Case 2: TeleMinmax AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Case 2: TeleMinmax AS"

Transkript

1 Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende nettselskaper er derfor tilfeldige og fullstendig utilsiktede) Generelt om selskapet og bransjen TeleMinmax er et relativt nystartet norsk telekommunikasjonsselskap som har hatt en kraftig vekst de siste årene, fra en sped start med bare en håndfull ansatte til nå 100 ansatte og en omsetning på over 100 millioner. Den raske veksten skyldes ikke minst at selskapet i store perioder har vært kostnadsledende på de tjenester de har tilbudt, f.eks telefonabonnementer, tellerskrittpris, osv. Dette er imidlertid en bransje med sterk konkurranse og rask teknologisk utvikling, så selskapet må stadig være på hugget for å opprettholde eller styrke sin posisjon, både mhp utvikling av nye tjenester og prisstrukturer, så vel som spesielle tilbud for å øke lojaliteten blant sine kunder. I tillegg til den norske delen av virksomheten har TeleMinmax nylig kjøpt opp et par små leverandører av mobiltelefoni i Sverige og Finland, samt en bredbåndsleverandør i Danmark. Disse drives foreløpig som temmelig adskilte datterselskaper, men det er ønske om en tettere integrasjon både for å få en billigere administrasjon og ta ut andre synergieffekter, som f.eks felles F&U-aktiviteter. Mål og utfordringer TeleMinmax har som mål å bli markedsledende ikke bare i Norge men i hele Norden, på følgende tjenester: - Mobiltelefonabonnementer og kontantkort - Mobile tjenester - Bredbåndsabonnementer og bredbåndstelefoni Med sin lave kostnad har TeleMinmax hovedfokus de første årene vært å erobre kunder fra konkurrentene. Men disse sitter selvsagt ikke stille og ser på at forretningsgrunnlaget forsvinner. Når også konkurrentene reduserer sine priser, blir fortjenestemarginene etter hvert minimale, og det er grenser for hvor lavt også TeleMinmax kan gå. Man innser derfor at man i fremtiden også vil måtte bruke en god del ressurser på å beholde de kundene man har. For å oppnå dette vil det være fordelaktig å skaffe seg bedre innsikt i hva slags kunder man faktisk har, hvilke behov disse har, hva de er fornøyd og misfornøyd med ved TeleMinmax tjenester, og hva slags nye tjenester de eventuelt kunne ønske seg. Et vanlig triks for å holde på kunder er også ulike typer lojalitetsprogrammer, slik som at man oppnår økt rabatt eller andre fordeler (f.eks gratis tilleggstjenester) ved å ha vært TeleMinmax-kunde i lang tid. Det er imidlertid usikkert akkurat hva slags lojalitetsprogrammer kunder vil være interessert i, og uansett kan man heller ikke gå så langt med rabatter eller lignende at man begynner å gå i underskudd.

2 Organisasjonsstruktur TeleMinmax har, grovt sett, følgende organisasjonsstruktur. Styre Adm.dir. Økonomi Kundeavd. F&U Nettdrift Økonomiavd. er for det første ansvarlig for kjøring av de ansattes lønn. Enkelte jobber etter fastlønn eller på timebasis, andre har et stort innslag av provisjon i lønnen sin (dette gjelder særlig telefonselgere som ringer til potensielle kunder for å få dem til å bytte til TeleMinmax). De har også ansvar for å føre firmaets regnskap, per kvartal og år, og for innbetaling av skatt. Kundeavd. har som sitt hovedfokus å skaffe nye kunder. Til dels utarbeider man i samarbeid med reklamebyråer markedsføringskampanjer i massemedia. Dels ringer man også rundt til potensielle kunder som p.t. har sine telefon- eller internettabonnementer hos andre leverandører og presenterer argumenter for hvorfor de bør bytte til TeleMinmax (hvor ikke minst lavere pris er et vanlig brukt argument). Når potensielle kunder tar kontakt må disse registreres og kredittsjekkes. For å holde kostnadene nede oppmuntrer man til at nye kunder registrerer seg på internett og selv velger der hvilke tjenester de ønsker. F&U jobber i hovedsak med utvikling av nye tjenester, særlig da for mobiltelefoner. Mange av tjenestene kan potensielt selges til alle med mobiltelefon, uavhengig av hvem de har abonnement hos, men foreløpig er det i hovedsak de med abonnement hos TeleMinmax som benytter seg av disse. Ikke alle tjenester trenger være selvutviklede, de kan også kjøpes eller leies inn fra andre tjenesteleverandører. Nettdrift har ansvar for å holde i gang både firmaets mobilnett og bredbåndsnett. I de fleste firmaer (og særlig i større firmaer) ville dette normalt vært to ulike avdelinger, men TeleMinmax mener det er et heldig valg å ha dette samlet i en avdeling da det er mye kompetanse som man kan være relevant på tvers av nettverkstypen som driftes. Nåværende situasjon mhp IT-systemer I og med at TeleMinmax er et relativt ungt firma har de potensielt en fordel i at de ikke sliter med gamle skreddersømsapplikasjoner som er vanskelige å vedlikeholde. Siden de startet som et svært lite firma, har de i utgangspunktet brukt svært enkle hjelpemidler. For eksempel har man kunderegisteret i en forholdsvis enkel Microsoft Access database, og lønn kjøres med en relativt billig standardpakke for dette formålet. Det er imidlertid snakk om at Økonomiavdelingen snart bør gå over til et mer avansert ERP-system som i så fall kanskje også bør omfatte andre deler av virksomheten, samt muligens også datterselskapene, men man ønsker da først å få avklart selskapsmodellen bedre. F&U-avdelingen bruker en del utviklingsverktøy, bl.a. Eclipse og emulatorer for forskjellige mobilplattformer, for prototyping og

3 programmering av tjenester. Nettdrift bruker nettverksinformasjonssystemer for å administrere selskapets mobilnett og bredbåndsnett. Mål for prosjektet som skal gjennomføres Hovedproblemet som ledelsen ser pr i dag er at man ikke lenger kan fortsette med en strategi som ensidig fokuserer på å ta kunder fra konkurrentene. Nå som TeleMinmax har opparbeidet seg en stor kundegruppe, må man like mye være forbedredt på å forsvare seg mot angrep fra konkurrentene gjennom tiltak for at kundene skal forbli lojale. Dette tilsier at man spesielt må se på Kundeavdelingen og hvordan denne kan skifte fokus fra ren erobring av nye kunder til en kombinasjon av dette og en bedret relasjon til eksisterende kunder. Noen sentrale målsetninger: - få bedre informasjon om hva kundene er fornøyd og misfornøyd med, evt. hva mer de kunne ønske seg som de ikke tilbys i dag (f.eks ideer til nye tjenester, som kan formidles videre til F&U) - kartlegge ulike kundeprofiler som muligens har ulike behov - analysere hvor mye ulike tjenester brukes på ulike tider av døgnet, prøve å se trender i utviklingen - få til prisstrukturer som appellerer til kundene samtidig som TeleMinmax likevel tjener penger på det - at rekruttering av nye kunder (som man jo likevel vil fortsette med) skal bli mer fokusert, slik at man oppnår en større suksessrate når man ringer rundt og anbefaler folk å skifte leverandør Samtidig innser man at dette ikke nødvendigvis kan oppnås med et ensidig fokus på prosessene internt i Kundeavd., men kan kreve en bedre integrasjon av informasjon og prosesser på tvers av flere avdelinger (Kundeavd vil f.eks trenge info fra Nettdrift for å se mønstre i kundeatferden). Hvis behovene i Økonomi-avdelingen tilsier anskaffelse av ERP, må man se på om dette også har moduler relevante for Kundeavdelingen. Man ønsker derfor først å gjennomføre et prosjekt hvor man prøver å finne ut: - hvordan bør Kundeavdelingen jobbe i fremtiden? - hva er Kundeavdelingens ideelle krav til IT-støtte (uavhengig av om dette skal løses av en standardpakke eller utvikles fra scratch)? Mer detaljert om arbeidsoppgavene i Kundeavd. Kundeavdelingen har følgende hovedarbeidsoppgaver: - kunderekruttering - kunderegistrering - kundestøtte - utvikling av prisstrukturer - utvikling av markedsføringskampanjer Fakturering av kunder og registrering av mottatt betaling gjøres i mange firmaer også av Kundeavd., men i TeleMinmax har man valgt å la Økonomiavd. gjøre dette. Kunderekruttering: Den mest vanlige måten å gjøre dette på er å ringe rundt, basert på forskjellige telefonnummerlister som man får tak i. Man prøver i størst mulig grad å sjekke at vedkommende ikke allerede er abonnent hos TeleMinmax, og det er også lite hensiktsmessig å ringe numre man har ringt til tidligere, iallfall hvis dette ikke er veldig lenge siden. Man prøver også å unngå å ringe til personer som har reservert seg mot denne typen oppringninger i Brønnøysundregisteret. Siden den som ringer ikke nødvendigvis kan huske hele

4 prisstrukturen i hodet, har man vanligvis tilgjengelig på PC-skjermen foran seg en hypertekst klikkbar prisstruktur hvor man kan navigere rundt omkring alt etter hva slags spørsmål kunden eventuelt stiller eller hva slags tjenester vedkommende måtte være mest interessert i. De fleste av slike oppringninger ender likevel med et raskt avslag fra kunden sin side. Selv om TeleMinmax fortsatt er billigere enn konkurrentene (om enn ikke så mye som før), er det mange som ikke gidder å skifte abonnement, for eksempel fordi de anser besparelsen for å være såpass liten at det ikke er verdt bryet. Gitt relativt høye personellkostnader ved kunderekruttering per telefon har man i den senere tid også forsøkt tilsvarende per epost, hvor man kan nå et stort antall personer med minimale kostnader. Dette har imidlertid også en vesentlig lavere suksessrate, da det synes enda vanskeligere å få tak i gode epostlister (dvs., lister som inneholder mottagere som har en høyere sannsynlighet for å være interessert enn gjennomsnittet). Et ønske her ville være om man kunne få eposten til å virke mer personlig, dvs. at den inneholder opplysninger ikke bare om bedre pris men også om spesielle tjenester som det kan være grunn til å tro at vedkommende er interessert i dog uten at dette personlige preget blir så voldsomt at vedkommende føler seg overvåket. Kunderegistrering: Når en person gir uttrykk for ønske om å bli kunde hos TeleMinmax (enten dette skjer ved at kunden tar kontakt på eget initiativ, eller ved at kunden blir kontaktet av en telefonselger), må vedkommende registreres med navn og adresse, hvilke tjenester som ønskes, hvilken pris som er avtalt, hvordan det skal betales (for eksempel avtalegiro, e-faktura, vanlig faktura på epost, vanlig faktura på papir, kredittkort, ), hvilket telefonnummer kunden skal få (eller eventuelt om et eksisterende nummer skal overføres fra en annen leverandør) osv. Det tas også kontakt med et inkassobyrå for å gjøre en kredittsjekk av kunden, med mindre dette er en eksisterende kunde som nå bestiller tilleggstjenester, eller av andre grunner en person som man allerede har kredittsjekket de siste 2 år. Når alt er OK, blir kundens abonnement igangsatt og evt. nødvendige komponenter tilsendt (f.eks SIM-kort hvis mobilabonnement, ruter og kabler hvis bredbåndsabonnement), sammen med skriftlig informasjon om hvordan utstyret skal kobles opp / brukes. Samtidig må man sende info til Økonomiavd. om det inngåtte abonnementet, slik at de kan sette i gang med fakturering. Kundestøtte dreier seg om å besvare spørsmål og eventuelle klager fra eksisterende kunder, herunder klager på fakturaer, at tjenester ikke har vært tilgjengelige eller ikke virker, problemer med å få kontakt med nettet, osv. For å gjøre dette trenger den aktuelle personen å få opp informasjon om kundens avtale (hva slags tjenester abonneres det på, til hvilken avtalt pris), forbruk (f.eks av tellerskritt, fra driftsavdelingen) og hva slags faktura som er sendt (fra Økonomiavd.). Et problem i Kundestøtte har vært at operatøren ikke klarer å få fram denne informasjonen på skjermen (eller iallfall ikke raskt nok), slik at man ofte blir nødt til å avtale å ringe kunden tilbake i stedet som nok føles mindre tilfredsstillende for kunden. En del kundestøttehenvendelser kommer også inn via nettet; her er det naturlig nok mer akseptert blant kundene at det tar litt tid før man får svar. De fleste foretrekker likevel foreløpig å bruke telefon. Utvikling av prisstrukturer: TeleMinmax har en rekke forskjellige prisstrukturer. Noen opererer med lav eller ingen abonnementsavgift men til gjengjeld dyrere ringetid, andre motsatt med en høyere fastavgift kombinert med lavere ringepris. Enkelte abonnementer tilbys også i samarbeid med elektronikk-kjeder i samband med salg av mobiltelefoner og datautstyr, typisk vil TeleMinmax da sponse en del av salgsprisen for utstyret mot at kjøperen binder seg til et TeleMinmax-abonnement for en viss periode. Dessuten tilbyr man selvsagt kontantkort. Prisstrukturene (og de konkrete prisene) tas opp til revurdering med jevne mellomrom, og etter hvert som konkurransen i bransjen har hardnet til, har man sett det

5 nødvendig å gjøre endringer oftere enn tidligere. Disse vurderingene baserer seg på diverse forskjellige typer informasjon og analyser: - konkurrentenes priser, som man stadig må holde øye med - hvilke av prisstrukturene som viser økende vs. synkende popularitet blant kundene - kostnadene av tjenestene det gjelder (bør helst gå med overskudd), her trenger man info fra Nettdrift og Økonomi Mhp sponsing av mobilapparater mot binding til abonnement, eller også sponsing av PC er mot binding til bredbåndsabonnement, er også et viktig spørsmål hvor mye man skal sponse og hvilke utstyrsmodeller man skal satse på. Markedsføring: Her er det primært to oppgaver som gjøres: bestilling av markedsundersøkelser, og utarbeidelse av reklamekampanjer. Dette er mer frikoblet fra de øvrige arbeidsoppgavene og gjøres av personell med spesiell ekspertise på dette. Det er imidlertid likevel et nært samarbeid mellom oppgaver knyttet til markedsføring og prisstrukturer, da det er viktig å gå for prisstrukturer som er lette å markedsføre. Roller for intervju Stine / Stein sjef for Kundeavd. S sitt ansvar er å sørge for at avdelingen til enhver tid har mange nok ansatte til å løse sine oppgaver (en del av jobbene, særlig som telefonselger, har relativt stor gjennomtrekk og løses i stor grad av deltids / midlertidig ansatte / vikarer), samt å lede og koordinere arbeidet som foregår. Har vært med i firmaet siden starten, er noe desillusjonert fordi arbeidet i Kundeavd som følge av firmaets raske vekst har utviklet seg til mer rutinepreget enn det som var tilfelle i den tidlige gründerperioden. Føler dessuten at en del av arbeidet som gjøres under hans ledelse har preg av å mase på folk (ikke minst det å ringe til potensielle kunder, hvorav de fleste bare er negative / irriterte, selv om S selv ikke foretar denne typen telefonsamtaler). En av de arbeidsoppgaver S bruker mest tid på er vurdering og revurdering av prisstrukturer. Kunne imidlertid ønske seg en enda mer visjonær og langsiktig rolle for Kundeavdelingen, gjerne i tettere samarbeid med F&U. Han vil underbygge dette synet som følger: - ansatte i Kundeavdelingen er de som er i direkte kontakt både med eksisterende og potensielle kunder. Således mottar avdelingens ansatte en masse input om folks preferanser, for eksempel o Hva klager kundene på, hva er de misfornøyde med, hva kan de eventuelt tenke seg av tjenester (eller kvalitet) som de ikke får? o Hva slags grunner oppgir ikke-kunder til at de ikke ønsker å bytte til TeleMinmax? Hva gjør at de er fornøyd med sitt nåværende abonnement? - Denne informasjonen blir imidlertid ikke innsamlet på noen systematisk måte, men forblir hovedsakelig i de ansattes hoder (og at en del av disse dessuten er vikarer, gjør at den dessuten fort forsvinner ut døra). For eksempel fokuserer en telefonselger ensidig på å få den potensielle kunden til å si ja som vil gi den etterlengtede provisjonen og hvis dette mislykkes er samtalen uinteressant og man går fort videre til neste. Muligens kunne det vært noe å hente her ved å registrere erfaringer fra samtalene (f.eks hvorfor ble det nei?) hvis det fantes effektiv støtte for å gjøre dette slik at det ikke vesentlig reduserte effektiviteten i selve rekrutteringsarbeidet. Tilsvarende fokuserer kundestøtte naturlig nok på å løse kundens problem eller besvare kundens spørsmål så fort som mulig, men igjen kunne det også ha vært interessant å registrere informasjonen på en mer systematisk måte. Kanskje kan det også være verdt et ekstra halvminutt på telefonen å finne ut også hva kunden er

6 fornøyd med, eller hva han kunne tenke seg av tilleggstjenester (når man likevel har en kunde på tråden) heller enn å bare fokusere på et kortsiktig teknisk problem? - Hvis Kundeavdelingen fikk til en mer systematisk innsamling av informasjon, ville dette kunne bli en glimrende input til F&U, for eksempel om ideer til nye tjenester som kundene kunne ønske seg. Etter S sin mening vil bl.a. et avansert CRM-system (Customer Relationship Management) være nødvendig for at Kundeavdelingen kan forbedre seg i denne retningen. S har imidlertid møtt motbør mhp å overbevise styret og adm.dir. om at dette vil være en fornuftig bruk av penger, og har gått med på at man først må se på hvordan man kan forbedre prosessene knyttet til salg og kundestøtte og deretter må velge teknologi ut fra hva som passer til målsetningene. Tony / Tonya selger T sin jobb består i all hovedsak i å ringe rundt til potensielle kunder og prøve å overtale dem til å bytte til TeleMinmax. Som input brukes lister av telefonnumre, hvor en liste inneholder de man skal ringe til denne må så dobbeltsjekkes mot lister over de man ikke skal ringe til (fordi de har reservert seg, fordi de allerede er TeleMinmax-abonneneter, eller fordi man har ringt til dem relativt nylig). Som en av de mer erfarne selgerne klarer T å gjøre dette relativt effektivt, men syns likevel det er latterlig primitivt at denne sjekkingen ikke er gjort automatisk, slik at man bare behøver å forholde seg til en liste med nummer som skal ringes, hvor de som ikke skal ringes er luket bort. For hver oppringning må resultatet registreres, det fins i hovedsak tre mulige utfall: - Negativt svar: den oppringte ønsker ikke noe TeleMinmax-abonnement - Intet/uklart svar: nummeret bør ringes igjen senere. Dette kan enten skyldes at ingen tok telefonen, eller at vedkommende som tok telefonen ikke var i stand til å svare på forespørselen (f.eks barn), eller at vedkommende viste en viss grad av interesse, men måtte tenke mer på saken. - Positivt svar: den oppringte ønsker abonnement. I så fall prøver man å inngå avtalen på direkten, dvs samtalen går over til en kunderegistrering, hvor man da må taste inn personalia, hvilke tjenester som ønskes, hvorvidt et eksisterende abonnement skal flyttes, osv. I noen tilfeller har kunden imidlertid ikke tid til å inngå avtalen helt med det samme (eller trenger å se nøyere igjennom de alternative tilbudene før en beslutning kan tas). I så fall vil T likevel registrere denne henvendelsen som Negativt svar, men i tillegg skrive opp nummeret på en egen manuell papirliste for å huske å ringe det opp senere. Bakgrunnen for dette er at T ved en del tidligere anledninger har opplevd at nummer som ble registrert som uklart svar i databasen senere ble tatt av andre selgere, som da innkasserte provisjonen for den aktuelle kunden (siden provisjon gis for selve bestillingen), enda det i utgangspunktet var T som overtalte kunden til å bytte abonnement. På grunn av den provisjonsbaserte betalingen og stor gjennomtrekk som gjør at mange av selgerne slett ikke kjenner hverandre, er det et relativt kompetitivt miljø med lav gruppelojalitet. Ulempen med disse manuelle listene (og T antar at denne teknikken brukes av de fleste andre selgerne også) er selvsagt hvis man roter dem bort, eller hvis vedkommende plutselig slutter og da ikke videreformidler sin liste til andre, slik at en del personer som potensielt var positive til å bytte abonnement likevel går i glemmeboka som negative. T har hørt om S sine visjoner om å registrere mer informasjon når man likevel snakker med potensielle kunder, men er tvilende til at dette vil gi noe særlig utbytte. For det første er de fleste som blir oppringt negative og ønsker bare å avslutte samtalen raskest mulig. For det andre kan hun ikke se noe incentiv i å gjøre tilleggsarbeid som ikke øker

7 provisjonen man får inn men kanskje tvert imot gjør at man jobber senere og får mindre provisjon. Inga / Inge IT-ansvarlig ved Kundeavd. I begynte i utgangspunktet som en vanlig telefonselger i bedriften, men hadde en del ITkompetanse. Dette gjorde at I til stadighet ble spurt av kollegaer om hjelp til det ene og andre i forbindelse med bruk av datamaskiner. På grunn av bedriftens raske vekst i starten ble det fort klart at man trengte en database for å ta vare på kunderegisteret, og det var I som laget Access-databasen for dette. Ledelsen var svært fornøyd med dette og forfremmet han derfor til IT-ansvarlig ved Kundeavd. (firmaet har ingen egen IT-avdeling, men ved Nettverksdrift-avdelingen fins det selvsagt en rekke personer med forskjellige former for IT-kompentanse). I s sentrale arbeidsoppgave nå er å vedlikeholde denne Access-applikasjonen, og bruker en god del tid på å prøve å utvide den med ny funksjonalitet, samt gjøre brukergrensesnittet enklere. For det meste gjøres dette etter en temmelig ad hoc prosess, men etter nylig å ha tatt et kurs i Software Engineering prøver I også å kjøre en mer strukturert vedlikeholdsprosess hvor brukere kan komme med change requests som I deretter vurderer mhp fordeler og ulemper. Hvis en change request finnes interessant, kommuniserer I denne til alle andre som kan bli berørt av den og mottar eventuelle svar om endringen er ønskelig eller ikke. Etter dette gjøres en ny analyse og til slutt en beslutning om det skal gjennomføres eller ikke. Et mer administrativt gjøremål er å sette opp nye brukere med brukernavn og passord til Kundeavdelingens datasystem, dette må gjøres ganske ofte på grunn av den store gjennomtrekken av ansatte. I tillegg sysler I med et tilsvarende Access-basert system som skal understøtte ringingen til potensielle kunder, muligens også med et web-grensesnitt som kan gjøre det lettere for selgere å jobbe hjemme eller andre steder fra. Dette kan også gjøres nå, men i så fall må de skrive ut papirlister over de numrene de skal ringe i den aktuelle perioden og ta med seg disse, deretter registrere ja og nei når de kommer tilbake til avdelingen. Hvis ledig tid bistår I gjerne med punchingen av resultater fra slike papirlister, slik at de aktuelle selgerne kan vie seg til nye salgsoppgaver. I er oppmerksom på S sitt ønske om et CRM-system, men er skeptisk til dette, blant annet fordi denne typen system kanskje vil underminere behovet for de små utviklingsoppgavene som I til stadighet holder på med. Kari / Karl Kundestøtte-operatør K sin jobb består i å svare på henvendelser fra kunder, enten med spørsmål eller klager. Klager er typisk på fakturaer som man mener er for høye, ikke minst gjelder dette tilfeller hvor det er ringt til obskure telefonnumre med høy minuttpris. De fleste tilfeller skyldes forhold hos kunden (f.eks at kunden selv har ringt et nummer som han ikke visste var så dyrt, eller at noen andre f.eks barn har brukt kundens telefon), men noen ganger kan det også være tastefeil i faktureringen. I noen tilfeller handler klager også om at tjenester ikke har vært tilgjengelig, eller at vedkommende har hørt at andre er blitt tilbudt en enda billigere pris for samme tjeneste fra NettMinmax (siden prisene jo varierer). Som nevnt tidligere er det av og til et problem for K at ikke all den nødvendige infoen finnes eller kommer opp på skjermen raskt nok, slik at man ikke er i stand til å besvare kundens forespørsel på en fullt ut tilfredsstillende måte. K har derfor et sterkt ønske om et bedre integrert datasystem. K ser også for seg at det kunne ha vært nyttig med deling av erfaringer mellom kundestøttepersonell i TeleMinmax og de øvrige nordiske datterselskapene, da henvendelser fra kunder sannsynligvis vil dreie seg om lignende temaer i datterselskapene også.

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog

Visma SuperOffice. Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Visma SuperOffice Effektiviserer bedriftens salg og kundedialog Utvid Visma Business med en markedsledende CRM-løsning Et godt økonomisystem hjelper bedriften med å ha kontroll på kostnadene. Et godt verktøy

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162 Oppdag dine Telenor-fordeler Velkommen Oppdag Telenor-fordelene dine Gratulerer med ny mobiltelefon, vi håper

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Kundeservice telefon eller selvbetjening

Kundeservice telefon eller selvbetjening CUSTOMER CARE 2015 Kundeservice telefon eller selvbetjening Kundeservicedagene 2015 29. januar, Gardermoen Knut Kvale, Telenor Research Asbjørn Følstad, SINTEF 2 God kundeservice? Konsistent i alle kanaler

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett Q1 Hvor ofte bruker du følgende tjenester i dag? på hver linje Ringe med fasttelefoni/bredbåndstelefoni hjemme Flere ganger om dagen En gang om dagen

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Mobil Brukerveiledning

Mobil Brukerveiledning Mobil Brukerveiledning Velkommen som Telio mobilkunde INNHOLD VELKOMMEN TIL TELIO MOBIL.......................................3 KOMME I GANG................................................3 SPERRING AV

Detaljer

Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway

Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway Vanlige spørsmål om Teletopia SMS Gateway Dette dokumentet er ment å gi svar på noen av de vanligste spørsmålene i forbindelse med etableringen av SMS tjeneste via Teletopia SMS Gateway. Dokumentet er

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Kandidat nr. 1, 2 og 3

Kandidat nr. 1, 2 og 3 Kandidat nr. 1, 2 og 3 Rapport 1 IT202E Bacheloroppgave i Informatikk Vår 2011 Mobilapplikasjonsutvikling med Scrum 1 Innhold Innledning... 3 Overordnet Prosjektplan... 3 Produktbacklog... 5 Sprint planning

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Avdekke virksomhetens kunnskap, velge systemet fornuftig og unngå marerittene. ERP ABBATE UK LIMITED 1

Avdekke virksomhetens kunnskap, velge systemet fornuftig og unngå marerittene. ERP ABBATE UK LIMITED 1 Avdekke virksomhetens kunnskap, velge systemet fornuftig og unngå marerittene. ERP ABBATE UK LIMITED 1 CRM, Customer Relationship Management, fokuserer på utvikling og opprettholdelse av stabile kunderelasjoner

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal

Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Brukerveiledning Phonero Bedriftsportal Phonero Bedriftsportal inneholder alt man trenger for å holde orden på bedriftens telefoniløsninger, og inneholder en rekke nyttige moduler som normalt må kjøpes

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk Mottar du sms med innhold du ikke helt forstår, gjerne med en lenke

Detaljer

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast

FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I. Utkast FORBRUKERUNDERSØKELSE OM ANVENDELSE AV EKOMTJENESTER DEL I Utkast GENERELT. Hvor viktig er disse tjenestene for deg? (Kryss av på en skala fra til 5, der er svært viktig og 5 er lite viktig. Kryss av for

Detaljer

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes

Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Offentlig e-handel. Hvilke utviklingstrekk ser vi fremover? Daglig leder Prosjektservice - Rolf-Inge Sleipnes Målsetning med SIIS-prosjektet Utvikle en lokal markedsplass for åtte kommuner og deres leverandører.

Detaljer

Kort om evaluering og testing av It-systemer. Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste?

Kort om evaluering og testing av It-systemer. Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste? Kort om evaluering og testing av It-systemer Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste? Evaluere - Bokmålsordboka Evaluere Vurdere, verdsette, gi karakter for. Vurdere Bedømme, verdsette. Bedømme Dømme

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter.

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 1. Journalist: Sindre Øgar 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 3. Publisering: Slik får du nummeret kjappest og billigst, VG, 9. november 2009. Slik flås du av 1881, VG, 19. januar 2010. Irritert over 1881

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

BE-211 1 Foretaksstyring

BE-211 1 Foretaksstyring BE-211 1 Foretaksstyring Oppgaver Oppgavetype Vurdering Hjelpemidler og info Dokument Automatisk poengsum 1 Oppgave 1 (60 minutter) Skriveoppgave Manuell poengsum 2 Oppgave 2 (60 minutt) Skriveoppgave

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk

Brukerveiledning. Madison Møbler Nettbutikk Brukerveiledning Madison Møbler Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet er i denne manualen nettbutikken www.madison-mobler.no. Dette er en nettbutikk som skal gi brukerne mulighet til å handle

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013

Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester. Gjennomført august 2013 Befolkningsundersøkelse om klaging på varer og tjenester Gjennomført 14.-21. august 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge forbrukernes erfaringer med klaging og klagebehandling i forbindelse

Detaljer

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo

Ementor SharePacks. Breakfast Club 23. september 2008. Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo Ementor SharePacks Breakfast Club 23. september 2008 Per.Nilssen@Ementor.no Konsulentsjef Ementor Oslo SharePoint hva er det? Enkelt forklart: Microsofts webbaserte samhandlings- og lagringsplattform Kan

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Personvernpolicy for forbrukerkunder

Personvernpolicy for forbrukerkunder Personvernpolicy for forbrukerkunder 1. Kontrollør av filer med personlige data Tikkurila Norge AS (heretter kalt Tikkurila) Stanseveien 25 0976 Oslo Tlf.: (+47) 22 80 32 90 Faks: (+47) 22 80 32 91 2.

Detaljer

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig

EN NY BARNEHAGEHVERDAG. Mer tid til det som er viktig EN NY BARNEHAGEHVERDAG Mer tid til det som er viktig En enklere hverdag mer tid til barna Når du henter i barnehagen ønsker du at barnet løper mot deg med et smil, og du skal være helt trygg på at barnet

Detaljer

Historikk. NetCom startet salg av mobiltelefoner til kr. 1,-, og antall abonnementer passerte 100 000 i april.

Historikk. NetCom startet salg av mobiltelefoner til kr. 1,-, og antall abonnementer passerte 100 000 i april. Årsrapport 2009 Historikk 1993 NetCom åpner mobilnettet 27. september. Telemonopolet blir brutt, og Norge får konkurranse i telemarkedet. Mobilmarkedet får to aktører, og ringeprisene på mobilsamtaler

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen.

Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Bergen 12.03.09. Til informasjon. Det er i dag inngått en rammeavtale om kjøp av teletjenester mellom Ventelo og Norske Landbrukstenester, NLT avtalen. Formålet med avtalen er å tilby medlemmene til Norske

Detaljer

Tipsark til Sony Ericsson P800/P900 tilpasset UiB.

Tipsark til Sony Ericsson P800/P900 tilpasset UiB. Tipsark til tilpasset UiB. Praktiske opplysninger om versjoner og oppdateringer...1 Gå i kontrollpanel...2 Reset av telefon...3 Oppsett av datakontoer...4 Om bruk av GPRS kontra Hi-Speed (HSCSD)...4 1.

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Telio Bredbåndstelefoni Installasjons- & brukerveiledning Telio SoftPhone

Telio Bredbåndstelefoni Installasjons- & brukerveiledning Telio SoftPhone Telio Bredbåndstelefoni Installasjons- & brukerveiledning Telio SoftPhone 1 (18) Innhold OM TELIO SOFTPHONE... 3 INSTALLASJONSVEILEDNING... 4 BESTILL OG LAST NED TELIO SOFTPHONE... 4 INSTALLASJON... 5

Detaljer

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal?

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal? I Igels verden går de tynne klientene lengre Besøk din personlige Igel nettside og motta en gratis rapport verdt over 3000 kroner, eller meld deg på kostnadsfrie tekniske webinarer. www.igel.biz/customer.name.

Detaljer

efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen

efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen efaktura og EDI Kjell Erik Magnussen Forskjellige typer fakturering Papirfaktura PDF faktura på mail efaktura / EDI Hva er efaktura? elektronisk fakturering er utveksling av fakturaer i et standardformat(feks.

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

TELENOR bare lave priser?

TELENOR bare lave priser? Kilde: Hjemmeside til Lars Sørgard (1997), Konkurransestrategi, Fagbokforlaget TELENOR bare lave priser? Utgangspunkt: Fra legalt monopol til fri konkurranse OBOS/NBBL rabatt Fjerning av prefiks Norgespris

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ

Smarte firmaer. bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Smarte firmaer bestiller sine reiser på internett NORDENS LEDENDE INTERNETTREISEBYRÅ Å bestille forretningsreisen på internett kan gi store besparelser. Om man faktisk gjør det. Hos Travellink bestilles

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelse 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering m.v. 8. Risikoen for varen 9. Angrerett

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk

Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk Forbrukerombudets veiledning til smartere mobilbruk For en tryggere og enklere mobilhverdag FORBRUKEROMBUDET FOR EN ENKLERE OG TRYGGERE FORBRUKERHVERDAG 1 Forbrukerombudets tips for smartere mobilbruk

Detaljer

Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side

Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side Business Model Canvas forretningsplanen visualisert på en side Alexander Osterwalders Business Model Canvas er et utviklingsverktøy som hjelper gründer i prosessen fra ide frem til ferdig utviklet og testet

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

TJENESTEBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering for nødsentraler

TJENESTEBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering for nødsentraler TJENESTEBESKRIVELSE NRDB Opprinnelsesmarkering for nødsentraler Versjon 1.0, september 2012 NRDB Opprinnelsesmarkering for nødsentraler Versjon 1.0, september 2012 Side 1 av 5 1.! Innledning... 3! 2.!

Detaljer

Vedlegg: Internanalyse - Intervjuguide for cerealbransjen 15.04.2011 1

Vedlegg: Internanalyse - Intervjuguide for cerealbransjen 15.04.2011 1 Vedlegg: Internanalyse - Intervjuguide for cerealbransjen 15.04.2011 1 Utarbeidet av: Camilla og Stine, april 2010 Hvorfor gjør vi dette? Målet med internkartlegging er å kartlegge visjon, forretningside

Detaljer

Integrasjon & Rapportering

Integrasjon & Rapportering Integrasjon & Rapportering Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike datasystemer fungerer sammen er satt i fokus. Keyforce leverer integrasjonsløsninger

Detaljer

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER BACKUP - SIKKERHETSKOPIERING «Hei! Jeg oppdaterte en plugin på siden min og nå kommer jeg ikke inn på siden min i det hele tatt. Kan du hjelpe meg?» «Hjelp! Jeg

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Telenor ESS Emergency Support Service. Telenors opplegg for håndtering av nødanrop for bedriftsmarkedet

Telenor ESS Emergency Support Service. Telenors opplegg for håndtering av nødanrop for bedriftsmarkedet Telenor ESS Emergency Support Service Telenors opplegg for håndtering av nødanrop for bedriftsmarkedet Håndtering av anrop til nødsentraler - bakgrunn Korrekt ruting og behandling av anrop til nødsentraler

Detaljer

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen Intech AS Bredbåndstelefoni TNS Gallup Mars Caspar Aa Wildhagen Fakta om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Intech AS på vegne av Post- og teletilsynet. Undersøkelsen er rettet

Detaljer

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT?

Call-Center.no HVA ER TELEVAKT? HVA ER TELEVAKT? Televakt er et sentralbord og en profesjonell svartjeneste som gjør det mulig for din bedrift aldri å gå glipp av telefonsamtaler - de anrop som ikke besvares av bedriften koples automatisk

Detaljer

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av skadeforsikring i Norge presenteres under. Analysen av forsikringsbransjen i Norge baserer seg på 2500

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM

Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Neste generasjons BUTIKKDATASYSTEM Elegante, smarte og lettlærte alt-i-ett kasseløsninger som gir deg kontroll, sparer tid og gjør din hverdag enklere. Tlf. 08745 E-post: post@unipos.no Om Unipos Unipos

Detaljer

Byggmestrene Nilsen & Haukland AS

Byggmestrene Nilsen & Haukland AS Byggmestrene Nilsen & Haukland AS Stiftet 12.februar 1987 av Steinar Nilsen og Sveinung Haukland som på den tiden på langt nær var byggmestre,men sjøllærte tømrere. Begge hadde da jobbet i ca 10 år i andre

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

Hvorfor markedsundersøkelser?

Hvorfor markedsundersøkelser? Hvorfor markedsundersøkelser? Dekker vårt produkt et behov? Er det et marked av tilstrekkelig størrelse for vårt produkt? Finnes det relevante markedskanaler som vi kan få tilgang på For å få svar på disse

Detaljer

81,9(56,7(7(7,26/2 'HWPDWHPDWLVNQDWXUYLWHQVNDSHOLJHIDNXOWHW

81,9(56,7(7(7,26/2 'HWPDWHPDWLVNQDWXUYLWHQVNDSHOLJHIDNXOWHW 81,9(56,7(7(7,26/2 'HWPDWHPDWLVNQDWXUYLWHQVNDSHOLJHIDNXOWHW (NVDPHQL,1)²*UXQQNXUVLREMHNWRULHQWHUWSURJUDPPHULQJ (NVDPHQVGDJ )UHGDJGHVHPEHU 7LGIRUHNVDPHQ ² 2SSJDYHVHWWHWHUSnVLGHU%RNPnO 9HGOHJJ VWN 7LOODWWHKMHOSHPLGOHU$OOHWU\NWHRJVNUHYQH

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig

Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Bli kjent med Skolefrukt på nettet - en orientering til Skolefruktansvarlig Versjon 19. januar 2005 Side 1 av 19 - Versjon 7. februar 2005 filnavn: skolefrukt_paa_nettet_for-skolen Kapittel Innhold Side

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma DI (VDI) og som ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI). Versjonskrav: Visma DI versjon 8.0.4 eller nyere. Visma DI

Detaljer

Phonero Bedriftsportal BEDRIFTSPORTAL

Phonero Bedriftsportal BEDRIFTSPORTAL Phonero Bedriftsportal BEDRIFTSPORTAL 2 Phonero Bedriftsportal Phonero Bedriftsportal FULL KONTROLL OVER BEDRIFTENS TELE- OG DATABRUK Phonero Bedriftsportal inneholder alt man trenger for å ha oversikt

Detaljer

Seniornett Norge - Fremtid

Seniornett Norge - Fremtid Seniornett Norge - Fremtid Hvordan kan vi markedsføre Seniornett og vår virksomhet? Hva betyr merkevarebygging for Seniornett, og hvordan kan vi drive med det? Hva er ønsket strategi? Jeg stilt noen spørsmål

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

og tjenesten "Småjobber" hos FINN.no

og tjenesten Småjobber hos FINN.no og tjenesten "Småjobber" hos 22. januar 2015 Ida Maria Haugstveit SINTEF IKT Innhold Om Småjobber Kartlegging av forventet kundereise Kartlegging av reelle kundereiser Tilbakemeldinger fra Om Småjobber

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Om undersøkelsen - Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 12. april og 14. juni 2013. - 7000 spørreskjema

Detaljer

EHF fra en leverandørs perspektiv

EHF fra en leverandørs perspektiv EHF fra en leverandørs perspektiv Road-show Hamar Rådhus, 3. september 2014 Hvem er jeg? 1 Norengros Johs Olsen AS Johs Olsen er medlem av den landsdekkende kjeden Norengros som totalt består av 13 grossister

Detaljer

Bridging the gap: taking BIM to the construction site Case: BIM-kiosker på Urbygningen ved NMBU

Bridging the gap: taking BIM to the construction site Case: BIM-kiosker på Urbygningen ved NMBU Ketil Bråthen, Fafo Bridging the gap: taking BIM to the construction site Case: BIM-kiosker på Urbygningen ved NMBU Industripartnere Forskningspartnere BIM har tiltrukket seg mye interesse fra både industrien

Detaljer

Tele- og datanettverk

Tele- og datanettverk Del 1 TELE- OG DATANETTVERK 7 Tele- og datanettverk 1 MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, som er et rent teorikapittel, skal du ha kunnskap om: telenettets utvikling i Norge oppbygningen av

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Digital post. Seniornett Larvik 24. mars 2014 Stein Kristiansen

Digital post. Seniornett Larvik 24. mars 2014 Stein Kristiansen Digital post Seniornett Larvik 24. mars 2014 Stein Kristiansen Agenda Digital postkasse Digital post Sikker digital post Hvordan ta i bruk digital post? Larvik Kommune og digital post Noen eksempler Digital

Detaljer

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden

Et totalsystem med kontroll på verdikjeden Et totalsystem med kontroll på verdikjeden CIO Forum 7. februar 2013 Forretningssystemer i et Microsoftmiljø Tor Martin Aspholm, Head of IT/IS Bjørn-Ove Halvorsen, IS Manager Indra Navia AS Agenda 01 Kort

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Opprinnelsesmarkering PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.4, april 2012 NRDB Opprinnelsesmarkering Versjon 1.4, april 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009

HSH og NORDMA. Bransjenorm. for. callcentre. 19. august 2009 1 HSH og NORDMA Bransjenorm for callcentre 19. august 2009 2 Innhold 1.0 Omfang... 3 2.0 Generelle og driftsmessige krav... 3 3.0 Opplæring... 5 4.0 Kvalitetskontroll... 5 5.0 Registrering av personopplysninger

Detaljer

Den gode kundereisen. Posten og Brings e-handelsrapport 2014

Den gode kundereisen. Posten og Brings e-handelsrapport 2014 Den gode kundereisen Posten og Brings e-handelsrapport 2014 Kundens totalopplevelse er avgjørende. Det finnes ikke én god kundereise, men mange. FØR kjøpet Definere Lete Beslutte Hvor viktig er følgende

Detaljer

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad Faktura Hemmeligheten ligger i flyten I Uni Økonomi flyter verdier og informasjon sømløst gjennom systemet og munner ut i rapporter som ikke bare er enkle å forstå, men også lekkert presentert. Dette gir

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as

ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT. ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as ENDRINGSFOKUSERT VEILEDNING OG ENDRING I LEVESETT ved psykolog Magne Vik Psykologbistand as Stang ber østkantfolk lære av vestkanten Oslos ferske ordfører Fabian Stang har gjort omsorg til sitt varemerke.

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Sentralisert Node PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Sentralisert Node Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 14/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG

Detaljer