SANDEFJORD KOMMUNE Breidablikk ungdomsskole 8. trinn temaplan 2010/11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDEFJORD KOMMUNE Breidablikk ungdomsskole 8. trinn temaplan 2010/11"

Transkript

1 Breidablikk ungdomsskole temaplan 2010/11

2 Skoleåret 2010/11 Velkommen til ny skole og nytt skoleår! Breidablikk ungdomsskole ønsker å fokusere på hvordan hver elev på best mulig måte kan nå målene i opplæringsloven og læreplanen. Vi vil at alle elever skal trives på skolen og utvikle seg positivt de tre årene de er hos oss. På 8.trinn møter elevene en skole som er både lik og ulik den de har gått på før. Breidablikk er hva vi kaller en åpen skole. Den ble ombygget og fornyet i et par år før innvielse i 2006, da trinnene flyttet inn i hver sin base med delvis åpne, delvis lukkede arealer. Hver base har nye møbler, stort areale med PC`r, garderobe med elevskap og toaletter. Å være elev i 8.trinnsbasen innebærer blant annet et medansvar for å holde god orden, ha fin oppførsel og ta hensyn til hverandre, slik at vi alle kan trives sammen. Livet i en baseskole er sosialt, trivelig og forpliktende. På slutten av 8.trinn kan elevene velge et noe annerledes løp for 9. og 10. trinn, dersom de ønsker et alternativ til den mer tradisjonelle undervisningsformen. Dette valget kan gjøres på nytt hvert halvår, om man ikke er tilfreds og vil bytte. På 9.trinn deles det inn i tre løyper: Frøy, Frigg og Odin (Lille Breidablikk). Løypene er forskjellige og har som mål å imøtekomme den enkelte elevs behov. Dette for å øke motivasjonen for læring og oppleve mestring. FRØY vil ha tradisjonell undervisningsform. Frøy er den løypa som er mest lik slik vi kjenner undervisningen har foregått frem til i dag. FRIGG vil ha ordinær undervisning, men med utgangspunkt i den valgte interesse ha praktiske tilnærminger i de ulike fagene. Friggs interesseløyper ser slik ut og det kan fra høsten på 9.trinn velges blant følgende: Idrett og livsstil Medier og håndverk Musikk og kultur Miljø og friluftsliv Alle tre løypene (Frøy, Frigg, Odin) arbeider etter samme kompetansemål, læreplan og opplæringslov. Alle skal til slutt opp til den samme grunnskoleeksamen. Det vil gis mer informasjon om Frøy, Frigg og Odin når tiden nærmer seg løypevalg. Odin har annen søknadsfrist enn Frøy og Frigg. Det vil det også komme informasjon om dette i god tid i forveien. 8.trinn vil i løpet av skoleåret få smakebiter på ovennevnte løyper og hovedinteresser som de altså senere kan velge mellom. En stor del av skolens kulturprofil er musikaloppsetningene hvert år. Vi motiverer til å delta, da vi tror prosjektet er utviklende på flere plan, både for den enkelte elev og for skolens sosiale miljø generelt. I tillegg har vi ulike temadager og utedager gjennom skoleåret. Vi har fellesarrangementer både i basen, kantinen og i gymsalen. Vi deltar også på arrangementer i regi av Den kulturelle skolesekken. Velkommen til Breidablikk ungdomsskole og tre år med læring og trivsel! Vi ønsker et godt og forpliktende samarbeid med hjemmene. Planen nedenfor er retningsgivende og kan bli forandret.

3 Hilsen lærerne på UKE Tema: Temamål: Aktiviteter og arrangementer Kompetansemål Velkommen til ny skole Elevene skal bli kjent og sosialiseres inn i skolen og med hverandre. Elevene skal lære om demokratiske prosesser i små og store fellesskap. Elevene skal bli kjent med grunnleggende begreper i matematikk. Fokus på høytlesning, innholdsforståelse, lesestrategier, studieteknikk. Sykkeltur uke 34, onsdag Fotografering av alle elever og lærere til skolekatalogen. Uke 35: Foreldremøte Kartleggeren (førtest) i matematikk, norsk og engelsk. Nasjonale prøver i norsk, engelsk og matematikk. Carlsten Lesetest. Høstferie: uke 40 Kompetansemål i norsk - uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon - drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende - lede og referere møter og diskusjoner - vurdere egne og andres muntlige framføringer. Kompetansemål i engelsk - utnytte ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk, - bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig, - uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng. Kompetansemål i matematikk - beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative heile tal, desimaltall, og plassere de på tallinja. Kompetansemål i naturfag - forklare hvorfor det er viktig å ha laboratorieundersøkelser og sammenligne resultater. - beskrive kjennetegn ved utvikling av celler og livet på jorda, forklare hvordan stoffer er bygd opp - hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler. Kompetansemål i rle - innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange muslimer - gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag. Kompetansemål i samfunnsfag - finne fram til og presentere aktuelle samfunnsspørsmål, skille mellom meninger

4 og fakta, formulere argument og drøfte spørsmåla - gjøre greie for politiske institusjoner i Norge og sammenligne de med institusjoner i andre land. Kompetansemål i musikk Bruke musikkens grunnelementer, symboler og akkordprogresjoner i spill på instrumenter Kompetansemål norsk fordypning -lese og presentere et utvalg selvvalgt skjønnlitteratur og sakprosa -å kunne lese i dette faget innebærer både en ferdighet og en kulturell kompetanse. Leseferdigheten utvikles ved grunnleggende og systematisk leseopplæring. Kompetansemål i fremmedspråk: - Samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet. - Bruke språkets alfabet og tegn Kompetansemål i kroppsøving: -Utøve praktiske og taktiske ferdigheter i et utvalg at individuelle idretter. -Utøve tekniske ferdigheter innen svømming og livredning Kompetansemål i kunst og håndverk -Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse -Bruke grafiske teknikker i eget arbeid -Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivnings-prosess -Bruke ulike sammenføynings-teknikker i harde og myke materialer Engelsk UKE UKE UKE 38 og 39 Kap.1: Day by day Kap.1: Day by day Kap.2: Our four-legged friends Presens av to be, to do, Presens av svake Adjektiv to have verb Rle Å leve sammen - identitet, familie og seksualitet Å leve sammen - identitet, familie og seksualitet Islam Samfunnsfag Valg og demokratiforståelse Samfunnskunskap 8 (Makt og Menneske) Matematikk - Kap 1 - Kap 4 Kap1: Tall og tallforståelse Studieteknikk: tankekart og skriv et sammendrag Kap 1: Tall og tallforståelse Studieteknikk: tankekart og skriv et Kap. 1: Tall og tallforståelse Studieteknikk: tankekart og skriv et sammendrag av det du har lært.

5 av det du har lært. sammendrag av det du har lært. Norsk Dette blir det jobbet med på Studio i perioden: Repetisjon av sjanger - novelle, referat og roman. Videre arbeid med studieteknikk og høytlesning. Studieteknikk og høytlesing. Kurs 1-2 i Kontekst kap 2 Automatisering Lesehastighet Leseforståelse Kontekst Tekster 2 Yatzy, Adrenalin og forelskelse, Du vet aldri, Sølvsluken, Klokke på hjernen. Kommunikasjon og samspill, kap 1 i Kontekst Kontekst Tekster 2 Eg står her og skal slå opp med ei jente Studieteknikk og høytlesing. Kurs 3-4 i Kontekst kap 2 Kontekst Tekster 2 På ski over Grønland verdas nest kaldaste plass, Det røde mirakelet. Introduksjon sjangrer (referat, novelle, roman) virkemidler, leseprosessen. Høytlesing fra Gutten i den stripete pysjamasen av John Boyne. Kommunikasjon og samspill, kap 1 i Kontekst Studieteknikk og høytlesning Kurs 5-6 i Kontekst kap 2 Kontekst Tekster 2 Mitt liv som Ola Noman, Biografien som Sigrid Undset, Forbrytelse og straff. Forts Høytlesing Høytlesing fra Gutten i den stripete pysjamasen av John Boyne. Kommunikasjon og samspill, kap 1 i Kontekst Kontekst Tekster 2 Ny melding. Kontekst Tekster 2 Zits Natur- og miljøfag Innføring i naturfag og laboratoriet Trigger kap. 1 Bli kjent med oppbygging av boka: overskrifter, aktiviteter og sammendrag. Arbeid og sammendrag Bli kjent med begrepene som : celler, arvestoffet, DNA, molekyler, bakterier og virus Bli kjent med cellekjernen, sopp, alger, lav, planteceller og dyreceller. Kroppsøving Friidrett 60 meter og lengde Friidrett Kule og liten ball Friidrett Test 60 meter, lengde, kule

6 Svømming: Før- test Bryst 100 meter, crawl 50 meter og rygg 50 meter. Vannlek og tilvenning Svømming Bryst 100 meter, crawl 50 meter og rygg 50 meter. Vannlek og tilvenning og liten ball Svømming Bryst 100 meter, crawl 50 meter og rygg 50 meter. Vannlek og tilvenning Musikk Innføring i gitar Oppbygning. Lære noen akkorder, Em, D, A7 og G Lære enkle sanger. Prøve: Gitarens oppbygning. Kunst og håndverk Tema: Verksted - Trash art. -Lage noe som flyr, en figur satt sammen av søppel. -Øve fri fantasi og kreativitet gjennom å skape en flyvende skulptur -Bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer Tema: Tekstil sy pute med dekor, start tegne mennesket -Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivnings-prosess -Få kunnskap om menneskekroppens enkelte deler og dimensjoner gjennom tegning og overføring til stoff Tema: Fargelære -Kunne noe om de ulike farger i fargesirkelens system -Vite noe om fargenes innvirkning på oss -Bruke ulike verktøy og grafiske teknikker i eget arbeid -Benytte kontraster i enkel komposisjon Spansk Introduksjon av språket, forventninger. Gratisord. (internasjonal ord) Vokaler, konsonanter Alfabetet Hilse Substantiv Litt om spansk i verden. Land som har spansk som morsmål. Tysk leksjon 1 - se likheter i tysk og norsk språk - skrive og fortelle om seg selv -stille og svar på enkle spørsmål leksjon 1/ - bruke lesestategier -lære en tysk sang - bli kjent med reiseruter - bli kjent med tysklands kart /flagg leksjon 2 - bruke egnet lesestrategi - fortelle om familien sin - kunne fakta om Hamburg Fransk Introduksjon av språket, forventninger. Tall fra Substantiv Presentere seg selv. Lære om verb. Fransk høflighet. Engelsk Fordypning Bli kjent med faget, introduksjon The book about myself The book about myself

7 Norsk Fordypning UV- fag Studieteknikk Lese egenvalgt litteratur Skrive logg Studieteknikk Lese egenvalgt litteratur Skrive referat Bygge videre på planen for den ordinære norskundervisningen, ved ytterligere øvelser i den muntlige og skriftlige språkutviklingen. Vi vil jobbe med ulike tekster, skape egne tekster, øve rettskrivning, grammatikk, øve innholdsforståelse, lesetrening og sjangerkunnskap. Metodene vil være mange og varierte, for å opprettholde gleden ved å utvide ens kunnskap i språket. Studietid (pga intensiv bruk av disse timene i uken med byggeprosjekt)

8 UKE Tema: Temamål: Aktiviteter og arrangementer Kompetansemål: Fortelling og formidling Elevene skal bli kjent med ulike formidlingsformer. Fokus på lesestrategier i alle fag. Utviklingssamtaler i løpet av denne perioden Oppfølging av resultatene fra kartleggeren, nasjonale prøver og Carlsten lesetest. Uke 45: Jubileumsuke med jubileumskveld torsdag Kompetansemål i norsk - formidle skriftlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon. -gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere - lese og skrive tekster i ulike sjangere - begrunne egne valg av litteratur og lesing med utgangspunkt i kunnskap om lesestrategier. Kompetansemål i engelsk - gjøre rede for trekk ved historie og geografi i Storbritannia og USA - drøfte unge menneskers levesett, omgangsformer, livssyn og verdier i Storbritannia, USA, andre engelskspråklige land og Norge. Kompetansemål i matematikk - finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker, - stille opp og forklare beregninger og framgangsmåter, og argumentere for løsningsmetoder. Kompetansemål i naturfag Kap. 3. Bli kjent med begrepene som fart og akselerasjon, måle størrelsen med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon. Gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid energi og effekt. Kompetansemål i rle - gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag - innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange muslimer - finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet mellom Det gamle og Det nye testamente. Kompetansemål i samfunnsfag - forklare hva holdninger og fordommer er og drøfte muligheter og utfordringer i flerkulturelle samfunn -utforske hva som kreves for at samfunn skal kunne holde fram å eksistere og sammenligne to eller flere samfunn. Kompetansemål i musikk - bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter

9 - gjenkjenne og benevne forskjellige instrumenter og ensembler innenfor ulike sjangere. Kompetansemål i norsk fordypning - formidle skriftlig og muntlig egne leseerfaringer og leseopplevelser basert på tolkning og refleksjon. -å kunne uttrykke seg muntlig, ha evnen til å lytte og tale og kunne vurdere Kompetansemål i fremmedspråk - Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette. - Delta i enkle, spontane samtalesituasjoner Kompetansemål i kroppsøving -Danse danser fra norsk kulturtradisjon -Skapa dans od delta i danser andre har laget -Utøve tekniske ferdigheter innen svømming og livredning Kompetansemål i kunst og håndverk -Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse -Bruke grafiske teknikker i eget arbeid -Manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt -Sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre Engelsk Uke Uke Uke Kap.2: Our four-legged Kap.3: Two big cities Kap.3: Two big cities friends Substantiv/artikler Who/which Presens samtidsform Rle Islam Bibelen Bibelen Samfunnsfag Det flerkulturelle samfunn. Nordmenns rettigheter og plikter. Samfunnskunnskap 8 (Makt og menneske) Matematikk - Kap 2 - Kap 3 - Kap 7 Kap 2: Brøk Kap 3: Prosent Studieteknikk skriv ned overskriftene, noter begreper. Kap 2: Brøk Kap 3: Prosent Prøve i brøk uke 44 Studieteknikk skriv ned overskriftene, noter begreper. Kap. 3 Prosent (Tentamen og behov for arbeid med geometri). Studieteknikk refleksjon hva har jeg lært nytt?

10 Norsk Dette blir det jobbet med på Studio i perioden: Repetisjon av leseforståelse (SOL). Repetisjon av fortellingen og novelle som sjanger. Fortelling: kap 7 i Kontekst, kurs 1, 2 og 3 Kontekst tekster 1 Orfevs og Evrydike Tømmerhoggeren Eros og Psyke Ha en bok i sekken til enhver tid! Fordypningsoppgave forfatterskap, innledning Fortelling: kap 7 i Kontekst, kurs 4 Skriveperiode Kontekst tekster 1 Vertinnen, Matt.18.20, Mafioso Fordypningsoppgave forfatterskap Fortelling: kap 7 i Kontekst, kurs 3 og 5: Kontekst tekster 1 Roger-14, Gartneren, Appelsinpiken (Litterært virkemiddel gjentakelse og kontrast i Kontekst Basisbok kap 5, kurs 2) Blodspor, Du vet aldri ; Doppler. Innlevering forfatterskap Fremføring Natur- og miljøfag Kroppsøving Kap. 3 Når størrelsen teller. Praktiske aktiviteter med måling. Dans- vals Kap. 3 Når størrelsen teller. Praktiske aktiviteter med måling. Dans poloynese Kap. 3 Når størrelsen teller. Praktiske aktiviteter med måling. Dans swing Musikk Svømming Bryst, crawl og rygg øke lengden de svømmer Gitarspill, enkle teknikker, koordinasjon Svømming Bryst, crawl og rygg øke lengden de svømmer Egenøving. Svømming Bryst, crawl og rygg øke lengden de svømmer Starte med spilleprøve Kunst og håndverk Tema: IKT billedbehandling i programmet Photo Filter -Bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid -Manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt -Sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre Tema: Fargelære -Kunne noe om de ulike farger i fargesirkelens system -Vite noe om fargenes innvirkning på oss -Bruke ulike verktøy og grafiske teknikker i eget arbeid -Benytte kontraster i enkel komposisjon

11 Spansk Gramatikk Presentere seg selv Tallene fra 0-10 Repetisjon Bursdagssang Prøve om alt det vi har lært til uke 45 Tysk leksjon 2/3 -kunne navn på ulike land og hovedsteder -lære det tyske alfabetet -lære en tysk sang -kunne anvende lesestrategier leksjon 3 -dramatisere eventyret, Rotkäppchen -beskriver steder og personer leksjon 3 -lage noen enkle dikt på tysk -kunne fotballuttrykk -kunne fortelle noen fakta om Berlin Fransk Engelsk fordypning Presentere seg selv og sin familie. (Skriftlig/muntlig) Personbeskrivelser. Jobbe med og trene på å lese ulike tekster Om seg selv og sin familie. Måneder, fødselsdager. Jobbe med og trene på å lese ulike tekster Verb og innlæring av nye ord. Fritidsinteresser. Årstider. Lytte til engelske tekster og musikk Norsk fordypning UV-fag Planlegge forfattervalg til oppgaven forfatterskap i norsk, låne bok, lese Lese egen bok Notere egenart ved boken/skrivestil/tema/sjanger Øve fremføring av forfatterskap i norsk Lytte til andre som øver fremføring og gi konstruktiv kritikk Studietid (pga intensiv bruk av disse timene i uken med byggeprosjekt)

12 UKE Tema: Temamål: Aktiviteter og arrangementer Kompetansemål: Kultur og tradisjon Kjenne til kultur og samfunnsforhold i engelsktalende land. Få kjennskap til høytider i de forskjellige religionene. Juletradisjoner, litteratur for årstiden. Tentamen Kompetansemål i norsk - gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere - lese og skrive tekster i ulike sjangere Kompetansemål i engelsk - lese og drøfte et representativt utvalg litterære tekster fra sjangrene dikt, novelle, roman og skuespill fra den engelskspråklige verden - bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig. Kompetansemål i matematikk - lære om geometriske begreper og figurer, vinkler, omkrets, tegning og konstruksjon av vinkler og figurer. Kompetansemål i naturfag -kunne forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler. Kompetansemål i rle - finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet mellom Det gamle og Det nye testamente - drøfte utvalgte bibeltekster fra profetene. Kompetansemål i samfunnsfag - beskrive hvordan forbruksmønsteret har utviklet seg i Norge - forklare hvorfor kultur ikke er medfødt, og gjøre greie for og analysere kulturelle variasjoner - drøfte menneskeverd, rasisme og diskriminering i et historisk og nåtidig perspektiv. Kompetansemål i musikk - bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter - gjøre rede for regler for opphavsrett knyttet til bruk av musikk. Kompetansemål i norsk fordypning - gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og dramatisering, tilpasset ulike mottakere -øve rettskrivning -øve å uttrykke seg skriftlig, kunne uttrykke seg i ulike sjangere og innenfor ulike tekstformer, for å utvikle og strukturere ulike ideer og tanker. Kompetansemål i fremmedspråk: - Sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker, og levemåter i språkområdet og i Norge - Kommunisere med forståelig uttale

13 Kroppsøving -Danse danser fra norsk kulturtradisjon -Skape dans od delta i danser andre har laget -Utøve tekniske ferdigheter innen svømming og livredning Kompetansemål i kunst og håndverk -Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse -Bruke egenskygge og slagskygge i tegning -Bruke grafiske teknikker i eget arbeid -Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivnings-prosess -Bruke ulike sammenføynings-teknikker i harde og myke materialer Norsk Dette blir det jobbet med på Studio i perioden: Rettskriving og tekstoppbygging (med tanke på tentamen) Uke og 51 Skriveprosessen, kap 4 i Tradisjoner Kontekst Muntlig fremføring/ dramatisering av ulike tradisjoner Rettskriving, kap 10 i Kontekst s rundt juletid Kontekst: Kap 1, kurs 2 Inndeling av sjangre, kap 5, kurs 1 Fagartikkel form og innhold. Kontekst Basisbok kap 6.kurs 1 og 4 Klokke på hjernen, Evolusjonsteorien og Ost. Kontekst tekster 2 Engelsk Rle Forberedelser til tentamen Repetisjon Profetene i det gamle testamentet Engelsk julefeiring. Charles Dickens. A Christmas Carol. Fremføring, muntlig fokus, fremføring av Grinch Profetene i det gamle testamentet Samfunnsfag Universet Geografi 8 (Makt og menneske) Matematikk - Kap 1 - Kap 2 - Kap 3 Geometri begreper, omkrets og vinkler + lengdemål. Konstruksjoner Tegning av konstruksjon og normaler, konstruksjon av

14 Natur- og miljøfag Uke 48 konstruksjoner Tentamen uke 48 Studieteknikk bruk tankekart, noter ned det du kan om temaet, senere sammenlign med det i etterlesefasen. Kap. 4. Atomene de minste byggeklossene. vinkler og trekanter. Studieteknikk se på bildene i grunnboka, noter ned begreper, øvd på oppsummering s Uke Atomene de minste byggeklossene. Kroppsøving Test av danser. Grupper eller 2 og 2: velger 1 til 2 danser og viser frem Basketball Pasning, føring og skudd Svømming Bryst, crawl og rygg øke lengden de svømmer Svømming Bryst, crawl og rygg øke lengden de svømmer Musikk Spilleprøver, egenøving. Spilleprøver, egenøving. Kunst og håndverk Tema: Verksted - Trash art. -Lage noe som flyr, en figur satt sammen av søppel. -Øve fri fantasi og kreativitet gjennom å skape en flyvende skulptur -Bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer Spansk Vale 1 Bli kjent med boka. Presentere seg selv. Lære om verb. Tema: Tekstil sy pute med dekor, start tegne mennesket -Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivnings-prosess -Få kunnskap om menneskekroppens enkelte deler og dimensjoner gjennom tegning og overføring til stoff Kap.1 Presentere seg selv muntlig. Navn, alder, bor, søsken, språk Tema: IKT billedbehandling i programmet Photo Filter -Bruke ulike grafiske teknikker i eget arbeid -Manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt -Sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre Kap.2 Klokka Fransk Tema jul og sang, hjemmet, tradisjoner, fester, mat. Kulturkunnskap. Lese tekst om jul. Arbeid med oversettelse.

15 Tysk leksjon 3/4 -skrive en SMSmelding -skrive og snakke om enkle setninger om tyske og norske juletradisjoner leksjon 4 -fortelle hva jeg ønsker meg til jul -lære om spesielle tyske juletradisjoner -lære en tysk julesang Engelsk fordypning Juletradisjoner Juletradisjoner Norsk fordypning Øve rettskrivning og tekstskriving Se julefilm Skrive sammendrag fra filmen Lage julefortelling, lese høyt Dramatisere eventyr Sjangrer: Muntlig bruk av norsk språk. Lære om muntlige sjangre, velge en av dem, arbeide ut en presentasjon / dramatisering og fremføre for de andre med vurdering (pkt over). UV- fag Studietid (pga intensiv bruk av disse timene i uken med byggeprosjekt)

16 UKE 1-6 Tema: Temamål: Aktiviteter og arrangementer Kompetansemål: MÅL OG MÅLINGER Kunne benytte hensiktsmessige måleredskaper og måleenheter for tid, lengde, fart, masse, areal og volum. Kjenne til SI-systemet. Kunne beregne fart. Kunne beregne areal og volum av figurer. Kunne benytte målestokk til å lese kart og arbeidstegninger samt tegne dette. Kartleggeren i matematikk, norsk og engelsk, ettertest for bruk til elevsamtaler og utviklingssamtaler Helsesøster: Pubertet Vinterferie uke 8. Bygg & Bo uke 6 Kompetansemål i norsk - vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder. Kompetansemål i engelsk - lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere - uttrykke seg skriftlig og muntlig med en del presisjon, flyt og sammenheng. Kompetansemål i matematikk - samle inn og studere data, lære om frekvens, hvordan vi behandler og presenterer data, lære om median, typetall og gjennomsnitt, variasjonsbredde. Bli kjent med ulike typer diagrammer og tolkning. - lære om enheter for lengde, areal, volum og masse. - kunne forstørring, forminskning og finne målestokk. - bli kjent med bruk av passende måleenheter og regne om mellom ulike målenheter. - forstå og bruke reglene for regning med vei, fart og tid. - Kompetansemål i naturfag - Gi elevene et blikk for menneskeskapte omgivelser og gjenkjenne kløkten, kreativiteten og estetiske kvaliteter i dem. - bli kjent med ulike områder innom teknologi og design - Arbeide med å tilegne seg grunnleggende kunnskap om vårt eget solsystem og utforskningen av det. Kompetansemål i rle - gi en oversikt over mangfoldet i jødedommen og viktige historiske hendelser. Kompetansemål i samfunnsfag - finne eksempler på hendelser som har vært med på å forme dagens Norge, og reflektere over hvordan samfunnet kunne ha blitt dersom disse hendelsene hadde utviklet seg annerledes - forklare teknologiske og samfunnsmessige endringer som følge av den industrielle revolusjonen.

17 Kompetansemål i musikk - bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter - bruke relevante faglige begreper i presentasjon av et arbeid med selvvalgt musikk. Kompetansemål i norsk fordypning -vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder. -mestre sammensatte tekstformer og uttrykk Kompetansemål i fremmedspråk - beskrive og vurdere eget arbeid med å lære det nye språket - forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner Kompetansemål i kroppsøving -Planlegge og lede idrettsaktiviteter sammen med medelever -Utøve tekniske ferdigheter innen svømming og livredning Kompetansemål i kunst og håndverk -Lære om byggestiler/stil-arter -Bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger -Beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger Norsk Dette blir det jobbet med på Studio i perioden: Grammatikk og leseforståelse. (Klar tale SOL) Uke Tegneserier Ord, bilde og lyd, kap 3, kurs 2 og 4 Zits, Persepolis Kontekst tekster 2 Innlevering av egen tegneserie Litterære virkemidler Skrivemåten i nynorsk og substantiv, kap 9, kurs 2 Caps (Litterære virkemidler gjentakelse o g kontrast Kontekst Basisbok kap 5, kurs 2. ) Ny melding, Fantomteikning, Kniv Kontekst tekster 2. Nynorsk og svake verb, kap 9, kurs 3 Låne en roman på nynorsk/ skrive bokmelding i etterkant Liksom for fyrste gong, Skammarens dotter Kontekst tekster 2. Engelsk Samfunnsfag Kap 4: Eat and enjoy Uncountable nouns De store revolusjonene Kap 4: Eat and enjoy Questions and denying sentences in present tense Kap 5: Just fantasy? To be in past tense Historie 8 (Makt og menneske) - Kap 1 - Kap 2

18 - Kap 5 RLE Jødedommen Jødedommen Norges religionshistorie Matematikk Kap 5: Statistikk + repetisjon av prosenter. Natur- og miljøfag Kap. 5 Skapt av mennesker Statistikk + repetisjon av prosenter. Uke 4 Arealenheter, areal av geometriske figurer og målestokk. Teknologi og design -Få et innblikk i hvordan/hvorfor enkle redskaper ble funnet opp. Uke 5 arbeid med arealenheter, areal av geometriske figurer og målestokk. Uke 6 Byggeren arbeid med målestokk rep. av geometriske figurer, konstruksjoner, vinkler osv. Kap. 6 Solsystemet Kroppsøving Planlegge undervisningsopplegg med vekt på styrke og utholdenhet. Bruk hva, tid, hvordan og hvorfor skjema Gjennomføre undervisningsopplegg med vekt på styrke og utholdenhet. Lærer og elever vurderer opplegg. Karaktersettes Gjennomføre undervisningsopplegg med vekt på styrke og utholdenhet. Lærer og elever vurderer opplegg. Karaktersettes Svømming Bryst, crawl og rygg øke lengden de svømmer Svømming Bryst, crawl og rygg øke lengden de svømmer Svømming Bryst, crawl og rygg øke lengden de svømmer Musikk Jobbe videre med gitarspill Repetere akkordene Samspill med gitar. Velge sanger selv. Samspill gitar. Kunst og håndverk Tema: Arkitektur Tema: Arkitektur BYGG OG BO -Bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger -Beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med -Bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger -Beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med Hele trinnet. -Bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger

19 nasjonale og internasjonale stilretninger -Lære om byggestiler/stilarter -Lage folder med valgt stilart nasjonale og internasjonale stilretninger -Lære om byggestiler/stil-arter -Lage folder med valgt stilart Spansk Fransk Kap.3 Farger Tall 13 til 49 Spørreord Skolen. Skoledagen og fag, ukedager og klokka. Kap.4 Artikkel ubestemt og bestemt. Den franske skolen. Kap 4. Verb Ser og Estar Dyr. Husdyr, kjæledyr, ville dyr. Tysk leksjon 5 -spørre og si hvor mye klokken er -navnene på ukedagene -fortelle om egen hverdag -øve bruk av ordbok Engelsk fordypning Britain muntlige presentasjoner leksjon 5 -fortelle litt om skolesystemet i Tyskland og Norge -lære hva de ulike skolefagene heter - lære en tysk bursdagssang Britain muntlige presentasjoner leksjon 6 -Fortelle om vinter aktiviteter og utstyr -kjøpe heiskort og leie skiutstyr -regne om fra Euro til Kroner Jobbe med skriftlig engelsk Norsk fordypning UV- fag Lese tegneserier av forskjellig slag, også nynorske Se ulike tegnefilmer, skrive anmeldelse Studietid (pga intensiv bruk av disse timene i uken med byggeprosjekt) Presentere anmeldelsen i plenum. Visuell kommunikasjon lære om kommunikasjon i illustrasjoner, bilder Byggeprosjektet

20 UKE 7-14 Tema: Temamål: Aktiviteter og arrangementer Kompetansemål: Universet Elevene skal få kjennskap til ulike verdensbilder. Utviklingssamtaler i slutten av perioden Foreldremøte i slutten av perioden. Uke 8: Vinterferie Uke 12: Musikaluke med premiere fredag Kompetansemål i norsk - lese og skrive tekster i ulike sjangrer. Kompetansemål i engelsk - bruke ulike hjelpemidler kritisk og selvstendig - lese og forstå tekster av ulik lengde og i flere sjangere. Kompetansemål i matematikk - lære om enkle algebraiske uttrykk, regning med uttrykk eller formler og løsninger av likninger. Kompetansemål i naturfag - beskrive solsystemet vårt og naturvitenskapens teorier for hvordan jorda har blitt til. - Kjenne til problemstillinger knyttet til seksualitet og hvordan nervesystemet og hormonsystemet styrer prosesser i kroppen. Kompetansemål i rle - forklare hva livssyn er, og vise hvordan livssyn kommer til uttrykk på ulike måter - gjøre rede for viktige hendelser i kristendommens historie fra reformasjonen til vår tid i Norge. Kompetansemål i samfunnsfag - presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-talet og første halvdelen av 1900-talet, og forklare hvordan de peker fram mot samfunnet i dag - lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og karttegn. Kompetansemål i musikk: - bruke musikkens grunnelementer, symboler for besifring og akkordprogresjoner i spill på instrumenter Kompetansemål i norsk fordypning - lese og skrive tekster i ulike sjangrer, repetere forskjellen på skjønnlitteratur og saktekster. -systematisk tilegne seg ordklasser Kompetansemål i fremmedspråk - Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring - forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner - bruke grunnleggende språklige strukturer og former for tekstbinding - skrive små tekster som forteller, beskriver eller informerer

21 Kompetansemål i kroppsøving -Planlegge å lede idrettsaktiviteter sammen med medelever -Utøve tekniske ferdigheter innen svømming og livredning Kompetansemål i kunst og håndverk -Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse -Bruke egenskygge og slagskygge i tegning -Bruke grafiske teknikker i eget arbeid -Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivnings-prosess -Bruke ulike sammenføynings-teknikker i harde og myke materialer Norsk Dette blir det jobbet med på Studio i perioden: Repetisjon ordklasser og forskjellen mellom saktekst og skjønnlitteratur. Engelsk Uke 7 og 9 Uke Uke Grammatikk: Ordklasser Språket i endring, kap 8, kurs 1 og 3 Kap 5: Just fantasy? The past tense Nattens sønner, Et øye rødt. Kontekst tekster 2 Hamarkrøniken, Norske diplomer, Den lille pige med svovstikkerne Kontekst tekster 1 Kap 6: What an idea! A and an Artikkel (kurs 1 og 2, 4), referat og rapport (kurs 1-2) kap 6 Kap 6: What an idea! A and an Samfunnsfag Planeten Tellus Historie 8 (Makt og menneske) - Kap 3 - Kap 6 Geografi 8 (Makt og menneske) - Kap 4 - Kap 6 Rle Norges religionshistorie Religioner og livssyn i dag Religioner og livssyn i dag

22 Matematikk Kap 6 Tall og algebra Studieteknikk skriv ned overskriftene oppdater regelbok Kap 6 Tall og algebra Studieteknikk skriv ned overskriftene oppdater regelbok Ligninger Studieteknikk skriv ned overskriftene oppdater regelbok Natur- og miljøfag Fortsettelse med solsystemet og de andre planetene Kap.9 Forelskelse, puberteten Kap.9 Forelskelse, puberteten Kroppsøving Gjennomføre undervisningsopplegg med vekt på styrke og utholdenhet. Lærer og elever vurderer opplegg. Karaktersettes Gjennomføre undervisningsopplegg med vekt på styrke og utholdenhet. Lærer og elever vurderer opplegg. Karaktersettes Gjennomføre undervisningsopplegg med vekt på styrke og utholdenhet. Lærer og elever vurderer opplegg. Karaktersettes Svømming: Langdistanse svøm og dykk Svømming: Langdistanse svøm og dykk Musikk Musikkhistorie, 50-tallet 60-tallet 70-tallet Svømming: Langdistanse svøm og dykk Kunst og håndverk Tema: Verksted - Trash art. -Lage noe som flyr, en figur satt sammen av søppel. -Øve fri fantasi og kreativitet gjennom å skape en flyvende skulptur -Bruke ulike sammenføynings-teknikker i harde og myke materialer Spansk Kap 5. Verb Ser og Estar Tema: Tekstil sy pute med dekor, start tegne mennesket -Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivnings-prosess -Få kunnskap om menneskekroppens enkelte deler og dimensjoner gjennom tegning og overføring til stoff Kap 5. Geografi Tema: Grunnleggende tegning -Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse -Bruke egenskygge og slagskygge i tegning -Bruke grafiske teknikker i eget arbeid Repetisjon Kap1 til 5.

23 Hvor er du fra? Artikkel flertall Prøve Fransk Adjektiv. Beskrive dyrene. På torget. Handle frukt, frukt og bær. Forts farger og frukt og bær. Lage ordkort. Tysk leksjon 6/7 - kunne navn på ulike land - fortelle om St. Anton - anvende lesestrategier -føre en enkel samtale om frokost - bestille mat leksjon 7 - lesestrategier - kunne forstår enkle menyer - kunne forstå oppskrift på tomatsalat leksjon 7/8 - fortelle om egne matvaner - uttrykke enkle setninger om været, vind og årstider - skriv enkle dikt om vær og årstider Engelsk fordypning Jobbe med skriftlig engelsk Jobbe med skriftlig engelsk Beskrive bilder på engelsk Norsk fordypning UV- fag Språkleker med ordklasser Lese kriminalnoveller, avisartikler, dagbok Lage/dikte opp en av hver/flere sjangere i fellesskap muntlig- bruke rekvisitter Skrive ned en av dem etterpå Skrivekonkurranse Lære om faktabaserte tekster. Skrive leserinnlegg /artikler om selvvalgte emner Studietid (pga intensiv bruk av disse timene i uken med byggeprosjekt)

24 UKE Tema: Temamål: NATURGEOGRAFI Elevene skal lære om hvordan ulike landskap blir dannet. De skal kjenne til utvalgte steinarter og dannelsen av disse. Aktiviteter og arrangementer Kompetansemål: Uke 16: Påskeferie Uke 19: TENTAMEN -Tirsdag norsk, torsdag engelsk, fredag matematikk Kompetansemål i norsk - lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspreget på bokmål og nynorsk: diskusjonsinnlegg, formelt brev, og søknad. Kompetansemål i engelsk - bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig og kritisk måte - kommunisere via digitale medier. Kompetansemål matematikk - lære om volum og masse, finne ut og beregne volum av enkle og sammensatte figurer - kjenne til regler og omregninger i forhold til vei, fart og tid - repetisjon til tentamen - digital kompetanse lære grunnleggende ferdigheter i regneark i programmet Excel, bruke regneark som verktøy til å tegne, skrive og regne. Bruke aktiv formel, diagrammer og sortere data. - repetisjon av pensum 8.trinn Kartleggeren i matematikk Kompetansemål i naturfag - skape forståelse for vannets spesielle egenskaper og hvordan disse har påvirket utviklingen på jorda. Kompetansemål i rle - reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. Kompetansemål i samfunnsfag - fortelle om naturgrunnlaget med vekt på indre og ytre krefter på jorda, bevegelser i luftmassene, kretsløpet til vannet, vær, klima og vegetasjon, og drøfte sammenhenger mellom natur og samfunn - beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet. Kompetansemål i musikk - uttrykke og formidle refleksjon om musikk som kunst- og kulturuttrykk og som underholdnings- og forbruksvare. - gjenkjenne og beskrive musikalske stiltrekk fra improvisert musikk og rytmisk musikk. Kompetansemål i norsk fordypning - lese og skrive tekster i ulike sjangere, både skjønnlitterære og sakspreget: diskusjonsinnlegg, formelt brev og søknad.

25 -øve oppbygning av tekst som en kommunikasjonsform og metode for å lære -å øve grunnleggende menneskelige aktiviteter som å tale og å lytte Kompetansemål i fremmedspråk - Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring med det nye språket - bruke lytte-, tale-, lese-, og skrivestrategier tilpasset formålet - bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler Kompetansemål i kroppsøving -Utøve praktiske og taktiske ferdigheter i et utvalg at individuelle idretter -Utøve tekniske ferdigheter innen svømming og livredning Kompetansemål i kunst og håndverk -Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse -Bruke egenskygge og slagskygge i tegning -Bruke grafiske teknikker i eget arbeid -Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivnings-prosess -Bruke ulike sammenføynings-teknikker i harde og myke materialer Norsk Dette blir det jobbet med på Studio i perioden: Rettskriving og tekstoppbygging (med tanke på tentamen) Uke Uke Uke Skrivetrening tekstoppbygging og bruk av virkemidler. Muntlige øvelser rettskriving. Forberedelse til tentamen. Litterære virkemidler Kontekst Basisbok kap 5 kurs 2 og 3. Vi finner virkemidler i tekster vi har lest. Språkleker Litteratur Quiz Lese-konkurranse! Repetisjon av studieteknikker. Matematikk Kap 7 Volumenheter, masseenheter og vei, fart og tid. Praktisk matematikk oppgaver med vei, fart og tid. Forberedelse til tentamen Oppdater regelbok, repeter regler og oppgaver Repetisjon og tentamen Engelsk Kap 7 Watch out! Questions and denials in the past tense Kap 7 Watch out! Irregular verbs in the past Kap 8 Down under Irregular verbs Rle Filosofi Filosofi Rett og galt

26 Samfunnsfag Norge, verdens beste land å bo i? Natur- og miljøfag Kap. 7 Melkeveien Det enorme universet Samfunnskunnskap 8 (Makt og menneske) - Kap 5 - Kap 6 Geografi 8 (Makt og menneske) - Kap 5 - Kap 7 Historie 8 (Makt og menneske) - Kap 4 + Kap 7 Kap. 7 Universet stjerner Kap. 8 Vann henger sammen med alt Kroppsøving Volleyball før-test bagger og fingerslag. Baggerslag (KUN) Volleyball Baggerslag og fingerslag Regler Volleyball Server, bagger og fingerslag Taktikk, regler Musikk Svømming: Livredning og førstehjelp Finne sanger til samspill fra tallet. Svømming: Livredning og førstehjelp Egenøving Samspill/test Vurdering Test: Livredning, førstehjelp Egenøving Samspill/test Vurdering Kunst og håndverk Spansk Tema: Verksted - Trash art. -Lage noe som flyr, en figur satt sammen av søppel. -Øve fri fantasi og kreativitet gjennom å skape en flyvende skulptur -Bruke ulike sammenføynings-teknikker i harde og myke materialer Kap.6 Snakke om familien. Snakke om hvordan noe Tema: Tekstil sy pute med dekor, start tegne mennesket -Bruke symaskin og enkelt elektrisk håndverktøy i en formgivnings-prosess -Få kunnskap om menneskekroppens enkelte deler og dimensjoner gjennom tegning og overføring til stoff Kap.6 Å skrive brev Adjektivbøyning Tema: Grunnleggende tegning -Benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse -Bruke egenskygge og slagskygge i tegning -Bruke grafiske teknikker i eget arbeid Kap.7 Årstider Fødselsdag

27 ser ut. Prøve Genitiv Tysk leksjon 8 - beskrive et bildet - bli kjent med kartet over Tyskland - bruke ordbok og internett - kunne lege egen arbeidsplan i faget leksjon 9 -lære navn på ulike klær, rom og møbler -kunne handle klær -fortelle om egen bolig/eget rom -lære mye brukte hilsninger leksjon 9/10 -kunne si med enkle setninger sin egen mening om musikk -fortelle om egne ferie planer Fransk Adjektiv. Beskrive dyrene. På torget. Handle frukt, frukt og bær. Forts farger og frukt og bær. Lage ordkort. Engelsk fordypning Restaurant -lage menyer - rollespill Restaurant -lage menyer - rollespill Film og filmreview Norsk fordypning Sjangrer Skrivetrening Oppbygning av tekst Virkemidler Rettskrivning Praktisk bruk av PC, Word Forberede tentamen Nyheter på internett og i avis Høytlesning av nyhetene Muntlig plenums-diskusjon UV- fag Studietid (pga intensiv bruk av disse timene i uken med byggeprosjekt)

SANDEFJORD KOMMUNE. BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Visjon: Sammen skaper vi verdier for fremtiden gjennom kunnskap og kreativitet. Breidablikk ungdomsskole

SANDEFJORD KOMMUNE. BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Visjon: Sammen skaper vi verdier for fremtiden gjennom kunnskap og kreativitet. Breidablikk ungdomsskole Breidablikk ungdomsskole 9. trinn Årsplan 2011/12 1 Skoleåret 2011/12 Velkommen til nytt skoleår! Dette er ditt siste år på Breidablikk ungdomsskole, og tidlig på nyåret skal veien videre velges. Vi har

Detaljer

KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK

KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK KOMPETANSEMÅL 9. KLASSE FAG: MATEMATIKK TEMA/KAPITTEL Geometri kap.1 Romfigurer: terning, firkantet og trekantet prisme, sylinder, pyramide og kjegle Arealet til trekanter, firkanter, sirkler og overflaten

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Kompetansemål etter Kunnskapsløftet. Rømskog skole

Kompetansemål etter Kunnskapsløftet. Rømskog skole Kompetansemål etter Kunnskapsløftet Rømskog skole Navn: F.dato: 1 Om heftet Dette heftet inneholder alle kompetansemål for 1.-. klasse i Læreplanverket for kunnskapsløftet. Heftet gir en oversikt over

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Beautiful World, Magritte 1962 Mot sommer Uke 18-25 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK SIDE

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144 side 1 av 19 Energi og miljø Dette er et forslag til et rikt undervisningsopplegg hvor elevene får mange varierte oppgaver underveis. Elevene kan for eksempel arbeide med tekster, produsere tekster og

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Kommunal læreplan i engelsk

Kommunal læreplan i engelsk Kommunal læreplan i engelsk Utarbeidet av : Kari Gåre Gry Helstedt Håtveit Marit Vik Knudsen Anne Grete Ruhaven Hilde Sagedal Lene Sætra Tønnevold 1 Innledning Kunnskapsløftet har delt faget inn i språklæring,

Detaljer

Kommunal læreplan ENGELSK

Kommunal læreplan ENGELSK Kommunal læreplan ENGELSK Revidert utgave 2013 Utarbeidet av: Ruth Skåre Grunnøy (Holviga skole, barnetrinnet) Hilde Marcussen Svebak (Holviga skole, ungdomstrinnet) Merete Oterholt Nøstvik (Jappa skole)

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Handlingsplan for SAND SKOLE 2012-2015 VEILEDET LESING LESEPLAN. Balsfjord kommune. Sand skole et godt sted å være, for å lære. 1

Handlingsplan for SAND SKOLE 2012-2015 VEILEDET LESING LESEPLAN. Balsfjord kommune. Sand skole et godt sted å være, for å lære. 1 Handlingsplan for SAND SKOLE 2012-2015 MOT VEILEDET LESING FRONTER LESEPLAN VURDERING FOR LÆRING S and skole Balsfjord kommune 9056 Mortenhals Sand skole et godt sted å være, for å lære. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE Forpliktende helhetlig leseplan for Trysilbarnehagen og Trysilskolen 1 Innholdsfortegnelse 1. Mål for leseplanen... 3 1.1 Presisering av mål for leseplanen... 3 2.

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

IKT-plan for Notodden kommune

IKT-plan for Notodden kommune IKT-plan for Notodden kommune Kompetansemål og læringsmål for elever i grunnskolen i Notodden kommune 16.12.2011 Notodden kommune IKT-plan for grunnskolen i Notodden kommune Innledning Digitale verktøy

Detaljer

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4

INNHOLD. 6.2.1 IKT 1. trinn... 20 6.2.2 IKT 2. trinn... 21 6.2.3 IKT 3. trinn... 21 6.2.4 IKT 4. trinn... 22 1. INNLEDNING... 4 IKT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN 2011 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. DIGITAL KOMPETANSE OG DEN DIGITALE SKOLEHVERDAGEN... 5 2.1 BEHOVET FOR Å KUNNE MESTRE BRUK AV DIGITALE VERKTØY... 5 2.2 NASJONAL MÅLSETTING...

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR ELVERUM KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR ELVERUM KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR ELVERUM KOMMUNE Forpliktende helhetlig leseplan for Elverumbarnehagen og Elverumskolen Versjon 1- juni 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Mål for leseplanen... 3 1.1 Presisering av mål

Detaljer

Undervisningsopplegg for grunnskolen

Undervisningsopplegg for grunnskolen Bokmål Kulturarven Undervisningsopplegg for grunnskolen Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet - Vern gjennom bruk - KULTURARVEN Undervisningsopplegg for grunnskolen Utarbeidet av

Detaljer

MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN

MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN Prioriterte utviklingsområder på alle trinn Skriving i alle fag Ordforrådsarbeid Leseforståelse Kommentarer til planen Overgangen fra fjerde til femte trinn blir særlig sårbar

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer