Årsberetning 2008 Årsberetning 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2008 Årsberetning 2008"

Transkript

1 Årsberetning

2 HOVEDSTYRETS BERETNING Tillitsvalgte 2008 Hovedstyret (til Landsmøtet) Leder Roald Synnevåg Bekkalokket FK Nestleder Jan Standal Bekkalokket FK Sekretær Kasserer Halvor Larsen Bekkalokket FK Styremedlem Per Harald Strøm Oslo KK Styremedlem Liv Anette Trædal Mandal FK Hovedstyret (etter Landsmøtet) Leder Roald Synnevåg Bekkalokket FK Nestleder Jan Standal Bekkalokket FK Sekretær Per Harald Strøm Oslo KK Kasserer Halvor Larsen Bekkalokket FK Styremedlem Are Olaussen Vardø FK Styremedlem Liv Anette Trædal Mandal FK Styremedlem Olav-Inge Alfheim Bodø FK FIAP Liaison Einar Aune Revisorer Rune Trygve Venæs Salangen FK Kolbjørn Renås Lier FK Valgkomité Leder Øyvind Brodersen Tønsberg KK Medlem Erik Tandberg Tønsberg KK Medlem Turid Skilbred Tønsberg KK Konkurranseutvalget er alle fra Bekkalokket Fotoklubb Unni Brekke Tor Henning Olsen Roy Birger Nilsen Tom Jarane Terje Bergesen Torbjørn Helgesen Halvor Larsen -2-

3 VIRKSOMHETEN I HOVEDSTYRET Hovedstyremøter Hovedstyret har i 2008 hatt 11 styremøter. Styremøtene foregår på skypetelefoni og har en varighet på ca. 2 2 ½ time. Det er også viktig at tillitsvalgte kommer sammen fysisk for å drøfte videreutvikling av NSFF. I 2008 fikk vi bare muligheten til å møtes under Landsmøtet i Kristiansund. Leder for Konkurranseutvalget, Årbokredaktør, leder i Valgkomiteen samt Webredaktør har alle deltatt på de Hovedstyremøter der saker som angår deres område har vært tatt opp. Kontakt med klubbene/medlemmene og direktemedlemmene Hovedstyret har hatt kontakt med mange av klubblederne i løpet av året pr. telefon og på e-post. Denne kontakten har ofte dreid seg om kursvirksomhet, medlemslister, kontingent, konkurranser, redaksjonelt stoff til etc. Vi har ikke hatt noen utstrakt kontakt med direktemedlemmene. Informasjon fra Hovedstyret til klubbledere og medlemmer All informasjon blir nå sendt ut på e-post til klubblederne og lagt ut på i lederspalten eller som enkeltsaker. Ved 3 anledninger ble det sendt ut informasjon i papirutgave til alle medlemmene i sammenheng med utsendelse av Nikon-Pro. Ved første utsendelse var Årbok 2007 med. Synliggjøring av medlemsfordeler Hovedstyret har hatt stor fokus på å få vise hvilke medlemsfordeler vi har i NSFF. Det er i hovedsak på vi får vist hvilken nytte klubbene og medlemmene har av NSFF. Det er laget en Power Point presentasjon som kan lastes ned fra nettsiden, den er også vist på klubbmøter hvor tillitsvalgte fra NSFF har vert tilstede. Brosjyrer er i hovedsak benyttet ovenfor klubber som vi ønsker å verve. Nye medlemsfordeler i 2008 Programvare NSFF sin samarbeidsavtale med Folkekulturforbundet gir medlemsklubbene mulighet til å kjøpe Adobe og Microsoftprodukter til student eller Edu (Educational) priser. Denne avtalen er SVÆRT verdifull. Det er knyttet noen betingelser for kjøp. Idebank NSFF har laget en idébank for medlemsklubbenes tillitsvalgte slik at den kan forenkle og forbedre driften av egen klubb. I idébanken har vi valgt å samle råd, idéer og tanker rundt noen sentrale emner for klubbdrift. Idébanken skal være et levende dokument som oppdatertes jevnlig. Det er viktig og ønskelig med tilbakemelding fra medlemsklubbene på dette dokumentet, både form og innhold. -3-

4 Innhold 1 Om idébanken 1.1 Hensikt 1.2 Innhold 1.3 Innspill og videre utvikling 2 Møter og aktiviteter 2.1 Medlemsmøter Profilen på medlemsmøtene Ideer til innhold i medlemsmøtene 2.2 Klubbprosjekter 2.3 Kurs og opplæring 2.4 Turer, utflukter og markeringer 2.5 Aktiviteter ut over klubbens grenser 2.6 Motivasjon til aktivitet 2.7 Ambisjonsnivå 3 Medlemmer 3.1 Medlemsverving 3.2 Medlemmer med ulike interesser 3.3 Informasjon til medlemmene 3.4 Andre medlemsfordeler 4 Samarbeid med andre 4.1 Samarbeid med klubber regionalt og nasjonalt 4.2 Samarbeid med andre 5 Økonomi 6 Drift av klubben 6.1 Statutter/vedtekter 6.2 Klubbstyre 6.3 Øvrige tillitsvalgte og komiteer 6.4 Årsmelding 7 Tillitsvalgte i klubben 8 Bruk av NSFF NSFF Pokal Nasjonale konkurranser og regionale arrangementer som arrangeres av NSFF medlemsklubber, kan søke NSFF om pokal. Medlemsverving / vervekampanje Hovedstyret satte i gang en vervekampanje både våren og høsten Medlemsklubber som fikk nye medlemmer etter 1.juli, ville slippe å betale kontingent til NSFF for nye innrapporterte medlemmer. De nye medlemmene kunne delta i Landskonkurransen høsten 2008 og kunne levere inn bilder til Årbok Nye klubber i 2008 fikk tilsendt Årbok På Landsmøtet ble det vedtatt at nyinnmeldte klubber skulle betale en kontingent på kr.30,- pr medlem det første året. -4-

5 Vervekampanjen viste gode resultater i 2008 som de to foregående år. NSFF hadde i desember 2008, 1648 medlemmer som er en økning på 79 og 50 medlemsklubber som er en økning på 8 klubber. Det dukker stadig vekk opp nye fotoklubber i Norge, pr desember er det 52 klubber som ikke er medlem. Mange av disse klubbene er blitt kontaktet på telefon og alle klubbene har fått tilsendt brosjyrer og Årbok i posten. Det er et kapasitetsspørsmål å nå alle pr. telefon. Hovedstyret har fordelt kontakten med klubbene landsdelsvis. Jan Standal- Vestlandet. Are Olaussen- Østlandet og Liv Anette Trædal - Sørlandet. Olav-Inge Alfheim- Nord Norge I tillegg har Øyvind Brodersen (Tønsberg KK) og Per Harald Strøm har hatt kontakt med mange klubber på Østlandet, Tusen takk til dem for denne innsatsen. Medlemsverving er et tidkrevende og langsiktig arbeid, og vi har tro på at dette etter hvert vil gi resultater i form av flere medlemsklubber i NSFF. Kursvirksomhet i regi av Folkekulturforbundet Styremedlem i Hovedstyret, Liv Anette Trædal, har vært i kontakt med mange av klubbene vedrørende kursvirksomhet støttet av Folkekulturforbundet. Oslo KK har hatt kurs i En del klubber er litt interessert, men det er ikke den helt store oppslutningen. Den manglende interessen skyldes blant annet at klubbene mener det er for arbeidskrevende å gå i gang med kurs og at det er mye arbeid med skjemaer og rapportering. Det finnes imidlertid forslag til kursprogram i Idebanken og det er også mulig å be om hjelp fra Hovedstyret til utfylling av skjema. Stipend og arrangementstøtte NSFF har for første gang i historien utdelt stipend og arrangementstøtte. Det var avsatt kr ,- i budsjettet. Runar Tveiten, Tønsberg Kamera Klubb, er blitt tildelt kr.5.000,- i stipend til prosjektet Street art i Vestfoldbyene Billedserie med hovedvekt på sjablong, graffiti. Tønsberg Kamera Klubb er tildelt kr ,- i arrangementstøtte til tiltak for verving av yngre fotografer, gjennom fotokurs og fotokonkurranse med påfølgende utstilling. Kontakt med sponsorer 2008 Nikon Norge Nikon Norge AS ga bort premier til Landskonkurransene 2007/2008, med henholdsvis kameraene D80 kit med mm. linse og D80 kit med mm. linse. Premiene har en samlet verdi på ca kr ,- Nikon Norge AS stilte også med en Coolpix s700 til 18. Hønefoss nasjonale konkurranse. Denne premien har en verdi på ca kr ,- -5-

6 3 utgaver av Nikon-Pro ble sendt ut til alle medlemmer, hvorav den ene med en invitasjon til Landskonkurransen og Medlemsinfo. Den første utsendelsen av Nikon-Pro hadde med Årbok En slik utsendelse har en verdi på over kr ,- Samarbeidsavtalen med Nikon Norge AS ble forlenget for Arctic Paper Norge Arctic Paper Norge AS har sponset Årbok 2007 med papir. Det har de gjort med alle våre Årbøker og vi er svært takknemlige for det. Det har gitt oss en vesentlig kostnadsreduksjon i trykkingen av Årbøkene. Uten denne sponsoren hadde det blitt vanskelig å gi ut Årbok Sponsoravtalen med Arctic Paper har en verdi på ca kr ,- Fotografi NSFF sin informasjonsside i Fotografi er en fin mulighet for å vise aktiviteter. Nord Norsk Fotomaraton, Fotomaraton i regi av Haugaland FK, 18.Hønefoss nasjonale konkurranse, og Ålesund Nasjonale konkurranse, samt Landskonkurransene er blitt presentert med bilder og begrensete resultatlister. Noe informasjon er også skrevet, men da som en ingress med henvisning til Våre medlemmer har en rabattordning kr.295,- mot ordinær abonnementspris kr.394,- Fotografi har fått en begrenset medlemsliste som de kan bruke som sjekkliste ovenfor NSFF medlemmer som ønsker abonnement. Hovedstyret takker Arctic Paper AS, Nikon Norge AS og Fotografi for et godt samarbeid i 2008 Kontakt med andre Fotoorganisasjoner Nordic Light Samarbeidet med Nordic Light har også i 2008 vært godt. NSFF har vært tilstede og synlig underfestivalen. Se eget punkt vedrørende Årbokutstilling Stiftelsen SE Per Harald Strøm er NSFF sin kontakt med Stiftelsen Se. Stiftelsen Se er ment å være en paraply for all fotografi i Norge, og vi har som intensjon å være med på å forme stiftelsen, samt påse at vi som organiserte fotoamatører ikke blir satt på sidelinjen. Fotografiens Hus Roald Synnevåg og Per Harald Strøm hadde i juni 2008 et møte med daglig leder Per Solrud i Fotografiens Hus. NSFF bruker adressen til Fotografiens Hus i Rådhusgaten som vår formelle postadresse. All post som kommer til den adressen blir videresendt til Leder i NSFF. Folkehøgskoler Det er sendt ut informasjonsmateriell om NSFF og Årbøker til 26 Folkehøgskoler som har fotolinjer eller relaterte fagområder. Vi mener det er viktig at elevene får vite om at det er et aktivt fotoklubbmiljø i Norge og at en oversikt viser om det er klubb i deres nærmiljø. -6-

7 Representasjon Det ble lagt ned krans på båren til Per Bø. Han var nestleder i 1965/1966, Internasjonal kontakt i 1983/1984 og i perioden , og leder i Ungdomsutvalget i Statsarkivet i Stavanger Roald Synnevåg har ved flere anledninger besøkt Statsarkivet, for å hente ut lysbilder for skanning. Historisk materiell Det er skannet bilder fra Landskonkurransene: 1953, 1954, 1958,1961, 1962, 1964, 1966 alle år med tema: fritt motiv. Det er laget Power Point presentasjoner av Landskonkurransen: 1953, 1958 og 1963 Roald Synnevåg har skrevet litt om NSFF sin historie, dette finner dere på Direktelink: Økonomi og nøkkeltall Økonomien i NSFF er stabil. Vi har pr kr ,67 i banken. Med bakgrunn i avtale med Voksenopplæringen selger NSFF Adobe programvare til reduserte priser. Dette gjør at vi også har et varelager til en verdi av kr ,75. Vi har for første gang delt ut stipend og arrangementstøtte til sammen kr ,-. Se eget punkt om stipend og arrangementstøtte. Hovedstyret har i 2008 hatt jevnlig budsjettoppfølging. Våre sponsorer har gitt oss gaver med en verdi på til sammen kr Dette er tatt inn i regnskapsoversikten og en beskrivelse av hvordan gavene er brukt. Regnskapet er til revisjon og det kan komme inn endringer eller kommentarer som tas inn i årsmeldingen på et senere tidspunkt. Landsmøte i 2008 Arrangør av Landsmøtet var Oslo Kamera Klubb. Det var 49 deltagere på Landsmøtet, fra 9 klubber. Tre av disse var ledsagere. Landsmøtet startet 1. mai med en busstur til Kvenes Bygdemuseum og Atlanterhavsvegen. Det var til sammen 30 landsmøtedeltagere og fire andre som deltok på denne turen. Været var strålende og denne delen av Norge var akkurat så nasjonalromantisk som det går an med norske flagg vaiende fra flaggstengene langs fjorden. Hver morgen var det buss fra Atlanten Camping inn til Nordic Light, som mange av deltagerne benyttet seg av. Fredag 2. mai hadde NSFF vernisage i Caroline Kino, på utstillingen av bildene i Årbok 2007 og de premierte bildene fra Landskonkurransen 2008 "Fritt motiv". 59 bilder fra Årboken og 227 bilder fra Landskonkurransen. En godt besøkt utstilling, som viser noe av det beste innen norsk amatørfoto. På kvelden 2. mai hadde vi en samling på Atlanten Camping, hvor -7-

8 Landsmøtet hadde sin base. Her ble også bilder fra Landskonkurransen vist og resultatene offentliggjort. Lørdag 3. mai ble landsmøteforhandlinger, klubbledertimen og festmiddagen avholdt. På selve landsmøteforhandlingene var det representanter for 9 klubber til stede. Festmiddagen ble holdt på Caroline Konferansesenter, med 46 deltagere, hvor også Leif Preus var til stede i egenskap av æresmedlem i NSFF. På festmiddagen ble også alle vinnere offentliggjort, med premieutdeling. Det ble også delt ut æresbevisningen. Siden klubbledertimen også var unnagjort den 3. mai, var 4. mai ledig til å overvære Nordic Light. Kombinasjonen NSFF Landsmøte og Nordic Light i 2008 var en prøveordning, da de tidsmessig ville kollidere. Det hadde både positive og negative sider. De positive var at deltagerne kunne bade i aktiviteter på begge arrangementene, det negative var at det trakk fokus fra Landsmøtet og at NSFF druknet i det langt større arrangementet. NSFF vil videreføre samarbeidet med Nordic Light videre, men vil ikke legge Landsmøtet 2009 til Kristiansund. Hovedstyret retter en stor takk til Oslo Kamera Klubb for gjennomføringen av Landsmøtet. Internasjonal kontakt NSFF har i 2008 deltatt på FIAP's svart/hvitt biennale i Slovakia. NSFF valgte tema: Norway today, i denne verdensomspennende konkurransen. Norge ble denne gang nr 36 av 46 deltagende land. Biennalen ble arrangert i forbindelse med FIAP's kongress. Dessverre klarte vi ikke stille med et Ungdomslandslag i 30th FIAP Youth Print Biennial 2008 Vår Årbok er som vanlig sendt til en del kontakter i utlandet, blant annet til FIAP's galleri i Paris. Den er også sendt til de nasjonale fotoorganisasjonene i Norden, og de fleste i Europa som er medlem av FIAP. To av våre klubber har som vanlig deltatt i 3.FIAP Club World Cup. I denne 3dje World Cup for fotoklubber, fikk Bekkalokket Fotoklubb 81ste plass, mens Fokus Fotoklubb endte på 105te plass av i alt 123 klubber. På er det lagt ut informasjon om aktuelle internasjonale konkurranser/utstillinger, både for individuell deltagelse og for klubber. FIAP Hederstegn. AFIAP Dagfinn Vemmelvik- Fokus Fotoklubb -8-

9 NSFF Hederstegn og plaketter NSFF internasjonale plaketter Bronseplakett Olav Døskeland Bekkalokket FK Sølvplakett Olav Døskeland Bekkalokket FK Sølvplakett Jan Standal Bekkalokket FK NSFF nasjonale plaketter Bronseplakett Rita Askvik Narvik KK Sølvplakett Walter Dragland Oslo KK Sølvplakett Kristin Thallaug Oslo KK Sølvplakett Tove Følid Bergen KK ANSFF Artist Norsk Selskap For Fotografi (Bronsenål og diplom) utmerkelse for fremragende nasjonal fotoaktivitet, er i 2008 tildelt: Rita Askvik Narvik KK EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi (Sølvnål og diplom) utmerkelse for utmerket administrativ tjeneste, er i 2008 tildelt: Per Harald Strøm Oslo KK Medlemsklubber Utvikling i medlemstallene over tid År Ant.klubber Ant.medlemmer Herav direkte Klubber og medlemstall Alta Fotoklubb 3 2. Bekkalokket Fotoklubb Bergen Kameraklubb Bodø Fotoklubb Bryne Fotoklubb Drammen Fotoklubb Fotomax Kameraklubb Femund Billedgruppe Fokus Fotoklubb Førde Fotoklubb 25-9-

10 11. Gisund Fotoklubb Harstad Fotoklubb Halden Kameraklubb Haugaland Fotoklubb Homborsund Fotoklubb Holmestrand Fotoklubb Hønefoss Kamera Klubb IBM Fotogruppa Inderøy Fotoklubb Kongsberg Kameraklubb Kristiansund Kameraklubb Kvinnherad Fotoklubb Lier Fotoklubb Linselusa Vinstra Lofoten Fotoklubb Mandal Fotoklubb Molde Kamera klubb Moelv Kamera klubb Narvik Kameraklubb Nesbyen Fotoklubb Nordhordland Fotoklubb Notodden Fotoklubb Oslo Kamera Klubb Salangen Fotoklubb Sandnes Fotoklubb Sjumilskogen bildegruppe Standal Fotoklubb Stavanger Fotoklubb Stord Fotoklubb Svolvær Fotoklubb Toten Fotoklubb Trondhjems Kameraklubb Tjøme Fotoklubb Tønsberg Kamera Klubb Vingelen Fotoklubb Vågå Kameraklubb Vardø Foto og Film Klubb Øksnes Fotoklubb Ørsta og Volda Fotoklubb Ålesund Kameraklubb 22 Årsberetning

11 Årbokredaksjonens beretning Redaksjonen for 2007 har bestått av Unni Brekke (redaktør), Jan Standal og Halvor Larsen, alle fra Bekkalokket Fotoklubb. En stor interesse for å sende inn bilder til årboka har gitt denne statistikken: 348 bilder sendt inn fra 31 klubber og 1 direktemedlem. 80 autorer ble pukket ut med 1 bilde hver. Disse ble fordelt i boka på 20 småbilder, forside, 55 helsidebilder og 4 halvsidebilder. For første gang har utvelgelsen av bilder foregått på Internet. Bilder som ikke var digitale har blitt digitalisert og en utvelgelsesgruppe benyttet verktøy på Internet til å se på og plukke ut bildene som kom med i årboka. I utvelgelsesgruppa satt: Hans Arne Østlund- Hønefoss KK, Roald Synnevåg- Bekkalokket FK og Einar Aune- direktemedlem. Årboka har også i 2007 hatt disse sponsorene: Arctic Paper med papir, Fagfotografenes Fond med kr , samt Nikon, Canon og Nikkino med annonser. Arctic Paper har gitt oss papiret, som i år var av typen Arctic Volume Highwite 130. Boka ble trykket på Designtrykkeriet i Bergen med opplag på Den sendes til alle medlemmer, sponsorer samt Statsarkivet i Stavanger. Årboka er en av NSFF sine viktigste profileringsartikler og sendes til de nasjonale fotoorganisasjonene i Norden, og de fleste i Europa som er medlem av FIAP. NSFF bruker boka ved markedsføring overfor nye klubber, på utstillinger, messer etc. Bildene fra årboka har vært utstilt på Nordic Light 2008 i Kristiansund. Konkurranseutvalgets beretning Konkurranseutvalget har i 2008 bestått av følgende medlemmer: Unni Brekke (leder), Tom Jarane, Roy Birger Nilsen, Halvor Larsen, Torbjørn Helgesen, Terje Bergesen og Tor-Henning Olsen. alle fra Bekkalokket Fotoklubb. Konkurranseutvalget har gjennomført NSFF sine Landskonkurranser i I tillegg har det vært fokus på kvalitet på innleverte bilder. Komiteen har derfor: - Gjennomført innleveringskonkurranser for å inspirere klubbene til å bedre rutinene ved innlevering. - Laget beskrivelse av tekniske elementer ved digitale bilder. - Laget instruksjonsvideoer til hjelp for medlemmene. Oslo Kamera Klubb, Sjumilskogen Bildegruppe og Tønsberg Kameraklubb fikk premier for gode innleveringer. Kriteriene var: samlet innlevering, riktig merking, innlevert i god tid, og teknisk korrekt i forhold til konkurranseregler. Premiene var gitt av Nikkino Årets fotograf 2007/ Rita Askvik Narvik Kameraklubb 37 poeng 2. Roald Synnevåg Bekkalokket Fotoklubb 31 poeng 3. Stein Larsen Bergen Kameraklubb 24 poeng -11-

12 Årets ungdomsfotograf 2007/ Emil W. Breistein Bekkalokket Fotoklubb 12 poeng 2. Anders E. Nymark Bergen Kameraklubb 2 poeng 2. Kacper Rybakiewicz Oslo Kamera Klubb 2 poeng Årets klubb 2007/ Bekkalokket Fotoklubb 96 poeng 2. Oslo Kamera Klubb 94 poeng 3. Bergen Kameraklubb 70 poeng 4. Narvik Kameraklubb 64 poeng 5. Bodø Fotoklubb 26 poeng 6. Tønsberg Kameraklubb 18 poeng 7. Mandal Fotoklubb 13 poeng 9. Ålesund Kameraklubb 8 poeng 9. Harstad Fotoklubb 8 poeng 9. Fotomax 8 poeng Status Årets fotograf 2008/ Roald Synnevåg Bekkalokket Fotoklubb 14 poeng 2. Jonas Hallberg Eggen Molde Kamera Klubb 13 poeng 3. Andreas Helland Oslo Kamera klubb 11 poeng Status Årets klubb 2008/( Oslo Kamera Klubb 55 poeng 2. Bekkalokket Fotoklubb 24 poeng 3. Molde Kameraklubb 13 poeng Status Årets ungdomsfotograf 2008/ Anders Ekberg Nymark Bergen Kamera Klubb 1 poeng 1. Eivind Enes Bekkalokket Fotoklubb 1 poeng Årets klubb/fotograf/ungdomsfotograf 2008/2009 offentliggjøres på Landsmøtet mai Detaljerte resultater for Landskonkurransene se Landskonkurransen vår 2008 Fritt motiv Jury: Åsne Digranes, kunsthistoriker og fotograf (juryformann) Geir Goosen, grafisk designer/formgiver Monica Brede Aga, portrettfotograf Totalt deltok det 147 autorer fra 20 klubber/4 direktemedlemmer. 4 av disse er ungdom Innleverte arbeider Gull Sølv Bronse Hederlig omtale Antatt Premierte arbeider Premiert % Projeksjon Fargekopi Monokrom Total

13 Av disse ble 13 arbeider refusert før juryering etter innlevering i strid med konkurransereglene. Juryens generelle kommentar: Nivået var veldig høyt på innsendte arbeider generelt, noe svakere i sort/hvitt klassen, men også der var de premierte bildene av høy klasse. Presentasjonen av en del av bildene var ikke helt bra, litt slurv der." Landskonkurransen høst 2008 Kolleksjon Jury: Odd Mehus, freelance pressefotograf (juryformann) Anne Knutsen, kunstner og kunsthistoriker Bård Kjersem, institusjonsfotograf Totalt deltok det 125 autorer fra 24 klubber/3 direktemedlemer. 4 av disse er ungdomsfotografer. Innleverte kolleksjoner Gull Sølv Bronse Hederlig omtale Antatt Premierte arbeider Premiert % Projeksjon Fargekopi Monokrom Total Av disse ble 2 kolleksjoner refusert før juryering etter innlevering i strid med konkurransereglene. Juryens generelle kommentar: Veldig varierende kvalitet mellom klassene. Mange har for mange bilder. De har gode enkeltbilder, men faller ut på grunn av slapp redigering Rediger strammere! Monokrom klasse utmerket seg med jevn høy kvalitet. Inspirerende og spennende oppgave å juryere! NSFF Pokal til klubber som arrangerer nasjonale konkurranser Hønefoss Kameraklubb og Ålesund Kameraklubb arrangerte i 2008 nasjonale digitale fotokonkurranser. Begge konkurransene fikk en pokal med NSFF emblem i sølv til disposisjon 18. Hønefoss nasjonale konkurranse ble markedsført gjennom informasjonssidene i Fotografi og e-post til alle klubbledere, samt at det passet slik at klubben fikk sendt ut innbydelse sammen med Nikon Pro. Nikon stilte også med et kamera til premielisten, Nikon Coolpix s600 som ble tildelt Jannice Bårtveit- Bekkalokket FK for beste menneskeportrett. Jonas Adolfsen fikk NSFF pokal for beste bilde. Ålesund Nasjonal digitale fotokonkurranse 2008 ble markedsført gjennom informasjonssidene i Fotografi og e-post til alle klubbledere, samt at det passet slik at klubben fikk sendt ut innbydelse sammen med Nikon Pro. Truls Dahle- Bekkalokket FK ble tildelt NSFF pokal som beste fotograf -13-

14 Nord Norsk Fotomaraton ble arrangert av Narvik Kameraklubb. Arrangementet fikk en stor NSFF Pokal (20 cm) med inngravert NSFF emblem, som vandrepokal til den klubben som er best. Fotomaraton i Haugesund trakk deltakere fra Sokndal i sør til Kvinnherad i nordøst, og fikk en pokal med NSFF emblem i sølv til beste fotograf. Kim Are Gabrielsen- Haugaland FK vant NSFF pokalen Disse 4 arrangementene ble presentert på og på NSFF sin infoside i Fotografi. Fotokonkurransen Østfoldfotografen fikk en pokal med NSFF emblem i sølv til beste fotograf. Anders O. Melby- Rakkestad FK vant NSFF pokalen. Bilder og resultatliste ble presentert på Utstilling av bildene fra Årbok 2007 NSFF var en av utstillerne på Nordic Light med 59 bilder fra Årbok Bildene fra Årbok 2007 var utstilt i 1. etasje i Caroline kino i Kristiansund. Bildene ble hengt opp i den samme rekkefølgen som de står i Årboken. Hovedstyret tok seg av utskifting av bilder og opphenging av bildene. Roald Synnevåg (Bekkalokket FK) hadde ansvaret for printing av bildene til utstillingen. En stor takk til alle som gjorde sitt for at utstillingen ble en suksess. Fotografiets dag Fotografiets dag ble arrangert for andre gang av Preus museum i samarbeid med Norges Fotografforbund, Norske Reklamefotografer, Forbundet Frie Fotografer, Institusjonsfotografenes Forening, Pressefotografenes Klubb, Norsk Selskap For Fotografi, Norske Naturfotografer, BioFoto og Norsk Fotohistorisk Forening. Tønsberg Kamera Klubb stod i år som arrangør av fotosprinten på Fotografiets dag i Horten 17. August. Fotosprint er en slags mini fotomaraton. Det ble et friskt og populært innslag blant utstillere og foredrag. 6 medlemmer i Tønsberg KK stilte med datautstyr og Per Arnfinn Persen fra Profildata stilte med printere for å printe ut bilder som ble innlevert. Epson stilte med printere som premie til vinnerne. Det var konkurranse i 2 klasser: Barneklasse som hadde tema:"noe som er godt" og Åpen klasse som hadde tema: "Gult" Det kom inn til sammen 67 bilder og det ble kåret en vinner i hver klasse. Vinner i barneklassen var Axel Melberg og i åpen klasse Rune Svendsen. Juryen bestod av Hege fra Preus, Jan Erik Wessel fra Horten fotoklubb og Øyvind Brodersen fra Tønsberg Kamera Klubb. Alle bildene ble etter hvert hengt opp på en lang murvegg. Alt i alt et vellykket arrangement, og Hovedstyret gir en stor takk til alle i Tønsberg Kamera klubb som på vegne av NSFF, gjorde en flott innsats for at Fotografiets Dag ble en suksess. -14-

15 Tønsberg Kamera Klubb hadde også ansvar for NSFF sin informasjonsstand. Dessverre måtte NSFF sin inviterte fotograf: Roy Birger Nilsen og Leder i NSFF, Roald Synnevåg, melde forfall av private grunner. Retningslinjer Det ble i 2008 utarbeidet nye retningslinjer for: Godtgjørelser og reiseutgifter Webmaster og Webredaktør Nasjonale plaketter Internasjonale plaketter Jury i Landskonkurransene Hovedstyret Det er nå totalt 16 ulike retningslinjer til bruk for tillitsvalgte i NSFF Konkurranseregler i Landskonkurransen Konkurransereglene ble endret i Krav til alle digitale filer: Lengste side skal være min.1600 piksler. Filformat jpg, med komprimerings satt til 12 eller 100% (kommer an på program som brukes). Alle bilder skal understøttes av digitale filer. Det er med andre ord opp til autor å fremskaffe digitale filer av analoge utskrifter og dias. Det er laget egne instruksjonsvideoer som viser hvordan filnavn utformes og hvordan bildene tilpasses rett format og filtype. Det er laget en liste over klubbnavn med forkortninger. Denne listen brukes ved innlevering av digitale filer i Landskonkurransen Mange klubber bruker nå NSFF sine konkurranseregler til internt bruk i klubbkonkurranser Web sidene - Jan Arild Andresen (Tønsberg KK) har gjort en veldig god jobb med å utvikle sammen med Hovedstyret. Spesielt har det vært mye arbeid med å gjøre medlemsdatabasen funksjonell. Roald Synnevåg (Bekkalokket FK) har vært Webredaktør. Lederspalten: Lederen har ordet har kommet en gang i måneden, og har i tillegg blitt sendt til alle klubblederne og tillitsvalgte i klubbene som har bedt om det. Facebook NSFF har siden 2007 hatt en egen gruppe på Facebook. Det er ikke blitt den helt store suksessen med 91 medlemmer. Aktiviteten utover i 2009 avgjør om vi skal fortsette. Halvor Larsen (Bekkalokket Fotoklubb), har hatt ansvar for dette tiltaket. -15-

16 Søknader om økonomisk støtte til prosjekter Hovedstyret søkte i 2008 om økonomisk støtte til 3 ulike prosjekter. Vi har heller ikke i år heller blitt tildelt midler fra Norske Fagfotografers Fond og ABM- utvikling til Digitalisering og arkivering av lysbildesamling, og Historisk prosjekt De ,- som er tildelt fra Norsk Kulturråd, står i fare for ikke å bli utbetalt på grunn av manglende fullfinansiering. Digitalisering og arkivering av lysbildesamling Norsk Selskap For Fotografi ønsker å få arkivert lysbilder fra Landskonkurransene fra 1971 til 2002, ved Statsarkivet i Stavanger. Til dette trenger vi egnede lysbildemapper, Statsarkivet har arkivskap til oppbevaring av lysbildene. Dette arkiveringsprosjektet er en avslutning på det tidligere digitaliseringsprosjektet som vi startet i 2003 og som nå er avsluttet. Arkiveringsprosjektet innbefatter også arkivering av lysbilder som ennå ikke er digitalisert, og som befinner seg i magasinet hos Statsarkivet i Stavanger. Norsk Selskap For Fotografi ønsker å få digitalisert lysbilder fra Landskonkurranser på 1960 tallet, som er oppbevart ved Statsarkivet i Stavanger. Lysbildene er i glassrammer som må skiftes før digitalisering blir foretatt. Landskonkurransene til NSFF utgjør et unikt historisk materiell over utviklingen i norsk amatørfotografi. Det ble søkt om økonomiske midler fra Norsk Kulturråd, Norske Fagfotografers Fond og ABM- utvikling Historisk prosjekt Norsk Selskap For Fotografi er i år 81 år, og i den forbindelse har vi planer om å få startet en innsamling av historisk materiale. Det er tenkt blant annet å intervjue gamle medlemmer og digitalisere gamle dokumenter, medlemsblader, etc. NSFF har funnet og finner kontinuerlig historisk materiale, som både er unikt og må bevares før det går tapt, og opphavsmennene og kvinnene faller fra. Fotografiet har gjennomgått et teknologiskifte, og vi må ta vare på den gamle kunnskapen og beskrivelsen av den gamle teknologien. Vårt mål er å få gitt ut en jubileumsbok i 2012 til 85 års jubileet. Materialet vil også systematiseres og gjøres tilgjengelig digitalt (DVD/Internet) Alt innsamlet materiale vil bli arkivert ved Statsarkivet i Stavanger. Prosjektet vil ha en varighet på 4 år. Det ble søkt om økonomiske midler fra Norsk Kulturråd, Norske Fagfotografers Fond og ABM- utvikling. Årbok 2008 Det ble søkt om kr ,- fra Norske Fagfotografers Fond til Årbok Vi fikk tildelt kr ,- Det er en avgjørende støtte for at det bli mulig å utgi boken under de forutsetninger som er gitt, med at alle medlemmer i NSFF skal få en bok gratis tilsendt. Bergen 30.april 2009 Roald Synnevåg HonENSFF - EFIAP Leder i Norsk Selskap For Fotografi -16-

Årsberetning 2009. Innholdsfortegnelse -2-

Årsberetning 2009. Innholdsfortegnelse -2- Innholdsfortegnelse HOVEDSTYRETS BERETNING... 4 Hovedstyremøter... 4 Kontakt med klubbene/medlemmene og direktemedlemmene... 4 Informasjon til klubbledere og medlemmer... 4 Lederen har ordet... 4 Infoside

Detaljer

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg. REFERAT FRA LANDSMØTEFORHANDLINGENE I TØNSBERG, LØRDAG 23. MAI 2009 ÅPNING AV LEDER Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Detaljer

Forslag til Landsmøtet 2010

Forslag til Landsmøtet 2010 NORSK SELSKAP FOR FOTOGRAFI Tilsluttet FIAP (Fedèration Internationale de l Art Photograpique) Forslag til Landsmøtet 2010 Forslag 1 Økning av kontingenten til kr 150,- per år for klubbmedlemmer Kontingenten

Detaljer

Det kalles med dette inn til Ordinært Årsmøte i Oslo Kamera Klubb den 10. februar 2014 klokken 18.00.

Det kalles med dette inn til Ordinært Årsmøte i Oslo Kamera Klubb den 10. februar 2014 klokken 18.00. Innkalling til Ordinært Årsmøte Det kalles med dette inn til Ordinært Årsmøte i Oslo Kamera Klubb den 10. februar 2014 klokken 18.00. På Årsmøtet behandles a. Årsberetning b. Innkomne forslag c. Regnskap

Detaljer

Landsmøtereferat Bodø 2010

Landsmøtereferat Bodø 2010 Landsmøtereferat Bodø 2010 Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Sak 8. Sak 9. Sak 10. Åpning av Leder Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Valg av ordstyrer og referent Presentasjon av

Detaljer

Norges Kokkemesteres Landsforening Landsmøte 2011

Norges Kokkemesteres Landsforening Landsmøte 2011 Norges Kokkemesteres Landsforening Landsmøte 2011 Fauske 11.-12. mars Fauske Hotell Fra Landsmøte på Hell 2010. Innhold Program for NKLs landsmøte 2011 GENERELL INFORMASJON OM NKL...5 1.1 HVEM ER NORGES

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 BEKKALOKKET FOTOKLUBB

ÅRSMELDING 2005 BEKKALOKKET FOTOKLUBB ÅRSMELDING 2005 BEKKALOKKET FOTOKLUBB Styret har bestått av: Leder Jan Standal Nestleder Roald Synnevåg Sekretær Annie Elisabeth Bjørklund Kasserer Terje Øen Styremedlem og leder for utstillingskomiteen

Detaljer

Norges Fotografforbund

Norges Fotografforbund Norges Fotografforbund Forhandlingsdokumenter Landsmøtet 2014 Strømstad, Sverige Mandag 24. Mars kl. 0900 Profesjonell FOTOGRAF Dagsorden for landsmøteforhandlingene Quality Spa & Resort, Strømstad Sverige.

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND

FORSVARETS SENIORFORBUND FORSVARETS SENIORFORBUND LANDSSTYREMØTE 3/2014 REFERAT Landsstyremøte nr. 3/2014 ble holdt i FVPS lokaler i Rådhusgata 2, Oslo den 22. og 23. september 2014. Deltakere Leder Nestleder Forbundssekretær

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning:

Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: HIFO-styrets beretning for styreåret 2014 2015 ORGANISASJON Styret Styret har fra årsmøtet 20. juni 2014 til årsmøtet 19. juni 2015 hatt følgende sammensetning: Faste medlemmer: Kari Aga Myklebost, Tromsø,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Sakspapirer til Unionsmøte 2011

Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Sakspapirer til Unionsmøte 2011 Program og deltakerliste Årsberetning NBU 2010-2011 Vedtekter NBU med endringsforslag Forslag til handlingsplan for NBU 2011-2012 Forslag til handlingsplan for fagråd for

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

1/2013. Årsmøteinnkalling

1/2013. Årsmøteinnkalling 1/2013 Årsmøteinnkalling Årsberetning Årsmøtet 2013 Det innkalles med dette til årsmøte for. Sted: Brann Stadion. Tidspunkt: Onsdag 20. februar 2013 kl. 19.00. Sakliste 1. Valg av møteleder og sekretær

Detaljer

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005

BRETON-INFO. innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006. med. Side 1. vedlegg til årbok 2005 BRETON-INFO med innkalling til årsmøte på Rica Hotell Gardermoen, lørdag 11. februar 2006 vedlegg til årbok 2005 Side 1 ÅRSMØTE NBK MED PÅFØLGENDE FESTMIDDAG LØRDAG 11. FEBRUAR 2006 KL. 16.30 Årsmøtet

Detaljer

Stjørdal Rotaryklubb. Fra 1961 til 2011

Stjørdal Rotaryklubb. Fra 1961 til 2011 Stjørdal Rotaryklubb Fra 1961 til 2011 17.06.2011 Forord I rotaryåret 2008-2009 ble det besluttet at 50-årsjubileet for Stjørdal Rotaryklubb skulle markeres sommeren 2011. Det ble samtidig besluttet at

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB. Fredag 17.april 2015 kl 1900 STED: NKKs lokaler i Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB. Fredag 17.april 2015 kl 1900 STED: NKKs lokaler i Oslo INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I NORSK PINSCHERKLUBB Fredag 17.april 2015 kl 1900 STED: NKKs lokaler i Oslo DAGSORDEN Møtet åpnes Valg av ordstyrer Sak 1 Godkjenning av innkallingen Sak 2 Valg av referenter,

Detaljer

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18

NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN. Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 NR. 3/2014 l ÅRGANG 67 l SOROPTIMIST INTERNATIONAL l NORGESUNIONEN Representantskapsmøtet s. 4-15 Distrikt øst s. 16-18 UNIONSPRESIDENTEN Kjære Soroptimister Våren har for lengst kommet, naturen har våknet

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Jessheim 5. april 2014 Arrangør: Lions Club Ullensaker Til tjeneste det gleder Side 1 av 68 THE INTERNATIONAL

Detaljer

DIS-Norges tillitsmannskonferanse, 5.-6. april 2003

DIS-Norges tillitsmannskonferanse, 5.-6. april 2003 ble holdt på Hurdalssjøen Hotel. Deltakerliste bakerst. Referat fra lørdag 5. april ved Sølvi Arntzen Åpning Leder i DIS-Norge, Jan Eri, ønsket velkommen. Han nevnte bl.a en del av de organisasjonene DIS-Norge

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer