ISBN E-932 B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISBN 978-82-7177-944-3 E-932 B"

Transkript

1 minifakta om Norge 214

2 Norge med Svalbard Kilde: Kartverket.

3 Innhold 1. Styreform og valgte representanter Geografi, klima og miljø Befolkning, helse og kriminalitet Boforhold og forbruk Arbeid og lønn Omsorg og velferd Utdanning Media og kultur Reiseliv og samferdsel Næringene Energi Samfunnsøkonomi Norge i utlandet EØS-midlene Utviklingssamarbeid Utenrikshandel Flagg- og helligdager i Norge Standardtegn. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig - Null Mindre enn,5 av den brukte enheten * Foreløpig tall Redigert av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Utenriksdepartementet Mer informasjon: Trykk: 7 media as Trykt i Norge for gratis distribusjon i utlandet Utgitt av Utenriksdepartementet Oslo, mars 214 1

4 1. Styreform og valgte representanter Antall stortingsrepresentanter og godkjente stemmer i 213 Parti Stortingsrepresentanter Prosent Godkjente Prosent stemmer I alt 169 1, , Det norske Arbeiderparti 55 32, ,8 Fremskrittspartiet 29 17, ,3 Høyre 48 28, ,8 Sosialistisk Venstreparti 7 4, ,1 Senterpartiet 1 5, ,5 Kristelig Folkeparti 1 5, ,6 Venstre 9 5, ,2 Miljøpartiet De Grønne 1, ,8 Mer informasjon: Partiledere Arbeiderpartiet (A) Leder: Jens Stoltenberg Nestleder: Helga Pedersen Fremskrittspartiet (FrP) Leder: Siv Jensen Nestledere: Per Sandberg og Ketil Solvik-Olsen Høyre (H) Leder: Erna Solberg Nestledere: Jan Tore Sanner og Bent Høie Kristelig Folkeparti (KrF) Leder: Knut Arild Hareide Nestledere: Dagrun Eriksen og Bjørg Tysdal Moe Miljøpartiet De Grønne (MDG) Leder: Rasmus Hansson Nasjonal talskvinne og talsmann: Hanna E. Marcussen og Harald A. Nissen Senterpartiet (Sp) Leder: Liv Signe Navarsete Nestledere: Ola Borten Moe og Trygve Slagsvold Vedum Sosialistisk Venstreparti (SV) Leder: Audun Lysbakken Nestledere: Bård Vegar Solhjell og Inga Marte Thorkildsen Venstre (V) Leder: Trine Skei Grande Nestledere: Ola Elvestuen og Terje Breivik Kilde: Partienes nettsider. Mer informasjon: 2

5 Stortingsvalg, kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgdeltaking i prosent Prosent 1 8 Stortingsvalg Kommunestyrevalg Fylkestingsvalg Mer informasjon: Andel kvinnelige representanter på Stortinget og i kommunestyrene Prosent 5 4 Stortinget 3 2 Kommunestyrene Mer informasjon: Andel kvinner i regjeringen Prosent Kilde: regjeringen.no Mer informasjon: mennog-kvinner-i-norske-regjeringer-sid.html 3

6 Regjeringen og departementene Statsministerens kontor (SMK) Statsminister Erna Solberg (Høyre) Statsråd Vidar Helgesen (Høyre) Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Fremskrittspartiet) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Fremskrittspartiet) Finansdepartementet (FIN) Finansminister Siv Jensen (Fremskrittspartiet) Forsvarsdepartementet (FD) Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (Høyre) Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Helse- og omsorgsminister Bent Høie (Høyre) Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Fremskrittspartiet) Klima- og miljødepartementet (KLD) Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (Høyre) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (Høyre) Kulturdepartementet (KUD) Kulturminister Thorhild Widwey (Høyre) Kunnskapsdepartementet (KD) Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (Høyre) Landbruks- og matdepartementet (LMD) Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Fremskrittspartiet) Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (Høyre) Næringsminister Monica Mæland (Høyre) Olje- og energidepartementet (OED) Olje- og energiminister Tord Lien (Fremskrittspartiet) Samferdselsdepartementet (SD) Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Fremskrittspartiet) Utenriksdepartementet (UD) Utenriksminister Børge Brende (Høyre) Kilde: regjeringen.no Mer informasjon: 4

7 Stortingets presidentskap President Olemic Thommessen (H) Visepresidenter Første visepresident: Marit Nybakk (A) Andre visepresident: Kenneth Svendsen (FrP) Tredje visepresident: Svein Roald Hansen (A) Fjerde visepresident: Ingjerd Schou (H) Femte visepresident: Line Henriette Hjemdal (KrF) Kilde: Stortingets informasjonstjeneste. Mer informasjon: Sivilombudsmannen/Stortingets ombudsmann for forvaltningen Postboks 3 Sentrum, NO-11 Oslo Telefon Sivilombudsmann Arne Fliflet E-post: Grønt nummer Mer informasjon: Sametinget Sametinget Sámediggi Ávjovárgeaidnu 5, NO-973 Karasjok/Kárášjohka. Telefon E-post: Sametinget er en nasjonal, folkevalgt forsamling for samene i Norge. 39 representanter velges hvert fjerde år fra 7 valgdistrikt som dekker hele Norge. Sametingsrådet Sametingspresident Aili Keskitalo Rådsmedlem Henrik Oljen Rådsmedlem Thomas Åhrén Rådsmedlem Silje Karine Muotka Rådsmedlem Ann-Mari Thomassen Sametingsrepresentanter etter parti Arbeiderpartiet 1, Norske Samers Riksforbund 11, Árja 4, Nordkalottfolket 3, Fremskrittspartiet 2, Høyre 2, Åarjel-Saemiej Gïelh 2, Norske Samers Riksforbund og Samefolkets Partis fellesliste 2, Fastboendes liste 1, Flyttsamelista 1 og Samer sørpå 1. Kilde: Sametinget. Mer informasjon: Sysselmannen på Svalbard Postboks 633, NO-9171 Longyearbyen Telefon Sysselmann Odd Olsen Ingerø E-post: Mer informasjon: 5

8 2. Geografi, klima og miljø Geografisk avgrensning Beliggenhet Nord: Knivskjelodden på Magerøy 71 11' 9'' n.br. Sør: Pysen i Mandal 57 57' 31'' n.br. Vest: Holmebåen ved Utvær i Solund 4 29' 57'' ø.l. Øst: Hornøya i Vardø 31 1' 7'' ø.l. Landegrense, kystlinje mv. Landegrense i alt km mot Sverige 1 63 km mot Finland 736 km mot Russland 196 km Avstand i rett linje Kinnarodden-Lindesnes km Fastlandets totale kystlinje km uten fjorder og bukter km Øyenes kystlinje km Landets største bredde 431,7 km Landets minste bredde 1,6 km Areal Kongeriket Norge km 2 Hovedlandet (inkl. ferskvann) km 2 Svalbard km 2 Jan Mayen 377 km 2 Biland Bouvetøya 49 km 2 Peter I Øy 156 km 2 Dronning Maud Land km 2 Største innsjø Mjøsa 365 km 2 Lengste vassdrag Glomma 61 km Høyeste vannfall Kjelfossen 84 m Høyeste fjelltopp Galdhøpiggen m Største isbre Jostedalsbreen 57 km 2 Lengste fjord Sognefjorden 24 km Største bebodde øy Hinnøya 2 25 km 2 Kilde: Kartverket. Mer informasjon: 6

9 Luftens gjennomsnittstemperatur 1 Celsius Oslo Bergen Vardø -1 Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. 1 Gjennomsnitt av årene (gjeldende standard normal periode) i C. Kilde: Meteorologisk institutt. Mer informasjon: Oslo Bergen Trondheim Bodø Tromsø Vardø Årlig gjennomsnitt Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Gjennomsnitt av årene (gjeldende standard normal periode) i mm. Kilde: Meteorologisk institutt. Mer informasjon: Midnattssol (hele solskiven) og mørketid. 214 Bredde Midnattssol Mørketid Slutt Start Svalbard (Longyearbyen) Nordkapp Hammerfest Tromsø Bodø Kilde: Almanakk for Norge 214. Mer informasjon: 7

10 Vernede områder etter naturmangfoldloven, Svalbardmiljøloven og lov om Jan Mayen. 31. desember 212 Antall Areal i km 2 Nasjonalparker Naturreservater Landskapsvernområder Andre områdefredninger Biotopvern (plante-, fugle- og dyrefredningsområder), vern etter viltloven, vern etter lakse- og innlandsfiskloven og naturminner med og uten areal. Kilde: Miljødirektoratet. Mer informasjon: og Vernede områder etter naturmangfoldloven, Svalbardmiljøloven og lov om Jan Mayen. 31. desember 212 Verneområder Nasjonalpark Naturreservat Landskapsvernområde Andre fredninger Kilde: Miljødirektoratet. Mer informasjon: og 8

11 Landarealutnytting. 213* km 2 Prosent Landareal, ekskl. Svalbard og Jan Mayen , Jordbruksareal ,2 Av dette fulldyrket ,6 Produktivt skogareal ,3 Annet areal ,4 1 Omfatter også produktivt skogareal over barskoggrensen. Kilde: Kartverket, Landsskogtakseringen og Statistisk sentralbyrå. Mer informasjon: Husholdningsavfall Husholdningsavfall i alt. 1 tonn Husholdningsavfall. Kg per innbygger Gjenvinning inkl. energigjenvinning. Kg per innbygger Utsortert avfall. Prosent Restavfall til forbrenning. Prosent Restavfall til deponi. Prosent Mer informasjon: Utslipp til luft 1, sammenlignet med utslippsnivået i = Flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC) Svoveldioksid (SO 2 ) Klimagasser Nitrogenoksider (NO X ) * 1 Utslipp omfattet av Kyoto- og Gøteborg-protokollene. Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart. Mer informasjon: og 9

12 3. Befolkning, helse og kriminalitet Folkemengde og befolkningsendringer Folkemengde Innbyggere per km 2 landareal Levendefødte i alt Gutter Jenter Levendefødte per 1 innbyggere 13,8 11,6 Døde i alt Menn Kvinner Døde per 1 innbyggere 1,3 8,1 Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst Folketilvekst. Prosent,5 1,1 1 Folkemengde per 1. januar 1996 og 1. januar 214. Mer informasjon: Registrert folkemengde 1. januar 214 og framskrevet (middels nasjonal vekst). 1 Alder I alt år år år år og eldre Mer informasjon: 1

13 Fylker og de mest folkerike kommunene. 1. januar 214 Fylke Kommune Antall kommuner Totalareal 1. Prosent Folkemengde km 2 Prosent Hovedlandet , , Østfold , ,6 Fredrikstad Sarpsborg Akershus , ,3 Bærum Oslo 1 426, ,4 Hedmark , ,8 Ringsaker Hamar Oppland , ,7 Gjøvik Lillehammer Buskerud , ,3 Drammen Ringerike Vestfold , ,7 Sandefjord Larvik Telemark , ,4 Skien Porsgrunn Aust-Agder , ,2 Arendal Grimstad Vest-Agder , ,5 Kristiansand Mandal Rogaland , , Stavanger Sandnes Hordaland , ,9 Bergen Sogn og Fjordane , ,1 Førde Møre og Romsdal , ,1 Ålesund Molde Sør-Trøndelag , , Trondheim Nord-Trøndelag , ,6 Stjørdal Nordland , ,7 Bodø Rana Troms Romsa , ,2 Tromsø Harstad Finnmark Finnmárku , ,5 Alta Hammerfest Medregnet ferskvann (innsjøer). Mer informasjon: 11

14 Folkemengde, etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 214 Menn Kvinner Ugifte Gifte (inkl. separerte) Før gifte Mer informasjon: Gifte par og samboerpar med og uten barn. 1. januar Par i alt Gifte par 1 i alt Uten barn Med barn Samboerpar i alt Uten barn Med barn Inkludert registrerte partnere. 2 Barn = ugifte hjemmeboende under 18 år. Mer informasjon: Samlet fruktbarhetstall i utvalgte land. 212 Island 2,4 Frankrike 2,1 USA 1,99 Storbritannia 1,91 Sverige 1,91 Norge 1,85 Finland 1,8 Danmark 1,73 Sveits 1,52 Russland (211) 1,5 Italia 1,43 Tyskland 1,38 Spania 1,32 Polen 1,3 Portugal 1,28 Kilde: Eurostat og Verdens helseorganisasjon. Mer informasjon: og 12

15 Samlet fruktbarhetstall, fylker. 213 Samlet fruktbarhetstall ,67-1,79 1,8-1,89 1,9-1,99 2,-2,3 Kartgrunnlag: Kartverket Mer informasjon: Forventet levealder ved fødselen Alder Kvinner Menn Mer informasjon:

16 Forventet levealder ved fødselen i utvalgte land. 212 Kvinner Menn Japan (211) Frankrike (211) Sveits Spania 85 8 Italia (211) 85 8 Island Sverige 84 8 Norge 84 8 Finland Hellas Danmark USA (211) Polen Russland (211) Kilde: Eurostat og Verdens helseorganisasjon. Mer informasjon: og Personer per privathusholdning 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Mer informasjon: Inngåtte registrerte partnerskap Inngåtte ekteskap mellom samme kjønn Kvinnelige par Mannlige par Mer informasjon: 14

17 Giftermål 1 og skilsmisser Inngåtte ekteskap Skilsmisser Fra 29 er ekteskap mellom like kjønn medregnet. 2 Før 1951 skilsmisser der en av ektefellene var bosatt i Norge, fra 1951 skilsmisser der mannen var bosatt i Norge. Mer informasjon: Adopsjoner etter adopsjonstype Mer informasjon: De mest populære navnene tildelt barn i 213 Guttenavn Jentenavn 1 Filip/Fillip/Philip/Phillip Emma 2 William Sara/Sahra/Sarah 3 Lucas/Lukas Sofie/Sophie 4 Mathias/Matias Ingrid/Ingri 5 Jakob/Jacob Nora/Norah 6 Oskar/Oscar Maja 7 Oliver Linnea/Linea 8 Alexander/Aleksander Thea/Tea 9 Magnus Sofia/Sophia 1 Isak/Isac/Isaac Emilie Mer informasjon: Utenlandske Stebarns- og fosterbarnsadopsjoner m.m

18 Innvandrere 1 og norskfødte med innvandrerforeldre 2 16 Innvandrere 1 Norskfødte med innvandrerforeldre 2 Landbakgrunn I alt Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i prosent av hele befolkningen 4,3 11,7,7 2,3 Europa i alt Polen Sverige Tyskland Danmark Russland Storbritannia Bosnia-Hercegovina Kosovo Nederland Finland Afrika i alt Somalia Eritrea Etiopia Marokko Ghana Asia med Tyrkia i alt Irak Pakistan Filippinene Iran Thailand Vietnam Afghanistan Tyrkia Sri Lanka India Nord- og Mellom-Amerika i alt USA Canada Sør-Amerika i alt Chile Brasil Oseania i alt Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre. 2 Personer med to utenlandsfødte foreldre. 3 For personer som er født i utlandet brukes eget fødeland, for personer som er født i Norge med to utenlandsfødte foreldre brukes mors eller fars fødeland. 4 Sammenlignbarheten er problematisk pga. grenseendringer. Mer informasjon:

19 Asylsøkere kommet til Norge, etter statsborgerskap Statsborgerskap I alt Europa Afrika Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika Oseania Statsløs Kilde: Utlendingsdirektoratet. Mer informasjon: Andel overvektige (BMI 25-27) og andel med fedme (BMI >= 3) blant personer år Prosent Fedme Overvekt Kvinner Menn Mer informasjon: Andel dagligrøykere Prosent Menn år Kvinner år Mer informasjon: 17

20 Dødsårsaker. 212 Prosent I alt Menn Kvinner Dødsfall i alt 1, Sykdommer i alt 94, Ondartede svulster 26, Hjerte- og karsykdommer 33, Sykdommer i åndedrettsorganene 1, Andre sykdommer 28, Voldsomme dødsfall i alt 5, Ulykker 4, Selvmord 1, Drap, Annen voldsom død, Mer informasjon: Siktede for forbrytelser per 1 innbyggere. Etterforskede og oppklarte forbrytelser per 1 innbyggere 1 8 Siktede for forbrytelser per 1 innbyggere Forbrytelser etterforsket per 1 innbyggere Forbrytelser oppklart per 1 innbyggere Mer informasjon: Anmeldte lovbrudd, etter lovbruddsgruppe Lovbruddsgruppe Antall Per 1 innbyggere 18 Antall Per 1 innbyggere I alt , , Økonomisk kriminalitet , ,6 Annen vinningskriminalitet , ,1 Voldskriminalitet , ,4 Seksualkriminalitet 3 322, ,9 Narkotikakriminalitet , ,2 Skadeverk , ,6 Miljøkriminalitet 2 391, ,5 Arbeidsmiljøkriminalitet 793,2 773,2 Trafikkriminalitet , ,1 Annen kriminalitet , ,2 Mer informasjon:

21 4. Boforhold og forbruk Hovedtall for boliger og bygg. 213 Boliger i alt (bebodde og ubebodde) Hytter, sommerhus og lignende Bygninger i alt Blokkleiligheter og heis i bygning Prosent Heis i bygningen 35,2 Ikke heis i bygningen 64,8 Bygningstyper andel av alle boliger Enebolig 52,2 Tomannsbolig 9,1 Rekkehus, kjedehus og andre småhus 11,5 Boligblokk 22,5 Bygning for bofellesskap 1,9 Andre bygningstyper 2,8 Boliger etter tettbygd/spredtbygd strøk Boliger i tettbygd strøk 78,7 Boliger i spredtbygd strøk 21,3 Eieform Privatpersoner 72,4 Private foretak 6,3 Borettslag og boligbyggelag 13,9 Offentlig eie 3,3 Annet 4, Mer informasjon: 19

22 Gjennomsnittlig forbruksutgift per husholdning per år og 212 Vare- og tjenestegruppe 2- kroner Prosent 212- kroner Prosent Forbruksutgift i alt , , Matvarer og alkoholfrie drikkevarer , ,8 Alkoholdrikker og tobakk 8 1 2, ,7 Klær og skotøy , ,4 Bolig, lys og brensel , ,2 Møbler og husholdningsartikler , ,6 Helsepleie 7 7 2, ,6 Transport , ,7 Post- og teletjenester 5 6 2, 8 3 1,9 Kultur og fritid , , Utdanning 9,3 1,2 Restaurant- og hotelltjenester , ,6 Andre varer og tjenester , ,2 Mer informasjon: Andel av husholdningens forbruksutgifter som går til matvarer, bolig og transport Prosent Transport Bolig 1 Matvarer Mer informasjon: 2

23 5. Arbeid og lønn Personer i alderen år, etter hovedsakelig virksomhet. Årsgjennomsnitt 213 Alderspensjonister 8 % Annen virksomhet/ uoppgitt 5 % Førtidspensjonister/ uføre 1 % Hjemmearbeidende 1 % Under utdanning 13 % Yrkesaktive 1 62 % 1 Som yrkesaktive regnes heltidssysselsatte samt deltidssysselsatte med yrkesaktivitet som hovedsakelig virksomhet. Mer informasjon: 21

24 Yrkesdeltakelse og arbeidsledighet. Personer år. Utvalgte land. 212 Island Sverige Danmark Norge Tyskland Russland Storbritannia Finland Spania Portugal Japan USA Frankrike Hellas Polen Italia Prosent Kilde: OECD. Mer informasjon: Sysselsatte kvinner år og andel med deltid. Utvalgte land. 212 Island Norge Sverige Nederland Danmark Finland Tyskland Storbritannia Frankrike Portugal Polen Spania Italia 1 Prosent av kvinner i samme aldersgruppe i befolkningen. Kilde: Eurostat. Mer informasjon: 22 Yrkesaktive Arbeidsledige Sysselsatte Andel deltid Prosent

25 Sysselsatte i offentlig forvaltning som andel av samlet sysselsetting Prosent Kommune 1 5 Stat * Mer informasjon: Sysselsatte etter næring. Årsgjennomsnitt og prosent Prosent I alt Menn Kvinner I alt, medregnet uoppgitt 1, Jordbruk, skogbruk og fiske 2, Bergverksdrift og utvinning 2, Industri 8, Elektrisitet, vann og renovasjon 1, Bygge- og anleggsvirksomhet 7, Varehandel, motorvognreparasjoner 13, Transport og lagring 5, Overnattings- og serveringsvirksomhet 2, Informasjon og kommunikasjon 4, Finansierings- og forsikringsvirksomhet 2, Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 6, Forretningsmessig tjenesteyting 4, Offentlig administrasjon, forsvar og sosialforsikring 6, Undervisning 8, Helse- og sosialtjenester 2, Personlig tjenesteyting 3, Mer informasjon: 23

26 Gjennomsnittlig månedslønn 1 for menn og kvinner i utvalgte næringer. 212 Næring Menn Kvinner Kvinners lønn som andel av menns lønn Kr Prosent Alle ansatte Olje- og gassutvinning Industri Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Samferdsel Informasjon og kommunikasjon Finanstjenester Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Forretningsmessig tjenesteyting Offentlig administrasjon (stat og kommune) Undervisning Helse- og sosialtjenester Lønnen for deltidsansatte er omregnet til heltidslønn (heltidsekvivalenter). Mer informasjon: 24

27 6. Omsorg og velferd Andel barn med kontantstøtte i prosent av alle barn 1. Desember Prosent Kontantstøtte gis til barn måneder. Kontantstøtte til toåringer ble avviklet fra 1. august 212. Kilde: Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Mer informasjon: Barn med barnevernstiltak 1 per 1 barn -17 år Per 31. desember. Mer informasjon: 25

28 Økonomisk sosialhjelp. Stønadstilfeller Mer informasjon: Personer som mottar uførepensjon Kvinner Menn Kilde: Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Mer informasjon: Brukere av ulike pleie- og omsorgstjenester Mottakere av hjemmetjenester Beboere i pleie- og omsorgsboliger 2 4 Beboere i institusjoner Brudd i tidsserie. Fra og med 27 er data hentet fra IPLOS-registeret. 2 Trygdeboliger er ikke med i tallgrunnlaget etter 29. Mer informasjon: 26

29 7. Utdanning Barnehagedekning 1 Prosent år år år Andel barn i barnehage i prosent av barn i tilsvarende aldersgruppe. Mer informasjon: Elever i skolefritidsordning (SFO) I alt årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn årstrinn Kilde: Grunnskolens informasjonssystem. Mer informasjon: 27

30 Skoler og elever/studenter 1984/85 212/213 Skoleslag Skoler Elever/ studenter Skoler Elever/ studenter Grunnskoler Private grunnskoler Skoler på videregående nivå Private skoler på videregående nivå Universiteter og høgskoler Private universiteter og høgskoler Elever og lærlinger i videregående opplæring, studenter i fagskoler, elever ved folkehøgskoler. 2 Militære høgskoler er ikke medregnet. Mer informasjon: Andel menn og kvinner med høyere utdanning Prosent Menn 1 5 Kvinner Mer informasjon: Studenter i høyere utdanning etter skoleslag 1 2/1 Andel kvinner 212/13 Andel kvinner Studenter i alt , ,9 Universiteter , ,3 Vitenskapelige høgskoler , ,8 Statlige høgskoler , ,6 Statlige kunsthøgskoler 77 68, ,3 Politihøgskolen 94 29, ,7 Militære høgskoler 949 6, ,5 Private høgskoler , ,3 1 Norske studenter i utlandet er ikke medregnet. Mer informasjon: 28

31 Utenlandske studenter 1 i Norge Studenter i høyere utdanning Statsborgerskap 25/6 21/11 212/13 Andel kvinner 212/13 Studenter i alt ,1 Sverige ,8 Russland ,9 Tyskland ,4 Kina ,9 Danmark ,6 Iran ,4 USA ,1 Polen , Nepal ,4 Island ,8 Storbritannia ,9 Finland ,1 Pakistan ,3 Nederland ,4 Ukraina , Etiopia ,3 Litauen ,2 India ,6 Ghana ,9 Frankrike ,9 Irak ,3 Romania ,1 Spania ,8 Latvia ,4 Italia ,6 Bosnia-Hercegovina ,4 Filippinene ,4 Afghanistan ,1 Andre og uoppgitt ,6 1 Utenlandske studenter er ikke nødvendigvis i Norge kun for å studere. Noen studenter kan være her på permanent basis med et annet statsborgerskap. Personer på doktorgradsprogram er ikke inkludert. 2 En del studenter fra utlandet vil antagelig ikke være registrert ved våre utdanningsinstitusjoner på tellingstidspunktet 1. oktober. Det kan føre til en underestimering av utenlandske statsborgere i høyere utdanning. 3 Uoppgitt statsborgerskap. Utvekslingsstudenter er inkludert. Mer informasjon: 29

32 Norske studenter i utlandet Gradstudier Delstudier Land 1992/93 2/1 212/13 212/13 I alt Storbritannia Danmark Polen Ungarn Sverige Nederland Slovakia Tsjekkia Frankrike Tyskland Spania Irland Italia Sveits Europa ellers Kina Japan Singapore India Asia ellers USA Canada Latin-Amerika Sør-Afrika Tanzania Afrika ellers Australia New Zealand Andre Kilde: Statens lånekasse for utdanning. Mer informasjon: 3

33 Utgifter til forskning og utvikling Utgifter til forskning og utviklingsarbeid. Mill. kr * Utførte FoUårsverk Utgifter til forskning og utviklingsarbeid. Mill. kr Utførte FoUårsverk I alt Næringslivet Instituttsektor Universitets- og høgskolesektor Totale FoU-utgifter som andel av BNP. Prosent 1,59 1,66 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Mer informasjon: Forskere per 1 personer i arbeidsstyrken. Utvalgte land. 212 Finland Danmark Island (211) Norge Sverige Japan Portugal USA (211) Frankrike (211) Tyskland Storbritannia Russland Spania Italia Polen Kina Kilde: OECD Mer informasjon: 31

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

1/2005. Samfunnsspeilet 1/2005 19. årgang

1/2005. Samfunnsspeilet 1/2005 19. årgang 1/2005 Samfunnsspeilet 1/2005 19. årgang Samfunnsspeilet presenterer aktuelle analyser om levekår og livsstil. Samfunnsspeilet kommer ut seks ganger i året og gir viktig informasjon om sosiale, demografiske,

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

Hvor bor Gullkundene dine?

Hvor bor Gullkundene dine? Rapport Hvor bor Gullkundene dine? Utvikling i innbyggere og kjøpekraft i norske regioner mot 2020 Utkast 24.august 2012 NyAnalyse as f o r e n k l e r o g f o r k l a r e r s a m f u n n e t Forord Dette

Detaljer

Kampen om de fattige. Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand.

Kampen om de fattige. Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand. Kampen om de fattige Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand. Av nora ingdal 2 kampen om de fattige Et diskusjonsnotat om utfordringer for norsk bistand Utgitt av Utviklingsfondet 2012 Forfatter:

Detaljer

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser

Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Sølve Mikal Nerland Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne

Detaljer

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit?

Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? utviklingsfondets Sultrapport 2011 Hva koster en sultfri verden og hvordan komme dit? Et diskusjonsnotat ULT 2011 Hungersnød oppstår som et resultat av Romerrikets fall og oppløsning av visigoteren Alaric

Detaljer

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne:

Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: RAPPORT Høyere utdanning som kilde til produktivitet og konkurranseevne: Hva sier tallene for Norge? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2014 Desember 2014 Leo A. Grünfeld, Kaja Høiseth-Gilje og Rasmus Bøgh Holmen

Detaljer

Dette tror vi om 2014

Dette tror vi om 2014 Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2014 årgang 21 Dette tror vi om 2014 Ny all time high på norsk sokkel, lav, ledighet, lave renter og en svekket krone kurs som styrker eksportindustrien. Les hva

Detaljer

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030

Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 Industriutvikling i Nord-Norge frem mot 2030 En situasjons- og fremtidsstudie utført av SINTEF og NORUT Redigert av Dag Slotfeldt-Ellingsen og Karstein P. L. Sandvik, august 2009 Klode fra Figur Google

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

2007/29 Rapporter Reports. Kristin Henriksen. Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2007/29 Rapporter Reports. Kristin Henriksen. Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2007/29 Rapporter Reports Kristin Henriksen Fakta om 18 innvandrergrupper i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Gujarat reiser seg fra ruinene

Gujarat reiser seg fra ruinene Utgitt av NORAD juni 2001 bistandsaktuelt fagblad om utviklingssamarbeid. nr. 5. 2001 Norsksvensk union i Malawi Side 5 Srebrenicaflyktninger på vei hjem Side 12 Poteten erobrer verden Side 22 VALG 2001:

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Det norske IKT-samfunnet scenarier mot 2025

Det norske IKT-samfunnet scenarier mot 2025 Inger Lise Skog Hansen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes og Åsmund Arup Seip Det norske IKT-samfunnet scenarier mot 2025 Sluttrapport i prosjektet IKT og samfunnsutvikling.

Detaljer

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling

1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Seniorer i Norge 2010 Befolkningens størrelse og aldersfordeling Kristina Kvarv Andreassen 1. Befolkningens størrelse og aldersfordeling Befolkningens størrelse og sammensetning bestemmes av fødsler, dødsfall,

Detaljer

Hvor mange bønder trenger vi?

Hvor mange bønder trenger vi? Hvor mange bønder trenger vi? ET DISKUSJONSNOTAT OM LANDBRUK, FATTIGDOM OG UTVIKLINGSPOLITIKK 1 Utgitt av Utviklingsfondet November 2014 Ansvarlig redaktør: Kari Helene Partapuoli Redaksjon: Siv Helén

Detaljer

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX Vi er på rett vei Tall og fakta om integreringen i Norge Arbeidsliv Sysselsettingen er høyere i Norge enn i de fleste andre europeiske land, både blant innvandrere og i hele

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

VIETNAM DET NYE KINA?

VIETNAM DET NYE KINA? 03 MERCUR 2014 VIETNAM DET NYE KINA? Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer