Vedlegg. til Årsrapport 2015 Luftkvaliteten i Oslo. statistikk og bakgrunnsinformasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg. til Årsrapport 2015 Luftkvaliteten i Oslo. statistikk og bakgrunnsinformasjon"

Transkript

1 Vedlegg til Årsrapport 2015 Luftkvaliteten i Oslo statistikk og bakgrunnsinformasjon Oktober 2016

2 Innhold INNHOLD... 2 FIGURREGISTER... 3 TABELLREGISTER... 4 A. MÅLESTASJONER... 5 B. TRENDER... 7 I. Langtidstrend... 7 II. Trend PM III. Trend NO C. VINTERMIDDEL D. MAKSIMALVERDIER E. MÅLEDATA I HENHOLD TIL FORURENSNINGSFORSKRIFTENS KAPITTEL I. Grenseverdier II. Årsmiddel III. Antall overskridelser av grenseverdiene i Forurensningsforskriften IV. Tiltaksutredning. Øvre vurderingsterskel og toleransemargin V. Tungmetaller og PAHer F. NASJONALE MÅL G. MILJØDIREKTORATET OG FOLKEHELSEINSTITUTTETS ANBEFALTE LUFTKVALITETSKRITERIER30 H. DATADEKNING I. RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV LUFTKVALITET I AREALPLANLEGGING (T-1520) J. NASJONALE VARSLINGSKLASSER K. WHOS LUFTKVALITETSRETNINGSLINJER L. INTERNASJONAL STATISTIKK M. BEGREPER Luftforurensninger i Oslo 2

3 Figurregister Figur 1. Plassering av målestasjoner pr Figur 2. Konsentrasjoner av SO 2, PM 10 og NO 2 i Oslo. Vintermidler 1958/ /64 og 1970/ / Figur 3: De 100 høyeste fastdøgnkonsentrasjonene av PM 10 (i µg/m 3 ) på Manglerud for årene Figur 4: Utviklingen av vintermiddelkonsentrasjonen av PM 10 (i µg/m 3 ) i Kirkeveien og piggdekkandel (i %) i perioden 1992/ / Figur 5. De 700 høyeste timekonsentrasjonene av NO 2 (i µg/m 3 ) i Kirkeveien for årene Figur 6. Andel NO 2 av totale nitrogenoksider (NOx) ved Kirkeveien for , sammenstilt med midlere årsmiddelkonsentrasjoner av ozon fra Jeløya og Hurdal Figur 7. Vintermiddel PM 10 (i µg/m 3 ) for utvalgte stasjoner i Oslo i perioden 2005/ / Figur 8. Vintermiddel PM 2.5 (i µg/m 3 ) for utvalgte stasjoner i Oslo i perioden 2005/ / Figur 9. Vintermiddel NO 2 (i µg/m 3 ) for utvalgte stasjoner i Oslo i perioden 2005/ / Figur 10. Maksimalt døgnmiddel av PM 10 (i µg/m 3 ) for utvalgte stasjoner i Oslo i perioden Figur 11. Maksimalt døgnmiddel av PM 2.5 (i µg/m 3 ) for utvalgte stasjoner i Oslo i perioden Figur 12. Maksimalt timemiddel av NO 2 (i µg/m 3 ) for utvalgte stasjoner i Oslo i perioden Figur 13. Årsmidler av PM (i µg/m 3 ) Figur 14. Årsmidler av PM (i µg/m 3 ) Figur 15. Årsmidler av NO (i µg/m 3 ) Figur 16. Antall overskridelser av grenseverdien for døgnmiddel av PM 10 i perioden Figur 17. Antall overskridelser av grenseverdien for timemiddel av NO 2 i perioden Figur 18. Andel dager med forurensningsnivå i de ulike varslingsklassene ved Kirkeveien i perioden 2006 til Luftforurensninger i Oslo 3

4 Tabellregister Tabell 1. Målestasjoner, måleparametere og lokalisering i Tabell 2. Konsentrasjon av SO 2, PM 10 og NO 2 i Oslo. Vintermidler for årene 1958/ / Tabell 3. Vintermiddel* 2005/2006 til 2014/2015 for PM 10, PM 2.5 og NO Tabell 4. Maksimalverdier i Oslo i perioden Tabell 5. Utdrag fra forurensningsforskriften Tabell 6. Årsmidler av PM 10, PM 2,5, NO 2, O 3, SO 2 og benzen (C 6 H 6 ) Tabell 7. Antall overskridelser av grenseverdien i forurensningsforskriften kapittel Tabell 8. Utdrag forurensningsforskriftens kapittel 7, vedlegg 3. Øvre vurderingsterskel (helsebasert) Tabell 9. Antall overskridelser av øvre vurderingsterskel Tabell 10. Utdrag forurensningsforskriftens kapittel 7, vedlegg 4. Toleransemargin Tabell 11. Antall overskridelser av toleransemarginen for timemiddel av NO Tabell 12. Årsmidler av NO 2 i Oslo i 2010 til Tabell 13. Utdrag forurensningsforskriftens kapittel 7: Målsettingsverdier for tungmetaller og polysykliske aromatiske hydrokarboner Tabell 14. Målte årsmiddelkonsentrasjoner for benzo(a)pyren i Oslo Tabell 15. Utdrag fra nasjonale mål Tabell 16. Antall overskridelser av nasjonale mål Tabell 17. Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttets anbefalte luftkvalitetskriterier Tabell 18. Antall overskridelser av luftkvalitetskriteriene Tabell 19. Datadekning i prosent vintermidler* Tabell 20: Datadekning i prosent - år Tabell 21 Utdrag fra T Konsentrasjonsgrenser for gul og rød sone Tabell 22. Reviderte varslingsklasser for lokal luftforurensning med klassegrenser og helsevirkninger Tabell 23. Varslingsklasser for lokal luftforurensning med klassegrenser og tilhørende helsevirkninger Tabell 23. WHOs luftkvalitetsretningslinje Tabell 24. Årsmiddelverdier fra utvalgte europeiske byer i Tabell 25. Vintermiddel for utvalgte meteorologiske parametere på Valle Hovin. Vintrene 2005/ / Tabell 26. Været gjennom hele året for utvalgte meteorologiske parametere på Valle Hovin i Luftforurensninger i Oslo 4

5 A. Målestasjoner Tabell 1. Målestasjoner, måleparametere og lokalisering i Stasjonsnavn Parameter Drift Oppløsning Instrumenttype Stasjonstype/beskrivelse Skøyen PM 10 Helårig Time FH62 IR Bybakgrunn 4 meter over bakkenivå i park. Kirkeveien PM 10 PM 2,5 NO/NO 2/NO X CO Benzen og andre VOC Helårig Time Time Time TEOM TEOM Ecotech Ecotech Gatestasjon 3 meter fra veikant og 4 meter over gatenivå. På vei med om lag biler daglig. Manglerud PM 10 PM 2,5 NO/NO 2/NO X Helårig Time Time TEOM TEOM API Gatestasjon 3 meter fra veikant og 4 meter over gatenivå. På veg med om lag biler daglig. Alnabru PM 10 PM 2,5 NO/NO 2/NO X Helårig Time Time FH62 IR FH62 IR API Gatestasjon 4 meter fra veikant og 5 meter over gatenivå. På veg med om lag biler daglig. Nærhet til E6 ( ÅDT). Smestad PM 10 PM 2,5 NO/NO 2/NO X Helårig fra 2014, tidligere Benzen og andre halvårig VOC Sofienbergparken PM 10 PM 2,5 PAH Time Time TEOM TEOM API Helårig Time FH62 IR FH62 IR Gatestasjon 6 meter fra veikant og 4 meter over gatenivå. På vei med om lag biler daglig. Bybakgrunn 5 meter over bakkenivå i park. Rv 4 Aker sykehus PM 10 PM 2,5 NO/NO 2/NO X Helårig fra 2014, tidligere halvårig Time Time TEOM TEOM Thermo Gatestasjon 4 meter fra veikant, på motsatt side av innkjørsel til Aker sykehus. På vei med om lag biler daglig. Grønland NO 2 SO 2 Ozon Helårig Time OPSIS DOAS Målestrekning på om lag 300 meter i om lag 25 meters høyde over bakken. Bygdøy allé PM 10 PM 2,5 NO/NO 2/NO X Åkebergveien PM 10 PM 2,5 PM 1 NO/NO 2/NO X Hjortnes PM 10 PM 2,5 NO/NO 2/NO X PAH Helårig Time FH62 IR FH62 IR API Helårig Time Grimm API Helårig Time TEOM TEOM API Gatestasjon 1 meter fra veikant og 4 meter over gatenivå ved Heia. På vei med om lag biler daglig. Gatestasjon ca. 3 meter fra Åkebergveien. Ved vei med om lag 7000 biler daglig. Stasjonen ble opprettet i juni Gatestasjon ca. 4 meter fra veikant på E18 ved Hjortnes. På vei med om lag biler daglig. Stasjonen ble opprettet i oktober Breivoll PM 10 PM 2,5 NO/NO 2/NO X Valle Hovin vindstyrke vindretning vindkast temp. 2 m temp. 25 m luftstabilitet luftfuktighet nedbør Helårig Time Grimm Bybakgrunn 4 meter over bakkenivå. API Helårig Time Anderaa 25 meter høy mast på stort jorde/fotballbane. Ingen bygg i nærheten. Bærum Ozon Helårig Time Stasjonen måler ozonnivået i bakgrunn utenfor byen Luftforurensninger i Oslo 5

6 Figur 1. Plassering av målestasjoner pr Grønt representerer skoger og parker, og beige representerer bebyggelse. De hvite linjene representerer hovedfartsårer. Kartkilde: Statens vegvesen Region øst (2015) Luftforurensninger i Oslo 6

7 Konsentrasjon [µg/m3] B. Trender I. Langtidstrend Figur 2. Konsentrasjoner av SO 2, PM 10 og NO 2 i Oslo. Vintermidler 1958/ /64 og 1970/ /15. Målt i mikrogram per kubikkmeter (µg/m 3 ) Sentrum SO2 Sentrum PM10 Sentrum NO2 Kirkeveien PM10 Kirkeveien NO2 Vinter Kilder: Oslo kommune Bymiljøetaten II. Trend PM 10 Figur 3: De 100 høyeste fastdøgnkonsentrasjonene av PM 10 (i µg/m 3 ) på Manglerud for årene sortert fra høyeste til laveste konsentrasjon. Kilde: Statens vegvesen Region øst Luftforurensninger i Oslo 7

8 Konsentrasjon [µg/m3] Vintermiddelkonsentrasjon av PM10 [µg/m3] Piggdekkandel [%] Figur 4: Utviklingen av vintermiddelkonsentrasjonen av PM 10 (i µg/m 3 ) i Kirkeveien og piggdekkandel (i %) i perioden 1992/ /15. I Oslo har det vært piggdekkavgift i årene og etter Vintermiddelkonsentrasjon Piggdekkandel Kilde: Oslo kommune Bymiljøetaten og Statens vegvesen Vintersesong III. Trend NO 2 Figur 5. De 700 høyeste timekonsentrasjonene av NO 2 (i µg/m 3 ) i Kirkeveien for årene , sortert fra høyeste til laveste konsentrasjon Time Kilde: Oslo kommune Bymiljøetaten Luftforurensninger i Oslo 8

9 NO 2 / NOx Figur 6. Andel NO 2 av totale nitrogenoksider (NOx) ved Kirkeveien for , sammenstilt med midlere årsmiddelkonsentrasjoner av ozon fra Jeløya og Hurdal. 70,0 1,00 60,0 0,90 0,80 Ozonkonsentrasjon i µg/m 3 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 Ozon Jeløya Ozon Hurdal NO2/NOx Kirkeveien 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,0 0,00 år * Det beregnede årsmiddelet for ozon fra Hurdal i 2009 er basert på målinger gjort i både 15 og 25 meters høyde. Kilder: Oslo kommune Bymiljøetaten og Miljødirektoratet/NILU Luftforurensninger i Oslo 9

10 C. Vintermiddel 1 Tabell 2. Konsentrasjon av SO 2, PM 10 og NO 2 i Oslo. Vintermidler i g/m 3 for årene1958/ /15 Vintersesong Sentrum Kirkeveien SO 2 PM 10 NO 2 PM 10 NO / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / (42) /98 (6) / /00 4 (19) (38) / / / / / / / / / (49) 2009/ /11 (4) /12 (2) / / / Målemetode ble endret. 2 Målested og målemetode ble endret. Nytt målested er Grønland/Hammersborg. 3 Målestasjonen sterkt påvirket av anleggsarbeider i perioder. 4 Mangler måledata fra stasjonen denne vinteren ( )Under 5 måneder datadekning. Kan ikke sammenlignes direkte med andre verdier... Stasjon ikke opprettet/nedlagt - Ingen data Kilder: Oslo kommune Bymiljøetaten og Statens vegvesen Region øst 1 Vintermiddel er her høyeste seks måneders glidende middelverdi for vintersesongen (regnet f.o.m. oktober t.o.m. april). Luftforurensninger i Oslo 10

11 Tabell 3. Vintermiddel* 2005/2006 til 2014/2015 for PM 10, PM 2.5 og NO 2 i µg/m 3. Komp. Målestasjon 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 PM 10 Kirkeveien PM 10 Alnabru PM 10 Manglerud PM 10 Skøyen PM 10 RV4 Aker PM 10 Aker Sykehus PM 10 Sofienbergp PM 10 Bygdøy allé (37) PM 10 K.Knudsens pl PM 10 Sannergata PM 10 Smestad PM 10 Hjortnes PM 10 Åkebergveien PM 10 Breivoll PM 2.5 Kirkeveien PM 2.5 Manglerud PM 2.5 RV4 Aker PM 2.5 Aker Sykehus PM 2.5 Alnabru PM 2.5 Bygdøy allé.. (16) PM 2.5 Smestad PM 2.5 K.Knudsens pl PM 2.5 Hjortnes PM 2.5 Sofienbergp PM 2.5 Åkebergveien (9) 10 PM 2.5 Breivoll NO 2 Grønland NO 2 Kirkeveien (49) NO 2 Alnabru (69) NO 2 Manglerud (66) NO 2 RV4 Aker NO 2 Aker Sykehus NO 2 Smestad (55) NO 2 Bygdøy allé NO 2 K.Knudsens pl NO 2 Hjortnes NO 2 Åkebergveien NO 2 Breivoll * Med vintermiddel menes her den høyeste seks måneders glidende middelverdien i perioden f.o.m. oktober t.o.m. april. ( ) Mellom 75 og 85 % datadekning. Kan ikke sammenlignes direkte med andre verdier... Stasjon ikke opprettet/nedlagt - Ingen data eller datadekning under 75 % Kilder: Statens vegvesen Region øst og Oslo kommune Bymiljøetaten Luftforurensninger i Oslo 11

12 Vintermiddelkonsentrasjon PM2.5 [µg/m3] Vintermiddelkonsentrasjon PM10 [µg/m3] Figur 7. Vintermiddel PM 10 (i µg/m 3 ) for utvalgte stasjoner i Oslo i perioden 2005/ / Kirkeveien Alnabru Manglerud Skøyen RV4 Aker Sofienbergp. Bygdøy Allé Smestad Hjortnes Åkebergveien Breivoll / / / / / / / / / /15 Vintersesong Kilder: Statens vegvesen og Oslo kommune Bymiljøetaten Figur 8. Vintermiddel PM 2.5 (i µg/m 3 ) for utvalgte stasjoner i Oslo i perioden 2005/ / Kirkeveien Manglerud RV4 Aker Alnabru Smestad Bygdøy Allè Hjortnes Sofienbergp. Åkebergveien Breivoll / / / / / / / / / /15 Vintersesong Kilder: Statens vegvesen og Oslo kommune Bymiljøetaten Luftforurensninger i Oslo 12

13 Vintermiddelkonsentrasjon NO2 [µg/m3] Figur 9. Vintermiddel NO 2 (i µg/m 3 ) for utvalgte stasjoner i Oslo i perioden 2005/ / Grønland Kirkeveien Alnabru Manglerud RV4 Aker Smestad Bygdøy Allé Hjortnes Åkebergveien Breivoll / / / / / / / / / /15 Vintersesong Kilder: Statens vegvesen og Oslo kommune Bymiljøetaten Luftforurensninger i Oslo 13

14 D. Maksimalverdier Tabell 4. Maksimalverdier (i g/m 3 ) i Oslo i perioden Timemiddel for NO 2, O 3 og CO og glidende døgnmiddel for PM 10 og PM 2.5 og SO 2. Komp. Stasjon PM 10 Kirkeveien (98) PM 10 Alnabru (126) PM 10 Manglerud PM 10 Skøyen PM 10 Rv4 Aker* (78) PM 10 Aker sykehus* (60) PM 10 Sofienbergp PM 10 Bygdøy allé PM 10 K.Knudsens pl (80) PM 10 Sannergata PM 10 Smestad* (60) PM 10 E6-Alnasent... (132) PM 10 Hjortnes PM 10 Åkebergveien PM 10 Breivoll (100) 98 PM 2,5 Kirkeveien PM 2,5 Manglerud PM 2,5 Rv4 Aker* (63) PM 2,5 Aker sykehus* (42) PM 2,5 Bygdøy allé PM 2,5 K.Knudsens pl (70) PM 2,5 Alnabru (101) 88 - PM 2,5 Smestad* (33) PM 2,5 E6 Alnasent... (53) PM 2,5 Hjortnes PM 2,5 Sofienbergp PM 2,5 Åkebergveien (41) PM 2,5 Breivoll (88) 86 NO 2 Grønland (222) (312) NO 2 Kirkeveien NO 2 Alnabru NO 2 Manglerud NO 2 Rv4 Aker* (202) NO 2 Aker sykehus* (207) NO 2 Smestad* (164) NO 2 E6 Alnasent... (349) NO 2 Bygdøy allè.... (223) (282) (319) NO 2 K.Knudsens pl NO 2 Hjortnes NO 2 Åkebergveien NO 2 Breivoll (198) 300 O 3 Grønland (188) (141) (108) O 3 Bærum (142) (124) 111 SO 2 Grønland (23) (15) (7) 8 (8) CO Kirkeveien (4100) 3960 (2980) (3201) 2469 ( ) Under 80 % datadekning. Kan ikke sammenlignes direkte med andre verdier... Stasjon ikke opprettet/nedlagt - Ingen data * Stasjonene Rv 4 og Smestad måler på helårsbasis f.o.m I tidligere år har det ikke blitt målt i sommerhalvåret. Kilder: Statens vegvesen og Oslo kommune Bymiljøetaten Luftforurensninger i Oslo 14

15 Maksimalkonsentrasjon PM2.5 [µg/m3] Maksimalkonsentrasjon PM10 [µg/m3] Figur 10. Maksimalt døgnmiddel av PM 10 (i µg/m 3 ) for utvalgte stasjoner i Oslo i perioden Kirkeveien Alnabru Manglerud Skøyen Rv4 Aker Sofienbergp. Bygdøy allé Smestad Hjortnes Åkebergveien Breivoll År Kilder: Statens vegvesen og Oslo kommune Bymiljøetaten Figur 11. Maksimalt døgnmiddel av PM 2.5 (i µg/m 3 ) for utvalgte stasjoner i Oslo i perioden Kirkeveien Manglerud Rv4 Aker Bygdøy allé Alnabru Smestad Hjortnes Sofienbergp. Åkebergveien Breivoll År Kilder: Statens vegvesen og Oslo kommune Bymiljøetaten Luftforurensninger i Oslo 15

16 Maksimalkonsentrasjon NO2 [µg/m3] Figur 12. Maksimalt timemiddel av NO 2 (i µg/m 3 ) for utvalgte stasjoner i Oslo i perioden Grønland Kirkeveien Alnabru Manglerud Rv4 Aker Smestad Bygdøy allè Hjortnes Åkebergveien Breivoll År Kilder: Statens vegvesen og Oslo kommune Bymiljøetaten Luftforurensninger i Oslo 16

17 E. Måledata i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet 2 I. Grenseverdier Forurensningsforskriften er basert på EU-lovgivningen og har som formål å fremme menneskers helse og trivsel ved å sette minstekrav til luftkvaliteten. I Norge er forurensningsmyndighet delegert til kommunene. I Oslo kommune har Bymiljøetaten denne myndigheten. Bymiljøetaten er også anleggseier fordi etaten har ansvar for det kommunale veinettet. Den andre viktigste anleggseieren i Oslo når det gjelder lokal luftkvalitet, er Statens vegvesen. Anleggseiere som bidrar vesentlig til fare for overskridelse av grenseverdiene har et selvstendig ansvar for å følge opp forskriften ved blant annet å gjennomføre tiltak. Forskning viser at det forekommer negative helseeffekter ved langt lavere konsentrasjoner av svevestøv enn dagens grenseverdier. Grenseverdiene for svevestøv, både PM 10 og PM 2,5, har blitt skjerpet fra 1. januar Innskjerpingen er i tråd med anbefalinger fra Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet 3. Tabell 5. Utdrag fra forurensningsforskriften 2. Grenseverdier. Komponent Midlingstid Grenseverdi Antall tillatte overskridelser av grenseverdi Dato for oppnåelse av grenseverdi Svoveldioksid (SO 2 ) 1 time 350 μg/m 3 24 ganger pr. år døgn (fast) 125 μg/m 3 3 ganger pr. år Nitrogendioksid (NO 2 ) Svevestøv (PM 10 ) Svevestøv (PM 2.5 ) 1 time 200 μg/m 3 18 ganger pr. år Kalenderår 40 μg/m døgn (fast) 50 μg/m 3 35 ganger pr. år ganger pr. år μg/m Kalenderår 25 µg/m Kalenderår 25 μg/m Kalenderår 15 µg/m Bly (Pb) Kalenderår 0,5 μg/m 3 Benzen (C 6 H 6 ) Kalenderår 5 μg/m Karbonmonoksid (CO) Ozon (O 3 ) Maks daglig 8-timers gjennomsnitt Maks daglig 8-timers gjennomsnitt 10 mg/m μg/m 3 25 ganger pr. år i gj.sn. over tre år. Mål for Basert på Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften); FOR Grenseverdiene for svevestøv er endret fra Miljødirektoratet (2014): Grenseverdier og nasjonale mål Forslag til langsiktige helsebaserte nasjonale mål og reviderte grenseverdier for lokal luftkvalitet. M Luftforurensninger i Oslo 17

18 II. Årsmiddel Tabell 6. Årsmidler 1 (i µg/m 3 ) av PM 10, PM 2,5,NO 2, O 3, SO 2 og benzen (C 6 H 6 ). Komp. Stasjon PM 10 Kirkeveien (20) PM 10 Alnabru (22) PM 10 Sofienbergp PM 10 Manglerud PM 10 Skøyen PM 10 RV 4, Aker* PM 10 Bygdøy allé PM 10 Sannergata 27 (26) PM 10 Smestad* PM 10 K.Knudsens pl (15) PM 10 Hjortnes PM 10 Åkebergveien (17) PM 10 Breivoll PM 2.5 Kirkeveien PM 2.5 Manglerud PM 2.5 Bygdøy allé PM 2.5 Alnabru (15) 11 - PM 2.5 K.Knudsens pl (10) PM 2.5 Hjortnes PM 2.5 Sofienbergp PM 2.5 RV4, Aker* 9 7 PM 2.5 Smestad* 9 8 PM 2.5 Åkebergveien (9) PM 2.5 Breivoll NO 2 Grønland - (38) (41) NO 2 Kirkeveien NO 2 Alnabru (43) NO 2 Manglerud NO 2 RV4 Aker* NO 2 Smestad* NO 2 Bygdøy allé.... (60) (76) (61) 49 (51) NO 2 K.Knudsens pl NO 2 Hjortnes NO 2 Åkebergveien NO 2 Breivoll O 3 Grønland - (57) (41) O 3 Bærum (42) (39) 44 SO 2 Grønland - (4) 4 4 (3) Benzen Kirkeveien** 2,6 2,1 1,7 1,5 1,4 1,7 1,2 1,2 1,9 2,4 Benzen Smestad** ,2 1,3 1,3 1,0 0,9 1,3 2,0 () Mellom 75 % og 85 % datadekning. Kan ikke sammenlignes direkte med andre verdier. - Ingen data eller mindre enn 75 % datadekning.. Stasjon ikke opprettet/nedlagt * Stasjonene Rv 4 og Smestad måler på helårsbasis f.o.m I tidligere år har det ikke blitt målt i sommerhalvåret. ** I målinger gjennomført fra 2008 til 2013 ble konsentrasjonene overestimert. Dette er rettet i tabellen. For mer informasjon se rapporten Sammenligning av resultater og målemetoder for benzen i Oslo, M Alle TEOM-data (PM10) er korrigert med en faktor 1,1 for å være sammenlignbare med referansemetoden i forurensningsforskriftens kapittel 7. Kilder: Statens vegvesen og Oslo kommune Bymiljøetaten Luftforurensninger i Oslo 18

19 Årsmiddelkonsentrasjon PM2.5 [µg/m3] Årsmiddelkonsentrasjon PM10 [µg/m3] Figur 13. Årsmidler av PM (i µg/m 3 ) på utvalgte stasjoner. Den røde linjen viser grenseverdien som har vært gjeldende siden Kirkeveien Alnabru Manglerud Skøyen Sofienbergp. Bygdøy allé Hjortnes Åkebergveien RV4 Smestad Breivoll Grenseverdi Grenseverdi År Kilder: Statens vegvesen og Oslo kommune Bymiljøetaten Figur 14. Årsmidler av PM (i µg/m 3 ) på utvalgte stasjoner. Den røde linjen viser grenseverdien som gjelder fra Kirkeveien Manglerud Bygdøy allé Alnabru Hjortnes Sofienbergparken Åkebergveien RV4 Smestad Breivoll Grenseverdi 2015 Grenseverdi År Kilder: Statens vegvesen og Oslo kommune Bymiljøetaten Luftforurensninger i Oslo 19

20 Årsmiddelkonsentrasjon NO2 [µg/m3] Figur 15. Årsmidler av NO (i µg/m 3 ) på utvalgte stasjoner. Den røde linjen viser grenseverdien som har vært gjeldende siden Kirkeveien Alnabru Manglerud Bygdøy allé Hjortnes Åkebergveien RV4 Smestad Breivoll Grenseverdi Kilder: Statens vegvesen og Oslo kommune Bymiljøetaten År Luftforurensninger i Oslo 20

21 III. Antall overskridelser av grenseverdiene i Forurensningsforskriften Tabell 7. Antall overskridelser av grenseverdien i forurensningsforskriften kapittel 7 (jf. tabell 5). Faste døgnmidler for PM 10, timemidler for NO 2 og SO 2, og maks daglig 8-timers glidende midler for O 3 og CO. Komp. Målestasjon PM 10 Kirkeveien (11) PM 10 Alnabru (10) (15) 25 7 (20) PM 10 Manglerud PM 10 Skøyen PM 10 RV4 Aker* (8) PM 10 Aker Sykehus* (1) PM 10 Sofienbergp. (16) (8) (1) PM 10 Bygdøy allé PM 10 Sannergata** 24 (13) PM 10 Smestad* (2) PM 10 E6-Alnasenter.. (30) PM 10 K.Knudsens pl PM 10 Hjortnes.... (13) PM 10 Åkebergveien (6) PM 10 Breivoll (2) 6 NO 2 Grønland (6) NO 2 Kirkeveien NO 2 Alnabru (9) 33 (33) NO 2 Manglerud (5) NO 2 RV4 Aker* (1) NO 2 Aker Sykehus* (3) NO 2 Smestad* (0) NO 2 E6-Alnasenter.. (30) NO 2 Bygdøy allè.... (3) (32) (39) (50) NO 2 K.Knudsens pl..... (0) (0) NO 2 Hjortnes.... (11) NO 2 Åkebergveien (2) NO 2 Breivoll (0) 8 O 3 Grønland (14) (1) 3 0 (0) (0) O 3 Bærum (0) 0 SO 2 Grønland (0) CO Kirkeveien (0) (0) 0 ( )Under 80 % datadekning. Kan ikke sammenlignes direkte med andre verdier. * Stasjonene Rv 4 og Smestad måler på helårsbasis f.o.m I tidligere år har det ikke blitt målt i sommerhalvåret. ** Høye verdier i Sannergata sommer 2006 og 2007 skyldes trolig støv fra rivingsarbeider ved Ringnes. Det kan være noen feilkilder fra temperaturjustering av instrumentet og fra mye støv i inntaket. - Ute av drift.. Ikke opprettet/nedlagt Ni av overskridelsene skyldes anleggsarbeid ved siden av målestasjonen vår/sommer Kilder: Statens vegvesen og Oslo kommune Bymiljøetaten Luftforurensninger i Oslo 21

22 Antall overskridelser Antall overskridelser Figur 16. Antall overskridelser av grenseverdien for døgnmiddel av PM 10 i perioden på utvalgte stasjoner. Det tillates maksimalt 35 døgn i løpet av et kalenderår der den midlere døgnkonsentrasjonen overstiger 50 µg/m 3. Grenseverdien trådte i kraft i Kirkeveien Alnabru Manglerud Skøyen RV4 Aker Sofienbergp. Bygdøy allé Smestad Hjortnes Åkebergveien Breivoll Grenseverdi Grenseverdi År Kilder: Statens vegvesen og Oslo kommune Bymiljøetaten Figur 17. Antall overskridelser av grenseverdien for timemiddel av NO 2 i perioden på utvalgte stasjoner. Det tillates maksimalt 18 timer i løpet av et kalenderår der den midlere timekonsentrasjonen overstiger 200 µg/m 3. Grenseverdien trådte i kraft i Grønland Kirkeveien Alnabru Manglerud RV4 Aker Smestad Bygdøy allé Hjortnes Åkebergveien Breivoll Grenseverdi År Kilder: Statens vegvesen og Oslo kommune Bymiljøetaten 4 Det ble ikke målt overskridelser på Grønland i , 2012 og , på Manglerud i 2002,2003, 2005 og 2014, i Kirkeveien før 2005 og i , på RV4 2005, , 2012 og , på Smestad i 2006, og , i Bygdøy allé i 2014, på Hjortnes i 2014 og i Åkebergveien i Stasjonen på Grønland var midlertidig ute av drift i Se også Tabell 7. Luftforurensninger i Oslo 22

23 IV. Tiltaksutredning. Øvre vurderingsterskel og toleransemargin. Dersom målinger viser at det er det er fare for overskridelse av en eller flere av forurensningsforskriftens grenseverdier, skal det utarbeides en tiltaksutredning som redegjør for nødvendige tiltak for å tilfredsstille kravene. Fra det tidspunktet en grenseverdi skal overholdes, foreligger det fare for overskridelse av grenseverdien dersom øvre vurderingsterskel (se Tabell 8) overskrides. Fra 1. januar 2016 er det endringer i øvre vurderingsterskel for svevestøv, både for PM 10 og PM 2,5. Tabell 8. Utdrag forurensningsforskriftens kapittel 7, vedlegg 3. Øvre vurderingsterskel (helsebasert) i 2015 Komponent Døgnmiddel Gyldig SO2 75 µg/m 3 Må ikke overskrides mer enn 3 ganger pr. år PM10 Døgnmiddel 35 µg/m 3 Må ikke overskrides mer enn 35 ganger pr. år 35 µg/m 3 Må ikke overskrides mer enn 30 ganger pr. år Årsmiddel 28 µg/m 3 22 µg/m PM2,5 12 µg/m timersmiddel CO 7 mg/m 3 NO2 Benzen Timemiddel 140 µg/m 3 Må ikke overskrides mer enn 18 ganger pr. år Årsmiddel 32 µg/m 3 Årsmiddel 3,5 µg/m3 Luftforurensninger i Oslo 23

24 Tabell 9. Antall overskridelser av øvre vurderingsterskel. Fast døgnmiddel for PM 10 5 og SO 2, timemiddel for NO 2 og 8-timers middel for CO. Komp. Målestasjon PM 10 Kirkeveien (35) PM 10 Alnabru (44) (41) PM 10 Manglerud PM 10 Skøyen 60** PM 10 RV4 Aker* PM 10 Sofienbergparken PM 10 Bygdøy allé PM 10 Smestad* PM 10 Hjortnes PM 10 Åkebergveien (16) PM 10 Breivoll (5) 17 NO 2 Grønland NO 2 Kirkeveien NO 2 Alnabru (145) NO 2 Manglerud NO 2 RV4 Aker* NO 2 Smestad* NO 2 Bygdøy allé (424) (329) NO 2 Hjortnes NO 2 Åkebergveien (32) NO 2 Breivoll (3) 27 CO Kirkeveien 0 (0) 0 (0) (0) 0 SO 2 Grønland 0 0 (0) () Under 80 % datadekning.. Stasjon ikke opprettet/nedlagt * Stasjonene Rv 4 og Smestad måler på helårsbasis f.o.m I tidligere år har det ikke blitt målt i sommerhalvåret. **Anleggsarbeid ved stasjonen sommeren Kilder: Statens vegvesen og Oslo kommune Bymiljøetaten I 2004 ble det utarbeidet en tiltaksutredning, med særlig fokus på PM 10 (svevestøv), jf. rapporten Luftkvalitet i Oslo tiltaksutredning med forslag til handlingspakker 6, som ble politisk behandlet høsten 2005 (bystyresak 385/05). Tiltaksutredningen ble revidert i 2009/10 med spesiell fokus på NO 2 (nitrogendioksid); Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum kommune 7. Basert på rapporten, samt supplerende tiltak, vedtok bystyret en tiltakspakke tidlig i 2011 (bystyresak 39/2011). I 2014 ble tiltaksutredningen på nytt revidert; Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum Bystyret vedtok deretter en handlingsplan i 2015 (bystyresak 5 Øvre vurderingsterskel for PM 10 ble endret sommeren Derfor vises overskridelser av ny vurderingsterskel her kun for 2010 til Øvre vurderingsterskel for PM 10 ble igjen endret fra Oslo kommune, Statens vegvesen Region øst (2004): Luftkvalitet i Oslo tiltaksutredning med forslag til handlingspakker. 7 Statens vegvesen Region øst, Oslo kommune, Bærum kommune (2010): Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum kommune. 8 Statens vegvesen Region øst, Oslo kommune, Bærum kommune (2014): Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum Luftforurensninger i Oslo 24

25 116/15). Miljødirektoratet har vurdert tiltaksutredningen for og mener at den ikke er tilfredsstillende fordi den ikke viser at Oslo vil overholde grenseverdiene for NO 2 fram mot Tiltaksutredningen skal derfor revideres. Endring i forurensningsforskriften i 2011 toleransemargin for NO 2 Utdrag fra forurensningsforskriftens 7-6: I soner der grenseverdien for NO 2 overskrides, kan Miljøverndepartementet eller den departementet bemyndiger, utsette fristen med inntil 5 år. En forutsetning for at utsettelse skal gis er at det foreligger en søknad fra kommunen med informasjon om gjennomførte tiltak og en handlingsplan som beskriver hvordan grenseverdiene skal overholdes innen den nye fristen. Det kan settes ytterligere vilkår til utsettelsen. Utsettelsen skal godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA) 10. Toleransemarginen (se Tabell 10) skal ikke overskrides i perioden frem til ny frist utløper. Forurensningsforskriftens kapittel 7, vedlegg 4 om toleransemarginer er opphevet fra Tabell 10. Utdrag forurensningsforskriftens kapittel 7, vedlegg 4. Toleransemargin 11. Forurensningskomponent Toleransemargin Nitrogendioksid Timemiddel: Årsmiddel: Timesmiddelet må ikke overskrides mer enn 18 ganger pr. kalenderår 300 µg/m 3 60 µg/m 3 Antall overskridelser av toleransemarginen for timemiddel av NO 2 er gitt i Tabell 11. I Oslo ble det registrert færre enn de 18 tillatte overskridelsene på samtlige målestasjoner i årene 2010 til Tabell 11. Antall overskridelser av toleransemarginen for timemiddel av NO 2 (jfr. Tabell 10). Målestasjon Grønland Kirkeveien Alnabru (6) Manglerud RV4 Aker* Smestad* Bygdøy allé (0) (0) Hjortnes Åkebergveien (0) Breivoll (0) 0 * Stasjonene Rv 4 og Smestad måler på helårsbasis f.o.m I tidligere år har det ikke blitt målt i sommerhalvåret. () Under 80 % datadekning. Verdien kan ikke sammenlignes direkte med andre verdier... Stasjon ikke opprettet/nedlagt Kilder: Statens vegvesen og Oslo kommune Bymiljøetaten Norge søkte om utsettelse, men fikk avslag for de fleste byene, deriblant Oslo. 11 Vedlegg 4 ble tilføyd ved forskrift 24. juni 2011 nr. 772 og opphevet ved forskrift 8 des 2015 nr Luftforurensninger i Oslo 25

26 Toleransemarginen for årsmiddel ble overskredet på stasjonene Manglerud og Hjortnes i 2010, se Tabell 12. I 2012 og 2013 ble toleransemarginen for årsmiddel overskredet i Bygdøy allé. Stasjonen i Bygdøy allé hadde noe lav datadekning i 2010 og 2011 (hhv. 75 og 63 %). Konservative estimater viser imidlertid at toleransemarginen for årsmiddel sannsynligvis ville blitt overskredet på denne stasjonen også i 2010 og 2011, gitt en høyere datadekning. Tabell 12. Årsmidler av NO 2 i Oslo i 2010 til Toleransemarginen for årsmiddel av NO 2 er 60 µg/m 3, jfr. Tabell 10. Målestasjon Grønland (41) Kirkeveien Alnabru (43) Manglerud Bygdøy allé (61) 49 (51) Hjortnes Åkebergveien RV 4* Smestad* Breivoll () Mellom 75 % og 85 % datadekning. Kan ikke sammenlignes direkte med andre verdier. - Ingen data eller mindre enn 75 % datadekning * Stasjonene Rv 4 og Smestad måler på helårsbasis f.o.m I tidligere år har det ikke blitt målt i sommerhalvåret... Stasjon ikke opprettet/nedlagt Kilder: Statens vegvesen og Oslo kommune Bymiljøetaten Luftforurensninger i Oslo 26

27 V. Tungmetaller og PAHer I tillegg til stoffene beskrevet ovenfor, inneholder forurensningsforskriften målsettingsverdier for tungmetaller (arsen, kadmium og nikkel) 12 og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAHer), hvor benzo(a)pyren skal brukes som indikator for PAHer. Det skal gjennomføres nødvendige tiltak for at forurensningskonsentrasjonene av disse stoffene i utendørs luft ikke overstiger målsettingsverdiene (se tabell 8), såfremt dette ikke vil innebære uforholdsmessig store omkostninger. Tabell 13. Utdrag forurensningsforskriftens kapittel 7: Målsettingsverdier for tungmetaller og polysykliske aromatiske hydrokarboner. Komponent Midlingstid Målsettingsverdi Dato for oppnåelse av målsettingsverdi Arsen Kalenderår 6 ng/m 3 1. januar 2013 Kadmium Kalenderår 5 ng/m 3 1. januar 2013 Nikkel Kalenderår 20 ng/m 3 1. januar 2013 Benzo(a)pyren Kalenderår 1 ng/m 3 1. januar 2013 Konsentrasjonene skal beregnes ut fra totalt innhold i PM 10 -fraksjonen, som gjennomsnitt over et kalenderår. Hovedkildene til PAHer i Oslo er vedfyring og trafikk. I januar 2008 ble det påbegynt målinger av benzo(a)pyren i Oslo ved målestasjonen i Sofienbergparken. Senere i 2008 ble det også etablert målinger på den veinære stasjonen Hjortnes. Måleresultater hittil (se Tabell 14) tyder på at årsmiddelkonsentrasjonene ligger godt under forskriftens grenseverdi på 1 ng/m 3, som trådte i kraft i Tabell 14. Målte årsmiddelkonsentrasjoner (i ng/m 3 ) for benzo(a)pyren i Oslo. År Sofienbergparken Hjortnes , ,34 0, ,28 0, ,37 0, ,19 0, ,42 0, ,38 0, ,33 0,31 Kilder: Statens vegvesen Region øst og Oslo kommune Bymiljøetaten 12 Hovedkildene til tungmetaller i Norge er industrielle prosesser, forbrenning i industrien og produksjon av metaller. Luftforurensninger i Oslo 27

28 F. Nasjonale mål Helseeffekter forekommer også ved konsentrasjonsnivåer lavere enn grenseverdiene i forurensningsforskriften. Av helsemessige hensyn er det derfor viktig å redusere forurensningsnivået utover det som grenseverdiene i forurensningsforskriften tillater. Regjeringen vedtok i 1998 nasjonale mål for lokal luftkvalitet 13. Disse målene er i hovedsak noe strengere enn grenseverdiene i forurensningsforskriften. De er imidlertid ikke juridisk bindende, i motsetning til grenseverdiene i forurensningsforskriften. De nasjonale målene uttrykker en ønsket tilstand, og er basert på helsevurderinger og samfunnsøkonomiske betraktninger. Målene skal også danne utgangspunkt for arbeidsmål (planlegging 14 og resultatoppfølging) innen de ulike sektorer i Norge. Tabell 15. Utdrag fra nasjonale mål. Forurensningskomponent Midlingstid Grenseverdi Antall tillatte overskridelser av grenseverdi Nitrogendioksid (NO 2) 1 time 150 μg/m 3 8 timer Svevestøv (PM 10) 1 døgn 50 μg/m 3 7 døgn Benzen (C 6H 6) Kalenderår 2 μg/m 3 Ingen Svoveldioksid (SO2) 1 døgn 90 μg/m3 Ingen Antall overskridelser av nasjonale mål for komponentene PM 10 og NO 2 er gitt i Tabell Stortingsmelding nr. 8 ( ) 14 I 2012 trådte det i kraft en ny retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520), se kapittel I. 15 Årsmidler for benzen er gitt i Tabell 6. Maksimalt døgnmiddel for SO 2 er gitt i Tabell 4. Luftforurensninger i Oslo 28

29 Tabell 16. Antall overskridelser av nasjonale mål. Glidende 24-timersmidler regnet hver time for PM 10 og timemidler for NO 2. Komp. Målestasjon PM 10 Kirkeveien (21) PM 10 Alnabru (19) (26) (36) PM 10 Manglerud PM 10 Skøyen *** PM 10 Rv4 Aker* (14) PM 10 Aker Sykehus* (3) PM 10 Sofienbergp (3) PM 10 Bygdøy allé PM 10 Sannergata** 51 (24) PM 10 Smestad* (8) PM 10 E6 Alnasenter.. (44) PM 10 K.Knudsens pl PM 10 Hjortnes.... (21) PM 10 Åkebergveien (9) PM 10 Breivoll (4) 11 NO 2 Grønland (43) NO 2 Kirkeveien NO 2 Alnabru (40) 124 (107) NO 2 Manglerud NO 2 Rv4 Aker* (13) NO 2 Aker Sykehus* (28) NO 2 Smestad* (3) NO 2 E6 Alnasenter.. (97) NO 2 Bygdøy allé.... (53) 218 (282) (240) NO 2 K.Knudsens pl..... (0) (0) NO 2 Hjortnes.... (71) NO 2 Åkebergveien (18) NO 2 Breivoll (2) 20 ( )Under 80% datadekning. Kan ikke sammenlignes direkte med andre verdier... Stasjon ikke opprettet/nedlagt - Ingen data * Stasjonene Rv 4 og Smestad måler på helårsbasis f.o.m I tidligere år har det ikke blitt målt i sommerhalvåret. **Høye verdier i Sannergata sommer 2006 og 2007 skyldes trolig støv fra rivingsarbeider ved Ringnes. Evt. noen feilkilder fra temperaturjustering av instrumentet og fra mye støv i inntaket. ***Anleggsarbeid ved stasjonen sommeren Kilder: Statens vegvesen Region øst og Oslo kommune Bymiljøetaten Luftforurensninger i Oslo 29

30 G. Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttets anbefalte luftkvalitetskriterier Luftkvalitetskriteriene (se Tabell 17) til Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) er satt så lavt at man ut fra den tilgjengelige kunnskap antar at befolkningen kan utsettes for dette nivået uten at alvorlige skadevirkninger oppstår. Det er forsøkt å ta hensyn til sårbare grupper i befolkningen, og det er tatt hensyn til eventuelle samspillseffekter mellom den aktuelle komponenten og de andre omtalte forurensningskomponentene. Ved fastsettelse av luftkvalitetskriteriene (bortsett fra svevestøv) er det benyttet usikkerhetsfaktorer. Det betyr at eksponeringsnivåene må noe høyere enn luftkvalitetskriteriene før det med sikkerhet er konstatert skadelige effekter. Luftkvalitetskriteriene kan derfor ikke tolkes slik at nivåer over dette er definitivt helseskadelige, men det kan heller ikke utelukkes negative helseeffekter hos spesielt sårbare individer selv ved nivåer under luftkvalitetskriteriene. Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttet reviderte luftkvalitetskriteriene i Tabell 17. Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttets anbefalte luftkvalitetskriterier. Glidende midlingsverdier. Forurensningskomponent Midlingstid Luftkvalitetskriterier Svevestøv (PM 10) Svevestøv (PM 2,5) Nitrogendioksid (NO 2) 1 døgn 30 μg/m 3 1 år 20 µg/m 3 1 døgn 15 μg/m 3 1 år 8 µg/m 3 1 time 100 μg/m 3 1 år 40 μg/m 3 Svoveldioksid (SO 2) 1 døgn 20 μg/m 3 Ozon (O 3) Karbonmonoksid (CO) 1 time 100 μg/m 3 8 timer 80 μg/m 3 1 time 25 mg/m 3 8 timer 10 mg/m 3 Antall overskridelser av luftkvalitetskriteriene er gitt i Tabell 18. Tallene for PM 10, PM 2,5 og SO 2 fra 2010 til 2012 er omregnet til de nye luftkvalitetskriteriene. 16 Nasjonalt folkehelseinstitutt, Rapport 2013:9 Luftkvalitetskriterier Virkninger av luftforurensning på helse Luftforurensninger i Oslo 30

31 Tabell 18. Antall overskridelser av luftkvalitetskriteriene. Glidende døgnmidler for PM 10 og PM 2,5, timemidler for NO 2, og både timemidler og 8-timersmidler for SO 2, O 3 og CO. (CO måles i mg/m 3 og alle andre komponenter måles i µg/m 3.) Komponent Målestasjon PM 10 Kirkeveien (75) PM 10 Alnabru (84) (80) PM 10 Manglerud PM 10 Skøyen 133*** PM 10 RV4 Aker* PM 10 Sofienbergp PM 10 Bygdøy allé PM 10 Smestad* PM 10 Hjortnes PM 10 Åkebergveien (47) PM 10 Breivoll (14) 44 PM 2,5 Kirkeveien (52) PM 2,5 Manglerud PM 2,5 RV4 Aker* PM 2,5 Bygdøy allé PM 2,5 Alnabru PM 2,5 Smestad* PM 2,5 Hjortnes PM 2,5 Sofienbergp PM 2,5 Åkebergveien (66) PM 2,5 Breivoll (55) 66 NO 2 Grønland (335) (215) NO 2 Kirkeveien NO 2 Alnabru (121) 369 (486) NO 2 Manglerud NO 2 RV4 Aker* (115) NO 2 Aker Sykehus* (125) NO 2 Smestad* (138) NO 2 E6 Alnasenter.. (392) NO 2 Bygdøy allé.... (846) 1702 (1577) (1234) NO 2 K.Knudsens pl..... (23) (100) NO 2 Hjortnes.... (300) NO 2 Åkebergveien (105) NO 2 Breivoll (39) 107 SO 2 Grønland (time) (2) (0) (0) Grønland (døgn) 0 0 (0) O 3 Grønland** (768/1596) (144/591) 501/ /193 (140/564) (7/124) 20/166 3/291 5/37 0/0 O 3 Bærum** (178 / 367) 68 / / / /507 81/447 47/ /1011 (44/178) 21/331 CO Kirkeveien** 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) (0/0) (0/0) ( )Under 80 % datadekning. Kan ikke sammenlignes direkte med andre verdier... Stasjon ikke opprettet/nedlagt - Ingen data * Stasjonene Rv 4 og Smestad måler på helårsbasis f.o.m I tidligere år har det ikke blitt målt i sommerhalvåret. **Det første tallet refererer til overskridelser av timeskriteriet og det andre tallet til overskridelse av 8-timersmiddel. ***Anleggsarbeid ved stasjonen sommeren Kilder: Statens vegvesen og Oslo kommune Bymiljøetaten Luftforurensninger i Oslo 31

32 H. Datadekning Tabell 19 og Tabell 20 viser datadekningen ved de ulike målestasjonene for henholdsvis vintermidler i perioden 2005/06 til 2014/15 og årsmidler i perioden Tabell 19. Datadekning i prosent vintermidler* Komp. Målestasjon 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 PM 10 Kirkeveien PM 10 Alnabru PM 10 Manglerud PM 10 Skøyen PM 10 RV4 Aker PM 10 Aker Sykehus PM 10 Sofienbergp PM 10 Bygdøy allé PM 10 K.Knudsens pl PM 10 Sannergata PM 10 Smestad PM 10 Hjortnes PM 10 Åkebergveien PM 10 Breivoll PM 2.5 Kirkeveien PM 2.5 Manglerud PM 2.5 RV4 Aker PM 2.5 Aker Sykehus PM 2.5 Alnabru PM 2.5 Bygdøy allé PM 2.5 Smestad PM 2.5 K.Knudsens pl PM 2.5 Hjortnes PM 2.5 Sofienbergp PM 2.5 Åkebergveien PM 2.5 Breivoll NO 2 Grønland NO 2 Kirkeveien NO 2 Furuset NO 2 Alnabru NO 2 Manglerud NO 2 RV4 Aker NO 2 Aker Sykehus NO 2 Smestad NO 2 Bygdøy allé NO 2 K.Knudsens pl NO 2 Hjortnes NO 2 Åkebergveien NO 2 Breivoll * Med vintermiddel menes her den høyeste seks måneders glidende middelverdien i perioden f.o.m. oktober t.o.m. april... Stasjon ikke opprettet/nedlagt - ingen data Kilder: Statens vegvesen Region øst og Oslo kommune Bymiljøetaten Luftforurensninger i Oslo 32

33 Tabell 20: Datadekning i prosent - år Komp. Stasjon PM 10 Kirkeveien PM 10 Alnabru PM 10 Manglerud PM 10 Skøyen PM 10 Rv4 Aker** PM 10 Aker sykehus* PM 10 Sofienbergp PM 10 Bygdøy allé PM 10 K.Knudsens pl PM 10 Sannergata PM 10 Smestad** PM 10 E6-Alnasent.*** PM 10 Hjortnes PM 10 Åkebergveien PM 10 Breivoll PM 2,5 Kirkeveien PM 2,5 Manglerud PM 2,5 Rv4 Aker** PM 2,5 Aker sykehus* PM 2,5 Bygdøy allé PM 2,5 K.Knudsens pl PM 2,5 Alnabru PM 2,5 Smestad** PM 2,5 E6 Alnasent.*** PM 2,5 Hjortnes PM 2,5 Sofienbergp PM 2,5 Åkebergveien PM 2,5 Breivoll NO 2 Grønland NO 2 Kirkeveien NO 2 Alnabru NO 2 Manglerud NO 2 Rv4 Aker** NO 2 Aker sykehus* NO 2 Smestad** NO 2 E6 Alnasent*** NO 2 Bygdøy allè NO 2 K.Knudsens pl NO 2 Hjortnes NO 2 Åkebergveien NO 2 Breivoll O 3 Grønland O 3 Bærum SO 2 Grønland CO Kirkeveien Stasjon ikke opprettet/nedlagt - Ingen data * Stasjonene målte bare i vinterhalvåret. Datadekning er regnet utfra denne perioden (jan.-apr., okt.-des.) ** Stasjonene Rv 4 og Smestad måler på helårsbasis f.o.m I tidligere år har det ikke blitt målt i sommerhalvåret. Datadekning i årene 2005 til 2013 er regnet utfra vinterhalvåret (jan.-apr., okt.-des.). *** Prosjektstasjon ca. et halvt år. Datadekning er beregnet for denne perioden (jan.-mai.). Kilder: Statens vegvesen og Oslo kommune Bymiljøetaten Luftforurensninger i Oslo 33

Vedlegg. til Årsrapport 2012 Luftkvaliteten i Oslo. statistikk og bakgrunnsinformasjon

Vedlegg. til Årsrapport 2012 Luftkvaliteten i Oslo. statistikk og bakgrunnsinformasjon Vedlegg til Årsrapport 2012 Luftkvaliteten i Oslo statistikk og bakgrunnsinformasjon Juli 2013 Innhold INNHOLD... 2 FIGURREGISTER... 3 TABELLREGISTER... 4 A. MÅLESTASJONER... 5 B. TRENDER... 7 I. Langtidstrend...

Detaljer

Vedlegg. til Årsrapport 2011 Luftkvaliteten i Oslo. statistikk og bakgrunnsinformasjon

Vedlegg. til Årsrapport 2011 Luftkvaliteten i Oslo. statistikk og bakgrunnsinformasjon Vedlegg til Årsrapport 211 Luftkvaliteten i Oslo statistikk og bakgrunnsinformasjon Oppdatert juli 212 Innhold INNHOLD... 2 FIGURREGISTER... 3 TABELLREGISTER... 4 A. MÅLESTASJONER... 5 B. TRENDER... 7

Detaljer

Vedlegg til Årsrapport 2009 Luftkvaliteten i Oslo. statistikk og bakgrunnsinformasjon

Vedlegg til Årsrapport 2009 Luftkvaliteten i Oslo. statistikk og bakgrunnsinformasjon Vedlegg til Årsrapport 2009 Luftkvaliteten i Oslo statistikk og bakgrunnsinformasjon Juni 2010 Innhold INNHOLD...2 FIGURREGISTER...3 TABELLREGISTER...4 A. MÅLESTASJONER...5 B. TRENDER...7 I. Langtidstrend...7

Detaljer

Vedlegg til månedsrapport om luftforurensninger i Oslo Desember 2016

Vedlegg til månedsrapport om luftforurensninger i Oslo Desember 2016 Oslo kommune Bymiljøetaten Miljødivisjonen Vedlegg til månedsrapport om luftforurensninger i Oslo Desember 2016 Innhold SIDE Tabell 1. Overskridelser av Miljødirektoratet- og Folkehelseinstituttets luftkvalitetskriterier

Detaljer

Vedlegg til månedsrapport om luftforurensninger i Oslo Mars 2016

Vedlegg til månedsrapport om luftforurensninger i Oslo Mars 2016 Oslo kommune Bymiljøetaten Miljødivisjonen Vedlegg til månedsrapport om luftforurensninger i Oslo Mars 2016 Innhold SIDE Tabell 1. Overskridelser av Miljødirektoratet- og Folkehelseinstituttets luftkvalitetskriterier

Detaljer

Vedlegg til Årsrapport 2008 Luftkvaliteten i Oslo. statistikk og bakgrunnsinformasjon

Vedlegg til Årsrapport 2008 Luftkvaliteten i Oslo. statistikk og bakgrunnsinformasjon Vedlegg til Årsrapport 2008 Luftkvaliteten i Oslo statistikk og bakgrunnsinformasjon April 2009 Innhold FIGURREGISTER...3 TABELLREGISTER...4 MÅLESTASJONER...5 MÅLERESULTATER...7 Trender...7 Vintermiddel...9

Detaljer

Vedlegg til månedsrapport om luftforurensninger i Oslo November og desember 2012

Vedlegg til månedsrapport om luftforurensninger i Oslo November og desember 2012 Oslo kommune Bymiljøetaten Miljødivisjonen Vedlegg til månedsrapport om luftforurensninger i Oslo November og desember 2012 Innhold Tabell 1. Overskridelser av KLIF og Folkehelseinstituttets luftkvalitetskriterier

Detaljer

Luftkvaliteten i Oslo - Statistikk

Luftkvaliteten i Oslo - Statistikk Vedlegg til Månedsrapport luftforurensninger november og desember 2010 Luftkvaliteten i Oslo - Statistikk Innhold Tabell 1. Overskridelser av KLIFs og Folkehelseinstituttets luftkvalitetskriterier for

Detaljer

Vedlegg til månedsrapport om luftforurensninger i Oslo Januar 2012

Vedlegg til månedsrapport om luftforurensninger i Oslo Januar 2012 Oslo kommune Bymiljøetaten Miljødivisjonen Vedlegg til månedsrapport om luftforurensninger i Oslo Januar 2012 Innhold Tabell 1. Overskridelser av KLIF og Folkehelseinstituttets luftkvalitetskriterier for

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: april 2004 Flere dager med mye veistøv i april Det ble det målt konsentrasjoner av PM 0 over nasjonalt mål på alle stasjoner i april. På gatestasjonene

Detaljer

Vedlegg til månedsrapport om luftforurensninger i Oslo Februar og mars 2011

Vedlegg til månedsrapport om luftforurensninger i Oslo Februar og mars 2011 Vedlegg til månedsrapport om luftforurensninger i Oslo Februar og mars 2011 Innhold Tabell 1. Overskridelser av KLIFs og Folkehelseinstituttets luftkvalitetskriterier for februar 1 Tabell 2. Overskridelser

Detaljer

Luftkvaliteten i Oslo i 2015 En oppsummering

Luftkvaliteten i Oslo i 2015 En oppsummering Oslo kommune Luftkvaliteten i Oslo i 2015 En oppsummering Generelt var 2015 et forholdsvis gjennomsnittlig år når det gjelder luftforurensning. Stabile værforhold og eksosforurensning I januar og februar

Detaljer

Månedsrapport luftforurensninger september 2004

Månedsrapport luftforurensninger september 2004 Månedsrapport luftforurensninger september 004 God luftkvalitet i september Luftkvaliteten var generelt god i Oslo denne måneden. Dette skyldes at værforholdene var gunstige, bl.a. sjø- /landbris på dager

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: juli 004 God luftkvalitet i juli Luftkvaliteten var bra denne måneden. Årsaken til dette var ustabile værforhold samt at det lett forekommer sjø-/landbris

Detaljer

Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012

Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012 Oslo kommune Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012 Noe forurenset luft i november og desember Både i november og desember var de registrerte forurensningsnivåene generelt lavere enn

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: januar 004 God luftkvalitet i januar Det var generelt god luftkvalitet i hele byen i januar. Dette skyldes hovedsakelig gunstige værforhold med

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: mai 2004 Lite luftforurensning i mai Målinger i mai viser at luftkvaliteten denne måneden stort sett var god. Det var generelt lave konsentrasjoner

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: februar 2004 Flere dager med forurenset luft i februar Det var en varm februar med stabile værforhold, til dels lite vind (Tabell 6) og bare, tørre

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: mars 2004 Tørt, stabilt og solrikt vær med lite vind medførte høye konsentrasjoner av svevestøv fra oppvirvlet veistøv. Mye svevestøv i mars Det

Detaljer

LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE. Ciens frokostseminar Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune

LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE. Ciens frokostseminar Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE Ciens frokostseminar - 26.4.2017 Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune LUFTMÅLENETTVERKET I OSLO HVILKE STOFFER MÅLES I OSLO? Nitrogenoksider

Detaljer

Vedlegg. til Årsrapport 2007 Luftkvaliteten i Oslo statistikk og bakgrunnsinformasjon

Vedlegg. til Årsrapport 2007 Luftkvaliteten i Oslo statistikk og bakgrunnsinformasjon Vedlegg til Årsrapport 2007 Luftkvaliteten i Oslo statistikk og bakgrunnsinformasjon Mars 2008 Innhold INNHOLD...1 FIGURREGISTER...2 TABELLREGISTER...3 TABELLREGISTER...3 MÅLESTASJONER...4 MÅLESTASJONER...4

Detaljer

Luftkvaliteten i Oslo i 2016 En oppsummering

Luftkvaliteten i Oslo i 2016 En oppsummering Oslo kommune Luftkvaliteten i Oslo i 216 En oppsummering Eksos i perioder med stabile værforhold I januar var det en periode fra 16.-23.1. med veldig stabile værforhold. Under slike forhold er det typisk

Detaljer

Luftkvaliteten i Oslo i 2014 En oppsummering

Luftkvaliteten i Oslo i 2014 En oppsummering vindhastighet [m/s] NO2-konsentrasjon [µg/m3] Oslo kommune Luftkvaliteten i Oslo i 214 En oppsummering Generelt god luftkvalitet i 214 I 214 ble det målt forholdsvis lite luftforurensing sammenlignet med

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for desember 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for august 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for april 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for november 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juli 2003 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet

Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juli 2003 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juli 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for september 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Luftkvaliteten i Oslo i 2006 Statistikk

Luftkvaliteten i Oslo i 2006 Statistikk Luftkvaliteten i Oslo i 26 Statistikk Dette er et vedlegg til årsrapporten om luftkvaliteten i Oslo i 26. Vedlegget inkluderer med detaljert informasjon og statistikk. Februar 27 Innhold FIGURREGISTER...2

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for oktober 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

µg/m³ År 20 1) PM 10 µg/m³ Døgn 50 2) (35) 50 2) (25) µg/m³ Døgn 50 1) (7) 50 1) (7) CO mg/m³ 8 timer 10 2) Benzen µg/m³ År 5 1) 2 1),3)

µg/m³ År 20 1) PM 10 µg/m³ Døgn 50 2) (35) 50 2) (25) µg/m³ Døgn 50 1) (7) 50 1) (7) CO mg/m³ 8 timer 10 2) Benzen µg/m³ År 5 1) 2 1),3) Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juni 23 Grenseverdier og Nasjonale mål Tallene i parentes viser hvor mange ganger grenseverdien

Detaljer

Vedlegg VEDLEGG...1. Luftforurensninger i Oslo 1

Vedlegg VEDLEGG...1. Luftforurensninger i Oslo 1 Vedlegg VEDLEGG1 MÅLESTASJONER2 MÅLERESULTATER.3 Måledata i henhold til forurensningsforskriftens del 3 om lokal luftkvalitet.4 Trender 1 Nasjonale mål17 Internasjonal statistikk.18 Meteorologi.19 KILDER.21

Detaljer

Lokal luftkvalitet. Orientering for Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg

Lokal luftkvalitet. Orientering for Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Lokal luftkvalitet Orientering for Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg 7.2.17 Innhold Kommunenes ansvar og rolle Resultater etter tilsyn fra Fylkesmannen Målestasjoner og måleresultater Helsevirkninger

Detaljer

Forskrift om lokal luftkvalitet

Forskrift om lokal luftkvalitet Forskrift om lokal luftkvalitet Fastsatt ved kgl.res. XX.XX.XX med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 5, 9, 39, 49, 51 og 81, jf. EØS-avtalens

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: august 004 Bra luftkvalitet I august var det god luftkvalitet i Oslo. Det har ikke vært overskridelser av nasjonale mål eller av grenseverdiene

Detaljer

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND FOTO: INGE FJELDDALEN, TELEMARKSAVISA ÅRSRAPPORT 2013 Industrien i Grenland Side 2 av 29 SAMMENDRAG Målinger som ble foretatt i Grenland for 2013, viste 34 overskridelser

Detaljer

Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene.

Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember og årsoversikt 2016. Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Grenseverdien(50 µg/m 3 30 tillatte døgn

Detaljer

Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet

Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet Saksnr.: 2011/6923 Dokumentnr.: 141 Løpenr.: 169735/2015 Klassering: K23 Saksbehandler: Reidun Ottosen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og miljøutvalget Formannskapet Høring - Skjerpede

Detaljer

Årsrapport 2008 Luftkvaliteten i Oslo

Årsrapport 2008 Luftkvaliteten i Oslo Årsrapport 2008 Luftkvaliteten i Oslo Biltrafikken er i dag hovedkilden til luftforurensning i Oslo. I tillegg bidrar vedfyring, annen fyring, langtransportert forurensning og generell bakgrunnsforurensning

Detaljer

Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 2015

Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 2015 FREDRIKSTAD KOMMUNE (Nygaardsgaten 14-16) PB 145 162 Fredrikstad Tlf.: 69 3 6 http://www.fredrikstad.kommune.no Fredrikstad kommune Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 215 Veinær målestasjon, St.Croix

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Juni 2006 DRAMMEN KOMMUNE. Helsetjenesten. Miljørettet helsevern

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Juni 2006 DRAMMEN KOMMUNE. Helsetjenesten. Miljørettet helsevern MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Juni 26 DRAMMEN KOMMUNE Måleresultater Målingene av nitrogendioksid ( NO 2 ) var som forventet lave denne måneden bortsett fra på Bangeløkka hvor det ble målt 11 timer og

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Luftkvaliteten i Oslo Status 2004

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Luftkvaliteten i Oslo Status 2004 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Luftkvaliteten i Oslo Status 2004 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Tittel: Luftkvaliteten i Oslo Status 2004 Rapport nr.: Forfatter: Susanne Lützenkirchen og

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Tittel: Luftkvaliteten i Oslo Årsrapport 2006 Rapport nr.: 200700290-1 Forfatter: Susanne Lützenkirchen susanne.lutzenkirchen@hev.oslo.kommune.no Stikkord: Luftkvalitet,

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 253641 Kunde: Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Luftkvalitet Basert på kvalitativ

Detaljer

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND ÅRSRAPPORT 2015 Industrien i Grenland Side 2 av 34 SAMMENDRAG Målinger som ble foretatt i Grenland for 2015, viste 27 overskridelser av fastsatt grenseverdi for svevestøv

Detaljer

Årsrapport 2005 Luftkvaliteten i Oslo

Årsrapport 2005 Luftkvaliteten i Oslo Årsrapport 2005 Luftkvaliteten i Oslo De tiltakene som har blitt gjennomført til nå, og i det omfanget de til nå har blitt gjennomført, er ikke tilstrekkelig til at grenseverdiene overholdes. Samtidig

Detaljer

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND ÅRSRAPPORT 2016 Industrien i Grenland Side 2 av 38 SAMMENDRAG Målinger som ble foretatt i Grenland for 2016, viste 15 overskridelser av fastsatt grenseverdi for svevestøv

Detaljer

LUFTKVALITETS- VURDERING. Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_ Bergen kommune Opus Bergen AS

LUFTKVALITETS- VURDERING. Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_ Bergen kommune Opus Bergen AS LUFTKVALITETS- VURDERING Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_65170000 Bergen kommune Opus Bergen AS 31.08.2016 1 Bakgrunn og problemstillinger Forskrift om begrensning av

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Deli skog, detaljreguleringsplan. Hjellnes Consult as. Luftforurensning

Innholdsfortegnelse. Deli skog, detaljreguleringsplan. Hjellnes Consult as. Luftforurensning Hjellnes Consult as Deli skog, detaljreguleringsplan Luftforurensning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 FORUTSETNINGER, UNDERLAG

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Vurdering av lokal luftkvalitet, Biri Omsorgssenter, Gjøvik kommune

OPPDRAGSLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Vurdering av lokal luftkvalitet, Biri Omsorgssenter, Gjøvik kommune -14 OPPDRAG Gjøvik kommune Biri Omsorgssenter - Reguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 26953002 OPPDRAGSLEDER Einar Rørvik OPPRETTET AV Morten Martinsen DATO KS NOJOAN Vurdering av lokal luftkvalitet, Biri Omsorgssenter,

Detaljer

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND ÅRSRAPPORT 2014 Industrien i Grenland Side 2 av 31 SAMMENDRAG Målinger som ble foretatt i Grenland for 2014, viste 16 overskridelser av fastsatt grenseverdi for svevestøv

Detaljer

LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD

LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD Fredrikstad kommune LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD Årsrapport 2012 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 10. januar 2013 SIDE

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2011 og årsoversikt 2011

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2011 og årsoversikt 2011 MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2011 og årsoversikt 2011 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Desember i år hadde høyere eller tilsvarende

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET RAPPORT LUFTKVALITET I BÆRUM KOMMUNE 2008/2009

BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET RAPPORT LUFTKVALITET I BÆRUM KOMMUNE 2008/2009 BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET RAPPORT LUFTKVALITET I BÆRUM KOMMUNE 28/29 UTARBEIDET AV AVD. MILJØRETTET HELSEVERN JAN. 21 Tittel: Rapport om målinger av luftkvalitet i Bærum kommune 28/29 Forfatter:

Detaljer

LUFTFORURENSNING FRA FV 188, MERKURVEGEN OG SÆDALSVEGEN, BERGEN KOMMUNE.

LUFTFORURENSNING FRA FV 188, MERKURVEGEN OG SÆDALSVEGEN, BERGEN KOMMUNE. Side: 1 av 7 Til: Fra: Per Moen Katrine Bakke Dato: 28. januar 2010 LUFTFORURENSNING FRA, MERKURVEGEN OG SÆDALSVEGEN, BERGEN KOMMUNE. I forbindelse med et reguleringsforslag for et boligområde for ca 30

Detaljer

Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene.

Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. RAPPORT LOKAL LUFTKVALITET I DRAMMEN Mai 2017 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Det ble ikke målt overskridelse av grenseverdien(50 µg/m

Detaljer

Oslo kommune Bymiljøetaten. Notat. Luftsonekart for Oslo for PM10 (svevestøv) og NO2 (nitrogendioksid) etter retningslinje T-1520. 1.

Oslo kommune Bymiljøetaten. Notat. Luftsonekart for Oslo for PM10 (svevestøv) og NO2 (nitrogendioksid) etter retningslinje T-1520. 1. Oslo kommune Bymiljøetaten Notat Utarbeidet av: Miljødivisjonen i Bymiljøetaten Dato: 26.11.213 Saksbehandlere: E-post: Christine Oppegaard og Erik Aune christine.oppegaard@bym.oslo.kommune.no erik.aune@bym.oslo.kommune.no

Detaljer

Månedsrapport april 2016 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport april 2016 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport april 2016 Luftkvalitet i Grenland I april ble det registrert 1 døgn med overskridelser av svevestøv PM 10 på Sverresgate målestasjon. Det ble ikke målt overskridelser

Detaljer

Luftkvalitet i Bærum

Luftkvalitet i Bærum BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Luftkvalitet i Bærum Rapport fra luftovervåkningen 2016 Bekkestua målestasjon for luftkvalitet Tittel: Luftkvalitet i Bærum. Rapport fra luftovervåkningen

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I februar måned var det i over

Detaljer

Månedsrapport mai 2016 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport mai 2016 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport mai 2016 Luftkvalitet i Grenland I mai ble det målt 3 overskridelser av ozon O 3. Det regnes som overskridelse hvis det i løpet av et døgn blir målt en 8-timers gjennomsnitt

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING. E6 Moelv-Biri. Ringsaker og Gjøvik kommune

TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING. E6 Moelv-Biri. Ringsaker og Gjøvik kommune TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING E6 Moelv-Biri Ringsaker og Gjøvik kommune Region øst Hamar kontorsted 28. mai 2013 Rapport luftforurensning Oppdrag: E6 Moelv-Biri Emne: Kommunedelplan med konsekvensutredning

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2017

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2017 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2017 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I april måned var det i 96 % av

Detaljer

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND ÅRSRAPPORT 27 Industrien i Grenland 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING...4 2. GRENSEVERDIER...5 2.1 Forurensningsforskriften...5 3.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Oktober 2015

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Oktober 2015 Komponent MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Oktober 2015 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Det ble målt 1 døgn på Bangeløkka over 50 µg/m

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2017

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2017 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2017 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I februar måned var det i over

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2010

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2010 MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING 21 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Kald, vindstille og stabil luft medførte høye konsentrasjonene av

Detaljer

Innendørs luftkvalitet

Innendørs luftkvalitet NOTAT OPPDRAG Ny legevakt i Bergen OPPDRAGSNUMMER 99434001 OPPDRAGSLEDER Bjørn Martin Holo OPPRETTET AV Bjørn Martin Holo DATO NOTAT NR RIV-05 Innendørs luftkvalitet Innhold Innledning 2 Luftkvaliteten

Detaljer

Luftforurensning og industri

Luftforurensning og industri TEKNISK By- og samfunnsenheten Luftforurensning og industri Erfaringer fra Kristiansand kommune Solvor B. Stølevik Denne presentasjonen Status for luftkvalitet i Kristiansand. Hvilke komponenter sliter

Detaljer

Luftkvalitet i Bærum

Luftkvalitet i Bærum BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Luftkvalitet i Bærum Rapport fra luftovervåkningen 2014 og 2015 Mestasjon E16, Sandvika Nord på Rud Målestasjonen ved E16 Sandvika Nord på Rud Tittel:

Detaljer

Månedsrapport juni 2016 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport juni 2016 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport juni 2016 Luftkvalitet i Grenland I juni ble det målt 2 overskridelser av PM 10. Dette skyldes veiarbeid i nærheten av målestasjonen på Lensmannsdalen. Det ble ikke

Detaljer

2.2 Rapport luftforurensning

2.2 Rapport luftforurensning 2.2 Rapport luftforurensning RAPPORT SIDE 18 AV 18 C:\01 Oppdrag\19099115 Reguleringsplan Mære\14 Fagområder\Regulering\Merknadsbehandling\Revisjon 25_10_2017\ETM_20_A_00064_2017-10- 23.docx -14 OPPDRAG

Detaljer

Månedsrapport oktober 2015 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport oktober 2015 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 Månedsrapport oktober 2015 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag Det ble registrert 1 døgnoverskridelse av svevestøv PM 10 på Lensmannsdalen målestasjon i oktober måned. I rapporten er det gitt

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma desember 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma desember 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma desember 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I desember måned var det i over

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2008

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2008 MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 28 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Nitrogendioksid ( NO 2 ) I forhold til desember i fjor hadde

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2017

Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2017 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2017 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I januar måned var det i over

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma november 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma november 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma november 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I november måned var det i over

Detaljer

RAPPORT LUFTKVALITET I BÆRUM KOMMUNE 2010

RAPPORT LUFTKVALITET I BÆRUM KOMMUNE 2010 BÆRUM KOMMUNE FOLKEHELSEKONTORET RAPPORT LUFTKVALITET I BÆRUM KOMMUNE 2010 Målestasjon Hamang, E-16, Sandvika Nord UTARBEIDET AV AVD. MILJØRETTET HELSEVERN MARS 2011 Tittel: Rapport om målinger av luftkvalitet

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma mars 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma mars 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma mars 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I mars måned var det i over 80 %

Detaljer

Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet

Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet 20. august 2015 Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet Konsekvensutredning av forskriftsendring - Innskjerping av grenseverdier for svevestøv (PM10 og PM2,5) Hovedbudskap Formålet med

Detaljer

Månedsrapport januar 2011 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport januar 2011 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 7 Sammendrag Månedsrapport januar 2011 i Grenland Det har vært 1 overskridelse av svevestøv PM10 i januar. De høyeste målingene er gjort på Lensmannsdalen målestasjon. Vurderingen i forhold til

Detaljer

Lillehammer. Målestasjoner for luftkvalitet. Bankplassen (gatestasjon) Lilleh.barnehage (bybakgrunn)

Lillehammer. Målestasjoner for luftkvalitet. Bankplassen (gatestasjon) Lilleh.barnehage (bybakgrunn) Lillehammer Målestasjoner for luftkvalitet Bankplassen (gatestasjon) Lilleh.barnehage (bybakgrunn) Gatestasjon (180 moh) Bybakgrunnstasjon (210 moh) Målestasjon Bankplassen Lillehammer Målestasjon Lillehammer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Halden desember 2011 PM10 PM2,5. Grenseverdi. Nedbørsdata

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Halden desember 2011 PM10 PM2,5. Grenseverdi. Nedbørsdata ug/m3 MÅNEDSRAPPORT Luftkvalitet i Halden desember 2011 Bakgrunn : Kommunene i ytre Østfold har inngått en samarbeidsavtale om overvåking av lokal luftkvalitet. Som et ledd i denne overvåkingen gjennomføres

Detaljer

Månedsrapport april 2011 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport april 2011 Luftkvalitet i Grenland side 1av 9 Sammendrag Månedsrapport april 2011 i Grenland Det har vært 5 overskridelser av svevestøv PM10 i april. Vi har satt i drift en ny målestasjon i Sverresgate i Porsgrunn og som siden 14/4 har

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i mai PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i mai PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata ug/m3 MÅNEDSRAPPORT Luftkvalitet i Moss i mai 2011 Bakgrunn : Kommunene i ytre Østfold har inngått en samarbeidsavtale om overvåking av lokal luftkvalitet. Som et ledd i denne overvåkingen gjennomføres

Detaljer

Månedsrapport mai 2011 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport mai 2011 Luftkvalitet i Grenland side 1av 9 Sammendrag Månedsrapport mai 2011 i Grenland Det har vært 1 overskridelser av svevestøv PM10 i mai. Det skyldes høyst sannsynlig askeskyen fra Island. Vi fikk overskridelser på både Lensmannsdalen

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I april måned var det i 95 % av

Detaljer

Månedsrapport luftkvalitet oktober 2013

Månedsrapport luftkvalitet oktober 2013 COWI AS Kobberslagerstredet 2 PB 123 N-1601 Fredrikstad Tlf.: (+ 47) 02694 http://www.cowi.no Fredrikstad kommune Månedsrapport luftkvalitet oktober 2013 Oppdragsnummer hos COWI: A040551 Utgivelsesdato:

Detaljer

Månedsrapport luftkvalitet - januar og februar 2012

Månedsrapport luftkvalitet - januar og februar 2012 COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 PB 123 N-1601 Fredrikstad Tlf.: (+ 47) 02694 http://www.cowi.no Moss kommune Månedsrapport luftkvalitet - januar og februar 2012 Oppdragsnummer hos COWI: A025458 Utgivelsesdato:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING April 2010

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING April 2010 MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING April 2010 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Nitrogendioksid ( NO 2 ) Det ble målt lavere konsentrasjoner

Detaljer

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging.

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521177 Luftkvalitet Mindeporten Del: Skrevet av: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-03-10 Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-03-12 INNLEDNING Mindeporten

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i april PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i april PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata ug/m3 MÅNEDSRAPPORT Luftkvalitet i Moss i april 2011 Bakgrunn : Kommunene i ytre Østfold har inngått en samarbeidsavtale om overvåking av lokal luftkvalitet. Som et ledd i denne overvåkingen gjennomføres

Detaljer

Årlig service skal utføres i sommerhalvåret mellom 1. juni og 30. september da det ikke er forventet høye verdier ved de virksomme stasjonene.

Årlig service skal utføres i sommerhalvåret mellom 1. juni og 30. september da det ikke er forventet høye verdier ved de virksomme stasjonene. Vedlegg 1b Teknisk spesifikasjon Drift Oslo kommune ved Bymiljøetaten eier sju målestasjoner for lokal luftkvalitet: Alnabru, Bygdøy allé, Åkebergveien, Kirkeveien, Grønland, Skøyen og Sofienbergparken.

Detaljer

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen Bergen kommune Boks 7700 5020 Bergen Oslo, 12.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/9143 Saksbehandler: Nina Landvik Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen Tilbakemelding

Detaljer

Månedsrapport juli 2010 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport juli 2010 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 7 Månedsrapport juli 2010 i Grenland Det er ingen overskridelse av grenseverdier for noen komponenter i juli. Vurderingen i forhold til varslingsklassene for helsevirkninger gir ingen helserisiko

Detaljer

Månedsrapport luftkvalitet - desember 2012

Månedsrapport luftkvalitet - desember 2012 COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 PB 123 N-1601 Fredrikstad Tlf.: (+ 47) 02694 http://www.cowi.no Fredrikstad kommune Månedsrapport luftkvalitet - desember 2012 Oppdragsnummer hos COWI: A025458 Utgivelsesdato:

Detaljer

Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen. januar april 2005

Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen. januar april 2005 Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen januar april 25 Mai 25 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 HENSIKT... 3 2 HVA UTLØSTE KRAV TIL TILTAK?... 4 2.1 GRENSEVERDIER...

Detaljer

Månedsrapport desember 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport desember 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag Månedsrapport desember 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 Som i november, ble det og i desember målt to overskridelser av PM 10 på Lensmannsdalen målestasjon og to på Sverresgate målestasjon.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i februar 2011

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i februar 2011 ug/m3 MÅNEDSRAPPORT Luftkvalitet i Moss i februar 2011 Bakgrunn : Kommunene i ytre Østfold har inngått en samarbeidsavtale om overvåking av lokal luftkvalitet. Som et ledd i denne overvåkingen gjennomføres

Detaljer