Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg"

Transkript

1 Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Fredriksen Medlem Eirik Kristiansen Medlem Lidvart A Jakobsen Nestleder NOAP Halvar Wahlgren Leder NOH Trond Hallen Medlem NOFRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hugo Bjørnnes MEDL NOSP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Øyvind Evanger Hilde Anita Nyvoll NOAP Leif Christian Johansen Hugo Bjørnnes NOKRF Fra ungdomsrådet møtte: Håkon Kristiansen Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Beate Brostrøm Næringskonsulent Dag Funderud Ass. Rådmann Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Halvar Wahlgren Trond Hallen Morten Fredriksen Beate Brostrøm utvalgssekretær

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 27/12 Referat saker RS 76/12 Vedrørende - ***** ***** ***** X 2012/3749 RS 77/12 Søknad om tilskudd fra nærinsfondet - ***** ***** ***** ***** ***** X 2012/3617 RS 78/12 Tilskudd Investering- ***** X 2012/3538 RS 79/12 Vedr. støtte til prosjekt ***** ***** ***** ***** X 2012/3873 RS 80/12 Vedrørende tilskudd til etablererskolen X 2012/4014 RS 81/12 Vedr. tilskudd til ***** X 2012/4219 RS 82/12 Vedr støtte til reise ***** ***** ***** ***** ***** ***** RS 83/12 Vedr. tilskudd til ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2012/3882 X 2012/4094 RS 84/12 Vedr. støtte til Bakkebyturneringa /3846 RS 85/12 Reiselivsmøte -Opplev Reisa 2011/3639 RS 86/12 Vedr. sponsing Nord Norsk Mesteskap dressur lag 2012/3103 RS 87/12 Tilskudd til Matfestivalen 2011/2622 RS 88/12 Vedrørende støtte til kommunal næringsrettet fysisk infrastruktur søknadsfrist 1. september 2012 RS 89/12 Sluttutbetaling av spillemidler anl.nr Nordreisa skytterlag-skytterbaner i Kjellerskogen 2009/ /7097 RS 90/12 Arbeidslivsdagene /3618 RS 91/12 Avslag på søknad til Norges forliksråd 2010/3938 RS 92/12 Særutskrift: Mottakssituasjon for fisk i Nord- Troms - Føringstilskudd 2009/10291 RS 93/12 Følgebrev og betalingsanmodning 2011/1044 PS 28/12 Budsjett /2441 PS 29/12 Prioritering av søknader om spillemidler /332 PS 30/12 Rullering av handlingsprogrammet - Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet PS 31/12 PS 32/12 Velkomstopplegg for nye innbyggere i Nord- Troms Igangsetting av Næringsplanarbeid for Nordreisa / / /4573

3 PS 33/12 Forprosjekt Badehus 2012/1239 PS 34/12 Oppnevnelse av jury til prosjektet "Best på Service" PS 35/12 Søknad om støtte til ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2274 X 2012/3898 PS 36/12 Forstudie ***** ***** X 2012/4572 PS 27/12 Referat saker Referatsaker tatt til orientering. Enstemmig vedtatt. Referatsaker tatt til orientering. PS 28/12 Budsjett 2013 Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2013: Utgift Inntekt 1 Sektor for administrasjon Sektor for levekår Sektor for helse og sosial Utviklingsavdelingen Anleggsdrift Bygg og eiendom Skatter og rammetilskudd Renter, avdrag og avsetninger Sum ramme for % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 på tilsammen kr for alle sektorene er lagt som fellespost under sektor 1. Denne fordeles som følger:

4 Sektor for administrasjon kr Sektor for levekår kr Sektor for helse og sosial kr Utviklingsavdelingen kr Sektor for anleggsdrift kr Sektor for bygg og eiendom kr Til sammen kr Lidvart Jacobsen (Ap) og Trond Hallen (Frp) permittert. Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag: Næringsutvalget foreslår følgende endringer til budsjett 2013: - Utbytte fra selskaper tas ut av Driftsbudsjettet og settes på kommunalt næringsfond. - Midler til BUK settes inn med ,-. - Nordreisa kommune opprettholder medlemskap i Tornedalsrådet. med endringsforslaget fra Øyvind Evanger (Ap) enstemmig vedtatt. Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2013: Utgift Inntekt 1 Sektor for administrasjon Sektor for levekår Sektor for helse og sosial Utviklingsavdelingen Anleggsdrift Bygg og eiendom Skatter og rammetilskudd Renter, avdrag og avsetninger Sum ramme for % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 på tilsammen kr for alle sektorene er lagt som fellespost under sektor 1. Denne fordeles som følger: Sektor for administrasjon kr Sektor for levekår kr Sektor for helse og sosial kr Utviklingsavdelingen kr

5 Sektor for anleggsdrift kr Sektor for bygg og eiendom kr Til sammen kr Næringsutvalget foreslår følgende endringer til budsjett 2013: - Utbytte fra selskaper tas ut av Driftsbudsjettet og settes på kommunalt næringsfond. - Midler til BUK settes inn med ,-. - Nordreisa kommune opprettholder medlemskap i Tornedalsrådet. PS 29/12 Prioritering av søknader om spillemidler 2013 Nordreisa kommune prioriterer årets søknader om spillemidler slik Nordreisa idrettsråd har foreslått: 1. Oksfjord og Straumfjord il: Kunstgress 7 er bane i Oksfjord 2. Nordreisa il: Lysanlegg kunstgressbanen 3. Nordreisa il: Rehabilitering av o-kart Bakkeby 4. Nordreisa il: Rehabilitering av o-kart Garjala Nærmiljøanlegg Nordreisa kommune: Miniramp skate ved Storslett skole Innstillingen enstemmig vedtatt. Nordreisa kommune prioriterer årets søknader om spillemidler slik Nordreisa idrettsråd har foreslått: 1. Oksfjord og Straumfjord il: Kunstgress 7 er bane i Oksfjord 2. Nordreisa il: Lysanlegg kunstgressbanen 3. Nordreisa il: Rehabilitering av o-kart Bakkeby 4. Nordreisa il: Rehabilitering av o-kart Garjala Nærmiljøanlegg Nordreisa kommune: Miniramp skate ved Storslett skole PS 30/12 Rullering av handlingsprogrammet - Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet Vedlegg: 1. Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 2. Kart

6 Følgende anlegg rulleres inn i handlingsprogrammet i Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 1. Miniramp skate ved Storslett skole - nr 11 på prioriteringsliste 2. Ombygging Saga skistadion og Kunstgressbane ved Storslett skole - tilføyes under anlegg som kan bli aktuelle for søknad om spillemidler. Innstillingen enstemmig vedtatt. Følgende anlegg rulleres inn i handlingsprogrammet i Kommunedelplan anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 1. Miniramp skate ved Storslett skole - nr 11 på prioriteringsliste 2. Ombygging Saga skistadion og Kunstgressbane ved Storslett skole - tilføyes under anlegg som kan bli aktuelle for søknad om spillemidler. PS 31/12 Velkomstopplegg for nye innbyggere i Nord-Troms Det settes av kr kr i kommende driftsbudsjett for 2013, kto , til videreføring av Velkomstopplegget i Nordreisa kommune. Dette gjøres i samarbeid med Omdømmeprosjektet i Nord-Troms. Tiltakene som skal gjennomføres er: 1. Nordreisa kommune søker om abonnement på kvartalsrapporten Innflyttere til 1942 Nordreisa kommune til folkeregister v/ Skatt Nord. 2. Det utformes en felles brosjyretekst på 1 2 sider som presenterer Nord-Troms-regionen og prosjekt omdømmebygging som skal inkluderes i den enkelte kommunes brosjyrer. 3. Det utformes en brosjyre for Nordreisa kommune. Nordreisa kommune bør få utformet en egen grafisk profil. Her presenterer kommunen seg slik de finner det hensiktsmessig, men det skal inkludere fellesteksten fra punkt 2 og informasjon om boligtomter. 4. Det settes sammen en portovennlig gavepakke som antas gjennomførbar i hver kommune. 5. Den enkelte ordfører formulerer et velkomstbrev som sendes ut sammen med brosjyren og gavepakken hvert kvartal. 6. Det inviteres til velkomstkveld en gang per halvår. Innstillingen enstemmig vedtatt.

7 Det settes av kr kr i kommende driftsbudsjett for 2013, kto , til videreføring av Velkomstopplegget i Nordreisa kommune. Dette gjøres i samarbeid med Omdømmeprosjektet i Nord-Troms. Tiltakene som skal gjennomføres er: 1. Nordreisa kommune søker om abonnement på kvartalsrapporten Innflyttere til 1942 Nordreisa kommune til folkeregister v/ Skatt Nord. 2. Det utformes en felles brosjyretekst på 1 2 sider som presenterer Nord-Troms-regionen og prosjekt omdømmebygging som skal inkluderes i den enkelte kommunes brosjyrer. 3. Det utformes en brosjyre for Nordreisa kommune. Nordreisa kommune bør få utformet en egen grafisk profil. Her presenterer kommunen seg slik de finner det hensiktsmessig, men det skal inkludere fellesteksten fra punkt 2 og informasjon om boligtomter. 4. Det settes sammen en portovennlig gavepakke som antas gjennomførbar i hver kommune. 5. Den enkelte ordfører formulerer et velkomstbrev som sendes ut sammen med brosjyren og gavepakken hvert kvartal. 6. Det inviteres til velkomstkveld en gang per halvår. PS 32/12 Igangsetting av Næringsplanarbeid for Nordreisa Nærings- og kulturutvalget vedtar oppstart av planprosessen av en Næringsplan for Nordreisa kommune Rekruttering av ressursgruppe må iverksettes - Mandat og arbeidsfordeling må lages - Annonsering av planoppstart må offentliggjøres Kr settes av i budsjettet til tiltak fra Driftsmidler til tiltak for næring for Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag: Rekruttering av ressursgruppe iverksettes og velges ut fra bredest mulig deltakelse. Nærings- og kulturutvalget fremmet følgende tilleggsforslag: Planprosess og oppstart av Landbruksplan og Skogbruksplan skal samkjøres med Næringsplan. Det ble først stemt over rådmannens første setning i innstillingen. Første setning i rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Det ble deretter stemt over første strekpunkt i rådmannens innstilling satt opp mot forslaget fra Øyvind Evanger (Ap). Forslaget enstemmig vedtatt. Det ble deretter stemt over andre strekpunkt i rådmannens innstilling. Andre strekpunkt enstemmig vedtatt.

8 Det ble deretter stemt over tredje strekpunkt i rådmannens innstilling. Tredje strekpunkt enstemmig vedtatt. Det ble deretter stemt over siste setning i rådmannens innstilling. Siste setning enstemmig vedtatt. Til slutt ble det stemt over tilleggsforslaget til nærings- og kulturutvalget. Tilleggsforsalget enstemmig vedtatt. Nærings- og kulturutvalget vedtar oppstart av planprosessen av en Næringsplan for Nordreisa kommune Rekruttering av ressursgruppe iverksettes og velges fra bredest mulig deltakelse - Mandat og arbeidsfordeling må lages - Annonsering av planoppstart må offentliggjøres Kr settes av i budsjettet til tiltak fra Driftsmidler til tiltak for næring for Planprosess og oppstart av Landbruksplan og Skogbruksplan skal samkjøres med Næringsplan. PS 33/12 Forprosjekt Badehus Det er ikke midler til slike tiltak i Saken kan tas opp til vurdering i budsjettforhandlingene høsten Halvar Wahlgren (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Nærings og kulturutvalget ønsker at Skog eiendommen ikke skal brukes til boligformål. Utvalget ber derfor administrasjonen å avklare med grunneier om plan for bruk av grunnarealet for eiendommen Skog. og tilleggsforslag fra Halvar Wahlgren (H) enstemmig vedtatt. Det er ikke midler til slike tiltak i Saken kan tas opp til vurdering i budsjettforhandlingene høsten Nærings og kulturutvalget ønsker at Skog eiendommen ikke skal brukes til boligformål. Utvalget ber derfor administrasjonen å avklare med grunneier om plan for bruk av grunnarealet for eiendommen Skog.

9 PS 34/12 Oppnevnelse av jury til prosjektet "Best på Service" Saken legges frem uten innstilling. Nærings- og kulturutvalget fremmet følgende forslag: Jury til Best på service for 2012 og frem til prosjektperiodens slutt våren 2015: Navn Representerer Øyvind Evanger (Ap) nærings og kulturutvalget Næringsutvikler eller Helårsvert Nordreisa kommune Bjørn Arne Olsen Nordreisa Næringsforening Else Jakobsen Kundene Anja Båtnes Kundene Det ble først stemt over nærings- og kulturutvalgets representant. Øyvind Evanger (Ap) - enstemmig vedtatt. Det ble deretter stemt over Nordreisa kommunes representant. Næringsutvikler fikk 1 stemme og helårsvert fikk 5 stemmer. Helårsvert dermed valgt. Det ble deretter stemt over Nordreisa næringsforenings representant. Bjørn Arne Olsen - enstemmig vedtatt. Det ble deretter stemt over kundenes representant. Else Jakobsen enstemmig vedtatt. Anja Båtnes enstemmig vedtatt. Jury til Best på service for 2012 og frem til prosjektperiodens slutt våren 2015: Navn Representerer Øyvind Evanger (Ap) nærings og kulturutvalget Helårsvert Nordreisa kommune Bjørn Arne Olsen Nordreisa Næringsforening Else Jakobsen Kundene Anja Båtnes Kundene PS 35/12 Søknad om støtte til ***** ***** ***** ***** ***** ***** PS 36/12 Forstudie ***** *****

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Saker: PS 15/13 20/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:00-12:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Morten

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Ishavsstudio, Halti Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: 09:35 13.00 Saker: 8/14 11/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Saker: PS 15/13 PS 20/13 Tilleggssaker PS 21 PS 25/13 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Olaussen MEDL NOFRP Hilde Anita Nyvoll MEDL NOAP Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsalen, Rådhuset Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John R. Karlsen Leder NOFRP

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 11:00 16:00

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 11:00 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 11:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John R. Karlsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 20.12.2012 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart A Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ola Dyrstad MEDL NOSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ola Dyrstad MEDL NOSP Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapskontoret, Rådhuset Dato: 26.06.2012 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd H. Kristiansen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13 Møteprotokoll Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen møtte ikke Nestleder STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Kristiansen møtte ikke Nestleder STAP Møteprotokoll Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 30.09.2013 Tidspunkt: 11:00 11:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:10 Saker: 14 15/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa oppvekstutvalg Møteprotokoll Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa barn og unges kommunestyre

Møteprotokoll. Nordreisa barn og unges kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 08:30 13:45 Møteprotokoll Nordreisa barn og unges kommunestyre Storslett skole 10A: Thea Sellevoll 10B: Håkon Hovrud 9A: Inga Karoline

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Halvar Wahlgren NESTL NOH Gerd H. Kristiansen MEDL NOKRF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Halvar Wahlgren NESTL NOH Gerd H. Kristiansen MEDL NOKRF Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart A Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00-11:30 Saker: PS 40/13 45/13

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00-11:30 Saker: PS 40/13 45/13 Møteprotokoll Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 09:00-11:30 Saker: PS 40/13 45/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.11.2014 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Anita

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen MEDL NOFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer John Roald Karlsen MEDL NOFRP Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart A Jakobsen

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 09:00-10:10

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 09:00-10:10 Møteprotokoll Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 09:00-10:10 Saksnr: 1/14 4/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vivian Laugen Tore Hagen. Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vivian Laugen Tore Hagen. Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 25.2.215 Tidspunkt: 9: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Trond C. Hiller Nestleder

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 09:00 15:05 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lidvart Jakobsen Leder

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 11.11.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 09:00 felles møte med Råd for folkehelse og representanter fra næringsutvalget

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35

Møteprotokoll. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35 Møteprotokoll Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen MEDL STSP Storfjord Formannskap Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Møterom Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00-17:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2012 Tidspunkt: 09:00 15:40 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer