Årsberetning 2008 Årsberetning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2008 Årsberetning 2008"

Transkript

1 Årsberetning

2 HOVEDSTYRETS BERETNING Tillitsvalgte 2008 Hovedstyret (til Landsmøtet) Leder Roald Synnevåg Bekkalokket FK Nestleder Jan Standal Bekkalokket FK Sekretær Kasserer Halvor Larsen Bekkalokket FK Styremedlem Per Harald Strøm Oslo KK Styremedlem Liv Anette Trædal Mandal FK Hovedstyret (etter Landsmøtet) Leder Roald Synnevåg Bekkalokket FK Nestleder Jan Standal Bekkalokket FK Sekretær Per Harald Strøm Oslo KK Kasserer Halvor Larsen Bekkalokket FK Styremedlem Are Olaussen Vardø FK Styremedlem Liv Anette Trædal Mandal FK Styremedlem Olav-Inge Alfheim Bodø FK FIAP Liaison Einar Aune Revisorer Rune Trygve Venæs Salangen FK Kolbjørn Renås Lier FK Valgkomité Leder Øyvind Brodersen Tønsberg KK Medlem Erik Tandberg Tønsberg KK Medlem Turid Skilbred Tønsberg KK Konkurranseutvalget er alle fra Bekkalokket Fotoklubb Unni Brekke Tor Henning Olsen Roy Birger Nilsen Tom Jarane Terje Bergesen Torbjørn Helgesen Halvor Larsen -2-

3 VIRKSOMHETEN I HOVEDSTYRET Hovedstyremøter Hovedstyret har i 2008 hatt 11 styremøter. Styremøtene foregår på skypetelefoni og har en varighet på ca. 2 2 ½ time. Det er også viktig at tillitsvalgte kommer sammen fysisk for å drøfte videreutvikling av NSFF. I 2008 fikk vi bare muligheten til å møtes under Landsmøtet i Kristiansund. Leder for Konkurranseutvalget, Årbokredaktør, leder i Valgkomiteen samt Webredaktør har alle deltatt på de Hovedstyremøter der saker som angår deres område har vært tatt opp. Kontakt med klubbene/medlemmene og direktemedlemmene Hovedstyret har hatt kontakt med mange av klubblederne i løpet av året pr. telefon og på e-post. Denne kontakten har ofte dreid seg om kursvirksomhet, medlemslister, kontingent, konkurranser, redaksjonelt stoff til etc. Vi har ikke hatt noen utstrakt kontakt med direktemedlemmene. Informasjon fra Hovedstyret til klubbledere og medlemmer All informasjon blir nå sendt ut på e-post til klubblederne og lagt ut på i lederspalten eller som enkeltsaker. Ved 3 anledninger ble det sendt ut informasjon i papirutgave til alle medlemmene i sammenheng med utsendelse av Nikon-Pro. Ved første utsendelse var Årbok 2007 med. Synliggjøring av medlemsfordeler Hovedstyret har hatt stor fokus på å få vise hvilke medlemsfordeler vi har i NSFF. Det er i hovedsak på vi får vist hvilken nytte klubbene og medlemmene har av NSFF. Det er laget en Power Point presentasjon som kan lastes ned fra nettsiden, den er også vist på klubbmøter hvor tillitsvalgte fra NSFF har vert tilstede. Brosjyrer er i hovedsak benyttet ovenfor klubber som vi ønsker å verve. Nye medlemsfordeler i 2008 Programvare NSFF sin samarbeidsavtale med Folkekulturforbundet gir medlemsklubbene mulighet til å kjøpe Adobe og Microsoftprodukter til student eller Edu (Educational) priser. Denne avtalen er SVÆRT verdifull. Det er knyttet noen betingelser for kjøp. Idebank NSFF har laget en idébank for medlemsklubbenes tillitsvalgte slik at den kan forenkle og forbedre driften av egen klubb. I idébanken har vi valgt å samle råd, idéer og tanker rundt noen sentrale emner for klubbdrift. Idébanken skal være et levende dokument som oppdatertes jevnlig. Det er viktig og ønskelig med tilbakemelding fra medlemsklubbene på dette dokumentet, både form og innhold. -3-

4 Innhold 1 Om idébanken 1.1 Hensikt 1.2 Innhold 1.3 Innspill og videre utvikling 2 Møter og aktiviteter 2.1 Medlemsmøter Profilen på medlemsmøtene Ideer til innhold i medlemsmøtene 2.2 Klubbprosjekter 2.3 Kurs og opplæring 2.4 Turer, utflukter og markeringer 2.5 Aktiviteter ut over klubbens grenser 2.6 Motivasjon til aktivitet 2.7 Ambisjonsnivå 3 Medlemmer 3.1 Medlemsverving 3.2 Medlemmer med ulike interesser 3.3 Informasjon til medlemmene 3.4 Andre medlemsfordeler 4 Samarbeid med andre 4.1 Samarbeid med klubber regionalt og nasjonalt 4.2 Samarbeid med andre 5 Økonomi 6 Drift av klubben 6.1 Statutter/vedtekter 6.2 Klubbstyre 6.3 Øvrige tillitsvalgte og komiteer 6.4 Årsmelding 7 Tillitsvalgte i klubben 8 Bruk av NSFF NSFF Pokal Nasjonale konkurranser og regionale arrangementer som arrangeres av NSFF medlemsklubber, kan søke NSFF om pokal. Medlemsverving / vervekampanje Hovedstyret satte i gang en vervekampanje både våren og høsten Medlemsklubber som fikk nye medlemmer etter 1.juli, ville slippe å betale kontingent til NSFF for nye innrapporterte medlemmer. De nye medlemmene kunne delta i Landskonkurransen høsten 2008 og kunne levere inn bilder til Årbok Nye klubber i 2008 fikk tilsendt Årbok På Landsmøtet ble det vedtatt at nyinnmeldte klubber skulle betale en kontingent på kr.30,- pr medlem det første året. -4-

5 Vervekampanjen viste gode resultater i 2008 som de to foregående år. NSFF hadde i desember 2008, 1648 medlemmer som er en økning på 79 og 50 medlemsklubber som er en økning på 8 klubber. Det dukker stadig vekk opp nye fotoklubber i Norge, pr desember er det 52 klubber som ikke er medlem. Mange av disse klubbene er blitt kontaktet på telefon og alle klubbene har fått tilsendt brosjyrer og Årbok i posten. Det er et kapasitetsspørsmål å nå alle pr. telefon. Hovedstyret har fordelt kontakten med klubbene landsdelsvis. Jan Standal- Vestlandet. Are Olaussen- Østlandet og Liv Anette Trædal - Sørlandet. Olav-Inge Alfheim- Nord Norge I tillegg har Øyvind Brodersen (Tønsberg KK) og Per Harald Strøm har hatt kontakt med mange klubber på Østlandet, Tusen takk til dem for denne innsatsen. Medlemsverving er et tidkrevende og langsiktig arbeid, og vi har tro på at dette etter hvert vil gi resultater i form av flere medlemsklubber i NSFF. Kursvirksomhet i regi av Folkekulturforbundet Styremedlem i Hovedstyret, Liv Anette Trædal, har vært i kontakt med mange av klubbene vedrørende kursvirksomhet støttet av Folkekulturforbundet. Oslo KK har hatt kurs i En del klubber er litt interessert, men det er ikke den helt store oppslutningen. Den manglende interessen skyldes blant annet at klubbene mener det er for arbeidskrevende å gå i gang med kurs og at det er mye arbeid med skjemaer og rapportering. Det finnes imidlertid forslag til kursprogram i Idebanken og det er også mulig å be om hjelp fra Hovedstyret til utfylling av skjema. Stipend og arrangementstøtte NSFF har for første gang i historien utdelt stipend og arrangementstøtte. Det var avsatt kr ,- i budsjettet. Runar Tveiten, Tønsberg Kamera Klubb, er blitt tildelt kr.5.000,- i stipend til prosjektet Street art i Vestfoldbyene Billedserie med hovedvekt på sjablong, graffiti. Tønsberg Kamera Klubb er tildelt kr ,- i arrangementstøtte til tiltak for verving av yngre fotografer, gjennom fotokurs og fotokonkurranse med påfølgende utstilling. Kontakt med sponsorer 2008 Nikon Norge Nikon Norge AS ga bort premier til Landskonkurransene 2007/2008, med henholdsvis kameraene D80 kit med mm. linse og D80 kit med mm. linse. Premiene har en samlet verdi på ca kr ,- Nikon Norge AS stilte også med en Coolpix s700 til 18. Hønefoss nasjonale konkurranse. Denne premien har en verdi på ca kr ,- -5-

6 3 utgaver av Nikon-Pro ble sendt ut til alle medlemmer, hvorav den ene med en invitasjon til Landskonkurransen og Medlemsinfo. Den første utsendelsen av Nikon-Pro hadde med Årbok En slik utsendelse har en verdi på over kr ,- Samarbeidsavtalen med Nikon Norge AS ble forlenget for Arctic Paper Norge Arctic Paper Norge AS har sponset Årbok 2007 med papir. Det har de gjort med alle våre Årbøker og vi er svært takknemlige for det. Det har gitt oss en vesentlig kostnadsreduksjon i trykkingen av Årbøkene. Uten denne sponsoren hadde det blitt vanskelig å gi ut Årbok Sponsoravtalen med Arctic Paper har en verdi på ca kr ,- Fotografi NSFF sin informasjonsside i Fotografi er en fin mulighet for å vise aktiviteter. Nord Norsk Fotomaraton, Fotomaraton i regi av Haugaland FK, 18.Hønefoss nasjonale konkurranse, og Ålesund Nasjonale konkurranse, samt Landskonkurransene er blitt presentert med bilder og begrensete resultatlister. Noe informasjon er også skrevet, men da som en ingress med henvisning til Våre medlemmer har en rabattordning kr.295,- mot ordinær abonnementspris kr.394,- Fotografi har fått en begrenset medlemsliste som de kan bruke som sjekkliste ovenfor NSFF medlemmer som ønsker abonnement. Hovedstyret takker Arctic Paper AS, Nikon Norge AS og Fotografi for et godt samarbeid i 2008 Kontakt med andre Fotoorganisasjoner Nordic Light Samarbeidet med Nordic Light har også i 2008 vært godt. NSFF har vært tilstede og synlig underfestivalen. Se eget punkt vedrørende Årbokutstilling Stiftelsen SE Per Harald Strøm er NSFF sin kontakt med Stiftelsen Se. Stiftelsen Se er ment å være en paraply for all fotografi i Norge, og vi har som intensjon å være med på å forme stiftelsen, samt påse at vi som organiserte fotoamatører ikke blir satt på sidelinjen. Fotografiens Hus Roald Synnevåg og Per Harald Strøm hadde i juni 2008 et møte med daglig leder Per Solrud i Fotografiens Hus. NSFF bruker adressen til Fotografiens Hus i Rådhusgaten som vår formelle postadresse. All post som kommer til den adressen blir videresendt til Leder i NSFF. Folkehøgskoler Det er sendt ut informasjonsmateriell om NSFF og Årbøker til 26 Folkehøgskoler som har fotolinjer eller relaterte fagområder. Vi mener det er viktig at elevene får vite om at det er et aktivt fotoklubbmiljø i Norge og at en oversikt viser om det er klubb i deres nærmiljø. -6-

7 Representasjon Det ble lagt ned krans på båren til Per Bø. Han var nestleder i 1965/1966, Internasjonal kontakt i 1983/1984 og i perioden , og leder i Ungdomsutvalget i Statsarkivet i Stavanger Roald Synnevåg har ved flere anledninger besøkt Statsarkivet, for å hente ut lysbilder for skanning. Historisk materiell Det er skannet bilder fra Landskonkurransene: 1953, 1954, 1958,1961, 1962, 1964, 1966 alle år med tema: fritt motiv. Det er laget Power Point presentasjoner av Landskonkurransen: 1953, 1958 og 1963 Roald Synnevåg har skrevet litt om NSFF sin historie, dette finner dere på Direktelink: Økonomi og nøkkeltall Økonomien i NSFF er stabil. Vi har pr kr ,67 i banken. Med bakgrunn i avtale med Voksenopplæringen selger NSFF Adobe programvare til reduserte priser. Dette gjør at vi også har et varelager til en verdi av kr ,75. Vi har for første gang delt ut stipend og arrangementstøtte til sammen kr ,-. Se eget punkt om stipend og arrangementstøtte. Hovedstyret har i 2008 hatt jevnlig budsjettoppfølging. Våre sponsorer har gitt oss gaver med en verdi på til sammen kr Dette er tatt inn i regnskapsoversikten og en beskrivelse av hvordan gavene er brukt. Regnskapet er til revisjon og det kan komme inn endringer eller kommentarer som tas inn i årsmeldingen på et senere tidspunkt. Landsmøte i 2008 Arrangør av Landsmøtet var Oslo Kamera Klubb. Det var 49 deltagere på Landsmøtet, fra 9 klubber. Tre av disse var ledsagere. Landsmøtet startet 1. mai med en busstur til Kvenes Bygdemuseum og Atlanterhavsvegen. Det var til sammen 30 landsmøtedeltagere og fire andre som deltok på denne turen. Været var strålende og denne delen av Norge var akkurat så nasjonalromantisk som det går an med norske flagg vaiende fra flaggstengene langs fjorden. Hver morgen var det buss fra Atlanten Camping inn til Nordic Light, som mange av deltagerne benyttet seg av. Fredag 2. mai hadde NSFF vernisage i Caroline Kino, på utstillingen av bildene i Årbok 2007 og de premierte bildene fra Landskonkurransen 2008 "Fritt motiv". 59 bilder fra Årboken og 227 bilder fra Landskonkurransen. En godt besøkt utstilling, som viser noe av det beste innen norsk amatørfoto. På kvelden 2. mai hadde vi en samling på Atlanten Camping, hvor -7-

8 Landsmøtet hadde sin base. Her ble også bilder fra Landskonkurransen vist og resultatene offentliggjort. Lørdag 3. mai ble landsmøteforhandlinger, klubbledertimen og festmiddagen avholdt. På selve landsmøteforhandlingene var det representanter for 9 klubber til stede. Festmiddagen ble holdt på Caroline Konferansesenter, med 46 deltagere, hvor også Leif Preus var til stede i egenskap av æresmedlem i NSFF. På festmiddagen ble også alle vinnere offentliggjort, med premieutdeling. Det ble også delt ut æresbevisningen. Siden klubbledertimen også var unnagjort den 3. mai, var 4. mai ledig til å overvære Nordic Light. Kombinasjonen NSFF Landsmøte og Nordic Light i 2008 var en prøveordning, da de tidsmessig ville kollidere. Det hadde både positive og negative sider. De positive var at deltagerne kunne bade i aktiviteter på begge arrangementene, det negative var at det trakk fokus fra Landsmøtet og at NSFF druknet i det langt større arrangementet. NSFF vil videreføre samarbeidet med Nordic Light videre, men vil ikke legge Landsmøtet 2009 til Kristiansund. Hovedstyret retter en stor takk til Oslo Kamera Klubb for gjennomføringen av Landsmøtet. Internasjonal kontakt NSFF har i 2008 deltatt på FIAP's svart/hvitt biennale i Slovakia. NSFF valgte tema: Norway today, i denne verdensomspennende konkurransen. Norge ble denne gang nr 36 av 46 deltagende land. Biennalen ble arrangert i forbindelse med FIAP's kongress. Dessverre klarte vi ikke stille med et Ungdomslandslag i 30th FIAP Youth Print Biennial 2008 Vår Årbok er som vanlig sendt til en del kontakter i utlandet, blant annet til FIAP's galleri i Paris. Den er også sendt til de nasjonale fotoorganisasjonene i Norden, og de fleste i Europa som er medlem av FIAP. To av våre klubber har som vanlig deltatt i 3.FIAP Club World Cup. I denne 3dje World Cup for fotoklubber, fikk Bekkalokket Fotoklubb 81ste plass, mens Fokus Fotoklubb endte på 105te plass av i alt 123 klubber. På er det lagt ut informasjon om aktuelle internasjonale konkurranser/utstillinger, både for individuell deltagelse og for klubber. FIAP Hederstegn. AFIAP Dagfinn Vemmelvik- Fokus Fotoklubb -8-

9 NSFF Hederstegn og plaketter NSFF internasjonale plaketter Bronseplakett Olav Døskeland Bekkalokket FK Sølvplakett Olav Døskeland Bekkalokket FK Sølvplakett Jan Standal Bekkalokket FK NSFF nasjonale plaketter Bronseplakett Rita Askvik Narvik KK Sølvplakett Walter Dragland Oslo KK Sølvplakett Kristin Thallaug Oslo KK Sølvplakett Tove Følid Bergen KK ANSFF Artist Norsk Selskap For Fotografi (Bronsenål og diplom) utmerkelse for fremragende nasjonal fotoaktivitet, er i 2008 tildelt: Rita Askvik Narvik KK EsNSFF - Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi (Sølvnål og diplom) utmerkelse for utmerket administrativ tjeneste, er i 2008 tildelt: Per Harald Strøm Oslo KK Medlemsklubber Utvikling i medlemstallene over tid År Ant.klubber Ant.medlemmer Herav direkte Klubber og medlemstall Alta Fotoklubb 3 2. Bekkalokket Fotoklubb Bergen Kameraklubb Bodø Fotoklubb Bryne Fotoklubb Drammen Fotoklubb Fotomax Kameraklubb Femund Billedgruppe Fokus Fotoklubb Førde Fotoklubb 25-9-

10 11. Gisund Fotoklubb Harstad Fotoklubb Halden Kameraklubb Haugaland Fotoklubb Homborsund Fotoklubb Holmestrand Fotoklubb Hønefoss Kamera Klubb IBM Fotogruppa Inderøy Fotoklubb Kongsberg Kameraklubb Kristiansund Kameraklubb Kvinnherad Fotoklubb Lier Fotoklubb Linselusa Vinstra Lofoten Fotoklubb Mandal Fotoklubb Molde Kamera klubb Moelv Kamera klubb Narvik Kameraklubb Nesbyen Fotoklubb Nordhordland Fotoklubb Notodden Fotoklubb Oslo Kamera Klubb Salangen Fotoklubb Sandnes Fotoklubb Sjumilskogen bildegruppe Standal Fotoklubb Stavanger Fotoklubb Stord Fotoklubb Svolvær Fotoklubb Toten Fotoklubb Trondhjems Kameraklubb Tjøme Fotoklubb Tønsberg Kamera Klubb Vingelen Fotoklubb Vågå Kameraklubb Vardø Foto og Film Klubb Øksnes Fotoklubb Ørsta og Volda Fotoklubb Ålesund Kameraklubb 22 Årsberetning

11 Årbokredaksjonens beretning Redaksjonen for 2007 har bestått av Unni Brekke (redaktør), Jan Standal og Halvor Larsen, alle fra Bekkalokket Fotoklubb. En stor interesse for å sende inn bilder til årboka har gitt denne statistikken: 348 bilder sendt inn fra 31 klubber og 1 direktemedlem. 80 autorer ble pukket ut med 1 bilde hver. Disse ble fordelt i boka på 20 småbilder, forside, 55 helsidebilder og 4 halvsidebilder. For første gang har utvelgelsen av bilder foregått på Internet. Bilder som ikke var digitale har blitt digitalisert og en utvelgelsesgruppe benyttet verktøy på Internet til å se på og plukke ut bildene som kom med i årboka. I utvelgelsesgruppa satt: Hans Arne Østlund- Hønefoss KK, Roald Synnevåg- Bekkalokket FK og Einar Aune- direktemedlem. Årboka har også i 2007 hatt disse sponsorene: Arctic Paper med papir, Fagfotografenes Fond med kr , samt Nikon, Canon og Nikkino med annonser. Arctic Paper har gitt oss papiret, som i år var av typen Arctic Volume Highwite 130. Boka ble trykket på Designtrykkeriet i Bergen med opplag på Den sendes til alle medlemmer, sponsorer samt Statsarkivet i Stavanger. Årboka er en av NSFF sine viktigste profileringsartikler og sendes til de nasjonale fotoorganisasjonene i Norden, og de fleste i Europa som er medlem av FIAP. NSFF bruker boka ved markedsføring overfor nye klubber, på utstillinger, messer etc. Bildene fra årboka har vært utstilt på Nordic Light 2008 i Kristiansund. Konkurranseutvalgets beretning Konkurranseutvalget har i 2008 bestått av følgende medlemmer: Unni Brekke (leder), Tom Jarane, Roy Birger Nilsen, Halvor Larsen, Torbjørn Helgesen, Terje Bergesen og Tor-Henning Olsen. alle fra Bekkalokket Fotoklubb. Konkurranseutvalget har gjennomført NSFF sine Landskonkurranser i I tillegg har det vært fokus på kvalitet på innleverte bilder. Komiteen har derfor: - Gjennomført innleveringskonkurranser for å inspirere klubbene til å bedre rutinene ved innlevering. - Laget beskrivelse av tekniske elementer ved digitale bilder. - Laget instruksjonsvideoer til hjelp for medlemmene. Oslo Kamera Klubb, Sjumilskogen Bildegruppe og Tønsberg Kameraklubb fikk premier for gode innleveringer. Kriteriene var: samlet innlevering, riktig merking, innlevert i god tid, og teknisk korrekt i forhold til konkurranseregler. Premiene var gitt av Nikkino Årets fotograf 2007/ Rita Askvik Narvik Kameraklubb 37 poeng 2. Roald Synnevåg Bekkalokket Fotoklubb 31 poeng 3. Stein Larsen Bergen Kameraklubb 24 poeng -11-

12 Årets ungdomsfotograf 2007/ Emil W. Breistein Bekkalokket Fotoklubb 12 poeng 2. Anders E. Nymark Bergen Kameraklubb 2 poeng 2. Kacper Rybakiewicz Oslo Kamera Klubb 2 poeng Årets klubb 2007/ Bekkalokket Fotoklubb 96 poeng 2. Oslo Kamera Klubb 94 poeng 3. Bergen Kameraklubb 70 poeng 4. Narvik Kameraklubb 64 poeng 5. Bodø Fotoklubb 26 poeng 6. Tønsberg Kameraklubb 18 poeng 7. Mandal Fotoklubb 13 poeng 9. Ålesund Kameraklubb 8 poeng 9. Harstad Fotoklubb 8 poeng 9. Fotomax 8 poeng Status Årets fotograf 2008/ Roald Synnevåg Bekkalokket Fotoklubb 14 poeng 2. Jonas Hallberg Eggen Molde Kamera Klubb 13 poeng 3. Andreas Helland Oslo Kamera klubb 11 poeng Status Årets klubb 2008/( Oslo Kamera Klubb 55 poeng 2. Bekkalokket Fotoklubb 24 poeng 3. Molde Kameraklubb 13 poeng Status Årets ungdomsfotograf 2008/ Anders Ekberg Nymark Bergen Kamera Klubb 1 poeng 1. Eivind Enes Bekkalokket Fotoklubb 1 poeng Årets klubb/fotograf/ungdomsfotograf 2008/2009 offentliggjøres på Landsmøtet mai Detaljerte resultater for Landskonkurransene se Landskonkurransen vår 2008 Fritt motiv Jury: Åsne Digranes, kunsthistoriker og fotograf (juryformann) Geir Goosen, grafisk designer/formgiver Monica Brede Aga, portrettfotograf Totalt deltok det 147 autorer fra 20 klubber/4 direktemedlemmer. 4 av disse er ungdom Innleverte arbeider Gull Sølv Bronse Hederlig omtale Antatt Premierte arbeider Premiert % Projeksjon Fargekopi Monokrom Total

13 Av disse ble 13 arbeider refusert før juryering etter innlevering i strid med konkurransereglene. Juryens generelle kommentar: Nivået var veldig høyt på innsendte arbeider generelt, noe svakere i sort/hvitt klassen, men også der var de premierte bildene av høy klasse. Presentasjonen av en del av bildene var ikke helt bra, litt slurv der." Landskonkurransen høst 2008 Kolleksjon Jury: Odd Mehus, freelance pressefotograf (juryformann) Anne Knutsen, kunstner og kunsthistoriker Bård Kjersem, institusjonsfotograf Totalt deltok det 125 autorer fra 24 klubber/3 direktemedlemer. 4 av disse er ungdomsfotografer. Innleverte kolleksjoner Gull Sølv Bronse Hederlig omtale Antatt Premierte arbeider Premiert % Projeksjon Fargekopi Monokrom Total Av disse ble 2 kolleksjoner refusert før juryering etter innlevering i strid med konkurransereglene. Juryens generelle kommentar: Veldig varierende kvalitet mellom klassene. Mange har for mange bilder. De har gode enkeltbilder, men faller ut på grunn av slapp redigering Rediger strammere! Monokrom klasse utmerket seg med jevn høy kvalitet. Inspirerende og spennende oppgave å juryere! NSFF Pokal til klubber som arrangerer nasjonale konkurranser Hønefoss Kameraklubb og Ålesund Kameraklubb arrangerte i 2008 nasjonale digitale fotokonkurranser. Begge konkurransene fikk en pokal med NSFF emblem i sølv til disposisjon 18. Hønefoss nasjonale konkurranse ble markedsført gjennom informasjonssidene i Fotografi og e-post til alle klubbledere, samt at det passet slik at klubben fikk sendt ut innbydelse sammen med Nikon Pro. Nikon stilte også med et kamera til premielisten, Nikon Coolpix s600 som ble tildelt Jannice Bårtveit- Bekkalokket FK for beste menneskeportrett. Jonas Adolfsen fikk NSFF pokal for beste bilde. Ålesund Nasjonal digitale fotokonkurranse 2008 ble markedsført gjennom informasjonssidene i Fotografi og e-post til alle klubbledere, samt at det passet slik at klubben fikk sendt ut innbydelse sammen med Nikon Pro. Truls Dahle- Bekkalokket FK ble tildelt NSFF pokal som beste fotograf -13-

14 Nord Norsk Fotomaraton ble arrangert av Narvik Kameraklubb. Arrangementet fikk en stor NSFF Pokal (20 cm) med inngravert NSFF emblem, som vandrepokal til den klubben som er best. Fotomaraton i Haugesund trakk deltakere fra Sokndal i sør til Kvinnherad i nordøst, og fikk en pokal med NSFF emblem i sølv til beste fotograf. Kim Are Gabrielsen- Haugaland FK vant NSFF pokalen Disse 4 arrangementene ble presentert på og på NSFF sin infoside i Fotografi. Fotokonkurransen Østfoldfotografen fikk en pokal med NSFF emblem i sølv til beste fotograf. Anders O. Melby- Rakkestad FK vant NSFF pokalen. Bilder og resultatliste ble presentert på Utstilling av bildene fra Årbok 2007 NSFF var en av utstillerne på Nordic Light med 59 bilder fra Årbok Bildene fra Årbok 2007 var utstilt i 1. etasje i Caroline kino i Kristiansund. Bildene ble hengt opp i den samme rekkefølgen som de står i Årboken. Hovedstyret tok seg av utskifting av bilder og opphenging av bildene. Roald Synnevåg (Bekkalokket FK) hadde ansvaret for printing av bildene til utstillingen. En stor takk til alle som gjorde sitt for at utstillingen ble en suksess. Fotografiets dag Fotografiets dag ble arrangert for andre gang av Preus museum i samarbeid med Norges Fotografforbund, Norske Reklamefotografer, Forbundet Frie Fotografer, Institusjonsfotografenes Forening, Pressefotografenes Klubb, Norsk Selskap For Fotografi, Norske Naturfotografer, BioFoto og Norsk Fotohistorisk Forening. Tønsberg Kamera Klubb stod i år som arrangør av fotosprinten på Fotografiets dag i Horten 17. August. Fotosprint er en slags mini fotomaraton. Det ble et friskt og populært innslag blant utstillere og foredrag. 6 medlemmer i Tønsberg KK stilte med datautstyr og Per Arnfinn Persen fra Profildata stilte med printere for å printe ut bilder som ble innlevert. Epson stilte med printere som premie til vinnerne. Det var konkurranse i 2 klasser: Barneklasse som hadde tema:"noe som er godt" og Åpen klasse som hadde tema: "Gult" Det kom inn til sammen 67 bilder og det ble kåret en vinner i hver klasse. Vinner i barneklassen var Axel Melberg og i åpen klasse Rune Svendsen. Juryen bestod av Hege fra Preus, Jan Erik Wessel fra Horten fotoklubb og Øyvind Brodersen fra Tønsberg Kamera Klubb. Alle bildene ble etter hvert hengt opp på en lang murvegg. Alt i alt et vellykket arrangement, og Hovedstyret gir en stor takk til alle i Tønsberg Kamera klubb som på vegne av NSFF, gjorde en flott innsats for at Fotografiets Dag ble en suksess. -14-

15 Tønsberg Kamera Klubb hadde også ansvar for NSFF sin informasjonsstand. Dessverre måtte NSFF sin inviterte fotograf: Roy Birger Nilsen og Leder i NSFF, Roald Synnevåg, melde forfall av private grunner. Retningslinjer Det ble i 2008 utarbeidet nye retningslinjer for: Godtgjørelser og reiseutgifter Webmaster og Webredaktør Nasjonale plaketter Internasjonale plaketter Jury i Landskonkurransene Hovedstyret Det er nå totalt 16 ulike retningslinjer til bruk for tillitsvalgte i NSFF Konkurranseregler i Landskonkurransen Konkurransereglene ble endret i Krav til alle digitale filer: Lengste side skal være min.1600 piksler. Filformat jpg, med komprimerings satt til 12 eller 100% (kommer an på program som brukes). Alle bilder skal understøttes av digitale filer. Det er med andre ord opp til autor å fremskaffe digitale filer av analoge utskrifter og dias. Det er laget egne instruksjonsvideoer som viser hvordan filnavn utformes og hvordan bildene tilpasses rett format og filtype. Det er laget en liste over klubbnavn med forkortninger. Denne listen brukes ved innlevering av digitale filer i Landskonkurransen Mange klubber bruker nå NSFF sine konkurranseregler til internt bruk i klubbkonkurranser Web sidene - Jan Arild Andresen (Tønsberg KK) har gjort en veldig god jobb med å utvikle sammen med Hovedstyret. Spesielt har det vært mye arbeid med å gjøre medlemsdatabasen funksjonell. Roald Synnevåg (Bekkalokket FK) har vært Webredaktør. Lederspalten: Lederen har ordet har kommet en gang i måneden, og har i tillegg blitt sendt til alle klubblederne og tillitsvalgte i klubbene som har bedt om det. Facebook NSFF har siden 2007 hatt en egen gruppe på Facebook. Det er ikke blitt den helt store suksessen med 91 medlemmer. Aktiviteten utover i 2009 avgjør om vi skal fortsette. Halvor Larsen (Bekkalokket Fotoklubb), har hatt ansvar for dette tiltaket. -15-

16 Søknader om økonomisk støtte til prosjekter Hovedstyret søkte i 2008 om økonomisk støtte til 3 ulike prosjekter. Vi har heller ikke i år heller blitt tildelt midler fra Norske Fagfotografers Fond og ABM- utvikling til Digitalisering og arkivering av lysbildesamling, og Historisk prosjekt De ,- som er tildelt fra Norsk Kulturråd, står i fare for ikke å bli utbetalt på grunn av manglende fullfinansiering. Digitalisering og arkivering av lysbildesamling Norsk Selskap For Fotografi ønsker å få arkivert lysbilder fra Landskonkurransene fra 1971 til 2002, ved Statsarkivet i Stavanger. Til dette trenger vi egnede lysbildemapper, Statsarkivet har arkivskap til oppbevaring av lysbildene. Dette arkiveringsprosjektet er en avslutning på det tidligere digitaliseringsprosjektet som vi startet i 2003 og som nå er avsluttet. Arkiveringsprosjektet innbefatter også arkivering av lysbilder som ennå ikke er digitalisert, og som befinner seg i magasinet hos Statsarkivet i Stavanger. Norsk Selskap For Fotografi ønsker å få digitalisert lysbilder fra Landskonkurranser på 1960 tallet, som er oppbevart ved Statsarkivet i Stavanger. Lysbildene er i glassrammer som må skiftes før digitalisering blir foretatt. Landskonkurransene til NSFF utgjør et unikt historisk materiell over utviklingen i norsk amatørfotografi. Det ble søkt om økonomiske midler fra Norsk Kulturråd, Norske Fagfotografers Fond og ABM- utvikling Historisk prosjekt Norsk Selskap For Fotografi er i år 81 år, og i den forbindelse har vi planer om å få startet en innsamling av historisk materiale. Det er tenkt blant annet å intervjue gamle medlemmer og digitalisere gamle dokumenter, medlemsblader, etc. NSFF har funnet og finner kontinuerlig historisk materiale, som både er unikt og må bevares før det går tapt, og opphavsmennene og kvinnene faller fra. Fotografiet har gjennomgått et teknologiskifte, og vi må ta vare på den gamle kunnskapen og beskrivelsen av den gamle teknologien. Vårt mål er å få gitt ut en jubileumsbok i 2012 til 85 års jubileet. Materialet vil også systematiseres og gjøres tilgjengelig digitalt (DVD/Internet) Alt innsamlet materiale vil bli arkivert ved Statsarkivet i Stavanger. Prosjektet vil ha en varighet på 4 år. Det ble søkt om økonomiske midler fra Norsk Kulturråd, Norske Fagfotografers Fond og ABM- utvikling. Årbok 2008 Det ble søkt om kr ,- fra Norske Fagfotografers Fond til Årbok Vi fikk tildelt kr ,- Det er en avgjørende støtte for at det bli mulig å utgi boken under de forutsetninger som er gitt, med at alle medlemmer i NSFF skal få en bok gratis tilsendt. Bergen 30.april 2009 Roald Synnevåg HonENSFF - EFIAP Leder i Norsk Selskap For Fotografi -16-

Dagsorden. Godkjenning av godtgjørelser og kontingent

Dagsorden. Godkjenning av godtgjørelser og kontingent Landsmøte 2008 Dagsorden Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Sak 8. Sak 9. Åpning av Leder Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Valg av ordstyrer og referent Presentasjon av deltagerne

Detaljer

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg. REFERAT FRA LANDSMØTEFORHANDLINGENE I TØNSBERG, LØRDAG 23. MAI 2009 ÅPNING AV LEDER Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Detaljer

Årsberetning 2007 Årsberetning 2007

Årsberetning 2007 Årsberetning 2007 Årsberetning 2007-1- HOVEDSTYRETS BERETNING Tillitsvalgte 2007 Hovedstyret (til Landsmøtet) Leder Einar Aune Direktemedlem Nestleder Steinar E. Jostedt Mandal FK Sekretær Roald Synnevåg Bekkalokket FK

Detaljer

Årsberetning 2009. Innholdsfortegnelse -2-

Årsberetning 2009. Innholdsfortegnelse -2- Innholdsfortegnelse HOVEDSTYRETS BERETNING... 4 Hovedstyremøter... 4 Kontakt med klubbene/medlemmene og direktemedlemmene... 4 Informasjon til klubbledere og medlemmer... 4 Lederen har ordet... 4 Infoside

Detaljer

NORSK SELSKAP FOR FOTOGRAFI Tilsluttet FIAP (Fedèration Internationale de l Art Photograpique)

NORSK SELSKAP FOR FOTOGRAFI Tilsluttet FIAP (Fedèration Internationale de l Art Photograpique) Landsmøtereferat fra NSFF 53. Landsmøte i Bergen 2012 Dagsorden: Åpning av Leder. Sak 1: Godkjenning av innkalling til Landsmøtet. Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Sak 3: Presentasjon av deltakerne.

Detaljer

Årsberetning 2005 Årsberetning 2005

Årsberetning 2005 Årsberetning 2005 Årsberetning 2005-1- HOVEDSTYRETS BERETNING Tillitsvalgte 2005 Årsberetning 2005 Hovedstyret (til Landsmøtet) Leder Einar Aune Direktemedlem Nestleder Steinar E. Jostedt Mandal FK Sekretær Roald Synnevåg

Detaljer

Landsmøtereferat Bodø 2010

Landsmøtereferat Bodø 2010 Landsmøtereferat Bodø 2010 Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Sak 5. Sak 6. Sak 7. Sak 8. Sak 9. Sak 10. Åpning av Leder Godkjenning av innkalling til Landsmøtet Valg av ordstyrer og referent Presentasjon av

Detaljer

Forslag til Landsmøtet 2010

Forslag til Landsmøtet 2010 NORSK SELSKAP FOR FOTOGRAFI Tilsluttet FIAP (Fedèration Internationale de l Art Photograpique) Forslag til Landsmøtet 2010 Forslag 1 Økning av kontingenten til kr 150,- per år for klubbmedlemmer Kontingenten

Detaljer

KONKURRANSEUTVALGET. Landskonkurransen høsten 2007 Norge 2007" Resultatliste. Jury:

KONKURRANSEUTVALGET. Landskonkurransen høsten 2007 Norge 2007 Resultatliste. Jury: Landskonkurransen høsten 2007 Norge 2007" Resultatliste Jury: Willy Haraldsen, Fotograf Kay Berg, Portrettfotograf Hennie Andersen, Billedkunstner Deltagerstatistikk: Totalt deltok det 78 autorer fra 15

Detaljer

Hemmelig inntil landsmøtemiddagen på NSFF landsmøte i pinsen

Hemmelig inntil landsmøtemiddagen på NSFF landsmøte i pinsen Landskonkurransen våren 2007 Fritt motiv Resultatliste Jury: Paal Audestad, Fotograf. Hans Olav Forsang, Fotograf. Sebastian Ludvigsen, Fotograf. Mikkel McAlinden, Fotograf. Hemmelig inntil landsmøtemiddagen

Detaljer

KONKURRANSEUTVALGET. Landskonkurransen høsten 2006 Kolleksjon. Resultatliste. Jury:

KONKURRANSEUTVALGET. Landskonkurransen høsten 2006 Kolleksjon. Resultatliste. Jury: Landskonkurransen høsten 2006 Kolleksjon Resultatliste Jury: Guri Dahl, Fotograf, www.tinagent.no Siren Lauvdal, Fotograf, www.palookaville.no Damian Heinisch, Fotograf, www.damianheinisch.com Deltagerstatistikk:

Detaljer

2011: NSFF Landskonkurranse vår: Fritt motiv

2011: NSFF Landskonkurranse vår: Fritt motiv 2011: NSFF Landskonkurranse vår: Fritt motiv Klasse: Monokrom Tema: Fritt motiv Jury: Juryen har bestått av: Fotograf Morten Ovesen, Bildemaker Tor Waageng, Kunstner Tor Kvarv Juryens kommentar: Generell

Detaljer

NSFF vedtekter. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet.

NSFF vedtekter. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet og aktivitet. NSFF vedtekter I Innledende bestemmelser 1 Navn Navnet er Norsk Selskap For Fotografi; forkortet NSFF. 2 Formål NSFF er en organisasjon for norske fotoklubber som skal virke for å fremme fotografisk allsidighet

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2002 BEKKALOKKET FOTOKLUBB

Å R S M E L D I N G 2002 BEKKALOKKET FOTOKLUBB Å R S M E L D I N G 2002 BEKKALOKKET FOTOKLUBB Klubbens styre har bestått av: Rune Flæreide: leder Roald Synnevåg: nestleder Christian Kaldheim: sekretær, vår 2002 Birgit Stølen: sekretær, høst 2002 Jan

Detaljer

Norsk Selskap For Fotografi NSFF Hederstegn

Norsk Selskap For Fotografi NSFF Hederstegn Norsk Selskap For Fotografi NSFF Hederstegn ANSFF ENSFF EsNSFF HonENSFF Æresmedlem Klasse I Klasse II - Æresmedlem Alfheim Olav-Inge Bodø fotoklubb 2013 Angeltveit Terje Oslo Kamera Klubb 2012 Arnholm

Detaljer

Landskonkurransen våren 2003 "Fritt motiv" Resultatliste

Landskonkurransen våren 2003 Fritt motiv Resultatliste Landskonkurransen våren 2003 "Fritt motiv" Resultatliste Jury: Kunsthistoriker Ingrid Enger Foss, grafisk designer/fotograf Arild Kristiansen, MCservicetekniker (tidl. fotograf) Geir Evensen Deltagerstatistikk:

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2003 BEKKALOKKET FOTOKLUBB

ÅRSMELDING 2003 BEKKALOKKET FOTOKLUBB ÅRSMELDING 2003 BEKKALOKKET FOTOKLUBB Klubbens styre har bestått av: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem og leder for utstillingskomiteen Styremedlem og leder for internettsidene Styremedlem

Detaljer

Totalt deltok det 73 autorer fra 18 klubber/3 direktemedlemmer. 1 av disse er ungdomsfotograf.

Totalt deltok det 73 autorer fra 18 klubber/3 direktemedlemmer. 1 av disse er ungdomsfotograf. Landskonkurransen høsten 2005 Tre like" Resultatliste Jury: Brynhild D. Johnsen, Adjunkt i grunnskolen, kunsthistorie i tillegg Knut Hoftun Knutsen, Profesjonell fotograf Dag Spant, Profesjonell fotograf

Detaljer

2011: NSFF Landskonkurranse vår: Fritt motiv

2011: NSFF Landskonkurranse vår: Fritt motiv 2011: NSFF Landskonkurranse vår: Fritt motiv Klasse: Fargepapir Tema: Fritt motiv Jury: Juryen har bestått av: Fotograf Morten Ovesen, Bildemaker Tor Waageng, Kunstner Tor Kvarv Juryens kommentar: Generell

Detaljer

ÅRSMELDING 2007 BEKKALOKKET FOTOKLUBB

ÅRSMELDING 2007 BEKKALOKKET FOTOKLUBB ÅRSMELDING 2007 BEKKALOKKET FOTOKLUBB Bekkalokket fotoklubb er 30 år! Styret har bestått av: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem og leder for utstillingskomiteen Styremedlem og leder for konkurransekomiteen

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Ålesund Kameraklubb 2011

Referat fra årsmøtet i Ålesund Kameraklubb 2011 Referat fra årsmøtet i Ålesund Kameraklubb 2011 Dato: 5. desember 2011 Sted: 2. etasje IOGT-huset Til stede: 26 medlemmer Sakliste: 1- Valg av dirigent og referent. 2. Godkjenning av innkalling 3. Årsmelding

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2012 Styret Styret for NAGS har gjennom 2012 bestått av fem personer; leder Jan Stenløkk Stavanger Geologiforening nestleder Hans Christian Berntzen

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE 2015 15. FEBRUAR 2015

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE 2015 15. FEBRUAR 2015 SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE 2015 15. FEBRUAR 2015 1. GODKJENNING AV INNKALLING 2. GODKJENNING AV SAKSLISTE 3. VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT. 4. ÅRSBERETNING V/LEDER 5. ÅRSREGNSKAP V/KASSERER 6. INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

KONKURRANSEUTVALGET. Landskonkurransen våren 2006 Fritt motiv" Resultatliste. Jury:

KONKURRANSEUTVALGET. Landskonkurransen våren 2006 Fritt motiv Resultatliste. Jury: Landskonkurransen våren 2006 Fritt motiv" Resultatliste Jury: Johan Brun, pensjonert Dagbladetfotograf Knut Førsund, Fotopedagog Rita Lie, Billedkunstner Inge von Schreuder Sigvaldsen, Filmfotograf Deltagerstatistikk:

Detaljer

Motivasjonsrapport for ANSFF

Motivasjonsrapport for ANSFF Motivasjonsrapport for ANSFF ANSFF - Artist Norsk Selskap for Fotografi (Bronsenål) Dette er en rapport som blir hentet ut fra en database med alle resultater i Landskonkurransene 1971-2007. Rapporten

Detaljer

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Tirsdag den 15. mars 2014 kl. UNIS 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av årsmøtet (Valg av møteleder, sekretær samt to personer til å

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Norsk Selskap For Fotografi Hovedstyrer 1927-2009

Norsk Selskap For Fotografi Hovedstyrer 1927-2009 Norsk Selskap For Fotografi Hovedstyrer 1927-2009 År President / Leder Visepresident Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ansgar Møller O. Th. Urdahl Torfinn Michaelsen Torfinn

Detaljer

FOTOGRAFIETS DAG 2012 KARLJOHANSVERN, HORTEN 26.8 12-18

FOTOGRAFIETS DAG 2012 KARLJOHANSVERN, HORTEN 26.8 12-18 FOTOGRAFIETS DAG 2012 KARLJOHANSVERN, HORTEN 26.8 12-18 Fotografiets dag er festdag spekket med utstillinger, foredrag og ulike aktiviteter for alle som har et forhold til fotografi. De fleste behov vil

Detaljer

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag

Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Årsberetning for 2013 NFF Nord-Trøndelag Tillitsvalgte: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Revisorer: Valgkomite: Vigdis Hegge Sætran 7740 Steinsdalen Mobil: 99386288 E-post:

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Årsberetning 2011. Styret i 2011 var sammensatt slik: Sammendrag

Årsberetning 2011. Styret i 2011 var sammensatt slik: Sammendrag Årsberetning 2011 Styret i 2011 var sammensatt slik: Verv Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Varamedlem Revisor Valgkomité Navn Ola Snortheim Beate Schilling Gøril Idsal Jørgen Kjorstadmoen

Detaljer

Lysbilde 154 1 1 1 4 5 12 7,8 Svart/hvitt 128 1 1 3 4 13 22 17,2 Fargepapir 147 1 1 3 4 8 17 11,6 Totalt 429 3 3 7 12 26 51 11,9

Lysbilde 154 1 1 1 4 5 12 7,8 Svart/hvitt 128 1 1 3 4 13 22 17,2 Fargepapir 147 1 1 3 4 8 17 11,6 Totalt 429 3 3 7 12 26 51 11,9 Landskonkurransen våren 2004 Fritt motiv" Resultatliste Jury: Elever ved Norsk Fotofagskole i Trondheim Deltagerstatistikk: Totalt deltok det 63 autorer fra 17 klubber/2 direktemedlemmer. Innleverte Gull

Detaljer

Årsmelding 2013. Molde Kameraklubb

Årsmelding 2013. Molde Kameraklubb Årsmelding 2013 Molde Kameraklubb Innhold 1. Innledning 2. Medlemmer 3. Styret 4. Økonomi 5. Møter 6. Aktiviteter 7. Konkurranser 8. Kommunikasjon Innledning 2013 har vært et aktivt år for klubben og vi

Detaljer

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1

ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 ÅRSBERETNING 2016 SORTLAND O-LAG ÅRSMØTE 24 JANUAR 2017 kl 18:00 - rådhus 1, møterom 1 Saksliste: 1. Godkjenning stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av

Detaljer

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb

Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Saksliste, årsmøte i Longyearbyen Fotoklubb Tirsdag 17. mars 2015 kl. 19:00 i Kapp Wijk, UNIS 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering av årsmøtet (Valg av møteleder, sekretær samt to

Detaljer

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum

DISiTromsø 1/2015. Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum DISiTromsø 1/2015 Barnetog i Tromsø. Bildet tilhører Perspektivet Museum Hansjordnes (Bildet tilhører Perspektivet museum) Medlemsmøter Kalender Neste styremøte: 16.04 Lørdagsåpent på Statsarkivet Statsarkivet

Detaljer

Årsmelding 2015 fra konkurransegruppen

Årsmelding 2015 fra konkurransegruppen 1 Årsmelding 2015 fra konkurransegruppen Konkurranseutvalget i 2015 besto av Pierrick Stévant (leder), Monika Tranvåg, Anne-Christin Gjøsund og Sverre Kjemphol. Juryering I år ble utvalget kontaktet for

Detaljer

Denne gangen valgte konkurranseutvalget å få landskonkurransen juryert i England.

Denne gangen valgte konkurranseutvalget å få landskonkurransen juryert i England. Landskonkurransen våren 2009 Fritt motiv KONKURRANSEUTVALGET Denne gangen valgte konkurranseutvalget å få landskonkurransen juryert i England. Via kontakt gjennom PAGB, den engelske varianten av NSFF fikk

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2010

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2010 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2010 Styret Styret for NAGS har gjennom 2010 bestått av fem personer; leder Jan Stenløkk nestleder Hans Christian Berntzen kasserer Bjørn Otto Hansen

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 / 2007

ÅRSBERETNING 2006 / 2007 avd Vestlandet ÅRSBERETNING 2006 / 2007 Hovedstyret har bestått av: Leif Arne Strømmen Leder Nor-Cargo AS Trond Erik Løwgren Nestleder FMC Kongsberg Subsea AS Christian Hald Kasserer Tess Bergen AS Marianne

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 BEKKALOKKET FOTOKLUBB

ÅRSMELDING 2006 BEKKALOKKET FOTOKLUBB ÅRSMELDING 2006 BEKKALOKKET FOTOKLUBB Styret har bestått av: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem og leder for utstillingskomiteen Styremedlem og leder for konkurransekomiteen Styremedlem og leder

Detaljer

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning Årsmøte i 2017 Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars 2017 Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder Sak 2/2017 Styrets beretning 1.1. 31.12. 2016 Sak 3/2017 Regnskap for 1.1. 31.12. 2016 Sak 4/2017

Detaljer

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015

STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 STATUTTER NMK MESTERSKAP NORD NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 05 Jan 2015 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2015-01-05 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms,

Detaljer

Årsberetning 2010. En ekstra møtekveld ble arrangert i mai med workshop i Photoshop ledet av elever fra Hvam vgs.

Årsberetning 2010. En ekstra møtekveld ble arrangert i mai med workshop i Photoshop ledet av elever fra Hvam vgs. Årsberetning 2010 Styret i 2010 var sammensatt slik: Verv Navn Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Varamedlem Revisor Valgkomité Helen Hartog Ola Snortheim Sidsel Andersen Grethe Sagen Jørgen

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014

UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 UTKAST NMK MESTERSKAP NORD FOR 2015 NMK Bardu, Tromsø, Midt-Troms, Dyrøy, Hålogaland og Harstad. 22 Nov 2014 Enhet: Dato: Eier: Utarbeidet av: Sekretær: NMK Mesterskap Nord 2014-11-22 NMK Bardu, NMK Tromsø,

Detaljer

ÅRSMELDING 2004 BEKKALOKKET FOTOKLUBB

ÅRSMELDING 2004 BEKKALOKKET FOTOKLUBB ÅRSMELDING 2004 BEKKALOKKET FOTOKLUBB Styret har bestått av: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem og leder for utstillingskomiteen Styremedlem og leder for internettsidene Styremedlem og leder

Detaljer

Norsk Selskap For Fotografi Nasjonale Plaketter

Norsk Selskap For Fotografi Nasjonale Plaketter Norsk Selskap For Fotografi Nasjonale Plaketter Bronse Sølv Gull Bronse m/rød emalje Sølv m/rød emalje Gull m/rød emalje 205 105 45 12 6 4 Alfheim Olav-Inge Bodø fotoklubb 2013 Andersen Bjørn Falch Oslo

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Værnes, 030314 ÅRSMØTEREFERAT 2014 Norsk Forening

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2017 1.1.2016 31.12.2016 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 9. mars 2017 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 1. Godkjenning

Detaljer

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet.

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og referat fra årsmøtet 16.03.16. 2. Valg av møteleder og referent. Forslag: Signe Pallesen som møteleder og Helge Endresen som referent. 3. Årsmelding fra styret

Detaljer

Oktober 2012. 3K Gasshuku 5.-7. oktober blir det arrangert 3K gasshuku i Fyllingsdalshallen. Kihon Kata - Kumite

Oktober 2012. 3K Gasshuku 5.-7. oktober blir det arrangert 3K gasshuku i Fyllingsdalshallen. Kihon Kata - Kumite Oktober 2012 Nyhet! «Tilbakeblikket» Se siste side Viktige hendelser denne måned: 5.-7. oktober 3K Gasshuku, Bergen 8.-12. oktober Høstferie, Ingen obligatorisk trening 8.-12. oktober Karateskole, Lyderhorn

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer:

Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Årsberetning 2007 Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06 Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening 36 medlemmer Helgeland Døveforening 18

Detaljer

Infobrev nr. 1 Januar 2007.

Infobrev nr. 1 Januar 2007. Infobrev nr. 1 Januar 2007. Kjære medlem, Med jevne mellomrom vil Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen sende ut informasjonsbrev. Målet er å gi medlemmene kjennskap til hva styret arbeider

Detaljer

Årsberetning 2012. Styrets sammensetning var det samme som i 2011, noe som var en fordel med tanken på kontinuitet.

Årsberetning 2012. Styrets sammensetning var det samme som i 2011, noe som var en fordel med tanken på kontinuitet. Årsberetning 2012 Styret i 2012 Verv Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Varamedlem Revisor Valgkomité Navn Helen Hartog-Witte Ola Snortheim Beate Schilling Gøril Idsal Jørgen Kjorstadmoen Kjell

Detaljer

Jury: Terje Bjørnseth, (Hamar KK) og Kristine Hardeberg, (BabyFoto)

Jury: Terje Bjørnseth, (Hamar KK) og Kristine Hardeberg, (BabyFoto) Landskonkurransen våren 2005 Fritt motiv" Resultatliste Jury: Terje Bjørnseth, (Hamar KK) og Kristine Hardeberg, (BabyFoto) Deltagerstatistikk: Totalt deltok det 92 autorer fra 19 klubber/4 direktemedlemmer.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

2011: NSFF Landskonkurranse vår: Arkitektur

2011: NSFF Landskonkurranse vår: Arkitektur 2011: NSFF Landskonkurranse vår: Arkitektur Klasse: Projeksjon Tema: Arkitektur Jury: Juryen har bestått av: Fotograf Morten Ovesen, Bildemaker Tor Waageng, Kunstner Tor Kvarv. Juryens kommentar: Generell

Detaljer

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene:

Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: Vedlegg til vedtektsendringer på årsmøtet 2006.02.23 Del A: De gamle vedtektene: KAPITTEL 2. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR BRIDGEKAMERATENE 2-1 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned. Tid

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2013 6. Budsjett for 2013 7. Fastsetting

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND Styret har bestått av Leder Gro Marie Hetland Nestleder: Karl Edvard Eidsvåg Sekretær: Guri Risa Kasserer: Aslaug Mydland Styremedlemmer: Ingeborg Hald Jørn

Detaljer

Påmeldingsskjema for Norgesmesterskapet i film 2013

Påmeldingsskjema for Norgesmesterskapet i film 2013 Påmeldingsskjema for Norgesmesterskapet i film 2013 For å kunne delta i Norgesmesterskapet i film 2013 må du være registrert medlem i Norsk Selskap For Fotografi (NSFF). Påmelding gjør du på www.nsff.no.

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.»

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2016 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær Knut Rønnåbakk:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN

ÅRSBERETNING FOR PERIODEN ÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DESEMBER 2002 STYRET OG KOMITÈER Styret: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Jan Are Tevik Aage Johansen Vidar Lund Roald Lysvand Oddvar Lereggen Jon Gjemble

Detaljer

ELVESTRAND HYTTEFORENING

ELVESTRAND HYTTEFORENING ELVESTRAND HYTTEFORENING ÅRSBERETNING 2015 Dette er første årsberetning for Elvestrand Hytteforening etter stiftelsen 4. Oktober 2014. Elvestrand hytteområde består av 30 hytter og 22 av disse ønsket å

Detaljer

Årsmelding for. Kongsberg Travselskap

Årsmelding for. Kongsberg Travselskap Årsmelding 2016 for Kongsberg Travselskap Kongsberg Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON...

Detaljer

Oslo, 2.november 2012. Til Kulturdepartementet. Enger-utvalget

Oslo, 2.november 2012. Til Kulturdepartementet. Enger-utvalget Oslo, 2.november 2012 Til Kulturdepartementet Enger-utvalget Fellesorganisasjonen Foto-Norge takker for henvendelsen. Nedenfor følger våre synspunkter, som er et forsøk på å beskrive situasjonen etter

Detaljer

Årsrapport for 2011 2012

Årsrapport for 2011 2012 Styret har bestått av følgende: Årsrapport for 2011 2012 President Visepresident Past president Kasserer Sekretær Klubbmester Aktivitet / bok Tom Ivar Omdahl Arne Ringen Tønnes B. Tønnesen Arne Nygaard

Detaljer

21. HØNEFOSS 2011 Resultatliste HØKK s Nasjonale Fotokonkurranse for digitale bilder

21. HØNEFOSS 2011 Resultatliste HØKK s Nasjonale Fotokonkurranse for digitale bilder 21. HØNEFOSS 2011 Resultatliste HØKK s Nasjonale Fotokonkurranse for digitale bilder Etter jubileumskonkurransen i fjor fortsetter Hønefoss Kamera Klubb med sin tradisjonelle og årlige Nasjonale Fotokonkurranse,

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2013. Styret og organisasjon. NRF Norsk Rasedueforbund 10.12.13

NORSK RASEDUEFORBUND. Årsrapport 2013. Styret og organisasjon. NRF Norsk Rasedueforbund 10.12.13 NORSK RASEDUEFORBUND Årsrapport 2013 NRF Norsk Rasedueforbund 10.12.13 Årsrapport 2013... 1 Styret og organisasjon... 1 NRF styret... 1 Revisorer... 2 Valgkomite... 2 Dommerringen... 2 Redaksjon Duevennen...

Detaljer

Referat fra NAS' generalforsamling 2010

Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Referat fra NAS' generalforsamling 2010 Norsk Astronomisk Selskap avholdt ordinær generalforsamling i Auditoriet ved Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo, onsdag 26. mai 2010 kl. 18:00.

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

Denne gangen valgte konkurranseutvalget å få landskonkurransen juryert i England.

Denne gangen valgte konkurranseutvalget å få landskonkurransen juryert i England. Denne gangen valgte konkurranseutvalget å få landskonkurransen juryert i England. Via kontakt gjennom PAGB, den engelske varianten av NSFF fikk vi anbefalt å kontakte Smethwick Photographic society. Antagelig

Detaljer

Årsmelding Molde Kameraklubb

Årsmelding Molde Kameraklubb Årsmelding 2015 Molde Kameraklubb Innhold 1. Innledning 2. Medlemmer 3. Styret 4. Økonomi 5. Møter 6. Aktiviteter 7. Konkurranser 8. Kommunikasjon Innledning 2015 har vært nok et innholdsrikt år for klubben

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer.

Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem, barne- og ungdomsmedlemmer. Kap. 3.1 Medlemmer Medlemmer Norges Husflidslag er organisert i 3 medlemskategorier: Individuelle medlemmer organisert i lokallag og fylkeslag. Medlemskategoriene er: hovedmedlem, æresmedlem, husstandmedlem,

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

RDK ÅRSMØTE 2014. Sandnes, 26. januar 2015 Gamlaværket i Sandnes Kl. 1800. Saksliste

RDK ÅRSMØTE 2014. Sandnes, 26. januar 2015 Gamlaværket i Sandnes Kl. 1800. Saksliste ÅRSMØTE 2014 Sandnes, 26. januar 2015 Gamlaværket i Sandnes Kl. 1800 Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av referent 4. Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Lørdag 28. feb. Kl. 18.00 PÅ Fagernes Gjestegård Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting

Detaljer