OPERATØRHÅNDBOK FS-C8600DN FS-C8650DN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPERATØRHÅNDBOK FS-C8600DN FS-C8650DN"

Transkript

1 OPERATØRHÅNDBOK FS-C8600DN FS-C8650DN

2 Introduksjon Takk for at du valgte FS-C8600DN/FS-C8650DN Denne operatørhåndboken er ment å hjelpe deg betjene maskinen riktig, utføre rutinemessig vedlikehold og foreta en enkel feilsøking om nødvendig, slik at du alltid kan bruke maskinen i god stand. Les denne operatørhåndboken før du bruker maskinen. Vi anbefaler at du bruker våre originale forbruksartikler. Vi kan ikke holdes ansvarlige for skader som følge av det brukes ikke originale forbruksartikler i denne maskinen. En etikett vist i illustrasjonen forsikrer at forsyninger er vår egen merkevare.

3 Håndbøker som følger med Følgende håndbøker følger med maskinen. Slå opp i dem ved behov. Quick Installation Guide Safety Guide Safety Guide (FS-C8600DN/ FS-C8650DN) Beskriver prosedyrene for installasjon av maskinen. Her gis sikkerhetsinformasjon og advarsler ved installasjon og bruk av maskinen. Du må lese denne håndboken før du bruker maskinen. Beskriver maskinens installasjonsplass, advarende plass, og annen informasjon. Du må lese denne håndboken før du bruker maskinen. Product Library-disk Operatørhåndbok (denne håndboken) Data Security Kit (E) Operation Guide Card Authentication Kit (B) Operation Guide Command Center RX User Guide Printer Driver User Guide KYOCERA Net Direct Print Operation Guide KYOCERA Net Viewer User Guide PRESCRIBE Commands Technical Reference PRESCRIBE Commands Command Reference Beskriver hvordan du legger inn papir, grunnleggende utskrift, og feilsøking. Forklarer installasjon og innstillingsmetoder for Data Security Kit. Beskriver hvordan du godkjenner til maskinen ved hjelp av ID-kortet. Beskriver hvordan du får tilgang til maskinen fra en datamaskin via en nettleser for å sjekke og endre innstillinger. Beskriver hvordan du installerer skriverdriveren og bruker skriverfunksjonaliteten. Beskriver hvordan du bruker funksjonaliteten for utskrift av PDF-filer uten å starte Adobe Acrobat eller Reader. Beskriver hvordan du overvåker nettverksutskriftssystemet med KYOCERA Net Viewer. Beskriver standard skriverspråk (PRESCRIBE-kommandoer). Beskriver PRESCRIBE-kommandofunksjonalitet og kontroll for hver type emulering.

4 Sikkerhetskonvensjoner i denne håndboken Avsnitt i håndboken og deler på maskinen som er merket med symboler, er sikkerhetsadvarsler som skal beskytte brukeren, andre personer og gjenstander i nærheten, og sikre riktig og sikker bruk av maskinen. Symbolene og deres betydning er angitt nedenfor. ADVARSEL: Angir at det kan føre til alvorlig skade eller død hvis advarselen ikke følges. FORSIKTIG: Angir at det kan føre til personskader eller mekaniske skader hvis advarselen ikke følges. Symboler Symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder sikkerhetsadvarsler. Spesielle forhold du må være oppmerksom på er angitt på symbolet.... [Generell advarsel]... [Advarsel om høy temperatur] Symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som ikke må utføres. Handlingen som ikke må utføres er angitt på symbolet.... [Advarsel om handling som ikke må utføres]... [Må ikke demonteres] Symbolet angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon om handlinger som MÅ utføres. Spesifikasjon av handlingen som må utføres er angitt på symbolet.... [Varsel om nødvendig handling]... [Trekk støpselet ut av stikkontakten]... [Koble alltid maskinen til en jordet stikkontakt] Kontakt serviceteknikeren for å bestille utskifting hvis sikkerhetsadvarslene i denne operatørhåndboken er uleselige eller håndboken er blitt borte (avgiftsbelagt). Merk: Det er mulig at en original som har stor likhet med en pengeseddel ikke kopieres på riktig måte fordi denne maskinen er utstyrt med en funksjon som hindrer forfalskning.

5 Innhold Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon 1 Navn på deler Eksteriør/kassetter Interiør/kontakter Når tilleggsutstyr er installert Betjeningspanel Klargjøring for bruk Slå utstyret på/av Endre parametere for nettverksgrensesnitt Skrive ut en statusside Installere programvare Statusbilde Avinstallere programvaren (Windows) Command Center RX Legge inn papir Registrere en sidestørrelse Funksjon for strømsparing Betjeningspanel Taster Bruke menyvalget system Angi en modusvalgmeny Utskrift Utskrift - Utskrift fra programmer Legge inn konvolutter Bannerutskrift Sikker drautskrift (tilleggsfunksjon) Vedlikehold Skifte tonerbeholderen Skifte toneravfallsboks Skifte stifter Tømme avfallsboksen for huller (tilleggsutstyr) Rengjøre Feilsøking Generelle retningslinjer Problemer med utskriftskvaliteten Feilmeldinger Fjerne papirstopp Tillegg Tilleggsutstyr...A-2 Papir...A-3 Spesifikasjoner...A-11 Register i

6 ii

7 Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon FORSIKTIG DET TAS INTET ANSVAR FOR SKADE SOM SKYLDES FEIL INSTALLERING. Merknad om programvare PROGRAMVARE SOM BRUKES MED DENNE SKRIVEREN MÅ STØTTE SKRIVERENS EMULERINGSMODUS. Standardinnstilling for skriveren er å emulere PCL. Merknad Informasjonen i denne håndboken kan endres uten varsel. Det kan bli satt inn flere sider i fremtidige utgaver. Vi ber brukeren om å unnskylde eventuelle tekniske unøyaktigheter eller trykkfeil i denne utgaven. Det tas intet ansvar hvis det skulle skje uhell mens brukeren følger instruksjonene i denne håndboken. Det tas heller intet ansvar for feil og mangler i skriverens fastvare (innholdet i leseminnet). Denne håndboken og alt opphavsrettsbeskyttet materiale som selges eller leveres sammen med eller i forbindelse med salget av skriveren, er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter forbeholdes. Det er forbudt å kopiere eller på annen måte reprodusere hele eller deler av denne håndboken og eventuelt opphavsrettsbeskyttet materiale uten skriftlig tillatelse fra KYOCERA Document Solutions Inc.. Kopier som tas av hele eller deler av denne håndboken, eventuelt opphavsrettsbeskyttet materiale, må inneholde den samme merknaden om opphavsrett som materialet som det kopieres fra. Når det gjelder varenavn PRESCRIBE, KPDL og ECOSYS er varemerker for Kyocera Corporation. Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 2008 Server, Windows 7 og Internet Explorer er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. PCL er et varemerke for Hewlett-Packard Company. Adobe Acrobat, Adobe Reader og PostScript er varemerker for Adobe Systems Incorporated. Ethernet er et registrert varemerke for Xerox Corporation. Novell er registrerte varemerker for Novell, Inc. IBM ogibm PC/AT er registrerte varemerker for International Business Machines Corporation. Bonjour, Macintosh og Mac OS er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Alle europeiske språkskrifter som er installert på denne maskinen, brukes under lisens fra Monotype Imaging Inc. Helvetica, Palatino og Times er registrerte varemerker for Linotype GmbH. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery og ITC ZapfDingbats er registrerte varemerker for International Typeface Corporation. UFST MicroType -skrifter fra Monotype Imaging Inc. er installert på denne maskinen. ThinPrint er et varemerke for Cortado AG i Tyskland og andre land. Alle andre vare- og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker for de respektive firmaene. Symbolene og vil ikke bli brukt i denne håndboken. iii

8 Lisensavtaler GPL/LGPL Produktet inneholder GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) og/eller LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html) programvare som del av fastvaren. Du kan få kildekoden, og du har lov til å kopiere, videredistribuere og endre den under betingelsene i GPL/LGPL. For mer informasjon om tilgjengeligheten for kildekoden, gå inn på Open SSL License Copyright The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:// 4 The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact 5 Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http:// THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. iv

9 Original SSLeay License Copyright Eric Young All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.] v

10 Monotype Imaging License Agreement 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software. 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement. 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces. 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original. 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested. 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software. 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions. The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded. 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging. In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces. 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement. 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging. 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR , subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR (c)(2). 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement. vi

11 Compliance and Conformity This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 and Part 18 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. The use of a non-shielded interface cable with the referenced device is prohibited. CAUTION The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules. Operation is subject to the following two conditions; (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. * The above warning is valid only in the United States of America. Grensesnittkontakter VIKTIG Kontroller at skriveren er slått av før du kobler en grensesnittkabel til eller fra skriveren. For beskyttelse mot statisk utladning til skriverens interne elektronikk gjennom grensesnittkontakten(e) må du dekke til grensesnittkontakter som ikke er i bruk, ved hjelp av beskyttelseshetten som følger med. Merk: Bruk skjermede grensesnittkabler. Canadian Department of Communications Compliance Statement This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Avis de conformité aux normes du ministère des Communications du Canada Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. vii

12 Kontrollfunksjon for strømsparing Maskinen er utstyrt med Strømsparingsmodus hvor strømforbruket reduseres etter en viss tid siden maskinen ble brukt siste gang. Maskinen er også utstyrt med Hvilemodus hvor skriver- og faksfunksjonene går inn i ventemodus mens strømforbruket reduseres til et minimum når maskinen ikke brukes over en bestemt periode. Dvalemodus Maskinen går automatisk over i dvalemodus når det har gått 60 minutter siden den sist ble brukt. Du kan forlenge tidsintervallet for inaktivitet før dvalemodus aktiveres. For mer informasjon, se Dvalemodus. Strømsparingsmodus Maskinen går automatisk over i strømsparingsmodus når det har gått 3 minutter (for FS-C8600DN) eller 5 minutes (for FS- C8650DN) siden den sist ble brukt. Du kan forlenge tidsintervallet for inaktivitet før strømsparingsmodus aktiveres. For mer informasjon, se Strømsparingsmodus. Automatisk funksjon for tosidig utskrift Denne maskinen har 2-sidig kopiering som standardfunksjon. Hvis du f.eks. kopierer to 1-sidige originaler over på ett enkelt ark som en 2-sidig kopi, reduseres papirforbruket. For mer informasjon, se English Operation Guide. Utskrift i dupleksmodus reduserer papirforbruk og bidrar til bevaring av skogressursene. Dupleksmodus reduserer også mengden av papir som må kjøpes, og dermed reduserer kostnader. Det anbefales at maskiner i stand til 2-sidig utskrift settes til å bruke dupleksmodus som standard. Ressurssparing - Papir For bevaring og bærekraftig bruk av skogressursene, anbefales det at resirkulert samt jomfruelig papir sertifisert under miljøforvaltningtiltak eller gjennomføre anerkjente miljømerker, som tilfredsstiller EN 12281:2002* 1 eller en tilsvarende kvalitetsstandard, brukes. Denne maskinen støtter også utskrift på papir som er 64 g/m 2. Bruk av slikt papir som inneholder mindre råvarer kan føre til ytterligere besparelse på skogressurser. *1: EN12281:2002 "Utskrift og forretningspapir - Krav til kopipapir for bildeprosesser med tørr toner" Salgs- eller servicerepresentanten din kan gi mer informasjon om anbefalte papirtyper. Miljømessige fordeler av "strømsparing" Denne maskinen utstyrt med en strømstyringsfunksjon som automatisk aktiverer energisparende modus når maskinen er inaktiv for en viss periode, for å redusere strømforbruket. Selv om det tar en liten stund før maskinen går tilbake til KLAR-modus når du er i strømsparingsmodus, er en betydelig reduksjon i energiforbruket mulig. Det anbefales at maskinen brukes med aktiveringstid for strømsparingsmodus satt til standardinnstillingen. viii

13 Energy Star (ENERGY STAR ) Program Som et selskap som har sluttet seg til den internasjonale Energy Star-programmet, har vi fastslått at denne maskinen er i samsvar med standardene som er beskrevet i programmet. ENERGY STAR er et frivillig energieffektivitetsprogram med mål om å utvikle og fremme bruken av produkter med høy energieffektivitet for å forhindre global oppvarming. Ved å kjøpe ENERGY STAR kvalifiserte produkter kan kunder bidra til å redusere utslippene av klimagasser ved bruk av produktet og kutte energirelaterte kostnader. ix

14 Miljø Miljøforhold: Temperatur: 10 til 32,5 C Fuktighet: % Imidlertid kan ugunstige miljøforhold påvirke bildekvaliteten. Det anbefales å bruke maskinen på en temperatur: rundt 60,8 til 80,6 C eller mindre (16 til 27 C), fuktighet: rundt 36 til 65 %. Unngå å plassere maskinen på følgende steder. Unngå steder nær et vindu eller som er utsatt for direkte sollys. Unngå steder med vibrasjon. Unngå steder med store temperaturendringer. Unngå steder der maskinen utsettes direkte for varm eller kald luft. Unngå steder med dårlig ventilering. Hvis gulvet er delikat mot hjul, når denne maskinen flyttes etter installasjon, kan gulvet bli skadet. Under utskrift avgis det noe ozon, men mengden er så liten at det ikke har innvirkning for helsen. Hvis skriveren brukes over en lengre periode i et dårlig ventilert rom, eller hvis det lages svært mange kopier, kan imidlertid lukten bli ubehagelig. For å få gode forhold til utskriftsarbeidet anbefales det at rommet ventileres tilstrekkelig. Forholdsregler ved håndtering av forbruksartikler Prøv aldri å brenne deler som inneholder toner. Farlige gnister kan føre til forbrenninger. Oppbevar deler som inneholder toner utilgjengelig for barn. Hvis du skulle komme til å søle ut fra deler som inneholder toner, må du unngå å inhalere eller svelge dette, eller å la det komme i kontakt med øynene eller huden. Hvis du puster inn toner, må du flytte deg til et sted med frisk luft og skylle munnen godt med store mengder vann. Hvis du begynner å hoste, må du kontakte lege. Hvis du svelger toner, må du skylle munnen skikkelig med vann og drikke én til to kopper vann for å fortynne innholdet i magesekken. Kontakt lege hvis det er nødvendig. Hvis du får toner i øynene, må du skylle godt med vann. Hvis du får såre øyne, må du kontakte lege. Hvis du får toner på huden, må du vaske det av med såpe og vann. Ikke prøv å åpne deler som inneholder toner med makt eller å ødelegge den. Andre forholdsregler Returner den oppbrukte tonerbeholderen og toneravfallsboksen til forhandleren eller serviceteknikeren. Innsamlede tonerbeholdere og toneravfallsbokser vil bli gjenvunnet eller kastet i henhold til gjeldende bestemmelser. Lagre maskinen et sted der den ikke utsettes for direkte sollys. Lagre maskinen et sted hvor temperaturen holder seg under 40 C, samtidig som store endringer i temperatur og fuktighet unngås. Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av et lengre tidsrom, må du ta ut alt papiret fra kassetten(e) og multifunksjonsmateren og pakke det i originalemballasjen og forsegle pakken. x

15 Lasersikkerhet (Europa) Laserstråler kan være skadelige for mennesker. Laserstrålen som avgis inne i maskinen er derfor hermetisk forseglet i et beskyttet kammer bak et utvendig deksel. Under normal bruk kan ikke stråling lekke ut fra maskinen. Denne maskinen er klassifisert som et laserprodukt i klasse 1 i standard IEC/EN :2007. Forsiktig: Ytelse av andre prosedyrer enn de som er angitt i denne håndboken kan føre til farlig stråling. Disse etikettene er festet til laserskannerenheten inne i maskinen og befinner seg i et område der brukeren ikke har tilgang. Etiketten vist nedenfor er festet på høyre side av maskinen. xi

16 Om denne operatørhåndboken Denne operatørhåndboken inneholder følgende kapitler: Kapittel 1 - Navn på deler Dette kapitlet forklarer navnene på maskindelene. Kapittel 2 - Klargjøring for bruk Dette kapitlet forklarer forberedelser og innstillinger nødvendige før bruk og metoden for lasting av papir. Kapittel 3 - Utskrift Dette kapitlet forklarer metoden for utskrift fra en datamaskin. Kapittel 4 - Vedlikehold Dette kapitlet forklarer om utskifting av tonerkassett og rengjøring av skriveren. Kapittel 5 - Feilsøking Dette kapitlet forklarer hvordan du skal håndtere feilmeldinger, papirstopp og andre problemer. Tillegg Dette avsnittet forklarer metoden for å taste inn tegn, en introduksjon til valgfrie produkter og skriverens spesifikasjoner. Konvensjoner Denne håndboken bruker følgende konvensjoner. Konvensjon Beskrivelse Eksempel Kursiv Fet Fet i hakeparentes Merk Brukes for å angi et nøkkelord, en setning eller en referanse til ytterligere informasjon. Brukes for å beskrive programvarens taster. Brukes for å angi betjeningspanelets taster. Brukes til å gi tilleggsinformasjon eller annen nyttig informasjon om en funksjon eller egenskap. Se Skifte tonerbeholderen på side 4-2 for å skifte tonerkassetten. Klikk på OK for å begynne å skrive ut. Trykk på [OK] for å fortsette utskriften. Merk: Kontakt nettverksansvarlig for innstillingene av nettverksadressen. Viktig Brukes til å angi viktig informasjon. VIKTIG Pass på at papiret ikke er brettet, bøyd eller skadet. Forsiktig Advarsel Angir hvilke forholdsregler som må tas for å forhindre skade på personer eller maskinvare, og hvordan man skal forholde seg. Advarsler gjør brukeren oppmerksom på faren for personskade. FORSIKTIG Fikseringsmodulen inne i skriveren er svært varm. Ikke ta på den med hendene. Det kan gi brannskade. ADVARSEL Hvis skriveren skal transporteres, må fremkallerenheten fjernes og pakkes inn i en plastpose og sendes hver for seg. xii

17 1 Navn på deler I dette kapitlet får du vite hvilke deler maskinen består av, og hvilke taster som finnes på betjeningspanelet. Eksteriør/kassetter Interiør/kontakter Når tilleggsutstyr er installert Betjeningspanel

18 Navn på deler Eksteriør/kassetter Frontdeksel 2 Hovedbrett 3 Papirstopper 4 Jobbskiller 5 Betjeningspanel 6 Spor for USB-minne (A1) 7 Hendel for høyre deksel 1 8 Høyre deksel 1 9 Papirlengdefører 10 Justeringsknapp for papirbredde 11 Sperre (Papirbreddefører) 12 Kassett 1 13 Kassett 2 14 Hendel for høyre deksel 2 15 Høyre deksel 2 16 Papirbreddefører 17 Hovedbryter 18 Universalskuff 19 Støttebrett for multifunksjonsmateren 20 Hendel for høyre deksel 3 21 Høyre deksel 3 22 Håndtak 1-2

19 Navn på deler Interiør/kontakter Nettverksgrensesnittkontakt 2 USB port (A2) 3 USB grensesnittkontakt (B1) 4 Grensesnitt for tilleggsutstyr 5 Tonerbeholder (Black) 6 Tonerbeholder (Magenta) 7 Tonerbeholder (Cyan) 8 Tonerbeholder (Yellow) 9 Håndtak 10 Rengjøringsbørste 11 Utløsertast 12 Toneravfallsboks 13 Toneravfallsboks 14 Utløser for tonerbeholder 1-3

20 Navn på deler Når tilleggsutstyr er installert 1 3-f 3-c 3 3-a 3-b 3-d 3-e 2 3-h 3-g 1 Postboks 2 Etterbehandler 3 Kassett 3 til 7 3-a: Kassett 3 3-b: Kassett 4 3-c: Kassett 5 3-d: Kassett 6 3-e: Kassett 7 3-f: Kassett 5 3-g: Kassett 3 eller 6 3-h: Kassett 4 eller 7 1-4

21 Navn på deler Betjeningspanel Meldingsdisplay 2 [Høyre valg] tast 3 [Venstre valg] tast 4 [Logout] tast 5 [Menu] tast 6 [Back] tast 7 Talltaster 8 [Cancel] tast 9 Piltaster 10 [OK] tast 11 [Clear] tast 12 [Document Box] tast 13 Ready indikator 14 Data indikator 15 Attention indikator 1-5

22 1-6 Navn på deler

23 2 Klargjøring for bruk Dette kapitlet inneholder følgende emner: Slå utstyret på/av Endre parametere for nettverksgrensesnitt Skrive ut en statusside Installere programvare Statusbilde Avinstallere programvaren (Windows) Command Center RX Legge inn papir Funksjon for strømsparing Betjeningspanel

24 Klargjøring for bruk Slå utstyret på/av Slå på Slå på strømmen. VIKTIG Når du slår av hovedbryteren, må du ikke slå den på igjen med en gang. Vent i minst 5 sekunder, og slå deretter på hovedbryteren. Slå av FORSIKTIG Harddisken kan operere når dataindikatoren lyser eller blinker. Det kan føre til skader hvis du slår av hovedbryteren når harddisken er i bruk. Merk at når strømbryteren er slått av vil maskinen være ute av stand til å automatisk motta utskrevet data fra datamaskiner. 1 Sørg for at dataindikatoren er av. 2 Trykk på [Menu]. 3 Trykk eller for å velge Avslutt. Slå av. Er du sikker? 4 Trykk på [OK]. Et bekreftelsesskjermbilde vises. [ Yes ] [ No ] Fullført. Skru av hovedbryter strømbryteren. 5 Trykk [Yes]( [Venstre valg]). Displayet vil vise "Fullført. Skru av strømbryteren." 6 Slå av strømbryteren. 2-2

25 Klargjøring for bruk Endre parametere for nettverksgrensesnitt Skriveren støtter TCP/IP, TCP/IP (IPv6), IPP, SSL-server, IPSec-protokoller og Sikkerhetsnivå. I tabellen nedenfor vises delene som er påkrevd for hver innstilling. Konfigurer skriverens nettverkparametere som er aktuelle for din PC og ditt nettverksmiljø. Meny Undermeny Innstilling Nettverk TCP/IP-innstillinger TCP/IP På/Av IPv4-innstilling DHCP På/Av Automatisk IP IP-adresse Nettverksmaske Standard port Bonjour På/Av IP-adresse Maskeverdi Gateway-adresse På/Av IPv6-innstilling TCP/IP(IPv6) På/Av RA (Stateless) DHCPv6 På/Av På/Av Protokolldetalj NetBEUI På/Av SNMPv3 FTP (Server) SNMP SMTP POP3 RAW Port LPD HTTP LDAP På/Av På/Av På/Av På/Av På/Av På/Av På/Av På/Av På/Av Omstart nettverk Ja/nei 2-3

26 Klargjøring for bruk Meny Undermeny Innstilling Sikkerhet Nettv.sikkerhet WSD-PRINT På/Av Forbedret WSD EnhancedWSD (SSL) IPP På/Av På/Av På/Av SSL Innstilling SSL På/Av På/Av IPP over SSL HTTPS Kryptering AES/DES/3DES På/Av På/Av IPSec På/Av Tynn utskrift På/Av På/Av Tynn utskrift over SSL På/Av LAN grensesnitt Auto/10BASE-Half/ 10BASE-Full/ 100BASE-Half/ 100BASE-Full/ 1000BASE-T Merk: Når alle nettverksinnstillingene er fullført, slå maskinen AV og PÅ igjen. Dette er nødvendig for at innstillingene skal være gyldige! Nettverksinnstillinger Dette avsnittet forklarer innstillingene for når DHCP brukes eller når en IP-adresse er oppgitt, mens TCP (IPv4) er valgt. For detaljer om innstillingene, se English Operation Guide. Også for instrukser om hvordan man bruker menyvalget System, se Bruke menyvalget system på side Merk: Når du skriver inn en IP-adresse manuelt, sjekk IP-adressen, nettverksmasken og standard gateway med systemansvarlig. 1 Mens skriveren viser Klar til å skrive ut., Vennligst vent., Dvalemodus og Behandler., trykk på [Menu]. Modusvalgmenyen vises. 2 Trykk eller for å velge Nettverk. Meny: a b ********************- 1 Rapportutskrift 2 USB-minne 3 Telleverk [ Ut ] Nettverk: a b ********************- 1 TCP/IP 2 Omstart nettverk 3 Trykk på [OK]. Mnyskjermbildet for Nettverk vises. [ Ut ] 2-4

27 Klargjøring for bruk Kontrollere at TCP/IP er På Dette er en forklaring på hvordan man stiller IPv4, men TCP/IP bør også være På når du stiller IPv6. TCP/IP: a b ********************- 1 TCP/IP 2 IPv4-innstilling 3 IPv6-innstilling [ Ut ] 4 Velg TCP/IP og trykk [OK]. Menyskjermbildet TCP/IP vises. 5 Trykk eller for å velge TCP/IP. TCP/IP: a b 1 Av ********************- 2 *På 6 Trykk på [OK]. Skjermbildet TCP/IP vises. 7 Kontroller at På er valgt. Dersom Av er valgt, trykk deretter på eller for å velge På. Merk: "* vises for innstillingen som er valgt. 8 Trykk på [OK]. TCP / IP-innstillingen er satt og TCP/IPinnstillingsmenyen vises igjen. Slå DHCP til Av eller På Velg På når du bruker en DHCP-server for å skaffe en IP-adresse. Velg Av for å skrive inn en IP-adresse. TCP/IP: a b ********************- 1 TCP/IP 2 IPv4-innstilling 3 IPv6-innstilling [ Ut ] IPv4-innstilling: a b ********************- 1 DHCP 2 Auto-IP 3 IP-adresse [ Ut ] 9 Trykk eller for å velge IPv4-innstilling. 10 Trykk på [OK]. Menyskjermbildet for IPv4-innstilling vises. 11 Trykk eller for å velge DHCP. DHCP: a b 1 Av ********************- 2 *På 12 Trykk på [OK]. Skjermbildet DHCP vises. 13 Trykk eller for å velge Av eller På. 2-5

28 Klargjøring for bruk 14 Trykk på [OK]. DHCP-innstillingen er satt og IPv4-innstillingsmenyen vises igjen. Merk: DHCP trer i kraft når På er valgt. Trykk [Menu] for å avslutte menyen modusvalg. Fortsett å angi IP-adresse når Av er satt. Angi IP-adressen Hvis DHCP er satt til Av, angi IP-adressen manuelt. 15 Trykk eller for å velge IP-adresse. IP-adresse: a b 16 Trykk på [OK]. Skjermbildet IP-adresse vises. /** Bruk de numeriske tastene for å angi IP-adressen. Du kan angi en verdi mellom 000 og 255. Øke eller redusere tallene ved å trykke eller. Bruk og for å flytte plasseringen som blir angitt, som vises uthevet. 18 Trykk på [OK]. IP-adressen er lagret og IPv4-innstillingsmenyen vises igjen. Angi nettverksmaske Når DHCP er satt til Av, angi nettverksmaske manuelt. 19 Trykk eller for å velge Delnettmaske. Delnettmaske: a b 20 Trykk på [OK]. Skjermbildet Delnettmaske vises. /** IPv4-innstilling: a b ********************- 1 DHCP 2 Auto-IP 3 IP-adresse [ Ut ] IPv4-innstilling: a b ********************- 1 DHCP 2 Auto-IP 3 IP-adresse [ Ut ] IPv4-innstilling: a b ********************- 1 DHCP 2 Auto-IP 3 IP-adresse [ Ut ] 21 Bruk de numeriske tastene for å angi nettverksmasken. Du kan angi en verdi mellom 000 og 255. Metoden for å legge inn er den samme som for IP-adressen. 22 Trykk på [OK]. Nettverksmasken er lagret og IPv4-innstillingsmenyen vises igjen. 2-6

29 Klargjøring for bruk Angir standard gateway Når DHCP er satt til Av, angi standard gateway manuelt. 23 Trykk eller for å velge Standard port. Standard port: a b 24 Trykk på [OK]. Skjermbildet Standard port vises. /** Bruk de numeriske tastene for å angi standard gateway. Du kan angi en verdi mellom 000 og 255. Metoden for å legge inn er den samme som for IP-adressen. 26 Trykk på [OK]. Standard gateway er lagret og IPv4- innstillingsmenyen vises igjen. Dette fullfører nettverksinnstillingene. Trykk [Menu] for å avslutte menyen modusvalg. Merk: Når nettverksinnstillingene er endret, må maskinen slås av og så på igjen for å gjøre endringene effektive. Skrive ut en statusside Når nettverksinnstillingene er fullført, skriv ut en statusside. I statussiden kan du bekrefte forskjellig informasjon, inkludert nettverksadresser og nettverksprotokoller. For å skrive ut en statusside, velg Status fra menyen for rapportutskrift. Se English Operation Guide for mer informasjon. 2-7

30 Klargjøring for bruk Installere programvare Hvis du kobler maskinen til en Windows PC kan du de neste trinnene for å installere programvaren. Eksempelet viser hvordan du kobler maskinen til en Windows 7 PC. Følgende programvare er støttet: Programvare på CD-ROM (Windows) Express Mode eller Custom Mode kan velges som installasjonsmetode. Programvaren som kan installeres og skriverportens valgmetode varierer avhengig av hvilken metode som er valgt. Programvare Funksjon Beskrivelse KX-driver Skriv ut Denne driveren gjør at filer på en datamaskin kan skrives ut av maskinen. Flere sidebeskrivelsesspråk (PCL XL, KPD, osv.) er støttet av en enkelt driver. Denne skriverdriveren gjør at du kan dra full nytte av funksjonene på maskinen. Bruk denne driveren til å skrive ut PDFfiler. Installasjonsmetode Express Mode Custom Mode * KX (XPS) printer driver Denne skriverdriveren støtter XPS (XML Paper Specification) utviklet av Microsoft Corporation. Mini skriverdriver (PCL/KPDL) Dette er en Microsoft MiniDriver som støtter PCL og KPDL. Det er noen restriksjoner på maskinens funksjoner og tilleggsfunksjoner som kan brukes med denne driveren. KYOCERA Net Direct Print Bruk Dette gjør det mulig å skrive ut en PDF-fil uten å starte Adobe Acrobat/Reader. KYOCERA Net Viewer Dette er et verktøy som muliggjør overvåking av maskinen på nettverket. Skrift Dette er viser skrifter som aktiverer maskinens innebygde skrifttyper som skal brukes i et program. * Standard installasjon. Tillater valg av komponenter som skal installeres. * Valgt som standard. Merk: Plug and Play er deaktivert på denne enheten når den er i hvilemodus. Vekk opp enheten fra hvilemodus før du fortsetter. SeDvalemodus på side

31 Klargjøring for bruk Installere skriverdriver for Windows Merk: Installasjon på Windows må gjøres av en bruker som er logget på med administratorrettigheter. Hvis dialogboksen Velkommen til veiviseren for funnet maskinvare åpnes, velger du Cancel. Hvis skjermbildet autorun vises, klikk på Run Setup.exe. Hvis vinduet brukeradministrasjon vises, klikk på Tillat. Du kan enten bruke Express Mode eller Custom Mode for å installere programvaren. Express Mode gjenkjenner automatisk tilkoblede maskiner, og installerer programvaren som kreves. Bruk Custom Mode hvis du ønsker å spesifisere skriverporten og velge programvaren som skal installeres. For mer informasjon, se Egendefinert installasjon i Printer Driver User Guide på CD-ROMen. Merk: I Windows-operativsystemer, må du være logget på med administratorrettigheter for å installere skriverdriveren. 1 Sett inn CD-ROM. 2 Klikk på View License Agreement og les Lisensavtalen. Klikk på Accept. 3 Klikk på Install Software. 4 Klikk Express Mode. 2-9

32 Klargjøring for bruk 5 Klikk på OK. 6 Velg utskriftssystemet som skal installeres, og klikk på Next. Merk: Hvis vinduet for utskriftsgjenkjenning vises, og installasjonsprogrammet ikke klarer å oppdage maskinen, må du kontrollere at den er koblet til datamaskinen via en nettverkskabel eller USB-kabel og at den er slått på og klikke på Last opp på nytt. 7 Velg installasjonsinnstillinger. Følg veiledningene på skjermen for å velge innstillingene, og klikk på Next. 8 Klikk på Installer. Merk: Hvis vinduet Windows-sikkerhet vises, klikk på Installer dette driverprogrammet uansett. 9 En melding vises og meddeler at installasjonen av skriveren har vært vellykket. Klikk Finish. Installasjonsfremgangsmåten for skriverdriveren er nå fullført. Følg instruksjonene på skjermen for omstart av systemet hvis det kreves. 2-10

33 Klargjøring for bruk Installere skriverdriver for Macintosh Eksempelet viser hvordan du kobler maskinen til en Macintosh som kjører Mac OS X v10.6. Merk: Installasjon på MAC OS må gjøres av en bruker som er logget på med administratorrettigheter. Når du skriver ut fra en Macintosh datamaskin, må du angi maskinens emulering til [KPDL] eller [KPDL(Auto)]. For detaljer om konfigurasjonsmetoden, se English Operation Guide. Hvis du kobler til via Bonjour, aktiver Bonjour i maskinens nettverksinnstillinger. For mer informasjon, se English Operation Guide. I skjermbildet Authenticate må du legge inn navn og passord for pålogging til operativsystemet. 1 Sett inn CD-ROM. Dobbeltklikk på ikonet Kyocera. 2 Dobbeltklikk på enhten OS X 10.4 Only eller OS X 10.5 or higher avhengig av Mac OS-versjonen. 3 Dobbeltklikk Kyocera OS X vx.x. 4 Installer skriverdriveren som oppgitt i instruksjonene i installasjonsprogrammet. Installasjonen av skriverdriveren er nå fullført. 2-11

34 Klargjøring for bruk Det neste er å oppgi utskriftsinnstillingene. Hvis en IP eller AppleTalk tilkobling brukes, er innstillingene oppgitt nedenfor nødvendige. Hvis en USB tilkobling brukes, gjenkjennes maskinen automatisk og kobles til. 5 Åpne Systemvalg og klikk på Utskrift og skannig. 6 Klikk plusstegnet (+). 7 Klikk på IP ikonet for en IP tilkobling, eller på AppleTalk ikonet for en AppleTalk tilkobling, og skriv deretter inn IP-adressen og skrivernavnet. Klikk på Legg til. Merk: Når du bruker en Bonjour-tilkobling, velger du [Default] og klikk deretter på elementet som vises i "Skrivernavn". Driveren med samme navn som maskinen vises automatisk i "Driver". 8 Velg de tilgjengelige tilvalgene for maskinen, og klikk på OK. 2-12

35 Klargjøring for bruk 9 Den valgte skriveren er lagt til. Dette fullfører skriverinnstillingene. 2-13

36 Klargjøring for bruk Statusbilde Statusbilde viser en statusmelding nederst til høyre på utskriftskjermen. Du kan også starte Command Center RX for å sjekke og endre skriverinnstillinger. Statusbilde installeres automatisk under installasjonen av KX Driver. Få tilgang til Statusbilde Bruk en av metodene nedenfor for å starte Statusbilde. Start når utskriften starter: Når du angir en skriver og starter en utskriftsjobb, starter en Statusbilde for hvert skrivernavn. Hvis start av Statusbilde kreves av flere skrivere, startes en Statusbilde for hver skriver som ber om det. Start fra KX driver egenskaper: Klikk på Statusbilde i fanen Avansert. Klikk deretter på Åpne Statusbilde i dialogboksen Statusbilde for å starte Statusbilde. Gå ut av Statusbilde Bruk en av metodene nedenfor for å gå ut av Statusbilde. Gå ut manuelt: Høyreklikk på Statusbilde-ikonet i startlinjen, og velg Avslutt i menyen for å gå ut av Statusbilde. Gå ut automatisk: Statusbilde avstenges automatisk etter 5 minutter hvis den ikke brukes. Oversikt over skjerm Oversikt over Statusbilde er som følger. Popup-vindu 3D-visning Statusbilde-ikon Popup-vindu Hvis en informasjonshendelse oppstår, vises et popup-vindu. Dette vinduet vises kun når 3D-visning er åpen på skrivebordet. 3D-visning Her vises statusen til den overvåkede skriveren som et 3D-bilde. Du kan velge om du vil vise eller skjule 3D-visningen fra menyen som vises når du høyreklikker på Statusbilde-ikonet. Hvis en informasjonsvarsling oppstår, vil 3D-visningen og en alarm varsle deg. For informasjon om innstillingene av lydvarslingen, se Varslingsinnstillinger på side

37 Klargjøring for bruk Statusbilde-ikon Mens Statusbilde kjøres, vises ikonet i startlinjens varslingsområde. Når du plasserer deg med markøren over ikonet, vises skrivernavnet. Høyreklikk på Statusbilde ikonet for å innstille alternativene nedenfor. Skjul statusbilde Viser eller skjuler Statusbilde ikonet. Command Center RX Hvis skriveren er koblet til et TCP/IP nettverk og har egen IP adresse, bruk en webleser for å få tilgang til Command Center RX for å endre eller bekrefte nettverksinnstillingene. For mer informasjon, se Command Center RX User Guide. Alltid øverst Statusbilde plasseres foran andre åpne vinduer. Ugjennomsiktighet Justerer Statusbilde for å la en variabel mengde bakgrunn vises gjennom bildet. Velg en prosent mellom 20 til 100. Forstørr vindu Størrelsen på vinduet Statusbilde dobles. Varsling... Angi innstillingen Varsling for Statusbilde. For mer informasjon, se Varslingsinnstillinger på side Åpner KYOCERA Document Solutions globale nettside. Avslutt Gå ut av Statusbilde. 2-15

38 Klargjøring for bruk Varslingsinnstillinger Bruk valget Varsling for å stille inn Statusbilde. Fanen Varsling inneholder følgende punkt. VIKTIG For å bekrefte innstillingene i fanen Varsling krever datamaskinen lydytelser som lydkort og høytaler. Aktiverer hendelsesvarsling Velg om du vil aktivere eller deaktivere overvåkingen av hendelsene i Tilgjengelige hendelser. Lydfil En lydfil kan velges hvis du ønsker en hørbar melding. Klikk på Bla gjennom for å søke etter lydfilen. Bruk Tekst til tale Velg denne avmerkingsboksen for å legge inn teksten som skal avspilles for hendelsene. Selv om en lydfil er unødvendig kan denne funksjonen brukes for Windows XP eller senere versjon. Gå frem som beskrevet nedenfor for å bruke denne funksjonen. 1 Velg Aktiverer Hendelsesvarsling. 2 Klikk på en hendelse som skal brukes med Tekst til tale-funksjonen i Tilgjengelige hendelser. 3 For å bruke en lydfil for varsling av hendelser, fjern haken fra Bruk Tekst til tale. Tekstboksen Lydfil vil bli aktivert. 4 Skriv inn plasseringen av lydfilen (.wav), eller klikk Bla gjennom... for å velge en lydfil som er lagret på din datamaskin. Merk: Det tilgjengelige filformatet er WAV. Velg Bruk Tekst til tale for å snakke inn teksten som er lagt inn i Tekst til tale boksen, og som skal brukes for å varsle en hendelse. 5 Klikk på Play for å bekrefte at lyden eller teksten avspilles riktig. 2-16

39 Klargjøring for bruk Avinstallere programvaren (Windows) Programvaren kan avinstalleres (fjernes) med bruk av Product Library disk som følger med skriveren. VIKTIG På Macintosh-datamaskiner kan ikke programvaren avinstalleres med bruk av PPD (PostScript Printer Description), fordi skriverinnstillingene er spesifisert med bruk av en Product Library disk. 1 Gå ut av alle åpne programvarer. 2 Sett inn Product Library disk som fulgte med skriveren, i den optiske stasjonen. 3 Følg fremgangsmåten for å installere skriverdriveren, og klikk på Fjern programvare. Veiviseren for programfjerning vises. 4 Velg programvarepakken som skal fjernes. 5 Klikk på Avinstaller. Merk: I Windows Vista vises skjermbildet Fjern Skriver og Pakke. Velg Remove driver and driver package, og klikk OK. Når KYOCERA Net Viewer eller KYOCERA Net Direct Print er installert, lanseres separate uninstallers for hvert program. Fortsett med avinstalleringen for hver applikasjon som anvist av instruksjonene på skjermen. Avinstalleringen starter. 6 Når skjermbildet Uninstall Complete vises, klikk på Neste. 7 Velg om du skal omstarte datamaskinen eller ikke, og klikk på Fullfør. Merk: Programvaren kan avinstalleres fra Program-menyen. (I tilfelle av Windows XP) Start avinstalleringsprogrammet ved å klikke start > Alle programmer > Kyocera > Kyocera Uninstaller, og avinstallere programvaren. 2-17

40 Klargjøring for bruk Command Center RX Command Center RX er et verktøy som brukes til oppgaver som å verifisere driftsstatus på maskinen på nettet og endre innstillingene for sikkerhet, nettverksutskrift og avansert nettverk. Dersom e-postinnstillingene er laget så er det mulig å sende melding via e-post når en jobb er fullført. Merk: For å endre innstillinger i Command Center RX, må du logge inn som administrator på maskinen. Standardinnstillingene er vist nedenfor. Innloggingsnavn: Admin Innloggingspassord: Admin Bruksprosedyren for å få tilgang til Command Center RX er som følger. 1 Start nettleseren. 2 I adresse eller adresselinjen, skriv inn maskinens IP-adresse. f.eks.) Nettsiden viser grunnleggende informasjon om maskinen og Command Center RX så vel som deres nåværende status. 3 Velg et element fra navigasjonslinjen til venstre på skjermen. Innstillingene må konfigureres separat avhengig av elementene. Hvis restriksjoner er satt for Command Center RX, skriv inn riktig brukernavn og passord for å få tilgang til andre sider enn oppstartssiden. For mer informasjon, se Command Center RX User Guide. E-postinnstilling SMTP-innstillingene lar deg sende melding på slutten av en jobb via e-post. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må denne maskinen være tilkoblet en e-postserver som bruker SMTP-protokollen. Sjekk også følgende: Nettverksmiljøet som brukes for å koble denne maskinen til e-postserveren. En full tilkobling via et lokalnettverk anbefales. SMTP-innstillinger Bruk Command Center RX til å registrere IP-adressen eller vertsnavnet for SMTP-serveren. Dersom grensene er satt av størrelsen på e-postmeldinger, kan det ikke være mulig å sende store volum e-post. Fremgangsmåten for å angi SMTP-innstillingene er som følger: 1 Klikk Settings -> Advanced -> SMTP -> General. 2-18

41 Klargjøring for bruk 2 Skriv inn de riktige innstillingene i hvert felt. Innstillingene som må angis på SMTP-innstillingsskjermen er som følger: Element SMTP Protocol Beskrivelse Aktiverer eller deaktiverer SMTP-protokoll. Denne protokollen må være aktivert hvis du skal bruke e-post. SMTP Port Number Viser SSL-portnummeret. Normalt brukes portnummer 25. SMTP Server Name SMTP Server Timeout Authentication Protocol Authenticate as Login User Name Login Password SMTP Security POP before SMTP Timeout Test Size Limit Sender Address Signature Domain Restriction Angi IP-adressen eller navnet til SMTP-serveren. Maksimumslengden for SMTPservernavnet og IP-adressen er 64 tegn. Dersom servernavnet angis, må en IP-adresse for DNS-serveren også konfigureres. DNS-serveradressen kan legges inn på TCP/IP-innstillingsskjermbildet. Innstill tidsintervallet før tidsavbruddet i sekunder. Aktiverer eller deaktiverer SMTP-autentiseringsprotokollen eller angir POP før SMTP som protokoll. SMTP-autentiseringen kan bruke Microsoft Exchange Autentisering kan gjøres fra tre POP3-kontoer, eller du kan velge en annen konto. Når Annet er valgt for autentisering, vil brukernavnet angitt her bli brukt for SMTPautentisering. Maksimal lengde på brukernavn er 64 tegn. Når Annet er valgt for autentisering, vil passordet angitt her bli brukt for autentisering. Maksimumslengden for passordet er 64 tegn. Aktiverer eller deaktiverer SMTP Security. Når denne protokollen er aktivert, må verken SSL/TLS eller STARTTLS velges. For å aktivere SMTP-sikkerheten må SMTPportnummeret endres i henhold til serverinnstillingene. Vanligvis brukes 465 for SSL/TLS og 25 eller 587 for STARTTLS for SMTP-porter. Innstill tidsintervallet før tidsavbrudd i sekunder når du har valgt POP før SMTP som autentiseringsprotokoll. Ved å trykke denne tasten tester du om SMTP-forbindelsen kan opprettes. Angi maksimumsstørrelsen for e-post som kan sendes i kilobyte. Når verdien er 0, er begrensningen for e-poststørrelse deaktivert. Angi e-postadressen til personen som er ansvarlig for maskinen, f.eks. maskinadministratoren, slik at en svarrapport eller rapport om mislykket levering vil gå til en person og ikke til maskinen. Avsenderadressen må angis korrekt for SMTPautentisering. Maksimal lengde på avsenderadresse er 128 tegn. Angi signaturen. Signaturen er fritekst som vil vises nederst i e-postmeldingen. Det blir noen ganger brukt for videre identifisering av utskriftssystemet. Maksimumslengden for signaturen er 512 tegn. Angi domenenavnene som kan godtas eller avvises. Maksimumslengden for domenenavnet er 32 tegn. Du kan også angi e-postadresser. Dynamic Domain Name System (DDNS) Denne skriveren støtter DDNS via DHCP. For å bruke dette systemet må du stille inn DHCP/BOOTP til På først. Angi DDNS til På for å bruke DDNS-tjenesten til å oppdatere korrespondanse av vertsnavn og IP-adresser. Se Command Center RX User Guide for å stille inn denne. 2-19

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

OPERATØRHÅNDBOK FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN OPERATØRHÅNDBOK FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denne operatørhåndboken er for modellen FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN og FS-4300DN. Denne operatørhåndboken er ment å hjelpe

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO

Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Veiledning for programvareinstallering NPD4758-00 NO Programvareinstallering Merknad om USB-tilkobling: Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det. Klikk på Cancel (Avbryt) dersom denne

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-C5150DN/FS-C5250DN FS-1300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-C5150DN/FS-C5250DN. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-C5100DN/FS-C5200DN/ FS-C5300DN/FS-C5350DN FS-1100 FS-1300D Innhold 1 Maskindeler Deler på forsiden av skriveren... 1-2 Deler på venstre side av skriveren... 1-2 Innvendige deler...

Detaljer

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Velkommen til Linpro Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Kort om Varnish Dag-Erling Smørgrav Senior Programvareutvikler Fagansvarlig C / C++ 2007-04-26 Hva er Varnish? HTTP-akselerator,

Detaljer

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING RC-P Fjernkontroll BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P fjernkontroll Beskrivelse 7 Batteribytte 8 Betjening med fjernkontroll 11 Avstand 12 Lås 13 Volumkontroll 14 Programvelger 15 Muteknapp

Detaljer

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO C210. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO C210 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26 Brukerhåndbok Style Cover Window SCR26 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Lading...3 Ett trinns oppsett...4 Grunnleggende informasjon...5 Bruke vinduet...5 Slå av og på skjermen...5

Detaljer

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av MEDIASTREAMER Les dette først SurfLink Mediastreamer kan kobles til de fleste lydkilder, inkludert fjernsyn, radio, og MP3-spillere. Denne manualen gir en enkel, trinnvis hjelp til tilkobling og bruk av

Detaljer

FS-C5400DN. Operatørhåndbok

FS-C5400DN. Operatørhåndbok FS-C5400DN Operatørhåndbok Vennligst les denne operatørhåndboken før du bruker maskinen. Oppbevar den i nærheten av maskinen, slik at du lett kan slå opp i den. Innhold Informasjon om rettslige forhold

Detaljer

PRINT OPERATØRHÅNDBOK

PRINT OPERATØRHÅNDBOK PRINT OPERATØRHÅNDBOK Introduksjon Takk for at du kjøpte ECOSYS P6021cdn/ECOSYS P6026cdn. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold

Detaljer

Brukerhåndbok. Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750

Brukerhåndbok. Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750 Brukerhåndbok Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Grunnleggende informasjon...4 Bruke hodetelefonen...4 Koble hodetelefonen til enheten...4

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

bruksanvisning RC-Dex

bruksanvisning RC-Dex bruksanvisning RC-Dex fjernkontroll Innhold din nye Dex fjernkontroll....................... 4 tilbehør............................................ 7 Batteriet...........................................

Detaljer

PRINT COPY SCAN PRINT COPY SCAN FAX

PRINT COPY SCAN PRINT COPY SCAN FAX PRINT COPY SCAN PRINT COPY SCAN FAX OPERATØRHÅNDBOK Introduksjon Takk for at du har kjøpt ECOSYS M606cidn/ECOSYS M656cidn. Denne brukerveiledningen er laget for å hjelpe deg å bruke maskinen korrekt, til

Detaljer

q PRINT ECOSYS P7035cdn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P7035cdn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P7035cdn OPERATØRHÅNDBOK Innhold Informasjon om rettslige forhold og sikkerhetsinformasjon 1 Maskindeler Deler på forsiden av skriveren... 1-2 Deler på venstre side av skriveren... 1-2

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-1028MFP/FS-1128MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10 Brukerhåndbok Quick Charger UCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Bruke Quick Charger-enheten...4 Slik lader du enheten...4 Juridisk informasjon...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Innledning

Detaljer

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA.

Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. Opphavsrett 2007 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Upubliserte rettigheter forbeholdt i henhold til lover om opphavsrett i USA. XEROX, CentreWare, ControlCentre, Image Retriever, Phaser og

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellen FS-1350DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1370DN FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1370DN FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1370DN FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellen FS-1370DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

q PRINT ECOSYS P2135dn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P2135dn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P2135dn OPERATØRHÅNDBOK Denne operatørhåndboken gjelder for modellen ECOSYS P2135dn. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100. TASKalfa 300i FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 TASKalfa 300i FS-1300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt TASKalfa 300i. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig

Detaljer

q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du kjøpte ECOSYS P6130cdn. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-C2526MFP FS-1100 FS-C2626MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-C2526MFP FS-1100 FS-C2626MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-C56MFP FS-00 FS-C66MFP FS-300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-C56MFP/FS-C66MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig

Detaljer

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg

Nettverksveiledning. Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Nettverksveiledning 1 2 3 4 Windows-konfigurering Bruke utskriftsserver Overvåke og konfigurere skriveren Tillegg Les denne håndboken nøye igjennom før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig

Detaljer

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3 Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON Benyttes med SoundGate 3 Gratulerer med valget av din nye SoundGate Mikrofon. Enheten bidrar til bedre hørsel i vanskelige lyttesituasjoner. Bruksanvisningen hjelper

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn OPERATØRHÅNDBOK Innhold 1 Maskindeler Deler på forsiden av skriveren... 1-2 Komponenter på venstre side av skriveren... 1-2 Innvendige deler... 1-3 Deler på baksiden av skriveren...

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-2020D, FS-3920DN og FS-4020DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Din bruksanvisning OLIVETTI D-COLOR MF2603 http://no.yourpdfguides.com/dref/3964616

Din bruksanvisning OLIVETTI D-COLOR MF2603 http://no.yourpdfguides.com/dref/3964616 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for OLIVETTI D-COLOR MF2603. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på OLIVETTI D-COLOR MF2603 i bruksanvisningen

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-2020D, FS-3920DN, FS-4020DN og FS-6970DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder

Detaljer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Innhold Introduksjon... 2 Installer Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurer MAS... 4 Autorisasjonsbrikke... 4 Internett-alternativer...

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-3540MFP/FS-3640MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

q PRINT q COPY q SCAN OPERATØRHÅNDBOK ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn

q PRINT q COPY q SCAN OPERATØRHÅNDBOK ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn q PRINT q COPY q SCAN ECOSYS M2030dn ECOSYS M2035dn q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M2530dn ECOSYS M2535dn OPERATØRHÅNDBOK Introduksjon Takk for kjøpet av ECOSYS M2030dn/ ECOSYS M2530dn/ECOSYS M2035dn/ECOSYS

Detaljer

Wireless Charging Plate WCH10

Wireless Charging Plate WCH10 Brukerhåndbok Wireless Charging Plate WCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Slik bruker du den trådløse ladeplaten...4 Slik lader du enheten...4 Varsellampestatus...4 Juridisk informasjon...5 Declaration

Detaljer

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG Telefonadapter 2 INSTALLASJONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innhold Generelle advarsler og sikkerhetsinstrukser 5 Oversikt Telefonadapter 2 8 Installasjon 9 Aktivering av Telefonadapter 2 for første gang 10 Koble

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Din bruksanvisning KYOCERA FS-1370DN http://no.yourpdfguides.com/dref/3632177

Din bruksanvisning KYOCERA FS-1370DN http://no.yourpdfguides.com/dref/3632177 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du kjøpte ECOSYS M3040dn/ECOSYS M3540dn. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Hurtigreferanse COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Hurtigreferanse HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP-Serien Hurtigreferanse Innhold Hurtigreferanse... 1 Forminske eller forstørre en kopi... 2 Sortere

Detaljer

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci OPERATØRHÅNDBOK q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci OPERATØRHÅNDBOK Introduksjon Takk for at du har kjøpt TASKalfa 66ci. Denne brukerveiledningen er laget for å hjelpe deg å bruke maskinen korrekt, til å foreta

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Hurtigreferanse Forminske eller forstørre en kopi 1. Velg Kopi-knappen på startskjermbildet. 2. Velg Forminsk/forstørr-knappen. 3. Velg en av de forhåndsdefinerte prosentandelene,

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Synology Remote. Brukerveiledning

Synology Remote. Brukerveiledning Synology Remote Brukerveiledning Remote08312010 Innholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Kort oversikt over Synology Remote 5 Innholdet i pakken 6 Komme igang 8 Nyt musikken din med Synology Remote 11 Synology

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Slik slår du hodetelefonen på og av...5 Justere

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-3040MFP+ FS-1100 FS-3140MFP+ FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-3040MFP+ FS-1100 FS-3140MFP+ FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-3040MFP+ FS-1100 FS-3140MFP+ FS-1300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-3040MFP+/FS-3140MFP+. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte,

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

OPERATØRHÅNDBOK FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP OPERATØRHÅNDBOK FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Introduksjon Takk for kjøpet av FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om

Detaljer

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Introduksjon Takk for kjøpet av FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte,

Detaljer

q PRINT ECOSYS P6035cdn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P6035cdn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P6035cdn OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du kjøpte ECOSYS P6035cdn. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold

Detaljer

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP FS-605MFP, FS-605MFP/B, FS-6030MFP Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-605MFP / FS-605MFP/B / FS-6030MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50 Brukerhåndbok Bluetooth Keyboard BKB50 Innhold Grunnleggende...3 Generell oversikt...3 Oversikt over tastaturet...3 Charging the keyboard...4 Slå på og av...5 Komme i gang...6 Oppsett av tastaturet...6

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Veiledning for fastvareoppdatering

Veiledning for fastvareoppdatering Modellnr. SP 320/325-serien Veiledning for fastvareoppdatering Denne veiledningen beskriver hvordan du oppdaterer fastvaren på følgende maskiner: Multifunksjonsskriver: SP 320SN/320SFN/325SNw/325SFNw Skriver:

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-6525MFP/FS-6530MFP

OPERATØRHÅNDBOK FS-6525MFP/FS-6530MFP OPERATØRHÅNDBOK FS-655MFP/FS-6530MFP Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-655MFP / FS-6530MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Håndbøker som følger med

Håndbøker som følger med Håndbøker som følger med Introduksjon Takk for at du har kjøpt KM-2560/KM-3060. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold og enkel

Detaljer

q PRINT ECOSYS P4040dn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P4040dn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P4040dn OPERATØRHÅNDBOK Forord Takk for at du kjøpte ECOSYS P4040dn. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold og enkel

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Lagre utskriftslogg til nettverk Version 0 NOR Definisjoner for merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukerhåndboken: Merknader forteller hvordan du bør reagere på en

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 565804no

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 565804no OPERATØRHÅNDBOK d-copia6500mf/8000mf N Code: 565804no PUBLIKASJON UTGITT AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Alle rettigheter

Detaljer

Send driver. Administratorhåndbok

Send driver. Administratorhåndbok Send driver Administratorhåndbok Januar 2013 www.lexmark.com Oversikt 2 Oversikt Ved hjelp av Send driver kan du lett få tak skriverdriveren til en bestemt skrivermodell. Programmet sender deg en e-post

Detaljer

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning

For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning For å sikre korrekt bruk må du lese sikkerhetsinformasjon i Kopireferanse før du bruker maskinen. Nettverksveiledning Innledning Denne brukerveiledningen inneholder detaljerte instrukser om bruken av denne

Detaljer

Vis tilpasning. Versjon 4,5. Administratorhåndbok

Vis tilpasning. Versjon 4,5. Administratorhåndbok Vis tilpasning Versjon 4,5 Administratorhåndbok Juli 2016 www.lexmark.com Innhold 2 Innhold Endringshistorikk... 3 Oversikt... 4 Konfigurere programmet... 5 Få tilgang til Embedded Web Server...5 Aktiver

Detaljer

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi

Kontrollpanel. Xerox WorkCentre 3655 flerfunksjonsskriver Xerox ConnectKey 2.0-teknologi Xerox ConnectKey.0-teknologi Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 4 5 Berøringsskjerm

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 566005no

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 566005no OPERATØRHÅNDBOK d-copia3500mf/4500mf/5500mf N Code: 566005no PUBLIKASJON UTGITT AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Alle

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende ikon i denne brukermanualen: nader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere

Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere Instruksjoner for installering og fjerning av Windows PostScript- og PCLskriverdrivere versjon 8 Denne Viktig-filen inneholder instruksjoner for hvordan du installerer egendefinert PostScript- og PCLskriverdriver

Detaljer

Brukermanual Brother Meter Read Tool

Brukermanual Brother Meter Read Tool Brukermanual Brother Meter Read Tool NOR Versjon 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. All rights reserved. Informasjon i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Den omtalte programvaren

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version A NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Innhold Introduksjon... 2 Installer Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurer MAS... 4 Lisensvalg... 4 Internett-alternativer... 5 Lisensbestyring...

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer