VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM"

Transkript

1 RAPPORTANSVARLIG: Arne Hugo Hanssen Rektor Qvigstadsgate 17, 9009 TROMSØ Tlf: Faks: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse MARKENES , 9050 STORSTEINNES Matrikkelnr Gnr 34 Bnr 56 Kommune Hjemmelshaver(e) Dato for befaring Bruksareal: 303 m Bruksareal primærdel (P-ROM): 118 m Tomteareal: 1,8 m Normal markedsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr BALSFJORD KARLSEN MARITA, KVAAL OTTAR KRISTIAN

2 Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver mm Adresse Gnr Bnr Festenr Seksjnr Bolignummer MARKENES Postnr Poststed Kommune Område/bydel 9050 STORSTEINNES BALSFJORD Markenes Rekvirent Marita Karlsen Hjemmelshaver(e) KARLSEN MARITA, KVAAL OTTAR KRISTIAN Tilstede/opplysninger gitt av Besiktigelsesdato Marita Karlsen og takstingeniør Arne Hugo Hanssen Premisser - Generelle opplysninger Taksten er utført av frittstående og uavhengig takstingeniør Godkjent av Nito Uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen Dette er en verdi og lånetakst Må ikke forveksles med en tilstandsrapport som beskriver bygningens tekniske tilstand Møbler og innredninger ble ikke flyttet på ved befaringen Opplysninger om eiendommen er hentet fra Infoland og eiers opplysninger Kunden/rekvirenten plikter å lese gjennom dokumentet før bruk Ved feil eller mangler av vesentlig betydning, må takstmannen varsles Sammendrag Våningshus som er tilbygd og betydelig oppgradert den senere tid både innvendig og utvendig Kjeller fungerer som grovkjeller Stor dobbelgarasje oppført 008 samt eldre fjøs på eiendommen Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø Eiendommen ligger på Markenes mellom Nordkjosbotn og Storsteinnes Meget fin utsikt utover Balsfjorden Noe trafikkstøy fra E 6 Store friarealer med skog og sjøen like ved Store arbeidsplasser under etablering i Balsfjord Reguleringsmessige forhold Eiendommen ligger innenfor landbruks-,natur og friluftsområde (LNF-område) Hovedsaklig spredt boligbebyggelse Gnr: 34 Bnr: Side 1 av 7 Arne Hugo Hanssen

3 Eiendommens tomt Tomteareal (m ) Type tomt Festetidens utløpsår Årlig festeavgift 1,8 Eiet Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk mm) Tomta er hellende mot vest og opparbeidet med plen Meget god utsikt utover Balsfjorden På eiendommen er det renovert og tilbygd bolig, stor nyere garasje og eldre fjøs Store nyere markterrasser og altaner inntil boligen Gruset adkomst fra gamle E6 og frem til boligen i 007 God plass for parkering både ved bolig og garasje Nabo på øverside har tinglyst adkomst over denne eiendom Privat vann fra Storvatnet vannverk Privat septiktank Terrengforhold Boligen ligger i skrånende terreng Terrengfall fra grunnmur er ikke vurdert Ideelt terrengfall fra grunnmur er 1:50 i 3 meters avstand fra grunnmur Eiendommens bygninger Type bygg Byggeår Rehab-/ombygd år A Våningshus /1970 og B Garasje 007 C Fjøs ca 1950 Likningsverdi (år) Kjøpsår Kjøpesum / Kostpris (010) Forsikringsselskap Polisenummer Type forsikring IF Skadeforsikring Fullverdi Bygningsmessig beskrivelse Fundamentering, grunnmur og kjellergulv Grunnmur av sparesteinsmur og betong/skjellsandstein Kjellergulv av betong, stedvis oppmeislet Adskilt jordkjeller på 8m² har også grunnmur i Lecastein, tilgang via liten luke inni skyvedørgarderobe i gang Ny drensledning på øverside av hus i 005 Stedvis noe kalkutslag og bom i murpuss Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader Boligen er oppført i bindingsverk i tre Etasjeskille i tre Etterisolert gulv i 1 etg gammel del i 006 Tilbygd bad/vf og soverom mot sør slutten av 1960 tallet Tilbygd stue på 1970 tallet Nytt tilbygg soverom nede, halve bad og vf sommeren 005 Samme år ble hele boligen etterisolert med 5 cm og fikk ny overflatebehandlet liggende trepanel Dører og vinduer Fabrikkmalt ytterdør med vindu fra 005 Verandadør nede og oppe montert 005 Profilerte malte innerdører fra 005 De fleste vinduer i 1 etg av nyere dato ca 005 Vinduer i etg med lags og 3 lags isolerglass fra ca 1979Eldre malte innerdører i etg, lav høyde på dør til et soverom kun ca 1,65 m Eldre uisolert ytterdør til kjeller, eldre kjellerdører og kjellervindu med enkle glass Takkonstruksjon med yttertak Saltak med sperrekonstruksjon Eldre taktro på gammelhus med synlige misfarging/eldre fuktmerker Adkomst til kaldloft via luke i loftsrom Decra taktekke på hele bolig, pipehatt og takrenner og nedløp i metall fra 005 Piper og ildsteder Pusset og malt løps teglpipe Svake riss/bom i pipepuss Fliser på gulv under element peisovn fra 005 i kjøkken Gnr: 34 Bnr: Side av 7 Arne Hugo Hanssen

4 Oppvarming Elektrisk og vedovn Installert varmepumpe i stue høsten 006 Bad og vaskerom Bad i 1 etg totalrenovert 006: Membran og fliser på gulv og vegger Gulvvarme Innredet med klosett, dusjkabinett og servant Baderomsinnredning med fronter av folie og glassdører Opplegg for vaskemaskin El avtrekksvifte Ingen sprekker eller skader registrert i fliser eller flisfuger Kjøkken Kjøkkenvegg etterisolert med 5 cm innvendig 005 og nye veggplater 006 Bjørk kjøkkeninredning fra 006 med integrert kjøleskap, oppvaskmaskin og strykebrett Overskap over "halvøy" med glassdører Fliser på vegg over laminat benkeplate Ventilator Innvendige overflater Gulv: Fliser med gulvvarme i vf og bad Øvrige boligrom med laminat Betonggulv i kjeller Jordgulv i en kjeller Stedvis gulvknirk Vegger: Malte plater, malt tynnpanel, malte panelplater, fliser og malt trepanel Murvegger i kjeller Himling: Malte plater Malt trepanel i loftsgang Elektrisk anlegg Nytt strøminntak 006 Nytt sikringskap fra 006 i vf med automatsikringer og jordfeilbryter Så og si alt el anlegg ble skiftet samtidig Noe eldre el anlegg i kjeller VVS-installasjoner Trykkvannrør i kobber og avløpsrør i plast Nytt vanninntak, innvendig røropplegg og 00 liter vv bereder fra 006 Nyere avløp i vaskekjeller er tilkoplet eldre soilrør ved kjellergulv VV bereder i jordkjeller utkoplet Annet Skyvedørgarderobe i gang 1 etg med speildører fra 006, her er liten luke i gulv med stigeadkomst til jordkjeller Skyvedørgarderobe i soverom 1 etg med finerdører fra 006 soverom i etg med plassbygde eldre skap Gjenstående arbeider, hovedbygg Ingen spesielle utover normalt vedlikehold Generelt om andre bygg Bygg B: Stor garasje oppført 007 Bruksareal 64 m² Betonggulv Oppført i bindingsverk i tre utvendig kledd med overflatebehandlet trepanel Saltakform med W takstoler Undertak av armert plast Taktekke av metallplater Takrenner og nedløp i metall Ca 4,6 meter bred isolert garasjeport i stål med elektrisk portåpner Garasjen har inngangsdører på øverside Flere lags isolerglassvinduer, noen vindu er eldre Delevegg er satt opp og nesten ferdigstilt Automatsikringer i garasjen Bygg C: Eldre driftsbygning tidligere fjøs Oppført i enkelt bindingsverk utvendig kledd med malt bordkledning Saltak tekket med bølgeblikk I 1 etg er det tømmerkasse ca 36 m² og lagerrom ca 4 m² Eldre låvebru til etg på ca 17 m² Fjøsen er i eldre forfatning og har stedvis betydelige skjevheter Arealer mm Gnr: 34 Bnr: Side 3 av 7 Arne Hugo Hanssen

5 AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger" Retningslinjene har NS 3940:007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter Ved motstrid mellom NS 3940:007 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på wwwnitotakstno og wwwntfno De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal Rom skal ha atkomst og gangbart gulv Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S-ROM Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler Bygg A: Våningshus - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Kjeller Kjeller etg etg Sum bygning Bygg A: Våningshus - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) Kjeller Vaskekjeller og boder Kjeller Kjeller 1 etg Vf, gang m/trapp, bad, soverom og stue/kjøkken Bod og kjellernedgang etg Loftsgang m/trapp og 3 soverom Bygg B: Garasje - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Sum bygning Bygg B: Garasje - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) 1 Garasje Gnr: 34 Bnr: Side 4 av 7 Arne Hugo Hanssen

6 Bygg C: Fjøs - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Sum bygning Bygg C: Fjøs - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) 1 Tømmerkasse og lagerrom Loftrom Sum alle bygg Bruttoareal (BTA) m Bruksareal (BRA) m Totalt P-ROM S-ROM Sum alle bygninger Kommentarer til arealberegningen Arealene er innvendig målt med laser Kjeller har redusert etasjehøyde Etg høyde i potetbod er ca 1,9 m Etg høyde i adskilt jordkjeller er ca 1,9 m Etasjehøyde 1,98 m i bod ved siden av kjøkken 1 etg Kommentarer til planløsningen Stue 1 etg med utgang til stor altan mot nord og vest oppført 007 Nyere takoverbygd markterrasse foran inngangsparti mot sør Nyere markterrasse også inntil bolig mot sørvest Soverom etg med verandadør til tak (rekkverk ikke montert) Stue/kjøkken med åpen løsning Kommentarer til Grunnboksbladet mm Borett: Det er ikke opplyst eller fremlagt noe borett Grunnbokutskrift og reguleringsplaner er ikke kontrollert Kjøper og evt finansinstitusjon må på eget initiativ kontrollere grunnbok og reguleringsbestemmelser Konsesjon: Eiendommen er ikke konsesjonspliktig Forkjøpsrett: Det er ikke fremlagt eller opplyst om noe forkjøpsrett Heftelser: Ingen heftelser er fremlagt eller tatt hensyn til ved verdiberegningen Servitutter: Det er ikke opplyst om noen servitutter Økonomi Utleieforhold / Brutto årsleieinntekt (Egenleie ikke vurdert) Boligen har ikke utleiedel Gnr: 34 Bnr: Side 5 av 7 Arne Hugo Hanssen

7 Teknisk verdiberegning VERDI- OG LÅNETAKST Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A kr Verdireduksjon -Hovedbygg 16 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Beregnede byggekostnader, Bygg B kr Verdireduksjon -Bygg B % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Beregnede byggekostnader, Bygg C kr Verdireduksjon -Bygg C 77 % kr Beregnede byggekostnader etter fradrag = kr Samlet sum beregnede byggekostnader = kr Tomteverdi inkl opparbeidelse + kr Sum beregnet teknisk verdi = kr Markedsanalyse Eiendommen ligger på Markenes mellom Nordkjosbotn og Storsteinnes Meget fin utsikt utover Balsfjorden Ca 1 times kjøretid til Tromsø sentrum Betydelig oppgradert og tilbygd bolig Ca 70 m² nyoppført garasje samt eldre fjøs på eiendommen Boliger i området antas å bli mer populær i nær fremtid da større arbeidsplasser er under etablering i kommunen Boliger i området har vært solgt langt under teknisk verdi Dagens normale salgsverdi gir uttrykk hva som kan forventes at eiendommen blir solgt for på det åpne marked ut fra beliggenhet, størrelse og standard Verdikonklusjon Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes! Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes: Dagens normale salgsverdi: kr Anbefalt låneverdi: kr Underskrifter Sted og dato Takstingeniør Tromsø Arne Hugo Hanssen Gnr: 34 Bnr: Side 6 av 7 Arne Hugo Hanssen

8 Dokumentkontroll Fremlagt: Eierforhold og tomtestørrelse opplyst av Infoland Eiers opplysninger Vedlagt: Gnr: 34 Bnr: Side 7 av 7 Arne Hugo Hanssen

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Nord AS Stakkevollveien 15, 9010 TROMSØ Tlf: 776690 Faks: 776699 E-post: firmapost@byggtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Skulsfjordvegen 8A, 9103 SKULSFJORD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Stakkevollveien 15, 9010 TROMSØ Tlf: 776690 Faks: 776699 E-post: firmapost@byggtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse OLSBORG, 931 MOEN Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 49 Fnr 0 Snr 5

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr. Gnr. 10 Bnr. 157

Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr. Gnr. 10 Bnr. 157 RAPPORTANSVARLIG: Roar Jørgensen Ringveien 14, 9305 FINNSNES Tlf: 77 84 7 Faks: 77 84 09 01 E-post: roar@mttno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr Gnr 10 Bnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Bugen 33, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 101 Bnr 605

Detaljer

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 50 Snr 4 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Halsmoen, 8250 ROGNAN Matrikkelnr. Gnr. 44 Bnr. 33. Dato for befaring 05.06.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Halsmoen, 8250 ROGNAN Matrikkelnr. Gnr. 44 Bnr. 33. Dato for befaring 05.06.2014 RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker Boks 407, 8201 FAUSKE Tlf: 75 64 43 78 Faks: 75 64 43 93 E-post: knut@takstingeniorno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 8250 ROGNAN Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM BYGNINGSTAKST AS VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Nils N Svendsen Roholtvegen 5, 9414 HARSTAD Tlf: 976936 Faks: E-post: nilssven@onlineno Adresse Kilhusveien 105 a, 9403 HARSTAD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jon Erland Balto Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 7897678 Faks: 78 9 76 79 E-post: jon-erland@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Polmak vest, 9845 TANA Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Holstad, 8214 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 45 Bnr. 62. Dato for befaring 11.08.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Holstad, 8214 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 45 Bnr. 62. Dato for befaring 11.08.2014 VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker Boks 407, 8201 FAUSKE Tlf: 75 64 43 78 Faks: 75 64 43 93 E-post: knut@takstingeniorno Adresse, 8214 FAUSKE Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vesseseterveien 7 A, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr

Detaljer

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013 RAPPORTANSVARLIG: Tor-Gunnar Brandshaug Jernbaneveien, 1400 SKI Tlf: 33 18 88 Faks: 33 18 89 E-post: tgb@prosjectno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Moengvegen 7, 016 FROGNER Matrikkelnr Gnr 93

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Bøneslien 87, 5155 BØNES Matrikkelnr. Gnr. 20 Bnr. 474. Dato for befaring 26.08.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Bøneslien 87, 5155 BØNES Matrikkelnr. Gnr. 20 Bnr. 474. Dato for befaring 26.08.2015 RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør / Byggmester Byggmester Knut Farestvedt Kloppedalsveien 37, 5221 NESTTUN Tlf: 40846491 E-post: bmkf@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Bøneslien 87, 5155

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Helge Fjellro Vavollen 144, 5610 ØYSTESE Tlf: 41140500 E-post: post@helgefjellrono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hovland, 5694 ONARHEIM Matrikkelnr Gnr 19 Bnr 8 "MIDTHEIM"

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Oddvard Aarnes Kåsavegen 54, 3810 GVARV Tlf: 35 95 65 00 E-post: oddvard@byggogtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Gåsefetvegen, 3810 GVARV Matrikkelnr Gnr 78 Bnr 101 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9100 KVALØYSLETTA Tlf: 77683333 Faks: 77 68 30 74 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen

Detaljer

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Rondane Fjellgrend, 64 KVAM Matrikkelnr Gnr 34 Bnr 94 Kommune

Detaljer

Tomt 5, 4952 RISØR, 4952 RISØR Matrikkelnr. Gnr. 27 Bnr. 164

Tomt 5, 4952 RISØR, 4952 RISØR Matrikkelnr. Gnr. 27 Bnr. 164 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Tomt 5, 495 RISØR, 495 RISØR Matrikkelnr Gnr 7 Bnr 164 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Sverdrupsgate 18, 0559 OSLO. Bruksareal: Bruksareal primærdel (P-ROM): Tomteareal: 454 m2

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Sverdrupsgate 18, 0559 OSLO. Bruksareal: Bruksareal primærdel (P-ROM): Tomteareal: 454 m2 RAPPORTANSVARLIG: Aarnes Eiendoms AS Vidar Aarnes Postboks 6620 Rodeløkka, 0502 OSLO Tlf: 900 23 457 E-post: vidar@aarnes-eiendomsno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Matrikkelnr Kommune Hjemmelshaver(e)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Torbjørn Andersen Plassen 1, 790 STØREN Tlf: 7 43 17 07 E-post: byggtakst@postkassanet VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Haltdalen barnehage, 7383 HALTDALEN Matrikkelnr Gnr 193

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12. RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Møre AS Takstingeniør Steinar Åkre Vestre Olsvikveg 44, 6019 ÅLESUND Tlf: 926 17024 Faks: 70 12 47 00 E-post: steinar@moretakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 6030

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingolfur Arnar Sigfusson Vassteigen 149, 5141 FYLLINGSDALEN Tlf: 900 51 847 Faks: 55 17 89 E-post: arnar@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse BUSTØLEN, EIKELANDSVEGEN

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tlf: 90 06 1 6 Faks: E-post: ingulfniskavara@navarenno FAST EIENDOM Adresse Basmaveien 16 A, 9800 VADSØ Matrikkelnr Gnr 8 Bnr 1168 Snr 1 Kommune

Detaljer

Spjeldsfjellet 6, 5363 ÅGOTNES Matrikkelnr. Gnr. 28 Bnr. 153

Spjeldsfjellet 6, 5363 ÅGOTNES Matrikkelnr. Gnr. 28 Bnr. 153 RAPPORTANSVARLIG: Kåre Andreassen RAMSØY, 5310 HAUGLANDSHELLA Tlf: 56 14 37 3 E-post: kaareandreassen@cinet VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spjeldsfjellet 6, 5363 ÅGOTNES Matrikkelnr Gnr 8 Bnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingulf Niskavara Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tlf: 90 06 1 6 E-post: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Syltefjord, 9990 BÅTSFJORD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: 906131 E-post: goheim@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Matrikkelnr Gnr 105 Bnr 70 Snr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Bo Sammen II borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Bo Sammen II borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9105 KVALØYA Tlf: 95 96 3 50 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Bo Sammen II borettslag Finkavikhaugen

Detaljer