Messaninkapital for eiendom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Messaninkapital for eiendom"

Transkript

1 Messaninkapital for eiendom Jarle Norman-Hansen Desember 2012

2 Messaninkapital Bakgrunn Messaninkapital Marked Eksempler og oppsummering Page 2

3 Bakgrunn Ambolt Ambolt er et opportunistisk eiendomsfond og har som eneste fond i Norden spesialisert seg på messaninfinansiering til eiendom Ambolts to grunnleggere Jarle Norman-Hansen og Nick Laird har hver 25 års erfaring med eiendomsinvesteringer og messaninfinansering i Norden og USA De har vært involvert i investeringer og rådgitt i transaksjoner for over 150 milliarder NOK Undertegnede har rådgitt i mange av Skandinavias største eiendomstransaksjoner: Page 3

4 Messaninkapital Messanin betyr det som er plassert mellom første etasje og annen etasje EK Investering typisk strukturert som subordinert gjeld eller preferert egenkapital Messanin Pantelån Ligger mellom lån og egenkapital en slags hybridkapital Page 4

5 Messaninkapital forts. Enten en form for lån, gjerne 2.prioritets sikkerhet etter banken Eller en form for egenkapital ofte som preferanseegenkapital, dvs en egenkapital som har bedre sikkerhet en vanlig egenkapital En investering som er sikrere enn egenkapital, men mindre sikker enn vanlige banklån Page 5

6 Messaninkapital startet i USA Messaninlån/kapital til eiendom startet på tidlig 90-tall Restriktive banker førte til funding gap Hadde vært brukt i markdedet for lånefinansierte oppkjøp (LBOs) på 80-tallet Prising av risiko har vært mye mer sofistikert i USA og kreditt har vært priset i ulike risiko-transjer Page 6

7 Hvorfor messaninkapital? Alternativ til egenkapital Ofte billigere pga kortere tidshorisont Alternativ til gjeld Gir høyere låneutmåling Muliggjør å unngå å røre ved eksisterende finansiering ved kapitalbehov (som kan bli dyrt) Kan være gunstigere å hente penger via messanin enn å selge assets i et svakt marked Eneste alternative kapitalkilde i vanskelige kapitalmarkeder Page 7

8 Prising og kapitalstruktur LTV 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Banklån Obligasjoner Messanin Preferanse egenkapital Vanlig egenkapital 20% 10% 0% Swaps bps bps bps bps. + Egenkapital avkastning Page 8

9 Typisk kapitalstruktur med messanin Lån 60% LTV til rente 5% Messaninlån 60-70% LTV (loan to value) til 15% rente Resten egenkapital 100% Egenkapital Liten andel av kapitalen 70% 60% Messanin 15% rente 6,4% rente Pantelån 5% rente Page 9

10 Messanin har fordel av egenkapital-buffer Messaninkapitalen har ofte fordel av en økende egenkapital-buffer MNOK 120 Verdiutvikling bygg E G E N K A P I T A L B U F F E R Egenkapital Messanin Pantelån Page 10

11 Lån vs. egenkapital Fordel med messaninlån: Lånerenter gir skattefradrag Lån tar bare en fast del av verdiskapningen Gjelder bare for en kortere periode Fordel med messanin /preferanseaksjer: Øker soliditeten til bedriften (høyere ek andel) Bidrar til å få aksept hos banker Mer fleksibelt mht betjening Gjelder bare for en kortere periode Page 11

12 Avkastning kan skje i ulike former Løpende renteutbetaling Årlig, kvartalsvis eller tilpasset cashflow Payment in kind (PIK) Betales ved forfall på hovedstol eller ved hendelse Egenkapital-kicker Profit-split eller konvertering til andel av egenkapital Page 12

13 Eksempel på termsheet Dersom lån: Låneavtale Betalbar rente, påløpt ikke betalbar og upfront fee Pant i fast eiendom (2.prioritet) Interkreditoravtale med banken Sikkerhetsavtale med kontrollmekanismer Løpetid Dersom egenkapital: Investeringsavtale / Aksjekjøpsavtale Krav til utbytte Aksjonæravtale Styrerepresentasjon? Løpetid? Page 13

14 Nedskalering av lånvolum neste 5 år Commercial real estate bank deleveraging billion av totalt 2,400 billion Source: Morgan Stanley, March 2012 Page 14

15 Artikkel fra FT 3/ : Page 15

16 Page 16

17 Store låneforfall i Norden Ca 25% av alle utestående lån til næringseiendom i Norge og Sverige, dvs ca NOK 1000 mrd, er planlagt refinansiert over de neste 4 årene Commercial mortgage maturities (Norway & Sweden) 121 Forlengelse Estimert forfall Sources: Fastighetsrapport, CBRE, Norges Bank, Ambolt, Morgan Stanley Research Page 17

18 Store låneforfall i Norden Ca 25% av alle utestående lån til næringseiendom i Norge og Sverige, dvs ca NOK 1000 mrd, er planlagt refinansiert over de neste 4 årene Capital shortfall Original Property Value Current Property Value Refinanceable Loan-to-Value (70%) Writedown New capital requirements (200 mrd NOK) Refinanceable at maturity 100% 85% 60% Sources: Fastighetsrapport, CBRE, Norges Bank, Ambolt, Morgan Stanley Research Page 18

19 Utlånsvolumet til eiendom Nordiske banker er eksponert mot næringseiendom Top commercial real estate exposure (% of assets) % of total Bank Country assets bn 1 Banca Civica Spain 19 % 14 2 Banco Popular Spain 19 % 25 3 Handelsbanken Sweden 15 % 35 4 Banco Sabadell Spain 14 % 14 5 RBS UK 14 % 84 6 DNB Norway 12 % 25 7 Danske Denmark 12 % 47 8 Banco Popolare Spain 11 % 16 9 UBI Italy 11 % Erste Austria 11 % SEB Sweden 10 % 21 Inkluderer borettslag Source: Morgan Stanley March 2012 Page 19

20 Finansieringskilder En reduksjon av lånevolumet vil kreve alternative finansieringskilder 55% USA 45% 95% Europa 5% Bank Alternative debt sources Bank Alternative debt sources Sources: Morgan Stanley, CBRE, Ambolt Page 20

21 Status bankmarkedet Lending Margin (bps) Lånemarkedet strammer seg til også i Norge % 70 % % % 55 % 50 % Quarter Commercial Lending Margin LTV Kilde: Union/Ambolt Page 21

22 Status i bankmarkedet forts. Lavere låneutmåling Kortere løpetid på lån Høyere marginer Høyere avdrag Økt sikkerhet (aksjepant) Strukturelle endringer, ikke syklisk pga nye reguleringer Page 22

23 Status bankmarkedet forts. BASEL III Eiendomslån tildelt høyere risikovekt enn tidligere Banker må holde mer kjernekapital mot utlån Reduserer egenkapitalavkastningen til investorene Økte marginer og kortere løpetider Det blir lavere, dyrere og kortere banklån av Basel III Også lite side-business for bankene i næringseiendom Page 23

24 Høy marginalrente også hos bankene.. En økning i låneutmåling med 5% av verdien vil øke marginen på hele lånet med kanskje 90 punkter. 100% 100% Equity Equity 60% Swaps + 250bps. 65% Swaps + 300bps. 60% Swaps + 210bps. 15,8% Bank debt Bank debt (*) Basert på 3-måneders NIBOR på 2,0% (*) Basert på 3-måneders NIBOR på 2,0% Page 24

25 Implisitt renteberegning - eksempel 60 % 65 % Økning Verdi Banklån Swap-rente 2,00 % 2,00 % Margin 2,10 % 3,00 % All-in rente 4,10 % 5,00 % Rentebetaling 2,46 3,25 0,79 Implisitt rente for økt låneutmåling 15,80 % HVIS MAN FÅR DET!!! Page 25

26 Eksempel fra markedet Utviklingsprosjektet handel Bra beliggenhet Leieavtaler på 15 år signert Sterke internasjonale leietakere med morselskapsgaranti Nylig gjennomført utbygging identisk bygg på budsjett Utvikler har kjøpt ferdig planert tomt med infrastruktur Avslag på 60% lånefinansiering Årsak: ukjent lånetaker, lite beløp, ingen side-business Page 26

27 Obligasjonsmarkedet et alternativ Sterk vekst i obligasjonsmarkedet 2-5 års løpetider Rente fra 3-12% Forholdsvis attraktive betingelser for utsteder Men ofte store dokumentasjonskrav til selskap Ofte er minimum størrelse 200 MNOK i volum og dermed uaktuelt for mindre aktører Page 27

28 Oppsummering Nye strukturkrav i bankmarkedet vil gir nye rammer og begrenser tradisjonelle banklån Enkelte aktører blir definert ut av markedet som non-core og det samme vil enkelte eiendomstyper. Disse vil få store problemer med finansiering Dette tilsier økt differensiering i prising av eiendom Alternative kaptialkilder vil øke sin andel f.eks obligasjoner og messaninkapital Page 28

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd

Å lene seg på renter. Norcaps investeringsråd. Utvikling sist måned & 2012. Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Å lene seg på renter Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Utvikling sist måned & 2012 Foto: Jarle Aabø Klikk her for å lese mer Når

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Petroleumsfondets referanseportefølje

Petroleumsfondets referanseportefølje 46 Kan indeksforvaltning oppnå indeksavkastning? Selv om en forvalter alltid handler verdipapirer i samsvar med en referanseindeks, er det ikke gitt at den oppnådde avkastningen blir like høy som indeksavkastningen.

Detaljer

Staff Memo. Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge. Nr 12 2014. Forfatter: Bent Vale

Staff Memo. Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge. Nr 12 2014. Forfatter: Bent Vale Staff Memo Kriseløsing av banker ved hjelp av bail-in momenter ved innføring i Norge Nr 12 2014 Forfatter: Bent Vale Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

STAFF MEMO. Hva taper bankene penger på under kriser? NR 3 2014 FORFATTERE KASPER KRAGH- SØRENSEN OG HAAKON SOLHEIM FINANSIELL STABILITET

STAFF MEMO. Hva taper bankene penger på under kriser? NR 3 2014 FORFATTERE KASPER KRAGH- SØRENSEN OG HAAKON SOLHEIM FINANSIELL STABILITET STAFF MEMO Hva taper bankene penger på under kriser? NR 3 2014 FORFATTERE KASPER KRAGH- SØRENSEN OG HAAKON SOLHEIM FINANSIELL STABILITET Staff Memos present reports and documentation written by staff members

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter?

Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? Er uventede utlånstap mindre for små enn for store bedrifter? Kai Larsen, seniorrådgiver, og Kristin M. Bjerkeland, rådgiver, Avdeling for finansinstitusjoner 1 Uventede utlånstap har vært lavere for lån

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 4. KVARTAL 2011 www.northbridge.no FORELØPIG VEK-BEREGNING PR. 31.12.2011 Verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje i North Bridge Nordic Property AS (Selskapet/NBNP)

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital

Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital Det norske obligasjonsmarkedet effektivt og fleksibelt marked for innhenting av kapital DET NORSKE RENTEMARKEDET EN EFFEKTIV KILDE TIL KAPITAL Bente A. Landsnes Børsdirektør Norsk og internasjonalt næringsliv

Detaljer

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Arne Jon Isachsen Centre for Monetary Economics (CME) Månedsbrev 07/2014 Kina trenger en gradvis liberalisering av

Detaljer

«Når skal pensjonskundene våkne?»

«Når skal pensjonskundene våkne?» «Når skal pensjonskundene våkne?» Eika Kapitalforvaltning Sparebankseminar for rådgivere Øistein Medlien Tønsberg, 27. august 2014 Grieg Investor Uavhengig investeringsrådgiver etablert i 1998 60 oppdragsgivere

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Bankregulering og konkurranse

Bankregulering og konkurranse Bankregulering og konkurranse - En teoretisk analyse av Gry Høyheim Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi September

Detaljer

Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger

Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger Finansiering av næringseiendom - Finanstilsynets vurderinger Foredrag på konferanse 30. november 2010, Oslo Finanstilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo Hovedpunkter Noen lange linjer bankkrisen 1990 1993

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endringer i kontrollforskriften. NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i kontrollforskriften NVE-renten, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt 1 2012 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering,

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Norges Bank Memo Nr. 1 2013. Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer

Norges Bank Memo Nr. 1 2013. Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer Norges Bank Memo Nr. 1 2013 Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer Norges Bank Memo Nr. 1 2013 Norge Bank Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum, 0107 Oslo Telefon: 22316000 Telefaks:

Detaljer

temaartikkel risikopremier i norsk kreditt

temaartikkel risikopremier i norsk kreditt temaartikkel risikopremier i norsk kreditt Risikopremier i norsk kreditt Internasjonale studier viser at kun en mindre del av den totale kredittmarginen er kompensasjon for forventet kredittap. Den resterende

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig

Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig Vedlegg 3 Utkast til høringsnotat Høring - forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig 1. Innledning Etter en periode med høy gjeldsvekst og stigende boligpriser fastsatte Finanstilsynet i

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.

Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet. Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13. Den internasjonale finansuroen og virkningene for norsk finansvirksomhet Bjørn Skogstad Aamo, Kredittilsynet CME, Handelshøyskolen BI, 13.mars 28 SJOKKERENDE VEKKERE Fallende boligpriser i USA ga økende

Detaljer

Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012

Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 lars gulbrandsen Notat nr 1/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Husholdningenes gjeld og formue høsten 2012 LARS GULBRANDSEN

Detaljer