1/99. Regionalstatistikk. 'jaa nss. stboks 8131 Dep 0033 Oslo -If.: )stboks 1260 '01 Kongsvinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1/99. Regionalstatistikk. 'jaa nss. stboks 8131 Dep 0033 Oslo -If.: 22 86 45 00. )stboks 1260 '01 Kongsvinger 62 88 50 00."

Transkript

1 Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk /99 'jaa nss I nekold 2C<ie enomisk sosialhjelp, 997.^ menne Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak, 4. kvartal 998 og årsgjennomsnitt 998 Emne 2 Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt, januarnovember 998 Emne 2 Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt, 998 Vedlegg Publikasjoner utsendt i desember 998 SN 'slo stboks 83 Dep 0033 Oslo If.: engsvinger )stboks 260 '0 Kongsvinger

2 RS Troms /99 Emne økonomisk sosialhjelp 997 I 997 har alle kommuner unntatt SørVaranger levert oppgaver over mottakere av Økonomisk sosialhjelp. For SørVaranger er det benyttet tall fra året før. Tabell fordeler sosialhjelpstilfellene etter seks ulike familietyper: Enslige menn og kvinner uten barn under 8 år; enslige menn og kvinner med barn under 8 år; og par med og uten barn under 8 år (i par inngår både ektepar og samboerpar). StOnadstilfeller pr. 000 innbyggere er regnet i forhold til folketallet ved utgangen av kalenderåret. Tabell 2 oppgir verdien av brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp både totalt og fordelt på bidrag og lån. Beregningen av gjennomsnittlig stønadsbeløp pr. år er gjort med utgangspunkt i klienter hvor stønadsbeløpet er oppgitt. I enkelte tilfeller er det registrert sosialhjelpsmottakere i statistikken uten at stønadsbeløpet er oppgitt. Det er derfor ikke alltid at antall stønadstilfeller i tabell I dividert på totalt utbetalt stønad i tabell 2, gir det gjennomsnittlige stønadsbeløpet som er oppgitt for kommunen. Tabell 3 gir en fylkesvis oversikt over antall årsverk i sosialtjenesten ved utgangen av 997. Hele landet Troms Stonadstilfeller pr. 000 innbyggere Hele landet Troms Gjennomsnittlig stønadsbeløp Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Gaivuotna Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Harstad E3 IIMMINIM== MEMIMMMIR Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen ===. Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy == Tranøy Torsken Witgr...4i&APOON>: == Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen == Storfjord Gaivuotna Kåfjord Skjervøy ===/9 Nordreisa Kvænangen

3 RS Troms /99 Emne Tabell. Stønadstilfeller etter familietype. Kommune. 997 Kommune _ Enslicrmann...,,_ Enslig kvinne Par Stønads Uten Med Uten Med Uten Med tilfeller barn barn barnbarnbarn barn pr. 000 under under under under under under Uopp inn I alt 8 år 8 år 8 år 8 år 8 år 8 år gitt byggere Troms Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu , 923 Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Gaivuotna Kåfjord SkjervOY Nordreisa Kvænansen

4 RS Troms /99 Emne Tabell 2. Verdien av brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp. Gjennomsnittlig stonadsbelop og stønadstid. Kommune 997 Stønad Gjennom Gjennom Utbetalt som snittlig snittlig stønads ant. mndr. I alt Bidrag Lån beløp med stønad Troms ,6 e 90 Harstad ,5 902 Tromsø ,4 9 Kvæfjord ,9 93 Skånland ,3 95 Bjarkøy ,5 97 Ibestad ,4 99 Gratangen ,5 920 Lavangen ,5 922 Bardu , 923 Salangen ,7 924 Målselv ,2 925 Sørreisa ,7 926 Dyrøy ,6 927 Tranøy ,3 928 Torsken ,2 929 Berg ,7 93 Lenvik ,2 933 Balsfjord ,5 936 Karlsøy ,3 938 Lyngen , 939 Storfjord ,4 940 Gaivuotna Kåfjord ,0 94 Skjervøy ,3 942 Nordreisa ,0 943 Kvænangen ,9

5 RS Troms /99 Emne Tabell 3. Årsverk/hele stillinger i sosialtjenesten pr Besatte stillinger etter utdanning Besatte stil Herav Annen Ube linger Stil enga Sosio Barne høg Kontor/ Annen satte pr. 000 Kommune linger sje I alt nom verns skole/ merkan utd./ stil inni alt ments utd. pedagog univer til ufag linger byggere stil utd. sitets utd. lært 8 år linger utd. og over Hele landet 4 378, 22, ,3 772,9 66,2 76,6 82,3 377,3 7,8,3 Troms i alt 27,2 0,5 2,3 63,7 5,3 4,5 3,4 6,5 5,9, Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænauen 6,0 34,0 3,0 3,5 LO 2,5 2,0 3,0 7,5 4,0 2,8 3,3,5 2,3 3,3 2,4 0,0 3,0 2,5 4, ,5 4,0.8 _ 0,5 5,0 3,0 3,0 3,5,0 2,5 2,0 3,0 7,5 3,0 2,7 3,3,5 2,3 3,0 2,4 0,0 3,0 2,5 4,0 3,5 3,5 2,5 4.0,8 9,0 24,0,0,5 0,5 0,8,0,0 2,0,9,3,5,0 0,8,0 4,0 2,0 0,5,0,0 2,0 2,0 2,0,0 0,5,0,0 0,3,0 0,5,0 2,0,0,0 0,7,0,0,0 0,5 0,3 0,5 0,5,0,0,5,0 0,5 4,0 6,0,5,0,0 0,5,0 2,0 0,5,5,0 0,3 0,4 5,0 0,5,0,0,0 0,5,0 0,8 _ 3,5,5 0,5,0,0 3,0,0 0, 0,3 0,5 0,9 0,7,2,4 2,0,6,9 3,6 2,6,6 0,5,3,4,7 3,3 2,8,2 0,7,3,6 2,4,8,,,5

6 RS Troms /99 Emne Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak 4. kvartal 998 og årsgjennomsnitt 998. Troms var det i 4. kvartal personer registrerte som helt arbeidsledige. Årsgjennomsnitt for 998 viste at 2 80 personer var registrerte som helt arbeidsledige. Totalt var 2,4 prosent av arbeidsstyrken i Troms registrert som helt arbeidsledige i 4. kvartal 998. Tilsvarende tall for hele landet viste at 2,2 prosent av arbeidsstyrken var registrert som helt arbeidsledige. Årsgjennomsnitt for 998 viste at 2,8 prosent av arbeidsstyrken i Troms var registrerte som helt arbeidsledige. I Troms var det i 4. kvartal 998 registrert i alt 505 personer sysselsatte på arbeidsmarkedstiltak (inklusive personer på attføring). Tilsvarende tall for årsgjennomsnitt 998 var på 4 personer. Personer sysselsatte på. personrettede ordinære arbeidsmarkedstiltak i 4. kvartal 998 omfattet i alt 0,8 prosent av arbeidsstyrken i Troms. Det tilsvarende tallet for hele landet under ett var på 0,6 prosent. De personrettede ordinære arbeidsmarkedstiltak bestir av sysselsettingstiltak i offentlig virksomhet, kvalifiseringstiltak, utdanningsvikarer og lønnstilskudd til arbeidsgivere. Attføringstiltak er ikke inkludert i de ordinære arbeidsmarkedstiltakene. I Statistikk for personer registrert som helt arbeidsledige er f.o.m. 988 basert på opptellinger i Arbeidsdirektoratets SOFAsøkerregister ved utgangen av hver måned. Tall for personer på arbeidsmarkedstiltak finnes f.o.m. 99. Opplysningene om bostedskommune er i hovedsak hentet fra SSBs system for befolkningsstatistikk. Prosenttall for personer som er helt arbeidsledige eller på ordinære arbeidsmarkedstiltak er sammenlignbare med de tilsvarende tall Arbeidsdirektoratet publiserer for hele landet og fylker. SSB publiserer kommunetall for helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak hvert kvartal.

7 RS TROMS /99 2 EMNE Tabell. Registrerte helt arbeidsledige etter kjønn, alder og bostedskommune. 4. kvartal 998 samt endring fra forrige kvartal og fra samme kvartal året for. Troms Endring fra samme 4. kvartal 998 Endring siste kvartal kvartal året før Alder Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 97 9 TROMS Harstad Tromsø 62 9 Kvæfjord 93 Skånland BjarkOY Ibestad Gratangen 2 a Lavangen Bardu , 7 3 I Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy a 927 Tranøy a Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy _ Lyngen Storfjord a Kåfjord Skjervøy a Nordreisa Kvænangen 36 2 IS 3 2 2

8 RS TROMS /99 3 EMNE Tabell 2. Registrerte helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bostedskommune. 4.kvarta 997, 3. og 4.kvarta 998. Troms 4. kv kv kv. 998 Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Hele landet 2,6 2,7 2,5 2,5 2,3 2,7 2,2 2,2 2,2 9 TROMS 2,6 3,0 2, 2,7 2,7 2,8 2,4 2,7 2, Harstad 2,9 3,0 2,9 3,0 2,6 3,3 2, 2,4,8 902 Tromsø 2,0 2,6,3 2,3 2,4 2,,9 2,3,4 9 Kvæfjord 2,4 2,8 2,0 2,3 2,7,8 2,4 3,,6 93 Skånland 4,0 4,3 3,6 2,9 2,8 2,9 2, 2,0 2, 95 Bjarkøy 3,3 3, 3,6,5 0,9 2,2,7 2,5 0,6 97 Ibestad 3,8 3, 4,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,0 4,4 99 Gratangen 3, 4,6,3 3,6 3,8 3,3 2,4 2,9,9 920 Lavangen 2,0,7 2,3 3,5 4,7 2,0 2,8 4,,2 922 Bardu,2,4 0,9,2,2,,3,5, 923 Salangen 2,4 2,7 2, 3,0 3,5 2,5 3, 4,4,6 924 Målselv,7,9,4,7,5,9,6,7,4 925 Sørreisa 2,3 2,2 2,3 2,9 2,2 3,8 2,,8 2,5 926 Dyrøy 927 Tranøy 2,9 3,2 3,9,8 3,3 3, 4,3 4,0 4, 4,6 3,5 4,5 4,5 2,2 5,5 3,3 2,0 2,5 928 Torsken 4, 4,4 3,6 4,0 3,5 4,6 3, 3,2 3,0 929 Berg, 0,6,8,3 0,8 2,,9,4 2,6 93 Lenvik 2,8 3,0 2,6 3,0 2,4 3,7 3,0 3,0 3, 933 Balsfjord 3, 3,6 2,4 2,9 3,3 2,4 3,4 3,9 2,7 936 Karls0Y 3,5 3,4 3,7 3,3 2,4 4,6 2,9 2,4 3,5 938 Lyngen 3,2 4,0 2,3 2,7 3, 2,3 3,9 4,7 2,9 939 Storfjord 4,4 5,5 3,0 4, 5,7 2,0 4, 6,3,3 940 Kåfjord 5,6 6,0 5, 6,5 6,6 6,3 6,0 6,7 5,0 94 Skjervøy 3,2 3, 3,3 3,2 2,0 4,8 3,7 3,2 4,4 942 Nordreisa 4,7 4,9 4,5 4,8 4,5 5,4 4, ,4 943 Kvænangen 6,7 7,7 5,4 4,5 4,4 4,6 5, 5,0 5,

9 RS TROMS /99 4 EMNE Tabell 3. Personer på arbeidsmarkedstiltak, i alt, ordinære arbeidsmarkedstiltak og attføring etter alder og bostedskommune. 4. kvartal 998 samt endring fra forrige kvartal og fra samme kvartal året før. Troms 4.kvarta 998 Endring siste kvartal Endring fra samme kvartal året før I alt ordinære tiltak I alt ordinære attf. I alt ordinære attf. tiltak Kommune tiltak attf. tiltak TROMS Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland BjarkOY Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa l926 Dyrøy TranOY Torsken o e o o 929 Berg Lenvik Balsfjord SO a 2 4 l936 Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy o 942 Nordreisa Kvænangen di s mor 0 4

10 RS TROMS /99 s EMNE Tabell 4. Personer på arbeidsmarkedstiltak (eksklusive attføring) etter kjønn, alder og bostedskommune. 4. kvartal 998 samt endring fra forrige kvartal og fra samme kvartal Are* for. Troms 4.kvartal 998 Endring siste kvartal Endring fra samme kvartal året for Kommune Ialt Menn Kvinner Ialt Menn Kvinner Ialt Menn Kvinner TROMS Lavangen 9 a Salangen Målselv s Sørreisa 2 s l926 Dyrøy TranOY s Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen a Storfjord s o

11 RS TROMS /99 6 EMNE Tabell 5. Personer på arbeidsmarkedstiltak (eksklusive attføring) i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bostedskommune. 4.kvartal 997, 3. og 4.kvartal 998. Troms 4. kv kv kv. 998 Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Hele landet,2,0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 9 TROMS,5,3,7 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,9 90 Harstad 2,0,5 2,5 0,5 0,6 0,4,2,0,3 902 Tromsø,0,0, 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 9 Kvæfjord,3,6,0 0,4 0,6 0, 0,6 0,8 0,3 93 Skånland 3,4 3,3 3,4 0,4 0,5 0,3, 0,9,4 95 Bjarkøy,2,4 0,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0,9 97 Ibestad 0,9 0,9, 0,2 0,4 0,0 0,2 0,4 0,0 99 Gratangen 2,4 3,4,3,3,4,3 2, 2,7,3 920 Lavangen 3,6 3,0 4,4,,2,0,8 2,0,5 922 Bardu,2,,3 0,6 0,7 0,5 0,9,0 0,8 923 Salangen 2,6 2,6 2,7 0,8,0 0,6,,0, 924 Målselv 0,6 0,4,0 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 925 Sørreisa 2,2,2 3,3 0,5 0,4 0,7 0,7 0,5 0,9 926 Dyrøy 2,8,7 4, 0,5 0,3 0,7 2, 0,6 3,9 927 TranOY 2,4,0 4, 0,4 0,4 0,3 0,6 0,8 0,3 928 Torsken 0,7 0,6 0,9 0,2 0,3 0,0 0,5 0,9 0,0 929 Berg, 0,6,8 0,2 0,3 0,0 0,4 0,7 0,0 93 Lenvik,8,3 2,4 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 933 Balsfjord,3,3,2 0,5 0,6 0,5 0,9 0,9 0,8 936 Karlsøy 0,5 0,6 0,2 0, 0, 0,0 0,2 0,4 0,0 938 Lyngen,9 2,0,7 0,4 0,4 0,3,0,3 0,4 939 Storfjord 3,2 3,0 3,6,0,3 0,7,5,9 0,9 940 Kåfjord 3,6 3,8 3,2 0,9 0,9,0,4,,7 94 Skjervøy,5,6,4 0,6 0,6 0,6 0,9 0,7, 942 Nordreisa 3,3 2,4 4,3, 0,8,5,9,3 2,6 943 Kvænangen,5,7,3 0,6 0,5 0,7,0 0,9,0

12 RS TROMS /99 7 EMNE Tabell 6. Registrerte helt arbeidsledige etter kjønn, alder og bostedskommune. Årsgjennomsnitt 997 og 998 samt endring siste år. Troms Ärsgjennomsnitt Endring siste år Alder Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 9 TROMS Harstad 902 Tromsø 9 Kvæfjord 93 Skånland 95 Bjark0Y 97 Ibestad 99 Gratangen 920 Lavangen Bardu 923 Salangen 924 Målselv 925 Sørreisa 926 Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord a 94 Skjervøy Nordreisa Kvænangen a

13 RS TROMS /998EKNE Tabell 7. Registrerte helt arbeidsledige etter alder og bostedskommune. Arsgjennomsnitt 998 og endring siste år. Troms Arsgjennomsnitt 998 Endring siste år Alder. Alder. Kommune I alt I alt TROMS Harstad Tromso Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa l926 Dyrøy TranOY Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen,

14 RS TROMS /99 9 EMME Tabell 8. Registrert helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bostedskommune. Irsgjennomsnitt 997 og 998. Troms Arsgjennomsnitt Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 9 TROMS 3,6 3,9 3,2 2,8 3,0 2, Harstad 4, 4, 4, 2,9 2,8 2,9 902 Tromsø 2,7 3,2 2,0 2,2 2,6,7 9 Kvæfjord 3,3 3,2 3,4 2,4 2,8 2,0 93 Skånland 5,2 5,7 4,7 3,2 3,4 2,8 95 Bjarkøy 3,7 3,9 3,4 2,,9 2,3 97 Ibestad 5,5 5,3 5,8 3,8 3,4 4,3 99 Gratangen 5,3 7,6 2,5 3,2 3,9 2,2 920 Lavangen 4,2 4,9 3,2 3,4 4,3 2,3 922 Bardu 2, 2,3,8,3,5,2 923 Salangen 3,9 4,6 3,0 3,3 4,2 2,3 924 Målselv 2,4 2,3 2,5,9 2,0,7 925 Sørreisa 3, 3,0 3,4 2,7 2,3 3, 926 Dyrøy 4,7 5,7 3,5 4, 4,3 3,8 927 Tranøy 4,9 4,8 5,0 3,5 3,3 3,7 928 Torsken 5,5 4,5 7,0 3,4 3,2 3,7 929 Berg 2,3,6 3,2,6,3 2, 93 Lenvik 3,5 3,3 3,7 3,2 3,0 3,4 933 Balsfjord 4,2 5, 3, 3,3 3,9 2,4 936 Karlsøy 4,0 3,2 5,0 3, 2,6 3,9 938 Lyngen 5,0 5,6 4,3 3,5 3,9 3,0 939 Storfjord 6,3 7,3 5, 5,2 7, 2,9 940 Kåfjord 8,5 9,2 7,5 6,3 7, 5,3 94 Skjervøy 4,6 3,9 5,6 3,7 3,0 4,6 942 Nordreisa 5,7 5,8 5,6 5,0 5,0 5,0 943 Kvænangen 7,4 8,0 6,5 5,5 6,0 4,7

15 RS TROMS /99 0 EMNE Tabell 9. Personer på arbeidsmarkedstiltak, i alt, personrettede ordinere arbeidsmarkedstiltak og attføringstiltak etter alder og bostedskommune. Arsgjennomsnitt 997 og 998 Troms.. Arsgjennomsnitt Endring siste Ar Alder Kommune I alt ordinere attførings I alt ordinere attførings I alt ord. attf. tiltak tiltak tiltak tiltak tiltak tiltak 9 TROMS Harstad 902 Tromsø 9 Kvæfjord 93 Skånland 95 BjarkOY 97 Ibestad 99 Gratangen 920 Lavangen 922 Bardu 923 Salangen 924 Målselv 925 Sørreisa 926 DYrOY 927 Tranøy 928 Torsken 929 Berg 93 Lenvik 933 Balsfjord 936 KarlsOY 938 Lyngen 939 Storfjord 940 Kåfjord 94 Skjervøy 942 Nordreisa 943 Kvænangen SS All 3 3 cl cg 0 3

16 RS TROMS /99 EMNE Tabell 0. Personer på personrettede ordinære arbeidsmarkedstiltak (eksklusive attføring) etter kjønn, alder og bostedskommune. Arsgjennomsnitt 997 og 998 samt endring siste år. Troms 997 Årsgjennomsnitt 998 Endring siste år Alder Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 9 TROMS SS Harstad Tromso Kvæfjord Skånland Bjarkø], Ibestad Gratangen 920 Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa l926 Dyrøy Tram:4Y Torsken Berg Lenvik Balsfjord l93ó Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord SkjervOY Nordreisa Kvænangen a

17 RS TROMS /99 2 EMNE Tabell. Personer på personrettede ordinære arbeidsmarkedstiltak ette alder og bostedskommune. Arsgjennomsnitt 998 og endring siste år.. Arsgjennomsnitt 998 Alder. Endring siste år Alder. Kommune I alt I alt TROMS Harstad Tromsø Kvæfjord 93 Skånland BjarkOY 2 97 Ibestad 4 99 Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa DYrOY TranOY Torsken Berg 3 93 Lenvik s s a s 933 Balsfjord.. 26 s s a 2 l93ó Karlsøy _2 938 Lyngen Storfjord.. 6 s 2 7 a o 940 Kåfjord SkjervOY Nordreisa Kvænangen di 0 `lor

18 RS TROMS /99 3 EMNE Tabell 2. Personer på personrettede ordinære arbeidsmarkedstiltak i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bostedskommune. Arsgjennomsnitt 997 og 998. TROMS Arsgjennomsnitt Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 9 TROMS,2,,3 0,8 0,8 0,9 Ili 90 Harstad,5,3,7 0,9 0,9,0 902 Tromsø 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 9 Kvæfjord,,,2 0,6 0,8 0,4 93 Skånland 2,4 2,5 2,3,6,6,5 95 Bjarkøy 0,3 0,4 0,3 0,9 0,3,6 97 Ibestad 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,3 99 Gratangen 2,4 3,2,4,8 2,0,7 920 Lavangen 2,6 2,7 2,4 2,,9 2,3 922 Bardu,2,,3 0,8 0,8 0,9 923 Salangen 2,5 2,4 2,7,7 2,0,3 924 Målselv 0,7 0,7 0,9 0,5 0,4 0,5 925 Sørreisa,5, 2,,0 0,7,5 926 Dyrøy 2,2,9 2,6,6 0,8 2,5 927 Tranøy,7 0,9 2,6 0,8 0,6, 928 Torsken 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 929 Berg 0,8 0,3,6 0,4 0,4 0,4 93 Lenvik,3,,7 0,8 0,8 0,9 933 Balsfjord,3,3,3 0,9,0 0,7 936 Karlsøy 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0, 938 Lyngen,6,6,6 0,9,0 0,9 939 Storfjord 2,5 2,5 2,6,7 2,0,4 940 Kåfjord 2,5 2,7 2,3,7,7,7 94 Skjervøy,0,0,0,0 0,9,0 942 Nordreisa 2,5 2,0 3,,8,3 2,5 943 Kvænangen,7,8,5,0,0 0,9

19 RS Troms /99 Emne 2 Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt for året 998 Statistisk sentralbyrås skatteregnskapsstatistikk bygger på det månedlige skatteregnskapet over innbetalte og fordelte skatter, som føres av alle kommunekassererne i landet. Innkrevingen er felles for kommunale, fylkeskommunale og statlige skatter, derav navnet 'fellesinnkrevinger'. Avgiftene til folketrygden (medlems og arbeidsgiveravgift) er også en del av fellesinnkrevingen, unntatt såkalt beregnet arbeidsgiveravgift for statsansatte. Det er særskilte ordninger for innkreving av oljeskatter. SSB får oppgavene fra Skattedirektoratet. Innbetalt skatt fra skatteytere og arbeidsgivere blir, etter fradrag for marginalavsetninger, fordelt på ulike skattekreditorer ved bruk av beregnede fordelingstall. Korrigeringer som følge av endrede nøkler for fordeling mellom skattekreditorene er bare delvis innarbeidet i den løpende statistikken, særlig gjelder dette korreksjonene som foretas på skattefogdnivå.. Denne feilkilden medfører at det vil kunne forekomme avvik mellom oppgavene fra statistikken og opplysningene hos kommunekassererne/skattefogdene. Tabellene gir tall for skatteinngangen i 998, og for desember måned. Videre blir det vist endringstall i forhold til samme periode alet før. Tall for hele landet blir gitt i Ukens Statistikk.

20 RS Troms /99 Emne 2 Tabell. Innbetalt og fordelt skatt, januar desember 998 M. Kr. Nr, Kommune Rest: Endring i prosent i Olje forhold til samme skatt, periode året for Ordinær Medlems Arbeids Ordinær inn Skatte skatt avgift giver skatt tekts Skatte Ordinær Ordinær inngang til til avgift til skatt inngang skatt skatt i alt primær folke til fylkes stat, i alt til til kom trygden folke kom felles primær fylkesmunen trygden munen skatt kom kommv. munen munen 9 Troms 6 223,7 524,7 i 45,2 539,3 834,2 90,4 8,9,2 4, Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen 2 996,3 994,4 07,8 00,3 8,3 58,4 35,9 3,4 65,5 76,7 268,5 7,5 39,3 53,4 37,2 4,8 44, 8,5 69,5 73,4 48,7 54,0 70,7 4,5 34,6 240,3 670,0 26,3 25,9 5,0 5,3 9,0 8,0 50,4 9,3 76,5 29,3 0,3 3,4 8,9 9,9 0,7 47, 22, 24,5 8,8 9,9 22,4 37,3 3,3 29, 620,5 26,7 25,4 4,0 3,5 9, 7,9 37,3 9,3 68,3 29,3 9,9 4, 9,3 0,0 95,2 46, 22,2 24,8 4,3 7,7 22,9 37,8 0,5 92,7 34,0 0,5 6,,5 4,2 3, 2,3 8,6 6,0 6,6 6,7 2,6 4,2 3,7 4,2 37,8,2, 0,5 0,3 0,3 0,6 0,3 0,2 33,3 380,4 4,5 4,2 2,6 8, 4,9 4,3 24,5 0,5 4,3 6,2 5,5 7,2 4,9 5,9 54,6 25,4,3 2, 8,2 8,9,4 8,0 5,8 3,0 009,5 29,8 28,7 5,2 7,3 9,7 6,8 44,7 2,6 85,8 36, ,6 0.4,9 24,8 5,7 2,9,5 7, 7,2 3,4 2,0 4,8 9,2,8 7, 6,7 4,7,8 5,3 8, 7,0, 2,7 7, 4,4 5,7,5,6 5,8 3,3 0,3 2,8,3 8,4 0,,6 6,,9 2,6 0,4 0,2 2, 7, 3,5 0,5 7,4 4, 2,,6 2,3 0,9 3,5,3 2, 6,5 2,2 3,4 4,0 0,2,6 2,9 2, 0,4 0,5,5 2,8 0,7 3, 3,6,4 2,4 3,8 0,9 0,4,2, 4,6 5,3 0,,0 53,5 57,3 79,0 98, 6,5 67,0 99,6 Tabell 2. Innbetalt og fordelt skatt, desember 998 Mill. Kr. Rest: Ordinær Medlems Arbeids Ordinær Oljeskatt, inn Skatte skatt avgift giver skatt tektsinngang til til avgift til skatt i alt primærkomfolketrygden til folkefylkeskomstat, fellesmunen trygden munen skatt Nr. Kommune 7v. 9 Troms 96,0 29,5 23,7,9 6, 24,7 90 Harstad 4,3 4,0 3,5 0,5 2,3 4,2 902 Tromsø 46,2 3,6 0,8 0,6 8,3 2,9 9 Kvæfjord 0,8 0,2 0,2 0, 0,3 93 Skånland 2,2 0,6 0,6 0, 0,3 0,6 95 Bjarkøy 0,3 0, 0, 0, 97 Ibestad, 0,3 0,2 0,2 0,4 99 Gratangen 0,7 0,2 0,2 0, 0,2 920 Lavangen 0,6 0,2 0,2 0, 0,2 922 Bardu,8 0,6 0,4 0,3 0,5 923 Salangen 0, 0, 0, 924 Målselv 3,4,0 0,8 0,2 0,5 0,9 925 Sørreisa,8 0,5 0,5 0,3 0,5 926 Dyrøy 0,5 0, 0, 0, 0, 927 Tranøy, 0,3 0,3 0, 0, 0,3 928 Torsken 0,7 0,2 0,2 0, 0,2 929 Berg 0,8 0,2 0,2 0, 0,2 93 Lenvik 7,7 2,0,7 0,4, 2,5 933 Balsfjord 3,3, 0,8 0,6 0,7 936 KarsOY,7 0,6 0,6 0,2 0,3 938 Lyngen,4 0,5 0,5 0,2 0,2 939 Storfjord,3 0,5 0,5 0,2 0,2 940 Kåfjord 0,8 0,3 0,3 0, 0, 94 Skjervøy,0 0,5 0,4 0,2 942 Nordreisa,6 0,7 0,6 0,3 0, 943 Kvænangen 0,8,3 0,3 0,4,

21 RS Troms /99 Emne 2 Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt januar november 998 Statistisk sentralbyrås skatteregnskapsstatistikk bygger på det månedlige skatteregnskapet over innbetalte og fordelte skatter, som føres av alle kommunekassererne i landet. Innkrevingen er felles for kommunale, fylkeskommunale og statlige skatter, derav navnet Tellesinnkrevinger'. Avgiftene til folketrygden (medlems og arbeidsgiveravgift) er også en del av fellesinnkrevingen, unntatt såkalt beregnet arbeidsgiveravgift for statsansatte. Det er særskilte ordninger for innkreving av oljeskatter. SSB får oppgavene fra Skattedirektoratet. Innbetalt skatt fra skatteytere og arbeidsgivere blir, etter fradrag for marginalavsetninger, fordelt ph ulike skattekreditorer ved bruk av beregnede fordelingstall. Korrigeringer som følge av endrede nøkler for fordeling mellom skattekreditorene er bare delvis innarbeidet i den løpende statistikken, særlig gjelder dette korreksjonene som foretas på skattefogdnivå. Denne feilkilden medfører at det vil kunne forekomme avvik mellom oppgavene fra statistikken og opplysningene hos kommunekassererne/skattefogdene. Tabellene gir tall for skatteinngangen januar november, og for november måned. Videre blir det vist endringstall i forhold til samme periode året før. Tall for hele landet blir gitt i Ukens Statistikk.

22 RS Troms /99 Emne 2 Tabell. Innbetalt og fordelt skatt, januar november 998 Mill. Kr. Nr. Kommune Rest, Endring i prosent i Olje forhold til samme skatt, periode året før Ordinær Medlems Arbeids Ordinær inn Skatte skatt avgift giver skatt tekts Skatte Ordinær Ordinær inngang til til avgift til skatt inngang skatt skatt i alt primær folke til fylkes stat, i alt til til kom trygden folke kom felles primær fylkesmunen trygden munen skatt kom kommv. munen munen 9 Troms Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen _ , _ _ Tabell 2. Innbetalt og fordelt skatt, november 998 M. Kr. Nr. Kommune Rest, Olieskatt, ordinær Medlems Arbeids Ordinær inn Skatte skatt avgift giver skatt tekts Inngang til til avgift til skatt.: al'l primær folke til fylkes stat, kom trygden folke kom fellesm.,.:nen trygden runen skatt mv. 9 Troms 2EF Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad C Gratangen Lavangen E Bardu 34.= Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord _ Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen

23 Publikasjonsoversikt Publikasjoner utsendt i desember 998 Publikasjonene er til salgs i bokhandlene, Statistisk sentralbyrå og Akademika, Meillergt. 7, Postboks 834 Dep., N0033 Oslo. Telefon , telefaks Uke/månedspublikasjoner og Reprints bestilles fra Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå har også en webbasert informasjonstjeneste på Intern ett hvor ny statistikk presenteres. Webadressen er il A Statistisk sentralbyrå Salg og abonnementservice Postboks 260 N220 Kongsvinger Telefon: Telefaks: Norges offisielle statistikk NOS Dødsårsaker 995 (NOS C 490). Publikasjonen inneholder detaljert statistikk over dødsårsaker i 995. I tillegg inneholder publikasjonen tidsserier for dødelighet omkring fødselen og i første leveår, samt for hjerte og karsykdommer, ondartede svulster og voldsomme dødsfall. Sidetall 226, 40 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN X Regionalstatistikk (RS 0/98 NOS C 436 C 453). Fra januar 994 kom Regionalstatistikk ut i serien Norges offisielle statistikk (NOS) med 0 nummer pr. år og med ett hefte pr. fylke (i alt 80 hefter). Heftene inneholder statistikk på kommunenivå fra de fleste emneområder. Mange av tabellene er supplert med kommentarer, og noen er illustrert med grafikk eller kart. Pris 590 kr pr. fylke pr. år (inkl. mva.) Sidetall varierende Rapporter RAPP Endringer i fordelingen av husholdningsinntekt /Jon Epland (RAPP 98/7). Denne rapporten beskriver endringer i den personlige inntektsfordelingen for hele befolkningen og innen ulike hovedtyper av husholdninger for tiårsperioden 986 til 996. I tillegg presenterer rapporten endringer i husholdningenes inntektsstruktur og utviklingen i tallet på personer med inntekter under ulike lavinntektsgrenser. Rapporten er utført på oppdrag av Arbeids og administrasjonsdepartementet. Sidetall 65, 5 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN Imperfeksjoner i kapitalmarkedet. Påvirker egenkapitalandelen industriinvesteringene i Norge?/Håvard Hungnes (RAPP 98/24). Både teoretiske arbeider og empiriske undersøkelser tyder på at det kan være en sammenheng mellom finansielle kjennetegn ved bedrifter og deres investeringer. I denne rapporten testes det om anslagene for industriinvesteringer kan forbedres ved å benytte egenkapitalandel som ekstra forklaringsvariabel. Vi ser på investeringene i to forskjellige realkapi taltyper i fire forskjellige industrisektorer. Sidetall 37, 00 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN Levekår i landbruket. En studie av landbruksbefolkningens levekår/torkil Lowe (RAPP 98/25). Denne delrapporten fra prosjektet Levekår og inntektsdannelse i landbruket presenterer analyser av Levekårsundersøkelsen blant landbruksbefolkningen 995, som omfatter om lag personer med tilknytning til 400 gårdsbruk over hele landet. Rapporten omhandler «alle» levekårsområder unntatt inntekt og økonomi, som vil bli behandlet i en kommende delrapport. For de fleste levekårskomponenter er det gjort aldersstandardiserte sammenligninger mellom landbruksbefolkningen og hele befolkningen representert gjennom den generelle levekårsundersøkelsen fra samme år (Levekårsundersøkelsen 995). Sidetall 8, 220 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN Utslipp til luft fra utenlandske skip i norske farvann 996 og 997/Ketil Flugsrud og Gisle Haakonsen (RAPP 98/22). Rapporten inneholder beregninger for utenlandskregistrerte skip i innen og utenriks sjøfart. Beregningene er gjort ut fra Forsvarets COSSregister (Coastal Operations and Surveillance System) som inneholder registreringer av skipsbevegelser til utenlandske ikkemilitære skip i norske farvann. Forsvarets tele og datatjeneste v/per Ivar Bergo har gitt SSB tilgang til COSSregisteret. Sidetall 37, 00 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN Aktuell statistikk og tidsskrifter AST Aktuell lastebilstatistikk (AL 3/98). Serien Aktuell lastebilstatistikk inneholder statistikk på ulike emneområder innenfor lastebilstatistikk, blant annet Kostnadsindekser for lastebiltransport. Sidetall 20, Pris 600 kr pr. år (inkl. mva.) ISSN Aktuelle befolkningstall (AB 8/98). I senen Aktuelle befolkningstall publiseres ny statis

24 tikk om sammensetningen av befolkningen og statsborgerskapsendringer, og tall for fødte, døde, flyttinger, inngåtte ekteskap, registrerte partnerskap og oppløste ekteskap. Serien gir tall for landet, landsdeler og fylker, men ikke for kommuner. Kommunetall publiseres i serien NOS Regionalstatistikk. Nr. 8/98 inneholder Folkemengd. januar 998 og endringar i 997. Endelege tal for kommunar. Sidetall 2, 50 kr (inkl. mva.) ISSN Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall (BK 0/98). Serien inneholder kvartalsvise publikasjoner med balanse, resultatregnskap og nøkkeltall for banker, finansieringsforetak og forsikringsselskaper. Videre gis det kvartalsvise hefter med emisjoner av sertifikater og obligasjoner samt effektive renter på utvalgte verdipapirer, og statistikk over åpnede konkurser. Serien inneholder også annen aktuell kredittmarkedsstatistikk, bl.a. regnskapsstatistikk for Folketrygdfondet, pensjonskasser og fond og verdipapirfond m.m. Det gis også årlig statistikk over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet og finansielle sektorbalanser. Sidetall 33, 45 kr (inkl. mva.) ISSN Byggjearealstatistikk (BYGE 3/98). Den kvartalsvise byggjearealstatistikken gjev opplysningar om godkjende, igangsette og fullførte bygg, om godkjende, ikkje igangsette bygg og om bygg under arbeid ved utgangen av kvartalet. Dei første 6 tabellane er oversiktstabellar med tilbakegåande tal for heile landet. Resten av tabellane gjev meir detaljerte opplysningar frå siste kvartal, på fylkes og kommunenivå. Sidetall 47, 80 kr (inkl. mva.) ISSN Bygginfo (BYG 2/98). Tidsskriftet inneholder aktuell statistikk for bygge og anleggsvirksomhet: byggeareal, ordrer, lønn, byggekostnader, prisindekser, nasjonalregnskapstall, sysselsetting og arbeidshaftundersøkelser. Sidetall 23, 45 kr (inkl. mva.) ISSN Economic Survey (ES 4/98). Economic Survey er en engelsk kortutgave av økonomiske analyser. Den utgis 4 ganger pr. år. Nr. 4/98 inneholder økonomiske trender for Norsk og internasjonal økonomi i tillegg til bl.a. artikkelen: The Kyoto Protocol, the price of CO 2 permits and consequences for the Norwegian petroleum sector. Sidetall 63, ISBN ISSN Månedsstatistikk over utenrikshandelen (MU /98). Heftene gir foreløpige månedstall for innførsel og utførsel av varer og et årlig hefte med endelige årstall i april/mai. Mer omfattende årsstatistikk basert på endelige tall utgis noe senere i NOS Utenrikshandel. Den og heftene har også landsfordeling etter varenummer. De fleste tabellene i månedsheftene bygger på FNs Standard International Trade Classification (SITC Rev. 3). Tabellene 0, og 4 bygger på nomenklaturen HS (Det harmoniserte system). Teksten til varenumrene fins i NOS Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen eller i tolltariffen. Heftene har også verdi, pris og volumindekser. Sidetall 00, 50 kr (inkl. mva.) ISSN Samfunnsspeilet (SSP 6/98). Samfunnsspeilet inneholder artikler om levekår og livsstil, og resultater fra aktuell forskning på disse omradene. Nr. 6/98 inneholder artiklene: Kultur i storbyen og på småsteder: Opera og ballet mot revyer, Kulturbruken på 990tallet: Mer krim, komedier og konserter, Navnebruk i Oslo: Johnny fra Stovner?, Arv og gaver: De som har skal få, Holdninger til innvandrere og innvandring: økende toleranse i gode tider?, Utenlandsadopterte barn sjelden i barnevernet, De fleste nordmenn vil ha selvstendige, ikke lydige barn. Sidetall 48, 50 kr ISBN ISSN Ukens statistikk (UKE 49/98, 50/98, 552/98). I Ukens statistikk presenteres aktuell statistikk og andre nyheter fra Statistisk sentralbyrå. Heftene inneholder artikler fra hele spekteret av norsk samfunnsliv. Hvert hefte har tabellvedlegg med ny statistikk og nøkkeltall økonomiske indikatorer for Norge. Oversikt over nye publikasjoner og statistikk som ventes å komme er med i hvert nummer. Fra nr kommer Konjunkturindikatorer for Norge som vedlegg til Ukens statistikk en gang pr. måned. Sidetall varierende, 30 kr (inkl. mva.) ISSN økonomiske analyser (OA 9/98). Okonomiske analyser utgis av Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og utkommer med ni nummer i året. Economic Survey, som kommer fire ganger i året, inneholder utdrag fra (nonomiske analyser. Nr. 9/98 inneholder bl.a. Konjunkturtendensene for Norge og artiklene: Utviklingen i skjermingsstøtten til norske næringer på 990tallet av Taran Fæhn, JørnArne Jørgensen og Turid Åvitsland, og Den store gjettekonkurransen. Treffsikkerheten i makroøkonomiske prognoser av Geir H. Bjønnes, Arne Jon Isachsen og Svein Oskar Stoknes. Sidetall 05, 75 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN Diverse Statistisk sett utforsk Norge på egen hånd: Statistisk sett distribueres av Gyldendal Undervisning og enbrukerversjonen kan kjøpes i alle bokhandler, enbrukerversjonen koster 495 kr (inkl. mva.) ISBN

25 Mars Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk 2/99 roms T iffir Innhold Emne 02.0 Folketallet i kommunene,. januar 999 Emne 0.04 Elgjakta, 998 Emne 0.05 Lakse og sjøaurefisket, 998 Vedlegg Publikasjoner utsendt i januar 999 ISSN Oslo Postboks 83 Dep ' 0033 Oslo Tlf.: Kongsvinger Postboks Kongsvinger Tlf.:

26 RS TROMS 2/99 EMNE: 02.0 Folketallet i kommunene. ianuar 999 Statistisk sentralbyrå har på grunnlag av reviderte folketall. oktober 998 og foreløpige oppgaver over fødsler, dødsfall og flyttinger i månedene oktoberdesember, laget en oversikt over folkemengden i de enkelte kommunene. januar 999. En samlet oversikt over folkemengden i de enkelte fylkene pr.. oktober 998 og. januar 999 og endringene i fjerde kvartal, er publisert i Ukens statistikk nr. 8, 999, og tall for både fylker og kommuner er også tilgjengelig på Internet fra punktet Ny statistikk på vår hjemmeside: Tabell. Folkemengde. januar 999 og endringene i 4. kvartal 998. Kommune. Troms Endringer i 4. kvartal 998 Folke Innflyttinger Utflyttinger Folke Nr. Kommune mengde Fodsels Av dette Av dette Netto Folke mengde..0. Fødte Døde over fra til inn til ) skudd I alt ut I alt ut flyt vekst 999 landet landet ting 9 Troms Harstad Tromso Kvæfjord Skånland Bjarkely lbestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy : Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Gaivuotna KAfjord Skjervoy Nordreisa Kvænangen ) Tallene er korrigert for endringer i 3. kvartal som ikke var kommet med ved forrige framregning. Tabell 2. Folkemengde. januar 999 OQ endringene i 998. Kommune. Troms Folke Endringer i 998 mengde Innflyttinger Utflvttinger Folke Nr. Kommune.. Fødsels Av dette Av dette Netto Folke mengde 998 Fødte Døde over fra til inn til.. 9 Troms (Endelige skudd I alt ut I alt ut flyt vekst 999 tall) landet landet ting 0 Harstad Tromso Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Gaivuotna Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen

27 Folketallet i fylkene. januar 999 Statistisk sentralbyrå har på grunnlag av reviderte folketall. oktober 998 og foreløpige oppgaver over fødsler, dødsfall og flyttinger i månedene oktoberdesember, laget en oversikt over folkemengden i de enkelte fylkene. januar 999. Tall for både fylker og kommuner er også tilgjengelig på Internait, fra punktet Ny statistikk på vår hjemmeside: Tabell. Folkemengde. januar 999 og endringene i 4. kvartal 998. Fylke Endringer i 4. kvartal 998 Folkemengde Innflyttinger Ufflyttinger Nr. Fylke Fødsels ) Fødte Døde over skudd Av dette fra I alt utlandet Av dette til I alt utlandet Nettoinnflytting Folketilvekst Folkemengde Hele landet Osffold Akershus Oslo ) Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark )Tallene er korrigert for endringer i 3. kvartal som ikke var kommet med ved forrige framregning. 2) Medregnet utregistrering av 480 personer som har forlatt landet før 998 uten A melde ifra. Tabell 2. Folkemengde. januar 999 og endringene i 998. Fylke Folke Endringer i 998 Nr. Fylke mengde.. Fødsels Innflyttinger Av dette 998 (Endelige tall) Fødte Døde over skudd fra I alt utlandet Utflyttinger Av dette til I alt utlandet Nettoinnflytting Folketilvekst Folkemengde Hele landet Østfold Akershus Oslo ) ) Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark ) Endelig folketall er vesentlig lavere enn det foreløpige pr...998, der det ikke ble tatt hensyn til utregistrering av vel 800 personer som hadde forlatt landet før 997 uten å melde ifra. 2) Medregnet utregistrering av 80 personer som har forlatt landet før 998 uten å melde ifra.

28 Tabell 3. Folkemen den. "anuar 998 o 999. Kommune Nr. Kommune (Endelige (Foreløpigetall) Nr. Kommune tall)..998 (Endelige tall)..999 (Forelopigetall) Hele landet østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Romskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Akershus Vestby Ski As Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker AurskogHeland Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Oslo Hedmark Kongsvinger Hamar Ringsaker Loten Stange NordOdal SørOdal Eidskog Grue Asnes Våler Elverum Trysil Amot StorElvdal Rendalen Engerdal Tolga Tynset Alvdal Folldal Os Oppland Lillehammer Gjøvik Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå NordFron Oppland (forts.) 7 Sel So rfron Ringebu Oyer Gausdal Ostre Toten Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran Søndre Land Nordre Land SørAurdal Etnedal NordAurdal Vestre Slidre øystre Slidre Vang Buskerud Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal A Hol Sigdal Krødsherad Modum Ovre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Vestfold Borre Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Våle Ramnes Andebu Stokke Notteroy Tjørne Lardal Telemark Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Be Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

Regionalstatistikk 1 /99. ånd. Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak, 4. kvartal 1998 og årsgjennomsnitt 1998

Regionalstatistikk 1 /99. ånd. Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak, 4. kvartal 1998 og årsgjennomsnitt 1998 Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk 1 /99 ånd tomhold inne 03.04 Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak, 4.

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Regionalstatistikk 1 /9 9. ~Trøndelag. =ne 03.04 Økonomisk sosialhjelp, 1997. lom

Regionalstatistikk 1 /9 9. ~Trøndelag. =ne 03.04 Økonomisk sosialhjelp, 1997. lom Januar/februar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk 1 /9 9 ~Trøndelag lom =ne 03.04 Økonomisk sosialhjelp, 1997 lame 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

øndelag Regionalstatistikk 1/99 Vedlegg Publikasjoner utsendt i desember 1998 ISSN 0804-3302 Postboks 8131 Dep.0033 Oslo Tlf.

øndelag Regionalstatistikk 1/99 Vedlegg Publikasjoner utsendt i desember 1998 ISSN 0804-3302 Postboks 8131 Dep.0033 Oslo Tlf. Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 øndelag minio ld m "'Mine 03.04 sosialhjelp, 1997 mur Emne 06.03 mow Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. låsland. =hald. Emne 03.04 onomisk sosialhjelp. ISSN 0804-2861 Oslo Postboks 8131 Dep. 0033 Oslo Tlf.

Regionalstatistikk 1/99. låsland. =hald. Emne 03.04 onomisk sosialhjelp. ISSN 0804-2861 Oslo Postboks 8131 Dep. 0033 Oslo Tlf. Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 låsland =hald Emne 03.04 onomisk sosialhjelp 'Emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak, 4. kvartal

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2014

Folketallsutviklingen i Troms i 2014 April 2015 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2014 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Folketallsutviklingen i 3. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk inn- og utflytting i 3. kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2013

Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Mars 2014 Folketallsutviklingen i Troms i 2013 Folketallsutviklingen i 2013 og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i 2013 Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

SSBs befolkningsframskrivinger

SSBs befolkningsframskrivinger 1 SSBs befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1 Høy fruktbarhet Høy levealder Middels

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2017 Mai Folketallsutviklingen i Troms Første kvartal hadde Troms fylke høyest prosentvis befolkningsvekst sett i forhold til folketallet. Pr 31.03. var det 166 251 innbyggere i Troms. Det har vært en økning

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2015

Folketallsutviklingen i Troms i 2015 Februar 2016 Folketallsutviklingen i Troms i Folketallsutviklingen i og endringer i løpet av året Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016

Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal 2016 Mai Folketallsutviklingen i Troms 1. kvartal Folketallsutviklingen i 1. kvartal Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk innflytting/utflytting i første kvartal Kvartalsvis befolkningsutvikling

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms i 2016

Folketallsutviklingen i Troms i 2016 Mars 2017 Folketallsutviklingen i Troms i Det var utgangen av 165 632 innbyggere i Troms, dette var en økning på 1 302 innbyggere fra 2015, eller 0,79 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017

Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal 2017 November Folketallsutviklingen i Troms 3. kvartal Pr. 1. oktober var det 166 322 innbyggere i Troms. Det har vært en økning på 101 innbyggere i 3. kvartal, eller 0,06 %. Dette er under landsgjennomsnittet

Detaljer

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på

Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Minoritetshelse: Helsepolitiske utfordringer som tillitsvalgte må bryne seg på Diabetesforbundet 2011 Oslo 14.10.11 Manuela Ramin-Osmundsen - Leder Likeverd og Mangfold - Ahus - Leder SOHEMI, Helsedirektoratets

Detaljer

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM)

Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) Befolkningsutvikling i 2026 ifølge hovedalternativet (MMMM) MMMM i 2026 Hedmark (%) Oppland (%) Elverum 11,2 Lunner 10,1 Hamar 8,0 Gjøvik 9,1 Stange 7,9 Lillehammer 9,0 Sør-Odal 7,7 Gran 7,9 Tynset 6,7

Detaljer

bosetting av nye kommuneinnbyggere

bosetting av nye kommuneinnbyggere Velkommen inn- bosetting av nye kommuneinnbyggere 12.30 - Samarbeid kommune-imdi om bosetting av flyktninger v/ Eva Khan, regiondirektør og Anastasia Pettersen, seniorrådgiver, IMDi Indre Øst 13.00 - Livet

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger

Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger 1 Statistisk sentralbyrås befolkningsframskrivinger Hvordan blir de utarbeidet? Hva forteller de? Hvor treffsikre er de? Marianne Tønnessen, Statistisk sentralbyrå mto@ssb.no 1 Slik framskriver SSB befolkningen

Detaljer

Østfold. Regionalstatistikk 1/99. Ølne 03.04

Østfold. Regionalstatistikk 1/99. Ølne 03.04 Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 Østfold Innhold Ølne 03.04 Økonomisk sosialhjelp, 1997 rinne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF Vedlegg Opptaksområde per 2009 Befolkningssammensetning etter HF/Sykehus sine opptaksområder Alle innvandrere i Norge; per 1.01.08-9,7% av befolkningen dvs 460 000 personer, hvorav 324 378 i HSØ 25, %

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. Buskerud. e onomisk sosialhjelp, Januar/februarNorges offisielle statistikk. mne 06.

Regionalstatistikk 1/99. Buskerud. e onomisk sosialhjelp, Januar/februarNorges offisielle statistikk. mne 06. Januar/februarNorges offisielle statistikk Regionalstatistikk /99 Buskerud e e 03.04 onomisk sosialhjelp, 997 mne 06.03 Innhold Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak, 4. kvartal

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Troms Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Troms 2015-2016...

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Vestfold og Telemark, Skien 13. desember 2017 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids og velferdsdirektoratet Endringer i regelverket Engangsretten Varighet av program og re-inntak Permisjonsreglene

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye

Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst. Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Statsbudsjettet 2017, grunnlag for fortsatt vekst Kommentarer fra KS 19. oktober Rune Bye Bedriftene mer positive, men venter fortsatt bare svak vekst Indikator på 0,5 samsvarer statistisk med en BNP-vekst

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2015 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal -prosent 6,8 7,3 6,5 7,0 6,5-8,1 1901 Harstad 6,7 7,3 6,7 1902 Tromsø 6,4 6,9 6,3 6,7 6,2-7,3 1903 Harstad 6,8 6,8-0,4

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Buskerud Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Buskerud 2015-2016...

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Næringsanalyse Hallingdal

Næringsanalyse Hallingdal Næringsanalyse Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2008 Fylkesanalyser: Østfold Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Nord-Trøndelag

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

1/99. Regionalstatistikk. Finnmark

1/99. Regionalstatistikk. Finnmark Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 Finnmark 4unikold e 03.04 Økonomisk sosialhjelp, 1997 kne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak, s4.

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Østfold Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Østfold 2015-2016...

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis. Bosted. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Basis. Bosted. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Basis Bosted Besøk Gunstig struktur Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 4 593 4 636 4 490 4 393 4 169 3 976 3 984

Detaljer

Fordelingsmodell for basisrammen

Fordelingsmodell for basisrammen Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt 77 64 20 45 24.09.2013 2013/4293-2 331.2 Deres dato Deres ref. Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Unntatt etter

Detaljer

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas Foto Anders Hals Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog Dag Skjølaas Innhold Formålet med rapporten... 3 Statens vegvesens klassifiseringssystem for offentlige veger...

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Hedmark Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Hedmark 2015-2016...

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 27.05.2014 Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet forskrifter

Detaljer

Utviklingen i Drammen

Utviklingen i Drammen Utviklingen i Drammen Knut Vareide Drammen 7. juni 2016 Hvordan er veksten i Drammen? Hvor høy vekst burde det være? Er Drammen en attraktiv kommune? Hva bør Drammens vekstambisjoner være? 01.07.2016 2

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk Bosted. Regional Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 89 961 89 397 88 773 88 343 86 602

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

Vedlegg til 2015/2150-1 Adresseliste

Vedlegg til 2015/2150-1 Adresseliste Kommunene: Drammen kommune Flesberg kommune Flå kommune Gol kommune Hemsedal kommune Hol kommune Hole kommune Hurum kommune Kongsberg kommune Krødsherad kommune Lier kommune Modum kommune Nedre Eiker kommune

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Akershus Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Akershus 2015-2016...

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Befolkningsvekst rundt Oslo

Befolkningsvekst rundt Oslo Befolkningsvekst rundt Oslo Over halvparten av landets befolkningsvekst det siste tiåret har kommet innenfor ti mil fra Oslo. Regionen har både innvandringsoverskudd, nettoinnflytting fra resten av landet

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Oktober 2014 Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Juni 2014 Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til Fylkesmannen

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Besøk. Bosted. Regional Gunstig struktur. Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Besøk. Bosted. Regional Gunstig struktur. Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Regional Gunstig struktur Basis Lav attraktivitet 2009-2014 234 246 229 233 220 224 240 243 224 224 228 251 256 241 269 742 680 667 647 667 636 689

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2014 for Trondheimsregionen

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet August 2014 Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 77 310 2,8 3 852 5 Østfold 4 872 3,4-357 -7 Akershus 7 585 2,4 147 2 Oslo 12 648 3,5-15 0 Hedmark 2 370

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Troms. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet November 2014 Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Bosted Basis. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Bosted Basis. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Basis Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Offentlig Privat 1 118 1 142 1 090 1 080

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet September 2014 Skatteinngangen pr. august 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2017 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2015

Skatteinngangen pr. mars 2015 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. mars 2015 for landets kommuner sett under ett er på 39,799 mrd. kr. Dette er 3,3 % mer enn pr. mars 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Bosted Basis. Besøk Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Bosted Basis Gunstig struktur Besøk Lav attraktivitet 2009-2014 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Offentlig Privat 24 732 24 346

Detaljer