JUNI/JULI 2006 Årgang 5. Streiken i Byggfagene mars Avdelingens årsmøte. Verve kampanje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JUNI/JULI 2006 Årgang 5. Streiken i Byggfagene 2. 3. mars 2006. Avdelingens årsmøte. Verve kampanje"

Transkript

1 JUNI/JULI 2006 Årgang 5 Streiken i Byggfagene mars 2006 Det ble en kortvarig streik i Byggfagene. Avdelingen vil gi honnør til medlemmer og tillitsvalgte for måten streiken ble organisert og gjennomført på. For mange var det en helt ny erfaring å bli tatt ut i streik som for medlemmene ved Østerdal Byggservice AS. En streik er en god test på hvor godt organisasjonen fungerer. Inntrykket fra tilbakemeldinger til avdelingen var stort sett positive. På bildet fra streikemøte hos Østerdal Byggservice. Avdelingens årsmøte. Avdelingen årsmøte ble avholdt 18. mars på Hotel Central, Elverum. Det ble blant annet vedtatt en fortsatt offensiv satsing på medlemsverving og rekruttering. Avdelingen har som mål å verve 190 nye medlemmer. Det vil gi en netto økning på ca. 30 medlemmer. I samarbeid med avd. 103 i Ringsaker, avd 670. i Oppland og Målekontoret, går avdelingen inn i et felles prosjekt for å styrke målevirksomheten på hovedbyggfagne i Hedmark og Oppland. Prosjektet skal starte i løpet av 2006 og løpe et år. Distriktssekretær i Fellesforbundet Svein Sørensen innledet om Tariffoppgjøret og forbundets prioriterte oppgaver i Det ble ingen endringer av styresammensetningen for Morten Solbakken ble gjenvalgt som leder i 2 år. Styret i Leder: Morten Solbakken Styremedl.: Peder A Farberg Nestleder: Jarle Bekkevold Styremedl.: Stig W Jørgensen Studieleder: Gulbrand Nøkleby Styremedl.: Torvald Skjelseth Ungdomsled: Fred Kristian Nordstad 1.vara: Erland Eriksen Styremedl.: Geir Atle Bekkevold 2. vara: Bjørn Markeng Styremedl.: Harald T Jensen Verve kampanje Avdelingen vil på høsten gjennomføre en verve kampanje blant medlemmene. Alle som verver en medlem får en vervepremie og er med i trekning om 2 reisgavekort på kr 3000,-. Skjema for registrering er på side 5. Mer info og skjema kan fås ved henvendelse på avdelingskontoret eller på avdelingens hjemmeside. Sjansene for å vinne et reisegavekort øker med antallet ny vervede. Lykke til!

2 Fra sofakroken Å rets tariffoppgjør er mer eller mindre over. Engasjementet før og under oppgjøret fra avdelingens klubber og medlemmer, har vært langt bedre enn tidligere års oppgjør. Noe av årsaken til det, er nok en aktiv satsing fra avdelingen med oppsøking og kursing ute blant medlemmene. Fra medlemmer og klubber kom det inn hele 125 forslag - kjempebra. Totalt var nær 50 % av avdelingens yrkesaktive medlemmer med i forslagsprosessen. H østen 2005 fikk vi heldigvis en ny sammensetning på Stortinget, og en ny rød grønn regjering. Noe av det første de gjorde var å endre Arbeidsmiljøloven tilbake til slik den var før Bondevik 2 regjeringen raserte den. Den nye regjeringen har fått mye kritikk fra opposisjon, og også fra sine egne pga. at det ikke har skjedd noen store endringer. Vi skal selvsagt være utålmodige, men vi må huske på at de er valgt for 4 år, og tok over et budsjett framlagt av Bondevik. Kommune Norge fikk tross alt et langt større økonomisk handlerom med 5 milliarder ekstra fra den rød grønne regjeringen. Framleggelsen av statsbudsjettet for 2007 blir den virkelig testen på om Stoltenberg regjeringen kan levere noe mer fra lovnadene i Soria Moria erklæringen. Utfordringene og situasjon i konkurranseutsatte sektor kan ikke bli glemt i statsbudsjettet for Jeg vil ikke oppleve igjen den situasjon vi hadde med Ansgar Gabrielsen som næringsmister, da tusener av industriarbeidsplasser ble borte i privat sektor uten at regjering og Næringsministeren løftet en finger, men overlot all styring til markedet. Framstillinger i media av dårlig eldre omsorg, sykehus kutt, dårlige skoler og dårlig kommuneøkonomi får i en del sammenhenger alt for stort fokus. Mye kan forberedes, men Norge blir i en rekke internasjonale undersøkelser kåret til verdens beste land å bo i. La ikke syting og egoisme få styre velferdsutviklingen av landet. Det gir kun de som er ute etter å privatisere det offentlige tjenestetilbudet argumenter. Fremskrittpartiet er utrolig flinke til å profitere på folks misnøye gjennom fete overskrifter i VG og Dagbladet. Problemet er at FRP ikke er opptatt av gode felleskapsløsninger og spesielt ikke i offentlig regi, men at du skal kunne velge tjenester ut fra din egen økonomi. A vdelingen vil i høst sette i gang en vervekampanje blant medlemmene. De beste ververne er medlemmer og tillitsvalgte ute i bedriftene. De kjenner forholdene best på den enkelte arbeidsplass. Jeg håper alle vil bidra med å verve en kollega, slik at vi når avdelingens mål om, 190 nye medlemmer i Underbetalt utenlandsk arbeidskraft har vært et stort problem de senere årene. Spesielt etter EU utvidelsen, da en del tidligere Øst -blokk land ble med i EU. I Hedmark har vi hatt slik arbeidskraft i jordbruket i mange år. Grønn sektor er en bransje med lav organisasjonsprosent og spredte arbeidsplasser. Muligheten for fagbevegelsen og de tillitsvalgte har vært begrenset for å gjøre noe med problemene. Nå ser vi at underbetalt utenlandsk arbeidskraft har kommet inn i de fleste bransjer i privat sektor. På sikt vil det true velferdsstaten og rekrutteringen til våre bransjer. I mange tilfeller er det rene mafia selskaper i Øst-Europa med norske eiere som skummer fløten, mens den utenlandske arbeideren jobber på ei luselønn uten noen sosiale rettigheter. Avdelingen har et økt fokus på utfordringen med sosial dumping og vi får stadig henvendelser som vi forsøker å følge opp. Arbeidet er tidkrevende og er helt avhengig av at myndighetene (arbeidstilsynet, politi) følger det opp. Samtidlig er det viktig at avdelingens medlemmer hjelper oss med opplysninger og tips. D en eneste langsiktige løsningen for å få bukt med billig utenlandsk arbeidskraft, er en høy organisasjonsgrad og bedrifter med tariffavtale, samt at vi skaper tillit og kontakt med den utenlandske arbeidskraften. Samtidlig er det viktig at vi har et oppegående korps av skolerte tillitsvalgte som kan bruke de verktøyene vi har i dag gjennom lovverk, tariffavtaler og hovedavtalen. Jeg vil ønske alle en trivelig sommer og håper alle er klar til en verveaksjon til høsten. Det er kun gjennom en sterk organisasjon vi kan løse utfordringene vi har nå og i framtiden! 2

3 3

4 4

5 Merke- og diplomutdeling, folkets hus 18. april. Kvelden startet med underholdning av fagforeningens mannskor fra Hamar. De bidro med korets 90 års jubileumsforestilling. Etter forstillingen holdt 1. nesteleder i Fellesforbundet Arve Bakke tale for jubilantene. Etter talen delte Arve Bakke og leder i avdelingen M orten Solbakken ut utmerkelsene til de 20 frammøtte jubilantene. Totalt var det 93jubilanter som var invitert. Kvelden ble avsluttet med mat og kaffe. Vi gratulere alle 93 jubilantene med påskjønnelsen for et langt medlemskap. På bildet under: 25 års medlemskap: Grindal Odd Steinar, Haraldsen Arne Olav, Rosnæss Knut, Storsveen Erik. 40 års medlemskap: Brendlien Arnold, Halvorsen Egil, Hanstad Leif Ingar, Johnsrud Leif Wiktor, Johansen John Mogen Bjørn, Nystuen Kjell. 45 års medlemskap: Bekkelien Alfred,Bergseth Torolf, Haakonsen Rolf, Hermans en Lei f, Løkken Ragnar, Martinsen John, Pettersen Arvid, Ramsberg Leif. Arve Bakke helt til høyre i bildet og til venstre Morten Solbakken. Øvrige jubilanter: 25 år: Nilsen Alf, Aarstad Bjarne, Andersen May, Berg Hjørdis, Bratteggen Odd Kåre, Dalebø Anita, Emilsen Knut Ola, Engen Snorre, Flagstad Britt, Granli Bjarne, Hansen Hans, Haugrud Anne Grete, Hjermstad Ragnar, Iversen John, Jenssen Henry, Johansen August, Johansen Bjørn, Lien Magnar, Markussen Gunhild, Martinsen Arild, Moløkken Terje Sveinung, Monsen Bjørn, Myhre Kurt, Myrvold Sverre, Nordbekk Tor Arne, Nordseth Bjørn, Randen Helge, Sandvold Bente, Skoglund Sigurd, Skogly Arnfinn, Solvang Asbjørn, Sund Jan Erik, Sørli Jørn Harald. 40 år: Alfstad Bjarne Johan, Arnes en Aud Irene, Børresen Steinar, Græsli Ivar, Gustavsen Per Magne, Hagen Ingmar, Henriksen Liv, Holmen Per, Hårsaker Bjørn William, Johansen Gunnar, Liberg Rolf, Lie Kåre, Lier Ola Misterosen Paul Erling, Morken Ivar, Mostue Kurt G, Myhre Anders, Nordstad Tor, Nybø Simen, Rønningen Tor, Storehagen Johanne. 45 år: Emilsen Odd Magne, Evensen Leif, Furuli Arne, Gundersen Harald, Hagen Magne, Hestnes Ole, Høisveen Anna, Johansen Arn finn, Langberg Thorstein, Larsen Lars, Mikaelsen Oddmund, Norstad Kjell Olav, Rusten Magne, Rusten Paul, Røe Einar, Skjønsberg Per E, Skåråsberget Oddvar B, Solbakken Olav. Distriktssekretær Svein Sørensen sluttet 31. mars Svein Sørensen sluttet som distriktssekretær i Fellesforbundet, Hedmark 31. mars Svein har jobbet som distriktssekretær i Hedmark siden dannelsen av Fellesforbundet i 1988, før den tid var distriktssekretær i Byggning og oppmåler ved distriktsmålekontoret i Hedmark og Oppland. M ange tillitsvalgte og medlemmer har fått ta del i hans kunnskaper gjennom årene. Saker som ble tatt opp med Svein fra medlemmer og tillitsvalgte ble grundig behandlet og gitt tilbakemelding på, uansett tidspunkt på døgnet henvendelsen kom. Avdelingen takker Svein Sørensen for et godt samarbeid opp gjennom årene, og ønsker deg en god, og litt roligere tilværelse som AFP pensjonist. 5

6 6

7 Allmenngjøring av bestemmelser i byggfagsoverenskomsten Fellesforbundets forbundsstyre har vedtatt å kreve allmenngjøring av Fellesoverenskomsten for byggfag for hele landet. Bakgrunn er de erfaringer forbundet har hatt med allmenngjøring fylkene rundt Oslofjorden og i Hordaland og de 7 petrokjemianleggene. Samtidlig har det kommet krav fra andre områder i landet. Kravet er reist gjennom LO og behandles i tariffnemnda. Og dette vil Fellesforbundet ha allmenngjort: - Minstelønn for fagarbeidere og ufaglærte - Bestemmelser om arbeidstøy og verneutstyr - Arbeidstidsbestemmelser som ordinær arbeidstid og prosenttillegg ved overtid - Godtgjørelse for reiser, kost og losji når nattopphold er nødvendig - Bestemmelser om innkvartering, spise- og hvilerom (norsk standard) Det er forventet at allmenngjøringen vil tre i kraft fra høsten Når de overstående punktene blir allmenngjort vil det si at disse bestemmelsene er lov bestemmelser i tariffperioden. TARIFFOPPGJØRET 2006 Oppslutningen om uravstemningen på det forskjellige overenskomster i avdelingen var generelt meget bra. På alle overenskomster var det over landsgjennomsnittet og framøte var bedre enn avdelingen hadde ved oppgjøret Det ble et klart ja på alle overenskomster avdelingen hadde medlemmer med unntak av biloverenskomsten der nesten 50% stemte nei. Under hovedpunktene fra årets oppgjør. Skattefordelene og opptjeningsreglene i Avtalefestet pensjon (AFP) blir videreført i sin nåværende form til 1. januar 2010 Det gis et generelt tillegg på kr. 1,00 til medlemmer med forhandlingsrett Tillegg på kr. 1,50 per time til medlemmer som ikke har lokal forhandlingsrett. Forsterkede bestemmelser bestemmelse om inn- og utleie og innsynsrett på de fleste overenskomster. Jordbruks- og gartenerinærings ble endret fra normal til minstelønnsoverenskomst. Skogbruks overenskomsten byttet navn til naturbruk. Noen nye minstelønnsatser: Byggindustrien Nybegynner sats kr116,80. Sats etter 1 år kr 117,86. Fagbrev kr 7,64 VO Fagarbeider kr 117,- Etter 1 år kr 118,09. Byggfagene Fagarbeider kr 132,25. Arbeidstaker uten bransje erfaring kr118. Biloverenskomsten Fagarbeider kr 125,- Ny utlærte fagarbeider 113,75. Naturbruk Ufaglært kr 115,50. Fagbrev tilegg kr 9. Glass Minstelønnsats kr 113,20. Etter 1 år kr 117,86. Fagbrev tilegg kr 7,80. Mer info finnes på forbundets og avdelingens hjemmesider. AOF tilbyr grunnleggende datakurs (32t). Kurset gir rett til støtte fra LO s utdanningsfond for de fleste medlemmene i FF. Kontakt: Finn Arild Simensen

8 Retur adresse: FELLESFORBUNDET avd. 650 Folket Hus 2326 HAMAR Kurs og opplæring. Klubber og medlemmer bes ta kontakt om ønsker på kurs og opplæring. Forbundets modulbaserte grunnopplæring er tilpasset de utfordringer og krav som stilles til medlemmer og tillitsvalgte i våre bedrifter Kursene tilrettelegges og gjennomføres lokalt og regionalt. Er det kurs eller opplæringstilbud du savner eller ønsker å ta, kontakt avdelingens studieleder Gulbrand Nøkleby tlf eller e-post Kursvirksomheten er i samarbeid med AOF Innlandet. VARMEPUMPER/AIRCONDITION Avdelingen har fortsatt avtale om leveranser på Panasonic kvalitets varmepumper, levert av Relacom. Tilbud varer foreløpig fram til 1. september På varme sommerdager er varmepumpen like aktuell som på kalde vinterdager for en behagelig inne temperatur. For mer info: se brosjyre og betingelser på avdelingens hjemmeside Tolk for polske arbeidere Språk er en av de store barrierene når vi får henvendelser fra utenlandsk arbeidskraft. De fleste prater kun morsmålet og kanskje litt engelsk. Vi får stadig flere henvendelser på kontoret fra utenlandske arbeidstakere som blir utnyttet av norske arbeidsgivere. For at vi skal få mer innsyn, verve de som medlemmer og kunne yte hjelp. Er det viktig at vi kan kommunisere med de på morsmålet. Vi har derfor engasjert en polsk dame som har bodd i Norge i lang tid til å hjelpe oss med oversettelse og kommunikasjon med polske medlemmer og arbeidere. Historisk tariffavtale med bemanningsbedriften ADECCO Tariffavtalen mellom Fellesforbundet og Adecco er et faktum. Overenskomsten for byggfag gjelder bedriftens rundt bygningsarbeidere. Ifølge protokollen gjelder overenskomsten Adeccos divisjon Bygg for ansatte som jobber innenfor overenskomstens virkeområder - altså tømrere, snekkere, rørleggere osv. Svært mange av dem er utenlandske. 8

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

Økende jag på byggeplassene

Økende jag på byggeplassene Økende jag på byggeplassene Det er gutta med penga som bestemmer Selv om Moss fortsatt er en industriby har industridøden slått til også her. Flere fabrikkområder er nedlagt og bebygges med boliger. På

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

God Jul. Østfold fagforening Nr - 3 2009. Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere

God Jul. Østfold fagforening Nr - 3 2009. Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere Medlemsblad for Østfold fagforening Nr - 3 2009 Ungdomskonferansen Tariffoppgjøret Regionale verneombud AOF din kompetansepartner Kryssord Statistikk, Østfold oppmålongskontor Vi ønsker våre medlemmer

Detaljer

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2004 Årgang 9 Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering I dette nummeret: Kurs repotasjer Styrekonferanser i AkerKværner

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer

FAGBLADET. Sommer i Telemark. Byggebransjen sliter, men det lysner i kampen mot sosial dumping. Telemark. Nr. 1 2014 Årgang 20

FAGBLADET. Sommer i Telemark. Byggebransjen sliter, men det lysner i kampen mot sosial dumping. Telemark. Nr. 1 2014 Årgang 20 FAGBLADET Nr. 1 2014 Årgang 20 Telemark Sommer i Telemark Byggebransjen sliter, men det lysner i kampen mot sosial dumping innhold 02 Redaktørens Lille Hjørne 03 Leder Avd. 8 Telemark 04 Leder Avd. 39

Detaljer

Din stemme teller VALG 2007 RØST FOLKETS. Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad. www.lo.no

Din stemme teller VALG 2007 RØST FOLKETS. Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad. www.lo.no Din stemme teller VALG 2007 RØST FOLKETS Foto: Brynjar Eidstuen, Oppland Arbeiderblad www.lo.no 2 Leder LO i Gjøvik, Land, Toten og Etnedal (GLTE) er på offensiven. LO GLTEs organisasjonsoffensiv Avisa

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummeret: LO Fylkeskonferanse Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening HMS konferanse den 28. og 29.

Samleskinnen. I dette nummeret: LO Fylkeskonferanse Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening HMS konferanse den 28. og 29. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2005 Årgang 10 I dette nummeret: LO Fylkeskonferanse Halvårsmøte i Rogaland Elektromontørforening HMS konferanse den 28. og 29. november

Detaljer

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012

BygningsarBeideren. Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6. Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13. BygningsarBeideren 2-2012 BygningsarBeideren 2-2012 1 Nr. 2-2012 9. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BygningsarBeideren Boligpolitikk side 4 Akkordtariffene side 6 Satser på egne ansatte side 10 Nye satser side 13 2

Detaljer

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17

Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 BYGNINGSARBEIDEREN 1-2015 1 Nr. 1-2015 12. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo Arbeidsmiljøloven blir endra s. 17 EØS-debatt, en avsporing for fagbevegelsen side 3 Personal Partner - et eksempel

Detaljer

Europeisk arbeidsliv i krise!

Europeisk arbeidsliv i krise! Nr. 1 2013 Årgang 19 Europeisk arbeidsliv i krise! Norge neste? VALG 2013 Redaktørens lille hjørne LEDER FELLESFORBUNDET AVD.8 TELEMARK Innhold 01 Redaktørens Lille Hjørne 02 Leder Avd.8 Telemark 03 Leder

Detaljer

Samleskinnen. FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Forskrift og kompetansestreik, Installasjonskonferanse,

Detaljer

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen.

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2005 Årgang 10 Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. I dette nummeret: Heismontørene møtte Dagfinn Høybråten ALLU Konferanse

Detaljer

BYGGFAGBLADET. God Jul & Godt nytt år. RØDE KORS MELKET FOR MANGE MILLIONER KRONER side 14-15 STREIK MOT ALLU

BYGGFAGBLADET. God Jul & Godt nytt år. RØDE KORS MELKET FOR MANGE MILLIONER KRONER side 14-15 STREIK MOT ALLU NR.04.2004 BYGGFAGBLADET Tømrere Snekkere Taktekkere Blikkenslagere Glassmestersvenner Ventilasjon Montører STREIK MOT ALLU s. 8-9 BAKHOLDSANGREP FRA LEDELSEN I AF RAGNAR EVENSEN s. 4-5 Kapittel 2 POLSKE

Detaljer

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING

Samleskinnen. Rele TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Samleskinnen Nr. 2/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening TARIFFOPPGJØRET 2014 NEI TIL LØSARBEIDERSAMFUNNET ORGANISASJONSPROSJEKTET NY REISEFORSIKRING Rele Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Faglig - politisk beretning

Faglig - politisk beretning Faglig - politisk beretning 2008 og regnskap 2008 NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 2: FAGLIG POLITISK BERETNING OG REGNSKAP NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND 2008 Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

Faglig - politisk beretning og regnskap

Faglig - politisk beretning og regnskap Faglig - politisk beretning og regnskap 2006 N O R S K A R B E I D S M A N D S F O R B U N D Innhold Lederen har ordet 4 Forbundets organer 6 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds-

Detaljer

101 BLADET. Nå kommer våren! Forsvarsbygg. OTV på tur. Årsmøte-referater. side 9. side 10. side 11

101 BLADET. Nå kommer våren! Forsvarsbygg. OTV på tur. Årsmøte-referater. side 9. side 10. side 11 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2007 Nå kommer våren! OTV på tur side 9 Forsvarsbygg side 10 Årsmøte-referater side 11 Redaktøren Vårens vakreste eventyr

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING Bilag i midten: Hva kan vi gjøre? NORSK TJENESTEMANNSLAG SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING OFFENTLIG SEKTORS ROLLE 1 INNHOLD FORORD 3 UNDERGRAVES DEN NORSKE MODELLEN? 4 NETTVERK MOT SVART ØKONOMI 5 KREVENDE

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

Vi minnes våre medlemmer som har gått bort i løpet av året 2008.

Vi minnes våre medlemmer som har gått bort i løpet av året 2008. Vi minnes våre medlemmer som har gått bort i løpet av året 2008. Petra Oline Bjerkem Sparbu Freidar Estensen Beitstad Harald Margido Gevik Steinkjer Håkon Arvid Granslo Malm Ella Melhus Steinkjer Ola Morkved

Detaljer

Nr. 2 2010 Årgang 15 NY AFP: FRIHET TIL Å VELGE HOTELL MED ALT PÅ STELL TARIFFOPPGJØRET 2010 DATAKURS I FULL GANG PÅ BØLEVEIEN I SKIEN

Nr. 2 2010 Årgang 15 NY AFP: FRIHET TIL Å VELGE HOTELL MED ALT PÅ STELL TARIFFOPPGJØRET 2010 DATAKURS I FULL GANG PÅ BØLEVEIEN I SKIEN Nr. 2 2010 Årgang 15 NY AFP: FRIHET TIL Å VELGE HOTELL MED ALT PÅ STELL TARIFFOPPGJØRET 2010 DATAKURS I FULL GANG PÅ BØLEVEIEN I SKIEN REDAKTØRENS BETRAKTNINGER Fagbladet har fått en ny og spennende drakt!

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2007 Årgang 12 Deltakerne på landstariffkonferansen i Kristiansand. F.v. Kai Christoffersen, Kjell Olav Eriksen, Svenn Åge Johnsen, Ørjan

Detaljer

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet

BYGNINGSARBEIDEREN. Tariffoppgjøret 2014. Virkninger av likebehandlingsprinsippet Bygningsarbeideren 3-2013 1 Nr. 3-2013 10. årgang Returadresse: Møllergata 24 0179 Oslo BYGNINGSARBEIDEREN Tariffoppgjøret 2014 Minstelønna må opp! Virkninger av likebehandlingsprinsippet side 4 Faglig

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer