DIAKONI. Diakonvigsling i Øye kyrkje 17. januar. «Alt de gjorde mot eit av desse minste syskena mine, det gjorde de mot meg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIAKONI. Diakonvigsling i Øye kyrkje 17. januar. «Alt de gjorde mot eit av desse minste syskena mine, det gjorde de mot meg."

Transkript

1 RETURADRESSE: Vullum Design as Pb.122,6659 Rindal Februar 2008 «Alt de gjorde mot eit av desse minste syskena mine, det gjorde de mot meg.» Matt 25,40 Nr årgang DIAKONI Kirkemøtet 2007 vedtok en ny plan for kirkas diakoni. Den handler i særlig grad om den tjenende folkekirke ut fra kirkas visjon om å være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Kirkas visjon for diakoni er uttrykt slik: «Vi tror at Gud vil nå fram til menneskene med sin kjærlighet og rettferdighet. Kirken synliggjør dette gjennom liv og tjeneste.» Kirkas diakonale utfordringer i praksis er Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap, Vern om skaperverket og Kamp for rettferdighet. Planen bygger på følgende definisjon og teologiske grunnlag: «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.» Den norske kirke forstår seg selv som en tjenende kirke. Diakonien er et kjennetegn ved kirkens samlede oppdrag. Den preger fellesskapet og den enkeltes liv. Foto: Einy Rendal Elgsæther. Diakonvigsling i Øye kyrkje 17. januar Gry Netland-Ebbesen vart vigsla som ny diakon for Surnadal, Rindal og Stangvik prestegjeld i Øye kyrkje torsdag 17. januar av prost Gerd Anne Aarset. Alle prestane i dei tre prestegjelda og Halsa deltok ved vigslinga. Og mange hadde møtt fram for å dela glede og ansvar denne store dagen. I vigslingstalen poengterte prosten at dette ikkje berre er eit privat kall, men eit offentleg kall når kyrkja vigsla henne til diakon. Ho er den einaste diakonen i Indre Nordmøre prosti. Ved kyrkjekaffen etter vigslinga var det fullt på Kyrkjelydshuset og mange kom med helsingar, gode ord, blomster og gåver, også frå ordførar og frå tilreisande gjester som diakonikonsulent og leiar for diakoniforbundet. Prosten beklaga frå biskopen at han ikkje kunne vera til stades, han ville svært gjerne hatt vigslinga av den nye diakonen og vist at det er like viktig for ein biskop å vigsla diakonar som prestar. Gry hadde sjølv ei takkehelsing der ho sa ho var forplikta på Guds ord og kyrkjas lære og på å møta folk i naud, men at ho ikkje torde gå inn i denne store tenesta utan i fylgje med han som er Herre og Meister.

2 Side 2 Kyrkjeblad for Indre Nordmøre ØRE Øre - Gjemnes Bibelutdeling 11-årsfasen I samband med bibeldagen fekk årets 5.-klassingar utdelt kvar sin bibel. Her ser vi dei 25 som fekk bibel i Øre kyrkje. Bibelutdeling er første punkt i kyrkje-lydane sitt arbeid overfor denne aldersgruppa, vi kallar det 11-årsfasen. Snart reiser dei på eit døgns leir i Flemma, og til hausten kan dei starte på KRIK 11. Kyrkjekontoret Telefaks E-post sokneprest: gjemnes.kommune.no Biletet: Øre kyrkje Har du sunget i Nordmøre Tenåringskor? I sommer, helga juni blir det reunion på Vassbotten leirsted i Straumsnes. Se mer info på og send påmelding eller spørsmål til geir. Geir Ivar Bjerkestrand Her ser vi 5.-klassingane som fekk bibel i Øre kyrkje. Foto: Kari Sødal. Gjemnes og Øre har eit program med utdeling av materiell på dei tre første dåpsdagane til barna. Mange av utdelarane var samla for å ruste seg for eit nytt år med besøk til heimane som har hatt dåpsbarn. Foto: Petter Dahle. Fasteaksjonen I Gjemnes og Øre kyrkjelydar blir fasteaksjonen avvikla tirsdag 11. mars. Då vil konfirmantar og andre komme med bøsser for å samle inn pengar til Kirkens Nødhjelp sitt omfattande arbeid. I fjor vart det sett ny rekord i innsamlinga i våre kyrkjelydar, og vi håpar på eit godt resultat i år også. Ta godt imot bøsseberarane. Og hugs: Dei har ikkje med seg terminal for bankkort! Den nyskrivne julekantaten Kom, store under av Rolf Hindhammer vart framført på julekonserten i Øre. På bildet ser vi Gjemneskoret saman med elevar frå kulturskulen i Gjemnes og solist Gail Opås. Foto: Kari Sødal. På julaftan i Osmarka kapell fekk vi juleevangeliet gjennom eit gripande møte med den unge Maria. Anne Marie Sødal, kateket i Østfold og heime på juleferie, greip oss sterkt gjennom si levande dramaforteljing. Foto: Liv Måseide.

3 Kyrkjeblad for Indre Nordmøre Side 3 TINGVOLL Tingvoll - Straumsnes Menighetskontoret Telefaks E-post: Biletet: Straumsnes kyrkje Jesus til barna i Tingvoll! Tingvollvågen søndagsskole er klar med nytt program for vinteren og våren Søndagsskolen er en viktig del av menighetens trosopplæring, og har som mål å hjelpe barna til å bli kjent med Jesus og evangeliet, og til å følge Han. Sprell levende heter undervisningsopplegget til søndagsskolen, og det uttrykker mye av det vi ønsker å formidle. Søndagsskolen skal være et levende, livgivende og artig sted å være! Vi har mye sang og musikk på søndagsskolen, og noen ganger lager vi orkester. Bibelfortellingene blir fortalt på ulike måter; med bilder, flanellograf og dukketeater. Vi har også ulike aktiviteter som ofte er knyttet til teksten. Noen vil kanskje tegne eller fargelegge et bilde fra bibelfortellingen, vi kan lage hinderløype, hoppe tau, gjemme en sau som gjeteren skal finne, eller leke Bjørnen sover. Målet er at bibelfortellingen skal være en rød tråd i hele samlingen, som barna lettere vil huske ved at de bruker ulike sanser. Aldersgruppen er opp til rundt 10 år. Barna kan gjerne komme i følge med en voksen dersom det er ønskelig. Søndagsringen, som er et tilbud for barn fra 9 år og oppover, har ennå ikke startet opp denne våren, men vi håper å få til et tilbud etter hvert. I vår legges det opp til fire samlinger i Tingvollvågen søndagsskole: 20. januar, 24. februar, 13. april, 27. april. Samlingene blir på menighetshuset fra kl. 11:00 til 12:00. Etter myldregudstenesten den 15. juni kl. 12:00 skal vi samles ute til sommeravslutning med grillmat, leker og aktiviteter. Håper så mange som mulig vil bli med disse gangene i vinter og vår. Ta gjerne kontakt med oss om det skulle være noen spørsmål. Hilsen Britt I. F. Henriksen ( ), Guro F. Røttingsnes, Matthias Koesling og Randi B. Frøseth Otto Seljebotn har vært leder i 24 år for Tingvollvågen søndagsskole, og til sammen vært søndagsskolearbeider i rundt 40 år! Randi B. Frøseth takker for stor innsats. Soknerådet vil også benytte anledningen til å takke Judy Storset og Rita Hjorthaug for den innsatsen de har gjort som søndagsskoleledere gjennom mange år. Soknerådet ønsker de nye lederne Britt I.F.Henriksen, Guro F.Røttingsnes, Matthias Koesling og Randi B. Frøseth lykke til i dette viktige arbeidet, og håper andre foreldre også stiller seg til rådighet som medhjelpere etter behov. Babysang og søndagsskole i Straumsnes Grimstadhøgda søndagsskole og babysang møtes på menighetshuset første søndag hver måned fram til mai. Søndagsskolen starter kl 11, babysang kl 11.30, begge varer til Samlingene for resten av våren er 2. mars, 6. april og 4. mai. Det er Synnøve og Audun Sæbø som både leder søndagsskolen og barnegospelkoret. Størst av alt Prosjektleiaren i Trusopplæringa i Tingvoll og Straumsnes minner om Myldregudstenestene i soknet. Tingvoll har hatt gudsteneste for treåringane, og i Straumsnes blir det Myldregudsteneste 17. februar for både to- og treåringar. I Tingvoll blir gudstenesta for toåringane halden 2. sundag etter påske. Det vil seia 6. april. Vi gler oss til desse dagane og vonar flest mogeleg kan kome både av borna, slekt og familie. Alle er hjarteleg velkomne. Rita Hjorthaug tegner og forteller juleevangeliet på en levende måte. Foto: Matthias Koesling. Påskesamling og gudstjeneste i Straumsnes Palmehelga, mars, arrangerer Normisjon påskesamling på Vassbotten. Dette arrangementet har vært godt besøkt i 4-5 år, og samler interesserte fra Nordmøre og Romsdal. Det blir gudstjeneste i kirka palmesøndag ved pensjonert prost Magne Bergslid. Tema for høgmessepreika er Vi vil så gjerne se Jesus. Ellers blir det temasamlinger på Vassbotten både fredag og lørdag, over hovedpersoner i Jesu lidelseshistorie. Påmelding til påskesamlinga skjer direkte til Vassbotten, tlf Straumsnes barnegospel Koret har øvinger annenhver onsdag (oddetallsuker) på menighetshuset fra kl 18 til 19. Koret er for barn og ungdom fra 4 til 14 år. Nye medlemmer er hjertelig velkomne! Øvingene er 12. og 26. mars, 9. og 23. april, 7. og 21. mai. Påskenatt i Tingvoll kirke Det er mange gudstjenester i Tingvoll og Straumsnes i løpet av påska. I Tingvoll har vi i flere år markert overgangen til påskedag med midnattgudstjeneste påskeaften. Dette er påsketidens lysmesse. For mange kristne over hele verden er dette den viktigste gudstjenesten i løpet av året. Det store Kristuslyset blir båret inn i en mørk kirke og plassert ved siden av døpefonten, mens menigheten synger påskelovsangen: Dette er natta da Kristus braut dødens lekkjer og sigrande stod opp frå dødsriket! Så får alle tenne hver sine lys, til minne om at vi er døpt og at vi skal få tro på kjærligheten som er sterkere enn døden. Velkommen til kirke.

4 Side 4 Kyrkjeblad for Indre Nordmøre SUNNDAL Hov - Romfo - Øksendal - Ålvundeid Menighetskontoret Telefaks E-post: Bildet: Middelaldarkrusifiks, Romfo kyrkje Hedret trofaste tjenere Tradisjonen tro arrangerte leirstedet Phillipshaugen i Øksendal nyttårsfest for vennekretsen sin. Festen sammenfalt med Det Norske Misjonsselskaps fadderkampanje, som også ble markert. NMS har en stor vervekampanje gående, hvor man kan verve seg til å bli fadder og støtte en av organisasjonens misjonsprosjekter. For 200 kroner måneden kan man være med og sikre at ti barn får gå på skolen. Festen på Phillipshaugen er en årlig takk til leirstedets mange slitere som er med og bidrar med tid og penger. Ikke så få dugnadstimer blir lagt ned for å holde bygningene vedlike. Dessverre var det ikke så mange som tok turen til Phillipshaugen denne søndagen, men de som var til stede, fikk føde i både åndelig og ordets forstand. Man går ikke sulten fra bordet på Phillipshaugen! Konsulent i Nordmøre Søndagsskolekrets, Hans Orset, hadde andakt, og her trakk han linjene fra matematikken og over til Jesus som sa at han er vintreet. Orset hadde som vanlig med seg malesaker, og tegnet både vintre og bokstaver, slik at det til slutt ble ei setning fra Skriften. Phillipshaugens styre har mange trofaste tjenere, og ei av dem som nå har gått ut av styre etter mange år, er Anne Marie Sjølset. Ho fikk en velfortjent takk for den innsatsen ho har gjort gjennom mange år. Etter John Gudmund Drøppings noe vanskelige quiz, ble det tid for det ungene gledet seg mest til nemlig utdeling av gavene som lå under juletreet. Og her ble det gave til alle barn under 56 år! Tegnesaker, godteri og ballonger falt i smak hos de fleste. Festen ble avsluttet med juletregange og Deilig er jorden. Ingunn Karijord Det ble julegaver til alle barn under 56 år (!) på nyttårsfesten på Phillipshaugen. Foto: I.Karijord. Phillipshaugen Det blir voksenleir på Phillipshaugen Misjonssenter, Øksendal, palmehelga mars Tema: Guds draum. Kontakt: Sigrid Sundsbø, Hans Orset fra Søndagsskoleforbundet trakk linjene fra matematikken til Bibelen, mens han fortalte om Jesus som vintreet. Foto: I.Karijord. Songkveld i Romfo Søndag 25. november var det songkveld i Romfo kyrkje. Til tross for snøfokk og dårleg ver var det bra frammøte. Både allsongen og dei andre innslaga gjorde sitt til ei fin oppleving. I tillegg til Øksendalskoret med korleiar Arne Magne Johannessen, deltok Ricky Senn med saksofon og song og Hov mannskvartett. Og det vart reine lysmessa da strømmen kom bort siste del av kvelden. Øksendalskoret deltok på songkveld i Romfo. Foto: G.S.Aarnes. Gunn Signe Aarnes

5 Kyrkjeblad for Indre Nordmøre Side 5 Kyrkja snakkar berre om. Ja det er sant. Kyrkja er oppteken av homofili, ekteskap og samliv. Kyrkja er midt i livet. Så når media slår stort opp om kyrkje og sex, så har dei på eitt vis rett. Det kjem frå kyrkja. Men du høyrer ikkje så mykje om det i kyrkja. Kanskje for lite? Eg snakkar nesten aldri om samliv og homofili, og for mange av kollegaene er det på samme måten. Vi har kanskje snakka så lite om det at det har vorte alt for mykje av det? Alt for mykje no, ja. For media har det framme ofte. Samlivs-spørsmål er godt stoff for media. I samfunnet har nye tankar rundt samlivsformer om partnerskap, homofili og ekteskap for likekjønna kome i høgt tempo. Skulle ikkje kyrkja ta opp slike saker til drøfting? Skulle kyrkja berre legge seg flat for alt og seie: Ja ja, slik er det? Det ville bli ei totalt uinteressant og uaktuell kyrkje. Som levande kyrkje i samfunnet må vi ta tak i det som rører seg og finne ein veg i desse spørsmåla. (Sjølv om det knapt har lukkast så langt. - Og sjølv om det kan bli Fra drøm til virkelighet Krig og terror stjeler menneskers drømmer. Sammen kan vi ta drømmene tilbake. Du har muligheten gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2008! Hver gang en av ungene mine går ut døren, stopper hjertet mitt av redsel. Og det begynner ikke å slå igjen før de er trygt hjemme igjen, forteller Zahrah Iaftah, mor og bosatt i Bagdad i Irak. Hun har allerede mistet en sønn i krigen. Han kom i veien for en skuddveksling da han gikk på gata. En annen av hennes sønner, Karrar, har ikke mulighet til å gå på skolen, men er med og forsørger familien som gatefeier. Kanskje en av de farligste jobbene i en av verdens farligste byer. Zahrah er bare en blant millioner mennesker som lever i skyggen av krig og terror verden over. Mennesker som drømmer om å kunne være trygge. Mennesker som håper det en gang kan bli fred, så de kan få tilgang til helt ordinære rettigheter som skolegang, helsetilbud og sikkerhet. Krig og konflikt fører til fattigdom og hindrer utviklingen av et samfunn. Kamp om ressurser kan skape grobunn for nye konflikter. Dersom vi vil skape varig fred og trygghet, må fattigdommen bekjempes. Derfor vil Kirkens Nødhjelp gjennom fasteaksjonen i 2008 rette fokus mot mennesker i skyggen av krig og terror. Gjennom en felles dugnad skal menigheter, lokalsamfunn, unge og voksne over hele Norge være med å gjøre drømmer til virkelighet. Kirkens Nødhjelp jobber både for å skape fred og med å bedre levekårene til dem som bor i områder rammet av krig, terror og konflikt. Ditt bidrag til fasteaksjonen er derfor viktig og vesentlig. Jesus lærte oss hvordan vi skal ta vare på hverandre som gode medmennesker. La Jesu egne ord om nestekjærlighet gi inspirasjon og motivasjon til å arbeide for en mer rettferdig verden! Er du med? skapt eit inntrykk av ei kald kyrkje.) Media si hyperinteresse for desse sakene har vi ingen kontroll med. Eg vil påstå at samlivsetiske saker ikkje har fått overveldande stor plass frå kyrkja si side, men frå media si side. Dei plukkar fram saker som er mest muleg pirrande og kontroversielle, andre viktige tema blir skubba til side. Kyrkja er oppteken av å forkynne evangeliet til tru, etterfølgjing og teneste. Gjennom forkynning og liturgi, tonar, musikk og praktisk arbeid ønskjer vi å vise veg til Kristus og vitne om han. I jula høyrde vi dette evangeliet til påske får vi det frå ein annan vinkel, og i fasteaksjonen no i mars møter vi kyrkja i si diakonale gjerning for naudlidande ute i verda. I dette nummeret av bladet vil vi finne fleire innspel som viser kva kyrkja gjer og står for i den praktiske kvardagen i bygdene våre. Vi får ikkje alt så godt til, og vi skulle ha gjort mykje meir for å møte menneske der dei er og i det dei strevar med. Men noko blir gjort, og mange born, unge og eldre kjenner att kyrkja si gjennom barnegruppe, kor, konfirmantarbeid, ungdomsarbeid, gudstenester, samtalar, bibelgrupper m.m. Utfordringa til diakoni og teneste for alle menneske har vi som ei glad og overveldande oppgåve. Det er slik kyrkja viser kva ho vil vere. Det er trist dersom nokon no får inntrykk av at kyrkja ikkje ser kvart enkelt menneske sin store verdi uansett status og karriere, legning og kjønn, alder og utrustning. Slik som Jesus såg kvar enkelt, slik skal vi også møte kvar enkelt, så dei kjenner seg elska og verdifulle. Men Jesus gjorde ikkje det ved å berre seie ja, ja. Han sa: Følg meg! Det er kyrkja sitt kall. Her vil vi nok gå ulike vegar, ser det ut til. Det står att å sjå om dei ulike vegane skal knytast saman eller følgje kvar sin trasé. Petter Dahle Karrar (16 år) arbeider som gatefeier i Bagdad. Dette er en livsfarlig jobb. Karrar vil gjerne bli snekker eller profesjonell fotballkeeper, men mest av alt drømmer han om ei trygg framtid. Foto: Kirkens Nødhjelp Kvinnenes internasjonale bønedag er som vanleg første fredag i mars, i år 7. mars. Kvinnenes bønedag er ein internasjonal dag for kristne kvinner frå ulike kyrkjesamfunn, med komitear i 170 land og regionar. Programmet i år er laga av kvinner i Guyana på nordkysten av Sør- Amerika, og har som tema: Visdom frå Gud gir ny innsikt. Kirkens SOS er ei kyrkjeleg telefonvakt til hjelp for menneske som treng nokon å snakke med. Dei har 1200 friviljuge medarbeidarar som svarar på telefonar. Det er tre tema som dominerer telefonsamtalene: Einsemd, relasjonsproblem og psykisk smerte. I 2007 vart det registrert vel samtalar. (KPK) Konfirmantene kommer Konfirmanter og andre kommer med bøsse og samler inn penger til Kirkens Nødhjelp 11. mars. Ta godt imot dem! Neste nummer kjem ca. 30. april. Frist for innsending av stoff er 28. mars.

6 Side 6 Gudstenester i Indre Nordmøre prosti Høyr kor kyrkjeklokka lokkar med ein høg og heilag klang 23. februar - laurdag Stangvik kyrkje kl. 18:00 Konsert. Ensemble Dali. 24. februar - 3. s. i faste Preiketekst: 2 Kor 12,7-10 Halsa Ingen gudstjeneste. Øvre Rindal kapell kl. 11:00 Høymesse. Nattverd. Laskerud. Takkoffer til Norsk Luthersk Misjonssamband. Stangvik kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste. Venås. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Gjøra kapell kl. 11:00 Hovde. Takkoffer. Hov kirke kl. 11:00 Boye. Takkoffer. Jordalsgrend grendahus kl. 11:00 Storset. Takkoffer til Sjømannsmisjonen. Enkel kyrkjekaffe. Øye kyrkje kl. 11:00 Familiegudsteneste. 4-årsbok Hvam. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet. Tingvoll kyrkje kl. 11:00 Kåre Rånes. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Øre kyrkje kl. 11:00 Høgmesse. Nattverd. Dahle. Takkoffer til Norsk luthersk misjonssamband. 2. mars - 4. s. i faste Preiketekst: Joh 6,24-36 Valsøyfjord kirke kl. 11:00 Tørsåsløa kl. 12:00 Todalen kyrkje kl. 11:00 Furulia bedehus, Ålvundfjord kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Jan Fredrik Laskerud og Erik Blomstrøm. Takkoffer til menighetsarbeidet. Friluftsgudstjeneste. Bjørndal. Gudsteneste. Venås. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Årsmøte. Boye. Nattverd. Takkoffer til Bistandsprosjekt Aserbajdsjan. Hov kirke kl. 19:00 Storset. Sanggudstjeneste. Ranes kyrkje kl. 11:00 Familiegudsteneste. 4-årsbok. Hvam. Takkoffer til Trusopplæringsprosjektet. Straumsnes kyrkje kl. 11:00 Gerd Anne Aarset. Takkoffer til Kyrkjeblad for Indre Nordmøre. Straumsnes songlag. Gjemnes kirke kl. 11:00 Høymesse. Nattverd. Dahle. Takkoffer til nytt misjonsprosjekt. Kirkekaffi. Flemma kl. 15:00 Gudsteneste. Dahle. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. 9. mars - Maria Bodskapsdag Preiketekst: Luk 1,46-55 Halsa kirke kl. 11:00 Rindal kirke kl. 11:00 Rindal bedehus kl. 19:30 Kvanne bedehus kl. 11:00 Hov kirke kl. 11:00 Romfo kyrkje kl. 11:00 Mo kyrkje kl. 11:00 Tingvoll kyrkje kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Erik Blomstrøm. Takkoffer til P22 kontaktsenteret. Familiegudstjeneste. 4-årsbok. Salt & pepper og speiderne deltar. Bjørndal. Takkoffer til menighetsarbeidet. Årsfest. Gudstenestleg møte. Normisjon. Laskerud. Takkoffer. Årsmøte og kirkekaffe. Storset. Nattverd. Familiegudsteneste. 4-årsbok Hvam. Takkoffer til Søndagsskulen i Mo. Gerd Anne Aarset. Nattverd. Takkoffer til Amathea. Tingvoll kyrkjekor. Øre kyrkje kl. 11: mars - torsdag Øye kyrkje kl. 10:00 Øye kyrkje kl. 19: mars - Palmesøndag Preiketekst: Joh 12,12-24 Valsøyfjord kirke kl. 11:00 Kyrkjeblad for Indre Nordmøre Familiemesse. Barnas misjonsdag. Nattverd. Synnøve Risan og Dahle. Orientering om og takkoffer til nytt misjonsprosjekt. Kyrkjekaffi. Morgonsong. Tekster og songinnslag v /elevar frå Øye skole. Konsert. Roar Engelberg. Gudstjeneste med nattverd ved Jan Fredrik Laskerud. Takkoffer til Kirkens SOS. Rindal eldresenter kl. 11:00 Gudstjeneste. Nattverd. Bjørndal. Stangvik kyrkje kl. 19:30 Kveldsmesse. Nattverd. Venås. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet. Hov kirke kl. 11:00 Storset. Øksendal kyrkje kl. 11:00 Boye. Takkoffer til Phillipshaugen. Øksendal songlag. Kyrkjekaffe. Årsmøte. Ålvundeid kyrkje kl. 11:00 Hovde. Nattverd. Kyrkjelydshuset Skei kl. 11:00 Gudstenestleg møte. Normisjon. Straumsnes kyrkje kl. 11:00 Magne Bergslid. Nattverd. Takkoffer til Vassbotn leirsted. Gjemnes kirke kl. 11: mars - Skjærtorsdag Preiketekst: Joh 13,1-15 Halsa kirke kl. 19:00 Høymesse. Nattverd. Gerd Aarset. Takkoffer til Møre i misjon. Kirkekaffi. Gudstjeneste med nattverd ved Jan Fredrik Laskerud. Takkoffer til menighetsarbeidet. Rindal kirke kl. 19:30 Kveldsmesse. Skriftemål. Nattverd. Nattverd. Bjørndal. Takkoffer til Den Norske Israelsmisjon. Åsskard kyrkje kl. 19:30 Gudsteneste. Nattverd. Songkveld. Venås. Takkoffer til Misjonsprosjektet. Helsetunet kl. 10:00 Hovde. Nattverd. Hov kirke kl. 19:00 Hovde. Nattverd. Gjøra kapell kl. 20:00 Storset. Nattverd. Surnadal sjukeheim kl. 11:30 Nattverdgudsteneste. Nattverd. Hvam. Ranes kyrkje kl. 19:30 Gudsteneste. Nattverd. Hvam. Takkoffer til Misjon i Møre. Tingvoll kyrkje kl. 11:00 Gerd Anne Aarset. Nattverd. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet. Silsetfjellet kl. 12:30 Påskeandakt. Dahle. Øre kyrkje kl. 19:30 Høgmesse. Nattverd. Dahle. 21. mars - Langfredag Preiketekst: Joh 18,1-19,30 Valsøyfjord kirke kl. 11:00 Gudstjeneste ved Erik Blomstrøm. Takkoffer til menighetsarbeidet. Øvre Rindal kapell kl. 11:00 Langfredagsgudstjeneste. Bjørndal. Todalen kyrkje kl. 11:00 Langfredagsgudsteneste. Venås. Hov kirke kl. 11:00 Storset. Romfo kyrkje kl. 11:00 Boye. Ålvundeid kyrkje kl. 20:00 Hovde. Straumsnes kyrkje kl. 11:00 Gerd Anne Aarset. Øre kyrkje kl. 11:00 Pasjonsgudsteneste. Dahle Øye kyrkje kl. 17:00 Langfredagskonsert. Kristiansund kammerorkester. Kollekt ved utgangen. 22. mars - Påskenatt Preiketekst: Luk 24,1-12 Øvre Rindal kapell kl. 22:00 Påskenattsgudstjeneste. Bjørndal/Hvam. Tingvoll kyrkje kl. 23: mars - Påskedag Preiketekst: Joh 20,1-10 Halsa kirke kl. 11:00 Valsøyfjord kirke kl. 14:00 Stangvik kyrkje kl. 11:00 Gjøra kapell kl. 11:00 Kåre Rånes. Gudstjeneste ved Jan Fredrik Laskerud. Takkoffer til Kirkens bymisjon. Gudstjeneste ved Jan Fredrik Laskerud. Takkoffer til Søvassliringen.Rindal kirke kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste. Bjørndal. Takkoffer til Normisjon. Høgtidsgudsteneste. Venås. Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap. Storset. Takkoffer.

7 Kyrkjeblad for Indre Nordmøre Side 7 Hov kirke kl. 11:00 Ålvundeid kyrkje kl. 11:00 Øye kyrkje kl. 11:00 Tingvoll kyrkje kl. 11:00 Øre kyrkje kl. 11: mars - Andre påskedag Preiketekst: Joh 20,11-18 Haugligardane kl. 12:00 Boye. Takkoffer. Hovde. Nattverd. Takkoffer til Norsk Luthersk Misjonssamband. Høgtidsgudsteneste. Hvam. Takkoffer til Kirkens Bymisjon. Kåre Rånes. Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap. Tingvoll kyrkjekor. Høgtidsgudsteneste. Nattverd. Dahle. Blåsegruppe. Takkoffer til Normisjon. Friluftsgudsteneste. Venås. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet. Jubileumsarrangement. Todalen IL 100 år. Kyrkjelydshuset Skei kl. 11:00 Gudstenestleg møte. Misjonssambandet. Straumsnes kyrkje kl. 11:00 Kåre Rånes. Takkoffer til Straumsnes sokneråd. Gjemnes kirke kl. 11:00 Gudstjeneste. Dahle. Takkoffer til barneforeninga Våren. Kirkekaffi. 27. mars - torsdag Kyrkjelydshuset Skei kl. 19:00 Årsfest for Øye og Ranes sokn. 30. mars - 1. s. e. påske Preiketekst: Joh 21,1-14 Halsa Ingen gudstjeneste. Øvre Rindal kapell kl. 11:00 Familiegudstjeneste. 4-årsbok. Bjørndal. Takkoffer til Misjonsprosjektet, NMS. Stangvik Inga gudsteneste. Grøa bedehus kl. 11:00 Storset. Øksendal kyrkje kl. 11:00 Liturg: Aud B.Kringstad. Nattverd. Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap. (NMS) Hov kirke kl. 18:00 Laskerud og Boye. Samtalegudstjeneste. Ranes kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste. Hvam. Takkoffer til Søndagsskulen i Nedre Surnadal. Straumsnes kyrkje kl. 11:00 Kåre Rånes. Takkoffer til Norsk søndagsskoleforbund, M og R krets. Kretsmøte for Nordmøre Søndagsskoleforbund. Predikant: Oddrun Bølerengen. Angvik bedehus kl. 11: april - onsdag Øye kyrkje kl. 19: april - 2. s. e. påske Preiketekst: Sal 23 Valsøyfjord kirke kl. 11:00 Rindal kirke kl. 11:00 Betania bedehus kl. 11:00 Hov kirke kl. 11:00 Ålvundeid kyrkje kl. 11:00 Romfo kyrkje kl. 20:00 Mo kyrkje kl. 11:00 Tingvoll kyrkje kl. 16:00 Øre kyrkje kl. 11:00 Døypte Gudsteneste. Dahle. Takkoffer til Familie og medier. Kveldssong. Hvam. HALSA Magnus Sætervik Rognskog VALSØYFJORD Henrik Johan Johnsen Otnes Gudstjeneste med nattverd ved Erik Blomstrøm. Takkoffer til menighetsarbeidet. Høymesse. Nattverd. Einy Elgsæther. Takkoffer til Norsk Søndagsskoleforbund. Gudsteneste. Venås. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet. Storset. Nattverd. Hovde. Nattverd. Takkoffer til IKO. (Familiemesse.) Storset. Takkoffer. Gudsteneste. Hvam. Takkoffer til Norsk Luthersk Misjonssamband, kretsen. Gerd Anne Aarset. Takkoffer til Søndagsskulane i Tingvoll sokn. Myldregudsteneste, 2-åringar. Barnekoret Jubilate fra Surnadal. Høgmesse. Nattverd. Rånes. Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi. 09. april - onsdag Mo kyrkje kl. 19: april - 3. s. e. påske Preiketekst: Joh 14,1-11 Halsa kirke kl. 11:00 Kveldssong. Hvam. Konfirmantane tek del. Kyrkjekaffe på Mo skule m/ årsmøte. Gudstjeneste med nattverd ved Erik Blomstrøm. Takkoffer til menighetsarbeidet. Rindal kirke kl. 11:00 Familiemesse. Salt & pepper deltar. Nattverd. Bjørndal. Takkoffer til Norsk Søndagsskoleforbund. Todalen kyrkje kl. 11:00 Høgmesse. Nattverd. Venås. Takkoffer til Misjonsprosjektet. Hov kirke kl. 18:00 Laskerud og Boye. Samtalegudstjeneste. Øye kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste. Hvam. Takkoffer. Tingvoll kyrkje kl. 11:00 Kåre Rånes. Nattverd. Takkoffer til Normisjon. Straumsnes kyrkje kl. 16:00 Kåre Rånes. Nattverd. Takkoffer til Sjømannskirken/Norsk kirke i utlandet. Øre Inga gudsteneste. 19. april - laurdag Kallastua kl. 18:00 Ord og tonar. 20. april - 4. s. e. påske Preiketekst: Joh 15,10-17 Halsa Ingen gudstjeneste. Øvre Rindal kapell kl. 11:00 Høymesse. Nattverd. Bjørndal. Takkoffer til menighetsarbeidet. Stangvik kyrkje kl. 19:30 Ungdomsgudsteneste. Venås. Takkoffer til konfirmantarbeidet. Gjøra kapell kl. 11:00 Storset. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet. Konfirmantane tek del. Årsmøte. Kirkekaffe. Hov kirke kl. 11:00 Boye. Takkoffer. Ålvundeid kyrkje kl. 11:00 Hovde. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp. Samtale med konfirmantar. Ranes kyrkje kl. 11:00 Gudsteneste. Hvam. Takkoffer til Frelsesarmeen. Tingvoll Inga gudsteneste. Øre kyrkje kl. 11:00 Høgmesse. Nattverd. Dahle. Deltaking frå Høgtun folkehøgskule. Takkoffer til Høgtun. Gjemnes kirke kl.19:30 Samtalegudstjeneste. Konfirmantene deltar. 24. april - torsdag Øye kyrkje kl. 10:00 Morgonsong. Tekster og songinnslag v /elevar frå Ranes kyrkje kl. 19: april - 5. s. e. påske Preiketekst: Matt 6,6-13 Halsa kirke kl. 11:00 Rindal kirke kl. 19:30 Stangvik kyrkje kl. 11:00 Øye skole. Samtalegudsteneste. Hvam. Gudstjeneste med overhøring for både Halsa og Valsøyfjord ved Erik Blomstrøm. Takkoffer: Konfirmantene bestemmer. Tomasmesse. Ungdomskoret deltar. Nattverd. Bjørndal. Takkoffer til speiderne i Rindal. Konfirmasjonsgudsteneste. Venås. Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet. Hov kirke kl. 11:00 Storset. Nattverd. Kyrkjelydshuset Skei kl. 11:00 Gudstenestleg møte. Misjonssambandet. Straumsnes kyrkje kl. 11:00 Gerd Anne Aarset. Nattverd. Takkoffer til Det Norske Misjonsselskap. Øre kyrkje kl. 19:30 DØYPTE VIGDE DØDE Anne Tomine Hellstrøm RINDAL Håkon Børset STANGVIK Mali Kjøl Bredesen HOV Eirin Hammerbekk Haug Samtalegudsteneste. Konfirmantane deltek Hudson Hammerbekk Lewis Markus Hammerbekk Lewis Eric Nathaniel Mburu Gjevik Patrick Halle Hoset Eline Melkild Aalmo Forts. side 8

8 Side Daniel Aune Lien Lukas Bauge Kirkevåg Sondre Kjørsvik Bævre ØYE Maja Mogstad Adrian Dyrli Sindre Ranes Jonas Bævrevoll Håkon Hoem RANES Tina Sæterbø Thomas Breivik Kamelia Drøpping STRAUMSNES Sondre Romundstad Innerdal Linus Reinfjell Hansen TINGVOLL Silje Rustad Skram Kurt Gjerdet Trevor Jenkins Jonathan Knut Kiala Ronja Mindnes ØRE Oliver Hildre Indergård, døypt i Angvik bedehus Anders Astad Celine Søllesvik Rausand GJEMNES Benjamin Bergseth Haukås Lucas André Rakvåg Yttervik Sebastian Macdonald King Vigde RINDAL Ingeborg Sande og Lars Olav Elshaug Kristin Merethe Fosseide og Magne Bjørnås TODALEN Mariya Vasiyeva og Anders Todalshaug HOV Jesica Banuma og Ola Andersen TINGVOLL Jeanete Nyunkuru og Assimirou Alkari ØYE Liudmila Petovna Kiseleva og Svein Sollid Døde HALSA Hanna Randi Betten f Helge Moen f Kristen Røe f Tora Inger Brun f VALSØYFJORD Arnt Fjærli f RINDAL Margit S. Jonli f Solveig Odlaug Sande f Jostein Haltli f Sigrid Bolme f Ingebjørg Tiseth f Odd Evjen f Odd Kirkholt f Gudrun Kirkholt f Georg Børset f Johan Kirkholt f STANGVIK Johan Gjeldnes f ÅSSKARD Jonas Settemsdal f ROMFO Rolf Gunnar Røymo f Randi Romfo f Martha Gravem f HOV Oskar Jarle Johansen f Tor Jostein Hoås f Bjørn Vaagland f Marie Sørensen f Olaus Holsbøvåg f Gunhild Flaa f Per Magnar Sivertsen f Arne Konrad Langen f Rolf Furu f Kyrkjeblad for Indre Nordmøre Ellen Haklien f Oddmund Olav Mandal f Lars Atle Engtrø f Jessie Rohde Hansen f John Bjarne Bugge f ÅLVUNDEID Sigrid Strand f Dordi Nordvik f ØYE Ragnhild Årnes f Magnus Garte f RANES Gunbjørg Vaseng Larsen f Knut Eide f Ragna Sogge f Nelly Polden f Olav K. Strand f MO Margrete Moen f Gudrun Sande f Synne Hoven f STRAUMSNES Bernhard Grimstad f Mari Anne Ludvigsen f Kirsten Margrete Holm Grimsmo f Johan Torvald Mørkedal f Kåre Einseth f TINGVOLL Atle Ingar Stavem f Arnstein Kamsvåg f Lars Magnar Meisingset f Asbjørn Lyngsmo f Waltraut Kørner f Johanne I Silset Rolland f Paul Kåre Skar f Marit Vassli f ØRE Hans Bernhard Torvikhaug f Kjell Audun Heggem f Borghild Alfrida Hoem f Borghild Dyrli f GJEMNES Jan Marvin Berge f Jesus, Kristus, Guds son, Fredsfyrste... Andakt av Kari Sødal Når du kjem i kontakt med ein person du ikkje kjenner, er det naturleg å presentere seg. Andre gonger kan det vere venner av deg som presenterer deg for nye menneske og de fortel kvarandre kva de heiter. Når eg skriv dette er jula nettopp ferdig, og når du no les, er fastetida (førebuinga til påske) i gang. Jul påske: Kristne høgtider der ein person er midtpunktet; JESUS KRISTUS. Kven er Jesus? Har du møtt han, eller har andre presentert han for deg? Moses møtte Gud. Moses ville vite kven Gud var: Gud presenterte seg slik; Eg er (2.Mos.2.14). Jesus har og sagt om seg sjølv; Eg er... for å understreke at han er Guds son, og at han og Faderen er eitt. Men Jesus sa noko meir for å fortelje om kven han var: Eg er den gode hyrdingen. Den gode hyrdingen set livet til for sauene Joh Eg er livsens brød. Joh.6,33-35 Eg er ljoset for verda. Joh.8.12 Eg er vegen, sanninga og livet. Joh.14,5-7 Vi veit kva jobb ein hyrding har; verne, finne ly, finne mat... Brød må vi har for å leve, og lys er livsnødvendig. På kva måte har du møtt Jesus? - Du ser kanskje Jesus som barnet i krybben, og hyrder på marken og vismenn på kne, med stjerner som stråler og engler som synger gir stemningsfull glede og budskap om fred - Du ser kanskje Jesus som lærer og mester. En fengende leder, et stort ideal, som gav oss et nytt bud, et bud om å dele. Vi andre skal tjene og ikke oss selv. Er det slik du har møtt han, som eit lite barn i ei krubbe, som ein historisk person, som ein god leiar, som eit ideal? Eller: - Har du sett Jesus som lider på korset, som soner for din skyld, som lindrer all nød; og har du sett Jesus som står opp av graven, gir håp om et nytt liv og seier over død. Jesus er der for deg, som ein hyrding som går med deg og viser vegen til eit evig liv, som mat for sjela di, og han vil gje lys inn i ei fortvilt sjel. Han er frelsaren din. Han kjem no og presenterer seg. Tek du imot han og slepp han inn? Han er kanskje det du leitar etter?

9 Kyrkjeblad for Indre Nordmøre Side 9 HALSA Halsa - Valsøyfjord Soknepresten Kirkekontoret E-post kirkeverge: Bildet: Halsa kirke Halsa kirke Kalvariegruppa endelig på plass Etter å ha blitt frakta fra Trondheim og tilbake til kirka er konservator Daniela Pawel spent når hun pakker ut. Letta kan hun konstantere at både Jesus på korset, Maria og Johannes ikke har fått skader under transporten. Etter to års arbeid må hun medgi at hun har fått et spesielt forhold til figurene som hun har lagt ned et enormt arbeid på. - Det er flott å få se de på plass i sine rette omgivelser. Jeg skjønner godt at menigheten har syntes at noe vesentlig har mangla i kirkerommet, forteller Daniela Pawel som sammen med kirkegårdsarbeider Odd Sverre Aarset monterte gruppa på plass igjen over korskillet. Før og nå forvandlingen er formidabel for den som har sett gruppa på nært hold. Overflaten av malingslagene sto rett opp enkelte plasser og hadde dårlig feste til treverket. Likeens hadde skulpturene mistet maling på svært mange områder. Så skulpturene var et trist syn før konservator Daniela Pawel fra Vitenskapsmuseet i Trondheim startet på sitt arbeid. Alle de tre skulpturene er laget i furu, forteller Pawel. På treet ligg en grundering av kritt og vannbasert lim. Alle overflatene er malt eller har metallpålegg i sølv eller gul farge som er dekka over med en lasur i rød eller grønn. Malingslagene er påført lagvis og er malt våt i våt. Teknikken tyder på oljemaling, forteller hun. Dette fordi det underste malingsstrøket fortsatt må være litt fuktig om malingen som følger skal males våt i våt. Overgangene mellom fargene blir mykere og går over i hverandre. Spor etter penselavtrykk ser man i malingslagene. Dette tyder på at malingen hadde mye konsistens og var tyktflytende. Store deler av Maria- og Johannesskulpturene har metallpålegg på grunderingen. På metallet ligg det lasurer i forskjellige tykkelser. Kjolene, kåpene, hår og hodeplagg Terningkast fem Kyrkjebladet for Indre Nordmøre får terningkast fem på Kirkenorge.no er en ressursside der du finner bilder av landets kirker og andre gudshus, prekener og andre taler, bokanmeldelser av de siste kristne bøkene, konfirmantopplegg, omtale av menighetsblad, salmetips, liturgier med mer. I tillegg finner du linker til alle norske menigheter som har egne nettsider og en oversikt over landets menighetsblad. Trond Laksaa fra Narvik som har laget siden, har vurdert et nummer av Kyrkjebladet og gitt det terningkast fem. Han skriver blant annet: Ett meget bra meninghetsblad...kunne tatt med litt mer informasjon om andre ansatte enn soknepresten. Man får ikke de store reportasjene, men jeg likte de små informative sakene. En god billedbruk hever også inntrykket av bladet. Synnøve Bjørndal framstilles med metall og lasur. I dag viser håret til Johannes rødbrun farge, men opprinnelig har den vært av gulfarget metall, sikkert en legering av tinn og kopper med rødbrun lasur, forteller Pawel. Videre forteller hun at klesplaggene til Maria og Johannes virker kostbare fordi de er laget av sølvfarget metall og røde eller grønne lasurer. Metallet er mest sannsynlig såkalt Schlagmetall, folier av tinn og litt kopper eller ren aluminium. På kåpene og på Marias hodeplagg ligg en grønn lasur, tykkelsen av lasuren varierer og er dermed i ulik grad dekkende. Effekten gir et sterkt tredimensjonalt inntrykk, spesielt i belysning av levende lys. I dag er denne effekten stort sett borte på grunn av dekkende overmalinger. Kjolene har i dag rød lasur og er litt mindre overmalt. Kristusfiguren har nå gulfarget hår, skjegg og lendeklede. Originale malingslag kan ha vært med gul pålegg, men det er bronse i dag. Tornekronen er av tre med sølvfarget metall og grønn lasur. Scenen for gruppa er selve korsfestelsen, og den billedlige fremstillingen av korsfestelsen har fått navnet Kalvariet fra kalvarieberget på Golgata. Krusifikset skal være fra seinmiddelalderen, men det ble fullstendig overmalt på 1700-tallet. I 1664 fikk kirken nytt kors, kanskje dette var krusifikset?, undres Pawel. På 1700-tallet kommer Maria- og Johannesskulpturene ved siden av krusifikset. Før har krusifikset vært framstilt som en enkeltstående skulptur eller som den sentrale delen av alteret. Det er ikke kjent hvem som har laget krusifikset. Men Maria og Johannes ble laget av Peder Knutsen Kjørsvik i Opphavsmannen har helt sikkert blitt stolt om han hadde fått sett gruppa slik den nå står framstilt 283 år etter. Ingunn Reiten Nå er den flotte gruppa på plass der den hører hjemme over korskillet. Foto: I.Reiten. Kontordager Kirkeverge Ingunn Reiten har faste kontordager på mandag, tirsdag og onsdag

10 Side 10 - SURNADAL Øye - Mo - Ranes Kyrkjekontoret Telefaks Sokneprest Stangvik E-post kyrkjeverje: Biletet: Ranes kyrkje - Stangvik kyrkje Kyrkjeblad for Indre Nordmøre Dåpsopplært i Oslo Tru på livet! Eit knippe utsendingar frå Surnadal og Rindal tok del i trusopplæringskonferanse under dette mottoet i Oslo fyrst på vinteren. Blant dei 446 påmeldte vart me korkje åleine eller anonyme. - Så fin utstilling de har! Mange sa det, og fleire såg det nok. Dokumentasjonen av trusopplæring i praksis synte me både med mange innramma foto på veggen og med speling av DVD-filmen som alle born i Rindal og Surnadal får i lag med invitasjon til kyrkjekveld. Fotoutstillinga var frå dei mange leirane på Gråhaugen sist sommar, samt kyrkjekveldane. DVD-filmen har òg Kyrkja mi som tema. Trusopplæringsprosjektet i Surnadal og Rindal var representert med fire unge som me òg håpar at stiller som leir-leiarar til sumaren: Ingrid Moen og Sigrid Moen frå Surnadal, Lars Øyvind Jensvold frå Rindal og Håkon Syrstad frå Meldal. Frå styringsgruppa deltok Nils Petter Tonning frå Surnadal, Lene Gåsvatn frå Rindal og kyrkjeverje Ingeborg Nordlund. Tru på livet! var tema, men dette vart på ingen måte ståande åleine. Her handla det like mykje om tru på oppdraget, ta utfordringa, tru på barnet og ikkje minst om å sjå The Lucky vei for kirken, som Fantasiminister Hans Christian Medlien så fint kalte sitt alvorshumoristiske foredrag. - Kyrkja er det høgaste, breidaste, djupaste og mest romslege som finst. Og hugs: Det meste og det beste er framleis utenkt, minte humoristen oss om. Med - Så fin utstilling de har! Ingeborg Nordlund fortel om DVD en, kyrkjekveldane og sommarleirane. Foto: Nils Petter Tonning. verkemidlar som humor, galskap, mot og fantasi kjem me ganske langt, meinte han. Samstundes gav han oss aksept for å få til menneskeskapt klima for modige tankar. I fyrste omgang kan det vera me skal sjå etter menneske, mogelegheiter, miljø og møtestader. Lene Gåsvatn. Her er gjengen som var i Oslo og presenterte trusopplæringsprosjektet. Kanskje treffer du dei att på leir til sommaren? Foto: Nils Petter Tonning. Smågrupper Det er årsmeldingstid. Fjoråret skal oppsummerast, og det viktigaste som hende skal skrivast ned. Kva kjem då i framgrunnen? For oss i kyrkja vert det kanskje helst det som samla mest folk, og fekk den største merksemda. I Rindal tenkjer vi på gudstenesta 17. mai, med stappfull kyrkje, eller på konserten med Bjørn Eidsvåg. Men kanskje er det minste det største? Seks-åtte menneske rundt eit bord, i ivrig samtale om noko som opptek dei - kanskje det var det viktigaste som hende i fjor. I Rindal er fleire misjonsforeiningar i gang, og det er sju bibel-/samtalegrupper som samlast nokolunde regelmessig. Opplegg og arbeidsmåte varierer, og dei som er med i gruppene bestemmer sjølve kva som skal prega samlingane. Ein kan f.eks. møtast ein kveld annankvar eller tredjekvar veke, gjerne med lang jule- og sommarferie. Ein snakkar saman om eit tema, bed saman, og let praten gå rundt eit måltid. Utgangspunktet for temasamtalen er gjerne ei studiebok, men nokre gonger handlar den mest om noko heilt anna enn Kyrkjekveldar våren 2008 Som eit ledd i trusopplæringsprosjektet, vert det invitert til kyrkjekveldar for alle born på årstrinn. Rindal og Stangvik har alt hatt sine kveldar. Desse står att: 25. februar Todalen kyrkje. 27. februar Ranes kyrkje. 3. mars Åsskard kyrkje. 5. mars Øye kyrkje. 6. mars Mo kyrkje. Alle kyrkjekveldane er kl. 18. Kyrkjekvelden av 2008 blir noko ulik den borna vart invitert til i fjor, mens det å utforske kyrkja like til topps og bli servert kveldsmat til slutt må bli ein god tradisjon. Det blir ulike aktivitetar og ulike stasjonar rundt om i heile kyrkja. Lene Gåsvatn / Synnøve Bjørndal det som står der. I januar hadde vi ei samling for alle smågruppene, og sokneprest Bård Boye besøkte oss. Han utfordra oss m.a. til å la samtalen både handla om Gud og om liva våre, slik som dei verkeleg er. Han peika på at det er lett å hamna ein stad midt imellom, i noko som det er interessant å snakka om, men som verken viser oss Gud eller hjelper oss i kvardagen vår. For mange er det eit større steg å gå inn i ei lita gruppe, enn å gå inn på den store samlinga 17. mai. Kanskje du likevel skulle våga det steget? Det kan henda det er mindre farleg og meir gjevande enn du trur. Er du interessert, så ta f.eks. kontakt med Kyrkjekontoret. Og skulle det etter ei stund visa seg at smågruppa ikkje svarte til forventningane, så er det heilt i orden å trekkja seg ut. Magne Bjørndal PS: I Surnadal er det òg starta ei samtalegruppe. Ta kontakt med kyrkjekontoret på Skei om du er interessert!

11 Kyrkjeblad for Indre Nordmøre Side 11 STANGVIK Stangvik - Todalen - Åsskard RINDAL Rindal sokn Menighetskontoret Telefaks E-post kirkeverge: Bildet: Rindal kirke «Vi er alle på ei lang reise» Vår livsreise var tema for biskop Bondeviks avskjedspreike i Stangvik kyrkje 27. januar. Folk frå heile prostiet hadde trassa hålke og snøver for å ta farvel med ein folkeleg og folkekjær biskop. Dei fleste av prestane og organistane i prostiet var med ved gudstenesta, som trass i vemod var ei fest- og høgtidsstund med nattverden som høgdepunkt. Biskopen hadde vore sjuk til dagen før, men sa han var så bestemt på å koma at han ville ha kome om han skulle berast på båre. Det slapp han, og han heldt både preike ved gudstenesta og ein humørfylt takketale ved kyrkjekaffen. I preika fortalde han dramatisk og levande om si lengste reise gjennom Sibir til misjonærteneste i Japan for 40 år sidan. Etter mykje uro og engsting var han lukkeleg over å sjå ein kjent person som møtte han på kaia i det framande landet. Ut frå dagens tekst frå Joh 17,1-8, der Jesus seier at det evige livet er å kjenna han, kobla han dette til vår livsreise der vi ikkje veit så mykje om korleis det er i det framande landet vi er på reise til. Men det betyr ikkje så mykje Kyrkjekaffen i Bondehuset samla også fullt hus til ei feststund med flotte kaker, fint program, helsingar og gåver. Foto: ERE. Ny møtestad for ungdom?! Ei gruppe arbeider med å få til ein møtestad på kyrkjelydshuset. Følg med på kunngjeringar! Kontaktperson: Gry Netland-Ebbesen (tlf / ) dersom vi kjenner han som møter oss når vi er framme. Da kan vi vera trygge og treng ikkje vera redde for reisa eller inngangen til det nye livet. Einy Rendal Elgsæther Foto: Adam van der Velde Rindal Søndagsskole Det er søndagsskole på Rindal bedehus søndag kl februar, 6. april og 20. april. 2. mars er vi med på Tørsåsløa på sportsandakt. Barneforeningen har møte hjemme hos Britt Sveen Bolme mandager kl : 25. februar, 31. mars og 28. april. Speiderne møtes nå på mandager kl De skal også delta på en gudstjeneste i vår. Søndag 9. mars er det utdeling av 4-årsbøker og etter gudstjenesten skal speiderne lage akebakke og bål til pølsegrilling. Symboler og kunst Torsdag 27. mars kl. 20 inviterer menighetsskolen til kirkevandring i Rindal kirke. Magne Bergslid leder vandringen med temaet: Symboler og kunst - kulturskatter i Rindal kirke. Det blir enkel servering. Flere generasjoner Kjersti Tytingvåg Rogne fra familievernkontoret i Molde deltar på temakveld på Bolme Pensjonat torsdag 24. april kl. 20. Tema: Flere generasjoner på ett tun. Servering. Det er menighetsskolen i samarbeid med Landbrukets HMS-tjeneste som inviterer. Stangvik Kvanne bedehus mars Møte for Normisjon på Kvanne ved Åge Hunnestad. Langfredagsmøte 21. mars i Kvanne bedehus ved Normisjon. Surnadal Konsert i Øye med Roar Engelberg på panfløyte og Stein Erik Olsen på gitar i Øye kyrkje torsdag 13. mars kl Morgonsong Det vert morgonsong i Øye kyrkje 13. mars og 24. april kl. 10. Tekster og songinnslag v /elevar frå Øye skole. Kveldssong i Øye Onsdag 2. april kl vert det kveldssong i Øye kyrkje. Keltisk liturgi. Song og musikkinnslag. Basar på Eidet Bedehusbasar på Eidet bedehus 4. april kl Kveldssong/Årsmøte i Mo Onsdag 9. april kl Konfirmantane tek del. Kyrkjekaffe på Mo skule m/årsmøte. ORD og TONAR i Kallastua Laurdag 19. april kl.18.00: Eldrid Lausund frå Tingvoll les eigne dikt. Det vert song av Lone Eines og vokalgruppa VOC frå Sunndal. Allsong og enkel servering. Velkomne til Kallastua.. Årsfest i Øye og Ranes sokn torsdag 27. april kl på Kyrkjelydshuset. Årsmøtesaker. Program. Enkel servering. Bønemøte på kyrkjelydhuset kvar måndag kl Ny grafikar ASPLI Grafiske har laga Kyrkjebladet i mange år. Etter at John Ole Aspli vart ordførar i Rindal i haust, har Elin Randahl Vullum tatt over firmaet som nå har fått namnet Vullum Design as. Vi takkar John Ole Aspli for godt arbeid i mange år, og ser fram til å samarbeide med Elin Randahl Vullum om nye nummer av bladet. Einy Rendal Elgsæther og Synnøve Bjørndal

12 Å synleggjera evangeliet dyr. Ho er også glad i litteratur, dans, film og konsertar, formgjeving, song og musikk, og har spela trombone i korps. Ho er frå ein heim der dei snakka lite om Gud, men i 17-årsalderen kom ho til eit bevisst og aktivt kristenliv, og på spørsmål om kva trua betyr for henne i dag, svarar ho: «Eg opplever at trua ber livet mitt og er drivkrafta i tenesta. Eg trur på ein allmektig, nådig og raus Gud kor relasjonen, venskapen med Jesus er det viktigaste i trua. Det har bore livet mitt frå eg var i tenåra. Diakoniteneste føltest aktuelt frå eg var student. Hadde eg ikkje hatt trua i botnen og dei livserfaringane som eg har, hadde eg ikkje tort å gå inn i denne tenesta. Jesus er også vårt førebilete for å vera ein tenar for kvarandre.» «Diakoni er teneste for medmenneske, å synleggjera evangeliet, konkretisert i praktisk handling. Gud ynskjer å nå ut med sin kjærleik og si rettferd, og det er ei utfordring vi alle har fått å verkeleggjera,» seier den nye diakonen i Surnadal, Rindal og Stangvik. Gry Netland-Ebbesen er frå Brønnøysund og er godkjent diakon med helsefagleg bakgrunn som ergoterapeut, med vidareutdaning i psykisk helsearbeid og fordjuping i psykososialt arbeid. Ho har tatt KRLfaget på nett. Før ho gifta seg og flytta til Surnadal sist år, har ho jobba på sjukehuset i Molde i fleire år. Ho vart vigsla til stillinga som diakon 17. januar. «Det er spennande å vera innflyttar», seier Gry, «og eg er heldig som treffer mange nye menneske i jobben.» Gry er enno ikkje heilt sikker på korleis ho skal leggja opp arbeidet, det må drøftast m.a. med sokneråda. Om ho i hovedsak skal vera mykje ute i «felten» eller rekruttera og utrusta frivillige til ymse tenester. Frivillig medarbeidarskap er i alle fall eit ønska hovedsatsingsområde. Ein kan få gjort langt meir ved organisering og oppfylgjing av frivillige medarbeidarar, meiner Gry, og ein person kan ikkje gjera alt... «Det er viktig å finna ut kor utfordringane og behova er, kor ein bør satsa, om det er forsømte område, samtidig som ein ivaretar det gode arbeidet som er starta og som fungerer godt. Korleis skal eg prioritera og arbeida ut frå mi utrustning og min styrke? Eg skal og arbeida ut frå kyrkja sin diakonale hovedplan som må tilpassast dei lokale forhold og konkretiserast i diakoniplanar her.» Gry er 38 år og skal snart ut i fødselspermisjon. Det er også noko ho må tenkja på før ho set i gang nye ting som skal fungera framover i tid. Trusopplæringsprosjektet ligg ikkje til stillinga hennar no, det skal andre ta seg av, sjølv om det óg kunne vore relevant. Gry har elles ein visjon om at kyrkja kan vere med og skape ein møteplass for ungdom, om dei ønskjer det sjølve. Dette kan ho og støtta opp om i permisjonstida. Og ho er alt godt i gang med å starta samtalegrupper. Gry er ei moden og engasjert kvinne med mange interesser, som friluftsliv, natur/miljø og Diakoni er menighetens omsorgsteneste, kristen omsorg i praksis. Både lekamleg og sjeleleg omsorg er viktig Ole Elgsæther, soknediakon i 19 år Ikke noe har slik formidlingevene som hvordan mennesker kjenner seg møt, omfavnet og ivaretatt, ikke minst når livet røyner på og behovet for nærvær, håp og trøst blir helt eksistensielt. Helga Haugland Byguflien, biskop i Borg Einy Rendal Elgsæther Kyrkjeblad for Indre Nordmøre Utgjevar: SOKNERÅDA PÅ INDRE NORDMØRE Redaktør: Einy Rendal Elgsæther 6645 Todalen E-post: REDAKSJONSSekretær: Synnøve Bjørndal E-post: rindal.kommune.no Bladpengar: Frivillig kontingent Kyrkjeblad for Indre Nordmøre Kontor Service A/S Postboks Tingvoll Bankgironr.: Sats/REPRO/EKSP.: Vullum Design as Fax E-post: 6657 Rindal Trykk: Wennbergs Trykkeri AS Tiller

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal Velkommen til kirke i Nord-Aurdal 5. februar, 5. søndag i åpenbaringstiden Mark 2,1-12 Aurdal kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til Strand kirke kl.11.00: Familiegudstjeneste.

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Vigsling til andre tenester

Vigsling til andre tenester ORDNING FOR Vigsling til andre tenester Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga kan brukast ved vigsling til tenester i kyrkjelyd og kyrkje, ulike typar stillingar eller frivillig

Detaljer

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme ORDNING FOR Vigsling av misjonær Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som misjonær i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Vigsling av evangelist

Vigsling av evangelist ORDNING FOR Vigsling av evangelist Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som evangelist i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal

Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal 7. februar, Fastelavnssøndag Luk 18,31-34 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Karnevalsgudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Ellen Rudi. Nattverd. Utdeling av bibel til 5.

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013

Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Årsmelding for Kaupanger sokneråd 2013 Innleiing Soknerådet ønskjer med denne årsmeldinga å gje innsyn i det arbeidet som er gjort i soknet gjennom året. Soknerådet,som

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 5.august, 10.søndag i treenighetstiden Matt 18,21-35 Ulnes kyrkje kl.13 Aurdal fjellkirke kl.19 Gudsteneste. Geir Wiknes. Nattverd. Takkoffer til kyrkelyden

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016

GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016 GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016 5. mai, Kristi himmelfartsdag Joh 17,1-5 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Gudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Samtalegudsteneste med konfirmantane. Takkoffer

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Resten av konfirmantåret Samtalegudsteneste Konfirmasjonen og fotografering Spørsmål Leiren Først LYSLITTURGI Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer