Automatos. installasjon. Innhold. Vinn flotte premier i julekalenderen! Også i år kan du vinne flotte premier i vår online julekalender.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Automatos. installasjon. Innhold. Vinn flotte premier i julekalenderen! Også i år kan du vinne flotte premier i vår online julekalender."

Transkript

1 2. årgang - November 2l2004 Automatos installasjon NYTTIG LESESTOFF FOR DEG SOM A&D-KUNDE I SIEMENS Innhold % reduserte priser på transformatorer Siemens overtar strømskinner fra Moeller Ny SIKUS re-design Fleksible tavler og prosjekteringsstøtte nå fra Solar Flexiskapet -en enklere og mer fleksibel løsning Sikkerhet i elektriske anlegg Otra Norge ny samarbeidspartner Sirius mykstartere, det myke alternativet Vinn flotte premier i julekalenderen! Også i år kan du vinne flotte premier i vår online julekalender. Klikk deg inn i kalenderen på no/jul, og svar på dagens spørsmål! Alle hverdager frem til 22.desember trekkes det premier, og hovedpremiene er bl.a. en Siemens SL65 mobiltelefon og en tur til Hannover-messen i april.

2 30% reduserte priser på transformatorer! For å bedre tilbudet på transformatorer har Siemens valgt å redusere listeprisene med opptil 30%, uten å gjøre noen endringer på selve produktene. Du får samme høye kvalitet! 2 Kjære Leser Da er vinteren ankommet og flere har nok merket at julen nærmer seg med stormskritt. Høsten i år har for oss "Elektro-folk" vært en spennende tid, der "Bransjeløftet" har fått stor og fortjent fokus. Håper alle ser "Bransjeløftet" som en fin anledning til å øke omsetningen mot privatmarkedet, og at dere lykkes med å selge inn innovative og smarte løsninger. Produktene som kan selges inn mot privat markedet er mange: jordfeilbrytere, overspenningsvern, utbytting av gamle sikringer, varme, belysning med mer. Som et ledd i å forbedre tilgjengeligheten på våre produkter har vi skrevet en samarbeidsavtale med Otra Norge AS, som sammen med Solar Elektroengros AS og Elektroskandia AS da vil utgjøre våre tre partnere innen distribusjon. Otra har 13 avdelingslagre spredt rundt om i Norge og lagerfører Siemens materiellet lokalt, i tillegg til lagerføring ved sitt hovedlager i Drammen. Du kan lese mer om Otra på side 6. Flere av dere har allerede stiftet bekjentskap med vårt nye tavlekonsept Alpha som tilbyr installasjonstavler opp til 630A. Til dette konseptet er det laget et norsk program for å sette sammen og lage tilbud på disse skapene, programmet laster du ned gratis på Den store nyheten kommende år vil være de nye boligskapene som Stansefabrikken AS og Siemens A&D i fellesskap har utviklet. Skapene er typetestet med Siemens produkter og gjør det enkelt for dere å dokumentere samsvar med normer og forskrifter. Skapet er utviklet i et samarbeid mellom konstruktører hos Stansefabrikken, produktsjefer på Siemens og ikke minst med en gruppe norske montører som har vært svært delaktige. Resultatet har blitt et skap som vil sette en ny standard i markedet og sette sikkerhet og montasjefordeler i høysetet. Skapet vil være tilgjengelig hos din grossist partner like over årsskiftet. Jeg vil benytte anledningen til å takke for året som etter hvert går inn i historien og ønsker alle en flott julehøytid og et riktig godt nytt år! Med vennlig hilsen, Espen Schønningsen Alle produkter er selvsagt CE merket. Siemens transformatorer tar høy korttidsbelastning og høy prøvespenning, og har i tillegg meget lav spenningsstigning i tomgang. Vårt produktspekter består av følgende: 1-og 3-fase transformatorer Spenningsområder: 1V til 3,6kV Strømområde: 1mA til 20kA Effekter: 16VA til 2000kVA Vekter: 10g til 10tonn Tettningsgrad: IP00 til IP65 Tilkobling: Skruer. Kan leveres med fjærklemmer. Montering: Integrert feste for hurtigfesteskinne eller skruemontering. Siemens overtar strømskinner fra Moeller Siemens overtok i sommer Moeller Busbar Trunking Systems Division. Dermed får du nå også et stort spekter av strømskinner fra Siemens opptil 6300A. I Moeller besto divisjonen av 600 ansatte fordelt på 4 produksjonssteder i England, Tyskland, Spania og Kina. Omsetningen siste år var 95 Millioner euro. Strømskinnene supplerer Siemens etablerte produktspekter innefor Totally Integrated Power (energi distribusjon), som er ett av satsingsområdene i Automation & Drives. Strømskinner er stadig oftere et alternativ til tradisjonelle kabler og etterspørselen har økt med 3-4 % hvert år. Overtakelsen medfører ingen personellmessige endringer i Norge. Ta kontakt med oss på dersom du ønsker å få tilsendt katalog på dette materiellet. Ny SIKUS re-design! Skapserien SIKUS er nå re-designet og tilpasset dagens strenge krav og den nye effektbryterserien 3VL/3WL, samt en enklere tilpasning til formkrav. Vil du vite mer? Skriv oss en mail på

3 Fleksible tavler og prosjekteringsstøtte nå fra Solar Er du installatør eller tavlebygger? Solar Elektroengros fokuserer nå spesielt på å videre utbedre sitt tilbud til deg. Blant annet introduserte de Alpha fordelingstavler med opptil 630A fra Siemens denne sommeren, og tilbyr komplette skap og oppsett av tavler med tilhørende prising. 3 Med Alpha-tavlene får du et miljøvennlig skap med store valgmuligheter. De følger selvsagt tavlenormen, er enkle å montere, og kan bestykkes etter de mål og det utstyret du måtte ønske. Solar fører full bredde av Alpha-serien på sitt sentrallager, og har i tillegg distribusjon til sine 23 filialer rundt om i Norge. Både selgere og sentral support har bred kompetanse på Alpha-tavlene, så har du spørsmål er det bare å ta kontakt. Du får også katalog ved å henvende deg til din lokale Solaravdeling, og ellers finner du et nyttig kalkuleringsprogram under Kontakt din lokale Solar-avdeling for å få en presentasjon av det komplette skap-systemet Alpha! Sentralt telefonnr. Solar: Flexiskapet -en enklere og mer fleksibel løsning! Like over jul finner du det nye Flexiskapet hos din lokale grossist. Flexiskapet er resultatet av et samarbeid mellom Siemens og Stansefabrikken som gir montører og tavlebyggere en løsning som enkelt kan tilpasses forskjellige installasjoner, og der oppfyllelse av gjeldende normer og forskrifter er en selvfølge. Enklere er stikkordet for Flexiskapet, og det gjelder både bestilling, montering og sikkerhet. Skapene er testet med Siemens komponenter og godkjent i henhold til gjeldende norm for boligskap EN (tavlenormen). Det gjør det trygt og enkelt å dokumentere i samsvarserklæringen, og det gir økt sikkerhet for anleggseieren. Enkelt enklere For å forenkle innkjøp kan Flexiskapet leveres i 5 ferdige pakkeløsninger som dekker de vanligste nettløsningene, eller som tomme skap. I tillegg kan du selv sette opp andre kombinasjoner, uansett vil du komme opp med en løsning som gir god økonomi. Følg med i starten på det nye året for mer informasjon!

4 Sikkerhet i elektriske anlegg... 4 Jordfeilvern for bedre sikkerhet Elektrisitet er i dag blitt en selvfølgelig del av vår hverdag, og de færreste gjør seg tanker om de farene som elektrisk energi kan representere. Jordfeilbrytere har i sterk grad bidratt til å redusere risikoen forbundet med bruken av elektrisitet, og har stadig vekk bevist sine utmerkede beskyttelsesegenskaper. Derfor krever også nasjonale forskrifter bruk av jordfeilbrytere i mange typer anlegg for beskyttelse av personer, husdyr og eiendom. Dagens utstrakte bruk av elektronikk stiller skjerpede krav til jordfeilvernets funksjonalitet, og som følge av dette anbefaler NEK 400 bruk av type A jordfeilbrytere ( ). Jordfeilvern kan brukes i alle nettsystemer IT-system I IT-system skal spenningsførende deler være isolert fra jord eller forbundet til jord over en tilstrekkelig høy impedans. Ledende deler jordes enkeltvis, i grupper eller samlet. Tillatte beskyttelsestiltak i IT-system: - Isolasjonsovervåkning - Overstrømsvern - Jordfeilvern I boliginstallasjoner kreves jordfeilbrytere på alle forbrukerkurser. I Norge er det vanlige fordelingssystem 230 V IT-system. Enfase forbrukerenheter forsynes fra to faser, slik at det er nødvendig med topolt brudd. For å imøtekomme dette kravet må det brukes allpolig jordfeilvern. TN-system Alle utsatte ledende deler skal være forbundet over beskyttelsesledere til nettets jordingspunkt, som er realisert ved eller nær tilhørende transformator eller generator. Tillatte beskyttelsestiltak i TN-system: - Overstrømsvern - Jordfeilvern, dog med unntak for TN-C-system Følgende betingelse må være oppfylt: Z s I a U o Z s er feilsløyfens impedans I a er strømmen som aktiverer den automatiske utkoblingsfunksjonen hos vernet. For jordfeilsvern er I lik merkeutløsestrømmen I a. U o er systemets merkespenning mot jord. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg/nek 400 krever avhengig av spenningen mot jord og strømkretsens art utkobling av strømforsyningen i løpet av bestemte maksimale tider. For forbrukerkurser som forsyner f. eks. bærbart utstyr via stikkontakter, er en maksimal utkoblingstid på 0,4 s tillatt ved 230 V mot jord. Brukes overstrømsvern, må utløsetiden kontrolleres ut fra vernets tid/strømkarakteristikk. Dette krever beregning eller måling av feilstrømmen, noe som i praksis ikke alltid er like enkelt å få gjennomført. Å få spesifisert sløyfeimpedansen kan også vise seg å bli en utfordring. Dette løses med anvende jordfeilbrytere i TN-systemet, da de etter forskriftene alltid må ha koblet ut strømforsyningen innen 0,3 s. TT-system Alle ledende deler som er beskyttet av samme utstyr, skal være forbundet over beskyttelsesledere til et felles jordingspunkt.

5 I TT-system er både jordfeilvern og overstrømsvern tillatte beskyttelsestiltak. Imidlertid sies det i merknad 1 i NEK ,1.4.4: Overstrømsvern er kun tillatt som beskyttelse mot indirekte berøring i TT-system dersom R er meget lav. Følgende betingelse må være oppfylt: R a I a 50 V R a er summen av overgangsresistansen for jordelektroder og beskyttelsesleder. I a er strømmen som aktiverer den automatiske utkoblingsfunksjonen hos vernet. For jordfeilvern er I lik merkeutløsestrømmen I a. Når det installeres jordfeilvern, er kravene til utkoblingstid tilfredsstilt dersom summen av jordkretsresistansene oppfyller kravet R a 50 V/I n. Med denne egenskapen unngås en feilaktig utkobling ved kortvarige lekkstrømpulser, som f. eks. kan oppstå ved innkobling av kondensatorer som er koblet mot beskyttelsesleder. Selektiv utførelse S For å kunne oppnå selektivitet mellom jordfeilvern som er koblet i serie, må både merkeutløsestrømmene og utløsetidene være stigende oppstrøms. De forskjellige tillatte utkoblingstidene for standard og selektive jordfeilvern er vist i fig. 7. Egnet gradering i merkeutløsestrømmer er også antydet her. Selektive jordfeilvern av type S har dessuten en høyere støtstrømsholdfasthet - minst 3 ka (8/20 ms støtstrømsform) i samsvar med EN Disse apparater er merket med symbolet S. Utførelse for spesielle omgivelser (SIGRES RCCB, merket i) Ved installasjon av jordfeilvern i spesielle omgivelser med høyt innhold av korrosive gasser, som f. eks. i svømmehaller (klor, ozon), landbruk (ammoniakk), industri (svovel) blir vernet utsatt for betydelig høyere påkjenninger. Særlig i ubelastede perioder kan de metalliske delene i vernet bli angrepet av disse korrosive gassene. I ugunstige tilfeller fører dette til sterkt forkortet levetid. Innbygging i kapslinger kan ikke forhindre at de skadelige gassene kommer til, da kapslingene ikke er helt gasstette og siden kapslingene må åpnes av og til av servicemessige grunner. For å effektivt kunne unngå denne korrosjonen må kondensasjonen av fuktighet på metalldelene forhindres. Dette oppnås når overflatetemperaturen på metalldelene ligger noen få grader over lufttemperaturen. SIGRES jordfeilvern fra Siemens - merket i - er utført med en patentert, aktiv korrosjonsbeskyttelse, som gir en vesentlig lengre levetid i slike aggressive omgivelser. Med en minimal effekt varmes holdemagneten i utløsemekanismen opp direkte slik at temperaturen på metalldelene holdes noen grader over lufttemperaturen. Og da det slik ikke kan oppstå noen kondensasjon av fuktig luft forurenset med aggressive gasser, kan heller ikke korrosive angrep utvikle seg. Valg av egnet jordfeilvern Type AC, type A eller type B? Formen på de feilstrømmene som kan oppstå, stiller krav til utstyret som skal detektere disse. Tabell 1 gir en oversikt over ulike lasttyper med tilsvarende last- og feilstrømmer og egnete brytertyper. Type AC: Denne type jordfeilvern er kun egnet til å detektere sinusformete feilstrømmer. Dersom installasjonen inneholder elektronikk, som Fortsetter neste side... 5 Siemens SIGRES jordfeilbryter for spesielle miljøer Jordfeilbrytertyper Jordfeilbrytere deles inn i typer ut fra de feilstrømformene de er egnet til å detektere. Spesielle utførelser av jordfeilbrytere Korttidsforsinket utførelse K Utkoblingen er litt forsinket (ca. 10 ms ved store feilstrømmer), men tilfredsstiller likevel de maksimale utkoblingstider for standardutførelser som spesifisert i produktnormen Disse apparatene er merket med symbolet K.

6 6 jo er stadig mer vanlig, anbefaler NEK 400 generelt bruk av type A jordfeilbrytere ( ), slik at en har effektiv beskyttelse ved alle feilstrømmer som disse dekker. Type A: Disse jordfeilbrytere detekterer i tillegg til sinusformete strømmer også feilstrømmer i form av pulserende likestrømmer, og takler således de feilstrømmene som kan oppstå pga. laster med elektroniske komponenter i strømforsyningsmodulene (f. eks. elektroniske forkoblingsmoduler, dimmere, tv, vaskemaskiner etc.). For elektronisk utstyr med inngangskretsene 1-5 må det installeres jordfeilbrytere av type A (pulsstrømsensitive). Type B: Når elektronisk utstyr med inngangskretsene 6-9 kobles direkte til nettet, må jordfeilbryterne være allstrømsensitive, dvs. av type B. I tillegg til type A-funksjonene kan disse også detektere feilstrømmer som er glatte likestrømmer. For tiden finnes ingen internasjonale testforskrifter for denne typen jordfeilbryter. Type A-vernets funksjoner er uavhengige av nettspenningen (normkrav). For å kunne detektere glatte likestrømmer kreves en strømforsyning, som tas fra alle fasene. Hvilken merkeutløsestrøm kreves? Valget avhenger av ønsket eller krevd beskyttelsesnivå. I n 30 ma: Stikkontakter i bad (NEK ) og i det fri ( ), i systemer for oppvarming av gulv og tak ( ) og generelt som tilleggsbeskyttelse mot elektrisk støt ved normal drift ( ) I n > 30 ma: Beskyttelse mot elektrisk støt ved feil (beskyttelse ved indirekte berøring) I n 300 ma: Beskyttelse mot brann som følge av en jordslutning Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt på Legger du vekt på rask distribusjon og lokal service? Hvilke produkter trenger du og hvor passer det best for deg å kjøpe dem? Det er mye du skal ta hensyn til når du velger dine leverandører. Er rask distribusjon og lokal service blant dine kriterier, er vår nye samarbeidspartner Otra et godt alternativ! Hvorfor kjøpe Siemensprodukter fra Otra? - Det er mange gode grunner til det, sier adm. direktør i Otra Norge AS, Lars Hamborg. Vi er sterke på teknisk kompetanse og ikke minst lokal service. 13 avdelinger med lagerbeholdning fordelt over hele landet gir deg rask og ikke minst personlig service. Skulle det være noe du ikke får ved ditt lokale lager, får du det levert tidlig neste morgen fra vårt hovedlager på kvm i Drammen. Alle avdelingene, bortsett fra Tromsø, får varene levert over natten! Otras hovedfokus er logistikk og lokalservice, og dette er vi gode på, slår han fast. Lars Hamborg, Egil Magnus Wiik og Stein Larsen kan love rask levering og personlig service fra Otras 13 avdelingskontorer i Norge. Samarbeidsavtalen med Otra Norge AS ble undertegnet i løpet av sommeren, og sikrer deg enda bedre tilgjengelighet på Siemens-produkter. Otra Norge eies av franske Sonepar som er en av verdens største elektrogrossister og utfyller et allerede godt utbredt distribusjonsnett for Siemens. Langsiktige samarbeidspartnere - Skal vi opparbeide oss dybdekunnskap om produktene og i størst mulig grad overføre denne kompetansen til våre kunder, er vi avhengig av langsiktige samarbeidspartnere, sier produktsjef i Otra Stein Larsen. - Derfor går vi nå nøye gjennom vår produktstrategi og vil forsøke å smalne den ned så langt det er hensiktsmessig, forklarer han. Dette er en prosess Sonepar foretar i hele konsernet, vi må satse på de langsiktige partnerne! Økonomisk lagerføring - Vi skal i størst mulig grad selge lagerførte produkter fra markedsledende partnere, sier Lars Hamborg. Våre kunder skal få det de etterspør, men vi skal ikke ha flere produkter

7 enn nødvendig. Og derfor er det viktig at vi har de riktige, langsiktige samarbeidspartnerne! Det er mest økonomisk både for oss og kunden. Og med Siemens på laget, har vi økt produktspekteret vesentlig! Otra Norge Et heleid datterselskap av franske Sonepar, som er en av verdens største elektrogrossister 110 ansatte i Norge Omsetning i Norge 2003: 357 millioner kroner 13 utsalgssteder med eget lager Hovedkontor og hovedlager i Drammen Sterkt opplæringsfokus Dette med overføring av dybdekompetanse har Otra tatt på alvor. - I samarbeid med våre leverandører kjører vi 4-5 ganger i året kurs innen lover, forskrifter, nye produkter osv, forteller industriansvarlig Egil Magnus Wiik. Det er høy kvalitet på kursene og etter endt opplæring får du kursbevis og diplom. Du kan også få spesialkurs tilpasset din bedrift, forteller han. Faglig oppdatering er også i fokus internt. Her har vi mye å hente, sier Lars Hamborg. Alle våre medarbeidere skal ha en faglig utvikling. Faktisk benytter vi 15 prosent av "bunnlinjen" i vårt regnskap til utviklingsprogram for egne ansatte. Vi tilbyr seminarer og kurs innen salg, produkt og ikke minst personlig utvikling. Alt tilpasset Otras kultur og organisasjon. Skal vi lykkes må vi ha glød og respekt både for hverandre, våre kunder og leverandører, sier han. Bredere ekspertise For Otra er det spesielt Siemens kompetanse innen industrisegmentet som er interessant. Otra har sin største kompetanse innen installatørmarkedet, hvor de har en markedsandel på ca 6 prosent. Gjensidig utnyttelse av denne kompetansen gir deg som kunde ekspertise innen både industriog installasjonsprodukter. Samarbeid på verdensbasis Det er ikke bare i Norge at Siemens og Otra har et nært samarbeid. Otra Norge er eid av franske Sonepar, en av verdens største elektrogrossister. Med ansatte og ca 50 milliarder kroner i omsetning, er det privateide familieforetaket godt kjent verden over. Otra Norge ble startet i 1903 som Ingeniør Gran og har utviklet seg til Otra Norge og 357 millioner kroner i omsetning i I 2004 blir det enda bedre, ikke minst takket være samarbeidet med Siemens! Hvor finner du Otra? Otras internettbutikk er i sterk vekst! Her kan du finne alle lagerførte varer med "din" pris. I tillegg finner du "skaffevarer", men da kun med listepris. I butikken finner du rundt varer med priser. Ta en titt på Husk å bestille tidlig på dagen, så er du garantert at varene dine er på plass tidlig neste morgen, oppfordrer Egil Wiik! Siemens samarbeider med tre grossister Med den nye Otra avtalen har Siemens avtale med totalt tre grossister. Fra tidligere har vi et nært samarbeid med Solar Elektroengros AS og Elektroskandia AS. Her finner du Otra: Bergen, Dokkeskjærskaien 1, 5006 Bergen. Tlf Bærum, Olav Ingestadsvei 3, 1309 Rud. Tlf Drammen, Nedre Eikervei 65, 3001 Drammen. Tlf Grenland, Tormod Gjestlandsveg 41, 3908 Porsgrunn Tlf Kristiansand, Nye Tegleverksvei 21, 4632 Kristiansand Tlf Kristiansund, Wilhelm Dallsvei 50, 6511 Kristiansund Tlf Larvik, Elveveien 27, 3255 Larvik Tlf Moss, Solgaard Skog 11, 1509 Moss Tlf Oslo, Malerhaugveien 25, 0661 Oslo Tlf Sandefjord, Urianenborgveien 1 B, 3217 Sandefjord Tlf Stavanger, Auglendsmyrå 6, 4016 Stavanger Tlf Tromsø, Rektor Horstsgt. 21, 9266 Tromsø Tlf Trondheim, Nardoveien 10, 7032 Trondheim Tlf For Siemens er det viktig at du som kunde har valgmuligheter og god tilgjengelighet på våre produkter. Siemens partnere Har du oversikten over alle Siemenspartnere rundt om i Norges land? Ta en titt på partnere så finner du en fullstendig oversikt med litt informasjon om hver og en av partnerne. På siste side av Automatos finner du også en partneroversikt med kontaktinformasjon. 7

8 Sirius mykstartere, det myke alternativet 8 I nesten alle industrielle drifter står det en vekselstrømsmotor. Den "klassiske" direktestarter eller stjerne/trekant starter er ikke alltid den beste løsningen. For å få en optimal og ikke minst skånsom akselerasjon av motor og last kan du få hjelp av en mykstarter og Siemens lanserer i disse dager en ny generasjon. Ved direkte start med kontaktor blir motor og det tilkoblede nettet belastet med startstrømmen til motoren. Denne kan, avhengig av utførelse, være opp til 8 ganger merkestrømmen. Nettet blir på denne måten sterkt belastet, noe som for eksempel kan vise seg på blafrende lys. Ikke bare strømmen blir høy. Dreiemomentet som motoren videregir til lasten stiger i tilkoblingsøyeblikket til over det dobbelte av merkemomentet. Gods på et transportbånd kan falle av ved slike momentstøt og ved reimdrift kan remmene slure. En stjerne/trekant-starter kan avhjelpe på slike problemer, da motoren her blir startet i stjernekobling og etter en innstilt tid omkoblet til trekantkobling. Fordelen med dette er at strøm og moment i stjernekobling blir redusert til en tredjedel. Problemet er at det kan oppstå strøm og momentstøt ved omkobling fra stjerne til trekant som prinsipielt kan sammenliknes med direkte start. Her kan du få hjelp av en mykstarter. Akselerasjon av motor og last foregår uten rykk fordi spenningstilførselen til motoren i startfasen blir trinnløst styrt. Mekaniske installasjoner blir på denne måten skånet, driftsforholdene for arbeidsmaskinen blir forbedret og levetiden forlenget. Hvis trykkstøt ved pumpedrift skal forhindres, du vil ha en rykkfri igangkjøring av transportbånd eller startstrømmen på en sag eller røreverk skal reduseres så gjør mykstarteren at du får en mer skånsom start. Siemens kommer i disse dager på markedet med en ny generasjon apparater opp til 250kw ved 400V Sirius mykstarter 3RW40 i produktklassen kompakte mykstartere med 2 faset styring. Denne mykstarteren vil, sammen med sine mindre brødre 3RW30, gjøre det mulig med optimal start ved de fleste applikasjoner. Med mykstarterne i Sirius-familien har du i tillegg også funksjonen "mykstopp" som følger en innstilt spenningsrampe. Dette kan i enkelte applikasjoner gi en stor fordel, for eksempel trykkstøt i befordret væske ved pumpedrift. Alle mykstarterne har innebygde overkoblingskontakter som kobler inn når den innstilte starttiden er utløpet. Sirius mykstarter 3RW40 har også innebygget innstillbart overlastvern og forskjellige utløserkarakteristikker som gjør at den tar meget liten plass i forhold til en konvensjonell starter. Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt på S e o g s å p å I n t e r n e t t : w w w. s i e m e n s. n o / a d Siemens AS Automation and Drives Østre Aker vei 90 Postboks 1, 0613 OSLO Tlf e-post: Ansvarlig utgiver: Siemens A&D, Ove Guttormsen Redaktør: Mali Smogeli Grafisk produksjon og trykk: thoresen grafisk as Redaksjonsgruppe: Espen Schønningsen Petter Kleven Knut Holsve Nina Løvlund

Automatos. installasjon. Innhold NYTTIG LESESTOFF FOR DEG SOM A&D-KUNDE I SIEMENS. www.siemens.no/ad. 3. årgang - Mai 1l2005

Automatos. installasjon. Innhold NYTTIG LESESTOFF FOR DEG SOM A&D-KUNDE I SIEMENS. www.siemens.no/ad. 3. årgang - Mai 1l2005 3. årgang - Mai 1l2005 Automatos installasjon NYTTIG LESESTOFF FOR DEG SOM A&D-KUNDE I SIEMENS www.siemens.no/ad Innhold 2 4 6 7 7 7 8 8 Flexiskapet - nå enda enklere! Sentron effektbrytere - kompakte

Detaljer

Automatos. installasjon NYTTIG LESESTOFF FOR DEG SOM A&D-KUNDE I SIEMENS. www.siemens.no/ad. Leder Side 2. Gir og girmotorer Side 2.

Automatos. installasjon NYTTIG LESESTOFF FOR DEG SOM A&D-KUNDE I SIEMENS. www.siemens.no/ad. Leder Side 2. Gir og girmotorer Side 2. 4. årgang - Januar 1l2006 Automatos installasjon NYTTIG LESESTOFF FOR DEG SOM A&D-KUNDE I SIEMENS www.siemens.no/ad Leder Side 2 Gir og girmotorer Side 2 Delta MIRO Side 3 Ny Extension-plugg Side 3 Risikosport

Detaljer

brannsikkerhetsutstyr

brannsikkerhetsutstyr Nr. 1 2001 2. Årgang Siemens, Automation & Drives www.siemens.no Heien-Larssen Stor leverandør av brannsikkerhetsutstyr til cruiseskip Heien-Larssen leverer brannsikkerhetsutstyr til skip og boreplattformer

Detaljer

september 2006 Automatos 7. årgang Nyttig lesestoff for deg som A&D-kunde i Siemens www.siemens.no/ad

september 2006 Automatos 7. årgang Nyttig lesestoff for deg som A&D-kunde i Siemens www.siemens.no/ad september 2006 7. årgang Automatos Nyttig lesestoff for deg som A&D-kunde i Siemens www.siemens.no/ad Leder Håper du har hatt en fin sommer og er klar for spennende dager på jobb i høst! Det er vi i Automation

Detaljer

Automatos. Innhold. Vinn flotte premier i julekalenderen! Også i år kan du vinne flotte premier i vår online julekalender.

Automatos. Innhold. Vinn flotte premier i julekalenderen! Også i år kan du vinne flotte premier i vår online julekalender. 5. årgang - November 4l2004 Automatos www.siemens.no/ad Innhold 2 3 4 5 5 6 7 7 8 Frekvensomformer for distribuert I/O Solar etablerer Industriorganisasjon Styresystemer på Glittre vannverk Ethernet på

Detaljer

norsk selskap med internasjonal suksess

norsk selskap med internasjonal suksess Nr. 3 2001 2. Årgang Siemens, Automation & Drives www.siemens.no Hydralift norsk selskap med internasjonal suksess Hydralift har stor suksess på verdensbasis innen marine og offshore sektoren. Vinsjesystemer

Detaljer

Fra glassfiberski til ringbanesystemer!

Fra glassfiberski til ringbanesystemer! 3. årgang - Desember 4l2002 Automatos NYTTIG LESESTOFF FOR DEG SOM A&D-KUNDE I SIEMENS www.siemens.no/ad Fra glassfiberski til ringbanesystemer! Vi har utviklet emballasje, pakkemaskiner og systemer for

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 10.01.07 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende El-sikkerhet i landbruket 1 Elektriske installasjoner i landbruksbygninger Oversettelse av svensk Handbok för elinstallationer

Detaljer

desember 2007 8. årgang Vinn spennende premier i julekalenderen. Les mer på side 8. www.siemens.no/jul Automatos www.siemens.no/ad

desember 2007 8. årgang Vinn spennende premier i julekalenderen. Les mer på side 8. www.siemens.no/jul Automatos www.siemens.no/ad desember 2007 8. årgang Vinn spennende premier i julekalenderen. Les mer på side 8. www.siemens.no/jul Automatos www.siemens.no/ad Leder Nok ett år går mot sin ende. Resultatmessig har det vært ett svært

Detaljer

Åpne bussystemer gir sikker og økonomisk styring

Åpne bussystemer gir sikker og økonomisk styring 5. årgang - Mars 1l2004 Automatos NYTTIG LESESTOFF FOR DEG SOM A&D-KUNDE I SIEMENS www.siemens.no/ad Åpne bussystemer gir sikker og økonomisk styring som går over et stort område, og hvor en driftsstopp

Detaljer

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter

FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter FEL og NEK 400:2010 viktigste nyheter Konsulenttjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Detaljer

Automatos. Norsk engineering i verdenstoppen! 3 NYHET. Innhold NYTTIG LESESTOFF FOR DEG SOM A&D-KUNDE I SIEMENS. www.siemens.no/ad

Automatos. Norsk engineering i verdenstoppen! 3 NYHET. Innhold NYTTIG LESESTOFF FOR DEG SOM A&D-KUNDE I SIEMENS. www.siemens.no/ad 4. årgang - Februar 1l2003 Automatos NYTTIG LESESTOFF FOR DEG SOM A&D-KUNDE I SIEMENS www.siemens.no/ad Norsk engineering i verdenstoppen! Nebb leverer prosessløsninger og kontrollsystem til kunder over

Detaljer

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad

mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad mai 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad Leder Ingen vårtegn er så sikre i vår bransje som Hannovermessen og Eliaden. Hannover-messen var i år, som alle år, imponerende. Vi i Siemens soler oss som

Detaljer

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes smart energy station Jeg har bygget ei ny hytte i indre Østfold, der det ikke er strømnett i mils omkrets. Jeg ønsket god komfort i hytta, med mulighet for TV, lys, alarmanlegg, parabol, kjøkkenredskaper,

Detaljer

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon

NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument 2015-08-06 1 NEK 400 Landbruk: 2015 NEK 400 Landbruk Teknisk spesifikasjon Høringsdokument Norsk Elektroteknisk Komité Mustads vei 1 0283 OSLO Tlf.: 67 83 31 00 E-post: nek@nek.no Høringsdokument

Detaljer

mars 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad

mars 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad mars 2008 9. årgang Automatos www.siemens.no/ad Leder 2008 fortsetter der 2007 avsluttet med høy aktivitet og gode resultater! Sterk kompetanse både på produkter og løsninger er avgjørende for at våre

Detaljer

Foredrag/nytt utstyr/måling

Foredrag/nytt utstyr/måling Terje Storlien åpnet møte på vegne av komiteen med å ønske de 22 fremmøtte velkommen til møte på Finnsnes. Han gikk gjennom det foreløpige programmet. Gunnar meldte i går ettermiddag at han ikke kunne

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg VELKOMMEN TIL KURS FEL NEK 400:2010 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering Forelesere: Magne Holdhus Jørn Holtan 1 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 2 Bakgrunn for FEL Hjemmel

Detaljer

Industri. miljøvennlig energi. Avfall blir til. Side 9. www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011

Industri. miljøvennlig energi. Avfall blir til. Side 9. www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011 Industri www.siemens.no/is Siemens INDUSTRY solutions Nr. 2-2011 Avfall blir til miljøvennlig energi Side 9 1 INDUSTRI nr 2 / 2011 Leder Uroen som vi ser i finansmarkedet vet vi påvirker vår hverdag. Mange

Detaljer

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer

løsninger Produkter i fokus

løsninger Produkter i fokus 1 14 løsninger Produktinformasjon fra ABB AS, Low Voltage Products Produkter i fokus Komplett serie AF kontaktorer 03 Innovativ teknologi ABB Produktdagene 06 Stor suksess Kombisentraler 13 Fleksible og

Detaljer

Industry@pps. Revolusjon i generatorteknologien. Verdenspremiere på SPS-messen. Ruggedcom. side 3. side 4-5. side 12-14 industry@pps nr 2/2012 1

Industry@pps. Revolusjon i generatorteknologien. Verdenspremiere på SPS-messen. Ruggedcom. side 3. side 4-5. side 12-14 industry@pps nr 2/2012 1 Industry@pps nr. 2/2012 www.siemens.no Produkter og løsninger for økt effektivitet, produktivitet og pålitelighet Revolusjon i generatorteknologien side 3 Verdenspremiere på SPS-messen side 4-5 Ruggedcom

Detaljer

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg

Håndbok NEK400. Montørhåndbok. valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010. Klart vi hjelper deg Håndbok NEK400 Montørhåndbok valg av vern og løsninger i hht. NEK 400:2010 Klart vi hjelper deg 904 Innledning Schneider Electric s Montørhåndbok er basert på installasjonsnormen NEK 400 og forskrifter

Detaljer

desember 2008 9. årgang Svar på dagens spørsmål i julekalenderen vinn spennende premier! www.siemens.no/jul Automatos www.siemens.

desember 2008 9. årgang Svar på dagens spørsmål i julekalenderen vinn spennende premier! www.siemens.no/jul Automatos www.siemens. desember 2008 9. årgang Svar på dagens spørsmål i julekalenderen og vinn spennende premier! www.siemens.no/jul Automatos www.siemens.no/automatos Leder Innhold En travel høst er snart over og en velfortjent

Detaljer

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16 Nr 2 / juni 2014 Et magasin fra Onninen Velferdsteknologi: HighTech omsorg side 4 Fornøyd med Megastore side 26 Største prosjekt på land i Norge side 16 Teknologiboligen side 10 Hånd i hanske side 24 Kolonn:14/02

Detaljer

BRyTE(R)KAmPEN. SLIK BLIR Du EN BEDRE SELGER - Psykologen om den viktige påvirkningskraften. ET magasin FRA OTRA NORGE

BRyTE(R)KAmPEN. SLIK BLIR Du EN BEDRE SELGER - Psykologen om den viktige påvirkningskraften. ET magasin FRA OTRA NORGE ET magasin FRA OTRA NORGE ET magasin FOR ELEKTROBRANSJEN, UTGAVE NR 1-2011 SLIK BLIR Du EN BEDRE SELGER - Psykologen om den viktige påvirkningskraften BRyTE(R)KAmPEN EFFEKTIVE LAGERRUTINER ImPONERTE I

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014

Behandling av høringsuttalelser Date: 2014-05-06 Document: NEK 400-8-823 Project: NEK 400:2014 1 NELFO Oslo og omegn 2 Boligprodusentenes Landsforening 3 Boligprodusentenes Landsforening 4 Boligprodusentenes Landsforening 5 Boligprodusentenes Landsforening Ge Vi stiller oss svært positive til at

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Elektroteknologien tar fart

Elektroteknologien tar fart ET MAGASIN FRA OTRA NORGE ET MAGASIN FOR ElEKTROBRANSJEN, UTGAVE NR 2-2011 Elektroteknologien tar fart NORD-NORGES BESTE ElEKTROMESSE NyE A-HUS HUSET SOM lager ENERGI BRANNSIKKERHET BlIR SENSOR-SPESIAlIST

Detaljer