Case 2: TeleMinmax AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Case 2: TeleMinmax AS"

Transkript

1 Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende nettselskaper er derfor tilfeldige og fullstendig utilsiktede) Generelt om selskapet og bransjen TeleMinmax er et relativt nystartet norsk telekommunikasjonsselskap som har hatt en kraftig vekst de siste årene, fra en sped start med bare en håndfull ansatte til nå 100 ansatte og en omsetning på over 100 millioner. Den raske veksten skyldes ikke minst at selskapet i store perioder har vært kostnadsledende på de tjenester de har tilbudt, f.eks telefonabonnementer, tellerskrittpris, osv. Dette er imidlertid en bransje med sterk konkurranse og rask teknologisk utvikling, så selskapet må stadig være på hugget for å opprettholde eller styrke sin posisjon, både mhp utvikling av nye tjenester og prisstrukturer, så vel som spesielle tilbud for å øke lojaliteten blant sine kunder. I tillegg til den norske delen av virksomheten har TeleMinmax nylig kjøpt opp et par små leverandører av mobiltelefoni i Sverige og Finland, samt en bredbåndsleverandør i Danmark. Disse drives foreløpig som temmelig adskilte datterselskaper, men det er ønske om en tettere integrasjon både for å få en billigere administrasjon og ta ut andre synergieffekter, som f.eks felles F&U-aktiviteter. Mål og utfordringer TeleMinmax har som mål å bli markedsledende ikke bare i Norge men i hele Norden, på følgende tjenester: - Mobiltelefonabonnementer og kontantkort - Mobile tjenester - Bredbåndsabonnementer og bredbåndstelefoni Med sin lave kostnad har TeleMinmax hovedfokus de første årene vært å erobre kunder fra konkurrentene. Men disse sitter selvsagt ikke stille og ser på at forretningsgrunnlaget forsvinner. Når også konkurrentene reduserer sine priser, blir fortjenestemarginene etter hvert minimale, og det er grenser for hvor lavt også TeleMinmax kan gå. Man innser derfor at man i fremtiden også vil måtte bruke en god del ressurser på å beholde de kundene man har. For å oppnå dette vil det være fordelaktig å skaffe seg bedre innsikt i hva slags kunder man faktisk har, hvilke behov disse har, hva de er fornøyd og misfornøyd med ved TeleMinmax tjenester, og hva slags nye tjenester de eventuelt kunne ønske seg. Et vanlig triks for å holde på kunder er også ulike typer lojalitetsprogrammer, slik som at man oppnår økt rabatt eller andre fordeler (f.eks gratis tilleggstjenester) ved å ha vært TeleMinmax-kunde i lang tid. Det er imidlertid usikkert akkurat hva slags lojalitetsprogrammer kunder vil være interessert i, og uansett kan man heller ikke gå så langt med rabatter eller lignende at man begynner å gå i underskudd.

2 Organisasjonsstruktur TeleMinmax har, grovt sett, følgende organisasjonsstruktur. Styre Adm.dir. Økonomi Kundeavd. F&U Nettdrift Økonomiavd. er for det første ansvarlig for kjøring av de ansattes lønn. Enkelte jobber etter fastlønn eller på timebasis, andre har et stort innslag av provisjon i lønnen sin (dette gjelder særlig telefonselgere som ringer til potensielle kunder for å få dem til å bytte til TeleMinmax). De har også ansvar for å føre firmaets regnskap, per kvartal og år, og for innbetaling av skatt. Kundeavd. har som sitt hovedfokus å skaffe nye kunder. Til dels utarbeider man i samarbeid med reklamebyråer markedsføringskampanjer i massemedia. Dels ringer man også rundt til potensielle kunder som p.t. har sine telefon- eller internettabonnementer hos andre leverandører og presenterer argumenter for hvorfor de bør bytte til TeleMinmax (hvor ikke minst lavere pris er et vanlig brukt argument). Når potensielle kunder tar kontakt må disse registreres og kredittsjekkes. For å holde kostnadene nede oppmuntrer man til at nye kunder registrerer seg på internett og selv velger der hvilke tjenester de ønsker. F&U jobber i hovedsak med utvikling av nye tjenester, særlig da for mobiltelefoner. Mange av tjenestene kan potensielt selges til alle med mobiltelefon, uavhengig av hvem de har abonnement hos, men foreløpig er det i hovedsak de med abonnement hos TeleMinmax som benytter seg av disse. Ikke alle tjenester trenger være selvutviklede, de kan også kjøpes eller leies inn fra andre tjenesteleverandører. Nettdrift har ansvar for å holde i gang både firmaets mobilnett og bredbåndsnett. I de fleste firmaer (og særlig i større firmaer) ville dette normalt vært to ulike avdelinger, men TeleMinmax mener det er et heldig valg å ha dette samlet i en avdeling da det er mye kompetanse som man kan være relevant på tvers av nettverkstypen som driftes. Nåværende situasjon mhp IT-systemer I og med at TeleMinmax er et relativt ungt firma har de potensielt en fordel i at de ikke sliter med gamle skreddersømsapplikasjoner som er vanskelige å vedlikeholde. Siden de startet som et svært lite firma, har de i utgangspunktet brukt svært enkle hjelpemidler. For eksempel har man kunderegisteret i en forholdsvis enkel Microsoft Access database, og lønn kjøres med en relativt billig standardpakke for dette formålet. Det er imidlertid snakk om at Økonomiavdelingen snart bør gå over til et mer avansert ERP-system som i så fall kanskje også bør omfatte andre deler av virksomheten, samt muligens også datterselskapene, men man ønsker da først å få avklart selskapsmodellen bedre. F&U-avdelingen bruker en del utviklingsverktøy, bl.a. Eclipse og emulatorer for forskjellige mobilplattformer, for prototyping og

3 programmering av tjenester. Nettdrift bruker nettverksinformasjonssystemer for å administrere selskapets mobilnett og bredbåndsnett. Mål for prosjektet som skal gjennomføres Hovedproblemet som ledelsen ser pr i dag er at man ikke lenger kan fortsette med en strategi som ensidig fokuserer på å ta kunder fra konkurrentene. Nå som TeleMinmax har opparbeidet seg en stor kundegruppe, må man like mye være forbedredt på å forsvare seg mot angrep fra konkurrentene gjennom tiltak for at kundene skal forbli lojale. Dette tilsier at man spesielt må se på Kundeavdelingen og hvordan denne kan skifte fokus fra ren erobring av nye kunder til en kombinasjon av dette og en bedret relasjon til eksisterende kunder. Noen sentrale målsetninger: - få bedre informasjon om hva kundene er fornøyd og misfornøyd med, evt. hva mer de kunne ønske seg som de ikke tilbys i dag (f.eks ideer til nye tjenester, som kan formidles videre til F&U) - kartlegge ulike kundeprofiler som muligens har ulike behov - analysere hvor mye ulike tjenester brukes på ulike tider av døgnet, prøve å se trender i utviklingen - få til prisstrukturer som appellerer til kundene samtidig som TeleMinmax likevel tjener penger på det - at rekruttering av nye kunder (som man jo likevel vil fortsette med) skal bli mer fokusert, slik at man oppnår en større suksessrate når man ringer rundt og anbefaler folk å skifte leverandør Samtidig innser man at dette ikke nødvendigvis kan oppnås med et ensidig fokus på prosessene internt i Kundeavd., men kan kreve en bedre integrasjon av informasjon og prosesser på tvers av flere avdelinger (Kundeavd vil f.eks trenge info fra Nettdrift for å se mønstre i kundeatferden). Hvis behovene i Økonomi-avdelingen tilsier anskaffelse av ERP, må man se på om dette også har moduler relevante for Kundeavdelingen. Man ønsker derfor først å gjennomføre et prosjekt hvor man prøver å finne ut: - hvordan bør Kundeavdelingen jobbe i fremtiden? - hva er Kundeavdelingens ideelle krav til IT-støtte (uavhengig av om dette skal løses av en standardpakke eller utvikles fra scratch)? Mer detaljert om arbeidsoppgavene i Kundeavd. Kundeavdelingen har følgende hovedarbeidsoppgaver: - kunderekruttering - kunderegistrering - kundestøtte - utvikling av prisstrukturer - utvikling av markedsføringskampanjer Fakturering av kunder og registrering av mottatt betaling gjøres i mange firmaer også av Kundeavd., men i TeleMinmax har man valgt å la Økonomiavd. gjøre dette. Kunderekruttering: Den mest vanlige måten å gjøre dette på er å ringe rundt, basert på forskjellige telefonnummerlister som man får tak i. Man prøver i størst mulig grad å sjekke at vedkommende ikke allerede er abonnent hos TeleMinmax, og det er også lite hensiktsmessig å ringe numre man har ringt til tidligere, iallfall hvis dette ikke er veldig lenge siden. Man prøver også å unngå å ringe til personer som har reservert seg mot denne typen oppringninger i Brønnøysundregisteret. Siden den som ringer ikke nødvendigvis kan huske hele

4 prisstrukturen i hodet, har man vanligvis tilgjengelig på PC-skjermen foran seg en hypertekst klikkbar prisstruktur hvor man kan navigere rundt omkring alt etter hva slags spørsmål kunden eventuelt stiller eller hva slags tjenester vedkommende måtte være mest interessert i. De fleste av slike oppringninger ender likevel med et raskt avslag fra kunden sin side. Selv om TeleMinmax fortsatt er billigere enn konkurrentene (om enn ikke så mye som før), er det mange som ikke gidder å skifte abonnement, for eksempel fordi de anser besparelsen for å være såpass liten at det ikke er verdt bryet. Gitt relativt høye personellkostnader ved kunderekruttering per telefon har man i den senere tid også forsøkt tilsvarende per epost, hvor man kan nå et stort antall personer med minimale kostnader. Dette har imidlertid også en vesentlig lavere suksessrate, da det synes enda vanskeligere å få tak i gode epostlister (dvs., lister som inneholder mottagere som har en høyere sannsynlighet for å være interessert enn gjennomsnittet). Et ønske her ville være om man kunne få eposten til å virke mer personlig, dvs. at den inneholder opplysninger ikke bare om bedre pris men også om spesielle tjenester som det kan være grunn til å tro at vedkommende er interessert i dog uten at dette personlige preget blir så voldsomt at vedkommende føler seg overvåket. Kunderegistrering: Når en person gir uttrykk for ønske om å bli kunde hos TeleMinmax (enten dette skjer ved at kunden tar kontakt på eget initiativ, eller ved at kunden blir kontaktet av en telefonselger), må vedkommende registreres med navn og adresse, hvilke tjenester som ønskes, hvilken pris som er avtalt, hvordan det skal betales (for eksempel avtalegiro, e-faktura, vanlig faktura på epost, vanlig faktura på papir, kredittkort, ), hvilket telefonnummer kunden skal få (eller eventuelt om et eksisterende nummer skal overføres fra en annen leverandør) osv. Det tas også kontakt med et inkassobyrå for å gjøre en kredittsjekk av kunden, med mindre dette er en eksisterende kunde som nå bestiller tilleggstjenester, eller av andre grunner en person som man allerede har kredittsjekket de siste 2 år. Når alt er OK, blir kundens abonnement igangsatt og evt. nødvendige komponenter tilsendt (f.eks SIM-kort hvis mobilabonnement, ruter og kabler hvis bredbåndsabonnement), sammen med skriftlig informasjon om hvordan utstyret skal kobles opp / brukes. Samtidig må man sende info til Økonomiavd. om det inngåtte abonnementet, slik at de kan sette i gang med fakturering. Kundestøtte dreier seg om å besvare spørsmål og eventuelle klager fra eksisterende kunder, herunder klager på fakturaer, at tjenester ikke har vært tilgjengelige eller ikke virker, problemer med å få kontakt med nettet, osv. For å gjøre dette trenger den aktuelle personen å få opp informasjon om kundens avtale (hva slags tjenester abonneres det på, til hvilken avtalt pris), forbruk (f.eks av tellerskritt, fra driftsavdelingen) og hva slags faktura som er sendt (fra Økonomiavd.). Et problem i Kundestøtte har vært at operatøren ikke klarer å få fram denne informasjonen på skjermen (eller iallfall ikke raskt nok), slik at man ofte blir nødt til å avtale å ringe kunden tilbake i stedet som nok føles mindre tilfredsstillende for kunden. En del kundestøttehenvendelser kommer også inn via nettet; her er det naturlig nok mer akseptert blant kundene at det tar litt tid før man får svar. De fleste foretrekker likevel foreløpig å bruke telefon. Utvikling av prisstrukturer: TeleMinmax har en rekke forskjellige prisstrukturer. Noen opererer med lav eller ingen abonnementsavgift men til gjengjeld dyrere ringetid, andre motsatt med en høyere fastavgift kombinert med lavere ringepris. Enkelte abonnementer tilbys også i samarbeid med elektronikk-kjeder i samband med salg av mobiltelefoner og datautstyr, typisk vil TeleMinmax da sponse en del av salgsprisen for utstyret mot at kjøperen binder seg til et TeleMinmax-abonnement for en viss periode. Dessuten tilbyr man selvsagt kontantkort. Prisstrukturene (og de konkrete prisene) tas opp til revurdering med jevne mellomrom, og etter hvert som konkurransen i bransjen har hardnet til, har man sett det

5 nødvendig å gjøre endringer oftere enn tidligere. Disse vurderingene baserer seg på diverse forskjellige typer informasjon og analyser: - konkurrentenes priser, som man stadig må holde øye med - hvilke av prisstrukturene som viser økende vs. synkende popularitet blant kundene - kostnadene av tjenestene det gjelder (bør helst gå med overskudd), her trenger man info fra Nettdrift og Økonomi Mhp sponsing av mobilapparater mot binding til abonnement, eller også sponsing av PC er mot binding til bredbåndsabonnement, er også et viktig spørsmål hvor mye man skal sponse og hvilke utstyrsmodeller man skal satse på. Markedsføring: Her er det primært to oppgaver som gjøres: bestilling av markedsundersøkelser, og utarbeidelse av reklamekampanjer. Dette er mer frikoblet fra de øvrige arbeidsoppgavene og gjøres av personell med spesiell ekspertise på dette. Det er imidlertid likevel et nært samarbeid mellom oppgaver knyttet til markedsføring og prisstrukturer, da det er viktig å gå for prisstrukturer som er lette å markedsføre. Roller for intervju Stine / Stein sjef for Kundeavd. S sitt ansvar er å sørge for at avdelingen til enhver tid har mange nok ansatte til å løse sine oppgaver (en del av jobbene, særlig som telefonselger, har relativt stor gjennomtrekk og løses i stor grad av deltids / midlertidig ansatte / vikarer), samt å lede og koordinere arbeidet som foregår. Har vært med i firmaet siden starten, er noe desillusjonert fordi arbeidet i Kundeavd som følge av firmaets raske vekst har utviklet seg til mer rutinepreget enn det som var tilfelle i den tidlige gründerperioden. Føler dessuten at en del av arbeidet som gjøres under hans ledelse har preg av å mase på folk (ikke minst det å ringe til potensielle kunder, hvorav de fleste bare er negative / irriterte, selv om S selv ikke foretar denne typen telefonsamtaler). En av de arbeidsoppgaver S bruker mest tid på er vurdering og revurdering av prisstrukturer. Kunne imidlertid ønske seg en enda mer visjonær og langsiktig rolle for Kundeavdelingen, gjerne i tettere samarbeid med F&U. Han vil underbygge dette synet som følger: - ansatte i Kundeavdelingen er de som er i direkte kontakt både med eksisterende og potensielle kunder. Således mottar avdelingens ansatte en masse input om folks preferanser, for eksempel o Hva klager kundene på, hva er de misfornøyde med, hva kan de eventuelt tenke seg av tjenester (eller kvalitet) som de ikke får? o Hva slags grunner oppgir ikke-kunder til at de ikke ønsker å bytte til TeleMinmax? Hva gjør at de er fornøyd med sitt nåværende abonnement? - Denne informasjonen blir imidlertid ikke innsamlet på noen systematisk måte, men forblir hovedsakelig i de ansattes hoder (og at en del av disse dessuten er vikarer, gjør at den dessuten fort forsvinner ut døra). For eksempel fokuserer en telefonselger ensidig på å få den potensielle kunden til å si ja som vil gi den etterlengtede provisjonen og hvis dette mislykkes er samtalen uinteressant og man går fort videre til neste. Muligens kunne det vært noe å hente her ved å registrere erfaringer fra samtalene (f.eks hvorfor ble det nei?) hvis det fantes effektiv støtte for å gjøre dette slik at det ikke vesentlig reduserte effektiviteten i selve rekrutteringsarbeidet. Tilsvarende fokuserer kundestøtte naturlig nok på å løse kundens problem eller besvare kundens spørsmål så fort som mulig, men igjen kunne det også ha vært interessant å registrere informasjonen på en mer systematisk måte. Kanskje kan det også være verdt et ekstra halvminutt på telefonen å finne ut også hva kunden er

6 fornøyd med, eller hva han kunne tenke seg av tilleggstjenester (når man likevel har en kunde på tråden) heller enn å bare fokusere på et kortsiktig teknisk problem? - Hvis Kundeavdelingen fikk til en mer systematisk innsamling av informasjon, ville dette kunne bli en glimrende input til F&U, for eksempel om ideer til nye tjenester som kundene kunne ønske seg. Etter S sin mening vil bl.a. et avansert CRM-system (Customer Relationship Management) være nødvendig for at Kundeavdelingen kan forbedre seg i denne retningen. S har imidlertid møtt motbør mhp å overbevise styret og adm.dir. om at dette vil være en fornuftig bruk av penger, og har gått med på at man først må se på hvordan man kan forbedre prosessene knyttet til salg og kundestøtte og deretter må velge teknologi ut fra hva som passer til målsetningene. Tony / Tonya selger T sin jobb består i all hovedsak i å ringe rundt til potensielle kunder og prøve å overtale dem til å bytte til TeleMinmax. Som input brukes lister av telefonnumre, hvor en liste inneholder de man skal ringe til denne må så dobbeltsjekkes mot lister over de man ikke skal ringe til (fordi de har reservert seg, fordi de allerede er TeleMinmax-abonneneter, eller fordi man har ringt til dem relativt nylig). Som en av de mer erfarne selgerne klarer T å gjøre dette relativt effektivt, men syns likevel det er latterlig primitivt at denne sjekkingen ikke er gjort automatisk, slik at man bare behøver å forholde seg til en liste med nummer som skal ringes, hvor de som ikke skal ringes er luket bort. For hver oppringning må resultatet registreres, det fins i hovedsak tre mulige utfall: - Negativt svar: den oppringte ønsker ikke noe TeleMinmax-abonnement - Intet/uklart svar: nummeret bør ringes igjen senere. Dette kan enten skyldes at ingen tok telefonen, eller at vedkommende som tok telefonen ikke var i stand til å svare på forespørselen (f.eks barn), eller at vedkommende viste en viss grad av interesse, men måtte tenke mer på saken. - Positivt svar: den oppringte ønsker abonnement. I så fall prøver man å inngå avtalen på direkten, dvs samtalen går over til en kunderegistrering, hvor man da må taste inn personalia, hvilke tjenester som ønskes, hvorvidt et eksisterende abonnement skal flyttes, osv. I noen tilfeller har kunden imidlertid ikke tid til å inngå avtalen helt med det samme (eller trenger å se nøyere igjennom de alternative tilbudene før en beslutning kan tas). I så fall vil T likevel registrere denne henvendelsen som Negativt svar, men i tillegg skrive opp nummeret på en egen manuell papirliste for å huske å ringe det opp senere. Bakgrunnen for dette er at T ved en del tidligere anledninger har opplevd at nummer som ble registrert som uklart svar i databasen senere ble tatt av andre selgere, som da innkasserte provisjonen for den aktuelle kunden (siden provisjon gis for selve bestillingen), enda det i utgangspunktet var T som overtalte kunden til å bytte abonnement. På grunn av den provisjonsbaserte betalingen og stor gjennomtrekk som gjør at mange av selgerne slett ikke kjenner hverandre, er det et relativt kompetitivt miljø med lav gruppelojalitet. Ulempen med disse manuelle listene (og T antar at denne teknikken brukes av de fleste andre selgerne også) er selvsagt hvis man roter dem bort, eller hvis vedkommende plutselig slutter og da ikke videreformidler sin liste til andre, slik at en del personer som potensielt var positive til å bytte abonnement likevel går i glemmeboka som negative. T har hørt om S sine visjoner om å registrere mer informasjon når man likevel snakker med potensielle kunder, men er tvilende til at dette vil gi noe særlig utbytte. For det første er de fleste som blir oppringt negative og ønsker bare å avslutte samtalen raskest mulig. For det andre kan hun ikke se noe incentiv i å gjøre tilleggsarbeid som ikke øker

7 provisjonen man får inn men kanskje tvert imot gjør at man jobber senere og får mindre provisjon. Inga / Inge IT-ansvarlig ved Kundeavd. I begynte i utgangspunktet som en vanlig telefonselger i bedriften, men hadde en del ITkompetanse. Dette gjorde at I til stadighet ble spurt av kollegaer om hjelp til det ene og andre i forbindelse med bruk av datamaskiner. På grunn av bedriftens raske vekst i starten ble det fort klart at man trengte en database for å ta vare på kunderegisteret, og det var I som laget Access-databasen for dette. Ledelsen var svært fornøyd med dette og forfremmet han derfor til IT-ansvarlig ved Kundeavd. (firmaet har ingen egen IT-avdeling, men ved Nettverksdrift-avdelingen fins det selvsagt en rekke personer med forskjellige former for IT-kompentanse). I s sentrale arbeidsoppgave nå er å vedlikeholde denne Access-applikasjonen, og bruker en god del tid på å prøve å utvide den med ny funksjonalitet, samt gjøre brukergrensesnittet enklere. For det meste gjøres dette etter en temmelig ad hoc prosess, men etter nylig å ha tatt et kurs i Software Engineering prøver I også å kjøre en mer strukturert vedlikeholdsprosess hvor brukere kan komme med change requests som I deretter vurderer mhp fordeler og ulemper. Hvis en change request finnes interessant, kommuniserer I denne til alle andre som kan bli berørt av den og mottar eventuelle svar om endringen er ønskelig eller ikke. Etter dette gjøres en ny analyse og til slutt en beslutning om det skal gjennomføres eller ikke. Et mer administrativt gjøremål er å sette opp nye brukere med brukernavn og passord til Kundeavdelingens datasystem, dette må gjøres ganske ofte på grunn av den store gjennomtrekken av ansatte. I tillegg sysler I med et tilsvarende Access-basert system som skal understøtte ringingen til potensielle kunder, muligens også med et web-grensesnitt som kan gjøre det lettere for selgere å jobbe hjemme eller andre steder fra. Dette kan også gjøres nå, men i så fall må de skrive ut papirlister over de numrene de skal ringe i den aktuelle perioden og ta med seg disse, deretter registrere ja og nei når de kommer tilbake til avdelingen. Hvis ledig tid bistår I gjerne med punchingen av resultater fra slike papirlister, slik at de aktuelle selgerne kan vie seg til nye salgsoppgaver. I er oppmerksom på S sitt ønske om et CRM-system, men er skeptisk til dette, blant annet fordi denne typen system kanskje vil underminere behovet for de små utviklingsoppgavene som I til stadighet holder på med. Kari / Karl Kundestøtte-operatør K sin jobb består i å svare på henvendelser fra kunder, enten med spørsmål eller klager. Klager er typisk på fakturaer som man mener er for høye, ikke minst gjelder dette tilfeller hvor det er ringt til obskure telefonnumre med høy minuttpris. De fleste tilfeller skyldes forhold hos kunden (f.eks at kunden selv har ringt et nummer som han ikke visste var så dyrt, eller at noen andre f.eks barn har brukt kundens telefon), men noen ganger kan det også være tastefeil i faktureringen. I noen tilfeller handler klager også om at tjenester ikke har vært tilgjengelig, eller at vedkommende har hørt at andre er blitt tilbudt en enda billigere pris for samme tjeneste fra NettMinmax (siden prisene jo varierer). Som nevnt tidligere er det av og til et problem for K at ikke all den nødvendige infoen finnes eller kommer opp på skjermen raskt nok, slik at man ikke er i stand til å besvare kundens forespørsel på en fullt ut tilfredsstillende måte. K har derfor et sterkt ønske om et bedre integrert datasystem. K ser også for seg at det kunne ha vært nyttig med deling av erfaringer mellom kundestøttepersonell i TeleMinmax og de øvrige nordiske datterselskapene, da henvendelser fra kunder sannsynligvis vil dreie seg om lignende temaer i datterselskapene også.

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem ANNONSEBILAG SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 1 Jon har ny telefon og nytt abonnement fra annen leverandør enn Grete

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8

Innovasjon. CreditInform tar grep side 2. side 4. Tillit som konkurransefortrinn... side 6. Kredittinformasjon på web... side 8 ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 4, 2006 CONNECTED Innovasjon - Innovasjon er nøkkelen til konkurransedyktighet. Uten at du utvikler deg, blir du før eller siden forbigått, sier Toril Mølmen,

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE Fire veier til vekst # 4 Ekspandere i nye markeder Med tilstedeværelse i 88

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler

CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler CREW en kasseringsmanual for bibliotek Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Jannicke Røgler OBS! Ikke endelig versjon!!! Buskerud fylkesbibliotek Drammen, våren 2011 CREW: En kasseringsmanual

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer