Velkommen til Instruktørkurs SAFO og FFO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Instruktørkurs SAFO og FFO"

Transkript

1 Velkommen til Instruktørkurs SAFO og FFO Kurs for instruktører - gjennomføring av Modul1 brukerutvalgskurs

2 Velkommen Jørgen Ofstad, instruktør Medlem av LFS, under SAFO og NHF epost:

3 Målsettinger med kurset Bevisste instruktører: Med utgangspunkt i en læringsmodell vil deltakerne: øke verdsettelsen av sin egen, unike læringsstil øke forståelsen for at et hvert individ lærer unikt lære å anvende læringsmodellen i sitt arbeidsmiljø som ledere og instruktører bli bedre til å lære selv, som voksne bidra å skape bedre brukerrepresentanter

4 Innhold dag 1 11:00 11:30 11:30 12:30 12:30 13:30 - Lunsj - Fokus: Overgang fra brukerrepresentant til instruktør 1. Intro til dag 1 brukerrepresentant, læring, preferanser og undervisning 2. Kartlegging av og innsikt i egne læringspreferanser Hvordan kan innsikt i egne læringspreferanser gi forståelse for den naturlige læringssirkel? Hvordan kan innsikt i den naturlige læresirkel være til hjelp i egen undervisning? 3. Hva er læring? Kort om preferanser og læretyper Instruktøroppgavene hva er målet, og hva kreves? Fokus: Planlegging og tilrettelegging av undervisning 4. Hvordan tilrettelegge for god undervisning metode og verktøy Undervisning av ulike mennesker hvordan gjennomføre og vite at det 13:30 15:30 fungerer? Designe undervisning ut fra innholdets essensielle spørsmål, konsept og utbytte Designe oppgaver med differensiert hjernehalvdelsfokus Formidle konseptbasert undervisning 15:30 16:00 Linke undervisningen likeverdig til alle læringstyper Fokus: Egen undervisningsstil og gjennomføring av egen undervising 5. Kartlegging av egen undervisningsstil hvordan kan jeg bruke disse nye innsiktene i 16:00 18:00 møte med egne kursdeltakere? 6. Utprøving og tilpasning av utvalgte elementer egne undervisningsplaner 19:30 - Middag -

5 Instruktørkurs dag 1 Overgang fra brukerrepresentant til instruktør

6 Utgangspunktet: Brukerrepresentant Rollen som brukerrepresentant Medvirkning på systemnivå Hvem representerer du? Gissel eller påvirker Deltakelse eller medvirkning? Påvirkningen på systemnivå er oftest rettet Når mot du er dem valgt som som planlegger brukermedvirker på vegne Hvis av oppdragsgiver SAFO eller FFO, velger brukere tiltakene/tjenestene representerer som de vet du vil alle gi og dem har underliggende svarene de myndighet på alvor organisasjonene. til ved å åvedta referere iverksettelse. til disse i sine ønsker saksfremlegg seg. og eventuelt også i vedtakene. Du Hvis må kunne oppdragsgiver tenke helhetlig, unnlater men å det kan forholde være kommer vanskelig seg med i til protokollen brukernes å få resultater fra møtet. kompetanse som er og optimale Det er ikke innspill. for gitt alle. at vi Det får er medhold da viktig i vårt åsyn på komme saken, med men forslag det skal som tas hensyn er bra til for i flest mulig. Hvis saksbehandlingen. brukerne kun deltar på papiret, eller Kompromisser knapt nok er der. en del av medvirkningen, og du skal være lojal til beslutninger som tas. Andre tilfeller? Beslutningstakerne bør vise at de tar innspillene Brukermedvirkerne bør også påse at innspillene

7 Kunnskapsbasert praksis Kontekst Forskningsbasert kunnskap Kunnskapsbasert praksis Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning

8 Instruktørrollen Den som belærer deg, skjenker deg livet. - Algeriske ordtak Lær dem hvordan de skal tenke, ikke hva de skal tenke. -Sidney Sugarman Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det. - Aristoteles Å vite hvordan man oppmuntrer, er kunsten ved å lære fra seg. - Henri Frédéric Amiel Den eneste virkelige utdannelse får du av de tingene som går deg imot. - André Gide Det kreves store forberedelser for å undervise litt. - Eleanor Doan Å undervise er å lære to ganger. - Joseph Joubert Kilde:

9 Instruktørrollen Dynamisk formidling og kommunikasjon

10 Samspill For å kjenne andre må man kjenne seg selv

11 Samspill Når du kjenner deg selv, og du kjenner andre (f.eks. som typer i DiSC), da kan du lettere: Forstå egne reaksjoner og handlingsmønstre Tolerere andres reaksjoner og handlingsmønstre Oppnå bedre grunnlag for samspill Samspill = toleranse og læring Tolerere hverandres ulikheter Lære av hverandres ulike tilnærminger

12 Læringspreferanser Innsikt og forståelse

13 Læringspreferanser??? Hva innebærer preferert lærestil? Preferert = Fortrukket Lærestil = Måte vi oppfatter ny informasjon på, og hva vi gjør med den nye informasjonen

14 Lærestiler Hvordan liker du å lære nye ting? Lærer vi på ulike måter? Lærestilsindikator

15 Finn din egen stil 3 4 Les det første punktet for de fire stilene Merk det punktet du synes passer best for deg Les det andre punktet for de fire stilene Merk det punktet du synes passer best for deg Fortsett til du har vurdert alle punkter Tell sammen antall markeringer du har gjort for den enkelte stil noter antallet Der du har det høyeste antallet markeringer har du sannsynligvis din høyeste preferanse for læring 3 2 Merk: Vi er ikke enten eller, men litt av alt! Læringspreferansen din sier noe om hvor du normalt foretrekker å starte læringsprosessen

16 Hva innebærer preferert lærestil? Startsted i opplevelsen Erfare (føle) HVA OM? HVORFOR? Handle (gjøre) Reflektere (observere) Fire individuelle tilnærminger til læring... Foretrukket startsted... HVORDAN? HVA? Startsted i fakta Konseptualisere (tenke)

17 Typisk for lærestil 1

18 Typisk for lærestil 1 Meningssøkende Vurderer ut fra verdier Fungerer ut fra samhandling Mål: Å gjøre verden til et gladere sted Autoriteter: Respekt når fortjent HVORFOR?

19 Hvis lærestil 1 blir stresset Unngå konflikt!

20 Voksnes vanskelige læringsmiljø Voksnes vanskelige læringsmiljø En ufølsom instruktør Upersonlige presentasjoner En uinviterende atmosfære Sarkasme eller utdriting av noe slag Konflikt i klasseromssituasjonen Ingen mulighet til å utrykke tanker og følelser Ingen mulighet til å lære fra samarbeid Lite eller ingen gruppearbeid

21 Voksnes vanskelige læringsmiljø Tvunget til å skynde på et prosjekt uten tilstrekkelig bakgrunnsinfo Manglende bilder til å støtte ny læring For lite tid til å fremskaffe nok detaljer til et viktig prosjekt Anerkjenne objektivitet som eneste kilde e for kompetanse Datamaskinbasert instruksjon Alt som går på tid

22 Typisk for lærestil 2

23 Typisk for lærestil 2 Søker intellektuell kompetanse Vurderer ut fra faktabasert verifisering Fungerer ved å tilpasse seg eksperter Mål: Å øke kunnskapen i verden Autoriteter: Foretrekker hierarki HVA?

24 Hvis lærestil 2 blir stresset Unngå engasjement!

25 Voksnes vanskelige læringsmiljø Ingen spesiell hensikt eller mål forklart før oppstart Uorganisert Mangel på rekkefølge/sammenheng Flakkende undervisning Uklare prosedyrer Mangel på presisjon av ord og tall Ikke-komplett eller utdatert data En instruktør som er ny i materialet

26 Voksnes vanskelige læringsmiljø Mangel på logisk sammenheng Følelsesladede utbrudd eller argumentasjon For lite tid Bråk og forstyrrelse Gruppeevaluering Tvunget til å være kreativ Alt unøyaktig 2

27 Typisk for lærestil 3

28 Typisk for lærestil 3 Søker løsninger på problemer Vurderer ut fra nytte Fungerer ut kinestetisk bevissthet Mål: Å få ting til å skje Autoriteter: Respekterer autoriteter men finner veier rundt de om nødvendig HVORDAN?

29 Hvis lærestil 3 blir stresset Unngå inaktivitet!

30 Voksnes vanskelige læringsmiljø Lange lesestykker Memorering Følelsesladde diskusjoner Ikke-relevante, utdaterte verktøy og utstyr Dele på utstyr Sen start Diskusjonsgrupper Snakke om følelser

31 Voksnes vanskelige læringsmiljø Tvunget til å delta i ekstra forklaring og gjentagende læring når du forsto det første gang Når forvirring og disorganisering forhindrer gjennomføringen av viktige oppgaver Mangel på klar steg-for-steg instruksjon for oppgaver Instruktører som putrer omkring Papir og blyant oppgaver Redigering Hva som helst av touchy-feely

32 HVA OM..? Typisk for lærestil 4

33 Typisk for lærestil 4 Søker muligheter Vurderer ut magefølelse Fungerer ut fra sammenhenger Mål: Å utfordre treghet/stillstand Autoriteter: har en tendens til å se bort fra dem HVA OM?

34 Hvis lærestil 4 blir stresset Unngå isolasjon!

35 Voksnes vanskelige læringsmiljø Bli lest til Lange økter uten bilder/illustrasjoner Bli opplært i ferdigheter uten demo Flere øvelser enn behøvelig Aldri se det store bildet Folk som snakker sakte Mange eksempler før poenget Rigide systemer eller regler for undervisningen

36 Voksnes vanskelige læringsmiljø For mye gruppearbeid (trenger litt alene-tid) Elitistisk språk og unødvendig sjargong Regler for reglenes skyld Avvisning av viktigheten av intuisjon Overdreven tro på tall, statistikk Standardiserte tester uten rom for original problemløsning Alt dogmatisk

37 Hva er viktigst for å lære noe nytt? Hvorfor? Hva? Hvordan Hva om?

38 Syklusen (reisen gjennom læringssirkelen) er selve læreprosessen!

39 Lærestilssirkel (enkel) Konkret opplevelse Aktiv eksperimentering HVA SÅ? FORNYELSE Hva er mulighetene? 4 3 HVORFOR er dette viktig? 1 2 MENING Reflekterende observasjon HVORDAN kan jeg bruke dette? ANVENDELSE HVA er innholdet? KONSEPT Abstrakt konseptualisering

40 Den naturlige læringssirkelen Hvordan kan innsikt i den naturlige læresirkelen være til hjelp i egen undervisning? Instruktøroppgavene hva er målet, og hva kreves? For at full læring skal kunne skje, må man gjennom hele dette? læringssirkelen! HVA SÅ? FORNYELSE Hva er mulighetene? 4 3 HVORDAN ANVENDELSE kan jeg bruke HVORFOR er dette viktig? 1 2 HVA MENING er innholdet? KONSEPT

41 Instruktøroppgavene For at full læring skal kunne skje, må man gjennom hele læringssirkelen 1. Gi kursdeltakerne en mening med å lære det nye HVORFOR er det nye viktig for dem? 2. Gi kursdeltakerne verifiserbare fakta og data, og sørg for synlig struktur og system HVA er innholdet i det skal kunne? 3. Gi kursdeltakerne øvelse i å anvende kunnskapene HVORDAN skal de bruke den nye kunnskapen sin? 4. Gi kursdeltakerne mulighet for å finne nye anvendelsesområder for det de har lært HVA OM de kommer på noe helt nytt som du selv ikke hadde tenkt på i undervisningen?

42 Lærestiler kreativ eller reflektert, to sider ved hver lærestil

43 Les ordene.... RØD HVIT BLÅ GUL SORT

44 Si fargene.... RØD HVIT BLÅ GUL SORT

45 Kan huset til venstre konstrueres ved å brette papirmønsteret til høyre?

46 Sperry s forskningsgruppe påviste at hemisfærene (hjernehalvdelene) kunne deles inn i to separate kognitive systemer

47 ... hvor den venstre hemisfæren i stor grad ivaretok verbale og analytiske funksjoner

48 ... og den høyre hemisfæren i stor grad ivaretok ikke-verbale, romlige og gestaltiske eller helhetlige aspekter

49 Preferanser oppsummert Venstre: - Lineær tenking - Analyse Høyre: - Rund tenkning - Syntese

50 Læresirkel sammen hjernen Erfare (føle) Høyre (Syntese) Høyre (Syntese) Handle (gjøre) Venstre (Analyse) Høyre (Syntese) Venstre (Analyse) Høyre (Syntese) Reflektere (observere) Venstre (Analyse) Venstre (Analyse) Konseptualisere (tenke)

51 Bernice McCarthys 4MAT modell for læring Læresyklus

52 Lunsj Etter lunsj: Planlegging og tilrettelegging av undervisning

53 Nå etter lunsj Hvordan tilrettelegge for god undervisning metode og verktøy Undervisning av ulike mennesker hvordan gjennomføre og vite at det fungerer? Designe undervisning ut fra innholdets essensielle spørsmål, konsept og utbytte Designe oppgaver med differensiert hjernehalvdelsfokus Formidle konseptbasert undervisning Linke undervisningen likeverdig til alle læringstyper Egen undervisningsstil hvordan kan jeg bruke disse nye innsiktene i møte med egne kursdeltakere? Utprøving og tilpasning av utvalgte elementer egne undervisningsplaner

54 Gruppeoppgave Hvordan ta hensyn til ulike læringspreferanser i undervisning og formidling? Diskutér på gruppene hva som er viktige elementer i overgangen fra brukerrepresentant til instruktør Lag et notat på hvordan dere som gruppe mener at instruktøren skal jobbe for å ta hensyn til ulike læringspreferanser i kommunikasjonen og formidlingen

55 Målet for alle instruktører Å gjøre innholdet av det du skal undervise til ditt eget!

56 Strategi for effektiv undervisning

57 Planlegging av undervisningen

58 Planlegging av undervisningen

59 Planlegging av undervisningen

60 Planlegging av undervisningen

61 Planlegging av undervisningen

62 Planlegging av undervisningen

63 Planlegging av undervisningen

64 Planlegging av undervisningen

65 Planlegging av undervisningen

66 Planlegging av undervisningen

67 Planlegging av Modul 1 Ditt eget undervisningsopplegg Ta frem deltakerpermen for Modul 1, slå opp på emnet Teamarbeid, fra og med sliden som heter Vår atferd påvirkes og ut kapittelet Du skal nå planlegge din egen gjennomføring av stoffet i denne delen av kapittelet i Modul 1 Begynn med å plassere de beskrevne elementene i en læringssirkel slik du har lært Planlegg ditt opplegg - bruk for eksempel den utleverte 4MAT Training Design Guide som støtte

68 Individuelle opplæringsanvendelser Diskutér: Hva slags stil velger du som instruktør? Hvordan vi DU sørge for å holde på oppmerksomheten til dine kursdeltakere? Del med hverandre undervisnings-oppleggene fra forrige øvelse: Er det erfaringer / betraktninger fra tidligere undervisningsgjennomføringer dere kan dele med hverandre? Hva avgjør om et opplegg er sterkt / svakt?

69 Gruppeoppgave, dag 2 Vi skal planlegge en del fra Brukermedvirkningskurs, modul 1, for gjennomføring Dokumentere planen slik dere har lært, på en slik måte at den er en støtte i gjennomføringen av undervisningen Planen gjennomgås i morgen, og vi gjennomfører undervisningen for hverandre

70 Lykke til som instruktør for Modul 1 Finn din stil og rolle Finn ut hvordan du vil legge opp til åpen og effektiv kommunikasjon Finn ut hvordan du ønsker å bidra til at det skapes resultatsamspill i praksis

71 Takk for meg! =o) Jørgen Ofstad

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Hvilken metode? Hvilken metode?

Hvilken metode? Hvilken metode? Hvilken metode? Tjenester er komplekse og designprosessen likeså. Da er det godt å få litt hjelp på veien.. Dette kortet hjelper deg å velge riktig metode til riktig formål i prosessen! Hvilken metode?

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse?

Sosial kompetanse. Hva er sosial kompetanse? 34 Kapittel 1 Hvilke egenskaper har mennesker som fungerer godt i det sosiale livet?? Hva er den viktigste egenskapen til disse menneskene? Hvilke egenskaper ønsker du hos en god venn når ditt eget liv

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Styrekurs for studentforeninger. Forord

Styrekurs for studentforeninger. Forord Styrekurs for studentforeninger Forord Styrekurset har nå vært et hjelpemiddel for studentforeninger tilknyttet SiO i snart halvannet år og tilbakemeldingene har så langt vært udelt positive. Vi håper

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE

SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE SMARTVEILEDERN FOR GRUNNSKOLEN I VÅGAN KOMMUNE MIN SMARTE IDÈ! SMARTERE ENERGI-KAMPANJEN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FRAMDRIFTSPLAN FOR SMARTERE ENERGI PÅ TRE DAGER... 3 SMARTDAG 1... 3 SMARTDAG 2... 3 SMARTDAG

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling LÆRINGSSTRATEGIER OG UTVIKLINGSVERKTØY Mars 10 Forord Elevene trenger en stor mengde gode og varierte metoder/verktøy/strategier for å lære best mulig. Dette heftet

Detaljer

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57 Coaching for ledere Navn: Coaching for ledere, den coachende lederstil. Når det gjelder å utvikle en coachende kommunikasjonsform handler alt om trening! Samlingen vår er intensiv og jeg ønsker å bruke

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS... 3 STØTTEAPPARATET I AFS NORGE... 6 LOKALKONTAKTENS ROLLE...

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

NOK - kurskompendium for OPL

NOK - kurskompendium for OPL NOK - kurskompendium for OPL "" 1 "" Innhold Nyttige linker... 4 NOK - in a nutshell... 5 Tanken og målet med Norsk opplæringskonsept; NOK... 5 Avinors treningsfilosofi... 6 Tanker om læring og om metoder/verktøy...

Detaljer

2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7

2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Illustratør: Studio m7 En lærende skole Læring fra lærende virksomheter Erfaringer fra lærende virksomheter og utviklingsarbeid i norske bedrifter Artikkelstafett. Artikkel 4 Copyright C 2008 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer