Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 Takk for muligheten til å komme hit å snakke om dette som jeg er veldig opptatt av nemlig: «Hvordan fremme muntlig språklæring hos voksne som ikke er skriftkyndige?» Da vox spurte om jeg ville holde dette innlegget, sa jeg «ja, gjerne. Men da kommer jeg jo til å uttrykke uenighet med noe av materiellet som vox har utarbeidet og Læreplanen, og vil dere det da?» «Ja», var svaret, «kom igjen». Det er jo fint da at det er sånn - at offentlige instanser er åpne for diskusjon og kritikk. Min motivasjon for å stå her, er at jeg ønsker å påvirke til at vi gjør forandringer. Jeg ønsker å påvirke slik at deltakerne som går på Alfabetiseringsmodulen og spor 1 kan oppleve økt mestring og bedre læringsutbytte. Jeg har min bakgrunn fra ordinær grunnskole og jeg har videreutdanning i migrasjonspedagogikk, norsk som andrespråk og voksenpedagogikk. Jeg har jobbet i Oslo Voksenopplæring i 18 år. Å undervise voksne med lite eller ingen utdanning fra hjemlandet fanget min interesse, og jeg utviklet undervisningsmateriell for å møte det store differensieringsbehovet som finnes i klasser med voksne som skal lære å lese og skrive for første gang. Materiellet ble samlet i «Alfatrinn» som kom ut i år Oslo Vo er en stor bedrift og jeg har vært heldig som har fått mulighet til å skifte beite flere ganger. Jeg har arbeidet på kontor med testing og kursplassering i flere år, og jeg har undervist på forskjellige typer kurs. For det meste «Introduksjonsklasser» og Grunnskoleklasser (GS 1-4). Nå er jeg tilbake på NIR-undervisning; spor 1- Alfabetiseringsmodulen med ekstra fokus på muntlig språklæring. Vi kan tenke oss til Thailand. «Sawatii kaa». Jeg forstår på menneskene og sammenhengen at dette er en hyggelig måte å hilse på. Det er ikke noe problem for meg å høre og gjenta denne måten å hilse på; «Sawatii kaa». Språk er jo først og fremst lyder som vi mennesker bruker for å kunne samhandle med hverandre.

2 At det står «Sawatii kaa» her, er ingen hjelp for meg. Disse krusedullene forstår jeg ingenting av. Men skal jeg bo i Thailand, må jeg jo lære meg dette også. Og skal jeg på introduksjonsprogram i Thailand initiert av thailandske myndigheter og gå på kurs flere timer hver dag, vil jeg jo gjerne lære dette skriftspråket gjerne fra første dag. Men jeg vil jo ikke lære det muntlige språket ved hjelp av disse skrifttegnene! Det muntlige språket kan jeg lære via øret på den muntlige måten. Dette er egentlig hovedpoenget i innlegget mitt, nemlig at det for den som skal lære, er det best om disse to opplæringsløpene skjer atskilt fordi dette er to helt ulike ferdigheter som sannsynligvis har helt ulik progresjon hos det enkelte mennesket. Her kan dere se en oversikt over hva jeg skal snakke om. Jeg skal snakke om muntlig språklæring sett i forhold til Alfabetiseringsmodulen i «Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere» og noe av det støttemateriellet som tilhører denne planen. Jeg skal snakke om muntlig språklæring og undervisning etter muntlige metoder, og jeg skal vise noen snutter fra et digitalt program som vi i et Nordplus-prosjekt er ved å utvikle. Jeg kommer ikke til å behandle emnene i denne rekkefølgen. Men jeg skal argumentere rundt disse temaene med forskjellige innfallsvinkler. Jeg håper at dere her i salen som er lærere, vil få økt tro på muntlig språkundervisning som metode. Videre håper jeg at dere som er her i kraft av at dere styrer og/eller administrerer denne virksomheten - at dere blir motivert til å endre på noen av de føringene som ligger her i «Læreplanen» og tilhørende støttemateriell.

3 Det er alltid interessant å se det man holder på med i et litt større perspektiv. Denne «Læreplanen» beskriver mål og rammer for den lovpålagte undervisningen som gjelder nyankomne innvandrere utfra den enkeltes oppholdsgrunnlag. Rett og Plikt. Rett til gratis undervisning og plikt til å gjennomføre innen en viss tid. Dette er en viktig del av landets integreringspolitikk. Formålet er at opplæringen skal styrke den enkelte innvandrers mulighet for økonomisk selvstendighet gjennom deltakelse i yrkesog samfunnsliv. «Læreplanen» beskriver at opplæringen skal organiseres i tre ulike spor. Sporene har ulik tilrettelegging og progresjon. Spor 3 og 2 for deltakere med utdanning fra hjemlandet, og spor 1 og Alfabetiseringsmodulen for deltakere med lite eller ingen skolegang fra hjemlandet. Videre er det beskrevet fire språknivåer A1, A2, B1 og B2. Disse språknivåene beskriver kjennetegn på språkmestring. Når vi mennesker skal lære noe nytt, må vi alltid støtte oss på noe som vi allerede kan i forvegen. Vi bruker dette som vi som allerede kan som redskap for å tre inn og lære det nye. En forutsetning for å kunne delta på kursene på spor 2 og 3 er at man er skriftkyndig på det latinske alfabetet. Det er en forutsetning fordi tekst og lese/skriveaktiviteter brukes som redskap i undervisningen, og skriftkyndigheten fungerer som redskap for den enkeltes læring.

4 I den ordinære grunnskolen skal barna som begynner på skolen tre inn i skriftkulturen. Her er det det muntlige norske talespråket som er redskap for læring. Grunnskolen er en skole for alle uansett forkunnskaper, men det er ønskelig at barna snakker norsk ved skolestart. Dette fordi det muntlige norske talespråket brukes som redskap for læring. I Alfabetiseringsmodulen og spor 1 går deltakere som har lite eller ingen skolegang fra hjemlandet og som ikke er skriftkyndige på det latinske alfabetet. Men hva har vi i verktøykassa på disse kursene? Hva kan deltakeren bruke som redskap for læring? Jo, vi har morsmålet som redskap for læring. Denne «Læreplanen» legger vekt på hvor viktig det er at vi benytter deltakernes morsmål som redskap for læring. Til forskjell fra den forrige planen, er morsmålets betydning som redskap for læring understreket her. Å undervise på spor 3 og 2 er krevende og ansvarsfullt, men undervisningen er ganske forutsigbar uten store pedagogiske dilemmaer. Hvis du liker pedagogiske dilemmaer og pedagogiske nøtter, er stedet spor 1 og Alfabetiseringsmodulen. Her står dilemmaene i kø. I år 2000 kom en rapport ved navn «Alfa Omega» som beskriver disse dilemmaene. Det var riktignok under den forrige Læreplanen, men er likevel interessant lesning i dag. Det finnes svært lite forskning på dette feltet, men erfaringene sitter jo her. Hipp hurra for alle dere oppfinnsomme og tålmodige lærere som daglig gjør deres beste ute i denne virkeligheten. Målet for opplæringen på Alfabetiseringsmodulen er at - deltakerne skal kunne forstå og samtale enkelt på norsk. - deltakerne skal tilegne seg grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Men hvordan i alle dager skal man kunne lære å snakke et nytt språk uten å

5 bruke støtte i skrift? Og hvordan i alle dager skal man kunne lære å lese og skrive for første gang i sitt liv samtidig som man lærer et nytt språk? Og hvordan i alle dager skal vi kunne benytte morsmålet i undervisningen når vi har så mange ulike språk i klassen? Og hvordan skal vi håndtere mulige lærevansker? Ja, i verktøykassa har vi morsmål som redskap, men hva har vi mer?? Vi har noe mer!!! Jo, vi har menneskenes fantastiske muntlige språklæringsevne. Vi har en fantastisk hjerne som er utviklet for å lære språk. «Sawatii kaa». Du hører lyden og lynkjapt analyserer hjernen din denne lyden (som en ubevisst prosess), og muskulaturen i tunga får beskjed sånn at tunga på finjustert vis plasserer seg på helt riktig sted i munnhulen sånn at du selv kan produsere lydstrømmen «Sawatii kaa». Jeg er sikker på at dere også kan herme etter den lyden. Dette er jo en helt fantastisk evne. Mange av våre kursdeltakere på Alfabetiseringsmodulen og spor 1 kan flere muntlige språk. Vi snakker her om deltakernes læringsstrategier. Jeg mener at vi bør respektere, sette pris på og ta denne evnen mer systematisk i bruk i opplæringen. Menneskenes evne til muntlig språklæring er utviklet gjennom tusenvis av år. Hovedsakelig gjennom øyne, ører og munn får lydene kontakt med den fantastiske verktøykassa som hjernen er. Hjernen er spesielt utrustet for å bearbeide språklyder, og i tillegg lager hjernen et system av alle lydene sånn at det blir et språk. Bløtkaka kan gi et bilde på hvordan nye språk legger seg over hverandre, med morsmålet som et sentralt fundament

6 nederst både når det gjelder lydkvalitet og språklige strukturer. Bildet nede til venstre; språklydene må bety noe i en sammenheng med andre. Lydene, ordene og ytringene må gi mening i et fellesskap. Togskinnene gir oss et bilde av at ordene og ytringene som læres må øves om igjen og om igjen, slik at vi husker og det nye kan bli automatisert. Evnen til å lære på denne måten er faktisk så god at mange slettes ikke trenger undervisning. Har man god kontakt med målspråket, lærer mange det muntlige språket av seg selv fordi hjernen har denne fantastiske evnen til språklæring via muntlige metoder. Hvordan kan vi ta denne muntlige språklæringsevnen i bruk i opplæringen? Jeg har en 100 % lærerstilling med undervisning i forskjellige klasser. Den ene klassen har jeg tolv timer i uka, og det står muntlig språktrening på timeplanen. Vi hører vi gjentar vi spør vi snakker og gjør mange forskjellige aktiviteter utelukkende ved hjelp av muntlig kommunikasjon. Meningen er å utnytte deltakernes muntlige språklæringsevne. For å signalisere helt tydelig hva læringsøkten går ut på, bruker vi et klasserom uten bord. Vi har stoler som er lette å flytte på, og dette gir mulighet for å bruke rommet på ulike måter i løpet av en læringsøkt; sitte i ring, sitte to og to, møblere rommet ut fra hva vi skal gjøre, eller vi kan stable stolene inntil veggen så hele gulvet blir åpent for aktiviteter. Klassen er i Alfabetiseringsmodulen, og de skal jo også lære å lese og skrive. Når det står lese- og skrivetrening på timeplanen, flytter klassen til et annet rom et klasserom med bord. Jeg sier ikke at klasserom uten bord er en forutsetning for muntlig språktrening, men jeg ønsker å inspirere prøv det. Det åpner opp for mange muligheter og gode læringsøkter basert på muntlige metoder. Muntlige metoder helt uten tekst, helt uten bokstaver. Dette for å aktivisere elevenes muntlige læringsstrategier. Jeg legger opp til å bruke livet på skolen og i klasserommet som utgangspunkt for

7 språklæringen. Det er en hel masse som skjer oss imellom som kan brukes til muntlig språklæring og språktrening. Vi hilser på hverandre og beskjeder skal gis. Noe skal hentes eller leveres, en mobiltelefon ringer, noen kommer for sent og andre må gå fordi de har møteavtaler. I tillegg har vi alle planlagte aktiviteter og spørsmål og svar omkring identitet: Hvor bor du? Når kom du til Norge? osv. Jeg fokuserer så lite som mulig på elevenes familiesituasjon, da dette kan være vanskelig for enkelte. I stedet er det det vi gjør i klasserommet, det vi gjør på skolen og i nærmiljøet og den vi er i kraft av oss selv som får fokus i språktreningen. Det er jo så mye som skjer her og nå, mange forstyrrende ting hvor man som lærer tenker hjelp, når skal vi egentlig komme videre i denne klassen? Når du driver muntlig språktrening kan du tenke annerledes: Du kan tenke BRA her skjer det noe som kan brukes! Hvis vi bruker «Her-og-nå-situasjoner» bevisst, kan læring skje! Vi skal se litt nærmere på disse «Her-og-nå-situasjonene». Knud Illeris, dansk professor i voksenpedagogikk hevder at dersom læring skal kunne skje må alle læringens tre dimensjoner være aktivert. Dette gjelder all form for læring. Vi kan begynne til høyre med drivkraftdimensjonen (motivasjon, følelser, vilje, behov). Teori innen voksenpedagogikk hevder at for voksnes læring er spesielt behov den viktigste drivkraften. Det er altså ikke hvilke behov jeg som lærer mener at deltakerne burde ha behov for å lære, men hvilke behov den enkelte selv føler for å kunne realisere planene og livene sine. Videre må innholdsdimensjonen være aktivert på den måten at læringen er relevant (viten, forståelse,

8 ferdigheter), og så må samspillsdimensjonen være aktivert på den måten at læringen skal brukes i relasjon til andre (handling, kommunikasjon, samarbeid). Man behøver ikke alltid å sitte og jobbe sammen, man kan gjerne øve og trene alene også, men poenget er at læringen er nødvendig i samhandling og kommunikasjon med andre mennesker. Men når har vi slike magiske øyeblikk i klasserommet hvor alle de tre dimensjonene er aktivert? Det er spennende å vurdere undervisning etter Illeris sin læringsmodell. Jo, for eksempel: Amina sier: «døra». Jeg forstår utmerket godt hva Amina mener. Hun lurer på om jeg skal låse døra i pausen fordi hun vil vite om veska står trygt. Men hvordan skal Amina lære å snakke på en måte som folk forstår også utenfor skolen? Jo, jeg kan bevisst bruke denne «Her-og-nå-situasjonen» fordi nå er alle læringens tre dimensjoner aktivert. Jeg kan gi bort den riktige setningen. Jeg sier: «Skal du låse døra?». Så setter jeg hånda mi ved øret mitt for å signalisere at Amina skal herme etter spørsmålet. Dette gjør vi flere ganger, jeg retter ikke på henne, jeg bare gjentar spørsmålet som er riktig, og Amina og de andre hermer etter meg. Etter noen repetisjoner sier jeg: «Ja, jeg skal låse døra», og jeg tar fram nøklene og viser at vi har forstått hverandre. Dette ser kanskje litt rart ut her jeg viser det nå, men elevene venner seg fort til at det er sånn vi gjør det. Denne bevisste treningen kaller jeg for «Repeterende språkmodell i «Her-og-nå-situasjoner». Alle læringens tre dimensjoner er aktivert; Amina har et eget følt behov og «drivkraftdimensjonen» er altså aktivert. Den språklige ytringen er forståelig og innholdsdimensjonen er aktivert. Samspillsdimensjonen er aktivert da vi har en kommunikasjon omkring en handling. Med Illeris i tankene kan vi altså bruke disse hendelsene med god samvittighet de er høypotente læringsøyeblikk. Men repetisjon må til!

9 Ja, læring skjer, men man må i tillegg skape muligheter for utallige øvelser og repetisjoner (uten at læreren sliter seg ut). Gjentakelser og øvelse må til for at det nye skal feste seg, bli husket og automatisert. Jeg tror vi undervurderer hvor mange repetisjoner som må til. Svært slitsomt for lærer og elev, men nå har vi digital teknologi som gjør det mulig å spille inn; for eksempel gjøre opptak med mobilen for deretter å spille av om igjen og om igjen. Send opptaket på epost til deg selv eller koble ledning mellom mobilen og datamaskinen og spill i klasserommet. Du kan bruke Bitsboard og ipad eller laste opp lydfilen på skolens læringsplattform osv. Det finnes mange muligheter. Det er viktig å gjøre dette, lag lydopptak og du hjelper elevene dine. Knytt gjerne et bilde til lydsnutten for å gjøre det lettere å huske. Elevene må få mulighet til å trene utallige ganger etter at noe er «lært» eller «forstått». Og du som lærer kan spare på kreftene. Ta digital teknologi i bruk og spar på kreftene. Vi har snakket om hvordan man kan drive muntlig undervisning basert på muntlige metoder. 1. Livet på skolen som utgangspunkt for språklæring 2. Bevisst bruk av «Her-og-nå-situasjoner» 3. Skape muligheter for øvelse og repetisjon (uten at læreren sliter seg ut) Utnytte digital teknologi På Workshop-karusellen på fredag vil jeg ha en stasjon og dele flere tips og metoder for hvordan drive muntlig undervisning etter muntlige metoder.

10 Så tilbake til «Læreplanen». Nå skal vi se litt nærmere på hva som står i Alfabetiseringsmodulen. Opplæringen i Alfabetiseringsmodulen har som mål - at deltakerne skal kunne forstå og samtale enkelt på norsk. - at deltakerne skal tilegne seg grunnleggende lese- og skriveferdigheter. Det står mye bra i planen her; om muntlige forutsetninger, morsmålet som ressurs, deltakernes behov og interesser, hensiktsmessige arbeidsmåter osv. Men jeg mener at hele teksten initierer og legger opp til sammenblanding av muntlige og skriftlige ferdigheter. Litt som på bildet her, en salig blanding. Se for eksempel denne setningen på side 8 om Alfabetiseringsmodulen: «Den muntlige og skriftspråklige opplæringen må sees i sammenheng, slik at ferdighetene kan påvirke og utfylle hverandre».

11 Teksten er etter min mening et samrøre av gode intensjoner, og jeg påstår at det som står under Alfabetiseringsmodulen fører til at det for våre deltakere blir ekstra kronglete å lære å snakke norsk. Jeg mener at denne sammenblandingen av muntlige og skriftlige ferdigheter slik planen legger opp til, forsinker den muntlige språkutviklingen. Hvis jeg skulle lære meg italiensk, ville jeg si «ja, tusen takk» til denne sammenblandingen. Jeg ville gjerne snakke, lese og skrive litt om hverandre. Men ikke hvis jeg skulle lære meg thai. Nei, hjelpe og trøste. Tenk om jeg skulle gjenkjenne og identifisere det jeg skulle si i de krusedullene som jeg ikke forstår!! Nei, når jeg lærer thai vil jeg ha to separate løp. Jeg vil lære å snakke thai for seg, og jeg vil lære thaiskriftspråket for seg. To atskilte løp. For den som ikke er skriftkyndig, er det viktig at opplæringen skjer atskilt. Det er så viktig at deltakerne på Alfabetiseringsmodulen og spor 1 fortsetter å utnytte sine muntlige læringsstrategier. At de stoler på sine muntlige læringsstrategier og ikke lar seg vippe av pinnen fordi dette med skrift har så høy status. Tenk en afrikansk kvinne som er kjempeflink til å synge uten noter. Hun flytter til et land hvor sang er veldig viktig og har høy status. Hun begynner på en skole der man mener at det vil være lettere for henne å gjenkjenne og huske sangene dersom hun samtidig lærer noter. Kvinnen forstår at notene har høy status, og hun strever og gjør så godt hun kan med å huske hvilke toner som representeres ved hvilke notetegn. Men hun blir usikker og mister troa på den treffsikkerheten hun før hadde på øret. Tenk om hun heller kunne lære de nye sangene «på øret», og at hun fikk lære noter atskilt og på et lavere nivå med hensyn til tonekompleksitet! Jeg har altså tro på at vi skiller undervisningen, helst i to atskilte fag. Dersom vi skal heve statusen til muntlig undervisning og muntlig språklæring, tror jeg at det er nødvendig med en egen fagdisiplin. Den gule:

12 Undervisning som har muntlig kommunikasjon som mål, og den blå: Undervisning som har lese- og skriveferdigheter som mål. To ulike fag som muliggjør ulikt tempo og progresjon i de to ferdighetene. Når trekronene har utviklet seg nok, vil de naturlig blande seg med hverandre. Tenk dere hvor viktig det er å lære å snakke norsk! Å lære å snakke norsk er så viktig at denne muntlige språkutviklingen må få utvikle seg på sine egne premisser, som en egen fagdisiplin uten å bli blandet sammen med andre målsettinger. Det muntlige språket er nøkkelen til å kunne hjelpe familien sin og få jobb i dette nye samfunnet. Vi kan ikke være bekjent av å gjøre noe som forsinker en god muntlig progresjon, synes jeg. To atskilte fag, mer presist som her. Den blå: Undervisning som har lese- og skriveferdigheter som mål. Det er klart vi trenger muntlig undervisning her også som forutsetning og språklig bevisstgjøring for lese- og skriveopplæringen, enten på morsmålet eller på norsk. La oss ta ordet «toalett» for eksempel. Hvordan kan ordet deles i stavelser og enkeltlyder, vi lytter ut lyder først og sist, hvilke lyder representeres ved hvilke skrifttegn, hvordan ser bokstavene ut, hvordan formes og skrives bokstavene, hvordan settes lydene sammen til stavelser, hvordan leses hele ordet, hvordan er uttalen og melodien i ordet. Her har vi mye å ta tak i når vi underviser med lese- og skriveferdigheter som mål. Det er, som vi ser, også mye muntlig undervisning som hører hjemme her. Men når vi har det gule faget: Undervisning som har muntlig kommunikasjon som mål, driver vi ikke og lytter ut lyder, leser eller skriver. Nei, da dreier undervisningen seg om det vi sier i en aktuell kommunikasjon. Deltakerne lærer å si språklige ytringer som kan brukes: «Kan jeg gå på toalettet?» «Unnskyld, jeg må en tur på toalettet». Vi snakker om kulturen rundt toalett-besøk, at det er best å gå i pausen osv. Vi trener og øver mange ganger for å huske og automatisere. Vi trener og benytter utelukkende muntlige metoder og fokuserer på god uttale og setningsmelodi for å støtte opp om forståelsen og kommunikasjonen. Vi ser altså at undervisning som har muntlig kommunikasjon som mål medfører

13 helt andre og ulike læringsaktiviteter enn undervisning som har lese- og skriveopplæring som mål. Derfor bør disse skilles i ulike treningsøkter som muliggjør ulik pedagogisk praksis og ulik progresjon i de to ferdighetene. Jeg håper at vi kan utvikle: Egen fagdisiplin og pedagogisk tradisjon Språkteori om muntlig språklæring Klasserom som innbyr til muntlige aktiviteter Læremidler basert på lyd og bilde Digitale hjelpemidler som gir muligheter for repetisjon og øvelse Til nå har jeg argumentert for at teksten i Alfabetiseringsmodulen gir føringer som gjør det kronglete for deltakerne å lære å snakke norsk. Videre vil jeg hevde at denne sammenblandingen også gjør at det skriftlige overtar styringa med undervisningen, organiseringen og diskusjonen. Prøv bare å legge merke til hvor fort diskusjonen dreies over på opplæring som har skriftlige mål. Vi skal videre se på noe av det materiellet som er laget som støtte til Læreplanens Alfabetiseringsmodul. Begrepet alfabetisering er sentralt. Umiddelbart tenker vel mange at det har noe med lesing og skriving å gjøre, etter alfa og beta som er de to første bokstavene i det greske alfabetet. Men det moderne Literacy-begrepet inneholder muntlige mål, slik også Alfabetiseringsmodulen gjør.

14 Vi søker etter informasjon, og vi finner dette veiledningsheftet utarbeidet av vox «Kunnskap om alfabetisering litteratur om alfabetisering og andrespråkstilegnelse». Her har man søkt i forskjellige databaser for å finne kunnskap om alfabetisering. På side 7 er alle søkeordene listet opp. Men her ser vi jo at selv vox glemmer at alfabetiseringsbegrepet også skulle inneholde muntlige ferdigheter. Her mangler jo diverse søkeord. Hva med «muntlig språklæring», «muntlig språktilegnelse», «muntlige metoder», «muntlig andrespråkstilegnelse», «oral language acquisition»? Kunnskapssøket resulterer i følgende veiledningshefter: Opplæring av språkhjelpere, Materiell på morsmål i lese- og skriveopplæringen, Lese- og skriveopplæring, Morsmålsstøttet leseopplæring, Skrive seg til lesing, Lær om alfabetisering gjennom studiebesøk. Det er dessverre ikke mye om muntlig språklæring her.

15 Det er laget en egen metodisk veiledning om «Muntlig opplæring». Her står det på side 4: Videre er det lagt vekt på at den munnlege og skriftlege språkbruken her må gå hånd i hånd. For spor 2 og 3, ja! Men ikke for spor 1 og alfabetiseringsmodulen! Jeg håper at vox ser at de har en jobb å gjøre og at materiellet bør revideres. Dersom det er noe riktig i dette jeg hevder, at vi forsinker og vanskeliggjør deltakernes muntlige progresjon, håper jeg at noen tar grep. Tittelen på innlegget mitt er: Hvordan fremme muntlig språklæring hos voksne som ikke er skriftkyndige? Forslag til tiltak: 1. Utvikle et eget fag, undervisningspraksis og læremidler som bygger på muntlige metoder 2. Alfabetiseringsmodulen og tilhørende materiell bør revideres. Et eget fag som har muntlig kommunikasjon som mål Et eget fag som har lese- og skriveopplæring som mål

16 Til sist vil jeg vise dere en snutt av et digitalt program som vi i et NORDPLUSprosjekt holder på å utvikle; prosjektide og prosjektledelse ved oss på Oslo Vo Rosenhof avd. Sentrum. Samarbeidet med fagmiljøene i Sverige og Finland har gått kjempebra. Det produktet som nå er ferdig og fritt tilgjengelig på internett, er blitt veldig godt mottatt i klasser både i Sverige, Finland og Norge. Programmet er ikke laget som et læremiddel, men som en ressurs den enkelte kan bruke for å få trening og repetisjon på egen hånd. Prosjektet har produsert mer enn dette som ligger på nettet, men det koster penger å utvikle. Nordplus tviler på om de kan gi ytterligere støtte fordi Nordplus skal støtte nordisk samarbeid som har med nabospråkslæring å gjøre; altså at vi i Norden skal forstå hverandre. Nordplus henviser til at det heller burde være de nasjonale integreringsmyndighetene som besørger og finansierer materiell som er nødvendig for førstegangsopplæring av innvandrere. Hvis det er noen her i salen som har ideer til finansieringsmuligheter, si fra til oss. Vi som er i prosjektet vil gjerne produsere mer. Nå skal jeg vise dere litt av det enkleste og litt av det mest avanserte så dere kan få et inntrykk. Dere må gjerne bruke og spre nettadressen.

17 Vi snakker Et program for muntlig språktrening finner du på denne nettadressen: sareptastudio.com/oslovo Programmet utvikles av NORDPLUS-prosjektet NPLA-2014/10053 som er et samarbeid mellom Botkyrka adult center i Sverige, Axxell Utbildning Ab i Finland og Oslo Vo Rosenhof avd. Sentrum i Norge. Digital utforming og design ved Sarepta Studio. Programidè og prosjektledelse ved Oslo Vo Rosenhof avd. Sentrum. Vi vil gjerne høre dine kommentarer. Vi takker for tilbakemeldinger på epostadresse:

Norskopplæring for voksne innvandrere

Norskopplæring for voksne innvandrere Norskopplæring for voksne innvandrere En undersøkelse om norskopplæringen til voksne innvandrere fra Thailand i Båtsfjord kommune og Tromsø by NOR-3930 Tom Ropjukwat Mastergradsoppgave i nordisk språkvitenskap

Detaljer

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Morsmålstøttet leseopplæring

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Morsmålstøttet leseopplæring METODISK VEILEDNING 1 Metodisk veiledning Morsmålstøttet leseopplæring METODISK VEILEDNING 2 Innhold Morsmålstøttet leseopplæring 3 Bakgrunn 3 Prosjektet 4 Leseassistentkurs 4 Praksis i klassene 5 Lesekurs

Detaljer

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Lese- og skriveopplæring

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Lese- og skriveopplæring METODISK VEILEDNING 1 Metodisk veiledning Lese- og skriveopplæring METODISK VEILEDNING 2 Innhold Bakgrunn for lese- og skriveopplæring på spor 1 3 Historien 3 Om begrepet analfabet 4 Deltakere på spor

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS)

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) PEDAGOGISK PLATTFORM ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) Oslo, 3. september 2012 1 Innholdsfortegnelse: 0. Forord av

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST

LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE UTKAST LÆREPLAN I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning...3 LÆREPLAN FOR 50 TIMER SAMFUNNSKUNNSKAP...4 Innhold...5 Kompetansemål...6 1. Ny innvandrer i Norge...6 2. Historie,

Detaljer

Tett på innvandrerkvinner

Tett på innvandrerkvinner Tett på innvandrerkvinner Tett på nr. 1 No r s k i n s t i t u t t f o r f o r s k n i n g om oppvekst, velferd og aldring «Tett på»-rapportene er en ny satsning i Røde Kors. Som Norges største frivillige

Detaljer

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere

Veiledning i språkpermmetodikk. for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Veiledning i språkpermmetodikk for lærere som underviser voksne innvandrere Vox 2008 ISBN 82-7724-099-6 Grafisk produksjon 07

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

SPRÅKPROSJEKT. Hvordan gi en bedre språkstimulering til minoritetsspråklige barn i barnehagene i Søndre Land? PROSJEKTBESKRIVELSE

SPRÅKPROSJEKT. Hvordan gi en bedre språkstimulering til minoritetsspråklige barn i barnehagene i Søndre Land? PROSJEKTBESKRIVELSE Søndre Land Kommune Barnehagetjenesten SPRÅKPROSJEKT Hvordan gi en bedre språkstimulering til minoritetsspråklige barn i barnehagene i Søndre Land? PROSJEKTBESKRIVELSE 1 INNEHOLDSFORTEGNELSE: Forside side

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Morsmål som støtte i opplæringen

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Morsmål som støtte i opplæringen METODISK VEILEDNING 1 Metodisk veiledning Morsmål som støtte i opplæringen METODISK VEILEDNING 2 Innhold Morsmål som støtte i norskopplæringen til voksne innvandrere 3 Bakgrunn 3 Organisering 3 Organisering

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn

Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn Vadsø kommune 2010 1 De fleste bildene er fotografert av personalet i barnehagene. Det er gitt tillatelse til bruk av bildene. Layout: Anne Karlsen

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Ett skritt foran 2 Iréne Johansson

Ett skritt foran 2 Iréne Johansson H E F T E F O R Ett skritt foran 2 Iréne Johansson K U R S H O L D E R 2 1 ETT SKRITT har vokst fram som en tanke hos Irene Johansson innenfor rammen av Karlstadmodellen gjennom mange år. Hatten Forlag

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Kartleggingsmateriell. Språkkompetanse i grunnleggende norsk Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk 2007 Utdanningsdirektoratet Design og produksjon: Magnolia design as Illustrasjoner: xxxxxxxxx Innledning Læreplan i grunnleggende norsk for

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN OG SPRÅK - -

Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN OG SPRÅK - - Tema Adopsjon ADOPTERTE BARN OG SPRÅK - - INNHOLDSFORTEGNELSE Adopsjon og språkutvikling s. 3 Kommunikasjon og språklig utvikling s. 3 Kommunikasjon s. 3 Språktilegnelse s. 4 0-3 år s. 5 4-6 år s. 6 Lesing

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2

Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Heike Speitz, Torill Simonsen og Åse Streitlien Evaluering av prosjektet Forsøk med tidlig start i 2. fremmedspråk Delrapport 2 Rapport 04/2006 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: Evaluering av prosjektet

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer