Brukerhåndbok m/ reservedelskatalog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok m/ reservedelskatalog"

Transkript

1 Brukerhåndbok m/ reservedelskatalog Hellarbogen 9470 Gratangen Telefon: Telefax: E-post: Web-side: Bankgiro: Foretaksnr.: NO MVA Diagonalploger med sving høyre/venstre type LDA-265 S/LDA-290 S / LDA-310 S og type HDA-265 S/HDA-280 S / HDA-300 S

2 2 TEKNISKE SPESIFIKASJONER Diagonalploger med hydr. sving venstre / høyre LDA-typene kan leveres med hydraulisk styrt utkastvinge (nedbrekk) som tilleggsutrustning. Tekniske spesifikasjoner LDA-265 S HDA-265 S LDA-290 S HDA-280 S Ryddebredde i diag.stilling (RB): 265 cm 265 cm 290 cm 280 cm Transportbredde i diag.stilling(tb): 323 cm 317 cm 346 cm 320 cm Største totalbredde (SB): 409 cm 437 cm 439 cm 467 cm Minste høyde, venstre side (MH): 72 cm 75 cm 67 cm 70 cm Største høyde, høyre side (SH): 170 cm 210 cm 170 cm 210 cm Skjærets vinkel mot veibane: 42 gr. 38 gr. 42 gr. 38 gr. Plogens vinkel mot kjøreretning: 36 gr. 36 gr. 36 gr. 40 gr. Hydr. tilkobling, antall uttak: 4 stk. 4 stk. 4 stk. 4 stk. Hydr. mengde, behov: l/min l/min l/min l/min Hydr. arbeids-trykk, behov: 140 bar 140 bar 140 bar 140 bar Tilkobling elektrisk: 24 volt 24 volt 24 volt 24 volt Vekt uten parallellogram, ca.: 1075 kg 1230 kg 1125 kg 1280 kg Målskisse av diagonalplog, tegning viser type LDA-265 S

3 3 Innholdsfortegnelse: 0. Tekniske spesifikasjoner... side 2 1. Innledning... side 4 2. Generelle opplysninger... side 4 3. Før man begynner arbeidet... side 4 4. Diagonalplogens bruk og manøvrering... side 4 5. Sikkerhetsregler... side 5 6. Klargjøring og montering av plog... side 7 7. Innstilling av plog... side Elektrisk / hydraulisk anlegg... side Bruk og anvendelse... side Vedlikehold- og reparasjonsanvisninger... side Transport og lagring... side Utbedring av skade på malingssystem... side Reservedelsliste diagonalplog LDA/HDA-S... side Reservedelsliste justerbar støttelabb og ski... side Reservedelsliste hydraulikk, LDA/HDA-S... side Resevedelsliste hydrauliske svingsylindre... side Reservedelsliste hjul m/gaffel og skjerm... side Reservedelsliste parallellogramfeste m/gummiboss. side Reservedelsliste parallellogramfeste (plogløft)... side Reservedelsliste hydr. plogløft-sylinder... side Reservedelsliste hurtigkoblinger type Østfold... side Reservedelsliste for 3.støttelabb (justerbar)... side Reservedelsliste, hydr. styrt utkastvinge... side Garantibetingelser... side 39 Garantikort... side 40 Samsvarserklæring... side 41

4 4 1. INNLEDNING Alle brukere av utstyret må lese sikkerhetsregler grundig før utstyret monteres og tas i bruk. GMI A.S fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå på plogen, personer eller annet utstyr, som skyldes at utstyret ikke er brukt som beskrevet i denne instruksjonsboken, eller som en følge av at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. 2. GENERELLE OPPLYSNINGER Diagonalplogen er et redskap til lastebil, beregnet for fjerning av snø fra veibanen. Plogen har ensidig utkast til høyre side, og kaster snøen høyt og langt over brøytekanten. De respektive plogtypene leveres med forskjellige utkasthøyder, ref. teknisk data. Ved valg av isriveskjær kan plogen også benyttes til fjerning av hardpakket / nedkjørt snø fra veibanen. Plogen er to redskaper i ett og brukes både som vanlig diagonalplog og ryddeskjær. Redskapet er ideel for rydding gjennom veikryss rundkjøringer, fartsdumper, kryssende kjørebroer og høvler ujevnheter i veibanen m.m. Ryddebredden reguleres trinnløst fra diagonalstilling til tverrstilling. Eks. HDA-265 S: ryddebredde i diagonalstilling 265 cm til 335 cm i tverrstilling. Med dette rydder plogen én kjørebane i full bredde og reduserer således kjørte brøyte-kilometer. Dette gir også en økonomisk gevinst/besparelse. Ekstra kostnader for "plog med hydraulisk sving" er inntjent allerede første driftsår. Referanser fra brukere bekrefter plogens fordeler. Brøytebilen vil kunne utføre brøytejobben med et kvalitetsmessig bedre resultat, til fordel for trafikantene. Plog utstyrt med hydraulisk sving funksjon, er sikret mot overbelastning på sylindrene med sjokkventil. Ventilen åpner når trykket overstiger 140 bar. Med dette vil oljestrømmen flyte fritt over til neste hydraulikk-sylinder og dermed sikrer at sylindre ikke skades ved påkjørsel av faste hindringer i vegbanen. Plogens bevegelser betjenes/styres fra førerplass med funksjonene løft/senk, flytestilling, sving høyre/venstre. 3. FØR MAN BEGYNNER ARBEIDET. Det er viktig at det velges skjærstål som er egnet til den arbeidsoperasjon som skal utføres. Ved f.eks. snø brukes planstål. Ved hardpakket snø eller is kan tannet stål brukes. Ved mye sørpe og slaps kan gummiskjær brukes. 4. DIAGONALPLOGENS BRUK OG MANØVRERING Diagonalplogen betjenes fra førerhytten ved hjelp av joystick eller annen manøverutrustning. Funksjoner skal være merket på betjeningspanelet, løft/senk, flytestilling og event. sving høyre/venstre. Sjekk at hurtigkoblinger på hydraulikk-slangene er rene før tilkobling. Følgende koblingsdeler og dimensjoner er benyttet for plogens hydraulikkslanger; 1. Løft: Tema 3811 (3/8 ) hun-del delnummer: Senk / press: Tema 3821 (3/8 ) han-del delnummer: Sving venstre: Tema 5011 (1/2 ) hun-del delnummer: Sving høyre: Tema 5021 (1/2 ) han-del delnummer: Monter plogen til bilen og løft denne opp. Senk skjæret og sjekk at skjærstålet ligger i 42 grader vinkel mot veibanen. Normalt skal da hjul, tallerkener eller ski etterstilles slik at disse støtter seg lett til underlaget. Anbefalt kjørehastighet er 50 km/time. Dette for at plogen skal gjøre en best mulig jobb mot underlaget.

5 5 5. SIKKERHETSREGLER Alle brukere av utstyret må lese sikkerhetsregler grundig før utstyret monteres og tas i bruk. GMI A.S fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå på plogen, personer eller annet utstyr, som skyldes at utstyret ikke er brukt som beskrevet i denne instruksjonsboken, eller som en følge av at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. 5.1 Sikkerhetsutstyr. Før utstyret blir tatt i bruk, må en være sikker på at alle verneinnretninger er montert og i orden. Et hvert arbeidsutstyr må ikke brukes dersom det finnes åpenbare brekkasjer og svakheter, oljelekkasjer, nedslitt verktøy/innretning, samt at det aktuelle utstyret ikke er beregnet eller tilpasset det bærekjøretøyet det er montert på. Dessuten må ikke utstyret brukes til andre arbeidsinnsatser enn beskrevet senere i denne instruksjonsboken. 5.2 Plogen og utstyrets virkemåte. Hvis De er usikker på hvordan utstyret skal brukes på best mulig måte ved vanlig brøytearbeid og ved nødvendig vedlikehold/reparasjon, så ta kontakt med din forhandler eller produsent. Vær spesielt oppmerksom på at tyngre utstyr som monteres på bærekjøretøyet ofte har negativ innvirkning på kjøretøyets kjøre- og bremseegenskaper. 5.3 Justering / vedlikehold. Senk plogen ned mot underlaget. Sørg for at bærekjøretøy og utstyr står på et plant og sikkert underlag. Stans alltid bæremaskinen, skru av tenning og avlast oljetrykket før det blir fortatt justeringer eller vedlikehold på kjøretøy og utstyr. Husk at godt vedlikehold øker sikkerheten. Påse alltid at ingen personer oppholder seg innenfor utstyrets arbeidsområde under brøyting. Utstyret må aldri opereres av personer som ikke har tilstrekkelig kunnskaper om bærekjøretøy og utstyr, eller av personer uten gyldig førerkort/førerbevis for det aktuelle bærekjøretøy. 5.4 Generelle sikkerhetsregler. Det er tatt med nødvendig informasjon slik at brukeren skal kunne arbeide sikkert og kontrollere ulykkesrisikoen. Se også vegtrafikklovens kjøretøy- og trafikkforskrifter samt generelle forskrifter fra arbeidstilsynet om hjullastere, gravemaskiner og tekniske innretninger. Husk på at bærekjøretøyet og utstyr ikke er sikrere enn føreren som betjener det. Etter at bruksanvisningen er studert, må føreren prøve kjøretøyet og utstyret på et område hvor det ikke er fare for skade på mennesker eller utstyr. Bruksanvisningen skal gi føreren kjennskap til funksjon og bruk av det aktuelle utstyret. Nasjonale og lokale lover og regler er ikke tatt med. Disse må føreren gjøre seg kjent med gjennom offentlige publikasjoner. Pass på at alle som skal betjene og bruke utstyret har tilgang til de aktuelle sikkerhetsregler. Ikke la ufaglært personell betjene, utføre vedlikehold eller reparasjoner på bærekjøretøy eller utstyr. Pass på at bærekjøretøyet er utrustet i tråd med vegtrafikkloven ved kjøring på offentlig vei. Kontroller alltid at påkrevet lys og refleksutstyr er montert og i driftsklar stand. Fører må kjenne kjøretøyet, utstyrets kapasitet og begrensninger. Hydraulisk utstyr holdes i posisjon av olje under trykk i innelukkede systemer. Senk alltid utstyret ned på bakken og støtt opp forsvarlig for å slippe ut trykket før vedlikehold eller reparasjoner av noe slag. Ikke la uvedkommende gå under eller nær oppløftet utstyr som ikke er støttet opp eller sikret tilfredsstillende. Bruk nødvendig verneutstyr som hjelm, hørselvern, beskyttelsesbriller, arbeidstøy og vernesko/støvler ved bruk og vedlikehold av kjøretøy og utstyr.

6 6 5.5 Særlige sikkerhetsregler for plog og plogløft. Plogen er tung og kan utgjøre fare for fører og personell ved til- og frakobling. Vær spesielt oppmerksom på klemfaren mellom bæremaskin og plog ved tilkobling. Stå aldri mellom kjøretøy og plog under tilkobling. Ha øyekontakt mellom fører og hjelpemann ved til- og frakobling. Parker alltid plogen på en sikker måte, på plant underlag, for å få en sikker tilkobling neste gang utstyret skal brukes. Plogen står stødigst ved parkering når parallellogrammet er senket ned mot bakken. Kontroller spesielt at det ikke er mulig for uvedkommende å velte plogen på noen måte bare med muskelkraft. Vær forsiktig ved tilkobling av hydraulikken. Dersom slangen har fullt trykk, kan dette føre til sprut som kan skade øynene. Sørg alltid for å avlaste slanger før frakobling av utstyret. Sørg for at det ikke er personer innenfor plogens arbeidsområde under funksjonstest etter tilkobling. Ved senk av plogen vil det være kutte/knusefare dersom et bein/fot skulle stå i faresonen. Ved løft av plogen vil det være en klemfare mellom de enkelte delene i parallellogrammet. Dersom føreren til enhver tid forvisser seg om at det ikke er personer innenfor plogens arbeidsområde, vil ikke dette representere noen fare. Vær generelt oppmerksom på arbeidsredskapenes negative innvirkning på maskinens kjøre- og bremse-egenskaper. Vær også oppmerksom på plogens store totalbredde og vis stor aktsomhet ved kjøring i tettbygde strøk. Kjøres plogen med marktrykk, er det stor fare for at plogen kan ta tak i huller og sprekker i veibanen og styre bærekjøretøyet ut til siden. Vis særlig aktsomhet på smale veier og uoversiktlige områder. Bruk alltid sikkerhetsbelter. Ettermonter om nødvendig sikkerhetsbelter for å sikre fører ved event. påkjøring i mot faste hindere. Monter alltid transportsikringen på løftesylinderen i parallellogrammet ved transportkjøring. Ved kjøring med alle typer skjær og ploger, hvor det er fare for påkjøring mot hindre i vegbanen, må kjørehastigheten reduseres betraktelig. Kjør forsiktig på ukjente områder. Dersom plogen treffer et fast hinder i stor fart, er det fare for deformasjon av plogblad, innfesting og rammekonstruksjon på kjøretøyet, samt på parallellogram og løftesylinder. Diverse advarsler med varselskilt, ved bruk av plogutstyr.

7 7 Vegvesen standard, parallellogram og brøytefeste for snøploger; A = 500 mm D = mm B = 400 mm minimum E = mm C = 470 mm F = mm G = 540 mm 6.0 KLARGJØRING OG MONTERING AV PLOGEN For at plogen skal kunne monteres og stilles inn slik at den er lett å føre med minst mulig negativ innvirkning på kjøretøyets kjøreegenskaper, og samtidig gjøre et tilfredsstillende brøytearbeid, er det en forutsetning at bærekjøretøyets plogfeste er montert i henhold til Vegvesenets standard enten det er en lastebil, traktor eller redskapsbærer. (Heftet med krav til bærekjøretøy og snøploger kan fås ved henvendelse til Statens Vegvesen). VIKTIG! Feil montert / innstilt plogfeste kan gi store negative innvirkninger på kjøretøy og plog både når det gjelder kjøreegenskaper, belastninger, slitasje og brøyteresultat. Kontroller alltid plogfestets tilstand og innstilling før utstyret tas i bruk. Det er viktig at brøytefestets koblingsdeler ikke har for stor sltasje. Samme gjelder for utskiftbare gummiputer inne i buffere. Ved mye slakk i bilplaten vil dette kunne resultere i store endring av skyvekraftlinjen for plogen.

8 8 6.1 Kontroll av plogfeste og innfesting på bærekjøretøy Det er viktig at hele plogfestet er riktig montert og i god teknisk stand. Vær spesielt oppmerksom ved førstegangs montering. Underkant av frontplaten skal være min. 420 mm og maksimum 460 mm over bakken. Vær oppmerksom på muligheten til å kunne flytte platen opp eller ned i de ekstra hullene i rammebraketten. Platen er gjerne plassert i midtre hull fra leverandør ved førstegangs montering. (Grunninnstilling). (Se også kapittel 7.0, innstilling). Platen skal dessuten forspennes 8-9 mm, d.v.s. at platen justert 8-9 mm lenger frem i nedre kant. Det såkalte forspennet i underkant av platen justeres ved lengdeinnstilling av buffertstagene. Selv relativt små endringer i plassering av last på en lastebil, fører til at forparten på bilen synker eller hever seg på fjæringen. Typiske eksempler er påkoblet bakmontert kran samtidig som event. boggi aksel løftes, eller forskjellen på tom og full saltstrøer. Skifte mellom høy- og lavprofildekk gjør også merkbare utslag på bakkeklaringen opp til frontplaten. Dette kan først og fremst ha stor innvirkning på hvordan plogen går og hvordan brøyteresultatet blir. Kjøres det over lengre tid med frontplaten i feil høydeposisjon, så påføres plogen ekstra belastning og slitasje. Dessuten er faren for overkjøring større med for lavt montert frontplate. Se etter at ingen deler av kjøretøyet skades mot plogfeste og tårnramme f.eks. ved tipping av førerhytte. MERK! De samme mål og innstillinger må følges på traktorer og andre redsk. bærere. Følg alltid med maskinleverandørens anbefalinger og anvisn. ved utforming/ montering av innfestninger for frontplate på traktor/redskapsbærer. Kontroller spesielt alle skrueforbindelser før sesongen starter. Gummidemperne i buffertstagene, må være i god kondisjon og bør skiftes etter hver sesong for best mulig å kunne oppta event. trykkstøt fra plogen. Har plogen og brøytefestet vært utsatt for kraftige trykksjokk, så skal alltid innfesting og kjøretøyets hjuloppheng kontrolleres for brudd/skader og innstilling. ADVARSEL! Forsøk aldri på egen konstruksjon eller endring av plogfeste og innfestninger uten spesiell fagkyndighet. Feilaktig konstruksjon og dimensjonering av plogfeste og innfestning kan føre til store skader på bæremaskin og utstyr. Nevnte eksempler resulterer også ofte i dårligere brøyteresultat. I graverende tilfeller bortfaller all garanti både på bæremaskin og plogutstyr. 6.2 Kontroll av plog og parallellogram VIKTIG! For at en plog med feste og utstyr skal kunne fungere tilfredsstillende er det en forutsetning at plogen har blitt brukt, vedlikeholdt og lagret på riktig og forsvarlig måte d.v.s. som forklart i denne boken. Tretthetsskader oppstår lettere når utstyret er feil innstilt, gammelt og mye i bruk. SKADER MÅ ALLTID UTBEDRES FØR PLOG OG UTSTYR SETTES I DRIFT. En starter gjerne kontrollen av plog og parallellogram med å se over hele plogkonstruksjonen for sprekker og skader. Sveisereparasjoner og event. forsterkninger må kun gjøres av faglært personell. (Se videre i kapittel 10.0). Det er spesielt viktig å kontrollere punkter og områder som er utsatt for de største belastningene, slik som feste for slitestål med stålholder, løftesylinder med innfesting samt alle bolt- og skrue-forbindelser.. Kontroller også tilstanden til gummidempere og gummiplatene i mellomrammen. Slitesålene må aldri slites lengre ned enn til underkant av stålholder. Vend eller skift til nye stål i tide. Slitesålene skal aldri slites lengre ned enn at de ved vending kan festes godt i øvre hullrekke.

9 9 6.3 Montering av diagonalplog Juster parkeringsfoten slik at senter av øre for for parallellogramfestet på plogen, er ca. 290 mm over bakken. Plogens bakre rammeverk skal da være ca. i lodd. Bærekjøretøy plasseres mest mulig rett foran og på linje med plogen. Dette er en forutsetning for en enkel og rask montering av plogen. Kjør frem i mot plogen til det er ca. 20 cm mellom frontplate og tårnramme. Kontroller at kjøretøyet står i fri. Sett på parkeringsbrems, og gå frem for å koble på hydraulikkslanger og event. elektrisk kabel for lys. (Se også kapittel 8.0). Før tilkoblingen av hydraulikkslanger må en kontrollere at det ikke står trykk i hydraulikkanlegget på kjøretøyet. Event. resttrykk fjernes ved at motoren stoppes og de nødvendige funksjonene betjenes i trykkstillingene eller settes i flyt-stilling. Dette er også viktig å huske på ved frakobling av plogen slik at den blir gjort trykkløs før hydraulikk-slangene fjernes. Dersom det er kommet en del snø siden plogen ble brukt sist, må sjåføren sørge for at forhjulene på kjøretøyet er i samme høyde/nivå som da plogen ble frakoblet. Dette betyr gjerne at det må måkes vekk snø foran forhjulene der disse skal stå under tilkobling. Dette for å lette tilkoblingen og unngå justering av strekkfisker. Gå deretter inn i kjøretøy og betjen SENK. Parallellogram løftes nå så høyt opp at opphengskrokene blir stående ca. 5 cm over overkant av frontplaten. Kjøretøyet kjøres deretter frem til at platen berører tårnrammen. Betjen LØFT og tårnrammen senkes til festekrokene henger på platen. Skru så tårnrammen godt fast med de to store festeskruene. Juster opp parkeringsfoten til øvre posisjon og plogen er klar til innstilling, event. bruk. Avmontering skjer stort sett i motsatt rekkefølge. Det er viktig å plassere plogen på et plant underlag, om nødvendig på noen klosser eller paller før avmontering for å unngå fastfrysing. ADVARSEL! Vær spesielt oppmerksom på klemfaren mellombæremaskin og plog ved montering. Stå aldri mellom kjøretøy og plog under montering. Ha alltid øyekontakt mellom fører og hjelpemann ved montering/avmontering. Les sikkerhetsreglene grundig før monteringsarbeidet starter.

10 INNSTILLING Diagonalplog med ideal skyvekraftlinje gjennom plogspissen 7.1. For å få justert plogen riktig, så må kjøretøyet stå på et plant og fast underlag, og bilplaten være riktig innstilt, dvs. høyde fra vegbanen til underkant av platen min. 420 og maks. 460 mm. 7.2 Plogen legges deretter i flytestilling. 7.3 Tallerken/ski, hjul, parkeringsfot og event. slapseskjær løftes opp fra veibanen. 7.4 Riktig skjærvinkel oppnås når framkant av parallellogrammet er loddrett. 7.5 Kontroller skyvekraftlinjen. Hvis vi tenker oss en linje som går gjennom senter av boltene til underrammen på parallellogrammet, skal den treffe nærmest mulig plogspissen på venstre side. Dette er den ideelle innstillingen. Flytt om nødvendig brøyteplate. Juster så strekkfiskene på parallellogrammet til senter av den nedre bolten på underrammen er ca. 290 mm over veibanen. ( mm alt etter skjærslitasje). 7.6 Hjul / tallerken / ski justeres ned til de berører bakken og 1/4-1/2 omdreining videre. (Plogen skal normalt ikke hvile på hjul / tallerken / ski, men hvis plogen har tendenser til å skjære ned ved brøyting på bløtt underlag, eller går urolig, justeres de litt lenger ned). Etter skifte til nye skjær kan det være en fordel med hardere pådrag på høyre side, inntil skjærene er slipt spiss. 7.7 Generell regel: Brøyt alltid med plogen i flytestilling. 7.8 Parkering av plog: Praksis viser at å sette plogens forkant på en trekloss eller lignende, letter arbeidet med av- og tilkobling av plogen. Prøvekjør nå plogen. Dersom plogen går urolig kan den stabiliseres ved først å stille ned løpehjul /ski på venstre side og deretter på høyre side. Mange har også hatt god erfaring med montering og bruk av såkalt 3.støttelabb (ekstrautstyr) på plog. Når plogen er riktig innstilt, skal slitestålet ha en angrepsvinkel mot vegbanen på ca. 42 grader. Det er en forutsetning at plogen er i orden og klargjort for sesongstart for å kunne kontrollere event. utføre en riktig innstilling av plogen. MERK! De nevnte punktene om innstilling av plogen er meget viktige for et godt brøyteresultat. Innstillingene bør kontrolleres jevnlig.

11 ELEKTRISK / HYDRAULISK ANLEGG 8.1 Hydraulisk anlegg Hydraulikkanlegget er dimensjonert for normale arbeidsbelastninger og har begrensninger i kapasitet både i trykk og oljemengde. Anleggets kapasitet kan overskrides ved kjøring i mot faste hindre i stor fart slik at sylindere, ventiler rør og slanger ikke klarer de trykksjokk som de påføres. Dette fører videre til mekanisk deformasjon. Det forutsettes at bærekjøretøyets hydraulikkanlegg tilfredsstiller Vegdirektoratets krav til snøploger. Hydraulikkanlegget på bærekjøretøyet må ha såkalt flytestilling. Plogen skal kjøres i denne stilling under brøytearbeidet. Kjøres plogen selv med svakt marktrykk, så kan skrapeeffekten bli redusert og plogen vil bli utsatt for belastninger som vil føre til større slitasje. Hvis det er en standard diagonalplog uten slapse-skjær og nedbrekk, er det nok med ett dobbeltvirk. hydraulikkuttak for å betjene parallellogrammet. Hvis plogen er utstyrt med slapseskjær, hydr. sving eller hydraulisk nedbrekk, må bilen være utstyrt med to dobbeltvirkende hydraulikkuttak. Event. ett uttak og en elektrisk velgerventil for å skifte mellom funksjonene. Maks. tillatt arbeidstrykk: Ønsket oljemengde: løft/sving/slaps 210 bar senk/press 40 bar min maks. 40 liter/minutt. Det må monteres trykkbegrensningsventil i anlegget når bærekjøretøyets statiske oljetrykk overstiger 210 bar. Trykket på løftesylinderens stempelside, (+ side), også kalt marktrykk må ikke overstige 40 bar. Leverer oljepumpen mer enn 40 liter/minutt så kan plogen få unormale bevegelser og resterende olje-mengde går over trykkbegrensningsventil. For stor tilført oljemengde kan også føre til rykkvis bevegelse på hydraulikksylindre. Til lastebil leveres plogene med TEMA - hurtigkoblinger på hydraulikkslangene. Påkrevet hydraulikk-koblinger på bærekjøretøy: 1. Løft: Tema 3821 (3/8 ) han-del delnummer: Senk / press: Tema 3811 (3/8 ) hun-del delnummer: Sving venstre: Tema 5021 (1/2 ) han-del delnummer: Sving høyre: Tema 5011 (1/2 ) hun-del delnummer: 5011

12 Elektrisk anlegg Det forutsettes at bærekjøretøyets elektriske anlegg tilfredsstiller Vegdirektoratets krav til snøploger. Hvis plogen har både hydr. sving/slapseskjær og hydraulisk nedbrekk, kan det legges opp strøm til en velgerventil på plogen. Det legges opp en ledning på bilen som er koblet over tenningsnøkkelen, og som er sikret med max. 20 amp. På denne ledningen monteres det en bryter for å velge mellom hydr. sving/slapseskjær og nedbrekk. Fra bryteren kobles ledningen til nr. 54 G på bilens 7-polet kontakt. Plogen er koblet slik at slapseskjæret kjøres når 54 G er strømløs, og nedbrekket kjøres med strøm på 54 G. Nr. 54 er +12/24 V til lyset på plogen. Nr. 31 er jordforbindelsen til plogen. Bærekjøretøyet skal være utstyrt med en 7-polet el.kontakt av type DIN ISO 1185 (NB: Ëuropakontakt, endring fra foregående utgave av standard), som primært skal gi strøm til markeringslys montert på plog. Markeringslys skal lyse når kjøretøyets øvrige lys er tent. Støpselet som passer for kontakten skal være etter standard DIN ISO Bilelektriske kontaktbetegnelser som tilknyttes disse 7 er; Nr.1=31, nr.2=58l, nr.3=l, nr.4=54, nr.5=r, nr.6=58r, nr.7=ingen. Når kontakten er montert i front av kjøretøy, så skal koblingsskjema anvendes. For å kunne koble kontaktene på kjøretøyet og plogen sammen, så må det benyttes skjøteledning som i begge ender er utstyrt med plugg etter standard B7 DIN BRUK OG ANVENDELSE Diagonalplogen egner seg best til brøyting av fylkesveger og motorveger. Plogen kjennetegnes ved at den går rolig og stabilt, og at den har stor kastelengde. ADVARSEL! Plogen er en høyhastighets-plog og føreren må alltid være oppmerksom på de farer dette medbærer både for seg selv, materiellet og medtrafikantene. Føreren må også alltid være oppmerksom på faren ved at plogen kan skjære over i motsatt kjørebane når plogen støter mot for store og harde brøytekanter eller faste hinder i vegbanen. Plogens gode kasteevne gjør at snømengder kan treffe personer og gjenstander med stor og ødeleggende kraft. Diagonalplogen har avdemping i innfestingen for å dempe støy og for å ta opp trykkstøt fra plog til kjøretøy. Da plogen er ganske tung, er det ikke å anbefale tomkjøring over lengre avstander med løftet plog, først og fremst av hensyn til bilens ramme, da det blir stor belastning på denne.

13 13 Fig.: Skjærvinkel 42 grader diag.-ploger Fig.: Målangivelse bakskjær 10.0 VEDLIKEHOLD- OG REPARASJONSANVISNINGER ADVARSEL! Vedlikehold og reparasjonsarbeid må om mulig utføres på et plant og tørt underlag. Bærekjøretøy/maskin stoppes og parkeringsbremsen settes på. Gjør hydraulikksystemet på kjøretøy og utstyr trykkløst før arbeidet tar til. Utfør alt vedlikehold og reparasjonsarbeid med forsiktighet. Ikke slå med hammer eller slegge på skarpe hjørner og herdede deler. Splinter kan løsne og forår sake alvorlige skader på bl.a. øyne Plogens slitedeler Slitasje på slitesålene er sterkt avhengig av bruk og underlagets beskaffenhet. Kontroller innstilling og justering av plog og plogfeste. Riktig innstilling minsker skjevslitasjen. Kontroller slitesålenes slitasjegrad. Vend stålene eller skift til nye før stålholder slites. Kontroller og tilstanden på stålenes festebolter event. kile/låsebolter. Gjør alltid stålholderen godt ren for is, rust o.l. med skrape før nye stål monteres. Dette er en forutsetning for at stålene skal sitte godt. Ettertrekk boltene event. slå inn låsekilene etter kort tids kjøring. Slitasjeskader på stålholdere må utbedres snarest ved oppsveising til originalstand eller erstattes med nye. Slitt stålholder vil føre til problemer med å få et tilfredsstillende brøyteresultat. Kontroller innfesting og slitasje på event. slitesko/tallerken/hjul dersom slike er montert Plogblad / rammekonstruksjon Inspiser bladets konstruksjon for belastningssprekker. Utbedre event. sprekker og skader snarest. Kontroller spesielt delene i gummi slik som gummidetaljer for opplagringsboltene til sidependlingsrammen og gummidempere på høyre og venstre side av rammen. Komponenter i gummi tæres fortere om plogen lagres over sommeren ute i sterkt sollys. Unngå også at gummiforinger blir tilsølt med olje eller fett. Smør fettniplene for boltene/foringene jevnlig. Intervallene må vurderes etter antall driftstimer og klima. Smør alltid etter at utstyret er vasket og før lagring. Ved lengre tids lagring smøres de blanke stempelstengene på hydraulikk-sylindrene inn med rustbeskyttelse. Gjør plog med utstyr godt rent og utbedre lakkskader før sesonglagring. Kontroller at jordingsklypen settes så nære sveisestedet som mulig ved sveisearbeider på utstyret. Vær likeledes sikker på at ingen hydrauliske komponenter skades under sveising. Smøring og vending/skifting av skjærstål er de serviceoperasjoner som først og fremst er nødvendig. Ved endt sesong og lagring, bør plogen rengjøres og kontrolleres for defekter / skader.

14 Hydraulikksystem Kontroller at ingen komponenter i hydraulikksystemet har lekkasje. Inspiser hydraulikk-sylinderne for skader og lekkasjer. Spesielt utsatt er stempelstengene. Bruk om nødvendig et rettholdt for å kontrollere at stempelstengene er rette. Stempelstengene må være fri for riper og slagskader. Avskraperpakningen ytterst på sylinderens pakkboks må være i god stand for å hindre at vann og støv kommer inn i hydraulikksystemet. Hold dessuten alle hydrauliske koblinger rene. Bruk alltid støvhetter. Kontroller at plogen har normale bevegelser. Kontroller slanger for sprekker og klemskader, event. skift til nye. Kjør alle hydraulikkfunksjoner etter at utstyret er rengjort for å fjerne event. vann/fuktighet som kan ha trengt inn i hydraulikksystemet TRANSPORT OG LAGRING Ved transport på veg med plogen montert på kjøretøyet, må alltid transportstag festes på løftesylinderen slik at den ikke ufrivillig kan senkes ned på veibanen. Da plogen er ganske tung, er det ikke å anbefale tomkjøring over lengre avstander med løftet plog, først og fremst av hensyn til bilens ramme, da det blir stor belastning på denne. Er plogen til vesentlig hinder ved lengre transportkjøring, så bør plogen fraktes på egen tilhenger e.l. Plogen bør merkes med tilleggsbelysning dersom dette er påkrevet. Bruk alltid roterende varsellys på bæremaskinen også ved transportkjøring ved totalbredde over 2,5 m. Hold plogen cm over bakken, og vær oppmerksom på plogens tyngde som innvirker sterkt på maskinens kjøreegenskaper som styring og bremsing. Plogen har eget løfteøre på plogbladet, for å oppnå balanse ved løfting med kran o.l. Bruk bare sertifisert løfteutstyr, og vær oppmerksom på klemfare ved at parallellogrammet kan svinge ukontrollert dersom det er luft i hydraulikksylinderne Sesonglagring Plogen bør om mulig lagres innendørs på en tørr plass. Utstyret forberedes for lagring med god rengjøring og smøring. Bruk litt tid på flekk-lakkering av plog og utstyr. Sørg for rustbeskyttelse av blanke deler som stempelstenger o.l. Sylindere skal være kjørt helt inn for å beskytte stempelstenger mot rust og annen skade. Sylinderstenger som står utslått skal smøres inn med fett eller annen rusthindrende beskyttelse. Alle bevegelige ledd med smørenippler smøres opp. Avlast om mulig hydraulikkanlegget og kontroller til slutt at plogen står stabilt og veltesikkert. Senk alltid parallellogrammet ned mot bakken. 12. UTBEDRING AV SKADER I MALINGSBELEGG Skader i lakk/malingsbelegg utbedres ved at løs maling og rust slipes bort. De rengjorte flater grunnes og overmales med lakk tilsvarende den eksisterende. 1. Slyngrensing: SA 2 1/2 2. Priming: Rødbrun Interprime (én-komp.) 3. Grunning: Lys grå Jotun Conseal Primer (to-komp.) 4. Toppdekke: Sort farge Halvmatt Jotun Hardtop Flexi (to-komp.) Gul farge RAL 1007 Jotun Hardtop AS (to-komp.) 5. Lysreflekterende maling Orange Jotun Se-Lett (én-komp.)

15 5 A 14 5 B Deletegning LDA-/HDA-S Plogblad, skyveramme m.m B 17 B B 8 10 A A 9 B 7 B 56 6 B 9 B 9 A Alternativ til skjærskrue og mutter delenr 26 og 27, kileboltsett

16 5 A 14 5 B Deletegning LDA-/HDA-S Plogblad, skyveramme m.m B 17 B B 8 10 A A 9 B 7 B 56 6 B 9 B 9 A Alternativ til skjærskrue og mutter delenr 26 og 27, kileboltsett

17 Reservedelsliste diagonalplog, typer LDA-/HDA-S (fullsving-ploger); Pos Art.nr. LDA HDA- LDA- HDA- Benevnelse Description Fig Part.no. 265-S 290-S 265-S 280-S 1 1 Plogblad, LDA-265-S Plow blade, LDA-265-S 2 1 Plogblad, LDA-290-S Plow blade, LDA-290-S 3 1 Plogblad, HDA-265-S Plow blade, HDA-265-S 4 1 Plogblad, HDA-280-S Plow blade, HDA-280-S 5 A Skyveramme HDA m/4ører Main frame 5 B Skyveramme LDA m/4ører Main frame 6 A Sfærisk gummiboss Ball-shaped bushing Alt. 6 B Leddlager GEG 50 ES 7 A Seegring, I 105 x 4,0 Locking ring, I 105 x 4,0 Alt. 7 B Seegring, I 75 x 2,5 Locking ring, I 75 x 2, Svingbolt Axle bolt 9 A Avstandskive Distance washer 9 B Distansehylse, sett 10 A Bronzeforing ø52xø38x30 Bearing 10 B Bronzeforing ø52xø38x38 Bearing Skive stor ø60xø25x10 Washer Låsemutter, M24 Locking nut, M Demper Rubber plate Skive, ø 17 Washer, ø Unbraco skrue, M16 x 50 Unbraco screw, M16 x 40 17A Styrerull, Ø80x50x30 Roller, Ø80x50x30 Alt. 17B Styresleide m/anleggsplate 18A Bolt for styrerull Bolt for roller Alt. 18B Bolt for styresleide Smørenippel, M8 x 1,25 Grease nipple, M8 x 1, Låsemutter, M42 Locking nut, M Sjakkel, ø 10 Shackle, ø Kjetting, ø 10 Chain, ø Skjærskrue, KH 16 x 55 Locking screw, KH16 x Flensmutter M16 Locking nut, M Kilebolt, 16x53 Alt Enhetskile, 20,5x125 Alt Senkhodeskrue, M12x35 Countersunk, M12x35 Alt Støttebrikke buet, DS80 Locking brick Alt Låsemutter, M12 Locking nut, M12 Alt Gummiskjerm Rubber shield Seksk.skrue M5 x 25 Hex. screw M5 x Skjermskive ø 5,3 x 30 Washer ø 5,5 x Låsemutter, M5 Locking nut, M Kantstein avviser (ekstra utstyr) Autovern list (ekstra utstyr)

18 Deletegning for LDA-/HDA-S Plogblad med detaljer D D B C 48 C A B B fot skjær / 3355mm (HDA / LDA - 265) fot skjær/ 3660mm (HDA/ LDA 280/ 290) A A fot skjær/ 3965mm (HDA/ LDA 310)

19 18 fortsettelse reservedelsliste diagonalplog LDA-/HDA-S; Pos Art.nr. HDA- LDA- LDA- HDA- Benevnelse Description Fig Part.no. 265-S 290-S 265-S 280-S Bakskjær, 200x12x605 SP Cutting steel, 200x12x Skjær, 200x12x605 Cutting steel, 200x12x Skjær, 200x12x910 Cutting steel, 200x12x Skjær, 200x12x1215 Cutting steel, 200x12x Transportsikring Safety lock Alt Dekkplate for styresleide Ringsplint, ø 6 Lock pin, ø Festeplate for dempere Rubber/steel bracket Alt Styresleide m/anleggsplate Gummidemper (halvrund) Rubber (half-circle) Alt Gummidemper halvrund Rubber (half-circle) Markeringslykt Indication lamp Pære Bulb Lykteglass hvit Lamp glas white Lykteglass rød Lamp glas red Seksk.skrue, M5 x 30 Hex.screw, M5 x Skive, ø 5,3 Washer, ø 5, Låsemutter, M5 Locking nut, M Ledning, 3 x 1,5 mm2 Leader, 3 x 1,5 mm Kabelklemme Fastening clamp Popnagle, ø 4,8x20 Rivet, ø 4,8x Støpsel, 7 polet Plugin, 7-poled Diodelykt (ekstrautstyr) Diodelamp Alt Nesejern (ekstrautstyr) Alt.

20 14. Deletegning justerbar støttelabb med ski/ tallerken for LDA-/HDA-S ploger 61 B 61 A C

21 Deleliste justebar/støttelabb og ski for LDA-/HDA-S Pos Art.nr. LDA- LDA- HDA- HDA- Benevnelse Description Fig Part.no. 265-S 290-S 265-S 280-S Komplett teleskop Compl. adjusting equip Indre rør m/mutter Inner tube with nut Ytre rør Outher tube Stillskrue Adjusting screw Veiv Handle 61 A Spennstift ø8x40 Expention pin ø8 x B Umrackoskrue M5x50 Umbr.screw M5x50 61 C Låsemutter, M5 Locking nut M5 61 D Underlagsskive ø5,3 Washer ø 5, Lager FAG Bearing FAG Skive stor ø60xø25x10 Washer ø60xø Trustering Support ring Smørenippel M8 x 1,25 Grease nipple M8 x 1, Seksk.skrue M16 x 90 Hex.screw M16 x Seksk.skrue M16 x 90 Hex.screw M16 x Låsemutter M16 Locking nut M Festeplate (skrå) Fastening plate Seksk.skrue, M20 x 140 Hex.screw M20 x Låsemutter M20 Locking nut M Hardmetall tallerkensåle Hardmetal dish Alt Ski kort Ski short Stor tallerkensåle t = 30mm Disk t = 30 mm Sekskantskrue M16 x 40 Hex.screw M16 x Ski lang, m/ 1 stk. oppheng Ski long Alt Hardmetall-ski, slitesåle Hardmetal ski Alt Plogskjærskrue M16x55 Locking screw M16x45 Alt Låsemutter M16 Locking nut M Sekskantskrue M12x40 Hex.screw M12x Låsemutter M12 Locking nut M Sjakkel ø10 galv. Shackle M Kjetting ø 10 Chain, ø Settskrue med håndtak Arm m/ festeklosse 510mm Arm m/ festeklosse 585mm

22

23 Deleliste hydraulikk LDA-/HDA-S Pos Art.nr. HDA- HDA- HDA- HDA- Benevnelse Description Fig Part.no S 290-S S S Svingsylinder nr 7 B Cylinder, no 7 B Avstandsring Distance bushing Bolt, ø 40 Bolt, ø Seksk.skrue, M12 x 25 Hex.screw, M12 x Sprengskive ø13mm Ansats, BSP 1/2 x1/2 Fitting, BSP 1/2 x1/ Hydr.slange 1/2 x700 Hydraulic hose, 1/2 x Hydr.slange 1/2 x400 Hydraulic hose, 1/2 x Hydr.slange 1/2 x400 Hydraulic hose, 1/2 x T-stykke, 3 x 1/2 svivel T-piece, 3 x 1/2 swivel Ventilblokk Valve block Sikkerhetsventil Safety valve O-ring O-ring Stål/gummipakning, 1/2 Steel/rubber seal, 1/ Hydr.slange, 1/2 x 1800 Hydr. hose, 1/2 x Hurtigkobl.Tema 5000 hun Tema 5000 female Hurtigkobl.Tema 5000 han Tema 5000 male Støvhette, Tema 1/2 Dust cap, Tema 1/ Støvplugg, Tema 1/2 Dust plug, Tema 1/ Seksk.skrue, M6 x 70 Hex.screw, M6 x Skive, ø 6,3 Washer, ø 6, Låsemutter, M6 Locking nut, M6

24

25 Deleliste hydraulisk svingsylinder Pos Art.nr. HDA- HDA- HDA- HDA- Benevnelse Description Fig Part.no S 290-S S S Svingsylinder nr 7 B Cylinder nr 7 B Pakningssett, CDCS 80/40 Seal kit, CDCS 80/ Sylinderrør, ø 80 m/øye Cylinder tube, ø 80 w/eye Pakkboks, gjenget, 80/40 Stuffing box, 80/ Nylonring Nylonring O-ring O-ring Stangtetting Rod seal Skrapering Wiper ring Stempel Piston Stempeltetting Piston seal O-ring O-ring Stempelstang, ø 40 m/øye Piston rod, ø Gelenk lager Spherical bearing Seegring I 62x2,0

26 61 C 61 D Deletegning sylindrisk teleskop (101900) med hjul. 61 A 61 D B A

27 Deleliste hjul m/gaffel og skjerm Pos Art.nr. HDA- HDA- HDA- HDA- Benevnelse Description Fig Part.no S 290-S S S Ytre rør Outher tube Stillskrue Adjusting screw Veiv Handle 61 A Spennstift ø8x40 Expention pin ø8 x B Umrackoskrue M5x50 Umbr.screw M5x50 61 C Låsemutter, M5 Locking nut M5 61 D Underlagsskive ø5,3 Washer ø 5, Lager FAG Bearing FAG Skive stor ø60xø25x10 Washer ø60xø Trustering Support ring Smørenippel M8 x 1,25 Grease nipple M8 x 1, Festeplate (skrå) Fastening plate 70 A Hjulstopper, venstre side 70 B Hjulstopper, høyre side Settskrue med håndtak Låsemutter M16 Locking nut M Gaffel for hjul m/skjerm Wheel fork Hjul m/nav Wheel complete Nav 42 S for hjul Wheel axle Felg Hub Dekk Tire Slange Inner tube Aksling Axle Lager Bearing Tetning for nav Klemring Ring Slitebrikke Washer Låsebrikke Lockingbrick Akselmutter for lager Nut for bearing Navbolt m/sprengskive Bolt w/springwasher Navmutter MF16 Nut MF Seksk.skrue UNF 5/8 x38 Hex.screw, UNF 5/8 x Sprengskive ø16, Hjul uten nav

28

29 Reservedelsliste for parallellogramfeste (plogløft); Pos Art.nr. Stk Benevnelse Description nr. Part.no Parallellogram plogløft Plow lift Parallellogram m/ gummiboss Plow lift Løftesylinder (nr 9) Cylinder (nr 9) Hydraulikkslange 3/8 x1800 mm Hydraulic hose 3/8 x1800 mm Hydraulikkslange 3/8 x1600 mm Hydraulic hose 3/8 x1600 mm Ansatsnippel, BSP 3/8 x1/2 Fitting, BSP 3/8 x1/ Stål/gummi pakning, 1/2 Steel/rubber seal, 1/ Stål/gummi pakning, 3/8 Steel/rubber seal, 3/ Hurtigkobling, Tema 3821 han Quick coupler, Tema 3821 male Hurtigkobling, Tema 3811 hun Quick coupler, Tema 3811 female Støvhette, Tema 3/8 Dust cap, Tema 3/ Støvplugg, Tema 3/8 Dust plugg, Tema 3/ Strekkfisk Turnbuckle Spindel H-gjenget for strekkfisk Screw R for turnbuckle Spindel V-gjenget for strekkfisk Screw L for turnbuckle Hylse for strekkfisk Underramme Lower frame Tårn komplett/m hengslet syl.feste Tower kompl Sylinderfeste Cylinder mounter Styrerull Roller Bolt for styrerull m/låsemutter Bolt for roller w/locking nut Bolt lang u/ håndtak Bolt long Bolt lang m/håndtak Bolt long w/handle Splittnagle, ø 6,3x50 Splitt pin, ø 6,3x Kobl.bolt, M30x90 Bolt, M30x Locking mutter, M30 Locking nut, M Sliteforing, t=25 mm Bearing, t=25 mm Sliteforing, t=15 mm Bearing, t=15 mm Koblingsbolt ny type Bolt new Skive, ø 25x44 Washer, ø 25x Låsemutter, M24 Locking nut, M Ringsplint, ø 6 Ring pin, ø Skive, ø 31x56 Washer, ø 31x Kileboltsett (låsing til bilplate)

30 Reservedelsliste parallellogramfeste m/gummiboss D D C 22 C B B A A

31 Reservedelsliste for parallellogramfeste m/gummiboss; Pos Art.nr. Stk Benevnelse Description nr. Part.no Parallellogram plogløft Plow lift Parallellogram m/ gummiboss Plow lift Løftesylinder (nr 9) Cylinder (nr 9) Hydraulikkslange 3/8 x1800 mm Hydraulic hose 3/8 x1800 mm Hydraulikkslange 3/8 x1600 mm Hydraulic hose 3/8 x1600 mm Ansatsnippel, BSP 3/8 x1/2 Fitting, BSP 3/8 x1/ Stål/gummi pakning, 1/2 Steel/rubber seal, 1/ Stål/gummi pakning, 3/8 Steel/rubber seal, 3/ Hurtigkobling, Tema 3821 han Quick coupler, Tema 3821 male Hurtigkobling, Tema 3811 hun Quick coupler, Tema 3811 female Støvhette, Tema 3/8 Dust cap, Tema 3/ Støvplugg, Tema 3/8 Dust plugg, Tema 3/ Strekkfisk for gummiboss Turnbuckle Spindel H-gjenget for strekkfisk Screw R for turnbuckle Spindel V-gjenget for strekkfisk Screw L for turnbuckle Hylse for strekkfisk Underramme for gummiboss Lower frame Tårnramme /u syl.feste Tower Sylinderfeste Cylinder mounter Styrerull Roller Bolt for styrerull m/låsemutter Bolt for roller w/locking nut Bolt lang u/ håndtak Bolt long Splittnagle, ø 6,3x50 Splitt pin, ø 6,3x Bolt lang m/håndtak Bolt long w/handle Ringsplint, ø 6,0 Ring pin, ø6, Gummiboss Locking mutter, M30 Locking nut, M Sliteforing, t=25 mm Bearing, t=25 mm Sliteforing, t=15 mm Bearing, t=15 mm Koblingsbolt gjenget Bolt Skive, ø 25x44 Washer, ø 25x Låsemutter, M24 Locking nut, M Ringsplint, ø 6,0 Ring pin, ø6, Skive, ø 31x56 Washer, ø 31x Kileboltsett (låsing til bilplate)

32

33 Reservedelsliste for hydraulisk plogløft-sylinder; Pos Art.nr. Stk Benevnelse Description nr. Part.no Løftesylinder (nr 9) Cylinder (nr 9) Pakningssett, CDCS 80/40 Seal kit, CDCS 80/ Sylinderrør, ø 80 m/øye Cylinder tube, ø 80 w/eye Pakkboks m/låsering - gammel type Stuffing box, 80/ Pakkboks m/ gjenger - ny type Stuffing box, 80/ Låsering IP 80 Locking ring, IP O-ring O-ring 7 1 Stangtetting Rod seal 8 1 Skrapering Wiper ring Stempel Piston 5 1 Stempeltetting Piston seal 10 1 O-ring O-ring Stempelstang, ø 40 m/øye Piston rod, ø 40 w/eye Gelenklager GE Seegring I 47 Seegring I Foring Spherical bearing Bolt ø 20x30 Bolt ø 20x Transportsikring Safety lock Splint ø Pin ø

34

35 Reservedelsliste for Østfold type hurtigkoblinger; Pos nr. Art.nr. Part.no. Stk Benevnelse Description Hurtigkobling Han-del Quick-coupler male part Hurtigkobling Hun-del m/ører Quick-coupler female part Hurtigkobling Hun-del for sveisemontasje Quick-coupler female part for weldmounting Koblingsbolt m/låsemutter, M30x90 Bolt w/locking nut, M30x Låsebolt m/kjetting Locking bolt w/chain Låsenål, ø 6,0 Lock pin, ø 6,0 Alternative hk-fester, VV-95BM-hurtigkobling; Pos Art.nr. Stk Benevnelse Description nr. Part.no Frontramme (bilplate) for VV Tårn til par.feste for VV Adapterplate BM/V.V std./schmidt BM hk-feste, skinke m/ krok og øye Alternativ, Triangel plogløft m/ hurtigkobling; Pos Art.nr. Stk Benevnelse Description nr. Part.no Triangel plogløft m/ hurtigkoblinger Triangel plow lift w/ quick-coupler Hurtigkobling han-del m/ører, bildel Quick-coupler male part Hurtigkobling hun-del, plogdel Quick-coupler female part Parallellogram uten Triangel h.k. Plow lift without Triangel h.k Plogløftsylinder for Triangel Cylinder Tårndel for Triangel par.feste Underramme for Triangel par.feste Strekkfisker for Triangel par.feste Koblingsbolter for Triangel par.feste

36

37 Reservedelsliste for 3.støttelabb; Pos Art.nr. Stk Benevnelse Description nr. Part.no støttelabb komplett Indre rør m/ mutter Inner tube with nut Ytre rør m/ festeører Outer tube with bracket Spindel Screw Veiv Handle Ski hull c/c 300 mm Ski Slitesåle hardox Seksk.skrue M20x140 Hex.screw M20x Låsemutter M20 Locking nut M Senkhodeskrue M16x35 Countersunk M16x Sekskantskrue M8x50 m/låsemutter Hex.screw M8x50 w/locking nut Spennstift Ø8x40 Springpin Ø8x Seksk.skrue, M16 x 90 Hex.screw, M16 x Låsemutter, M16 Locking nut, M16

38

39 Reservedelsliste, hydraulisk styrt utkastvinge; Pos Art.nr. Stk Benevnelse Description nr. Part.no Hengslet ving Hengselbolt Bolt Hydr.sylinder Hydraulic cylinder Sylinderbolt Bolt Splittnagle, ø 6,3x50 Splitt pin, ø 6,3x Smørenippel, M8 x 1,25 Grease nipple, M8 x Ansatsnippel, BSP 3/8 x3/8 Fitting, BSP 3/8 x3/ Stål/gummi pakning, 3/8 Steel/rubber seal, 3/ Ansatsnippel, BSP 3/8 x3/8 Fitting, BSP 3/8 x3/ Hydraulikkslange 3/8 x3500 mm Hydraulic hose 3/8 x3500 mm Hurtigkobling, Tema 3800 hun Quick coupler, Tema 3800 female Hurtigkobling, Tema 3800 han Quick coupler, Tema 3800 male Støvplugg, Tema 3/8 Dust plugg, Tema 3/ Støvhette, Tema 3/8 Dust cap, Tema 3/8

40 GARANTIBETINGELSER GMI AS gir 12 månders garanti på plog, parallellogramfeste og innfestingsutstyr Garantien dekker dokumenterte fabrikasjon- / material feil Reklamasjoner skal fremsettes skriftlig på eget reklamasjonsrapport-skjema og ha vedlagt kopi av garantikort i utfylt stand. Reklamasjonen skal ikke fremsettes i form av faktura da GMI AS forbeholder seg retten til å vurdere tidsforbruk og øvrige kostnader. Reklamerte deler med kopi av reklamasjonsrapport skal samtidig sendes GMI AS for vurdering. All retur skal være avtalt på forhånd og forsendelsen merkes med kontaktperson hos GMI AS Større reklamasjonsarbeider skal avklares på forhånd med GMI AS før arbeidene igangsettes GMI s garantibetingelser dekker; a) Praktisk arbeidstid for å reparere produktet basert på GMI`s satser. b) Originaldeler i henhold til GMI`s reservedelsprisliste, netto forhandler pris GMI s garantibetingelser dekker ikke; a) Kostnader ved returforsendelse av reklamerte varer. b) Utgifter til reise og opphold i forbindelse med reparasjonen c) Kostnader av følgeskader som måtte oppstå. d) Herunder tapt arbeidsfortjeneste, skade på annet utstyr og personer 23.7 GMI s garanti gjelder ikke når; a) Garantikort ikke er utfylt og kopi av dette ikke er vedlagt en eventuell reklamasjon. b) Bruks- og sikkerhetsveiledning ikke er fulgt. c) Feil på utstyr er oppstått pga. uforsiktig bruk. d) Plog med utstyr er ombygget, påsveist eller det er benyttet uoriginale deler, eller reparert av personer uten tilstrekkelig kunnskap om utstyret. e) Plog er benyttet på kjøretøy / utstyr som har vekt, ytelse, hastighet utover det som produktet er konstruert for Kunden kan ikke kreve å omgjøre kjøpet, kreve prisreduksjon eller fremsette andre krav dersom GMI AS innen rimelig tid reparerer et defekt produkt Alle reklamasjoner krediteres kunden først etter godkjenning fra GMI AS. Fratrekk fra kundens side på bestående fakturaer godtas generelt ikke.