SANDEFJORD KOMMUNE Breidablikk ungdomsskole 8. trinn temaplan 2010/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDEFJORD KOMMUNE Breidablikk ungdomsskole 8. trinn temaplan 2010/11"

Transkript

1 Breidablikk ungdomsskole temaplan 2010/11

2 Skoleåret 2010/11 Velkommen til ny skole og nytt skoleår! Breidablikk ungdomsskole ønsker å fokusere på hvordan hver elev på best mulig måte kan nå målene i opplæringsloven og læreplanen. Vi vil at alle elever skal trives på skolen og utvikle seg positivt de tre årene de er hos oss. På 8.trinn møter elevene en skole som er både lik og ulik den de har gått på før. Breidablikk er hva vi kaller en åpen skole. Den ble ombygget og fornyet i et par år før innvielse i 2006, da trinnene flyttet inn i hver sin base med delvis åpne, delvis lukkede arealer. Hver base har nye møbler, stort areale med PC`r, garderobe med elevskap og toaletter. Å være elev i 8.trinnsbasen innebærer blant annet et medansvar for å holde god orden, ha fin oppførsel og ta hensyn til hverandre, slik at vi alle kan trives sammen. Livet i en baseskole er sosialt, trivelig og forpliktende. På slutten av 8.trinn kan elevene velge et noe annerledes løp for 9. og 10. trinn, dersom de ønsker et alternativ til den mer tradisjonelle undervisningsformen. Dette valget kan gjøres på nytt hvert halvår, om man ikke er tilfreds og vil bytte. På 9.trinn deles det inn i tre løyper: Frøy, Frigg og Odin (Lille Breidablikk). Løypene er forskjellige og har som mål å imøtekomme den enkelte elevs behov. Dette for å øke motivasjonen for læring og oppleve mestring. FRØY vil ha tradisjonell undervisningsform. Frøy er den løypa som er mest lik slik vi kjenner undervisningen har foregått frem til i dag. FRIGG vil ha ordinær undervisning, men med utgangspunkt i den valgte interesse ha praktiske tilnærminger i de ulike fagene. Friggs interesseløyper ser slik ut og det kan fra høsten på 9.trinn velges blant følgende: Idrett og livsstil Medier og håndverk Musikk og kultur Miljø og friluftsliv Alle tre løypene (Frøy, Frigg, Odin) arbeider etter samme kompetansemål, læreplan og opplæringslov. Alle skal til slutt opp til den samme grunnskoleeksamen. Det vil gis mer informasjon om Frøy, Frigg og Odin når tiden nærmer seg løypevalg. Odin har annen søknadsfrist enn Frøy og Frigg. Det vil det også komme informasjon om dette i god tid i forveien. 8.trinn vil i løpet av skoleåret få smakebiter på ovennevnte løyper og hovedinteresser som de altså senere kan velge mellom. En stor del av skolens kulturprofil er musikaloppsetningene hvert år. Vi motiverer til å delta, da vi tror prosjektet er utviklende på flere plan, både for den enkelte elev og for skolens sosiale miljø generelt. I tillegg har vi ulike temadager og utedager gjennom skoleåret. Vi har fellesarrangementer både i basen, kantinen og i gymsalen. Vi deltar også på arrangementer i regi av Den kulturelle skolesekken. Velkommen til Breidablikk ungdomsskole og tre år med læring og trivsel! Vi ønsker et godt og forpliktende samarbeid med hjemmene. Planen nedenfor er retningsgivende og kan bli forandret.

3 Hilsen lærerne på UKE Tema: Temamål: Aktiviteter og arrangementer Kompetansemål Velkommen til ny skole Elevene skal bli kjent og sosialiseres inn i skolen og med hverandre. Elevene skal lære om demokratiske prosesser i små og store fellesskap. Elevene skal bli kjent med grunnleggende begreper i matematikk. Fokus på høytlesning, innholdsforståelse, lesestrategier, studieteknikk. Sykkeltur uke 34, onsdag Fotografering av alle elever og lærere til skolekatalogen. Uke 35: Foreldremøte Kartleggeren (førtest) i matematikk, norsk og engelsk. Nasjonale prøver i norsk, engelsk og matematikk. Carlsten Lesetest. Høstferie: uke 40 Kompetansemål i norsk - uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon - drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende - lede og referere møter og diskusjoner - vurdere egne og andres muntlige framføringer. Kompetansemål i engelsk - utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk, - bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig, - uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng. Kompetansemål i matematikk - beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative heile tal, desimaltall, og plassere de på tallinja. Kompetansemål i naturfag - forklare hvorfor det er viktig å ha laboratorieundersøkelser og sammenligne resultater. - beskrive kjennetegn ved utvikling av celler og livet på jorda, forklare hvordan stoffer er bygd opp - hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler. Kompetansemål i rle - innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange muslimer - gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag. Kompetansemål i samfunnsfag - finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skille mellom meninger

4 og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla - gjøre greie for politiske institusjoner i Norge og sammenligne de med institusjoner i andre land. Kompetansemål i musikk Bruke musikkens grunnelementer, symboler og akkordprogresjoner i spill på instrumenter Kompetansemål norsk fordypning -lese og presentere et utvalg selvvalgt skjønnlitteratur og sakprosa -å kunne lese i dette faget innebærer både en ferdighet og en kulturell kompetanse. Leseferdigheten utvikles ved grunnleggende og systematisk leseopplæring. Kompetansemål i fremmedspråk: - Samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet. - Bruke språkets alfabet og tegn Kompetansemål i kroppsøving: -Utøve praktiske og taktiske ferdigheter i et utvalg at individuelle idretter. -Utøve tekniske ferdigheter innen svømming og livredning Kompetansemål i kunst og håndverk -Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse -Bruke grafiske teknikker i eget arbeid -Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivnings-prosess -Bruke ulike sammenføynings-teknikker i harde og myke materialer Engelsk UKE UKE UKE 38 og 39 Kap.1: Day by day Kap.1: Day by day Kap.2: Our four-legged friends Presens av to be, to do, Presens av svake Adjektiv to have verb Rle Å leve sammen - identitet, familie og seksualitet Å leve sammen - identitet, familie og seksualitet Islam Samfunnsfag Valg og demokratiforståelse Samfunnskunskap 8 (Makt og Menneske) Matematikk - Kap 1 - Kap 4 Kap1: Tall og tallforståelse Studieteknikk: tankekart og skriv et sammendrag Kap 1: Tall og tallforståelse Studieteknikk: tankekart og skriv et Kap. 1: Tall og tallforståelse Studieteknikk: tankekart og skriv et sammendrag av det du har lært.

5 av det du har lært. sammendrag av det du har lært. Norsk Dette blir det jobbet med på Studio i perioden: Repetisjon av sjanger - novelle, referat og roman. Videre arbeid med studieteknikk og høytlesning. Studieteknikk og høytlesing. Kurs 1-2 i Kontekst kap 2 Automatisering Lesehastighet Leseforståelse Kontekst Tekster 2 Yatzy, Adrenalin og forelskelse, Du vet aldri, Sølvsluken, Klokke på hjernen. Kommunikasjon og samspill, kap 1 i Kontekst Kontekst Tekster 2 Eg står her og skal slå opp med ei jente Studieteknikk og høytlesing. Kurs 3-4 i Kontekst kap 2 Kontekst Tekster 2 På ski over Grønland verdas nest kaldaste plass, Det røde mirakelet. Introduksjon sjangrer (referat, novelle, roman) virkemidler, leseprosessen. Høytlesing fra Gutten i den stripete pysjamasen av John Boyne. Kommunikasjon og samspill, kap 1 i Kontekst Studieteknikk og høytlesning Kurs 5-6 i Kontekst kap 2 Kontekst Tekster 2 Mitt liv som Ola Noman, Biografien som Sigrid Undset, Forbrytelse og straff. Forts Høytlesing Høytlesing fra Gutten i den stripete pysjamasen av John Boyne. Kommunikasjon og samspill, kap 1 i Kontekst Kontekst Tekster 2 Ny melding. Kontekst Tekster 2 Zits Natur- og miljøfag Innføring i naturfag og laboratoriet Trigger kap. 1 Bli kjent med oppbygging av boka: overskrifter, aktiviteter og sammendrag. Arbeid og sammendrag Bli kjent med begrepene som : celler, arvestoffet, DNA, molekyler, bakterier og virus Bli kjent med cellekjernen, sopp, alger, lav, planteceller og dyreceller. Kroppsøving Friidrett 60 meter og lengde Friidrett Kule og liten ball Friidrett Test 60 meter, lengde, kule

6 Svømming: Før- test Bryst 100 meter, crawl 50 meter og rygg 50 meter. Vannlek og tilvenning Svømming Bryst 100 meter, crawl 50 meter og rygg 50 meter. Vannlek og tilvenning og liten ball Svømming Bryst 100 meter, crawl 50 meter og rygg 50 meter. Vannlek og tilvenning Musikk Innføring i gitar Oppbygning. Lære noen akkorder, Em, D, A7 og G Lære enkle sanger. Prøve: Gitarens oppbygning. Kunst og håndverk Tema: Verksted - Trash art. -Lage noe som flyr, en figur satt sammen av søppel. -Øve fri fantasi og kreativitet gjennom å skape en flyvende skulptur -Bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer Tema: Tekstil sy pute med dekor, start tegne mennesket -Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivnings-prosess -Få kunnskap om menneskekroppens enkelte deler og dimensjoner gjennom tegning og overføring til stoff Tema: Fargelære -Kunne noe om de ulike farger i fargesirkelens system -Vite noe om fargenes innvirkning på oss -Bruke ulike verktøy og grafiske teknikker i eget arbeid -Benytte kontraster i enkel komposisjon Spansk Introduksjon av språket, forventninger. Gratisord. (internasjonal ord) Vokaler, konsonanter Alfabetet Hilse Substantiv Litt om spansk i verden. Land som har spansk som morsmål. Tysk leksjon 1 - se likheter i tysk og norsk språk - skrive og fortelle om seg selv -stille og svar på enkle spørsmål leksjon 1/ - bruke lesestategier -lære en tysk sang - bli kjent med reiseruter - bli kjent med tysklands kart /flagg leksjon 2 - bruke egnet lesestrategi - fortelle om familien sin - kunne fakta om Hamburg Fransk Introduksjon av språket, forventninger. Tall fra Substantiv Presentere seg selv. Lære om verb. Fransk høflighet. Engelsk Fordypning Bli kjent med faget, introduksjon The book about myself The book about myself

7 Norsk Fordypning UV- fag Studieteknikk Lese egenvalgt litteratur Skrive logg Studieteknikk Lese egenvalgt litteratur Skrive referat Bygge videre på planen for den ordinære norskundervisningen, ved ytterligere øvelser i den muntlige og skriftlige språkutviklingen. Vi vil jobbe med ulike tekster, skape egne tekster, øve rettskrivning, grammatikk, øve innholdsforståelse, lesetrening og sjangerkunnskap. Metodene vil være mange og varierte, for å opprettholde gleden ved å utvide ens kunnskap i språket. Studietid (pga intensiv bruk av disse timene i uken med byggeprosjekt)

8 UKE Tema: Temamål: Aktiviteter og arrangementer Kompetansemål: Fortelling og formidling Elevene skal bli kjent med ulike formidlingsformer. Fokus på lesestrategier i alle fag. Utviklingssamtaler i løpet av denne perioden Oppfølging av resultatene fra kartleggeren, nasjonale prøver og Carlsten lesetest. Uke 45: Jubileumsuke med jubileumskveld torsdag Kompetansemål i norsk - formidle skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon. -gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere - lese og skrive tekster i ulike sjangere - begrunne egne valg av litteratur og lesing med utgangspunkt i kunnskap om lesestrategier. Kompetansemål i engelsk - gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA - drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge. Kompetansemål i matematikk - finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker, - stille opp og forklare beregninger og framgangsmåter, og argumentere for løsningsmetoder. Kompetansemål i naturfag Kap. 3. Bli kjent med begrepene som fart og akselerasjon, måle størrelsen med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon. Gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid energi og effekt. Kompetansemål i rle - gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag - innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange muslimer - finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet mellom Det gamle og Det nye testamente. Kompetansemål i samfunnsfag - forklare hva holdninger og fordommer er og drøfte muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn -utforske hva som kreves for at samfunn skal kunne holde fram å eksistere og sammenligne to eller flere samfunn. Kompetansemål i musikk - bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter

9 - gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere. Kompetansemål i norsk fordypning - formidle skriftlig og muntlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon. -å kunne uttrykke seg muntlig, ha evnen til å lytte og tale og kunne vurdere Kompetansemål i fremmedspråk - Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette. - Delta i enkle, spontane samtalesituasjoner Kompetansemål i kroppsøving -Danse danser fra norsk kulturtradisjon -Skapa dans od delta i danser andre har laget -Utøve tekniske ferdigheter innen svømming og livredning Kompetansemål i kunst og håndverk -Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse -Bruke grafiske teknikker i eget arbeid -Manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt -Sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre Engelsk Uke Uke Uke Kap.2: Our four-legged Kap.3: Two big cities Kap.3: Two big cities friends Substantiv/artikler Who/which Presens samtidsform Rle Islam Bibelen Bibelen Samfunnsfag Det flerkulturelle samfunn. Nordmenns rettigheter og plikter. Samfunnskunnskap 8 (Makt og menneske) Matematikk - Kap 2 - Kap 3 - Kap 7 Kap 2: Brøk Kap 3: Prosent Studieteknikk skriv ned overskriftene, noter begreper. Kap 2: Brøk Kap 3: Prosent Prøve i brøk uke 44 Studieteknikk skriv ned overskriftene, noter begreper. Kap. 3 Prosent (Tentamen og behov for arbeid med geometri). Studieteknikk refleksjon hva har jeg lært nytt?

10 Norsk Dette blir det jobbet med på Studio i perioden: Repetisjon av leseforståelse (SOL). Repetisjon av fortellingen og novelle som sjanger. Fortelling: kap 7 i Kontekst, kurs 1, 2 og 3 Kontekst tekster 1 Orfevs og Evrydike Tømmerhoggeren Eros og Psyke Ha en bok i sekken til enhver tid! Fordypningsoppgave forfatterskap, innledning Fortelling: kap 7 i Kontekst, kurs 4 Skriveperiode Kontekst tekster 1 Vertinnen, Matt.18.20, Mafioso Fordypningsoppgave forfatterskap Fortelling: kap 7 i Kontekst, kurs 3 og 5: Kontekst tekster 1 Roger-14, Gartneren, Appelsinpiken (Litterært virkemiddel gjentakelse og kontrast i Kontekst Basisbok kap 5, kurs 2) Blodspor, Du vet aldri ; Doppler. Innlevering forfatterskap Fremføring Natur- og miljøfag Kroppsøving Kap. 3 Når størrelsen teller. Praktiske aktiviteter med måling. Dans- vals Kap. 3 Når størrelsen teller. Praktiske aktiviteter med måling. Dans poloynese Kap. 3 Når størrelsen teller. Praktiske aktiviteter med måling. Dans swing Musikk Svømming Bryst, crawl og rygg øke lengden de svømmer Gitarspill, enkle teknikker, koordinasjon Svømming Bryst, crawl og rygg øke lengden de svømmer Egenøving. Svømming Bryst, crawl og rygg øke lengden de svømmer Starte med spilleprøve Kunst og håndverk Tema: IKT billedbehandling i programmet Photo Filter -Bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid -Manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt -Sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre Tema: Fargelære -Kunne noe om de ulike farger i fargesirkelens system -Vite noe om fargenes innvirkning på oss -Bruke ulike verktøy og grafiske teknikker i eget arbeid -Benytte kontraster i enkel komposisjon

11 Spansk Gramatikk Presentere seg selv Tallene fra 0-10 Repetisjon Bursdagssang Prøve om alt det vi har lært til uke 45 Tysk leksjon 2/3 -kunne navn på ulike land og hovedsteder -lære det tyske alfabetet -lære en tysk sang -kunne anvende lesestrategier leksjon 3 -dramatisere eventyret, Rotkäppchen -beskriver steder og personer leksjon 3 -lage noen enkle dikt på tysk -kunne fotballuttrykk -kunne fortelle noen fakta om Berlin Fransk Engelsk fordypning Presentere seg selv og sin familie. (Skriftlig/muntlig) Personbeskrivelser. Jobbe med og trene på å lese ulike tekster Om seg selv og sin familie. Måneder, fødselsdager. Jobbe med og trene på å lese ulike tekster Verb og innlæring av nye ord. Fritidsinteresser. Årstider. Lytte til engelske tekster og musikk Norsk fordypning UV-fag Planlegge forfattervalg til oppgaven forfatterskap i norsk, låne bok, lese Lese egen bok Notere egenart ved boken/skrivestil/tema/sjanger Øve fremføring av forfatterskap i norsk Lytte til andre som øver fremføring og gi konstruktiv kritikk Studietid (pga intensiv bruk av disse timene i uken med byggeprosjekt)

12 UKE Tema: Temamål: Aktiviteter og arrangementer Kompetansemål: Kultur og tradisjon Kjenne til kultur og samfunnsforhold i engelsktalende land. Få kjennskap til høytider i de forskjellige religionene. Juletradisjoner, litteratur for årstiden. Tentamen Kompetansemål i norsk - gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere - lese og skrive tekster i ulike sjangere Kompetansemål i engelsk - lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill fra den engelskspråklige verden - bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig. Kompetansemål i matematikk - lære om geometriske begreper og figurer, vinkler, omkrets, tegning og konstruksjon av vinkler og figurer. Kompetansemål i naturfag -kunne forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler. Kompetansemål i rle - finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet mellom Det gamle og Det nye testamente - drøfte utvalgte bibeltekster fra profetene. Kompetansemål i samfunnsfag - beskrive hvordan forbruksmønsteret har utviklet seg i Norge - forklare hvorfor kultur ikke er medfødt, og gjøre greie for og analysere kulturelle variasjoner - drøfte menneskeverd, rasisme og diskriminering i et historisk og nåtidig perspektiv. Kompetansemål i musikk - bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter - gjøre rede for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk. Kompetansemål i norsk fordypning - gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere -øve rettskrivning -øve å uttrykke seg skriftlig, kunne uttrykke seg i ulike sjangere og innenfor ulike tekstformer, for å utvikle og strukturere ulike ideer og tanker. Kompetansemål i fremmedspråk: - Sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker, og levemåter i språkområdet og i Norge - Kommunisere med forståelig uttale

13 Kroppsøving -Danse danser fra norsk kulturtradisjon -Skape dans od delta i danser andre har laget -Utøve tekniske ferdigheter innen svømming og livredning Kompetansemål i kunst og håndverk -Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse -Bruke egenskygge og slagskygge i tegning -Bruke grafiske teknikker i eget arbeid -Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivnings-prosess -Bruke ulike sammenføynings-teknikker i harde og myke materialer Norsk Dette blir det jobbet med på Studio i perioden: Rettskriving og tekstoppbygging (med tanke på tentamen) Uke og 51 Skriveprosessen, kap 4 i Tradisjoner Kontekst Muntlig fremføring/ dramatisering av ulike tradisjoner Rettskriving, kap 10 i Kontekst s rundt juletid Kontekst: Kap 1, kurs 2 Inndeling av sjangre, kap 5, kurs 1 Fagartikkel form og innhold. Kontekst Basisbok kap 6.kurs 1 og 4 Klokke på hjernen, Evolusjonsteorien og Ost. Kontekst tekster 2 Engelsk Rle Forberedelser til tentamen Repetisjon Profetene i det gamle testamentet Engelsk julefeiring. Charles Dickens. A Christmas Carol. Fremføring, muntlig fokus, fremføring av Grinch Profetene i det gamle testamentet Samfunnsfag Universet Geografi 8 (Makt og menneske) Matematikk - Kap 1 - Kap 2 - Kap 3 Geometri begreper, omkrets og vinkler + lengdemål. Konstruksjoner Tegning av konstruksjon og normaler, konstruksjon av

14 Natur- og miljøfag Uke 48 konstruksjoner Tentamen uke 48 Studieteknikk bruk tankekart, noter ned det du kan om temaet, senere sammenlign med det i etterlesefasen. Kap. 4. Atomene de minste byggeklossene. vinkler og trekanter. Studieteknikk se på bildene i grunnboka, noter ned begreper, øvd på oppsummering s Uke Atomene de minste byggeklossene. Kroppsøving Test av danser. Grupper eller 2 og 2: velger 1 til 2 danser og viser frem Basketball Pasning, føring og skudd Svømming Bryst, crawl og rygg øke lengden de svømmer Svømming Bryst, crawl og rygg øke lengden de svømmer Musikk Spilleprøver, egenøving. Spilleprøver, egenøving. Kunst og håndverk Tema: Verksted - Trash art. -Lage noe som flyr, en figur satt sammen av søppel. -Øve fri fantasi og kreativitet gjennom å skape en flyvende skulptur -Bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer Spansk Vale 1 Bli kjent med boka. Presentere seg selv. Lære om verb. Tema: Tekstil sy pute med dekor, start tegne mennesket -Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivnings-prosess -Få kunnskap om menneskekroppens enkelte deler og dimensjoner gjennom tegning og overføring til stoff Kap.1 Presentere seg selv muntlig. Navn, alder, bor, søsken, språk Tema: IKT billedbehandling i programmet Photo Filter -Bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid -Manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt -Sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre Kap.2 Klokka Fransk Tema jul og sang, hjemmet, tradisjoner, fester, mat. Kulturkunnskap. Lese tekst om jul. Arbeid med oversettelse.

15 Tysk leksjon 3/4 -skrive en SMSmelding -skrive og snakke om enkle setninger om tyske og norske juletradisjoner leksjon 4 -fortelle hva jeg ønsker meg til jul -lære om spesielle tyske juletradisjoner -lære en tysk julesang Engelsk fordypning Juletradisjoner Juletradisjoner Norsk fordypning Øve rettskrivning og tekstskriving Se julefilm Skrive sammendrag fra filmen Lage julefortelling, lese høyt Dramatisere eventyr Sjangrer: Muntlig bruk av norsk språk. Lære om muntlige sjangre, velge en av dem, arbeide ut en presentasjon / dramatisering og fremføre for de andre med vurdering (pkt over). UV- fag Studietid (pga intensiv bruk av disse timene i uken med byggeprosjekt)

16 UKE 1-6 Tema: Temamål: Aktiviteter og arrangementer Kompetansemål: MÅL OG MÅLINGER Kunne benytte hensiktsmessige måleredskaper og måleenheter for tid, lengde, fart, masse, areal og volum. Kjenne til SI-systemet. Kunne beregne fart. Kunne beregne areal og volum av figurer. Kunne benytte målestokk til å lese kart og arbeidstegninger samt tegne dette. Kartleggeren i matematikk, norsk og engelsk, ettertest for bruk til elevsamtaler og utviklingssamtaler Helsesøster: Pubertet Vinterferie uke 8. Bygg & Bo uke 6 Kompetansemål i norsk - vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder. Kompetansemål i engelsk - lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere - uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng. Kompetansemål i matematikk - samle inn og studere data, lære om frekvens, hvordan vi behandler og presenterer data, lære om median, typetall og gjennomsnitt, variasjonsbredde. Bli kjent med ulike typer diagrammer og tolkning. - lære om enheter for lengde, areal, volum og masse. - kunne forstørring, forminskning og finne målestokk. - bli kjent med bruk av passende måleenheter og regne om mellom ulike målenheter. - forstå og bruke reglene for regning med vei, fart og tid. - Kompetansemål i naturfag - Gi elevene et blikk for menneskeskapte omgivelser og gjenkjenne kløkten, kreativiteten og estetiske kvaliteter i dem. - bli kjent med ulike områder innom teknologi og design - Arbeide med å tilegne seg grunnleggende kunnskap om vårt eget solsystem og utforskningen av det. Kompetansemål i rle - gi en oversikt over mangfoldet i jødedommen og viktige historiske hendelser. Kompetansemål i samfunnsfag - finne eksempler på hendelser som har vært med på å forme dagens Norge, og reflektere over hvordan samfunnet kunne ha blitt dersom disse hendelsene hadde utviklet seg annerledes - forklare teknologiske og samfunnsmessige endringer som følge av den industrielle revolusjonen.

17 Kompetansemål i musikk - bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter - bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med selvvalgt musikk. Kompetansemål i norsk fordypning -vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder. -mestre sammensatte tekstformer og uttrykk Kompetansemål i fremmedspråk - beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket - forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner Kompetansemål i kroppsøving -Planlegge og lede idrettsaktiviteter sammen med medelever -Utøve tekniske ferdigheter innen svømming og livredning Kompetansemål i kunst og håndverk -Lære om byggestiler/stil-arter -Bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger -Beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger Norsk Dette blir det jobbet med på Studio i perioden: Grammatikk og leseforståelse. (Klar tale SOL) Uke Tegneserier Ord, bilde og lyd, kap 3, kurs 2 og 4 Zits, Persepolis Kontekst tekster 2 Innlevering av egen tegneserie Litterære virkemidler Skrivemåten i nynorsk og substantiv, kap 9, kurs 2 Caps (Litterære virkemidler gjentakelse o g kontrast Kontekst Basisbok kap 5, kurs 2. ) Ny melding, Fantomteikning, Kniv Kontekst tekster 2. Nynorsk og svake verb, kap 9, kurs 3 Låne en roman på nynorsk/ skrive bokmelding i etterkant Liksom for fyrste gong, Skammarens dotter Kontekst tekster 2. Engelsk Samfunnsfag Kap 4: Eat and enjoy Uncountable nouns De store revolusjonene Kap 4: Eat and enjoy Questions and denying sentences in present tense Kap 5: Just fantasy? To be in past tense Historie 8 (Makt og menneske) - Kap 1 - Kap 2

18 - Kap 5 RLE Jødedommen Jødedommen Norges religionshistorie Matematikk Kap 5: Statistikk + repetisjon av prosenter. Natur- og miljøfag Kap. 5 Skapt av mennesker Statistikk + repetisjon av prosenter. Uke 4 Arealenheter, areal av geometriske figurer og målestokk. Teknologi og design -Få et innblikk i hvordan/hvorfor enkle redskaper ble funnet opp. Uke 5 arbeid med arealenheter, areal av geometriske figurer og målestokk. Uke 6 Byggeren arbeid med målestokk rep. av geometriske figurer, konstruksjoner, vinkler osv. Kap. 6 Solsystemet Kroppsøving Planlegge undervisningsopplegg med vekt på styrke og utholdenhet. Bruk hva, tid, hvordan og hvorfor skjema Gjennomføre undervisningsopplegg med vekt på styrke og utholdenhet. Lærer og elever vurderer opplegg. Karaktersettes Gjennomføre undervisningsopplegg med vekt på styrke og utholdenhet. Lærer og elever vurderer opplegg. Karaktersettes Svømming Bryst, crawl og rygg øke lengden de svømmer Svømming Bryst, crawl og rygg øke lengden de svømmer Svømming Bryst, crawl og rygg øke lengden de svømmer Musikk Jobbe videre med gitarspill Repetere akkordene Samspill med gitar. Velge sanger selv. Samspill gitar. Kunst og håndverk Tema: Arkitektur Tema: Arkitektur BYGG OG BO -Bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger -Beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med -Bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger -Beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med Hele trinnet. -Bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger

19 nasjonale og internasjonale stilretninger -Lære om byggestiler/stilarter -Lage folder med valgt stilart nasjonale og internasjonale stilretninger -Lære om byggestiler/stil-arter -Lage folder med valgt stilart Spansk Fransk Kap.3 Farger Tall 13 til 49 Spørreord Skolen. Skoledagen og fag, ukedager og klokka. Kap.4 Artikkel ubestemt og bestemt. Den franske skolen. Kap 4. Verb Ser og Estar Dyr. Husdyr, kjæledyr, ville dyr. Tysk leksjon 5 -spørre og si hvor mye klokken er -navnene på ukedagene -fortelle om egen hverdag -øve bruk av ordbok Engelsk fordypning Britain muntlige presentasjoner leksjon 5 -fortelle litt om skolesystemet i Tyskland og Norge -lære hva de ulike skolefagene heter - lære en tysk bursdagssang Britain muntlige presentasjoner leksjon 6 -Fortelle om vinter aktiviteter og utstyr -kjøpe heiskort og leie skiutstyr -regne om fra Euro til Kroner Jobbe med skriftlig engelsk Norsk fordypning UV- fag Lese tegneserier av forskjellig slag, også nynorske Se ulike tegnefilmer, skrive anmeldelse Studietid (pga intensiv bruk av disse timene i uken med byggeprosjekt) Presentere anmeldelsen i plenum. Visuell kommunikasjon lære om kommunikasjon i illustrasjoner, bilder Byggeprosjektet

20 UKE 7-14 Tema: Temamål: Aktiviteter og arrangementer Kompetansemål: Universet Elevene skal få kjennskap til ulike verdensbilder. Utviklingssamtaler i slutten av perioden Foreldremøte i slutten av perioden. Uke 8: Vinterferie Uke 12: Musikaluke med premiere fredag Kompetansemål i norsk - lese og skrive tekster i ulike sjangrer. Kompetansemål i engelsk - bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig - lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere. Kompetansemål i matematikk - lære om enkle algebraiske uttrykk, regning med uttrykk eller formler og løsninger av likninger. Kompetansemål i naturfag - beskrive solsystemet vårt og naturvitenskapens teorier for hvordan jorda har blitt til. - Kjenne til problemstillinger knyttet til seksualitet og hvordan nervesystemet og hormonsystemet styrer prosesser i kroppen. Kompetansemål i rle - forklare hva livssyn er, og vise hvordan livssyn kommer til uttrykk på ulike måter - gjøre rede for viktige hendelser i kristendommens historie fra reformasjonen til vår tid i Norge. Kompetansemål i samfunnsfag - presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet, og forklare hvordan de peker fram mot samfunnet i dag - lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og karttegn. Kompetansemål i musikk: - bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter Kompetansemål i norsk fordypning - lese og skrive tekster i ulike sjangrer, repetere forskjellen på skjønnlitteratur og saktekster. -systematisk tilegne seg ordklasser Kompetansemål i fremmedspråk - Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring - forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner - bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding - skrive små tekster som forteller, beskriver eller informerer

21 Kompetansemål i kroppsøving -Planlegge å lede idrettsaktiviteter sammen med medelever -Utøve tekniske ferdigheter innen svømming og livredning Kompetansemål i kunst og håndverk -Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse -Bruke egenskygge og slagskygge i tegning -Bruke grafiske teknikker i eget arbeid -Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivnings-prosess -Bruke ulike sammenføynings-teknikker i harde og myke materialer Norsk Dette blir det jobbet med på Studio i perioden: Repetisjon ordklasser og forskjellen mellom saktekst og skjønnlitteratur. Engelsk Uke 7 og 9 Uke Uke Grammatikk: Ordklasser Språket i endring, kap 8, kurs 1 og 3 Kap 5: Just fantasy? The past tense Nattens sønner, Et øye rødt. Kontekst tekster 2 Hamarkrøniken, Norske diplomer, Den lille pige med svovstikkerne Kontekst tekster 1 Kap 6: What an idea! A and an Artikkel (kurs 1 og 2, 4), referat og rapport (kurs 1-2) kap 6 Kap 6: What an idea! A and an Samfunnsfag Planeten Tellus Historie 8 (Makt og menneske) - Kap 3 - Kap 6 Geografi 8 (Makt og menneske) - Kap 4 - Kap 6 Rle Norges religionshistorie Religioner og livssyn i dag Religioner og livssyn i dag

22 Matematikk Kap 6 Tall og algebra Studieteknikk skriv ned overskriftene oppdater regelbok Kap 6 Tall og algebra Studieteknikk skriv ned overskriftene oppdater regelbok Ligninger Studieteknikk skriv ned overskriftene oppdater regelbok Natur- og miljøfag Fortsettelse med solsystemet og de andre planetene Kap.9 Forelskelse, puberteten Kap.9 Forelskelse, puberteten Kroppsøving Gjennomføre undervisningsopplegg med vekt på styrke og utholdenhet. Lærer og elever vurderer opplegg. Karaktersettes Gjennomføre undervisningsopplegg med vekt på styrke og utholdenhet. Lærer og elever vurderer opplegg. Karaktersettes Gjennomføre undervisningsopplegg med vekt på styrke og utholdenhet. Lærer og elever vurderer opplegg. Karaktersettes Svømming: Langdistanse svøm og dykk Svømming: Langdistanse svøm og dykk Musikk Musikkhistorie, 50-tallet 60-tallet 70-tallet Svømming: Langdistanse svøm og dykk Kunst og håndverk Tema: Verksted - Trash art. -Lage noe som flyr, en figur satt sammen av søppel. -Øve fri fantasi og kreativitet gjennom å skape en flyvende skulptur -Bruke ulike sammenføynings-teknikker i harde og myke materialer Spansk Kap 5. Verb Ser og Estar Tema: Tekstil sy pute med dekor, start tegne mennesket -Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivnings-prosess -Få kunnskap om menneskekroppens enkelte deler og dimensjoner gjennom tegning og overføring til stoff Kap 5. Geografi Tema: Grunnleggende tegning -Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse -Bruke egenskygge og slagskygge i tegning -Bruke grafiske teknikker i eget arbeid Repetisjon Kap1 til 5.

23 Hvor er du fra? Artikkel flertall Prøve Fransk Adjektiv. Beskrive dyrene. På torget. Handle frukt, frukt og bær. Forts farger og frukt og bær. Lage ordkort. Tysk leksjon 6/7 - kunne navn på ulike land - fortelle om St. Anton - anvende lesestrategier -føre en enkel samtale om frokost - bestille mat leksjon 7 - lesestrategier - kunne forstår enkle menyer - kunne forstå oppskrift på tomatsalat leksjon 7/8 - fortelle om egne matvaner - uttrykke enkle setninger om været, vind og årstider - skriv enkle dikt om vær og årstider Engelsk fordypning Jobbe med skriftlig engelsk Jobbe med skriftlig engelsk Beskrive bilder på engelsk Norsk fordypning UV- fag Språkleker med ordklasser Lese kriminalnoveller, avisartikler, dagbok Lage/dikte opp en av hver/flere sjangere i fellesskap muntlig- bruke rekvisitter Skrive ned en av dem etterpå Skrivekonkurranse Lære om faktabaserte tekster. Skrive leserinnlegg /artikler om selvvalgte emner Studietid (pga intensiv bruk av disse timene i uken med byggeprosjekt)

24 UKE Tema: Temamål: NATURGEOGRAFI Elevene skal lære om hvordan ulike landskap blir dannet. De skal kjenne til utvalgte steinarter og dannelsen av disse. Aktiviteter og arrangementer Kompetansemål: Uke 16: Påskeferie Uke 19: TENTAMEN -Tirsdag norsk, torsdag engelsk, fredag matematikk Kompetansemål i norsk - lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspreget på bokmål og nynorsk: diskusjonsinnlegg, formelt brev, og søknad. Kompetansemål i engelsk - bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte - kommunisere via digitale medier. Kompetansemål matematikk - lære om volum og masse, finne ut og beregne volum av enkle og sammensatte figurer - kjenne til regler og omregninger i forhold til vei, fart og tid - repetisjon til tentamen - digital kompetanse lære grunnleggende ferdigheter i regneark i programmet Excel, bruke regneark som verktøy til å tegne, skrive og regne. Bruke aktiv formel, diagrammer og sortere data. - repetisjon av pensum 8.trinn Kartleggeren i matematikk Kompetansemål i naturfag - skape forståelse for vannets spesielle egenskaper og hvordan disse har påvirket utviklingen på jorda. Kompetansemål i rle - reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. Kompetansemål i samfunnsfag - fortelle om naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda, bevegelser i luftmassene, kretsløpet til vannet, vær, klima og vegetasjon, og drøfte sammenhenger mellom natur og samfunn - beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet. Kompetansemål i musikk - uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare. - gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk. Kompetansemål i norsk fordypning - lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspreget: diskusjonsinnlegg, formelt brev og søknad.

25 -øve oppbygning av tekst som en kommunikasjonsform og metode for å lære -å øve grunnleggende menneskelige aktiviteter som å tale og å lytte Kompetansemål i fremmedspråk - Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring med det nye språket - bruke lytte-, tale-, lese-, og skrivestrategier tilpasset formålet - bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler Kompetansemål i kroppsøving -Utøve praktiske og taktiske ferdigheter i et utvalg at individuelle idretter -Utøve tekniske ferdigheter innen svømming og livredning Kompetansemål i kunst og håndverk -Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse -Bruke egenskygge og slagskygge i tegning -Bruke grafiske teknikker i eget arbeid -Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivnings-prosess -Bruke ulike sammenføynings-teknikker i harde og myke materialer Norsk Dette blir det jobbet med på Studio i perioden: Rettskriving og tekstoppbygging (med tanke på tentamen) Uke Uke Uke Skrivetrening tekstoppbygging og bruk av virkemidler. Muntlige øvelser rettskriving. Forberedelse til tentamen. Litterære virkemidler Kontekst Basisbok kap 5 kurs 2 og 3. Vi finner virkemidler i tekster vi har lest. Språkleker Litteratur Quiz Lese-konkurranse! Repetisjon av studieteknikker. Matematikk Kap 7 Volumenheter, masseenheter og vei, fart og tid. Praktisk matematikk oppgaver med vei, fart og tid. Forberedelse til tentamen Oppdater regelbok, repeter regler og oppgaver Repetisjon og tentamen Engelsk Kap 7 Watch out! Questions and denials in the past tense Kap 7 Watch out! Irregular verbs in the past Kap 8 Down under Irregular verbs Rle Filosofi Filosofi Rett og galt

26 Samfunnsfag Norge, verdens beste land å bo i? Natur- og miljøfag Kap. 7 Melkeveien Det enorme universet Samfunnskunnskap 8 (Makt og menneske) - Kap 5 - Kap 6 Geografi 8 (Makt og menneske) - Kap 5 - Kap 7 Historie 8 (Makt og menneske) - Kap 4 + Kap 7 Kap. 7 Universet stjerner Kap. 8 Vann henger sammen med alt Kroppsøving Volleyball før-test bagger og fingerslag. Baggerslag (KUN) Volleyball Baggerslag og fingerslag Regler Volleyball Server, bagger og fingerslag Taktikk, regler Musikk Svømming: Livredning og førstehjelp Finne sanger til samspill fra tallet. Svømming: Livredning og førstehjelp Egenøving Samspill/test Vurdering Test: Livredning, førstehjelp Egenøving Samspill/test Vurdering Kunst og håndverk Spansk Tema: Verksted - Trash art. -Lage noe som flyr, en figur satt sammen av søppel. -Øve fri fantasi og kreativitet gjennom å skape en flyvende skulptur -Bruke ulike sammenføynings-teknikker i harde og myke materialer Kap.6 Snakke om familien. Snakke om hvordan noe Tema: Tekstil sy pute med dekor, start tegne mennesket -Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivnings-prosess -Få kunnskap om menneskekroppens enkelte deler og dimensjoner gjennom tegning og overføring til stoff Kap.6 Å skrive brev Adjektivbøyning Tema: Grunnleggende tegning -Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse -Bruke egenskygge og slagskygge i tegning -Bruke grafiske teknikker i eget arbeid Kap.7 Årstider Fødselsdag

27 ser ut. Prøve Genitiv Tysk leksjon 8 - beskrive et bildet - bli kjent med kartet over Tyskland - bruke ordbok og internett - kunne lege egen arbeidsplan i faget leksjon 9 -lære navn på ulike klær, rom og møbler -kunne handle klær -fortelle om egen bolig/eget rom -lære mye brukte hilsninger leksjon 9/10 -kunne si med enkle setninger sin egen mening om musikk -fortelle om egne ferie planer Fransk Adjektiv. Beskrive dyrene. På torget. Handle frukt, frukt og bær. Forts farger og frukt og bær. Lage ordkort. Engelsk fordypning Restaurant -lage menyer - rollespill Restaurant -lage menyer - rollespill Film og filmreview Norsk fordypning Sjangrer Skrivetrening Oppbygning av tekst Virkemidler Rettskrivning Praktisk bruk av PC, Word Forberede tentamen Nyheter på internett og i avis Høytlesning av nyhetene Muntlig plenums-diskusjon UV- fag Studietid (pga intensiv bruk av disse timene i uken med byggeprosjekt)

FAGPLAN i norsk 8. Trinn 2012-13

FAGPLAN i norsk 8. Trinn 2012-13 FAGPLAN i norsk 8. Trinn 2012-13 Uke Kompetansemål Tema / emne Lære-stoff / Lære-midler 34 35 36 37 sjangere, både skjønnlitterære og sakspreget. Begrunne egne valg av litteratur og lesing med utgangspunkt

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Språklæring utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: ENGELSK TRINN: 9. Kompetansemål Operasjonaliserte læringsmål Tema/opplegg (eksempler, forslag), ikke obligatorisk Vurderingskriterier vedleggsnummer Språklæring

Detaljer

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn 02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon

Detaljer

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig)

FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig) FORSLAG TIL ÅRSPLAN 8. TRINN (ukenumre og ferier varierer fra skoleår til skoleår og må justeres årlig) I tillegg til lærebøkene som er nevnt i selve årsplanen, kan en også bruke følgende titler: Kontekst

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole Norsk 10.trinn Kompetansemål Muntlige tekster uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon delta i utforskende samtaler om litteratur,

Detaljer

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster

Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side Kort sagt side 41. informasjon i muntlige tekster Kommunikasjon Hvorfor vi skriver - hensikt Uke [1] Lytte til, oppsummere Jeg forstår hva som kjennetegner god KURS 1.1 KOMMUNIKASJON Løpende hovedinnhold og trekke ut relevant kommunikasjon. Les side 10-13

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn på måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter

Detaljer

Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar)

Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 8. trinn 2015/16 Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen, (Textbook, Workbook, Grammar) Med forbehold om endringer! «Å kunne lese i engelsk

Detaljer

STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 5-6

STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 5-6 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 5-6 NAVN... INFO NÅR HVA OG NÅR HVEM OG HVOR Uke 5 Innlevering av bokhylle i KRLE Hele trinnet Uke 6 Konsert på skolen 8ab 5.februar kl 10.00 8cd 5.februar

Detaljer

ÅRSPLAN 17/18. Fag: Norsk. Klasse: 9.trinn. Planen vert fortløpande revidert etter kvart som året skrid fram

ÅRSPLAN 17/18. Fag: Norsk. Klasse: 9.trinn. Planen vert fortløpande revidert etter kvart som året skrid fram ÅRSPLAN 17/18 Fag: Norsk Klasse: 9.trinn Planen vert fortløpande revidert etter kvart som året skrid fram Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 34-36 delta i diskusjoner med Arbeid individuelt

Detaljer

STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 35-36

STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 35-36 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 35-36 NAVN... INFO NÅR HVA OG NÅR HVEM OG HVOR Uke 35 Innlevering av skolekatalog tegning Alle, kunst og håndverk Uke 36 «Bli-kjent-dag»/utedag Hele trinnet

Detaljer

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging.

Innhold engelsk. Studieteknikk Samtaletrening. Setningsbygging. 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Engelsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig - å kunne lese - å kunne regne - å kunne bruke digitale

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene

Detaljer

HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE

HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK TRINN BREIVIKBOTN SKOLE HALVÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Tonje Svendsen Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva

Detaljer

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros Treårsplan i norsk 2013-2016 Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros 1 MÅL Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere

Detaljer

Fagplan Skoleår 17/18 Fag Faglærer Klasse Høst * NORSK Roar Hornnes 9 C Vår *

Fagplan Skoleår 17/18 Fag Faglærer Klasse Høst * NORSK Roar Hornnes 9 C Vår * Fagplan Skoleår 17/18 Fag Faglærer Klasse Høst * NORSK Roar Hornnes 9 C Vår * Tid Tema Kompetanse mål Uke 33/34/ 35 Kurs 1.1 KOMMUNIKASJON Les s. 10-13 + Kort sagt side 41 Oppg. 8 side 15 Kurs 1.2 DELTA

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Fransk TRINN: 8. TRINN Kompetansemål Språklæring utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN 2011/2012 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN 2011/2012 FAGERTUN SKOLE LÆREMIDLER: Kontekst 8 10, Gyldendal Norsk forlag. MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet s. 41-55 METODER/ARBEIDSMÅTER: Utforske språk og tekst, individuelt, parvis og i grupper

Detaljer

ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE

ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE FAGPLAN I NORSK FOR 9.KLASSE 2011/2012 Periode Tema Kompetansemål Aktiviteter/innhold Kilder Vurdering 35 Film vs. tekst Delta i utforskende samtale om litteratur og

Detaljer

Obj113. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Chapter 2: Our fourlegged

Obj113. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) Chapter 2: Our fourlegged Obj113 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i engelsk for 8. trinn 2013/14 Læreverk: New Flight 1/ New Flight 1 Extra, Cappelen Med forbehold om endringer! TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER

Detaljer

Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch

Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch Årsplan i tysk Los geht`s 8 8.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat og Thore Koch Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i tysk for 8.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34 UKE 39 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke

Detaljer

Selsbakk skole 5. september Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: spansk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10.

Selsbakk skole 5. september Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: spansk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10. Selsbakk skole 5. september 2016 Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: spansk Selsbakk skole 10. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 10 Kompetansemål Språklæring Hovedområdet språklæring omfatter

Detaljer

Sektor for skole og oppvekst, Breilia skole ÅRSPLAN 2015-2016. Fag: Norsk Trinn: 9/10 E Skoleår: 2015-2016 Faglærere: Kjersti Nilsen

Sektor for skole og oppvekst, Breilia skole ÅRSPLAN 2015-2016. Fag: Norsk Trinn: 9/10 E Skoleår: 2015-2016 Faglærere: Kjersti Nilsen Sektor for skole og oppvekst, Breilia skole ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Norsk Trinn: 9/10 E Skoleår: 2015-2016 Faglærere: Kjersti Nilsen 1 Kompetansemål Samtale om form, innhold og formål i litteratur ( ) Skrive

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

Årsplan i norsk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i norsk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i norsk Trinn 8 Skoleåret 2016-2017 Faglærere: KAVI, HOBE Læreverk: Nye kontekst 8-10 (Gyldendal) Tids rom Kompetansemål Eleven skal kunne: Tema/Læringsmål: 34 Bli kjent og skape relasjoner gjennom

Detaljer

Årsplan i NORSK Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i NORSK Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i NORSK Trinn 10 Skoleåret 2016-2017 Faglærere: BEDA,HØWE Læreverk: Nye kontekst 8-10, Gyldendal Tids rom 34 Kompetansemål Eleven skal kunne - (21) forklare bakgrunnen for at det er to likestilte

Detaljer

Halvårsplan for 5. trinn Haukedalen skole- Høsten 2011

Halvårsplan for 5. trinn Haukedalen skole- Høsten 2011 Måned Ingen utenfor Zero Halvårsplan for 5. trinn Haukedalen skole- Høsten 2011 Norsk Agora språkbok Agora øvebok Matematikk Abakus grunnbok A og B Abakus oppg. A og B Engelsk Stairs 5 Samfunnsfag Midgard

Detaljer

NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse Sandnes kommune NORSK kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse MUNTLIGE TEKSTER Mål for opplæringen

Detaljer

Tverrfaglig emne «Å være ung»

Tverrfaglig emne «Å være ung» Læringsplan for 9. trinn Nordre Modum ungdomsskole Faglig forankring, K0: uke 20 Tverrfaglig emne. Samfunnsfag, Undertema: Rik og fattig i samme verden. Drøfte menneskeverd, rasisme og diskriminering i

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet 2006 og vektlegger hva elevene

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole

ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole ÅRSPLAN I NORSK 10. TRINN Åkra ungdomsskole 2016-2017 SENTRALE KOMPETANSEMÅL ELEVENS KOLONNE Læreverk: Nye Kontekst LÆRERENS KOLONNE Læreverk: Nye Kontekst Lærerens bok, Nye Kontekst Oppgaver, Nye Kontekst,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: 34-39 Kunne delta i enkle, spontane samtalesituasjoner. Bruke språkets alfabet og tegn. Bruke grunnleggende

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne delta i enkle, spontane samtalesituasjoner. Bruke språkets alfabet og tegn. Bruke grunnleggende

Detaljer

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn. Utforsking av språk og tekst

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 8. - 10. trinn. Utforsking av språk og tekst Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I ENGELSK FORDYPNING BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne Utforsking av språk og tekst LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven

Detaljer

Årsplan i tysk Los geht`s 9 9.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat

Årsplan i tysk Los geht`s 9 9.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat Årsplan i tysk Los geht`s 9 9.trinn, 2014-2015 Lærer: Jorunn Tjoflaat Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i tysk for 9.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis.

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Hvordan og hvorfor vi skriver. Tekstbinding. Nynorske ord og skrivemåter Uke 10] Skrive ulike typer tekster etter Jeg reflekterer over hvorfor jeg KURS 3.1 HVORFOR VI SKRIVER - HENSIKT mønster av eksempeltekster

Detaljer

Årsplan i Fransk. C est chouette trinn,

Årsplan i Fransk. C est chouette trinn, Årsplan i Fransk C est chouette 1 8. trinn, 2016-2017 Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i fransk for 8.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis. En full oversikt

Detaljer

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 48-51

PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 48-51 PERIODEPLAN 5. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 48-51 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: KUNST OG KULTUR PRAKTISK INFORMASJON: HUSK festen vår onsdag 26.november kl. 18.00. Det blir en skikkelig talentpresentasjon

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Kristin Tynes Vågen

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Kristin Tynes Vågen Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 7. årstrinn Lærer: Kristin Tynes Vågen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema: Språklæring

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 34- UKE 39 Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye språket

Detaljer

STUDIEPLAN 9. TRINN - UKE 47 OG 48

STUDIEPLAN 9. TRINN - UKE 47 OG 48 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 9. TRINN - UKE 47 OG 48 NAVN... INFO NÅR HVA OG NÅR HVEM OG HVOR Uke 47 Mandag: Fagdag norsk 1.-4.time Uke 47 Tirsdag: Tentamen bokmål Uke 47 Onsdag: Fagdag nynorsk

Detaljer

Faglærere: Ida Wessman og Tommy Mjåland Trinn: 8. Skoleår: 2016/17. Lytting og muntlig kommunikasjon: 1.1 Kommunikasjon

Faglærere: Ida Wessman og Tommy Mjåland Trinn: 8. Skoleår: 2016/17. Lytting og muntlig kommunikasjon: 1.1 Kommunikasjon Fag: Norsk Faglærere: Ida Wessman og Tommy Mjåland Trinn: 8. Skoleår: 2016/17 Period e Kompetansemål 1+2 lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Grunnlegge

Detaljer

Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: spansk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: spansk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Selsbakk skole 5. september 2016 Års- og vurderingsplan Fremmedspråk: spansk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 9 Kompetansemål Språklæring Hovedområdet språklæring omfatter

Detaljer

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn

Lokal læreplan i fransk, Huseby skole. Fransk 8. trinn Lokal læreplan i, Huseby skole Fransk 8. trinn Introduksjon - hilse og ta farvel - spørre hvordan det går - telle fra 0 til 20 - presentere seg selv: jeg heter, jeg bor, jeg er norsk, jeg er år Alfabetet

Detaljer

Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012

Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012 Samfunnsfag 9. trinn 2011-2012 LÆRERVERK: Damm Undervisning Makt og menneske : Samfunnskunnskap9, Geografi9 og Historie 9 MÅL FOR FAGET: I henhold til Læreplanverket for kunnskapsløftet side 50-51 (Pedlex

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16 ÅRSPLAN I NORSK 8. klasse 2015/ 16 LÆREVERK: Kontekst (Gyldendal norsk Forlag) - Basisbok - Grammatikk og rettskriving - Nynorskboka Nettsiden: www.gyldendal.no/kontekst Kontekst tekster1 + div. kopier

Detaljer

Årsplan i tysk 8.trinn 2016/2017. Faglærer: Jorunn Tjoflaat

Årsplan i tysk 8.trinn 2016/2017. Faglærer: Jorunn Tjoflaat Årsplan i tysk 8.trinn 2016/2017. Fag: Jorunn Tjoflaat Uke Emne Kompetansemål (K06) Læringsmål (nedbrutt) Metoder Vurdering for læring Læringsmåter Materiell Organisering 34-37 Wer bist du? Deutschland

Detaljer

Periodeplan 8B. Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/ Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Kunst og håndtverk. Marte.

Periodeplan 8B. Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/ Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Kunst og håndtverk. Marte. Periodeplan 8B Østersund ungdomsskole skoleåret 2012/ 2013 Uke 14-15 Navn: Ordenselever: Sunniva og Benjamin Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.30-10.00 1 2 Musikk/ svømming RLE 10.00-10.20 Pause

Detaljer

ÅRSPLAN. Fag: Norsk. Klasse: 8 kl. Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram

ÅRSPLAN. Fag: Norsk. Klasse: 8 kl. Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram ÅRSPLAN Fag: Norsk Klasse: 8 kl. Planen blir fortløpende revidert etter hvert som året skrider fram Periode Kompetansemål Innhold Arbeidsmåte Vurdering 34-38 Skrive ulike typer tekster etter mønster av

Detaljer

Arbeidsplan for 8-trinn

Arbeidsplan for 8-trinn Arbeidsplan for 8-trinn - Navn: Spesielt : Fredag er det elvfri (jfr. Bodø kommunes skolerute) : Onsdag skal hele valgfaggruppa i Design og Redesign jobbe på Kreativt Gjenbrukssenter. Busselevene reiser

Detaljer

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering. Jeg vet hva eksistensielle spørsmål er. Kunne uttrykke seg galt.

Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering. Jeg vet hva eksistensielle spørsmål er. Kunne uttrykke seg galt. Profetene i GT Filosofi og etikk Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Vurdering Presentere noen Jeg vet hva eksistensielle spørsmål er. Kap 1 (s 623) Muntlig aktivitet betydningsfulle

Detaljer

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon

FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole. FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN. Språklæring. Kommunikasjon FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Spansk TRINN: 9. TRINN Kompetansemål Språklæring Bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler Utnytte egne erfaringer med språklæring i tilnærmingen til det nye

Detaljer

Årsplan i engelsk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i engelsk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Tidsrom 34-39 (Høstferie uke 40) 41-47 Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Hvordan jobber vi? (Metoder) Språklæring Mål for opplæringen er at eleven bruke ulike situasjoner, småter og læringsstrategier

Detaljer

Norsk 5. kl

Norsk 5. kl Antall timer pr uke: 5,5 timer Lærere: Marianne Fjose og Eva Ternstein Læreverk: Teigen/Sunne/Brovold/Bjørndal/Aslam: Salto 5A Elevbok, Gyldendal undervisning Teigen/Sunne/Brovold/Bjørndal/Aslam: Salto

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» og «Ordriket» K 06 34 35 36 37 38 39 40 41 Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Detaljer

Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN

Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2017-2018 Fag: Norsk Trinn: 8.trinn Lærer: Haldis Hove, Berit Andreassen, Johan Øye Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Uke 34-41 Uke 42 46 Tema Muntlig kommunikasjon Basisboka

Detaljer

Årsplan Engelsk Årstrinn: 5. årstrinn Lisbeth S. Larsen

Årsplan Engelsk Årstrinn: 5. årstrinn Lisbeth S. Larsen Årsplan Engelsk 2016 2017 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer: Lisbeth S. Larsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhol d Tema: Språklæring Skriftlig kommunikasjon Identifisere

Detaljer

Årsplan ENGELSK 6.trinn

Årsplan ENGELSK 6.trinn Skoleåret 2015/2016 Årsplan ENGELSK 6.trinn Uke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34 Repetisjon fra 5.trinn - Forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner. - Innlede, holde i gang

Detaljer

STUDIEPLAN 8. TRINN - UKE 12 OG 13

STUDIEPLAN 8. TRINN - UKE 12 OG 13 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 8. TRINN - UKE 12 OG 13 NAVN... INFO NÅR HVA OG NÅR HVEM OG HVOR 12/torsdag Musikal kl. 09.30 Verdensteateret. Alle går etter 1.t 13 Engelsk Skriveøkt 12/13 FYSAK, onsdag

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 33-UKE 38 Kompetansemål: Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir

Detaljer

STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 42-43

STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 42-43 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 42-43 NAVN... INFO NÅR HVA OG NÅR HVEM OG HVOR Uke 42 Matematikkprøve, mandag 5.time 8 ABCE Uke 42 Matematikkprøve, tirsdag 2.time 8D Uke 42 Tentamen bokmål,

Detaljer

Timetall. Grunnleggende ferdigheter

Timetall. Grunnleggende ferdigheter Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres

Detaljer

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Samtale om. lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma.

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Samtale om. lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma. HALVÅRSPLAN VÅREN 2017 TRINN: 5. FAG: NORSK UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Uke 1 Venn- diagram Kopi fra «Salto». Samtale om lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma.

Detaljer

Læringsstrategi Tankekart Nøkkelord Understrekning

Læringsstrategi Tankekart Nøkkelord Understrekning Antall uker 2-3 Klar tale! Side 11-25 i Fabel Nynorsk grammatikk side 59-93 Tankekart Nøkkelord Understrekning Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Presentere

Detaljer

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter Innhold norsk Grunnleggende G1 G2 Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

Tema: - Alfabetet - Hilsing - Presentasjon av seg selv - Berlin - Spørreord - Tallene 1 20 Personlig pronomen - Haben og sein

Tema: - Alfabetet - Hilsing - Presentasjon av seg selv - Berlin - Spørreord - Tallene 1 20 Personlig pronomen - Haben og sein SKOLEÅR: 2016/2017 FAG: Tysk FAGLÆRERE: Tina Dufke TRINN: 8. Uke Kompetansemål og læringsressurser Tema og arbeidsmåter Grunnleggende ferdigheter 34 38 Los geht s 8, kap.1 Hallo, wie geht s? - Alfabetet

Detaljer

Skoleår: Faglærer: Inger Salvesen Metode Mål fra K-06. Muntlig og skriftlig arbeid med tekstene Elevene skal presentere i grupper

Skoleår: Faglærer: Inger Salvesen Metode Mål fra K-06. Muntlig og skriftlig arbeid med tekstene Elevene skal presentere i grupper Tema Årsplan tysk Trinn 8 Wie heisst du? -presentere seg, hilse, Tyskland, alfabetet Grammatikk: spørreord, stille spørsmål Rund um die Uhr -telle på tysk -fortelle hva du liker å gjøre -klokka Grammatikk:

Detaljer

ÅRSPLAN. Fag: Tysk. Klasse: 8.trinn. Planen blir fortløpende revidert ved behov

ÅRSPLAN. Fag: Tysk. Klasse: 8.trinn. Planen blir fortløpende revidert ved behov ÅRSPLAN Fag: Tysk Klasse: 8.trinn Planen blir fortløpende revidert ved behov Woche Ziele Lektion Grammatik Arbeitsweise Ereignisse Bewertungen 34-37 forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Hege Almås

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Hege Almås Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer(e): Eli Aareskjold, Hege Almås Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema:

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Læreverk: Vale!, Cappelen, 3 uketimer. Spansk Trinn: 8.klasse. Lærer: Unni Benoni Nergaard

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Læreverk: Vale!, Cappelen, 3 uketimer. Spansk Trinn: 8.klasse. Lærer: Unni Benoni Nergaard Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2017-2018 Fag: Spansk Trinn: 8.klasse Læreverk: Vale!, Cappelen, 3 uketimer Lærer: Unni Benoni Nergaard Kompetansemål i faget 8.-10.klasse.: Språklæring Mål for opplæringen

Detaljer

HARALDSVANG SKOLE Årsplan 10.trinn FAG: Norsk

HARALDSVANG SKOLE Årsplan 10.trinn FAG: Norsk HARALDSVANG SKOLE Årsplan 10.trinn 2011-12 FAG: Norsk UKE KOMPETANSEMÅL FRA LK06 ELEVENS KOLONNE KUN BASISBOK LÆRERENS KOLONNE (emne, oppgave- og litteraturforslag) 34 Oppstartsuke 35-36 lese og skrive

Detaljer

Årsplan i norsk Trinn 9 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i norsk Trinn 9 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i norsk Trinn 9 Skoleåret 2017-2018 Tids rom 34-39 Kompetansemål Tema og læringsmål Hvordan jobber vi? (Metoder) presentere resultatet av fordypning i to selvvalgte emner: et forfatterskap, et

Detaljer

Halvårsplan for 8. trinn høst 2017

Halvårsplan for 8. trinn høst 2017 Halvårsplan for 8. trinn høst 2017 Uke Norsk /Kine Matematikk /Kine Engelsk /Raymond Samfunnsfag /Mariann Krle/ Mariann Naturfag/ Kine Kunst og Håndverk/ Annet 34 35 36 37 38 39 Tverrfaglig og aldersblandet

Detaljer

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika

- Du skal kunne forklare europeiske kolonisters historie i Amerika. - Du skal lære om indianere på 1700-tallet i Amerika FAGPLANER Breidablikk ungdomsskole FAG: Samfunnsfag TRINN: 8 Kompetansemål Historie: Drøfte ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen Operasjonaliserte læringsmål

Detaljer

Årsplan i tysk Los geht`s 10 10.trinn, 2013-2014

Årsplan i tysk Los geht`s 10 10.trinn, 2013-2014 Årsplan i tysk Los geht`s 10 10.trinn, 2013-2014 Denne årsplanen ligger til grunn for undervisning og vurdering i tysk for 10.trinn. Årsplanen er veiledende og kan bli endret underveis. En full oversikt

Detaljer

Årsplan i norsk 10.trinn 2013-2014

Årsplan i norsk 10.trinn 2013-2014 Årsplan i norsk 10.trinn 2013-2014 Muntlig kommunikasjon: lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster lytte til, forstå og gjengi informasjon fra svensk og dansk

Detaljer

PERIODEPLAN 6.TRINN. Ormestad skole PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 5: UKE 48-50

PERIODEPLAN 6.TRINN. Ormestad skole PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODEPLAN 6.TRINN Ormestad skole Navn: PERIODE 1 UKE 33-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-50 PERIODE 6: UKE 1-4 PERIODE 7: UKE 5-7 PERIODE 8: UKE 9-12

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være

Kolbotn skole et godt sted å lære, en glede å være Fag: KRLE Trinn: 3.trinn Periode: 1 (august oktober) Skoleår: 2015/2016 Filosofi og etikk Utrykke tanker om livet, tap og sorg, godt og ondt og gi Ukeprøver respons på andres tanker. Samtale om familieskikker

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan: Norsk 2015 2016 Årstrinn: Lærer: 8. årstrinn Lena, Lasse, Anne Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6A/B Lærer: Karin Oma og Marit Seivaag Uke Årshjul 34-40 1. Lesekurssammensatte tekster (lesebok s.6-29) Hovedtema

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 8. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Periode 1: 34-39 Kunne ha samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet. Kunne bruke språkets alfabet

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Matematikk. -tavleundervisning Eleven skal :

Grindvold skole. Arbeidsplan for 8.trinn. MÅL I PERIODEN METODE GJØRES HJEMME TIL ; Matematikk. -tavleundervisning Eleven skal : Uke:13 og 14 Info: * Det vil bli gjennomført utviklingssamtaler i denne perioden * Fremføring av engelskprosjekt Australia * Fremføring av musikkprosjekt tirsdag uke 14 * Tur til biblioteket fredag 3.

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

STUDIEPLAN 8. TRINN - UKE 9

STUDIEPLAN 8. TRINN - UKE 9 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 8. TRINN - UKE 9 NAVN... INFO NÅR HVA OG NÅR HVEM OG HVOR Uke Uke 9 Muntlig framføring i tysk Alle elevene som har tysk Uke 9 Gloseprøve om glosene fra kap. 6 Alle elevene

Detaljer

STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 33-34

STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 33-34 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE STUDIEPLAN 8. TRINN UKE 33-34 NAVN... INFO UKE HVA OG NÅR HVEM OG HVOR Uke 33 Torsdag "Topptur" i nærområdet (Mokollen, Mølleråsen og Midtåsen) Hele 8.tr, vi går teamvis Uke 34

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen ÅRSPLAN Skoleåret: 2015-2016 Trinn: 4. Fag: Norsk Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen Uke Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse 34 35 Ordkunnskap Rettskriving Grammatikk

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I ENGELSK 8. TRINN SKOLEÅR 2017-2018 Periode 1: UKE 34-37; The Stage Is Yours forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner bruke

Detaljer

Skoleår: Faglærer: Inger Salvesen Metode Mål fra K-06. Muntlig og skriftlig arbeid med tekstene Elevene skal presentere i grupper

Skoleår: Faglærer: Inger Salvesen Metode Mål fra K-06. Muntlig og skriftlig arbeid med tekstene Elevene skal presentere i grupper Tema Årsplan tysk Trinn 8 Wie heisst du? -presentere seg, hilse, Tyskland, alfabetet Grammatikk: spørreord, stille spørsmål Fagstoff hentet fra 1 + Klokketimer forbruk Skoleår: 2016 2017 Faglærer: Inger

Detaljer

Spansk Lærer: Synnøve M. B. Hopland 8.trinn 2014-2015

Spansk Lærer: Synnøve M. B. Hopland 8.trinn 2014-2015 Hola! Cómo te llamas? Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I spansk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke

Detaljer

Sandefjordskolen. bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa

Sandefjordskolen. bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 8. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34- UKE 37 Tema: Lesestrategier/studieteknikk bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av

Detaljer