NRRs Diverse regler og vedtak (DI) Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NRRs Diverse regler og vedtak (DI) Innhold"

Transkript

1 NRRs diverse regler Side 1 av 7 NRRs Diverse regler og vedtak (DI) Innhold 1 REISE- OG DIETTREGULATIV GENERELLE BESTEMMELSER FRISTER DEADLINES FOR ARISTOKATT INNSENDELSE AV KATALOG ETTER UTSTILLING SØKNAD OM STAMNAVN BESTILLING AV STAMTAVLER INNRAPPORTERING AV INTERNASJONALE TITLER PÅMELDING NRRS GENERALFORSAMLING ENDRING AV KLUBBNAVN SPONSORFORHOLD FRAKT AV BUR, SPONSORVARER M.M OPPFØLGING AV SPONSORAVTALER UTGÅR (GF 26/2012) FÔRVERTAVTALE (GF 2010) Reise- og diettregulativ 1.1 Generelle bestemmelser Godkjente reiser dekkes etter regning på billigste og mest hensiktsmessige måte (Gjør bruk av grønne ruter, rabatter o.l.). Kjøregodtgjørelse innenfor NRR skal tilsvare 50 % av Statens satser for bilgodtgjørelse. Tilsvarende gjelder også for passasjertillegget. (GF 2010) Overnatting dekkes etter regning der det er strengt nødvendig, men det henstilles til bruk av privat overnatting. Klubbdelegaters overnatting i forbindelse med NRRs Generalforsamling dekkes ikke av NRR. Diett blir utbetalt med 50% av statens diettregulativ. Dersom reisearrangementet er av en slik art at dette ikke dekker de faktiske kostnader, dekkes faktiske utgifter etter bilag. (GF 2010) 1.2 NRRs styre Medlemmer i NRR s styre gis en møtegodtgjørelse for hvert fremmøte. Presidenten får ikke denne godtgjørelsen men istedet et fast beløp pr år.

2 NRRs diverse regler Side 2 av 7 NRRs president får kr titusen kroner fast pr år i godtgjørelse 1. De resterende medlemmene og varamedlemmene får 400,- pr møte hvor de fysisk er til stede. Møter på f.eks. mail/msn omfattes ikke av en slik godtgjørelse. Dette vedtaket har virkningsdato fra GF (GF 2010) 2 Frister 2.1 Deadlines for Aristokatt 1. februar for nummeret som kommer i mars 1. mai for nummeret som kommer i juni 1. august for nummeret som kommer i september 29. oktober for nummeret som kommer i desember 2.2 Innsendelse av katalog etter utstilling 6 kataloger med resultatlister sendes innen 14 dager til NRRs sekretær (4 stk.) Utregnere (2 stk) 2.3 Søknad om stamnavn Tjenestevei ) Fra medlem til klubb: 10. hver måned (ikke juli) for all post ) Fra klubb til NRR: 15. hver måned (ikke juli) innen NRR: ) Fra NRR til FIFe: 20. hver måned (ikke juli) 2.4 Bestilling av stamtavler Innen 6 måneder etter fødselen Etter 3 måneder kreves dobbel avgift! (Normalt 3 kull pr. hunnkatt i løpet av 24 kalendermnd. Se OR 3.3.) 2.5 Innrapportering av internasjonale titler Innen 14 fjorten dager etter endt utstilling (med kopi av alle bedømmelsene) (GF 2012) 2.6 Påmelding NRRs generalforsamling 6 uker før. Se GL Endring av klubbnavn GF 2002 fastslo at det er en klubbs egen sak om den vil endre navn. (Det forutsettes at endringen ikke kan skape misforståelser.) 1 Det er NRRs GF som fastsetter satsene for alle tilknyttet styret. 2 Gjelder dem som sitter i styret etter GF 2010.

3 NRRs diverse regler Side 3 av 7 4 Sponsorforhold 4.1 Frakt av bur, sponsorvarer m.m. GF 2009 vedtok følgende vedr. alternative muligheter for frakt av bur, sponsorvarer m.m.: NRRs styre gis fullmakt til å iverksette alternativ transport av utstillingsburene, sponsorvarer, og annet utstyre som i dag medfølger burbilen, til og fra alle utstillinger i NRRs regi. Se: Sak 39/2009 Sak 39/2009 NRRs styre gis fullmakt til å iverksette alternativ transport av utstillingsburene, sponsorvarer, og annet utstyre som i dag medfølger burbilen, til og fra alle utstillinger i NRRs regi. NRRs styre plikter å forholde seg til tilbudet som er angitt under 3. Se oppsett nedenfor! 3 Dette kravet har bare historisk interesse i 2014.

4 NRRs diverse regler Side 4 av Ny modell Sponsorinntekter Buravgift Sum Inntekter Kostnader utgb til transportnyrå inkl lagring Lønn og diett * Lønnskostnader sponsorkoordinator Avskrivninger * Forsikringer * Årsavgifter * rivstoff * Vedlikehold/reparasjoner * Bom, parkering, ferge * Frakt Nord-Norge Iusleie lager * Vedlikehold bur Investering i dommernord aøteutgifter Sponsorutvalget Renter Nillån * Totale kostnader UNDERSKUDD OVERSKUDD Dette viser at dersom vi i 2007 hadde benyttet oss av et transportselskap, så ville vi redusert utgiftene med ,-. Dette transportselskapet har også kjørt for en organisasjon som driver med lignende virksomhet som NRR i mange år, og forsto meget godt hvordan det fungerer hos oss. Vi har også kontaktet en representant fra et annet selskap, som mener at prisen vi har fått oppgitt er sammenfallende med markedsprisen for denne type tjeneste. Tjenesten er da basert på at vi selger trekkvognen, men beholder hengeren, den står på sikret område hos transportselskapet. NRR har i dag meget god økonomi, og det skal ikke være et mål for NRR å opparbeide en enda bedre likvidbeholdning. Samtidig ser vi at vi fremover vil komme til å bruke mye penger på bur (helt uavhengig av hvilken burløsning som blir valgt), og at vi vil måtte betale mye for innføring av en erstatning for CatSys. Likevel ser vi at forutsetningen er til stede for at NRR skal opprettholde den gode økonomien også i fremtiden, helt uavhengig av organiseringen av burpoolen. Vi ønsker derfor at besparelsen ved en overgang til en slik transportmodell kommer klubbene direkte til gode, ved at besparelsen første driftsår, legger grunnlag for buravgiften påfølgende år. På denne måten kan klubbenes buravgift reduseres betraktelig innen relativt kort tid. Vi må også ta i betraktning at vi har uforholdsmessig høye vedlikeholdskostnader på burbilen i dag, og det er neppe sannsynelig at bilen vil holde lenger enn 2010, hvilket er burbilsjåførens mål.

5 NRRs diverse regler Side 5 av 7 Vedlikehold Denne løsningen stiller krav til klubbene vedrørende vedlikehold av burene. Klubbene skal senest 2 dager etter utstillingen, sende et skaderapportskjema til NRR. Skjemaet skal inneholde opplysninger fra arrangørklubben om burenes forfatning og evt. skader på burene. Dersom det er mindre skader, kan klubbene sende ulegitimerte krav til NRR på inntil kr 500. Dersom beløpet overstiger kr 500, skal NRR dekke skaden etter dokumentasjon. Ved skader på burene som fremkommer av skaderapporten, vil NRR enten sende burene til reparasjon direkte fra lageret, evt. forespørre neste arrangørklubb om de har mulighet til f.eks. å kontakte en lokal blikkenslager. Slike reparasjoner betales av NRR. Denne rapporten vil være helt avgjørende for at klubbene skal kunne arrangere utstillinger med bur av god nok kvalitet. Klubber som ikke leverer skaderapporten innen fristen for innlevering, vil faktureres med kr 1000,- (beløpet kan endres av gf). Hengeren vil bli utstyrt med en verktøykasse med enkelt utstyr for mindre reparasjoner/ tilpassinger av burene. NRRs styre vil en gang hvert år være ansvarlig for at hele burpoolen blir gjennomgått og slitte/ødelagte burdeler erstattes eller repareres. Dersom en klubb mottar burene feilpakket, og dette medfører ekstra oppriggingstid for klubben, kan klubben kreve erstatning fra siste arrangør på inntil kr 1000,- (beløpet kan endres av gf). Kravet sendes til NRR og den aktuelle klubb innen 1 uke. Kravet skal inneholde dokumentasjon f.eks. i form av bilder. Dersom ikke den innklagede klubb svarer innen 4 uker, anses kravet for akseptert. Dersom innklagede klubb bestrider kravet, skal NRR avgjøre om kravet er berettiget. NRRs styre fatter endelig beslutning i saken. Sponsorer NRRs Styre har forhørt seg med sponsorkoordinator vedrørende hvilke konsekvenser en slik ordning vil få for våre sponsorer og nåværende sponsoravtaler. Vår hovedsponsor, Royal Canin, stiller seg positiv til denne måten å transportere burene. For Royal Canin og Vitpro AS vil dette være hensiktsmessig, da lageret vil være lokalisert i nærheten av deres hovedlager. For øvrige sponsorer vil det kun være snakk om å endre leveringsadresse. Sponsorkoordinator vil avtale henting og levering fra lager. Klubbene vil få tilsendt tellelister som skal sendes 2 dager etter utstillingen, slik at nye premier/varer kan bestilles for neste utstilling. Eventuelt kan klubben krysse ut fra premielisten hva som har blitt delt ut og hva de har til overs. Klubber som ikke leverer tellelisten innen fristen for innlevering, vil faktureres med kr 1000,- (beløpet kan endres av gf). Henting/levering av bur Sponsorkoordinator vil være ansvarlig for kontakten mellom transportselskapet og klubbene for avtaler om tidspunkter for henting og levering. 4.2 Oppfølging av Sponsoravtaler Sak 40/2009 Viser til NRRs GF 2008 sak 21/2008. Ny justert tekst sak vedtatt i sak 40/2009: Dersom en klubb etter advarsel ikke overholder kravene i sponsoravtalen ved neste avholdte utstilling, vil kubben bli ilagt et straffegebyr tilsvarende NRRs samlede sponsorinntekter/antall totalt utstilte katter * antall utstilte katter på den aktuelle utstillingen. Ved beregningsgrunnlaget skal siste reviderte og godkjente regnskap benyttes. Ved korrekt oppfølging av sponsoravtale ved påfølgende utstilling etter

6 NRRs diverse regler Side 6 av 7 gitt advarsel, vil advarsel bli strøket. For hele teksten: Se UR 1.10 NRRs tillegg 5 Utgår (GF 26/2012) 6 Fôrvertavtale (GF 2010) Nedenstående avtaleutforming er et utgangspunkt for en avtale som kan tilpasses. Den legges ut på NRRs hjemmeside som et utgangspunkt for noen sentrale prinsipper som imidlertid ikke er bindende kun en veiledende norm med mulighet for avvik. Oppdretters navn og adresse: Fôrvertens navn og adresse: Kattens navn: Rase: Farge: Kjønn Reg.nr. og Chip.nr.: Regnr.: Chip.nr.: Fôrverten overtar katten på følgende betingelser: A. Eierforhold Fôrverten overtar katten xx.xx.xxxx, og skal fra denne dato ha den i sin varetekt og behandle den som sin egen. B. Utgifter ved katteholdet Daglige utgifter ved katteholdet (mat, sand, leker, utstyr) betales av fôrverten. Veterinærutgifter, utstillingsutgifter og forsikring dekkes av oppdretter. C. Utstillinger Oppdretter har førsterett til å stille ut katten mot å dekke alle utgifter. Dette skal varsles god tid i forveien. Skal fôrverten stille ut katten, må oppdretters samtykke innhentes hver gang. D. Avl Oppdretter har rett til å bruke katten i avl. Oppdretter har alle rettigheter til dette og fôrvert har ikke anledning til selv å bruke katten i avl. Parring skjer hos oppdretter, eller hos hannkatteier.

7 NRRs diverse regler Side 7 av 7 Kullet skal fortrinnsvis fødes og vokse opp i fôrvertens hjem, med mindre annen avtale blir gjort. E. Sykdom/død Dersom katten blir syk, skal oppdretter informeres straks, og være den som tar alle avgjørelser i forhold til behandling og medisinering. I akutte situasjoner skal katten straks bringes til veterinær, og oppdretter informeres. Skulle det skje at katten dør før den har hatt kull, gis ingen kompensasjon til fôrvert, men hvis mulig vil det bli gitt tilbud om ny kattunge fra oppdretter på samme betingelser som denne fôravtalen. F. Avtalen opphører Inngått avtale kan ikke ensidig oppheves av oppdretter med mindre det er svikt på vesentlige punkter, eller katten beviselig har blitt mangelfullt skjøttet. Katten overdras til fôrvert etter at den har hatt 2 kull, eller xx.xx.xxxx mot at den steriliseres og forsikres. Fôrvert skal da motta alle verdipapirer på katten, og katten omregistreres til fôrvert. Denne avtalen er utferdiget i 2 eks. hvorav begge parter beholder én hver. Sted: Dato: Oppdretter Fôrvert

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK.

FORORD. JURK tar forbehold om regelendringer i tiden etter publisering. Vi takker for gode innspill fra øvrige medarbeidere i JURK. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

e Utdanningsdirektoratet

e Utdanningsdirektoratet e Urdanningsdirektorater vår saksbehandler: Børre Martinsen Direkte tlf: 23 30 12 23 borre.martinsen@utdanningsdirektoratet.no vår dato: 18.03.2011 Deres dato: 15.03.2011 vår referanse: 2010/4376 Deres

Detaljer

Veiledning for Utstillingsarrangører 2011

Veiledning for Utstillingsarrangører 2011 Veiledning for Utstillingsarrangører 2011 Søknadsrutiner for 2012 Innholdsfortegnelse Arrangere utstilling, lydighet og/eller agility...4 Søknad om avholdelse av utstilling...5 Søknadsfrist...5 Søknadsrutiner

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven.

a) Fysioterapeut: Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven. ASA 4313 for perioden 2013-2014 Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse-

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer