansvar for små-vedlikeholdet av Ukentlig lekeplassene og ballbanen, slik at skader på utstyret ikke fører til fare. Maling og oljing av lekeplassene utføres på dugnad annet hvert Neste gang 202 år. Sanden i sandkassene skiftes hvert tredje år. Neste gang 203 F. TEKNISKE INSTALLASJONER Fjernvarmesentralen/fjernvarmen Viken fjernvarme har ansvar for ettersyn og vedlikehold av installasjonene i forbindelse med fjernvarme. Ventilene i fjernvarmesentralen skal isoleres for å minske varmetap. Det gjøres tiltak for å minske unødig oppvarming og susing i røra i leilighetene Beboerne tar kontakt med styret i forbindelse med problemer med varmen. Garasjeanlegg Som et ledd i vedlikeholdsavtalen med Rossing, foretar de årlige kontroller. Vaktmester funksjonstester garasjeportene jevnlig (inkl. klemfare). Sikringsskapene sjekkes årlig av el-kontrollør. Ventilasjonsanlegg Vaktmesterselskapet kontrollerer og vedlikeholder anlegget etter de spesifikasjoner leverandør har gitt. 8 0

9 Røykluker Vaktmesterselskapet kontrollerer og vedlikeholder anlegget etter de spesifikasjoner leverandør har gitt. G. ELEKTRISK ANLEGG OG UTSTYR Det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet kontrolleres jevnlig av vaktmesterselskapet. Feil og mangler blir umiddelbart utbedret, så snart de er oppdaget. Borettslaget bruker autorisert installatør ved nyinnstallasjoner, vedlikehold og reparasjoner. Det skal brukes sparepærer i alle lamper, ute og inne, i fellesarealene Det vurderes å få mer lys ute i borettslaget, bl a ved postkasser, lekeplasser, utenfor blokk og i veikryss Callinganlegget kontrolleres årlig av installatør. Gjennomføres i dag Den enkelte andelseier har ansvaret for kontroll av det elektriske anlegget i egen boenhet. Dette vil styret minne andelseierne om, ved utdeling av årets internkontroll-hefte rett etter generalforsamlingen. Som hovedregel vil det være krav om at autorisert installatør utbedrer feilene. Alle installatører plikter å skrive ut en samsvarserklæring etter utført arbeid, der de bevitner at arbeidet er utført i samsvar med gjeldende regler. Styret anbefaler beboerne til IKKE å betale regningen før samsvarserklæringen er mottatt. Samsvarserklæringen er viktig dokumentasjon ved seinere forsikringsoppgjør, ved salg og andre tilfeller. H. BRANNVERNUTSTYR Alle boenhetene skal ha installert godkjent røykvarsler. Borettslaget har ansvar for utdeling av nye røykvarslere, når dagens røykvarslere med 0-års-batteri er utgått. Borettslaget har gått til innkjøp av ett pulverapparat pr. boenhet. Dette kontrolleres etter 5 år og skiftes etter 0 år, etter avtale med firma som leverer. Brannganger kontrolleres ukentlig av vaktmester. Beboerne får sjekkliste en gang årlig. Gjennomføres i dag Beboere som av en eller annen grunn ikke har røykvarslere som virker utenom skiftedatoene, må selv skifte disse. Henvendelse til styret for informasjon om hvor. Husk at røykvarslerne tettes av mye støv, ved for eksempel oppussing. 9 0

10 I. FØRSTEHJELPSUTSTYR Vaktmesterselskapet er selv ansvarlig for at de har førstehjelpsutstyr tilgjengelig. Styret har ansvar for tilgjenglig førstehjelpsutstyr under dugnadene. J. BEREDSKAP Den som oppdager brann eller ulykke, varsler øvrige beboere. Brannvesen, politi og ambulanse kontaktes ved behov. Rednings- og slukningsarbeidet startes inntil redningsarbeiderne kommer. Det avholdes brannøvelser/opplæringssekvenser for beboerne. Beredskapsplan skal henge på alle informasjonstavler og være tilgjengelig på internettsiden. Den skal også deles ut en gang i året. Gjennomføres i dag Første gang sept. 20 Ulykker og brann skal alltid meldes vaktmesterselskapet og styreleder, kort tid (gjerne rett etter brannvesenet). Styreleder melder fra til forsikringsselskap og eventuelt eltilsynet. Borettslaget har ingen tilfluktsrom. K. KJEMIKALIE OG STOFFKARTOTEK Styret har ansvar for oppbevaring av borettslagets kjemikalielager, og å føre stoffkartotek, i henhold til lover og regler. Styret deler ut regler for oppbevaring av brannfarlig vare til alle beboere Borettslaget skal bruke miljøvennlig maling og miljøvennlige materialer så langt det er mulig og forsvarlig. Gjennomføres i dag Årlig 0

11 L. PERSONLIG VERNEUTSTYR Vaktmestertjenesten har ansvar for at deres ansatte bruker nødvendig verneutstyr. Under dugnader har styret ansvar for at beboere som bruker vaktmestrenes/borettslagets utstyr, har påkrevd verneutstyr og opplæring. M. AVFALL Privat avfall Husholdningsavfall puttes i knyttet pose, inn i søppelskapene, på en slik måte at det lager minst mulig søl. Er søppelluka full, gå til neste. Papp og papir puttes i egne beholdere, i tilknytning til søppelskurene eller papircontainere. Glass og metall skylles og legges i spesialbeholder ved bussholdeplassen, eller togstasjonen. Klær og sko legges i spesialbeholder ved bussholdeplassen. Alt annet avfall kjøres bort av beboer, eller beboer tar kontakt med vaktmesterselskapet, som tar en sum for å hjelpe. Dette betales av beboerne selv. Grønmo er gratis for beboerne. Borettslaget leier inn containere til avfall (privat og borettslagets) 3 ganger i året, ved vårdugnad, høstdugnad og etter nyttår. Spesialavfall skal ikke legges i disse containerne. Beboerne får sjekkliste en gang årlig. En påminnelse om hvordan vi behandler søppel. Vaktmesterselskapet hjelper beboere med fjerning av søppel, etter private avtaler og betaling av andelseier. Vaktmesterselskapet rengjør/rydder søppelskapene ved behov, og områdene rundt søppelskapene daglig. Hengslene smøres en gang årlig. Det vurderes tiltak for å hindre hærverk på søppelskapene. Borettslagets avfall Gjennomføres i dag Vaktmesterselskapet behandler borettslagets avfall på riktig måte. N. BRUK AV ARBEIDSUTSTYR Styret har ansvar for borettslagets arbeidsutstyr, og for at det brukes og lagres på en forsvarlig måte.

12 O. OMBYGGINGER OG NYBYGG. ASBEST Ved store ombygginger vil borettslaget få alt kontrollert av fagkyndige før og etter arbeidets utførelse. Borettslaget skriver kontrakt med de som skal gjennomføre arbeid for styret, om at disse har ansvar for sikkerhet og miljøet i byggeperioden, og oppryddingen etterpå. Ved eventuelle store byggeprosjekter (over 30 dager) lages en egen sjekkliste til dette formål. Det er ikke kjent at det finnes asbest i noen av borettslagets bygg. USBL har utarbeidet BEVAR -plan for Nebbejordet borettslag, slik at styret skal ha oversikt over når nødvendig vedlikehold/utskiftinger må, og dermed har kontroll på det økonomiske. Skifte verandaer i blokkene. (4 mill) Ca P. NEDGRAVDE OLJETANKER Styret er ikke kjent med at borettslaget har noen nedgravde oljetanker. Q. VÅTROM OG VENTILASJON Den enkelte andelseier har ansvaret for rengjøring og kontroll av våtrom, radiatorer, avløp og ventilasjon i egen boenhet. Dette vil styret minne andelseierne om ved utdeling av årets internkontroll-hefte, rett etter generalforsamlingen. Feil og mangler rettes opp umiddelbart, på andelseiers regning, dersom ikke annet er avtalt. Feil og mangler som har betydning for øvrige beboere, må varsles styret snarest, eventuelt vaktmesterselskapet. Gjennomføres i dag Stoppekranene skal være merket tydelig. Vaktmester sørger for at felles stoppekraner er tilgjengelige. Kontroll av felles utekraner utføres av vaktmesterselskapet. Beboerne får sjekkliste en gang årlig. Kartlegge og merke stoppekranene til rekkehusene. 202 Rensing av avløpssystemet i blokkene 202 2

13 R. DUGNAD Det avholdes dugnad hver vår og høst. Styret har ansvar for å fordele arbeidsoppgaver og se til at arbeidet utføres forsvarlig. Styret stiller med førstehjelpsutstyr under dugnaden. Styret samarbeider med vaktmester om dugnadsoppgaver. Vaktmestertjenesten deltar med en traktor, noe utstyr og noen mann, etter avtale. Gjennomføres i dag S. SKADEDYRSBEKJEMPELSE Andelseier er ansvarlig for å overvåke egne kjellere og loft med hensyn til insekter, maur, rotter etc. Ved problemer med skadedyr er beboer i utgangspunkt selv ansvarlig. Hvis omfanget berører/er til fare for andre, vurderes det om styret dekker utgiftene. Naboer skal varsles ved skadedyrbekjempelse, og faresignaler og forhåndsregler skal tas til etterretning. Kun autoriserte skadedyrsbekjempere har lov til å benytte skadedyrbekjempende midler av meget giftig art. Dette er midler med kroniske langtidsvirkninger. Eier eller bruker av leilighet kan selv utføre skadedyrsbekjempelse av mindre omfang. En person som skal bekjempe skadedyr, har plikt til å bruke et middel og en metode som gir minst mulig skadevirkninger på miljø og helse, men likevel gir ønsket resultat. Innleid skadedyrbekjemper har opplysningsplikt om tidspunkt for tiltak, sted, eier, oppdragsgiver, anvendt middel, kvantum, metode, resultat, hvilken type skadedyr, nabovarsel og eventuelle skader. Andelseier har plikt til å opplyse skadedyrsbekjemper om at alle regler i forhold til dette, må følges. Autoriserte skadedyrsbekjempere skal kjenne disse. Styret har en egen avtale med Rentokil ndg bekjempelse av mus og rotter på borettslagets område. Andelseiere som gjennomfører større aksjoner mot skadedyr, skal sende inn utfylt skadedyrsskjema til styret, for arkivering. 3

14 VEDLEGG: I neste del følger en del vedlegg. Noen vedlegg deles ut til beboerne og noen vedlegg har bare styret tilgang til. Alle beboere kan be om å se vedlegg som er forbeholdt styret, om ønskelig. BEBOERNES VEDLEGG: (deles ut september 20) Beredskapsplanen Sjekkliste for beboere: Elektrisitet Sjekkliste for beboere: Brannvern Sjekkliste for beboere: Våtrom,ventilasjon Sjekkliste for beboere: Avfall og skadedyrsbekjempelse Varsel om bekjempelse av skadedyr Husordensregler for Nebbejordet borettslag Erklæring om dyrehold (hund og katt) STYRETS VEDLEGG: Styrets ansvarsliste Sjekkliste for årlig gjennomgang av HMS-arbeidet Sjekkliste for stoffkartotek Sjekkliste for vaktmester Sjekkliste for kontroll av lekeplasser Sjekkliste for kontroll av elektrisk anlegg Sjekkliste for brannvern Avtale med vaktmesterselskap Avtale om trappevask Avtale om skifting av matter Avtale om bekjempelse av mus og rotter Avtale med parkeringsfirma Avtale om callinganlegget Avtale om skifte av røykvarslere Avtale om skifte av brannslukningsapparat Avtale om garasjeporter Brann-og eksplosjonsvernloven og forskriften 4

15 BEREDSKAPSPLAN VED BRANN OG STØRRE ULYKKER NEBBEJORDET BORETTSLAG. VARSLE RETTE INSTANS: BRANN 0 POLITI 2 AMBULANSE 3 Du skal oppgi: HVEM du er HVA som har skjedd HVOR du er 2. HJELP BEBOERE SOM TRENGER DET - Har alle kommet seg ut ved brann? - Vet du hvor mange som bor i hver lelighet? - Er det leiligheter med beboere som trenger ekstra hjelp? - Trenger noen livreddende førstehjelp? 3. BEGRENS SKADENE - Start slokking - Varsle beboere i nærheten om eventuell evakuering - Rydd plass til uttrykningskjøretøyene 4. SØRG FOR AT NOEN MØTER UTTRYKNINGS- KJØRETØYENE SLIK AT DE IKKE KJØRER FEIL 5. HOLD NYSGJERRIGE UNNA slik at hjelpepersonellet får gjort jobben sin, og ikke flere kommer til skade. 6. KONTAKT STYRET OG VAKTMESTER 5

16 BEREDSKAPSPLAN VED BRANN OG STØRRE ULYKKER FOR STYRET I NEBBEJORDET BORETTSLAG Beredskapsplan for beboerne revideres ved behov og deles ut årlig til alle boenheter. Nye beboere mottar beredskapsplan sammen med HMS-plan ved innflytting. Beredskapsplanen til beboerne skal lamineres og henges på oppslagstavler i alle oppganger, i en farge som synes. Beredskapsplanen skal også være lett tilgjengelig på internett. Styret vurderer årlig behovet for å oversette beredskapsplanen på flere språk. Styret prøver å holde oversikt over leiligheter der det trengs ekstra tilsyn eller hjelp ved brann og ulykker. Beboere i oppganger der dette er tilfelle, informeres om dette, slik at beboerne kan hjelpe til i en krisesituasjon. Styret holder oversikt over når borettslagets røykvarslere og slukkeutstyr skal skiftes ut. Styret vurderer behovet for opplæringssekvenser i brannvern og førstehjelp. BEREDSKAPSPLAN ETTER BRANN OG STØRRE ULYKKER FOR STYRET I NEBBEJORDET BORETTSLAG Styreleder melder fra om brann og ulykker til forsikringsselskapet, første virkedag etter ulykken inntreffer. Styreleder melder fra om brann til el-tilsynet, dersom det har vært brann et sted det er elektrisk anlegg. Styret/styremedlem som er tilgjengelig og mottar beskjed om brann eller ulykke, avtaler med vaktmester om snarlig opprydning på/rundt området, samt påfylling av brannslukningsapparater som har vært i bruk. Styret informeres om ulykken og følgene ved første styremøte etter at ulykken inntraff. 6

17 HUSORDENSREGLER FOR NEBBEJORDET BORETTSLAG INNLEDNING Det er i hver enkelt borettshavers interesse at bestemmelsene i husordensreglene blir fulgt, og at leiligheten ikke brukes slik at den sjenerer andre. Vær oppmerksom på at husordensreglene utgjør en del av leiekontrakten. Borettslaget har egen hjemmeside: nebbejordet.no. RO I LEILIGHETEN Bråk og støy fra leiligheten må unngås. Det skal i alminnelighet være ro i leiligheten fra kl 2200 til Ved fest anbefales at naboer informeres på forhånd. Musikkundervisning tillates bare etter godkjennelse fra styret og med samtykke av naboer over, under og ved siden. Musikkøvelser er ikke tillatt etter kl 2200 og på søn- og helligdager samt. og 7. mai. Banking og bruk av støyende verktøy er strengt forbudt unntatt i tidsrommet kl på hverdager og kl på søn- og helligdager. HUSDYRHOLD Husdyr kan først anskaffes eller medtas etter at søknad om det er innvilget av styret. Dette gjelder også eventuell gjenanskaffelse. Skjema: erklæring om dyrehold (hund og katt) ligger på borettslagets hjemmeside. HUSHOLDNINGSAVFALL Husholdningsavfall legges i anviste beholdere, sekker eller lignende Avfallet emballeres forsvarlig. Styret kan gi pålegg om avfallssortering i separate beholdere. Større gjenstander som møbler etc. må beboerne selv sørge for å fjerne. TØRKING AV TØY Det er ikke tillatt å banke eller henge opp tøy til tørking på søn- og helligdager, samt. og 7. mai. KOBLING AV ELEKTRISKE INSTALLASJONER Vaskemaskin og oppvaskmaskin må kobles på kaldt vann. Vannet vil ellers slå tilbake og store deler av borettslaget kan miste varmtvannet. UTVENDIGE INSTALLASJONER Borettslaget er eier og ansvarlig for alle utvendige installasjoner. Det er ikke tillatt for andelseierne å endre disse uten styrets godkjenning. Dette gjelder ikke privat oppsatt utstyr. Anskaffes markiser, blomsterkasser og lignende er leilighetens innehaver ansvarlig for at det monteres slik at det ikke oppstår fare eller til sjenanse for andre. Dette gjelder også for antenner og lignende. Ved installasjon av for eksempel parabolantenner er dette ikke tillatt å montere på borettslagets fellesområde eller foran rømningsvei i blokkene. MOTORKJØRETØYER Det er ikke tillatt å kjøre bil/ motorsykkel inne på gangveiene. Dette gjelder også drosjer. Unntatt er nødvendig kjøring som flyttlass, uføretransport eller lignende. Det må utvises den største forsiktighet ved kjøring på borettslagets område. Største tillatte hastighet er 5 km/t (gangfart) på interne veier. Det er parkeringsforbud inne på området. 7

18 Motorkjøretøyer kan bare parkeres på steder som er anvist av styret. Gjesteparkeringene er kun for gjester. Borettslaget disponerer 2 plasser kun for handikappede. Disse skal kun benyttes av førere med spesiell parkeringstillatelse utstedt av kommunal myndighet. BRUKSOVERLATING Bruksoverlating (tidligere framleie) av leilighet må godkjennes av styret i borettslaget på forhånd. HENSATT SØPPEL, GJENSTANDER ETC. Utgifter til fjerning av søppel, gjenstander etc. som er hensatt på steder der dette ikke er tillatt, belastes den eller de som har hensatt søppelet, gjenstandene etc. der. Dette innebærer bl.a. at utgifter til fjerning av søppel, gjenstander etc. som er hensatt på fellesareal utenfor bodene kan fordeles på andelseierne med boder i det aktuelle arealet. Dette under forutsetning at en ikke vet hvem som har hensatt søppelet, gjenstandene etc. der. RENHOLD Trapper og gelendre vaskes en gang i uken. Vinduer i oppgangen pusses en gang i måneden. Så ofte som det er nødvendig rengjøres ytterdør, trapperomsvegger i opptil,5 m høyde. Borettslagets styre bestemmer om slikt renhold skal fordeles mellom beboerne eller utføres for andelseiernes regning. Renhold for en enkelt oppgang kan også settes bort for andelseierne i oppgangen sin regning. DIVERSE Det er ikke tillatt å riste eller banke tepper fra balkonger. Bruk av åpen ild på/ under balkonger er ikke tillatt. Inngangsdørene i blokkene skal være låst hele døgnet. Beboere som oppdager at de står oppe, plikter å låse etter seg. I leiligheter med små barn (eller ved behov), er det kun tillatt å oppbevare en barnevogn pr. leilighet i fellesområdet ved inngangen (under trappen). Det er ikke tillatt å plassere sykler eller sko i oppgangene. Kun matter skal ligge utenfor døren. Ventilatorer/ vifter på kjøkkenet og bad, må ikke kobles til ventilasjonsanlegget i blokkene (for eksempel kun kullfiltervifte på kjøkkenet). Gjelder for rekkehusene og alle i første etasje i blokkene: RÅDIGHETSREGLER FOR PRIVATE HAGEPARSELLER. Den enkelte beboer kan ikke endre eksisterende areal, som er stilt til disposisjon til hage for leiligheten, uten samtykke fra borettslagets styre, men styret kan gi den enkelte beboer bruksrett til områder utenfor disse grenser, og da med vedlikeholdsplikt for de samme arealer. Dersom det ikke blir foretatt et minimum av stell av hagearealet, må andelseieren være forberedt på at arealet kan tas tilbake og tillegges fellesarealet. 2. Det må søkes styre om oppsetting av levegger. 3. Hekker skal ikke overstige,8 m i høyde. 4. Oppsetting av mur må i første omgang godkjennes av styret som deretter, om nødvendig, gir beskjed når byggemelding kan sendes. 5. Terrenghøyder ved husvegg og langs grenser til naboer må ikke endres slik at fallforholdene for overvann reduseres eller stenges. 8

19 6. Større oppfyllingsarbeider, utvidelse av sitteplasser m.v. må ikke foretas uten at skriftlig søknad har blitt godkjent av styret. Meldinger fra borettslagets styre gjennom skriv eller oppslag gjelder på samme måte som husordensreglene. Revidert mai 20 9

20 ERKLÆRING OM DYREHOLD (HUND OG KATT) Undertegnede som har hund/katt forplikter seg herved til å overholde følgende regler for dyrehold i Nebbejordet Borettslag.. Hunder skal føres i bånd for borettslagets område. Katter tillates å gå løse, men skal være merket med halsbånd. Det forutsettes at enhver hundeeier er kjent med politivedtektene angående hundehold og straffebestemmelser som gjelder for hundeeiere som lar hunden gå løs i den tiden det er båndtvang. 2. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som min hund/katt måtte påføre person eller eiendom i borettslaget. Jeg forplikter meg straks til å fjerne ekskrementer som min hund måtte etterlate seg. Dette gjelder også katter så lang det er mulig, og det gjelder hele året. 3. Dersom det kommer berettigede klager over at mitt dyrehold sjenerer naboer eller andre ved lukt, bråk eller på annen måte, forplikter jeg meg til å fjerne dyret fra leiligheten, hvis ikke en minnelig ordning med klageren oppnås. I tvilstilfelle avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget eller ei. 4. Denne erklæring betraktes som en del av kontrakten vedrørende leiligheten, og brudd på erklæringen blir å betrakte som vesentlig mislighold av kontrakten. Oslo, den andelseier... adresse.. leil.nr. 2 0