BIM i form av åpne standarder som IFC, IFD, IDM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIM i form av åpne standarder som IFC, IFD, IDM"

Transkript

1 Informasjonsflyt med bruk av BIM i form av åpne standarder som IFC, IFD, IDM Teknisk Vinteruke 2007 Storefjell Resort Hotel, Gol Siv.ing. Frode Mohus, Fagkoordinator, Statsbygg Tel: Mob: E-post: - Web:

2 Agenda [45 min] Drift av bygninger informasjonslyt i en større sammenheng Om Bygningsinformasjonsmodeller odeller (BIM) Åpne standarder ifm BIM Noen praktiske eksempler påp BIM Hva kan vi forvente framover? Avslutning/spørsm rsmål

3 Drift av bygninger én av mange legoklosser Driftsinformasjon er ikke noe som oppstår r i et vakuum i driftsfasen Noe oppstår r allerede i programfasen (når r kravene til bygget stilles) Mye oppstår r under prosjekteringen Produktinfo oppstår r etter kontrakt med entreprenør As built etter 2-52 års prosjekt Forvaltning Resten genereres løpende l gjennom FDVU-fasene (kanskje mer enn 60 år?)

4 Knowledge databases -Best practise knowledge -Own practice Briefing -Functional req. -Estimates -Conditions -Requirements Demolition, refurbishment -Rebuild -Demolition -Restoration Laws and regulations -Building regulations -Building specifications IDM IDM IFC + IFD product model BIM CAD software -Drawings, calculations -Architect, engineers, IDM VRML -Visualisation, 3D models Simulations -Comfort -Ventilation, heating -Life cycle cost -Light, sound -Insulation -Fire, usage -Environment -Life time predictions Facility management -Letting, sale, operations -Maintenance -Guaranties Illustrations : SINTEF - Norwegian Building Research Institute, Olof Granlund OY, NBLN University of California, Stanford University IDM Construction management -Scheduling -Logistics, 4D IDM Specifications -Specification sheets -Classification standards -Estimates, accounting Procurement -Product databases -Price databases

5 Dagens kommunikasjonsform

6 Info i programfasen Krav i lover og forskrifter Krav fra oppdragsgiver/byggherre Krav fra sluttbruker/leietaker Ekspert-krav krav (f.eks Byggforsk-serien) serien) Egne krav etter konkrete erfaringer (fra egen drift, andre bygg osv)

7 Info i prosjekteringsfasene Prinsipp- og systemoppbygging Tekniske/funksjonelle løsninger, både overordnede og detaljerte, Generisk info, dvs ikke produktinfo Grunnlag for merking Grunnlag for systemdokumentasjon

8 Info i byggefasen Produktspesifikk info ( as( built ), herunder reell investeringskostnad Tilgang til produktdatablad, montasjeanvisning osv Tilgang til FDV-rettede instrukser (renhold, vedlikehold, deleliste osv) Tilgang til miljødeklarasjoner

9 FDVU Info i FDV-fasen (60 år?) Arealforvaltning og utleie Planlegging /oppfølging av renhold, periodisk og løpende l vedlikehold Registrering av feil, mangler og tilkalte serviceoppdrag Håndtering av møbler, m inventar, utstyr, kunst, brannrutiner, nøkler n

10 FDVU Infobehov: Igangkjøring Sluttkontroller og ferdigbefaringer Prøveperioder med avtalte testopplegg Innregulering av anlegg Merking og skilting Sluttdokumentasjon (produktdokumentasjon) Driftsinstrukser As built tegninger / bygningsmodeller Sluttoppgjør r med entreprenør Innflytting og overtagelse av leietaker Infotyper: Detaljgeometri, komplett dokumentasjon, sluttført merking, akseptansetester av leverte ytelser, administrativ kontraktshåndtering, ndtering, overleveringsprosedyrer mellom byggherre, utførende, og forvalter

11 FDVU Infobehov: Løpende FDVUS Arkivering av ajourført rt dokumentasjon Registrering av driftsparametre Internkontrollsystem (IK) Planlagt periodisk vedlikehold og service Skaderegistrering og -utbedring Omgjøringer (ikke-konstruktiv) konstruktiv) og ombygginger (konstruktiv) Rehabiliteringer - Utskiftinger ved oppnådd levetid teknisk/teknologisk/bruksmessig Utvikling av eiendomsmassen til noe annet Infotyper: Ajourført rt geometri og dokumentasjon av levert ytelse påp valgt nivå,, planlagte og utførte periodiske aktiviteter, registrerte hendelser påp valgt nivå,, analyser av informasjon for spesifikke formål

12 FDVU Infobehov: Avhending Salg for ny bruk, utvikling eller riving Riving i egenregi for fristillelse av tomt Gjenbruk av materialer Gjenvinning av materialer Energiutnyttelse Håndtering av spesialavfall mv Infotyper: Detaljgeometri og utvalgte egenskaper ved bygningsdeler, lokalisering av relevante elementer og fraksjoner, mengder av identifiserte elementer og fraksjoner

13 Hvor finnes informasjonen? Kravspesifikasjoner mv (DOC, XLS, PDF, nnnxml, HTML, ODF, TXT, ) DAK-program (DWG, DGN, IFC, ) Databaser (DB*, WK*, CSV, ) I ikke-maskinlesbar form (f.eks scannede TIFF-filer, papirkopier, )

14 Forbedringspotensialet i BAE Tidsgevinster påp 40-50% er mulig ved enkle tiltak [Norge; BI] Transaksjonskostnader som ikke gir verdiskaping, utgjør r mer en halvparten av byggeprisen [Sverige] Svinn, brekkasje, mv. utgjør r for visse materialer 30% av det samlede materialforbruket [Danmark] 30% av investeringskostnadene skyldes manglende effektivitet og svinn/tap i utnyttelse av bemanning og materialer [UK] Virksomhetene optimerer sin egen ytelse, uavhengig av helheten [UK] 70 % av materialavrop er hasteordre [Danmark] Logistikk har et potensialemht kostnadsreduksjon påp 20% [Danmark]

15 Typiske karakteristika for BAE En 2-dimensjonal (2D) prosjekteringsverden, dumme tegninger med streker/symboler Manuell kontroll av prosjekterte løsninger l mellom fagene mye feil og misforståelser krasj (kanaler, himling )) under bygging Mange inntastinger av samme informasjon, typisk sju ganger fram til ferdig bygg, dessuten vedlikeholdes samme data i flere parallelle systemer, i prosjektering og gjennom FDV-fasen (60 år?)

16 Noe må gjøres?!!

17 Hva må grunnleggende skje? Produktiviteten /effektiviteten måm opp, transaksjonskostnadene ned Kvaliteten i prosjekterte/bygde løsninger l og verdien for sluttbruker måm opp, feil og mangler ned Intelligente tekniske løsningerl som muliggjør r dette må testes ut i praksis, og deretter tas i aktiv bruk Aktørenes roller og tilhørende kontraktuelle forhold må endres slik av de gir incitament til adferdsending, ved å etablere nye forretningsprosesser som gir fair share (vinn-vinn) vinn) mellom aktørene og verdi til sluttbruker,, basert påp riktig ansvars- og risikodeling, honorarfordeling, og avklart eierskap til informasjon

18 BIM & Sønn S Velkommen til TBF* *! * TBF=Trebokstavsforkortelse

19 Begrepet tegning En TEGNING beskriver hvordan noe ser ut,, og tolkes (dvs tillegges meningsinnhold/kunnskap om hva det er) ved at skravur, symboler osv bruker en forhåpentligvis felles referanse (tegnestandard, DAK- manual) En TEGNING er typisk/oftest i 2D, og mister derav oftest den romlige dimensjonen (3D) som gir felles forståelse En TEGNING gir grunnlag for betydelig tolkningsmonn og mulige misforståelser, og er ikke intelligent i den forstand at semantisk innhold (dvs( forholdet mellom en struktur og dets betydning) enkelt kan trekkes ut

20 Hvordan tolke en tegning Jammen, jeg trodde jo at tegningen viste

21 Begrepet modell En MODELL beskriver hva noe (en ting,, et objekt) ) er (f.eks en vegg), hvilke ulike egenskaper den har, og hvordan denne tingen forholder seg til andre ting (dvs relasjoner) En MODELL er intelligent i den forstand at semantisk innhold (dvs forholdet mellom en struktur og dets betydning) enkelt kan trekkes ut, analyseres, og berikes med ny informasjon som sås kan igjen kan oppdatere og forbedre modellen En MODELL kan være v i xd, dvs den kan være v i 2D, 3D, 4D (med tid), 5D (med tid og kostpådrag), eller 0D (null-d) i form av materialllister,, priser osv. Mulighet for den romlige dimensjonen (3D) gir oftest bedre felles forståelse av de geometriske egenskapene oig hindrer misforståelser

22 Merged ARK, RIV, RIE HITOS- IFC-modell påp EPM modellserver

23 Tegning Modell (hvordan det SER UT hva det ER) Jeg er en STREK! Her er én strek til, og enda to til. Sammen blir vi her et rektangel som ser SÅNN ut. Hvis du vil, kan vi være enig om at rektangelsymbolet skal bety en vegg. Hei, jeg er en VEGG! Jeg er SÅNN bygget opp, og står HER sammen med tre andre vegger som til sammen er et rom. Du kan godt få SE på meg hvis du vil. HVORDAN skal jeg se ut, og fra HVOR vil du se meg?

24 Disse BIM-greiene på 2 min. BIM betyr bygningsinformasjonsmodell( odell(ering) IFC betyr Industry Foundation Classes (klokere?) IFC er en åpen (dvs alle kan bruke den gratis), internasjonal ISO-standard (ISO/PAS 16739) for hvordan en BIM skal utformes/utveksles IAI (International Alliance for Interoperability) ) er organisasjonen som på oppdrag fra ISO videreutvikler IFC-standarden I IFC er alle objekter sporbare med eget fødselsnummer fra a til å GUID (Global lobal Unique ID) IFC = en åpen, standardisert BIM fra IAI

25 Disse BIM-greiene noen til IDM betyr Information Delivery Manual og handler om å stille krav ( ytelsesbeskrivelser( ytelsesbeskrivelser ) til hvilke aktører som skal levere hvilken informasjon i IFC-BIM BIM-en til hvem av de andre aktørene rene,, og når det skal skje. IDM-er kan brukes som automatiserte check- in/check check-out -regler i en modellserver for å kvalitetssjekke det faglige innholdet i en BIM

26 IDM - Information Delivery Manual "Periskopbildet" Uttrykte krav Uttrykte krav Prosjektfase Projsjektfase IFC Model IFC Model IFC-modellen som sådan støtter alle spesifikasjoner i alle faser ( hele godtebutikken med alt du kan kjøpe ) IDM angir spesifikk støtte for relevante prosesser med bruk av IFC-modellen ( akkurat de karamellene og jordbærdropsene jeg vil ha i dag )

27 Disse IFC-greiene enda litt IFD betyr International Framework for Dictionaries og er leksikonet der begreper (f.eks vegg, branndør, gipsplate, fuktbestandighet, U-verdi, )) som benyttes i IFC-modeller er definert éntydig (på mange språk) IFD Library (tidl. BARBi / Lexicon )) er et eksisterende IFD-standardisert bygg- og anleggsreferansebibliotek (samarbeid mellom Norge, Nederland, USA og Canada) IFG betyr IFC for GIS og er IFC-mekanismer som kan integrere GIS (bl( bl.a terrengmodeller og kartinformasjon med DAK-modeller av byggene). IFG-mekanismene inngår i siste versjon av IFC-standarden (2x3g)

28 IFC-BIM med og uten IFD Tre fysiske objekter av type DØR D R (IfcDoor( IfcDoor) Tre fysiske objekter av type DØR, der to stk type A er en vanlige ytterdører, og type B er en branndør BIM med IFC- fødsels- Nummer (GUID) ID1, ID2, ID3 for dør BIM med IFC- fødsels- Nummer (GUID) ID1, ID2, ID3 og IFD-GUID IDA, IDB, IDC

29 BIM-DEMO: IFC, IFD, GUID Bruk av DDSIFCViewer.exe.exe,, en gratis IFC- viewer for å se på, p, navigere i, og lese informasjon fra IFC-modeller (dvs åpen BIM ) Vi ser påp en 2D-visning av IFC-modellen Vi går r i i en 3D-visning av IFC-modellen Vi klikker oss inn påp objekter og ser hvilke intelligente egenskaper de har Vi viser fødselsnummeret (GUID-en) Vi legger på p IFD-begreper på et objekt

30 B. BIM grunnkurs Ønsket kommunikasjonsform Felles BIM

31 Begrepet modellserver En MODELLSERVER er et databasesystem designet for kontrollert og kvalitetssikret felles lagring av informasjonsmodeller (f.eks IFC-,, STEP- eller PLCS- modeller). Modellserveren sørger s online for administrasjon av aksessrettigheter for alle samtidige brukere, dataintegritet, kontrollert dataimport (check( check- in), kontrollert sammensetting (merge( merge) ) og oppsplitting i deler (partial( models) ) av modeller, kontrollert dataeksport (check( check-out) samt en rekke tjenester (analyser, simuleringer mv), spørringer (queries( queries), visualiseringer, og browsing av modeller.

32 Knowledge databases -Best practise knowledge -Own practice Briefing -Functional req. -Estimates -Conditions -Requirements Demolition, refurbishment -Rebuild -Demolition -Restoration Laws and regulations -Building regulations -Building specifications IDM IDM IFC + IFD product model BIM CAD software -Drawings, calculations -Architect, engineers, IDM REPLAY VRML -Visualisation, 3D models Simulations -Comfort -Ventilation, heating -Life cycle cost -Light, sound -Insulation -Fire, usage -Environment -Life time predictions Facility management -Letting, sale, operations -Maintenance -Guaranties Illustrations : SINTEF - Norwegian Building Research Institute, Olof Granlund OY, NBLN University of California, Stanford University IDM Construction management -Scheduling -Logistics, 4D IDM Specifications -Specification sheets -Classification standards -Estimates, accounting Procurement -Product databases -Price databases

33 Hva tror vi gir effekt? Bruk i ALLE faser ( holistic view of BIM ) Design modell Design modell Design modell Tilbuds modell Design modell Design modell Kravmodell Byggemodell FDVmodell Neste prosjekt IFC modellserver As built modell Generisk kunnskap

34 Client Programming -Space program -Room functions -Requirements CAD Design -Architect CAD Design -Structural CAD Design -Electrical -Mechanical Eksempel fra HITOS-prosjektet Model viewing -All disciplines drofus ArchiCAD ADT DDS DDS Octaga Early Stage Costing Quantity takeoff NOIS G-PROG Calcus and Beskrivelse Terrain Model HITOS IFC-BIM Model Server -All disciplines EPM EDM Model Server Model checking -All disciplines IDMs? Solibri SMC Energy Simulation -Space data from Architect Powel Gemini Terreng IDM checkin / checkout -vs IFC format -vs rules for IFC schema -vs spesific IDMs IDMs Granlund Riuska

35 Eksempel fra HITOS-prosjektet Programfase Krav til bygget Rom-,, funksjons- og byggeprogramkrav legges direkte inn i programmet drofus (http:// Dummy-geometri og alle tekniske/ funksjonelle programkrav registrert i drofus pr rom mv eksporteres ut i IFC-format (ifcxml( ifcxml) ) og kan leses av f.eks DAK-applikasjoner hos de prosjekterende som start påp prosjekteringen Sammenligning av planlagt/prosjektert areal

36 Eksempel fra HITOS-prosjektet drofus for alle krav til bygget

37 Eksempel fra HITOS-prosjektet Prosjektering DAK-program Import av IFC-modell m/egenskaper (krav) og dummy- geometri fra drofus inn i Graphisoft ArchiCad (http://www.graphisoft.no) Ser ut som legoklosser påp geledd ved oppstart Gjenfinning av programkravene pr rom (IfcSpace) Drag&Drop av rommene (IfcSpace) fra programfasen (drofus) over i de prosjekterte rommene i ArchiCad Eksport av BIM fra Arkitekt som IFC inn i modellserver Import av samme IFC-modell inn i de andre fagenes DAK-applikasjoner (ADT, DDS) Alle fagmodeller eksporteres til IFC modellserver og merges (settes kontrollert sammen) der

38 Eksempel fra HITOS-prosjektet ArchiCad BIM for Arkitekt

39 Eksempel fra HITOS-prosjektet Modellsjekking Arealer (ifcspace( ifcspace) programmert i drofus sjekket mot prosjektert modell - import til drofus for sammenligning, avvik listes Opplæringsbruk av RIUSKA energisimuleringsverkt sverktøy y med HITOS- innervegg-/yttervegg /yttervegg-arealer IfcSpace Omfattende bruk av Solibri Model Checker (SMC) ( clash( clash, UU-krav mv)

40 Eksempel fra HITOS-prosjektet Solibri Model Checker BIM Clash og UU -sjekking

41 Eksempel fra HITOS-prosjektet Energisimulering m/riuska

42 Eksempel fra HITOS-prosjektet Kalkulasjon G-PROG Calcus kan importere IFC og gjenkjenne bygningsdeler som sås kan prissettes iht NS3451 (fra en kostnadsbase, f.eks Bygganalyse) i tidligfaseprosjektering GPROG Beskrivelse og Focus Anbud kan importere IFC og generere NS3420- beskrivelser (anbudsbok)

43 Eksempel fra HITOS-prosjektet Prosjektering - Modellserver EPM Technology EDM Model Server brukes for fagmodeller ARK/RIB/RIV/RIE-fagmodeller merges (settes sammen påp kontrolert måte) påp EPM modellserver HITOS modellfiler (testfiler): ftp://ftp.buildingsmart buildingsmart.no/pub/ /pub/ifcfiles/hitos/

44 Eksempel fra HITOS-prosjektet Bruk av IDM -er IDM: idm.buildingsmart.no/ IDM-er implementeres påp EPM modellserver som check-in/ in/check-out kontroll- filtre filtre Nå: : Begrenset til testdata (IDM-arbeidet pågår r for fullt i buildingsmart-regi nå) n

45 Eksempel fra HITOS-prosjektet Modellserver IDM Check-in/out Check-in vs IDM-er

46 Eksempel fra HITOS-prosjektet Legge på terreng (GIS) Ønskelig å legge påp en terrengmodell (SOSI-data fra Tromsø kommune) Bruke bygningens IFC- footprint footprint til å semi-auto -generere byggegrop, tverrprofiler, masser osv i f.eks Powel Gemini Terreng

47 Eksempel fra HITOS-prosjektet Byggegrop i Gemini Terreng

48 Instant HITOS til nå Programfase med drofus utført (IFC) Gjennomført skisseprosjekt m/bim (IFC) Gjennomført forprosjekt m/bim (IFC) Testområde detaljeres i 3 etg (IFC+IFD) FoU-aktiviteter 2007 iht FoU-budsjett Avventer byggestartbevilgning (des( 2007?) for selve byggeprosjektet FoU med IFC-BIM for detaljprosjekt og bygging fram til as-built kan da genereres

49 FDV: DWG IFC: Eikelund Nybygg fra Lager BIM (IFC) fra levert FDV-dokumentasjon (DWG ++) Test av BIM mot FDV-programvare (Rambyg?( Lydia??...) og varedatabaser (NOBB )

50 Erfaringstilbakeføring (Neste) Kravmodell FDVmodell med konkrete driftserfaringer Neste prosjekt IFC modellserver Generisk kunnskap

51 Stikkord Aktuelle områder framover Teknisk videreutvikling av BIM IFC 2x3g IFD Library populert Kritisk masse IDM-er ferdigstilles Jus og BIM (neste slide) Entreprenøren ren og BIM (handout) Økonomi 5D Tid - framdrift 4D BIM-kontrakt (handout) ehandel (handout) 5D (handout) 4D (handout)

52 Handout Jus og BIM Retten til prosjektert materiale i en BIM Eierskap til og bruk av informasjon i modellen Digital bygningsmodell vs skriftlig materiale Risiko for prosjektering, rådgiver vs entreprenør Ansvar for feil i benyttet programvare Faseforskyvninger konsekvenser Endret forretningsrutine, f.eks mht varsling / kommunikasjon Valg av kontraktsform Utfordring i anbudsfase BIM som konstraksgrensesnitt Notat fra prof.dr. juris Lasse Simonsen SINTEF Notat fra FJ, gjennomgang av Statsbygg regelverk, rutiner, maler ift BIM

53 Handout Tid - framdrift 4D Den 4. dimensjonen TID i BIM Planlegging av framdrift Registrering av bestillingstider Planlegging og registrering av byggetider Endringskostnader ved framdriftsendring Likviditetsplanlegging Byggeplasslogistikk (for entreprenør) r) mye mer

54 Handout Økonomi 5D Den 5. dimensjonen PENGER i BIM Tidligfase-estimering estimering (m2-basert) Kostnadsramme-kalkulasjon (NS3451- eller NS3420-basert) Likviditetsstyring Endringshåndtering ndtering Registrering av anbuds- og sluttkostnader

55 Handout Entreprenøren og BIM [1] Fare for entreprenørenes renes julebord (!!!) påp bunnlinjen hvis ikke nye forretningsprosesser tilpasset BIM håndteres/presses h fram av byggherren Entreprenørene rene (ENT) må m dra lasset i utførelsesfasen, men byggherren stiller krav til as built BIM ved overtakelse FDV Om 5 år r (?): Vi stiller BIM-en som kontrakt arbeidstegninger for byggeplass lages av ENT?

56 Handout Entreprenøren og BIM [2] Entreprenøren ren mottar generisk BIM. Dvs BIM med objekter som har krav til en gitt ytelse Benytter BIM i byggefase og tilfører informasjon til objektene iht byggherrens kravspesifikasjon Leverer spesifikk/as-built (FDV) BIM ved ferdigstillelse

57 Handout Entreprenøren og BIM [3] Entreprenør r mottar IFC modell med generiske objekter, dvs objektene har ytelseskrav/ (f.eks veggens akustiske dempning skal være v mellom 37 og 40 db(a) Sender elektronisk forespørsel rsel mot produktdatabase. Får F r liste med vegger som tilfredsstiller kravene og velger en spesifikk vegg. Produkt-/leverand /leverandørdata rdata tilføres objektet FDVdokumentasjon

58 BIM: Vi er ikke alene Singapore: Building Construction Authority (BCA) USA: General Services Administration (GSA) Danmark: Erhvervs - og byggestyrelsen (EBST) Finland: Senaatti (Senate Propteries) Island: Det nye Rikshospitalet (Landspitali) flere underveis (UK, China, Canada, Nederland ) Norge: Nye AHUS, SelvaagGruppen, Forsvarsbygg, Vegvesenet (LandXML), Bygningsteknisk etat (ByggSøk), Standard Norge (BIM-standarder)

59 Vi er ikke alene Singapore Building Construction Authority (BCA): Singapore s e-plan Check system is probably one of the largest projects ever undertaken by a government agency in support of IFC and BIM technology.. As e-plan e Check runs on IFC-based BIM data, its deployment heralds BCA s s confidence on the timeliness of BIM and appropriateness of IFC in the construction industry.

60 Vi er ikke alene USA General Services Administration (GSA, tilsvarer amerikanske Statsbygg ): For all major projects (prospectus-level) receiving design funding in Fiscal Year 2007 and beyond,, GSA will require spatial program BIMs be the minimum requirements for submission to OCA for Final Concept approvals by the PBS Commissioner and the Chief Architect.. At the same time, all GSA projects are encouraged to deploy mature 3D, 4D, and BIM technologies spatial spatial program validation and beyond at strategic project phases in support of specific project challenges.

61 Vi er ikke alene Danmark Erhvervs - og byggestyrelsen (EBST), : Bygherren skal i konkurrencebetingelserne ti projektkonkurrencer stille krav om aflevering af en bygningsmodel. Bygherren skal specificere krav til bygningsmodellens indhold og informationsniveau samt i relation hertil nærmere n beskrive anvendelsen af modellen til simulering, visualisering m.v.. Kravene skal mindst omfatte bygningens geometriske grundformer (volumener). Bygnings- modellen skal være v objektbaseret og afleveres i IFC- format. Udveksling mellem parterne kan dog ske i andet format, såfremt s der er enighed om dette.

62 Vi er ikke alene Finland Senaatti (Senate( Propteries): Product modelling requirements 2007: Since 2001, Senate Properties has carried out a number of pilot projects to develop and study the use of product models. Based on feedback from these, Senate Properties has assessed product model technology to be sufficiently ready for putting to use in ordinary project work,, and the company has decided to require models meeting the IFC standard in its projects as of 1 October 2007.

63 Vi er ikke alene Island Arkitektfirmaet C. F. Møller, M som prosjekterer Frontbygget ved Nye AHUS som en IFC-modell, har vunnet arkitektkonkurransen om det nye Rikshospitalet (Landspitali( Landspitali, University Hospital of Iceland) ) i Reykjavik ( m2)

64 Vi er ikke alene Norge Nye AHUS sykehus (Frontbygget m/ifc) Selvaag (Munkerud m/ifc, Tjuvholmen?) Forsvarsbygg (kantinebygg Madla m/ifc) Vegvesenet (digital vegmodel som LandXML,, som kommuniserer med IFC) Bygningsteknisk etat (BE): ByggSøk elektronisk byggesøknad (mottak av IFC-modeller i 67 kommuner med 2,35 mill innbyggere (51 prosent av befolkningen) Standard Norge ( BIMelimifisering( BIMelimifisering av norske standarder)

65 Vegvalg BIM? Vegvalget (strategivalg) nå: n BIM or not to BIM Hvis BIM :: Satsingen må ha en viss størrelsesorden rrelsesorden de nærmeste årene (med avtagende tendens) for å klare å ta ut effektene Effekter vil i første f omgang være v bedre bygg (riktigere kvalitet), i andre omgang være v billigere bygg (mer effektive prosesser) [f.eks er 1% besparelse = 30 mill kr/år r for Statsbygg]

66 BIM om fem-ti år? BIM er standard arbeidsmåte te I BAE for de fleste prosjekter og eiendommer av noe størrelse, omtrent som DAK er det i dag Forretningsrutiner og kontrakter er tilpasset denne arbeidsmåten Gevinstene med BIM blir gradvis tatt ut av aktørene

67 BIM en nasjonal satsing KRD odin.dep.no/krd Byggekostnadsprogrammet buildingsmart styringsgruppe BIT-Bygg IAI Norge NHO bransjer bit-bygg.no

68 ? Spørsm rsmål?

69 Startplasser for BIM buildingsmart.nono iai.no ifcwiki.org en.wikipedia wikipedia.org/.org/wiki/industry_foundation_classes idm.buildingsmart buildingsmart.com iai-international.org ftp.buildingsmart buildingsmart.no/pub/ /pub/ifcfiles/hitos/

70 Takk for meg! UU?

BIM: Et teknologiskift i byggenæringen

BIM: Et teknologiskift i byggenæringen BIM: Et teknologiskift i byggenæringen - På vei fra tegning til modeller - mer lønnsom og effektiv prosjektering Bjørne Grimsrud Avdelingsleder Forskning og Samfunn nå kommer BIM BIM= Bygningsinformasjonsmodeller/modellering

Detaljer

BIM for dummies Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt?

BIM for dummies Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? BIM for dummies Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? Diderik Haug, senioringeniør og prosjektleder FoU seksjonen

Detaljer

Koblingen mellom Geografiske InformasjonSystemer og Bygnings Informasjons Modellering. Bjørn Godager HiG

Koblingen mellom Geografiske InformasjonSystemer og Bygnings Informasjons Modellering. Bjørn Godager HiG Koblingen mellom Geografiske InformasjonSystemer og Bygnings Informasjons Modellering Bjørn Godager HiG 17.11.2010 GIS BIM / buildingsmart Bygger på åpne standarder Bruker felles datamodell, i stedet for

Detaljer

Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt?

Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? Diderik Haug, senioringeniør og prosjektleder FoU seksjonen Statsbygg Statsbygg,

Detaljer

KRAV TIL BRUK AV BIM I STATSBYGG

KRAV TIL BRUK AV BIM I STATSBYGG KRAV TIL BRUK AV BIM I STATSBYGG 6.12.2016 Senioringeniør Øystein Graffer, Statsbygg TEMAER Bygningsinformasjonsmodeller (BIM) muligheter i planlegging/bygging/forvaltning og drift Grunnlagsmodeller Min

Detaljer

BIM et begrep som ved praktisk anvendelse øker kvaliteten i byggprosjekter.

BIM et begrep som ved praktisk anvendelse øker kvaliteten i byggprosjekter. BIM et begrep som ved praktisk anvendelse øker kvaliteten i byggprosjekter. Hvorfor BIM? trend bilindustri boliger Hva er BIM? (BygningsInformasjonsModell) Laws and regulations CAD software -Building

Detaljer

BIM I STATSBYGG. Senioringeniør og Prosjektleder Diderik Haug FoU seksjonen Statsbygg

BIM I STATSBYGG. Senioringeniør og Prosjektleder Diderik Haug FoU seksjonen Statsbygg BIM I STATSBYGG Senioringeniør og Prosjektleder Diderik Haug FoU seksjonen Statsbygg Slik startet det noen steder 2 Og slik startet det hos oss 3 NS3420 NS3420 Slik er det i dag 4 2 D tegninger tegninger

Detaljer

BIM I STATSBYGG. Senioringeniør og Prosjektleder Diderik Haug FoU seksjonen Statsbygg

BIM I STATSBYGG. Senioringeniør og Prosjektleder Diderik Haug FoU seksjonen Statsbygg BIM I STATSBYGG Senioringeniør og Prosjektleder Diderik Haug FoU seksjonen Statsbygg Slik startet det noen steder 2 Og slik startet det hos oss 3 Slik er det i dag 4 Kan vi bruke data? 5 Helpdesk.avi Helpdesk

Detaljer

BIM for dummies Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt?

BIM for dummies Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? BIM for dummies Hva er bygningsinformasjonsmodeller basert på åpne internasjonale standarder? Bør vi implementere serverteknologi parallelt? Diderik Haug, senioringeniør og prosjektleder FoU seksjonen

Detaljer

BIM I STATSBYGG. Senioringeniør og Prosjektleder Diderik Haug FoU seksjonen Statsbygg

BIM I STATSBYGG. Senioringeniør og Prosjektleder Diderik Haug FoU seksjonen Statsbygg BIM I STATSBYGG Senioringeniør og Prosjektleder Diderik Haug FoU seksjonen Statsbygg Slik startet det noen steder 2 Og slik startet det hos oss 3 Slik er det i dag 4 Kan vi bruke data? 5 Helpdesk.avi Helpdesk

Detaljer

IFC formatet. Bjørn Godager HiG 02.09.2009. En del av stoffet er hentet fra Statsbygg

IFC formatet. Bjørn Godager HiG 02.09.2009. En del av stoffet er hentet fra Statsbygg Intelligent BuildingInformationModelling IFC formatet En del av stoffet er hentet fra Statsbygg Bjørn Godager HiG 02.09.2009 buildingsmart Automatisering av den elektroniske overføringen av informasjon

Detaljer

BIM I STATSBYGG. Senioringeniør og Prosjektleder Diderik Haug FoU seksjonen Statsbygg

BIM I STATSBYGG. Senioringeniør og Prosjektleder Diderik Haug FoU seksjonen Statsbygg BIM I STATSBYGG Senioringeniør og Prosjektleder Diderik Haug FoU seksjonen Statsbygg Slik startet det noen steder 2 Og slik startet det hos oss 3 Slik er det i dag 4 Kan vi bruke data? 5 Helpdesk.avi Helpdesk

Detaljer

Hvordan kan bruk av ny teknologi føre til mindre feil? Hvilke barrierer finner vi i prosjekter som fører til flere feil og flere konflikter?

Hvordan kan bruk av ny teknologi føre til mindre feil? Hvilke barrierer finner vi i prosjekter som fører til flere feil og flere konflikter? Bygg ned barrierene Hvordan kan bruk av ny teknologi føre til mindre feil? Hvilke barrierer finner vi i prosjekter som fører til flere feil og flere konflikter? Et foredrag på seminaret Byggefeilene skal

Detaljer

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010 Frokostseminarer SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG GIS-BIM Program 08:30 Velkomst og introduksjon til buildingsmart standarder Steen Sunesen, buildingsmart Norge. 08:45 Prosess for GIS-BIM Resultat av utvikling

Detaljer

buildingsmart studentseminar @HIG+FI:13

buildingsmart studentseminar @HIG+FI:13 buildingsmart studentseminar @HIG+FI:13 Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingsmart Norge 5. november 2013 BIM i utdanningen med bred støtte fra byggenæringen 2 Fremtidens byggeprosjekter Vil de

Detaljer

Fremtidens byggeprosjekter

Fremtidens byggeprosjekter Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning Eilif Hjelseth, eilif.hjelseth@buildingsmart.no utdanningskoordinator buildingsmart Norge 16. januar Bedrifter som har bidratt 2 Utdanningssteder som

Detaljer

Bruk av 3D visualisering, GIS og BIM i Statsbygg Erfaringer fra arkitektkonkurransen om nytt nasjonalmuseum Utviklingen videre

Bruk av 3D visualisering, GIS og BIM i Statsbygg Erfaringer fra arkitektkonkurransen om nytt nasjonalmuseum Utviklingen videre Bruk av 3D visualisering, GIS og BIM i Statsbygg Erfaringer fra arkitektkonkurransen om nytt nasjonalmuseum Utviklingen videre Bjørg Pettersen Statsbygg, Utviklingsavdelingen bjorg.pettersen@statsbygg.no

Detaljer

1) Om forslaget til nye forvaltningsstandarder for dokumentformat

1) Om forslaget til nye forvaltningsstandarder for dokumentformat Høringsuttalelse fra Statsbygg til Standardiseringsrådets forslag til første versjon av referansekatalog for obligatoriske og anbefalte standarder i offentlig sektor Statsbygg støtter arbeidet om bruk

Detaljer

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER Frukostseminar 28.04.2010 Krav til BIM i byggeprosjekter Bruk av Statsbyggs BIM-manual i konkret prosjekt BAAS Ny barneavdeling Ålesund Sjukehus Gabrielle Bergh PROSJEKTPROSESS - FRA DESIGN KONKURRANSE

Detaljer

Dokumentasjon fra bygging til drift

Dokumentasjon fra bygging til drift Dokumentasjon fra bygging til drift 1 Bruk av Open BIM i FDV Brynjulf Skjulsvik (bsk@proim.no) Tomas Jonsson (tomas.jonsson@norconsult.com) Alexander W. Olsen (alexander.wnagsvik.olsen@norconsult.com)

Detaljer

Statsbyggs BIM-manual

Statsbyggs BIM-manual Statsbyggs BIM-manual Frokostseminar Oslo, 2010-04-28 Senioring. Ole Kristian Kvarsvik, Statsbygg okk@statsbygg.no www.statsbygg.no/bim Statsbygg stiller KRAV til BIM i prosjekter BIM manualen skal definere

Detaljer

buildingsmartstudentseminar på HiOA 1

buildingsmartstudentseminar på HiOA 1 buildingsmart Open BIM Kort introduksjon til buildingsmart verktøyene og jobbing med studentoppgaver 2013-01-23 Eilif Hjelseth E-post: eilif.hjelseth@umb.no Tema i presentasjonen BIM i studentoppgaver

Detaljer

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 Skanska: BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

IFC i byggenæringen. norske byggeklosser samspill. Øivind Christoffersen, Adm. direktør, Statsbygg

IFC i byggenæringen. norske byggeklosser samspill. Øivind Christoffersen, Adm. direktør, Statsbygg IFC i byggenæringen norske byggeklosser samspill Øivind Christoffersen, Adm. direktør, Statsbygg 1 1 Disposisjon Statsbygg som byggherre Statsbygg og IKT Relevante erfaringer og tanker fremover digitale

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 5 november/desember 2006

Nyhetsbrev nr. 5 november/desember 2006 Nyhetsbrev nr. 5 november/desember 2006 Månedens elektroniske nyhetsbrev fra buildingsmart Her kommer en ny utgave av buildingsmarts elektroniske nyhetsbrev. Synspunkter på nyhetsbrevet generelt eller

Detaljer

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Norsk Ståldag 2009 Grand Hotell Oslo 27. oktober 2009 Thor Ørjan Holt Agenda Begrepsforvirring Hvordan passer BIM inn i Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

BuildingSmart studentseminar 23.1.2013 BIM i Statsbygg. Øystein Graffer, Statsbygg FoU

BuildingSmart studentseminar 23.1.2013 BIM i Statsbygg. Øystein Graffer, Statsbygg FoU BuildingSmart studentseminar 23.1.2013 BIM i Statsbygg Øystein Graffer, Statsbygg FoU Hva jeg vil snakke om: Statsbygg Vår BIM satsing BIM Manualer Prosjekter Veien fremover/fou prosjekter Min bakgrunn:

Detaljer

IFC-basert BIM i praksis

IFC-basert BIM i praksis IFC-basert BIM i praksis Kort om Building SMART-konseptet IFC og BIM Håkon Kvåle Gissinger 13. mars. 2008 Kundens/samarbejdets fordele Forudsigelighed Bygningsmodel Bygningsmodel Visualisering Visualisering

Detaljer

GRUPPE 3 - BYGGING! buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september Overdragelse/! FDV! Prosjektering! detaljfase! Bygging! Prosjektoppstart!

GRUPPE 3 - BYGGING! buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september Overdragelse/! FDV! Prosjektering! detaljfase! Bygging! Prosjektoppstart! GRUPPE 3 - BYGGING! Prosjektoppstart! Prosjektering! tidligfase! Prosjektering! detaljfase! Bygging! Overdragelse/! FDV! Prosjektoppstart! Prosjektering! tidligfase! Prosjektering! detaljfase! Bygging!

Detaljer

RFID Workshop 12/3-2008. buildingsmart

RFID Workshop 12/3-2008. buildingsmart RFID Workshop 12/3-2008 buildingsmart Ole Jørgen Karud, PhD SINTEF Byggforsk 1 Knowledge databases -Best practise knowledge -Own practice Briefing -Functional req. -Estimates -Conditions -Requirements

Detaljer

Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt.

Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt. Trond Pettersen Valeur har lang fartstid fra den dystre anleggsbransjen og flere større samferdselsprosjekt. Direktør Skanska Teknikk Styreleder i buildingsmart Norge ..har nå konvertert til byggsiden

Detaljer

buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september 2010 OPPSUMMERING! NORGE

buildingsmart Norge konferanse Ι 2. september 2010 OPPSUMMERING! NORGE OPPSUMMERING! Oppsummering - Status for utvikling at ByggSøk med åpen BIM? Ideal er å kunne få sjekket inn og behandlet byggsøk digitalt via BIM. Løsning á la Singapore. IFG kom ikke inn i 2x3, og arbeidet

Detaljer

BRUKERE MØTER PROGRAMVARELEVERANDØRER MEDLEMMØTE - LYSAKER STEEN SUNESEN!

BRUKERE MØTER PROGRAMVARELEVERANDØRER MEDLEMMØTE - LYSAKER STEEN SUNESEN! PROGRAM! 13:00 Velkomst og introduksjon til medlemsmøtet Status og diskusjon 13:05 Status på det tekniske arbeidet i buildingsmart 13:30 Test av IFC import og eksport i programvarer og generelle problemstillinger

Detaljer

Statsbyggs BIM- manual

Statsbyggs BIM- manual Statsbyggs BIM- manual Hvorfor, hvordan, «do s and don t s» Frode Mohus fm@statsbygg.no buildingsmart Norge Tema: åpenbim Håndbok 2013-01- 24 Bakteppet * 2005: Første BIM- pilot i Statsbygg («HiTOS») *

Detaljer

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Kurs for Prosjekteringsledere 16. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Digresjon Byggenæringens største utfordring Bevisstgjøring Begrepsforståelse Prosjektgjennomføring

Detaljer

OpenBIM Fremtidens byggeprosjekter. Fremtidens byggeprosjekter. buildingsmart

OpenBIM Fremtidens byggeprosjekter. Fremtidens byggeprosjekter. buildingsmart Bred støtte fra byggenæringen buildingsmart studentseminar @HIALS:13 + tips om studentoppgaver Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingsmart Norge HIALS, 12. november 2013 Open buildingsmart Norge

Detaljer

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 Skanska BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av IDM for kollisjonskontroll. Process Map og Exchange Requirement

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av IDM for kollisjonskontroll. Process Map og Exchange Requirement Prosjektbeskrivelse Utvikling av IDM for kollisjonskontroll Process Map og Exchange Requirement Versjon: Invitasjon til deltagelse i prosjektet sendt 18. august 2009. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning

Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning Behovet for samspill mellom næringsliv og utdanning Eilif Hjelseth, utdanningskoordinator buildingsmart Norge 23. januar 2013 2 buildingsmartstudentseminar på HiOA 1 BIM i hele byggets livssyklus Kunnskapsdatabaser

Detaljer

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style BIM & FM/FDVU Den Kloke Tegning Click to edit Master title style Gunnlaugur B Hjartarson, 14. okt.2015 Innehold 1. Kort om MainManager 2. Hvilke stakeholder i byggeprosessen adresserer MainManager 3. MainManager

Detaljer

buildingsmart Studentseminar@HiOA:13

buildingsmart Studentseminar@HiOA:13 buildingsmart Studentseminar@HiOA:13 23. januar 2013 kl. 09:15 16:00 Kl. Tid Tema Organisasjon / bedrift 08:45 Registrering 09:15 15 Info om buildingsmart Norge Studentseminar@HiOA:13 Behovet for samspill

Detaljer

Norges største eiendomsforvalter

Norges største eiendomsforvalter FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert buildingsmart den nye metoden for å planlegge, bygge og forvalte bygg og infrastruktur, hvor BIM er kommunikasjonsmodellen BIM for alle 8.nov 2011 Oslo

Detaljer

ISO standardisering for leveranser av informasjon. BIM => En måte å tenke på. TEMA - Informasjon

ISO standardisering for leveranser av informasjon. BIM => En måte å tenke på. TEMA - Informasjon ISO standardisering for leveranser av informasjon InformationDeliveryManual - IDM TEMA - Informasjon Alt jeg snakker om er: INFORMASJON -> I-en i BIM rett informasjon til rett formål levert i rett format

Detaljer

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG?

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? John Matland Leder for arkitektavdelingen Rambøll Region Vest Markedsansvarlig for BIM Rambøll Norge Leder av Standardiseringsutvalget.

Detaljer

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Bakgrunn > Gemini VA mangler gode importrutiner > Pr. i dag kun

Detaljer

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? 18.03.2009 Svein Inge Nærheim DDS Building Innovation AS Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Detaljer

Digitale bygnings informasjonsmodeller BIM EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NELFO

Digitale bygnings informasjonsmodeller BIM EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NELFO Digitale bygnings informasjonsmodeller BIM EN SERIE MED FAKTAHEFTER FRA NELFO Digitale byggeprosesser Det er ingen tvil om at digitale byggeprosesser er i ferd med å få innvirkning på informasjonsflyten

Detaljer

FDVU/FM med EDMmodelServer

FDVU/FM med EDMmodelServer FDVU/FM med EDMmodelServer buildingsmart medlemsmøte 17. sept. 2015 Pål Huse Pal.Huse@jotne.com Jotne EPM Technology AS FDVU med EDMmodelServer BIM modellserver med konsoliderte modeller Tilleggsfunksjonalitet

Detaljer

LifeCycle BIM. Utvikling av norsk åpenbim FDVU løsning. Et utviklings- og leveranseprosjekt til Regionalhelseforetaket Midt-Norge

LifeCycle BIM. Utvikling av norsk åpenbim FDVU løsning. Et utviklings- og leveranseprosjekt til Regionalhelseforetaket Midt-Norge LifeCycle BIM Et utviklings- og leveranseprosjekt til Regionalhelseforetaket Midt-Norge Utvikling av norsk åpenbim FDVU løsning St. Olavs Hospital Tor Åsmund Evjen prosjekt leder FDVU BIM i en boks? Organisasjon

Detaljer

P07 Overdragelse til entreprenør

P07 Overdragelse til entreprenør P07 Overdragelse til entreprenør Innledning Det er etter hvert i byggeprosjekter blitt vanlig å stille krav til BIM, og derfor ha en målsetting om at BIM i bygge- og anleggsprosjekter skal legge til rette

Detaljer

Jotne EPM Technology

Jotne EPM Technology Jotne EPM Technology Data Modeling by Janne Aas-Jakobsen EPM Technology Jotne EPM Technology a member of the Jotne Group, specialising in information technology Since 1990 the company has developed database

Detaljer

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn Hvordan høste gevinstene av BIM? avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Inge Aarseth Prosjektleder Plan og utbyggingsenheten Sykehuset i Vesfold HF Helse Sør Øst RHF Bakgrunn HSØs

Detaljer

Hvordan skal bygg eier og Eindomsfalter dra nytte av BIM

Hvordan skal bygg eier og Eindomsfalter dra nytte av BIM Hvordan skal bygg eier og Eindomsfalter dra nytte av BIM Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering (Tidligere Pro Teknologi) Byggets levetid fremstilt

Detaljer

Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM?

Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM? Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM? BIM for byggherrer digitalisering av byggebransjen Øyvind Olav Lodten Forsvarsbygg ønsker å motta og å tilgjengeliggjøre digital FDV-dokumentasjon Skapet

Detaljer

buildingsmart Norge buildingsmart Norge BIM i praksis BIM i praksis buildingsmart Norge BIM i praksis

buildingsmart Norge buildingsmart Norge BIM i praksis BIM i praksis buildingsmart Norge BIM i praksis Arkitekt, prosjektleder/fagansvarlig - skisserer, detaljerer og gjennomfører BIM prosjekter Jobbet med 3D og objekter siden 1995 Leder for IFC prosjektet Nye Ahus, 2005-2007 Ansvarlig arkitekt for BIM

Detaljer

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Av Mads Lohne Byggherreavdelingen, Statsbygg mads.lohne@statsbygg.no En presentasjon av Statsbygg Agenda Statsbyggs rolle og vår målsetning for BIM-satsningen Erfaringer

Detaljer

Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM

Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM Forsvarsbygg Utvikling Agenda: Mobilen gjøres lydløs. Forsvarsbygg - BIM status - Ytelsesbeskrivelser - Prosjektering leveranser - Bygging Norges største eiendomsforvalter

Detaljer

Åpen BIM 2010 ArchiCAD drofus kokebok

Åpen BIM 2010 ArchiCAD drofus kokebok Åpen BIM 2010 ArchiCAD drofus kokebok Dette dokumentet vil sette fokus på arbeidsflyt mellom ArchiCAd og drofus. Vi ønsker å demonstrere, med utgangspunktet i Rambølls Hoffsborg bygg 3, hvordan disse to

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. buildingsmart Norge Medlemsmøte 2012-06-20

Nytt østfoldsykehus. buildingsmart Norge Medlemsmøte 2012-06-20 Nytt østfoldsykehus buildingsmart Norge Medlemsmøte 2012-06-20 Modellbasert prosjektering Kjell Ivar Bakkmoen BIM fagansvarlig BIM visjon i Helse Sør-Øst Gjennom BIM skal HSØ oppnå reduserte kostnader

Detaljer

BIM KOORDINATOR (BIMK)

BIM KOORDINATOR (BIMK) YT BIMK YTELSESBESKRIVELSE FOR BIM KOORDINATOR (BIMK) Gjelder for: Entrepriseform: FORPROSJEKTFASEN TOTALENTREPRISE Prosjektnr: 12079 Risløkka Trafikkstasjon Dato: 14-12-2012 Saks- og dokumentnr: 201202491-2011-10-10

Detaljer

buildingsmart international

buildingsmart international buildingsmart international Hva er hovedfokus for tiden? Presented by: Bjørn K Stangeland buildingsmart international Vision: Sustainability by building SMARTER Mission: Contribute to sustainable built

Detaljer

Hvorfor tar dette sa lang tid a implementere standarder? ØIVIND ROOTH 03. November 2016 Teknologiforum 2016

Hvorfor tar dette sa lang tid a implementere standarder? ØIVIND ROOTH 03. November 2016 Teknologiforum 2016 1 Hvorfor tar dette sa lang tid a implementere standarder? ØIVIND ROOTH 03. November 2016 Teknologiforum 2016 Jeg har ikke noe fasitsvar for det finnes vel ikke men Jeg har et eksempel som kanskje kan

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD.

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. Innhold 1. Innledning... 3 2. Etablering av 3D-dwg fra IFC... 3 2.1. IFC-import... 4

Detaljer

Halvard Gavelstad. Bygg Reis Deg AS og Norsk Byggtjeneste AS Adm. direktør

Halvard Gavelstad. Bygg Reis Deg AS og Norsk Byggtjeneste AS Adm. direktør Halvard Gavelstad Bygg Reis Deg AS og Norsk Byggtjeneste AS Adm. direktør Bygg Reis Deg Den første messen ble arrangert på Akershus Festning i 1954. 221 utstillere og 60 000 besøkende. Allerede den gang

Detaljer

Hvordan kan BIM bidra til bedre bygg og eiendomsforvaltning?

Hvordan kan BIM bidra til bedre bygg og eiendomsforvaltning? MagnusHøyem HvordankanBIMbidratilbedre bygg ogeiendomsforvaltning? Kristiansand,22.06.2010 Norgesteknisk naturvitenskapeligeuniversitet Fakultetforarkitekturogbilledkunst Instituttforbyggekunst,prosjekteringogforvaltning

Detaljer

New Østfold Hospital - Kalnes

New Østfold Hospital - Kalnes New Østfold Hospital - Kalnes Facts New Østfold Hospital Facts New Østfold Hospital Kalnes 82 500 m 2 gross area 3 150 user rooms 500 technical rooms 620 corridors etc. 1 000 types equipment 10 000 instances

Detaljer

Statsbygg Webinar - BIM og ÅpenBIM

Statsbygg Webinar - BIM og ÅpenBIM Statsbygg Webinar - BIM og ÅpenBIM Webinar 25.01.2011 Ole Kristian Kvarsvik, M.Sc. Senior Ingeniør, FoU Statsbygg okk@statsbygg.no www.statsbygg.ni/bim Statsbygg Norwegian Directorate of Public Construction

Detaljer

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Hvordan utnytte Fagmodeller til NVDB-leveranse, i "nyeste" del av Bjørvikaprosjektet? Her følges krav fra Hb138 om å holde 3D fagmodellene oppdatert underveis i byggingen. Fagmodell-ansvarlig skal også

Detaljer

VEILEDNING TIL AVKLARING AV ANSVAR OG RETTIGHETER VED BRUK AV åpenbim Status: Høringsforslag

VEILEDNING TIL AVKLARING AV ANSVAR OG RETTIGHETER VED BRUK AV åpenbim Status: Høringsforslag VEILEDNING TIL AVKLARING AV ANSVAR OG RETTIGHETER VED BRUK AV åpenbim Status: Høringsforslag 1 1. Om ansvar og rettigheter 3 2. Kontrakt 4 2.1 Materiale/Formater - Skal formuleringene om rettigheter til

Detaljer

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE Bruk av BIM i kostnadskalkyle Identifikasjon bsnp4 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 - levert til offisiell høring TBF Linda

Detaljer

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB TEKNA NTNU: Kursdagene 2014 Fremtidens byggenæring 7. 8. januar 2014, Clarion Hotel & Congress Trondheim Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB Professor

Detaljer

BIM I ARKITEKTKONKURRANSER UIO - SENTER FOR LIVSVITENSKAP 2014-10-14 Frode Mohus fm@statsbygg.no

BIM I ARKITEKTKONKURRANSER UIO - SENTER FOR LIVSVITENSKAP 2014-10-14 Frode Mohus fm@statsbygg.no BIM I ARKITEKTKONKURRANSER UIO - SENTER FOR LIVSVITENSKAP 2014-10-14 Frode Mohus fm@statsbygg.no DU, DEN BIM EN TRADISJONELLE ARKITEKTKONKURRANSER Både åpne og «lukkede» (med prekvalifisering) mange eller

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

2.500 bedrifter som kunder 95% tror vi vil dekke deres behov om 5 år 95% anbefaler oss til andre

2.500 bedrifter som kunder 95% tror vi vil dekke deres behov om 5 år 95% anbefaler oss til andre Heleid av Norconsult 120 ansatte, jevnt god vekst Omsetning ca. 120 mill, positivt resultat i 21 år på rad Langsiktig profil 2.500 bedrifter som kunder 95% tror vi vil dekke deres behov om 5 år 95% anbefaler

Detaljer

BIM som prosjekteringsverktøy

BIM som prosjekteringsverktøy BIM som prosjekteringsverktøy Katrine Opdahl Sousa kao@nticad.no NTI CADcenter AS NTI CADcenter Langsiktige relasjoner til våre kunder og leverandører. Basert på våre verdier,, Leverer verdiskapning for

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Versjon 1.0 EBA 2013-10-23 Innhold 1 Oversikt...3 1.1 Avgrensning...3 2 Beskrivelse av bruksområder...3 2.1 Tegningsproduksjon...3 2.2 3D-koordinering og Kollisjonskontroll...3

Detaljer

BIM-MANUAL. Alta brannstasjon. Trine Østmo. Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA

BIM-MANUAL. Alta brannstasjon. Trine Østmo. Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA BIM-MANUAL Alta brannstasjon Trine Østmo 17 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks: 78 45 50 11 www.alta.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 10 november/desember 2007

Nyhetsbrev nr. 10 november/desember 2007 Nyhetsbrev nr. 10 november/desember 2007 Viktig også for byggvaremarkedet Ved å ta i bruk moderne elektroniske verktøy i planlegging og prosjektering av bygg, åpner byggenæringen for effektivisering og

Detaljer

Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25

Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25 Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25 Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Nytt østfoldsykehus Spesialrådgiver BIM støtte - Helse Sør-Øst bsn Konferanse

Detaljer

Behandling: ÅPEN. F:\IFC\10 Fra Prosjekteringsgruppen (PG) i Bodø\HITOS_IFC_Forprosjekt-RAPPORT_norsk_v11.doc. Forfatter(e):

Behandling: ÅPEN. F:\IFC\10 Fra Prosjekteringsgruppen (PG) i Bodø\HITOS_IFC_Forprosjekt-RAPPORT_norsk_v11.doc. Forfatter(e): RAPPORT Rapportdato: Behandling: Gradering: Language 2006-10-26 ÅPEN UGRADERT Arkivreferanse(r): F:\IFC\10 Fra Prosjekteringsgruppen (PG) i Bodø\HITOS_IFC_Forprosjekt-RAPPORT_norsk_v11.doc Prosjektreferanse(r):

Detaljer

Bygg-og anleggsbransjen IFC i byggenæringen -norske byggeklosser

Bygg-og anleggsbransjen IFC i byggenæringen -norske byggeklosser Bygg-og anleggsbransjen IFC i byggenæringen -norske byggeklosser Per Jæger Boligprodusentenes Forening tirsdag 21. november 2005 Tema Hva skjer av samhandlingsprosjekter i byggenæringen Norge? Internasjonal

Detaljer

FORSVARSBYGG. Forsvarssektorens egen eiendomsekspert

FORSVARSBYGG. Forsvarssektorens egen eiendomsekspert FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert buildingsmart i Forsvarsbygg, den nye metoden for å planlegge, bygge og forvalte bygg og infrastruktur, hvor BIM (BygningsInformasjonsModellering) er

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. NTI BIM University 2012 Effektiv bygging med BIM som strategi København 2012-04-23

Nytt østfoldsykehus. NTI BIM University 2012 Effektiv bygging med BIM som strategi København 2012-04-23 Nytt østfoldsykehus NTI BIM University 2012 Effektiv bygging med BIM som strategi København 2012-04-23 Kai Martin Lunde Prosjektsjef prosjektering Modellbasert prosjektering Kjell Ivar Bakkmoen BIM fagansvarlig

Detaljer

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL Bruk av BIM til kollisjonskontroll Identifikasjon bsnp3 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.3 - levert til offisiell høring

Detaljer

NBEF- nettverk. post@proteknologi.no. Lavenergiske og klimanøytrale bygg. prosjektide til drift og vedlikehold

NBEF- nettverk. post@proteknologi.no. Lavenergiske og klimanøytrale bygg. prosjektide til drift og vedlikehold NBEF- nettverk Lavenergiske og klimanøytrale bygg IFC/BIMfra prosjektide til drift og vedlikehold Hva er IFC/BIM/Building Smart. Erfaring på godt og vondt? Hva er på gang i Norge? Hvordan ser markedet

Detaljer

BIM OG KONTRAKTER. - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt. Novapoint Brukermøte 24. april 2013

BIM OG KONTRAKTER. - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt. Novapoint Brukermøte 24. april 2013 BIM OG KONTRAKTER - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt Novapoint Brukermøte 24. april 2013 Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver i Arkitektbedriftene i Norge 26.04.2013 1 Hvilke formater har

Detaljer

Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser

Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser Pilot Beslutningsstøtte Pilot SJKE E-handel m/miljø- og energikrav Fyrtårnsamarbeid leverandørutvikling Pilot Blandingsgassbod Pilot GIH-bygget Håndverker

Detaljer

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav 25. april 2013 Ragnar H. Jacobsen Byggherrens prosjektleder Østensjø 30.04.13

Detaljer

Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14

Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14 Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14 Innhold Li& kontraktsre& Oppstart av prosjekt Omfang av Entreprenørens dokumentasjonsarbeid Gemini 3D Va flyt Li< kontraktsre

Detaljer

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D)

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) Bruk av BIM til fremdrift og ressursstyring (4D) Identifikasjon bsnp5 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 -

Detaljer

IFC støtte i drofus. drofus versjon 0.8alfa3. Nosyko AS DOKUMENTDATO: 2007-09-21. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

IFC støtte i drofus. drofus versjon 0.8alfa3. Nosyko AS DOKUMENTDATO: 2007-09-21. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 E-post: nosyko@nosyko.no Web: http://www.nosyko.no IFC støtte i drofus drofus versjon 0.8alfa3 DOKUMENTDATO: 2007-09-21 1. INNLEDNING

Detaljer

åpenbim av eksisterende bygg? Produktbiblioteker (i Open BIM) som støtte for FDV dokumentasjon.

åpenbim av eksisterende bygg? Produktbiblioteker (i Open BIM) som støtte for FDV dokumentasjon. åpenbim av eksisterende bygg? Produktbiblioteker (i Open BIM) som støtte for FDV dokumentasjon. Bjørn K Stangeland - Data Design System Product Bibilioteker i Open BIM buildingsmart implementers agreement

Detaljer

NSP - STATSBYGG TEMADAG. Logistikk - produktivitet i BA

NSP - STATSBYGG TEMADAG. Logistikk - produktivitet i BA -1- NSP - STATSBYGG TEMADAG Logistikk - produktivitet i BA Oslo 12/12-2003 Stein Rognlien -2- PRODUKTIVITET/LOGISTIKK I BA Påstander / observasjoner tidsgevinster på 40-50% er mulig ved enkle tiltak (norsk-bi)

Detaljer

BygningsInformasjonsModell (BIM) / IFC Med Akershus Universitetssykehus - Nye Ahus - som eksempel Norsk Ståldag 2005 - Oslo 25.

BygningsInformasjonsModell (BIM) / IFC Med Akershus Universitetssykehus - Nye Ahus - som eksempel Norsk Ståldag 2005 - Oslo 25. BygningsInformasjonsModell (BIM) / IFC Med Akershus Universitetssykehus - - som eksempel Norsk Ståldag 2005 - Oslo 25. oktober 2005 Kjell Ivar Bakkmoen Sivilarkitekt MNAL Grunnlagt i 1924 Et av de ledende

Detaljer

S I V I L A R K I T E K T E R M N A L O G M N I L SOLA KOMMUNE SOLA SYKEHJEM B I M H Å N D B O K F O R S O L A S Y K E H J E M S N Y B Y G G

S I V I L A R K I T E K T E R M N A L O G M N I L SOLA KOMMUNE SOLA SYKEHJEM B I M H Å N D B O K F O R S O L A S Y K E H J E M S N Y B Y G G SOLA KOMMUNE - B I M H Å N D B O K F O R S O L A S Y K E H J E M S N Y B Y G G Dokumenthistorikk Dato Versjon Status Beskrivelse Endret av 20.01.16 1 Etablere dokument Magnus Lindseth Innhold 1.1 Formål

Detaljer

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/

Detaljer

BIM på større sykehus

BIM på større sykehus Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. BIM på større sykehus Mulighet og behov

Detaljer

prosjekteringsverktøy

prosjekteringsverktøy Markedets beste NYHET! DDS-CAD MEP 3D modellering på tvers av bransjene prosjekteringsverktøy Data Design System Er du ikke allerede bruker av DDS sine programmer? Benytt deg av juletilbudet omtalt lenger

Detaljer

MEDLEMSMØTE! TEMA: BIM OBJEKTER! LUNSJ I RESTAURANTEN! VI STARTER KL. 13:00! BUILDINGSMART NORGE MEDLEMSMØTE BIM OBJEKTER 21. MAI 2015!

MEDLEMSMØTE! TEMA: BIM OBJEKTER! LUNSJ I RESTAURANTEN! VI STARTER KL. 13:00! BUILDINGSMART NORGE MEDLEMSMØTE BIM OBJEKTER 21. MAI 2015! MEDLEMSMØTE TEMA: BIM OBJEKTER LUNSJ I RESTAURANTEN VI STARTER KL. 13:00 BUILDINGSMART NOR MEDLEMSMØTE BAKGRUNN FOR TEMAET: BIM OBJEKTER Kommende standard" NS 8360 BIM-objekter Navngivning, typekoding

Detaljer