Notiser. 16 InFoRMeRe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notiser. 16 InFoRMeRe"

Transkript

1 UTDRAG

2 Notiser Dagdrømming er sunt Amerikanske forskere har funnet ut at dagdrømming er sunt. En egen del av hjernen er aktiv når du hviler og sitter i dine egne tanker. Da hviler den delen av hjernen som jobber med oppgaver og inntrykk du får utenfra. Mennesker som er flinke til å drømme seg litt bort iblant, har flere egne selvstendige tanker. De er også flinkere enn andre når de får oppgaver der man må huske og lære. Det betyr at å være i sine egne tanker er nødvendig for at man skal lære nye ting. Det er også derfor barn trenger mye mer søvn enn voksne. De skal lære mange flere nye ting enn voksne hver dag, og når man sover, får man drømme seg bort helt i fred. Undersøkelser viser at elever som får tid til å være i sine egne tanker på skolen, blir mer motiverte, mindre nervøse, bedre til å planlegge og flinkere på prøver. Sjøfolk vinn kampen mot sjørøvarane Færre skip blir kapra av piratar i Adenbukta utanfor Afrikas Horn i Aust-Afrika. Ein viktig grunn er at militærbåtar passar på båtane. Sjørøvarar har tent seg rike på å kapre alt frå små fiskebåtar til digre supertankarar dei siste åra. Så krev dei løysepengar for å sleppe gislane fri. I tillegg til at militæret passar på, beskyttar handelsskipa seg med væpna vakter og vasskanonar. Nokre skip har laga seg sikre rom. Dersom fartøyet blir angripe, kan mannskapet låse seg inne der og be om hjelp utanfrå. 16 InFoRMeRe

3 Mål Å informere i en notis. Les tekstene og svar på disse spørsmålene: 1 Nevn tre ting du lærte da du leste tekstene. 2 Hva får du vite i overskriftene? 3 Hva får du vite i de første setningene i hver tekst? 4 Les faktaruten. a) Fikk du svar på hvem, hva, hvor og når? b) Fikk du svar på hvordan og hvorfor? 5 Hvor mange ord i den siste teksten betyr omtrent det samme som «båt»? Studer teksten 1 Snakk sammen om svarene på oppgave 1 5 under «Studer tekstene». 2 Finn to andre emner dere kunne tenke dere å vite noe om. Formuler fem spørsmål til hvert av emnene. 3 Finn svar på spørsmålene deres i lærebøker, på biblioteket, i bøker eller på Internett. Noter svarene ned. Snakk sammen Informer om to emner i korte notiser. Arbeid i par og følg denne framgangsmåten: 1 Les faktaruta. 2 Velg to av emnene fra oppgave 2 under «Snakk sammen». 3 Skriv to notiser. Skriv selv 1 Forteller overskriften hva vi skal få lese om? 2 Oppsummerer første setningen hovedpoenget? 3 Får vi svar på de fire første spørreordene i faktaruten? 4 Får vi svar på de to siste spørreordene i faktaruten? Vurder teksten Notisen er en kort nyhetsmelding Den skal være kort. Poenget skal komme i første setning. Vi skal finne svar på spørreordene: hvem, hva, hvor og når, og gjerne også hvordan og hvorfor. 17

4 4 Skriving pågår A Lærerveiledning 1 Skriving som grunnleggende ferdighet Serien Skriving pågår trener elevene i skriving som grunnleggende ferdighet. Den forståelsen av skriving som grunnleggende ferdighet som er lagt til grunn, bygger på arbeidet med utviklingen av en teoretisk plattform for den nasjonale prøven i skriving i 2005 og videreutviklingen av denne plattformen i arbeidet med utarbeidelsen av utvalgsprøven i skriving, den læringsstøttende prøven i skriving i regi av Utdanningsdirektoratet og forskningsprosjektet Normprosjektet (http:// norm.skrivesenteret.no/). Det overordnete teoretiske grunnlaget for skriveprøvene er modellen Skrivehjulet som uttrykk for skriving som grunnleggende ferdighet. Skrivehjulet baserer seg på en funksjonell forståelse av skriving, der skriving er forstått som en formålsstyrt handling. Det betyr at formålet med teksten er bestemmende for det teksten skal handle om, og den måten teksten er utformet på. At man skal kunne gå tilbake og sjekke hva som ble drøftet og bestemt i et møte (formål), avgjør hva et møtereferat skal handle om (saksbeskrivelser og beslutninger) og hvilken form som fungerer best (møtereferat). Skriveforsker og lærerutdanner Jon Smidt har laget en modell som illustrerer at tekster er bestemt av relasjonen mellom disse tre, innhold, form og formål: Innhold det teksten handler om Form språk og mønster Formål mottakere og situasjoner der det gir mening å uttrykke seg En kan lese mer om denne modellen på nettsidene til Skrivesenteret og laste ned en plakat. Der finner en også et videoforedrag med Jon Smidt hvor han forklarer skrivetrekanten: skrivetrekanten-videoforedrag-med-jon-smidt-ny/. Skrivehjulet tar utgangspunkt i denne grunnleggende funksjonelle forståelsen av skriving, men går mer konkret til verks og utrykker en teori om hvordan man kan handle i verden med skrift, altså skriving som grunnleggende ferdighet.

5 Skriving pågår A Lærerveiledning 19 Elevene kan gå inn på nettsiden for å kontrollere at de har svart riktig på spørsmålene under «Snakk sammen»: Siden dette er en relativt kompleks tekst, er vurderingsarket tilpasset det. I stedet for bare å svare ja eller nei på vurderingsspørsmålet skal elevene også svare på noen konkrete spørsmål knyttet til sin egen tekst. Informere 3 Notiser I denne oppgaven skal elevene arbeide med å formidle kunnskap. Notisen er et kort avgrenset format, men det de arbeider med, har overføringsverdi til selvstendige faglige oppgaver der de skal formulere spørsmål som de skal finne svar på. De arbeider med å bruke spørreordene for å skrive tekstene. Under «Snakk sammen» skal elevene også hente informasjon fra kilder for å skrive tekstene sine. Siden de har formulert spørsmålene på forhånd, vil det være vanskeligere å kopiere rett fra kilder, og man unngår sannsynligvis at elevene skriver såkalte klipp-og-lim-tekster. Informere 4 Ekstremt flyvedyktig (og ganske hissig) Målet med denne skriveoppgaven er at elevene skal skrive om et dyr for å opplyse andre som ikke kjenner dyret. De kan gjerne oppfordres til å velge dyr som er ukjente og litt spesielle. Det fokuseres på forholdet mellom tekststruktur og innhold, der elevene skal trene på å uttrykke et innholdselement i hvert avsnitt. Det dreier seg altså om å markere avsnitt både - fysisk, enten ved innrykk eller blanklinje - tematisk, gjennom å uttrykke et innholdselement innenfor hvert avsnitt

6 Skriving pågår A Lærerveiledning 11 2 Vurdering og skriveprosess Vurdering for læring Vurdering for læring har fått gjennomslag i norsk skole. Selv om det er vanskelig å være uenig i ideene som ligger til grunn, kan det være utfordrende å utøve i praksis. Oppgavene i denne boka er et godt utgangspunkt for å arbeide med vurdering for læring av tre grunner. For det første er skriving som prosess vektlagt i arbeidet med oppgavene. Tittelen på boka, Skriving pågår, signaliserer at skriving er en prosess der læring foregår. Å arbeide med vurdering for læring innebærer å løfte fram skriveprosessen, slik at elevene gjennom samtaler med lærer og medelever underveis i prosessen kan reflektere over hva de skriver, og hvordan de skriver. For det andre er det valgt ut noen få områder som er i fokus innenfor hver oppgave. Dette kalles altså primærtrekk, og tanken er at elevene i første rekke skal fokusere på disse trekkene i tekstarbeidet. Primærtrekkene kommer først og fremst til uttrykk i spørsmålene i «Vurder teksten». Ved at læreren gir tilbakemelding på de samme områdene som eleven har arbeidet spesielt med, blir vurderingen grundigere og mer fokusert. For det tredje er ikke arbeidet med teksten ferdig når teksten er ferdig. Siste oppgaverute i hvert oppslag, «Vurder teksten», er elevens egenvurdering av teksten med utgangspunkt i noen konkrete spørsmål. En videreføring av dette finnes på vurderingsarkene bakerst i boka. Vurderingsarkene legger opp til en dialog mellom lærer og elev der målet er at eleven skal forstå lærerens tilbakemelding, og læreren skal få innsikt i elevens læringsprosess. Elevene kan også bruke spørsmålene i «Vurder teksten» til å trene på å gi respons. Skriveprosessen Å skrive er et komplekst og krevende arbeid. Man skal både ha ideer, forme tekst, og forholde seg til leseren og til de konvensjonene som gjelder for skriving; alt fra rettskriving til hvor det er fornuftig, og ikke minst vanlig, å plassere ulike innholdselementer i teksten. Selve skriveprosessen kan deles i tre hovedfaser: å finne ideer og samle stoff å forme, omforme og utforme teksten å finpusse teksten og sjekke om den er leselig I de to første fasene går elevene inn i rollen som forfatter, i den siste som sekretær.

7 Arbeidsark Notiser INFORMERE «Snakk sammen oppgave 2 og 3» Emne: Spørsmål (hvem, hva, hvor, når, hvordan og hvorfor) Svar Kopioriginal Skriving pågår A GAN Aschehoug 2013 BM

8 Vurderingsark Notiser INFORMERE Ja Nei Overskriften forteller hva vi skal lese om. Første setningen oppsummerer hovedpoenget. Vi får svar på de fire første spørreordene. Vi får svar på de to siste spørreordene. Elevenes beskrivelse Lærerens kommentar Dette synes vi at vi fikk til: Dette prøvde vi å få til: Fra læreren Dette synes jeg var bra: Dette kan dere arbeide videre med: Kopioriginal Skriving pågår A GAN Aschehoug 2013 BM

7 Metakognisjon At vide

7 Metakognisjon At vide 68 7 Metakognisjon At vide hvad man ikke ved er og en slags allvidenhet Metakognitive lesere kan kontrollere, regulere og justere egen forståelse og egen læringsprosess; De målretter lesingen sin og vet

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn Fortsatt rom for lesing hjemme Leseutviklingen fortsetter De første skoleårene lærte barnet ditt å lese. Men leseferdighet utvikles ikke en gang for alle.

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling LÆRINGSSTRATEGIER OG UTVIKLINGSVERKTØY Mars 10 Forord Elevene trenger en stor mengde gode og varierte metoder/verktøy/strategier for å lære best mulig. Dette heftet

Detaljer

Lærerveiledning. LESING OG SKRIVING i fagene START. Gerd Fredheim Marianne Trettenes. GAN Aschehoug

Lærerveiledning. LESING OG SKRIVING i fagene START. Gerd Fredheim Marianne Trettenes. GAN Aschehoug Lærerveiledning Gerd Fredheim Marianne Trettenes START LESING OG SKRIVING i fagene GAN Aschehoug START Lesing og skriving i fagene GAN Aschehoug 2013 1 Innhold Mål med boka 3 Bokas oppbygging og innhold

Detaljer

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Morsmål som støtte i opplæringen

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Morsmål som støtte i opplæringen METODISK VEILEDNING 1 Metodisk veiledning Morsmål som støtte i opplæringen METODISK VEILEDNING 2 Innhold Morsmål som støtte i norskopplæringen til voksne innvandrere 3 Bakgrunn 3 Organisering 3 Organisering

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring

Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten og Bring 2 EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING EKSEMPLER PÅ BRUK AV LÆRINGSMAPPE I POSTEN OG BRING 3 Eksempler på bruk av læringsmappe i Posten

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet

Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Kapittel 1: Studieteknikk Tankene bak kapitlet Vi tror det er svært viktig å bruke noe tid på kapitlet om studieteknikk. Det legger grunnlaget for god læring både i norsk og andre fag resten av året. I

Detaljer

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn

Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Versjon 19. september 2007 Bokmål Del 1: Informasjon om nasjonale prøver i lesing 8. trinn Her følger informasjon om den nasjonale prøven i lesing og hva prøven måler. 1. Lesing Nasjonale prøver i lesing

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

God tekst, få feil. Karakter: 4/5

God tekst, få feil. Karakter: 4/5 God tekst, få feil. Karakter: 4/5 Vurdering i norskfaget Tittelen til denne artikkelen er hentet fra en vurdering av en tekst i norsk. Den aktualiserer en rekke spørsmål: Hva skal og kan eleven bruke en

Detaljer

Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015

Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015 Lese- og skrivestrategier Kvalitetsforum Østre Romerike Våren 2015 Kvalitetsforum Østre Romerike 1 Forord Her er fjerde og siste hefte til bruk i skoleringen i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Kaleido 1.trinn lærerveiledning. Ronny Johansen og Torill Andersen

Kaleido 1.trinn lærerveiledning. Ronny Johansen og Torill Andersen 1 Kaleido 1.trinn lærerveiledning Ronny Johansen og Torill Andersen 2 Generell del Når barn begynner på skolen som fem- eller seksåringer, er det med en forventning om at de skal lære å lese og skrive.

Detaljer

MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN

MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN Prioriterte utviklingsområder på alle trinn Skriving i alle fag Ordforrådsarbeid Leseforståelse Kommentarer til planen Overgangen fra fjerde til femte trinn blir særlig sårbar

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge

en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge en lærerveiledning for grunnskolen av Kathrine Wegge Figenschou forlag 2015 Design og omslag: Lilo Design ISBN: 978-82-93335-23-8 www.figenschouforlag.no www.facebook.com/figenschouforlag Denne lærerveiledningen

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Den humanitære Nansen

Den humanitære Nansen HAR DU EN NANSEN ELLER AMUNDSEN I DEG? Undervisningsopplegg for vgs. LÆRERVEILEDNING Den humanitære Nansen Undervisningsopplegget er utviklet på oppdrag fra Utenriksdepartementet og på vegne av den nasjonale

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144 side 1 av 19 Energi og miljø Dette er et forslag til et rikt undervisningsopplegg hvor elevene får mange varierte oppgaver underveis. Elevene kan for eksempel arbeide med tekster, produsere tekster og

Detaljer

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk 2007 Utdanningsdirektoratet Design og produksjon: Magnolia design as Illustrasjoner: xxxxxxxxx Innledning Læreplan i grunnleggende norsk for

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer