Regiondirektør John Erik Hagen, Kystverket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regiondirektør John Erik Hagen, Kystverket"

Transkript

1 Skipsfart i det 21. århundre globale løsninger for økt effektivitet, miljø og ulykkesreduksjon Hvordan kan dette implementeres i norske farvann og havner? Regiondirektør John Erik Hagen, Kystverket

2 Situasjon: Menneskeliv går tapt

3 Situasjon: Påvirkninger på miljøet Mulige konsekvenser for havmiljøet Økt offentlig interesse og samfunns ansvar

4 5 ulykker: 50 milliarder kr Exxon Valdez: 19 milliarder Amoco Cadiz: 15 milliarder Prestige: 14 milliarder Hebei Spirit: 1,5 milliarder Selendang Ayu: 0,5 milliarder

5 Situasjon: Teknologi og menneskelig element Teknologien er i rask utvikling Det har aldri vært flere teknologiske støttesystem enn i dag Likevel oppstår det fortsatt ulykker Ca. 75% av ulykkene er forårsaket, i alle fall delvis, av en eller annen form for menneskelig svikt* Source: Dr. Rothblum, USCG Research & Development Center

6 Situasjon: Økt trafikk gir økt behov for effektiv koordinering Mer enn 90 % av verdens varehandel er transportert på sjø Global handel på sjø er forventet å øke med 44% innen 2020

7 IMOs forventninger I do not wish to see the maritime community stand accused of failing in its duty towards the protection and preservation of this beautiful planet, which, it seems to me, we have neglected for too long. Efthimios E. Mitropoulos, IMO Secretary-General i hans tale på World Maritime Day i 2007

8 Starten på e-navigation I 2005 tok UK et initiativ knyttet til mangelen på teknologisk koordinering og relatert regulatorisk utvikling UKs initiativ ble støttet av Japan, Marshalløyene, Nederland, Norge, Singapore og USA IMO initierte et omfattende og nytt arbeidsprogram, for å realisere visjonen om global e-navigasjon I 2009 godkjente IMO et forslag til en koordinert tilnærming for implementering av en e- navigasjonsstrategi En korrespondanse gruppe ble opprettet for å koordinere arbeidet til underkomiteene NAV, COMSAR og STW. Norge leder arbeidet.

9 IMOs definisjon av e-navigasjon E-navigation is the harmonised collection, integration, exchange, presentation and analysis of maritime information onboard and ashore by electronic means to enhance berth to berth navigation and related services, for safety and security at sea and protection of the marine environment. e-navigation handler om å få skipet sikkert og effektivt fra havn til havn på en miljøvennlig måte ved hjelp av gode globale navigasjons- og kommunikasjonssystemer, i samspill med landbasert virksomhet. Det skal være spesiell fokus på den menneskelige faktor.

10 Nøkkelelementer i visjonen om e-navigation Ombord Integrasjon av systemer Standardisering og automatisering Forebygge overbelastninger gjennom effektivisert arbeidsmetodikk På land Forbedret koordinering av skipstrafikken Bedre tilrettelegging, koordinering og utveksling av informasjon Standardisering og automatisering Kommunikasjon Sømløs informasjonsutveksling mellom brukere Sikkerhet Effektivitet

11 Mennesket står sentralt Harmoniserte maritime informasjonssystemer må designes for å redusere menneskelige feil Utvikling av standardisert brodesign, for å sikre gjenkjennbarhet og sømløs overgang mellom opplæring og skip Opplæring, kompetanse, språkferdigheter, arbeidsmengde og motivasjon er viktige elementer i e-navigation God ergonomi er viktig for å fungere optimalt Størst mulig harmonisering av informasjonsutveksling, støttesystemer og kompetanse mellom skip og land

12 Veikart: Strategisk implementeringsplan presenteres for IMO i Undersøkelse og prioritering av brukerbehov 2010 Undersøkelse og prioritering av brukerbehov, tjenester og oppgaver Beskrivelse av funksjoner og tjenester 2011 Valg av overordnet system-arkitektur Initiell gapanalyse 2012 Gap analyse sluttført 2013 Risiko og kost/nytte-analyse 2014 Forslag til endelig strategiimplementeringsplan Endelig vedtak av strategiimplementeringsplan

13 Utvikling i EU e-maritime e-maritime utvikler kordinerte, åpne, effektive og forenklede informasjonsløsninger for stabilt samarbeid og samhandling mellom medlemsstater og operatører i transportsektoren. e-maritime fremmer bruk av avansert informasjonsteknologi for maritim næringsvirksomhet i den europeiske transportsektoren. En Communication vil bli publisert (juni 2012) og et teknisk orientert lovforslag forventes høsten EU vil bruke e-navigation løsninger i utviklingen av e- Maritime.

14 Operasjonelle områder Havner Kystnære og indre farvann Oversjøiske seilaser Offshore I arktiske, antarktiske og fjerntliggende områder I fremtiden vil områdene stille krav til skreddersydd informasjonsutveksling, teknisk instrumentering, kommunikasjon og landbasert service og monitorering.

15 Globale løsninger i norske farvann Kystverket ønsker økt satsing på sikkerhet og framkommelighet i det sjøverts stamnettet, med god tilknytning til infrastrukturen på land. Fremme havnenes funksjon som logistikknutepunkt. NTP Tre eksempler på e-navigation i praksis Bruk av IMO Standard Marine Communication Phrases Kommunikasjonsløsninger i arktisk farvann Single Window i havner basert på foreslått global standard

16 En nasjonal brukerundersøkelse for e-navigation gjennomført om maritim virksomhet viser at språket er den største utfordringen i kommunikasjonen mellom skip. Hele 81 prosent mente dette var en stor eller moderat utfordring. IMO Standard Marine Communication Phrases: mulig løsning?

17 e-navigation i praksis pilotprosjekt SMCP Standardisere terminologi i talespråk Fjerne overflødige ord for å unngå misforståelser Bruk av markørord (question, request, warning, information, advise, instruction, intention) Rogaland: Kommunikasjonen mellom loser og trafikkledere vil foregå på engelsk slik at skip i området kan følge kommunikasjonen Sture/Mongstad: Kommunikasjonen mellom los, taubåt og havneterminal foregår på engelsk slik at skipet kan følge kommunikasjonen

18 e-navigation i praksis kommunikasjonsutfordringer i nordområdene Norway will conduct research and studies on this issue of communication challenges in the High North, and will propose future concepts on how to approach this challenge. (IMO COMSAR 15/11) Kommunikasjonsløsninger for å betjene trafikkmønster, rapporteringsmønster, informasjonsvolum, etc. Studien vil bli presentert for IMO i 2013.

19 EMSA North Atlantic Information Management Centre, Haugesund

20 Antall skipsbevegelser 2. halvår 2010

21 Skipsstørrelse i meter 2. halvår 2010

22 e-navigation og NTP e-navigation, globalt fokus: Sikkerhet og effektivitet, unngå kollisjoner, grunnstøtinger og forurensing, samkjøring av elektroniske hjelpemidler om bord og på land NTP, nasjonalt fokus: Sikkerhet, fremkommelighet, intermodalitet og trafikkaktivitet, import og eksport

23 Norge er en del av verden Noen få intermodale knutepunktshavner spiller en helt sentral rolle for gods- og passasjertransporten til og fra Norge og mellom regioner i Norge. Fungerer som sentrale knutepunkt i de viktigste transportkjedene slik at de blir gode bindeledd mellom nasjonale og internasjonale transportkorridorer. De utpekte havnene i NTP er Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Tromsø. Her kan det være aktuelt å rette inn særskilte tiltak, spesielt statlig tilrettelegging for god atkomst fra land og sjø. Nordområdesatsingen.

24 Tiltak som har betydning for Kystverkets brukere Nasjonale brukerundersøkelser innenfor e-navigation viser behov for: Utveksling og deling av elektronisk informasjon mellom skip, Kystverket og andre myndigheter/havner Single Window ett felles rapporteringspunkt til nasjonale myndigheter Å utvikle et system for elektronisk utveksling av meldinger mellom myndigheter og skipstrafikken, eksempelvis informasjon om isforhold, vær, sikkerhetsmeldinger, kartrettelser, etc. Bedre tilgang på felles informasjon mellom maritime trafikksentraler og havner

25 Nytteverdi Mer effektiv sjøtransport Mer miljøvennlig transport Mer effektiv intermodalitet Mer kosteffektiv havnedrift Redusert byråkrati i alle ledd Økt sjøsikkerhet Bærekraftige kystsamfunn (næring og miljø)

26 Sjøtrafikk i Norge - Stamnettet og de viktigste innseilingskorridorene Prosjektforslag trinn 1: Prioriterte tiltak for bedre informasjonsutveksling utvikles først for de utpekte havnene og Longyearbyen

27 Muligheter Helhetlige service- og informasjonstjenester i norske farvann og havner Økt sjøsikkerhet og mer effektiv skipstrafikk Bedre evne til å løse myndighetsoppgaver Muligheter for norsk industri Internasjonal promotering av norske løsninger

28 Takk!

Hva kan e-navigasjon bety for skip. Svein David Medhaug

Hva kan e-navigasjon bety for skip. Svein David Medhaug Hva kan e-navigasjon bety for skip Svein David Medhaug e- Navigasjon e-navigasjon er en elektronisk harmonisert innsamling, integrering, utveksling, presentasjon og analyse av maritim informasjon ombord

Detaljer

RAPPORT NAV 53. Den norske delegasjonen bestod av følgende:

RAPPORT NAV 53. Den norske delegasjonen bestod av følgende: RAPPORT NAV 53 Til: Sjøfartsdirektør, assisterende sjøfartsdirektør, avdelingsdirektørene, distriktssjefene og delegasjonsmedlemmene. Fra: Delegasjonen v/stemre Dato: 31. august 2007 Komité: IMO Sub-Committee

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Dato: 2010-04-19 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi

Detaljer

Galileo og norsk samferdselssektor

Galileo og norsk samferdselssektor Galileo og norsk samferdselssektor Perspektiver knyttet til norsk deltakelse i Galileo Oslo, februar 2009 NORWEGIAN SPACE CENTRE NRS-rapport 2009/1 (NRS) er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter

Detaljer

Intelligente Transportsystemer (ITS) Nye løsninger for effektiv, sikker og miljøriktig transport

Intelligente Transportsystemer (ITS) Nye løsninger for effektiv, sikker og miljøriktig transport Intelligente Transportsystemer (ITS) Nye løsninger for effektiv, sikker og miljøriktig transport Forord Denne boken er en bearbeiding av rapporten om «ITS intelligente transportsystemer Overblikk, visjoner

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2023

Handlingsprogram 2014-2023 Handlingsprogram 2014-2023 Innhold 1. Forord 4 2. Om Kystverket 2.1. Transportpolitiske mål 2.2. Kystverkets mål og visjon 2.3. BarentsWatch 6 7 7 8 3. Økonomiske planrammer 9 4. Fagområder og prioriteringer

Detaljer

Utviklingsplan ITS Rådet

Utviklingsplan ITS Rådet Juni 2014 Utviklingsplan ITS Rådet 2014-2017 Forsidefoto: Knut Opeide 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 5 English summary... 7 1. Bakgrunn... 9 1.1 Mandat for ITS Rådet... 10 1.2 ITS-Direktivet... 11

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2003-2004)

St.meld. nr. 31 (2003-2004) St.meld. nr. 31 (2003-2004) Vilje til vekst for norsk skipsfart og de maritime næringer Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 2. april 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

ITS-strategi for Statens vegvesen

ITS-strategi for Statens vegvesen ITS-strategi for Statens vegvesen Revisjon 2012 Statens vegvesens rapporter Nr. 179 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Trafikkforvaltning Desember 2012 Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

Norsk romstrategi 2020. Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020

Norsk romstrategi 2020. Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020 Norsk romstrategi 2020 Strategiske satsinger og prioriteringer utarbeidet av Norsk Romsenter for perioden 2014-2020 Norsk romstrategi 2020 Norsk Romsenter skal være statens strategiske, samordnende og

Detaljer

Rapport. Arkitektur for Krevende maritime operasjoner. DINO Dynamiske informasjonssystem for operativ beslutningsstøtte i kystsonen

Rapport. Arkitektur for Krevende maritime operasjoner. DINO Dynamiske informasjonssystem for operativ beslutningsstøtte i kystsonen - Åpen Rapport Arkitektur for Krevende maritime operasjoner DINO Dynamiske informasjonssystem for operativ beslutningsstøtte i kystsonen Forfatter(e) Knut Torsethaugen, SINTEF Fiskeri og havbruk Svein

Detaljer

Årsrapport. Årsrapport

Årsrapport. Årsrapport Årsrapport Årsrapport 2013 BarentsWatch skal være den foretrukne arenaen for å samle, koble og dele kunnskap, og et verktøy for samhandling om kystog havområdene Innhold 4 Helheten er mer enn summen av

Detaljer

RAPPORT FRA COMSAR 14

RAPPORT FRA COMSAR 14 RAPPORT FRA COMSAR 14 TIL: FRA: Sjøfartsdirektør, assisterende sjøfartsdirektør, avdelingsdirektørene, delegasjonsmedlemmene, adressatene på COMSAR s sirkulasjonsliste, samt alle distriktssjefene. Delegasjonen

Detaljer

Styrket konkurransekraft for norsk nærskipsfart - Broen til Europa

Styrket konkurransekraft for norsk nærskipsfart - Broen til Europa 2014 Styrket konkurransekraft for norsk nærskipsfart - Broen til Europa Visste du at? Sjøtransport er den mest energieffektive transportformen. Frakt av en container fra Rotterdam til Alnabru med skip

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart

Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Et innspill til regjeringens arbeid med en strategi for norsk nærskipsfart Sjøtransportprosjektet/ Sjøtransportalliansen 1 INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 3 3. Hva er situasjonen i dag?...

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR METEOROLOGISK INSTITUTT 2014-2019

STRATEGISK PLAN FOR METEOROLOGISK INSTITUTT 2014-2019 STRATEGISK PLAN FOR METEOROLOGISK INSTITUTT 2014-2019 Sak Prosjekt: Stratplan 2014-2019 Ansvarlig divisjon: Dir/stab Dato/versjon: 20.06.2014_2 Filnavn: Stratplanv_02_14.doc Status: Vedtatt av styret 20.06.2014

Detaljer

Evaluering av Regjeringens maritime strategi "Stø kurs". Innspill fra MARUT Strategisk Råd

Evaluering av Regjeringens maritime strategi Stø kurs. Innspill fra MARUT Strategisk Råd Evaluering av Regjeringens maritime strategi "Stø kurs". Innspill fra MARUT Strategisk Råd Ref. Regjeringens maritime strategi "Stø kurs" fra år 2007 samt rapport i år 2009; "Stø kurs to er etter". Behov

Detaljer

Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032

Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032 Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032 Strategisk styringsdokument INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 6 VERDIER... 8 VISJON OG MÅL... 8 Visjon... 8 Mål... 9 FORANKRING OG EKSTERNE RAMMER FOR

Detaljer

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart

Strategi. Mer gods på sjø. Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Forsidefoto: Oslo Havn Strategi Mer gods på sjø Regjeringens strategi for økt nærskipsfart Innhold Innhold Forord...7 Innledning...8

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering Innhold 1 Bakgrunn for en nasjonal standardiseringsstrategi 3 2 Standardiseringens betydning for samfunnet 5 2.1 Kostnadsbesparelser

Detaljer

20 Økt piratfare 25 Panamakanalen utvides. Et privilegium å jobbe med sikkerhet. Skjemaveldet forenkles

20 Økt piratfare 25 Panamakanalen utvides. Et privilegium å jobbe med sikkerhet. Skjemaveldet forenkles Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 3 / 2011 8 Et privilegium å jobbe med sikkerhet 10 Skjemaveldet forenkles 20 Økt piratfare 25 Panamakanalen utvides southern-marine.com SAFE OPERATION

Detaljer

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Inger Lise S. Gausdal Jorunn Gundersen Gjersdal Ann Synnøve Jensen Veileder Carl Erik Moe Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Strategi. Regjeringens maritime strategi. Stø kurs 2020

Strategi. Regjeringens maritime strategi. Stø kurs 2020 Strategi Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Strategi Regjeringens maritime strategi Stø kurs 2020 Innhold Forord...4 DEL I - BAKGRUNN...6 1 Innledning...6 2 Megatrender og globale utviklingstrekk...7

Detaljer

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse»

2013-2020. Sjøtransportstrategi. «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» 2013-2020 Sjøtransportstrategi «Bergen, en sjøfartsby i verdensklasse» Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG MED KONKLUSJONER OG HOVEDTILTAK... 3 3. PROSESS... 5 3.1 Nasjonale og regionale strategier

Detaljer

Forsikring av skip på Den nordlige sjørute

Forsikring av skip på Den nordlige sjørute Forsikring av skip på Den nordlige sjørute BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for nautikkfag Av: Magne Jacobsen Kand.nr. 16 Haugesund Våren 2009 Forsikring av skip på Den nordlige

Detaljer

Nordområdestrategi Ansvarlig aktør, aktiv deltaker

Nordområdestrategi Ansvarlig aktør, aktiv deltaker Nordområdestrategi Ansvarlig aktør, aktiv deltaker Store maritime muligheter FOTO: FOTOLIA Innhold STORE MARITIME MULIGHETER 4 ANSVARLIG AKTØR OG AKTIV DELTAKER 5 FRA FROSSEN FRONT TIL GEOPOLITISK HOTSPOT

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi. Handlingsplan 2012. www.maritim21.no En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi Handlingsplan 2012 www.maritim21.no I 2012 skal Maritim21 stimulere til forskningssamarbeid innen kompetanseområder med stor verdiskapingshøyde for

Detaljer

RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland

RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland Forprosjekt RogAlliansen Gods fra veg til sjø Samarbeid mellom havner i Rogaland 06.08.2015 Haugland Næring og Havn KF 1 Tittel RogAlliansen Oppdragsgiver Stavangerregionen Havn IKS, Eigersund Næring og

Detaljer

Internasjonal aktør i mottak og behandling av Marpol og offshore avfall

Internasjonal aktør i mottak og behandling av Marpol og offshore avfall Nr. 6 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Nature Oil and Gas AS en del av Nature Group: Bildene viser fra venstre: Anlegg i Gibraltar, anlegg i Rotterdam og 12 fots CTU. Internasjonal

Detaljer