1/99. Regionalstatistikk. 'jaa nss. stboks 8131 Dep 0033 Oslo -If.: )stboks 1260 '01 Kongsvinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1/99. Regionalstatistikk. 'jaa nss. stboks 8131 Dep 0033 Oslo -If.: 22 86 45 00. )stboks 1260 '01 Kongsvinger 62 88 50 00."

Transkript

1 Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk /99 'jaa nss I nekold 2C<ie enomisk sosialhjelp, 997.^ menne Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak, 4. kvartal 998 og årsgjennomsnitt 998 Emne 2 Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt, januarnovember 998 Emne 2 Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt, 998 Vedlegg Publikasjoner utsendt i desember 998 SN 'slo stboks 83 Dep 0033 Oslo If.: engsvinger )stboks 260 '0 Kongsvinger

2 RS Troms /99 Emne økonomisk sosialhjelp 997 I 997 har alle kommuner unntatt SørVaranger levert oppgaver over mottakere av Økonomisk sosialhjelp. For SørVaranger er det benyttet tall fra året før. Tabell fordeler sosialhjelpstilfellene etter seks ulike familietyper: Enslige menn og kvinner uten barn under 8 år; enslige menn og kvinner med barn under 8 år; og par med og uten barn under 8 år (i par inngår både ektepar og samboerpar). StOnadstilfeller pr. 000 innbyggere er regnet i forhold til folketallet ved utgangen av kalenderåret. Tabell 2 oppgir verdien av brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp både totalt og fordelt på bidrag og lån. Beregningen av gjennomsnittlig stønadsbeløp pr. år er gjort med utgangspunkt i klienter hvor stønadsbeløpet er oppgitt. I enkelte tilfeller er det registrert sosialhjelpsmottakere i statistikken uten at stønadsbeløpet er oppgitt. Det er derfor ikke alltid at antall stønadstilfeller i tabell I dividert på totalt utbetalt stønad i tabell 2, gir det gjennomsnittlige stønadsbeløpet som er oppgitt for kommunen. Tabell 3 gir en fylkesvis oversikt over antall årsverk i sosialtjenesten ved utgangen av 997. Hele landet Troms Stonadstilfeller pr. 000 innbyggere Hele landet Troms Gjennomsnittlig stønadsbeløp Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Gaivuotna Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Harstad E3 IIMMINIM== MEMIMMMIR Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen ===. Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy == Tranøy Torsken Witgr...4i&APOON>: == Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen == Storfjord Gaivuotna Kåfjord Skjervøy ===/9 Nordreisa Kvænangen

3 RS Troms /99 Emne Tabell. Stønadstilfeller etter familietype. Kommune. 997 Kommune _ Enslicrmann...,,_ Enslig kvinne Par Stønads Uten Med Uten Med Uten Med tilfeller barn barn barnbarnbarn barn pr. 000 under under under under under under Uopp inn I alt 8 år 8 år 8 år 8 år 8 år 8 år gitt byggere Troms Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu , 923 Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Gaivuotna Kåfjord SkjervOY Nordreisa Kvænansen

4 RS Troms /99 Emne Tabell 2. Verdien av brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp. Gjennomsnittlig stonadsbelop og stønadstid. Kommune 997 Stønad Gjennom Gjennom Utbetalt som snittlig snittlig stønads ant. mndr. I alt Bidrag Lån beløp med stønad Troms ,6 e 90 Harstad ,5 902 Tromsø ,4 9 Kvæfjord ,9 93 Skånland ,3 95 Bjarkøy ,5 97 Ibestad ,4 99 Gratangen ,5 920 Lavangen ,5 922 Bardu , 923 Salangen ,7 924 Målselv ,2 925 Sørreisa ,7 926 Dyrøy ,6 927 Tranøy ,3 928 Torsken ,2 929 Berg ,7 93 Lenvik ,2 933 Balsfjord ,5 936 Karlsøy ,3 938 Lyngen , 939 Storfjord ,4 940 Gaivuotna Kåfjord ,0 94 Skjervøy ,3 942 Nordreisa ,0 943 Kvænangen ,9

5 RS Troms /99 Emne Tabell 3. Årsverk/hele stillinger i sosialtjenesten pr Besatte stillinger etter utdanning Besatte stil Herav Annen Ube linger Stil enga Sosio Barne høg Kontor/ Annen satte pr. 000 Kommune linger sje I alt nom verns skole/ merkan utd./ stil inni alt ments utd. pedagog univer til ufag linger byggere stil utd. sitets utd. lært 8 år linger utd. og over Hele landet 4 378, 22, ,3 772,9 66,2 76,6 82,3 377,3 7,8,3 Troms i alt 27,2 0,5 2,3 63,7 5,3 4,5 3,4 6,5 5,9, Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænauen 6,0 34,0 3,0 3,5 LO 2,5 2,0 3,0 7,5 4,0 2,8 3,3,5 2,3 3,3 2,4 0,0 3,0 2,5 4, ,5 4,0.8 _ 0,5 5,0 3,0 3,0 3,5,0 2,5 2,0 3,0 7,5 3,0 2,7 3,3,5 2,3 3,0 2,4 0,0 3,0 2,5 4,0 3,5 3,5 2,5 4.0,8 9,0 24,0,0,5 0,5 0,8,0,0 2,0,9,3,5,0 0,8,0 4,0 2,0 0,5,0,0 2,0 2,0 2,0,0 0,5,0,0 0,3,0 0,5,0 2,0,0,0 0,7,0,0,0 0,5 0,3 0,5 0,5,0,0,5,0 0,5 4,0 6,0,5,0,0 0,5,0 2,0 0,5,5,0 0,3 0,4 5,0 0,5,0,0,0 0,5,0 0,8 _ 3,5,5 0,5,0,0 3,0,0 0, 0,3 0,5 0,9 0,7,2,4 2,0,6,9 3,6 2,6,6 0,5,3,4,7 3,3 2,8,2 0,7,3,6 2,4,8,,,5

6 RS Troms /99 Emne Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak 4. kvartal 998 og årsgjennomsnitt 998. Troms var det i 4. kvartal personer registrerte som helt arbeidsledige. Årsgjennomsnitt for 998 viste at 2 80 personer var registrerte som helt arbeidsledige. Totalt var 2,4 prosent av arbeidsstyrken i Troms registrert som helt arbeidsledige i 4. kvartal 998. Tilsvarende tall for hele landet viste at 2,2 prosent av arbeidsstyrken var registrert som helt arbeidsledige. Årsgjennomsnitt for 998 viste at 2,8 prosent av arbeidsstyrken i Troms var registrerte som helt arbeidsledige. I Troms var det i 4. kvartal 998 registrert i alt 505 personer sysselsatte på arbeidsmarkedstiltak (inklusive personer på attføring). Tilsvarende tall for årsgjennomsnitt 998 var på 4 personer. Personer sysselsatte på. personrettede ordinære arbeidsmarkedstiltak i 4. kvartal 998 omfattet i alt 0,8 prosent av arbeidsstyrken i Troms. Det tilsvarende tallet for hele landet under ett var på 0,6 prosent. De personrettede ordinære arbeidsmarkedstiltak bestir av sysselsettingstiltak i offentlig virksomhet, kvalifiseringstiltak, utdanningsvikarer og lønnstilskudd til arbeidsgivere. Attføringstiltak er ikke inkludert i de ordinære arbeidsmarkedstiltakene. I Statistikk for personer registrert som helt arbeidsledige er f.o.m. 988 basert på opptellinger i Arbeidsdirektoratets SOFAsøkerregister ved utgangen av hver måned. Tall for personer på arbeidsmarkedstiltak finnes f.o.m. 99. Opplysningene om bostedskommune er i hovedsak hentet fra SSBs system for befolkningsstatistikk. Prosenttall for personer som er helt arbeidsledige eller på ordinære arbeidsmarkedstiltak er sammenlignbare med de tilsvarende tall Arbeidsdirektoratet publiserer for hele landet og fylker. SSB publiserer kommunetall for helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak hvert kvartal.

7 RS TROMS /99 2 EMNE Tabell. Registrerte helt arbeidsledige etter kjønn, alder og bostedskommune. 4. kvartal 998 samt endring fra forrige kvartal og fra samme kvartal året for. Troms Endring fra samme 4. kvartal 998 Endring siste kvartal kvartal året før Alder Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 97 9 TROMS Harstad Tromsø 62 9 Kvæfjord 93 Skånland BjarkOY Ibestad Gratangen 2 a Lavangen Bardu , 7 3 I Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy a 927 Tranøy a Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy _ Lyngen Storfjord a Kåfjord Skjervøy a Nordreisa Kvænangen 36 2 IS 3 2 2

8 RS TROMS /99 3 EMNE Tabell 2. Registrerte helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bostedskommune. 4.kvarta 997, 3. og 4.kvarta 998. Troms 4. kv kv kv. 998 Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Hele landet 2,6 2,7 2,5 2,5 2,3 2,7 2,2 2,2 2,2 9 TROMS 2,6 3,0 2, 2,7 2,7 2,8 2,4 2,7 2, Harstad 2,9 3,0 2,9 3,0 2,6 3,3 2, 2,4,8 902 Tromsø 2,0 2,6,3 2,3 2,4 2,,9 2,3,4 9 Kvæfjord 2,4 2,8 2,0 2,3 2,7,8 2,4 3,,6 93 Skånland 4,0 4,3 3,6 2,9 2,8 2,9 2, 2,0 2, 95 Bjarkøy 3,3 3, 3,6,5 0,9 2,2,7 2,5 0,6 97 Ibestad 3,8 3, 4,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,0 4,4 99 Gratangen 3, 4,6,3 3,6 3,8 3,3 2,4 2,9,9 920 Lavangen 2,0,7 2,3 3,5 4,7 2,0 2,8 4,,2 922 Bardu,2,4 0,9,2,2,,3,5, 923 Salangen 2,4 2,7 2, 3,0 3,5 2,5 3, 4,4,6 924 Målselv,7,9,4,7,5,9,6,7,4 925 Sørreisa 2,3 2,2 2,3 2,9 2,2 3,8 2,,8 2,5 926 Dyrøy 927 Tranøy 2,9 3,2 3,9,8 3,3 3, 4,3 4,0 4, 4,6 3,5 4,5 4,5 2,2 5,5 3,3 2,0 2,5 928 Torsken 4, 4,4 3,6 4,0 3,5 4,6 3, 3,2 3,0 929 Berg, 0,6,8,3 0,8 2,,9,4 2,6 93 Lenvik 2,8 3,0 2,6 3,0 2,4 3,7 3,0 3,0 3, 933 Balsfjord 3, 3,6 2,4 2,9 3,3 2,4 3,4 3,9 2,7 936 Karls0Y 3,5 3,4 3,7 3,3 2,4 4,6 2,9 2,4 3,5 938 Lyngen 3,2 4,0 2,3 2,7 3, 2,3 3,9 4,7 2,9 939 Storfjord 4,4 5,5 3,0 4, 5,7 2,0 4, 6,3,3 940 Kåfjord 5,6 6,0 5, 6,5 6,6 6,3 6,0 6,7 5,0 94 Skjervøy 3,2 3, 3,3 3,2 2,0 4,8 3,7 3,2 4,4 942 Nordreisa 4,7 4,9 4,5 4,8 4,5 5,4 4, ,4 943 Kvænangen 6,7 7,7 5,4 4,5 4,4 4,6 5, 5,0 5,

9 RS TROMS /99 4 EMNE Tabell 3. Personer på arbeidsmarkedstiltak, i alt, ordinære arbeidsmarkedstiltak og attføring etter alder og bostedskommune. 4. kvartal 998 samt endring fra forrige kvartal og fra samme kvartal året før. Troms 4.kvarta 998 Endring siste kvartal Endring fra samme kvartal året før I alt ordinære tiltak I alt ordinære attf. I alt ordinære attf. tiltak Kommune tiltak attf. tiltak TROMS Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland BjarkOY Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa l926 Dyrøy TranOY Torsken o e o o 929 Berg Lenvik Balsfjord SO a 2 4 l936 Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy o 942 Nordreisa Kvænangen di s mor 0 4

10 RS TROMS /99 s EMNE Tabell 4. Personer på arbeidsmarkedstiltak (eksklusive attføring) etter kjønn, alder og bostedskommune. 4. kvartal 998 samt endring fra forrige kvartal og fra samme kvartal Are* for. Troms 4.kvartal 998 Endring siste kvartal Endring fra samme kvartal året for Kommune Ialt Menn Kvinner Ialt Menn Kvinner Ialt Menn Kvinner TROMS Lavangen 9 a Salangen Målselv s Sørreisa 2 s l926 Dyrøy TranOY s Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen a Storfjord s o

11 RS TROMS /99 6 EMNE Tabell 5. Personer på arbeidsmarkedstiltak (eksklusive attføring) i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bostedskommune. 4.kvartal 997, 3. og 4.kvartal 998. Troms 4. kv kv kv. 998 Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Hele landet,2,0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 9 TROMS,5,3,7 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,9 90 Harstad 2,0,5 2,5 0,5 0,6 0,4,2,0,3 902 Tromsø,0,0, 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 9 Kvæfjord,3,6,0 0,4 0,6 0, 0,6 0,8 0,3 93 Skånland 3,4 3,3 3,4 0,4 0,5 0,3, 0,9,4 95 Bjarkøy,2,4 0,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0,9 97 Ibestad 0,9 0,9, 0,2 0,4 0,0 0,2 0,4 0,0 99 Gratangen 2,4 3,4,3,3,4,3 2, 2,7,3 920 Lavangen 3,6 3,0 4,4,,2,0,8 2,0,5 922 Bardu,2,,3 0,6 0,7 0,5 0,9,0 0,8 923 Salangen 2,6 2,6 2,7 0,8,0 0,6,,0, 924 Målselv 0,6 0,4,0 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 925 Sørreisa 2,2,2 3,3 0,5 0,4 0,7 0,7 0,5 0,9 926 Dyrøy 2,8,7 4, 0,5 0,3 0,7 2, 0,6 3,9 927 TranOY 2,4,0 4, 0,4 0,4 0,3 0,6 0,8 0,3 928 Torsken 0,7 0,6 0,9 0,2 0,3 0,0 0,5 0,9 0,0 929 Berg, 0,6,8 0,2 0,3 0,0 0,4 0,7 0,0 93 Lenvik,8,3 2,4 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 933 Balsfjord,3,3,2 0,5 0,6 0,5 0,9 0,9 0,8 936 Karlsøy 0,5 0,6 0,2 0, 0, 0,0 0,2 0,4 0,0 938 Lyngen,9 2,0,7 0,4 0,4 0,3,0,3 0,4 939 Storfjord 3,2 3,0 3,6,0,3 0,7,5,9 0,9 940 Kåfjord 3,6 3,8 3,2 0,9 0,9,0,4,,7 94 Skjervøy,5,6,4 0,6 0,6 0,6 0,9 0,7, 942 Nordreisa 3,3 2,4 4,3, 0,8,5,9,3 2,6 943 Kvænangen,5,7,3 0,6 0,5 0,7,0 0,9,0

12 RS TROMS /99 7 EMNE Tabell 6. Registrerte helt arbeidsledige etter kjønn, alder og bostedskommune. Årsgjennomsnitt 997 og 998 samt endring siste år. Troms Ärsgjennomsnitt Endring siste år Alder Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 9 TROMS Harstad 902 Tromsø 9 Kvæfjord 93 Skånland 95 Bjark0Y 97 Ibestad 99 Gratangen 920 Lavangen Bardu 923 Salangen 924 Målselv 925 Sørreisa 926 Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord a 94 Skjervøy Nordreisa Kvænangen a

13 RS TROMS /998EKNE Tabell 7. Registrerte helt arbeidsledige etter alder og bostedskommune. Arsgjennomsnitt 998 og endring siste år. Troms Arsgjennomsnitt 998 Endring siste år Alder. Alder. Kommune I alt I alt TROMS Harstad Tromso Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa l926 Dyrøy TranOY Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen,

14 RS TROMS /99 9 EMME Tabell 8. Registrert helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bostedskommune. Irsgjennomsnitt 997 og 998. Troms Arsgjennomsnitt Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 9 TROMS 3,6 3,9 3,2 2,8 3,0 2, Harstad 4, 4, 4, 2,9 2,8 2,9 902 Tromsø 2,7 3,2 2,0 2,2 2,6,7 9 Kvæfjord 3,3 3,2 3,4 2,4 2,8 2,0 93 Skånland 5,2 5,7 4,7 3,2 3,4 2,8 95 Bjarkøy 3,7 3,9 3,4 2,,9 2,3 97 Ibestad 5,5 5,3 5,8 3,8 3,4 4,3 99 Gratangen 5,3 7,6 2,5 3,2 3,9 2,2 920 Lavangen 4,2 4,9 3,2 3,4 4,3 2,3 922 Bardu 2, 2,3,8,3,5,2 923 Salangen 3,9 4,6 3,0 3,3 4,2 2,3 924 Målselv 2,4 2,3 2,5,9 2,0,7 925 Sørreisa 3, 3,0 3,4 2,7 2,3 3, 926 Dyrøy 4,7 5,7 3,5 4, 4,3 3,8 927 Tranøy 4,9 4,8 5,0 3,5 3,3 3,7 928 Torsken 5,5 4,5 7,0 3,4 3,2 3,7 929 Berg 2,3,6 3,2,6,3 2, 93 Lenvik 3,5 3,3 3,7 3,2 3,0 3,4 933 Balsfjord 4,2 5, 3, 3,3 3,9 2,4 936 Karlsøy 4,0 3,2 5,0 3, 2,6 3,9 938 Lyngen 5,0 5,6 4,3 3,5 3,9 3,0 939 Storfjord 6,3 7,3 5, 5,2 7, 2,9 940 Kåfjord 8,5 9,2 7,5 6,3 7, 5,3 94 Skjervøy 4,6 3,9 5,6 3,7 3,0 4,6 942 Nordreisa 5,7 5,8 5,6 5,0 5,0 5,0 943 Kvænangen 7,4 8,0 6,5 5,5 6,0 4,7

15 RS TROMS /99 0 EMNE Tabell 9. Personer på arbeidsmarkedstiltak, i alt, personrettede ordinere arbeidsmarkedstiltak og attføringstiltak etter alder og bostedskommune. Arsgjennomsnitt 997 og 998 Troms.. Arsgjennomsnitt Endring siste Ar Alder Kommune I alt ordinere attførings I alt ordinere attførings I alt ord. attf. tiltak tiltak tiltak tiltak tiltak tiltak 9 TROMS Harstad 902 Tromsø 9 Kvæfjord 93 Skånland 95 BjarkOY 97 Ibestad 99 Gratangen 920 Lavangen 922 Bardu 923 Salangen 924 Målselv 925 Sørreisa 926 DYrOY 927 Tranøy 928 Torsken 929 Berg 93 Lenvik 933 Balsfjord 936 KarlsOY 938 Lyngen 939 Storfjord 940 Kåfjord 94 Skjervøy 942 Nordreisa 943 Kvænangen SS All 3 3 cl cg 0 3

16 RS TROMS /99 EMNE Tabell 0. Personer på personrettede ordinære arbeidsmarkedstiltak (eksklusive attføring) etter kjønn, alder og bostedskommune. Arsgjennomsnitt 997 og 998 samt endring siste år. Troms 997 Årsgjennomsnitt 998 Endring siste år Alder Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 9 TROMS SS Harstad Tromso Kvæfjord Skånland Bjarkø], Ibestad Gratangen 920 Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa l926 Dyrøy Tram:4Y Torsken Berg Lenvik Balsfjord l93ó Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord SkjervOY Nordreisa Kvænangen a

17 RS TROMS /99 2 EMNE Tabell. Personer på personrettede ordinære arbeidsmarkedstiltak ette alder og bostedskommune. Arsgjennomsnitt 998 og endring siste år.. Arsgjennomsnitt 998 Alder. Endring siste år Alder. Kommune I alt I alt TROMS Harstad Tromsø Kvæfjord 93 Skånland BjarkOY 2 97 Ibestad 4 99 Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa DYrOY TranOY Torsken Berg 3 93 Lenvik s s a s 933 Balsfjord.. 26 s s a 2 l93ó Karlsøy _2 938 Lyngen Storfjord.. 6 s 2 7 a o 940 Kåfjord SkjervOY Nordreisa Kvænangen di 0 `lor

18 RS TROMS /99 3 EMNE Tabell 2. Personer på personrettede ordinære arbeidsmarkedstiltak i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bostedskommune. Arsgjennomsnitt 997 og 998. TROMS Arsgjennomsnitt Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 9 TROMS,2,,3 0,8 0,8 0,9 Ili 90 Harstad,5,3,7 0,9 0,9,0 902 Tromsø 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 9 Kvæfjord,,,2 0,6 0,8 0,4 93 Skånland 2,4 2,5 2,3,6,6,5 95 Bjarkøy 0,3 0,4 0,3 0,9 0,3,6 97 Ibestad 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,3 99 Gratangen 2,4 3,2,4,8 2,0,7 920 Lavangen 2,6 2,7 2,4 2,,9 2,3 922 Bardu,2,,3 0,8 0,8 0,9 923 Salangen 2,5 2,4 2,7,7 2,0,3 924 Målselv 0,7 0,7 0,9 0,5 0,4 0,5 925 Sørreisa,5, 2,,0 0,7,5 926 Dyrøy 2,2,9 2,6,6 0,8 2,5 927 Tranøy,7 0,9 2,6 0,8 0,6, 928 Torsken 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 929 Berg 0,8 0,3,6 0,4 0,4 0,4 93 Lenvik,3,,7 0,8 0,8 0,9 933 Balsfjord,3,3,3 0,9,0 0,7 936 Karlsøy 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0, 938 Lyngen,6,6,6 0,9,0 0,9 939 Storfjord 2,5 2,5 2,6,7 2,0,4 940 Kåfjord 2,5 2,7 2,3,7,7,7 94 Skjervøy,0,0,0,0 0,9,0 942 Nordreisa 2,5 2,0 3,,8,3 2,5 943 Kvænangen,7,8,5,0,0 0,9

19 RS Troms /99 Emne 2 Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt for året 998 Statistisk sentralbyrås skatteregnskapsstatistikk bygger på det månedlige skatteregnskapet over innbetalte og fordelte skatter, som føres av alle kommunekassererne i landet. Innkrevingen er felles for kommunale, fylkeskommunale og statlige skatter, derav navnet 'fellesinnkrevinger'. Avgiftene til folketrygden (medlems og arbeidsgiveravgift) er også en del av fellesinnkrevingen, unntatt såkalt beregnet arbeidsgiveravgift for statsansatte. Det er særskilte ordninger for innkreving av oljeskatter. SSB får oppgavene fra Skattedirektoratet. Innbetalt skatt fra skatteytere og arbeidsgivere blir, etter fradrag for marginalavsetninger, fordelt på ulike skattekreditorer ved bruk av beregnede fordelingstall. Korrigeringer som følge av endrede nøkler for fordeling mellom skattekreditorene er bare delvis innarbeidet i den løpende statistikken, særlig gjelder dette korreksjonene som foretas på skattefogdnivå.. Denne feilkilden medfører at det vil kunne forekomme avvik mellom oppgavene fra statistikken og opplysningene hos kommunekassererne/skattefogdene. Tabellene gir tall for skatteinngangen i 998, og for desember måned. Videre blir det vist endringstall i forhold til samme periode alet før. Tall for hele landet blir gitt i Ukens Statistikk.

20 RS Troms /99 Emne 2 Tabell. Innbetalt og fordelt skatt, januar desember 998 M. Kr. Nr, Kommune Rest: Endring i prosent i Olje forhold til samme skatt, periode året for Ordinær Medlems Arbeids Ordinær inn Skatte skatt avgift giver skatt tekts Skatte Ordinær Ordinær inngang til til avgift til skatt inngang skatt skatt i alt primær folke til fylkes stat, i alt til til kom trygden folke kom felles primær fylkesmunen trygden munen skatt kom kommv. munen munen 9 Troms 6 223,7 524,7 i 45,2 539,3 834,2 90,4 8,9,2 4, Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen 2 996,3 994,4 07,8 00,3 8,3 58,4 35,9 3,4 65,5 76,7 268,5 7,5 39,3 53,4 37,2 4,8 44, 8,5 69,5 73,4 48,7 54,0 70,7 4,5 34,6 240,3 670,0 26,3 25,9 5,0 5,3 9,0 8,0 50,4 9,3 76,5 29,3 0,3 3,4 8,9 9,9 0,7 47, 22, 24,5 8,8 9,9 22,4 37,3 3,3 29, 620,5 26,7 25,4 4,0 3,5 9, 7,9 37,3 9,3 68,3 29,3 9,9 4, 9,3 0,0 95,2 46, 22,2 24,8 4,3 7,7 22,9 37,8 0,5 92,7 34,0 0,5 6,,5 4,2 3, 2,3 8,6 6,0 6,6 6,7 2,6 4,2 3,7 4,2 37,8,2, 0,5 0,3 0,3 0,6 0,3 0,2 33,3 380,4 4,5 4,2 2,6 8, 4,9 4,3 24,5 0,5 4,3 6,2 5,5 7,2 4,9 5,9 54,6 25,4,3 2, 8,2 8,9,4 8,0 5,8 3,0 009,5 29,8 28,7 5,2 7,3 9,7 6,8 44,7 2,6 85,8 36, ,6 0.4,9 24,8 5,7 2,9,5 7, 7,2 3,4 2,0 4,8 9,2,8 7, 6,7 4,7,8 5,3 8, 7,0, 2,7 7, 4,4 5,7,5,6 5,8 3,3 0,3 2,8,3 8,4 0,,6 6,,9 2,6 0,4 0,2 2, 7, 3,5 0,5 7,4 4, 2,,6 2,3 0,9 3,5,3 2, 6,5 2,2 3,4 4,0 0,2,6 2,9 2, 0,4 0,5,5 2,8 0,7 3, 3,6,4 2,4 3,8 0,9 0,4,2, 4,6 5,3 0,,0 53,5 57,3 79,0 98, 6,5 67,0 99,6 Tabell 2. Innbetalt og fordelt skatt, desember 998 Mill. Kr. Rest: Ordinær Medlems Arbeids Ordinær Oljeskatt, inn Skatte skatt avgift giver skatt tektsinngang til til avgift til skatt i alt primærkomfolketrygden til folkefylkeskomstat, fellesmunen trygden munen skatt Nr. Kommune 7v. 9 Troms 96,0 29,5 23,7,9 6, 24,7 90 Harstad 4,3 4,0 3,5 0,5 2,3 4,2 902 Tromsø 46,2 3,6 0,8 0,6 8,3 2,9 9 Kvæfjord 0,8 0,2 0,2 0, 0,3 93 Skånland 2,2 0,6 0,6 0, 0,3 0,6 95 Bjarkøy 0,3 0, 0, 0, 97 Ibestad, 0,3 0,2 0,2 0,4 99 Gratangen 0,7 0,2 0,2 0, 0,2 920 Lavangen 0,6 0,2 0,2 0, 0,2 922 Bardu,8 0,6 0,4 0,3 0,5 923 Salangen 0, 0, 0, 924 Målselv 3,4,0 0,8 0,2 0,5 0,9 925 Sørreisa,8 0,5 0,5 0,3 0,5 926 Dyrøy 0,5 0, 0, 0, 0, 927 Tranøy, 0,3 0,3 0, 0, 0,3 928 Torsken 0,7 0,2 0,2 0, 0,2 929 Berg 0,8 0,2 0,2 0, 0,2 93 Lenvik 7,7 2,0,7 0,4, 2,5 933 Balsfjord 3,3, 0,8 0,6 0,7 936 KarsOY,7 0,6 0,6 0,2 0,3 938 Lyngen,4 0,5 0,5 0,2 0,2 939 Storfjord,3 0,5 0,5 0,2 0,2 940 Kåfjord 0,8 0,3 0,3 0, 0, 94 Skjervøy,0 0,5 0,4 0,2 942 Nordreisa,6 0,7 0,6 0,3 0, 943 Kvænangen 0,8,3 0,3 0,4,

21 RS Troms /99 Emne 2 Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt januar november 998 Statistisk sentralbyrås skatteregnskapsstatistikk bygger på det månedlige skatteregnskapet over innbetalte og fordelte skatter, som føres av alle kommunekassererne i landet. Innkrevingen er felles for kommunale, fylkeskommunale og statlige skatter, derav navnet Tellesinnkrevinger'. Avgiftene til folketrygden (medlems og arbeidsgiveravgift) er også en del av fellesinnkrevingen, unntatt såkalt beregnet arbeidsgiveravgift for statsansatte. Det er særskilte ordninger for innkreving av oljeskatter. SSB får oppgavene fra Skattedirektoratet. Innbetalt skatt fra skatteytere og arbeidsgivere blir, etter fradrag for marginalavsetninger, fordelt ph ulike skattekreditorer ved bruk av beregnede fordelingstall. Korrigeringer som følge av endrede nøkler for fordeling mellom skattekreditorene er bare delvis innarbeidet i den løpende statistikken, særlig gjelder dette korreksjonene som foretas på skattefogdnivå. Denne feilkilden medfører at det vil kunne forekomme avvik mellom oppgavene fra statistikken og opplysningene hos kommunekassererne/skattefogdene. Tabellene gir tall for skatteinngangen januar november, og for november måned. Videre blir det vist endringstall i forhold til samme periode året før. Tall for hele landet blir gitt i Ukens Statistikk.

22 RS Troms /99 Emne 2 Tabell. Innbetalt og fordelt skatt, januar november 998 Mill. Kr. Nr. Kommune Rest, Endring i prosent i Olje forhold til samme skatt, periode året før Ordinær Medlems Arbeids Ordinær inn Skatte skatt avgift giver skatt tekts Skatte Ordinær Ordinær inngang til til avgift til skatt inngang skatt skatt i alt primær folke til fylkes stat, i alt til til kom trygden folke kom felles primær fylkesmunen trygden munen skatt kom kommv. munen munen 9 Troms Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen _ , _ _ Tabell 2. Innbetalt og fordelt skatt, november 998 M. Kr. Nr. Kommune Rest, Olieskatt, ordinær Medlems Arbeids Ordinær inn Skatte skatt avgift giver skatt tekts Inngang til til avgift til skatt.: al'l primær folke til fylkes stat, kom trygden folke kom fellesm.,.:nen trygden runen skatt mv. 9 Troms 2EF Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad C Gratangen Lavangen E Bardu 34.= Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord _ Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen

23 Publikasjonsoversikt Publikasjoner utsendt i desember 998 Publikasjonene er til salgs i bokhandlene, Statistisk sentralbyrå og Akademika, Meillergt. 7, Postboks 834 Dep., N0033 Oslo. Telefon , telefaks Uke/månedspublikasjoner og Reprints bestilles fra Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå har også en webbasert informasjonstjeneste på Intern ett hvor ny statistikk presenteres. Webadressen er il A Statistisk sentralbyrå Salg og abonnementservice Postboks 260 N220 Kongsvinger Telefon: Telefaks: Norges offisielle statistikk NOS Dødsårsaker 995 (NOS C 490). Publikasjonen inneholder detaljert statistikk over dødsårsaker i 995. I tillegg inneholder publikasjonen tidsserier for dødelighet omkring fødselen og i første leveår, samt for hjerte og karsykdommer, ondartede svulster og voldsomme dødsfall. Sidetall 226, 40 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN X Regionalstatistikk (RS 0/98 NOS C 436 C 453). Fra januar 994 kom Regionalstatistikk ut i serien Norges offisielle statistikk (NOS) med 0 nummer pr. år og med ett hefte pr. fylke (i alt 80 hefter). Heftene inneholder statistikk på kommunenivå fra de fleste emneområder. Mange av tabellene er supplert med kommentarer, og noen er illustrert med grafikk eller kart. Pris 590 kr pr. fylke pr. år (inkl. mva.) Sidetall varierende Rapporter RAPP Endringer i fordelingen av husholdningsinntekt /Jon Epland (RAPP 98/7). Denne rapporten beskriver endringer i den personlige inntektsfordelingen for hele befolkningen og innen ulike hovedtyper av husholdninger for tiårsperioden 986 til 996. I tillegg presenterer rapporten endringer i husholdningenes inntektsstruktur og utviklingen i tallet på personer med inntekter under ulike lavinntektsgrenser. Rapporten er utført på oppdrag av Arbeids og administrasjonsdepartementet. Sidetall 65, 5 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN Imperfeksjoner i kapitalmarkedet. Påvirker egenkapitalandelen industriinvesteringene i Norge?/Håvard Hungnes (RAPP 98/24). Både teoretiske arbeider og empiriske undersøkelser tyder på at det kan være en sammenheng mellom finansielle kjennetegn ved bedrifter og deres investeringer. I denne rapporten testes det om anslagene for industriinvesteringer kan forbedres ved å benytte egenkapitalandel som ekstra forklaringsvariabel. Vi ser på investeringene i to forskjellige realkapi taltyper i fire forskjellige industrisektorer. Sidetall 37, 00 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN Levekår i landbruket. En studie av landbruksbefolkningens levekår/torkil Lowe (RAPP 98/25). Denne delrapporten fra prosjektet Levekår og inntektsdannelse i landbruket presenterer analyser av Levekårsundersøkelsen blant landbruksbefolkningen 995, som omfatter om lag personer med tilknytning til 400 gårdsbruk over hele landet. Rapporten omhandler «alle» levekårsområder unntatt inntekt og økonomi, som vil bli behandlet i en kommende delrapport. For de fleste levekårskomponenter er det gjort aldersstandardiserte sammenligninger mellom landbruksbefolkningen og hele befolkningen representert gjennom den generelle levekårsundersøkelsen fra samme år (Levekårsundersøkelsen 995). Sidetall 8, 220 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN Utslipp til luft fra utenlandske skip i norske farvann 996 og 997/Ketil Flugsrud og Gisle Haakonsen (RAPP 98/22). Rapporten inneholder beregninger for utenlandskregistrerte skip i innen og utenriks sjøfart. Beregningene er gjort ut fra Forsvarets COSSregister (Coastal Operations and Surveillance System) som inneholder registreringer av skipsbevegelser til utenlandske ikkemilitære skip i norske farvann. Forsvarets tele og datatjeneste v/per Ivar Bergo har gitt SSB tilgang til COSSregisteret. Sidetall 37, 00 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN Aktuell statistikk og tidsskrifter AST Aktuell lastebilstatistikk (AL 3/98). Serien Aktuell lastebilstatistikk inneholder statistikk på ulike emneområder innenfor lastebilstatistikk, blant annet Kostnadsindekser for lastebiltransport. Sidetall 20, Pris 600 kr pr. år (inkl. mva.) ISSN Aktuelle befolkningstall (AB 8/98). I senen Aktuelle befolkningstall publiseres ny statis

24 tikk om sammensetningen av befolkningen og statsborgerskapsendringer, og tall for fødte, døde, flyttinger, inngåtte ekteskap, registrerte partnerskap og oppløste ekteskap. Serien gir tall for landet, landsdeler og fylker, men ikke for kommuner. Kommunetall publiseres i serien NOS Regionalstatistikk. Nr. 8/98 inneholder Folkemengd. januar 998 og endringar i 997. Endelege tal for kommunar. Sidetall 2, 50 kr (inkl. mva.) ISSN Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall (BK 0/98). Serien inneholder kvartalsvise publikasjoner med balanse, resultatregnskap og nøkkeltall for banker, finansieringsforetak og forsikringsselskaper. Videre gis det kvartalsvise hefter med emisjoner av sertifikater og obligasjoner samt effektive renter på utvalgte verdipapirer, og statistikk over åpnede konkurser. Serien inneholder også annen aktuell kredittmarkedsstatistikk, bl.a. regnskapsstatistikk for Folketrygdfondet, pensjonskasser og fond og verdipapirfond m.m. Det gis også årlig statistikk over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet og finansielle sektorbalanser. Sidetall 33, 45 kr (inkl. mva.) ISSN Byggjearealstatistikk (BYGE 3/98). Den kvartalsvise byggjearealstatistikken gjev opplysningar om godkjende, igangsette og fullførte bygg, om godkjende, ikkje igangsette bygg og om bygg under arbeid ved utgangen av kvartalet. Dei første 6 tabellane er oversiktstabellar med tilbakegåande tal for heile landet. Resten av tabellane gjev meir detaljerte opplysningar frå siste kvartal, på fylkes og kommunenivå. Sidetall 47, 80 kr (inkl. mva.) ISSN Bygginfo (BYG 2/98). Tidsskriftet inneholder aktuell statistikk for bygge og anleggsvirksomhet: byggeareal, ordrer, lønn, byggekostnader, prisindekser, nasjonalregnskapstall, sysselsetting og arbeidshaftundersøkelser. Sidetall 23, 45 kr (inkl. mva.) ISSN Economic Survey (ES 4/98). Economic Survey er en engelsk kortutgave av økonomiske analyser. Den utgis 4 ganger pr. år. Nr. 4/98 inneholder økonomiske trender for Norsk og internasjonal økonomi i tillegg til bl.a. artikkelen: The Kyoto Protocol, the price of CO 2 permits and consequences for the Norwegian petroleum sector. Sidetall 63, ISBN ISSN Månedsstatistikk over utenrikshandelen (MU /98). Heftene gir foreløpige månedstall for innførsel og utførsel av varer og et årlig hefte med endelige årstall i april/mai. Mer omfattende årsstatistikk basert på endelige tall utgis noe senere i NOS Utenrikshandel. Den og heftene har også landsfordeling etter varenummer. De fleste tabellene i månedsheftene bygger på FNs Standard International Trade Classification (SITC Rev. 3). Tabellene 0, og 4 bygger på nomenklaturen HS (Det harmoniserte system). Teksten til varenumrene fins i NOS Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen eller i tolltariffen. Heftene har også verdi, pris og volumindekser. Sidetall 00, 50 kr (inkl. mva.) ISSN Samfunnsspeilet (SSP 6/98). Samfunnsspeilet inneholder artikler om levekår og livsstil, og resultater fra aktuell forskning på disse omradene. Nr. 6/98 inneholder artiklene: Kultur i storbyen og på småsteder: Opera og ballet mot revyer, Kulturbruken på 990tallet: Mer krim, komedier og konserter, Navnebruk i Oslo: Johnny fra Stovner?, Arv og gaver: De som har skal få, Holdninger til innvandrere og innvandring: økende toleranse i gode tider?, Utenlandsadopterte barn sjelden i barnevernet, De fleste nordmenn vil ha selvstendige, ikke lydige barn. Sidetall 48, 50 kr ISBN ISSN Ukens statistikk (UKE 49/98, 50/98, 552/98). I Ukens statistikk presenteres aktuell statistikk og andre nyheter fra Statistisk sentralbyrå. Heftene inneholder artikler fra hele spekteret av norsk samfunnsliv. Hvert hefte har tabellvedlegg med ny statistikk og nøkkeltall økonomiske indikatorer for Norge. Oversikt over nye publikasjoner og statistikk som ventes å komme er med i hvert nummer. Fra nr kommer Konjunkturindikatorer for Norge som vedlegg til Ukens statistikk en gang pr. måned. Sidetall varierende, 30 kr (inkl. mva.) ISSN økonomiske analyser (OA 9/98). Okonomiske analyser utgis av Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og utkommer med ni nummer i året. Economic Survey, som kommer fire ganger i året, inneholder utdrag fra (nonomiske analyser. Nr. 9/98 inneholder bl.a. Konjunkturtendensene for Norge og artiklene: Utviklingen i skjermingsstøtten til norske næringer på 990tallet av Taran Fæhn, JørnArne Jørgensen og Turid Åvitsland, og Den store gjettekonkurransen. Treffsikkerheten i makroøkonomiske prognoser av Geir H. Bjønnes, Arne Jon Isachsen og Svein Oskar Stoknes. Sidetall 05, 75 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN Diverse Statistisk sett utforsk Norge på egen hånd: Statistisk sett distribueres av Gyldendal Undervisning og enbrukerversjonen kan kjøpes i alle bokhandler, enbrukerversjonen koster 495 kr (inkl. mva.) ISBN

25 Mars Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk 2/99 roms T iffir Innhold Emne 02.0 Folketallet i kommunene,. januar 999 Emne 0.04 Elgjakta, 998 Emne 0.05 Lakse og sjøaurefisket, 998 Vedlegg Publikasjoner utsendt i januar 999 ISSN Oslo Postboks 83 Dep ' 0033 Oslo Tlf.: Kongsvinger Postboks Kongsvinger Tlf.:

26 RS TROMS 2/99 EMNE: 02.0 Folketallet i kommunene. ianuar 999 Statistisk sentralbyrå har på grunnlag av reviderte folketall. oktober 998 og foreløpige oppgaver over fødsler, dødsfall og flyttinger i månedene oktoberdesember, laget en oversikt over folkemengden i de enkelte kommunene. januar 999. En samlet oversikt over folkemengden i de enkelte fylkene pr.. oktober 998 og. januar 999 og endringene i fjerde kvartal, er publisert i Ukens statistikk nr. 8, 999, og tall for både fylker og kommuner er også tilgjengelig på Internet fra punktet Ny statistikk på vår hjemmeside: Tabell. Folkemengde. januar 999 og endringene i 4. kvartal 998. Kommune. Troms Endringer i 4. kvartal 998 Folke Innflyttinger Utflyttinger Folke Nr. Kommune mengde Fodsels Av dette Av dette Netto Folke mengde..0. Fødte Døde over fra til inn til ) skudd I alt ut I alt ut flyt vekst 999 landet landet ting 9 Troms Harstad Tromso Kvæfjord Skånland Bjarkely lbestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy : Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Gaivuotna KAfjord Skjervoy Nordreisa Kvænangen ) Tallene er korrigert for endringer i 3. kvartal som ikke var kommet med ved forrige framregning. Tabell 2. Folkemengde. januar 999 OQ endringene i 998. Kommune. Troms Folke Endringer i 998 mengde Innflyttinger Utflvttinger Folke Nr. Kommune.. Fødsels Av dette Av dette Netto Folke mengde 998 Fødte Døde over fra til inn til.. 9 Troms (Endelige skudd I alt ut I alt ut flyt vekst 999 tall) landet landet ting 0 Harstad Tromso Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Gaivuotna Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen

27 Folketallet i fylkene. januar 999 Statistisk sentralbyrå har på grunnlag av reviderte folketall. oktober 998 og foreløpige oppgaver over fødsler, dødsfall og flyttinger i månedene oktoberdesember, laget en oversikt over folkemengden i de enkelte fylkene. januar 999. Tall for både fylker og kommuner er også tilgjengelig på Internait, fra punktet Ny statistikk på vår hjemmeside: Tabell. Folkemengde. januar 999 og endringene i 4. kvartal 998. Fylke Endringer i 4. kvartal 998 Folkemengde Innflyttinger Ufflyttinger Nr. Fylke Fødsels ) Fødte Døde over skudd Av dette fra I alt utlandet Av dette til I alt utlandet Nettoinnflytting Folketilvekst Folkemengde Hele landet Osffold Akershus Oslo ) Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark )Tallene er korrigert for endringer i 3. kvartal som ikke var kommet med ved forrige framregning. 2) Medregnet utregistrering av 480 personer som har forlatt landet før 998 uten A melde ifra. Tabell 2. Folkemengde. januar 999 og endringene i 998. Fylke Folke Endringer i 998 Nr. Fylke mengde.. Fødsels Innflyttinger Av dette 998 (Endelige tall) Fødte Døde over skudd fra I alt utlandet Utflyttinger Av dette til I alt utlandet Nettoinnflytting Folketilvekst Folkemengde Hele landet Østfold Akershus Oslo ) ) Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark ) Endelig folketall er vesentlig lavere enn det foreløpige pr...998, der det ikke ble tatt hensyn til utregistrering av vel 800 personer som hadde forlatt landet før 997 uten å melde ifra. 2) Medregnet utregistrering av 80 personer som har forlatt landet før 998 uten å melde ifra.

28 Tabell 3. Folkemen den. "anuar 998 o 999. Kommune Nr. Kommune (Endelige (Foreløpigetall) Nr. Kommune tall)..998 (Endelige tall)..999 (Forelopigetall) Hele landet østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Romskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Akershus Vestby Ski As Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker AurskogHeland Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Oslo Hedmark Kongsvinger Hamar Ringsaker Loten Stange NordOdal SørOdal Eidskog Grue Asnes Våler Elverum Trysil Amot StorElvdal Rendalen Engerdal Tolga Tynset Alvdal Folldal Os Oppland Lillehammer Gjøvik Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå NordFron Oppland (forts.) 7 Sel So rfron Ringebu Oyer Gausdal Ostre Toten Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran Søndre Land Nordre Land SørAurdal Etnedal NordAurdal Vestre Slidre øystre Slidre Vang Buskerud Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal A Hol Sigdal Krødsherad Modum Ovre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Vestfold Borre Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Våle Ramnes Andebu Stokke Notteroy Tjørne Lardal Telemark Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Be Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

Regionalstatistikk 1 /99. ånd. Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak, 4. kvartal 1998 og årsgjennomsnitt 1998

Regionalstatistikk 1 /99. ånd. Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak, 4. kvartal 1998 og årsgjennomsnitt 1998 Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk 1 /99 ånd tomhold inne 03.04 Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak, 4.

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Regionalstatistikk 1 /9 9. ~Trøndelag. =ne 03.04 Økonomisk sosialhjelp, 1997. lom

Regionalstatistikk 1 /9 9. ~Trøndelag. =ne 03.04 Økonomisk sosialhjelp, 1997. lom Januar/februar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk 1 /9 9 ~Trøndelag lom =ne 03.04 Økonomisk sosialhjelp, 1997 lame 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

øndelag Regionalstatistikk 1/99 Vedlegg Publikasjoner utsendt i desember 1998 ISSN 0804-3302 Postboks 8131 Dep.0033 Oslo Tlf.

øndelag Regionalstatistikk 1/99 Vedlegg Publikasjoner utsendt i desember 1998 ISSN 0804-3302 Postboks 8131 Dep.0033 Oslo Tlf. Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 øndelag minio ld m "'Mine 03.04 sosialhjelp, 1997 mur Emne 06.03 mow Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. låsland. =hald. Emne 03.04 onomisk sosialhjelp. ISSN 0804-2861 Oslo Postboks 8131 Dep. 0033 Oslo Tlf.

Regionalstatistikk 1/99. låsland. =hald. Emne 03.04 onomisk sosialhjelp. ISSN 0804-2861 Oslo Postboks 8131 Dep. 0033 Oslo Tlf. Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 låsland =hald Emne 03.04 onomisk sosialhjelp 'Emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak, 4. kvartal

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

SSBs befolkningsframskrivinger

SSBs befolkningsframskrivinger 1 SSBs befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Høy fruktbarhet Høy levealder Middels

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger 1 Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå mto@ssb.no 1 Slik framskriver SSB befolkningen

Detaljer

bosetting av nye kommuneinnbyggere

bosetting av nye kommuneinnbyggere Velkommen inn- bosetting av nye kommuneinnbyggere 12.30 - Samarbeid kommune-imdi om bosetting av flyktninger v/ Eva Khan, regiondirektør og Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst 13.00 - Livet

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Befolkningsvekst rundt Oslo

Befolkningsvekst rundt Oslo Befolkningsvekst rundt Oslo Over halvparten av landets befolkningsvekst det siste tiåret har kommet innenfor ti mil fra Oslo. Regionen har både innvandringsoverskudd, nettoinnflytting fra resten av landet

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

Vedlegg til 2015/2150-1 Adresseliste

Vedlegg til 2015/2150-1 Adresseliste Kommunene: Drammen kommune Flesberg kommune Flå kommune Gol kommune Hemsedal kommune Hol kommune Hole kommune Hurum kommune Kongsberg kommune Krødsherad kommune Lier kommune Modum kommune Nedre Eiker kommune

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas Foto Anders Hals Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog Dag Skjølaas Innhold Formålet med rapporten... 3 Statens vegvesens klassifiseringssystem for offentlige veger...

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst, analyse av pasientreiser og

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

1/2000. Regionalstatistikk. Vestfold. Kongsvinger 2225 Kongsvinge r Tlf.: 62 88 50 00. 1 Iwnhold MIME. Folketallet i kommunene 1.

1/2000. Regionalstatistikk. Vestfold. Kongsvinger 2225 Kongsvinge r Tlf.: 62 88 50 00. 1 Iwnhold MIME. Folketallet i kommunene 1. ' Januar/februar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk v /2000 Vestfold Iwnhold MIME Emne 02.0 Folketallet i kommunene. januar 2000 Emne 02.03 Befolkningsframskrivinger 999 2020 - Emne 04.02

Detaljer

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks.

Regjeringen har på denne bakgrunn besluttet å avvikle forsøket og igangsette arbeidet med lovendring straks. Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 01.07.2014 Informasjon til kommunene som har deltatt i forsøksordning med snøscooterløyper Regjeringen besluttet 19. juni 2014 å avvikle forsøket med kommunal

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015 Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015 Hva er Kommunebarometeret? Et journalistisk bearbeidet produkt Basis i offisielle tall levert av kommunene til staten Kostra, Utdanningsdirektoratet,

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 13 000 Endring folketall Folketall

Detaljer

Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland

Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland Næringsanalyse for Innlandet Hedmark og Oppland Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 290 000 270 000 250 000 Årlig vekst Folketall 1,6 1,4 1,2 1,0 230 000 0,8 210 000 190 000 170 000 150 000 2011 2007 2003

Detaljer

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik

Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulansetjenesten seksjon Gjøvik Ambulanseavdelingen Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet HF er en av landets største tjenester. Ambulansetjenesten består i dag av 5 ambulanser, 25 stasjonert i Hedmark

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012 Sakliste 01/2012 Opprop 02/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar 04/2012 Næringsutvikling,

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Litt lavere konkurstall i februar

Litt lavere konkurstall i februar Litt lavere konkurstall i februar Pressemelding 1. mars 2013 Tallet på konkurser og tvangsavviklinger i februar er 3,7 prosent lavere enn i fjor. Ser vi de to første månedene samlet, har konkurstallene

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år nr. 136 Moss Plassering i Kommunebarometeret år for år 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 234 341 267 368 136 I fylket 11 15 10 15 7 I kommunegruppa 31 37 35 36 19 Korrigert inntekt 95,9 95,9 97,0 96,8 95,8

Detaljer

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er

Rapporten inneholder oppdatert statistikk og grafiske fremstillinger av de kursaktivitetene som er VOFO Troms Innhold Tabell 1: Kursaktivitet etter kommune i hele landet... 3 Tabell 1.1: Kursaktivitet i de største kommunene (Antall innbyggere over 100 000)... 4 Tabell 1.2: Kursaktivitet i topp 30 mellomstore

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 2013 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2013. Alle skoler som rapporterte inn

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla.

Tokke. Tokke. Valle. Valle SETESDAL SETESDAL. Bygland. Bygland. Evje og Hornes. Evje og Hornes. Audnedal. Audnedal. Vennesla. Vennesla. Birkenes Iveland Vennesla Songdalen Mandal Lindesnes Marnadal Audnedal Åseral Bygland Valle Bykle ndnes Bjerkreim Forsand Gjesdal Hjelmeland Suldal Sauda Vindafjord Strand Egersund Sokndal Lund Finnøy

Detaljer

Vannregionutvalget i Glomma/Indre Oslofjord - innkalling til møte 24. august 2010

Vannregionutvalget i Glomma/Indre Oslofjord - innkalling til møte 24. august 2010 Adressater iht. vedlagte liste Vår ref.: 2010/532-25127/2010 Deres ref.: Dato: 24.06.2010 Vannregionutvalget i Glomma/Indre Oslofjord - innkalling til møte 24. august 2010 Det vises til vårt brev av 30.

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer