Referat for 5. styremøte 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat for 5. styremøte 2014"

Transkript

1 Referat for 5. styremøte 2014 Harstad Cykleklubb Dato: Del 1 Tirsdag 30. september 2014, Kl Del 2 Tirsdag 4. november Kl Sted: Rica Hotel Harstad Tilstede del 1: Tilstede del 2: Ulf-Håkon Stoltz, Stian Storeng, Arve Jørgensen, Maria Nyheim, Kristina Hegrum, Kristian H. Lamo, Ronny F. Hansen og Stian Evensen Ulf-Håkon Stoltz, Stian Storeng, Arve Jørgensen, Maria Nyheim, Gunnar Nilssen, Kristian H. Lamo, Ronny F. Hansen og Stian Evensen Saksliste: *Sak 25/ 2014 Innkjøp av speakeranlegg. Se vedlegg for tilbud. - Spleiselag med TdA Vedtak: Styret stemmer enstemmig om innkjøp av Speakeranlegg, men vil avvente spleiseavtale med TdA inntil videre. Vi ønsker i hovedsak å eie anlegget selv for enklest mulig administrering. Vi er åpne for utleie under ordnede former og med skriftlig avtale. *Sak 26/ 2014 Kurs utover høsten. Bevilgning av støtte - Trenerkurs - EQ-kurs i Tromsø - Trenersamling i regi av NCF. Se vedlegg for invitasjon til trenersamling i Oslo - Idrettshelgen i Tromsø. Se vedlegg for invitasjon - Klubbadmin i Harstad Vedtak: Trenerkurs: Styret ønsker at flest mulig deltar på trenerkurs og stiller alle midler til disp. for dette. I høst har ingen medlemmer ytret ønske om trenerkurs, men styret vil forsøke til våren å rekruttere nye trenere i Trenerteamet og motivere til kurs utover våren Alle utgifter dekkes av klubben. Det oppfordres til å søke Region Nord om reisestøtte. Noe som også ble bevilget våren 2014 for Stian Storeng og Arve Jørgensen i Alta. EQ-Kurs: Potensielle tidtakere og sekretariatmannskap inviteres til kurs i Tromsø. Foreløpig har Idar Je Brendmo, Gunnar Nilssen, Maria Nyheim, Anniken F. Berg og Kristina Hegrum meldt interesse og er påmeldt. Alle utgifter dekkes av klubben

2 Trenersamling på NIH i Oslo i regi av NCF: Styret ønsker å satse på en ungdomsgruppe til neste år. Dette kurset er rettet mot nettopp ungdommer og junior/ senior. Stian E. vil spørre Knut-Ståle Arntsen om en slik rolle, mot at han får delta på kurs. Dette er gjort er Knut-Ståle er positiv til tiltaket og ønsker å jobbe med en slik ungdomsgruppe til neste år. Full reisestøtte bevilges. I tillegg deltar Stian E. som instruktør og alle utgifter her dekkes av NCF. Mye og verdifull kompetanse til klubben. Idrettshelgen i Tromsø: Styremedlemmer, Trenerteamet og andre ressurspersoner inviteres og oppfordres til å delta. Per i dag har ingen meldt sin interesse. Kontingent og full reisestøtte dekkes av klubben, men Harstad Idrettsråd har vedtatt å gi reisestøtte. Anleggsseminar i Tromsø: Styremedlemmer og medlemmer inviteres til å delta. Stian vil spørre Jørn Thorvaldsen om deltakelse. Jørn svarte ja og deltok 3.november sammen med Kristian H. Lamo og Stian Evensen. Full reisestøtte innvilges. Troms Idrettskrets dekker likevel reiseutgiftene slik at kostnadene for klubben blir 0,- Klubbadmin i Harstad: Styret vurderer å ta i bruk tilbudet fra NIF om medlemsadministrering av klubbmedlemmer og andre tjenester. Klubben bruker i dag 123-Klubb fra KXProducts og er ikke helt fornøyd med denne tjenesten. Denne har dessuten er årsavgift. Klubbadmin er gratis for alle klubber tilsluttet NIF. Stian E., Ronny F. Hansen og Gunnar har meldt seg på kurset i Harstad. Gratis deltakelse. *Sak 27/ 2014 Status Blåbærhaugen Terrengsykkelpark - Strategi for reguleringsplan - Garderobebygg, container og oppbevaring av utstyr Diskusjon: Mandag 3. november deltok Jørn Thorvaldsen, Kristian H. Lamo og Stian Evensen på anleggsseminar i regi av Troms Idrettskrets. Det ble gitt foredrag i Anleggskokeboka og selve saksgangen i etableringen av et anlegg. Rune Kufaas i Troms Idrettsråd anbefalte på det sterkeste at klubben etablerte egne arbeidsgrupper som jobbet med prosjektet alene og at disse tok seg av sakspapirer og alt administrativt arbeid. Denne gruppen hadde så tett dialog med Styret som videre informert medlemmene, gjerne sammen med arbeidsgruppen. Vi ble enige om å utforme et brev til medlemmene hvor vi etterlyser kompetanse på en rekke områder, etterfulgt av personlige henvendelser om et slikt arbeid. Vi vil også vurdere to arbeidsgrupper, hvor den ene jobber med klubbhuset og den andre gruppen jobber med det sportslige i anlegget. Arbeidsgruppen er avhengig av medlemmers innspill på hva vi ønsker og hva vi trenger. Både i dag og om 10 år. Arbeidet med reguleringsplan er startet og Ronny F. Hansen og Maria Nyheim har deltatt i ett møte med kommunen om videre prosess. Arve Jørgensen og Ulf-Håkon Stoltz (for kommunen), har deltatt på befaring i Blbh tsp sammen med Tegn3 og sett på hele løypenettet som er etablert. Det vil

3 bli mange slike møter og befaringer videre utover vinteren og våren 2014/ 15. Nytt møte er allerede planlagt i nær fremtid ifølge kilder. Det er viktig at arbeidsgruppen kommer på plass så raskt som mulig og at medlemmene inviteres til å komme med innspill i reguleringsfasen. Stian E. innkaller til åpent medlemsmøte for innspill og kartlegging av ressurser. *Sak 28/ 2014 HCK Årsfest Vedtak: Kristina Hegrum vil sammen med Anniken F. Berg og Maria Nyheim danne en festkomite og vil stå for opplegget. Denne festen planlegges i starten av januar. Det vedtas også å sette en kontingent for arrangementet og totalt budsjett er ikke vedtatt, hverken av styret i 2014 eller på Årsmøtet En utgift må påregnes. *Sak 29/ 2014 Premiering klubbmesterskap og treningsritt Vedtak: Klubbmesterskap premieres kun for 1. plass med gavekort på 300,- på Sykkel og Motor. Treningsritt premieres ved deltakelse i 7 eller flere ritt i sesongen 2014 med gavekort på 300,- på Sykkel og Motor. Stian Storeng vil være ansvarlig for dette. *Sak 30/ 2014 Forberedelse evalueringsmøte HOW - Forslag til dato for Erfaringer fra Utvikling av HOW Diskusjon: Evalueringsmøtet er gjennomført 30. september med 18 deltakere. Se eget referat. HOW 2014 ble gjennomgått fra invitasjonen. Innspill ble diskutert og utfordringer ble for det meste konkludert med mangel på funksjonærer. Forslag til dato for 2015 foreslås til lørdag og søndag 22. og 23. august. Maratondistansen foreslås å fjernes da denne krever for mange funksjonærer og vakter. Klubben ønsker å satse på sprintdistansen og rundbanerittet og gjøre dette til et topp sportslig arrangement for alle aldersklasser. Også barnerittet. Klasse M/K 10 foreslås fjernet fra konkurranse iht NIF Barneidrettsbestemmelser. Disse tilbys en mer utfordrende løype i barnerittet. Klasse M/K beholdes. Klassebestemmelsene for Senior/ Elite og M/K foreslås sammenslått for enklere sammenligning og for å unngå misforståelser for deltakere ved påmelding. Dette er ikke endelig vedtatt. *Sak 31/ 2014 Påskjønnelse Forsvaret/ Cyberforce for lagring av utstyr i årrekke, samt påskjønnelse Brann og redningstjenesten for 2 stk VR-ruller i gave Vedtak: Forsvaret gis TH-bilde for sine tjenester gjennom en årrekke. Klubbens leder har personlig takket for gaven fra Brann- og Redningstjenesten.

4 *Sak 32/ 2014 Ritthelgen Termindato - Program/ struktur - Klasser/ oppsett Vedtak: Styret stemmer enstemmig for IKKE å arrangere Ritthelgen sesongen Dette pga lav deltakelse over flere år, høye kostnader, og stor arbeidsbelstning for klubben, og særlig enkeltpersoner. Styret ønsker også å henvise særlig de yngste rekruttklassene over på terrengsykkelritt og legge til rette for et best mulig sportslig opplegg i terrenget. Styret ønsker å satse bredere ved å arrangere et enkelt turritt, lørdag 3. helgen i juni. I forbindelse med dette vil vi også arrangere barneritt. Aldersklasser ble ikke vedtatt, men styret ønsker å henvise <12 år til terrenget, ved IKKE å tilrettelegge for konkurransebasert landeveissykling for disse aldersgruppene. Disse henvises til barnerittet. Endelig beslutning vil bli diskutert på senere rittmøte *Sak 33/ 2014 HOW Termindato - Program/ struktur - Klasser/ oppsett Vedtak: Som det kommer frem av fra evalueringsmøtet og referatet bestemte vi termindato for HOW 2015 til lørdag og søndag 22. og 23. august. Styret stemmer enstemmig for IKKE å arrangere maraton, denne krever alt for mye vakter, merkearbeid og ressurser. Vi ønsker å gi et godt sportslig tilbud til særlig barn og unge ved å arrangere mer konkurransevennlig- og morsommere sprint- og rundbaneritt. Utslagene blir ikke så store i disse, også publikumsvennlige konkurranseformene. Det vil også bli arrangert et eget barneritt med ulike løyper og lengder. Eget rittmøte vil bli avholdt neste år. *Sak 34/ 2014 Sykkelcup for barn 2015 Vedtak: Styret stemmer enstemmig for å lage en HCK-sykkelkarusell for barn, bestående av fire ritt. To av disse avvikles ved egne ritt (Hinnøyrittet og HOW). De resterende to barneritt arrangeres i Blåbærhaugen Terrengsykkelpark. Dato for karusell vil være tirsdag 2. juni, 21. juni (Hinnøyrittet), 22. august (HOW) og tirsdag 1. september. Maria Nyheim vil være ansvarlig for sykkelkarusellen og vil forespørre Sykkel og Motor om samarbeid. Ønskelig er at Sykkel og Motor stiller med premier og ekspertise/ tilstedeværelse. Premiene trekkes ut blant deltakerne, enten på hvert ritt eller på avslutningen. Ved deltakelse i 2 eller flere ritt vil barna få en egen pokal som deles ut på siste barneritt. Sykkel og Motor vil få eksponere seg på alle arrangementene, men klubbens egne sponsorer gis plassering iht til gjeldende sponsoravtale. Harstad Sparebank vil være hovedsponsor og får 20 m på oppløp, eneste logo på startnr, målportal samt invitasjon/plakat. Klubbens øvrige sponsorer vil få eksponering på nevnte plakat og ellers utenom 20 m oppløp.

5 Det lages en instruks for en arrangørgruppe bestående av minst 6 personer fra en foreldregruppe som står for selve arrangementet, i tillegg til to styremedlemmer. Det vil søkes Harstad Idrettsråd om aktivitetsmidler til prosjektet. Det ble ikke tatt stilling til om vi skulle ta kontingent for karusellen. *Sak 35/ 2014 Treningsritt Hvordan kan vi rekruttere flere til treningsrittene? - Invitere Team CEFO? - Egen sponsor med trekk-/ deltakerpremier? - Sikkerhet Vedtak: Stian Storeng vil sammen med Ronny F. Hansen være ansvarlig for å utvikle treningsrittene. Målet er større deltakelse (også utenfor Harstad), sponsorsamarbeid og ønske om å treffe bredere. Ny instruks utarbeides, nødvendig utstyr kjøpes inn i «arrangørkoffert», rettighet til profilering av sponsor gis (navn på cupen)?, offentliggjøring av resultatlister i lokal avis, fokus på sikkerhet, innsamling av premier for deltakelse for ca 60% eller flere av rittene samt trekkpremier. Om mulig resultatbasert premiering. Det søkes også Harstad Idrettsråd om midler til cupen som vil være åpen for alle i hele Harstad.

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2014 Tromsø Cykleklubb Årsmelding 2014 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Trond Arne Kongsli Nestleder og markedsansvarlig: Tor Erling Andreassen Sekretær: Hege Klo Styremedlem: Lars Inge Brenna Styremedlem: Børge

Detaljer

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2013

Tromsø Cykleklubb. Årsmelding 2013 Tromsø Cykleklubb Årsmelding 2013 STYRETS SAMMENSETNING Leder: Trond Arne Kongsli Nestleder og sportslig leder: Stian Jensen Økonomiansvarlig: Monica Ramsvik Sekretær: Hege Klo Styremedlem: Tor Erling

Detaljer

Årsmøte i MOC for driftsåret 2014. Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00. Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell

Årsmøte i MOC for driftsåret 2014. Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00. Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell Årsmøte i MOC for driftsåret 2014 Tidspunkt: 22. januar 2015 kl. 19:00 Sted: Nordlandia Lyngengården Hotell Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb

Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb ! Det innkalles herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb Tid: Onsdag 28. januar 2015 klokken 18:30-21:00 Sted: Lørenskog Hus, møterom Vasshjulet Saksliste: 1. Åpning 2. Valg av dirigent (møteleder) og

Detaljer

Agendapunkt Beskrivelse Ansvar for oppfølging 1 Presentasjon og velkommen. Forslag til uendret treningsavgift.

Agendapunkt Beskrivelse Ansvar for oppfølging 1 Presentasjon og velkommen. Forslag til uendret treningsavgift. Kjelsås langrenn Referat fra styremøte 1, sesongen 2014-2015 Dato og kl.: Mandag 1.september 2014, kl. 19.30 22.00 Sted: Varmestua Innkalling sendt til: Styret og oppmenn Til stede: Rune Helland, Øyvind

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell

Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Protokoll fra årsmøte 2013 Harstad Cykleklubb Tirsdag 19. februar 2014 Rica Hotell Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 38 stemmeberettigede ved starten av møtet. 4 stk ikke stemmeberettiget

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud.

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. 1/2014 Årsmøteforberedelser: - Dato for årsmøte i THK blir satt

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Arendal Cykleclub - Årsberetning 2014. Årsberetning 2014-1 -

Arendal Cykleclub - Årsberetning 2014. Årsberetning 2014-1 - Årsberetning 2014-1 - Innhold Årsberetning 2014 Innhold Årsberetning 2014... 2 Styret... 3 Rapport fra styret... 3 Sponsorer... 4 Æresmedlem... 5 17 mai feiring... 5 Rent Idrettslag... 5 Dugnad... 5 Presse...

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Referat fra regionmøte Nord 2015 Lørdag 11. april 2015 kl. 1300-2000 Scandic Tromsø Hotel

Referat fra regionmøte Nord 2015 Lørdag 11. april 2015 kl. 1300-2000 Scandic Tromsø Hotel Referat fra regionmøte Nord 2015 Lørdag 11. april 2015 kl. 1300-2000 Scandic Tromsø Hotel Til stede: Svein Egil Stavem Øksil Frank Skjolde Bodø Volley Werner Skaue Grønnåsen IL Inga Maren Gran Erke Alta

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN

ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL SYKKELGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2012 FANA IL Foto: Simon Vinnes INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innkalling 1. Styrets oppsummering 2. Styret 2012 2.1. Styrets sammensetning 2.2. Styrearbeid 2.3. Representasjon 3. Sportslig

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd. GJERDRUM IDRETTSLAG

Sammen skaper vi ei aktivitetsglad bygd. GJERDRUM IDRETTSLAG GJERDRUM IDRETTSLAG Deltakere: Jo Inge Aambakk Leder Møtt Nils Fisketjønn 1. nestleder Forfall Bjørn-Inge Haugan 2. nestleder Møtt Robert Øksnes Kasserer Møtt Tove Heni Daglig leder Møtt Hanne Kjærstad

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

ÅRSMØTE 25. NOVEMBER 2009

ÅRSMØTE 25. NOVEMBER 2009 ÅRSMØTE 25. NOVEMBER 2009 PERIODEN 13. FEBRUAR TIL 25. NOVEMBER 2009 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015

IL SKRIM. Langtidsplan 2012 2015 Postboks 567 3605 Kongsberg www.ilskrim.no post@ilskrim.no Dato: 10.03.2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 RØDBERG IF

ÅRSMELDING 2013 RØDBERG IF ÅRSMELDING 2013 RØDBERG IF ÅRSMELDING RØDBERG IF - STYRET Styret sin virksomhet Styret i idrettslaget har i løpet av 2013 gjennomført 3 styremøter, i tillegg til årsmøtet. Styret har bestått av Nils Runar

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015

UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015 UNIVERSITETET I TROMSØ BEDRIFTSIDRETTSLAG (UIT-BIL) ÅRSMØTE 2015 19. februar 2015 kl. 09.30 Møterom Hiet (ADM B124) i administrasjonsbygget Dagsorden, årsmelding og sakspapirer DAGSORDEN 1. Åpning Godkjenning

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Rådmannen gis fullmakt til å signere avtale med Arctic Race of Norway AS og Aronnesrocken, innenfor rammen.

SAKSFREMLEGG. Rådmannen gis fullmakt til å signere avtale med Arctic Race of Norway AS og Aronnesrocken, innenfor rammen. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2181-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Dag Arne Johannessen Sakstittel: ARCTIC RACE OF NORWAY Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret bevilger en ramme

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Sakspapirer til Unionsmøte 2013 Program Årsberetning NBU 2011-2013 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2012-2013 Evaluering av Union Bluescup 2012 Evaluering av Union Bluesband

Detaljer

Fredag den 30. mai 2014. Vigdis Skovdahls hytte på Buvatn kl. 19.00 til 20.30

Fredag den 30. mai 2014. Vigdis Skovdahls hytte på Buvatn kl. 19.00 til 20.30 P R O T O K O L L Styremøte Buvasstølan sti- og løypelang Møte: Sted: Tid: Fredag den 30. mai 2014. Vigdis Skovdahls hytte på Buvatn kl. 19.00 til 20.30 Tilstede fra styret: Vigdis Skovdahl (nestleder),

Detaljer

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til en ny og spennende skisesong. I dette dokumentet har vi forsøkt å samle aktiviteten i skigruppa for sesongen 2014-2015. For våre eldste grupper

Detaljer