IN.01 Internasjonalen 14/15. Fremtidens verdensborgere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IN.01 Internasjonalen 14/15. Fremtidens verdensborgere"

Transkript

1 .01 nternasjonalen 14/15 remtidens verdensborgere

2 02 nternasjonalen vol.1 nnhold s 02. erdensborgere - vem er de? s 03. nternasjonalt utvalg s 04. nnsikt, empati og innsats s 05. nternasjonalisering av utdanning s 06. ik rett til opplæring - eller ikke s 07. eldedighet vs solidaritet s 07. inn ordene s 08. kolen sett fra utlandet erdensborgere -vem er de? emaet for denne utgaven av nternasjonalen er «verdensborgere». en hvem er de, de såkalte «verdensborgerne»? efinisjonen på en verdensborger er en person som betrakter hele verden som sitt hjemsted. n person som er samfunnsaktiv og bevisst i sine valg. n person som bryr seg om sine medborgere og samfunnet generelt. år har patriotiske kvinner og menn i bunad feiret orges frihet gjennom 200 år. arn har spist is til den store gullmedaljen og «ja vi elsker» har runget gjennom bygd og by. en mye har forandret seg siden 1814; våre felles verdier som nasjon og synet på nasjonal identitet. i lever i en stadig mer internasjonalisert hverdag. å eksamen i vår skrev jeg om «generasjon individualist», vår generasjon. i lever i et individualisert samfunn hvor majoriteten av oss er genuint opptatt av oss selv. i lever i et samfunn hvor det å si «hei» til bussjåføren en tidlig mandags morgen resulterer i et surt smil. t samfunn hvor en ikke kan være god - men heller ikke dårlig. i lever i et lite fremtidsrettet samfunn. «r det håp?» sier generasjonen før oss. a, er det egentlig det? åklart er det det, alt er iallefall tilrettelagt for det. homas aine sa en gang: «itt hjemland er verden, alle mennesker er mine brødre og min religion er å gjøre godt». n verdensborger er samfunnsbevist og engasjert. n verdensborger er bevist i sine valg og bryr seg om sine medborgere og samfunnet generelt. om interesseorganisasjon for en stor samfunnsgruppe, er det vårt ansvar å være verdensborgere. et er på tide at vi tar vårt samfunnsmandat på alvor!

3 03 nternasjonalen vol.1 nternasjonalt utvalg levorganisasjonens nternasjonale tvalg, eller, består av seks ungdommer som er engasjerte i internasjonal skolepolitikk. et vi holder på med er generelt levorganisasjonens internasjonale arbeid. i sørger for løpende kontakt med elevorganisasjoner i andre land, vi jobber med å vurdere den norske skolens internasjonale politikk, samtidig som vi ser etter forbedringspotensiale. tillegg driver vi også med erfaringsutveksling med andre lands interesseorganisasjoner for elever og kunnskapsdepartementer. januar reiser vi på en studietur hvor vi skal se hvordan skolesystemet i andre land fungerer, blant annet ved å besøke og lære av ungdoms- og videregående skoler og våre søsterorganisasjoner. ina ilsen, 19 år fra ordland nternasjonalt ansvarlig i sentralstyret til unfact: kal ifølge sikre kilder i lokalavisa bli statsminister lina arlsen, 18 år fra alten eder for perasjon agsverk i alten unfact: ar en ouube-video med over 30 millioner views nna jersøe uran, 19 år fra kershus nsvarlig for -fondet i sentralstyret til unfact: ok tattovering i en shady bakgate i eijing i juleferien mil roll, 18 år fra slo perasjon agsverk i slo unfact: ått seg vill i yskland & ina mobilløs midt på natta asjida oorestany, 20 år fra kien levorganisasjonen i slo unfact: ar fått lov til å bruke kronen til frøken orge 2002 andra nita ønne, 20 år fra ræna eder for ræna rbeiderparti unfact: an ikke forskjellen på høyre og venstre (retningene)

4 04 nternasjonalen vol.1 nnsikt, empati og innsats v: ars lldén et er femti år siden jeg var -leder. et som da het orges ymnasiastsamband organiserte det vi kalte ngdom hjelper ungdom. et hadde vært gien-dag-aksjoner før også. eg husker for eksempel den som ble igangsatt etter at s generalsekretær ag ammarskjöld omkom i en flystyrt på -oppdrag i ongo. en vår perasjon agsverk var den første som elever, eller gymnasiaster som vi sa, organiserte på eget initiativ. et var vi som bestemte innsamlingsformålet, vi som fant fram til arbeidsoppgaver vi kunne få penger for, vi som stekte vafler, og vi som avga rapport og betalte inn pengene vi hadde fått. et var flere som sukket over slik framfusen skoleungdom. ektorkollegiet i slo, en samling av adstadige herrer og et par damer (alle yngre enn det jeg er nå), sa plent nei. i kan ikke ta en hel skoledag til den slags, og først i 1964 fikk slo-elevene fri en halv dag for å gi en dag slik gymnasiaster andre steder i landet hadde gjort året før. otbøren gjorde oss bråmodne. å lenge etterpå kan man likevel forstå skolefyrstene. er hadde de i årevis sensurert skoleavisene og trenert skoledemokratiet med en blanding av trusler og formaninger. g så overrumples de av en ny ungdomsgenerasjon født på slutten av og rett etter annen verdenskrig. å var denne krigsgenerasjonen i ferd med å bli voksen: e hadde kontakt med andre fremmelige jenter og gutter landet rundt. e sluttet å se verden sør for uropa i lys av den kalde krigen mellom øst og vest. nge journalistspirer skrev om nye stater langt borte, land som ikke var omtalt i skolens imperiefikserte engelskpensum. i fant flotte allierte. et norske edd arna hadde god kontakt med søsterorganisasjonen i verige, og svenskene kunne melde at disse elevene får da sannelig til litt av hvert. edd arna passet på pengene; vi under 21 år var jo ikke engang myndige. å fikk vi til et avgjørende samarbeid med en bitteliten humanitær organisasjon, vekerhjelp. i bestemte at midlene skulle gå til lgerie som i 1962 var blitt frigjort fra fransk overherredømme etter en lang og blodig krig. er hadde vekerhjelp i abylia allerede satt i gang et grasrotnært arbeid blant ruiner, nedbrente frukthager og ødelagte åkre. vekerhjelps mann på stedet, gil agne ovdenak, sørget så for at landsbyens folk selv murte opp i alt 11 små skoler. i hadde samlet inn (det var ikke så lite den gang) og det statlige orsk tviklingshjelp skjøt til et tilsvarende beløp. en norske generalkonsulen i lger var i det sivile trelastimportør fra rammen, så han ga gulvplanker og taksperrer til skolehusene (og lærte meg å spise oliven og drikke rosévin). ovdenak var mange år senere tilbake i abylia og kunne dokumentere at skolehusene fremdeles var i bruk. et gledet meg da, og det gleder meg nå, enda husene nå kanskje er forfalne og ikke i bruk lenger. nda mer fryder det meg at i disse femti årene har det vært gjennomført mange perasjon agsverk. i mennesker gjør mange ting fordi det står i loven at vi skal, fordi konvensjonene tilsier det, fordi vi er blitt slik oppdratt. en det finnes ikke noe lovpålegg, ingen forskrifter som sier at skal gjennomføres. et er ikke noe man gjør bare fordi det er slik. ver gang man har arrangert, er det mange som synes at dette er det verdt å bruke tid på, noe man frivillig engasjerer seg i. en gang var dette litt eksotisk og uvant. dag er hele verden rundt oss til daglig. ange -deltakere har nå vært i flere verdensdeler før de fyller atten. eg vil gjerne tro at da blir innsikt, empati og innsats noe man selv føler seg forpliktet av. u trenger ikke en -pensjonist til å fortelle deg det.

5 05 nternasjonalen vol.1 tortingsmelding nr. 14: nternasjonalisering av utdanning v: lina arlsen stortingsmeldingen utarbeidet av unnskapsdepartementet under toltenberg regjeringen kommer det tydelig frem at det er skolens ansvar å legge grunnlaget for at elever skal få den kompetansen de trenger for å delta i det flerkulturelle, internasjonale og globale samfunnet. perasjon agsverk anses som positivt. et er ønskelig at utdanning skal bidra til bærekraftig utvikling hvor temaer som demokrati, menneskerettigheter og fred, klima og miljø og kampen mot fattigdom sentrale. e skal også bidra til å sette miljøaktiviteter og solidaritetsprosjekter inn i en helhet. nternasjonalisert undervisning skal finne sted på alle opplæringstrinn og sørge for en livslang læring. ette innebærer fellestiltak på grunnskolenivået og mer differensierte tiltak tilpasset de ulike utdanningsløpene i videregående skole. eldingen peker på at undervisningen som den er i dag ikke er av god nok relevans eller kvalitet noe som trengs for at unge skal kunne opptre som verdensborgere. en peker ikke bare på at målet med en økt internasjonalisering av undervisningen skal gagne egne interesser, men også at rollen utdanning har for flerkulturell forståelse. nternasjonaliseringen av undervisningen her hjemme må få høyrere prioritet, og her peker unnskapsdepartementet spesielt på en styrking av fremmedspråkopplæringen og en positiv utvikling av holdninger som kan gi et godt utgangspunkt for internasjonal samhandling. et at skoler deltar på internasjonale samarbeidsprosjekter og arrangerer internasjonale aktiviteter som unnskapsdepartementet begrunner også behovet for en høyere grad av internasjonalisering for å møte de nye språklige og kulturelle minoritetene i den norske skolen. tortingsmeldingen vurderer også internasjonalisering gjennom mobilitet og prosjekter. nternasjonalisering i grunnopplæringen innebærer i mange tilfeller studieturer utenlands, utvekslingsopphold og ulike typer samarbeidsprosjekter. ange av disse har et solidaritetsperspektiv eller er tverrfaglige. enter for internasjonalisering av utdanning () er med på å administrere diverse utvekslingsprogrammer. ange internasjonaliseringsaktiviteter forgår også i regi av fylkene. e omfatter ulike områder som utveksling, prosjektsamarbeid og seminarer i samarbeid med skoler i andre europeiske land. koleeierne tolker læreplanmålene om internasjonalisering ulikt, noe som betyr at internasjonaliseringen i grunnopplæringen har ulik karakter fra fylke til fylke og fra skole til skole. urderinger gjort av departementet konkluderer med at internasjonalisering angår alle elever i grunnopplæringen. e ser mange utfordringer med skolenes arbeid med å utfylle læreplanmålene og ønsker derfor at det skal utarbeides veiledninger i lokalt arbeid med læreplanene. år det kommer til samarbeidsprosjekter og reiser mener departementet at det er for liten grad av kvalitetssikring rundt disse, det er store forskjeller i hvordan prosjektene organiseres, men at det er mange gode initiativ. forbindelse med utvekslingsår i utlandet ser departementet at elever fra studiespesialiserende er overrepresentert og de ønsker derfor å sikre at ordningen tilpasses elever på yrkesfag, samt fokuserer mer på utveksling til ikke-engelskspråklige land.

6 06 nternasjonalen vol.1 ik rett til opplæring v: artine oseth yklebust -eller ikke erdenssamfunnet fokuserer mye på utdanning. i skal utdanne morgendagens fagarbeidere, ingeniører og helsepersonell. e menneskene som skal føre landet videre, helt til neste generasjon tar over stafettpinnen. ratis utdanning er en menneskerett, og utdanning generelt sees på som en norm. lir prinsippet om lik rett til utdanning glemt, gjemt bort og overtrampet av skriket om best karakterer og best utdanningsgrad? en norske skolen kan betraktes som god sammenliknet med andre nasjoner. ikevel jobber politikerne, frivillige organisajoner og næringslivet med å sikre elevene en enda bedre opplæring. et blir hvert år forsøkt å forbedre skolen ved hjelp av økonomiske tiltak og nye ideer. en norske skolen vil bli best i verden på kunnskap, trivsel, læring og helse. i stiller oss skjeldent spørsmålet om våre mål er urealistiske, eller uviktige. urde vi ikke heller se ut i verden, og sammen bygge et stabilt og godt verdenssamfunn, sammen? tdanning er den viktigste grunnsteinen i et samfunn, og nøkkelen som kan løfte et land ut av fattigdom. kolegang gir et barn en mulighet til å bygge en stabil fremtid for seg selv og samfunnet. tdanning minsker også gapet mellom fattig og rik vedtok åtte mål for fattigdomsbeskjempelse- tusenårsmålene. landt disse står det at alle barn skal fullføre en gunnskoleutdanning innen and som satser på utdanning til befolkningen vil kunne ta del i en utvikling som fører til økonomisk vekst og velferd. and som ikke har tilstrekkelige midler til å tilby utdanning forblir utenfor denne veksten, og står på stedet hvil i kategorien -land. et er denne prislappen som i dag hindrer mange land i å investere i fremtiden. år feiret orge grunnlovsjubileumet, og 100 års stemmerett for kvinner. amtidig finnes det samfunn i verden der kvinner blir undertrykt, fratatt sin stemme og straffet. vinner som lever i fangenskap fordi de ikke vet om andre alternativer. tdanning til jenter vil gi større valgfrihet, en styrket stilling i samfunnet og er et steg mot likestilling. ette er en problemstilling norske ungdommer bryr seg om. perasjon agsverk er orges største solidatitetsaksjon av, med og for ungdom. Årets prosjekt handler om jenter i tiopia og alawi som fra dagen de blir født hindres i å ta egne valg, og dermed hindrer en utdanning. jobber for å gi disse jentene økt selvstendighet. entene har tilnermet null påvirkningskraft, og svært liten mulighet til å forme egne liv. et er slike tilfeller som hindrer utvikling av landene. tdanning fører til kunnskap. unnskap om hvordan verden fungerer, hvordan samfunnet fungerer og hvordan et menneske kan fungere i den store sammenhengen. unnskapen kan elevene benytte seg av til senere i livet, og har en effekt på å heve gjennomsnittsalderen for jenter som blir mødre. år denne kunnskapen er innarbeidet i et samfunn blir velferden og verdiskapingen mer synlig. ette fører igjen til økt produksjon, konkurransedyktige marked og likestilling. det store bildet vil det også føre til fred. et er faktisk ikke så mye som skal til. i har planene klare, med både menneskerettighetene, tusenårsmålene og sympatiske menneskelige evner. et vi må gjøre nå, er å sette det på dagsordenen.

7 nternasjonalen vol.1 eldedighet vs solidaritet 07 u ser det ofte: frikanske barn som sitter på fortauskanten med fluer i øynene, og foreldre drept av enten borgerkrig eller /. ette er en helt vanlig norsk bistandsaksjon. en har det noen gang slått deg at disse aksjonene faktisk kan gjøre mer skade enn nytte? a oss ta -aksjonen som eksempel: o mer fattigdom og lidelser de reklamerer med, jo mer penger får de inn det året. roblemet er bare det at vi etter hvert begynner å tro at vi, her oppe i nord er løsningen på verdens fattigdomsproblemer. t størrelsen på vårt bistandsbudsjett er det som til slutt bestemmer hvor mange som vil blir «løftet» ut av fattigdom. år det kommer til -aksjonen og andre veldedighetsaksjoner gir du penger som oftest fordi du synes synd på personen. ette står i motsetning til solidaritetsaksjoner. or kort sagt går solidaritet ut på at du gjør noe for andre, basert på kunnskap og forståelse, uten tanke om egen vinning. isse prinsippene er viktige, for det er gjennom forståelse av fattigdom at man kan endre det. et man hva som er årsakene og løsningene på fattigdom, er sjansen mye større for å treffe blink i utviklingspolitikken. et samme gjelder også valgene vi tar i våre daglige liv, som i dag også er med på å opprettholde urettferdigheten i verden. tian lipp i en typisk reklame-film for et norskt bistandsprosjekt. en hvite mannen hjelper den svarte jenta. W W W W v: endik hun om en liten bonus i denne utgaven av nternasjonalen, har vi laget et inn ordene -spill. er er både kjente og ukjente ord fra organisasjonen skjult både på kryss, tvers, horisontalt, vertikalt og baklengs! rdene du skal finne ser du nederst på siden. inn ordene!

8 08 nternasjonalen vol.1 kulen sett frå utlandet v: la aldor ådi august for eg på utveksling til statane for å få oppleve amerikansk skule. kuleskåp, jocks, heiajenter, fastsette bord i kantina og alt det typiske du ser på film. en det er ein ting filmane ikkje tek opp, og det er korleis skulen i faktisk fungerer. r alt så mykje betre på andre sia av dammen? tter tre månader i har eg fått opplevd amerikansk skule og eg har fått sett meg inn i korleis ting fungerer. et fyrste som slo meg då eg byrja på high school i tah var storleiken på skulane og talet på elevar. oreg gjekk eg på distrikstsskulen jerleid med 72 elevar. tah går eg no på ein skule med over elever. en store skilnaden og overgangen forsterkar alle inntrykk og erfaringar eg har fått så langt. jølv om det var godt å få ei forandring i kvardagen så kjenner eg at det er mykje ved norsk skule eg saknar. ykje av det eg saknar er ting som vi tek for gitt i oreg og som vi burde sette større pris på. ratis skule - a eg hadde fått sett timeplanen på plass kom det ei rekning med avgifter frå kvart fag eg hadde vald. il saman vart det kring 1 500kr! araktersystemet - et amerikanske karaktersystemet, med - (utan ), har store skilnader frå det norske karaktersystemet, med 6-1. tillegg er prosentane bak skalaen sett opp helt forskjellig. lt under 50% i er stryk. ette skapar veldig mange skuletaparar. oreg oppfattar eg skalaen for å vere lagt opp slik at det er vanskelig å få toppkarakter og vanskelig å få stryk i mange av faga. igitale hjelpemiddel - oreg brukar vi digitale hjelpemiddel i alle fag, og det ser ikkje ut til at vi skal slutte med det med det fyrste. store delar av er det berre skulane med best resultat som kan tilby digital læring på skulen. amspel med lærarane - idan eg gjekk på ein liten skule følte eg eit nært akademisk forhold til lærarane mine. ei hadde alltid tid til å setja seg ned og gje individuell undervisning. et at du har stor truverd og eit godt forhold til læraren din har mykje å seie for læringsutbyttet. å dei fullpakka skulane i har få av lærerane tid til elevene. var lærar får over 200 elevar kvar å halde styr på og oppfølging er ikkje-eksisterande. tipend - ll ungdom i oreg har moglegheit til å søkje om stipend, men set vi eigentleg pris på pengane vi får frå staten? ong på gong høyrer vi norske elevar som klagar over at beløpet dei får er "for lågt". merikanske studentar har ikkje denne moglegheita. ersom du skal få statleg støtte for utdanning i må du ha eit talent innan sport, musikk eller utmerka akademiske ferdigheiter. u må verkeleg jobbe for å få eit stipend i. levorganisasjonen - i er så utrolig heldige av å ha en nasjonal organisert elevorganisasjon som. ette er ein organisasjon som gjer seg særs synleg i kvardagen til fleire elevar og som jobbar utruleg hardt for ein betre skule for orsk ungdom. in organisert elevgruppe som dette er det vanskeleg å finne i. lt eg har nemnt er store faktorar som gjer skulekvardagen betre for meg. g tok alt dette som ei sjølvfølgje då eg gjekk på skule i oreg. o set eg mykje større pris på alle privilegia vi har, stønaden vi får og kor godt vi eigentleg har det. et er mykje som kan bli betre heime i oreg, men vi har mykje å vere takknemlige for også.

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Hvorfor iser tennene Klasse: 4A og 4B Skole: Emblem skule (Ålesund, Møre og Romsdal) Antall deltagere (elever): 20 Dato: 03.06.2010 Side 1 Vi er ei klasse på 20.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Hjem-skolesamarbeid og lovverket

Hjem-skolesamarbeid og lovverket Hjem-skolesamarbeid og lovverket Det formelle grunnlaget for hjem-skolesamarbeidet finner vi hovedsakelig i følgende dokumenter: FNs menneskerettighetserklæring Barneloven Opplæringsloven m/tilhørende

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 BAKGRUNN Mange barn strever psykisk Ca 20% har psykisk problemer som forstyrrar dagleg fungering Vanlege problemer: angst, depresjon

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Danning, retorikk og rådgjeving

Danning, retorikk og rådgjeving Ove Eide Danning, retorikk og rådgjeving Rådgjevarsamling 2013 Våre handlinger det vi faktisk gjør er bærere av budskap. Alt vi gjør i forhold til en annen, er kommunikasjon, også det å ikke gjøre noe

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG 1. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG 1. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG 1. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen?

Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Barnehagelærerutdanninga Ansvar for likestilling og likeverd i barnehagen? Utlysingstekst for nye studentar: Barnevernsakademiet 1935 «En kvinnelig utdanning på hjemmets grunn» Ved denne praktiske og pedagogiske

Detaljer

Hans Olav Lahlum og Katrine Tjølsen. Lahlums Quiz vol. 1

Hans Olav Lahlum og Katrine Tjølsen. Lahlums Quiz vol. 1 Hans Olav Lahlum og Katrine Tjølsen Lahlums Quiz vol. 1 Forord/bruksanvisning Lahlums quiz er skrevet for å være et spennende og pedagogisk quizspill, som kan spilles mellom lag eller som individuell konkurranse.

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Samtale, refleksjon og oppgåveløysing. Bruk av atlas. Vi jobbar med ulike oppdagingsreiserar. Samtale, refleksjon, skodespel og oppgåveløysing.

Samtale, refleksjon og oppgåveløysing. Bruk av atlas. Vi jobbar med ulike oppdagingsreiserar. Samtale, refleksjon, skodespel og oppgåveløysing. +Årsplan i samfunnsfag for 8.årssteg Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34 Kart og globus Lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og kartteikn

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg.

Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente. Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Elevskjema Skole: Klasse: Løpenr. År: V jente H gutt SKOLETRIVSEL Vi vil gjerne vite hvordan du trives dette skoleåret. Sett kryss for det som passer best for deg. Timer og friminutt 1. Hva liker du best

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett

Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland. Det blir pinlig uansett Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland Det blir pinlig uansett Om forfatterne: Tyra Teodora Tronstad og Bjørn Sortland kjente ikke hverandre mens de skrev denne boka. De skrev uten å ha snakket sammen,

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Politisk måldokument

Politisk måldokument Politisk måldokument Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Opplegget er laget med støtte fra: Å være barn i Bangladesh er en tekst som tar for seg mange ulike temaer rettet mot barn på mellomtrinnet. Teksten er sammenhengende,

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Hvilke faktorer påvirker elevers læring?

Hvilke faktorer påvirker elevers læring? Hvilke faktorer påvirker elevers læring? Mona Røsseland Doktorstipendiat Universitetet i Agder Internasjonale sammenligninger TIMSS: Trends in Mathematics and Science Study - (hvert fjerde år med elever

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

VÅGE SKULE BESØKSSKULE

VÅGE SKULE BESØKSSKULE VÅGE SKULE BESØKSSKULE Velkommen til Våge skule på Bømlo. Du finn skulen vår ca 2 km sør for Kulleseidkanalen. Skulen ligg godt plassert i naturen, noko som gjer det lett for store og små elevar å vera

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

«Motivasjon, mestring og muligheiter»

«Motivasjon, mestring og muligheiter» «Motivasjon, mestring og muligheiter» Korleis kan vi saman og kvar for oss auke lærelysta og heve kompetansen hjå våre elevar? Program 23.11.12 09.00 Åpning og velkommen v/ Svein Heggheim Status på NyGIV

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

YRKESUTDANNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET

YRKESUTDANNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET YRKESUTDNNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET Torsdag 15. Mai 2014, Molde Fredrik Linge Klock YRKESUTDNNING Er yrkesutdanning virkelig viktig for næringslivet? Trenger vi en god, norsk yrkesutdanning? Hva er egentlig

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN 15. des 2009 kl 10.00 18. des 2009 kl 10.00 Sensur faller innen 12.01.10.

ORDINÆR EKSAMEN 15. des 2009 kl 10.00 18. des 2009 kl 10.00 Sensur faller innen 12.01.10. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Temabasert hjemmeeksamen i Naturfag 2, NA230 230-D 30 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 15. des 2009 kl 10.00 18. des 2009 kl 10.00 Sensur faller

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Halvårsplan våren 2015

Halvårsplan våren 2015 6-7 Geografi lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar Verdenshandelen øker s. 44-57 Hvem handler med hverandre? Landene beskytter sine

Detaljer

Læring utanfor skulen

Læring utanfor skulen Læring utanfor skulen Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet HFK Internasjonale tenester Barbara Harterink og volontørane Bjørnar Brakstad og Julie Tvilde Erasmus+: Aktiv Ungdom EU-støtte til: Prosjekt for

Detaljer

Å lære av hverandre -

Å lære av hverandre - Å lære av hverandre - Ergoterapeutstudenter i praksis i Nepal Tekst: Vera Jenssen Balteskard, Hans Thore Djupvik og Camilla Holmøy, ergoterapeuter Ergoterapifaget er utviklet i og preget av vestlig kultur

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Politisk plattform for Venstrealliansen

Politisk plattform for Venstrealliansen Politisk plattform for Venstrealliansen Venstrealliansen er et nytt initiativ som har samlet kreftene fra venstresiden blant UiBs studenter. Vi arbeider for feminisme, studentkultur, solidaritet, tverrfaglighet

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Psykisk helse på timeplanen

Psykisk helse på timeplanen Psykisk helse på timeplanen Kurs i psykisk helse for 14-åringar i Prosjekt støtta av Extrastiftelsen v/prosjektleiar anne.hilde.lystad@alesund.kommune.no Bakgrunn for prosjektet: Behov i skulen Utvikling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Velkomen til dykk alle!

Velkomen til dykk alle! Velkomen til dykk alle! Kvalitetsgrupper VGS Oppland Oppstartsamling Lillehammer hotell, 29 august 2014 RHP Skuleleiing og undervisningsleiing!!! Fylkestinget/skuleeigar: Vil ha kvalitetsutvikling i vidaregåande

Detaljer

Eksamensoppgave våren 2011 Ordinær eksamen Bokmål. Fag: Norsk 2. Eksamensdato: 24. mai 2011. Studium/klasse: Norsk 2

Eksamensoppgave våren 2011 Ordinær eksamen Bokmål. Fag: Norsk 2. Eksamensdato: 24. mai 2011. Studium/klasse: Norsk 2 Eksamensoppgave våren 2011 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Norsk 2 Eksamensdato: 24. mai 2011 Studium/klasse: Norsk 2 Emnekode: NOR200 Eksamensform: Skriftlig skoleeksamen Antall sider: 4 (inkludert forside)

Detaljer

Refleksjon rundt det transkriberte materialet.

Refleksjon rundt det transkriberte materialet. Refleksjon rundt det transkriberte materialet. I løpet av praksisukene skulle jeg intervjue to elever. Før disse intervjuene kunne gjennomføres måtte det hentes inn tillatelse fra foreldrene om at barnet

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer