Begrenset Fortrolig. Eivind Sande. PEn, AJT og ESa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begrenset Fortrolig. Eivind Sande. PEn, AJT og ESa 19.4.2010"

Transkript

1 Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn Statoil Mongstad - elektriske anlegg og oppfølging av krakkerhendelsen Aktivitetsnummer / Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte Hovedgruppe T-L Deltakere i revisjonslaget Oppgaveleder Eivind Sande PEn, AJT og ESa Dato 1 Innledning Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med Statoil Mongstad i perioden Tilsynet var knyttet til elektriske anlegg og til oppfølging etter krakkerhendelsen. Innenfor temaet elektriske anlegg ble det lagt hovedvekt på Mongstad transformatorstasjon og på elektriske anlegg i tilknytning til energiverk Mongstad. I forbindelse med tilsynet ble det gjennomført en felles befaring med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Mongstad transformatorstasjon. 2 Bakgrunn Ptil skal legge premissene for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet. Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging. Tilsynet er basert på føringene gitt i Ptils hovedprioriteringer for 2010 om oppfølging av tekniske og operasjonelle barrierer. 3 Mål Målsetningen med oppgaven er å skaffe informasjon om hvordan selskapet arbeider med oppfølging av elektriske anlegg og med tiltak etter krakkerhendelsen, og vurdere dette opp mot gjeldende krav. 4 Resultat Tilsynet ble gjennomført med god tilrettelegging av Statoil, og deltakerne ga et faglig godt inntrykk.

2 2 Tilsynet påviste et avvik fra regelverket. Dette er knyttet til oppdatering av dokumentasjon. Rapporten inneholder i tillegg fem observasjoner hvor det er potensial for forbedringer. 5 Observasjoner Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier: Avvik: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket. Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket. Vurderingene er gjort med bakgrunn i Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (Midlertidig forskrift). 5.1 Avvik Dokumentasjon Avvik: Mangelfull dokumentasjon. Det ble observert flere eksempler på at dokumentasjon ikke var oppdatert eller mangelfull: a) I forbindelse med gjennomgang av elektro driftskoordineringsavtaler for Mongstad ble vi presentert for ulike versjoner. b) Enlinjeskjema i kiosker var i ulike versjoner. c) Ekplosjonsverndokument for Mongstad var ikke oppdatert med hensyn på ansvarlig person. Midlertidig forskrift kap. IX-II vedlegg pkt. B II nr. 1: forskrift om sikkerhet og arbeid i og drift av elektriske anlegg 12 om sikkerhet på arbeidsstedet og 19 om utførelse av vedlikehold 5.2 Forbedringspunkter Steinfilter i oljegruver Fremmedlegemer i steinfilter i tilknytning til oljegruver for transformatorer. I forbindelse med befaring i Mongstad transformatorstasjon ble det observert at det hadde samlet seg sand og mose i steinfilteret i tilknytning til oljegruver under transformatorer. Vi ble informert om at det ble funnet slam, løv og oppdaget lekkasje i oljegruve for den transformatoren som har vært ute for vedlikehold.

3 3 4-9 om sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr Låsing av høyspenningsrom Sikre ved låsing at uvedkommende ikke har adgang til høyspenningsanlegg. I forbindelse med gjennomgang av synergi rapporter ble det funnet flere eksempler på at det var rapportert om ulåste dører inn til høyspenningsanlegg. Midlertidig forskrift kap. IX-II vedlegg pkt. B II nr. 1: forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg 9 om adgang Merking og skilting Mangelfull merking og skilting i energiverk Mongstad. I forbindelse med verifikasjonsrunde i energiverk Mongstad ble det observert flere eksempler på mangelfull merking og skilting. a) merking av dører inn til rom b) merking av paneldører c) merking av batteribank 2-12 om advarselskilt og merking Mekanisk beskyttelse av kabelføringer Manglende mekanisk beskyttelse av kabler i energiverk Mongstad. Det ble observert flere eksempler på at det manglet mekanisk beskyttelse av kabler som var ført gjennom gulv i tavlerom. 4-4 og 5-3 om utstyr og kabler Verneutstyr og beskyttelsesutstyr i tavlerom Høyspenningsrom i energiverk Mongstad var ikke utstyrt med redningsstang.

4 4 I forbindelse med planlegging av arbeid skal det gjøres en vurdering av hvilket verne- og beskyttelsesutstyr som skal benyttes. I forbindelse med verifikasjonsrunde i energiverk Mongstad ble det observert at høyspenningsrom ikke var utstyrt med redningsstang. Redningsstang kan være et viktig konsekvensreduserende tiltak i forbindelse med arbeid i tavlerom. Midlertidig forskrift kap. IX-II vedlegg pkt. B II nr. 1: forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg 10 om planlegging av arbeid 6 Andre kommentarer Tiltak etter krakkerhendelsen Alle planlagte gjennomganger og verifikasjoner er gjennomført. Noen av gjennomgangene dekker hele raffineriet og ikke bare krakkeren, som for eksempel aldring av utstyr og komponenter og gjennomgang for å finne felleskomponenter for ESD- og kontrollsystemene. Hazop for krakkeren er gjennomført, men det gjenstår å lage en plan for det videre arbeidet. Skade på dør i Mongstad transformatorstasjon Det ble observert at dør inn til Mongstad transformatorstasjon var skadet, og kunne ikke låses. Vi fikk opplyst at det var utstedt en arbeidsordre på forholdet, og at døren ville bli reparert i løpet av uke 12. Behov for H 2 deteksjon i ventilasjonsutløp fra batterirom i energiverk Mongstad Vi har registert at det har vært en hendelse i forbindelse med hurtiglading som medførte hydrogenutvikling fra batteribank. På denne bakgrunn bør det vurderes om det er behov for H deteksjon i ventilasjonsutløp. 2 7 Deltakere fra Petroleumstilsynet Per Endresen teknisk sikkerhet Arne J. Thorsen prosess og mekanisk Eivind Sande elektro, oppgaveleder 8 Dokumenter Følgende dokumenter ble benyttet under planlegging og gjennomføringen av tilsynet: - Granskingsrapport, Uønsket hendelse, strømstøt, mulig strømgjennomgang, Mongstad, torsdag , ca. kl Granskingsrapport, Stillas nært kondensatorbatteri kiosk-s, utgitt Granskingsrapport, Nedkjøring av krakker på Mongstad, , utgitt Granskingsrapport, Strømgjennomgang VOC gjenvinningsanlegg den , utgitt Driftskoordineringsavtale mellom StatoilHydro Mongstad (SHM) og BKK Nett AS (BKK N), signert og

5 5 - Driftskoordineringsavtale, elektro mellom StatoilHydro Mongstad (SHM) og DONG Generation Norge (DGN), signert og Enlinjeskjema Mongstad transformatorstasjon, Singel line diagram CHP Plant and kiosk PA, SM-3200-E-E , rev. A, datert Eksplosjonsverndokument Statoil Mongstad Raffineri, Final Ver. 1.02, gyldig fra Samsvarserklæring for nødgenerator i energiverk Mongstad, datert Vedlegg A Oversikt over deltakere under tilsynet.