H E F T E F O R K U R S D E L T A K E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H E F T E F O R K U R S D E L T A K E R"

Transkript

1 HEFTE FOR K U R S D E LTA K E R Navn:... 3

2 har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten Forlag og Irene Johansson søkte midler til å utvikle prosjektet og fikk støtte fra Stiftelsen Sävstaholm. I årene ble grunnlaget til de fire trinnene lagt. Irene Johansson utviklet og prøvde ut innholdet sammen med Annika Westermark. Selv om kurskonseptet primært er skrevet for barn, kan det eventuelt også brukes for unge eller voksne som befinner seg på dette utviklingsnivået. Men da må kursmateriellet tilpasses den livssituasjon og livserfaring de har. Den norske utgaven er utarbeidet i et samarbeid mellom Norsk nettverk for Down syndrom og Statped. Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen gjennom Hørselshemmedes Landsforbund. Ett skritt foran 3 2. Opplag. 2013, Iréne Johansson og Hatten Förlag ISBN REDAKTØR: Katarina Moen Lindberger GRAFISK FORM: Kristina Schollin-Borg ILLUSTRASJON/OMSLAGSFOTO: Kristina Schollin-Borg OVERSETTELSE: Lisbet Seeland NORSK TILRETTELEGGING: Karianne Hjørnevik Nes TEKNISK TILRETTELEGGING NORSK UTGAVE: Torleif Strand UTGIVER NORSK UTGAVE: Statped Dette materialet er beskyttet av opphavsrett. Siter gjerne teksten, men oppgi kilde. Gjengivelse av innholdet, helt eller delvis er forbudt.

3 3 Kursdokumentet er din personlige kursbok. I den finnes innholdet i kurset sammen med notatark til kurslederens presentasjoner. Det finnes plass for egne notater og refleksjoner. Husk å skrive opp interessante lenker og tips som kommer opp under kursets gang. De kan være verdifulle senere. Kursmateriellet finnes på Kursmateriell Kurslitteratur: Hefte for kursdeltagere Kursbøker om Ole og Mia Valgfrie barnebøker Tegntekster på Tegnressurser: Lommetegn (Ups and Downs Østfold) Ordboken (Aschehoug) La hendene snakke (Aschehoug) Mine tegn i barnehagen (Statped) Tegnsanger og tegnregler på (finnes også på DVD) Bøker om tegn: Tegn for alle, en vei til talespråket. Nina Braadland. Gyldendal akademisk forlag. Lilla boken om tecken. Svensk bok. Hatten forlag. Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 3

4 - et kurskonsept for tegn- og språkutvikling Ett skritt foran består av fire kurstrinn og kan betraktes som et komplement til andre tegnkurs. Det overordnede målet med kursrekken er å skape et utviklende tegnmiljø rundt barn (eller unge og voksne) som trenger tegn som støtte i den daglige kommunikasjonen. Målet er å inspirere personer i barnets daglige omgivelser til å bli gode modeller slik at det blir mer og mer interessant for barnet og dem selv å bruke tegn. De gode modellene veileder barnet til fortsatt språklig utvikling ved at de med sin egen tegnbruk tydeliggjør neste utviklingstrinn i barnets språkutvikling. Det er i kommunikasjon med en mer kompetent tegn- og språkbruker at barnet tilegner seg tegn og utvikler språket. Det er i gapet mellom hva barnet kan og hva det kan klare med litt hjelp fra den «kompetente andre» at barnet lærer. Innhold og pedagogikk ligger innenfor rammen for Karlstadmodellens tanker om språk, språkutvikling og språktrening. De fire kurstrinnene i Ett skritt foran bygger på hverandre. Når man velger hvilket kurstrinn som er aktuelt, er det alltid barnets nivå man skal gå ut fra og ikke sitt eget. Ett skritt foran handler nemlig om å ligge akkurat ett skritt foran barnet. Det gjelder å være den gode modellen som viser veien til videre språklig utvikling. 4 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

5 ett skritt foran trinn 1 Trinn 1 viser vei til barnets første ord. Vi jobber med tegnsanger, regler og pekebøker, og vi lærer oss ord og uttrykk som passer til barnet som er på førspråklig nivå. Vi fokuserer på det lille barnet som person, følelser, behov, egenskaper, aktiviteter, oppmerksomhet og lek. Vi øver prosodisk tegn ved å forsterke tegnene med overdrevne bevegelser og ekstra tydelig mimikk. ett skritt foran trinn 2 Vi bygger ordforråd og lærer oss tegn for å avlese de viktige ordene i en setning. Vi fokuserer på barnet som er på vei mot det tidligste nivået i sin grammatikalske utvikling. Vi øver oss på å sette tegn til de viktigste ordene i hver setning. ett skritt foran trinn 3 Vi lærer oss enda flere ord, men aller mest øver vi på å sette tegn til alle ordene i hver setning. Vi fokuserer på barnet som allerede kombinerer tegn til korte setninger og som er på vei til å lære seg hovedsetninger med "rett ordstilling". Vi øver på å tegnsette alle ordene i setningen. ett skritt foran trinn 4 Her tilpasser vi vår tegnbruk slik at tegnene følger samme grammatiske regler som i tale. Vi fokuserer på barnet som selv bruker tegn på samme grammatikalske nivå som barn på år pleier å snakke. Vi øver oss på å sette tegn til alle ord og alle ordbøyninger i setningen for å visualisere et komplett språk. Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 5

6 Målet med Ett skritt foran 3 er at du skal: 33Forstå viktigheten av et utviklende tegnmiljø og hva som menes med en god samtalepartner, samt få redskaper til å handle i forhold til dette i hverdagen alt i relasjon til individet og hans/hennes situasjon. 33Få innsikt i konseptet Ett skritt foran 33Få innsikt i metoden Tegn som støtte - TSS 33Få innsikt i samtalen 33Øke dine tegnferdigheter, både i å avlese og produsere, i å lese og snakke om enkle barnebøker i forhold til prinsippet Ett skritt foran og i forhold til individets behov og interesser. 33Øke ditt eget tegn-ordforråd. 33Bli så trygg med metoden TSS at den brukes i hverdagen. 6 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

7 kursmøte 1 Introduksjon TID: 5 TIMER TID PLAN PRESENTASJON AV KURSDELTAGERNE Innledende øvelse POWERPOINT (PP): KURSETS MÅL OG OPPLEGG Gruppediskusjon Tegnøvelse 1 PP: ETT SKRITT FORAN Gruppediskusjon Tegnøvelse 2 PP: OM DEN SOM LÆRER Gruppediskusjon Tegnøvelse 3 PP: TSS SOM METODE Gruppediskusjon Tegnøvelse 4 PP: TEGNENES OPPBYGGING Gruppediskusjon Tegnøvelse 5 HJEMMEOPPGAVE Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 7

8 Kursmøte 1-1 Velkommen! Ett skritt foran 3 den enkle setningen og samtalen Ett skritt foran 3 Iréne Johansson 1 Kursets mål: å skape utviklende hverdagslig tegnmiljø for barn på-vei-mot de korte enkle setningene Ett skritt foran 3 Iréne Johansson 2 Kursets delmål: INNSIKT og FERDIGHETER i Metoden Ett skritt foran Ett skritt foran 3 Iréne Johansson 3 8 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

9 Kursets delmål: INNSIKT og FERDIGHETER i Metoden Tegn som støtte (TSS) å sette tegn til alle ord i en enkel setning Ett skritt foran 3 Iréne Johansson 4 Kursets delmål: INNSIKT og FERDIGHETER i Samtalen Å bruke alle ord i enkle setninger og føre samtaler Ett skritt foran 3 Iréne Johansson 5 Kursmateriell Barnebøker valgt ut fra barnets interesse Ett skritt foran 3 Iréne Johansson 6 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 9

10 Kursopplegg Møte Avlesing Tema Ordøvelse 1 I N T R O D U K S J O N 2 Bok 1 Samtalen Bok 2 Bok 2 Bok 2 Bok 2 Høytlesing Samtaleøvelse Hjemmeoppgave 3 Bok 2 System i samtalen Bok 3 Bok 3 Bok 3 Bok 3 4 Bok 3 Samtaleemne Bok 4 Bok 4 Bok 4 Bok 4 5 Bok 4 Språklige handlinger Bok 5 Bok 5 Bok 5 Bok 5 6 Bok 5 Den gode samtalen Bok 6 Bok 6 Bok 6 Bok 6 7 A V S L U T N I N G Ett skritt foran 3 Iréne Johansson 7 Avlesing Øvelse å lese og avlese tekster som har vært trent hjemme siden forrige kursmøte å gjengi, beskrive og fortelle Ett skritt foran 3 Iréne Johansson 8 PP: møtets språklige tema Hvert kursmøte har et språklig tema noen PP-bilder og diskusjon Mål; å fokusere på en spesiell del av samtalen Ett skritt foran 3 Iréne Johansson 9 10 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

11 Ordøvelse Kartlegging av egen ordkunnskap Strategi å bruke sammen med barnet Ett skritt foran 3 Iréne Johansson 10 Høytlesing Å tegnlese barnebøker med prosodi Ett skritt foran 3 Iréne Johansson 11 Samtaleøvelse Å øve på å føre samtaler med tegn hele setninger Strategi å bruke sammen med barnet Ett skritt foran 3 Iréne Johansson 12 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 11

12 Hjemmeoppgave Beslutning om hva som skal øves på hjemme til neste kursmøte Ett skritt foran 3 Iréne Johansson Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

13 Kursmøte 1-2 Metoden Ett skritt foran Ett skritt foran 3 Irène Johansson 1 Metoden Ett skritt foran Språkutvikling = prosess i å overskride grenser Ett skritt foran 3 Irène Johansson 2 Språkutvikling sosial aktivitet Hverdagen treningsarenaen Utvikling drives av bruk og passe store utfordringer Ett skritt foran 3 Irène Johansson 3 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 13

14 Den voksne som filter Tydeliggjør, legger til rette, tolker informasjon mellom barnet og omverden Hjelper barnet å forstå og å bli forstått Ett skritt foran 3 Irène Johansson 4 Den voksne som ledsager Å gjøre sammen forbereder selvstendige handlinger. Metoder håndledning tilskuerrollen Ett skritt foran 3 Irène Johansson 5 Den voksne som energigiver Oppmuntre, støtte & møte barnet med respekt For å styrke barnets motivasjon til å lære mer Å hjelpe til med å lære seg selv Ett skritt foran 3 Irène Johansson 6 14 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

15 Voksne øver seg i å Samtale med barnet Fokuser heller på innhold enn uttrykkets form Gi respons som om for å skape meningsfulle sammenhenger Ett skritt foran 3 Irène Johansson 7 Voksne øver seg i å gå til barnet selv Forkunnskaper Delaktighet Evne til å vise delaktigheten Respekt Ett skritt foran 3 Irène Johansson 8 Voksne øver seg i å bli bevisste om & kompetente til å kommunisere med barnet på et språklig nivå rett over barnets egen for å vise hvor barnet er på vei Ett skritt foran 3 Irène Johansson 9 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 15

16 Et viktig diskusjonsspørsmål Hvordan vet man hva barnet kan selv? Forståelse kunnskaper om egen produksjon uttale Hvordan skal man unngå å undervurdere barnet? Ett skritt foran 3 Irène Johansson Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

17 Kursmøte 1-3 Om barnet som aktivt læ rende Ett skritt foran 3 Irène Johansson 1 Lengselen etter delaktighet Samtalen er et samarbeide der man skaper mening Hva kan vi gjøre for å skape forutsetninger for mange forskjellige gode samtaler for barnet? Ett skritt foran 3 Irène Johansson 2 Barnet som vitenskapsmann Barnet prøver og tester betydninger i samtalen Hva kan vi gjøre for å utvide barnets erfaringsverden til ulike sosiale sammenhenger? Ett skritt foran 3 Irène Johansson 3 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 17

18 Barnet er sosialt Sosiale sammenhenger bygges opp gjennom kommunikasjon Hva kan vi gjøre for at barnet skal få mange samtalepartnere som oppmuntrer, aksepterer og respekterer hans måte å samtale på? 4 Ett skritt foran 3 Irène Johansson 4 Barnet som problemløser Søker sine egne løsninger på problemer også når tegnene mangler Hvordan skal vi avdramatisere tegnbruken ta bort kravet om prestasjoner og korrekthet? Ett skritt foran 3 Irène Johansson 5 Barnet lærer seg selv Men vi lærer for at barnet skal lære Hvordan kan vi støtte barnet i å pushe sin egen utvikling i hverdagen? Hvilke forutsetninger behøves? Ett skritt foran 3 Irène Johansson 6 18 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

19 Barnet er din samtalepartner VENT gi tid La barnet begynne Gi barnet tid til å svare Gjett/overtolk det barnet uttrykker Hvordan skal vi øke bevisstheten om dette? 7 Ett skritt foran 3 Irène Johansson 7 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 19

20 Kursmøte 1-4 Metoden TSS Tegn som støtte Ett skritt foran 3 Irène Johansson 1 Tegn som støtte Metode fra Sverige for å forenkle avlesing for den som har blitt døv i voksen alder. Utviklet på tallet i Sverige Ett skritt foran 3 Irène Johansson 2 TSS i Ett skritt foran Tegn som støtte Et talt ord et tegnet ord Tegn fra norsk tegnspråk Konstruert for å passe talen Bokstavering TSS følger talens grammatikk uten ordbøyninger Ett skritt foran 3 Irène Johansson 3 20 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

21 Tegn som støtte Støtte i samtalen for den som har en språkvanske Overflodsinformasjon Langsommerere tempo Tydeligere turskifte Ett skritt foran 3 Irène Johansson 4 Tegn som støtte Pedagogisk verktøy TYDELIGGJØRING: Konkretisering Tempo Avgrensede språklige enheter Håndledet ordinnlæring Ett skritt foran 3 Irène Johansson 5 Tegn som støtte Verktøy for hukommelsen Tegnet gir tilgang formidler kontakt med det talte ordet spesielt viktig når man har vanskelig for å finne ord Ett skritt foran 3 Irène Johansson 6 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 21

22 Tegn som støtte Reparasjonsverktøy i samtalen Sammenbrudd i en samtale kommer av feil i forståelsen mellom partene Tegnet kan oversette eller formidle Ett skritt foran 3 Irène Johansson 7 Tegn som støtte i Ett skritt foran Starthjelp å komme igang med det man vil si Tegnene kan motvirke at man hekter seg opp på første lyd, stavelse eller ord Ett skritt foran 3 Irène Johansson 8 Ulikheter mellom tale og tegn Det går ikke an å oversette direkte tale til tegn eller motsatt Ett skritt foran 3 Irène Johansson 9 22 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

23 Likheter mellom tale og tegn Innholdet i setningen skapes sekvensielt En setning bygges opp av at tegn følger på tegn i en tidslnje som i en talt/skrevet setning Ett skritt foran 3 Irène Johansson 10 Likheter mellom tale og tegn Innholdet i setningen skapes simultant Manuelle komponenter kombineres med ikke-manuelle komponenter På samme måte som prosodi i en talt setning Ett skritt foran 3 Irène Johansson 11 Ulikheter mellom tale og tegn Betydninger i en tegnsatt setning skapes spatialt Man bruker rommet for å f.eks. vise størrelse i bevegelsen eller for å parkere noen eller noe på et tenkt sted Dette kan ikke gjøres i en talt setning Ett skritt foran 3 Irène Johansson 12 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 23

24 Kursmøte 1-5 Tegnenes artikulasjon Ett skritt foran 3 Irène Johansson 1 Artikulator Artikulasjon Artikulasjonssted Min Ett skritt foran 3 Irène Johansson 2 Artikulator/håndform; betydningsforskjell Min Jeg Ett skritt foran 3 Irène Johansson 3 24 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

25 Artikulator/holdning; betydningsforskjell Min Veldig Ett skritt foran 3 Irène Johansson 4 Artikulasjon; bevegelsen Bevegelsesretning: f.eks. Bevegelsesmåte: vridning sirkel º Samspillsform - en/to hender like ulike Ett skritt foran 3 Irène Johansson 5 Artikulasjonssted Issen Pannen Kinn Nese Munn Hake Skulder Bryst Arm Hånd Mage Ben Luften Ett skritt foran 3 Irène Johansson 6 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 25

26 Artikulasjonssted; betydningsforskjell Min Bo Ett skritt foran 3 Irène Johansson 7 26 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

27 Innledende øvelse Å snakke med tegn betyr å skape og formidle budskap ved hjelp av hender, mimikk og kropp. Mange tegn er slik at man ikke kan se hva de betyr men det finnes også de som har egenskaper som gjør at man kan gjette på omtrent hva det betyr. Å bli bevisst på og bruke kroppens uttrykksevne er en god hjelp til forståelse i hverdagens samtaler. Del dere opp i grupper på 4-5 personer. I tur og orden skal deltagerne skape et begrep ved hjelp av kropp, mimikk og hender. De andre deltagerne skal gjette hva det er. Finn på begreper som dere vil dramatisere. Det kan for eksempel være substantiv som bakke, trompet, saltomortale, sløyfe, adjektivene bundet, bred, høyeste eller verbene puste, trampe, klatre, koste. Tegnøvelse 1 Rams opp tegnalfabetet og tegnspråkets tall Dette er høytlesingsøvelse i kor som så skal øves på videre hjemme. Det er nødvendig å kunne bokstavtegn fordi noen ord må bokstaveres. Skriv ned de bokstavene og tallene du må øve mer på: Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 27

28 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

29 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 29

30 Tegnøvelse 2 Ordøvelse Denne øvelsen er en introduksjon til de ordøvelsene som kommer på hvert kursmøte. Målet med ordøvelsen er todelt. Dels får du mulighet til å oppdage om du mangler ord som er vanlig i enkle barnebøker, dels lærer du deg en strategi som kan være nyttig når du leser en hvilken som helst bok eller et bilde med barnet. Da er det å øke barnets ordforråd som er målet. Introduksjonen har som mål å lære seg hvordan denne øvelsen skal gjøres. Hensikten er at du skal finne en strategi. Du trenger en barnebok. Du velger et bilde i boken. Så jobber dere i par. A er den voksne og B er barnet. Bytt roller. A går systematisk gjennom alle detaljer på bildet, peker på en om gangen og ber B si tegnet for ordet. Øv på en teknikk der du følger leseretning og skanner bildet ovenfra og nedover ved å begynne øverst til venstre i bildet. I eksemplet peker A på gardinen og sier hva er det? B svarer med tegn. Så peker A på den største blomsten og sier og det? B svarer med tegn. Så spør A hvilken farge er det? B svarer med tegn. Forsøk å finne en intervjuteknikk som ikke baseres på spørreordene. Noen ganger kan det være nok å bare peke oppfordrende på et objekt, noen ganger kan det være nok å nynne litt forsiktig. Noter de begrepene du ikke kan i denne ruten. Disse begrepene skal du øve på til neste kursmøte. 30 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

31 Tegnøvelse 3 Høytlesing Denne øvelsen er en introduksjon til en type øvelser som kommer på hvert kursmøte. Det gjelder å lese en tekst høyt i kor med tegn og tale. Målet med denne øvelsen er todelt. Dels får du mulighet til å oppdage om du mangler tegn for ord som er vanlige i enkle barnetekster, dels får du øvd deg på å lese med tegn og prosodi. Målet er selvfølgelig også at det skal bli enkelt for deg å tegnlese enkle tekster som du bruker når du omgås med barnet. DAGENS TEKST FOR HØYTLESING Her er Hugo og Pia. De skal gå til lekeplassen. Hugo kjører vognen. Han kan selv. Hugo vil ha is. Vil ha is, skriker Hugo. Hugo får ikke is. Han blir sur. Nå sitter Hugo i vognen. Han er fremdeles sur. Nå er Hugo og Pia på lekeplassen. Da blir han glad igjen. Hugo leker på lekeplassen. Først husker han- høyt høyt. Hugo leker på lekeplassen. Så sklir han på sklia- fort fort. Hugo leker på lekeplassen. Så kjører han karusell- rundt rundt. Hugo leker på lekeplassen. Så graver i sandkassen- nøye nøye. Hugo leker på lekeplassen. Så kjører han gravemaskin- tut tut. Hugo leker på lekeplassen. Til sist klemmer han gyngehesten. Nå har Hugo lekt ferdig. Ha det! Tekstene finner du også i kursbøkene om Ole og Mia, som du kan laste ned grastis på Hvis du heller vil jobbe med en bok som du velger selv, kan du avtale det med kurslederen. Noter det du trenger å jobbe med hjemme: Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 31

32 Tegnøvelse 4 Samtaleøvelse Dette er en introduksjon til ytterligere en type øvelser som kommer på hvert kursmøte. Målet med øvelsen er todelt. Dels får du kunnskap om samtalen og øvelse i å samtale med TSS, dels lærer du en strategi som du kan bruke i samtaler med barnet. Jobb i grupper på 2 3 personer. Som kursmateriell bruker dere et bilde fra den boken som det arbeides med på kursmøtet. Legg bildet på midten og fordel samtalekortene med baksiden opp rundt omkring som vist på bildet. bilde Øvelsen går ut på å samtale rundt bildet men samtalen styres av samtalekortene. Deltagerne tar et kort etter tur og følger den oppfordringen som står på kortet. Noen ganger må dere kanskje finne på et svar. Når det er tomt for samtalekort har dere med litt flaks skapt ulike deler av en historie. Alle ord som sies skal tegnsettes. Tenk på å bruke korte, men fullstendige setninger, dvs. det skal være et subjekt og et predikat. Noter de ordene og evt. andre ting du trenger å øve mer på hjemme: 32 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

33 Hvem? Hva? Hvor? Når? Hvordan? Hvorfor? Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 33

34 Tegnøvelse 5 Tegnartikulasjon Iblant kan det være vanskelig å finne de tegnene man lete etter i tegnordbøker. Hva gjør man da? Å gjette ut fra ledetråder som finnes i tegnet er en måte. Studer eksemplene i følgende tabell. Hvordan reflekterer du? FINGRE-HÅND FLAT-HÅND KLO-HÅND PEKE-HÅND VINKEL-HÅND De andre "hendene" finner du i bokstavtegnene på side 29. Hvilken beskrivelse mangler for at du skal vite hvordan tegnet artikuleres? ARTIKULATIONSSTED ARTIKULATOR BETYDNING pannen nesen hode FINGRE-HÅND FLAT-HÅND KRUM U-HÅND LUKKET C-HÅND PEKE-HÅND VINKEL-HÅND G-HÅND U-HÅND FINGRE-HÅND FLAT-HÅND KLO-HÅND KRUM PEKE-HÅND PEKE-HÅND A-HÅND N-HÅND O-HÅND S-HÅND U-HÅND FINGRE-HÅND FLAT-HÅND KLO-HÅND O-HÅND PEKE-HÅND dagdrømme, drømme, humor, problem dum, gutt, hoved, kjendis, panne, sønner svette kurs, lugg, studere, kunnskap bryn, dyktig, flink, forstå, gjette, idé, innsikt, intellektuell, kan, klok, mene, mening, mor, synes, tro varm pannebånd banning neseblod fornærmet, sjenert blomster, klovn, ros, rose menneske nese, nesen, nesebor, stolt, nummer gris, tøff prøve, finne nesehorn, elefant nysgjerrig nyheter, ny, nytt bryllup, slør hjelm, manke, menighet, sit-ups konge, kroner, kronprins, monarki horn, viking glorie, munk 34 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

35 ARTIKULATIONSSTED ARTIKULATOR BETYDNING øre munn/hake bryst FINGRE-HÅND FLAT-HÅND PEKE-HÅND KRUM PEKE-HÅND G-HÅND U-HÅND Y-HÅND FINGRE-HÅND FLAT-HÅND KLO-HÅND LUKKET C-HÅND PEKE-HÅND VINKEL-HÅND A-HÅND C-HÅND G-HÅND L-HÅND T-HÅND FLAT-HÅND KLO-HÅND KRUM U-HÅND PEKE-HÅND A-HÅND G-HÅND O-HÅND musikk høre, lytte audiogram, hørsel, lyd, øre lur, lure, triks bonde, høreapparat døv høyfrekvent, lavfrekvent, støy, telefon fornøyd, prate, trivsel, morsom bra, godt het, gass, varm ete, mat, mate, spise anmelde, bud, diskutere, hysj, kommandere, lepper, melde, melding, munn, muntlig, plikt, rød, råd, si, smake, søt, tann, uttale, børste tennene mild, flau ekstremt, frekk drikke, rope sur, tunge, engelsk, latter, ler, knise, skyldig intervjue andpusten, astma, bryst, drakt, fortvile, glad, helg, kjærlighet, kose, kostymer, min, puste, roman, romantikk, trøye, vil dramatisk, farlig, grøss, misunne, redd, rik, sjalu, sjokk, skrekk, skremmende, skremt, spenning, velstand konferanse indre, irritert, jeg gorilla, lide, selv, smerte, trygghet, trygt, vakt belte, bikini, flytevest, meg, person, sele, slips ønsker Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 35

36 Hjemmeoppgave 1. Pugg håndalfabetet og tallene. 2. Se bakover i notatene fra dagens møte og øv på det som du har notert. 3. Øv inn den barneboken du har valgt så du kan tegnene automatisk og fort. Hvis du har øvd nok skal du IKKE behøve å tenke på hvordan tegnene utføres. Øv på denne teksten hvis du ikke har valgt en egen bok. Her er Hugo og Pia. De skal gå til lekeplassen. Hugo kjører vognen. Han kan selv. Hugo vil ha is. Vil ha is, skriker Hugo. Hugo får ikke is. Han blir sur. Nå sitter Hugo i vognen. Han er fremdeles sur. Nå er Hugo og Pia på lekeplassen. Da blir han glad igjen. Hugo leker på lekeplassen. Først husker han- høyt høyt. Hugo leker på lekeplassen. Så sklir han på sklia- fort fort. Hugo leker på lekeplassen. Så kjører han karusell- rundt rundt. Hugo leker på lekeplassen. Så graver i sandkassen- nøye nøye. Hugo leker på lekeplassen. Så kjører han gravemaskin- tut tut. Hugo leker på lekeplassen. Til sist klemmer han gyngehesten. Nå har Hugo lekt ferdig. Ha det! Tekstene finner du også i kursbøkene om Ole og Mia, som du kan laste ned grastis på 36 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

37 kursmøte 2 med fokus på å gjenfortelle TID: 3 TIMER Målet er at du skal få: 33Innsikt om samtalen. 33Øve på de språklige handlingene å gjenfortelle. 33Øve ferdigheter i å avlese en enkel tekst med tegn. 33Øve ferdigheter i å lese en enkel tekst med tegn og prosodi. 33Øves ferdigheter i å samtale med tegn. TID PLAN AVLESNING Dere deles i grupper på to. A øver seg på stille avlesing av tegn. B øver avlesing og språkhandlingen Å GJENGI. Bok 1. PP: SPRÅKLIG TEMA Samtalen ORDØVELSE Du øver på å sette tegn til detaljer i et bilde. Bok 2 HØYTLESING Du øver på å lese høyt i kor teksten dere er blitt enige om. SAMTALEØVELSE Deltagerne samtaler og øver seg på å beskrive, klargjøre og forklare. HJEMMEOPPGAVE Bok 2 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 37

38 Kursmøte 2 Kursmøte 2 Samtalen Ett skritt foran 3 Irène Johansson 1 Å samtale er å samarbeide En period av frustration för de vuxna Ditt bidrag og mitt bidrag Hvordan blir vi bedre til å gi barnet en mer aktiv rolle i samarbeidet? Hva er våre forventninger hvordan kan de endres? Ett skritt foran 3 Irène Johansson 2 Å samtale er å samarbeide En period av frustration för de vuxna Ditt bidrag og mitt bidrag Hvordan blir vi bedre til å avlese barnets ytringer? Hva er våre forventninger hvordan kan de endres? Ett skritt foran 3 Irène Johansson 3 38 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

39 Å samtale er å skape mening i fellesskap En period av frustration för de vuxna Man trenger noe å koble innholdet til Hvordan blir vi bedre til å dele barnets oppmerksomhet? Det finnes faktorer i situasjonen Ett skritt foran 3 Irène Johansson 4 Å samtale er å skape mening i fellesskap Man En period trenger av noe frusration å koble för innholdet vuxna til Hvordan blir vi bedre til å dele barnets erfaringsverden? Det finnes faktorer i felles bakgrunnskunnskap Ett skritt foran 3 Irène Johansson 5 Å samtale er å skape mening i fellesskap Man trenger noe å koble innholdet til Hvordan blir vi bedre til å leve oss inn i barnets tankeverden? Det finnes alltid et stort rom for tolkning Ett skritt foran 3 Irène Johansson 6 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 39

40 Å samtale er å skape mening i fellesskap En period av frustration för de vuxna Begge har rettigheter og plikter Hvordan blir vi bedre til å la barnet beholde sine rettigheter? Ett skritt foran 3 Irène Johansson 7 40 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

41 Øvelse 1 Avlesing 2 personer A og B - sitter rett mot hverandre. A leser med tegn den boken han/hun har valgt og øvd på hjemme. Les stille, bare tegn, ikke stemme. Når A har lest hele boken skal B gjengi med egne ord med tegn. Bytt roller og reflekter siden rundt avlesningen. Noter ord og andre ting du må øve mer på: Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 41

42 Øvelse 2 Ordøvelse 2 personer A og B samarbeider i denne øvelsen. Gjør øvelsen på samme måte som på introduksjonsmøtet. Materialet er Bok 2. Jobb dere gjennom så mange bilder som mulig. Noter hvilken bok/ hvilke bøker dere bruker: Noter de begrepene du trenger å øve mer på: 42 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

43 Øvelse 3 Høytlesing Øvelsen gjøres i plenum eller i smågrupper. Les den boken dere er blitt enige om. Øv på å lese med innlevelse og dramatikk! Noter hvilken bok/hvilke bøker dere leser: DAGENS TEKST FOR HØYTLESING Her er Mia. I dag vil hun leke inne. Hva skal Mia gjøre først? Hun vil tegne. Derfor henter hun fargestiftene sine. Mia sitter på gulvet og tegner. Hun liker å tegne. Hva skal Mia gjøre etterpå? Hun vil pusle. Derfor henter hun puslespillet. Mia ligger lenge på gulvet og pusler. Hun synes det er gøy å pusle. Hva skal Mia gjøre nå? Hun vil lese. Derfor henter hun sin favorittbok. Mia lener seg mot sengen og leser. Hun leker at hun kan lese på ordentlig. Hva skal Mia gjøre nå? Hun vil leke med dokken. Derfor holder hun dokken i armene sine. Mia legger dokken i vaskefatet. Hun bader dukken. Alt blir bløtt. Hva skal Mia gjøre nå? Hun vil bygge med lego. Derfor henter hun kassen med lego. Mia bygger et høyt tårn. Hun elsker å bygge med lego. Hva skal Mia gjøre nå? Hun vil kaste ball. Derfor henter hun ballen under bordet. Mia kaster ballen. Oj Oj, den faller nesten på legotårnet. Nå vil Mia ikke leke mer. Nå må hun rydde. Tekstene finner du også i kursbøkene om Ole og Mia, som du kan laste ned grastis på Hvis du heller vil jobbe med en bok som du velger selv kan du avtale det med kurslederen. Noter det du trenger å jobbe med hjemme: Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 43

44 Øvelse 4 Samtaleøvelse Jobb i små grupper på 2 3 personer. Samtal om så mange bilder som mulig i den boken/de bøkene du har valgt. Bruk samtalekortene. Noter ord og andre ting du må øve mer på: 44 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

45 Hjemmeoppgave 1. Se bakover i notatene fra dagens møte og øv på det som du har notert. 2. Øv inn den barneboken du har valgt så du kan tegnene automatisk og fort. Hvis du har øvd nok skal du IKKE behøve å tenke på hvordan tegnene utføres. Øv på denne teksten hvis du ikke har valgt en egen bok. Her er Mia. I dag vil hun leke inne. Hva skal Mia gjøre først? Hun vil tegne. Derfor henter hun fargestiftene sine. Mia sitter på gulvet og tegner. Hun liker å tegne. Hva skal Mia gjøre etterpå? Hun vil pusle. Derfor henter hun puslespillet. Mia ligger lenge på gulvet og pusler. Hun synes det er gøy å pusle. Hva skal Mia gjøre nå? Hun vil lese. Derfor henter hun sin favorittbok. Mia lener seg mot sengen og leser. Hun leker at hun kan lese på ordentlig. Hva skal Mia gjøre nå? Hun vil leke med dokken. Derfor holder hun dokken i armene sine. Mia legger dokken i vaskefatet. Hun bader dukken. Alt blir bløtt. Hva skal Mia gjøre nå? Hun vil bygge med lego. Derfor henter hun kassen med lego. Mia bygger et høyt tårn. Hun elsker å bygge med lego. Hva skal Mia gjøre nå? Hun vil kaste ball. Derfor henter hun ballen under bordet. Mia kaster ballen. Oj Oj, den faller nesten på legotårnet. Nå vil Mia ikke leke mer. Nå må hun rydde. Tekstene finner du også i kursbøkene om Ole og Mia, som du kan laste ned grastis på Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 45

46 Notater 46 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

47 kursmøte 3 med fokus på å gjenfortelle TID: 3 TIMER Målet er at du skal få: 33Innsikt om samtalens struktur. 33Øve på de språklige handlingene å gjenfortelle. 33Øve ferdigheter i å avlese en enkel tekst med tegn. 33Øve ferdigheter i å lese en enkel tekst med tegn og prosodi. 33Øve ferdigheter i å samtale med tegn. TID PLAN AVLESING Dere deles i grupper på to. A øver seg på stille avlesing, B øver seg på avlesing og språkhandlingen Å GJENGI. Bok 2 PP: SPRÅKLIG TEMA System i samtalen ORDØVELSE Du øver på å sette tegn til detaljer i bilder Bok 3 HØYTLESING Du øver på å lese høyt i kor. Bok 3 SAMTALEOPPGAVE Du øver på å invitere til samtale og initiativ. HJEMMEOPPGAVE Bok 3 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 47

48 Kursmøte 3 Kursmøte 3 System i samtalen Ett skritt foran 3 Irène Johansson 1 En samtale er et regelstyrt samarbeid Min tur Din tur du venter Jeg venter Hvordan skal vi bli flinkere til å respektere barnets tur? Ett skritt foran 3 Irène Johansson 2 En samtale må innledes En period av frustration för de vuxna Hvilken farge er det på ballen? Sterkt initiativ Krever et svar og en spesiell type svar Hvordan skal barnet lære dette? Ett skritt foran 3 Irène Johansson 3 48 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

49 En samtale må innledes En period av frustration för de vuxna Så fin ball du har Svakt initiativ Krever ikke et spesifikt svar eller et svar i det hele tatt Hvordan pleier vi å innlede voksen-barn-samtaler? Ett skritt foran 3 Irène Johansson 4 En samtale må opprettholdes og utvikles Et initiativ En skal period ha et svar, av frustration f.eks. Ja, den för har de vuxna jeg fått av mamma Ekspanderende respons Tillfører samtalen ny informasjon Hvordan skal barnet lære dette? Ett skritt foran 3 Irène Johansson 5 En samtale må opprettholdes og utvikles En period av frustration för de vuxna Et initiativ skal ha et svar f.eks. Ja Minimal respons Tillfører ikke samtalen noen ny informasjon Hvordan pleier vi å svare barnet i voksen-barn-samtaler? Ett skritt foran 3 Irène Johansson 6 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 49

50 Iblant bryter samtalen sammen En period av frustration för de vuxna Den kan repareres ved repetisjon eller andre ord Årsaken kan være manglende forståelse, brudd, overlapping eller mangel på ny informasjon Hvordan skal vi unngå sammenbruddene? Ett skritt foran 3 Irène Johansson 7 I samtalen overlates turen med blikk, prosodi, pause, humming, ord Hva kan vi lære av tegnspråket? Ett skritt foran 3 Irène Johansson 8 Turskifte i tegnspråk Tydeliggjøres ved Blikk - ved turskifte festes det på motparten Hendene - ved turskifte kan de løftes fra hvilestilling Mottageren aksepterer sin tur ved å nikke Ett skritt foran 3 Irène Johansson 9 50 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

51 I samtalen kan man ta turen fra den andre maktmiddel med blikk, kropp, mimikk, lyd, pust, ord Hvordan skal vi lære oss å ikke ta turen fra barnet? Ett skritt foran 3 Irène Johansson 10 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 51

52 Øvelse 1 Avlesing 2 personer A og B - sitter rett mot hverandre. A leser med tegn den boken han/hun har valgt og øvd på hjemme. Les stille, bare tegn, ikke stemme. Når A har lest hele boken skal B gjengi med egne ord med tegn. Bytt roller og reflekter siden rundt avlesningen. Noter ord og andre ting du må øve mer på: 52 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

53 Øvelse 2 Ordøvelse 2 personer A og B samarbeider i denne øvelsen. Gjør øvelsen på samme måte som på introduksjonsmøtet. Materialet er Bok 2. Jobb dere gjennom så mange bilder som mulig. Noter hvilken bok/ hvilke bøker dere bruker:... Noter de begrepene du trenger å øve mer på: Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 53

54 Øvelse 3 Høytlesing Øvelsen gjøres i plenum eller i smågrupper. Les den boken dere er blitt enige om. Øv på å lese med innlevelse og dramatikk! Notér hvilken bok/hvilke bøker dere leser:... DAGENS TEKST FOR HØYTLESING Her er Ole og Mia og Otto og Pia og Rufus. Pia spør: Skal vi leke gjemsel? Ja, jeg vil telle først, sier Mia. Mia teller til Nå kommer jeg!, roper Mia. Mia leter. Er det noen bak gardinen? Hvem gjemmer seg bak gardinen? Fant deg! Det er Ole som har gjemt seg bak gardinen. Han titter frem og ler. Mia leter. Er det noen under kommoden? Hvem gjemmer seg under kommoden? Fant deg! Nei! Det er bare pappas gamle sko. Mia leter. Er det noen i skittentøykurven? Hvem gjemmer seg i skittentøykurven? Fant deg! Det er Otto som har gjemt seg i skittentøykurven. Han ser rar ut. Mia leter! Er det noen oppe på skapet? Hvem gjemmer seg oppe på skapet? Fant deg! Det er Pia som har gjemt seg oppe på skapet. Hun ser glad ut. Mia leter. Er det noen inne i skapet? Hvem gjemmer seg inne i skapet? Fant deg! Det er Rufus som har gjemt seg inne i skapet. Nå er alle funnet. Hvis du heller vil jobbe med en bok som du velger selv kan du avtale det med kurslederen. Noter det du trenger å jobbe med hjemme: Tekstene finner du også i kursbøkene om Ole og Mia, som du kan laste ned grastis på 54 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

55 Øvelse 4 Samtaleøvelse Denne gangen er samtaleøvelsen litt annerledes. Samtalekortene brukes ikke. Målet med øvelsen er at du skal øve på ulike måter å innby til samtale på. Sett tegn til alle ordene. Jobb i par. A er barnet, B er den voksne. Så veksler dere roller. Bruk bilde fra bok 3 som grunnlag for øvelsen. Øv deg på å: Invitere B til samtale hvordan gjør du det? Sett i gang samtalen ved å velge et samtaleemne med et svakt initiativ. Det er en åpningsfrase som ikke krever et svar. Men selvfølgelig forventer du at B skal ta sin tur. Hva gjør du? Snakk ferdig om samtaleemnet og avslutt denne samtalesekvensen. Hva gjør dere når dere snakker ferdig med tegn? Begynn et nytt samtaleemne med et sterkt initiativ. Dette er en åpningsfrase som krever et svar av B. Hva gjør du? Snakk ferdig om samtaleemnet og avslutt sekvensen. Lærte du noe som kan være nyttig i dine samtaler med barnet? Noter ned punktvis. Noter ord og andre ting som du trenger å øve mer på hjemme. Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 55

56 Hjemmeoppgave 1. Se bakover i notatene fra dagens møte og øv på det som du har notert. 2. Øv inn den barneboken du har valgt så du kan tegnene automatisk og fort. Hvis du har øvd nok skal du IKKE behøve å tenke på hvordan tegnene utføres. Øv på denne teksten hvis du ikke har valgt en egen bok: Her er Ole og Mia og Otto og Pia og Rufus. Pia spør: Skal vi leke gjemsel? Ja, jeg vil telle først, sier Mia. Tekstene finner du også i kursbøkene om Ole og Mia, som du kan laste ned grastis på Mia teller til Nå kommer jeg!, roper Mia. Mia leter. Er det noen bak gardinen? Hvem gjemmer seg bak gardinen? Fant deg! Det er Ole som har gjemt seg bak gardinen. Han titter frem og ler. Mia leter. Er det noen under kommoden? Hvem gjemmer seg under kommoden? Fant deg! Nei! Det er bare pappas gamle sko. Mia leter. Er det noen i skittentøykurven? Hvem gjemmer seg i skittentøykurven? Fant deg! Det er Otto som har gjemt seg i skittentøykurven. Han ser rar ut. Mia leter! Er det noen oppe på skapet? Hvem gjemmer seg oppe på skapet? Fant deg! Det er Pia som har gjemt seg oppe på skapet. Hun ser glad ut. Mia leter. Er det noen inne i skapet? Hvem gjemmer seg inne i skapet? Fant deg! Det er Rufus som har gjemt seg inne i skapet. Nå er alle funnet. 56 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

57 kursmøte 4 med fokus på å beskrive TID: 3 TIMER Målet er at du skal få: 33Innsikt om samtaleemne. 33Øve på den språklige handlingen å beskrive. 33Øve ferdigheter i å avlese en enkel tekst med tegn. 33Øve ferdigheter i å lese en enkel tekst med tegn og prosodi. 33Øve ferdigheter i å samtale med tegn. TID PLAN AVLESING Dere deles i grupper på to. A øver stille avlesing av tegn. B øver på avlesing og språkhandlingen Å BESKRIVE. Bok 3 PP: SPRÅKLIG TEMA Samtaleemne ORDØVELSE Du øver på å sette tegn til detaljer i bilder. Bok 4 HØYTLESING Du øver på å lese høyt i kor. Bok 4 SAMTALEØVELSE Du øver på å uttømme et samtaleemne HJEMMEOPPGAVE Bok 4 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 57

58 Kursmøte 4 Kursmøte 4 Samtaleemne Ett skritt foran 3 Irène Johansson 1 En samtale handler om noe En period av frustration för de vuxna Man må velge et samtaleemne Hvilke samtaleemner er interessante for barnet? Hvordan blir et samtaleemne intressant for barnet? Hvordan skal vi lære dette? Ett skritt foran 3 Irène Johansson 2 En samtale handler om noe En period av frustration för de vuxna Man må velge et samtaleemne Hvilke emner passer/passer ikke i situasjonen? Hvordan skal barnet lære dette? Ett skritt foran 3 Irène Johansson 3 58 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

59 Et samtaleemne er noe man snakker om En period Man av må frustration dyrke för det vuxna Mer informasjon, ny informasjon, andre infallsvinkler Hvordan skal barnet lære dette? Ett skritt foran 3 Irène Johansson 4 Et samtaleemne gir informasjon En period av frustration för de vuxna I blant vil man uttømme samtaleemnet Gode følgesvenner er Hva? Hvem? Når? Hvor? Hvordan? Hvorfor? Hvordan skal barnet lære dette? Ett skritt foran 3 Irène Johansson 5 Et samtaleemne kan hekte seg på et annet En period av frustration för de vuxna Samtalen får en rød tråd Innholdet knytter det ene emnet til det andre Hvordan skal barnet lære dette? Ett skritt foran 3 Irène Johansson 6 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 59

60 Øvelse 1 Avlesing 2 personer A og B - sitter rett mot hverandre. A leser med tegn den boken han/hun har valgt og øvd på hjemme. Les stille, bare tegn, ikke stemme. Når A har lest hele boken skal B gjengi med egne ord med tegn. Bytt roller og reflekter siden rundt avlesningen. Noter ord og andre ting du må øve mer på: 60 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

61 Øvelse 2 Ordøvelse 2 personer A og B samarbeider i denne øvelsen. Gjør øvelsen på samme måte som på introduksjonsmøtet. Materialet er Bok 4. Jobb dere gjennom så mange bilder som mulig. Notér hvilken bok/hvilke bøker dere bruker:... Noter de begrepene du trenger å øve mer på: Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 61

62 Øvelse 3 Høytlesing Øvelsen gjøres i plenum eller i smågrupper. Les den boken dere er blitt enige om. Øv på å lese med innlevelse og dramatikk! Noter hvilken bok/hvilke bøker dere leser:... DAGENS TEKST FOR HØYTLESING Ole har ny sykkel. Han er stolt av sin nye sykkel. På hodet har han sin gamle lilla hjelm. Mia har en gul trehjulsykkel. Hun er for liten til en stor sykkel. Men hun må også ha hjelm. Hennes hjelm er grønn. Ole sykler oppover en bakke- tungt tungt. Han tråkker og tråkker. Han blir så sliten. Mia vil alltid gjøre det samme som Ole. Derfor sykler hun også oppover bakken - slitsomt slitsomt. Det går sakte sakte. Ole sykler nedover bakken. Oj Oj så fort det går. Ole er lykkelig. Nå skal Mia sykle nedover bakken. Hun vil sykle like fort som Ole. Forsiktig, det er livsfarlig! Morsomt! roper Mia. Pass opp, pass opp, forsiktig! Det går for fort! Mia ramler av sykkelen. Ole blir forskrekket. Aj aj, Mia gråter. Buksene hennes er ødelagt. Det renner blod på kneet. Stakkars lille Mia. Ole trøster Mia. Han klemmer henne. Mia slutter å gråte. Ole er snill. Først hjelper han Mia opp. Så reiser han opp sykkelen hennes. Nå sykler vi hjem, sier Ole. Han sykler først. Mia sykler bak Ole hele veien hjem. Pappa er hjemme. Han ser på Ole og Mia. Hva har skjedd? sier pappa. Jeg falt, sier Mia. Mia får et plaster av pappa. Nå blir alt bra igjen. Kom så sykler vi igjen! roper Mia. Tekstene finner du også i kursbøkene om Ole og Mia, som du kan laste ned grastis på Hvis du heller vil jobbe med en bok som du velger selv kan du avtale det med kurslederen. Noter det du trenger å jobbe med hjemme: 62 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

63 Øvelse 4 Samtaleøvelse. Jobb i små grupper på 2 3 personer. Samtal om så mange bilder som mulig i den boken/de bøkene dere har valgt. Målet med øvelsen er at dere skal øve på ulike måter å opprettholde samtalen helt til samtaletemne er uttømt. Sett tegn til alle ord. Bruk samtalekortene i samtalespillet (se introduksjonsmøtet). Den eneste endringen i spillets regler er at dere skal bruke det samme kortet til det ikke er mulig å si noe mer i forhold til det som står på kortet. Lærte du noe som kan være nyttig i dine samtaler med barnet? Noter ned punktvis. Noter ord og andre ting som du trenger å øve mer på hjemme. Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 63

64 Hjemmeoppgave 1. Se bakover i notatene fra dagens møte og øv på det som du har notert. 2. Øv inn den barneboken du har valgt så du kan tegnene automatisk og fort. Hvis du har øvd nok skal du IKKE behøve å tenke på hvordan tegnene utføres. Øv på denne teksten hvis du ikke har valgt en egen bok: Ole har ny sykkel. Han er stolt av sin nye sykkel. På hodet har han sin gamle lilla hjelm. Mia har en gul trehjulsykkel. Hun er for liten til en stor sykkel. Men hun må også ha hjelm. Hennes hjelm er grønn. Ole sykler oppover en bakke- tungt tungt. Han tråkker og tråkker. Han blir så sliten. Mia vil alltid gjøre det samme som Ole. Derfor sykler hun også oppover bakken - slitsomt slitsomt. Det går sakte sakte. Ole sykler nedover bakken. Oj Oj så fort det går. Ole er lykkelig. Nå skal Mia sykle nedover bakken. Hun vil sykle like fort som Ole. Forsiktig, det er livsfarlig! Morsomt! roper Mia. Pass opp, pass opp, forsiktig! Det går for fort! Mia ramler av sykkelen. Ole blir forskrekket. Aj aj, Mia gråter. Buksene hennes er ødelagt. Det renner blod på kneet. Stakkars lille Mia. Ole trøster Mia. Han klemmer henne. Mia slutter å gråte. Ole er snill. Først hjelper han Mia opp. Så reiser han opp sykkelen hennes. Nå sykler vi hjem, sier Ole. Han sykler først. Mia sykler bak Ole hele veien hjem. Pappa er hjemme. Han ser på Ole og Mia. Hva har skjedd? sier pappa. Jeg falt, sier Mia. Mia får et plaster av pappa. Nå blir alt bra igjen. Kom så sykler vi igjen! roper Mia. Tekstene finner du også i kursbøkene om Ole og Mia, som du kan laste ned grastis på 64 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

65 kursmøte 5 Med fokus på å avslutte en fortelling TID: 3 TIMER Målet er at du skal få: 33Innsikt om språkhandlinger. 33Øve på å avslutte en fortelling. 33Øve ferdigheter i å avlese en enkel tekst med tegn. 33Øve ferdigheter i å lese en enkel tekst med tegn og prosodi. 33Øve ferdigheter i å samtale med tegn. TID PLAN AVLESING Dere deles i grupper på to. A øver på stille avlesing av tegn, B øver på å avlesing og avslutter uferdige historier. Bok 4 PP: SPRÅKLIG TEMA Språklige handlinger ORDØVELSE Du øver på å sette tegn til detaljer i bilder Bok 5 HØYTLESING Du øver på å lese høyt i kor. Bok 5 SAMTALEØVELSE Deltagerne samtaler og øver på beskrive, klargjøre og forklare. HJEMMEOPPGAVE Bok 5 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 65

66 Kursmøte 5 Kursmøte 5 Språklige handlinger Ett skritt foran 3 Irène Johansson 1 Språklige handlinger En period av frustration för de vuxna Det finnes et motiv en ytring en effekt språklige handlinger erstatter fysiske handlinger Ett skritt foran 3 Irène Johansson 2 Språklige handlinger En period av frustration gjengi för de vuxna I stedet for å fysisk vise hvert moment i en handling kan man gjengi den steg for steg i ord Ett skritt foran 3 Irène Johansson 3 66 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

67 Språklige handlinger En period av frustration beskrive för de vuxna I stedet for selv å se, høre, kjenne, oppleve kan man sette ord på egenskaper, hendelser, følelser Ett skritt foran 3 Irène Johansson 4 Språklige handlinger En period av frustration för de vuxna forklare I stedet for prøve-og-feile kan man sette ord på årsakssammenhenger Ett skritt foran 3 Irène Johansson 5 Språklige handlinger En period av frustration för de vuxna rose I stedet for et klapp på hodet kan man si Det gjorde du bra! Ett skritt foran 3 Irène Johansson 6 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 67

68 Språklige handlinger Ikke alle En språklige period av handlinger frustration har för noe de fysisk vuxna tilsvarende Hadde Farao spiker? Spørsmålet; En måte å utvide sin kunnskap på Ett skritt foran 3 Irène Johansson 7 Språklige handlinger En period av frustration för de vuxna fortelle I stedet for å selv delta i hele hendelseforløpet kan man fortelle hva som hendte Ett skritt foran 3 Irène Johansson 8 Å kunne fortelle viktig milepæl i barnets språkutvikling Man angir Hovedperson og hans motiv Beskriver situasjonen sted, tid Hendelser, hvordan de relateres til hverandre i tid og årsak Ett skritt foran 3 Irène Johansson 9 68 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

69 Øvelse 1 Avlesing 2 personer A og B - sitter rett mot hverandre. A leser med tegn den boken han/hun har valgt og øvd på hjemme. Les stille, bare tegn, ikke stemme. Når A har lest hele boken skal B gjengi med egne ord med tegn. Bytt roller og reflekter siden rundt avlesningen. Noter ord og andre ting du må øve mer på: Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 69

70 Øvelse 2 Ordøvelse 2 personer A og B samarbeider i denne øvelsen. Gjør øvelsen på samme måte som på introduksjonsmøtet. Materialet er Bok 5. Jobb dere gjennom så mange bilder som mulig. Noter hvilken bok/hvilke bøker dere bruker:... Noter de begrepene du trenger å øve mer på: 70 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

71 Øvelse 3 Høytlesing Øvelsen gjøres i plenum eller i smågrupper. Les den boken dere er blitt enige om. (bok nr. 5) Øv på å lese med innlevelse og dramatikk! Noter hvilken bok/hvilke bøker dere leser:... DAGENS TEKST FOR HØYTLESING Ole og Mia skal lage pannekaker. Ole tar på seg et forkle og en kokkelue. Mia har bare et tørkle på hodet. Ole henter en stor bolle og en visp og et målebeger. Mia henter mel og melk og egg og salt og smør. Nå kan de begynne. Først heller Ole 2 dl melk i bollen. Så knekker han 3 egg ned i bollen. Egg og melk skal blandes godt. Ole visper og Mia og Rufus ser på. Nå trengs det mel og salt. Ole heller først i melet og så litt salt. Mia hjelper til og heller mer melk i røren. Nå er det Mias tur. Hun visper melk og egg og mel og salt. Nå er røren ferdig. Ole vil steke pannekaker med en gang. Da behøver han en stekepanne. Han finner den i skapet under benken. Oles pappa skrur på komfyren. Nå blir det varmt, sier han. Pass pass, dere må være forsiktige. Ole legger en klatt smør i stekepannen. Det freser og ryker. Mia og Rufus ser på. Ole tar en øse. Han fyller den med røre og heller i stekepannen. Nå må vi vente en liten stund, sier Ole. Første pannekaken! Ole steker den første pannekaken. Se, han kaster den høyt opp i luften! Men hva skjer? Pannekaken er borte. Den falt ned på hodet til Rufus. Ole og Mia lager en stor haug med pannekaker. Nå blir det snart pannekakefest! Mums mums, sier Rufus. Hvis du heller vil jobbe med en bok som du velger selv kan du avtale det med kurslederen. Tekstene finner du også i kursbøkene om Ole og Mia, som du kan laste ned grastis på Noter det du trenger å jobbe med hjemme: Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 71

72 Øvelse 4 Samtaleøvelse. Jobb i små grupper på 2 3 personer. Samtal om så mange bilder som mulig i den boken/de bøkene dere har valgt. Bruk samtalekortene og følg instruksjonen fra introduksjonsmøtet. Noter ord og andre ting som du trenger å øve mer på hjemme. 72 Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

73 Hjemmeoppgave 1. Se bakover i notatene fra dagens møte og øv på det som du har notert. 2. Øv inn den barneboken du har valgt så du kan tegnene automatisk og fort. Hvis du har øvd nok skal du IKKE behøve å tenke på hvordan tegnene utføres. Øv på denne teksten hvis du ikke har valgt en egen bok. Ole og Mia skal lage pannekaker. Ole tar på seg et forkle og en kokkelue. Mia har bare et tørkle på hodet. Ole henter en stor bolle og en visp og et målebeger. Mia henter mel og melk og egg og salt og smør. Nå kan de begynne. Først heller Ole 2 dl melk i bollen. Så knekker han 3 egg ned i bollen. Egg og melk skal blandes godt. Ole visper og Mia og Rufus ser på. Nå trengs det mel og salt. Ole heller først i melet og så litt salt. Mia hjelper til og heller mer melk i røren. Nå er det Mias tur. Hun visper melk og egg og mel og salt. Nå er røren ferdig. Ole vil steke pannekaker med en gang. Da behøver han en stekepanne. Han finner den i skapet under benken. Oles pappa skrur på komfyren. Nå blir det varmt, sier han. Pass pass, dere må være forsiktige. Ole legger en klatt smør i stekepannen. Det freser og ryker. Mia og Rufus ser på. Ole tar en øse. Han fyller den med røre og heller i stekepannen. Nå må vi vente en liten stund, sier Ole. Første pannekaken! Ole steker den første pannekaken. Se, han kaster den høyt opp i luften! Men hva skjer? Pannekaken er borte. Den falt ned på hodet til Rufus. Ole og Mia lager en stor haug med pannekaker. Nå blir det snart pannekakefest! Mums mums, sier Rufus. Tekstene finner du også i kursbøkene om Ole og Mia, som du kan laste ned grastis på Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 73

H E F T E F O R K U R S D E L T A K E R

H E F T E F O R K U R S D E L T A K E R HEFTE FOR K U R S D E LTA K E R Navn:... 2 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten Forlag og Irene Johansson søkte midler

Detaljer

Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag

Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag H E F T E F O R K U R S H O L D E R Ett skritt foran 3 Iréne Johansson/Hatten forlag 3 1 har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten Forlag

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

ETT SKRITT H E F T E F O R K U R S D E L T A K E R

ETT SKRITT H E F T E F O R K U R S D E L T A K E R ETT SKRITT HEFTE FOR K U R S D E LTA K E R Navn:... 1 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten Forlag og Irene Johansson søkte

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

ETT SKRITT HEFTE FOR KURSHOLDER. Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag 1

ETT SKRITT HEFTE FOR KURSHOLDER. Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag 1 ETT SKRITT HEFTE FOR KURSHOLDER 1 Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag 1 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten

Detaljer

ET T SK RI T T. foran 1. Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag

ET T SK RI T T. foran 1. Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag ET T SK RI T T H E F T E F O R foran 1 K U R S H O L D E R Ett skritt foran 1 Iréne Johansson/Hatten Förlag 1 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

H E F T E F O R K U R S D E L T A K E R

H E F T E F O R K U R S D E L T A K E R HEFTE FOR K U R S D E LTA K E R Navn:... 4 har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten Forlag og Irene Johansson søkte midler til å utvikle

Detaljer

Hvordan er man samtalepartner til en person som bruker ASK?

Hvordan er man samtalepartner til en person som bruker ASK? Hvordan er man samtalepartner til en person som bruker ASK? Praktiske øvelser Tone Mjøen, ergoterapispesialist Habiliteringssenteret, Vestfold, Norge En spire til kommunikasjon 2008 Forventninger til work

Detaljer

Ett skritt foran 2 Iréne Johansson

Ett skritt foran 2 Iréne Johansson H E F T E F O R Ett skritt foran 2 Iréne Johansson K U R S H O L D E R 2 1 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten Forlag

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Systemarbeid for sosial kompetanse Vesletun barnehage

Systemarbeid for sosial kompetanse Vesletun barnehage Systemarbeid for sosial kompetanse Vesletun barnehage Innhold 1. Generelt 2. Start 3. Småsteg 4. Alle sammen, sammen START SMÅSTEG ALLE SAMMEN, SAMMEN Utviklingen av viktige sosiale og følelsesmessige

Detaljer

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage?

Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Hvordan jobber vi med medvirkning i Asker gård barnehage? Vi gir barna mulighet til å påvirke sin egen hverdag og barnehagens fellesliv ved at

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

Lærerveiledning Rekkefølgen i bokstavinnlæringen. Ordlesing på første læreside lyd/tegn Korlesing leses i kor Sporing og skriving av ord spores

Lærerveiledning Rekkefølgen i bokstavinnlæringen. Ordlesing på første læreside lyd/tegn Korlesing leses i kor Sporing og skriving av ord spores Lærerveiledning Rekkefølgen i bokstavinnlæringen. I OLE OG EVA LESER er rekkefølgen av bokstavene først og fremst bestemt av bokstavens bindingsvillighet. O, L og E er lettere å få til å henge sammen med

Detaljer

ISBN 82-7052-063-2 BOK

ISBN 82-7052-063-2 BOK BARNAS TEGN-ORDBOK, bind 1 Ideen til å lage Barnas Tegnordbok fikk jeg for seks-sju år siden. Som nyutdannet audiopedagog/reiselærer i Bodø, skulle jeg begynne å lære nærmiljøet rundt døve småbarn tegnspråk.

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

Kommunikasjon - AKK. 2 åringen min sier mamma, men snakker ikke mer enn det. Hvordan kan jeg hjelpe henne å komme i gang?

Kommunikasjon - AKK. 2 åringen min sier mamma, men snakker ikke mer enn det. Hvordan kan jeg hjelpe henne å komme i gang? Av Logoped Elvira Ashby fra Hatten Forlag/Hatten Education. Kommunikasjon - AKK Hjelp barnet å komme i gang. 2 åringen min sier mamma, men snakker ikke mer enn det. Hvordan kan jeg hjelpe henne å komme

Detaljer

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK:

Vår-nytt fra Stjerna SPRÅK: Vår-nytt fra Stjerna Endelig er våren her! Mai står foran oss og nå er det bare å se etter de første vårtegnene. Snøen smelter bort og fram kommer deilig sand og jord. Små fingre uten store votter som

Detaljer

#talesomted - Introduksjon

#talesomted - Introduksjon #talesomted - Introduksjon Dette skal du lære Å sammenligne likheter og forskjeller. (kontraster) Å kunne presentere en tale, muntlig og skriftlig Å formulere egne meninger, setninger. En egen tekst. Å

Detaljer

Modul 3. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T. Året/mnd/ukedager

Modul 3. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T. Året/mnd/ukedager Modul 3 Undervisningssted: kompetansesentrene Tegnspråk Tema Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T Året/mnd/ukedager Fødselsdag Humor Følelser og tilstand 14 Setningstyper: X-spørsmål

Detaljer

Modul 2. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T. Beskrivelse

Modul 2. Undervisningssted: kompetansesentrene. Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T. Beskrivelse Modul Undervisningssted: kompetansesentrene Tegnspråk Tema Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T Beskrivelse Motorikk Mat og drikke Tall Hus og hjem/daglige gjøremål Farger/lekebiler

Detaljer

Veiledning Jeg Du - Vi

Veiledning Jeg Du - Vi Veiledning Jeg Du - Vi De yngste barna i barnehagen må tidlig forholde seg til et stort fellesskap. Små barn viser både interesse og omsorg for hverandre, men sosial kompetanse kommer ikke av seg selv.

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet September 2014 Heisann! Vi er enda en måned inn i barnehageåret allerede, og kommer stadig fremover med tanke på innsetting av rutiner og forberedelser til prosjektet. Prosjektet

Detaljer

Morsomme leker for lange bilturer - eller andre steder man har lett for å kjede seg

Morsomme leker for lange bilturer - eller andre steder man har lett for å kjede seg Morsomme leker for lange bilturer - eller andre steder man har lett for å kjede seg (Nina B, Mammamagi.no) HVA HAR DU I VESKA DI? Gjem en gjenstand (eller tenk på en) i en veske eller i en serviett. De

Detaljer

Den gretne marihøna. Mål med undervisningsopplegget: Elevene skal kunne:

Den gretne marihøna. Mål med undervisningsopplegget: Elevene skal kunne: Den gretne marihøna Dette undervisningsopplegget kan gjennomføres mot slutten av skoleåret på 1. trinn. Da har elevene lært seg alle bokstavene, og de har erfaring med å skrive tekster. Opplegget kan også

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

Januar GOD MORGEN SANG. Hvilken dag er det i dag? Hode skulder kne og tå. Hode skulder mage lår, rumpa går. Bæ bæ lille lam

Januar GOD MORGEN SANG. Hvilken dag er det i dag? Hode skulder kne og tå. Hode skulder mage lår, rumpa går. Bæ bæ lille lam Her er en samling sanger vi bruker under samlingsstund og i løpet av dagen i barnehagen. Godt og ha tekster så man kan lære dem både hjemme og i barnehagen. Januar Jeg heter Januar Og jeg er svært til

Detaljer

Førstehjelp til å kommunisere når barnet ikke hører

Førstehjelp til å kommunisere når barnet ikke hører Førstehjelp til å kommunisere når barnet ikke hører t kummel s r e t e d arn syns s Mange b å sykehu p e r æ v å du sier a v h r e r kke hø re Hvis de i a skumle d n e t e d er statped.no/helsetegn Til

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO

VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO VURDERING AV PROSJEKT GRUFFALO I januar og februar har vi hatt prosjekt om Gruffalo på Møllestua. Bakgrunnen for prosjektet er at vi har sett at barna har vist stor interesse for Gruffalo. Vi hadde som

Detaljer

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge

VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge VAK-test: Kartlegging av egen sansepreferanse-rekkefølge Denne testen er en hjelp til å kartlegge din egen sansepreferanse-rekkefølge. Som du sikkert vet har alle mennesker 5 sanser: Syn - (Visuell sansekanal)

Detaljer

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser

PROGRESJONS DOKUMENT. Barnehagens fagområder. Barns læringsprosesser PROGRESJONS DOKUMENT Barnehagene i SiT jobber ut fra en felles pedagogisk plattform. Den pedagogiske plattformen er beskrevet i barnehagenes årsplaner. Dette dokumentet viser mer detaljer hvordan vi jobber

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne.

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne. Aria og Sansetyven er en spennende bok som oppfordrer til undring og filosofering sammen med barna. Her finner man uendelig mange filosofiske tema, så det er bare å fordype seg i undring sammen med barna.

Detaljer

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av:

Klasse H. Uke 41 5.10-9.10.2015. Navn: Sett av: Klasse H Uke 41 5.10-9.10.2015 Navn: Sett av: 1 Denne uka skal jeg lære: (Skriv her på mandag) 1) 2) 3) 4) Denne uka har jeg lært: (Skriv her på fredag) 1) 2) 3) 4) 2 Uke: 41 Dato: 5.10-9.10.2015 Gruppe:

Detaljer

75289 Fallskärm. Å leke med FALLSKJERMEN

75289 Fallskärm. Å leke med FALLSKJERMEN 75289 Fallskärm Å leke med FALLSKJERMEN (NO) Å leke med FALLSKJERMEN art nr 75289 Veiledning Innhold Introduksjon. 3 Balleker med fallskjermen....7 Små Øvelser for nybegynnere.....13 Hvordan man bruker

Detaljer

VELKOMMEN TIL ANTIBAC HYGIENEKONSEPT

VELKOMMEN TIL ANTIBAC HYGIENEKONSEPT VELKOMMEN TIL ANTIBAC HYGIENEKONSEPT God håndhygiene er det viktigste tiltaket ved bekjempelse av smitte i hverdagen. Barnehagebarn leker tett og er utsatt for mer infeksjoner enn barn som ikke går i barnehage.

Detaljer

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne

2. samling Selvbilde Innledning for lærerne 2. samling Selvbilde Innledning for lærerne Det kreves tyve bekreftelser for hver kritikk vi får En amerikansk psykolog (Wigfield) gjorde en studie i USA der han første skoledag spurte 1. klassinger hvem

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

Oppgaver knyttet til filmen

Oppgaver knyttet til filmen Mål Barnehage Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna - lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne - videreutvikler sin begrepsforståelse

Detaljer

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord.

MAMMA MØ HUSKER. Sett opp tilhørende bilde på flanellograf tavlen når du leser et understreket ord. MAMMA MØ HUSKER Bilde 1: Det var en varm sommerdag. Solen skinte, fuglene kvitret og fluene surret. I hagen gikk kuene og beitet. Utenom Mamma Mø. Mamma Mø sneik seg bort og hoppet over gjerdet. Hun tok

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG I NORSK

UNDERVISNINGSOPPLEGG I NORSK Den gretne marihøna Dette undervisningsopplegget i skriving er gjennomført mot slutten av skoleåret på 1.trinn. Da har elevene lært seg alle bokstavene, og de har erfaring med å skrive tekster. Opplegget

Detaljer

Ole og Mia app Sluttrapport

Ole og Mia app Sluttrapport Ole og Mia app Sluttrapport 1 Forord Prosjekttittelen har blitt endret (fornorsket) i løpet av prosjektperioden fra den opprinnelige «Olle og Mia app» til «Ole og Mia app». Prosjektet er finansiert av

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget

Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Tema Kompetansemål Læringsmål for perioden Vurderingsmåter i faget Fag: Norsk Trinn: 1. Periode: 1 uke 34-42 Skoleår: 2015/2016 Muntlig kommunikasjon Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler. Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon. (Språkleker)

Detaljer

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det

Lær deg dyrespråket. Lær hvordan dyr liker å ha det Lær deg dyrespråket Lær hvordan dyr liker å ha det Til de voksne: Hvordan bruke denne boka Denne boka kan brukes i en samlingsstund for å lære barna hva dyrene sier med lyder og kroppsspråket sitt. Bokas

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2016 Hei alle sammen! Da er nok en fin måned på Brynjå over. Ukene i april har gått fort, for vi har gjort mye kjekt sammen! Vi har begynt med svømmeopplæring i Tastahallen,

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten

Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Forslag til for- og etterarbeid i forbindelse med skolekonserten Mister Etienne in concert Her er lærerveiledningen til konserten Mister Etienne in Concert, skrevet av Etienne Borgers for barn mellom 6

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Vedlegg 1 MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Målene for elevenes sosiale kompetanse tar utgangspunkt i en utviklingstrapp med 4 trappetrinn. Målene innenfor de 4 trappetrinnene kan elevene arbeide med

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Modul 11 Undervisningssted: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve Tegnspråk Tema Emner Grammatikk T Døves kultur og historie Andre temaer

Modul 11 Undervisningssted: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve Tegnspråk Tema Emner Grammatikk T Døves kultur og historie Andre temaer Modul 11 Undervisningssted: Ål folkehøyskole og kurssenter for døve Tegnspråk Tema Emner T Grammatikk T Døves kultur og historie T Andre temaer T Tegneseriefigurer Bondegård og dyrepark Aktualitetsstoff

Detaljer

Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar.

Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar. Hei hei. Dette er Tord. Raringen Tord Og denne boka handler om han. Den har jeg laget for å vise hvorfor raringen Tord er så rar. Så kanskje du skjønner litt mer hvorfor noen rare mennesker er rare. Det

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål?

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? 9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? Det er ikke mer en sånn cirka fire minutter å gå fra huset til Edgard og til huset mitt. Det er akkurat så langt at jeg rekker å bli litt sånn stigende

Detaljer

JANUAR- OG FEBRUARNYTT PÅ STJERNA.

JANUAR- OG FEBRUARNYTT PÅ STJERNA. JANUAR- OG FEBRUARNYTT PÅ STJERNA. «Hallo!» Nathalie kommer i mot oss når vi kommer på jobb. Khalid springer i mot oss med åpne armer og gir oss en klem. Ikke rart vi gleder oss til å komme på jobb! PEKEBØKER

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Midtbygda skole ønsker å gi elevene sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og (på en inkluderende måte) lede vårt samfunn

Detaljer

Prosjekt «Lære å lytte på ipad»

Prosjekt «Lære å lytte på ipad» Prosjekt «Lære å lytte på ipad» Prosjektnummer Extrastiftelsen: 2011/3/0322 Sluttrapport, desember 2012 Sammendrag Møller Trøndelag kompetansesenter (MTK) har tidligere utviklet et lytteprogram på PC for

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Ett skritt foran 4 Iréne Johansson/Hatten forlag

Ett skritt foran 4 Iréne Johansson/Hatten forlag H E F T E F O R K U R S H O L D E R Ett skritt foran 4 Iréne Johansson/Hatten forlag 4 1 har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten Forlag

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

GAN Aschehougs Barnehagekveld 12.05.14 v/ Helle Ibsen, Språksenter for barnehagene i Bærum

GAN Aschehougs Barnehagekveld 12.05.14 v/ Helle Ibsen, Språksenter for barnehagene i Bærum GAN Aschehougs Barnehagekveld 12.05.14 v/ Helle Ibsen, Språksenter for barnehagene i Bærum Lille Ole spurte en av de voksne i barnehagen: - «Hvorfor hadde Askeladden med seg strykejern ut i skogen?» Den

Detaljer

EVALUERING NOVEMBER-JANUAR 2017 SMØRBUKK OG BLÅMANN

EVALUERING NOVEMBER-JANUAR 2017 SMØRBUKK OG BLÅMANN EVALUERING NOVEMBER-JANUAR 2017 SMØRBUKK OG BLÅMANN Fysisk aktivitet Vi har også denne perioden hatt både inne- og uteaktiviteter, noen organiserte av oss voksne og ellers frilek og frie aktiviteter bestemt

Detaljer

for minoritetsspråklige elever Oppgaver

for minoritetsspråklige elever Oppgaver Astrid Brennhagen for minoritetsspråklige elever Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S Pb. 7085 Vestheiene, 4674 Kristiansand Tlf.: 38 03 30 02 Faks: 38 03 37 75 E-post: sven@arbeidmedord.no Internett:

Detaljer

[start kap] Innledning

[start kap] Innledning Innhold innledning............................................ 7 den kompetente tenåringen.......................... 11 helsefremmende samtaler............................ 13 fordeler med samtaler...............................

Detaljer

Kontekst basisbok 8 10. Gyldendal forlag. Læreverket har to tekstsamlinger. Tekster 2 er en av disse.

Kontekst basisbok 8 10. Gyldendal forlag. Læreverket har to tekstsamlinger. Tekster 2 er en av disse. Tema: BARN OG KRIG Skjønnlitterær tekst: Blodspor av Bakir Ahmethodzic. Lesing og skriving: 4 økter (60 min) Læreverk: Kontekst 8-10. Tekstbok: Tekster 2 MÅL: 1. Kunne lese og forstå en novelle 2. Kunne

Detaljer

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom

fokus på lek! eventyr Alfabetet, tall og ordbilder regn, snø og is sykdom Februar I februar skjer det litt av hvert og vi starter opp med et nytt prosjekt! Dette kommer vi nærmere inn på etter vi forteller om hvordan vi har hatt det i januar. Januar har vært en oppstartsmåned

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Uttrykk & Følelser. Forslag til bruk av flanellografene

Uttrykk & Følelser. Forslag til bruk av flanellografene 1 Uttrykk & Følelser Mål: Barna vil lære om de tolv følelsene, samt lære hvordan å gjenkjenne dem hos seg selv og andre. For veldig små barn begynner vi med mer vanlige følelser som: Glad, Trist, Sint,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE Rammeplanene for barnehager: 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Konnerud. Vi skaper gyldne øyeblikk!

Konnerud. Vi skaper gyldne øyeblikk! Konnerud BARNEHAGE Vi skaper gyldne øyeblikk! Drammen kommunale barnehagers visjon: «Vi vil gjøre hver dag verdifull» Innhold 5-åringen... 4 5 4-åringen... 6 7 3-åringen... 8 9 2-åringen... 10 11 1-åringen...

Detaljer

Abel 7 år og har Downs

Abel 7 år og har Downs Abel 7 år og har Downs Abel glæder sig til at begynde i skolen. Når Abel er glad, er han meget glad, og når han er ked af det, er han meget ked af det. Abel har Downs syndrom og han viser sine følelser

Detaljer

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp?

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp? SMARTcamp! SMARTcamp kan inngå som 1 av de 5 Regnmakeraktivitetene som må gjennomføres før skolen blir en Regnmakerskole. Ved å ta i bruk SMARTcamp som aktivitet slår man to fluer i en smekk, nemlig å

Detaljer