MEDLEMSAVIS FOR NORGES VELFORBUND. God Jul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSAVIS FOR NORGES VELFORBUND. God Jul"

Transkript

1 NR 5 - DESEMBER årgang VEL POSTEN MEDLEMSAVIS FOR NORGES VELFORBUND God Jul NVF er en interesse- og serviceorganisasjon for beboerforeninger i Norge. Formålet er å støtte opp om initiativ og innsats fra beboere i by og bygd. Velforeninger, bygdelag, grendelag, borettslag og andre typer beboerforeninger kan bli medlem. Stadig finner nye foreninger fordeler med å blir medlem. Les mer om vår organisasjon på

2 NVF året 2009 Snøen har kommet, det er desember og snart er det jul! Det hvite teppet har i vertfall bredt seg utover på Østlandet, og det etter en lang mild og bløt høst. Ja ikke vet jeg hvor det har blitt av året som har gått, men det er vel slik at hvis avtaleboka er i overkant full så går tiden så altfor fort. Aktivitetsnivå 2009 har vært et år med høyt aktivitetsnivå sentralt i NVF og jeg håper virkelig at vi kan bruke mer tid ute i distriktene i året som kommer. Styret har hatt mange og tunge saker til behandling i året som har gått, og som styreleder er det svært innspirende og trygt, å ha så aktive og kunnskapsrike styremedlemmer med seg. Det er en bredde og et mangfold av erfaringer som jeg som styreleder skal sørge for at kommer NVF til gode på alle mulige måter. Budsjett På tampen av året er det tid for refleksjoner og ikke minst tid for budsjett og revidering av det. Vi har jo et vedtatt budsjett for 2010 fra vårt landsmøte i Tønsberg i vår, og revideringa av budsjettet er ikke helt ferdig enda. Har som målsetting at vi har det klart tidlig i januar Også i år har det vært en del saker som har kommet opp som vi i styret ikke har hatt god nok kjennskap til på forhånd, og da er det bare å sette seg grundig inn i saken så fort som mulig, og sørge for at vi håndterer saken riktig og fatter riktige vedtak. Det er kjempebra at det dukker opp saker hele tiden, det gjenspeiler jo at aktivitetsnivået er stort, men man må hele tiden vokte seg godt så det ikke går på bekostning av viktige avgjørelser som skal fremme velbevegelsen på en hensiktsmessig og fremtidsrettet måte. Handlingsplan I hele vårt arbeid forutsettes at vi har gode verktøy og en god handlingsplan som er nødvendig forankret i vår organisasjon. Vi har hatt en lang og god prosess vedr handlingsplanen og jeg må takke for alle gode innspill i den forbindelsen. Representantskapsmøte Høstens representantskapsmøte var helgen 24-25/10-09 og var et meget godt møte. Det var en meget god stemning under hele samlinga og det gjør meg godt å få så mange positive tilbakemeldinger under og etter en slik fin helg. Vi lykkes helt og holdent med opplegget og vi fikk inkludert de nye på en fin måte og fikk fine debatter med en blanding av gamle ringrever og nye tillitsvalgte i NVF. Kjempebra at det var et så stort engasjement fra alle deltakerne, dette er en bekreftelse på at det er mye som rører seg i Vel Norge. Det ble fra flere uttalt at dette var det beste representantskapsmøtet i NVF de hadde deltatt på, og jeg må si meg hjertens enig. Et slikt samhold er gull verdt for å få utført det arbeidet vi har tatt på oss. Veldig deilig og artig, takk til alle som gjorde sitt til at det ble slik! Utvikling For ethvert styre er det viktig å avsette nødvendig tid for å sørge for en positiv utvikling av sin virksomhet. Som styreleder tar jeg selvsagt ansvar for de vedtak som vi fatter, og det er svært viktig at styret og sekretær på forhånd har nødvendig kunnskap og dokumentasjon på de sakene vi behandler. Må nok bare innrømme at jeg kunne tenke meg at vi hadde fått gjort enda mer utadrettet velarbeid for våre medlemmer, men satser på at vi blir mer synlige også ute i felten til neste år. Jeg har en klar oppfatning om at det er svært viktig å komme seg ut i det ganske land, og ikke minst føle litt på hva som rører seg og er viktig for våre medlemmer. Vi har også fått flere innspill i den senere tid på at dette er ønsket og at det er viktig for våre tillitsvalgte. NVF har i året som er gått deltatt på en rekke møter med forskjellige kommuner og det er svært viktig både for oss og for kommunene, og ikke minst at vi i denne sammenheng også bidrar sammen med våre øvrige tillitsvalgte på fylkesnivå. Det varmer et velhjerte med alle de gode tilbakemeldingene jeg har fått i året som snart har gått. Grasrotandelen Vil bare til slutt minne om at, for den som ikke har registrert sitt spillekort enda, så er det på høy tid og få registrert spillekortet fra Norsk Tipping på din lokale velforening. Spør din tippekommisjonær når du spiller neste gang om hvordan det gjøres. Gjør du det nå før nyttår og det ikke er registrert på noen annen forening fra før, så kommer grasrotandelen fra ditt spillekort gjennom hele året din forening til gode. Til slutt vil jeg bare takke alle for godt samarbeid i året som har gått, og ønske alle EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT VEL ÅR! Med vennlig hilsen Joar Bredesen Forbundsleder Velposten er medlemsbladet for Norges Velforbunds i overkant av medlemsforeninger. Medlemsbladet informerer leserne om aktuelle forbundsanliggender og nærmiljøspørsmål generelt, saker som område- og velforeninger normalt er opptatt av. Likeledes formidles aktuell offentlig informasjon. Man ønsker å nå frem til alle husstander som er medlem av en område- eller velforening, spesielt til lesere som ikke nødvendigvis er fageksperter, men som har lokal innflytelse og ansvar. Velposten formidler dessuten til statlige og kommunale myndigheter hva som opptar medlemmene. Velbevegelsens samfunnsnyttige arbeid vil komme til syne gjennom lokale reportasjer og eksempler som kan gi nye ideer og videreføres av andre. Velposten distribueres ut fra behov til alle landets område- og velforeninger, dessuten: Stortingsrepresentanter, departementer og fylkeskommuner. Alle landets område- og velforeninger har fri adgang til å etablere egne lokale hjemmesider innenfor portalen - som er velbevegelsens eget nettsted. Alle velforeninger er gjennom dette nettverket knyttet sammen med muligheter til toveis kommunikasjon mellom Norges Velforbund og den enkelte forening. Velposten legges ut på Norges Velforbunds egne internettsider i full skala i PDF format - og er derved tilgjengelig også for de lokale medlemmene i de enkelte område- og velforeningene. Dette forsterker mulighetene for at Velposten blir lest. Også kommunal (offentlig lokal) informasjon kan legges ut på dette nettstedet på den lokale velforenings hjemmeside. Potensialet og målet er å nå i overkant av en million mennesker med relevant informasjon. 1-A og 1-C medlemmer kan etterbestille inntil 3 eksemplarer av bladet kostnadsfritt. Antall utover dette avtales. Velposten 5/2009 desember årgang ISSN Ansvarlig utgiver: Norges Velforbund, Nedre Vollgate 5-7, 0158 Oslo Tlf Faks: E-post: Internett: Redaktør: Arild Andreassen tlf E-post: Opplag:

3 Positiv til opprydding skeptisk til metode Miljøkomiteen i NVF med Thomas Hartung og Hj. Kjell Kristiansen inviterte i november til informasjonsmøte angående Borg Havns planer om mudring og deponering av masser ved Belgen i Fredrikstad kommune. Ordførerne i Fredrikstad og Hvaler som begge er involvert, deltok på møtet sammen med en delegasjon fra administrasjonen i Fredrikstad kommune. Nesoddens ordfører Christian Hintze Holm deltok også på møtet, og kom med Nesoddens erfaringer fra prosjekt Ren Oslofjord, som kan sammenlignes med det prosjektet man nå står foran i Nedre Glomma regionen. Invitert var også Aud Helland fra Rambøll, samt representanter fra Farnes & Tangen som presenterte avvanningsmetoder samt egnet utstyr til opprydding. Fra venstre: Hjalmar Kjell Kristiansen - Kjøkøy vel, ordfører i Hvaler kommune Eivind Norman Borge, ordfører i Fredrikstad - Eva Kristin Andersen, ordfører på Nesodden - Christian Hintze Holm og leder i miljøkomitéen NVF - Thomas Hartung. Thomas Hartung fra NVF innledet møtet med å si at man er positive til oppryddingen, men at man er svært skeptisk til valg av metode. Hartung refererte til Oslo Havn og at metodene som ble brukt der er avleggs (se egen sak om Oslo Havn s. 4/5). Det finnes flere alternativer som er bedre, og det trenger ikke å bli dyrere sa Hartung og refererte til prosjekter både fra Sandvika og Hammerfest, hvor man har blandet forurenset masse med sement og brukt dette til diverse prosjekter. Fredrikstad har muligheten nå mener Hartung, og viser til at vi i Norge ligger langt bak våre naboland og bl.a. Nederland og Frankrike når det gjelder miljømessig deponering av giftig avfall. Aud Helland fra Rambøll informerte om mudrings- og deponeringsmetoder av forurensede sedimenter, og understreket at man må være svært nøye med metoder når man har med forurensning å gjøre. Det finnes mange muligheter, og det er svært viktig å kjenne forholdene godt på forhånd før man bestemmer seg for metode. Man vet ikke nok om situasjonen rundt Belgen, og dette må undersøkes nøye først fortalte Helland. Det ble også presentert en metode hvor rensing av den forurensede massen ble presentert. Thorbjørn Wold mente at hans metode hvor det føres tilbake 90 % vann i løpet av få minutter, og hvor vannet er like bra eller bedre enn det som er fastsatt vedr. drikkevann. Maskinen som blir brukt til dette formålet er brukt på store prosjekter i Finland, og skal snart brukes i Bordeaux i Frankrike. Pål Bugge som er leder av Naturvernforbundet i Østfold mente at de berørte kommunene burde gå sammen med Kystverket om å kjøpe denne maskinen. Prisen som ligger på 4 millioner kroner er jo ikke mer enn det som brukes på et forprosjekt eller to påpekte Bugge. De to ordførerne fattet også interesse for denne metoden. Det var stort engasjement blant deltagerne, og ordføreren i Hvaler kommune Eivind Norman Borge slo fast at de ville følge denne saken svært så nøye, i og med at de ville sitte igjen med mye av avfallet i sin flotte skjærgård. Borge takket for initiativet til møtet, og lovte samarbeid og oppfølging før det blir bestemt hvilken metode som skal brukes til oppryddingen. 3

4 OSLO HAVN PÅ VILLE VEIER Av: Thomas Hartung, Leder miljøkom., Norges Velforb. Stilluf Karlsen skyter i alle retninger mot alt og alle. Samtlige tar feil. og er udugelige i følge Stilluf Karlsen: Politiet, SFT, alle motstanderne, miljøorganisasjonene, redaktører, journalister og ikke minst internasjonale anerkjente fagmiljøer som stiller spørsmålstegn og er kritiske alle - som ikke ser virkeligheten slik han vil at den skal være. Dette blir for enkelt. Å kalle prosjektet en innertier kan jo virke litt snodig når nesten alle involverte, sitter på tiltalebenken.. Det er ikke uventet at han gjør dette - blånekter og sier at alt er i orden. Det er slik mediestrategene råder aktører i hans situasjon å gjøre i dag. Et skittent spill hvor målet er å forskjønne virkeligheten og roe ned usikkerhet. Det kreves moral og ryggrad for å innrømme feil, noe som tydeligvis ikke ligger i Stilluf Karlsens natur. At fjorden ville vært spart for spredning av miljøgifter hvis massene hadde vært lagret trygt på land, trenger man ikke være rakettforsker for å forstå. Internasjonalt regner man et svinn på minst 10 20% ved sjødeponier, derfor har man gått bort fra denne metoden. I prosjekt Ren Oslofjord har de involverte spesialistene beregnet et svinn fra deponiet på 400 kubikk. Det vil si 1 promille. Realistisk? NOAH påstås dyrere - dette er feil. (ref: Adm.dir Carl Hartmann NOAH). Karlsen slår om seg med tall og summer som ikke har rot i virkeligheten. Ved å ha fulgt prosjektet tett i 4 år er det påfallende hvor lemfeldig omgang han har med sannheten og tilpasser den etter situasjonen. Hans kommentarer om strøm, tyngdekraft, (ref: Hjulstrøms spredningsdiagram) og miljøgifter i blåskjell ved deponiet (ref: NIVA) holder ikke mål. I det ene øyeblikket så er massene så giftige at det må ryddes opp. I neste sving så er det nesten ikke giftig i det hele tatt. Her tilpasses fakta etter hva som er gavnlig for hans syn. Stilluf Karlsen uttaler også : Ingen vil inngå noe samarbeid med SFT hvis man blir anmeldt på så svakt grunnlag og de kan da ikke anmelde noen som gjør noe innenfor en tillatelse? Har SFT godtatt ulovlig dumping i overflaten? Var det innenfor tillatelsen? Og er det slik han innbiller seg at man kan velge å samarbeide med landets øverste forurensningsmyndighet? SFT har satt krav til opprydningen. Gitt ansvaret over til tiltakshaver som ikke har vist seg tilliten verdig. Jeg håper og tror SFT har lært seg en lekse her, de må sette krav til metoder for opptak og lagring av de forurensede massene. Ikke bare til resultat- da har skaden skjedd og miljøgiftene er spredd utover. Det blir for naivt å tro at entreprenører og tiltakshavere ikke vil skjule fakta eller fremstille fakta på en slik måte at det er til fordel for prosjektet. Her må seriøse og uhildede tredjepartsvurderinger på plass fra forundersøkelser til prosjektslutt. Hvis ikke vil dette skje om og om igjen. SFT har valget. De som skal utføre slike oppdrag må ha utstyr, opplæring og holdninger som gjør de aktuelle til slike oppdrag. Man kan ikke la tilfeldige tiltakshavere selv bestemme metodene og kontroll med prosjektet. En håndfull personer står bak dette prosjektet som liker å kalle seg Hele det gode solide og dyktige norske fagmiljøet. Det er langt fra sannheten. Vi vet at det er stor faglig uenighet innad i miljøet om hvorvidt dette er et bra prosjekt og hvorvidt metodene som er valgt er de rette og kan brukes som mal videre. At tiltaksmålene aldri ble nådd i følge Rambøls undersøkelser i de mudrede områdene, spiller visst heller ingen rolle. Her har man valgt å gå rundt problemene som oppstår - brygger, moringer, steiner - samtidig som man har feid over med harelabb og redusert det opprinnelige tilltakskartet drastisk. Det er heller ikke mudret ned til en ren sjøbunn (ref. Amy Owens doktorgradsavhandling om hvor miljøgifter befinner seg i sedimentene i Oslo Havn). Dette har ingenting med miljøarbeid å gjøre. (Ref: internasjonale standarder og fagmiljøer). Tiden er over der det å være i maktposisjon og ha en tittel, gir Oslo havn eller andre, monopol på sannheten. La oss innse det Stilluf Karlsen større seilingsdybde har det blitt, men miljømessig kunne opprydningen vært gjort mye bedre. Innertier? Hvis man ser bort fra de som har økonomiske interesser i dette prosjektet, er en real skivebom er mer betegnende. 4

5 ÅPENT BREV + Rettsaken mot Oslo Havn, NGI og Secorra Av: Thomas Hartung, Leder miljøkom., Norges Velforb. Rettsaken som i disse dager går sin gang i Tinghuset Oslo frem til 18. desember, viser med all tydelighet hvor lite kontroll man har hatt med dette prosjektet. På tiltalebenken sitter nesten alle som har vært involvert i dette prosjektet: Oslo Havn, NGI og Seccora (Kystverket) er tiltalt for å trikse med måleresultater og utstyr som skulle fange opp spredning og ulovlig dumping i overflaten. Rettsaken tar for seg bare en liten del av prosjektet foreløpig. Så langt tar ingen ansvar for det de er tiltalt for, men legger skylden på hverandre. Det er også påfallende hvor lite de involverte husker når aktor går hver enkelt litt nærmere etter i sømmene. Men en ting er alle de tiltalte enige om - Dette er et vellykket prosjekt. Men er det virkelig det? Velforbundets definisjon på vellykket ville vært at man hadde fulgt det opprinnelige tiltakskartet som viser hvor det skulle ryddes og dekkes til. Dette kartet er halvert. Svært lite gunstig for miljøet å rydde på den måten, når de utelatte områder vil reforurense der det er mudret. I de områder som er mudret sier tillatelsen at det skulle våre klasse 2 (Rent) etter mudring. Dette har man ikke oppnådd fordi man velger å bruke grabb som gir en stor oppvirvling og rest-forurensning, og ikke minst fordi det ikke er mudret ned til rene masser. Ikke vellykket etter vår definisjon. Tildekking av forurenset bunn har man i store områder gått bort fra (Småbåthavnene, langs kaiene og utover). Hvorfor? Hva med deponiet? Svært mye tyder på at alt for mye har forlatt det tiltenkte området og spredd seg til hele Bekkelagsbassenget og videre ut fjorden. Dette kan ikke tilbakevises fra tiltakshavere når de ikke har hatt måleutstyr som har fanget opp all den ulovlige dumping som har foregått. Politiet mener at så mye som 10% er dumpet ulovlig i overflaten. SFT har satt krav til sluttresultat og gitt ansvar og tillit til de involverte i dette prosjektet. Det kan virke som dette har vært naivt, når man ser hvordan dette har blitt forvaltet. Her må SFT i den videre prosessen langs kysten, sette krav til metoder for opptak og lagring av forurensede sedimenter. Man kan ikke la tilfeldige aktører velge dette, sette krav til resultat og så lene seg tilbake. Aktører med skikkelig utstyr,opplæring og holdninger som står i stil til den jobben de skal gjøre må på plass. Dette er stor mangelvare i prosjekt Ren Oslofjord. En annen vesentlig faktor for tillit i befolkningen og et godt resultat, er å få på plass en uavhengig tredjepartsvurdering som er med fra start til slutt. Uten dette blir det for litt for enkelt å ta snarveier og justere litt på virkeligheten viser all erfaring. Norges Velforbund følger saken videre langs kysten. Gilhus-oppryddingen I Gilhus-bukta utenfor Drammen er det satt i gang en opprydding på land som er ferdig, og sjøopprydding som pågår nå. Det ligger store mengder tyktflytende tjærestoffer utover store deler av bukta pluss andre miljøgifter. Det er blant annet NOAH som står bak prosjektet som på sikt skal utvikles til boligformål. I dette prosjektet kommer det tydelig frem at man tar problemene på alvor og velger utstyr og mannskap som kan utføre denne jobben. En spesialutviklet slede trekkes sakte langs bunnen og de forurensede massene suges inn med minimal spredning til omgivelsene. Deretter pumpes massene opp i sedimentasjonsbasseng hvor overskuddsvannet pumpes videre til mobile rensetanker. Det rensede vannet ligger godt innenfor SFT`s tillatelser og pumpes tilbake til sjøen. Slammet som legger seg på bunnen i bassengene graves opp og sendes til trygg lagring på land ved NOAH`s anlegg på Langøya Det er flere som eier areal i denne bukta, bla, ABB og det blir jo interresant å se om de er sitt ansvar bevisst og vil rydde opp skikkelig. Hvis ikke bør SFT gå inn å sette krav som gjør at det arbeidet som er gjort så langt, ikke blir reforurenset fordi naboen velger en dårligere løsning. Thomas Hartung, Leder miljøkomiteen, Norges velforbund 5

6 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner i 2010 I forslaget til statsbudsjett er det i proposisjonen fra kirke og kulturdepartementet lagt frem et forslag til mva kompenasjon i Det foreslås en økning på 200 mill. kroner til en ny kompensasjonsordning for merverdiavgift for frivillige organisasjoner. Den tidligere kompensasjonen for merverdiavgift på tjenester er innlemmet i den nye ordningen. Den totale bevilgningen vil utgjøre 396 mill. kroner for Ordningen trer i kraft fra 1. januar Målet for den nye ordningen er å kompensere for utgifter som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. I Soria Moria-erklæringen heter det at: Regjeringen vil utrede muligheten for en varig ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner. I desember 2006 ble det oppnevnt et utvalg for å vurdere merverdiavgiftsregelverket på kultur- og idrettsområdet. Om oppfølging av utvalgets utredning (NOU 2008:7) vises det til omtale i Finansdepartementets Prop. 1 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak ( ). I St. prp.nr.1 ( ) heter det at: Regjeringen vil øke satsningen på frivillig sektor i årene framover. ( ) Regjeringen ønsker å trappe opp støtten med opp mot 1 mrd. kroner over noen år. International Research Institute i Stavanger (IRIS) gjennomførte i 2008 en kartlegging av inntekter og utgifter i frivillige organisasjoner på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet. I rapporten viser IRIS bl.a. til at: I gjennomsnitt for alle virksomheter utgjør merverdiavgiftspliktige utgifter omtrent 35 prosent av samlede driftskostnader. Kultur- og kirkedepartementet har hatt løpende dialog med frivillig sektor om merverdiavgiftskompensasjon og nedsatte i juni 2009 et utvalg med deltakelse fra Frivillighet Norge og Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité som har arbeidet med detaljene i ordningen. For organisasjoner som tilhører en sentralorganisasjon skal søknaden fremmes av organisasjonens sentrale ledd på vegne av hele organisasjonen. Kompensasjon for merverdiavgiftsutgifter skal fordeles forholdsmessig i organisasjonen. Sentralleddet er ansvarlig for innrapportering av tall fra underliggende ledd i forbindelse med søknad om kompensasjon for merverdiavgiftsutgifter. I den foreslåtte ordningen vil det bli stilt krav om at søkere er registrert i Frivillighetsregisteret. Det arbeides for at sentralleddene på sikt skal kunne ta ut dokumentasjon fra Frivillighetsregisteret til bruk ved utarbeidelsen av en samlet søknad. Videre er det et siktemål at sentralleddene skal kunne initiere utbetaling av mottatt kompensasjon til alle organisasjonsledd i tråd med adresse og kontonummer oppført i Frivillighetsregisteret. Det er videre en målsetting at Frivillighetsregisteret på sikt skal kunne utveksle organisasjonsog regnskapsdata med sentralleddenes medlemsregistre, slik at lokallagenes fremtidige rapportering ikke oppleves som dobbeltregistrering. Dette vil kreve en fastsatt standard for identifikasjon og sikkerhet knyttet til datautveksling. Det legges til grunn at ordningen skal være administrativ håndterbar for frivillig sektor og staten, og det er derfor lagt opp til en enkel sjablonordning. På bakgrunn av ønske fra deler av frivillig sektor om at det også må være mulig for organisasjoner å søke om kompensasjon på bakgrunn av dokumenterte merverdiavgiftsutgifter, vil forslag til en forenklet sjablonmodell og en tosporet modell (både en sjablon og en dokumentert ordning) bli sendt på høring til organisasjonene sammen med spørsmål knyttet til målgruppe. Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av de to modellene. 1. Forenklet sjablonordning: Totale driftskostnader etter fradrag for kostnader som ikke kommer inn under ordningen er utgangspunkt for beregning av kompensasjon. Totale driftskostnader hentes direkte fra regnskapet og vil være bekreftet av revisor gjennom den ordinære revisjonsberetningen. Det legges opp til at fradragspostene som sentrale og regionale ledd har skal kontrolleres og attesteres av revisor. Kompensasjonsbeløp før avkorting er: totale driftskostnader etter fradrag i hele organisasjonen multiplisert med 35 pst. multiplisert med 20 pst. (estimerte gjennomsnittlige merverdiavgiftskostnader). Lotteri- og stiftelsestilsynets kontrollprosedyrer vil være basert på kontroll av innsendt dokumentasjon fra søker, samt stikkprøver av lokallagenes søknadsgrunnlag og sentralleddets viderefordeling. 2. Tosporet modell (forenklet sjablon og dokumentert): Tilskuddsmottakere må i en dokumentert ordning pålegges å levere regnskap med dokumentasjon for faktiske utgifter, og det må stilles krav om attestasjon av revisor. Søkere må kunne dokumentere faktiske merverdiavgiftsutgifter. Denne dokumentasjonen sammen med revidert godkjent årsregnskap må være en del av søknaden om kompensasjon. En dokumentert ordning vil ha betydelige merkostnader både for den enkelte organisasjon og for tilskuddsforvalter. Det vil bli gitt kompensasjon etter søknad innenfor den rammen Stortinget har bevilget for det enkelte år. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortingen være lik for alle. Kompensasjonen tildeles i etterkant, og budsjettforslaget for 2010 vil være kompensasjon for allerede påløpte utgifter til merverdiavgift. 6

7 Bildet er hentet fra vårens møte i regi av Frivillighet Norge om MVA kompensasjon til frivilligheten. Her møtte representanter fra alle partier på Stortinget og møteleder Finn H. Andreassen. Ordningen vil bli administrert av Lotteri- og stiftelsestilsynet, med Lotterinemda som klageinstans. Det nære samarbeidet med frivillig sektor knyttet til tjenestemomskompensasjonsordningen vil bli videreført i ny ordning. Innenfor foreslått bevilgning vil det bli avsatt midler til administrasjon av ordningen. Det vil bli fastsatt retningslinjer i tråd med Økonomiregelverket i staten som vil bli sendt på høring til frivillig sektor. Ordningen vil bli evaluert så snart tildeling for 2010 er gjennomført. Konsekvenser for NVFs medlemmer: 1. Ordningen omfatter kun de medlemmer som er også registrert i Frivillighetsregisteret. 2. Hver enkelt medlemsforening må innberette til Norges Velforbund sine totale driftskostnader for siste regnskapsår. 3. Hver enkelt medlemsforening må til enhver tid holde sine medlemsdata oppdaterte, i forhold til de opplysninger NVF sentralt ber om. 4. Medlemsforeningene må holde seg à jour om mva saken gjennom de informasjoner forbundet legger ut på og gjennom informasjoner i Velposten. 5. Så snart de nærmere retningslinjer for ordningen foreligger, vil NVF gi detaljerte opplysninger om selve ordningen med mva kompensasjonen, og hvordan den skal gjennomføres i praksis. Hva skjer videre fremover? På nåværende tidspunkt har NVF lite informasjoner om hvordan ordningen konkret skal virke. Forbundet avventer de detaljerte retningslinjer fra myndighetene. Etter hvert som vi mottar informasjoner legges disse fortløpende ut på våre nettsider. Så et godt råd vil være å sjekke disse sidene ved jevne mellomrom. Forbundet venter at en innledende fase vil bestå i at forslaget til retningslinjer vil bli sendt på høring til frivillige hovedorganisasjoner. Etter høringen vil myndighetene fastsette gjeldende retningslinjer for ordningen. Disse retningslinjer må NVF forholde seg til gjennom det opplegg forbundet vil legge til grunn i sin kontakt overfor medlemmene. Sentralt i dette bilde står de nye webbaserte internettsider som NVF tar i bruk i løpet av kort tid. Tilsvarende gjelder nytt opplegg for forbundets medlemsregister. En egen økonomimodul vil også være et nyttig instrument for medlemsforeningen når de økonomiske data fra medlemsforeningene, må sendes inn til forbundet. Og det kanskje enkleste er at alt lar seg løse gjennom Foreningen trenger kun å logge seg på gjennom sine egne medlemssider og vips, - så kan dataene legges inn og sendes forbundet. For foreninger som ikke bruker sine gratis web sider på er det en fordel at så mange som mulig av våre medlemsforeninger tar sidene i bruk. Alternativet vil være bruk av skjemaer som må fylles ut og returneres. Dette forsinker prosessen og kan derfor raskt falle ut pga strenge tidsfrister etc. Einar Bjorbæk 7

8 Samarbeidsmøte kommun Tyttebærløkka Vel med Ulf Dahl i spissen tok initiativet til et samarbeidsmøte mellom Tønsberg Kommune og kommunens drøyt 40 velforeninger. 25. november ble møte avholdt i bystyresalen, og over halvparten av de inviterte foreningene deltok med en eller flere personer. Norges Velforbund var også med i planleggingen av denne samlingen, og daglig leder Einar Bjorbæk og redaktør Arild Andreassen var til stede på vegne av forbundet. Undertegnede innledet med å legge vekt på at det er nettopp slike arenaer som er viktige for NVF å være med på. Vi er landets nest største frivillige organisasjon etter idrettsforbundet, og da må vi på banen ute hos våre medlemsforeninger når de samles på denne måten, og ikke minst hvor vi også får kommunen i tale. NVF passet selvsagt også på å informere om de nye nettsidene som er på gang, om enn noe forsinket. Einar Bjorbæk holdt et innlegg om hvordan man hadde et formalisert samarbeid i andre kommuner, og dro spesielt fram Haugesund som et godt eksempel. Han kunne fortelle om et forpliktende samarbeid for begge parter, hvor begge har klare oppgaver i en rammeavtale. Velforeningene i Haugesund er organisert i Velforeningenes Fellesutvalg (VFU), og de tar seg av kommunikasjonen med kommunen, selv om hver forening selvsagt også kan ta kontakt. Velforeningene i Haugesund er kollektivt innmeldt i NVF gjennom kommunen, som også betaler kontingenten for alle velene. Man er da sikret at alle foreningene er fullt ut forsikret, og får også en rabatt på den totale kontingenten til velforeningene. Det ble behørig kommentert at et slikt fellesutvalg også burde være veien å gå i Tønsberg, og det var enighet om at alle de tilstedeværende skulle ta dette med til sine respektive styrer, og at et nytt møte burde finne sted i løpet av første halvår Det var også tydelig at mange av foreningene hadde forberedt seg godt, og det var mange spørsmål som kom Vi ønsker alle våre medlemmer en 8

9 e velforeninger Daglig leder i Norges Velforbund Einar Bjorbæk prater til en lydhør forsamling. opp til de som var til stede fra kommunens administrasjon. Her fortjener Tønsberg Kommune ros for å ha tatt denne samlingen på alvor, og møtte med hele seks personer på kveldstid. NVF påpekte også hvor viktig det er at et slikt samarbeid må ha politisk forankring, og det kom da tydelig fram at man ønsket deltagelse fra de respektive gruppelederne ved neste møte. Informasjonsrådgiver i Tønsberg Kommune Jan Petter Bergan kunne smilende fortelle at han allerede på forhånd hadde snakket med et par av disse, og at de var positive til dette. God Jul og Godt Nytt År!

10 Er lekeplassen i forskriftsmess Av: Håkon S. Ruud Eieren (velforeningen v/styret) av en lekeplass er selv ansvarlig for sin lekeplass. Dersom utstyret ikke er i forskriftmessig stand, kan eieren bli stilt strafferettslig ansvarlig dersom det skulle skje en ulykke. Hvert år skjer det ulykker på landets lekeplasser. Også ulykker som skyldes avvik på ustyret. Mange av disse kunne vært unngått ved et årlig ettersyn der feil og mangler hadde kommet fram og deretter blitt utbedret. Livsfarlige feil Med kontrollutstyr er lekeplassutstyrsinspektørene til Vaktservice AS (tidligere Hafslund Sikkerhet og Infratek Vakt) stadig ute og gjennomfører hovedettersyn på lekeplasser. Norges Velforbund har videreført sitt samarbeid med Vaktservice AS, og anbefaler dette firmaet som operatør for kontroll av lekeplassene. Det er viktig å presisere at dette firmaet opererer helt uavhengig av lekeplassleverandørene/ -produsentene. Av de over lekeplassene som er kontrollert i Norge har det vært noe å utsette på nesten samtlige. De fleste feil som finnes er mindre alvorlige som det skal lite til å utbedre, men som man ikke er klar over før man har fått en rapport etter et hovedettersyn. Inspektør Kai Oliversen i praktisk kontrollarbeid på et lekeapparat. Her sjekker han for eventuelle snorfester ved startseksjonen på rutsjebanen. Det avdekkes også eksempler på alvorlige feil som vist på bildene (nederst): Krav om ettersyn De som er medlem av Norges Velforbund har forsikring, men må likevel sørge for at lekeplassene er i forskriftsmessig stand om ansvarsforsikringen skal dekke skader på lekeplassen. Nå er det slik at det ikke finnes noen instans i Norge som godkjenner/sertifiserer lekeplassutstyr. Men det som gjelder er at apparatene må tilfredsstille kravene som er fastsatt i Forskrift for lekeapparater og Produktkontrolloven. Derfor må dette kontrolleres med jevne mellomrom. Dersom det er noen gjenstander og lignende. innenfor gjerdet til lekeplassen som fremstår farlig for barna, må dette selvfølgelig fjernes /rettes opp. Noe annet er det hvis et område fremstår som et naturområde med trær, knauser og stein som naturen selv har produsert, da gjelder selvsagt ikke Produktkontrolloven for disse naturgjenstandene. Hva gjelder ansvarsproblematikken dersom noe skjer på lekeplassen, kan dette til slutt bli en sak for domstolene og forsikringsselskapet. Dersom styret utviser grov uforstand eller uaktsomhet, og ikke sørger for at eksempelvis lekeplassen som foreningene har ansvar for tilfredsstiller kravene, kan ansvar bli gjort gjeldende, også mot enkeltpersoner. For å konkludere: Sikkerhetsforskriftene under Norges Velforbund sin ansvarsforsikring i KLP krever at lekeplasser/lekeplassutstyr skal være i forskriftsmessig stand. Konsekvensen av at en sikkerhetsforskrift er brutt er ikke at forsikringen faller bort (ikke gjelder), MEN dersom det oppstår en skade og det er årsakssammenheng mellom skaden og den forskriftsmessige mangelen, vil erstatningen under ansvarsforsikringen settes ned eller falle bort, jfr. forsikringsavtalelovens 4-8 (i og med at sikkerhetsforskriften da er brutt). Avvik: faste åpninger mellom 9 og 23 cm i konstruksjonen. Avvik: Snorfeste ved startseksjon. Avvik: Råteskade manglende bæreevne i toppstokk. 10

11 ig stand? For å illustrere med et eksempel: Dersom den forskriftsmessige mangelen på lekeplassen består i at underlaget under en huske ikke gir den demping som forskriften gir anvisning på, og noen faller fra huska og skader seg, vil erstatningen for personskaden under ansvarsforsikringen settes ned eller falle bort, basert på en konkret vurdering av årsakssammenhengen mellom forskriftsbruddet og skaden, samt "grovheten" av overtredelsen. Velforeningen må således selv da helt eller delvis stå for den økonomiske risikoen ved denne sikkerhetsmangelen. FORSIKRING alt på èn side Om det oppstår en helt annen type skade på lekeplassen, der sikkerhetsmangelen ikke er en medvirkende årsak, vil imidlertid forsikringen gjelde som vanlig. Hovedettersyn på lekeplasser Kan bestilles via forskjellige kanaler; Mail til: Vaktservice vil gjerne utføre hovedettersyn på din lekeplass. Prisen er lik, uavhengig av antallet lekeapparater pr lekeplass. Det leveres etter utført kontroll en egen rapport pr lekeplass med henvisning til Lov og standarder. I tillegg til dette legges det ved et bildedokument med bilde av alle eventuelle avvik. God Jul! I forrige nummer av Vel-Posten fortalte vi om arbeidet med forenklingen av KLP sine nettsider om forsikring. KLP tok utfordringen fra engasjerte medlemmer i Haugesund, med Sidsel Pedersen i spissen. Budskapet var klart: Gjør dette enkelt og forståelig! I november besøkte Espen Helland og Alexander Vistnes fra KLP velforeningene i Haugesund og fortalte om forsikringsordningene. Det ble en kveld med mye engasjement og godt humør, og for oss i KLP var det veldig lærerikt å få vite mer om hva velforeninger jobber med. På den nye nettsiden vil din velforening enkelt finne oversikt over de forsikringer dere har. Her finner du også: Spørsmål og svar-base Utfyllende vilkår Forsikringsbevis Har du spørsmål om forsikring i forbindelse med et arrangement som din velforening skal ha, gå inn på eller via 11

12 Bakterier elsker oppvaskkluter Oslo (NW): Vaskekluten er en undervurdert bakteriebombe, mener næringsmiddelteknolog. Bakterier trenger næring, fuktighet, tid og riktig temperatur for å formere seg. På oppvaskkluten finner de alt de trenger. Slurver du med renholdet av kluten, har du en bakteriebombe midt i matlagingen, sier næringsmiddelteknolog Geir-Otto Kjelstrup i Anticimex. Næringen får bakteriene i form av matrester på kluten. Og 20 grader, eller vanlig romtemperatur, er perfekt for bakterieveksten. Under slike forhold fordobler bakteriene seg i antall hver halvtime. En klut kan derfor inneholde millioner på millioner av bakterier, sier Kjelstrup. En oppvaskklut full av bakterier vil forurense alt den kommer i kontakt med på kjøkkenet. Hender, kjøkkenutstyr, bord, og benker blir smurt inn av bakterier. Bruk engangsklut Bakteriemengder er likevel relative, og bakterier ikke bare ille. Det er for eksempel mange ganger flere bakterieceller enn menneskeceller i kroppen, uten at du blir dårlig av den grunn. Majoriteten av disse er uskadelige og har en nyttefunksjon. Det er de slemme bakteriene det er viktig å holde unna. Rengjøring hjelper mye. For eksempel finnes det på en ren håndflate cirka ti millioner bakterier. En effektiv vask vil redusere dette til cirka , sier Kjelstrup. Men vasken må gjøres ordentlig. Med de mange små maskene med luft mellom gir en stor flate for bakterier å vokse på. Oppvaskkluten inneholder vanligvis også såpass mye organisk materiale at den ikke blir ren i en vanlig vask. Engangskluter anbefales. De er et trygt alternativ til de vanlige klutene. Men forutsetter selvfølgelig at du ikke bruker dem mange ganger, sier han. Kokvask før klor For å få en oppvaskklut ren i bakteriologisk forstand, må den kokvaskes, ifølge eksperten. Det er ikke nok å bare legge den i klor eller andre desinfeksjonmiddel. Den blir ikke ren hvis den ikke kokvaskes først, sier Geir-Otto Kjelstrup i Anticimex. Og minner om at du må huske å vri opp kluten og henge den til tørk når den ikke er i bruk. Ingen fukt, ingen bakterievekst. GRASROTANDELEN Ordningen ble først presentert da kulturministeren, den gang Trond Giske, la fram Frivillighetsmeldingen høsten Hensikten var først og fremst å underbygge Norsk Tippings virksomhet med å kanalisere pengespillaktivitet inn mot forsvarlige spill. Innspurtskampanjen 2009 Siden lanseringen av Grasrotandelen 1. mars 2009, har én av fire Norsk Tipping - spillere tilknyttet sin grasrotmottaker. Så langt har dette generert over 150 millioner kroner til frivillige lag og foreninger. Likevel er det fremdeles et stort potensial for grasrotmottakerne. Vårt estimat er at ytterligere 200 millioner kan finne veien til lag og foreninger i løpet av Norsk Tipping ønsker derfor å sette fokus på viktigheten av å verve spillere som grasrotgivere. Ved å synliggjøre tiltak som kan gjøres for å verve flere spillere, håper vi å kunne bidra til at lag og foreninger vil kunne tjene mer på Grasrotandelen. Grasrotandelen har tilbakevirkende kraft. Verving av nye grasrotgivere vil derfor generere fem prosent av alt spilleren har spilt for i hele Hvis spilleren har tilknyttet en annen mottaker tidligere, får ditt lag kun grasrotandel av det han eller hun spiller for etter at dere ble valgt som mottaker. Grasrotandelen fortsetter i 2010, med da genereres det penger fra den dagen spiller tilknytter seg. Slik registrerer du ditt lag i Frivillighetsregisteret For å kunne delta i Grasrotandelen, må laget ditt være registrert i Frivillighetsregisteret. Det er viktig å sende inn melding om registrering i Frivillighetsregisteret så raskt som mulig, slik at Frivillighetsregisteret rekker å behandle meldingen din før nyttår. For å bli godkjent som grasrotmottaker, må laget i tillegg oppfylle vilkåret om å drive lokal virksomhet og drive virksomhet av en bestemt art, for å delta i Grasrotandelen. Mer informasjon finner du her: Før du begynner, bør du skaffe til veie alt du trenger for å gjennomføre registrering i Frivillighetsregistret. Dersom du ønsker å registrere ved hjelp av papirblankett, kan denne finnes på registrering/frivillighet.html Dersom du registrer laget på Internett, gjøres dette på Innloggingsverktøy for Altinn, det vil si engangskoder, registrert passord eller smartkort for innlogging og signering i Altinn. Engangskoder finner du på selvangivelsen, på skattekortet eller i eget brev med engangskoder fra Altinn (kan bestilles fra Altinn). Dersom du har Norsk Tipping Spillekort, kan du logge inn på Altinn med dette (krever kortleser). Nødvendig dokumentasjon - enten som skannede kopier eller som elektroniske dokumenter. Du bør ha disse dokumentene tilgjengelig på din datamaskin: 1. Vedtektene for laget/foreningen 2. Stiftelsesdokumentet, hvis dette finnes, eller en kopi av protokoll fra siste årsmøte, eller et dokument fra fylkeslag/sentralorganisasjon som viser at foreningen er godkjent som lokallag 3. Årsmøteprotokoll som viser valg av de personene som sitter i styret Navn og fødselsnummer på kontaktperson som Brønnøysundregistrene kan bruke ved henvendelse til foreningen Navn og fødselsnummer til alle som sitter i styret Lykke til! 12

13 Tenk brannsikkerhet i julen Kjernekraft - ingen løsning på klimautfordringen Oslo (NW): Mange er ikke klar over at branntepper er en svært effektiv middel for å slukke brann, mener Norsk brannvernforening. I de aller første sekundene av en mindre brann kan brannteppe være helt uslåelig som brannslukker hvis man har teppet raskt tilgjengelig. Men pass på så ikke hender og resten av kroppen får brannskader, sier Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening. Et brannteppe er laget av glassfibervev som gjør det motstandsdyktig mot varme. Teppet brettes ut og legges over flammene, slik at det dekker hele brannen. Merk likevel at brannteppet bare er et godt supplement til det lovpålagte slukkeutstyret. Du må fremdeles ha enten et brannslukningsapparat eller en husbrannslange som rekker alle rom i boligen, sier Kalheim. PAKK INN FLAMMENE: Brett ut teppet. Legg det så ut over flammene, slik at hele brannen dekkes. (Foto: If Sikkerhetssenter) Flere tusen Jerniakjeden selger mye brannutstyr til nordmenn, og i fjor ble sortimentet utvidet med branntepper. Interessen er upåklagelig. Vi har solgt flere tusen av dem på kort tid, sier kategorisjef Per Arne Sørli i Jernia. Branntepper har noen åpenbare fordeler. Et pulverapparat slukker ikke bare brannen, men lager en sky av pulver som legger seg over alt og forårsaker store skader. Rengjøringen kan ende opp med å koste mer enn selve brannen. Et brannteppe er raskt å håndtere og egner godt til å kvele flammer fra småbranner, som brann i elektrisk utstyr eller stearinlyspynt som tar fyr. Teppet stenger for oksygentilførselen, sier Sørli. En brennende smultgryte slukkes også best med et brannteppe, eller ved at grytelokket legges på. Ved slike branner kan pulverapparat og vann bare gjøre vondt verre. Pass på etterpå Teppet skal ligge over gjenstanden til hele teppet er kjølig igjen. Det er viktig å huske på at et brannteppe ikke har noen kjølende effekt på det som har brent. Derfor kan det være lurt å etterslukke, så ikke flammene blusser opp igjen, sier Sørli. Vi nærmer oss den travleste tiden av året for brannvesenet. Fjoråret ble det verste brannåret i Norge på 29 år. I alt omkom 82 mennesker, 35 av dem i november og desember. Et brannteppe er godt egnet til å pakke inn seg selv eller andre i hvis det blir nødvendig å evakuere. Teppet beskytter huden mot varme. Det koster mindre enn to hundrelapper. Det er en billig investering i effektiv brannsikkerhet, sier Per Arne Sørli i Jernia. Norsk miljøbevegelse har lagt frem en felles uttalelse mot atomkraft i Norge. Underskriverne av dette dokumentet er enige om at kjernekraft ikke kan løse klima-problemene i Norge og vil arbeide for å stanse innføring av kjernekraft i Norge. 8 organisasjoner som representerer mer enn 1 million medlemmer eller en fjerdedel av Norges befolkning har undersøkt og vurdert planene om å ta i bruk thorium som brensel i kjernekraftverk og konkluderer med at miljøkonsekvensene av thorium er negative. Organisasjonene mener at løsningen på klimautfordringen ikke er å skape nye problemer, men å effektivisere energibruken og satse på fornybare energikilder. Følgende organisasjoner har skrevet under uttalelsen: Miljøstiftelsen Bellona, WWF, Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, Norges Miljøvernforbund, Greenpeace, Fremtiden i våre hender og Norges Velforbund. 13

14 Oppmerksomhet til byens hverdagshelter Frivillige i borettslag og velforeninger som bidrar for å gjøre Oslo til en renere og penere by fikk velfortjent heder på årets Ruskenfest. Æresprisen gikk til Ellingsrud Velforening for innsatsen i SuperRusken-aksjonen i Groruddalen. Ellingsrud Velforening mottok æresprisen for sitt arbeid for å gjøre Munkebekken synlig igjen, og for avdekkingen av en rumensk teltleir like ved bebyggelsen. NORGE RUNDT... Den innsatsen som gjøres i byen gjennom ulike ruskenaksjoner er med på å få ned kostnadene våre. Kommunen bruker 200 millioner kroner hvert år (inkl fjerning av tagging) for å holde byen ren og pen. Den frivillige innsatsen er veldig viktig, og dette markerer vi blant annet gjennom Ruskenfesten, sier ruskengeneral Jan Hauger. Håndbok i foreningsledelse Boken gir de fleste svar på hvordan man leder en forening. Det er ikke en lærebok i juss, men en håndbok som behandler de fleste spørsmål som vanligvis dukker opp i forbindelse med ledelse av en forening. Blant de sentrale emnene som tas opp i boken kan nevnes: Organisering av årsmøte og styremøte, ordstyrer og styreleders rolle, stemmegivning, avstemningstema og valg, medlemmenes rettigheter og plikter, foreningens og ledelsens erstatnings- og gjeldsansvar, hvordan stifte, drive og oppløse en forening, regnskaps-, revisjons- og skatteplikt, praktiske råd om skatt, samt lønnsinnberetning og forskuddstrekk. Boken vil være et nyttig hjelpemiddel både for ledelsen og medlemmene i en forening. Forfatteren, Geir Woxholt, er professor i juss ved Universitetet i Oslo. Han har deltatt aktivt i arbeidet med å organisere og omorganisere en rekke små og store foreninger. Boken koster kr. 99,- og kan bestilles hos Norges Velforbund. Porto og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg. Julegrantenning Hennummarka Vel Tenning av julegrana har blitt en tradisjon hos Hennummarka Vel, og lørdag 28. november var man samlet til tenning av julegrana i Kraftkollen for niende gang. Allerede på lørdagen før selve arrangementet var det dugnad med montering av lysene. I tillegg til velforeningen stiller også Hennummusikken og Tranby Skolekorps for å sørge for rett julestemning. Speidergruppa er også å tilstede for å tenne bål, og sørge for pinner til grilling for de fremmøtte. Anders Moen i velforeningen kan fortelle at grana ble tent kl , og selv om årets julesnø ikke hadde vist seg ennå, meldte han om en meget hyggelig stemning blant de ca. 150 personene som møtte opp. Mange barnefamilier benytter anledningen til å komme seg ut i skogen til en stemning som gir ro og fred i en ellers hektisk hverdag, og med julegrana som lyser opp i mørketiden. 14

15 ...NORGE RUNDT Velforening tok grep da lekeplassen lå brakk Lekeplassen lå lenge ubrukt. Nå har den fått nytt liv med en flott sykkelbane som ungene bruker flittig, sier Einar Jonassen i Årnes Vel. Det unike med banen på Årnes i Lyngdal er at den er laget både med tanke på læring av trafikkregler, utfordringer for barn og unge på sykkel, og ikke minst fordi ungene kommer seg ut og har det moro samtidig som det drives fysisk aktivitet på et sikkert område. - Vi har bygget alle typer veier med forbikjøringsfelt, flettefelt og rundkjøring for å nevne noe. Jeg tror ungene lærer veldig mye av å bruke banen som de også har nytte av i trafikken ellers, sier Jonassen. Møte med Kjøkøy velforening Vår mann i miljøkomiteen, Hjalmar Kjell Kristiansen, inviterte til infomøte hos Kjøkøy Vel. Det er dette området som er tiltenk å motta de 1,5 millioner kubikk masser som er foreslått dumpet i sjøen. Undertegnede informerte om erfaring fra prosjekt Ren Oslofjord, rettsaken og alternative måter å gjennomføre slike tilltak på. Det var en engasjert gjeng med mange gode spørsmål som stilte opp denne dagen. Det ble også diskutert hva hver enkelt kan bidra med i denne prosessen. Viktig å få frem det lokale engasjementet nå fremover. Miljøkomiteen vil holde kontakten med kommunen og fylkesmann om utviklingen videre. Miljøkomiteen ville gjerne komme tilbake ved en senere anledning når saken utvikler seg videre og dette ble ønsket velkommen av de fremmøtte. Thomas Hartung, Leder miljøkomiteen, Norges Velforbund Velforeningen har også videreutviklet lekeplassen med sittebenker og ei lekehytte med sklie. Dermed er lekeplassen atter et samlingspunkt for de om lag 60 husstandene i byggefeltet. - Barna har allerede tatt i bruk terrenget vi har laget rundt banen også til offroadsykling. Det er vel bare kreativiteten som setter grenser, avslutter Einar Jonassen. FAKTA Sykkelbanen er trolig unik i sitt slag og har også fått støtte av Nullvisjonen. Den tidligere lekeplassen lå tidligere ubrukt. Ideen bak er at barn og unge skal tilegne seg kunnskap om trafikksikkerhet samtidig med fysisk aktivitet. Banen er 300 meter lang og kostet vel kroner å lage. Mye av arbeidet er utført på dugnad. 15

16 Returadresse: Norges Velforbund Nedre Vollgate Oslo Nye Velnett.no Trykk: KronaTrykk AS, Moss Nye VelnettBETA lansert! Denne uke lanserte vi den nye velnettløsningen for et begrenset utvalg vel. Alle bør følge med på for oppdater informasjon om når løsningen åpner for alle. Ønsker du å være blant de første til å ta den nye løsningen i bruk kan du kontakte Vi planlegger trinnvis å legge ut informasjon på en midlertidig startside (www.velnettbeta.no): Trinn 1. Lukket BETA lansert for et begrenset utvalg vel. Vi vil slippe flere og flere til, og ønsker du å være blant de første, kontakt For inviterte vel: Logg inn. Registrer deg her. Trinn 2. Åpen BETA tilgjengelig for alle. "30" dager til lansering av nye velsider! Last ned bruker-manual. Logg inn for å fylle sidene med innhold. Registrer deg her. Trinn 3. Velnett.no lansert. Gammel løsning arkivert (innhold tilgjenglig etter forespørsel). FAKTA I forrige utgave av Velposten lovte vi lansering av nye Velnett.no i november. Som dere skjønner, klarte vi ikke dette. Vår leverandør har vært hardt rammet av sykdom den siste tiden, og vi har i samråd bestemt at vi ruller ut ny løsning når den er helt klar, i stedet for å komme med en versjon som ikke er helt ferdigtestet.

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3568-04.12.2015 Høringsbrev forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger

Detaljer

VEILEDER FOR NYE FORENINGER

VEILEDER FOR NYE FORENINGER VEILEDER FOR NYE FORENINGER Februar 2017 OPPSTART Hva er en forening? En frivillig forening kan også kalles et fellesskap av medlemmer som over en tid ønsker å gjøre noe sammen. En forening tar selvstendige

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest.

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest. Å STARTE ET LOKALLAG Voksne for Barn har et landsomfattende siktemål og ønsker etablering av flere lokallag. Medlemmer som ønsker å være aktive kan i samarbeid med hovedkontoret vurdere om de skal starte

Detaljer

MOMSKOMPENSASJON OGSÅ FOR FRIVILLIG SEKTOR

MOMSKOMPENSASJON OGSÅ FOR FRIVILLIG SEKTOR MOMSKOMPENSASJON OGSÅ FOR FRIVILLIG SEKTOR TO FORSKJELLIGE ORDNINGER Kompensasjon for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester (generell ordning) 627

Detaljer

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører

6. Velge to til å undertegne protokollen sammen med møteleder og protokollfører Styret innkaller herved til Årsmøte i Bergermarka Velforening onsdag 22.04.2015 Kl. 19.00 Sted. Vennskaps alléen ved Jevnaker Skole. (Inngang i den nye administrasjonsfløyen.) Styret foreslår følgende

Detaljer

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo

Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo Innspill til KUDs høring om endringer i momskompensasjonsordningen Frivillighet Norge viser til møte i referansegruppen for momskompensasjonsordningen 5.

Detaljer

Samledokument. Krav om stans av slamdumping på grunn av brudd på SFTs tillatelse. Innbyggerinitiativet på Nesodden

Samledokument. Krav om stans av slamdumping på grunn av brudd på SFTs tillatelse. Innbyggerinitiativet på Nesodden Samledokument Krav om stans av slamdumping på grunn av brudd på SFTs tillatelse Innbyggerinitiativet på Nesodden 5.1.2007 Bakgrunn Spørsmålet om brudd på SFTs tillatelse i forbindelse med nedføringen av

Detaljer

Presentasjon av utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteter

Presentasjon av utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteter Presentasjon av utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteter Velkommen til høringsmøte om utkast til ny forskrift om driftsstøtte til nasjonale minoriteters organisasjoner. Årsaken

Detaljer

Kulturdepartementet 24 MAR cky10 h Til: Det Kongelige Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo

Kulturdepartementet 24 MAR cky10 h Til: Det Kongelige Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NORWEGIAN OLYMPIC AND PARALYMPICOMMITTEE AND CONFEDERATION OF SPORTS Til: Det Kongelige Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Sendt per

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Endringer i forskrift om tilskudd til pensjonistenes organisasjoner - felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst

Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst Referat fra årsmøtet i Nedre Sjølyst g r e n d a l a g 2 0 1 0 Sted: Saksvik skole, Rom 9 (1. etasje i Hovedbygget) D a t o : 25. mars 2010 Tid: k l 2 0. 0 0-2 2. 0 0 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER 1. Logg inn i Altinn Den som skal registrere foreningen må identifisere seg. Det tilbys flere muligheter. Finn fram en av følgende

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige or...

FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige or... Page 1 of 12 FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner DATO: FOR-2010-06-07-1036 DEPARTEMENT: KUD (Kulturdepartementet) AVD/DIR: Samfunns- og frivillighetsavd.

Detaljer

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Fastsatt av Kulturdepartementet 6. mai 2011 i medhold av Stortingets budsjettvedtak. Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1 Formålet

Detaljer

Til slutt må du skaffe deg personnumrene på alle som er valgt inn i styret (alle 11 sifre), for dette må oppgis.

Til slutt må du skaffe deg personnumrene på alle som er valgt inn i styret (alle 11 sifre), for dette må oppgis. Utfylling av registreringsskjema for Bridgeklubber Registrering i Brønnøysund gjennom Altinn. v/ Tommy Sandsmark Det kan være til dels meget komplisert å registrere bridgeklubben i Brønnøysund (få et organisasjonsnummer).

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Infobrev nr. 1 Januar 2007.

Infobrev nr. 1 Januar 2007. Infobrev nr. 1 Januar 2007. Kjære medlem, Med jevne mellomrom vil Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen sende ut informasjonsbrev. Målet er å gi medlemmene kjennskap til hva styret arbeider

Detaljer

NESODDKYSTEN Nummer 4, 2011. 20. årgang

NESODDKYSTEN Nummer 4, 2011. 20. årgang NESODDKYSTEN Nummer 4, 2011. 20. årgang Dette nummer: Lederen har ordet Deponering av utrangerte båter Året på Landsteilene Mindre miljøgifter i sjødyr Neste ordinære dugnad er 11. juni. Før det har vi

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE TIRSDAG 24.02.2015 KL. 19.00 MØTETYPE Ord. Styremøte REFERENT Svein Solum MØTESTED Marikåpeveien 8 DELTAKERE Siv Iren Solberg, Trude Engen, Robert Joakimsen, Christian Eklund og Svein

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2011 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 30. mars 2011, kl. 1900-2100 i Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser

Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser Fastsatt av Miljøverndepartementet XX 2011 med hjemmel i Stortingets årlige bevilgningsvedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør: Vidar Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør n har ordet: Redaksjonen kan ikke skylde på annet en dårlig inspirasjon for at det har gått både vinter og vår siden

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no

DØRBANKING. - Avmystifisering. Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? www.frp.no DØRBANKING - Avmystifisering Har du noen gang hatt en dørselger på døra som selger dører? Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johans gate 25-0159 OSLO Tlf.: 23 13 54 00 - Faks: 23 13 54 01 E-post:

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT ._ DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 1 Likelydende brev til se adresseliste. KOPI Deres ref Vår ref 2010/00025 ID/ID2 OMS Dato 25.01.2012 Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av

Detaljer

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Årsmøte i Lommedalens Vel mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug. Dagsorden. 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden Årsmøte i mandag 9. mars 2015 kl. 19.00 på Solhaug Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Arbeidsprogram for 2015-2016 5. Budsjett

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv Hjem? Økonomisk trygghet

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiav^ft ved bygging av idrettsanl^^

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiav^ft ved bygging av idrettsanl^^ HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakar;iOlOOll'\2^Dok.ar. ^ KULTURDEPARTEMENT f 0 ttii m\i Arkivnr. (^ [ ( Saksh. Eksp. likelydende brev til se adresseliste U.off. KOPI Deres ref Vårref Dat» 2010/00025ID/ID2 OMS

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem:

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem: Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Orientering om svart økonomi Narvik, 07. april 2014 Fylkesordfører, fylkesting! I dag skal jeg snakke om et tema hele fylkestinget, samtlige partier og representanter

Detaljer

Slik bruker du

Slik bruker du Slik bruker du www.trygghetsvandring.no SÅ BRA AT DU ØNSKER Å GJENNOMFØRE EN TRYGGHETSVANDRING! I dette dokumentet er det en oppskrift for hvordan du går frem for å gjennomføre en trygghetsvandring med

Detaljer

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos

Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Informasjon fra Revisor nr 1/2011 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS www.revisorkompaniet.no Innhold: Diverse frister 2011: Frister for endringer til Foretaksregisteret

Detaljer

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter en midlertidig

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Dato 12. oktober 2011 CISV Troms fylkeslag Side Side 1 av 5

Dato 12. oktober 2011 CISV Troms fylkeslag Side Side 1 av 5 CISV Troms fylkeslag Side Side 1 av 5 Dato: 12. oktober 2011, 16:00 17:45 Sted: Tilstede: Forfall: Møteleder: Referent: Merknader: Konstituering Styremøteprotokoll Helse Nord IKTs lokaler i Forskningsparken,

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn

Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Regler og informasjon til foresatte om bruk av datautstyr for 1.-3. trinn Med hjemmel i IKT-reglement for grunnskolene i Notodden kommune. I følge Kunnskapsløftet er det et mål at elevene etter 2. trinn

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 29. april 2014 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted Oslo

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 29. april 2014 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted Oslo PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 29. april 2014 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted Oslo Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av

Detaljer

Kompensasjon for merverdiavgift betalt i 2014!

Kompensasjon for merverdiavgift betalt i 2014! Kompensasjon for merverdiavgift betalt i 2014! 1.0 Innledning Retningslinjene for søknad om refusjon av merverdiavgift for 2014er nå på plass, og det er ikke gjort endringer i disse i forhold til fjorårets

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING. TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013

ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING. TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013 Vedlegg 1 ÅRSBERETNING 2012 VASSØY BEBOERFORENING TIL ÅRSMØTET 25. februar 2013 1. INNLEDNING Vassøy Beboerforening er en ideell organisasjon stiftet den 1. januar 1998. I henhold til vedtektene er foreningens

Detaljer

Blåser i gang Grasrotandelen

Blåser i gang Grasrotandelen Blåser i gang Grasrotandelen Fra 1. mars får alle Norsk Tippings kunder direkte innflytelse på hvor en liten andel av spilleoverskuddet skal gå. Grasrotandelen vil gi kjærkomne kroner i kassene til lag

Detaljer

Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013

Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013 Frivillighet. Politisk regnskap 2005 2013 Forsidefoto: Norges Musikkorps Forbund Foto: Ilja C. Hendel Forord Norge er på verdenstoppen i frivillighet. Halvparten av den voksne befolkningen gjør en frivillig

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her.

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her. Forventninger til MAREANO Innlegg av Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN Brosjyre_brann.indd 2 22.11.10 17.43 OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste

Detaljer

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org Vår ref: Deres ref: - Dato: tirsdag, 1. oktober 2013 Åsgårdstrand Vel Strandparken Vel Arne Hessen Apenes Vel Til stede Dag Karlsen Falkensten Vel Borre Vel Helge Etnestad Seniorrådgiver, Kommuneutvikling,

Detaljer

Høringssvar forslag til endringer forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Høringssvar forslag til endringer forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner Kulturdepartementet (KUD) Postboks 8030 Dep 0030 OSLO Att: ekspedisjonssjef Granly Lars Audun Oslo, 04.04. 2013 Høringssvar forslag til endringer forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2016 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 og 79 (Jfr. forskrift

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Møtereferat Lysaker 13/4-15 kl. 17 18.15. Sak Organisering Sameiet Vollen, Videre kommunikasjon mellom Sameiet og Vellet/Vannlaget.

Møtereferat Lysaker 13/4-15 kl. 17 18.15. Sak Organisering Sameiet Vollen, Videre kommunikasjon mellom Sameiet og Vellet/Vannlaget. Møtereferat Lysaker 13/4-15 kl. 17 18.15 Vollen Drift AS Johan Gjernes, Thomas Hafsengen Styret i Vollen Vel Kari Skogen, Einar Stølen Sak Organisering Sameiet Vollen, Videre kommunikasjon mellom Sameiet

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet

Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 11 / 2017 Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 1.

Detaljer

Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping

Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping Fastsatt ved kgl.res. [dato] med hjemmel i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v.

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 13. NOVEMBER 2001, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE (angivelse av nøyaktig sted vil komme senere) Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Innføring i MRS. Desember 2010

Innføring i MRS. Desember 2010 Innføring i MRS Desember 2010 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Om MRS... 2 Generelt... 2 Sykefravær... 2 Innkjøp og materialbruk... 2 Avfall... 3 Energi... 3 Transport... 3 Utslipp til luft og vann...

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

Søknadsguide ExtraExpress Hva er en god søknad? fremme fysisk og psykisk helse, mestring eller økt livskvalitet

Søknadsguide ExtraExpress Hva er en god søknad? fremme fysisk og psykisk helse, mestring eller økt livskvalitet Søknadsguide ExtraExpress Dette dokumentet er ment for å gi gode tips og råd til hvordan du får din prosjektidé ned på papiret og inn i det formatet som Extrastiftelsen ønsker i sin søknad. Uansett om

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp oktober 2017 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

UKEBLADET UKE 48 2015

UKEBLADET UKE 48 2015 UKEBLADET UKE 48 2015 Mandag 30. november: Adventsspiral Vel overstått julemarked! Hei alle foreldre, barnehagebarn, elever, lærere, besteforeldre og andre som gjorde en super innsats på julemarkedet.

Detaljer

900`. ox -,o. ,3 l. OKT2006. Kultur- og kirkedepartementet Pb Dep 0030 OSLO. Høringssvar på NOU 2006:15 Frivillighetsregister

900`. ox -,o. ,3 l. OKT2006. Kultur- og kirkedepartementet Pb Dep 0030 OSLO. Høringssvar på NOU 2006:15 Frivillighetsregister BARNE- R DET KONGELIGE OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT,3 l. OKT2006 900`. ox -,o Kultur- og kirkedepartementet Pb. 8030 Dep 0030 OSLO Deres ref 2006/01686 Vår ref 200603974-/FID Dato 2?. 10.2006 Høringssvar

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26

A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene. Sakspapirer til generalforsamling. Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 A/S Ibsensgate 16-26 Til aksjonærene Sakspapirer til generalforsamling Torsdag 8. april kl. 18.00 Loftet i nummer 26 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Fastsatt av Kulturdepartementet 15. april 2013 i medhold av Stortingets budsjettvedtak. Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1 Formålet

Detaljer

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret.

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret. INNSPILLSSEMINAR OM INTENSJONSERKLÆRING FOR SAMSPILLET MELLOM REGJERINGEN OG FRIVILLIG SEKTOR 3.9.2014 innlegg fra generalsekretær Birgitte Brekke 1. Aller først vil jeg takke for invitasjonen til seminaret.

Detaljer

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse Side 1 Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse 1 Hva trenger du fra Altinn for å få FINALE Årsoppgjør til å fungere? A. Det aller viktigste du har behov for er følgende: System-ID Passord B.

Detaljer

Norges Diabetesforbund

Norges Diabetesforbund Norges Diabetesforbund Lederforum / Drammen Arne Eggen 080509 Profil /Omdømmeprosjekt 2009 Norges Diabetesforbund har satt ned en gruppe for å se på hvordan forbundet kan forsterke sin posisjon / sitt

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET

TILSKUDD TIL DRIFT AV LANDSDEKKENDE ORGANISASJONER PÅ INNVANDRERFELTET Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 Dep., 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet Rundskriv:6/10 Dato:21.12.09 Saksnr: 09-01910 Besøksadresse:

Detaljer

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015

FORELDREMØTE. Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 FORELDREMØTE Tranby Speidergruppe 27. oktober 2015 Agenda Litt om speideren Speiderutrykk Speiderskjorta Godt og varmt Web og facebook Terminliste Pakking Nytt speidersted Mandagsmøtene Bjønnehytta Utstyr

Detaljer

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) Norges største, og eneste landsdekkende, interesseorganisasjon for fritidsbåtbruk Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) 1 KNBFs visjon: «for et bedre båtliv» Kongelig Norsk

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer