MEDLEMSAVIS FOR NORGES VELFORBUND. God Jul

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDLEMSAVIS FOR NORGES VELFORBUND. God Jul"

Transkript

1 NR 5 - DESEMBER årgang VEL POSTEN MEDLEMSAVIS FOR NORGES VELFORBUND God Jul NVF er en interesse- og serviceorganisasjon for beboerforeninger i Norge. Formålet er å støtte opp om initiativ og innsats fra beboere i by og bygd. Velforeninger, bygdelag, grendelag, borettslag og andre typer beboerforeninger kan bli medlem. Stadig finner nye foreninger fordeler med å blir medlem. Les mer om vår organisasjon på

2 NVF året 2009 Snøen har kommet, det er desember og snart er det jul! Det hvite teppet har i vertfall bredt seg utover på Østlandet, og det etter en lang mild og bløt høst. Ja ikke vet jeg hvor det har blitt av året som har gått, men det er vel slik at hvis avtaleboka er i overkant full så går tiden så altfor fort. Aktivitetsnivå 2009 har vært et år med høyt aktivitetsnivå sentralt i NVF og jeg håper virkelig at vi kan bruke mer tid ute i distriktene i året som kommer. Styret har hatt mange og tunge saker til behandling i året som har gått, og som styreleder er det svært innspirende og trygt, å ha så aktive og kunnskapsrike styremedlemmer med seg. Det er en bredde og et mangfold av erfaringer som jeg som styreleder skal sørge for at kommer NVF til gode på alle mulige måter. Budsjett På tampen av året er det tid for refleksjoner og ikke minst tid for budsjett og revidering av det. Vi har jo et vedtatt budsjett for 2010 fra vårt landsmøte i Tønsberg i vår, og revideringa av budsjettet er ikke helt ferdig enda. Har som målsetting at vi har det klart tidlig i januar Også i år har det vært en del saker som har kommet opp som vi i styret ikke har hatt god nok kjennskap til på forhånd, og da er det bare å sette seg grundig inn i saken så fort som mulig, og sørge for at vi håndterer saken riktig og fatter riktige vedtak. Det er kjempebra at det dukker opp saker hele tiden, det gjenspeiler jo at aktivitetsnivået er stort, men man må hele tiden vokte seg godt så det ikke går på bekostning av viktige avgjørelser som skal fremme velbevegelsen på en hensiktsmessig og fremtidsrettet måte. Handlingsplan I hele vårt arbeid forutsettes at vi har gode verktøy og en god handlingsplan som er nødvendig forankret i vår organisasjon. Vi har hatt en lang og god prosess vedr handlingsplanen og jeg må takke for alle gode innspill i den forbindelsen. Representantskapsmøte Høstens representantskapsmøte var helgen 24-25/10-09 og var et meget godt møte. Det var en meget god stemning under hele samlinga og det gjør meg godt å få så mange positive tilbakemeldinger under og etter en slik fin helg. Vi lykkes helt og holdent med opplegget og vi fikk inkludert de nye på en fin måte og fikk fine debatter med en blanding av gamle ringrever og nye tillitsvalgte i NVF. Kjempebra at det var et så stort engasjement fra alle deltakerne, dette er en bekreftelse på at det er mye som rører seg i Vel Norge. Det ble fra flere uttalt at dette var det beste representantskapsmøtet i NVF de hadde deltatt på, og jeg må si meg hjertens enig. Et slikt samhold er gull verdt for å få utført det arbeidet vi har tatt på oss. Veldig deilig og artig, takk til alle som gjorde sitt til at det ble slik! Utvikling For ethvert styre er det viktig å avsette nødvendig tid for å sørge for en positiv utvikling av sin virksomhet. Som styreleder tar jeg selvsagt ansvar for de vedtak som vi fatter, og det er svært viktig at styret og sekretær på forhånd har nødvendig kunnskap og dokumentasjon på de sakene vi behandler. Må nok bare innrømme at jeg kunne tenke meg at vi hadde fått gjort enda mer utadrettet velarbeid for våre medlemmer, men satser på at vi blir mer synlige også ute i felten til neste år. Jeg har en klar oppfatning om at det er svært viktig å komme seg ut i det ganske land, og ikke minst føle litt på hva som rører seg og er viktig for våre medlemmer. Vi har også fått flere innspill i den senere tid på at dette er ønsket og at det er viktig for våre tillitsvalgte. NVF har i året som er gått deltatt på en rekke møter med forskjellige kommuner og det er svært viktig både for oss og for kommunene, og ikke minst at vi i denne sammenheng også bidrar sammen med våre øvrige tillitsvalgte på fylkesnivå. Det varmer et velhjerte med alle de gode tilbakemeldingene jeg har fått i året som snart har gått. Grasrotandelen Vil bare til slutt minne om at, for den som ikke har registrert sitt spillekort enda, så er det på høy tid og få registrert spillekortet fra Norsk Tipping på din lokale velforening. Spør din tippekommisjonær når du spiller neste gang om hvordan det gjøres. Gjør du det nå før nyttår og det ikke er registrert på noen annen forening fra før, så kommer grasrotandelen fra ditt spillekort gjennom hele året din forening til gode. Til slutt vil jeg bare takke alle for godt samarbeid i året som har gått, og ønske alle EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT VEL ÅR! Med vennlig hilsen Joar Bredesen Forbundsleder Velposten er medlemsbladet for Norges Velforbunds i overkant av medlemsforeninger. Medlemsbladet informerer leserne om aktuelle forbundsanliggender og nærmiljøspørsmål generelt, saker som område- og velforeninger normalt er opptatt av. Likeledes formidles aktuell offentlig informasjon. Man ønsker å nå frem til alle husstander som er medlem av en område- eller velforening, spesielt til lesere som ikke nødvendigvis er fageksperter, men som har lokal innflytelse og ansvar. Velposten formidler dessuten til statlige og kommunale myndigheter hva som opptar medlemmene. Velbevegelsens samfunnsnyttige arbeid vil komme til syne gjennom lokale reportasjer og eksempler som kan gi nye ideer og videreføres av andre. Velposten distribueres ut fra behov til alle landets område- og velforeninger, dessuten: Stortingsrepresentanter, departementer og fylkeskommuner. Alle landets område- og velforeninger har fri adgang til å etablere egne lokale hjemmesider innenfor portalen - som er velbevegelsens eget nettsted. Alle velforeninger er gjennom dette nettverket knyttet sammen med muligheter til toveis kommunikasjon mellom Norges Velforbund og den enkelte forening. Velposten legges ut på Norges Velforbunds egne internettsider i full skala i PDF format - og er derved tilgjengelig også for de lokale medlemmene i de enkelte område- og velforeningene. Dette forsterker mulighetene for at Velposten blir lest. Også kommunal (offentlig lokal) informasjon kan legges ut på dette nettstedet på den lokale velforenings hjemmeside. Potensialet og målet er å nå i overkant av en million mennesker med relevant informasjon. 1-A og 1-C medlemmer kan etterbestille inntil 3 eksemplarer av bladet kostnadsfritt. Antall utover dette avtales. Velposten 5/2009 desember årgang ISSN Ansvarlig utgiver: Norges Velforbund, Nedre Vollgate 5-7, 0158 Oslo Tlf Faks: E-post: Internett: Redaktør: Arild Andreassen tlf E-post: Opplag:

3 Positiv til opprydding skeptisk til metode Miljøkomiteen i NVF med Thomas Hartung og Hj. Kjell Kristiansen inviterte i november til informasjonsmøte angående Borg Havns planer om mudring og deponering av masser ved Belgen i Fredrikstad kommune. Ordførerne i Fredrikstad og Hvaler som begge er involvert, deltok på møtet sammen med en delegasjon fra administrasjonen i Fredrikstad kommune. Nesoddens ordfører Christian Hintze Holm deltok også på møtet, og kom med Nesoddens erfaringer fra prosjekt Ren Oslofjord, som kan sammenlignes med det prosjektet man nå står foran i Nedre Glomma regionen. Invitert var også Aud Helland fra Rambøll, samt representanter fra Farnes & Tangen som presenterte avvanningsmetoder samt egnet utstyr til opprydding. Fra venstre: Hjalmar Kjell Kristiansen - Kjøkøy vel, ordfører i Hvaler kommune Eivind Norman Borge, ordfører i Fredrikstad - Eva Kristin Andersen, ordfører på Nesodden - Christian Hintze Holm og leder i miljøkomitéen NVF - Thomas Hartung. Thomas Hartung fra NVF innledet møtet med å si at man er positive til oppryddingen, men at man er svært skeptisk til valg av metode. Hartung refererte til Oslo Havn og at metodene som ble brukt der er avleggs (se egen sak om Oslo Havn s. 4/5). Det finnes flere alternativer som er bedre, og det trenger ikke å bli dyrere sa Hartung og refererte til prosjekter både fra Sandvika og Hammerfest, hvor man har blandet forurenset masse med sement og brukt dette til diverse prosjekter. Fredrikstad har muligheten nå mener Hartung, og viser til at vi i Norge ligger langt bak våre naboland og bl.a. Nederland og Frankrike når det gjelder miljømessig deponering av giftig avfall. Aud Helland fra Rambøll informerte om mudrings- og deponeringsmetoder av forurensede sedimenter, og understreket at man må være svært nøye med metoder når man har med forurensning å gjøre. Det finnes mange muligheter, og det er svært viktig å kjenne forholdene godt på forhånd før man bestemmer seg for metode. Man vet ikke nok om situasjonen rundt Belgen, og dette må undersøkes nøye først fortalte Helland. Det ble også presentert en metode hvor rensing av den forurensede massen ble presentert. Thorbjørn Wold mente at hans metode hvor det føres tilbake 90 % vann i løpet av få minutter, og hvor vannet er like bra eller bedre enn det som er fastsatt vedr. drikkevann. Maskinen som blir brukt til dette formålet er brukt på store prosjekter i Finland, og skal snart brukes i Bordeaux i Frankrike. Pål Bugge som er leder av Naturvernforbundet i Østfold mente at de berørte kommunene burde gå sammen med Kystverket om å kjøpe denne maskinen. Prisen som ligger på 4 millioner kroner er jo ikke mer enn det som brukes på et forprosjekt eller to påpekte Bugge. De to ordførerne fattet også interesse for denne metoden. Det var stort engasjement blant deltagerne, og ordføreren i Hvaler kommune Eivind Norman Borge slo fast at de ville følge denne saken svært så nøye, i og med at de ville sitte igjen med mye av avfallet i sin flotte skjærgård. Borge takket for initiativet til møtet, og lovte samarbeid og oppfølging før det blir bestemt hvilken metode som skal brukes til oppryddingen. 3

4 OSLO HAVN PÅ VILLE VEIER Av: Thomas Hartung, Leder miljøkom., Norges Velforb. Stilluf Karlsen skyter i alle retninger mot alt og alle. Samtlige tar feil. og er udugelige i følge Stilluf Karlsen: Politiet, SFT, alle motstanderne, miljøorganisasjonene, redaktører, journalister og ikke minst internasjonale anerkjente fagmiljøer som stiller spørsmålstegn og er kritiske alle - som ikke ser virkeligheten slik han vil at den skal være. Dette blir for enkelt. Å kalle prosjektet en innertier kan jo virke litt snodig når nesten alle involverte, sitter på tiltalebenken.. Det er ikke uventet at han gjør dette - blånekter og sier at alt er i orden. Det er slik mediestrategene råder aktører i hans situasjon å gjøre i dag. Et skittent spill hvor målet er å forskjønne virkeligheten og roe ned usikkerhet. Det kreves moral og ryggrad for å innrømme feil, noe som tydeligvis ikke ligger i Stilluf Karlsens natur. At fjorden ville vært spart for spredning av miljøgifter hvis massene hadde vært lagret trygt på land, trenger man ikke være rakettforsker for å forstå. Internasjonalt regner man et svinn på minst 10 20% ved sjødeponier, derfor har man gått bort fra denne metoden. I prosjekt Ren Oslofjord har de involverte spesialistene beregnet et svinn fra deponiet på 400 kubikk. Det vil si 1 promille. Realistisk? NOAH påstås dyrere - dette er feil. (ref: Adm.dir Carl Hartmann NOAH). Karlsen slår om seg med tall og summer som ikke har rot i virkeligheten. Ved å ha fulgt prosjektet tett i 4 år er det påfallende hvor lemfeldig omgang han har med sannheten og tilpasser den etter situasjonen. Hans kommentarer om strøm, tyngdekraft, (ref: Hjulstrøms spredningsdiagram) og miljøgifter i blåskjell ved deponiet (ref: NIVA) holder ikke mål. I det ene øyeblikket så er massene så giftige at det må ryddes opp. I neste sving så er det nesten ikke giftig i det hele tatt. Her tilpasses fakta etter hva som er gavnlig for hans syn. Stilluf Karlsen uttaler også : Ingen vil inngå noe samarbeid med SFT hvis man blir anmeldt på så svakt grunnlag og de kan da ikke anmelde noen som gjør noe innenfor en tillatelse? Har SFT godtatt ulovlig dumping i overflaten? Var det innenfor tillatelsen? Og er det slik han innbiller seg at man kan velge å samarbeide med landets øverste forurensningsmyndighet? SFT har satt krav til opprydningen. Gitt ansvaret over til tiltakshaver som ikke har vist seg tilliten verdig. Jeg håper og tror SFT har lært seg en lekse her, de må sette krav til metoder for opptak og lagring av de forurensede massene. Ikke bare til resultat- da har skaden skjedd og miljøgiftene er spredd utover. Det blir for naivt å tro at entreprenører og tiltakshavere ikke vil skjule fakta eller fremstille fakta på en slik måte at det er til fordel for prosjektet. Her må seriøse og uhildede tredjepartsvurderinger på plass fra forundersøkelser til prosjektslutt. Hvis ikke vil dette skje om og om igjen. SFT har valget. De som skal utføre slike oppdrag må ha utstyr, opplæring og holdninger som gjør de aktuelle til slike oppdrag. Man kan ikke la tilfeldige tiltakshavere selv bestemme metodene og kontroll med prosjektet. En håndfull personer står bak dette prosjektet som liker å kalle seg Hele det gode solide og dyktige norske fagmiljøet. Det er langt fra sannheten. Vi vet at det er stor faglig uenighet innad i miljøet om hvorvidt dette er et bra prosjekt og hvorvidt metodene som er valgt er de rette og kan brukes som mal videre. At tiltaksmålene aldri ble nådd i følge Rambøls undersøkelser i de mudrede områdene, spiller visst heller ingen rolle. Her har man valgt å gå rundt problemene som oppstår - brygger, moringer, steiner - samtidig som man har feid over med harelabb og redusert det opprinnelige tilltakskartet drastisk. Det er heller ikke mudret ned til en ren sjøbunn (ref. Amy Owens doktorgradsavhandling om hvor miljøgifter befinner seg i sedimentene i Oslo Havn). Dette har ingenting med miljøarbeid å gjøre. (Ref: internasjonale standarder og fagmiljøer). Tiden er over der det å være i maktposisjon og ha en tittel, gir Oslo havn eller andre, monopol på sannheten. La oss innse det Stilluf Karlsen større seilingsdybde har det blitt, men miljømessig kunne opprydningen vært gjort mye bedre. Innertier? Hvis man ser bort fra de som har økonomiske interesser i dette prosjektet, er en real skivebom er mer betegnende. 4

5 ÅPENT BREV + Rettsaken mot Oslo Havn, NGI og Secorra Av: Thomas Hartung, Leder miljøkom., Norges Velforb. Rettsaken som i disse dager går sin gang i Tinghuset Oslo frem til 18. desember, viser med all tydelighet hvor lite kontroll man har hatt med dette prosjektet. På tiltalebenken sitter nesten alle som har vært involvert i dette prosjektet: Oslo Havn, NGI og Seccora (Kystverket) er tiltalt for å trikse med måleresultater og utstyr som skulle fange opp spredning og ulovlig dumping i overflaten. Rettsaken tar for seg bare en liten del av prosjektet foreløpig. Så langt tar ingen ansvar for det de er tiltalt for, men legger skylden på hverandre. Det er også påfallende hvor lite de involverte husker når aktor går hver enkelt litt nærmere etter i sømmene. Men en ting er alle de tiltalte enige om - Dette er et vellykket prosjekt. Men er det virkelig det? Velforbundets definisjon på vellykket ville vært at man hadde fulgt det opprinnelige tiltakskartet som viser hvor det skulle ryddes og dekkes til. Dette kartet er halvert. Svært lite gunstig for miljøet å rydde på den måten, når de utelatte områder vil reforurense der det er mudret. I de områder som er mudret sier tillatelsen at det skulle våre klasse 2 (Rent) etter mudring. Dette har man ikke oppnådd fordi man velger å bruke grabb som gir en stor oppvirvling og rest-forurensning, og ikke minst fordi det ikke er mudret ned til rene masser. Ikke vellykket etter vår definisjon. Tildekking av forurenset bunn har man i store områder gått bort fra (Småbåthavnene, langs kaiene og utover). Hvorfor? Hva med deponiet? Svært mye tyder på at alt for mye har forlatt det tiltenkte området og spredd seg til hele Bekkelagsbassenget og videre ut fjorden. Dette kan ikke tilbakevises fra tiltakshavere når de ikke har hatt måleutstyr som har fanget opp all den ulovlige dumping som har foregått. Politiet mener at så mye som 10% er dumpet ulovlig i overflaten. SFT har satt krav til sluttresultat og gitt ansvar og tillit til de involverte i dette prosjektet. Det kan virke som dette har vært naivt, når man ser hvordan dette har blitt forvaltet. Her må SFT i den videre prosessen langs kysten, sette krav til metoder for opptak og lagring av forurensede sedimenter. Man kan ikke la tilfeldige aktører velge dette, sette krav til resultat og så lene seg tilbake. Aktører med skikkelig utstyr,opplæring og holdninger som står i stil til den jobben de skal gjøre må på plass. Dette er stor mangelvare i prosjekt Ren Oslofjord. En annen vesentlig faktor for tillit i befolkningen og et godt resultat, er å få på plass en uavhengig tredjepartsvurdering som er med fra start til slutt. Uten dette blir det for litt for enkelt å ta snarveier og justere litt på virkeligheten viser all erfaring. Norges Velforbund følger saken videre langs kysten. Gilhus-oppryddingen I Gilhus-bukta utenfor Drammen er det satt i gang en opprydding på land som er ferdig, og sjøopprydding som pågår nå. Det ligger store mengder tyktflytende tjærestoffer utover store deler av bukta pluss andre miljøgifter. Det er blant annet NOAH som står bak prosjektet som på sikt skal utvikles til boligformål. I dette prosjektet kommer det tydelig frem at man tar problemene på alvor og velger utstyr og mannskap som kan utføre denne jobben. En spesialutviklet slede trekkes sakte langs bunnen og de forurensede massene suges inn med minimal spredning til omgivelsene. Deretter pumpes massene opp i sedimentasjonsbasseng hvor overskuddsvannet pumpes videre til mobile rensetanker. Det rensede vannet ligger godt innenfor SFT`s tillatelser og pumpes tilbake til sjøen. Slammet som legger seg på bunnen i bassengene graves opp og sendes til trygg lagring på land ved NOAH`s anlegg på Langøya Det er flere som eier areal i denne bukta, bla, ABB og det blir jo interresant å se om de er sitt ansvar bevisst og vil rydde opp skikkelig. Hvis ikke bør SFT gå inn å sette krav som gjør at det arbeidet som er gjort så langt, ikke blir reforurenset fordi naboen velger en dårligere løsning. Thomas Hartung, Leder miljøkomiteen, Norges velforbund 5

6 Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner i 2010 I forslaget til statsbudsjett er det i proposisjonen fra kirke og kulturdepartementet lagt frem et forslag til mva kompenasjon i Det foreslås en økning på 200 mill. kroner til en ny kompensasjonsordning for merverdiavgift for frivillige organisasjoner. Den tidligere kompensasjonen for merverdiavgift på tjenester er innlemmet i den nye ordningen. Den totale bevilgningen vil utgjøre 396 mill. kroner for Ordningen trer i kraft fra 1. januar Målet for den nye ordningen er å kompensere for utgifter som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. I Soria Moria-erklæringen heter det at: Regjeringen vil utrede muligheten for en varig ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner. I desember 2006 ble det oppnevnt et utvalg for å vurdere merverdiavgiftsregelverket på kultur- og idrettsområdet. Om oppfølging av utvalgets utredning (NOU 2008:7) vises det til omtale i Finansdepartementets Prop. 1 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak ( ). I St. prp.nr.1 ( ) heter det at: Regjeringen vil øke satsningen på frivillig sektor i årene framover. ( ) Regjeringen ønsker å trappe opp støtten med opp mot 1 mrd. kroner over noen år. International Research Institute i Stavanger (IRIS) gjennomførte i 2008 en kartlegging av inntekter og utgifter i frivillige organisasjoner på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet. I rapporten viser IRIS bl.a. til at: I gjennomsnitt for alle virksomheter utgjør merverdiavgiftspliktige utgifter omtrent 35 prosent av samlede driftskostnader. Kultur- og kirkedepartementet har hatt løpende dialog med frivillig sektor om merverdiavgiftskompensasjon og nedsatte i juni 2009 et utvalg med deltakelse fra Frivillighet Norge og Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité som har arbeidet med detaljene i ordningen. For organisasjoner som tilhører en sentralorganisasjon skal søknaden fremmes av organisasjonens sentrale ledd på vegne av hele organisasjonen. Kompensasjon for merverdiavgiftsutgifter skal fordeles forholdsmessig i organisasjonen. Sentralleddet er ansvarlig for innrapportering av tall fra underliggende ledd i forbindelse med søknad om kompensasjon for merverdiavgiftsutgifter. I den foreslåtte ordningen vil det bli stilt krav om at søkere er registrert i Frivillighetsregisteret. Det arbeides for at sentralleddene på sikt skal kunne ta ut dokumentasjon fra Frivillighetsregisteret til bruk ved utarbeidelsen av en samlet søknad. Videre er det et siktemål at sentralleddene skal kunne initiere utbetaling av mottatt kompensasjon til alle organisasjonsledd i tråd med adresse og kontonummer oppført i Frivillighetsregisteret. Det er videre en målsetting at Frivillighetsregisteret på sikt skal kunne utveksle organisasjonsog regnskapsdata med sentralleddenes medlemsregistre, slik at lokallagenes fremtidige rapportering ikke oppleves som dobbeltregistrering. Dette vil kreve en fastsatt standard for identifikasjon og sikkerhet knyttet til datautveksling. Det legges til grunn at ordningen skal være administrativ håndterbar for frivillig sektor og staten, og det er derfor lagt opp til en enkel sjablonordning. På bakgrunn av ønske fra deler av frivillig sektor om at det også må være mulig for organisasjoner å søke om kompensasjon på bakgrunn av dokumenterte merverdiavgiftsutgifter, vil forslag til en forenklet sjablonmodell og en tosporet modell (både en sjablon og en dokumentert ordning) bli sendt på høring til organisasjonene sammen med spørsmål knyttet til målgruppe. Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av de to modellene. 1. Forenklet sjablonordning: Totale driftskostnader etter fradrag for kostnader som ikke kommer inn under ordningen er utgangspunkt for beregning av kompensasjon. Totale driftskostnader hentes direkte fra regnskapet og vil være bekreftet av revisor gjennom den ordinære revisjonsberetningen. Det legges opp til at fradragspostene som sentrale og regionale ledd har skal kontrolleres og attesteres av revisor. Kompensasjonsbeløp før avkorting er: totale driftskostnader etter fradrag i hele organisasjonen multiplisert med 35 pst. multiplisert med 20 pst. (estimerte gjennomsnittlige merverdiavgiftskostnader). Lotteri- og stiftelsestilsynets kontrollprosedyrer vil være basert på kontroll av innsendt dokumentasjon fra søker, samt stikkprøver av lokallagenes søknadsgrunnlag og sentralleddets viderefordeling. 2. Tosporet modell (forenklet sjablon og dokumentert): Tilskuddsmottakere må i en dokumentert ordning pålegges å levere regnskap med dokumentasjon for faktiske utgifter, og det må stilles krav om attestasjon av revisor. Søkere må kunne dokumentere faktiske merverdiavgiftsutgifter. Denne dokumentasjonen sammen med revidert godkjent årsregnskap må være en del av søknaden om kompensasjon. En dokumentert ordning vil ha betydelige merkostnader både for den enkelte organisasjon og for tilskuddsforvalter. Det vil bli gitt kompensasjon etter søknad innenfor den rammen Stortinget har bevilget for det enkelte år. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortingen være lik for alle. Kompensasjonen tildeles i etterkant, og budsjettforslaget for 2010 vil være kompensasjon for allerede påløpte utgifter til merverdiavgift. 6

7 Bildet er hentet fra vårens møte i regi av Frivillighet Norge om MVA kompensasjon til frivilligheten. Her møtte representanter fra alle partier på Stortinget og møteleder Finn H. Andreassen. Ordningen vil bli administrert av Lotteri- og stiftelsestilsynet, med Lotterinemda som klageinstans. Det nære samarbeidet med frivillig sektor knyttet til tjenestemomskompensasjonsordningen vil bli videreført i ny ordning. Innenfor foreslått bevilgning vil det bli avsatt midler til administrasjon av ordningen. Det vil bli fastsatt retningslinjer i tråd med Økonomiregelverket i staten som vil bli sendt på høring til frivillig sektor. Ordningen vil bli evaluert så snart tildeling for 2010 er gjennomført. Konsekvenser for NVFs medlemmer: 1. Ordningen omfatter kun de medlemmer som er også registrert i Frivillighetsregisteret. 2. Hver enkelt medlemsforening må innberette til Norges Velforbund sine totale driftskostnader for siste regnskapsår. 3. Hver enkelt medlemsforening må til enhver tid holde sine medlemsdata oppdaterte, i forhold til de opplysninger NVF sentralt ber om. 4. Medlemsforeningene må holde seg à jour om mva saken gjennom de informasjoner forbundet legger ut på og gjennom informasjoner i Velposten. 5. Så snart de nærmere retningslinjer for ordningen foreligger, vil NVF gi detaljerte opplysninger om selve ordningen med mva kompensasjonen, og hvordan den skal gjennomføres i praksis. Hva skjer videre fremover? På nåværende tidspunkt har NVF lite informasjoner om hvordan ordningen konkret skal virke. Forbundet avventer de detaljerte retningslinjer fra myndighetene. Etter hvert som vi mottar informasjoner legges disse fortløpende ut på våre nettsider. Så et godt råd vil være å sjekke disse sidene ved jevne mellomrom. Forbundet venter at en innledende fase vil bestå i at forslaget til retningslinjer vil bli sendt på høring til frivillige hovedorganisasjoner. Etter høringen vil myndighetene fastsette gjeldende retningslinjer for ordningen. Disse retningslinjer må NVF forholde seg til gjennom det opplegg forbundet vil legge til grunn i sin kontakt overfor medlemmene. Sentralt i dette bilde står de nye webbaserte internettsider som NVF tar i bruk i løpet av kort tid. Tilsvarende gjelder nytt opplegg for forbundets medlemsregister. En egen økonomimodul vil også være et nyttig instrument for medlemsforeningen når de økonomiske data fra medlemsforeningene, må sendes inn til forbundet. Og det kanskje enkleste er at alt lar seg løse gjennom Foreningen trenger kun å logge seg på gjennom sine egne medlemssider og vips, - så kan dataene legges inn og sendes forbundet. For foreninger som ikke bruker sine gratis web sider på er det en fordel at så mange som mulig av våre medlemsforeninger tar sidene i bruk. Alternativet vil være bruk av skjemaer som må fylles ut og returneres. Dette forsinker prosessen og kan derfor raskt falle ut pga strenge tidsfrister etc. Einar Bjorbæk 7

8 Samarbeidsmøte kommun Tyttebærløkka Vel med Ulf Dahl i spissen tok initiativet til et samarbeidsmøte mellom Tønsberg Kommune og kommunens drøyt 40 velforeninger. 25. november ble møte avholdt i bystyresalen, og over halvparten av de inviterte foreningene deltok med en eller flere personer. Norges Velforbund var også med i planleggingen av denne samlingen, og daglig leder Einar Bjorbæk og redaktør Arild Andreassen var til stede på vegne av forbundet. Undertegnede innledet med å legge vekt på at det er nettopp slike arenaer som er viktige for NVF å være med på. Vi er landets nest største frivillige organisasjon etter idrettsforbundet, og da må vi på banen ute hos våre medlemsforeninger når de samles på denne måten, og ikke minst hvor vi også får kommunen i tale. NVF passet selvsagt også på å informere om de nye nettsidene som er på gang, om enn noe forsinket. Einar Bjorbæk holdt et innlegg om hvordan man hadde et formalisert samarbeid i andre kommuner, og dro spesielt fram Haugesund som et godt eksempel. Han kunne fortelle om et forpliktende samarbeid for begge parter, hvor begge har klare oppgaver i en rammeavtale. Velforeningene i Haugesund er organisert i Velforeningenes Fellesutvalg (VFU), og de tar seg av kommunikasjonen med kommunen, selv om hver forening selvsagt også kan ta kontakt. Velforeningene i Haugesund er kollektivt innmeldt i NVF gjennom kommunen, som også betaler kontingenten for alle velene. Man er da sikret at alle foreningene er fullt ut forsikret, og får også en rabatt på den totale kontingenten til velforeningene. Det ble behørig kommentert at et slikt fellesutvalg også burde være veien å gå i Tønsberg, og det var enighet om at alle de tilstedeværende skulle ta dette med til sine respektive styrer, og at et nytt møte burde finne sted i løpet av første halvår Det var også tydelig at mange av foreningene hadde forberedt seg godt, og det var mange spørsmål som kom Vi ønsker alle våre medlemmer en 8

9 e velforeninger Daglig leder i Norges Velforbund Einar Bjorbæk prater til en lydhør forsamling. opp til de som var til stede fra kommunens administrasjon. Her fortjener Tønsberg Kommune ros for å ha tatt denne samlingen på alvor, og møtte med hele seks personer på kveldstid. NVF påpekte også hvor viktig det er at et slikt samarbeid må ha politisk forankring, og det kom da tydelig fram at man ønsket deltagelse fra de respektive gruppelederne ved neste møte. Informasjonsrådgiver i Tønsberg Kommune Jan Petter Bergan kunne smilende fortelle at han allerede på forhånd hadde snakket med et par av disse, og at de var positive til dette. God Jul og Godt Nytt År!

10 Er lekeplassen i forskriftsmess Av: Håkon S. Ruud Eieren (velforeningen v/styret) av en lekeplass er selv ansvarlig for sin lekeplass. Dersom utstyret ikke er i forskriftmessig stand, kan eieren bli stilt strafferettslig ansvarlig dersom det skulle skje en ulykke. Hvert år skjer det ulykker på landets lekeplasser. Også ulykker som skyldes avvik på ustyret. Mange av disse kunne vært unngått ved et årlig ettersyn der feil og mangler hadde kommet fram og deretter blitt utbedret. Livsfarlige feil Med kontrollutstyr er lekeplassutstyrsinspektørene til Vaktservice AS (tidligere Hafslund Sikkerhet og Infratek Vakt) stadig ute og gjennomfører hovedettersyn på lekeplasser. Norges Velforbund har videreført sitt samarbeid med Vaktservice AS, og anbefaler dette firmaet som operatør for kontroll av lekeplassene. Det er viktig å presisere at dette firmaet opererer helt uavhengig av lekeplassleverandørene/ -produsentene. Av de over lekeplassene som er kontrollert i Norge har det vært noe å utsette på nesten samtlige. De fleste feil som finnes er mindre alvorlige som det skal lite til å utbedre, men som man ikke er klar over før man har fått en rapport etter et hovedettersyn. Inspektør Kai Oliversen i praktisk kontrollarbeid på et lekeapparat. Her sjekker han for eventuelle snorfester ved startseksjonen på rutsjebanen. Det avdekkes også eksempler på alvorlige feil som vist på bildene (nederst): Krav om ettersyn De som er medlem av Norges Velforbund har forsikring, men må likevel sørge for at lekeplassene er i forskriftsmessig stand om ansvarsforsikringen skal dekke skader på lekeplassen. Nå er det slik at det ikke finnes noen instans i Norge som godkjenner/sertifiserer lekeplassutstyr. Men det som gjelder er at apparatene må tilfredsstille kravene som er fastsatt i Forskrift for lekeapparater og Produktkontrolloven. Derfor må dette kontrolleres med jevne mellomrom. Dersom det er noen gjenstander og lignende. innenfor gjerdet til lekeplassen som fremstår farlig for barna, må dette selvfølgelig fjernes /rettes opp. Noe annet er det hvis et område fremstår som et naturområde med trær, knauser og stein som naturen selv har produsert, da gjelder selvsagt ikke Produktkontrolloven for disse naturgjenstandene. Hva gjelder ansvarsproblematikken dersom noe skjer på lekeplassen, kan dette til slutt bli en sak for domstolene og forsikringsselskapet. Dersom styret utviser grov uforstand eller uaktsomhet, og ikke sørger for at eksempelvis lekeplassen som foreningene har ansvar for tilfredsstiller kravene, kan ansvar bli gjort gjeldende, også mot enkeltpersoner. For å konkludere: Sikkerhetsforskriftene under Norges Velforbund sin ansvarsforsikring i KLP krever at lekeplasser/lekeplassutstyr skal være i forskriftsmessig stand. Konsekvensen av at en sikkerhetsforskrift er brutt er ikke at forsikringen faller bort (ikke gjelder), MEN dersom det oppstår en skade og det er årsakssammenheng mellom skaden og den forskriftsmessige mangelen, vil erstatningen under ansvarsforsikringen settes ned eller falle bort, jfr. forsikringsavtalelovens 4-8 (i og med at sikkerhetsforskriften da er brutt). Avvik: faste åpninger mellom 9 og 23 cm i konstruksjonen. Avvik: Snorfeste ved startseksjon. Avvik: Råteskade manglende bæreevne i toppstokk. 10

11 ig stand? For å illustrere med et eksempel: Dersom den forskriftsmessige mangelen på lekeplassen består i at underlaget under en huske ikke gir den demping som forskriften gir anvisning på, og noen faller fra huska og skader seg, vil erstatningen for personskaden under ansvarsforsikringen settes ned eller falle bort, basert på en konkret vurdering av årsakssammenhengen mellom forskriftsbruddet og skaden, samt "grovheten" av overtredelsen. Velforeningen må således selv da helt eller delvis stå for den økonomiske risikoen ved denne sikkerhetsmangelen. FORSIKRING alt på èn side Om det oppstår en helt annen type skade på lekeplassen, der sikkerhetsmangelen ikke er en medvirkende årsak, vil imidlertid forsikringen gjelde som vanlig. Hovedettersyn på lekeplasser Kan bestilles via forskjellige kanaler; Mail til: Vaktservice vil gjerne utføre hovedettersyn på din lekeplass. Prisen er lik, uavhengig av antallet lekeapparater pr lekeplass. Det leveres etter utført kontroll en egen rapport pr lekeplass med henvisning til Lov og standarder. I tillegg til dette legges det ved et bildedokument med bilde av alle eventuelle avvik. God Jul! I forrige nummer av Vel-Posten fortalte vi om arbeidet med forenklingen av KLP sine nettsider om forsikring. KLP tok utfordringen fra engasjerte medlemmer i Haugesund, med Sidsel Pedersen i spissen. Budskapet var klart: Gjør dette enkelt og forståelig! I november besøkte Espen Helland og Alexander Vistnes fra KLP velforeningene i Haugesund og fortalte om forsikringsordningene. Det ble en kveld med mye engasjement og godt humør, og for oss i KLP var det veldig lærerikt å få vite mer om hva velforeninger jobber med. På den nye nettsiden vil din velforening enkelt finne oversikt over de forsikringer dere har. Her finner du også: Spørsmål og svar-base Utfyllende vilkår Forsikringsbevis Har du spørsmål om forsikring i forbindelse med et arrangement som din velforening skal ha, gå inn på eller via 11

12 Bakterier elsker oppvaskkluter Oslo (NW): Vaskekluten er en undervurdert bakteriebombe, mener næringsmiddelteknolog. Bakterier trenger næring, fuktighet, tid og riktig temperatur for å formere seg. På oppvaskkluten finner de alt de trenger. Slurver du med renholdet av kluten, har du en bakteriebombe midt i matlagingen, sier næringsmiddelteknolog Geir-Otto Kjelstrup i Anticimex. Næringen får bakteriene i form av matrester på kluten. Og 20 grader, eller vanlig romtemperatur, er perfekt for bakterieveksten. Under slike forhold fordobler bakteriene seg i antall hver halvtime. En klut kan derfor inneholde millioner på millioner av bakterier, sier Kjelstrup. En oppvaskklut full av bakterier vil forurense alt den kommer i kontakt med på kjøkkenet. Hender, kjøkkenutstyr, bord, og benker blir smurt inn av bakterier. Bruk engangsklut Bakteriemengder er likevel relative, og bakterier ikke bare ille. Det er for eksempel mange ganger flere bakterieceller enn menneskeceller i kroppen, uten at du blir dårlig av den grunn. Majoriteten av disse er uskadelige og har en nyttefunksjon. Det er de slemme bakteriene det er viktig å holde unna. Rengjøring hjelper mye. For eksempel finnes det på en ren håndflate cirka ti millioner bakterier. En effektiv vask vil redusere dette til cirka , sier Kjelstrup. Men vasken må gjøres ordentlig. Med de mange små maskene med luft mellom gir en stor flate for bakterier å vokse på. Oppvaskkluten inneholder vanligvis også såpass mye organisk materiale at den ikke blir ren i en vanlig vask. Engangskluter anbefales. De er et trygt alternativ til de vanlige klutene. Men forutsetter selvfølgelig at du ikke bruker dem mange ganger, sier han. Kokvask før klor For å få en oppvaskklut ren i bakteriologisk forstand, må den kokvaskes, ifølge eksperten. Det er ikke nok å bare legge den i klor eller andre desinfeksjonmiddel. Den blir ikke ren hvis den ikke kokvaskes først, sier Geir-Otto Kjelstrup i Anticimex. Og minner om at du må huske å vri opp kluten og henge den til tørk når den ikke er i bruk. Ingen fukt, ingen bakterievekst. GRASROTANDELEN Ordningen ble først presentert da kulturministeren, den gang Trond Giske, la fram Frivillighetsmeldingen høsten Hensikten var først og fremst å underbygge Norsk Tippings virksomhet med å kanalisere pengespillaktivitet inn mot forsvarlige spill. Innspurtskampanjen 2009 Siden lanseringen av Grasrotandelen 1. mars 2009, har én av fire Norsk Tipping - spillere tilknyttet sin grasrotmottaker. Så langt har dette generert over 150 millioner kroner til frivillige lag og foreninger. Likevel er det fremdeles et stort potensial for grasrotmottakerne. Vårt estimat er at ytterligere 200 millioner kan finne veien til lag og foreninger i løpet av Norsk Tipping ønsker derfor å sette fokus på viktigheten av å verve spillere som grasrotgivere. Ved å synliggjøre tiltak som kan gjøres for å verve flere spillere, håper vi å kunne bidra til at lag og foreninger vil kunne tjene mer på Grasrotandelen. Grasrotandelen har tilbakevirkende kraft. Verving av nye grasrotgivere vil derfor generere fem prosent av alt spilleren har spilt for i hele Hvis spilleren har tilknyttet en annen mottaker tidligere, får ditt lag kun grasrotandel av det han eller hun spiller for etter at dere ble valgt som mottaker. Grasrotandelen fortsetter i 2010, med da genereres det penger fra den dagen spiller tilknytter seg. Slik registrerer du ditt lag i Frivillighetsregisteret For å kunne delta i Grasrotandelen, må laget ditt være registrert i Frivillighetsregisteret. Det er viktig å sende inn melding om registrering i Frivillighetsregisteret så raskt som mulig, slik at Frivillighetsregisteret rekker å behandle meldingen din før nyttår. For å bli godkjent som grasrotmottaker, må laget i tillegg oppfylle vilkåret om å drive lokal virksomhet og drive virksomhet av en bestemt art, for å delta i Grasrotandelen. Mer informasjon finner du her: Før du begynner, bør du skaffe til veie alt du trenger for å gjennomføre registrering i Frivillighetsregistret. Dersom du ønsker å registrere ved hjelp av papirblankett, kan denne finnes på registrering/frivillighet.html Dersom du registrer laget på Internett, gjøres dette på Innloggingsverktøy for Altinn, det vil si engangskoder, registrert passord eller smartkort for innlogging og signering i Altinn. Engangskoder finner du på selvangivelsen, på skattekortet eller i eget brev med engangskoder fra Altinn (kan bestilles fra Altinn). Dersom du har Norsk Tipping Spillekort, kan du logge inn på Altinn med dette (krever kortleser). Nødvendig dokumentasjon - enten som skannede kopier eller som elektroniske dokumenter. Du bør ha disse dokumentene tilgjengelig på din datamaskin: 1. Vedtektene for laget/foreningen 2. Stiftelsesdokumentet, hvis dette finnes, eller en kopi av protokoll fra siste årsmøte, eller et dokument fra fylkeslag/sentralorganisasjon som viser at foreningen er godkjent som lokallag 3. Årsmøteprotokoll som viser valg av de personene som sitter i styret Navn og fødselsnummer på kontaktperson som Brønnøysundregistrene kan bruke ved henvendelse til foreningen Navn og fødselsnummer til alle som sitter i styret Lykke til! 12

13 Tenk brannsikkerhet i julen Kjernekraft - ingen løsning på klimautfordringen Oslo (NW): Mange er ikke klar over at branntepper er en svært effektiv middel for å slukke brann, mener Norsk brannvernforening. I de aller første sekundene av en mindre brann kan brannteppe være helt uslåelig som brannslukker hvis man har teppet raskt tilgjengelig. Men pass på så ikke hender og resten av kroppen får brannskader, sier Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening. Et brannteppe er laget av glassfibervev som gjør det motstandsdyktig mot varme. Teppet brettes ut og legges over flammene, slik at det dekker hele brannen. Merk likevel at brannteppet bare er et godt supplement til det lovpålagte slukkeutstyret. Du må fremdeles ha enten et brannslukningsapparat eller en husbrannslange som rekker alle rom i boligen, sier Kalheim. PAKK INN FLAMMENE: Brett ut teppet. Legg det så ut over flammene, slik at hele brannen dekkes. (Foto: If Sikkerhetssenter) Flere tusen Jerniakjeden selger mye brannutstyr til nordmenn, og i fjor ble sortimentet utvidet med branntepper. Interessen er upåklagelig. Vi har solgt flere tusen av dem på kort tid, sier kategorisjef Per Arne Sørli i Jernia. Branntepper har noen åpenbare fordeler. Et pulverapparat slukker ikke bare brannen, men lager en sky av pulver som legger seg over alt og forårsaker store skader. Rengjøringen kan ende opp med å koste mer enn selve brannen. Et brannteppe er raskt å håndtere og egner godt til å kvele flammer fra småbranner, som brann i elektrisk utstyr eller stearinlyspynt som tar fyr. Teppet stenger for oksygentilførselen, sier Sørli. En brennende smultgryte slukkes også best med et brannteppe, eller ved at grytelokket legges på. Ved slike branner kan pulverapparat og vann bare gjøre vondt verre. Pass på etterpå Teppet skal ligge over gjenstanden til hele teppet er kjølig igjen. Det er viktig å huske på at et brannteppe ikke har noen kjølende effekt på det som har brent. Derfor kan det være lurt å etterslukke, så ikke flammene blusser opp igjen, sier Sørli. Vi nærmer oss den travleste tiden av året for brannvesenet. Fjoråret ble det verste brannåret i Norge på 29 år. I alt omkom 82 mennesker, 35 av dem i november og desember. Et brannteppe er godt egnet til å pakke inn seg selv eller andre i hvis det blir nødvendig å evakuere. Teppet beskytter huden mot varme. Det koster mindre enn to hundrelapper. Det er en billig investering i effektiv brannsikkerhet, sier Per Arne Sørli i Jernia. Norsk miljøbevegelse har lagt frem en felles uttalelse mot atomkraft i Norge. Underskriverne av dette dokumentet er enige om at kjernekraft ikke kan løse klima-problemene i Norge og vil arbeide for å stanse innføring av kjernekraft i Norge. 8 organisasjoner som representerer mer enn 1 million medlemmer eller en fjerdedel av Norges befolkning har undersøkt og vurdert planene om å ta i bruk thorium som brensel i kjernekraftverk og konkluderer med at miljøkonsekvensene av thorium er negative. Organisasjonene mener at løsningen på klimautfordringen ikke er å skape nye problemer, men å effektivisere energibruken og satse på fornybare energikilder. Følgende organisasjoner har skrevet under uttalelsen: Miljøstiftelsen Bellona, WWF, Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, Norges Miljøvernforbund, Greenpeace, Fremtiden i våre hender og Norges Velforbund. 13

14 Oppmerksomhet til byens hverdagshelter Frivillige i borettslag og velforeninger som bidrar for å gjøre Oslo til en renere og penere by fikk velfortjent heder på årets Ruskenfest. Æresprisen gikk til Ellingsrud Velforening for innsatsen i SuperRusken-aksjonen i Groruddalen. Ellingsrud Velforening mottok æresprisen for sitt arbeid for å gjøre Munkebekken synlig igjen, og for avdekkingen av en rumensk teltleir like ved bebyggelsen. NORGE RUNDT... Den innsatsen som gjøres i byen gjennom ulike ruskenaksjoner er med på å få ned kostnadene våre. Kommunen bruker 200 millioner kroner hvert år (inkl fjerning av tagging) for å holde byen ren og pen. Den frivillige innsatsen er veldig viktig, og dette markerer vi blant annet gjennom Ruskenfesten, sier ruskengeneral Jan Hauger. Håndbok i foreningsledelse Boken gir de fleste svar på hvordan man leder en forening. Det er ikke en lærebok i juss, men en håndbok som behandler de fleste spørsmål som vanligvis dukker opp i forbindelse med ledelse av en forening. Blant de sentrale emnene som tas opp i boken kan nevnes: Organisering av årsmøte og styremøte, ordstyrer og styreleders rolle, stemmegivning, avstemningstema og valg, medlemmenes rettigheter og plikter, foreningens og ledelsens erstatnings- og gjeldsansvar, hvordan stifte, drive og oppløse en forening, regnskaps-, revisjons- og skatteplikt, praktiske råd om skatt, samt lønnsinnberetning og forskuddstrekk. Boken vil være et nyttig hjelpemiddel både for ledelsen og medlemmene i en forening. Forfatteren, Geir Woxholt, er professor i juss ved Universitetet i Oslo. Han har deltatt aktivt i arbeidet med å organisere og omorganisere en rekke små og store foreninger. Boken koster kr. 99,- og kan bestilles hos Norges Velforbund. Porto og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg. Julegrantenning Hennummarka Vel Tenning av julegrana har blitt en tradisjon hos Hennummarka Vel, og lørdag 28. november var man samlet til tenning av julegrana i Kraftkollen for niende gang. Allerede på lørdagen før selve arrangementet var det dugnad med montering av lysene. I tillegg til velforeningen stiller også Hennummusikken og Tranby Skolekorps for å sørge for rett julestemning. Speidergruppa er også å tilstede for å tenne bål, og sørge for pinner til grilling for de fremmøtte. Anders Moen i velforeningen kan fortelle at grana ble tent kl , og selv om årets julesnø ikke hadde vist seg ennå, meldte han om en meget hyggelig stemning blant de ca. 150 personene som møtte opp. Mange barnefamilier benytter anledningen til å komme seg ut i skogen til en stemning som gir ro og fred i en ellers hektisk hverdag, og med julegrana som lyser opp i mørketiden. 14

15 ...NORGE RUNDT Velforening tok grep da lekeplassen lå brakk Lekeplassen lå lenge ubrukt. Nå har den fått nytt liv med en flott sykkelbane som ungene bruker flittig, sier Einar Jonassen i Årnes Vel. Det unike med banen på Årnes i Lyngdal er at den er laget både med tanke på læring av trafikkregler, utfordringer for barn og unge på sykkel, og ikke minst fordi ungene kommer seg ut og har det moro samtidig som det drives fysisk aktivitet på et sikkert område. - Vi har bygget alle typer veier med forbikjøringsfelt, flettefelt og rundkjøring for å nevne noe. Jeg tror ungene lærer veldig mye av å bruke banen som de også har nytte av i trafikken ellers, sier Jonassen. Møte med Kjøkøy velforening Vår mann i miljøkomiteen, Hjalmar Kjell Kristiansen, inviterte til infomøte hos Kjøkøy Vel. Det er dette området som er tiltenk å motta de 1,5 millioner kubikk masser som er foreslått dumpet i sjøen. Undertegnede informerte om erfaring fra prosjekt Ren Oslofjord, rettsaken og alternative måter å gjennomføre slike tilltak på. Det var en engasjert gjeng med mange gode spørsmål som stilte opp denne dagen. Det ble også diskutert hva hver enkelt kan bidra med i denne prosessen. Viktig å få frem det lokale engasjementet nå fremover. Miljøkomiteen vil holde kontakten med kommunen og fylkesmann om utviklingen videre. Miljøkomiteen ville gjerne komme tilbake ved en senere anledning når saken utvikler seg videre og dette ble ønsket velkommen av de fremmøtte. Thomas Hartung, Leder miljøkomiteen, Norges Velforbund Velforeningen har også videreutviklet lekeplassen med sittebenker og ei lekehytte med sklie. Dermed er lekeplassen atter et samlingspunkt for de om lag 60 husstandene i byggefeltet. - Barna har allerede tatt i bruk terrenget vi har laget rundt banen også til offroadsykling. Det er vel bare kreativiteten som setter grenser, avslutter Einar Jonassen. FAKTA Sykkelbanen er trolig unik i sitt slag og har også fått støtte av Nullvisjonen. Den tidligere lekeplassen lå tidligere ubrukt. Ideen bak er at barn og unge skal tilegne seg kunnskap om trafikksikkerhet samtidig med fysisk aktivitet. Banen er 300 meter lang og kostet vel kroner å lage. Mye av arbeidet er utført på dugnad. 15

16 Returadresse: Norges Velforbund Nedre Vollgate Oslo Nye Velnett.no Trykk: KronaTrykk AS, Moss Nye VelnettBETA lansert! Denne uke lanserte vi den nye velnettløsningen for et begrenset utvalg vel. Alle bør følge med på for oppdater informasjon om når løsningen åpner for alle. Ønsker du å være blant de første til å ta den nye løsningen i bruk kan du kontakte Vi planlegger trinnvis å legge ut informasjon på en midlertidig startside (www.velnettbeta.no): Trinn 1. Lukket BETA lansert for et begrenset utvalg vel. Vi vil slippe flere og flere til, og ønsker du å være blant de første, kontakt For inviterte vel: Logg inn. Registrer deg her. Trinn 2. Åpen BETA tilgjengelig for alle. "30" dager til lansering av nye velsider! Last ned bruker-manual. Logg inn for å fylle sidene med innhold. Registrer deg her. Trinn 3. Velnett.no lansert. Gammel løsning arkivert (innhold tilgjenglig etter forespørsel). FAKTA I forrige utgave av Velposten lovte vi lansering av nye Velnett.no i november. Som dere skjønner, klarte vi ikke dette. Vår leverandør har vært hardt rammet av sykdom den siste tiden, og vi har i samråd bestemt at vi ruller ut ny løsning når den er helt klar, i stedet for å komme med en versjon som ikke er helt ferdigtestet.

Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4

Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4 NR 4 - OKTOBER 2009 33. årgang VEL POSTEN MEDLEMSAVIS FOR NORGES VELFORBUND Avtale inngått mellom NVF og Avfall Norge Se side 4 Operasjon duppeditt Mange kaster duppeditter som mobiltelefoner, lyspærer

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET. - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag

RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET. - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag Rapporten Sårbar frivillighet er utarbeidet av Inge Carlén og Erlend

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

M to -Generalsekretæren

M to -Generalsekretæren MotoNews Nyhetsbrev desember -Generalsekretæren -Stilling ledig motorsportskole -Det nye medlemssystemet -Pole Position -Årbok -Marius Dammyr -Preseidenten- -Grasrotandelen -Månedens ildsjel -Nisseracet

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no

Organisasjonshåndbok. www.folkehjelp.no Organisasjonshåndbok www.folkehjelp.no Forsidebilde: NPA, Werner Anderson Innhold Forord... 4 Kapittel 1: Generell del... 5 Gratulerer som tillitsvalgt i Norsk Folkehjelp!...5 Om Norsk Folkehjelp...5 Styringsdokumenter

Detaljer

Vellenes Fellesorganisasjon

Vellenes Fellesorganisasjon 3/november 2014-38. årgang 1 Ansv. Erik Sennesvik Nytt om velarbeid i Norge Vellenes Fellesorganisasjon Med de beste forsikringsordningene for velforeninger Forsikringsavtalen som Vellenes Fellesorganisasjon

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag den 3. mai 2010 kl. 9.15 Møteleder: A n d e r s A n u n d s e n (FrP) (komiteens leder) Sak:

Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag den 3. mai 2010 kl. 9.15 Møteleder: A n d e r s A n u n d s e n (FrP) (komiteens leder) Sak: Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag den 3. mai 2010 kl. 9.15 Møteleder: A n d e r s A n u n d s e n (FrP) (komiteens leder) Sak: Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

SKATTE. Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år BETALEREN. Denne damen vil du ikke møte

SKATTE. Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år BETALEREN. Denne damen vil du ikke møte SKATTE BETALEREN Nr 6 2011 www.skattebetaleren.no Aldri før har så mange klaget på skatteoppgjøret Antall klager økte med 60 % på to år Denne damen vil du ikke møte Her forsvinner pengene dine Bruk BSU

Detaljer

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 360 17. mars Endringer i plan- og bygningsloven Møte tysdag den 17. mars kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Invitasjon til julemøter se side 5. Nr. 3/2006 Årgang 11

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Invitasjon til julemøter se side 5. Nr. 3/2006 Årgang 11 Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2006 Årgang 11 «Utstrakt bruk av nattarbeid offshore!» SNS aksjonen i Egersund traktene. LO sommerpatrulje. Invitasjon til julemøter

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009. Tema: Beredskap i nærmiljøet

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009. Tema: Beredskap i nærmiljøet Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009 Tema: Beredskap i nærmiljøet Hver femte kommune mangler reservestrøm Beredskapsressursene i nordområdene må kartlegges Kvinneandelen

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS. Forord

International Research Institute of Stavanger AS. Forord International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Forord Denne rapporten er en evaluering av Flekkefjord kommunes forsøk med Nattfred, et kamera til bruk i forbindelse med nattlig tilsyn. Det

Detaljer

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel

Vi i vel NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN NYTT MAGASIN OM. Vi i vel Vi i vel NYTT MAGASIN OM NÆRMILJØ OG LOKALSAMFUNN Vi i vel Utgiver: VELforbundet Krogsrudvegen 229 N-2223 Galterud Tlf: 09685 post@dittvel.no Vi i vel Magasin for nærmiljø og lokalsamfunn Nr. 1 2011 Ansvarlig

Detaljer