DET NORSKE NÆRINGSLIV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET NORSKE NÆRINGSLIV"

Transkript

1 DET NORSKE NÆRINGSLIV - UTVIKLINGEN AV NORGES VIKTIGSTE INDUSTRIER Linn Heidenstrøm Digitale dokumenter 2013 Høgskolen i Østfold 1

2 Det norske næringsliv Utvikling av Norges viktigste industrier Norge i dag er et høyt utviklet industriland. Vi scorer blant de høyeste i verden på både levestandard og levealder. Nordmenn flest har god helsehjelp og gode ernæringsmuligheter. Det finnes utrolig mange goder ved det å bo i Norge. Grunnen til dette er ikke nødvendigvis på grunn av våre store naturresurser, men at vi ble trukket inn i en industrialiseringsprosess i likhet med andre vest- europeiske land. Her skal vi se litt på hvordan utviklingen har skapt seg etter årene, og hva som gjorde at Norge gjorde det så utrolig bra på noen områder, men dårligere på andre. (1) Norsk økonomi og næringsliv har vært en populær snakkis i alle år. Hva vi bruker for mye penger på, hva vi bruker for lite penger på og hva vi ikke bruker penger på i det hele tatt. Hvem vi skal selge til, og hvem vi skal kjøpe av. Der er mange nordmenn uenige, og det resulterer ofte i debatter og politiske krangler. Næringsliv er en betegnelse på den samlede økonomien i et land. Vi klassifiserer næringsliv i tre deler; primærnæringer, sekundærnæringer og tertiærnæringer. (2) Primærnæringer: Næringer som bruker naturen til å fremstille råvarer. Det omfatter skogbruk, Digitale dokumenter 2013 Høgskolen i Østfold 2

3 jordbruk, fiske og fangst. (3) Sekundærnæringer: Næringer hvor varer helt/delvis blir produsert ved å bearbeide råvarer fra jord og skogbruk. Det er vanlig at råvarene blir hentet opp, produsert og behandlet av fabrikker. (4) Tertiærnæringer: Næringer som produkter er en tjeneste eller formidling av produkter fra de forrige nevnte næringene (primærnæringer og sekundærnæringer). (5) Næringsstruktur (Tall fra 2005, Kilde: SSB) - Primærnæringene står nå for ca. to prosent av den totale verdiskapningen i Norge. Fire prosent av de sysselsatte arbeider i primærnæringene. - Olje- og gassutvikling står for hele 26 prosent av verdiskapningen, men sysselsetter bare én prosent av arbeidsstyrken. Totalt står sekundærnæringene for ca. 41 prosent av verdiskapingen, og ca. 20 prosent av de sysselsatte arbeider i disse næringene. _ 76 prosent av de sysselsatte arbeider i tertiærnæringene, og disse næringene står for ca. 58 prosent av verdiskapingen. (6) Digitale dokumenter 2013 Høgskolen i Østfold 3

4 De fleste industriland har opplevd mye av de samme endringene innenfor næringsutviklingen. Utviklingen går ut på en overgang fra en næringsstruktur der primærnæringer er dominerende, til en næringsstruktur der tertiærnæringer blir en større del av økonomien. Som nevnt i listen over, så jobber tre av fire sysselsatte i tertiærnæringer. I Norge på tallet drev vi nordmenn med primitiv behandling av råmateriale som tre og jern, men Norge utviklet seg ikke til et moderne industriland før i årene. De eldste industriene i Norge, som nevnt over var jern og tre, var betydelig dimensjoner for 400/300 år siden. Senere ble det utviklet til mekanisk tremasse og cellulose, og deretter foredlet til papir. Slik vokste den moderne papirindustrien frem. (7) På tallet begynte de å bygge smelteovner for utvinning av jern, og dermed ble støpe- teknikken utviklet. Kongene på den tiden jaktet etter metaller. De skaffet seg senere rett til malmen i fjellene, og sikret seg innflytelse over bergverksdriften som viste seg å være avgjørende. Fra denne tiden kom også de første norske kobber- og sølvverk.(8) Digitale dokumenter 2013 Høgskolen i Østfold 4

5 Innenfor de norske eldre industrier er tobakk-, glassverk- og ølbryggingsindustrien. Den første industristatistikken fra Norge er fra 1829 og omfatter 1090 industribedrifter. Den største var sagbruk, deretter brennevinsbrennerier, teglverk, stampemøller, tobakksfabrikker, kalkbrennerier, repslagerier og kornmøller. Disse bedriftene var direkte små på denne tiden. (8) På tallet var primærnæring størst, med hovedvekt på jordbruk og fiske. I moderne tid så er det handel og service som er størst. Norge har derfor opplevd næringsendringer som er felles for andre vestlige industriland. I begynnelsen av tallet var primærnæringene ca. 25 prosent av all verdiskaping i Norge, i dag er det kun to prosent. Det er også nå dobbelt så mange som jobber i butikk enn det er fiskere og bønder, på tallet var det ca. 40 prosent bønder og fiskere, i dag er det ca. 4 prosent. (7) Yrkesdeltakingen i Norge er svært høy i internasjonal sammenheng. Antall sysselsatte økte godt og jevnt frem til et toppår i 1987 og har i de senere årene stabilisert seg på 2-2,1 millioner sysselsatte. Det er blitt flere kvinner som har begynt å arbeide, og slik fortsetter det videre. Grunnen til dette er jo at det blir mer og mer etterspørsel etter høyere utdanning. Flere drømmer om god og høy lønn, på grunn av at diverse goder i privatlivet er blitt populært. Vi vil gjerne reise mer og i bunn og grunn bruke mer penger på oss selv. Derfor er man avhengig av at både mor og far jobber og tjener godt nok til disse resursene vi så gjerne higer etter. (8) I Norge kjennetegnes næringsutviklingen ved at jordbruk, skog og fiske har gått tilbake, mens tjenesteytende næringer har økt i verdiskapingen. Før var det flere småbedrifter som drev med fiske og skog, men som med årene har blitt erstattet med større bedrifter og produksjoner. Og flere og flere steder blir arbeidere byttet ut med maskiner. I og med at Norge er et kaldere land enn de sydlige landene, har Norge mindre jordbruk enn der det er varmere. Det hadde også blitt dyrere for Norge å stoppe importeringen av mat fra andre land, da det er billigere for de sydlige landene å drive med jordbruk.(7) Digitale dokumenter 2013 Høgskolen i Østfold 5

6 Den norske økonomien har utviklet seg enormt de siste årene, og verdiskapingen har økt 65 prosent mer enn det var i En viktig utvikling var vannkraft, som kom på tallet. Vannkraften har blitt kraftig utbygd etter dette. Som sagt trengs det mindre og mindre arbeidere innenfor skogbruk og fiske, men flere innenfor produksjon av tjenester. Det er blitt større behov for kvalifisert arbeidskraft, noe som har ført til at flere og flere tar en høyere utdanning (7) Siden vi nordmenn har bedre råd, skulle det tilsvare at vi kjøper mer mat også. Men vi legger heller den ekstra lønna i såkalte goder. Som for eksempel frisør, kino, ferier etc. Selv om vi har penger til det, er det ikke mange som kjøper dobbelt så mye melk, brød osv. Vi bruker det heller til tjenester og goder. Norsk Hydro ASA er et selskap som har medarbeidere i over 40 land, og er leverandør av aluminium og aluminiumsprodukter. To tredjedeler av aksjene i dette selskapet eies av norske folk. Etter hvert skiftet selskapet navn til Statoil Hydro, etter en sammenslåing med Statoil. Selskapet ble grunnlagt i (9) Digitale dokumenter 2013 Høgskolen i Østfold 6

7 Oljen er et stort fenomen i Norges økonomi- historie. Det hele startet i 1962, da et amerikansk oljeselskap Phillips Petroleum Company kom til Stavanger for å spørre om lov til å lete etter olje i Nordsjøen. Norge, som på den tiden var i en økonomisk krise, hadde svært høy arbeidsledighet og godtok derfor denne oljeboringen. Dette skapte stor spekulering blant nordmenn, fordi oljen var et nytt og ukjent fenomen for dem. I 1969 ble Norges første oljested funnet. Det bores på den dag i dag, og har fått navnet Ekofisk. Etter dette første funnet, gikk oljemiljøet rett til værs, og flere oljebaser ble bygd. Så ble Statoil Norge stiftet i 1972 og sørget for at oljeindustrien gjorde store fremskritt. Norge har gått fra å være et land med beskjeden levestandard, til et av verdens rikeste land nettopp på grunn av oljen. Vi har lav arbeidsledighet og gode sosiale ordninger. Vi har et av verdens største pensjonsfond som heter oljefondet. Dette har vært med på gjøre Norge til en av verdens største investorer. Selskaper fra hele verden vil forhandle med Norge på grunn av oljen. Etter at oljen kom, gikk industriandelen betydelig ned. Nå utgjør den ca. 10 prosent av verdiskapingen, mens oljevirksomheten utgjør 26 prosent. Olje- og gass næringen har doblet seg på de 15 siste årene. (7) Digitale dokumenter 2013 Høgskolen i Østfold 7

8 Fiske og fangst. De første innvandrere som kom til Norge, var raske med å oppdage muligheten for fiske. Det var rike forekomster av fisk, sel, småhval og sjøfugl. Fisk ble et stort ressursgrunnlag for befolkningen langs kysten, og ble en handelsvare for Nord- Norge og sørover i landet. På ca tallet begynte eksporten av tørrfisk til England. Fiske kunne derfor drives i kombinasjon med jordbruk, og utgjøre et meget viktig, økonomisk og næringsmessig tilskudd. De tyske hanseatene og handelsorganisasjoner etablerte seg i Bergen, Norge, og overtok senere handelen av tørrfisk med Nord- Norge. Dette var basert på et varebytte mellom norsk tørrfisk og tysk brødmel. Senere gikk det dårligere for tørrfisken, men dermed bedre for klippfisk, torsk og Lofotfisket. Disse økte investeringene førte til økonomisk avhengighet av fiske. Dette er blitt svært utbredt over hele verden, og Norge har tjent godt på fiske og fangst igjennom årene. I flere år har antall fiskere gått nedover. Fra gikk antallet hel- og delfiskere ned fra til , dette har fortsatt de siste årene, og etter en måling i 2003 viser det seg at antallet fiskere var , hvor 3999 av de er deltidsfiskere. Antall av yrkesfiskere har sunket kraftig. (10) Skogbruk Fra de eldste tider har skogen vært en viktig del av næringsgrunnlaget i Norge. Skogen gav mat, emner til våpen, redskaper, brensel, og hus- virke. Den ble også brukt til tjærebrenning, jernutvinning og saltkoking. Det å bruke bark til graving av huder og skinn ble også svært populært med tiden. Sagbruksindustrien utviklet seg enormt på tallet, og Norge hadde ca sagbruk i året 1650, men etter 1812 gikk det nedover i industrien og nådde ikke samme nivå før Frem til 1950 var mesteparten av tømmerhugst av håndkraft, transport med hest, og langtransport med noen få lastebiler og flåter. Så kom motorsagene og traktorer som overtok det meste av håndkraften. (11) Digitale dokumenter 2013 Høgskolen i Østfold 8

9 Jordbruk Helt fra vikingtiden kan man finne spor etter dyr og gårder. De siste 1000 år før Kristus slo jordbruket gjennom i Norge. Det skjedde ikke så mye med jordbruket fra vikingtiden frem til 17/1800- tallet, men på slutten av tallet kom flere nye planter og vekster som ble utrolig populært. Blant disse; poteter og bedre kornsorter. Storfe- kjøttet var sterkt dominert, selv om antall sauer hadde økt. Det var også mindre av gris og høns på den tiden. Bruk av importert kraftfor (1890) og bruk av kunstgjødsel (1915) førte til det store skiftet i handelsjordbruk. I dag er ca. 4 prosent av den yrkesaktive befolkningen sysselsatt i jord- og skogbruk, og to av tre bønder er deltidsjordbrukere. Det er ikke lenger like lett å gi tilstrekkelig inntekt til en familie, med kun å drive med kornproduksjon. (12) Digitale dokumenter 2013 Høgskolen i Østfold 9

10 Energiressurser Norge har store energiressurser som kan nyttes i næringsliv og bosetting. Den energiressursen som er viktigst er vannfallsenergien. Dette er på grunn av stor nedbør, særlig i vestdelen av landet. Siden vi har naturlige sjøer og vann, samt liten bosetting i fjellområdene, er det god mulighet for oppdemming og anlegg av reguleringsmagasiner som kan lagre vannet vårt fra vår, sommer og høst, for senere tapping til neste vinter. Den nest viktigste energiressursen vi har er petroleum. Denne energiressursen brukes til fremstilling av brennstoff til transportmidler, til oppvarming av hjem og industri, og råstoff i petrokjemisk industri. Siden vannkraft har en såpass sterk stilling, har ikke petroleumsprodukter blitt brukt til å lage elektrisk energi enda. Vindenergi har utviklet seg kraftig på verdensbasis. Norge med sin store kystlinje er svært rik på vindressurser. En annen ressurs som har økt er bioenergien. Bioenergien bedrer kraftbalansen i Norge. Solenergi er mye brukt i nye bygningskonstruksjoner. Selv om det gir høyere energikostnader, er det blitt mer populært å bruke dette på hytter og båt, og diverse andre fritidssysler. (13) Utenrikshandel Hele det norske næringslivet bygger mesteparten på den internasjonale handel og den internasjonale arbeidsdeling. Hvert år siden 1988 har Norge gått i overskudd med handelen. Den norske vareeksporten er i hovedsak basert på de naturlig produksjonsressursene i landet. Dette gjelder tremasse, cellulose, papir, papp, fisk og fiskeprodukter, kunstgjødsel, karbider, samt produkter fra elektrokjemisk- og elektrometallurgiske industrien. Siden 1970 årene har våre funn av olje og gass i Nordsjøen gitt en betydelig eksportvirksomhet. Avgjørende for de naturlige ressurser for et lands produksjon og utenrikshandel, er ikke nødvendigvis maskin- og verkstedindustri, elektroteknisk og annen apparatindustri. Det som er avgjørende er den menneskelige innsats, organisasjonsmessige og strukturelle forhold, kapitalutstyret osv. Det viktigste i en Digitale dokumenter 2013 Høgskolen i Østfold 10

11 industri er det faglige nivået i arbeidskraften og ledelsens evne til å planlegge og organisere produksjonen, produktutviklingen, formgivingen og markedsføringen. Alt ligger i arbeiderenes hender. Siden 1950, har flere og flere små bedrifter i Norge begynt å selge varer til utlandet. Eksporten som har økt mest er verkstedindustrier som produserer skipsutstyr, maskiner og elektrotekniske og elektroniske produkter. I 2005 utgjorde import og varer til Norge til sammen 353 milliarder kr. Det er mye forskjellige varer som blir importert, men den største delen er maskiner og transportmidler og andre investeringsvarer, råvarer pluss andre innsatsvarer til den norske næringsliv. De største handelspartnerne som Norge har er Sverige og Tyskland, og tre fjerdedeler av Norges internasjonale handel foregår med de andre landene i Vest- Europa., Norge hadde i lang tid nettogjeld i utlandet, men i løpet av 1995 ble Norges fordringer på utlandet større enn gjelden. I slutten av 2003 utgjorde nettofordringer overfor utlandet ca. 809 milliarder kr. Bergverksdrift og petroleumsutvinning Siden tallet har bergverksdrift spilt en stor rolle for det norske næringsliv. Dette er blant de eldste eksportindustriene i landet. Opprinnelig var de metalliske Digitale dokumenter 2013 Høgskolen i Østfold 11

12 malmene tyngst i norsk bergindustri, i dag er det litt annerledes. I dag er industrimineraler, naturstein, pukk, sang og grus mye viktigere økonomisk. Mineralindustrien er i sterk vekst og Norge har verdifulle ressurser og store muligheter for nye produkter. De viktigste eksportproduktene er; kalksteinsfiller, olivin, nefelinsyenitt, kvarts, feltspat, dolomitt, talk og grafitt. De 50 årene senere ble det stor endring i industrien, en stor medvirkende årsak var da Norges Bank gjenopptok sølvvekslig til pari, og tolltariff (et økonomisk gjennombrudd). Dette betydde mye for import av råvarer og en friere handel for industrien. (14) var en vekstperiode for industrien i Norge. Malm- og metallutvinningsindustriene og kjemisk industri i stor vekst. Norge hadde store kraftressurser og var grunnen til denne veksten. Utviklingen av kraftkrevende industri førte til ble flere industrisamfunn i distriktene. Det ble viktigere at bedriftene var så nærme som mulig ressursene sine. Det har også vært mye svingninger i industrien opp gjennom årene, blant annet på grunn av første og andre verdenskrig. Etter andre verdens krig, har industrien gått oppover, og nådde sitt toppunkt i Grunnen til denne økende veksten var en sterk oppgang i vare- og tjenesteproduserende sektorer. Det er store oljeinvesteringer og en gunstig utvikling i norsk eksport, som har vært faktorer bak stigningen i norsk økonomi. Digitale dokumenter 2013 Høgskolen i Østfold 12

13 Lave importpriser og høyere priser på råvareeksporten har bedret Norge sitt bytteforhold til andre utenlandske land det siste tiåret. Priser på norsk olje og gass, fisk, frakt, råvarer og verkstedprodukter har steget, og Norge har fått tilgang til steder i Europa og Asia som produserer billigere konsumvarer. Bytteforholdene er forbedret med hele 40 prosent mer enn vi hadde i En slik endring har ikke Norge opplevd siden første verdenskrig, da vi tjente godt på skipsfart og eksporternæringen. (6) Da er det mange som lurer på hvorfor sekundærnæringene har sunket så betraktelig de siste 30 årene. Mye av årsaken er økningen i internasjonal handel, som igjen har ført til sterkere konkurranse fra andre land. Flere og flere bedrifter flytter produksjonen sin til utlandet for å spare penger, derfor er det blitt nedleggelser av mange industriplasser i Norge. Dermed har ikke Norge tapt på dette, på grunn av det har blitt færre arbeidsplasser, og mer ny teknologi og maskiner i industrien. Verdien av industriproduksjonen har økt, og flere har kunnet jobbe innenfor tertiærnæringene som for eksempel helsesektoren. Tertiærnæringene har vært i stor vekst de siste 50 årene. Over 75 prosent av alle arbeidsplassene i Norge tilhører disse næringene. Digitale dokumenter 2013 Høgskolen i Østfold 13

14 De fleste som jobber innen tertiærnæringene er for meste på sykehus og skoler. (6) Bedriftene er bundet til hverandre gjennom såkalt verdikjeder. Råvareprodusent Industri Ferdig produkt til varehandel/sluttbruker. Kjedene starter med bonden eller oppdrettsanlegget som produserer råvarene, så videre gjennom bæringsmiddelbedriftene som foredler varene, så videre til butikkene som selger maten. I flere næringer, er verdikjedene internasjonale, og produktene blir til igjennom en internasjonal arbeidsdeling. Norske bedrifter er enten som råvareprodusenter, leverandører eller tjenesteytere en del av kjeden. Tradisjonelt i norsk næringsliv er det blitt eksportert energiintensive produkter, importert teknologi- og arbeidsintensive produkter og fremveksten av olje- og gass har forsterket dette. (6) Den kraftintensive industrien står for ca. en tidel av norsk eksport. Dette omfatter annen metallvare som aluminium og ferrosilisium. Det har også blitt investert mye i kapasitet for solcelleproduksjon.(7) Fisk er den viktigste eksporterte konsumvarer målingene viser at inntektene fra fiskeeksporten er ca. 4 prosent av totalen. (7) Digitale dokumenter 2013 Høgskolen i Østfold 14

15 Dette er det høyeste tallet som noen gang er registrert, og norsk fisk er en av de varene som har fått mange nye markeder i Asia i de siste årene. Som Tore Høifødt sier (president for Norwgian Buisness Association i Singapore) ; Asia er fremtiden for norsk næringsliv. Han mener at det ikke er lett å lykkes i Asia, for at man må sette deg inn i hvordan ting fungere, og forstå markedet. Han mener konkurransen er tøff, men det norske næringslivet er godt etablert der nede, og at det vil legge til rette at flere vil prøve seg.(15) De landene som har vært de viktigste handelspartnerne til Norge er EU- landene. I 2005 gikk ca. 81 prosent av norsk vareeksport til landene som er medlem i EU, og ca. 69 prosent av vareimporten kom derfra. (7) Men det er ikke bare råvareeksporten som Norge tjener på, vi har også produsert elektronikk, store maskiner, skip og utstyr i vår teknologiindustri. Produksjon av teknologiprodukter til olje- og gassektoren har økt, men når sant skal sies har skipsbygging er blitt mindre viktig. (8) Sverige er Norges viktigste partner nå det kommer til kapitalinvesteringer, og for norske investorer har USA og Asia blitt mer viktige og populære de siste årene. Digitale dokumenter 2013 Høgskolen i Østfold 15

16 De som eier en tredjedel av Oslo Børs er utenlandske investorer fra tidlig på tallet. Disse målingene og tallene tyder på at Norge er populært blant utenlandske investorer. Det er blitt mer og mer gunstig å handle over grensene. I løpet av ti år, har tallet på antall utenlandske investorer doblet seg, på grunn av det ikke er så viktig lenger å holde seg innenfor sitt eget lands grenser. (14) Digitale dokumenter 2013 Høgskolen i Østfold 16

17 Kilder: (1) (2) (3) (4) (5) (6)http://merkur3.cappelendamm.no/c358190/merkurmodul/vis.html?tid= (7) naringsliv/det- store- biletet.html?id= (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Illustrasjon: Linn Heidenstrøm. Illustrasjonene er tegnet for hånd og bearbeidet i Adobe Photoshop med filter. Filternavn: Vannfarger. Font på tittel: Futura Font på undertittel: Lucida Handwriting Font på overskrift og tekst: Calibri Font på topptekst og bunntekst: Cambria Digitale dokumenter 2013 Høgskolen i Østfold 17

DET NORSKE NÆRINGSLIV

DET NORSKE NÆRINGSLIV DET NORSKE NÆRINGSLIV - UTVIKLINGEN AV NORGES VIKTIGSTE INDUSTRIER Linn Heidenstrøm Digitale dokumenter 2013 Høgskolen i Østfold 1 Det norske næringsliv Utvikling av Norges viktigste industrier Norge i

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

Semesteroppgave for mellomfag, V-02. Skjermede vs. konkurranseutsatte næringer

Semesteroppgave for mellomfag, V-02. Skjermede vs. konkurranseutsatte næringer Semesteroppgave for mellomfag, V-02 Skjermede vs. konkurranseutsatte næringer I hvilken grad er et slikt skille meningsfylt? Konkurranseutsatte næringer er næringer der produksjonen av varene eller tjenestene

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser. Analyser for Norsk olje og gass

Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser. Analyser for Norsk olje og gass Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser Analyser for Norsk olje og gass Innhold - Historisk verdiskaping fra Norges naturressurser Introduksjon Verdiskaping (BNP) per næring i et historisk perspektiv

Detaljer

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer.

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer. Tradisjonelle næringer stadig viktig i Selv om utviklingen går mot at næringslivet i stadig mer ligner på næringslivet i resten av landet mht næringssammensetning, er det fremdeles slik at mange er sysselsatt

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

Verdien av ha industri i Norge

Verdien av ha industri i Norge Verdien av ha industri i Norge Herøya, 26. august 2009 telemarksforsking.no 1 Vi kan ikke leve av å klippe hverandre Jo vi kan det, men det er andre argumenter for å ha industriproduksjon i Norge telemarksforsking.no

Detaljer

5 fakta. om Norges handel med EU og Europa EØS

5 fakta. om Norges handel med EU og Europa EØS 5 fakta om Norges handel med EU og Europa EØS 1. Handelsavtalen Norge inngikk med EU før EØS-avtalen gjelder fortsatt, og garanterer tollfri handel med varer Dersom EØS-avtalen sies opp, skal frihandelsavtalen

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Hvor viktig er egenkapitalens opphav?

Hvor viktig er egenkapitalens opphav? Hvor viktig er egenkapitalens opphav? Agenda Mulighetene i nord Hva trenger vi mest Kapital kreativitet (gründer) Egenkapital, hva søker den? Egenkapital fra Utland Norge Nord-Norge Likhet og ulikhet Nord-Norge

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Eksporten viktig for alle

Eksporten viktig for alle Eksporten viktig for alle Roger Bjørnstad Roger Bjørnstad ACI- Norge, for Mørekonferansen 18. april 20. 2013 nov. 2013 BNP-vekst 2012 Investeringer 2012, mrd. kr. 4 3 2 1 0-1 3,4-0,4 2,2 1,4 Offentlig;

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2017

EKSPORTEN I APRIL 2017 1 EKSPORTEN I APRIL 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2017 Verdiendring fra april 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 159 7,5 -

Detaljer

Norges fordringer og gjeld overfor utlandet i et historisk perspektiv

Norges fordringer og gjeld overfor utlandet i et historisk perspektiv Norsk økonomi Norges fordringer og gjeld overfor utlandet i et historisk perspektiv Anne Karin Linderud Norges fordringer og gjeld overfor utlandet i et historisk perspektiv Det har over lang tid vært

Detaljer

Stor sysselsettingsnedgang rundt Oslofjorden

Stor sysselsettingsnedgang rundt Oslofjorden Norsk industri siden 1829 Regional industriutvikling 1955-2005 Frank Foyn og Nils Petter Skirstad Stor sysselsettingsnedgang rundt Oslofjorden Sysselsettingen i industrien er blitt redusert med en tredel

Detaljer

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver

Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver Muligheter og utfordringer i Nordland Indeks Nordland Rune Finsveen Senior rådgiver 20 årsverk + 12 traineer + prosjektansatte Godkjent FoU-institusjon i skattefunnsammenheng Gode samarbeidsnettverk med

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2017

EKSPORTEN I MAI 2017 1 EKSPORTEN I MAI 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2017 Verdiendring fra mai 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 925 14,9 - Råolje

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement?

Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? Trenger vi et nærings- og handelsdepartement? NHD 25 år - Litteraturhuset 17 januar 2013 Hilde C. Bjørnland Utsleppsløyve, tilskuddsforvaltning, EXPO2012, eierskap, næringspolitikk, ut i landet, reiseliv,

Detaljer

Bioenergi status, fremtid og utdanningstilbud

Bioenergi status, fremtid og utdanningstilbud Bioenergi status, fremtid og utdanningstilbud Prof. Bengt G Hillring Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad Innehold Hva med status for bioenergien i Norge? Hva med bransjen i Innlandet? Hvorfor tar det ikke

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

VISSTE DU AT...? B. Utslipp av klimagasser. Med og uten opptak av CO2 i skog

VISSTE DU AT...? B. Utslipp av klimagasser. Med og uten opptak av CO2 i skog FAKTAHEFTE Klimagassutslippene har ligget stabilt i 10 år Klimagassutslippene i Norge var i 2010 på 53,7 mill. tonn CO 2 -ekvivalenter ekvivalenter. * Dette er 8 prosent høyere enn i 1990. De siste 10

Detaljer

Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser?

Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser? Norsk næringspolitikk mer enn en langdryg diskusjon om verktøykasser? Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Den nordiske modellen: Et forbilde? UiO konferanse, 24. januar 2006 Mål for næringspolitikken

Detaljer

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes

Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand. Anders Roger Øynes Kystskogkonferansen våren 2017 i Kristiansand Anders Roger Øynes AT Skog 52 ansatte NOK 640 mill i driftsinntekter 1 000 000 m3 tømmer 30 % eksportandel 2,2 mill solgte planter AT Skog selskapsstruktur

Detaljer

Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster

Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster Mineraler i Nordland verdisetting og arealfesting av forekomster Ola Torstensen, fylkesgeolog 23.04.2014 Foto: Bjarne Eriksen Mineralindustri i Nordland: Rana Gruver, Rana LKAB, Narvik Brønnøy Kalk, Brønnøy

Detaljer

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND 31. AUGUST 2016

NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND 31. AUGUST 2016 NORSK ØKONOMI OG OMSTILLING VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN KRISTIANSAND. AUGUST En liten åpen økonomi Eksportandeler 8 Andre råvarer Skipsfart Oljeleverand ører Skipsfart Trelast Olje og gass Annen

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

Prognose på arbeidsmarkedet

Prognose på arbeidsmarkedet Prognose på arbeidsmarkedet Agenda Hva er arbeidsledighet? Velferdsstatens framtid Framtidsutsikter i de ulike næringene. Hvilke yrker vil bli etterspurt? Hvilke type kunnskap og personlige egenskaper

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Perspektivanalyser trender og drivkrefter

Perspektivanalyser trender og drivkrefter Perspektivanalyser trender og drivkrefter Riksvegskonferansen 7. april 2011 Gunnar Markussen 1 NTP 2014-2023. Perspektivanalyse Analyser i et 30-års perspektiv => 2040 Transportbehov = transportetterspørsel

Detaljer

ECON 2915 forelesning 9. Fredag 18. oktober

ECON 2915 forelesning 9. Fredag 18. oktober ECON 2915 Fredag 18. oktober Vi skiller mellom: Handel med varer Flyt av innsatsfaktorer Flyt av innsatsfaktorer Innsatsfaktorer flyter ikke like fritt mellom land som varer Fysisk kapital flyter friere

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2017

EKSPORTEN I JULI 2017 1 EKSPORTEN I JULI 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2017 Verdiendring fra juli 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 650 2,3 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2017

EKSPORTEN I AUGUST 2017 1 EKSPORTEN I AUGUST 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2017 Verdiendring fra aug. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 65 294 8,8 -

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013

Økonomiske perspektiver. Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo, 20. februar 2013 Økonomiske perspektiver Sentralbanksjef Øystein Olsen Universitetet i Oslo,. februar 13 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden 199. 1) Millioner fat daglig 5 5 15 Kina

Detaljer

Norsk industri. En orientwing fra Utennksdepartffinentet

Norsk industri. En orientwing fra Utennksdepartffinentet EF "ilit tkv Norsk industri o g EF En orientwing fra Utennksdepartffinentet Industrien - drivkraften i norsk økonomi Industrien har vært og er selve drivkraften i norsk økonomi. Det er industrien som danner

Detaljer

Figur 1 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden ) Millioner fat daglig

Figur 1 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden ) Millioner fat daglig Figur 1 Fremvoksende økonomier driver oljeetterspørselen Akkumulert vekst siden 199. 1) Millioner fat daglig. 199 1 5 Kina 5 15 Andre fremvoksende økonomier OECD 15 1 1 5 5 199 1996 1998 6 8 1 1 1 1) Anslag

Detaljer

KULTURLANDSKAP. Norge gror igjen. 60 000 Utsikten til 60.000 hytter kommer snart til å fylles med trær.

KULTURLANDSKAP. Norge gror igjen. 60 000 Utsikten til 60.000 hytter kommer snart til å fylles med trær. HVA GJØR LANDBRUKET KULTURLANDSKAP Norge gror igjen MAT SKAPER ARBEIDSPLASSER Uten mat ingen olje FOR? VS Blomster & bier Uten norsk matproduksjon vil blomstene og biene forsvinne. Både Solblom og Villbier

Detaljer

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten

Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten Svolvær 21. januar 2015 med et blikk på Vågan og Lofoten 242 289 Nordlendinger! Vågan, 4 av 10 Lofotinger bor i Vågan 314 flere siden 2009 1 av 2 nye i Lofoten i Vågan Nordland 7 293 flere siden 2009

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

FRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget

FRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 5/12 FRANKRIKE I EUROKRISENs MIDTE - Litt om økonomi og arbeidsliv som bakgrunn for presidentvalget 1. i sammenlikning 2. Doble underskudd

Detaljer

ofre mer enn absolutt nødvendig

ofre mer enn absolutt nødvendig I den nye boken «Energi, teknologi og klima» gjør 14 av landets fremste eksperter på energi og klima et forsøk på å få debatten inn i et faktabasert spor. - Hvis man ønsker å få på plass en bedre energipolitikk

Detaljer

«Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.»

«Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.» «Energiewende vil få betydning for Norge og norske rammebe8ngelser.» Energirikekonferansen i Haugesund 2014 Leif Sande, Forbundsleder 60.000 medlemmer LOs Gerde største forbund Ver8kal organisasjon 3.100

Detaljer

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere // Notat 2 // 2014 Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Av Johannes Sørbø Innledning Etter EU-utvidelsen i 2004 har

Detaljer

Hvordan trekke til seg industrielle samarbeidspartnere. Finmarkskonferansen Jens Ulltveit-Moe Umoe AS 4 september 2007

Hvordan trekke til seg industrielle samarbeidspartnere. Finmarkskonferansen Jens Ulltveit-Moe Umoe AS 4 september 2007 Hvordan trekke til seg industrielle samarbeidspartnere Finmarkskonferansen Jens Ulltveit-Moe Umoe AS 4 september 2007 Mitt hovedkrav Forstå den nye globaliserte verden Suksess i fremtiden kommer fra andre

Detaljer

KAN VÅLER BLI EN VINNER I KONKURRANSEN OM BO - OG NÆRINGSATTRAKTIVITET

KAN VÅLER BLI EN VINNER I KONKURRANSEN OM BO - OG NÆRINGSATTRAKTIVITET KAN VÅLER BLI EN VINNER I KONKURRANSEN OM BO - OG NÆRINGSATTRAKTIVITET Presentasjon Våler 11. mai Av Kristina Wifstad, seniorkonsulent i Menon Economics Hva driver veksten? Vekstregnskapet (growth accounting)

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga

Fornybar energi - vårt neste industrieventyr. Åslaug Haga Fornybar energi - vårt neste industrieventyr Åslaug Haga Norsk velferd er bygd på våre energiressurser Vannkraft Olje og gass Norge har formidable fornybarressurser som vind, bio, småkraft, bølge og tidevann

Detaljer

Globalisering det er nå det begynner!

Globalisering det er nå det begynner! Globalisering det er nå det begynner! Professor og rektor Handelshøyskolen BI Åpning av Partnerforums vårkonferanse 26. mars 2008 Oversikt Globalisering sett fra Norge Kina og India Arbeidskraft fra Øst-Europa

Detaljer

Stoltenbergs handlingsregel (parti-krati) om ikke å bruke mer enn 4 % er regelrett tatt ut

Stoltenbergs handlingsregel (parti-krati) om ikke å bruke mer enn 4 % er regelrett tatt ut Oljepolitikk/Oljefondet Fra kr. 988 milliarder kroner i tredje kvartal 2007 Til 2384 milliarder kroner juni 2009 Hvordan skal vi bruke alle disse pengene? Hvorfor vi vil bruke mer enn 4 % av overskuddet?

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2017

EKSPORTEN I MARS 2017 1 EKSPORTEN I MARS 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2017 Verdiendring fra mars 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 79 707 29,0 - Råolje

Detaljer

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge

Grønne forretningsmuligheter. Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Grønne forretningsmuligheter Steinar Bysveen, adm. direktør Energi Norge Vi har en ressursutfordring og en klimautfordring Ressurs- og klimakrisen er en mulighet for grønne næringer 700 600 500 400 300

Detaljer

Utvinning av basemetall i Norge og industriell vidareforedilng

Utvinning av basemetall i Norge og industriell vidareforedilng Den norske regjeringa Statministerne sitt kontor Glacisgata 1 0150 OSLO Deres ref. Arkivsakid-doknr: 2011000525 - Saksbeh: Harald Jordal Arkivkode: Dato: 26 Journalpostid: 2015000495 Telefon: 53 65 40

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest Scanfishphoto/J.R.Gerhardsen, M/S "Teigenes" Foto: Guro Møen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland

Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland JORDBRUKET Primærnæringene er jordbruk, skogbruk, fedrift og fiske. 40% av verdens befolkning arbeider i jordbruket. En stor andel av befolkningen i uland arbeider i jordbruket, En liten del av befolkningen

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Verdiskaping, energi og klima

Verdiskaping, energi og klima Verdiskaping, energi og klima Adm. direktør Oluf Ulseth, 26. januar 2011 Vi trenger en helhetlig energi-, klima- og verdiskapingspolitikk En balansert utvikling av nett og produksjon gir fleksibilitet

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy

Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy Leknes 4. februar 2015 Et blikk på Vestvågøy Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet

Detaljer

Krig og produksjonsfall

Krig og produksjonsfall Norsk industri siden 1829 Industrien 1940-1945 Tor Skoglund Krig og produksjonsfall Norsk industri ble, i likhet med samfunnet for øvrig, sterkt påvirket av annen verdenskrig. Samlet industriproduksjon

Detaljer

Samfunnsøkonomi eksamen

Samfunnsøkonomi eksamen - 1 - eksamen Oppgave: 1) a) Ettersom databergingsselskapet IBAS har nærmest monopol på sitt marked, har de også muligheten til å sette prisen på sine tjenester høyere enn ved ellers fullkommen konkurranse.

Detaljer

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold EURES Rådgiver Hege Aatangen Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold Hva skal jeg snakke om i dag. Litt om EURES Litt om Norge Arbeidsmarkedet i Østfold Arbeidsmarkedet i Norge Trender i samfunnet

Detaljer

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Fafo Østforums årskonferanse 2009 Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Frøydis Bakken, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsmarkedet 2004-2008 Årsskiftet 2003/2004: arbeidsmarkedet

Detaljer

FAFO 5. februar 2009. Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet

FAFO 5. februar 2009. Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet FAFO 5. februar 2009 Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet Markert omslag i arbeidsmarkedet 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000

Detaljer

Med mineraler inn i framtiden. Fra tærekraftig til bærekraftig?

Med mineraler inn i framtiden. Fra tærekraftig til bærekraftig? Med mineraler inn i framtiden Fra tærekraftig til bærekraftig? Befolkningsutviklingen er avgjørende for ressursbruken 1; førmoderne 2. Urbaniseringindustrialisering 3. Modent industrialisert 4. postindustrialisering

Detaljer

Næringslivet i Innlandet

Næringslivet i Innlandet Foto: Jo Michael Næringslivet i Innlandet Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Sysselsettingen i Hedmark og Oppland Stor BA-næring stabil industrisysselsetting Vekst i andre tjenesteytende næringer

Detaljer

Leknes 4 februar 2015

Leknes 4 februar 2015 Leknes 4 februar 2015 Litt reklame Frist 15.mai. Søknad om opptak i Bodø på samme dato. Lofoten nr 3: Nest sterkeste vekst i sysselsettingen Nest vekst i befolkning Lav vekst i næringslivet Lav lønnsomhet

Detaljer

Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012

Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012 Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012 Lastet opp på www.oadm.no Oppgave 1 i) Industrisektoren inngår som konsum i BNP. Man regner kun med såkalte sluttleveringer til de endelige forbrukerne. Verdiskapningen

Detaljer

Om Norge, oljepengene, oljeprisen og oljeinvesteringene

Om Norge, oljepengene, oljeprisen og oljeinvesteringene Om Norge, oljepengene, oljeprisen og oljeinvesteringene CME, BI 17. desember 2013 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Norge har tjent gode penger på oljeøkonomien Oljesektoren krever

Detaljer

Økonomi. mandag 29. april 13

Økonomi. mandag 29. april 13 Økonomi Penger erstatter tidligere byttehandel Skiller mellom privatøkonomi og offentlig økonomi Økonomi består av inntekter, utgifter og prioriteringer Inntekter I 2004 var 76% av arbeidsstokken ansatt

Detaljer

Østfoldscenarier. Attraktivitetskorset (Heter det det?) Knut Vareide

Østfoldscenarier. Attraktivitetskorset (Heter det det?) Knut Vareide Østfoldscenarier Attraktivitetskorset (Heter det det?) Knut Vareide Noen strukturelle forhold er viktige, men er utenfor Østfolds egen kontroll Uflaks Strukturelle forhold Flaks 05.03.2015 2 Hva blir veksten

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Innnhold. FinanceCube MakroØkonomi Side 1 av 8

Innnhold. FinanceCube MakroØkonomi Side 1 av 8 Side 1 av 8 Dette dokument er skrevet for bruk i seminarene arrangert av FinanceCube. Dokumentet må ikke kopieres uten godkjennelse av FinanceCube. CopyRight FinanceCube 2004. Innnhold. Makro Økonomi...2

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

Hvordan sikre øvrig norsk produksjon gjennom oljealderen? Chr. Anton Smedshaug

Hvordan sikre øvrig norsk produksjon gjennom oljealderen? Chr. Anton Smedshaug Hvordan sikre øvrig norsk produksjon gjennom oljealderen? Chr. Anton Smedshaug Sentralbanksjefens tale 2013 Fra 12.4 % til 9.2 % industrisysselsetting 3000000 2500000 Sysselsatte i andre sektorer Sysselsatte

Detaljer

Energi. Vi klarer oss ikke uten

Energi. Vi klarer oss ikke uten Energi Vi klarer oss ikke uten Perspektivet Dagens samfunn er helt avhengig av en kontinuerlig tilførsel av energi Knapphet på energi gir økte energipriser I-landene bestemmer kostnadene U-landenes økonomi

Detaljer

Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse

Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse FHF Havbruk: Samling 13.-14. oktober 2015, Scandic Hotell Gardermoen Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse Roger Richardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi Bull-Berg, SINTEF Teknologi og samfunn Teknologi

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer