uristkontakt Pasientjournaler på sykejus friskmeldt Lov og lege på lag: Bunnen endelig nådd? Flere ferskinger får jobb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "uristkontakt Pasientjournaler på sykejus friskmeldt Lov og lege på lag: Bunnen endelig nådd? Flere ferskinger får jobb"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR ÅRGANG uristkontakt Lov og lege på lag: Pasientjournaler på sykejus friskmeldt Bunnen endelig nådd? Flere ferskinger får jobb Marie Antoinette vs Victor N: Diamanter danker ut et piano Lønnsstatistikken for 2003

2 LEDEREN Pensjon på agendaen Pensjonskommisjonen la frem sin innstilling 13. januar. Saken har vært godt profilert i media, og debatten er allerede i full gang. Folketrygdens pensjonsordning er en bærebjelke i arbeidslivet og en av de viktigste komponentene i velferdsstaten. Pensjon er imidlertid tradisjonelt noe de fleste først tenker på når helsen svikter eller noen måneder før man går av. Det er grunn til å tro at forslagene som nå er lagt på bordet, vil endre dette. Pensjonsspørsmål vil bli et viktig tema i det kommende stortingsvalget og ikke minst i de fremtidige lønnsoppgjørene. Realitetene er ubehagelige, og tendensen til å fornekte problemene er allerede representert i debatten. Eldrebølgen er et uomtvistelig faktum, på samme måten som den fremtidige underdekningen i folketrygden. Går man inn for å videreføre folketrygden uendret, må man ha et veldig optimistisk syn på norsk økonomi i fremtiden. Ærlighet fra våre politikere er mer enn noen gang viktig. Vi velger å tro at de politiske realitetene allerede er på plass, selv om vi nok også vil se forsøk på å oppnå kortsiktig politisk gevinst i debatten. Situasjonen er politisk uoversiktlig. Mange yrkesutøvere har tjenestepensjonsordninger. Det er et stort spenn mellom gode og dårlige ordninger. De nye opptjeningsreglene slår ulikt ut, der noen blir vinnere og andre tapere. Statsansatte har en gunstig ordning gjennom dagens Statens pensjonskasse (SPK). Det hører med til historien at opp mot arbeidstakere ikke er dekket av noen tjenestepensjonsordning i det hele tatt. De er fullt ut avhengige av en folketrygd som i fremtiden vil være direkte knyttet til inntekt og som avkortes hvis man går av før 67 år. Lang utdanning, omsorgspermisjoner og deltidsarbeid vil definitivt ikke lønne seg etter de nye reglene. Det politisk sprengstoffet er slik sett ikke mangelvare. Situasjonen representerer en betydelig utfordring for Norges Juristforbund (NJ). Som fag- og profesjonsforening er medlemmenes arbeidsvilkår en primær oppgave for oss. NJ har i tillegg en betydelig andel medlemmer i offentlig sektor. SPK foreslås nedtrimmet ved at bruttogarantien, som gir rett til 66 prosent av sluttlønn uansett folketrygd, foreslås fjernet. Dessuten skal særaldersgrensene bort. Tilsvarende vil skje i kommunal sektor. En god tjenestepensjonsordning har vært en av flere komponenter som til sammen har gjort det akseptabelt å jobbe i offentlig sektor. Fortsatt er lønnsnivået lavt sammenlignet med privat sektor. Hvis fordelen som ligger i en solid og sikker tjenestepensjonsordning blir svekket, må hele rammen diskuteres. Skal jobbsikkerheten og arbeidsvilkårene være som i privat sektor, må også lønnsnivået være deretter. Dette må vi si klart fra om. Håndtering av pensjonsreformen krever en gjennomtenkt og konsekvent strategi. Vi må engasjere oss både gjennom Akademikerne og på egen hånd. Innenfor offentlig sektor er vi helt klart i en forsvarsposisjon. Det kan være strategisk uklokt å avvise enhver diskusjon om dagens tjenestepensjonsordninger. Innflytelse oppnås gjennom å formulere forslag og alternativer. Mer enn noen gang er det viktig å kunne presentere løsninger og kompromisser som bidrar til å opprettholde sentrale goder for våre medlemmer. Juristkontakt Medlemsblad for Norges Juristforbund Ansv. redaktør: Erik Graff Redaktør: Jan Lindgren Journalist: Ole-Martin Gangnes Design/layout: Kristine Steen, PDC Tangen as Teknisk produksjon: PDC Tangen as, Aurskog Annonsekontakt: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Signerte artikler står for forfatternes egne synspunkter. Det samme gjelder intervjuobjekters uttalelser. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Redaksjonen avsluttet 20. januar 2004 Forsidefoto: Vera S. Graasten Norges Juristforbund Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo Internett: E-post: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Postgiro: Adresse- og stillingsendringer: E-post: Bank/forsikring: Medlemsrådgiveren Telefon: Hovedstyret: Leif Lie (leder) Kari Østerud (nestleder) Nina Sandborg Stephensen Ansten Klev (NJ-S) Karl Marthinussen (NJ-A/DNA) Jan Erling Berg (NJ-P) Per Ragnar Bronken (NJ-Stud) Liselotte Aune Lee (NJ-K) Svein Kristensen (NJ-D/DnD) Generalsekretær: Erik Graff Erik Graff er generalsekretær i Norges Juristforbund.

3 Juristkontakt 1/ Lønn Norges Juristforbunds lønnsstatistikk for 2003 er klar. Tabellene finner du i Juristkontakt og på Sjekk din egen lønn mot gjennomsnittet. Sykejus Lov og leger må spille på lag når personvernet skal sikres ved overgangen til elektroniske pasientjournaler. De lyktes på Ullevål Leder: Pensjon på agendaen Lønnsundersøkelsen 2003: Statsansatte opp 35 prosent i snitt Siden sist Lov og lege på lag: Diagnose: Jus Domstolkartet endret fra årsskiftet Nye jurister våren 2003: Flere ferskinger får jobb Dansk stressundersøkelse: Kveldsskiftet Vil at dommere skal åpne seg mer Vil slippe ut flere fanger Sivilombudsmannen Klagesak om reguleringsplan: Var fylkesmannen inhabil til å treffe vedtak? Stress Én av tre danske jurister tar med seg jobb hjem, både om kveldene og i helgene. Og kvinnene er like ivrige som mennene. Lysning Litt flere ferske jurister fra vårkullet 2003 har fått jobb etter et halvår enn fra kullet høsten Men mange har bare midlertidige stillinger Meninger Politimester Håvard Fjærli: Politireformen vil styrke kriminalitetsbekjempelsen og rettssikkerheten Politisk rådgiver Nils-Ola Widme, AAD: Var det grunn til forvirring i Statskonsult-saken? Lars Owe Kristiansen/Tanya Marie Samuelsen/Torgeir Bjørnaraa, AAD: Den rettslige situasjonen ved utskilling av statlig virksomhet Advokat Ola Fæhn: Eierskifteforsikring kanskje er de så ille? Advokat Siri Johanne Krafft: Et generelt «as-is»-forhold omfatter også forskriftsfeil Advokatfullmektig Bernhard Halvorsen jr: Voldsoffererstatning Stilling ledig Hva skjer? Norges Juristforbunds årskonferanse 2004 Representantskapsmøtet Diamanter En megasvindel rundt et diamanthalsbånd felte en kardinal og vanæret en dronning etter en legendarisk rettssak. Men hva har dette med en statsråds piano å gjøre? Klart svar Diskriminering i arbeidsforhold Kutt i overtidsmidlene Organisering av medlemsgrupper/-foreninger i NJ-K Kommisjonen har talt: Pensjonsklemma truer mange Ny stilling eller adresse? Annonseinformasjon Jurister 64 Bakenfor Victor Normanns piano: En kardinal, en dronning og et skjebnesvangert halsbånd

4 Lønnsundersøkelsen 2003: Statsansatte opp 35 % i snitt Gledelig at de offentlig ansatte juristene har kommet opp i lønn. Men vi har ingen grunn til å hvile på laurbærene, mener forhandlingssjef Gry Hellberg Munthe i Norges Juristforbund. Konkurransen mellom arbeidsgivere i offentlig sektor er blitt hardere, sier samfunnspolitisk sjef i Norges Juristforbund, Janne Log Røren. De offentlig ansatte juristene har samlet sett hatt den største prosentvise lønnsøkningen de siste årene. I stat og kommune har den gjennomsnittlige økningen for denne perioden vært på henholdsvis 35 og 30 prosent. Men forskjellene innenfor disse sektorene, og særlig i staten, er svært store. Lønnsnivået ligger dessuten fortsatt langt under det som råder i privat sektor. Selv om privatansatte jurister i snitt bare har hatt 19 prosent lønnsøkning de samme fire årene, er utgangspunktet her en markant høyere årslønn. Gapet mellom offentlig og privat ansattes lønn øker etter totre år i jobben, sier forhandlingssjef Gry Hellberg Munthe i Norges Juristforbund. Av Ole-Martin Gangnes Vi har lykkes med å få hevet lønnen til en del grupper i statlig sektor, og lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor er noe redusert. Det er vi naturligvis glade for, men på langt nær alle har fått så mye som 35 prosent i fireårsperioden, sier forhandlingssjef Gry Hellberg Munthe i Norges Juristforbund. Vi må heller ikke se oss blinde på prosenter. 35 prosent økning i staten regnes fra et utgangspunkt på kr , mens de privates 19 prosent regnes ut fra kr Dermed blir ikke forskjellen så stor. Jevnere begynnerlønn Forskjellen i begynnerlønn mellom offentlig og privat sektor er ikke lenger så stor som den var. Nå er det mellom og kroner i forskjell for de nye juristene. Før var det mer, fortsetter Hellberg Munthe. Selv om gapet har minket for begynnerlønnen, øker det desto mer lenger ut i yrkeskarrieren. Vi ser at lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor ligger der de alltid har vært etter to-tre år. Da er den på kroner, forteller Hellberg Munthe. Men jobber ikke ansatte i privat sektor mer enn de offentlig ansatte? Forskjellene i arbeidstid er ikke så store. Vi har tall som viser at private jobber noe mer, men ikke så mye mer som det i mange sammenhenger blir gitt inntrykk av. Undersøkelsen viser at i det i de største gruppene ikke er store forskjeller, sier hun. Ny positiv trend Hellberg Munthe er glad for den positive lønnsmessige utviklingen for de offentlig ansatte. Dette er ny trend, og den viser at vi har kommet i gang med å få de offentlige opp i lønn. Den jobben bør fortsette. Det at begynnerlønnen har steget en del, betyr ikke at Norges Juristforbund kan lene seg tilbake når det gjelder denne gruppen. Gapet mellom offentlig og privat sektor er fortsatt for stort, sier hun. Samtidig vil jeg presisere at vi selvfølgelig også skal ivareta de privatansatte. Samfunnspolitisk sjef i Norges Juristforbund, Janne Log Røren, mener lønnsundersøkelsen viser at konkurransen om juristene øker i det offentlige. Konkurransen mellom arbeidsgiverne i denne sektoren er blitt hardere. Det fører til et lønnsrykk, sier hun. Log Røren peker også på at forskjellen kan skyldes økonomiske svingninger. Det har vært en periode med dårlige tider i privat sektor. Men vi ser også at det offentlige er blitt et bra arbeidssted for karrierebevisste jurister, sier hun. Menn tjener mest Når det gjelder lønnsfordeling mellom kjønnene, viser undersøkelsen at mannlige jurister i staten har hatt en høyere lønnsøkning enn kvinner. I løpet av fire år har forskjellen økt med fem prosent, og menn tjener nå 20 prosent mer enn kvinnelige jurister. I privat sektor har det gått andre veien. Kvinner har hatt en bedre lønnsutvikling enn menn, men tjener fortsatt 15 prosent mindre enn sine mannlige kolleger. I kommunal sektor har kvinner og menn hatt lik lønnsutvikling de siste fire årene. Lønnsundersøkelsen har ikke tatt hensyn til tillegg som gratiale, overtidsgodtgjørelse, vakttillegg, fri pensjonspremie og andre skattepliktige fordeler. 4 Juristkontakt

5 Oppsummering sektor for sektor Privat sektor (sysselsetter 44 prosent) Juristene har hatt en lønnsøkning på 19 prosent de siste fire årene. Kvinnelige jurister har hatt høyere lønnsvekst enn menn i denne perioden. Menn tjener likevel 15 prosent mer enn kvinner. Har høyest lønnsspredning, og den er økende. Lønn uavhengig av alle variabler: kroner (median) kroner (gjennomsnitt). Gjennomsnittslønn for kvinner og menn uavhengig av alle variabler: Kvinner kroner menn kroner. Statlig sektor (sysselsetter 33 prosent) Juristene har hatt en lønnsøkning på 35 prosent de siste fire årene. Mannlige jurister har hatt høyere lønnsvekst enn kvinner i denne perioden. Menn tjener 20 prosent mer enn kvinner. Det er fem prosentpoeng mer enn for fire år siden. Det har vært en større lønnsspredning de siste fire årene. Lønn uavhengig av alle variabler: kroner (median) kroner (gjennomsnitt). Gjennomsnittslønn for kvinner og menn uavhengig av alle variabler: Kvinner kroner menn kroner. Kommunal sektor (sysselsetter 5 prosent) Juristene har hatt en lønnsøkning på 30 prosent de siste fire årene. Kvinner og menn har hatt lik lønnsutvikling i fireårsperioden. Jurister i fylkeskommuner tjener mer enn i kommuner. Jurister i kommuner med under ti tusen innbyggere og over femti tusen innbyggere tjener best. Lønn uavhengig av alle variabler: kroner (median) kroner (gjennomsnitt). Gjennomsnittslønn for kvinner og menn uavhengig av alle variabler: Kvinner kroner menn kroner. Juristkontakt

6 Her er tabellene: Sjekk lønnen din! Her kan du sjekke hvordan du ligger an lønnsmessig i forhold til dine juristkolleger. Statistikken omfatter jurister i alle sektorer og utgjør brutto årslønn per 1. september De eneste som i utgangspunktet ikke omfattes av statistikken, er privatpraktiserende advokater og andre selvstendig næringsdrivende. Alle andre er med. Noen begrepsavklaringer Median er den midterste lønnssats når lønnssatsene i vedkommende gruppe er ordnet etter størrelse. Gjennomsnitt er summen av lønnssatsene i vedkommende gruppe delt på antall personer. Lønnsbegrepet omfatter ikke gratiale, overtidsgodtgjørelse, vakttillegg, fri pensjonspremie og andre skattepliktige fordeler. Undersøkelsen er kvantitativ og ble gjennomført både postalt og elektronisk. Norges Juristforbund arbeider fortsatt for en fullstendig overgang til elektroniske utsendelser. Du finner også hele lønnstatistikken for 2003 på PRIVAT SEKTOR Tabell 1a: Årslønn etter eksamensår Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 1b:Ansatt advokat i advokatfirma Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Juristkontakt

7 Tabell 1c: Ansatt advokatfullmektig i advokatfirma Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 1d: Bank/finans/forsikring Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 1e: Industri/shipping Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 1f: IKT Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 1g: Konsulent- og rådgivningsvirksomhet Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Juristkontakt

8 Tabell 1h: Organisasjon Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 1k: Annet Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 1i: Revisjon Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 1j: Øvrig servicenæring Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total STATLIG SEKTOR Tabell 2a: Årslønn etter eksamensår Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Juristkontakt

9 Tabell 2b: Forvaltning Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 2d: Politi/påtalemyndighet Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 2c: Domstoler Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 2e: Annet Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Juristkontakt

10 KOMMUNAL SEKTOR Tabell 3a: Årslønn etter eksamensår Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 3b: Under innbyggere Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 3c: Fra til innbyggere Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 3d: Fra til innbyggere Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 3e: Over innbyggere Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Juristkontakt

11 Tabell 3f: Fylkeskommune Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total NAVO total Tabell 4a: Årslønn etter eksamensår Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 4b: NAVO Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Tabell 4c: NAVO Helse Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total SAMTLIGE SEKTORER Tabell 5: Årslønn i forhold til eksamensår Årskull Antall Median Gj.snitt Før Total Juristkontakt

12 Siden sist Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Skilsmissepapirer i 600 kg safe For å unngå at skilsmissepapirene til Spanias neste dronning, Leticia Ortiz, faller i gale hender, skal de lagres i en 600 kg tung stålsafe. Det melder avisen El Mundo i følge TV2. Justisdepartementet i Madrid har gått til anskaffelse av en slik safe etter at en dommer etterlyste en sikker lagringsplass for papirene. Ortiz, som i mai gifter seg med Spanias kronprins Felipe, har tidligere vært gift. Hun ble skilt i Dommeren fryktet at papirene kan bli stjålet og de svært personlige opplysningene havne i sladrepressen. Konfliktrådene overtatt av staten Fra 1. januar har Justisdepartementet fullt faglig og administrativt ansvar for de 22 konfliktrådene rundt i landet. Antall råd er redusert fra 36. Sekretariatet for konfliktrådene er opprettet i Oslo. Målet er at den nye organiseringen skal gi bedre tilgjengelighet for publikum. Ifølge departementet har konfliktrådenes potensial som alternativ til tradisjonelle straffereaksjoner så langt ikke vært utnyttet godt nok. Meglerne skal fortsatt oppnevnes lokalt i den enkelte kommune. Tillater hemmelige fanger USAs høyesterett støtter amerikanske myndigheters hemmeligholdelse av identiteten på personer som er arrestert i forbindelse med terrorangrepene 11. september Høyesterett avviste på nyåret en anke fra en rekke menneskerettsgrupper, som mener at det er i strid med grunnloven å holde pågripelsene hemmelige. Domstolen fastholder at det er nødvendig med hemmelighold på grunn av landets sikkerhet. Retten mener at offentliggjøring vil kunne gjøre det lettere å planlegge fremtidige terrorangrep, samt utsette vitner for fare under etterforskningen, melder NTB. Ulik domspraksis for innvandrere Samtlige dommer mot innvandrere i Oslo tingrett i 2001 er gjennomgått av juristen Vår Na-Ji Grytbakk, sammen med relevante dommer fra andre rettsinstanser. I en hovedoppgave konkluderer hun med at dommerne har helt ulik praksis når de skal vektlegge tiltaltes bakgrunn ved skyldspørsmål og straffutmåling. Hvor mye den fremmede kulturen har å si for avgjørelsen i en rettssak, kommer an på dommeren og tidligere rettspraksis. Eksempler jeg har samlet, viser at fremmed kultur både kan være et argument for strengere straff og for mildere straff, sier Grytbakk til Aftenposten. Kritisk til privatetterforskere Kripos-sjef Arne Huuse liker dårlig bruken av privatetterforskere i straffesaker. Ifølge Huuse opplever Kripos stadig oftere at folk som tiltales for grove kriminelle handlinger, bruker privatetterforskere i håp om å bli renvasket. Dette har jeg lite til overs for. Forsvarerne burde heller melde inn til oss om de mener det er spor som trenger nærmere etterforskning i stedet for å engasjere privatetterforskere, sier Huuse til P4 Nyhetene. Privatetterforsker Harald Olsen er uenig: Politiet og byråkratiet lever i den tro at det kun er dem som klarer å framskaffe viktige opplysninger i en sak. Det er ikke tilfelle, og det viser flere saker jeg har vært involvert i, sier han. Ikke plass for intelligente barn i Norge I Norge har intelligente barn ingen rettigheter. Det står i loven, skriver professor Martin Ystenes ved NTNU i en kommentare på forskning.no. Norge har juridisk sett ingen plass for slike barn, mener han. I Opplæringsloven står det klart at de ikke skal få spesielle tilbud. «Elevar som har føresetnader for å lære raskare og meir enn gjennomsnittet, har ikkje rettar etter kapittel 5 i lovutkastet». Særlig evnerike elever er likevel omfattet av det generelle målet om elevtilpasset opplæring, men bare «i den grad den ordinære opplæringssituasjonen gir rom for det». Som den eneste gruppen er dermed den generelle rettigheten avgrenset for slike barn, skriver Ystenes. Om militære operasjoner Jusprofessor Ståle Eskeland holdt før jul et mye omtalt foredrag i Oslo Militære Samfund. Temaet var militære operasjoner i utlandet, og interesserte kan lese det på: Fjerner rett til skilsmisse Muslimske kvinners rett til å skille seg, strykes ut ved mange islamske ekteskapsinngåelser i Norge. Ifølge slike ekteskapsattester er en skilt kvinne fortsatt gift om hun reiser til foreldrenes hjemland, skriver Dagsavisen. Det er i forbindelse med Kvinnevoldsutvalgets arbeid at representanter fra ungdoms- og kvinneforumet til en av de største muslimske menighetene i Norge, Minhaj-ul-Quran, har fortalt utvalget om tilfeller hvor kvinnenes rett til å skille seg, strykes ut i den islamske vielsesattesten. 12 Juristkontakt

13 Krever tilbakebetaling fra kirken «Katolikker for likhet blant trossamfunn i Danmark» har siden 2001 jobbet for å få endret det de mener er statskirkens diskriminering av andre trossamfunn. Nå saksøker en katolsk kvinne staten for via kirkeordningen å diskriminere ikke-medlemmer. Det melder Vårt Land. Hun krever at ekstrautgifter til ektefellens begravelse og skattebetaling til forkynnelse av folkekirkens prester betales tilbake. Jeg hadde godtatt at alminnelig skattebetaling gikk til bevaring av folkekirkens historiske bygninger. Men vi mener det er i strid med religionsfriheten og grunnlovens bestemmelser å betale vanlig, tvungen skatt til folkekirkens forkynnelse, sier hennes advokat Tyge Trier til Kristeligt Dagblad. Butikkran opp 43 prosent Antallet butikkran i Oslo gikk dramatisk opp i fjor. De siste tre årene har det vært en stabil nedgang; nå er trenden snudd, melder NRK. Økningen i fjor var på hele 43 prosent. Pensjoneres ved 63 år For femtiåringene i 2002 var forventet pensjoneringsalder 63,4 år, viser tall fra Rikstrygdeverket. Et mer relevant tall enn det som til nå har preget debatten om gjennomsnittlig pensjoneringsalder, mener Nova-forsker Axel West Pedersen. Gjennomsnittstallet 58 år er et helt meningsløst tall når vi diskuterer tidlig avgang fra arbeidslivet. Bak tallet skjuler det seg mennesker som aldri har vært i arbeid, som kanskje har vært uføre hele sitt liv, sier han i følge Senter for seniorpolitikk. Mange etterforsket få dømt Siden 11. september 2001 har rundt personer blitt etterforsket av amerikanske myndigheter for terror. Men under én av tre er blitt tiltalt. Enda færre, 879 personer, er blitt kjent skyldig. Det viser en undersøkelse laget ved Syracuse-universitet i USA, i følge NTB. Bare fem personer har fått 20 år eller mer bak murene. Kritikere har stilt spørsmål ved om justisminister John Ashcroft har overdrevet i jakten på terrorister. Justisdepartementet og FBI tilbakeviser kritikken og hevder at studien er basert på en gammeldags måte å oppfatte kriminalitet på. Arbeidsledighet smitter Arbeidsledighet kan smitte, i følge svenske forskere. Dersom du bor i områder hvor mange er uten arbeid, går du mest sannsynlig arbeidsledig mye lenger enn om du bor i områder med lav arbeidsledighet. Grunnen kan være at de sosiale forholdene er selvforsterkende, sier forskerne i følge forskning.no. I nabolag med høy arbeidsledighet vil det være sosialt akseptert å være arbeidsledig, mener forskerne. Dermed vil den enkelte ikke være like aktiv på søkermarkedet og dermed gå lenger arbeidsledig. Det motsatte skjer i et nabolag hvor få er arbeidsledige. Kriminalitet som stinker DNA fra etterlatte ekskrementer kan muligens avsløre en svensk innbruddstyv. Tyven, som stjal datautstyr for kroner, glemte nemlig å skylle ned på toalettet etter seg. Det var på en papirfabrikk i Dalsland i Sverige en innbruddstyv raidet kontorene for datautstyr. Han tok seg også tid til et toalettbesøk før han stakk. Tyven glemte imidlertid å skylle ned. Politiet har nå sikret seg DNA fra det stinkende sporet, melder svenske Aftonbladet som siterer avisen Bohusläningen. Juristkontakt

14 Siden sist Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Positiv dansk maktutredning Også i Danmark har man hatt en maktutredning i arbeid de siste årene. De foreløpige konklusjonene er helt annen lesning enn i den norske varianten. Folkestyret lever og har det godt, lyder det fra Danmark. Men det står foran betydelige utfordringer. Mange har latt seg provosere av konklusjonene. Det er interessant at folk kan bli så provosert av at man punkterer en myte om forfall. Noen blir svært sinte. Vi mener imidlertid at man ikke skal føre en politikk som er basert på en forfallsmyte som ikke stemmer, sier leder for den danske maktutredningens forskningsledelse, Lise Togeby, til DJØF Bladet. Juridiske databaser i vekst Selskapet EasyFind er kåret til et av landets hurtigst voksende IT-selskaper, i følge en pressemelding. Selskapet utvikler og markedsfører skreddersydde rettskildedatabaser mot det norske advokat- og juristmarkedet, Blant store, profilerte IT-selskaper har leverandøren kommet på en 37. plass. Over norske selskaper har deltatt i kåringen, hvor omsetningsvekst de siste fem år danner grunnlaget for rangeringen. Easy- Find har hatt en omsetningsvekst på rundt 300 prosent i denne perioden. Når sjefen er forelsket Hva bør styret i en bedrift gjøre når sjefen blir forelsket i en annen av bedriftens ledere eller ansatte? Psykologiprofessor Wencke J. Seltzer sier sjefens kjærlighetsliv ikke bare er en privatsak. Forhåpentlig har lederen selvinnsikt og ansvarsfølelse nok til selv å informere sine nærmeste foresatte, sier Seltzer. Etter å ha jobbet med samlivsspørsmål i mer enn 30 år, fraråder hun ledere og styrer å definere sjefens kjærlighetsliv som en privatsak. Som leder sitter du i en posisjon med ansvar for mange mennesker. Det kan fort bli veldig komplisert dersom sjefen blir sterkt følelsesmessig engasjert i en nær medarbeider. Det blir umulig for kolleger å holde seg nøytrale, og det skal ikke mye til før forholdet skaper uro, sier hun til Ukeavisen Ledelse. Mange frykter for jobben Selv om arbeidsmarkedet viser tegn til bedring, er 10,2 prosent av befolkningen urolige for å miste arbeidet i løpet av Det viser en måling som Sentio-Norstat har utført for Nationen. Totalt er det likevel noen færre urolige, sammenlignet med inngangen av Da svarte 11,2 prosent at de ikke kunne være sikre på om de hadde jobb å gå til ut året. Nordlendinger har det mest avslappede forholdet til jobben, i følge målingen. 72 prosent i Nord-Norge mener de har en sikker jobb å gå til, mot 53 prosent av de spurte i Sør-Norge og 58 prosent av befolkningen på Østlandet. Syv justismord avslørt av Lange-Nielsen Den pensjonerte dommeren Trygve Lange- Nielsen (82) har fått gjenopptatt incest-sak nummer syv. Nok en gang står medisinske undersøkelser ved det tidligere mottaket for seksuelt misbrukte barn ved Aker sykehus sentralt. Lange-Nielsen innhentet nye vurderinger av det medisinske materialet. Ny kunnskap tilsier at det legene i 1991 hevdet var skader etter dramatiske sex-overgrep, ikke var spor etter overgrep i det hele tatt, skriver VG. Ytterligere fire gamle incestsaker verserer for rettsapparatet etter initiativ fra Lange-Nielsen. En av disse mennene har han selv dømt. Totalt er 20 straffedømte menn og to kvinner frikjent i slike saker. Skremmeskudd inn i markedet I 2001 ble loven om innsidehandel i finansverdenen strammet inn. Men ingen er dømt for ulovlig innsidehandel etter de nye reglene så langt. Skjerpelsen har likevel hjulpet, mener advokat Dag Erik Rasmussen. Vi som er i løpende kontakt med markedet, mener at det er blitt en større forståelse rundt reglene. Aktørene skjønner at loven er skjerpet, sier Dag Erik Rasmussen i Advokatfirmaet Selmer til dn.no. Rasmussen mener antallet som er dømt for innsidehandel så langt, ikke er representativt for hva den nye loven har oppnådd. Profilerte saker som den med Nagell- Erichsen har folk fått med seg, sier han. Straff over disk Konstituert politimester Ole Petter Parnemann i Søndre Buskerud vil gi lettere forbrytere straff «over disk». Jeg ser for meg at en rekke enklere former for kriminalitet kan straffes allerede samme dag. Legemsfornærmelse, altså lettere form for vold, og vinningskriminalitet som naskeri er to åpenbare områder det kan gis bøter for med en gang. Dette kan skje i politivakten på politihuset, sier Parnemann til Drammens Tidende. Utlysning av forskningsmidler Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd utlyser to ganger i året midler for skattevitenskapelig forskning. Neste utdeling finner sted primo april Søknadsfristen er 7. mars «Forskningsrådet støtter primært prosjekter som kan gi ny innsikt om ulike skatter og deres effekter. Det legges særskilt vekt på spørsmål av fellesnordisk interesse», heter det i utlysningsteksten. Men midler kan bevilges for alle typer prosjekter innen forskningsområdet, uten at det er noen forutsetning at temaet er av fellesnordisk interesse. Se også 14 Juristkontakt

15 Lover slutt på dopingkaos Langrennsløper Ine Wigernæs fikk tre måneders dopingdom i utlandet etter å ha blitt frikjent i Norge. Nå skal det bli slutt på det «rettslige» kaoset. I fremtiden vil slike saker ikke oppstå. Rett og slett fordi en dopingtatt utøver ikke lenger skal dømmes i to forskjellige organ, men bare ett, opplyser Rune Andersen, direktør i det internasjonale antidopingbyrået (WADA) til VG. I fremtiden vil en utøver bare bli dømt i den organisasjonen som er ansvarlig for prøvetagningen. Avgjørelsen kan ankes til CAS (idrettens voldgiftsrett) i Sveits. CAS kommer til å fungere som en slags høyesterett, og dommene derfra blir retningsgivende, sier Andersen. Jus og politikk i EU EU-kommisjonen vil ta Rådet til retten. Striden om EU-landenes stabilitetspakt er dermed trappet opp. Denne pakten går ut på at EU-landene er enige om kjøreregler som skal gjøre euroen stabil. Tyskland og Frankrike vil i år bryte stabilitetspakten for tredje gang på rad. Rådet, som består av medlemslandenes regjeringer, besluttet imidlertid i november i fjor at landene ikke skal straffes for sine underskudd. Men EU-kommisjonen vil bringe denne avgjørelsen inn for EF-domstolen, skriver Dagsavisen. EU er ingen stat, og traktater er ikke grunnlover. Denne saken vil demonstrere nettopp dette, og taperne vil bli Kommisjonen og EF-domstolen, sier leder for Europaprogrammet, Jon Bingen. Viste fingeren ble arrestert En amerikansk pilot ble arrestert i Brasil etter at han viste fingeren til det brasilianske politiet. Etter at USA innførte strenge visumkontroller, har Brasil sørget for at alle amerikanske statsborgere må gå gjennom den samme strenge sikkerhetskontrollen når de ankommer Brasil. Den amerikanske flykapteinen og mannskapet hans ble arrestert etter at de nektet å samarbeide da de skulle fotograferes og avgi fingeravtrykk ved ankomsten, melder NRK. Undersøker pressedekning av drapssak Britiske Ian Huntley ble før jul dømt for å ha drept småjentene fra Soham, mens Maxine Carr ble funnet skyldig i å ha forledet etterforskningen. Nå skal den britiske regjeringsadvokaten undersøke hvordan saken mot de to ble dekket, særlig i de to tabloidene Daily Mirror og Sunday People og i en lokalradio. Lord Goldsmith, som allerede har omtalt noe av dekningen som helt uakseptabel, skal avgjøre om mediene bør saksøkes for enkelte rapporter, melder Journalisten. Vil ha unntak fra arbeidstidsregler EUs regler om arbeidstid er i oppløsning. Stadig flere land ber om unntak fra regelen om maksimal arbeidstid på 48 timer i uka. Storbritannia har helt fra begynnelsen hatt unntak fra direktivet. Der er det fire millioner arbeidstakere som jobber mer enn 48 timer i uka. 1,5 millioner briter har arbeidstid på over 55 timer i uka. Nå har både Tyskland, Nederland og Spania bedt om unntak fra direktivet for ansatte i helsesektoren. Estland, Ungarn, Latvia og Litauen har også varslet unntak. En av årsakene er en bestemmelse fra EU-domstolen i fjor, som sier at hvilende vakt skal regnes som arbeidstid, melder LO-Aktuelt. Sterke følelser i retten Bare slipp ham ut så han kan drepe flere! ropte enken etter et drapsoffer gråtende fra tilhørerbenken i en sak i Borgarting lagmannsrett nylig. Tiltalte ble nemlig overraskende frikjent av juryen. På tiltalebenken begynte den 38 år gamle tiltalte å skjelve, før han kollapset i tårer. Jeg har aldri vært med på maken. Men jeg har samtidig full forståelse for at det oppstår sterke følelser, sier forsvarer Oscar Ihlebæk til Aftenposten. Fagdommeren satte senere kjennelsen til side, og saken skal opp til ny behandling. Porno for retten Sommeren 2002 delte daværende redaktør Stein-Erik Mattsson i bladet Aktuell Rapport ut blader med hardporno til stortingsrepresentanter. Nå må han møte i retten. Bladene ble delt ut for å få saken opp i retten, sier Mattsson. Han fikk kroner i bot, men har nektet å betale. Jeg ønsker en domstolsavgjørelse av hvor grensene går for hva som lovlig kan vises av seksuell aktivitet mellom voksne, samtykkende mennesker, sier Mattsson til Aftenposten. Bartepoliti tjener mer Hadde norske lønnsbetingelser lagt indiske erfaringer til grunn, kunne trønderske politimenn tjent godt, fastslår Dagens Næringsliv. I Nord-India får nemlig politiet lønnstillegg for å anlegge bart. Bart gir autoritet, heter det i avisen The Asian Age, og dermed får politimenn med bart et månedlig lønnstillegg. Statspolitiet hevder at politi med bart blir tatt mer seriøst. Det legges til at fasong og stil på barten blir vurdert for å forsikre seg om at man ikke anlegger et ondskapsfullt utseende. Nordmenn vil ikke jobbe mer Nordmenn vil verken jobbe mer, øke skatten, heve pensjonsalderen eller redusere velferdsgodene for å redde velferdsstaten, skal en tro en undersøkelse gjennomført for Manpower av Opinion AS. Spørsmålet som ble stilt var: Tenk deg en situasjon der staten mistet en betydelig del av sine inntekter. Hvor enig eller uenig er du i at følgende tiltak burde prioriteres? Reduksjon i velferdsgodene (44 % enig). Øke skatter og avgifter (48 % enig). Øke normalarbeidstiden (38 % enig). Heve pensjonsalder (41 % enig). Juristkontakt

16 Siden sist Tips til redaksjonen sendes på e-post: eller på faks: Justispolitiker om advokatkostnader Stortingsrepresentant og justispolitiker Carsten Dybevig (H) beskylder i en pressemelding advokater for å være grådige. «Advokaten har som følge av dårlige råd påført sin klient både egne og motpartens saksomkostninger. Å engasjere advokat gir mange et sjokk når regningen ligger på bordet. Vi må redusere behovet for advokat i enkle tvistemål, finne løsninger som reduserer advokatsalærer i større saker og rette søkelyset mot advokater som påfører sine klienter urimelige omkostninger», skriver han i følge Bergens Tidende. Fylte PC med poteter Tysk politi i Kaiserslautern har arrestert en mann som forsøkte å få igjen pengene for to PCer han ville returnere, skriver nyhetsbyrået Ananova. Han hadde tatt ut hele innmaten i datamaskinene og fylt dem med poteter. Datatekniker Roman Zukoan er svært overrasket over potetstuntet, men som han sier: «Etter noen timer blir jo maskinen så varm at du nesten kan koke poteter på den». Sett advokat på dårlige mattelærere Det sier undervisningsleder Jostein Iversen ved Nidaros private skole til Byavisa i Trondheim. Han mener matteundervisningen i byen er så dårlig at skolene bør meldes til politiet. Daglig får skolen henvendelser fra både elever og foreldre som er misfornøyde med undervisningen de får fra den offentlige skolen. Hvis dere ser at sønnen eller datteren deres har tegn på matematikkvansker, ta først kontakt med faglærer, deretter med inspektør og rektor, sier han. Hvis skolen da ikke tar tak i det, oppfordrer Iversen foreldrene til å overlate saken til advokatene. Kanskje er et så drastisk skritt nødvendig for å få fokus på den krisen vi nå er inne i, sier Iversen til Byavisa. Ruhrgas-stipend TYSK-NORSK STIPENDPROGRAM FOR RETTSVITENSKAP MED TYNGDEPUNKT I EUROPARETT Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft og Ruhrgas AG har opprettet et tysk-norsk stipendprogram i rettsvitenskap. Programmet administreres under Norges forskningsråd. Målet med programmet er å utvide og utdype de gjensidige forbindelsene mellom Norge og Tyskland innenfor rettsvitenskap, spesielt med vekt på europarett/europeisk integrasjonsrett. Det bevilges stipend til bl.a.: viderekomne studenter, nyutdannede kandidater, doktorgradsstudenter, forskere og praktiserende jurister. Søknadsfrister i 2004: og Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Norges forskningsråd, internasjonale stipend v/ rådgiver Kristin Eikeland Johansen, tel /fax , Søknader sendes til Forskningsrådet, Pb. 2700, St.Hanshaugen, 0131 Oslo. Se også Tønsberg Blad går til Strasbourg Tønsbergs Blad har sendt klage til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg etter Høyesteretts dom i saken mellom avisen og tidligere Orkla-direktør Tom Vidar Rygh. Formelt er klagen rettet mot Den norske stat som vi mener har brutt artikkel 10 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), sier advokat Trond Hatland til NTB. I saken mellom Rygh og avisen vant Rygh, og avisen ble dømt. Saken angikk avisens omtale av Ryghs angivelige bo- og driveplikt på Tjøme. Kriminalisering av horekunder? En arbeidsgruppe oppnevnt av regjeringen skal se på prostitusjonserfaringen i Sverige og Nederland for å vurdere mulig kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester i Norge. Ifølge Justisdepartementet skal gruppen avgi sin rapport innen 1. juli På bakgrunn av rapporten de vil avgi, vil regjeringen komme med en beslutning om hvorvidt kjøp av seksuelle tjenester bør kriminaliseres utover det som allerede følger av dagens lovverk. Arbeidsgruppen ledes av professor Ulf Stridbeck. 16 Juristkontakt

17 Vil tillate fotografering i retten Leder av den svenske advokatforeningen, Anne Ramberg, vil tillate fotografering under rettssaker. Det er på tide å se på dette forbudet. I dag kan man fotograferes på offentlig sted og når man er på vei inn og ut av rettssalen. Men ikke inne i selve rettssalen. Det er ulogisk og foreldet, sier hun til Göteborgs- Posten. Ramberg mener utviklingen stiller nye krav. Media skal ikke få fotografere i helt vilt, men dette må tas opp fra tilfelle til tilfelle. TV-sendinger i forbindelse med rettssaker er her for å bli. Da er det viktig at rettsvesenet tar initiativet til en diskusjon, sier hun. Yoga for jurister Jurist og politiadvokat Camilla Veen gir seg med jus for å starte yogasenter i Stavanger. I den forbindelse intervjues hun av Stavanger Aftenblad. Mange er opptatt av at spranget mellom det å være advokat og drive med yoga er så stort. Men på en måte er det ikke et så stort sprang. Jus er basert på et system, rettssystemet, som enkelt sagt setter opp regler som skal følges og som setter opp sanksjoner om de ikke blir fulgt. Yoga er også et system eller sett med regler som skal følges og som vil føre til et mål, nemlig selvrealisering. Av 65 elever på et kurs i Østerrike var sju jurister. Jeg hadde trodd jeg ville være alene. Men jeg tror yoga for mange representerer en slags orden i kaoset, og at det er det som kanskje virker tiltrekkende på ordensmennesker som jurister, forteller hun. Gebyrer i vilden sky Landets boligbyggerlag krever tusenvis av kroner i ulike gebyrer. Ulovlig, sier jusprofessor Kåre Lilleholt til NRKs Forbrukerinspektørene. Gebyrpraksisen har pågått i flere tiår og kan i enkelte tilfeller komme opp i over kroner. Informasjonssjef Åge Pettersen i OBOS forsvarer gebyrer med at de må ta betalt for å dekke sine utgifter. I en lov som sannsynligvis trer i kraft neste år, blir ett av de mange gebyrene regulert. Boligbyggerlaget kan da ikke ta mer enn rundt 3000 kroner i såkalt «eierskiftegebyr». Men OBOS sier at de i tillegg til dette gebyret fremdeles vil kreve «transportgebyr», «depotgebyr» og andre gebyrer, melder NRK. Måtte avlæres etter studiet Den amerikanske kjendisadvokaten Gerry Spence forteller i et intervju med bladet National Jurist hvordan han hatet jusstudiet. Jeg likte meg ikke der. Jeg lærte ikke så mye som kunne brukes i praktisk liv. Jeg lærte å snakke, men ikke til mennesker. Jeg lærte å tenke, men ikke på en skikkelig juridisk måte. Jeg lærte å skrive, men i en stil som var drepende kjedelig. Jeg så aldri et skjøte, et testamente eller en ekte kontrakt. Aldri en fattig person i trøbbel. Jeg hadde ikke en anelse om hvordan loven virker. Jeg måtte avlære mye av det jeg hadde lært, sier han. Senere har han frontet mange profilerte saker og skrevet tolv bøker. EU dårlig på menneskerettigheter Amnesty International ber EU om å få orden i eget hus og ikke bare snakke om menneskerettigheter til andre, melder The Guardian. Amnesty mener det kun er to land, Nederland og Luxembourg, av de nåværende femten medlemslandene som har «rent rulleblad». Organisasjonen vil også at et spesielt fokus rettes mot de ti nye medlemslandene som blir med i EU fra mai. Eiendomsmeglerne tar 2000 kr timen Beregninger viser at eiendomsmeglerne bruker arbeidstimer på et vanlig boligsalg. Timeprisen boligselgerne betaler er dermed i gjennomsnitt 2000 kroner. Til tross for dette tjener eiendomsmeglerne mindre enn tidligere. Trekker man fra kostnader til drift, sitter meglerne likevel igjen med en timelønn på 1000 kroner timen, ifølge DinSide. Selv om ikke alt går til de enkelte meglerne, utgjør dette en mulig lønn på hele kroner for et vanlig arbeidsår, skriver Aftenposten. Mobbing på stabilt lavt nivå Rundt regnet arbeidstakere er utsatt for mobbing, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tallene kommer fra arbeidsmiljøundersøkelser (fra 1989 og 1993) og levekårsundersøkelser (fra 1996 og 2000). Andelen ansatte som svarer at de blir utsatt for mobbing en gang i måneden eller oftere, har holdt seg stabilt på et lavt nivå, melder ssb.no. Når 2 prosent av alle ansatte sier at de opplever slik mobbing, utgjør dette i overkant av personer. Rekord i antall advokatklager Advokatforeningen mottok 498 klager fra misfornøyde klienter i fjor. Det er mer enn noen gang. I 40 prosent av sakene vant klageren frem. Samtidig er Forbrukerrådet kritisk til at disiplinærutvalgene kun består av advokater, melder Aftenposten. Av de 498 sakene ble 242 behandlet av disiplinærutvalgene. Resten av sakene ble trukket, var foreldet eller ble av ulike årsaker ikke behandlet. Jeg konstaterer at det er meddelt en reaksjon i 102 klagesaker mot advokater i Når vi snakker om i alt saker årlig, så er det ikke noe høyt tall, mener Helge Aarseth, leder i Den Norske Advokatforening. Juristkontakt

18 Lov og lege på lag: Diagnose: Jus Tekst: Ole-Martin Gangnes Foto: Vera S. Graasten Da behandlingen av pasientjournaler skulle friskmeldes, måtte juristene inn i sykehuskorridorene. Et samarbeid mellom leger og jurister gir gode resultater på Ullevål sykehus i Oslo. Men i utgangspunktet var sjeflegen skeptisk til juristenes forståelse av arbeidet på et sykehus. Taushetsplikt kan nemlig gå på livet løs. I løpet av arbeidet i journalkomiteen har sjeflegen blitt juristenes beste venn, spøker jurist Hanne Eeg Henriksen på Ullevål sykehus. Nå snakker vi i alle fall samme språk, sier sjeflege Rolf Kåresen. Samme språk Det er nemlig ingen selvfølge når både leger, jurister, IT-utviklere og andre skal jobbe sammen. Den terminologien som brukes, må ha samme ordlyd som den som står i loven. Problemet er at alle snakker ulikt språk: Leger, jurister og IT-folk. Kan man få alle som er involvert til å snakke samme språk, har man kommet langt. Det dreier seg også om å definere begrepene i loven, sier juristen og legen. Sykehuset arbeider med å gå over til elektroniske pasientjournaler. Og personvernet står høyt på dagsorden. Det samme gjelder tilrettelegging for at pasienten selv får tilgang til journalen. Det krever loven. Og det er ikke små papirstabler som skal over til elektronisk form. Man har måttet sette en grense for hvor mye som skal tas med. Det snakkes om at stablene med papirjournaler fra 1970 og frem til i dag, ville rekke fra Oslo til Drammen. Det dreier seg om tonnevis med papirer med personlige helseopplysninger. Alt skal sikres i henhold til loven. Lillebror ser deg Da den svenske statsråden Leif Blomberg døde i 1998 av hjerneblødning på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, fikk man et innblikk i en utbredt kikkermentalitet. Sykehusets logg viste i ettertid at 87 personer hadde lest journalen hans, hvorav 26 ikke hadde noe med behandlingen hans å gjøre. Datatilsynet i Norge mener kikkermentaliteten er like utbredt i Norge. Helsepersonell har taushetsplikt, men likevel lekker det stadig ut opplysninger. Ved flere sykehus velger man å bruke pseudonym på kjente personer for å unngå at nysgjerrige ser på journalen. Sensitive helseopplysninger kan være meget interessant for pressen. Problemet gjelder ikke bare for kjendiser som rammes av sykdom. Det kan være interessant å kikke på opplysninger som gjelder naboer og kjente. Det er likevel stor enighet om at personvernet bør være godt beskyttet når det gjelder området som angår vår egen helse. Men det sier sitt når de som er mest bekymret for pasientopplysninger, ofte er pasienter som selv jobber på sykehus. Ja, det opplever vi. At det er akkurat de som er mest oppmerksomme på det, forteller Kåresen. Taushetsplikt har ikke hindret at private opplysninger har lekket ut. Helsepersonell er ikke bedre enn andre på det feltet, konstaterer han. Taushetsplikt eller ikke: Kun de som trenger det, skal ha tilgang til journalen, enten det gjelder hele journalen eller deler av den. Farlig taushetsplikt Men hvordan skal pasientens personvern ivaretas når de gamle papirjournalene erstattes av elektroniske journaler? Er det fare for at hensynet til per- 18 Juristkontakt

19 XXXX Spørsmålet er ikke lenger hva juristene har å gjøre på et sykehus, det er heller et spørsmål om hva de ikke har å gjøre der. Helseområdet er blitt veldig lovregulert, sier sjeflege Rolf Kåresen ved Ullevål sykehus til jurist Hanne Eeg Henriksen. Juristkontakt

20 Noen tviholder andre slepphendte Pasientjournaler dukker opp på de utroligste steder. I andre tilfeller får ikke pasienten tak i dem, selv om de har rett til det. Ved en rettssak vil kvaliteten på journalen være viktig. Manglende informasjon kan gi rettskrav, sier Eeg Henriksen. Eksemplene på journaler på avveie har vært mange. Her er et par eksempler: I fjor høst ble en diskett med fortrolige pasientopplysninger funnet i et privathus i Kristiansund. Disketten inneholdt sensitiv informasjon om pasienter ved Nordlandet Psykiatriske senter. Det var den nye huseieren som fant disketten. Jeg ble nysgjerrig og puttet disketten inn i datamaskinen min. Da så jeg pasientjournaler der det stod når folk ble syke og når de ble utskrevet, fortalte mannen til NRK. I Oslo ble det i 2002 funnet flere kasser med pasientjournaler i en kjellerbod. De inneholdt svært sensitive personopplysninger. Papirene skal ha havnet der fordi legen hadde forlagt dem da han gikk over til elektronisk journal, meldte Aftenposten den gang. Lovte å følge loven Andre ganger har problemet vært motsatt. Sykehuset hindrer pasienten å lese journalen. Ski sykehus i Follo nektet i fjor høst en mor i å få innsyn i røntgen-journalen til datteren. Det var først etter at saken ble tatt opp i lokalavisen Østlandets Blad, sykehuset ga etter og innrømmet at de hadde gjort feil. Det er bra at de innrømmer at de har gjort en feil, men jeg må si jeg følte meg overkjørt da jeg var der inne. Det var ikke mye morsomt å stå der og krangle for å få noe jeg visste jeg hadde krav på. Folk begynte jo å se rart på meg, fortalte kvinnen til avisen. Det var først da jusprofessor Aslak Syse slo fast at Ski sykehus brøt pasientrettighetslovens paragraf 5.1 det ble fart i saken. Vi skal nå sørge for at rutinene blir i samsvar med Pasientrettighetsloven, svarte sykehuset. sonvern prioriteres så høyt at det oppstår fare for liv og helse fordi helsepersonalet ikke får tak i pasientopplysningene i tide? Dette er spørsmål den tverrfaglige gruppen på Ullevål har måttet ta stilling til. Ved bruk av IKT systemer kan man sikres en kjapp tilgang til opplysninger. Men kun de som trenger denne informasjonen skal ha tilgang, sier Eeg Henriksen og Kåresen. Datatilsynet kontrollerte i fjor to av landets helseforetak for bl.a. å se hvordan foretakene behandler helseopplysninger om pasienter. Hovedtema for tilsynet var elektroniske pasientjournaler, og hvordan foretakene sørget for tilfredsstilende sikring av helseopplysinger. Begge foretakene fikk pålegg om å foreta en rekke justeringer av rutiner, dokumentasjon og sikkerhetssystem. Det gjaldt også Ullevål sykehus. Vi er i ferd med å få alt på plass nå. Spørsmålet har vært hvordan vi skulle tilfredstille de kravene loven stiller. Vi har måttet skjerpe og avgrense nivåene, når det gjelder tilgang til journaler forteller Eeg Henriksen. Det er derfor det ble nedsatt en bredt sammensatt journalkomité, der juristene har hatt en naturlig plass, sier Rolf Kåresen. Et annet aspekt er at loven krever én journal per pasient. Her har det vært syndet mye. Det kan være livsfarlig å ha journaler spredt rundt over flere avdelinger. I en akutt situasjon kan følgene være fatale. Det er mange eksempler på at papir flyter overalt, sier Kåresen. Se opp fra krystallkulen Han er opptatt av at man faktisk er avhengig av å sikre rask tilgang til opplysninger der og da. Personvern kan gå utover sikkerhet i en akutt situasjon. Hvis de to elementene settes opp mot hverandre, foretrekker jeg den personlige sikkerheten foran personvern, sier han. Eeg Henriksen er enig i at løsningene må være praktiske. Det arbeidet vi gjør, skal ta høyde for begge deler. Men det er klart at det kan være komplisert og motstridende. Vi har jobbet sammen i ett og et halvt år med dette for å sikre et godt resultat, forteller Eeg Henriksen. Tverrfaglighet kan høres ut som en floskel, men på Ullevål har det gitt resultater. Eeg Henriksen ser begge sider av saken. Hun har bakgrunn som sykepleier, men har de siste tolv årene jobbet som jurist. Hun er opptatt av at de ulike profesjonene må lære å snakke sammen. På et sykehus nytter det i alle fall ikke å bare gå rundt med lovboka under armen og peke på lovtekster. Det må jobbes tverrfaglig for å finne løsninger som fungerer. Men da er det selvfølgelig viktig at jurister trekkes inn i dette arbeidet, sier hun. Pasienten har også rett til sin egen journal. Også her syndes det, men folk er flinkere til å stille krav. Nye sykehus bygger nå egne terminaler for pasientene, der de i tillegg kan få tilgang til telefon, TV og Internett. Det hjelper ikke å si at pasientene ikke forstår det som skrives i journalen. Det skal legen klare å kommunisere til pasienten, sier Kåresen. Korrekt dokumentasjon Journalkvaliteten er også viktig for dokumentasjon senere. Ved en rettssak vil kvaliteten på journalen være viktig. Manglende informasjon kan gi rettskrav, sier Eeg Henriksen. 20 Juristkontakt

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013

Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 Juristforbundets Lønnsstatistikk for 2013 1 Innhold Innledning... 3 Statistiske begreper... 3 Lønn etter sektor og eksamensår... 4 Lønnsøkning... 6 Lønn i statlig sektor... 7 Tabell 4 Lønn i statlig sektor

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling

Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Høringsuttalelse: Fornærmedes straffeprosessuelle stilling Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) sine synspunkter på hvorvidt fornærmede og/eller fornærmedes etterlatte bør få utvidede partsrettigheter

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by

INNHOLDSFORTEGNELSE. 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på by LØNNSSTATISTIKK 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Innledning 4 Tabell 1 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast og resultatavhengig) fordelt på eksamensår 5 Tabell 2 Advokat i advokatfirma: Lønn (sum av fast

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten

Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? krisesentersekretariatet 2002 1 Hvor langt er du villig til å gå for kjærligheten? 2 Myter om vold og overgrep Jenter lyver om vold og overgrep for å

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

Er det arbeid til alle i Norden?

Er det arbeid til alle i Norden? Er det arbeid til alle i Norden? I Europa er Norden den regionen som har høyest sysselsetting, både blant menn og kvinner, viser tall for 2010. Finland, som har den laveste sysselsettingen i Norden, har

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007 tpb, 11. juni 2007 Notat 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv Det er visse sammenlignbarhetsproblemer landene imellom når det gjelder data om arbeidstid. Det henger sammen med ulikheter i

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Redde foreldre på Montessoriskolen: Tar grep for barnas sikkerhet

Redde foreldre på Montessoriskolen: Tar grep for barnas sikkerhet Redde foreldre på Montessoriskolen: Tar grep for barnas sikkerhet Av JULIE LINNEA LINDEN Publisert:15. november 2016, kl. 21:27 Foreldrene ved Drammen Montessoriskole er sjokkert over de siste ukenes medieoppslag

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

Mediedekning august 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen

Mediedekning august 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen Mediedekning august 2012 Stiftelsen Elektronikkbransjen Nyhetsklipp Test av AirPlay-spillere TV 2 30.08.2012 Kjelsås-lyden som erobret verden Nye toner fra Nokia Aften Aftenposten, Bergens Tidende og MSN.no

Detaljer

Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017

Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017 Referat Emne Referat fra møtet mellom bistandsadvokatutvalget og Oslo tingrett 19. april 2017 Møtedato 20. april 2017 Deltakere Nina Opsahl Rikke Lassen Trine Langfjell Kibsgaard Mari Sveen Hege Salomon

Detaljer

Det «lønner» seg å være mann

Det «lønner» seg å være mann Det «lønner» seg å være mann Kvinner tjener 85 kroner for hver 00-lapp menn tjener. Slik var det i 2008 og omtrent sånn har det vært siden 997. En av årsakene til lønnsforskjellene er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister. Vi ønsker å gi realistiske forventinger til dagens

Detaljer

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05. Vår ref.: Dato: 12/1093 18.09.2013 Saksnummer: 12/1093 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.2013 Sammendrag av sak 12/1039 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank Dok. ref. Dato: 08/670-14/SF-422, SF-711, SF-902//CAS 08.05.2009 Anonymisert versjon av uttalelse i sak om vilkår om norsk personnummer og bostedsadresse for å bli kunde i bank Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier

Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A (A) av 29. september

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

Seksuelle overgrep mot barn

Seksuelle overgrep mot barn 1 Seksuelle overgrep mot barn Av Elin Svendsen og Alexander Gjermundshaug Romerikes Blad 2 Journalister: Elin Svendsen: elsv@rb.no, telefon 91 73 47 15 Alexander Gjermundshaug: algj@rb.no, 95 15 83 68

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse

Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Vår ref. Dato: 10/35-29 /SF- / 07.11.2011 Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn X jobbet som hjelpepleier

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

Hovedpoenger. En åpen bedriftskultur Ta imot varslere på en ordentlig måte Ikke negative sanksjoner

Hovedpoenger. En åpen bedriftskultur Ta imot varslere på en ordentlig måte Ikke negative sanksjoner Hovedpoenger En åpen bedriftskultur Ta imot varslere på en ordentlig måte Ikke negative sanksjoner En åpen bedriftskultur Aksept for å ta opp bekymringer og reise kritikk Arbeidstakere må vite hvordan

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2003-2007 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Innledning Fagutvalget i Pareto

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, (advokat Per S. Johannessen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00156-A, (sak nr. 2010/1717), straffesak, anke over dom, A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Foreldrerollen og vergerollen

Foreldrerollen og vergerollen Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Foreldrerollen og vergerollen - To sider av samme sak? Tom Skauge Pårørende SOR-konferansen 24-25 april Foreldrerollen

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014

Advokatlov. Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov Ekstraordinært Representantskap Hotel Continental 14. november 2014 Advokatlov - kort om status Advokatlovutvalget publiserte et foreløpig lovutkast i juli 2014 Sendt på «høring» i referansegruppen

Detaljer

II TEKST MED OPPGAVER

II TEKST MED OPPGAVER II TEKST MED OPPGAVER NORSKE KVINNER FIKK STEMMERETT I 1913 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk rett til å stemme på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden

Detaljer

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE:

PFU-SAK NR. 051/16. Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: PFU-SAK NR. 051/16 KLAGER: Goodtech ASA v. styreleder Stig Grimsgaard Andersen ADRESSE: sga@holmenindustri.no PUBLIKASJON: Finansavisen PUBLISERINGSDATO: 05.12.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Leserinnlegg

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

PFU-SAK NR. 041/12. «En gryende maktkamp endte med at LO sa nei til et direktiv de var og burde være for, skriver Marie Simonsen.»

PFU-SAK NR. 041/12. «En gryende maktkamp endte med at LO sa nei til et direktiv de var og burde være for, skriver Marie Simonsen.» PFU-SAK NR. 041/12 KLAGER: LO OSLO, ved daglig leder Roy Pedersen ADRESSE: Pb 1184 Sentrum, 0107 Oslo TELEFON: PUBLIKASJON: Dagbladet (papir) PUBLISERINGSDATO: 31.01.2012 STOFFOMRÅDE: Politikk GENRE: Kommentarartikkel

Detaljer

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten.

Det neste er vigsel (bryllup). Etter bryllupet sender vigsler papirer tilbake til skatteetaten. Man mottar etter få uker bryllupsattest i posten. 1 Ekteskap er en samfunnsordning som legaliserer samlivet mellom voksne personer. Det gir juridiske rettigheter til barna. Det danner også en regulerende ramme om familielivet. Ekteskapsloven gir regler

Detaljer

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 De aller fleste arbeidstakere opplever å måtte skrive under på en standard arbeidsavtale/kontrakt hvor det står at

Detaljer

PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT. Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt

PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT. Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt PLAKATAKSJON MOT VOLDTEKT Initiativtakere: Anna Kathrine Eltvik, kvinnepolitisk leder i Rødt Åshild Austegard, medlem i Rødt FRA INNLEGGET I DAGBLADET: «Spitznogle har helt rett i at man ikke skal godta

Detaljer

3. Kvinners og menns lønn

3. Kvinners og menns lønn 3. Kvinners og menns lønn Kvinners månedslønn utgjør 84,7 prosent av menns månedslønn. Det har det vært en svak økning i kvinners andel av menns lønn fra 83,6 prosent i 1998 til 84,7 prosent i 2005 Det

Detaljer

Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering

Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering Annonymisert utgave av uttalelse om aldersdiskriminering BEGRUNNELSE FOR OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn Ombudets framstilling av saken er basert på partenes skriftlige framstilling til ombudet. A (A)

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 18. mars 2015 truffet vedtak i Sak nr: 14-083 (arkivnr: 14/387-35) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på lagdommer B og ekstraordinær lagdommer C ved

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 Åsne Skjelbred Refsdal, NTL Abelia nettverkssamling NTL HVA FÅR DERE? DERE FÅR IKKE Et kurs som gir svar på absolutt alle spørsmål Et ekspertkurs som tar utgangspunkt i at

Detaljer

Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven

Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven Saksnummer: 12/1623 Melhus Bil Trondheim AS handlet i strid med likestillingsloven Saksnummer: Saksnummer: 12/1623 Lovgrunnlag: likestillingsloven 3 jf. 4. Dato for uttalelse: 21.03.2013 Likestillings-

Detaljer

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT REGISTRERING AV NEGATIVE GRUNNLEGGENDE LEVEREGLER Skjemaet er laget ved å klippe ut skåringene fra kapitlene om spesifikke leveregler i Gjenvinn livet ditt av Young og Klosko Skriv et tall fra 1 til 6,

Detaljer

Uttalelse i klagesak - påstand om diskriminering på grunn av graviditet ved ansettelse

Uttalelse i klagesak - påstand om diskriminering på grunn av graviditet ved ansettelse Vår ref.: Dato: 11/2288-19 01.08.2012 Uttalelse i klagesak - påstand om diskriminering på grunn av graviditet ved ansettelse Sakens bakgrunn Barneverntjenesten i en kommune lyste høsten 2011 ut en fast

Detaljer

Side 1 av 5 Hedmark og Oppland ØNSKER DEBATT: Professor ved Høgskolen i Lillehammer, Rolf Rønning, mener undersøkelsen hans om sykefravær bør føre til debatt om dagens sykemeldingsordning. Foto: Reidar

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Staten, fylkeskommunene og kommunene

Staten, fylkeskommunene og kommunene Staten, fylkeskommunene og kommunene I Norge er det 19 fylker og 429 kommuner. Fylker og kommuner er både geografiske områder og politisk styrte enheter. Både fylkeskommunene og kommunene har selvbestemmelsesrett

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om likelønn - avlønning av foreldreveiledere

Anonymisert versjon av uttalelse i sak om likelønn - avlønning av foreldreveiledere Anonymisert versjon av uttalelse i sak om likelønn - avlønning av foreldreveiledere Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A av 30. juni 2008. A har lavere lønn enn en mannlig kollega

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Medievaner og holdninger. Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008. Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Medievaner og holdninger Landsomfattende markedsundersøkelse 15. februar 4. mars 2008 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 3. september 216 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg // NOTAT Ved utgangen av 3.kvartal 216 var det 889 personer

Detaljer

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket - Aktuelt - Nyheter og aktuelt - Foreningen - Norsk Psykologforening Sakkyndig: Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket Publisert: 21.01.13 - Sist endret: 23.01.13 Av: Per Halvorsen Sakkyndige psykologer

Detaljer

PMU 22. oktober 2014, 10.30 11.15 Kurs 35. Rettsmedisin omsorgssvikt hos barn

PMU 22. oktober 2014, 10.30 11.15 Kurs 35. Rettsmedisin omsorgssvikt hos barn PMU 22. oktober 2014, 10.30 11.15 Kurs 35. Rettsmedisin omsorgssvikt hos barn Påstander om vold og overgrep mot barn. Hva legger retten til grunn, og hva er barnets beste? Kristin Skjørten forsker I, Nasjonalt

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Hva skjer når EU truer velferdsstaten?

Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Tjenestedirektivet og EFdomstolen Situasjonen nå Torunn K. Husvik Nestleder Nei til EU Hvorfor er dette viktig? Det handler om å forsvare rettigheter vi har jobbet

Detaljer

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale.

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale. Sakens bakgrunn En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer