SPORO^ILA, OBVESTILA, VABILA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORO^ILA, OBVESTILA, VABILA"

Transkript

1 SPORO^ILA, OBVESTILA, VABILA POZOR ZELO POMEMBNO: Spremembe, ki jih za ob~ane prina{a ZUPJS Ker s prihaja, kot posledica začetka izvajanja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, do mnogih in za veliko večino občanov pomembnih novosti in sprememb pristojnosti (po novem se bodo tudi subvencije za znižano plačilo vrtca, subvencije najemnine in pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki so jih občani doslej uveljavljali na sedežih občin stalnega prebivališča, z enotno vlogo uveljavljale na pristojnih centrih za socialno delo za občane občine Rače-Fram na Centru za socialno delo Maribor), nikar ne spreglejte aktualnega prispevka CSD Maribor na to temo, ki ga objavljamo na straneh ter informacij, ki se nanašajo na uveljavljanje znižanega plačila vrtca za leto 2012 (strani 20-21). Obvestilo o obratovalnem ~asu Zbirnega centra za lo~eno zbiranje odpadkov v Ra~ah V zimskem času bo zbirni center odprt vsako sredo med 12. in 17. uro ter vsako soboto med 8. in 13. uro. Na dan praznika bo zbirni center zaprt. Sprememba urnika obratovanja velja do preklica v naslednjem občinskem glasilu. Ponovno moramo poudariti, da je zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov namenjen samo tistim občanom, ki so vključeni v sistem rednega odvoza mešanih komunalnih odpadkov, zato je potrebno pri vsakem dovozu odpadkov v zbirni center imeti s seboj zadnji odrezek položnice in osebni dokument. Prav tako ponovno poudarjamo, da je zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov namenjen fizičnim osebam oz. gospodinjstvom. Pravne osebe (podjetniki, s.p., d.o.o.) si morajo odvoz odpadkov zagotoviti v okviru svoje dejavnosti! Vsakršno odlaganje odpadkov, zemljine in ostalih materialov v bivšo SCT jamo je strogo prepovedano! Pripravil: Samo RAJŠP Gospodarske javne službe kontakti Ker na občino prejemamo klice z vprašanji o telefonskih številkah in kontaktnih osebah izvajalcev obveznih gospodarskih javnih služb, ki so na področju komunalnega gospodarstva pristojne za področje naše občine, jih v nadaljevanju navajamo: SNAGA d.o.o. Maribor (zbiranje, ločevanje, odvoz komunalnih odpadkov in embalaže), kontakt: Srečko Vargazon, tel. št. info pisarne 02/ KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o. (vprašanja v zvezi z oskrbo s pitno vodo, obračunom vode in vodovodnim omrežjem v upravljanju Komunale Slov. Bistrica), kontakt: Jožica Dobaj, tel. št.: 02/ Kontakt dežurne službe Komunale Slovenska Bistrica, ki deluje 24 ur/dan: NIGRAD d.d. Maribor (odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter obračun takse za obremenjevanje okolja), kontakt Dejan Tacer, tel. št.: 02/ in Violeta Korošec, tel. št.: 02/ REŽIJSKI OBRAT OBČINE RAČE-FRAM - vprašanja v zvezi z oskrbo s pitno vodo in vodovodnim omrežjem v upravljanju Občine Rače-Fram, kontakt: Samo Rajšp (tel. št.: 02/ ) in Miran Grašič (gsm: ), obračun vode kontakt: Klaudia Pleteršek (tel. št.: 02/ ); - izvedba priključkov na javno kanalizacijsko omrežje; kontakt Maks Novak za KS Rače (gsm: ), Miran Grašič - za KS Fram (gsm: ); - vzdrževanje občinskih cest, kontakt: Samo Rajšp (tel. št.: 02/ ). Pripravil: Samo RAJŠP 5

2 OBVESTILO star{em novorojencev Obveščamo vas, da je Občina Rače - Fram s Poštno banko Slovenije, d. d. bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor, d. d. (v nadaljevanju: Poštna banka Slovenije) podpisala dogovor o poslovnem sodelovanju. To poslovno sodelovanje se nanaša na nakazilo sredstev prispevka za novorojence, ki ga Občina Rače - Fram iz proračuna namenja ob rojstvu otrok v naši občini in znaša 150,00 EUR za prvega in/ali drugega otroka ter 300,00 EUR za tretjega in vse nadaljnje otroke. Dogovor staršem novorojencev omogoča, da v primeru odločitve in odprtja t. i. Hrčkove knjižice (ta glasi na otrokovo ime) Poštna banka Slovenije, d. d., nakazana sredstva matične občine oplemeniti še s svojim prispevkom nagrado v višini 30,00 EUR. Edini pogoj pri poslovanju je, da mora vsak polog na računu otroka»odležati«vsaj 15 dni in da je pravico potrebno uveljaviti v roku 3 mesecev po rojstvu otroka. boste posredovali podatke o novorojencu in enem od staršev, ki bo otrokov zakoniti zastopnik pri Hrčkovem varčevanju. Občina bo vaše podatke posredovala Poštni banki Slovenije, d.d. Poštna banka Slovenije bo na podlagi podatkov odprla knjižico, ki bo glasila na otrokovo ime. Po nakazilu prispevka za novorojenca s strani občine (150,00 ali 300,00 EUR - odvisno od tega, za katerega otroka po vrsti v neki družini gre) bo banka starše obvestila, da je na izbrani pošti (v Račah ali Framu) mogoče urediti dokumentacijo in dvigniti hranilnik ter hranilno knjižico. V primeru, da bodo podobno sodelovanje ponudile tudi druge banke, boste starši o tem obveščeni preko spletne strani in preko Novic Občine Rače - Fram. Dogovor s Poštno banko Slovenije se nanaša na vse otroke, ki bodo rojeni od vključno dalje in bodo starši zanje vložili vlogo za prispevek za novorojenca na Občini Rače - Fram. V kolikor se starši ne boste odločili za odprtje Hrčkove knjižice otroku, bo, kot je to dosedanja praksa, prispevek za novorojenca v višini, ki ga priznava občina, nakazan na vaš transakcijski račun. Za vse informacije smo dosegljivi na tel. št.: (Simona Antolič - Občina Rače - Fram) oz (Ema Drame Poštna banka Slovenije) in (Rosanda Falež Poštna banka Slovenije). OBČINA RAČE FRAM Pripravila: Simona ANTOLIČ Ob odprtju t. i. Hrčkove knjižice, ki bo glasila na ime novorojenca, bo Poštna banka Slovenije občinskemu prispevku primaknila še 30 evrov Postopek odprtja Hrčkove knjižice (v nadaljevanju: knjižice): Starši bodo odprtje knjižice uredili sočasno z oddajo vloge za odobritev prispevka za novorojenca na Občini Rače - Fram, Grajski trg 14, Rače. Občini 6 Novice št. 52-4/2011; december 2011

3 ROMANTI^NI BOŽI^ NA GRAJSKEM DVORIŠ^U od 15. do Iz leta v leto rastemo, bogatimo program, obenem pa v pravljičnem vzdušju vam, vašim otrokom in prijateljem (skupaj z domačini in gosti) nudimo veliko izbiro dobrot, božičnih daril in praznično obarvan kulturni program. Letos vas ponovno prisrčno vabimo v našo praznično družbo! Program prireditev v sklopu božično-novoletnega sejma: Pridružite se nam več nas bo, prijetneje in bolj praznično bo! PROST VSTOP ZA VSE PRIREDITVE! VLJUDNO VABLJENI! Organizacijski odbor 7

4 Boži~kovo povabilo Dragi presenečenj in zabave željni mladi prijatelji! Božiček vas tudi tokrat prijazno in dobrohotno vabi v svojo veselo družbo. Srečanje s težko pričakovanim belobradim možakom v rdečem, ki med vas ne bo prišel sam in tudi ne praznih rok, bo potekalo v soboto, 17. decembra 2011 ob 17. uri, v športni dvorani Rače. Prireditev je namenjena otrokom iz občine Rače-Fram in sicer predšolskim ter učencem iz prve triade (do vključno 3. razreda). in vaš BOŽIČEK OBVESTILO - Kako pravilno pripraviti in posredovati prispevke za Novice? Dovolite, da vas znova spomnimo, kako je potrebno pripraviti in posredovati prispevke, za katere želite, da bodo objavljeni v našem glasilu: - prispevke posredujte pravočasno - zaželeno takoj, ko se nek dogodek zgodi in je o njem mogoče pripraviti prispevek, vsekakor pa po možnosti pred skrajnim rokom (prispevki, prispeli po roku, bodo zavrnjeni); - v bodoče bo maksimalen obseg posamezne številke Novic 56 strani; ko bo ta kvota zapolnjena, bodo kasnejši prispevki, četudi bodo prispeli pred iztekom za to določenega roka, objavljeni v prvi naslednji številki glasila; - prispevke posredujte izključno v elektronski obliki (torej napisane računalniško in sicer v pisavi New Times Roman, velikost pisave 12); - napisane prispevke lahko posredujete preko e-pošte na CD-ju, DVD-ju ali USB ključku; če prispevka ne pošiljate preko e-pošte, temveč ga pošljete ali osebno prinesete posnetega na enega izmed ostalih navedenih načinov, obvezno priložite še izpis prispevka; - dolžina prispevkov naj ne presega ene tipkane strani, če gre za dogodke večjega in širšega pomena, pa največ ene in pol tipkane strani; - k prispevkom priložite največ 3 5 aktualnih fotografij (lahko so v originalu ali v elektronski obliki (izključno.jpg format); - kadar besedilo obogatite s fotografijami, v tekstu nazorno označite mesto, kamor je potrebno umestiti posamezno fotografijo, h kateri pripišite tudi komentar; - fotokopije fotografij zaradi slabe kakovosti niso primerne za objavo; - besedilnega dela prispevka in spremljajočih fotografij nikoli ne združujte v Word (pošljite posebej tekst v Wordu in posebej fotografije v.jpg formatu). V primeru kakršnih koli nejasnosti v zvezi s pripravo in posredovanjem prispevkov za Novice vljudno prosim, da me prej kontaktirate (tel.: 02/ ali na že naveden e-naslov). V želji in upanju, da boste prošnje dosledno upoštevali, se zahvaljujem za razumevanje in vas pozdravljam! Urednica 8 Novice št. 52-4/2011; december 2011

5 PROGRAM IZVAJANJA ZIMSKE SLUŽBE 2011/2012 IZVAJALCI: 1. Cestno podjetje Ptuj - LC št Šikole Podova - Rače /državna cesta/ - državna cesta Rače (Cesta talcev, Ljubljanska c.) Fram - Planica 2. Franc Hvauc s.p., Rače - LC št Mariborska cesta - LC Sp. Gorica Stražgonjca - JP Rače Sadjarska ulica - LC Marjeta-Rače - JP št Rače Pot na gomilo - podvoz - LC Podova-Brunšvik - LC št Podova - Brunšvik - LC št Brezula - Brunšvik - LC št Rače - Marjeta - LC št Rače zbirni center Dravski dvor - JP št ul. za Mariborsko cesto - Jakopin - JP št ul. za Mariborsko cesto Glavar - Benkovič - JP št Križna pot - Brezula - JP št Sp. Gorica - h.št. 20a - JP št Sp. Gorica - h.št JP št Sp. Gorica - h.št JP Sp. Gorica Sagadin Eker - Žbogar - JP št Sp. Gorica - Zg. Gorica - JP št Zg. Gorica - h.št. 31a - JP št Zg. Gorica -h.št JP št Zg. Gorica - Podova - JP št Podova - ribogojnica Požeg - JP št Podova - Žbogar - JP št Podova - Otič h. št JP št Podova - h.št. 20b - JP št Podova - Galerija h. št. 61a - JP št Brezula - JP št Brezula Braunsberger Švegl - ČN Rače - JP št Brezula Braunsberger - LD Podova - Klemenčič - JP št Brezula - Čelan - LC Morje križišče Zamorček - Dom krajanov - Vabič - LC Morje Vabič - mlin Pečovnik - vsi pločniki v KS Fram - avtobusne postaje na Mariborski cesti - avtobusne postaje na Ljubljanski, Ptujski cesti in Grajskem trgu - avtobusne postaje v Brezuli, Podovi, Sp. in Zg. Gorici - vsi pločniki v KS Rače - posip navedenih ulic, pločnikov in krajevnih poti na področju KS Rače ter ceste Fram - Ješenca - Požeg 3. Dušan Predan s.p., Rače - JP št Obrtniška ulica - JP št Pot k mlinu - JP št Vrtna ulica - P št Pred njivami - JP št Poljska cesta - JP št Ozka ulica - JP št Cesta talcev - h. št. 28b - JP št Cesta talcev - Anton Novak - JP št Sončna ulica - JP št Pri kozolcih - JP št Lončarska ulica - JP št Za vrtovi - JP št Ul. Lackove čete - Lobnik - JP št Pot na gomilo Greif - podvoz - JP št Grajski trg - JP št Nova ulica - JP št Glaserjeva ulica - JP št Ob potoku - JP št Gasilska ulica - JP št Drevesniška ulica - JP št Kolodvorska ulica - JP št Mladinska ulica - JP št Ul. Ivana Šalamuna - JP št Gortanova ulica - JP št Gortanova ulica-batagelj - JP št Ob železnici - JP št Prečna ulica - JP št Turnerjeva ulica - JP št Delavska ulica - JP št Gozdna ulica - JP št Mejna ulica - JP Ul. bratov Turjakov - JP št Ješenca - Brodej - vsa javna parkirišča v Račah - parkirišče ob železniški postaji v Račah - parkirišče bloki Sortima 4. Anton Kerhe s.p., Rače - LC št Fram izvoz AC Ješenca - gostilna Kostanj - JP nova obvozna cesta Ješenca - Rače - LC št Ješenca (Vihar) - Požeg - JP Požeg - Kelhar (za Grafisom) - JP št Ješenca - h.št. 1g - JP št Ješenca - Ribič - JP št Ješenca - Jelšek - JP št Ješenca - Marin - JP št Požeg - Zorčič - JP št Ješenca - Mom - JP št Fram - Potisk - JP št Fram - Petrol skladišče - JP št Fram - Majcen - JP št Ješenca - Kolman - JP št Ljubljanska - ribniki TAM - JP Ljubljanska proti Tekolu - JP ob Ljubljanski cesti proti Predanu (pri tabli Fram) - JP ulice za Ljubljansko cesto - Opekarniška ulica - JP cesta pri transformatorski postaji Fram - Fram Fišer - TP Rače - JP Ješenca Trlep Partlič - JP ob Ljubljanski c. proti Predanu (pri tabli Fram) 5. Darko Štern, Kopivnik - LC Strehar - Kopivnik - JP št Kopivnik Bučar - Kokol - cesta Lepi vrh - Kotnik - JP št Kopivnik - Špindler - JP št Lokmirce - JP št Lokmirce Lunežnik - mlekarna - JP št Lepi vrh - JP št Lepi vrh - med njivami - Lokmirce - JP št Lepi vrh - Repnik J. - JP št Lokmirce - žaga - JP Fram - Čurič - JP Lokmirce - Zvonko Ačko - JP Planica - Krle - JP Planica - Lipej - JP Lepi vrh - Planica - JP Jug - Ačko - LC Kopivnik - Loka (do križišča za Morje in Loko) 9

6 - JP Kopivnik Kuki - JP Kopivnik Repnik - J P Kopivnik Marica Štauber - JP Kopivnik gozdarska hiša - JP Pečovnik - vikendi - nove hiše - odcep proti Jarcu - odcep proti Repniku (mlekarna) - odcep Auda - Žerjav - posip vseh zgoraj naštetih cest 6. Anton Majal, Planica - LC Planica Gradišče Loka - Zg. Polskava - JP Planica - Bezovnik - JP Planica - Vešner - JP Planica - Harbul - JP Planica - cerkev - JP Planica - Dominek - JP Planica Kovačnik -dom Planica - JP Planica - Lovski dom - Rožman - JP Planica - Uranjek - JP Planica Capl - JP Planica - Mom - JP Bogdan Domadenik - Bračič - JP Vrhovšek - JP Šlamberger - odcep Fifer - mlekarne - JP Loka vaški dom - Bukovec - JP Loka - Potočnik - JP Loka - Šlamberger - JP Loka - Kokol - JP Loka - Trglec (Gradišče) - JP Loka - Štefan Tomše - JP Loka - Edi Tomše - JP Loka - Karlina Trglec - JP Loka - Bukovec - JP Mlekarna Brdnik - JP Štern v Gradišču -J P Gradišnik v Gradišču - odcep Silvo Jurič - odcep Kapelar - zbiralnica Ivo Tomše - odcep Slavko Koren - odcep Rovtet - JP Štefan Tomše 7. Miran Potočnik s.p., Morje - LC Morje Strehar -terase Nadič Šoštarič - Dom krajanov - LC Morje Strehar - terase odcepi do križišča Sernc - LC Morje terase - Koren - JP Morje Vauhnik - JP Papež - Gril - JP Morje Račič - JP Morje Majerič - JP Morje Miro Sernc - JP Morje Detela - JP Morje Gobec - JP Morje»naselje Nikl«- LC Morje - Dom krajanov do krožišča Kopivnik - Loka - JP Morje - Potnik - JP Morje - Rak - JP Morje - Ivan Podlesnik - JP Morje - Stara gora - Lenart - JP Morje Podlesnik - Cvirn - Visočnik - JP Morje - Meklav - JP Morje Podlesnik - Dom krajanov Morje - JP Morje Papež Pokrivač - bar Zamorček - JP Morje - bar Zamorček - Cehtl Klemen - JP Morje - Nada Nada - JP Morje - h.št. 46A - JP Morje -h.št JP Morje Skrbič - vikendi - JP Morje Jani Klauž - JP Morje Martin Petelinšek - JP Morje Adam Petrovič - JP Morje Nikolič - posip zgoraj navedenih cest in odsekov 8. Boštjan Koželj s.p., Fram - JP Fram Varta Ivančič - Krčevine - JP Varta - Prejac - JP Varta Mikolič - Greif - JP Varta Helbl - terase - JP Varta - Beli dvor - Milan Koželj - JP Varta Mom Kosmačin - Ličen - JP Varta - Vlado Poljanec - JP Varta - Rotko - JP Varta Jurič Mojzer - Senekovič - Golaušek - JP Varta - Fuchs - JP Varta- Dajčer - grob talcev -JP Fram Veber - Žgalin - JP Oljarna Bezjak mizarstvo - igrišče - JP Fram šola - mizarstvo - Parkirišča nogomet in tenis - JP Fram - Tišič - JP Fram - Bregar - JP Kopivnik - Osterc - JP Kopivnik - Pliberšek - JP Ranče - Rudolf - JP Fram - gasilski dom kapela Pesek - Vodušek - JP Fram - Srečko Trglec - JP Morje - Duh -J P Morje Tomo Koren - JP Morje - Roner Tadej Ledinek - JP Morje Cestnik - Podbojec - JP Morje - Kobilica - JP Fram - Golčnik - JP Fram - za pokopališčem - JP št Dobrava - JP Cestarska hiša v Morju - JP Morje - Pliberšek - JP Morje - Potrč - JP Morje - Krlej - JP Morje Jurič - Hojnik - JP Morje - Leskovar - JP Fram - Čerič - JP Fram Ledinek - Pepelnik - JP Golavšek Jug - stara cesta Ačko - odsek Morje Zajmi - Bržan - odsek Morje Skrbič Hafner - odsek Morje - Bedenik - ulica pred M10 nove hiše 9. Vinko Domadenik, Ranče - LC Fram Ranče Domadenik - bolnica - JP Šestdobje - Robič - JP Šestdobje - Repnik - JP Šestdobje - Ovnik - JP Ranče - Jug - JP Ranče - Cvirn - odcep Andi Falež - odcep Belinšek - JP Ranče - dom krajanov - Kolarek - JP Ranče - Repnik - JP Ranče - Milan Meglič - JP Ranče - vikendi Bergauer - JP Ranče - vikendi Krajnčič - Šauperl 10 Novice št. 52-4/2011; december 2011

7 - JP Ranče vikendi - Petrovič - JP Ranče - ulica pod Borovim gajem - JP Fram - Kugl - JP Fram Domadenik - Veber - JP Fram Hojnik - Pisanec - JP Fram - Tičar - JP Fram - vrtec - JP Fram - Leben - P Fram - Kolar - JP Fram - Planjšek - posip zgoraj navedenih cest v Rančah ter ulic v Framu 10. KO-BAU, Koren Aleksander s.p., Fram - parkirni prostor pod cerkvijo - vse avtobusne postaje v KS Fram - parkirni prostor ZD Fram - JP Fram - pokopališče - parkirni prostor pri mrliški vežici Fram - parkirišča nogomet in tenis - dvorišče KS Fram - parkirni prostor pred DTV Partizan Fram Deponije peska: - parkirišče pri pokopališču v Framu, - Hvauc Mariborska cesta 57, - Mejal Planica 29, - Domadenik Ranče, - Dom krajanov Morje, - Križišče Loka - Lokmirce, - Loka Kokol. Vabimo vas na 5. silvestrovanje na grajskem dvori{~u v Ra~ah Ničesar ne vidimo priti, a vemo in čutimo vsi, nekaj od nas se poslavlja, a drugo nam sega v dlani. Od leta 2007, ko smo prvič pripravili občinsko silvestrovanje na prostem, pri gradu Rače, se vedno znova potrjuje, da si občani in občanke takih prireditev želite, zato smo se v Občini Rače-Fram tudi letos lotili organizacije praznovanja najdaljše noči v letu.»in če Silvestrovanje bo, naj bo znova takšno, kot se spodobi vsaj tedaj naj vsakodnevne tegobe in skrbi preglasijo živahni ritmi žive glasbe, štajersko veselje, dobra kapljica, jedača in ognjemet, ki za uvod v novo leto v srce prinese tople občutke in s slovesno svetlobo prežene temnost polnočnega neba!«smo znova sklenili. OPOMBA: Za naselje Morje je seznam zimske službe pripravljen z navedbami starih hišnih številk (pred uvedbo uličnega sistema), po katerih se večina zaenkrat še lažje orientira. Vsi udeleženci v prometu morajo imeti obvezno zimsko opremo. Pluženje se bo izvajalo po prioriteti in sicer najprej državne ter lokalne povezovalne ceste s pločniki, nato krajevne ceste in na koncu javne poti. Plužiti se prične, ko zapade 10 cm snega. Uvoze in dovoze do svojih parcel so lastniki dolžni očistiti sami, prav tako prostore pred trgovskimi, gostinskimi in drugimi lokali. Vse tiste občane, ki puščajo avtomobile in/ali posode za smeti pred hišami ob cestah ter tako ovirajo pluženje, prosimo, da te umaknejo in tako omogočijo neovirano in učinkovitejše izvajanje zimske službe. Pripravil: Samo RAJŠP Da bi bilo temu res tako, lahko, poleg glasbenih gostov (trio Pomlad) in ponudnikov gostinskih uslug (Ribiška družina Rače) najbolj poskrbite prav vi s svojo udeležbo, dobro voljo in zvrhanim košem dobrih želja za prihajajoče novo leto, seveda! Toliko na tem mestu, več o načrtovanih dogajanjih na 5. občinskem silvestrovanju pa sledi na prireditvenih informativnih listih, ki jih mesečno prejemate na dom. Pridružite se nam in pomagajte odštevati sekunde do prestopnega leta 2012! Prijazno vabljeni! Pripravila: Marjetka SONIČKI 11

Z A P I S N I K. 1. točka: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

Z A P I S N I K. 1. točka: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti Republika Slovenija OBČINA RAČE-FRAM Grajski trg 14, 2327 Rače Štev.: 062-02-31/06 Datum: 31.05.2006 Z A P I S N I K 31. redne seje Občinskega sveta Občine Rače-Fram, ki je bila v Beli dvorani gradu v

Detaljer

VARNOST V AVTOMOBILU OTROK IN ODRASLIH

VARNOST V AVTOMOBILU OTROK IN ODRASLIH W OTROK IN ODRASLIH Otroci, nižji od 135 cm, morajo v vozilu imeti poseben varnostni avtosedež. Dojenčki 0 13 kg (od 0 do pribl. 12 mesecev) Vzvratno obrnjena lupinica za dojenčke zagotavlja največjo varnost

Detaljer

PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETA

PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETA Ulica Pohorskega bataljona 12 2310 Slovenska Bistrica Tel.: +386 (0)2 8055-400 Faks: +386 (0)2 8055-410 E-pošta: info@komunala-slb.si Splet: www.komunala-slb.si ID za DDV: SI32621213 TRR pri Nova KBM d.d.:

Detaljer

Spoštovani bralec, spoštovana bralka! STRAN 36-40

Spoštovani bralec, spoštovana bralka! STRAN 36-40 nova EKIPA SE VAM PREDSTAVI NOVICE Spoštovani bralec, spoštovana bralka! WWW.LOGATEC.SI - GLASILO OBČINE LOGATEC - LETNIK XLIV - JUNIJ 2013 - ŠT. 6 DRUŽBA STRAN 36-40 LOGAŠKE NOVICE JUNIJ 2013 št. 6 1

Detaljer

OLJA POŠTN DOMAČE IME ŠI KMETIJA IME PRIIMEK ULICA HŠ Š POŠTA A ŠT. IZDELKA PRIZNANJE ZLATO PRIZNANJE

OLJA POŠTN DOMAČE IME ŠI KMETIJA IME PRIIMEK ULICA HŠ Š POŠTA A ŠT. IZDELKA PRIZNANJE ZLATO PRIZNANJE OLJA DH POŠTN IME ŠI IME PRIIMEK ULICA HŠ Š POŠTA A ŠT. IZDELKA KRIŽEVCI PRI 630 SLAVIČEVI MARKO SLAVIČ VUČJA VAS 51 LJUTOEMRU 9242 640 DERVARIČ SIMONA BOŽIČ KOPRIVA 17 RAZKRIŽJE 9246 643 BRODNJAK HAJDOŠE

Detaljer

Številka 103 Letnik 12 Junij rožnik Poštnina plačana pri pošti 8275 Škocjan. Naši koraki. Glasilo Občine Škocjan. Naša lepa nova šola

Številka 103 Letnik 12 Junij rožnik Poštnina plačana pri pošti 8275 Škocjan. Naši koraki. Glasilo Občine Škocjan. Naša lepa nova šola Poštnina plačana pri pošti 8275 Škocjan Številka 103 Letnik 12 Junij rožnik 2006 Naši koraki Glasilo Občine Škocjan Naša lepa nova šola Drage občanke in občani Občine Škocjan! 14. junija 2006, ob dnevu

Detaljer

Spoštovani bralec, spoštovana bralka!

Spoštovani bralec, spoštovana bralka! nova EKIPA SE VAM PREDSTAVI NOVICE Spoštovani bralec, spoštovana bralka! WWW.LOGATEC.SI - GLASILO OBČINE LOGATEC - LETNIK XLV - MAJ 2014 - ŠT. 5 DRUŽBA STRAN 9-20 LOGAŠKE NOVICE MAJ 2014 št. 5 1 PRAKTIKUM

Detaljer

V deželi fjordov po poti vikingov

V deželi fjordov po poti vikingov V deželi fjordov po poti vikingov U v o d Na Norveškem je dolga, ozka zahodna obala Severnega morja med mestoma Stawanger in Kristiansund poznana pod imenom V e s t l a n d e t. To je dežela mogočnih globokih,

Detaljer

CELOVITA NAVODILA ZA DELO PRI PREDMETU S POMEMBNIMI DATUMI IN OBVEZNOSTMI ZA PRISTOP K IZPITU

CELOVITA NAVODILA ZA DELO PRI PREDMETU S POMEMBNIMI DATUMI IN OBVEZNOSTMI ZA PRISTOP K IZPITU UČNI NAČRT: CELOVITA NAVODILA ZA DELO PRI PREDMETU S POMEMBNIMI DATUMI IN OBVEZNOSTMI ZA PRISTOP K IZPITU pri predmetu Nosilca: prof. dr. Vlado Dimovski in doc. dr. Sandra Penger, koordinatorka predavanj

Detaljer

JUNIJ Glasnik 17 OBČINE RADENCI PRILOGA. Župniji Radenci in Kapela praznujeta

JUNIJ Glasnik 17 OBČINE RADENCI PRILOGA. Župniji Radenci in Kapela praznujeta JUNIJ 2012 Glasnik 17 OBČINE RADENCI PRILOGA Župniji Radenci in Kapela praznujeta BESEDA ŽUPANA Spoštovane občanke, spoštovani občani! Občina Radenci je bila ustanovljena v letu 1994 in tako letos praznujemo

Detaljer

LETNO POROČILO. Regijske organizacije Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije LJUBLJANA IN OKOLICA

LETNO POROČILO. Regijske organizacije Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije LJUBLJANA IN OKOLICA LETNO POROČILO 2015 Regijske organizacije Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije LJUBLJANA IN OKOLICA»Kritiki se izognemo le Na en način: Ne stori ničesar, Ne reči ničesar, In bodi nihče.«aristotel

Detaljer

II. ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA GORENJSKEM

II. ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA GORENJSKEM II. NA GORENJSKEM Organizacijo zdravstvene službe na Gorenjskem spremljamo s pomočjo Baze podatkov izvajalcev zdravstvene dejavnosti (BPI). To je temeljna nacionalna zbirka podatkov o izvajalcih zdravstvene

Detaljer

Zamejitev odlomka Mr 1,21-28 Zamejitev odlomka Mr 1,

Zamejitev odlomka Mr 1,21-28 Zamejitev odlomka Mr 1, KORAKI EKSEGETSKE ANALIZE Eksegeza Evangelijev in Apostolskih del Eksegetska analiza Osem korakov eksegetske analize 1. Zamejitev odlomka 2. Členitev in strukturiranje teksta 3. Vključenost odlomka v kontekst

Detaljer

Ni razlogov za izredno stanje

Ni razlogov za izredno stanje Včerajšnji dan je bil posebno doživetje za prvošolčke, ki so ponosni nad svojo odraslostjo in z malo treme in strahu pred neznanim, prvič stopili čez šolski prag. Foto: F. Perdan Leto XXX. - Številka 67

Detaljer

NORDKAPP in LOFOTI potopis ( junij julij 2007)

NORDKAPP in LOFOTI potopis ( junij julij 2007) NORDKAPP in LOFOTI potopis ( junij julij 2007) Konec lanskega junija sva se po dolgi pripravi odlo!ila prevoziti pot dolgo 8400 km in pogledati iz obale na Nordkappu proti severnemu te!aju. Potovanje je

Detaljer

V tem letu se je izvedla produkcija KrPovej in e-glasila. Sredstva so se porabila za izdelavo promocijskega materiala in postavitev e-točke.

V tem letu se je izvedla produkcija KrPovej in e-glasila. Sredstva so se porabila za izdelavo promocijskega materiala in postavitev e-točke. MESTNA OBČINA KRANJ OBČINSKA UPRAVA Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Številka: 410-15/2009-36- (45/01) Datum: 28.03.2011 IV.4. Obrazložitve izvajanja načrta razvojnih

Detaljer

KATEGORIZACIJA GASILSKIH ENOT in STRATEGIJA RAZVOJA GASILSTVA V OBČINI SEMIČ do leta 2014

KATEGORIZACIJA GASILSKIH ENOT in STRATEGIJA RAZVOJA GASILSTVA V OBČINI SEMIČ do leta 2014 Gasilska zveza SEMIČ Črnomaljska cesta 3 8333 Semič KATEGORIZACIJA GASILSKIH ENOT in STRATEGIJA RAZVOJA GASILSTVA V OBČINI SEMIČ do leta 2014 1. UVOD: Na podlagi 73. in 76 člena Zakona o varstvu pred naravnimi

Detaljer

novice ELEKTRO IZ VSEBINE Interno glasilo Elektra Ljubljana d. d. Leto VII avgust - oktober 2007, πtevilka 4 SonËne elektrarne za Zeleno energijo

novice ELEKTRO IZ VSEBINE Interno glasilo Elektra Ljubljana d. d. Leto VII avgust - oktober 2007, πtevilka 4 SonËne elektrarne za Zeleno energijo novice ELEKTRO Interno glasilo Elektra Ljubljana d. d. Leto VII avgust - oktober 2007, πtevilka 4 IZ VSEBINE Poslovanje Elektra Ljubljana, d. d. v prvem polletju 2007 SonËne elektrarne za Zeleno energijo

Detaljer

ISSN ISBN CPA 2008 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI. Klasifikacije

ISSN ISBN CPA 2008 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI. Klasifikacije ISSN 1408-9114 ISBN 978-961-239-235-2 CPA 2008 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI Klasifikacije št. 12 Ljubljana, 2011 ISSN 1408-9114 ISBN 978-961-239-235-2 CPA 2008 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI

Detaljer

C E N I K P R O I Z V O D O V

C E N I K P R O I Z V O D O V C E N I K P R O I Z V O D O V Cena z DDV je izračunana na podlagi splošne stopnje DDV 22% KLASIČNI KOTLI NA POLENA STADLER kotli na polena z bojlerjem Tip kotla EAN štev. Kap. v kw Bojler v l Ogrevanje

Detaljer

C E N I K P R O I Z V O D O V

C E N I K P R O I Z V O D O V C E N I K P R O I Z V O D O V Cena z DDV je izračunana na podlagi splošne stopnje DDV 20% KLASIČNI KOTLI NA POLENA STADLER kotli na polena z bojlerjem Tip kotla EAN štev. Kap. v kw Bojler v l Ogrevanje

Detaljer

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALU. VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA AV 04.01-04.10...jer o tome mnogo ovisi... S C H W O L L E R - L U Č I Ć AL 400 AV 04.01 minijska vodilica za odjeljivanje

Detaljer

Lovska družina Krka. Ustanovitev Lovske družine

Lovska družina Krka. Ustanovitev Lovske družine Lovska družina Krka Ustanovitev Lovske družine Lovska družina Krka je bila ustanovljena leta 1946. Na področju današnjega lovišča je bila v tem letu ustanovljena še LD Muljava. Leta 1949, ko je prišlo

Detaljer

POROČILO DELA LTO ZAVODA ZA TURIZEM OBČINE KRANJSKA GORA JANUAR DECEMBER 2015

POROČILO DELA LTO ZAVODA ZA TURIZEM OBČINE KRANJSKA GORA JANUAR DECEMBER 2015 Poročilo dela LTO Kranjska Gora 2015 POROČILO DELA LTO ZAVODA ZA TURIZEM OBČINE KRANJSKA GORA JANUAR DECEMBER 2015 Kranjska Gora, januar 2016 KAZALO UVOD... 3 1 PROMOCIJSKA FUNKCIJA... 4 1.1 TRŽNE MANIFESTACIJE...

Detaljer

PROFESIONALCI SO NAVDUŠENI. IZDELAN ZA VAS. > FOTOGRAFIRANJE ŠE NIKOLI NI BILO TAKO ENOSTAVNO. e - pl2

PROFESIONALCI SO NAVDUŠENI. IZDELAN ZA VAS. > FOTOGRAFIRANJE ŠE NIKOLI NI BILO TAKO ENOSTAVNO. e - pl2 PROFESIONALCI SO NAVDUŠENI. IZDELAN ZA VAS. > FOTOGRAFIRANJE ŠE NIKOLI NI BILO TAKO ENOSTAVNO. e - pl2 VČASIH JE POPOLNOST VPRAŠLJIVA. VČASIH NI. Lahko bi rekli, da fotoaparata E-PL2 nismo oblikovali mi.

Detaljer

2 Evropska nagrada za preureditve nabrežij in mostove na Ljubljanici. 4 Odprt Fabianijev most let festivala Ljubljana

2 Evropska nagrada za preureditve nabrežij in mostove na Ljubljanici. 4 Odprt Fabianijev most let festivala Ljubljana XXX Glasilo Mestne občine Ljubljana, letnik XVII, številka 7, september 2012, ISSN 1318-797X 2 Evropska nagrada za preureditve nabrežij in mostove na Ljubljanici 4 Odprt Fabianijev most 20 60 let festivala

Detaljer

C E N I K P R O I Z V O D O V

C E N I K P R O I Z V O D O V C E N I K P R O I Z V O D O V Cena z DDV je izračunana na podlagi splošne stopnje DDV 20% KLASIČNI KOTLI NA POLENA STADLER kotli na polena z bojlerjem Tip kotla EAN štev. Kap. v kw Bojler v l Ogrevanje

Detaljer

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović Neko kao ti Sara Desen Prevela Sandra Nešović 4 5 Naslov originala Sa rah Des sen So me o ne Li ke You Copyright Sarah Dessen, 1998 All rights reserved including the right of reproduction in whole or in

Detaljer

Glasilo občine Loška dolina. Letnik 13 maj, 2012 št. 2 (64)

Glasilo občine Loška dolina. Letnik 13 maj, 2012 št. 2 (64) Glasilo občine Loška dolina Letnik 13 št. 2 (64) Vabimo vas na etnološko turistične prireditve V DEŽELI OSTRNIC 2012 četrtek, 24. maj 2012 Grad Snežnik 18.00 Odprtje razstave likovnih in tehniških del

Detaljer

PRIPOROČILA ZA RAČUNALNIŠKO KONFIGURACIJO ZA DELO S PRO ENGINEER WILDFIRE

PRIPOROČILA ZA RAČUNALNIŠKO KONFIGURACIJO ZA DELO S PRO ENGINEER WILDFIRE PRIPOROČILA ZA RAČUNALNIŠKO KONFIGURACIJO ZA DELO S PRO ENGINEER WILDFIRE Uvod... 1 Konfiguracija 1: modeliranje kosov in manjših sestavov (do ~100 manjših kosov*)... 2 Konfiguracija 2: modeliranje kosov

Detaljer

6. VN OBČINE KOMENDA ZA LIDLOV POKAL 19. maj 2012

6. VN OBČINE KOMENDA ZA LIDLOV POKAL 19. maj 2012 MLAJŠI MLADINCI / U 17 1 25 SLO19960925 JERKIČ Žan HIT CASINOS PRO - CONCRETE 22 2 26 SLO19960310 KUMAR Kristjan HIT CASINOS PRO - CONCRETE 16 3 48 SLO19960407 PAZLAR Anže KK GREGA BOLE BLED 12 4 56 SLO19960907

Detaljer

OKNA NAGODETI IZ REHAU BRILLIANT-DESIGN UČINKOVITA TOPLOTNA IZOLACIJA IN OBLIKOVNA RAZNOLIKOST ZA BOLJŠO GRADNJO.

OKNA NAGODETI IZ REHAU BRILLIANT-DESIGN UČINKOVITA TOPLOTNA IZOLACIJA IN OBLIKOVNA RAZNOLIKOST ZA BOLJŠO GRADNJO. OKNA NAGODETI IZ REHAU BRILLIANT-DESIGN UČINKOVITA TOPLOTNA IZOLACIJA IN OBLIKOVNA RAZNOLIKOST ZA BOLJŠO GRADNJO www.nagodeti.com ŽIVETI S STILOM IN UDOBJEM Z OKNI IZ REHAU BRILLIANT-DESIGN Okna so investicija

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE. Neka je f() = ln 4e 3 e. Odredite a) f b) D(f) i R(f) c) Odredite min f, inf f, ma f, sup f. 2. Odredite prirodnu domenu funkcije f() = ln (3e e 3 ) + 5 log 5 +3 + ( cos

Detaljer

Drobtinice. Asterix tokrat na Škotskem, Uderzo se od stripa poslavlja

Drobtinice. Asterix tokrat na Škotskem, Uderzo se od stripa poslavlja Predstavitev Kje smo Kontakt Delovni čas Novo-stripi Novo-ostalo Povpraševanje Drobtinice Galerija Drobtinice 30.03.2013 Iztok Sitar v Slovenskem magazinu Čas: 14:10 http://tvslo.si/predvajaj/slovenski-magazin-mozaicna-oddaja/ava2.162562158/

Detaljer

Tovarna olja Gea d.d. Darilni program 2012/ Sledite srcu.

Tovarna olja Gea d.d. Darilni program 2012/ Sledite srcu. Tovarna olja Gea d.d. Darilni program 2012/2013 www.gea.si Spoštovani! Obdarovanje ob koncu leta je priložnost za izraz spoštovanja, zadovoljstva, naklonjenosti in zahvale našim prijateljem, znancem in

Detaljer

Navodilo izvajalcem geodetskih storitev. za izmero in pripravo podatkov. vročevodnega omrežja. v kataster Energetike Ljubljana

Navodilo izvajalcem geodetskih storitev. za izmero in pripravo podatkov. vročevodnega omrežja. v kataster Energetike Ljubljana Verovškova ulica 62, p.p. 2374, SI-1000 Ljubljana Navodilo izvajalcem geodetskih storitev za izmero in pripravo podatkov vročevodnega omrežja v kataster Energetike Ljubljana Navodilo za pripravo podatkov

Detaljer

Na naslovnici: Jana Vizjak, Lastna podoba, olje na laneno platno 170 x 85 cm, 1999, slikarkina last, foto: Boris Gaberščik Na notranjih straneh

Na naslovnici: Jana Vizjak, Lastna podoba, olje na laneno platno 170 x 85 cm, 1999, slikarkina last, foto: Boris Gaberščik Na notranjih straneh Na naslovnici: Jana Vizjak, Lastna podoba, olje na laneno platno 170 x 85 cm, 1999, slikarkina last, foto: Boris Gaberščik Na notranjih straneh ovitka: Jana Vizjak, Elevacija Magdalene Gornik, olje na

Detaljer

Tjaša Šivic 9.b. OŠ Staneta Žagarja Lipnica 12, 4245 Kropa. Fran Milčinski. Seminarska naloga pri predmetu slovenščina. Mentorica : Marjana Žmavc

Tjaša Šivic 9.b. OŠ Staneta Žagarja Lipnica 12, 4245 Kropa. Fran Milčinski. Seminarska naloga pri predmetu slovenščina. Mentorica : Marjana Žmavc Tjaša Šivic 9.b OŠ Staneta Žagarja Lipnica 12, 4245 Kropa Fran Milčinski Seminarska naloga pri predmetu slovenščina Mentorica : Marjana Žmavc Šolsko leto: 2006/2007 Ovsiše, 1. 5. 2007 1. KAZALO 1. Kazalo.

Detaljer

ODLOČBA KOMISIJE. z dne 25. avgusta (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3790) (2008/766/ES)

ODLOČBA KOMISIJE. z dne 25. avgusta (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 3790) (2008/766/ES) 10.10.2008 SL Uradni list Evropske unije L 270/31 OLOČ KOMISIJE z dne 25. avgusta 2008 o ekvivalentnosti med kategorijami vozniških dovoljenj (notificirano pod dokumentarno številko (2008) 3790) (esedilo

Detaljer

DOLOČITEV VRSTE IN ŠTEVILA GASILNIKOV Gregor Kušar, univ. dipl. kem. Odgovorni projektant požarne varnosti Komplast d.o.o.

DOLOČITEV VRSTE IN ŠTEVILA GASILNIKOV Gregor Kušar, univ. dipl. kem. Odgovorni projektant požarne varnosti Komplast d.o.o. DOLOČITEV VRSTE IN ŠTEVILA GASILNIKOV Gregor Kušar, univ. dipl. kem. Odgovorni projektant požarne varnosti Komplast d.o.o. Povzetek Glede na spremembe in novosti pri gasilnih aparatih smo ocenili, da bi

Detaljer

nagradna igra & popusti PRODAJALNA Vabljeni na sejem AGRA v Gornji Radgoni, ob hali B in v našo prodajalno v Latkovi vasi!

nagradna igra & popusti PRODAJALNA Vabljeni na sejem AGRA v Gornji Radgoni, ob hali B in v našo prodajalno v Latkovi vasi! Vabljeni na sejem AGRA v Gornji Radgoni, 20. 25.8.2016 ob hali B in v našo prodajalno v Latkovi vasi! V času sejma AGRA: FORST nagradna igra & popusti Izpolnite nagradni kupon na zadnji strani letaka FORST

Detaljer

ISSN Fotografija na naslovnici je nastala iz izdelkov Pekarne Pečjak in Mesa Kamnik.

ISSN Fotografija na naslovnici je nastala iz izdelkov Pekarne Pečjak in Mesa Kamnik. U V O D N I K Kuhajmo zase! V slovenski živilski proizvodnji je ogromno dobrih, odličnih podjetij, ki izdelujejo izjemno kakovostno hrano iz izbranih sestavin, ki pripravljajo hrano najprej zase, za svoje

Detaljer

Zaščitimo se pred nevarnimi klopi

Zaščitimo se pred nevarnimi klopi MAJ 2012 Zaščitimo se pred nevarnimi klopi Vse o astmi Sončne opekline Presne sladice Motnje spanja Lepa koža in nohti Gibanje za starejše Hujšanje Opuščanje kajenja Cepljenje pred potovanji Težave s suhimi

Detaljer

Osnovna šola Črni Vrh Črni Vrh nad Idrijo VABILO POMLADNA PRIREDITEV

Osnovna šola Črni Vrh Črni Vrh nad Idrijo VABILO POMLADNA PRIREDITEV Osnovna šola Črni Vrh Črni Vrh nad Idrijo VABILO POMLADNA PRIREDITEV Otroška poezija pesnika Otona Župančiča»Stari prijatelji, pravo poštenje pridite, pridite k nam na proščenje!«& Dobrodelni bazar sobota,

Detaljer

Oprema za vaš dom na enem mestu

Oprema za vaš dom na enem mestu 2. marec 2010 65 mojdom 247 Oprema za vaš dom na enem mestu V podjetju lipbled se ponašamo z več kot 60-letno tradicijo na področju lesne industrije. Z bogatimi izkušnjami, ki smo jih pridobili tako na

Detaljer

petek izide Priloga Gorenjski upokojenec

petek izide Priloga Gorenjski upokojenec mali oglas velika prilož petek izide B O R Z A, V R E D N O S T N I F»APIRJI, PRODAJA, NAKtPI IN SVKTOVANJE: v Oddelku vrednostnih papiijcv na sedežu Gorenjske banke, (04/208-43-28.04/208-44-1^ PKOD/VJA:

Detaljer

program prireditev V E L E N J E

program prireditev V E L E N J E program prireditev V E L E N J E Informacije o prireditvah v Velenju lahko najdete tudi na spletnih straneh www.velenje.si in www.festival velenje.si Tu so objavljene tudi spremembe in dopolnitve programa

Detaljer

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENјE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18 Telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-3114/4 Datum: 25.07.2017.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Letno poročilo JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE

Letno poročilo JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE Letno poročilo JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE 2015 letno poročilo 2015 kazalo 1 Uvod 3 1.1 Nagovor direktorice 3 1.2 Predstavitev Gorenjskih lekarn 3 1.2.1 Osnovni podatki o zavodu 3 1.2.2 Zgodovina

Detaljer

Bruksanvisning Blodsukkerapparat. Navodila za uporabo Merilnik ravni glukoze v krvi

Bruksanvisning Blodsukkerapparat. Navodila za uporabo Merilnik ravni glukoze v krvi This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Holding Area text, box and rules do not print. Bruksanvisning Blodsukkerapparat Navodila za uporabo Merilnik ravni glukoze

Detaljer

T I P I Z A C I J A G A S I L S K I H V O Z I L

T I P I Z A C I J A G A S I L S K I H V O Z I L GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Tržaška cesta 221 1000 LJUBLJANA T I P I Z A C I J A G A S I L S K I H V O Z I L 1 TIPIZACIJA GASILSKIH VOZIL OPREDELJUJE: 1. Pogoji za vozila ki bodo v uporabi v gasilskih enotah

Detaljer

Navodila za uporabo 346XP 353. Natanãno preberite navodila za uporabo in se prepriãajte, da ste jih razumeli, predno zaãnete z uporabo stroja.

Navodila za uporabo 346XP 353. Natanãno preberite navodila za uporabo in se prepriãajte, da ste jih razumeli, predno zaãnete z uporabo stroja. Navodila za uporabo 346XP 353 Natanãno preberite navodila za uporabo in se prepriãajte, da ste jih razumeli, predno zaãnete z uporabo stroja. Slovene KAJ POMENIJO SIMBOLI Simboli na stroju: OPOZORILO Motorna

Detaljer

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA 1. DOMAĆE PLATNE TRANSAKCIJE U DINARIMA (Ne obuhvataju transakcije plaćanja, naplate i prenosa u dinarima izmeďu rezidenata i nerezidenata, koje se izvršavaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Detaljer

Slovenska oznaka Angleška oznaka Funkcija. I-sistem logični IN logični ALI logični NE

Slovenska oznaka Angleška oznaka Funkcija. I-sistem logični IN logični ALI logični NE Tomaž BARTOL Strokovne, tehnične in znanstvene informacije Oddelek za zootehniko Domžale, 2009 Vsebina predavanj 1 ISKALNE TEHNIKE NA SPLOŠNO 2 1.1 Iskalna sintaksa in iskalni (boolovi) operatorji 2 1.2

Detaljer

12 STOL - LES, USNJE 37 kom 444,00 0,85 377,40 13 MIZA 0,80 X 0,80 m 13 kom 351,00 0,85 298,35 14 MIZA 1,20 X 0,80 m 3 kom 105,00 0,85 89,25

12 STOL - LES, USNJE 37 kom 444,00 0,85 377,40 13 MIZA 0,80 X 0,80 m 13 kom 351,00 0,85 298,35 14 MIZA 1,20 X 0,80 m 3 kom 105,00 0,85 89,25 KLETNI PROSTORI 1 TELEFON TOPCOM 3 kom 21,00 0,85 17,85 2 GASILNI APARAT S6 2 kom 10,00 0,85 8,50 3 SAVNA - KABINE 3 kpl 180,00 0,85 153,00 RECEPCIJA RECEPCIJSKI PULT - VGRAJEN 4-4 m 1 kpl 160,00 0,85

Detaljer

PRVO PISMO KORINČANOM

PRVO PISMO KORINČANOM PRVO PISMO KORINČANOM, PRVO PISMO KORINČANOM - Rim,+ UVOD - Apd,+;,+; Naslov in pozdrav. Zahvala,+; 8,7 Pavel, po Božji volji poklican apostol Kristusa Jezusa, in brat Sostén Božji Cerkvi, ki je v Korintu,

Detaljer

LJUDSKA UNIVERZA KOPER KOPER. Projektna naloga za poklicno maturo s področja. Kemija s poznavanjem blaga ALOE VERA

LJUDSKA UNIVERZA KOPER KOPER. Projektna naloga za poklicno maturo s področja. Kemija s poznavanjem blaga ALOE VERA LJUDSKA UNIVERZA KOPER KOPER Projektna naloga za poklicno maturo s področja Kemija s poznavanjem blaga ALOE VERA Kandidat: Mentor: Maja Kučinič Elda Šik Baruca, prof Program: Ekonomski tehnik (SI) PTI

Detaljer

KAJ POMENIJO SIMBOLI

KAJ POMENIJO SIMBOLI Navodila za uporabo 340 340e 345e 350 Natanãno preberite navodila za uporabo in se prepriãajte, da ste jih razumeli, predno zaãnete z uporabo stroja. Slovene KAJ POMENIJO SIMBOLI Simboli na stroju: OPOZORILO

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE MASTERS SLOVENIAN MASTERS CHAMPIONSHIP

DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE MASTERS SLOVENIAN MASTERS CHAMPIONSHIP TECHNICAL DELEGATE GOLTEZ M. REFEREE NADISAR M. CHIEF OF RACE MALI P. COURSE START FINISH DROP HOMOLOGATION 7643/11/04 - A - MALI M. - E - GROSELJ B. C - 6 1 3 5565003 TORKAR Boza 1956 SLO 1:19.18 2 1

Detaljer

ČISTITI ZAŠČITITI NEGOVATI. Za daljšo življenjsko dobo notranjega in zunanjega lesa

ČISTITI ZAŠČITITI NEGOVATI. Za daljšo življenjsko dobo notranjega in zunanjega lesa Prodajalec: SPEKTER d.o.o., Ložnica pri Žalcu 52/a, Žalec, Tel.: (03) 713 25 00, www.spekter-zalec.si Za daljšo življenjsko dobo notranjega in zunanjega lesa Namen tega priročnika je, da vas informira

Detaljer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer

Suliskraft AS. Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Suliskraft AS Bilder av Galbmejohka ved ulike vannføringer Juni 2013 RAPPORT Bilder av Galbemejokha Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 173380-1 173380 4.6.2013 Kunde: Suliskraft AS Bilder av Galbemejokha

Detaljer

TEKAŠKA PRIPRAVA NA LJUBLJANSKI MARATON ALI KORAKI V TEKAŠKA NEBESA

TEKAŠKA PRIPRAVA NA LJUBLJANSKI MARATON ALI KORAKI V TEKAŠKA NEBESA B&B VIŠJA STROKOVNA ŠOLA Program: Ekonomist Modul: Organizator poslovanja TEKAŠKA PRIPRAVA NA LJUBLJANSKI MARATON ALI KORAKI V TEKAŠKA NEBESA Mentor: dr. Milan Ambrož, univ. dipl. polit. Lektor: Janez

Detaljer

KOLEDAR PRIREDITEV VELENJE

KOLEDAR PRIREDITEV VELENJE KOLEDAR PRIREDITEV VELENJE April 2017 Maksi in Mega Pikin abonma Sobota, 1. april 2017 Dom kulture Velenje, velika dvorana Mala morska deklica Gledališka predstava Mini teater Ljubljana Vstopnice za izven:

Detaljer

finale Ljubljana URADNI REZULTATI KD Rajd

finale Ljubljana URADNI REZULTATI KD Rajd Ljubljana URADNI REZULTATI KD Rajd 4X 15+ čas 1 1 KNEZ Žiga SLO MTB Sokol FunSports Rajd 2 18 FRANK Tilen SLO Bike Park Pohorje - Scott Lactat 3 23 STAPIČ MATEJ SLO Enduro Mulisha 4 11 MALEKOVIČ Davorin

Detaljer

Čujte naše glasove: Građani prije svega!

Čujte naše glasove: Građani prije svega! Čujte naše glasove: Građani prije svega! Europska konferencija samozastupnika 4. - 6.10.2013., Zagreb, Hrvatska Hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, PP 246, 10000 Zagreb Program konferencije Uz podršku:

Detaljer

AKCIJA. Početak akcije: god.

AKCIJA.   Početak akcije: god. www.faber-rs.com www.faber-rs.com BEOLEKS d.o.o. Novi Beograd Bulevar Arsenija Čarnojevića 66 lokal br. 0 Tel: 0/ 98 Tel: 0/ 97 Fax: 0/ 64 e-mail: office@beoleks.rs Regionalni Distributer: NILEKS d.o.o.

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

Isola Powertekk. Navodilo za montažo. Tyri

Isola Powertekk. Navodilo za montažo. Tyri Isola Powertekk Navodilo za montažo Tyri 1 Uvod Ta navodila za montažo vsebujejo osnovna pravila za polaganje kritine Isola Powertekk. Upoštevanje teh navodil je pomembno, saj zagotavlja, da bo streha

Detaljer

Koledar prireditev. Velenje

Koledar prireditev. Velenje Koledar prireditev Velenje Februar 2014 Cena za izven 14 EUR BELI ABONMA Abonma Á la carte in izven Ponedeljek, 10. februar, ob 19.30 Dom kulture Velenje Sluga dveh gospodarjev Gledališče Koper in Primorski

Detaljer

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev

Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev Letnik: 3 Številka: 1 December 2006 ISSN 1581-9701 Projekt delno financira Evropska Unija. Program INTEREG IIIA Slovenija-Avstrija 2000-2006. DOBRODOŠLI

Detaljer

Cenik vse cene so brez DDV DIETRISOL. Ploščati kolektorji De Dietrich PRO D, PRO C in NEO se odlikujejo z naslednjimi lastnostmi:

Cenik vse cene so brez DDV DIETRISOL. Ploščati kolektorji De Dietrich PRO D, PRO C in NEO se odlikujejo z naslednjimi lastnostmi: T EHN I K A DIETRISOL Ploščati sprejemniki sončne energije Ploščati kolektorji De Dietrich PRO D, PRO C in NEO se odlikujejo z naslednjimi lastnostmi: neto površina sprejemnika znaša 2,17 m 2 (PRO D230),

Detaljer

ROMEO IN JULIJA. Naslov: Avtor: Shakespeare W. Obdobje: Romantika. Pomen: RENESANČNO GLEDALIŠČE

ROMEO IN JULIJA. Naslov: Avtor: Shakespeare W. Obdobje: Romantika. Pomen: RENESANČNO GLEDALIŠČE Naslov: ROMEO IN JULIJA Avtor: Shakespeare W. Obdobje: Romantika Pomen: RENESANČNO GLEDALIŠČE V 16. stoletju so v Angliji uprizarjali gledališka dela na različnih krajih, v zaprtih prostorih (dvorane mestnih

Detaljer

INFORMACIJSKI SISTEMI - vaje

INFORMACIJSKI SISTEMI - vaje UNIVERZA V LJUBLJANI Fakulteta za upravo Gosarjeva 5, 000 LJUBLJANA Tel: 0-5805-500 Fax: 0-5805-54 bojan.pecek@fu.uni-lj.si Prosojnice: INFORMACIJSKI SISTEMI - vaje mag. Bojan Peček višji predavatelj http://www.fu.uni-lj.si/personal/bojan/

Detaljer

357XP 359. Navodila za uporabo. Slovene

357XP 359. Navodila za uporabo. Slovene Navodila za uporabo 357XP 359 Natanãno preberite navodila za uporabo in se prepriãajte, da ste jih razumeli, predno zaãnete z uporabo stroja. Slovene KAJ POMENIJO SIMBOLI Kaj pomenijo simboli OPOZORILO

Detaljer

Tone Konobelj. O Javorniškem Rovtu

Tone Konobelj. O Javorniškem Rovtu O Javorniškem Rovtu Tone Konobelj Naselje Javorniški Rovt ali Rovt nad Javornikom leži v povirju potoka Javornik na prisojnih predelih pod grebeni Karavank. Kmetije ter stanovanjske in počitniške hiše

Detaljer

Z w i s c h e n s t a n d

Z w i s c h e n s t a n d Internationale Alpe - Adria Kinder - Sommer - Tournee 2 0 1 2 Z w i s c h e n s t a n d Austragungsorte: 09. Juni 2012 Stol - Zirovnica 09. September 2012 Trzic, SLO 19. September 2012 Tarvisio, ITA 06.

Detaljer

Celovita napetostna zaščita in storitve za zagotavljanje razpoložljivosti

Celovita napetostna zaščita in storitve za zagotavljanje razpoložljivosti Celovita napetostna zaščita in storitve za zagotavljanje razpoložljivosti Zaščitite podatke takoj ko jih ustvarite, prenesete ali shranite Legendary Reliability TM APC, moč za vsakogar Ustanovljen leta

Detaljer

Poročilo Vladi RS o izvajanju Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012

Poročilo Vladi RS o izvajanju Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 Poročilo Vladi RS o izvajanju Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 Ljubljana, julij 2008 Poročilo Vladi RS o izvajanju Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih

Detaljer

o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja

o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja L 117/2 2.5.2006 PROTOKOL št. 3 o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja KAZALO NAOV I SPLOŠNE DOLOČBE Člen 1 Opredelitev pojmov NAOV II OPREDELITEV POJMA IZDELKI S POREKLOM

Detaljer

Skupaj za zdravje človeka in narave

Skupaj za zdravje človeka in narave Skupaj za zdravje človeka in narave julij, avgust 2008 Št. 15 brezplačni izvod www.zazdravje.net tema meseca: Posušeni? BIO ENERGIJSKA PIJAČA poživlja premaguje utrujenost ostri čute povečuje koncentracijo

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

Za dobro počutje! Bio hruške pakirano, 500g. Bio belo grozdje pakirano, 500g

Za dobro počutje! Bio hruške pakirano, 500g. Bio belo grozdje pakirano, 500g Za dobro počutje! Bio hruške pakirano, 500g 1 99 Bio belo grozdje pakirano, 500g 1 99 PONUDBA IZDELKOV V KATALOGU "ZA DOBRO POČUTJE" VELJA OD 07. 9. 2016 do prodaje akcijskih zalog oz. najkasneje do 13.

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

Piran, Št. INV. ŠT. AVTOR NASLOV TEHNIKA LETO MERE- cm LOKACIJA OPOMBE UMETNIŠKE SLIKE

Piran, Št. INV. ŠT. AVTOR NASLOV TEHNIKA LETO MERE- cm LOKACIJA OPOMBE UMETNIŠKE SLIKE SEZNAM UMETNIŠKIH SLIK, FOTOGRAFIJ, KIPARSKIH, KERAMIČNIH IN OBLIKOVALSKIH DEL V LASTI OBČINE PIRAN, OBALNIH GALERIJ PIRAN, POMORSKEGA MUZEJA SERGEJ MAŠERA PIRAN IN FULVIJE ZUDIČ RAZSTAVLJENIH V OBČINSKI

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

adria campingvogner katalog 2012 alpina astella adora action altea

adria campingvogner katalog 2012 alpina astella adora action altea adria campingvogner katalog 2012 alpina astella adora action altea alpina Anti-bakterielle fjærmadrasser Spinflo kokeapparat ALKO chassis Multimedia & TV løsninger 50 50 l ferskvannstank Varmtvannsystem

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

PRAZNIK, ODPRTO od 09:00 do 13:00 VEČ KOT IZDELKOV PO NAJBOLJŠIH CENAH...

PRAZNIK, ODPRTO od 09:00 do 13:00 VEČ KOT IZDELKOV PO NAJBOLJŠIH CENAH... Velja od 29.10.2015 do 12.11.2015 oz. do razprodaje zalog! www.akvonij.si 32 VSE DOBRO... PRAZNIK, 31. 10. 2015 ODPRTO od 09:00 do 13:00 CESTA KOZJANSKEGA ODREDA 13, 3230 ŠENTJUR Delovni čas PON-PET: SOBOTA:

Detaljer

:á«déÿg Ò`Z äéeóÿg ( QÉ«àNG äéeóÿg òg ô ùdg ºbôdG) ó«uôdg øy QÉ ùøà S G -1 ''ó«uq'' õeôdg õeôdg ÜÉ ù G ƒf

:á«déÿg Ò`Z äéeóÿg ( QÉ«àNG äéeóÿg òg ô ùdg ºbôdG) ó«uôdg øy QÉ ùøà S G -1 ''ó«uq'' õeôdg õeôdg ÜÉ ù G ƒf الخدمات المص رفية: عبر الرس اءل النص ية القص يرة راحتك على الدوام! دليل المس تخدم: يمكن لزباءننا الا عزاء القيام بمعاملاتهم المص رفية من خلال ا رس ال الرموز التالية ا لى ٩٠٣٠٠ (عمان موبايل) ا و ٩٩٢٢٤٠١٥

Detaljer

N1MM Logger podrobnejši seznam ukazov

N1MM Logger podrobnejši seznam ukazov N1MM Logger podrobnejši seznam ukazov Spodnji ukazi delujejo v vseh glavnih oknih programa Opomba: Gor, Dol, Levo, Desno so oznake smerniških tipk. Splošni ukazi Preslednica (Space) S preslednico se premikamo

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer