Jobber natt. Magasinet Utgave 2 April med egen helse som innsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jobber natt. Magasinet Utgave 2 April 2012. med egen helse som innsats"

Transkript

1 Magasinet Utgave 2 April Jobber natt med egen helse som innsats Stadig flere arbeidstakere jobber skift eller turnus. KLP Magasinet har fulgt noen av dem en natt på jobb og fått deres tanker om å jobbe mens andre sover. Side 6 13 Nordmenn flytter i alle retninger, men de fleste velger de sentrale strøk. Side 6 11 KS har fått sin første kvinnelige leder. Side Koster lite å forbedre inneklima i kommunale bygg. Side 30-31

2 KLP-nytt Leder Handlingsregel på fire prosent? Etter sentralbanksjef Øystein Olsens årstale har vi fått en debatt om forbruket av vår felles oljeformue og om handlingsregelen. I følge nasjonalbudsjettet var verdien i Statens Pensjonsfond Utland på svimlende 3115 milliarder ved årsskiftet. Våre politikere besluttet at vi skal spare en god del av inntektene fra oljeformuen. Basert på markedenes historiske avkastning har de vedtatt at vi årlig kan forbruke fire prosent. I følge prognosene i Nasjonalbudsjettet for 2012 vil Pensjonsfondet nesten doble seg fram mot 2020, selv med et årlig uttak fra fondet som tilsvarer fire prosent. Fire prosent skulle være et konservativt anslag. Men sentralbanksjefen har nå åpenbart begynt å tvile på det. Livsforsikringsselskapene har noe av det samme dilemma. De skal også levere en garantert rente til sine kunder. Med de lave avkastningsnivåene vi nå ser så blir denne rentegarantien krevende. KLP har en rentegaranti på 3,1 prosent. Selv etter et vanskelig år i 2011, kan vi i tillegg til rentegarantien tilbakeføre 1,5 milliarder til våre kunder. Jeg mener ikke en handlingsregel på fire prosent nødvendigvis er gal, men jeg synes sentralbanksjefen gjør rett i å reise en debatt om hvor mye vi skal bruke av vår felles oljeformue nå. Over tid er det ikke bærekraftig med et forbruk som er større enn det vi tjener. kommunikasjonsdirektør 16 Antall 12 Sykepleierne Ansvarlig redaktør: Ole Jacob Frich Redaksjon Helene Mack Ege Peder Ullevold Linda Nilsen Methi Bente Bang Ødegård Marianne Holt Holgersen ansatte med skift- og turnusarbeid øker. Vi har fulgt noen av dem på nattevakt. i september fyller Norsk sykepleierforbund 100 år, og begivengeten skal markeres landet over. KLPs generalforsamling avholdes i mai KLPs øverste myndighet er generalforsamlingen. Her fattes de viktigste beslutningene for KLPs videre strategi. Hund som helsearbeider Norsk organisasjon for dyreassistert terapi (NO- DAT) har som formål å spre informasjon om og å legge til rette for dyreassistert terapi Ta ut tidligpensjon? Eller ikke? Pensjonsreformen gir mulighet til å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og 75 år og å kombinere arbeid og pensjon. Spørsmålet er hva som lønner seg. Omsorgsteknologi gir nye muligheter Lyngbakken bo- og behandlingssenter i Skien tar i bruk et spesialutviklede elektronisk overvåknings- og sikkerhetssystemer. Ansvarlig utgiver: KLP Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: Grafisk utforming: Trykk: Merkur Trykk Opplag: Foto: John Nordahl KLP Banken tåler sammenligning KLP Banken gir deg 3,40 prosent rente fra første krone på lønns- og sparekonto. Hos oss holder det med en konto. Tekst: Peder Ullevold Foto: Tine Poppe Med høy rente fra første krone slipper du å bruke tid på å overføre penger til sparekontoen. Dersom du likevel ønsker å opprette en sparekonto gjør du det enkelt selv, på din nettbank. Du kan velge om du ønsker KLP konto med eller uten VISA- kort. Dine fordeler med konto i KLP Banken: 3,4 prosent rente fra første krone Gebyrfri bruk av ditt KLP VISA-kort (valgfritt) Gebyrfri etablering og bruk av nettbank Ubegrenset antall innskudd og uttak. Ingen bindingstid på innskuddene Gå inn på - her kan du søke om konto. Når du har søkt om konto vil du bli bedt om å legitimere deg. Dette kan gjøres umiddelbart med din eksisterende BankID-brikke, eller ved rekommandert utsendelse som krever personlig oppmøte på posten. Har du ikke allerede en BankID-brikke vil du i løpet av noen få dager etter legitimering på posten motta en kodebrikke fra oss. Du kan ta i bruk din KLP Konto så snart du er legitimert. MERK! På grunn av hvitvaskningsregelverket er det kun norsk pass (eller nordisk pass forutsatt at du er fast bosatt og/eller gift i Norge), som er gyldig legitimasjon, når du henter din ID-sending på postkontoret. KLP Banken er medlem av Bankenes sikringsfond. KLP Banken kan følgelig tilby alle, de innskuddsgarantier som til en hver tid gjelder for norske banker. Les mer hos Bankenes sikringsfond. Det er enkelt å bytte bank. KLP på «Topp 10» På Finansportalen.no sitt rentebarometer for mars er KLP Bankens blant de ti beste bankene både for flytende og for fastrente. Finansportalens barometer omfatter i alt 53 banker. KLP topper barometeret på boligkreditt innenfor 70 prosent av boligens verdi med en effektiv rente på av 3,67 (pr 14 mars 2012). KLP Banken gir disse gode tilbudene til medlemmer som har sin pensjonsordning i KLP. Kundeside med totaloversikt KLPs nye Kundeside for offentlig/bedriftskunder er nå tilgjengelig ved pålogging. Nå får virksomheten totaloversikt over alle KLP-tjenester på én side. Målet med den nye tjenesten er å gi kundene en enklere hverdag og økt mulighet for selvbetjening. På Kundeside får brukerne: Én felles innlogging til alle tjenester Totaloversikt over hele engasjementet på én side Nøkkeltallsside for hvert produkt Inne på Kundeside vil kundene også kunne lese nyheter fra våre åpne websider, og mer eksklusiv informasjon som bare innloggede kunder får tilgang til. På sikt skal Nettpensjon, Autostart og Forsikring Arbeidsgiver fases ut, og all funksjonalitet blir å finne på Kundeside. Spar penger når du drar kortet Før sparte vi vekslepenger i sparebøsser. Nå kan du dra kortet i butikken, og samtidig spare noen kroner til fremtidig nytt og glede. Dette er tanken bak det nye produktet til KLP Banken, SmåSpar. Produktet er enkelt å opprette og administrere i nettbanken og man kan velge mellom forskjellige sparemetoder og beløp. 2 KLP Magasinet KLP Magasinet 3

3 Norge rundt byttet forsikringsselskap kunder, eller 13 prosent av kundene, skiftet skadeforsikringsselskap i Det er færre enn i 2010, men på samme nivå som i Tilsvarende andel i 2010 var 15,6 prosent. Dette fremgår av en undersøkelse som TNS-Gallup har gjennomført på oppdrag fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Konkurransen i skadeforsikring er sterk. Flere aktører i markedet bidrar til hard kamp om kundene, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNO. Det var flest som byttet selskap i aldersgruppen år med om lag 16 prosent. For personer over 60 år og år var andelen som skiftet 11 prosent. Andelen hjemmehjelp halvert På et drøyt tiår er den praktiske hjemmehjelpen blitt drastisk redusert i forhold til de totale hjemmetjenestene. Det viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå, SSB. Fra 1997 til 2010 har andelen som bare mottar praktisk hjelp, sunket fra nesten halvparten til en firedel blant dem som mottar hjemmetjenester, skriver Kommunal Rapport. Kåret til beste sykehusarbeidsgiver Avdelingene for kontor i medisinsk og kirurgisk klinikk ved Sykehuset i Vestfold fikk nylig Fagforbundets pris som beste arbeidsgiver i sykehusområdet Det er den politiske ledelsen i Fagforbundet som har avgjort at det er de to kontoravdelingene ved medisinsk og kirurgisk klinikk ved SiV som får årets pris. Prisen gis for arbeidet som er gjort i forbindelse med kompetanseheving og autorisasjon av helsesekretærer, jobbglidning, tilføring av nye oppgaver og profesjonalisering av lederstøtte. Fagforbundets pris deles årlig ut til den beste arbeidsgiver blant norske sykehus, basert på følgende kriterier: Tilrettelegging av arbeid som forbedrer arbeidsmiljø, effektivitet og kvalitet på tjenestetilbudet gjennom medinnflytelse og medbestemmelse fra de ansatte. Rett bruk av ansattes kompetanse, vektlegging av flerfaglighet og tverrfaglighet som sikrer rett person på rett plass. Under sykehuskonferansen i Stavanger mottok de to avdelingslederne et bilde, samt kr ,-. Beløpet deles mellom de to avdelingene, og skal benyttes til å fremme arbeidsmiljøet. Mer frukt og mindre kake Kostholdet i barnehagene har blitt bedre de siste seks årene. Nesten alle barnehager i landet serverer frukt og bær hver dag. Bare en tredel tilbyr barna ferske grønnsaker, men flere av barnehagene tilbyr mer grønnsaker enn før. Som en del av regjeringens arbeid med bedre kosthold har Universitetet i Oslo på oppdrag fra Helsedirektoratet undersøkt kostholdet i barnehagene. Som en del av satsingen på et sunnere kosthold har regjeringen utarbeidet nye «Retningslinjer for mat og måltid i barnehager», og det er utarbeidet pedagogisk materiell «Bra mat i barnehagen». Sammenlignet med forrige undersøkelse i 2005 var det en rekke forbedringer i barnehagene. I 2011 var det i større grad servering av grovt brød daglig, sunnere påleggstilbud daglig og sunnere mat- og drikketilbud ved markeringer/feiringer. I tillegg var det en større andel som serverte ekstra lettmelk, på bekostning av det daglige tilbudet av helmelk. Barnehagene er blitt flinkere til å servere mer grovt brød, mer frukt og grønt og sunnere pålegg. Vi vil rose barnehagene som har fulgt opp satsingen på kosthold. Det bidrar til en god start på livet og til gode kostholdsvaner som en tar med seg videre. sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm-Erichsen og kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Færre kommuner Flertallet både i befolkningen og blant folkevalgte mener vi bør ha færre kommuner enn i dag. Men begge grupper er skeptiske til at Stortinget skal avgjøre sammenslåinger, viser en ny undersøkelse fra KS. En meningsmåling blant innbyggere og lokalt folkevalgte viser at nesten to av tre innbyggere, og nesten tre av fire folkevalgte, mener at vi bør få færre kommuner i Norge. Blant de folkevalgte er det også et flertall for at egen kommune bør slås sammen med én eller flere nabokommuner. Brannsikkerhet for risikogrupper I den ferske NOU 2012:4 «Trygg hjemme. Brannsikkerhet for utsatte grupper» konkluderer et Stortingsoppnevnt utvalg med at et forebyggende brannsikkerhetsarbeid i private hjem er en offentlig sak. I NOU en heter det at en styrking og prioritering av det forebyggende arbeidet for utsatte grupper er nødvendig dersom alvorlige skader eller dødsfall som følge av brann skal reduseres, og at kommunene må få et klarere ansvar for det forebyggende arbeidet. Denne NOU en er en forlengelse av Stortingsmelding 35 08/09, som handler om sikring av hjelpetrengende personer der kommunen utfører omsorg via hjemmehjelp færre røykere i 2011 Andelen dagligrøykere i alderen år blir stadig mindre. I Norge var det 17 prosent som røykte daglig i 2011, mot 19 prosent i 2010, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Nedgangen på to prosentpoeng tilsvarer om lag færre dagligrøykere. SSB gjennomfører hvert år undersøkelser om tobakksbruk. Undersøkelsen fra 2011 viser at 17 prosent av befolkningen i alderen år røyker daglig. Det er liten forskjell på menn og kvinner. I tillegg røyker 11 prosent av og til. Samtidig som stadig færre røyker, er det flere som bruker snus. I befolkningen totalt økte andelen fra 7 til 8 prosent. Økningen fortsetter også blant unge, og nå aller mest blant unge kvinner. Det har på kort tid skjedd en dramatisk endring, nå er det klart flere som snuser daglig enn de som røyker daglig blant unge. I 2011 røykte 17 prosent daglig, mot 19 prosent i Fornøyde KLP-pensjonister I årets store kundeundersøkelse blant nye pensjonister, oppnår KLP en score på 80! KLP har som ambisjon å være den beste leverandør på pensjonsoppgjør. Vi spør et utvalg nye pensjonister hvert år om de er fornøyd med saksbehandlingen. Det er 6. året vi gjennomfører en slik undersøkelse, og denne gangen var pensjonistene mer fornøyd enn noen gang. I kundetilfredshetsundersøkelser anses vanligvis en score på over 75 som meget bra, og i år oppnådde vi en score på 80, sier leder for pensjonsservice i KLP, Anne Käte Grøholt. Alderspensjonistene er mest fornøyd, med score på 83 Uførepensjonistene ligger på 78 i score Undersøkelsen viser at pensjonistene synes det er lett å nå fram på telefon. Dette er stadig blitt bedre de senere årene, og scoren ligger nå på 81. Pensjonistene er også godt fornøyd med behandlingen de får av saksbehandler, som også oppnår en score på 81. For øvrig er det stadig flere som benytter seg av KLPs hjemmesider. I år svarer 54 prosent at de bruker weben mot 24 prosent i KLP Magasinet

4 Tema tittel her Flyttetrender: Folk flytter i alle retninger, men nettoen går til det sentrale Østland og de andre store byene og deres omegn. Innvandrere trekker dit det finnes jobb, og det har reddet mang en kommune med vekt på primærnæring. Innvandringen har ført til at det er færre kommuner som mister folketall. Mens ungdommen som er født i kommunen flytter til byen for å få seg utdanning, kommer arbeidsinnvandrerne flyttende til. Stadig flere havner i gryta Selv med en kommunalminister fra Senterpartiet klarer man ikke å stanse flyttestrømmen fra de små kommunene og inn til de store bysentra. Tettstedsveksten bare fortsetter, men mange kommuner reddes av innvandringen. Tekst: Signy Svendsen Nær 80 prosent av Norges befolkning bodde i tettsteder per 1. januar Folketallet i tettsteder har økt med 3,2 prosent i perioden Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), og er nok ikke lystig lesning verken for sentrale politikere som ønsker å ha spredt bosetting, eller for ordførere i kommuner som merker fraflytting. Selv for kommuner som merker tilflytting, kan dette by på store utfordringer. I alle retninger Til tross for mye flytting øker ikke sentraliseringsgraden like raskt som før. Mange flytter riktignok fra utkant til sentrum, men det er også forholdsvis mange som flytter den andre veien. - Folk flytter i alle retninger, men nettoen går til det sentrale Østland og de andre store byene og deres omegn, slår seniorforsker i demografi, Helge Brunborg fast. Han har forsket på nordmenns flyttemønster i mange år, og ser at stadig flere bor i de mest sentrale kommunene i landet. Vekstkommunene opplever tilflytting, mens mange av de små kommunene tappes for mennesker og blir sittende igjen med en eldre befolkning. - Vi ser også at de store byene, særlig Oslo, har få tenåringer. Dette er fordi etablerte par med barn velger å flytte ut av bykjernen, og etablerer seg i nabokommunene. Her er boligene rimeligere, det er grønnere, bedre luft, mer plass og mindre trafikk. Når barna deres skal studere, flytter de tilbake til storbyen, og ringen er sluttet, forklarer Brunborg. Landsdelssentrene vokser Det går en nettostrøm fra utkantkommunene og inn til de største regionene som Oslo og omegn, Kristiansand, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Bergen. Landsdelssentre defineres som område med mindre enn 60 minutters reisetid fra omegnskommunene. Med unntak av Oslo som har 75 minutter. - Det er her veksten skjer. De som taper, er særlig kommuner med lang vei inn til byene. I Nord-Norge er det kun 8-10 kommuner som opplever vekst. Også deler av Hedmark, Oppland og Telemark sliter, opplyser forskeren. 6 KLP Magasinet KLP Magasinet 7

5 Flyttetrender Handler om å gi muligheter Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete bedyrer at det er regjeringens mål å ha levende bygder, og trekker frem det positive ved den historiske økningen i folketall som bidrar til å sikre kommune-norge. - Jeg gleder meg over at vi i dag har et mye mer sammensatt bilde enn den svart/hvitt-tegningen som spørsmålet skisserer. Vi opplever nå en historisk økning av befolkningen, med vekst i alle fylkene og i rekordmange kommuner. Likevel opplever mange små kommuner fraflytting også i dag. Men; i de aller minst sentrale kommunene i Norge har det vært en samlet økning i folketallet i kun fire år i perioden Første gang var i De tre neste er 2009, 2010 og En kan ikke si at dette er en negativ utvikling. På spørsmålet om hvilke grep som gjøres for å få folk til å fortsette å bo i mindre, fraflytingstruede kommuner, svarer Navarsete: - Distriktspolitikk handler ikke om «å få folk til å bo» noen plass som helst. Distriktspolitikk handler om å gi folk muligheter til å leve det livet de ønsker der de selv vil bo. Om folk skal få det, må vi motvirke de sentraliserende kreftene. Det gjør regjeringen gjennom betydelige bevilgninger til innovasjon, nyskaping og næringsutvikling i distriktene. Vi har løftet samferdslepolitikken i en fornuftig balanse mellom by og land. Vi støtter opp økonomisk om de minste nærbutikkene, og jobber sammen med kommunene for å utvikle attraktive lokalsamfunn. Nytt av året er et prosjekt for å øke bosetningen i distriktene. «Me har innført eit veksttilskot for kommunar med særleg stor folkeauke, og me gir eit småkommunetilskott til dei minste» Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete Innvandrere er redningen Rundt hver fjerde innvandrer kommer til Oslo, men ellers er de jevnt fordelt utover hele landet. - Innvandrere trekker dit det finnes jobb, og det har reddet mang en kommune med vekt på primærnæring - for eksempel kystkommuner med fiskemottak, sier Brunborg, og legger til: - Innvandringen har ført til at det er færre kommuner som mister folketall. Mens ungdommen som er født i kommunen flytter til byen for å få seg utdanning, kommer arbeidsinnvandrerne flyttende til. Det er flest innvandrere fra Polen og Baltikum som velger å bosette seg i distriktene. Til tross for arbeidsinnvandringen, opplevde 115 av 430 kommuner en reduksjon i folketallet i Men hadde vi ikke hatt innvandringen, ville 233 kommuner opplevd lavere innbyggertall, opplyser forskeren. De gamle blir eldre Enkelte kommuner har opplevd en halvering av innbyggertallet som for eksempel Ibestad kommune, som har 2-4 prosent nedgang i mange år. Men i 2010 snudde det, da økte folketallet med 0,8 prosent og i 2011 sank det med bare 0,6 prosent. Om kommunen ikke hadde hatt migrasjon, ville den ha mistet 1,8 prosent eller 26 innbyggere i fjor. Takket være innvandringen, ble det kun ni færre i kommunen det året. Bjarkøy opplevde på sin side en nedgang på hele 4,4 prosent fra 2010 til Dette er et dramatisk tall, innrømmer Helge Brunborg, og det ville vært enda verre uten innvandring - da ville folketallet sunket med 4,8 prosent. Men det er ikke bare antallet som bekymrer. Også alderen på de som blir boende, er urovekkende. - Ta for eksempel Bjarkøy. Der ble det født tre barn, mens det døde 13 personer samme år. Dette er trenden i hele landet; mange små kommuner har høy andel eldre, mens de store byene får tilflytting av de yngre, som flytter til randsonen når de selv får barn, presiserer han. «Innvandrere trekker dit det finnes jobb, og det har reddet mang en kommune.» Seniorforsker i demografi, Helge Brunborg Halvparten i Oslo med innvandrerbakgrunn I 2040 vil halvparten av Oslos befolkning ha innvandrer-bakgrunn, viser beregninger fra SSB. Oslo er den raskest voksende byen i Europa, noe som vekker bekymring hos politikerne i hovedstaden som nå ber om ekstrabevilgninger til boligbygging, skoler, barnehager og integrering. Vi må bygge et klasserom hver uke de neste ti årene bare for å gjøre plass til nye elever, sa byrådsleder Stian Berger Røsland i en kommentar da tallene ble lagt frem i mars i år. Han reagerer på at skattepenger fra Oslo overføres til fraflytningskommuner hvert år. I Norge er det lønnsomt å være en liten og fraflyttet kommune. Vi overfører hvert år cirka tre milliarder kroner av Oslos kommuneskatt til andre kommuner. Det er penger vi kunne hatt god nytte av, uttalte han til Aftenposten. fabrikk 8 KLP Magasinet KLP Magasinet 9

6 Flyttetrender Folketallet i tettsteder øker Størst vekst i antall bosatte i tettsteder i perioden var det i fylkene Akershus, Oslo og Rogaland, med om lag 4 prosent. Tettstedsveksten i disse tre fylkene var i perioden på personer, eller 45 prosent av den totale tettstedsveksten. Tettstedene Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim, Fredrikstad/Sarpsborg og Drammen har alle mer enn bosatte. Antall bosatte i disse seks tettstedene økte med personer fra 2009 til Dette utgjør 48 prosent av veksten i alle landets tettsteder totalt sett. De seks tettstedene hadde 44 prosent av den totale tettstedsbefolkningen ved starten av året. Drammen tettsted har passert et innbyggertall på personer per 1. januar Minst vekst i tettstedsbefolkningen var det i fylkene Hedmark og Telemark med i underkant av 2 prosent. Til sammenligning økte det totale folketallet i Norge i perioden med 2,5 prosent. Spredtbygde strøk hadde en svak nedgang i befolkningen i samme periode med personer, eller 0,2 prosent, av befolkningen i slike områder. Per 1. januar 2011 bodde det i overkant av personer i spredtbygde strøk i Norge. Norge skiller seg ut Nye internasjonale studier viser at Norge skiller seg fra de fleste andre vesteuropeiske land, hvor sentraliseringen avtok på 1990-tallet. Mange av de største europeiske byene har nå en betydelig utflytting og nedgang i folketallet. - Flyttestrømmene på kontinentet er preget av det vi kan kalle selvstendig vekst for ulike deler av landet, storbystrøkene spiller en mindre avgjørende rolle, sier Lars Østby i SSB. De internasjonale målingene viser at det er de mellomstore byene, ofte med til innbyggere som vokser. - Disse byene ligger ikke nødvendigvis tett opptil storbyene, de kan være i god avstand fra tradisjonelle pressområder. Vi ser for eksempel fenomenet veldig tydelig i England hvor London, Manchester, Liverpool og Birmingham har betydelig netto utflytting. I stedet vokser mellomstore byer som Bournemouth, Exeter, Oxford, Cambridge og Northampton. Også i mindre europeiske land som har storbyer med mer like innbyggertall som Norge, for eksempel Sveits, avtok urbaniseringen på 1990-tallet, forteller Østby. - I Norge foregår det derimot fortsatt en hovedstadsgenerert vekst. Dette betyr at mange kommuner på det sentrale Østlandet nyter godt av å ligge i nærheten av Oslo, og befolkningsveksten kan ofte tilskrives den geografiske beliggenheten. Dette gjelder ikke bare for de nærmeste kommunene i Akershus, men Oslos ringvirkninger merkes i hele Oslofjordområdet; i Østfoldbyene, Nedre Buskerud med Drammen og i hvert fall til Horten og Tønsberg i Vestfold. Effekten går også nordover til sørlige deler av Oppland slik som Lunner og Gran og til Hedmark med for eksempel Stange og Sør-Odal, forklarer demografen. Selv om de mellomstore byene vokser, viser de internasjonale studiene at flyttestrømmen fortsetter fra de rene utkantstrøkene. - Dette kan med andre ord bety dårlig nytt for bygder og småsteder som allerede sliter, for eksempel mange strøk på kysten av Nord-Norge, sier Østby. KJØPESENTER KJØPESENTER Gosia Kveberg, konsulent, Tynset kommune 1. Potensielle tilflyttere kan komme både innenfor Norge, men vi har også en del henvendelser fra utlandet. En del småbarnsfamilier som vil bort fra storbyen og/eller flytte tilbake til hjembyen. Når det gjelder utenlandske henvendelser så er det de fleste tyskere og polakker. I tillegg har det vært interesse fra hundekjørere og hestedrivere som er på jakt etter småbruk. 2. Boliger, helst til leie i første omgang, er en stor utfordring. De aller fleste småbarnsfamilier ønsker å leie hus i gåavstand til sentrum, men leiemarkedet er sprengt. Når det gjelder hundekjørere og hestefolket så er de ute etter småbruk eller tomt utenfor bebyggelsen. Her har kommunen også utfordringer. Kommunen har tilrettelagt for de som eventuelt ønsker å bygge. Det er heller ikke alltid lett å skaffe nok spennende arbeidsplasser. Ofte er det snakk om to stykker i familien som er på utkikk etter ledige stillinger. Fordelen på Tynset er at det er muligheten til å finne jobber i nabokommunene å pendle. De fleste henvendelser er fra folk som øn- Trond Wangen, kommuneplanlegger, Vestby kommune 1.Vi har ingen detaljert statistikk på hvor folk flytter til eller fra, men kommunen har en sterk tilvekst av barnefamilier. Vi ligger nå på litt i overkant av 1000 personer som totalt flytter inn til kommunen i året. Litt over 200 av disse gjennom innvandring. Utflyttingen i overkant av 800 hvorav litt under 100 personer utvandrer. I tillegg kommer fødselsoverskudd i kommunen på ca. 100 personer (2010). En stor del av innenlandsk innflytting skjer fra Oslo med omegn og noe fra nabokommuner og nabofylker. 2. Å gi gode tjenestetilbud til en raskt økende befolkning. Å ha nødvendig kapasitet på skoler, barnehager og sykehjem etc. Kontrollert boligbygging gjennom fortetting Tilrettelegge for utvikling av næringslivet i kommunen med god tilgang på lokale arbeidsplasser Medvirke til et tilfredstillende kollektivtilbud som også ivaretar pendlingsbehovet spørsmål Tema tittel & her svar sker å bli ansatt, så å si ingen grundere. Siden det er småbarnsfamiliene som ofte tenker på å flytte, er det snakk om å ha nok barnehageplasser til potensielle tilflyttere. En annen utfordring er å få tilflyttere til å trives og bli boende. Tilbakeflyttere har som regel et nettverk fra før. Det er verre med de som er nye. Småbarnsfamilier får etablert nettverk vanligvis gjennom skole/ barnehage, men enslige, innvandrere osv kan møte store utfordringer ift dette. Det må jobbes for å skaffe uformelle møteplasser og skape kultur som omfavner alle. 3. Fordeler med økt antall innbyggere er selvsagt økte skatteinntekter, inntekter til næringslivet for øvrig, flere skoleelever, mangfold, mer aktivitet. 4. Kommunen har egen tilflyttervert som tar seg av henvendelser på telefon, e-post og personlig oppmøte. Det er opprettet egen Facebook side for «Flytthit» som formidler informasjon ift ledige boliger, stillinger, aktiviteter, kontakt osv. Facebook siden skal gjøre det enklere å orientere seg og samler informasjonen på én plass. Det har vært arrangert tilflytterkvelder der lokale lag og organisasjoner, Frivilligsentralen, representanter av administrasjonen vært til stede. 1. Dere er en typisk tilflyttingskommune, hvem er det som kommer flyttende til og fra? 2. Hvilke utfordringer gir dette kommunen? 3. Og hvilke fordeler følger med det? 4. Hvordan møter dere utfordringene? Tilrettelegge for en sterkt øking i antall eldre og en variert befolkningsstruktur Skape en overgang fra en typisk landbrukskommune til et tettstedssamfunn som også ivaretar kommunens tradisjoner og kulturlandskap 3. En god befolkningsutvikling gir grunnlag for samfunnsutviklingen generelt og gir muligheten til å skape et lokalsamfunn med et bredt og godt tilbud til befolkningen Lettere å skape gode kollektivtilbud når befolkningsgrunnlaget er tilstede Muligheten til å skape trivelige sentrumsområder krever et tilstrekkelig befolkningsgrunnlag 4. Gjennom langsiktig planlegging Utnytte fordelene som kollektivknutepunkt med både E6 og jernbane og tilgjengelige arealer i tilknytning til sentrumsområder Næringsvennlig innstilling Samarbeid med regionen og regionale myndigheter om stedsutvikling. Vestbys vekst er en følge av regionens vekst. 10 KLP Magasinet KLP Magasinet 11

7 Jubileum Sykepleierpensjonsloven De fleste sykepleiere har rett og plikt til medlemskap i Pensjonsordningen for sykepleiere som administreres av KLP. Sykepleiere er i en særstilling som har en egen lov som regulerer deres pensjonsrettigheter. Loven er fra 1962 og kom etter massivt påtrykk fra NSF som i lang tid hadde forsøkt å få til en avtalefestet pensjonsordning med sykehuseierne. Staten erkjente at de daværende pensjonsforholdene for sykepleierne var utilfredsstillende. Av hensyn til rekruttering, mobilitet og fleksibilitet for sykepleierne ville man bedre på dette og fremmet derfor forslag til lov om pensjonsordning for sykepleiere. - Utfordringene er større enn jeg trodde Siden Eli Gunhild By ble valgt som leder for nær sykepleiere i november i fjor, har hun fått en rekke utfordringer i fanget; menneskehandel, tøffe tarifforhandlinger og sist en mor som sendes mellom sykehus og sykehjem. Og midt i det hele skal hun stå i bresjen for 100-årsjubileet for Norsk sykepleierforbund. Tekst: Signy Svendsen Foto: John Nordahl Den fortsatt temmelig nyvalgte forbundslederen for Norsk sykepleierforbund virker frisk og opplagt, og for det meste fornøyd og smilende. Men smilet var ikke å spore da saken om tre filippinske sykepleiere som var blitt lurt til Norge, raste. Da var By provosert Eli Gunhild By skal lede landets sykepleiere gjennom et tøft lønnsoppgjør før hun i høst skal lede an i et storstilt jubileum. til det ytterste, og hun var ikke nådig i sine kommentarer knyttet til denne formen for menneskehandel. - Jeg har som mangeårig leder i NSF Oslo jobbet mye med denne type saker. Men denne saken er spesielt alvorlig fordi ledende og faglige personer på landets største kompetansebedrift innenfor helse, har gjort dette med åpne øyne. De har sittet rundt bordet og laget en avtale med en møbeltapetserer som skulle skaffe dem spesialsykepleiere. Det er utrolig og det sjokkerer meg virkelig. NSF-lederen viser med hele kroppen hvor sjokkert hun er, hun formelig hopper på stolen av sinne og frustrasjon, og fortsetter i samme åndedrag: - De forklarte det hele med at det å få fatt i operasjonssykepleiere er så vanskelig. Men en normal stillingsannonse som lokker med litt høyere lønn, nei det hadde de ikke forsøkt. Det er ikke til å tro. Egne erfaringer By har nylig kommet tilbake fra sin hjemby Trondheim der hun har hjulpet sin etter hvert eldre mor med å håndtere sykehusinnleggelse, sykehjemsopphold, hjemsendelse og hjemmesykepleie. - Jeg har i denne tiden møtt mine egne medlemmer i deres virkelighet, og er stolt over den kompetansen de besitter. Samtidig er jeg også sjokkert over hvor mye som ikke er på plass av rutiner og systemer. Jeg opplevde da at utfordringene i helsevesenet nok er større enn jeg hadde trodd fra Tollbugata 22. Det ligger mye læring i å ha gamle foreldre By lover sine medlemmer at hun i løpet av sin periode som forbundsleder skal jobbe for et helsevesen der rett kompetanse finnes på rett plass, «Vi må tåle uenighet så lenge vi vet hva vi er uenige om og samles om det viktigste.» at sykepleiefaget skal bli tydeligere og medlemmene enda mer stolte over faget. For ikke å glemme; grunnbeman- økt ning. - Dette vil sammen med et lønnskrav på fire prosent og deltidsproblematikken stå sentralt i det kommende tariffoppgjøret, lover hun. Feminist Mens tarifforhandlingene pågår for fullt, skal NSF starte oppkjøringen til sitt eget 100-årsjubileum. By gleder seg både til storstilt arrangement med fullstappet Opera og en sykepleierkongress som skal samle flere tusen sykepleiere til faglig påfyll og diskusjoner. - Jeg har nettopp signert forordet til vår jubileumsbok, og jeg må innrømme at jeg var veldig ydmyk. At jeg som nyvalgt leder skulle skrive under på det så mange kvinner, og noen menn, har jobbet frem i så mange år, det var en spesiell følelse. Forbundslederen blir rørt når hun snakker om de historiske sykepleierne som trosset sin datids normer og forventninger, og valgte å utdanne seg. - Dette var virkelige feminister som visste hva de ville og tok opp kampen. Det var kvinner med vilje. Og det liker jeg. Som da sykepleierne i 1972 ikke godtok tariffavtalen forbundet hadde takket ja til og gikk ut i «ulovlig» streik. Jeg har sans for sterke meninger og meningsbrytninger. - Selv om det skulle skje i 24. september i år fyller Norsk sykepleierforbund 100 år. Mange kvinner har gjennom historien kjempet hardt for sykepleiernes og pasientenes rettigheter. egne rekker i din tid som leder? - Absolutt! Vi må tåle uenighet så lenge vi vet hva vi er uenige om og samles om det viktigste. Og dette ønsket om å si i fra, håper hun at medlemmene vil ta på alvor. Til dem har hun følgende oppfordring: - Vi må synliggjøre kompetansen i det daglige arbeidet. Og det forventes da at alle sykepleiere må bli dyktigere til å si i fra ut i fra pasientens behov. Alltid ut i fra pasienten behov 12 KLP Magasinet KLP Magasinet 13

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge

Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Fakta om befolkningsutviklingen i Norge Norges befolkning har vokst kraftig de siste 30 årene. Befolkningen passerte 4 millioner i 1975 og i dag bor det vel 4,6 millioner i Norge. De siste 10 årene har

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers-Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Nettoflytting fordeles automatisk av modellen på alder og kjønn ved hjelp av en glattefunksjon (Rogers- Castro). Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5.

VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.10.2010 Ref. nr.: 10/14829 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

5. Personlige behov. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Personlige behov

5. Personlige behov. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Personlige behov Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Personlige behov 5. Personlige behov Økt tid til personlige behov blant de unge Det har bare vært en økning i den totale tiden menn og kvinner i aldersgruppen 16-24 bruker

Detaljer

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune

Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Notat 5. februar 213 Til Toril Eeg Fra Kurt Orre Endringer i folketall og i barnebefolkningen i Nøtterøy kommune Endringer fra 1998 til og med 3. kvartal 212 Før vi ser mer detaljert på barnebefolkningen,

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier

Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunns attraktivitet utviklingsstrategier Porsgrunn kommune 31. oktober Knut Vareide 36 35 34 33 3 31 Årlig vekst Folketall Folketall 118 1,5 116 114 1, 112 11,5 18 16, 14 12 -,5 1 Drammen Tønsberg

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Kvinnekraft Mer kvinnekraft på bygda! Nils Håvar Øyås, Leder i NBU. Kvinnekonferanse

Kvinnekraft Mer kvinnekraft på bygda! Nils Håvar Øyås, Leder i NBU. Kvinnekonferanse Kvinnekraft Mer kvinnekraft på bygda! Nils Håvar Øyås, Leder i NBU Kvinnekonferanse Utklipp fra en artikkel av fredagsmagasinet til Dagens Næringsliv D2 En kraftig oppdatert bondestand vil bli planetens

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 arbeid 2. arbeid På arbeidet en halvtime mer Den tiden befolkningen generelt har brukt til inntektsgivende arbeid, inkludert arbeidsreiser, har endret seg lite fra 1980

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK

FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 / ØKONOMIPLAN 2008-2011 KAP. C UTVIKLINGSTREKK UTVIKLINGSTREKK Vi trenger kunnskap om utviklingen i bysamfunnet når vi planlegger hvordan kommunens økonomiske midler skal disponeres i årene framover. I dette kapitlet omtales hovedtrekkene i befolkningsutviklingen,

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Glåmdal og Kongsvinger

Glåmdal og Kongsvinger Glåmdal og Kongsvinger Utvikling og utfordringer Kongsvinger 1. mars 2012 Knut Vareide Regioner som er analysert i 2011 NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Glåmdal er på delt sisteplass

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner ton, 23. oktober 2007 Notat Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger Formålet med denne analysen er å se på hvordan de ansatte fordeler seg på ukentlig arbeidstid etter ulike arbeidstidsordninger. Det

Detaljer

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet

Praksisrapport for praksisstudier i utlandet Praksisrapport for praksisstudier i utlandet I tillegg til studiekrav skal studenter som har praksis i utlandet skrive en praksisrapport. Denne skal inneholde følgende momenter: 1. Innledning Student:

Detaljer

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg

Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Ufrivillig barnløs? om sorg og omsorg Til deg og dine nære Fra Ønskebarn, norsk forening for fertilitet og barnløshet Visste du dette? For de fleste mennesker er det en selvfølge å få barn. Ønsket om barn

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Suksesskommunen Lyngdal

Suksesskommunen Lyngdal Suksesskommunen Lyngdal Hva er drivkreftene og hvordan stimulere til vekst i framtiden Åpent møte i Lyngdal 20 september 2011 Knut Vareide 0 NæringsNM 50 100 42 59 11 31 31 33 4 17 32 150 er utarbeidet

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Krisesenteret i Nord-Trøndelag Kommentarer fra Krisesenteret i angående utredning og rapport fra Ellen Samuelsen. Innledning: Krisesenteret i har vært i døgnkontinuerlig drift i 30 år og med innføring av ny lov 01.01.10 og overføring

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011

Befolkningsprognoser. Nico Keilman. Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Befolkningsprognoser Nico Keilman Befolkning og velferd ECON 1730 Høst 2011 Pensum 1. O Neill & Balk: World population futures 2. Brunborg & Texmon: Befolkningsframskrivning 2011-2060, se http://www.ssb.no/emner/08/05/10/oa/

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Basert på rapporter fra Østlandsforskning (2003,2005,2009), Telemarkforskning (2011,2012,2013) og Norsk institutt for by og regionsforskning (2000, 2011)

Detaljer

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret?

Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Attraktive Oppland hva sier Attraktivitetsbarometeret? Planstrategiverksted, Lillehammer 25 januar Knut Vareide Folketall 190 000 1,0 Årlig vekst % Andel av Norge % 0,02 Endring andel % 185 000 0,8 4,9

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet?

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Møte Greater Stavanger Economic Development Gjesdal, 31. August 2011 Knut Vareide NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden 0 Stavangerregionen

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Redd Barna Disposisjon Barn som flykter alene Møtet med Norge Livet på mottak hva sier barna selv? Bosetting i kommune Hvordan kan vi best ta i mot

Detaljer

Stort omfang av deltidsarbeid

Stort omfang av deltidsarbeid Stort omfang av deltidsarbeid En av tre som jobber innenfor helse og sosialtjenester, er leger, sykepleiere eller helsefagarbeidere. Næringen er kvinnedominert. Både blant sykepleiere og helsefagarbeidere

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Norge og innvandring Mangfold er hverdagen

Norge og innvandring Mangfold er hverdagen Norge og innvandring Mangfold er hverdagen Kristian Rose Tronstad Forsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) @KTronstad Norge fra utvandring- til innvandringsland 100 000 80 000 60 000

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8990 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 43/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter

Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover. Anne-Kari Bratten, Spekter Perspektiver på bruk av arbeidskraft i sykehusene fremover Anne-Kari Bratten, Spekter Vi skriver 2009 Og norsk offentlig helsedebatt preges av diskusjoner om hva som virker og ikke virker.. Vi skriver

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

God helse og flere leveår

God helse og flere leveår God helse og flere leveår De fleste av oss sier at helsa er god, og slik har det vært lenge, selv om mange lever med varige sykdommer. Likevel har helsetjenesten blitt tilført flere leger de siste årene,

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking.

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking. Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 2,5 49 000 Befolkningsutviklingen er kongen av alle indikatorer.

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Hamarregionen i tall Demografi påvirkningsfaktorer helse

Hamarregionen i tall Demografi påvirkningsfaktorer helse Demografi påvirkningsfaktorer helse 5.211 Presentasjon utarbeidet av Sissel Løkra Om tallene Initiativtaker: Hedmark fylkeskommune ved o Strategisk stab - folkehelse o Videregående opplæring o Tannhelsetjenesten

Detaljer

KOMMUNEN en spennende arbeidsplass for helsefagarbeidere!

KOMMUNEN en spennende arbeidsplass for helsefagarbeidere! KOMMUNEN en spennende arbeidsplass for helsefagarbeidere! Vg1-konferansen Tromsø 15. januar 2014 Guri Moen Lajord, rådgiver Helse og Velferd, KS Nord-Norge Helse-Norge 520 000 personer jobber med helse

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Risør bystyre, 18. februar 2016

Risør bystyre, 18. februar 2016 Risør bystyre, 18. februar 2016 Vincent Fleischer Et næringsvennlig Risør et faglig og et personlig perspektiv Agenda Hvordan går det med norske distrikter? Risør har et problem! Hvilke løsninger har dere?

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971.

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971. 3. Tiden menn og kvinner bruker til husholdsarbeid har utviklet seg i forskjellig retning fra 1971 til 2000. Dette går frem av figur 3.1. Mens menns gjennomsnittlige tid til husholdsarbeid har økt per

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer