UNIBAD-72 - FH-PM. Selvsugende sirkulasjonspumpe for badevann. Original brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIBAD-72 - FH-PM. Selvsugende sirkulasjonspumpe for badevann. Original brukerveiledning"

Transkript

1 UNIBAD-72 Selvsugende sirkulasjonspumpe for badevann Brukerveiledning Konstruksjonstype - FH - FH-PM J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG Littau 3-5 DE Herborn +49 (0) / (0) / Original brukerveiledning A NO

2 Oversettelse Ved levering til EU- og EØS-land må brukerveiledningen oversettes til det språket som brukes i brukerlandet. Eventuelle uoverensstemmelser i den oversatte teksten må avklares ved hjelp av den originale brukerveiledningen (på tysk) eller ved å ta kontakt med produsenten. Opphavsrett Det er forbudt å overlevere eller mangfoldiggjøre dette dokumentet, samt utnytte eller formidle dokumentets innhold, uten at produsenten uttrykkelig har tillatt dette. Overtredelser medfører erstatningsansvar. Alle rettigheter forbeholdes.

3 EU-samsvarserklæring Herborner Pumpenfabrik J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG Littau 3-5, DE Herborn Fru J. Weygand er ansvarlig for redigeringen av den tekniske dokumentasjonen. Herborner Pumpenfabrik J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG J. Weygand Littau 3-5, DE Herborn Hermed bekrefter vi at Selvsugende sirkulasjonspumpe for badevann UNIBAD-72/ -PM er i overensstemmelse med alle gjeldende bestemmelser i maskindirektivet 2006/42/EF. Maskinen er også i overensstemmelse med alle gjeldende bestemmelser i følgende EU-direktiver: - Direktiv 2004/108/EF, vedlegg I og II Herborn, Underskrift (ledelsen) J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG Littau 3-5 DE Herborn +49 (0) / (0) / Original

4

5 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt Fastsatt bruksområde Eksplosjonsfremstilling Slitasjedeler Tekniske data Typebetegnelse Løpehjul Oppstilling Akselpakning Drift Dimensjoner, vekt, kapasitetsdata Generelle data Sikkerhet Opplysninger og forklaringer Merking av maskinen Innebygde sikkerhetssystemer (valgfritt) Grensesnitt på pumpen Sikkerhetstiltak Operatørens plikter Generell informasjon om farer Farer Fareområder på pumpen Monterings-, betjenings- og vedlikeholdspersonale Montere reserve- og slitasjedeler Utkoplingsprosedyrer Transport Levert mengde Transport og emballasje Levering (også ved reserve- og utskiftingsdeler) Midlertidig oppbevaring Transport til oppstillingsstedet (i regi av kunden) Transport med gaffeltruck Transport med kran Oppstilling og installasjon Oppstilling Dimensjoner Tekniske data Elektrisk tilkopling Motorbeskyttelse Kontroll av dreieretning Endre dreieretningen Motortilkoplingsbilder Tilkopling kaldleder Drift med frekvensomformer ETS X Legge rørledninger Frostbeskyttelse Oppstart Driftsmoduser og innkoplingsfrekvens Starte Vedlikehold og rengjøring Vedlikehold Vedlikehold ved lengre perioder uten drift Smøre lagrene Pakninger Rengjøring Rengjøring av filterkurven Trekkmomenter for skruer og muttere Avfallsbehandling Feilsøking, årsak og feilretting Demontering og montering Demontering Montering Liste over figurer Fig. 1 Eksplosjonsfremstilling... 7 Fig. 2 Typeskilt Fig. 3 Grensesnitt på pumpen Fig. 4 Transport med kran Fig. 5 Dimensjoner Fig. 6 Klistermerke tørrkjøring

6 Generelt 1 Generelt 1.1 Fastsatt bruksområde Den selvsugende sirkulasjonspumpen for badevann UNI- BAD-72 med integrert hår- og fiberfanger egner seg spesielt til tilførsel og filtrering av badevann, ferskvann, termavann, sjøvann, bruksvann og andre væsker forurenset av partikler. Pumpen brukes i privatbasseng, svømmehaller, fritids- og opplevelsesbad, vannparker, ishaller, fritidsanlegg og hotellanlegg for vannrutsjebaner, attraksjoner, systemer for vannbehandling, fontener, varmegjenvinnings- og industrianlegg. Type UNIBAD-72 Selvsugende sirkulasjonspumpe for badevann Type UNIBAD-72-PM Energisparende selvsugende sirkulasjonspumpe i utførelse med PM-motor (permanent magnetisert motor) med høyeste virkningsgrad Hver pumpe må brukes KUN til det forhåndsdefinerte formålet. Annen bruk som går utover dette formålet eller en ombygging av pumpen uten at dette er skriftlig avtalt med produsenten, gjelder ikke som korrekt bruksområde. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå som følge av slik bruk. Operatøren bærer risikoen alene. Fare! Pumping av brennbare eller eksplosive væsker er livsfarlig. Bruk ikke antennelige eller eksplosive pumpevæsker. Vær forsiktig! Hvis pumpen pumper væsker som angriper pumpematerialet kjemisk eller som inneholder slitasjepartikler, kan den bli ødelagt. Bruk bronse eller rustfritt stål som pumpemateriale for slike pumpevæsker. Operatøren er alene ansvarlig for de væskene som brukes i korrekt drift av pumpen og de farene dette medfører. I det fastsatte bruksområdet inngår det også at de drifts- og vedlikeholdsbetingelsene som produsenten har fastsatt, må overholdes. OBS! Ved manglende sikkerhetsutstyr kan pumpen bli skadet. Pumpeanlegget må være i samsvar med forskriftene. Alt sikkerhetsutstyr må være komplett montert og funksjonsdyktig. Først da kan pumpen startes opp. 6

7 Generelt 1.2 Eksplosjonsfremstilling Fig. 1 Eksplosjonsfremstilling Enkeltdeler 002 Filterkurv 003 Filterdeksel 004 Stjernegrep 101 Pumpehus 113 Mellomhus 230 Løpehjul Valselager (ikke driftsside) Valselager (driftsside) 400 Flatpakning 423 Labyrintring 433 Glideringspakning 554 Underleggskive 802 Blokkmotor 819 Motoraksel 831 Ventilatorhjul 832 Ventilatorhette Klemskrue Klemskrue Klemskrue 920 Mutter 940 Passfjær 7

8 Generelt 1.3 Slitasjedeler Utvalget av slitasjedeler er fastsatt for førstegangsbehovet i en driftsperiode på to år i samsvar med DIN Slitasjedeler Antall pumper (hvis dette finnes) Løpehjul % Glideringspakninger, sett % Valselager, sett % Labyrintring % Pakninger, sett % 1.4 Tekniske data Typebetegnelse Eksempel: Nominell vidde trykkstuss DN [mm] Konstruksjonsmål Hydraulikkversjon Motoreffekt [kw] Eks.: 030 = 3,0 kw Turtall 2 = 3000 (60 Hz: 3600) min -1 Konstruksjonstype Motorutførelse = standard PM = Permanent magnetisert motor Materialutførelse W0 = blandete materiale W1 = alt støpegods av EN-GJL-250 W2 = alt støpegods unntatt løpehjul av EN-GJL-250, løpehjul av CuAl10Fe5Ni5-C W3 = alt støpegods unntatt løpehjul av CuSn 10-C, løpehjul av CuAl10Fe5Ni5-C W4 = alt støpegods av W5 = alt støpegods av EN-GJS W6 = alt støpegods av W9 = Løpehjul av CuAl10Fe5Ni5-C, mellomhus av CuSn10-C, pumpehus av EN-GJL-250 med belegg av epoksidvarmepulver Konstruksjon = standard S = spesialkonstruksjon /0302FH-PM-W2-S 8

9 Generelt Løpehjul Det brukes stengte flerkanalhjul for rene til lett tilsmussede pumpevæsker Oppstilling Pumpene leveres i horisontal oppstilling: Den monterte ETS X4 tillater en overvåkning av glideringspakningen for beskyttelse mot tørrkjøring Drift Pumpen drives av en dreiestrømmotor med trommelhjul. Motoren avkjøles når varmen fra kjøleribbene avgis til luften omkring. På pumpene av typen UNIBAD-72-PM driver en synkronmotor pumpen med permanent magnetisering for frekvensomformersdrift. Følg vedlagt brukerveiledning. Horisontal oppstilling av pumpen Vær oppmerksom på grensetemperaturene i kapittel Generelle data Akselpakning Hos alle typer er akselen på pumpesiden tettet av en vedlikeholdsfri glideringspakning av slitefast silisiumkarbid (SiC) med uavhengig dreieretning. På pumpesiden er alle motorene utstyrt med en spesialpakning mot vannsprut. Vær forsiktig! Hvis pumpen går tørr, vil glideringspakningen bli ødelagt. Sørg for at glideflatene kjøles og smøres tilstrekkelig. De nøyaktige motordataene fremgår av typeskiltet. Vær forsiktig! Ved oppvarming som ikke er godkjent, blir dreiestrømmotoren skadet. Overhold en spenningstoleranse på ± 10 % i henhold til DIN EN Motordata konstruksjonstype FH Konstruksjonsform Motortilkopling IM B5 etter produsentens spesifikasjoner Beskyttelsestype IP 55 Turtall 3000 (3600) min -1 Frekvens 50 (60) Hz Kopling 2,2 kw / (460 3) V Kopling 3,0 kw / (460 5) V Isolasjonsklasse VDE 0530 F 9

10 Generelt Motordata konstruksjonstype FH-PM Konstruksjonsform Motortilkopling IM B5 etter produsentens spesifikasjoner Beskyttelsestype IP 55 Turtall 3000 min -1 Kopling V Isolasjonsklasse VDE 0530 F Kundetilpassede løsninger kan avvike fra disse standarddataene. Justering av effekt: Hvis motorene tas i bruk i på steder der temperaturen i omgivelsene er > 40 C eller monteres > 1000 m.o.h., må man redusere effekten i henhold til motorprodusentens anbefalinger. Ved annen densitet eller viskositet endres den hydrauliske effekten. Pass på motoreffekten ved bruk av disse væskene. Lydtrykksnivå: Ved kavitasjonsfri drift ligger pumpens lydtrykksnivå db(a) i området for Q optimal lavere enn de grenseverdiene som er oppgitt i maskindirektivet 2006/42/EF Dimensjoner, vekt, kapasitetsdata Dimensjoner, installasjonsmål og vekter fremgår av kapittel 5.2 Dimensjoner. Kapasitets- og anslutningsdata for de ulike pumpetypene fremgår av ordregrunnlagene og typeskiltdataene. Ytelsessertifikatet til pumpene utføres iht. DIN EN ISO 9906 (sentrifugalpumper - hydrauliske inspeksjonstester), klasse 2. Konstruksjonstype FH 50/60 Hz P2 [kw] 3000/3600 min -1 0,55/0,66 61/- 0,75/0,9 63/67 1,1/1,3 63/- 1,5/1,8 67/71 2,2/2,6 67/71 3,0/3,6 72/76 4,0/4,8 74/78 5,5/6,6 74/78 7,5/9,0 74/ Generelle data Temperaturområde for væsker: temperatur, nedre grense: - 5 C temperatur, øvre grense: + 60 C Temperaturområde i omgivelsene: temperatur, nedre grense: - 5 C temperatur, øvre grense: + 40 C Konstruksjonstype FH-PM P2 [kw] 3000 min -1 0, , ,1 61 1,5 61 2,2 67 3,0 67 4,0 67 5,5 68 7,5 68 Pumpevæskens densitet og viskosistet: Densitet: maks kg/m 3 Kinematisk viskositet: maks. 1 mm 2 /s (1 cst) Kundetilpassede løsninger kan avvike fra disse standarddataene. 10

11 Sikkerhet 2 Sikkerhet Følgende varselord betyr 2.1 Opplysninger og forklaringer Følgende symboler betyr Fare! Betegner en umiddelbart farlig situasjon. Hvis man ikke unngår denne, kan det oppstå dødsfall eller meget alvorlige personskader. Advarsel om et farlig sted Advarsel om skader på hendene Advarsel! Betegner en mulig farlig situasjon. Hvis man ikke unngår denne, kan det oppstå dødsfall eller meget alvorlige personskader. Advarsel om farlig, elektrisk spenning Vær forsiktig! Betegner en mulig farlig situasjon. Hvis man ikke unngår denne, kan det medføre lette eller ubetydelige personskader eller materielle skader. Advarsel om eksplosjonsutsatt atomosfære OBS! Betegner en mulig skadelig situasjon. Hvis man ikke unngår denne, kan produktet eller noe i produktets omgivelser bli skadet. Advarsel om biologisk fare Advarsel om varm overflate Betegner gode brukerråd og andre spesielt nyttige opplysninger. Dette er ikke et varselord for en farlig eller skadelig situasjon Merking av maskinen Forbud for personer med pacemaker Vernehansker MÅ brukes Opplysningene i denne brukerveiledningen gjelder kun for den pumpetypen som er oppgitt på tittelsiden. Typeskiltet som leveres sammen med pumpen skal limes inn i brukerveiledningen eller på styreanlegget. Da er dataene alltid tilgjengelig. Bruksanvisningen MÅ følges Generelle opplysninger 11

12 Sikkerhet Oppgi både pumpetype og ordrenummer ved spørsmål og bestilling av reservedeler. Det kan være flere typeskilter på motoren. Typeskiltet er festet på ventilatorhetten. ETS X4 En montert ETS X4 (elektronisk tørrkjøringsbeskyttelse) ved hjelp av svingningsgaffelsensor forhindrer tørrkjøring i glideringspakningen. Dette garanterer en operativ pumpe. Kontroll Intervall Metode j S, F Herborner Pumpenfabrik J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG Littau 3-5, DE Herborn Pumpe UNIBAD Q Fig. 2 Typeskilt 1 Auftrag-Nr. 3 4 m/h 5 m Bj./ Mon Vær forsiktig! Ved oppvarming som ikke er godkjent, blir dreiestrømmotoren skadet. Sikkerhetsutstyr må ikke deaktiveres eller endres i sin funksjon. Tegnforklaring til fig Typebetegnelse 2. Årsmodell, måned 3. Ordrenr. 4. Nominell volumstrøm [m 3 /h] 5. Nominell pumpehøyde [m] 6. CE-merke 7. Pass på dreieretningen! 2.3 Grensesnitt på pumpen Innebygde sikkerhetssystemer (valgfritt) Det innebygde sikkerhetsutstyret må kontrolleres regelmessig j = en gang i året. Kontroll gjennomføres på følgende måter: S = visuell kontroll, F = funksjonskontroll. Viklingsbeskyttelse Hvis pumpen også er utstyrt med en termisk viklingsbeskyttelse med direkte temperaturovervåkning, vil denne sørge for at motoren slås AV ved for høy oppvarming. Kontroll Intervall Metode j S, F Fig Grensesnitt på pumpen Pumpen har følgende grensesnitt: 1. Anslutningsflens innløp 2. Anslutningsflens utløp 3. Elektrisk tilkopling (klemmekasse) 3. 12

13 Sikkerhet 2.4 Sikkerhetstiltak Denne brukerveiledningen hører til maskinen og må alltid være tilgjengelig for de som skal betjene maskinen. Sørg for og følg - de sikkerhetsopplysningene som fremgår av denne veiledningen, - at veiledningen oppbevares for fremtidig bruk, - at nødvendig antall inspeksjoner og kontrolltiltak gjennomføres. Arbeidsoppgavene i denne veiledningen er beskrevet på en slik måte at - en person som har fått opplæring kan forstå og utføre kapitlet Oppstart, - en fagmann kan forstå og utføre kapitlene Transport, Oppstilling og installasjon, Vedlikehold og rengjøring, Feilsøking, årsak og feilretting kan forstå og utføre. Definisjonen på en person som har fått opplæring er at vedkommende - er blitt undervist av en fagperson i de arbeidsoppgavene som vedkommende har fått tildelt og om mulige farer som kan oppstå ved ukorrekt fremgangsmåte, - om nødvendig er blitt lært opp og - har fått god kunnskap om nødvendig sikkerhetsutstyr og sikkerhetstiltak. 2.5 Operatørens plikter Operatøren må sørge for og kontrollere at de som betjener og vedlikeholder utstyret - får opplæring i pumpens beskyttelsesutstyr og - følger sikkerhetsreglene. I EU-land må følgende rådsdirektiver følges: - nasjonal implementering av rammedirektivet (89/391/EC) om gjennomføring av tiltak som skal bedre arbeidstakernes sikkerhet og arbeidsmiljø, - samt tilhørende enkeltdirektiver og særlig rådsdirektivet (89/655/EC) om minstekrav til personlig verneutstyr som arbeidstakerne bruker i arbeidet og - arbeidsmiljøforskriftene. Operatøren må innhente lokal driftstillatelse og følge de påleggene som følger med denne. Dessuten må operatøren følge lokale lovbestemte forskrifter for - personalets sikkerhet (ulykkesforebyggende forskrifter) - arbeidsutstyrets sikkerhet (verneutstyr og vedlikehold) - avfallsbehandling av produktet (avfallsforskriftene) - avfallsbehandling av materiale (avfallsforskriftene) - rengjøring (rengjøringsmidler og avfallsbehandling) - overholde miljøforskriftene. I henhold til EN er en person å anse som en fagperson, hvis vedkommende - har nødvendig yrkesutdanning, kunnskaper, erfaring og kjennskap til aktuelle standarder. Vedkommende er derfor i stand til å vurdere de arbeidsoppgavene som han/hun har fått tildelt og - kan oppdage mulige farer. Anslutninger/tilkoplinger: Ved oppstilling, installasjon og oppstart må man følge de lokale forskriftene (f.eks. for elektrisk tilkopling). 13

14 Generell informasjon om farer 3 Generell informasjon om farer 3.1 Farer Advarsel! Ved vedlikehold og reparasjoner kan hendene bli skadet. Følg alle sikkerhetsopplysningene. Følg de sikkerhetsreglene og -opplysningene som er beskrevet i denne veiledningen. Pumpen styres med betjeningselementene eller det overordnede anlegget. For å sikre tilgangen mens pumpen er i drift, må tilgangsområdet alltid holdes fritt for gjenstander. 3.2 Fareområder på pumpen Ved vedlikehold og rengjøring er omkretsen på ca. 1 m rundt pumpen å anse som fareområde. Betjeningsområdet består kun av betjeningselementene. Vær forsiktig! Personer kan bli skadet av pumpevæske som strømmer ut. Pumpen må installeres eller festes på en slik måte at ingen personer kan oppholde seg i den retningen som bortpumping pågår. 3.3 Monterings-, betjenings- og vedlikeholdspersonale Monterings-, betjenings- og vedlikeholdspersonalet er ansvarlig for transport, oppstilling, installasjon, drift, rengjøring og feilretting på pumpen. 1. Pumpen må monteres og betjenes KUN av opplærte og autoriserte personer. 2. Man må fastsette og overholde klare ansvarsområder for betjening av pumpen. 3. De utkoplingsprosedyrene som er oppgitt i brukerveiledningen må alltid (ved drift, vedlikehold, reparasjon o.l.) overholdes. 4. Brukeren må ikke svekke pumpens sikkerhet. 5. Operatøren må også sørge for at KUN autoriserte personer utfører arbeid på pumpen. 6. Brukeren må straks si fra til operatøren hvis det oppstår endringer på pumpen som svekker sikkerheten. 7. Operatøren må alltid påse at pumpen drives KUN hvis den er i feilfri tilstand. 8. Operatøren må utstyre betjeningspersonalet med hensiktsmessig verneutstyr i samsvar med de lovpålagte forskriftene og i forhold til de aktuelle pumpevæskene. 3.4 Montere reserve- og slitasjedeler Reserve- og tilbehørsdeler som ikke er levert av produsenten, er ikke kontrollert og godkjent. Installasjon og/eller bruk av slike produkter kan i visse tilfeller påvirke pumpens konstruksjonsmessige egenskaper på en negativ måte. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå ved bruk av deler eller tilbehørsdeler som ikke er originale. 14

15 Generell informasjon om farer 3.5 Utkoplingsprosedyrer FØR vedlikehold, rengjøring og/eller reparasjoner (som utføres kun av fagpersoner) MÅ følgende utkoplingsprosedyre følges. Advarsel! Elektrisk strøm kan medføre dødsfall. Blokkmotoren (802) settes i fri. Ta hensyn til de 5 sikkerhetsreglene. Ved rengjøring må man stenge åpne elektroskap slik at vann eller støv ikke kan trenge inn i disse. De 5 sikkerhetsreglene lyder som følger: 1. Slå av 2. Sikre mot utilsiktet gjeninnkopling 3. Fastslå at det ikke finnes spenning 4. Jord og kortslutt 5. Nærliggende deler som står under spenning, dekkes til eller skilles ad. 15

16 Transport 4 Transport 4.1 Levert mengde Levert mengde fremgår av ordrebekreftelsen. Emballering for transport med lastebil Ved transport med lastebil blir pumpen emballert og festet på en transportpall. 4.2 Transport og emballasje Pumpene blir nøye kontrollert og pakket før forsendelse. Likevel kan man ikke utelukke at det kan oppstå skader under transport Midlertidig oppbevaring Transportemballasjen til pumpen og reservedelene er beregnet for en lagringsvarighet på ca. 3 måneder fra levering. Lagringsbetingelser Lukket og tørt rom med en romtemperatur på 5 til 40 C Levering (også ved reserve- og utskiftingsdeler) Kontroll ved mottak Kontroller at levert mengde er i samsvar med pakkseddelen! Ved skader Kontroller (visuelt) om leveransen er skadet! Ved reklamasjoner Hvis leveransen er skadet ved transport: - Ta straks kontakt med den siste speditøren! - Ta vare på emballasjen (slik at speditøren evt. kan kontrollere den eller for en evt. returforsendelse) Emballasje for returforsendelse Hvis mulig bør man bruke original emballasje og forpakningsmateriale. Hvis begge deler ikke lenger finnes: - Få evt. tak i fagfolk fra et emballeringsfirma. Sett pumpen på en pall (dimensjonert i forhold til vekten). - Ved spørsmål som angår emballering og transportsikring bør man rådføre seg med produsenten. 4.3 Transport til oppstillingsstedet (i regi av kunden) Ved transport må pumpen stå på en pall. Transporten skal utføres av fagfolk i samsvar med lokale betingelser. Advarsel! Hvis en pumpe ikke er tilstrekkelig sikret, kan det oppstå alvorlige personskader. Velg løfteutstyr og anslagsbelte som er tilstrekkelig dimensjonert for pumpens totalvekt (se kapittel 5.2 Dimensjoner). Under transport må pumpen eventuelt sikres med hensiktsmessig transportsikring. Pumpen må kun settes ned på en tilstrekkelig fast flate som er vannrett i alle retninger Transport med gaffeltruck - Gaffeltrucken må være dimensjonert for pumpens vekt. - Føreren må være autorisert for å kjøre gaffeltrucken. 16

17 Transport Transport med kran - Kranen må være dimensjonert for pumpens totalvekt. - Operatøren må ha autorisasjon for å betjene kranen. - Fest pumpen på kranen ved å feste det aktuelle utstyret (f.eks. løftebjelke, anslagsbelte, tau) på kranens festepunkter. Så kan transport gjennomføres. Fig. 4 Transport med kran Dimensjoner, installasjonsmål og vekter fremgår av kapittel 5.2 Dimensjoner. 17

18 Oppstilling og installasjon 5 Oppstilling og installasjon 5.1 Oppstilling Byggverket må konstrueres i henhold til pumpens dimensjoner. Vær forsiktig! Ved oppvarming som ikke er godkjent, blir dreiestrømmotoren skadet. Sørg for tilstrekkelig tilførsel av kjøleluft under drift. Husk å avsette tilstrekkelig plass for all slags vedlikehold! Planlegg tilstrekklig plass til å åpne klemmekassen og eventuelt utstyrt frekvensomformer. For å hindre at vibrasjoner overføres til bygningen og rørledningssystemet, bør man montere rørkompensatorer og vibrasjonsdempere. Betongsokkelen må - være herdet, - være tilstrekkelig fast (minst klasse X0 i henhold til DIN EN 206), - ha en vannrett og jevn overflate og - kunne absorbere vibrasjoner, ytre trykk og støt. Først da kan pumpen settes på plass. Vær forsiktig! Ved installasjon av pumpen kan det oppstå personskader. Følg sikkerhetsreglene og de generelt godkjente "reglene for teknikk". Fest pumpen i sokkelen med 4 skruer som kan tas ut. Da kan demontering utføres uten at flenseforbindelsene må løsnes. IKKE bruk maskinskruer eller sokkelfester. Anslutningsflensen må flukte feilfritt og skrus fast slik at det ikke kan oppstå noen lekkasjer. Pakningene må være resistente mot pumpevæsken. 18

19 f i Oppstilling og installasjon 5.2 Dimensjoner r n DN 2 B G 1 / 2 1) M16 G 1 / DN 1 g m øk o G 1 / 4 ø15 p a e q c d L 150 Fig. 5 Dimensjoner Konstruksjonstype FH Type DN 1 DN 2 B L a c d e f g i øk m n o p q r 2) [kg] /0052 FH x M16 x /0072 FH x M16 x /0112 FH x M16 x /0152 FH x M16 x /0222 FH x M16 x /0112 FH x M16 x /0152 FH x M16 x /0222 FH x M16 x /0302 FH x M16 x /0402 FH x M16 x /0402 FH x M16 x /0302 FH x M16 x /0402 FH x M16 x /0552 FH x M16 x /0752 FH x M16 x /0752 FH x M16 x Konstruksjonstype FH-PM Type DN 1 DN 2 B L a c d e f g i øk m n o p q r 2) [kg] /0052 FH x M16 x /0072 FH x M16 x /0112 FH x M16 x /0112 FH x M16 x /0152 FH x M16 x /0222 FH x M16 x /0302 FH x M16 x /0302 FH x M16 x /0402 FH x M16 x /0552 FH x M16 x /0752 FH x M16 x /0752 FH x M16 x ) Ikke tilgjengelig på 42FH 2) Pumpens totalvekt Anslutningsdimensjoner for flens i henhold til DIN 2501 PN 10 19

20 Oppstilling og installasjon 5.3 Tekniske data Konstruksjonstype FH 50 Hz: 3000 min -1 (400 V) P 2 [kw] I [A] I A /I N 3/5 db(a) 0,55 1,3 5, ,75 1,9 5, ,1 2,7 6, ,5 3,3 7, ,2 4,6 7, ,0 6,5 6, ,0 8,3 8, ,5 11,0 6, ,5 15,3 6, Konstruksjonstype FH-PM Motorprodusent: VEM 100 Hz: 3000 min -1 P 2 [kw] P 1 [kw] I [A] U [V] 3/5 db(a) 0,55 0,66 1, ,75 0,89 1, ,1 1,29 2, ,5 1,73 3, ,2 2,51 4, ,0 3,39 5, ,0 4,52 7, ,5 6,15 10, ,5 8,29 14, Hz: 3600 min -1 (460 V) P 2 [kw] I [A] I A /I N 3/5 db(a) 0,66 1,4 5, ,9 1,8 6, ,3 2,8 6, ,8 3,4 6, ,6 4,8 6, ,6 6,7 6, ,8 8,7 8, ,6 11,5 6, ,0 15,1 6, Forklaring: P 2 : Nominell effekt I N : Nominell strøm I A : Startstrøm U: Spenning db(a): Lydtrykksnivå (komplett pumpe) 5.4 Elektrisk tilkopling Den elektriske tilkoplingen må utføres KUN av en elektrofagmann. Konstruksjonstype FH-PM Motorprodusent: emod 150 Hz: 3000 min -1 (400 V) Følg vedlagt brukerveiledning for PM-motorer. P 2 [kw] P 1 [kw] I [A] 3/5 db(a) 0,55 0,65 0, ,75 0,87 1, ,1 1,22 1, ,5 1,65 2, ,2 2,42 3, ,0 3,28 5, ,0 4,3 6, ,5 5,93 8, ,5 8,06 12, Advarsel! Elektrisk tilkopling som ikke er godkjent kan medføre dødsfall. Kople til iht. DIN VDE

21 Oppstilling og installasjon Jording, nullstilling, overspenningsvern osv. må - være i samsvar med forskriftene til den lokale energileverandøren og - fungere feilfritt etter kontroll utført av en elektrofagmann. Strømtilførselsledningen må ha en diameter og et spenningsfall som er i samsvar med de aktuelle forskriftene. Vær forsiktig! Ved oppvarming som ikke er godkjent, blir dreiestrømmotoren skadet. Overhold en spenningstoleranse på ± 10 % i henhold til DIN EN Advarsel! Elektrisk strøm kan medføre dødsfall. Monter en tilkopling av en spenningsutjevner mellom filterhuset og husjordingen. Motorene til pumpene av typen UNIBAD-72 og -PM har en kaldleder som fabrikkstandard (se kapittel Tilkopling kaldleder). Motorer med ekstra innebygget kaldleder (se kapittel Tilkobling kaldleder). 5.6 Kontroll av dreieretning Ved førstegangs oppstart og hver gang dreiestrømpumpene brukes på et nytt sted, må man kontrollere dreieretningen nøye. Feil dreieretning kan føre til redusert pumpekapasitet, og pumpen kan bli skadet. Fare! Hender og armer kan få kuttskader og kan bli kvestet av roterende løpehjul. Ved kontroll av dreieretningen må pumpen sikres. Ikke stikk hånden inn i trykkstussen eller i innsugingsåpningen til pumpehuset. 5.5 Motorbeskyttelse Bruk en motorvernbryter eller tilstrekkelig motorbeskyttelse med en utløserkarakteristikk i henhold til DIN VDE De innebygde temperaturfølerne (f.eks. kaldleder) integreres i strømkretsene til motorstyringen på en slik måte at aktivering av temperaturfølerne fører til utkopling av motoren. Vær forsiktig! Hvis pumpen går tørr, vil glideringspakningen bli ødelagt. Etter oppstart må pumpen straks slås AV igjen. Motorvernbryteren må - justeres til nominell motorstrøm ved direktestart, - stjerne-trekant-start integreres i trekantsammenkjedingen og innstilles på maks. 0,58-ganger nominell strøm. Man kan slå PÅ pumpen i maks. 3 sek. uten at det er fare for tørrgang. Hvis flere pumper inngår i styringsanlegget, må man kontrollere hver enkelt pumpe. 21

22 Oppstilling og installasjon Dreieretningen må følge dreieretningspilen. Konstruksjonstype FH Når man ser ned på motorens ventilatorhjul, må dette dreie seg med klokken. Driftsspenning Driftsfrekvens Motorspenning (motortypeskilt) 230/400V 5/3 50Hz 275/480V 5/3 60Hz 400/690V 5/3 50Hz V 3 50Hz V 5 60Hz V 5 60Hz Endre dreieretningen V 230V 50Hz W2 U2 V2 U1 V1 W1 5 Dreieretningen kan endres til motsatt ved å bytte motorkabelens to faser V 400V 50Hz 60Hz L1 L2 L3 W2 U2 V2 U1 V1 W1 3 W2 U2 V2 U1 V1 W Motortilkoplingsbilder L1 L2 L3 L1 L2 L3 Vær forsiktig! Feil elektrisk koplingstype vil føre til at dreiestrømmotoren slår seg av V 690V 50Hz 60Hz W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 3 Vær oppmerksom på koplingstypen V 460V 60Hz W2 U2 V2 U1 V1 W1 3 W2 U2 V2 U1 V1 W1 5 L1 L2 L3 L1 L2 L3 Konstruksjonstype FH-PM Spenningstilførsel via frekvensomformer Motorspenning/ motorfrekvens (Motortypeskilt) V Hz W2 U2 V2 U1 V1 W1 L1 L2 L3 3 22

23 Oppstilling og installasjon Tilkopling kaldleder Ved ulike motorprodusenter og konstruksjonsstørrelser kan det oppstå avvik. Les dokumentasjonen som følger med motoren og opplysningene i dekselet på klemmekassen. Man kan også montere en innretning for direkte tilkopling av en frekvensomformer på alle motorer. Mulig regulering av pumpefrekvensen i området fra 30 til 50 Hz (30 til 60 Hz) avhengig av driftsbetingelsene. Frekvensregulering av pumper av typen UNIBAD-72-PM i forhold til driftsbetingelsene. Frekvensomformerne må være i samsvar med EUs rådsdirektiv for lavspenning og produkter som kan fremkalle elektromagnetiske forstyrrelser. 1 A1 A2 2 til utløserapparatet Ved behov må man bruke allstrømsensitivt overspenningsvern. 5.9 ETS X4 - Målespenning på maks. 2,5 V likestrøm! - Må brukes kun sammen med et utløserapparat! - Bruk målebro eller ohmmeter for kontroll av motstandene. - Tilordning av klemme A1 og A2 (hvis disse finnes) ved bortfall av en kaldleder. Se vedlagt brukerveiledning for montering og elektrisk tilkopling av ETS X Legge rørledninger Trykkledningen må strekkes i henhold til gjeldende forskrifter og gjeldende ulykkesforebyggende forskrifter. 5.8 Drift med frekvensomformer Følg vedlagt brukerveiledning. Pumper av typen UNIBAD-72-PM bare for frekvensomformerdrift. Rørledningskreftene må ikke overskrides. Ved strekking må man sørge for fullstendig ventilasjon. Trykkledningen må - strekkes frostfritt, - dempes og - tilkoples spenningsfritt. Pumpen må ikke påvirkes av rørledningskrefter og momenter. 23

24 Oppstilling og installasjon Installer... - en sleideventil rett før pumpen for å stenge ledningene. Da kan man demontere pumpen når ledningene er fylt. - en tilbakeslagssperre mellom trykkstusser og sleideventil. Når pumpen er slått AV, hindrer denne sperren at pumpevæsken renner tilbake, samt væskeslag Frostbeskyttelse OBS! Frostfare kan skade en pumpe som er fylt. Hvis pumpen skal stå ubrukt i lengre tid, må den tømmes. Opprett trykkløs tilstand i pumpehuset. Først da kan pumpen tømmes. 24

25 Oppstart 6. Oppstart Kontroller pumpen før oppstart. Kontroller funksjonene. Følg disse punktene nøye: - Drei motorakselen flere ganger for hånd! - La aldri pumpen gå på tørrgang! - Er pumpen og rørledningene ansluttet i henhold til forskriftene? - Er den elektriske tilkoplingen utført i samsvar med gjeldende bestemmelser? - Er temperaturføleren (hvis slik finnes) tilkoplet? - Er motorvernbryteren riktig innstilt? - Er ETS X4 (når denne finnes) tilkoplet? - Stemmer pumpens dreieretning også ved drift med et nødstrømsaggregat? - Er de sleideventilene som er nødvendige for driften åpnet? - Er pumpen godt og fast montert? - Er pumpestasjonens tilførsel og avløp kontrollert og fri for farer? Vær forsiktig! Hvis pumpen går tørr, vil glideringspakningen bli ødelagt. Før pumpen startes opp, må pumpen og tilførselsledningen fylles med pumpevæske. Så må den luftes. 6.1 Driftsmoduser og innkoplingsfrekvens Ved fylt pumpe er alle typer dimensjonert for driftstype S1 (varig drift). OBS! Lengre drift mot lukkede sleideventiler fører til at pumpevæsken og pumpen varmes opp. Sleideventilene må åpnes før drift. Bruk motorvernbryter eller tilsvarende motorbeskyttelse med en utløserkarakteristikk i henhold til DIN VDE Ikke gjennomfør flere enn ti oppstartsprosedyrer per time. Da unngår man sterk temperaturøkning i motoren og en for stor belastning på pumpe, motor, pakninger og lager. Spør de ulike utstyrsprodusentene om hvor ofte det er tillatt å starte opp eventuelt oppstartsutstyr. 6.2 Starte For start av pumpen 1. Steng sleideventilene og stoppekranene til manometrene, 2. Start motoren, 3. Åpne stoppekranene til manometrene. Installerte reservepumper styres vekselvis med styringen. Dette bidrar til at pumpen er driftsklar. Hvis trykkledningen er tom, skrus sleideventilen opp bare litt i begynnelsen. Hvis ledningen er full, åpnes den helt til tillatt motorbelastning er nådd (sammenlign strømmålervisningen med opplysningen på motortypeskiltet!) 25

26 Vedlikehold og rengjøring 7. Vedlikehold og rengjøring Vedlikehold og rengjøring må utføres KUN av fagfolk. Disse må utstyres med personlig verneutstyr (f.eks. vernehansker). Ved drift blir pumpen utsatt for vibrasjoner, slik at skrue- og klemmeforbindelser kan løsne. Kontroller med jevne mellomrom om pumpen har løse forbindelser (ved ettskiftsdrift anbefales kontroll hver 6. måned). Støvbelegg og smuss må fjernes regelmessig. I henhold til EN er en person å anse som en fagperson, hvis vedkommende - har nødvendig yrkesutdanning, kunnskaper, erfaring og kjennskap til aktuelle standarder. Vedkommende er derfor i stand til å vurdere de arbeidsoppgavene som han/hun har fått tildelt og - kan oppdage mulige farer. Vær forsiktig! Ved vedlikehold og rengjøring av pumpen kan personer bli skadet. Følg sikkerhetsreglene og de generelt godkjente "reglene for teknikk". 7.1 Vedlikehold Før vedlikeholds- og rengjøringsarbeider skal kapittel 3.5 Utkoplingsprosedyrer ubetinget overholdes. Bruk kun gjenstander og verktøy som uten tvil er beregnet for slikt arbeid. Ved vedlikehold og reparasjoner må man være oppmerksom på: - mulige farer for kvestelser og - farer som skyldes elektrisk strøm. Etter pumping av helsefarlige pumpevæsker må pumpen dekontamineres. Pumpen må rengjøres og vedlikeholdes med jevne mellomrom. Dette bidrar til feilfri drift av pumpen. Fare! Hender og armer kan få kuttskader og kan bli kvestet av roterende løpehjul. La løpehjulet dreie helt til det stanser. Pumpen må sikres slik at den ikke ruller avgårde eller velter. Advarsel! Når pumpen løsnes fra rørledningsnettet, kan den vippe ut og forårsake alvorlige personskader. Under transport sikres pumpen med hensiktsmessig transportsikring. Pumpen må kun settes ned på en tilstrekkelig fast flate som er vannrett i alle retninger. Den må også sikres mot å velte. OBS! Noen pumpevæsker kan være helsefarlige. Bruk alltid personlig verneutstyr slik som vernehansker og vernebriller. 26

27 Vedlikehold og rengjøring Avfall og utslipp må samles i egnede beholdere og tømmes på forskriftsmessig måte. Evt. pumpestyringer må programmeres slik at pumpen starter opp i maks. 48 sekunder hver 3. time. Ved drift med frekvensomformer anbefales en oppstart ved ca. 5 Hz. 7.2 Vedlikehold ved lengre perioder uten drift Pumpene må beskyttes mot værpåvirkning (UV-stråler, sollys, høy luftfuktighet, frost o.l.). Før pumpene tas i bruk igjen, må de punktene som er omtalt i kapittel 6 Oppstart være oppfylt. Vær forsiktig! Hvis dreiebevegelsen til motorakselen er utilstrekkelig, blir løpehjulet sittende fast og glideringspakningen mister sin funksjon. For å motvirke dette, bør motorakselen dreies manuelt flere ganger en gang i uken. I tillegg er følgende klistermerke plassert på motoren: 7.3 Smøre lagrene Valselagrene er smurt på fabrikken. Fare! Høy magnetkraft ved demontering og montering av PM-motorer kan føre til alvorlige person- og materialskader. Se kapittel 9 Demontering / montering før demontering og montering. Følg vedlagt brukerveiledning. Valselagre med et turtall på (3600) min -1 etter driftstimer bør imidlertid fettes igjen hvert 3. år eller skiftes ut ved behov. Advarsel! Smørefett er helsefarlig. Smørefett må ikke svelges. Fig. 6 Klistermerke tørrkjøring Klistermerket refererer til at motorakselen skal dreies flere ganger per uke og at bruksanvisningen skal følges! Følg veiledningen på klistremerket. 27

28 Vedlikehold og rengjøring - Fettsorter til å fette nye Staburags NBU 8 EP fra Klüber Lubrication München KG. - Lageret må ikke fettes for mye. - Fett må avfallsbehandles i henhold til forskriftene. Fare! Hender og armer kan få kuttskader og kan bli kvestet av roterende løpehjul. Overhold kapittel 3.5 Utkoplingsprosedyrer. Ved bruk i industri- eller råvann må man spørre produsenten hva slags fett man bør velge. 7.4 Pakninger Som regel trenger man ikke å vedlikeholde en glideringspakning. Hvis glideringspakningen må skiftes ut, må HELE enheten skiftes ut. Da får man en optimal akselpakning. Hvis man har installert utstyr som skal overvåke glideringspakningen, må man kontrollere at dette fungerer. 7.6 Rengjøring av filterkurven Rengjør filterkurv (002) alt etter smussgrad. Før demontering av filterkurven (002) skal sleideventilen stenges på trykk- og sugesiden. Opprett trykkløs tilstand i pumpehuset. Først da kan pumpen tømmes. Kontroller regelmessig om pakningene er tette. 7.5 Rengjøring Ved montering eller demontering av pumpen må belegg evt. fjernes mekanisk. Da oppnår man feilfri drift. Før pumpedriften stanses og pumpen skal lagres etter en lengre arbeidsperiode, må den skylles grundig med rent vann og rengjøres nøye. Løpehjul og motoraksel kan bli blokkert av inntørkede smussrester, kalkbelegg o.l. Demontering av filterkurven (002): 1. Løsne stjernegrepet (004) som fester filterdekslet (003). 2. Løft filterdekslet (003) av med begge hender. 3. Ta filterkurven (002) ut av pumpehuset (101). Ved rengjøring av filterkurven av plast (PVC) skal det ikke brukes flamme. Kontroller at filterkurven sitter som den skal ved montering! Grepet til filterkurven (002) skaffer den nødvendige forspenningen ved monteringen av filterdekslet (003). 28

29 Vedlikehold og rengjøring Montering av filterkurven (002): 1. Sett filterkurven (002) med bunnen pekende fremover i pumpehuset (101). 2. Skyv filterdekslet (003) med begge hender på pumpehuset (101). 3. Stram stjernegrepet (004) for hånd. 7.8 Avfallsbehandling Pumpen og pumpens enkeltdeler må avfallsbehandles på en miljøvennlig måte. - Avfallet må leveres på offentlige eller private avfallsstasjoner. - Hvis dette ikke er mulig, kan pumpen leveres tilbake til produsenten. Vær forsiktig! Hvis pumpen går tørr, vil glideringspakningen bli ødelagt. Før pumpen startes opp, må pumpen og tilførselsledningen fylles med pumpevæske. Så må den luftes. Før pumpene tas i bruk igjen, må de punktene som er omtalt i kapittel 6 Oppstart være oppfylt. 7.7 Trekkmomenter for skruer og muttere Ikke rustfri Rustfri (A4) Gjenger [Nm] [Nm] [Nm] M8 18,5 23,0 32,0 M10 37,0 46,0 64,0 M12 57,0 80,0 110,0 M16 135,0 195,0 275,0 M20 230,0 385,0 540,0 Ved montering må alle skruer og muttere (som går mot høyre) trekkes til forskriftsmessig. 29

30 Feilsøking, årsak og feilretting 8. Feilsøking, årsak og feilretting Denne veiledningen inneholder fakta og opplysninger som gjelder "feilsøking, årsak og feilretting", som skal forstås av fagfolk (se definisjon i kapittel 2.4 Sikkerhetstiltak) innen - elektro/elektronikk og - mekanikk/vedlikehold når de arbeider på utstyret. Verktøy og testutstyr må stilles til disposisjon for slikt fagpersonale. Hvis de oppgitte tiltakene ikke fører frem, må man ta kontakt med produsenten. Før vedlikehold og reparasjoner må fastsatt utkoplingsprosedyre, kapittel 3.5 Utkoplingsprosedyrer, overholdes. Bruk kun gjenstander og verktøy som uten tvil er beregnet for slikt arbeid. Hvis man følger denne brukerveiledningen, skal det som regel ikke oppstå driftsfeil. Pumpen må ikke demonteres med mindre alle andre tiltak slår feil. Hvis det fortsatt finnes feil, bør man ta kontakt med vår kundeservice. Feilsøking Årsak Feilretting Pumpen pumper ikke. Fare for tørrgang! Pumpe og/eller rørledning er ikke helt fylt opp. Ventiler og fyll pumpen og trykkledningen. Tilførselsledningen og/eller løpehjulet er tilstoppet. Motoren går ikke. Lukket sleideventil. For stor pumpehøyde. Rengjør tilførselen. Fjern belegg i pumpen/rørledningen. Kontroller den elektriske installasjonen. Åpne sleideventilen. Kontroller evt. tilsmussing i anlegget og/eller dimensjonering av pumpen. Feilsøking Årsak Feilretting Pumpen pumper for lite. Pumpen vibrerer eller støyer. Pumpevæsken har for høy densitet. Pumpevæsken inneholder for mye luft/gass. Pumpen har feil dreieretning. Løst eller slitt løpehjul. Pumpen pumper mot for høyt trykk. Sleideventilen er for mye skrudd til. Tilstoppet rørledning og/eller pumpe. Løp i to faser. Pumpevæsken inneholder for mye luft/gass. Pumpen har feil dreieretning. Løst eller slitt løpehjul. Pumpen arbeider ikke i spesifisert driftsområde. Pumpevæsken må fortynnes, eller prosessen må endres. Ta kontakt med leverandøren. Kontroller dreieretningen. Bytt evt. to faser til motoren. Kontroller og evt. skift ut løpehjulet. Mål trykket. Endre ledningsføringen, kontroller pumpens dimensjonering. Skru opp sleideventilen. Kontroller og evt. rengjør rørledning og/eller pumpe. Skift ut defekt sikring, evt. kontroller ledningsanslutningene. Ta kontakt med leverandøren. Kontroller dreieretningen. Bytt evt. to faser til motoren. Kontroller og evt. skift ut løpehjulet. Kontroller driftsbetingelsene. 30

31 Feilsøking, årsak og feilretting Pumpen starter opp, men slår seg straks AV igjen. Installert pumpe står i spenn. Kavitasjon Motorvernbryter er aktivert. Utilstrekkelig kjøling av motoren. Motorvernbryter er aktivert. Pumpen har feil dreieretning. For høyt strømforbruk. Pumpevæsken har for høy densitet. Pumpen arbeider ikke i spesifisert driftsområde. Tilstoppet pumpe har aktivert motorvernrelé. Pumpen kopler for ofte. Motoren er feil tilkoplet. Feilsøking Årsak Feilretting Pumpen vibrerer eller støyer. Defekt valselager. Skift ut valselageret. Valselageret er ikke fagmessig Rengjør og smør valselageret. smørt. Anslutningsledningene må legges spenningsfritt. Kontroller om tilførselen er tilstoppet. Kontroller og evt. juster driftspunktet. Sørg for motorkjøling. Kontroller dreieretning. Kontroller at pumpen arbeider lett. Pumpevæsken må fortynnes, eller prosessen må endres. Kontroller driftsbetingelsene. Kontroller at pumpen arbeider lett. Pass på driftstypen. Motoren klemmes på aktuell driftsspenning. Feilsøking Årsak Feilretting Lageret blir varmt Lageret går uten smøring: Det mangler fett. Etterfyll fett, evt. fornye lageret. Elektromotoren blir for varm. For mye fett i lageret Installert pumpe står i spenn. Fjern overflødig fett helt til kulene såvidt er dekket av fett. Anslutningsledningene må legges spenningsfritt. Defekt valselager. Skift ut valselageret. Pumpen har feil Kontroller dreieretning. dreieretningen. Bytt evt. to faser til motoren. Pumpen arbeider ikke i spesifisert driftsområde. Pumpevæsken har for høy densitet. Tilførselsledningen og/eller løpehjulet er tilstoppet. For svak motor. Motoren er feil tilkoplet. Kjølemiddeltemperatur > 40 C. Pumpen kopler for ofte. Kontroller driftsbetingelsene. Pumpevæsken må fortynnes, eller prosessen må endres. Rengjør tilførselen. Fjern belegg i pumpen/rørledningen. Bytt ut motoren med en sterkere. Motoren klemmes på aktuell driftsspenning. Kontroller ventilasjonsveiene. Pass på driftstypen. 31

32 Demontering og montering 9. Demontering og montering Pumpen er hovedsakelig produsert av stål. Ved avfallsbehandling av pumpe, olje og rengjøringsmidler må man følge gjeldende lokale miljøforskrifter. Rengjøringsutstyr (pensler, kluter o.l.) må avfallsbehandles i henhold til gjeldende miljøforskrifter og produsentens anbefalinger. Fare! På grunn av magnetfeltet på PM-motorer er det akutt fare for personer med pacemaker i nærheten av rotoren når motoren er åpnet. Personer med pacemaker må ikke befinne seg på dette området. Følg vedlagt brukerveiledning. Det er ikke lov å være hardhendt ved montering og demontering av pumpen. 9.1 Demontering Mulig demontering av pumpens utskiftingssett (se kapittel 1.2 Eksplosjonsfremstilling) uten suge- eller trykkstusser, tas ut av rørledningsnettet. Utskiftingssettet består av blokkmotor (802), mellomhus (113), løpehjul (230) og glideringspakning (433). Advarsel! Elektrisk strøm kan medføre dødsfall. Blokkmotoren (802) settes i fri. Ta hensyn til de 5 sikkerhetsreglene. Fare! Høy magnetkraft ved demontering og montering av PM-motorer kan føre til alvorlige person- og materialskader. Reparasjoner skal bare utføres av kvalifiserte fagfolk. Rotoren skal bare demonteres med spesialverktøyet. Følg vedlagt brukerveiledning. De 5 sikkerhetsreglene lyder som følger: 1. Slå av 2. Sikre mot utilsiktet gjeninnkopling 3. Fastslå at det ikke finnes spenning 4. Jord og kortslutt 5. Nærliggende deler som står under spenning, dekkes til eller skilles ad. Ved montering må alle skruer og muttere (som går mot høyre) trekkes til forskriftsmessig (se kapittel 7.7 Trekkmomenter for skruer og muttere). Vær forsiktig! Pumpevæske som kommer ut, kan oversvømme rommet. Steng sleideventilen på trykk- og sugesiden. Opprett trykkløs tilstand i pumpehuset. Først da kan pumpen tømmes. 32

33 Demontering og montering Løsne forbindelsesskruene fra fundamentet og mellomhuset (113) før demontering av utskiftningssettet Ta passfjæren (940) ut av akselsporet. Løsne forbindelsesskruene fra pumpehuset (101) og mellomhuset (113) Løsne forbindelsesskruene til blokkmotoren (802) og mellomhuset (113). Løft det løsnede utskiftingssettet ned fra pumpehuset (101) Trekk mellomhuset (113) slik at det flukter over motorakselen (819). Løsne mutteren (920) Ta bort underleggsskiven (554). OBS! Hvis en tilpasningsflate er skadet, oppnår man ikke nøyaktig tetning. Tilpasningsbraketten for O-ring-pakningen må ikke bli skadet. Ta bort alle delene til glideringspakningen (433) fra mellomhuset (113). Løft av løpehjulet (230). 10. Bruk ekstra fint smergellerret for å fjerne belegg og smuss fra motorakselen av kromnikkelstål. Fjern belegg fra tilpasningsbraketten for O-ringen. 33

34 Demontering og montering 2. Skift ut pakninger som er demontert. Slik oppnår man fortsatt nøyaktig tetning. Hvis monteringshjelpeutstyr (tilbehør) er tilgjengelig, skyves dette inn på motorakselen (819). 9.2 Montering Før de demonterte enkeltdelene monteres igjen, må man - kontrollere om det er oppstått skader og slitasje, - rengjøre og - om nødvendig, skifte de ut med originale reservedeler. Når man fester løpehjulene igjen, må man skifte ut selvsikrende muttere (920) med kunststoffring. For å redusere friksjonen ved montering, smøres alle skyveflatene til elastomerene med "spenningsfritt" vann (tilsatt oppvaskmiddel). - Ikke bruk olje eller fett. 3. Motringen til glideringspakningen på gjengene og overgangen til motorakselen må ikke bli skadet eller trykkes skjevt. 4. Skyv mellomhuset (113) nøye over motorakselen (819) mot midtstillingen til blokkmotoren (802). 1. Når man trykker inn den trykkfølsomme motringen, må man passe på - at trykket blir jevnt fordelt, - at man bruker en ren pigg med et mykt overtrekk og - at det ikke finnes noen fremmedlegemer på glideflatene. Trykk motringen med O-ringpakningen manuelt inn i mellomhuset (113). Skru sammen mellomhuset (113) og blokkmotoren (802). Akseloverflaten MÅ avfettes. - Ved montering av løpehjulet blir fjæren forhåndsspent. 34

35 Demontering og montering Skyv den roterende glideringen med foldebelg og fjær forsiktig over motorakselanslaget med en skruende bevegelse frem til den innebygde motringen. Trekk til mutteren (920) Hvis monteringshjelpeutstyr (tilbehør) er tilgjengelig, brukes dette til å få glideringspakningen til å sitte optimalt på motorakselen (819). En flatpakning (400) legges mellom pumpehuset (101) og mellomhuset (113). Plugg deretter hele utskiftingssettet midtstilt i pumpehuset Passfjæren (940) legges inn i motorakselsporet. Pumpehuset (101) skrus sammen med mellomhuset (113) Løpehjulet (230) skyves på motorakselen (819). - Etter montering av utskiftningssettet skrus fundament med mellomhus (113) fast. - Drei løpehjulet (230) for å kontrollere at det dreier fritt. - Opprett elektrisk tilkopling for blokkmotoren (se kapittel 5.4 Elektrisk tilkopling). Vær oppmerksom på koplingstypen (se typeskilt på motoren) Vær oppmerksom på dreieretning høyre (se kapittel 5.6 Kontroll av dreieretning) Skyv underleggsskiven (554) inn på motorakselen (819). Start pumpeaggregatet (se kapittel 6 Oppstart). 35

100 % OVERFATEBEHANDLING = 0 % KORROSJON!

100 % OVERFATEBEHANDLING = 0 % KORROSJON! herborner. 100 % OVERFATEBEHANDLING = 0 % KORROSJON!X Overflatebehandlet sirkulasjonspumpe til badevann Brukerveiledning Varianter X X-PM X-C Oversettelse av brukerveiledning J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG

Detaljer

WATERblue-H WATERblue-K

WATERblue-H WATERblue-K WATERblue-H WATERblue-K Selvsugende sirkulasjonspumpe for badevann Brukerveiledning Konstruksjonstype H H-PM H-WS K K-PM K-WS Brukerveiledning oversatt til norsk J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG Littau 3-5

Detaljer

UNICUT. Avløpsblokkpumpe med integrert kutteinnretning. Brukerveiledning. Oversettelse av original brukerveiledning A-CS 30 NO

UNICUT. Avløpsblokkpumpe med integrert kutteinnretning. Brukerveiledning. Oversettelse av original brukerveiledning A-CS 30 NO UNICUT Avløpsblokkpumpe med integrert kutteinnretning Brukerveiledning Oversettelse av original brukerveiledning J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG Littau 3-5 DE-35745 Herborn Telefon: +49 (0) 27 72 / 933-0 Telefaks:

Detaljer

UNIBLOCK - GFC - GF-PM - D - W - WS. Blokkonstruert sentrifugalpumpe. Original brukerveiledning

UNIBLOCK - GFC - GF-PM - D - W - WS. Blokkonstruert sentrifugalpumpe. Original brukerveiledning UNIBLOCK Blokkonstruert sentrifugalpumpe Brukerveiledning Konstruksjonstype - GF - GFC - GF-PM - D - W - WS J.H. Hoffmann GmbH & Co. KG Littau 3-5 DE-35745 Herborn +49 (0) 27 72 / 933-0 +49 (0) 27 72 /

Detaljer

UNIBAD-PM. Energisparende sirkulasjonspumpe for badevann

UNIBAD-PM. Energisparende sirkulasjonspumpe for badevann UNIBAD-M Energisparende sirkulasjonspumpe for badevann Copyright erborner umpenfabrik J.. offmann Gmb & Co. KG Mønsterbeskyttet Fordeler ved UNIBAD-M som sørger for driftssikkerhet og økonomi i driftsperioden:

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE

Sikkerhet. Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten. eller skifting av demping for VG , VR , VAS 6 8 og MB 7 FARE 0 Elster GmbH Edition 0. Oversettelse fra tysk D GB F L I E DK S P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsanvisning Modifisering av magnetventil uten demping til magnetventil med demping eller skifting

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Motorstyrt røykgasspjeld. Installasjons - og vedlikeholdsanvisning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjons - og vedlikeholdsanvisning For installatøren Installasjons - og vedlikeholdsanvisning Motorstyrt røykgasspjeld 00200648 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2

Bruksanvisning Veggsag DZ-S2 Bruksanvisning Indeks 001 10987067 no /25.07.07 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway

SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway SIRKULASJONS-PUMPER FRA INTEC PUMPER AS, Oslo Norway GRUPPER AL_ AT AKN AS_ KN_ TEKNISK INFORMASJON TEKNISKE DATA KG db(a) AL_/AT R/MIN KW A (400V) AL AT 1m 1032/4 1500 0.2 0.60 20 46 42 /2 3000 1.1 2.80

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual

Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Sirkulasjonspumpe for svømmebasseng Installasjons- og brukermanual Installasjon - Monter pumpen på et jevnt, stivt og vibrasjonsfritt underlag - Sørg for at inntaksrør/slange er så kort som mulig - Sørg

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning Advarsler og faresymboler Definisjonen av advarsler og faresymboler er i henhold til ANSI Z535.6 2006. Instruksene og tegnene betyr følgende:

Detaljer

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller

Leveringsinformasjon. Godskontroll. Garanti. CE-merke. EF-erklæring. Støv- & bøssutskiller MONTERINGS- & VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJON L- & I-line Støv- & bøssutskiller ZMA0405NO 2013-12-01 Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad

Høyeffektiv drikkevannspumpe. Calio-Therm S. Datablad Høyeffektiv drikkevannspumpe Calio-Therm S Datablad Trykkested Datablad Calio-Therm S Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet i dette dokumentet kan ikke publiseres, mangfoldiggjøres, bearbeides eller videreformidles

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

EHL 65 E 461 885_001 Bedienungsanleitung Hobel 4-6 Operating Instructions Planer 7-8 Mode d emploi Rabot 9-11 Instrucciones de servicio Cepillo 12-14 Istruzioni d uso Pialetto 15-17 Gebruiksaanwijzing

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en sirkulasjonspumpe i batterikretsen

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb MONTERINGSANVISNINGER I-LINE KTIFb Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no

6 720 614 054-00.1D. Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160. Bruksanvisning. 6 720 645 100 (2010/07) no 6 720 614 054-00.1D Innvendig enhet for luft-til-vann-varmepumpe CC 160 Bruksanvisning no 2 Innhold NO Innhold 1 Forklaring av symboler og sikkerhetsinstrukser. 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Førstegangs oppstart av slangepumpen 3. Tilkobling av elektrisk motor 4. Drift av slangepumpe 5. Periodisk vedlikehold 6

Førstegangs oppstart av slangepumpen 3. Tilkobling av elektrisk motor 4. Drift av slangepumpe 5. Periodisk vedlikehold 6 Førstegangs oppstart av slangepumpen 3 Tilkobling av elektrisk motor 4 Drift av slangepumpe 5 Periodisk vedlikehold 6 Anbefalte reservedeler, bestilling av reservedeler 7 Skifte av slange 8 Deleliste 9

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Lys styring Styringsenhet 1-10 V, touch. Art.nr. 1240 STE. Art.nr. 1240 STE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Persienne styring KonverterVindsensor. Bruksanvisning Konverter Art.nr. 32 U Vindsensor Art.nr. VT 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Monteringsanvisning Side 2 Ultraheat elektrisk tilleggsvarmeapparat Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Monteringsanvisning Bruksformål...

Detaljer

Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600

Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600 Instruksjonsbok DeLaval takvifte PV600 5836024531(S1)1205 1 Innholdsfortegnelse 01. INTRODUKSJON... 3 02. LEVERING... 3 03. TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 3 04. SAMMENSETTNING/ MONTERING... 4 04.1 MONTERING...

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX. Betriebsanleitung. 477 032_a I 05/2012

HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX. Betriebsanleitung. 477 032_a I 05/2012 HW 3000 / HW 3500 HW 3000 INOX / HW 3500 INOX Betriebsanleitung 057 477 032_a I 05/2012 477 032_a HW 3000 (Art.Nr. 112 845) HW 3000 INOX (Art.Nr. 112 846) HW 3500 (Art.Nr. 112 847) HW 3500 INOX (Art.Nr.

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

herborner. F 100 % OVERFATEBEHANDLING = 0 % KORROSJON! Overflatebehandlet blokkonstruert sentrifugalpumpe

herborner. F 100 % OVERFATEBEHANDLING = 0 % KORROSJON! Overflatebehandlet blokkonstruert sentrifugalpumpe herborner. 1 % OVERATEBEHANDLING = % KORROSJON! Overflatebehandlet blokkonstruert sentrifugalpumpe NO herborner. En verdensnyhet som setter standarden herborner. med sin 1 % overflatebehandling egner seg

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer