area to share with their counterparts in the other community their interests and eynartico

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "area to share with their counterparts in the other community their interests and eynartico"

Transkript

1 GENERAL PROTOCOL BETWEEN UV CROSSE, WISCONSIN OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND F0RDE, NORWAY la'ngua^s sha?bexty Wnding WITNESSETH: develop., WHEREAS, relations offriendship the Norwegian and mutual and American respect; and people i»ave a mutual asoiratinn aspiration tn to r,4 c o""" respective local governments ofthe City ofla Crosse andthe Citu as KdSr sister, cities, also known iinhorctonhil^ understandings and ^ to encouragepaities cooperation to this in areas Agreement of mutual wish interest; to pursue further the Cros^Farde Friendship Association has been designated by NOW. THEREFORE. BE IT AGREED in principle through this Protocol as follows: I FRIEND<;hIP city RELATIQM5?HIP the pik^^n Agreement implements OfAmerica, the friendship andthecityotptrde city relationship between Through this relationship, we will encourage the people of both ourcommunitiesnos and the surrounding areas oleam about the traditions, history, way of ife antvatl of our dassi^ng oi^anizations and individuals in our mutual communities and sunoundina area to share with their counterparts in the other community their interests and eynartico n ^'lowing provisions «rts, aresciences not meant Son.pSbns to restrict or limit otherbuks areas of cooperation between our two communities that may develop in the future. y

2 '"V-" ^.,. ^. V:-' 5?5r;v«i:a!5u.rt; :.^;«s.:^^s ;: -V : : re;!!tc'.v:;3-;- :a:.>,:3-.,s ;w ;Avsxcv;gi/-&^3 u. ::V. : V I..,:., -nt-' T--":- ^ '' :JG'-'^;; --iv: i:.;q -i -r;;^ i

3 II. CULTURAL EXCHANRF communities of La Crosse and Forde agree that they will jointly promote the ^blishmert of cukural ties between theircommunities, and between writere, visual and perfomiing artists, playwnghts, composers, actors, and musidans in the two communities. phi^lrarsura III. ATHLETIC EXCHANflF communities of La Crosse and Farde agree that they will jointly promote the»h''x between their communities through schools or private developmentofathleticskillsand encouragegoodsportsmanshipand IV. EDUCATION. SCIENCE AND TFr:HNOt OfiY 1. T^e communiu^ of La Crosse and Fende adopt as their joint aim to ttless^tye^^"^^^ schoolchildren during theirholidaysand, when possible, during 2. The cornmunities.ofla Crosse and Forde will encourage the schools in their cooperation to establish a regular exchange of students, c». non-tradrtional Bo^ TOmmuniHes students, agree teachers to encourage and professors exchanges between of college ourtwoand communities. university "courage the exchange of medical information including the exchangeof medical personnel. 5. Th exchange of information in veterinary science and agriculture shall be encouraged.. Exchanges of Information and delegations between the institutions of higher learning will be encouraged. ^ ^ I*.* "9 mutual problems faced in the area ofenvironmental protection and pollution control, both communities agree to promote the exchange of information concerning these areas. V. TRADE, ECOMOMY c* + Illvr of La Crosse and F0rde will work with the govemments of the State of Wisconsin and Non^^ay, to encourage economic links between our communities both communities agree to explore what areas may exist for possible business ventures

4 VI. GOVERMMFIMT communities of La Crosse and Faide will endeavor to share details of tl^ir expenence of nranagement and organizahon of municipal services and regulation 3, to share thetr expertise writh their administrators counterparts andin governmentofficials the other community. will be encoutaged therefore, the parties to thfe Agreement through their representatives Noivray *"endship on the _ ^day ofaugust, 2005 in the City of FonJei CITY OF LA CROSSE, WISCONSIN, UNITED SWEaOF AMERICA d, Mayor CITY OF F0RDE, Nils Gjetl F0RDE-LA CROSSE FRIENDSHIP COMMITTEE Rolf Thlhgv LA CROSSE-F0RDE FRIENDSHIP ASSOCIATION Charles resident

5 Generell Avtale/ Protokoll mellom La Crosse, Wisconsin, USA og Farde, Norge Dcnne avtale meuom U Crosse, Wisconsin, USA -og Farde, Norge, skal vcrc gjeldande «den dato den er undersloiven av begge paitar. Dennc avtale er skrivcn bide pa enecl^ og norsk, og begge sprakutgavene erlikeverdige og bindande. Det er vitna: At det notskc og det anrarilcanske folk ha som felles mal for i utvikle vennskapsfortiold oe fellesrespekt; og atvarc folkevajde bystyre i La Crosse og i F0rde har godteke vcdtaket om abli vennskapsbyar, og begge partar av denne avtale ynskjer 4aibeide for betre forstaing og vil oppmuntrctil samarbeid iiman omrader av felles interesse. Fylgjande, var det ordfararav La Crosse som forma denne avtala for asamordnc byen La Crosse og byen F0rde som vemiskapsbyar Difor er vi eining om fylgjande prinsipp utforma i dennc avtale/ protokoll: LVennskapsbyavtale Signering gjer denne aytala til eit reiskap for framtidig samarbeid mellom La Crosse og F0rdc som vennskapsbyar. Gjennom dette vennskapsfoiboldet vil vi oppmuntre folket ibegge byane og nseromimct til Al«re om kvarandre sine tradisjonar, historie, levemate og verdiar. Vi er anmg om agjcre kvar vart ifelles aibeid for verdsfreden vcd koppmuntre og legge til rette for at OTganisasjonar og enkeltpcrsonar i byane cller naetomrada kan dele/ utvekslc deira mtct^ser med kvarandre, og erferingar innan bl.a. kunst, vitskap, utdanning, yrkcr, handel og politisk styresett, o ^ > a Fylgjande cr ikkje meint i ekskludere omrader det kan samaibeidast innfor i fraratida, n.kulturutveksling Byane La Crosse og F0rde er einige om at dei vil arbeide for etablering av kulturelle band mellom folket, mellom forfattarar, film- og scenekunst, komponistar, skodespelarar, skulemusikk og lokale musikarar i vsre to omrsde.

6 Ill.Sportsutveksling La Crosse og Forde er einigc om at dei bcgge vil gjerc sitt for afremjc og etablere samaibeid Wrctlslag. Dette for 4Ireroje dugleik, sportsaad og IV.Utdanning, vitskap og teknologi 1. ^(>osse og Perdc bar som felles mal aoppmuntre utveksling av skuleelcvar 1renane, og ommogeleg ogsj i undcrvisningsarct. 2. ^ Crosse og Fewde vil oppmuntre skulane ideira omrsde om aleggc til rette for utveksling av kunst som boma bar laga. 3. U Cios^ og Ferde er einige om 5oppmuntre til utveksling av H0gskule- og Uraversitetsstudentar, laerarar, iektorar og professorar. 4. y&e lokalsamfimn skal oppmuntre til utveksling mcdisinsk kumiskap or helsepersonell 5. Utveksling av informasjon av innan veterinaerarbeid og landbruk. 6. Utveteling av informasjon og personell/ delegasjonar meuom institusjonar sora dnv hagare utdanning. 7. Ved aerkjenne felles utfordringar innan naturvem og naturforureining, skaj begge lokalsamfimn oppmuntre til utveksling av informagon vedrefrande desse omrada. V.Handel og 0konoini S^ifiiima La Crosse og Farde vil arbeide saman med folkevaldc organ iwisconsin og Norp for aoppmuntre til akonomiske band mellom vsre samfunn. Begge partar cr eining om aaibeide vidare innan andre aktuelle omrsde for mogelege foiretningsomiade. VI.Bystyre Samfiinna La Crosse og f0tdc vil arbeide for 3dele erfaringar innan politisk arbcid, torvaltnmg og organisasjonen av konummale tenester og ordningar. Teknisk personell (ingenieirar), administrativt peisonell, lacraiar, helsepersonell og bystyre vil bli oppfordra til autvdcsic erfaringarmed same petsonell ivennskapsbyen.

7 Partnarane idenne avlale. ved dcira representantar, underskriv denne venskapsavtole i; Farde, 08. august 2005 City ofl, Wisconsin, United States ofamerica d, ord&rar Ferde kommune, Norge Av: Nils GjerldndJordjferar Venskapskomiteen for La Crosse- Ferde Av: - RolfThinj^old, in^idbnt Vensk^skomiteen for La Crosse - Forde Charles Hanso^,.,pJ^^iaiOTt

INFORMASJON OM OPPTAK VED UNITED WORLD COLLEGES I ÅR 2010. Waterford Kamhlaba United World College of Southern Africa i Swaziland (3)

INFORMASJON OM OPPTAK VED UNITED WORLD COLLEGES I ÅR 2010. Waterford Kamhlaba United World College of Southern Africa i Swaziland (3) FYLKESMANNEN I VEST-AGDER, UTDANNINGSKONTORET Serviceboks 513 4605 KRISTIANSAND Tlf.: 38 17 60 00, Telefaks: 38 17 60 15 E-post: postmottak@fmva.no Internett: fivai.no (Fylkesmannen i Vest-Agder, internasjonalisering)

Detaljer

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 18.06.2014 kl. 08:30 på Bykle hotell

Innkalling til møte i Setesdal Regionråd - Styre onsdag 18.06.2014 kl. 08:30 på Bykle hotell Side 1 av 1 Medlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemer og tilsette som får innkallinga, møter berre etter særskild innkalling. Vert du av lovlege grunnar hindra i å møte, må du melde frå

Detaljer

Prosjektkatalog 01.01.2010-01.06.2010 Småprosjektporteføljen (Administrative bevilgninger) Innhold:

Prosjektkatalog 01.01.2010-01.06.2010 Småprosjektporteføljen (Administrative bevilgninger) Innhold: Prosjektkatalog 01.01.2010-01.06.2010 Småprosjektporteføljen (Administrative bevilgninger) Innhold: 2010/00001 Arctic Governance. Many voices-one Dialogue 2010/00004 Antimobbing danseprosjekt - HVORFOR?

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/8559 033 &17 44615/09 21.08.2009. Saksliste

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-09/8559 033 &17 44615/09 21.08.2009. Saksliste Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Bibliotek og kulturhus Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks:

Detaljer

St.prp. nr. 76 (2005 2006)

St.prp. nr. 76 (2005 2006) St.prp. nr. 76 (2005 2006) Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 20. oktober 2005 om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk Tilråding fra Utenriksdepartementet av 16. juni 2006,

Detaljer

llllllflll fal stad SØKNAD OM TILSKUDD TIL INTERNASJONAL KONFERANSE 4. -6. september 2013

llllllflll fal stad SØKNAD OM TILSKUDD TIL INTERNASJONAL KONFERANSE 4. -6. september 2013 llllllflll fal stad Sør- Trøndelag Fylkeskommune v l fylkesordfører Tore O. Sandvik Nord-Trøndelag Fylkeskommune v l fylkesordfører Gunnar Viken SØKNAD OM TILSKUDD TIL INTERNASJONAL KONFERANSE 4. -6. september

Detaljer

Season s greetings to Fulbrighters everywhere!

Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Rapport fra Fulbright Alumni Workshop Washington, DC, 10. oktober 2002 Rapporten fra workshopen, under overskriften Målsetting og ledelse finner dere nedenfor.

Detaljer

Prosjekt utveksling 2013

Prosjekt utveksling 2013 Prosjekt utveksling 2013 Prosjektgruppa Erlend Ese (prosjektleiar) Helene Navdal AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG OR2-300 PROSJEKT Prosjekt utveksling 2013 HiSF @ SDSU Referanseside TITTEL RAPPORTNR.

Detaljer

Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik

Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik Foto: Kjell G. Karlsen Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik Foto: Infoto, Harald Harnang På vegne av ansatte i Narvik kommune ønsker vi velkommen til Narvik On behalf of the employees of Narvik

Detaljer

Olympic Agenda 2020 Reformvedtak

Olympic Agenda 2020 Reformvedtak Olympic Agenda 2020 Reformvedtak EN NY RETNING FOR DEN OLYMPISKE BEVEGELSE De Olympiske leker, representert med de olympiske ringer, er en av vår tids sterkeste merkevarer. Ideen om å arrangere idrettsleker

Detaljer

01.05.2011 University of Oslo

01.05.2011 University of Oslo Referencing the Norwegian Qualifications Framework (NKR) levels to the European Qualifications Framework (EQF) Report to the Norwegian referencing group 01.05.2011 University of Oslo 1. Introduction This

Detaljer

FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN. - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken R-2011-002

FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN. - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken R-2011-002 FØLGEEVALUERING AV OMRÅDELØFT I GRORUDDALSSATSINGEN - Sluttrapport for perioden 2007-2010 Utarbeidet for Husbanken Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5zh54870.10.10 ISBN 978-82-8232-163-1 ISSN

Detaljer

Kommunesektorens innovasjonsarbeid ein analyse av verkemiddel og verkemiddelaktørar. Håvard Teigen, Asgeir Skålholt, Terje Skjeggedal

Kommunesektorens innovasjonsarbeid ein analyse av verkemiddel og verkemiddelaktørar. Håvard Teigen, Asgeir Skålholt, Terje Skjeggedal ØF-rapport nr. 11/2010 Kommunesektorens innovasjonsarbeid - ein analyse av verkemidlar og verkemiddelaktørar av Håvard Teigen Terjee Skjeggedal Asgeir Skålholt ØF-rapport nr. 11/2010 Kommunesektorens

Detaljer

NIDS Development Services

NIDS Development Services NIDS Development Services Mapping of the Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities follow up 2013 Report 2014-02-20 Annika Nilsson Zozan Kaya Mari Mogen 1 Table of Contents Executive

Detaljer

St.prp. nr. 13 (2003 2004) Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Thailand, underskriven i Bangkok den 30.

St.prp. nr. 13 (2003 2004) Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Thailand, underskriven i Bangkok den 30. St.prp. nr. 13 (2003 2004) Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale mellom Noreg og Thailand, underskriven i Bangkok den 30. juli 2003 Tilråding frå Finansdepartementet av 7. november 2003, godkjend

Detaljer

KOMMERSIALISERING AV TEKNOLOGIBASERTE IDÈER

KOMMERSIALISERING AV TEKNOLOGIBASERTE IDÈER Tentative Program KOMMERSIALISERING AV TEKNOLOGIBASERTE IDÈER Hvor kommer gode ideer fra? Hvordan skille en suksess fra en fiasko? Hvordan velge og utvikle strategiske allianser? Hvordan oppnå finansiering?

Detaljer

PROSJEKTKATALOG KULTUR 2011

PROSJEKTKATALOG KULTUR 2011 PROSJEKTKATALOG KULTUR 2011 1. Tournè Route B3 Journaldato: 01.03.2011 Prosjektsøker: Barents DansRåd v/susanne Næss Nielsen Prosjekttittel: Tournè Route B3 Programområde: Hovedprosjekt Kultur Prosjektpartnere:

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07

Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk fabrikasjonskontrakt 2007 NF 07 Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 Norwegian Fabrication Contract 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE LIST OF CONTENT 1 Protokoll av 25. september 2007 angående vedtagelse av NF07

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

FORTROLIG I h.t. Beskyttelsesinstruksen,

FORTROLIG I h.t. Beskyttelsesinstruksen, MØTEREFERAT Dato: Sted: Til stede: FORTROLIG I h.t. Beskyttelsesinstruksen, Jfr. offentllghetslovena '5AJfr. forvaltnl. '3 01,04.98 Grameen Bank Managing Director Grameen Bank Professor Mohammad Yunus

Detaljer

ISU General Info and Objective. Overview of Report Period. Previous and Current Activities

ISU General Info and Objective. Overview of Report Period. Previous and Current Activities REPORT 081014 International Students Union of Norway (ISU) Report 14 October 2008 Prepared by Farshad Tami, National President Prepared for Member Branches and Samarbeid Partners Studentenes Landsforbund

Detaljer

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter

Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og Arne Holm Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter 354 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 254-2003 Susanne Søholt, Marit Ekne Ruud og

Detaljer

MED LOV SKAL LAND BYGGAST

MED LOV SKAL LAND BYGGAST Helge Fiskaa MED LOV SKAL LAND BYGGAST Norsk fysisk-økonomisk planlegging dei fyrste åra med bygningslova av 1965 - med fem generalplanar frå Nic Stabells kontor som eksempel NTNU Trondheim Noregs teknisk-naturvitskaplege

Detaljer

Tverrsektorielt samarbeid i områdesatsing

Tverrsektorielt samarbeid i områdesatsing Tverrsektorielt samarbeid i områdesatsing Eit statleg perspektiv på områdesatsing som tverrsektorielt grep i velferdspolitikken Foto: Marianne Gjørv Grafisk produksjon: Wittusen & Jensen, 2014 Opplag:

Detaljer

Bolig etter fengsel og institusjon - samhandling mellom forvaltningsnivåer

Bolig etter fengsel og institusjon - samhandling mellom forvaltningsnivåer Arne Holm Marit Kristine Helgesen Stian Lid Bolig etter fengsel og institusjon - samhandling mellom forvaltningsnivåer Bolig etter fengsel og institusjon samhandling mellom forvaltningsnivåer Andre publikasjoner

Detaljer

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena

Intellectual Property Rights for clusters. NCE and Arena Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Project report Intellectual Property Rights for clusters NCE and Arena Table of Content 1. Introduction and Background......... 5 Policy Guidelines..........................

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

Studiehandbok 2005-2006

Studiehandbok 2005-2006 Klar til å studere? Disse brillene finner vi i Marken, en av Bergens populære gågater. Studiehandbok 2005-2006 NORSK LÆRERAKADEMI Bachelor- og masterstudier Amalie Skrams vei 3, Postboks 74 Sandviken,

Detaljer