1/99. Regionalstatistikk. 'jaa nss. stboks 8131 Dep 0033 Oslo -If.: )stboks 1260 '01 Kongsvinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1/99. Regionalstatistikk. 'jaa nss. stboks 8131 Dep 0033 Oslo -If.: 22 86 45 00. )stboks 1260 '01 Kongsvinger 62 88 50 00."

Transkript

1 Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk /99 'jaa nss I nekold 2C<ie enomisk sosialhjelp, 997.^ menne Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak, 4. kvartal 998 og årsgjennomsnitt 998 Emne 2 Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt, januarnovember 998 Emne 2 Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt, 998 Vedlegg Publikasjoner utsendt i desember 998 SN 'slo stboks 83 Dep 0033 Oslo If.: engsvinger )stboks 260 '0 Kongsvinger

2 RS Troms /99 Emne økonomisk sosialhjelp 997 I 997 har alle kommuner unntatt SørVaranger levert oppgaver over mottakere av Økonomisk sosialhjelp. For SørVaranger er det benyttet tall fra året før. Tabell fordeler sosialhjelpstilfellene etter seks ulike familietyper: Enslige menn og kvinner uten barn under 8 år; enslige menn og kvinner med barn under 8 år; og par med og uten barn under 8 år (i par inngår både ektepar og samboerpar). StOnadstilfeller pr. 000 innbyggere er regnet i forhold til folketallet ved utgangen av kalenderåret. Tabell 2 oppgir verdien av brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp både totalt og fordelt på bidrag og lån. Beregningen av gjennomsnittlig stønadsbeløp pr. år er gjort med utgangspunkt i klienter hvor stønadsbeløpet er oppgitt. I enkelte tilfeller er det registrert sosialhjelpsmottakere i statistikken uten at stønadsbeløpet er oppgitt. Det er derfor ikke alltid at antall stønadstilfeller i tabell I dividert på totalt utbetalt stønad i tabell 2, gir det gjennomsnittlige stønadsbeløpet som er oppgitt for kommunen. Tabell 3 gir en fylkesvis oversikt over antall årsverk i sosialtjenesten ved utgangen av 997. Hele landet Troms Stonadstilfeller pr. 000 innbyggere Hele landet Troms Gjennomsnittlig stønadsbeløp Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Gaivuotna Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Harstad E3 IIMMINIM== MEMIMMMIR Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen ===. Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy == Tranøy Torsken Witgr...4i&APOON>: == Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen == Storfjord Gaivuotna Kåfjord Skjervøy ===/9 Nordreisa Kvænangen

3 RS Troms /99 Emne Tabell. Stønadstilfeller etter familietype. Kommune. 997 Kommune _ Enslicrmann...,,_ Enslig kvinne Par Stønads Uten Med Uten Med Uten Med tilfeller barn barn barnbarnbarn barn pr. 000 under under under under under under Uopp inn I alt 8 år 8 år 8 år 8 år 8 år 8 år gitt byggere Troms Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu , 923 Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Gaivuotna Kåfjord SkjervOY Nordreisa Kvænansen

4 RS Troms /99 Emne Tabell 2. Verdien av brutto utbetalt økonomisk sosialhjelp. Gjennomsnittlig stonadsbelop og stønadstid. Kommune 997 Stønad Gjennom Gjennom Utbetalt som snittlig snittlig stønads ant. mndr. I alt Bidrag Lån beløp med stønad Troms ,6 e 90 Harstad ,5 902 Tromsø ,4 9 Kvæfjord ,9 93 Skånland ,3 95 Bjarkøy ,5 97 Ibestad ,4 99 Gratangen ,5 920 Lavangen ,5 922 Bardu , 923 Salangen ,7 924 Målselv ,2 925 Sørreisa ,7 926 Dyrøy ,6 927 Tranøy ,3 928 Torsken ,2 929 Berg ,7 93 Lenvik ,2 933 Balsfjord ,5 936 Karlsøy ,3 938 Lyngen , 939 Storfjord ,4 940 Gaivuotna Kåfjord ,0 94 Skjervøy ,3 942 Nordreisa ,0 943 Kvænangen ,9

5 RS Troms /99 Emne Tabell 3. Årsverk/hele stillinger i sosialtjenesten pr Besatte stillinger etter utdanning Besatte stil Herav Annen Ube linger Stil enga Sosio Barne høg Kontor/ Annen satte pr. 000 Kommune linger sje I alt nom verns skole/ merkan utd./ stil inni alt ments utd. pedagog univer til ufag linger byggere stil utd. sitets utd. lært 8 år linger utd. og over Hele landet 4 378, 22, ,3 772,9 66,2 76,6 82,3 377,3 7,8,3 Troms i alt 27,2 0,5 2,3 63,7 5,3 4,5 3,4 6,5 5,9, Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænauen 6,0 34,0 3,0 3,5 LO 2,5 2,0 3,0 7,5 4,0 2,8 3,3,5 2,3 3,3 2,4 0,0 3,0 2,5 4, ,5 4,0.8 _ 0,5 5,0 3,0 3,0 3,5,0 2,5 2,0 3,0 7,5 3,0 2,7 3,3,5 2,3 3,0 2,4 0,0 3,0 2,5 4,0 3,5 3,5 2,5 4.0,8 9,0 24,0,0,5 0,5 0,8,0,0 2,0,9,3,5,0 0,8,0 4,0 2,0 0,5,0,0 2,0 2,0 2,0,0 0,5,0,0 0,3,0 0,5,0 2,0,0,0 0,7,0,0,0 0,5 0,3 0,5 0,5,0,0,5,0 0,5 4,0 6,0,5,0,0 0,5,0 2,0 0,5,5,0 0,3 0,4 5,0 0,5,0,0,0 0,5,0 0,8 _ 3,5,5 0,5,0,0 3,0,0 0, 0,3 0,5 0,9 0,7,2,4 2,0,6,9 3,6 2,6,6 0,5,3,4,7 3,3 2,8,2 0,7,3,6 2,4,8,,,5

6 RS Troms /99 Emne Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak 4. kvartal 998 og årsgjennomsnitt 998. Troms var det i 4. kvartal personer registrerte som helt arbeidsledige. Årsgjennomsnitt for 998 viste at 2 80 personer var registrerte som helt arbeidsledige. Totalt var 2,4 prosent av arbeidsstyrken i Troms registrert som helt arbeidsledige i 4. kvartal 998. Tilsvarende tall for hele landet viste at 2,2 prosent av arbeidsstyrken var registrert som helt arbeidsledige. Årsgjennomsnitt for 998 viste at 2,8 prosent av arbeidsstyrken i Troms var registrerte som helt arbeidsledige. I Troms var det i 4. kvartal 998 registrert i alt 505 personer sysselsatte på arbeidsmarkedstiltak (inklusive personer på attføring). Tilsvarende tall for årsgjennomsnitt 998 var på 4 personer. Personer sysselsatte på. personrettede ordinære arbeidsmarkedstiltak i 4. kvartal 998 omfattet i alt 0,8 prosent av arbeidsstyrken i Troms. Det tilsvarende tallet for hele landet under ett var på 0,6 prosent. De personrettede ordinære arbeidsmarkedstiltak bestir av sysselsettingstiltak i offentlig virksomhet, kvalifiseringstiltak, utdanningsvikarer og lønnstilskudd til arbeidsgivere. Attføringstiltak er ikke inkludert i de ordinære arbeidsmarkedstiltakene. I Statistikk for personer registrert som helt arbeidsledige er f.o.m. 988 basert på opptellinger i Arbeidsdirektoratets SOFAsøkerregister ved utgangen av hver måned. Tall for personer på arbeidsmarkedstiltak finnes f.o.m. 99. Opplysningene om bostedskommune er i hovedsak hentet fra SSBs system for befolkningsstatistikk. Prosenttall for personer som er helt arbeidsledige eller på ordinære arbeidsmarkedstiltak er sammenlignbare med de tilsvarende tall Arbeidsdirektoratet publiserer for hele landet og fylker. SSB publiserer kommunetall for helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak hvert kvartal.

7 RS TROMS /99 2 EMNE Tabell. Registrerte helt arbeidsledige etter kjønn, alder og bostedskommune. 4. kvartal 998 samt endring fra forrige kvartal og fra samme kvartal året for. Troms Endring fra samme 4. kvartal 998 Endring siste kvartal kvartal året før Alder Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 97 9 TROMS Harstad Tromsø 62 9 Kvæfjord 93 Skånland BjarkOY Ibestad Gratangen 2 a Lavangen Bardu , 7 3 I Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy a 927 Tranøy a Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy _ Lyngen Storfjord a Kåfjord Skjervøy a Nordreisa Kvænangen 36 2 IS 3 2 2

8 RS TROMS /99 3 EMNE Tabell 2. Registrerte helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bostedskommune. 4.kvarta 997, 3. og 4.kvarta 998. Troms 4. kv kv kv. 998 Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Hele landet 2,6 2,7 2,5 2,5 2,3 2,7 2,2 2,2 2,2 9 TROMS 2,6 3,0 2, 2,7 2,7 2,8 2,4 2,7 2, Harstad 2,9 3,0 2,9 3,0 2,6 3,3 2, 2,4,8 902 Tromsø 2,0 2,6,3 2,3 2,4 2,,9 2,3,4 9 Kvæfjord 2,4 2,8 2,0 2,3 2,7,8 2,4 3,,6 93 Skånland 4,0 4,3 3,6 2,9 2,8 2,9 2, 2,0 2, 95 Bjarkøy 3,3 3, 3,6,5 0,9 2,2,7 2,5 0,6 97 Ibestad 3,8 3, 4,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,0 4,4 99 Gratangen 3, 4,6,3 3,6 3,8 3,3 2,4 2,9,9 920 Lavangen 2,0,7 2,3 3,5 4,7 2,0 2,8 4,,2 922 Bardu,2,4 0,9,2,2,,3,5, 923 Salangen 2,4 2,7 2, 3,0 3,5 2,5 3, 4,4,6 924 Målselv,7,9,4,7,5,9,6,7,4 925 Sørreisa 2,3 2,2 2,3 2,9 2,2 3,8 2,,8 2,5 926 Dyrøy 927 Tranøy 2,9 3,2 3,9,8 3,3 3, 4,3 4,0 4, 4,6 3,5 4,5 4,5 2,2 5,5 3,3 2,0 2,5 928 Torsken 4, 4,4 3,6 4,0 3,5 4,6 3, 3,2 3,0 929 Berg, 0,6,8,3 0,8 2,,9,4 2,6 93 Lenvik 2,8 3,0 2,6 3,0 2,4 3,7 3,0 3,0 3, 933 Balsfjord 3, 3,6 2,4 2,9 3,3 2,4 3,4 3,9 2,7 936 Karls0Y 3,5 3,4 3,7 3,3 2,4 4,6 2,9 2,4 3,5 938 Lyngen 3,2 4,0 2,3 2,7 3, 2,3 3,9 4,7 2,9 939 Storfjord 4,4 5,5 3,0 4, 5,7 2,0 4, 6,3,3 940 Kåfjord 5,6 6,0 5, 6,5 6,6 6,3 6,0 6,7 5,0 94 Skjervøy 3,2 3, 3,3 3,2 2,0 4,8 3,7 3,2 4,4 942 Nordreisa 4,7 4,9 4,5 4,8 4,5 5,4 4, ,4 943 Kvænangen 6,7 7,7 5,4 4,5 4,4 4,6 5, 5,0 5,

9 RS TROMS /99 4 EMNE Tabell 3. Personer på arbeidsmarkedstiltak, i alt, ordinære arbeidsmarkedstiltak og attføring etter alder og bostedskommune. 4. kvartal 998 samt endring fra forrige kvartal og fra samme kvartal året før. Troms 4.kvarta 998 Endring siste kvartal Endring fra samme kvartal året før I alt ordinære tiltak I alt ordinære attf. I alt ordinære attf. tiltak Kommune tiltak attf. tiltak TROMS Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland BjarkOY Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa l926 Dyrøy TranOY Torsken o e o o 929 Berg Lenvik Balsfjord SO a 2 4 l936 Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy o 942 Nordreisa Kvænangen di s mor 0 4

10 RS TROMS /99 s EMNE Tabell 4. Personer på arbeidsmarkedstiltak (eksklusive attføring) etter kjønn, alder og bostedskommune. 4. kvartal 998 samt endring fra forrige kvartal og fra samme kvartal Are* for. Troms 4.kvartal 998 Endring siste kvartal Endring fra samme kvartal året for Kommune Ialt Menn Kvinner Ialt Menn Kvinner Ialt Menn Kvinner TROMS Lavangen 9 a Salangen Målselv s Sørreisa 2 s l926 Dyrøy TranOY s Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen a Storfjord s o

11 RS TROMS /99 6 EMNE Tabell 5. Personer på arbeidsmarkedstiltak (eksklusive attføring) i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bostedskommune. 4.kvartal 997, 3. og 4.kvartal 998. Troms 4. kv kv kv. 998 Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner Hele landet,2,0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 9 TROMS,5,3,7 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,9 90 Harstad 2,0,5 2,5 0,5 0,6 0,4,2,0,3 902 Tromsø,0,0, 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 9 Kvæfjord,3,6,0 0,4 0,6 0, 0,6 0,8 0,3 93 Skånland 3,4 3,3 3,4 0,4 0,5 0,3, 0,9,4 95 Bjarkøy,2,4 0,9 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0,9 97 Ibestad 0,9 0,9, 0,2 0,4 0,0 0,2 0,4 0,0 99 Gratangen 2,4 3,4,3,3,4,3 2, 2,7,3 920 Lavangen 3,6 3,0 4,4,,2,0,8 2,0,5 922 Bardu,2,,3 0,6 0,7 0,5 0,9,0 0,8 923 Salangen 2,6 2,6 2,7 0,8,0 0,6,,0, 924 Målselv 0,6 0,4,0 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 925 Sørreisa 2,2,2 3,3 0,5 0,4 0,7 0,7 0,5 0,9 926 Dyrøy 2,8,7 4, 0,5 0,3 0,7 2, 0,6 3,9 927 TranOY 2,4,0 4, 0,4 0,4 0,3 0,6 0,8 0,3 928 Torsken 0,7 0,6 0,9 0,2 0,3 0,0 0,5 0,9 0,0 929 Berg, 0,6,8 0,2 0,3 0,0 0,4 0,7 0,0 93 Lenvik,8,3 2,4 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 933 Balsfjord,3,3,2 0,5 0,6 0,5 0,9 0,9 0,8 936 Karlsøy 0,5 0,6 0,2 0, 0, 0,0 0,2 0,4 0,0 938 Lyngen,9 2,0,7 0,4 0,4 0,3,0,3 0,4 939 Storfjord 3,2 3,0 3,6,0,3 0,7,5,9 0,9 940 Kåfjord 3,6 3,8 3,2 0,9 0,9,0,4,,7 94 Skjervøy,5,6,4 0,6 0,6 0,6 0,9 0,7, 942 Nordreisa 3,3 2,4 4,3, 0,8,5,9,3 2,6 943 Kvænangen,5,7,3 0,6 0,5 0,7,0 0,9,0

12 RS TROMS /99 7 EMNE Tabell 6. Registrerte helt arbeidsledige etter kjønn, alder og bostedskommune. Årsgjennomsnitt 997 og 998 samt endring siste år. Troms Ärsgjennomsnitt Endring siste år Alder Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 9 TROMS Harstad 902 Tromsø 9 Kvæfjord 93 Skånland 95 Bjark0Y 97 Ibestad 99 Gratangen 920 Lavangen Bardu 923 Salangen 924 Målselv 925 Sørreisa 926 Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord a 94 Skjervøy Nordreisa Kvænangen a

13 RS TROMS /998EKNE Tabell 7. Registrerte helt arbeidsledige etter alder og bostedskommune. Arsgjennomsnitt 998 og endring siste år. Troms Arsgjennomsnitt 998 Endring siste år Alder. Alder. Kommune I alt I alt TROMS Harstad Tromso Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa l926 Dyrøy TranOY Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen,

14 RS TROMS /99 9 EMME Tabell 8. Registrert helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bostedskommune. Irsgjennomsnitt 997 og 998. Troms Arsgjennomsnitt Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 9 TROMS 3,6 3,9 3,2 2,8 3,0 2, Harstad 4, 4, 4, 2,9 2,8 2,9 902 Tromsø 2,7 3,2 2,0 2,2 2,6,7 9 Kvæfjord 3,3 3,2 3,4 2,4 2,8 2,0 93 Skånland 5,2 5,7 4,7 3,2 3,4 2,8 95 Bjarkøy 3,7 3,9 3,4 2,,9 2,3 97 Ibestad 5,5 5,3 5,8 3,8 3,4 4,3 99 Gratangen 5,3 7,6 2,5 3,2 3,9 2,2 920 Lavangen 4,2 4,9 3,2 3,4 4,3 2,3 922 Bardu 2, 2,3,8,3,5,2 923 Salangen 3,9 4,6 3,0 3,3 4,2 2,3 924 Målselv 2,4 2,3 2,5,9 2,0,7 925 Sørreisa 3, 3,0 3,4 2,7 2,3 3, 926 Dyrøy 4,7 5,7 3,5 4, 4,3 3,8 927 Tranøy 4,9 4,8 5,0 3,5 3,3 3,7 928 Torsken 5,5 4,5 7,0 3,4 3,2 3,7 929 Berg 2,3,6 3,2,6,3 2, 93 Lenvik 3,5 3,3 3,7 3,2 3,0 3,4 933 Balsfjord 4,2 5, 3, 3,3 3,9 2,4 936 Karlsøy 4,0 3,2 5,0 3, 2,6 3,9 938 Lyngen 5,0 5,6 4,3 3,5 3,9 3,0 939 Storfjord 6,3 7,3 5, 5,2 7, 2,9 940 Kåfjord 8,5 9,2 7,5 6,3 7, 5,3 94 Skjervøy 4,6 3,9 5,6 3,7 3,0 4,6 942 Nordreisa 5,7 5,8 5,6 5,0 5,0 5,0 943 Kvænangen 7,4 8,0 6,5 5,5 6,0 4,7

15 RS TROMS /99 0 EMNE Tabell 9. Personer på arbeidsmarkedstiltak, i alt, personrettede ordinere arbeidsmarkedstiltak og attføringstiltak etter alder og bostedskommune. Arsgjennomsnitt 997 og 998 Troms.. Arsgjennomsnitt Endring siste Ar Alder Kommune I alt ordinere attførings I alt ordinere attførings I alt ord. attf. tiltak tiltak tiltak tiltak tiltak tiltak 9 TROMS Harstad 902 Tromsø 9 Kvæfjord 93 Skånland 95 BjarkOY 97 Ibestad 99 Gratangen 920 Lavangen 922 Bardu 923 Salangen 924 Målselv 925 Sørreisa 926 DYrOY 927 Tranøy 928 Torsken 929 Berg 93 Lenvik 933 Balsfjord 936 KarlsOY 938 Lyngen 939 Storfjord 940 Kåfjord 94 Skjervøy 942 Nordreisa 943 Kvænangen SS All 3 3 cl cg 0 3

16 RS TROMS /99 EMNE Tabell 0. Personer på personrettede ordinære arbeidsmarkedstiltak (eksklusive attføring) etter kjønn, alder og bostedskommune. Arsgjennomsnitt 997 og 998 samt endring siste år. Troms 997 Årsgjennomsnitt 998 Endring siste år Alder Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 9 TROMS SS Harstad Tromso Kvæfjord Skånland Bjarkø], Ibestad Gratangen 920 Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa l926 Dyrøy Tram:4Y Torsken Berg Lenvik Balsfjord l93ó Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord SkjervOY Nordreisa Kvænangen a

17 RS TROMS /99 2 EMNE Tabell. Personer på personrettede ordinære arbeidsmarkedstiltak ette alder og bostedskommune. Arsgjennomsnitt 998 og endring siste år.. Arsgjennomsnitt 998 Alder. Endring siste år Alder. Kommune I alt I alt TROMS Harstad Tromsø Kvæfjord 93 Skånland BjarkOY 2 97 Ibestad 4 99 Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa DYrOY TranOY Torsken Berg 3 93 Lenvik s s a s 933 Balsfjord.. 26 s s a 2 l93ó Karlsøy _2 938 Lyngen Storfjord.. 6 s 2 7 a o 940 Kåfjord SkjervOY Nordreisa Kvænangen di 0 `lor

18 RS TROMS /99 3 EMNE Tabell 2. Personer på personrettede ordinære arbeidsmarkedstiltak i prosent av arbeidsstyrken etter kjønn og bostedskommune. Arsgjennomsnitt 997 og 998. TROMS Arsgjennomsnitt Kommune I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner 9 TROMS,2,,3 0,8 0,8 0,9 Ili 90 Harstad,5,3,7 0,9 0,9,0 902 Tromsø 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 9 Kvæfjord,,,2 0,6 0,8 0,4 93 Skånland 2,4 2,5 2,3,6,6,5 95 Bjarkøy 0,3 0,4 0,3 0,9 0,3,6 97 Ibestad 0,6 0,5 0,6 0,5 0,7 0,3 99 Gratangen 2,4 3,2,4,8 2,0,7 920 Lavangen 2,6 2,7 2,4 2,,9 2,3 922 Bardu,2,,3 0,8 0,8 0,9 923 Salangen 2,5 2,4 2,7,7 2,0,3 924 Målselv 0,7 0,7 0,9 0,5 0,4 0,5 925 Sørreisa,5, 2,,0 0,7,5 926 Dyrøy 2,2,9 2,6,6 0,8 2,5 927 Tranøy,7 0,9 2,6 0,8 0,6, 928 Torsken 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 929 Berg 0,8 0,3,6 0,4 0,4 0,4 93 Lenvik,3,,7 0,8 0,8 0,9 933 Balsfjord,3,3,3 0,9,0 0,7 936 Karlsøy 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0, 938 Lyngen,6,6,6 0,9,0 0,9 939 Storfjord 2,5 2,5 2,6,7 2,0,4 940 Kåfjord 2,5 2,7 2,3,7,7,7 94 Skjervøy,0,0,0,0 0,9,0 942 Nordreisa 2,5 2,0 3,,8,3 2,5 943 Kvænangen,7,8,5,0,0 0,9

19 RS Troms /99 Emne 2 Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt for året 998 Statistisk sentralbyrås skatteregnskapsstatistikk bygger på det månedlige skatteregnskapet over innbetalte og fordelte skatter, som føres av alle kommunekassererne i landet. Innkrevingen er felles for kommunale, fylkeskommunale og statlige skatter, derav navnet 'fellesinnkrevinger'. Avgiftene til folketrygden (medlems og arbeidsgiveravgift) er også en del av fellesinnkrevingen, unntatt såkalt beregnet arbeidsgiveravgift for statsansatte. Det er særskilte ordninger for innkreving av oljeskatter. SSB får oppgavene fra Skattedirektoratet. Innbetalt skatt fra skatteytere og arbeidsgivere blir, etter fradrag for marginalavsetninger, fordelt på ulike skattekreditorer ved bruk av beregnede fordelingstall. Korrigeringer som følge av endrede nøkler for fordeling mellom skattekreditorene er bare delvis innarbeidet i den løpende statistikken, særlig gjelder dette korreksjonene som foretas på skattefogdnivå.. Denne feilkilden medfører at det vil kunne forekomme avvik mellom oppgavene fra statistikken og opplysningene hos kommunekassererne/skattefogdene. Tabellene gir tall for skatteinngangen i 998, og for desember måned. Videre blir det vist endringstall i forhold til samme periode alet før. Tall for hele landet blir gitt i Ukens Statistikk.

20 RS Troms /99 Emne 2 Tabell. Innbetalt og fordelt skatt, januar desember 998 M. Kr. Nr, Kommune Rest: Endring i prosent i Olje forhold til samme skatt, periode året for Ordinær Medlems Arbeids Ordinær inn Skatte skatt avgift giver skatt tekts Skatte Ordinær Ordinær inngang til til avgift til skatt inngang skatt skatt i alt primær folke til fylkes stat, i alt til til kom trygden folke kom felles primær fylkesmunen trygden munen skatt kom kommv. munen munen 9 Troms 6 223,7 524,7 i 45,2 539,3 834,2 90,4 8,9,2 4, Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen 2 996,3 994,4 07,8 00,3 8,3 58,4 35,9 3,4 65,5 76,7 268,5 7,5 39,3 53,4 37,2 4,8 44, 8,5 69,5 73,4 48,7 54,0 70,7 4,5 34,6 240,3 670,0 26,3 25,9 5,0 5,3 9,0 8,0 50,4 9,3 76,5 29,3 0,3 3,4 8,9 9,9 0,7 47, 22, 24,5 8,8 9,9 22,4 37,3 3,3 29, 620,5 26,7 25,4 4,0 3,5 9, 7,9 37,3 9,3 68,3 29,3 9,9 4, 9,3 0,0 95,2 46, 22,2 24,8 4,3 7,7 22,9 37,8 0,5 92,7 34,0 0,5 6,,5 4,2 3, 2,3 8,6 6,0 6,6 6,7 2,6 4,2 3,7 4,2 37,8,2, 0,5 0,3 0,3 0,6 0,3 0,2 33,3 380,4 4,5 4,2 2,6 8, 4,9 4,3 24,5 0,5 4,3 6,2 5,5 7,2 4,9 5,9 54,6 25,4,3 2, 8,2 8,9,4 8,0 5,8 3,0 009,5 29,8 28,7 5,2 7,3 9,7 6,8 44,7 2,6 85,8 36, ,6 0.4,9 24,8 5,7 2,9,5 7, 7,2 3,4 2,0 4,8 9,2,8 7, 6,7 4,7,8 5,3 8, 7,0, 2,7 7, 4,4 5,7,5,6 5,8 3,3 0,3 2,8,3 8,4 0,,6 6,,9 2,6 0,4 0,2 2, 7, 3,5 0,5 7,4 4, 2,,6 2,3 0,9 3,5,3 2, 6,5 2,2 3,4 4,0 0,2,6 2,9 2, 0,4 0,5,5 2,8 0,7 3, 3,6,4 2,4 3,8 0,9 0,4,2, 4,6 5,3 0,,0 53,5 57,3 79,0 98, 6,5 67,0 99,6 Tabell 2. Innbetalt og fordelt skatt, desember 998 Mill. Kr. Rest: Ordinær Medlems Arbeids Ordinær Oljeskatt, inn Skatte skatt avgift giver skatt tektsinngang til til avgift til skatt i alt primærkomfolketrygden til folkefylkeskomstat, fellesmunen trygden munen skatt Nr. Kommune 7v. 9 Troms 96,0 29,5 23,7,9 6, 24,7 90 Harstad 4,3 4,0 3,5 0,5 2,3 4,2 902 Tromsø 46,2 3,6 0,8 0,6 8,3 2,9 9 Kvæfjord 0,8 0,2 0,2 0, 0,3 93 Skånland 2,2 0,6 0,6 0, 0,3 0,6 95 Bjarkøy 0,3 0, 0, 0, 97 Ibestad, 0,3 0,2 0,2 0,4 99 Gratangen 0,7 0,2 0,2 0, 0,2 920 Lavangen 0,6 0,2 0,2 0, 0,2 922 Bardu,8 0,6 0,4 0,3 0,5 923 Salangen 0, 0, 0, 924 Målselv 3,4,0 0,8 0,2 0,5 0,9 925 Sørreisa,8 0,5 0,5 0,3 0,5 926 Dyrøy 0,5 0, 0, 0, 0, 927 Tranøy, 0,3 0,3 0, 0, 0,3 928 Torsken 0,7 0,2 0,2 0, 0,2 929 Berg 0,8 0,2 0,2 0, 0,2 93 Lenvik 7,7 2,0,7 0,4, 2,5 933 Balsfjord 3,3, 0,8 0,6 0,7 936 KarsOY,7 0,6 0,6 0,2 0,3 938 Lyngen,4 0,5 0,5 0,2 0,2 939 Storfjord,3 0,5 0,5 0,2 0,2 940 Kåfjord 0,8 0,3 0,3 0, 0, 94 Skjervøy,0 0,5 0,4 0,2 942 Nordreisa,6 0,7 0,6 0,3 0, 943 Kvænangen 0,8,3 0,3 0,4,

21 RS Troms /99 Emne 2 Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt januar november 998 Statistisk sentralbyrås skatteregnskapsstatistikk bygger på det månedlige skatteregnskapet over innbetalte og fordelte skatter, som føres av alle kommunekassererne i landet. Innkrevingen er felles for kommunale, fylkeskommunale og statlige skatter, derav navnet Tellesinnkrevinger'. Avgiftene til folketrygden (medlems og arbeidsgiveravgift) er også en del av fellesinnkrevingen, unntatt såkalt beregnet arbeidsgiveravgift for statsansatte. Det er særskilte ordninger for innkreving av oljeskatter. SSB får oppgavene fra Skattedirektoratet. Innbetalt skatt fra skatteytere og arbeidsgivere blir, etter fradrag for marginalavsetninger, fordelt ph ulike skattekreditorer ved bruk av beregnede fordelingstall. Korrigeringer som følge av endrede nøkler for fordeling mellom skattekreditorene er bare delvis innarbeidet i den løpende statistikken, særlig gjelder dette korreksjonene som foretas på skattefogdnivå. Denne feilkilden medfører at det vil kunne forekomme avvik mellom oppgavene fra statistikken og opplysningene hos kommunekassererne/skattefogdene. Tabellene gir tall for skatteinngangen januar november, og for november måned. Videre blir det vist endringstall i forhold til samme periode året før. Tall for hele landet blir gitt i Ukens Statistikk.

22 RS Troms /99 Emne 2 Tabell. Innbetalt og fordelt skatt, januar november 998 Mill. Kr. Nr. Kommune Rest, Endring i prosent i Olje forhold til samme skatt, periode året før Ordinær Medlems Arbeids Ordinær inn Skatte skatt avgift giver skatt tekts Skatte Ordinær Ordinær inngang til til avgift til skatt inngang skatt skatt i alt primær folke til fylkes stat, i alt til til kom trygden folke kom felles primær fylkesmunen trygden munen skatt kom kommv. munen munen 9 Troms Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen _ , _ _ Tabell 2. Innbetalt og fordelt skatt, november 998 M. Kr. Nr. Kommune Rest, Olieskatt, ordinær Medlems Arbeids Ordinær inn Skatte skatt avgift giver skatt tekts Inngang til til avgift til skatt.: al'l primær folke til fylkes stat, kom trygden folke kom fellesm.,.:nen trygden runen skatt mv. 9 Troms 2EF Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad C Gratangen Lavangen E Bardu 34.= Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord _ Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen

23 Publikasjonsoversikt Publikasjoner utsendt i desember 998 Publikasjonene er til salgs i bokhandlene, Statistisk sentralbyrå og Akademika, Meillergt. 7, Postboks 834 Dep., N0033 Oslo. Telefon , telefaks Uke/månedspublikasjoner og Reprints bestilles fra Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå har også en webbasert informasjonstjeneste på Intern ett hvor ny statistikk presenteres. Webadressen er il A Statistisk sentralbyrå Salg og abonnementservice Postboks 260 N220 Kongsvinger Telefon: Telefaks: Norges offisielle statistikk NOS Dødsårsaker 995 (NOS C 490). Publikasjonen inneholder detaljert statistikk over dødsårsaker i 995. I tillegg inneholder publikasjonen tidsserier for dødelighet omkring fødselen og i første leveår, samt for hjerte og karsykdommer, ondartede svulster og voldsomme dødsfall. Sidetall 226, 40 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN X Regionalstatistikk (RS 0/98 NOS C 436 C 453). Fra januar 994 kom Regionalstatistikk ut i serien Norges offisielle statistikk (NOS) med 0 nummer pr. år og med ett hefte pr. fylke (i alt 80 hefter). Heftene inneholder statistikk på kommunenivå fra de fleste emneområder. Mange av tabellene er supplert med kommentarer, og noen er illustrert med grafikk eller kart. Pris 590 kr pr. fylke pr. år (inkl. mva.) Sidetall varierende Rapporter RAPP Endringer i fordelingen av husholdningsinntekt /Jon Epland (RAPP 98/7). Denne rapporten beskriver endringer i den personlige inntektsfordelingen for hele befolkningen og innen ulike hovedtyper av husholdninger for tiårsperioden 986 til 996. I tillegg presenterer rapporten endringer i husholdningenes inntektsstruktur og utviklingen i tallet på personer med inntekter under ulike lavinntektsgrenser. Rapporten er utført på oppdrag av Arbeids og administrasjonsdepartementet. Sidetall 65, 5 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN Imperfeksjoner i kapitalmarkedet. Påvirker egenkapitalandelen industriinvesteringene i Norge?/Håvard Hungnes (RAPP 98/24). Både teoretiske arbeider og empiriske undersøkelser tyder på at det kan være en sammenheng mellom finansielle kjennetegn ved bedrifter og deres investeringer. I denne rapporten testes det om anslagene for industriinvesteringer kan forbedres ved å benytte egenkapitalandel som ekstra forklaringsvariabel. Vi ser på investeringene i to forskjellige realkapi taltyper i fire forskjellige industrisektorer. Sidetall 37, 00 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN Levekår i landbruket. En studie av landbruksbefolkningens levekår/torkil Lowe (RAPP 98/25). Denne delrapporten fra prosjektet Levekår og inntektsdannelse i landbruket presenterer analyser av Levekårsundersøkelsen blant landbruksbefolkningen 995, som omfatter om lag personer med tilknytning til 400 gårdsbruk over hele landet. Rapporten omhandler «alle» levekårsområder unntatt inntekt og økonomi, som vil bli behandlet i en kommende delrapport. For de fleste levekårskomponenter er det gjort aldersstandardiserte sammenligninger mellom landbruksbefolkningen og hele befolkningen representert gjennom den generelle levekårsundersøkelsen fra samme år (Levekårsundersøkelsen 995). Sidetall 8, 220 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN Utslipp til luft fra utenlandske skip i norske farvann 996 og 997/Ketil Flugsrud og Gisle Haakonsen (RAPP 98/22). Rapporten inneholder beregninger for utenlandskregistrerte skip i innen og utenriks sjøfart. Beregningene er gjort ut fra Forsvarets COSSregister (Coastal Operations and Surveillance System) som inneholder registreringer av skipsbevegelser til utenlandske ikkemilitære skip i norske farvann. Forsvarets tele og datatjeneste v/per Ivar Bergo har gitt SSB tilgang til COSSregisteret. Sidetall 37, 00 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN Aktuell statistikk og tidsskrifter AST Aktuell lastebilstatistikk (AL 3/98). Serien Aktuell lastebilstatistikk inneholder statistikk på ulike emneområder innenfor lastebilstatistikk, blant annet Kostnadsindekser for lastebiltransport. Sidetall 20, Pris 600 kr pr. år (inkl. mva.) ISSN Aktuelle befolkningstall (AB 8/98). I senen Aktuelle befolkningstall publiseres ny statis

24 tikk om sammensetningen av befolkningen og statsborgerskapsendringer, og tall for fødte, døde, flyttinger, inngåtte ekteskap, registrerte partnerskap og oppløste ekteskap. Serien gir tall for landet, landsdeler og fylker, men ikke for kommuner. Kommunetall publiseres i serien NOS Regionalstatistikk. Nr. 8/98 inneholder Folkemengd. januar 998 og endringar i 997. Endelege tal for kommunar. Sidetall 2, 50 kr (inkl. mva.) ISSN Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall (BK 0/98). Serien inneholder kvartalsvise publikasjoner med balanse, resultatregnskap og nøkkeltall for banker, finansieringsforetak og forsikringsselskaper. Videre gis det kvartalsvise hefter med emisjoner av sertifikater og obligasjoner samt effektive renter på utvalgte verdipapirer, og statistikk over åpnede konkurser. Serien inneholder også annen aktuell kredittmarkedsstatistikk, bl.a. regnskapsstatistikk for Folketrygdfondet, pensjonskasser og fond og verdipapirfond m.m. Det gis også årlig statistikk over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet og finansielle sektorbalanser. Sidetall 33, 45 kr (inkl. mva.) ISSN Byggjearealstatistikk (BYGE 3/98). Den kvartalsvise byggjearealstatistikken gjev opplysningar om godkjende, igangsette og fullførte bygg, om godkjende, ikkje igangsette bygg og om bygg under arbeid ved utgangen av kvartalet. Dei første 6 tabellane er oversiktstabellar med tilbakegåande tal for heile landet. Resten av tabellane gjev meir detaljerte opplysningar frå siste kvartal, på fylkes og kommunenivå. Sidetall 47, 80 kr (inkl. mva.) ISSN Bygginfo (BYG 2/98). Tidsskriftet inneholder aktuell statistikk for bygge og anleggsvirksomhet: byggeareal, ordrer, lønn, byggekostnader, prisindekser, nasjonalregnskapstall, sysselsetting og arbeidshaftundersøkelser. Sidetall 23, 45 kr (inkl. mva.) ISSN Economic Survey (ES 4/98). Economic Survey er en engelsk kortutgave av økonomiske analyser. Den utgis 4 ganger pr. år. Nr. 4/98 inneholder økonomiske trender for Norsk og internasjonal økonomi i tillegg til bl.a. artikkelen: The Kyoto Protocol, the price of CO 2 permits and consequences for the Norwegian petroleum sector. Sidetall 63, ISBN ISSN Månedsstatistikk over utenrikshandelen (MU /98). Heftene gir foreløpige månedstall for innførsel og utførsel av varer og et årlig hefte med endelige årstall i april/mai. Mer omfattende årsstatistikk basert på endelige tall utgis noe senere i NOS Utenrikshandel. Den og heftene har også landsfordeling etter varenummer. De fleste tabellene i månedsheftene bygger på FNs Standard International Trade Classification (SITC Rev. 3). Tabellene 0, og 4 bygger på nomenklaturen HS (Det harmoniserte system). Teksten til varenumrene fins i NOS Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen eller i tolltariffen. Heftene har også verdi, pris og volumindekser. Sidetall 00, 50 kr (inkl. mva.) ISSN Samfunnsspeilet (SSP 6/98). Samfunnsspeilet inneholder artikler om levekår og livsstil, og resultater fra aktuell forskning på disse omradene. Nr. 6/98 inneholder artiklene: Kultur i storbyen og på småsteder: Opera og ballet mot revyer, Kulturbruken på 990tallet: Mer krim, komedier og konserter, Navnebruk i Oslo: Johnny fra Stovner?, Arv og gaver: De som har skal få, Holdninger til innvandrere og innvandring: økende toleranse i gode tider?, Utenlandsadopterte barn sjelden i barnevernet, De fleste nordmenn vil ha selvstendige, ikke lydige barn. Sidetall 48, 50 kr ISBN ISSN Ukens statistikk (UKE 49/98, 50/98, 552/98). I Ukens statistikk presenteres aktuell statistikk og andre nyheter fra Statistisk sentralbyrå. Heftene inneholder artikler fra hele spekteret av norsk samfunnsliv. Hvert hefte har tabellvedlegg med ny statistikk og nøkkeltall økonomiske indikatorer for Norge. Oversikt over nye publikasjoner og statistikk som ventes å komme er med i hvert nummer. Fra nr kommer Konjunkturindikatorer for Norge som vedlegg til Ukens statistikk en gang pr. måned. Sidetall varierende, 30 kr (inkl. mva.) ISSN økonomiske analyser (OA 9/98). Okonomiske analyser utgis av Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og utkommer med ni nummer i året. Economic Survey, som kommer fire ganger i året, inneholder utdrag fra (nonomiske analyser. Nr. 9/98 inneholder bl.a. Konjunkturtendensene for Norge og artiklene: Utviklingen i skjermingsstøtten til norske næringer på 990tallet av Taran Fæhn, JørnArne Jørgensen og Turid Åvitsland, og Den store gjettekonkurransen. Treffsikkerheten i makroøkonomiske prognoser av Geir H. Bjønnes, Arne Jon Isachsen og Svein Oskar Stoknes. Sidetall 05, 75 kr (inkl. mva.) ISBN ISSN Diverse Statistisk sett utforsk Norge på egen hånd: Statistisk sett distribueres av Gyldendal Undervisning og enbrukerversjonen kan kjøpes i alle bokhandler, enbrukerversjonen koster 495 kr (inkl. mva.) ISBN

25 Mars Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk 2/99 roms T iffir Innhold Emne 02.0 Folketallet i kommunene,. januar 999 Emne 0.04 Elgjakta, 998 Emne 0.05 Lakse og sjøaurefisket, 998 Vedlegg Publikasjoner utsendt i januar 999 ISSN Oslo Postboks 83 Dep ' 0033 Oslo Tlf.: Kongsvinger Postboks Kongsvinger Tlf.:

26 RS TROMS 2/99 EMNE: 02.0 Folketallet i kommunene. ianuar 999 Statistisk sentralbyrå har på grunnlag av reviderte folketall. oktober 998 og foreløpige oppgaver over fødsler, dødsfall og flyttinger i månedene oktoberdesember, laget en oversikt over folkemengden i de enkelte kommunene. januar 999. En samlet oversikt over folkemengden i de enkelte fylkene pr.. oktober 998 og. januar 999 og endringene i fjerde kvartal, er publisert i Ukens statistikk nr. 8, 999, og tall for både fylker og kommuner er også tilgjengelig på Internet fra punktet Ny statistikk på vår hjemmeside: Tabell. Folkemengde. januar 999 og endringene i 4. kvartal 998. Kommune. Troms Endringer i 4. kvartal 998 Folke Innflyttinger Utflyttinger Folke Nr. Kommune mengde Fodsels Av dette Av dette Netto Folke mengde..0. Fødte Døde over fra til inn til ) skudd I alt ut I alt ut flyt vekst 999 landet landet ting 9 Troms Harstad Tromso Kvæfjord Skånland Bjarkely lbestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy : Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Gaivuotna KAfjord Skjervoy Nordreisa Kvænangen ) Tallene er korrigert for endringer i 3. kvartal som ikke var kommet med ved forrige framregning. Tabell 2. Folkemengde. januar 999 OQ endringene i 998. Kommune. Troms Folke Endringer i 998 mengde Innflyttinger Utflvttinger Folke Nr. Kommune.. Fødsels Av dette Av dette Netto Folke mengde 998 Fødte Døde over fra til inn til.. 9 Troms (Endelige skudd I alt ut I alt ut flyt vekst 999 tall) landet landet ting 0 Harstad Tromso Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Gaivuotna Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen

27 Folketallet i fylkene. januar 999 Statistisk sentralbyrå har på grunnlag av reviderte folketall. oktober 998 og foreløpige oppgaver over fødsler, dødsfall og flyttinger i månedene oktoberdesember, laget en oversikt over folkemengden i de enkelte fylkene. januar 999. Tall for både fylker og kommuner er også tilgjengelig på Internait, fra punktet Ny statistikk på vår hjemmeside: Tabell. Folkemengde. januar 999 og endringene i 4. kvartal 998. Fylke Endringer i 4. kvartal 998 Folkemengde Innflyttinger Ufflyttinger Nr. Fylke Fødsels ) Fødte Døde over skudd Av dette fra I alt utlandet Av dette til I alt utlandet Nettoinnflytting Folketilvekst Folkemengde Hele landet Osffold Akershus Oslo ) Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark )Tallene er korrigert for endringer i 3. kvartal som ikke var kommet med ved forrige framregning. 2) Medregnet utregistrering av 480 personer som har forlatt landet før 998 uten A melde ifra. Tabell 2. Folkemengde. januar 999 og endringene i 998. Fylke Folke Endringer i 998 Nr. Fylke mengde.. Fødsels Innflyttinger Av dette 998 (Endelige tall) Fødte Døde over skudd fra I alt utlandet Utflyttinger Av dette til I alt utlandet Nettoinnflytting Folketilvekst Folkemengde Hele landet Østfold Akershus Oslo ) ) Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark ) Endelig folketall er vesentlig lavere enn det foreløpige pr...998, der det ikke ble tatt hensyn til utregistrering av vel 800 personer som hadde forlatt landet før 997 uten å melde ifra. 2) Medregnet utregistrering av 80 personer som har forlatt landet før 998 uten å melde ifra.

28 Tabell 3. Folkemen den. "anuar 998 o 999. Kommune Nr. Kommune (Endelige (Foreløpigetall) Nr. Kommune tall)..998 (Endelige tall)..999 (Forelopigetall) Hele landet østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Romskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Akershus Vestby Ski As Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker AurskogHeland Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Oslo Hedmark Kongsvinger Hamar Ringsaker Loten Stange NordOdal SørOdal Eidskog Grue Asnes Våler Elverum Trysil Amot StorElvdal Rendalen Engerdal Tolga Tynset Alvdal Folldal Os Oppland Lillehammer Gjøvik Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå NordFron Oppland (forts.) 7 Sel So rfron Ringebu Oyer Gausdal Ostre Toten Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran Søndre Land Nordre Land SørAurdal Etnedal NordAurdal Vestre Slidre øystre Slidre Vang Buskerud Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal A Hol Sigdal Krødsherad Modum Ovre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Vestfold Borre Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Våle Ramnes Andebu Stokke Notteroy Tjørne Lardal Telemark Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Be Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold

Regionalstatistikk1/99. o og Akershus. Innhold Januarfebruar Norges offisielle statistikk Regionalstatistikk1/99 o og Akershus Innhold MIME ne 03.04.Økonomisk sosialhjelp, 1997 Emne 06.03 Registrerte helt arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak,

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

mark Regionalstatistikk 1/96 'Emne 03.03 Barnevern, 1994 (K) Emne 05.01 Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 1994 (K)

mark Regionalstatistikk 1/96 'Emne 03.03 Barnevern, 1994 (K) Emne 05.01 Skattestatistikk. Gjennomsnittstal for personlege skattytarar, 1994 (K) Januar 996 Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk /96 Sei hald mark.inne 00.00 Oversiktstabell A og B. Utvalde tal for fylker og Kommunar, 994 (K) 'Emne 03.03 Barnevern, 994 (K) Emne 05.0 Skattestatistikk.

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK Figurer og tabeller Av Bent Aslak Brandtzæg Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 13/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 13/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 150 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 743 STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1986 STRUCTURAL DATA FROM THE MUNICIPAL ACCOUNTS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2590-6 ISSN 0333-3809

Detaljer

Notater. Boligprisindeksen. Mona Takle. Dokumentasjon av metode. Documents 10/2012

Notater. Boligprisindeksen. Mona Takle. Dokumentasjon av metode. Documents 10/2012 Notater Documents 0/0 Mona Takle Dokumentasjon av metode Notater 0/0 Mona Takle Dokumentasjon av metode Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon,

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes Attraktivitetsbarometeret 2007 Topp og bunn i regionenes attraksjonskraft Bli en attraktiv region! Hva kom først, høna eller egget? Det er på mange måter denne problemstillingen vi står oppe i når vi skal

Detaljer

Personskader i kommuner og fylker

Personskader i kommuner og fylker Tall fra Norsk pasientregister, Dødsårsaksregisteret og estimater basert på Skaderegisteret TABELL- OG FIGUROVERSIKT... 3 KOMMUNE- OG FYLKESTABELLER............ 3 ANDRE FIGURER OG TABELLER............

Detaljer

Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor

Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor Vedlegg SV4 Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor Datagrunnlag for pasientdata og analyser av "sørge-for"-ansvaret Tabell 4.1 Datagrunnlaget for analyser av bruk av somatiske spesialisthelsetjenester

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift,

VESTFOLD NNH OLD. Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, ir. 1/78 9. januar 1978 VESTFOLD I NNH OLD Nye distriktstall. Innhold 1977 Framskriving av folkemengden 1977-2000 Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

STO RTI N G SVALG ET

STO RTI N G SVALG ET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 606 STO RTI N G SVALG ET 973 HEFTE I STORTING ELECTIONS 973 Volume I STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-033-6 FORORD I denne

Detaljer

Refer anser...,... 7. Vedl egg: Inndeling i primære prognoseregioner... 8. IO 75/25 23. juli 1975

Refer anser...,... 7. Vedl egg: Inndeling i primære prognoseregioner... 8. IO 75/25 23. juli 1975 IO 75/25 23. juli 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅS BEFOLKNINGSPROGNOSEMODELL: PRIMÆRE PROGNOSEREGIONER OG SAMARBEID OM FRAMSKRIVINGENE Av Arne Rideng INNHOLD Side Sammendrag 1 I. Framskrivinger og andre prognoser

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

Eksport fra norske regioner

Eksport fra norske regioner MENON-RAPPORT Eksport fra norske regioner et regionalt perspektiv på norsk eksportvirksomhet MENON-PUBLIKASJON NR. 9/2015 Mars 2015 av Christian Svane Mellbye, Ida Bentdal Amble og Sveinung Fjose Innhold

Detaljer

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten Oslo bruker flest kurdøgn Fylkene brukte i fjor 731 000 kurdøgn i institusjoner for rusmiddelmisbrukere Oslo la beslag på en tredel av det totale antall kurdøgn, side 3 J zr Statistisk sentralbyrå har

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Nr. 10 2002 Side 1093 1245 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2002 Side 1093 1245 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2002 Side 1093 1245 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 11. september 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Juni 28. Endr. i

Detaljer

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112 Ringmur Isolerende byggsystem 0112 Forskaling, isolasjon og puss i ett Kort byggetid Bredt bruks - område Komplett system Tidsriktige løsninger Energibesparende - i grunnen er vi best! byggisolasjon En

Detaljer