ONSDAGSREGATTA 2015 KUNNGJØRING OG SEILINGSBESTEMMELSER. Molde Seilforening ønsker nye og gamle seilere velkommen til våre populære Onsdagsregattaer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ONSDAGSREGATTA 2015 KUNNGJØRING OG SEILINGSBESTEMMELSER. Molde Seilforening ønsker nye og gamle seilere velkommen til våre populære Onsdagsregattaer!"

Transkript

1 ONSDAGSREGATTA 2015 KUNNGJØRING OG SEILINGSBESTEMMELSER Molde Seilforening ønsker nye og gamle seilere velkommen til våre populære Onsdagsregattaer! Det vil bli seilt to avsluttende serier vår og høst. Vårserien: 9 onsdager f.o.m 29. april t.o.m. 01. juli. Høstserien: 10 onsdager f.o.m 05. aug. t.o.m. 14. okt. Etter endt seilas er det sosialt samvær og resultatservice i Molde Båthavnlags lokaler. 1

2 KUNNGJØRING 1. RETT TIL Å DELTA OG PÅMELDING Onsdagsregattaene er åpen for alle tur- og havseilbåter som ønsker å prøve seg på regattaseiling. Det er ingen formelle krav til gyldig NOR Rating-målebrev for denne serien, men båter som ikke kan fremvise gyldig NOR Rating -målebrev, vil måtte godta den rating som arrangøren fastsetter. Rating vil da være i henhold til tilsvarende båter registrert i NOR Rating. Ved jevnlig deltakelse oppfordrer regattakomiteen til anskaffelse av gyldig NOR Rating - målebrev. 2. PÅMELDING Det er ingen påmelding eller krav til påmeldingsavgift i Onsdagsserien. Påmelding til en seilas skjer automatisk når en båt møter i startområdet og krysser startlinjen ved startsignal. Regattakomiteen oppfordrer alle deltakere å seile en passering nært moloen på Fjærestua/ komitébåt i forkant av startprosedyren slik at regattaansvarlig kan notere hvilke båter som deltar (seilnummer og/eller båtnavn). Unntak: Det kan gjøres påmelding uten spinnaker, gitt at dette varsles til Regattakomiteen før første regatta i hver serie. Påmelding uten spinnaker gjelder da for hver hele vårserie eller høstserie og det gis fradrag i henhold til NOR Rating -målebrev. Det kan gjøres påmelding for å seile Shorthanded, gitt at dette varsles til Regattakomiteen før første regatta i hver serie. Påmelding for å seile med Nor Rating Shorthanded målebrev gjelder for hver hele serie. 2

3 SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER Onsdagsregattaene er underlagt kappseilingsregler som definert i «Kappseilingsreglene », klassereglene for NOR Rating og disse seilingsbestemmelsene. 2. BESKJEDER TIL DELTAKERNE Eventuelle tillegg eller endringer av disse seilingsbestemmelser vil bli annonsert på arrangørens offisielle oppslagstavle senest kl. 20:00 dagen før de trer i kraft. 3. KLASSER OG TIDSPROGRAM Det vil bli seilt i følgende klasser: KLASSEFLAGG KLASSENAVN RATING TIDSPUNKT FOR VARSELSIGNAL* STARTPULJE A - 0,890 Tidligst kl. 18:55. 1 A B 0,891 - Tidligst kl B U Ultra: Farr 30 Platu 25 1,047 og 0,907 Tidligst kl F Flerskrog Tidligst kl F.om. 2. sept., høstserie 5 gis varselsignal en time tidligere, tidligst kl. 17:55 for å unngå seiling i mørke. Startprosedyren vil begynne som angitt over, såfremt ikke annet signal for utsettelse eller annullering blir vist på land eller fra komitébåten. 4. SIGNALER Alle signaler vil bli gitt fra molo ved Lubbenes Seilsportsenter eller fra komitébåt. (Se vedlegg 2 for signalflagg som anvendes.) 5. BANEOMRÅDET - LØPENE Alle seilaser vil foregå med utgangspunkt i start fra molo ved Lubbenes Seilsportsenter. Ved baneseilas legges regattaen i det området av fjorden med best egnede vindforhold. Følg med på Blåbåtens plassering. Det seiles på faste merker og utlagte bøyer. Angitt løp vil bli gitt senest ved klassens varselsignal med nummerskilt ved startflagg. 3

4 Løp nr Løpsbeskrivelse Anbefalt vindretning for løp 1 Start ved Fjærestua Rundingsmerke 1 Brannstasjonen BB - Mål Fjærestua (V-Ø*) 2 Start ved Fjærestua Rundingsmerke 2 Mekgrunnen BB Mål Fjærestua (V-Ø*) 3 Start ved Fjærestua Rundingsmerke 3 Hyseskjærsflua BB - Mål Fjærestua (V-Ø*) 4 Start ved Fjærestua Rundingsmerke Retiro BB (kun for første runde og benyttes ikke når løp 4 etterfølger annet løp) - Rundingsmerke 4 Bollan BB V (svak vind) V (stabil god vind) V, SV N, NØ, SSV Mål Fjærestua (V-Ø*) 5 Start ved Fjærestua Rundingsmerke Kloakk SB (kun for første runde og NV, N, SØ benyttes ikke når løp 5 etterfølger annet løp) - Rundingsmerke 5 ved Grønningan BB Mål Fjærestua (Ø-V*) 6 Start ved Fjærestua Rundingsmerke 5 Årøgrunna BB Mål Fjærestua (Ø- Ø, NV (svak vind) V*) 7 Start ved Fjærestua Rundingsmerke Gulhaugflua BB Mål Fjærestua (Ø- Ø V*) 8 Baneseilas. Pølsebane: se side 6 for diagram * Retning for målgang Det kan seiles: - Flere runder av løp. Sørlige startbøye ved Fjærestua benyttes som rundingsmerke og skal passeres om babord. - Kombinasjoner av løp. Etter at første løp er utseilt skal startlinja krysses i motsatt retning av starten. Målgang: - Ved flere runder av løp eller ved kombinasjoner av løp skal mållinja krysses i retning fra det siste merket. Mållinja krysses fra vest mot øst når regattaen avsluttes med løp 1, 2, 3 og 4. Mållinja krysses fra øst mot vest når regattaen avsluttes med løp 5, 6, 7 og 8. Ved eventuell avkorting krysses mållinja i den retning som er riktig ifht om løpet ikke var avkortet. Dette endrer kappseilingsregel 28.2.c. Se også avkorting i punkt 10. Merkebeskrivelser: Merke Navn Beskrivelse Posisjon (omtrentlig) 1 Brannstasjonen Utlagt bøye sørvest for havn ved Brannstasjonen 62 44'14.3"N 7 11'32.2"E 2 Mekgrunnen Jernstake 62 43'23.2"N 7 5'52.8"E 3 Hyseskjærsflua Jernstake 62 43'20.5"N 4

5 7 10'24.9"E 4 Bollan Utlagt bøye mellom Bollan og Gåsøya 62 43'40.3"N 7 13'29.8"E 5 Grønningan Utlagt bøye NØ for Grønningan på grunne merket med dybde 9,2 m 5. Årøgrunna Utlagt bøye på grunne merket med dybde 9,7 m., sør for Årøgrunna 62 43'52.3"N 7 14'36.1"E 62 44'12.0"N 7 16'18.8"E 6. Gulhaugflua Jernstake 62 44'29.8"N 7 18'59.4"E Retiro Kloakk Utlagt bøye utenfor badebukt. Brukes som rundingsmerke etter start på løp 4. Hensikten med bøyen er å unngå lensestart. Utlagt bøye utenfor kloakkrenseanlegget. Brukes som rundingsmerke etter start på løp 5. Hensikten med bøyen er å unngå lensestart '20.6"N 7 13'10.1"E 6. STARTLINJE OG MÅLLINJE Start fra land: Startlinjen vil være mellom rød/hvit siktestang på molo ved Fjærestua og det ytterste startmerket. I tillegg ligger det indre begrensningsmerke ca. 25 m fra molo for å markere grunt farvann. Området mellom indre begrensningsmerke og molo skal i disse seilingsbestemmelsene betraktes som en hindring. (Se forklaring på Baneseilas (to regattaer i vårserie og to regattaer i høstserie): Startlinjen vil være mellom rød/hvit siktestang på komitébåt og et utlagt startmerke. Beskrivelse av baneseilas i vedlegg Mållinjen vil være lik startlinjen ved h.h.v. start fra land / komitébåt. Mållinjen skal krysses i retning fra det siste merket som ble rundet ihht 28.2.c. Ved eventuell avkorting av løpet skal mållinja krysses i den retning som er riktig ifht om løpet ikke var avkortet ihht regel 32.2.b. Dette endrer kappseilingsregel 28.2.c. Båter som har fullført løpet skal ikke krysse tilbake over mållinjen med seilene oppe eller være til hinder for båter som fortsatt kappseiler. 7. UTSETTELSE Utsettelse varsles med «AP standard» og to lydsignaler. Ett lydsignal når det fjernes. Startprosedyre vil starte tidligst 1 minutt etter at AP er fjernet. 8. STARTEN Klassene starter i henhold til regel 26. (5-4-1-Start). Startprosedyre: Min. til start Forklaring Flagg og lyd 5 min Varselsignal Lydsignal + Klasseflagg heises 4 min Klarsignal Lydsignal + Signalflagg heises 1 min Klarsignal Lydsignal + Signalflagg senkes 0 min Start Lydsignal + Klasseflagg senkes Tiden gjelder etter visuelle signaler og man skal se bort fra eventuelle svikt i lydsignalene. Klasse A starter i første start. Klassene B, U og F starter i andre start. Varselsignal for andre start tidligst 1 minutt etter foregående start. Se også punkt TILBAKEKALLING Tilbakekalling varsles ihht regel 26. Individuell tilbakekalling signaliseres med flagg «X» og ett lydsignal. Flagget vises inntil alle for tidlig startende har gått tilbake og startet på nytt, men maksimum i 4 minutter. Ingen lydsignaler når det senkes. 5

6 Generell tilbakekalling signaliseres med flagg «1. Likhetstegn» og to lydsignaler og ett lydsignal når det senkes. Ny startprosedyre vil starte tidligst ett minutt etter at «1. Likhetstegn» har blitt senket. 10. AVKORTING / FORLENGING / ENDRING Avkorting signaliseres ihht regel 32. Avkortning signaliseres ved signalflagg S og to lydsignal. Seilasen kan avkortes ved alle merker. Et merke skal passeres på den side som angitt i løpet. Ved avkorting skal mållinjen passeres i den retning som ville vært naturlig dersom løpet ikke var avkortet ihht regel 32.2.b. Dette endrer regel 28.2.c. Endring av neste legg av løpet varsles ihht regel 33. For onsdagsregatta er det kun aktuelt med tillegg av bane. Dette må varsles i forkant av passering Fjærestua med flagg C og fem repetitive lydsignal samt at det markeres med skilt med + og nummer på neste bane som indikerer hvilket løp som nå skal seiles. 11. ANNULLERING Annulering varsles ihht regel 32. En regatta kan når som helst annulleres. Annullering signaliseres med signalflagg «N» og 3 lydsignaler. Det betyr «Seilaser som er startet er annullert. Returner til startområdet. Det kan startes ny regatta». Se for øvrig kappseilingsreglene under Signaler for annulering. 12. MAKSIMALTID Maksimaltid for seilasen er 2,5 timer for alle klasser. Dersom første båt ikke har fullført innen 2 timer utvides maksimaltiden til 3 timer til å gjelde for alle båter. Båter som ikke har gått i mål innen dette tidspunkt vil bli registrert som DNF, (Fullførte ikke). 13. POENGBEREGNING Ved poengberegningen legges Appendiks A til grunn. 7 av 9 seilaser er tellende i vårserien og 7 av 10 seilaser er tellende i høstserien. Det beregnes overallresultat selv om starttidspunktet er forskjellig, begrunnet i at siden de raskeste båtene starter sist, vil båtene i større grad være samlet på banen og dermed ha mer like vindforhold. (Til info: Resultatlisten vil vise 1 stryk ved 4 seilte seilaser, 2 stryk ved 7 seilte seilaser, 3 stryk ved 10 seilte seilaser. Ved endt serie vil de 3 dårligste enkeltresultat strykes fra en båts totale poengsum). På baneseilasene kan det gjennomføres flere regattaer samme kveld. Disse regattaene vil da slås sammen som en serie. Ved poengberegningen legges Appendiks A til grunn. Sammenlagtresultat av hver enkelt kvelds regattaer blir benyttet som tellende resultat i vår-/høstserie. 14. PREMIERING 1/3 dels premiering i hver klasse med minimum 2 deltakere for h.h.v. vår- og høstserien. Premieutdeling vil foregå på Molde Seilforenings årsfest. 15. PROTESTER Båt(er) som har til hensikt å protestere skal umiddelbart rope PROTEST og tydelig vise et RØDT FLAGG. Rødt flagg skal vises så lenge den kappseiler. Protester skal varsles til et medlem av Regattakomiteen senest 30 minutter etter at siste båt har fullført seilasen. Protester leveres skriftlig på NSF standard protestskjema med alle saksopplysninger. Protestskjema fås utlevert fra Regattakomiteen. Ved protester oppretter regattakomiteen en protestkomite. Protestkomiteen behandler protester ved første rimelige anledning. 16. ALTERNATIV STRAFF Straff i henhold til Kappseilingsreglenes regel og Straff skal tas så snart som mulig etter et regelbrudd etter å ha seilt fri av andre båter. To-tørn straff = to stagvendinger, to jibber / En-tørn straff = en stagvending, en jibb. 17. ANSVARSFRASKRIVELSE Deltakerne i kappseilasene deltar ene og alene på eget ansvar, se Kappseilings Regel 4; «Avgjørelse om å 6

7 kappseile». Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter kappseilasen. 18. SIKKERHET En båt som trekker seg fra en seilas, skal underrette den ansvarlige for regattaen så snart som mulig. Sikkerhetskategori for Onsdagsregatta er 5. Se ISAF Offshore Special Regulations, Appendiks J. 19. FORSIKRING Hver deltakende båt må ha gyldig ansvarsforsikring. 20. ANNEN INFORMASJON Onsdagsseilas vår og onsdagsseilas høst er tellende i «Sesongpokalen». REGATTAKOMITEEN OPPFORDRER ALLE BÅTER TIL Å VISE HENSYN TIL NYE BÅTER SOM VIL PRØVE SEG PÅ REGATTASEILING. DET VÆRE SEG Å GI DEM NOK ROM TIL Å MANØVRERE I STARTEN OG VED MERKERUNDINGER, SAMT VÆRE BEHJELPELIG MED TING SOM SKJER I FORBINDELSE MED STARTPROSEDYRE OG SIGNALER SOM GIS. Vedlegg 1 7

8 Vedlegg 2 DE MEST ANVENDTE FLAGGENE Klasseflagg «A» Klasseflagg «B» Klasseflagg «U» Klasseflagg «F» Signalflagg «P» Signalflagg «X» Individuell tilbakekalling «1. Likhetstegn» Generell tilbakekalling «AP-standard» Seilaser som ikke er startet er utsatt. Signalflagg «S» Avkorting «N» Seilaser som er startet er annullert. C Endring av løp etter start Se vedlegg med alle flaggsignal fra Racing rules of Sailing (http://www.sailing.org/tools/documents/isafrrs final- %5B13376%5D.pdf). Usikker på reglene? Her er en plansje som gir god oversikt: Startansvar går på rundgang mellom båtene. Se terminlista for plan over dette. Dersom dato ikke passer, er du selv ansvarlig for å skaffe noen andre til å stå som ansvarlig. Navn og mobiltelefonnummer på erstatter skal meldes til Regattakomiteen i rimelig tid. Regattakomiteen 2015 Leder: Geir Oterhals Mob: Are Haslund Mob: Petter Aaberg Holen Mob: Cecilie Helen Wold Mob:

9 Vedlegg: Alle flagg og lydsignal (http://www.sailing.org/tools/documents/isafrrs final-%5b13376%5d.pdf) 9

10 10

Molde Seilforening inviterer til Jazzregatta 2015 Lørdag 18. juli, kl 13.00

Molde Seilforening inviterer til Jazzregatta 2015 Lørdag 18. juli, kl 13.00 Molde Seilforening inviterer til Jazzregatta 2015 Lørdag 18. juli, kl 13.00. 1 SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1. Regattaen vil være underlagt «reglene» slik disse er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016,

Detaljer

Inviterer til DOUBLEHANDED

Inviterer til DOUBLEHANDED Inviterer til DOUBLEHANDED 15. sept. 2012 1 DOUBLEHANDED SEILINGSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Regattaen er underlagt «reglene» slik disse er definert i Kappseilingsreglene 2009-2012 og Klassereglene for

Detaljer

Nordenfjeldske Seileruke i Molde 2013

Nordenfjeldske Seileruke i Molde 2013 Nordenfjeldske Seileruke i Molde 2013 10. - 13. juli Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser 1. Regler Seilasene vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013 2016. NORrating

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSE FOR ONSDAGSREGATTAER I BÆRUM SEILFORENING APRIL - OKTOBER 2012

SEILINGSBESTEMMELSE FOR ONSDAGSREGATTAER I BÆRUM SEILFORENING APRIL - OKTOBER 2012 SEILINGSBESTEMMELSE FOR ONSDAGSREGATTAER I BÆRUM SEILFORENING APRIL - OKTOBER 2012 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene for 2009 2012, klassevedtekter

Detaljer

Regel C.4.1 i klassereglene for IF klassen gjelder ikke, så antallet besetningsmedlemmer er fritt.

Regel C.4.1 i klassereglene for IF klassen gjelder ikke, så antallet besetningsmedlemmer er fritt. SEILINGSBESTEMMELSE FOR ONSDAGSREGATTAER I BÆRUM SEILFORENING APRIL - OKTOBER 2014 (Oppdatert 02.06.14) 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i kappseilingsreglene for 2013

Detaljer

Seilingsbestemmelser

Seilingsbestemmelser Seilingsbestemmelser 1 REGLER 1.1 Organiserende myndighet er Malvik- og Stjørdal Seilforening. 1.2 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene samt vedtektene for Nordenfjeldske

Detaljer

KRETSMESTERSKAP FOR JOLLER 2013 Zoom8 Optimistjolle RS Feva Laser 4.7/Radial/standard 29er. 14. og 15. september 2013

KRETSMESTERSKAP FOR JOLLER 2013 Zoom8 Optimistjolle RS Feva Laser 4.7/Radial/standard 29er. 14. og 15. september 2013 KRETSMESTERSKAP FOR JOLLER 2013 Zoom8 Optimistjolle RS Feva Laser 4.7/Radial/standard 29er 14. og 15. september 2013 Moss Seilforening Strandpromenaden 22, 1516 Moss Tlf 69275101 e-post: post@moss-seilforening.org

Detaljer

KLASSEMESTERSKAP. for. SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE

KLASSEMESTERSKAP. for. SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE KLASSEMESTERSKAP for SOLING, PRINCESS IOD og RS ELITE 22. 23. august 2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 NSFs og NIFs

Detaljer

Tønsberg Seilforening

Tønsberg Seilforening ÅPENT NORGESMESTERSKAP 2015 FOR ORCi KLASSEN Dato: 12-13. september 2015 Organiserende myndighet: Tønsberg Seilforening Adresse: Fjærholmveien 182, 3132 Husøysund Faks: 33 38 73 65 Telefon: 33 38 42 10

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER

SEILINGSBESTEMMELSER Norgesmesterskap Andunge 2010 (Åpent) 13.08.2010 15.08.2010 Asker Seilforening Box 52, 1371 Asker Blakstad Bryggevei 9, Asker Tlf: 66798819 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt

Detaljer

NOR Rating Tur og hav, Rankingregatta shorthanded. 1. juni 2013

NOR Rating Tur og hav, Rankingregatta shorthanded. 1. juni 2013 Breidangen Rundt NOR Rating Tur og hav, Rankingregatta shorthanded 1. juni 2013 Arrangør/organiserende myndighet: Drammens Seilforening, www.dsf.no Holmestrand Seilforening: : www.holmestrandseil.no SEILINGSBESTEMMELSER

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER. for Telenor-regattaen 2012. Torsdag 6. september

SEILINGSBESTEMMELSER. for Telenor-regattaen 2012. Torsdag 6. september SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2012 Torsdag 6. september 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2009-2012, Norges Seilforbunds forskrifter, reglene for den (de)

Detaljer

NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER

NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER NM KNARR 20. - 21. JUNI 2015 SEILINGSBESTEMMELSER 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene 2013-2016. 1.2 Norges Seilforbunds Regler for arrangement av

Detaljer

MILDESKVETTEN 2015. Tur- / Havseilere. Lørdag 9. mai - kl. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER

MILDESKVETTEN 2015. Tur- / Havseilere. Lørdag 9. mai - kl. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER MILDESKVETTEN 2015 Tur- / Havseilere Lørdag 9. mai - kl. 12.00 SEILINGSBESTEMMELSER Versjon av 7. mai 2015 Seilingsbestemmelsene kan bli endret uten forvarsel helt frem til kl. 12.00 fredag 8. mai 2015.

Detaljer

Haugesund Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER Haugesund Race Weekend 2012

Haugesund Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER Haugesund Race Weekend 2012 0 SIKKERHET / NYTTETRAFIKK Haugesund Seilforening 0.1 Sikkerhet har førsteprioritet i Haugesund Race Weekend. Karmsundet og sjøområdene rundt Haugesund er periodevis tett trafikkert av nyttefartøyer. Strømforholdene

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015

SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015 SEILINGSBESTEMMELSER Klubbmesterskap 30. mai 2015 Samling på Oslo seilforenings regattaområde vest for Langøya. kl 14.00 Regattaen er åpen for OS Rating og Express båter. Skipper må være medlem av Oslo

Detaljer

Mercury HØSTCUP FOR JOLLER 11. -12. OKTOBER 2014 v.5

Mercury HØSTCUP FOR JOLLER 11. -12. OKTOBER 2014 v.5 SEILINGSBESTEMMELSER FOR Mercury HØSTCUP FOR JOLLER 11. -12. OKTOBER 2014 v.5 1. REGLER Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 2. REGISTRERING Alle båter må registrere

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007

SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007 SEILINGSBESTEMMELSER for Telenor-regattaen 2007 Vestfjorden Seilforening. 1. REGLER Regattaen vil være underlagt ISAFs Kappseilingsregler for 2004-2008, Norges Seilforbunds forskrifter, reglene for den

Detaljer

Bodø Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER. BSF sponses av

Bodø Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER. BSF sponses av Bodø Seilforening SEILINGSBESTEMMELSER BSF sponses av Seilingsbestemmelser 2015. Formål: Bodø seilforenings Tirsdagsserie er en ukentlig seilas for tur- og havseilere. Målsettingen er å aktivisere så mange

Detaljer

Stord Rundt. 13.- til 15. juni. Seilingsbestemmelser

Stord Rundt. 13.- til 15. juni. Seilingsbestemmelser 13.- til 15. juni 2014 Stord Rundt Bergens Seilforening og Stord Seilforening ønsker deg velkommen til årets Stord Rundt og Sunnhordland Race. Vi ønsker deg en God Seilas! Seilingsbestemmelser SEILINGSBESTEMMELSER

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER NORGESCUP 2-2.4 METRE R 2014. Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening

SEILINGSBESTEMMELSER NORGESCUP 2-2.4 METRE R 2014. Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening Karmøy 28. 29.Juni 2014 Organiserende myndighet: Karmøy Seilforening 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 De nasjonale klassereglene for 2.4mR

Detaljer

Nordhordland Seilforening. ønsker. velkommen til. Høststormseilasen. 14. 15. september 2013. Invitasjon og Seilingsbestemmelser

Nordhordland Seilforening. ønsker. velkommen til. Høststormseilasen. 14. 15. september 2013. Invitasjon og Seilingsbestemmelser Nordhordland Seilforening ønsker velkommen til Høststormseilasen 14. 15. september 2013 Invitasjon og Seilingsbestemmelser E- mail: regatta@nordhordlandseilforening.org 1. Hilsen fra Nordhordland Seilforening

Detaljer

Seilingsbestemmelser for CSF Raceweekend shorthanded 23. August 2015

Seilingsbestemmelser for CSF Raceweekend shorthanded 23. August 2015 Seilingsbestemmelser for CSF Raceweekend shorthanded 23. August 2015 REGLER: Regattaen vil være underlagt ISAF's kappseilingsregler, NSF's forskrifter med de skandinaviske seilforbunds tillegg, samt regler

Detaljer

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 PARAGRAF 1 1.1. Norgesmesterskap kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF godkjent klasseklubb. 1.2 NSFs styre bestemmer

Detaljer

SEILINGSBESTEMMELSER Big Boat Stavanger 2014

SEILINGSBESTEMMELSER Big Boat Stavanger 2014 1 REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene. 1.2 Kappseilingsreglene (RR) vil bli endret som følger: 1.2.1 Innledningen til DEL 4 som angitt i SB 4.3 1.2.2

Detaljer

Race. Moss Seilforening. 1510 Moss

Race. Moss Seilforening. 1510 Moss 16. 18. august 2013 Seilingsbestemmelser NORGESMESTERSKAP for Kite Course Race på vann i Moss 16. 18. august 2013 Organiserende myndighet er Moss Seilforening 1. REGLER ORGANISERENDE MYNDIGHET: Moss Seilforening

Detaljer

Lørdag 26. april 2014 Stevnet varer fra kl 09:00 til premieutdeling er ferdig. Organiserende myndighet: Askøy Seilforening

Lørdag 26. april 2014 Stevnet varer fra kl 09:00 til premieutdeling er ferdig. Organiserende myndighet: Askøy Seilforening Lørdag 26. april 2014 Stevnet varer fra kl 09:00 til premieutdeling er ferdig. Organiserende myndighet: Askøy Seilforening Askøy Seilsportssenter, Askøy Vi ønsker alle hjertelig på årets pølsebaneregatta

Detaljer

Nordhordland Seilforening. ønsker. velkommen til. Høststormseilasen. 15. 16. september 2012. Invitasjon og Seilingsbestemmelser

Nordhordland Seilforening. ønsker. velkommen til. Høststormseilasen. 15. 16. september 2012. Invitasjon og Seilingsbestemmelser Nordhordland Seilforening ønsker velkommen til Høststormseilasen 15. 16. september 2012 Invitasjon og Seilingsbestemmelser E- mail: regatta@nordhordlandseilforening.org 1. Hilsen fra Nordhordland Seilforening

Detaljer

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2014

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2014 REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2014 PARAGRAF 1 1.1. Norgesmesterskap kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF godkjent klasseklubb. 1.2 NSFs styre bestemmer

Detaljer

Seilings bestemmelser Thon Hotel Halden

Seilings bestemmelser Thon Hotel Halden 1. REGLER 1.1 Regattaen vil være underlagt reglene slik de er definert i Kappseilingsreglene, Skandinavisk Seilforbunds tillegg, nasjonale forskrifter samt klassereglene for NOR Rating. 1.2 Reklameregler

Detaljer