GEOVITEN Institutt for geovitenskap Universitetet i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GEOVITEN Institutt for geovitenskap Universitetet i Bergen"

Transkript

1 GEOVITEN Institutt for geovitenskap Universitetet i Bergen FRA INSTITUTTLEDELSEN Oppmøtet på instituttseminarene annenhver fredag er sterkt varierende. Det er spesielt viktig at vår yngre forskergarde og PhD studentene deltar. Dette fordi disse ofte arbeider innenfor spesialiserte områder av geofaget mens de trenger innsikt også i instituttets store faglige bredde. Vi har tatt dette opp tidligere, men responsen synes ikke å være tilfredsstillende. Derfor bes veilederne (det er minst to veiledere for hver PhD student) å klargjøre behovet for faglig bredde i tillegg til den enkeltes spesialisering. Inviter gjerne også masterstudenter til instituttseminaret. Vi tar gjerne imot kommentarer til disse ytringene. oe FRA INSTITUTTET HMS samling Det har vist seg vanskelig å finne lokale og en dato som passer, så instituttets HMS møte er derfor utsatt til etter nyttår. Adm seminar reiser administrasjonen til Seim i Lindås for å ha et heldagsseminar om samhandling og teamutvikling med Jan Spurkeland. Det vil bli skaffet en vikar i resepsjonen. FRIDA Caroline Christie starter nå arbeidet med å legge inn publikasjoner i forskningsdatabasen Frida. Artikler legges i boks i resepsjonen (som vanlig) og eventuelle e-poster sendes til ephorte 1.11 skal alle instituttene ved MN begynne å bruke saksbehandlerprogrammet ephorte. Ansatte som ikke er saksbehandlere har lesetilgang på dokumentene dvs om en får tilsendt en kopi kan dokumentet åpnes og leses i ephorte eller en kan søke på saker som ikke er unntatt offentligheten. Link til ephorte: https://ephorte.uninett.no/uib/. Brukernavn og passord er samme som for e-post UiB. Alle i administrasjon har vært på ephorte kurs, lurer du på noe så spør. Har du fått en e-post eller et brev som skal behandles/svares på fra instituttet så er den mest sannsynlig arkivverdig og skal arkiveres. Dvs Dokumentsenter 3 (MN) må få orginalen. Alle Nr. 18/ oktober Utkommer annenhver fredag kl Bidragsfrist torsdag kl henvendelser om dette skal gå gjennom superbrukere ved GEO Trine Lise og Heidi E. Årets julelunsj går av stabelen 7.12 Sett av datoen! Det er MG&G gruppen som steller i stand den tradisjonelle lunsjen som varer til langt på natt. Lokale lønnsforhandlinger Potten var svært liten, men det var like mange som søkte om opprykk som i fjor. Les mer i På Høyden: Professor i jordskjelvsseismologi Dr. X. Yuan har dessverre meddelt at han ikke tar imot professoratet, med begrunnelse av at han nå har fått tilbud om fast stilling ved Geoforschungs- Zentrum Potsdam både for seg og sin kone. Stillingen vil derfor bli stilt i bero inntil budsjettet for 2008 er klart. Korrektur av intern telefonkatalog for UiB Har du endringer til interntelefonkatalogen leveres disse til Trine Lise innen Førsteamanuensis i kvartær og paleoklima Den første av to kandidater til stillingen som førsteamanuensis i kvartær og paleoklima besøker instituttet mandag 29 og tirsdag 30 oktober. Mandagen skal Dr. Joerg Schaefer ha samtale med instituttleder og en del kollegaer. Tirsdag 30 oktober er timeplanen: -Møte med en del kollegaer : Prøveforelesning: Inter-hemispheric phasing of glaciations. New cosmogenic perspectives : lunch : intervju med legergruppen (på lunsjrommet) -Møte med en del kollegaer, omvisning -Middag om kvelden. Prøveforelesningen i Aud.4 i 4 etg. er åpen for alle. 1

2 StatoilHydro - Rå ungdomsskole StatoilHydro har et geologiprosjekt med Rå Ungdomsskole i Fana. I sommer ga de hele lærerkollegiet et 4 dagers geologikurs på Svalbard. I høst (som i fjor høst) betaler de for at alle fem 8. klasser skal få komme til Statoil på omvisning og lære om oljegeologi. I tillegg betaler de busstransport for at alle disse 150 elevene skal få en geologiekskursjon. Ekskursjonene har gått denne uken hvor Inge Aarseth har vist hva Isdalen har å by på av spennende geologi. I løpet av tre klokketimer har de fått demonstrert folder og bruddsoner, hørt om jordskjelv og tsunami, sett forskjellige bergarter (grønnskifer, gneis og kvartsitt) og mineraler samt lært om marin grense, isskuring og U-daler og V- daler. De har skurt med is og produsert smeltevann med steinmjøl (silt og leire). Men det mest spennende var kanskje forsøket med porøsiteten til sand: De fikk se at 100 ml "olje" (farget vann) kunne fylle porerommene i 200 ml godt sortert sand - og at litt av oljen så kunne pumpes opp igjen med en pipette. Elevene noterte flittig og skal benytte lærdommen i det videre skolearbeidet. Klasse B og C fra Rå Ungdomsskole samlet ved Kobbeltveit i Isdalen onsdag Her bodde folk for hundre år siden og dyrket den steinholdige bunnmorenen. (Kobbel = "Cobblestone") forteller Inge Aarseth til GEOVITEN. INSTITUTTRÅD Det blir instituttrådsmøte onsdag Sakslisten kommer ut en uke før. UNDERVISNING Eksamensplanen Vær vennlig å sjekk de utsendte eksamensdatoene, og gi Heidi Lappegård tilbakemelding snarest og innen 29.10, dersom noe må endres. Programstyre Se Intranett; Administrasjon; Referater; Programstyret. FORSKNING Nye prosjektsøknader GEO Søknadssted Tittel på søknad ansvarlig Huismans IODP Spatial and Temporal Variability of Excess Magmatism on Volcanic Rifted Margins in the Norwegian- Greenland Sea - Causes and Implications Huismans IODP Preliminary proposal on edgeversus plume-driven magmatism along a typical passive margin:breakup tectonics and volcanism of the Western Australian continental margin Haflidason NFR/ Petromaks Barents Sea: study of sea bed stability, gas hydrates and critical factors for successful development of the Barents Sea. Pedersen NFR Ultra-slow spreading and hydrogenbased deep biosphere: A site survey proposal for zero-age drilling of the Knipovich Ridg IODP muligheter The European Consortium of Ocean Research Drilling (ECORD) offers the unique possibility for scientists based in Europe to sail on two expeditions in the framework of the International Ocean Drilling Program (IODP) - an international research program for drilling at sea. Expeditions are: 1) Southwest Pacific Ocean - The Canterbury Basin Sea Level Expedition; and 2) Southern Ocean - Wilkes Land Paleoceanography. Scientists interested in participating should submit their application online at (http://www.essac.ecord.org/sailform1.php) by For full information (scientific aims and expertises required), consult the site: ftp://ftp.cerege.fr/essac_office eller vår alles Kikki Kleiven. FRA FAKULTETET OG UIB Meld inn bidrag! Det er ønskelig med flere bidrag fra MN-ansatte på Faglig-pedagogisk dag i 2008, og fristen for å melde tema er nå utsatt til E-post med info blir sendt vitenskapelige ansatte. Ny hotellavtale for UiB U+Hsektoren har inngått en ny hotellavtale. Den sparer sektoren for millioner kroner årlig, sammenlignet med ordinære priser. Avtalen innebærer at nær ansatte ved 33 av landets forskningsinstitusjoner i to år framover vil ta inn på hoteller i kjedene Choice Hotels, Rica Hotels og Thon Hotels, samt Britannia Hotell i Trondheim. Ansatte i U+Hsektoren reiser for omlag 60 mill. kr. årlig. Avtalen gjelder for to år med opsjon på 1+1 år. 2

3 Udramatisk eksplosjon I løpet av helgen eksploderte en beholder med restkjemikalier i et spesialrom i Realfagbygget. Brannvesenet ble tilkalt etter føre-var prinsippet, melder leder for Kjemisk institutt, Øyvind Andersen. Se Høyden: Fakultetsstyret Sakliste med dokumenter på: Georelaterte saker: Sak 95 Gjeldende og ønsket praksis for bruk av og tilsetting i vitenskapelige bistillinger ved MNF Sak 99 Førsteamanuensis i geokjemi/petrologi-5 års vikariat - utlysning Sak 101 Professor/førsteamanuenis i petroleumsgeofysikk - oppnevning av sakkyndigkomite Legater og Fond Minner om at søknadsfrist til legater og fond 2008, er Husk kopi til GEO. Informasjon om søknad er lagt ut på MN s hjemmeside: MØTER-SEMINAR Instituttseminar 2.11 PhD candidates: Kosuke Ueda(Geodynamics), Mohammed Fachri (CIPR), Vibeke Bruvoll (Marine Geophysics), Ingrid Drange (Quarternary), Eivind Støren (Bjerknes) Nicola McLoughlin Life in the Archean: new insights from volcanic pillow lavas Inge Aarseth 40 år ved GEO, UiB - 67th birthday lecture Richard Gyllencreutz - Ice sheet Eurasia Annet 6.12 Årets siste møte i NGF. Knut Jørgen Røed Ødegaard, UiO og Solobservatoriet på Harestua. Bang! Kollisjoner og eksplosjoner i rommet. FRA VERDEN UTENFOR Tora Aasland ny forskningsminister Jeg er glad for at Regjeringen med dette markerer at de tar sikte på å en bedre oppfølging av sine egne forsknings-ambisjoner, sier rektor Sigmund: Norges nasjonalbergart Marianne Engdal, Norsk Geologisk Forening skriver: I samarbeid med GeoPublishing kårer vi Norges nasjonalbergart, og hele den norske befolkningen er hjertelig velkommen til å være med. Først inviterer vi til å foreslå gode kandidater, deretter kan alle være med og stemme på sin egen favoritt. Norges nasjonalbergart vil bli kåret i Planteten Jordens år og i forbindelse med NgUes 150- årsjubileum Gå inn på: Forslag til kandidater kan sendes inn frem til 26.10, deretter kan alle bli med på å stemme frem en verdig vinner helt frem til 6.2! Norsk Senter for grunnforskning (CAS) Tre forskergrupper inviteres hvert år til et 11 måneders opphold ved CAS (DNVA, Oslo). Hver gruppe ledes av en eller to anerkjente norske forskere. Frist for nominasjon av lederkandidater Interesserte bes kontakte instituttleder. Forespørsler kan rettes til Se også BTO konferansen Rocket Science i Bergen Bergen Teknologioverføring AS inviterer ledere, mellomledere, forskere og vitenskapelige ansatte til kommersialiseringskonferanse kl I år foregår konferansen i store auditorium i VilVitesenteret. Målet er å inspirere flere til å forfølge det kommersielle potensialet i sin forskning og utdanning. Samtidig ønsker en å trekke frem næringslivsaktører som har satset tungt på kompetanse og forskning, og bidratt sterkt til nasjonens verdiskaping. Les mer på BTO konferansens nettside: NETTOPP - Nettverk for tilpasset opplæring Konferanse i Bergen kl 10-16, Thon Hotell Sandviken Brygge, Program på: %20pr.% doc Tilpasset opplæring er et satsningsområde i Kunnskapsløftet. For å realisere tilpasset opplæring trenges høy kompetanse i fagene i skolen og i pedagogikk. I den forbindelse står nettverket bak den nye artikkelsamlingen Kompetanse for tilpasset opplæring som Utdanningsdirektoratet vil sende til alle skoler. 3

4 Canadian Post-Doc Research Fellowship Program The Government of Canada offers one-year post-doc research fellowships tenable at recognized public Canadian universities and affiliated research institutes. The program is designed to provide research opportunities to promising recent doctoral graduates in the humanities, social sciences, natural sciences and engineering. Priority will be given to candidates who have not previously studied in Canada under a Canadian government scholarship. Applicants must be citizens of Norway and must have completed a Ph.D. degree within the last 2 years or have completed the Ph.D. degree requirements before the beginning of the award. Applicants must be accepted into a post-doc position at a recognized public Canadian university or affiliated research institute of their choice. Total value of the fellowship is $32000 CAD and it is not taxable in Canada. More info på eller Deadline Not that stupid I følge siste Science uttalte antropologen Sven Haakanson: It took me 8 years at Harvard to figure out I m not that stupid. Fra Useful tool NFR s project database is now accessible From 1997 to the present, NFR has granted funding to more than R&D projects. A database containing information on these projects is now accessible to the public on the RFR website. Users can search the database to find information about projects within a specific subject field, learn where a project was carried out, and more. enerellartikkel&pagename=forskningsradetengelsk /GenerellArtikkel/VisMedHovedtilhorighet&cid= South Africa-Norway The NFR and the National Research Foundation of South Africa are joint organisers of a conference on research cooperation between Norway and South Africa in Oslo enerellartikkel&pagename=forskningsradetengelsk /GenerellArtikkel/VisMedHovedtilhorighet&cid= Søknadsfrister Det foreligger nå foreløpig utlysningsplan for NFR 2008 : Planen er sendt alle vitenskapelig tilatte som epost. Kortversjonen: 2007: 28. november : 13. februar, 16. april, 4. juni, 3. september, 15. oktober, 26. november VITENSKAPELIG PRODUKSJON Publikasjoner Paasche Ø., Dahl S.O. Bakke J., Løvlie R., Nesje A. Cirque glacier activity in arctic Norway during the last deglaciation. Quaternary Research 68 (2007) Lisker S., Porat R., Davidovich U., Eshel H., Lauritzen S.E. Frumkin A. Late Quaternary environmental and human events at En Gedi, reflected by the geology and archaeology of the Moringa Cave (Dead Sea area, Israel) Quaternary Research 68 (2007) Constantin S., Bojar A-V., Lauritzen S-E., Lundberg J. Holocene and Late Pleistocene climate in the sub- Mediterranean continental environment: A speleothem record from Poleva Cave (Southern Carpathians, Romania). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 243 (2007) Sundqvist H.S., Holmgren K. and Lauritzen S-E. Stable isotope variations in stalagmites from northwestern Sweden document climate and environmental changes during the early Holocene. The Holocene 17, 2 (2007) pp Liu P and Løvlie R. Magnetostratigraphic age of Pleistocene loess/paleosol sections at Kehe, Shanxi. Journal of stratigraphy , 31, 3. Foredrag/postere på vitenskapelige møter Mienert J., Haflidason H., Perez-Garcia C., Bünz S., Vanneste M. Norwegian margin outer shelf cracking northof storegga slide. Submarine Mass Movements and their consequences 3rd Internacional Symposium, Santorine Jakobsen M., Chapman M. Unified theory of global and squirt flow in cracked pourous media. III-rd International workshop on frequency dependence of physical characteristics The RAINBOW In The Earth McLoughlin N., Furnes H., Banerjee N.R., Simonetti A., Muehlenbachs K., Staudigel H., de Wit M., Van Kranendonk M. Volcanic glass a habitat for the origins and evolution of microbial life. I international conference Biospere Origins and Evolution Loutraki Greece. Jakobsen M., Liu E. and Chapman M. Estimation of anisotropic permeability in fractured reservoirs from seismic AVOZ analysis. SEG/San Antonio 2007 Annual Meeting. Texas Andre foredrag, etc 4

5 "Hva styrer klimaet?" Jan Mangerud satt i panelet for Norsk geologisk forening og Oslo geofysikeres forening sitt fellesmøte i Oslo, 11 oktober. Formidling 'Vedkjem dette oss? - Klimautfordringar for Sogn og Fjordane.' Atle Nesje holdt foredrag ved Sogn og Fjordane Journalistlag i Florø Kva skjer med veret? klimautfordringar for Sogn og Fjordane Atle Nesje holdt foredrag for Sparebanken Sogn og Fjordane på Sunnfjord Hotell i Førde LEDIGE STILLINGER Arbeidsgiver Stilling Søknadsfrist GEO, UiB Post doc i geofysikk: UiTø Postdoktor i geologi (strukturgeologi/maringeologi) MNF NTNU 4 PhD-stipendiatstillinger innen petroleumsgeofysikk 0860a48b

GEOVITEN Institutt for geovitenskap Universitetet i Bergen

GEOVITEN Institutt for geovitenskap Universitetet i Bergen GEOVITEN Institutt for geovitenskap Universitetet i Bergen FRA INSTITUTTLEDELSEN Perioden midt i august og hele juni måned er blant de mest arbeidsintensive for oss i ledelsen. Det føles ofte som vi henger

Detaljer

NYHETSBREV VEKE GEOFYSISK INSTITUTT Universitetet i Bergen

NYHETSBREV VEKE GEOFYSISK INSTITUTT Universitetet i Bergen Nyhetsbrev Geofysisk Institutt Veke 44-45 NYHETSBREV VEKE GEOFYSISK INSTITUTT Universitetet i Bergen 44-45 2010 Kjære alle, Den siste tiden har vi alle vært preget av Frode Flatøys bortgang. Frode var

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 7 August 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen,

MAT - nytt. Nr. 7 August 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen, MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 7 August 2013 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen, Velkommen tilbake til nytt semester. Tema for denne lederen er oppfølging

Detaljer

MAT - nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 1 Mars 2015

MAT - nytt. Instituttleders hjørne. Nr. 1 Mars 2015 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 1 Mars 2015 Instituttleders hjørne Samlingen av instituttet i Realfagbygget har vært en lang prosess, med mange utsettelser underveis.

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 8 Mai 2010

MAT - nytt. Nr. 8 Mai 2010 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 8 Mai 2010 Instituttleders hjørne Nå er hverdagen her og jeg er i gang med arbeidsoppgavene. Jeg er svært glad for at professor

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 8 September 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen,

MAT - nytt. Nr. 8 September 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen, MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 8 September 2013 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen, I mai hadde vi et allmøte der fullføring av flyttingen inn i Realfagbygget

Detaljer

INFOMAT. Utgitt av Norsk Matematisk Forening. Januar 2004. Nytt fra instituttene. Matematisk institutt, Universitetet i Bergen

INFOMAT. Utgitt av Norsk Matematisk Forening. Januar 2004. Nytt fra instituttene. Matematisk institutt, Universitetet i Bergen INFOMAT Godt nytt år til alle INFOMATs lesere. Etter en lang høst i kvalitetsreformens tegn er vi i gang med et friskt vårsemester. Ski og matematikk 2004 er akkurat tilbakelagt med godt resultat. I følge

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 18 Desember 2010

MAT - nytt. Nr. 18 Desember 2010 MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 18 Desember 2010 Instituttleders hjørne Da er vi kommet til siste utgave av Mat-nytt for 2010. For de fleste av oss gjelder det

Detaljer

Januar 2012 KRISTIAN SEIP UTNEVNT SOM EMS LECTURER 2012. Kjære leser!

Januar 2012 KRISTIAN SEIP UTNEVNT SOM EMS LECTURER 2012. Kjære leser! INFOMAT Januar 2012 Kjære leser! I denne utgaven av INFO- MAT har vi en egen sekvens med tildelinger av matematikkpriser. Wolf-prisen, Crafoord-prisen, Fermat-prisen og Ramanujan-prisen er alle offentliggjort

Detaljer

High quality scientific research

High quality scientific research Nr 9/ 26.november 2010 Geoviten-ekstern er Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen sitt eksterne nyhetsblad og utgis en gang pr. måned. Geoviten-ekstern kan også leses fra vår eksterne nettside:

Detaljer

DEBRA NYTT Nr 2 Juni 2011

DEBRA NYTT Nr 2 Juni 2011 DEBRA NYTT Nr 2 Juni 2011 Lederen lille hjørne Kjære alle sammen, Ja nå står sommeren for døren og vi fikk jo en forsmak på den i påsken Nå er det flott solskinn, men blåser storm i kastene Må si j eg

Detaljer

Januar 2013 EPISCIENCES PROJECT

Januar 2013 EPISCIENCES PROJECT INFOMAT Januar 2013 EPISCIENCES PROJECT (Klippet fra Nature, Richard Van Noorden) Mathematicians aim to take publishers out of publishing: Episciences Project to launch series of community-run, open-access

Detaljer

Presidenten har ordet

Presidenten har ordet Impuls nr 9, 20. Oktober 2009 Presidenten har ordet Kjære lesere. Årets største begivenhet for JCI Norway er bare dager unna. Og de siste tilbakemeldingene fra prosjektgruppen for JCI Norway Nasjonalkongress

Detaljer

KD15 KARRIEREDAGEN. tors 24.sept UiS

KD15 KARRIEREDAGEN. tors 24.sept UiS KD15 KARRIEREDAGEN tors 24.sept UiS A C-104 LUNSJ INNGANG VEST E-101 12.00 27 26 25 24 23 WC WC 14 15 16 17 18 19 20 21 22 13 WC WC 12 1 11 WC 2 10 9 WC 3 4 8 WC 33 32 42 41 43 44 31 TJODHALLEN 30 KAFFE

Detaljer

M N T FORUM forum for matematikk, naturfagene og teknologi

M N T FORUM forum for matematikk, naturfagene og teknologi Lørdag 02. april: 0900 Avreise med buss gjennom Alpene til Zurich Lunsj inntas på et passende sted (for eksempel Wengen eller Kleine Scheidegg) Ankomst og innlosjering på hotell i Zurich Tekna Realistene,

Detaljer

STUDIETILBUD 2014/15

STUDIETILBUD 2014/15 STUDIETILBUD 2014/15 LOGISTIKK SIDE 4 Logistikk og Supply Chain Management 3 år 6 Petroleumslogistikk 3 år 8 Juss og administrasjon 3 år 48 Ledelse i helse - og sosialtjenesten 1 år deltid 50 Samfunnsendring,

Detaljer

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102 Inngang Vest E-101 20 21 22 23 24 E-102 15 16 17 18 19 25 26 27 28 14 13 38 29 30 37 9 12 40 39 11 41 8 50 7 10 Tjodhallen 36 35 6 4 3 INDØKS 2 42 43 44 45 49 48 51 5 46 47 1 Bokkafeen Kantine KARRIEREDAGEN

Detaljer

Årsrapport 2003 Annual report

Årsrapport 2003 Annual report Årsrapport 2003 Annual report Innhold Content Forord Årsberetning 2003 Årsregnskap 2003 Vil gi deg personvernet tilbake Multimedieverktøy for skolen Markedsundersøkelser på mobilen Sikkerhetskrav for elektronisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET SkoleInfo Info NR. 02/13 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: www.tekna.no/skole www.facebook.com/#!/pages/tekna-skole/148669951897680 NYE NETTSIDER FOR TEKNA SKOLE Teknas Interesseforening

Detaljer

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers

Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet Hanne Lichtwarck Andrea Melberg Kristine Husøy

Detaljer

Januar 2014 HVOR FORT GÅR DU PÅ SKI?

Januar 2014 HVOR FORT GÅR DU PÅ SKI? INFOMAT Januar 2014 HVOR FORT GÅR DU PÅ SKI? Johannes Skaar (NTNU), Anders Løland (NR) og Tage Rolén (Mycoteam) har lansert en metode der du uten tekniske hjelpemidler kan finne ut hvor fort du går på

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2013. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2013. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2013 Jubileum i Ålesund Oppstart av ARCTIC REWIND-studien Revmatologisk avdeling i Moss vert for årets

Detaljer

Årsrapport 2008 Annual report

Årsrapport 2008 Annual report Årsrapport 2008 Annual report Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2008 4 Report from the board of directors 2008 Årsregnskap 2008 6 Financial statement 2008 Finanskrise i 2008 og sorte svaner

Detaljer

UNIFOB ÅRSMELDING 2007 ANNUAL REPORT 2007

UNIFOB ÅRSMELDING 2007 ANNUAL REPORT 2007 UNIFOB ÅRSMELDING 2007 ANNUAL REPORT 2007 INNHOLD/CONTENT Forord 4 Preface 5 Styrets Beretning /Report from the board directors 2007 6 Prosjektpresentasjon 10 Årsrapport fra avdelingene/department Annual

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 002, Campus Kristiansand Dato: 12. juni 2013 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

CONTENTS. Wind, precipitation and temerature in Longyearbyen in 2004 Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen i 2004

CONTENTS. Wind, precipitation and temerature in Longyearbyen in 2004 Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen i 2004 CONTENTS / WEATHER STATISTICS Magnificent autumn light after the first snowfall in Berzeliusdalen, Western Svalbard. Photo: Marta Slubowska CONTENTS A year of major challenges 3 Et år med store utfordringer

Detaljer

33. årgang, nr. 3/2010 www.biokjemisk.com

33. årgang, nr. 3/2010 www.biokjemisk.com 33. årgang, nr. 3/2010 www.biokjemisk.com Nasjonal forskerskole i strukturbiologi - BioStruct To år i Cambridge noen erfaringer BIOTEK 2012 foreslår mulige veivalg for livet etter FUGE FEBS-kongressen

Detaljer

Årsrapport 2009 Annual report

Årsrapport 2009 Annual report Årsrapport 2009 Annual report Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2009 4 Report from the board of directors 2009 Årsregnskap 2009 6 Financial statement 2009 Statistikk og gendata 7 Statistics

Detaljer