Offentlig journal for Hvaler kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal for Hvaler kommune"

Transkript

1 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende tilkoplingsavgift for vann og kloakk, eiendom 48/217, Vesterøy Tilkoplingsavgift vann og kloakk, eiendom 48/217, Vesterøy 2005/ / TKD/Per Kåre Rubach 48/217 Adv. Johan H. Olavesen Vedrørende tilkoplingsgebyr for eiendom 48/217 Tilkoplingsavgift vann og kloakk, eiendom 48/217, Vesterøy 2005/ / TKD/Per Kåre Rubach 48/217 Adv. Johan H. Olavesen Forespørsel om tiltak på eiendom 15/41, Kirkeøy Forespørsel om tiltak på eiendom 15/41, Kirkeøy 2005/ / BS/Åge André Michaelsen 15/41 Arne Refsum Side: 1 av 143

2 , Dokumenttype:,, Status: J,A Pålegg om tilkobling til kommunalt avløp og varsel om tvangsmulkt for eiendom Pålegg om tilkobling til kommunalt vann og avløp for eiendom 23/ / / TKD/Per Kåre Rubach 23/49 Hvaler Gjestgiveri as Vedrørende søknad sanitærabonnement kommunalt avløpsnett og tilkobling til privat vannanlegg for eiendom 4/1/79. Tilkobling kloakk på stikkledning, utvendige arbeider, eiendom 4/1/79, Mørkedalen 2006/ / TKD/Per Kåre Rubach 4/1/79 Kjersti Bretteville Jensen Vedrørende vann lekkasje på eiendom Vannmåleravlesning fritidseiendom - hytte / / VAE/Per Kåre Rubach 30/209 ngrid og Ole-Erik Yrvin Side: 2 av 143

3 , Dokumenttype:,, Status: J,A Behandling av melding om tiltak på eiendom gnr. 48, bnr. 275, Vauer. Tilbygg hytte 550, eiendom 48/275, Vauer 2006/ / BS/rina Bjørnevald 48/275 Lise Sletten Vedrørende vannlekkasje på eiendom Vannmåleravlesning fritidseiendom - hytte / / VAE/Per Kåre Rubach 30/209 ngrid og Ole-Erik Yrvin Vedrørende søknad om fritak kommunale utgifter, for g.nr. 4 b.nr. 199 Kommunale avgifter, eiendom 4/199, Skjærhalden 2007/ / VAE/Per Kåre Rubach 4/199 Rolf Nyborg Side: 3 av 143

4 , Dokumenttype:,, Status: J,A Behandling av klage på vilkår om fargesetting i dispensasjonsvedtak PA - 21/07, tilbygg til hytte på eiendom 49/66, Vesterøy Tilbygg hytte 403, eiendom 49/66, Papper 2006/ / PS/Wenche Strand 49/66 arkiv Oversendelse av klagebehandling på vilkår om fargesetting i dispensasjonsvedtak PA - 21/07, tilbygg til hytte på eiendom 49/66, Vesterøy Tilbygg hytte 403, eiendom 49/66, Papper 2006/ / BS/Carl Henrik Jensen 49/66 Tom Øivind Elgheim Tilkobling av fellesanlegg for vann og avløp for gnr 13. Søknad om fellesanlegg, 13/14 m.fl., 2007/ / VAE/Per Kåre Rubach 13/14 m.fl. Jens C. Pedersen Side: 4 av 143

5 , Dokumenttype:,, Status: J,A Foreløpig svar angående oppføring av tilbygg på eiendommen gnr. 23, bnr. 17 tomt nr.106, beliggende på Kjerringholmen. Tilbygg hytte 5149, eiendom 23/17/106, Kjerringholmen 2006/ / BS/rina Bjørnevald 23/17/106 Morten Wiik Behandling av anmodning om ferdigattest for anlegging av vann- og avløpsledninger til eiendom 49/14/85, Nordstrand på Vesterøy Søknad sanitærabonnement vann for eiendom 49/14/ / / BS/Carl Henrik Jensen 49/14/85 Ronny Cold Hansen Rammeavtale for engasjement i Kulturskolen Engasjementer i Kulturskolen / / K/Knut Egil Knutsen 412 Valentina versen Side: 5 av 143

6 , Dokumenttype:,, Status: J,A nnkalling til møte i 17.mai komiteen. 17 mai / / K/Torkel Varfjell Hvaler Menighet Hvaler Musikkforening Øystein Bergersen Espen Konrad Andreassen Svar på diverse spørsmål angående hytta på eiendom 32/11, Børholmen Riving/nybygg hytte 6634, eiendom 32/11, Børholmen 2004/ / BS/Carl Henrik Jensen 32/11 Kåre Myklebust Dispensasjon for kjøring på offentlig vei på Herføl, Nordre- og Søndre Sandøy Søknader om dispensasjon for kjøring på offentlig vei på Herføl, Nordre- og Søndre Sandøy 2008/ / VAE/Odd Magne lvund Q80 Olav Haagensen Side: 6 av 143

7 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på spørsmål vedrørende vann/kloakk "problem" på Asmaløy. Vann/kloakk "problem" på Asmaløy 2008/ / VAE/Jon Birger Eriksen M00 Per Branderud Svar på søknad sanitærabonnement, eiendom 38/128, Asmaløy Søknad sanitærabonnement, eiendom 38/128, Asmaløy 2008/ / VAE/Jon Birger Eriksen 38/128 nger Jensen Svar på søknad om midlertidig vannpost tekran, eiendom 39/5/50, Asmaløy 2008/ / VAE/Jon Birger Eriksen 39/5/50 Aase Johansen Side: 7 av 143

8 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om sanitærabonnement, eiendom 30/32, Gravningsund Søknad sanitærabonnement, eiendom 30/32, Gravningsund 2008/ / VAE/Jon Birger Eriksen 30/32 John Giverholt Behandling av søknad om dispensasjon for oppføring av overbygd pumpestasjon i 100m-beltet, Åsebu på Asmaløy V/A anlegg Åsebu 2006/ / BS/Carl Henrik Jensen 40/13 Eirik B. Aslaksrud Svar på tiltakshavers br ev vedr. Tilsynsrapport gnr 30 bnr 107 og etter møte i Hvaler k rådhus Flytting/ombygging eks. hytte 6648, eiendom 30/107, Herføl 2007/ / BS/Einar G Nilsen 30/107 Tom Christiansen Side: 8 av 143

9 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på ny henvendelse ang. vann/kloakk på Asmaløy Vann/kloakk "problem" på Asmaløy 2008/ / VAE/Jon Birger Eriksen M00 Per Branderud Søknad til Norsk Kulturråd om prosjektstøtte til Musikalsk forkurs. Kulturskoleutvikling tviklingsmidler 2008/ / K/Knut Egil Knutsen 233 Norsk kulturråd Side: 9 av 143

10 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende salg- og skjenkeavgifter for 2007 Statusrapport om rusmiddelsituasjonen / / SOS/Bente Svennes Ofl. 5a, fvl. 13. F60 Side: 10 av 143

11 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. søknad om fritak kommunale avgifter, eiendom 49/10. Søknad fritak kommunale avgifter, Paula Kristiansen, Vesterøy 2008/ / VAE/Mette Ekstrand 231 Ole Amund Amundsen Svar på øknad om installasjon av midlertidig vannpost i byggeperiode Søknad sanitærabonnement, eiendom 30/166, Søndre Sandøy 2007/ / VAE/Jon Birger Eriksen 30/166 Meret Falck Svar på søknad om utslippstillatelse Bolig, eiendom 7/3 & 6, Kirkeøy 2007/ / VAE/Jon Birger Eriksen 7/3 nger E. Barth Side: 11 av 143

12 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelser av innkomne uttalelser fra offentlige myndigheter. Vurdering av etablering av ny barnehage, Asmaløy 2007/ / PLAN/Anna Karin Hellstrøm 37/2 Ark. Jelling Vedr. varsel om pålegg om retting gnr. 30, bnr. 151, Søndre Sandøy Oppfølging av ulovelig oppsatt terrasse og platting på eiendommen gnr. 30, bnr. 151, Søndre Sandøy 2008/ / BS/rina Bjørnevald 30/151 Gunnar Clifford Søknad om Dispensasjon for kjøring på offentlig vei på Herføl, Nordre- og Søndre Sandøy Søknader om dispensasjon for kjøring på offentlig vei på Herføl, Nordre- og Søndre Sandøy 2008/ / VAE/Odd Magne lvund Q80 lf Ristebråten Side: 12 av 143

13 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om sanitærabonnement. Sanitærabonnement, eiendom 38/99, Gravn ingen 2008/ / VAE/Jon Birger Eriksen 38/99 Sven Håkon Andreassen Svar på søknad om sanitærabonnement. Vann og avløp til hytta på eiendom gnr/bnr/fnr: 46/8/5 2008/ / VAE/Jon Birger Eriksen 46/8/5 Petter Sagen Restaurering/tilbygg hytte, eiendom 38/99, Brattestø tillatelse til tiltak Restaurering/tilbygg hytte, eiendom 38/99, Brattestø 2008/ / BS/Einar G Nilsen 38/99 Hvaler byggservice as Side: 13 av 143

14 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad sanitærabonnement Privat stikkledning, tilkobl. off. V/A, eiendom 49/13/257, Hauge 2008/ / VAE/Jon Birger Eriksen 49/13/257 Helge Johnnysen og Lars Haugbro Svar på søknad sanitærabonnement Fremføring vann-/spillvannsledn., tilkobl. off. spillvann, eiendom 42/25/21 m.fl., Sydengen 2008/ / VAE/Jon Birger Eriksen 42/25 Sydengen Brygge V/A v/rolf E. Flognfeldt Krav om påkobling - oversendelse av dokumenter Krav om påkobling til offentlig vann og kloakk. Juridisk rådgivning 2008/ / VAE/Odd Magne lvund M06 Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Side: 14 av 143

15 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad sanitærabonnement. Oppføring enebolig, eiendom 39/98, Asmaløy 2008/ / VAE/Jon Birger Eriksen 39/98 Helene Gribsrød Svar på søknad sanitærabonnement. Tilkobling til off. VA via privat fellesanlegg, eiendom 43/133, Kjellvika 2008/ / VAE/Jon Birger Eriksen 43/133 Eivind Aarseth Swensson Ferdigattest Ombygging/omrøsting/rehabilitering hytte 5142, eiendom 23/17/99, Kjerringholmen 2005/ / BS/rina Bjørnevald 23/306 Trond Moengen Side: 15 av 143

16 , Dokumenttype:,, Status: J,A Varsel om pålegg om utbedring Vann- og avløpsanlegg, Kjølholtåsen, 4/ / / VAE/Jon Birger Eriksen 4/214 Kjølholtåsen AS Foreløpig svar vedrørende vann- og avløpsledninger til eiendom 41/1/87 og 41/1/102, Listranda på Asmaløy Fellesanlegg V/A, eindom 41/1 m.f., Listranda 2009/ / BS/Christine Stene 41/1 Hvaler Rørleggerbedrift AS Avslutter sak 7/979 gnr 5 - bnr 98 - Kirkeøy Tilbygg, bad/wc i tilknytn. til gjesterom, eiendom 5/98, Skjærhallen 2007/ / BS/rina Bjørnevald 5/98 Erik Øye Side: 16 av 143

17 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om graving og montering av Odin renseanlegg. Tilbygg hytte, eiendom 19/129, Botnekilen 2007/ / VAE/Jon Birger Eriksen 19/129 Hans Jørgen Kjellstrøm AS Orientering rundt pålegg om minirenseanlegg. Bolig, eiendom 7/3 & 6, Kirkeøy 2007/ / VAE/Jon Birger Eriksen 7/3 nger Elisabeth Barth Søknad om sanitærabonnement Oppføring enebolig, eiendom 3/197, Prestegårdsskogen 2008/ / VAE/Jon Birger Eriksen 3/197 Jan Johansen Side: 17 av 143

18 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søkerliste Stilling som eiendomssjef og Virksomhetsleder Kommunal Teknikk 2010/ / TEK/Heidi Vildskog 411 Hvaler kommune Vedrørende søknad på stilling som Eiendomssjef og Virksomhetsleder Kommunal teknikk. Stilling som eiendomssjef og Virksomhetsleder Kommunal Teknikk 2010/ / VAE/Odd Magne lvund P 411 Tore Trondsen Søknad på stilling som eiendomssjef og virksomhetsleder Kommunal Teknikk Stilling som eiendomssjef og Virksomhetsleder Kommunal Teknikk 2010/ / VAE/Odd Magne lvund P 411 Side: 18 av 143

19 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som eiendomssjef og Virksomhetsleder Kommunal Teknikk Stilling som eiendomssjef og Virksomhetsleder Kommunal Teknikk 2010/ / VAE/Odd Magne lvund P 411 Søknad på stilling som eiendomssjef og Virksomhetsleder Kommunal Teknikk Stilling som eiendomssjef og Virksomhetsleder Kommunal Teknikk 2010/ / VAE/Odd Magne lvund P 411 Søknad på stilling som eiendomssjef og virksomhetsleder Kommunal Teknikk Stilling som eiendomssjef og Virksomhetsleder Kommunal Teknikk 2010/ / VAE/Odd Magne lvund P 411 Side: 19 av 143

20 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som eiendomssjef og virksomhetsleder Kommunal Teknikk Stilling som eiendomssjef og Virksomhetsleder Kommunal Teknikk 2010/ / VAE/Odd Magne lvund P 411 Søknad på stilling som eiendomssjef og Virksomhetsleder Kommunal Teknikk Stilling som eiendomssjef og Virksomhetsleder Kommunal Teknikk 2010/ / VAE/Odd Magne lvund P 411 Søknad på stilling som eiendomssjef og virksomhetsleder Kommunal Teknikk Stilling som eiendomssjef og Virksomhetsleder Kommunal Teknikk 2010/ / VAE/Odd Magne lvund P 411 Side: 20 av 143

21 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som eiendomssjef og virksomhetsleder, Kommunal Teknikk Stilling som eiendomssjef og Virksomhetsleder Kommunal Teknikk 2010/ / VAE/Odd Magne lvund P 411 Søknad på stilling som eiendomssjef og virksomhetsleder Kommunal Teknikk Stilling som eiendomssjef og Virksomhetsleder Kommunal Teknikk 2010/ / VAE/Odd Magne lvund P 411 Side: 21 av 143

22 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tildeling av adresser - Linddalsveien og Kvislervarden Adressenummer - Linddalsveien og Kvislervarden 2012/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Vidar Johnsen Helga Løken Finn Arne Engen Johansen Turid Sørli sachsen og Odd sachsen Pål Espen Thøgersen Espen Borgen May-Lis Bager Carlsen Aslaug Thøgersen Terje Holmen Leif Sigurd Hansen Nils Jakob Størkersen May-Britt Hansen Josef Adolf Berg Gina A. Berghagene Jan Fraurud Anne Lise Bjella og Morten Bjella Eva Norsted og Jan Arnfinn Norsted Eva Elisabeth Hennig Lars Hennig Anders Halden Tone Sofie Halden Bente Eiterå og Ole Jørgen Eiterå Kari Rønning Arne Jullius Baltzersen Morten Børja Kirsten Tønnevold Berg og Finn Erik Berg Heidi Fjeldheim og Ove Vidar Enderud Anita Fjeldheim Eirik Fjeldheim nni Elisabeth Fjeldheim og Knut Olav Fjeldheim Side: 22 av 143

23 , Dokumenttype:,, Status: J,A Kristin Saugestad Sølvi Saugestad Torbjørn Stig Park Karl Sandbekk Bente Jansen Adriana Jansen og Terje Jansen Frode Lehmann Reidunn Løchstøer Finn Sverre ndrums bo Borgny Marie Haug Nina Jønvåg og Arild Jønvåg Rino Juliussen Kine rene Nysæther Oddvar Kristiansen Heidi Christine Huth Tone L. Matssen Langbakken og Geir Langbakken Bernt Rognlien Nils Anton Mørk rene Mathisen Angående søknad om utslippstillatelse for fellesanlegg/minirenseanlegg - spørsmål om alternative løsninger. Montering av nytt avløpsrenseanlegg gnr 15 bnr 5,22,116,136 og / / VARV/Arnt Otto Arntsen 15 Ellis Jensen Side: 23 av 143

24 , Dokumenttype:,, Status: J,A Kjellvika detaljplan Kjellvika Båthavn reguleringsplan 2007/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Behandling av søknad - dispensasjon og byggetillatelse Eiendommene 6/5 og 6/12 - Holtekilen - Felles vann og avløp 2012/ / BS/Anette Hansen 6/5 Hvaler Rørleggerbedrift AS Pedagogisk rapport til videregående skole. Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Barbro Thorbjørnsen Bjørck Side: 24 av 143

25 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilrettelagt plan i kroppsøving for Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Rolf Stigen Tilrettelagt plan i kroppsøving for Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Rolf Stigen Tilrettelagt plan i kroppsøving for Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Rolf Stigen Side: 25 av 143

26 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilrettelagt plan i kroppsøving for Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Rolf Stigen Tilrettelagt plan i kroppsøving for Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Rolf Stigen Tilrettelagt plan for kroppsøving for Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Rolf Stigen Side: 26 av 143

27 , Dokumenttype:,, Status: J,A Pedagogisk rapport til videregåense skole. Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Barbro Thorbjørnsen Bjørck Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - ngrid Marie Bärnholth 2011/ / Saksbehandler KTE/Rita Nilsen (enhet/navn): ngrid Marie Bärnholth Dispensasjon og byggetillatelse - fremføring av V/A-ledninger - eiendom gnr 19 bnr 11 og 16, Kirkøy Hasleveien 76 - gnr 19, bnr 11, 16 - Riving og oppføring av ny bolig og anneks 2011/ / BS/Anette Hansen 19/11 Willy Larsen & sønn AS Side: 27 av 143

28 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tilsvar til innkomne merknader Bruksendring fra hytte til helårsbolig gnr 23 bnr / / BS/Trine Lise Johnsen 23/56 Gjensidige Forsikring BA Spesialundervisning skoleåret Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen Oversendelse av sak for uttalelse - dispensasjon Gnr 23, bnr 23, 68, 87, 93 - Bølingshavn - Vedlikeholdsmudring 2012/ / BS/Trine Lise Johnsen 23/23 Fylkesmannen i Østfold Østfold fylkeskommune Gunn Karin Karlsen Leif Grimsrud AS, avdeling Kystmiljø Side: 28 av 143

29 , Dokumenttype:,, Status: J,A Ferdigattest for tilbygg til uthus på eiendommen gnr 39 bnr 81 på Asmaløy Lite tilbygg og fasadeendring på fritidsbolig 39/81 Asmaløysundet 2010/ / BS/rina Bjørnevald 39/81 Hartmut Dammeyer Adresser til Bingeberget - kan du hjelpe med avgrensing? Adressenummer - Bingeberget 2013/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Ann-Marie Vauger Adresser på Liatoppen, næringsområdet og området mot Skjelsbusundet Adressenummer - Liatoppen 2013/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Nils Kristian Andersen Side: 29 av 143

30 , Dokumenttype:,, Status: J,A Møte om SML - midler i landbruket Strategiplan for miljøtiltak i landbruket / / NF/Laila Kjølbo Rød V18 Til Gårdbrukere i Hvaler Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Sigurbjôrg Jônsdôttir 2012/ / Saksbehandler KTE/Rita Nilsen (enhet/navn): Sigurbjôrg Jönsdöttir Side: 30 av 143

31 , Dokumenttype:,, Status: J,A Din eiendom på/ved Tokollen har fått adresse Adressenummer - Tokollen 2013/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Terje Jansen Bent Løvdals bo Hanne Halvorsen Berit Johansen Anne Cathrine Staff og Odd Bakken Hege Jahr Glomnes Hanne Jahr Pedersen Heidi tgaard Skogen og Dag Morten Gran Jørgen Jahr Glomnes Marie Jahr Glomnes Lars Normann Mikkelsen Marianne Mikkelsen Kari Sveen og Eirik Agnar Jahr Vera Marion Botten Spesialundervisning skoleåret Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen Side: 31 av 143

32 , Dokumenttype:,, Status: J,A Spesialundervisning skoleåret Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen Spesialundervisning skoleåret Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen Spesialundervisning for skoleåret Elevmappe - Hvaler ungdomsskole 2010/ / HVS/Svein Syversen Side: 32 av 143

33 , Dokumenttype:,, Status: J,A Spesialundervisning skoleåret Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen Spesialundervisning skoleåret Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen Spesialundervisning skoleåret Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen Side: 33 av 143

34 , Dokumenttype:,, Status: J,A Spesialundervisning skoleåret Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen Spesialundervisning skoleåret Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen Oversendelse av søknad om stikkledninger i sjø for eiendommen 49/7/189 og 190, på Vesterøy i Hvaler kommune, Østfold - behandling iht havne- og farvannsloven Etablering av felles stikkledning i sjø og på land for to eiendommer på Håholmen gnr 49 bnr 7 fnr 190 og fnr / / HAVN/Gunn Karin Karlsen 49/7/189 Fiskeridirektoratet region sør Fredrikstad EnergiNETT AS Fylkesmannen i Østfold Kystverket Norsk maritimt museum Telenor Telecom Solutions AS Side: 34 av 143

35 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på ønske om tilgang til nær- og fjernarkivet nnsynsbegjæringer / / RÅDMANN/Henrik Kristiansen 057 Edholmen Marina AS Byggetillatelse for tilbygg til hytte og riving av uthus/utedo på eiendommen gnr 48 bnr 242 Vesterøy Gnr 48, bnr Rehabilitering fritidsbolig 2012/ / BS/rina Bjørnevald 48/242 Byggmester Thor Tangen Oversendelse av dokumenter. Deling grunneiendom gnr 53 bnr 10, Skjelsbu 2012/ / GO/Tormod Dahlberg 53/10 Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & CO AS Side: 35 av 143

36 , Dokumenttype:,, Status: J,A Din eiendom på Bjerkholmen - lille Bjerkholmen får adresse Adressenummer - Bjerkholmene 2013/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Truls Velgaard Harald Sten Andersen Bente Hagem og Joakim T. H. Lystad Behandling av anmodning om ferdigattest for bolighus på eiendommen gnr. 3 bnr. 172 på Kirkeøy Oppføring enebolig eiendom 3/172, Prestegårdsskogen 2007/ / BS/Per-Erik Johansen 3/172 Bjørn Haakon Nilsen Elevpermisjon. Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Bjørn Tore Schulstad Side: 36 av 143

37 , Dokumenttype:,, Status: J,A Behandling av klage på avslag på søknad om konsesjon til fritidsformål for erverv av eiendommen gnr 23 bnr 88 Søknad om konsesjon Vestreveien gnr 23 bnr / / PLAN/Håvard Skaaden 23/88 Geir Pettersen og Siv Dybdahl Elevpermisjon. Elevmappe for 2013/ / FLOS/Bjørn Tore Schulstad Eiendomsopplysninger 29/26 Eiendomsopplysninger / / PM/Siw Bankerud L30 Einar Lauritzen Side: 37 av 143

38 , Dokumenttype:,, Status: J,A Elevpermisjon. Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Bjørn Tore Schulstad Foreløpig tilbakemelding på søknad om endring av gitt tillatelse gnr 29 bnr 243 på Søndre Sandøy Oppføring av enebolig med tilhørende anneks gnr 29 bnr 243, Nedgården 2012/ / BS/rina Bjørnevald 29/243 Byggmester Gaarden & Delås AS Avslutning av fradeling av tilleggsareal fra gnr 40 bnr 13. Gnr 40, bnr 13 Rød - Oppretting av ny grunneiendom 2011/ / GO/Halvor S Reff 40/13 Trygve Lie Side: 38 av 143

39 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar vedrørende faktura Omregulering Ørekroken 2010/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Søknad Prosjekt Aktiv hverdag Ledig 100 % stilling, prosjekt "Aktiv hverdag med mestring" ved NAV Hvaler, søknadsfrist / / NAV/Knut Tore Eide 410 Avsender Oversending til uttalelse - spørsmål om adressenavn ved Bølingshavn Veinavn tomteområde Bølingshavn 2012/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Språkrådet, stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene Side: 39 av 143

40 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad Ledig 100 % stilling, prosjekt "Aktiv hverdag med mestring" ved NAV Hvaler, søknadsfrist / / NAV/Knut Tore Eide 410 Avsender Svar - Reguleringsplan Ørekroken 2 Omregulering Ørekroken 2010/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Hvaler resort Kopi av innsigelse til foreslått detaljregulering for Ørekroken i Hvaler kommune Omregulering Ørekroken 2010/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Snorre Huseby Side: 40 av 143

41 , Dokumenttype:,, Status: J,A Komplettering av byggemelding for gnr 29 bnr 209 Byggesak - riving av deler av fritidsbolig og nybygg - gnr 29 bnr / / BS/rina Bjørnevald 29/209 Arki arkitektar AS Foreløpig tilbakemelding - tilbygg til hytte på eiendommen gnr 40 bnr 1 fnr 44 på Asmaløy tbygging av hytte - gnr 40 bnr 1 fnr / / BS/rina Bjørnevald 40/1/44 Air Sponge Norge AS Tilbakemelding på utforming av tilbygg til hytte på eiendommen gnr 42 bnr 12 fnr 314 på Spjærøy Gnr 42, bnr 12, fnr Basto, Spjærøy - Tilbygg hytte 2011/ / BS/rina Bjørnevald 42/12/314 Berte Dalsegg Side: 41 av 143

42 , Dokumenttype:,, Status: J,A Adresser i byggefeltet Tomtedelingsplan Bølingshavn gnr 22 bnr / / PM/Jan Torp Pharo 22/13 Jørn Hokholt Foreløpig svar Søknad om deling - justering av grunneiendom - gnr 47 bnr 7 fnr / / BS/Trine Lise Johnsen 47/7/49 Hanne Halvorsen Tiltakshaver ønsker denne saken behandlet i politisk utvalg for Miljø og teknikk snarest mulig Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien / / BS/rina Bjørnevald 38/1 Byggmester v/lars-erik Zakariassen Side: 42 av 143

43 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på jobb Ledig 100 % stilling som veileder/miljøarbeider, sosialområdet og flyktninger ved NAV Hvaler - søknadsfrist / / NAV/Knut Tore Eide P 411 Avsender Bekreftelse på mottatt søknad Riving og oppføring av ny fritidsbolig gnr 43 bnr 4 fnr Kvislervarden / / BS/Trine Lise Johnsen 43/4/224 Byggmester Geir Morten Olsen AS Sak Melding om avsluttet sak Grensejustering - Gnr 30, bnr 110/111, Herføl 2011/ / GO/Halvor S Reff 30/110 Avsender Kjølle, Synnøve Side: 43 av 143

44 , Dokumenttype:,, Status: J,A Varsel om mulighet for at karakter ikke kan fastsettes i kroppsøving Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Rolf Stigen Svar til sak Melding om avsluttet sak Grensejustering - Gnr 30, bnr 110/111, Herføl 2011/ / GO/Halvor S Reff 30/110 'Kjølle, Synnøve' Adressering av fv 108 på Spjærøy - forholdet til direkteavkjørsler Adressenummer - Spjærøy (fv 108) 2012/ / PM/Jan Torp Pharo L32 Statens vegvesen - Region øst Side: 44 av 143

45 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - Begjæring om innsyn vedrørende innkjøp av vikarer nnsynsbegjæringer / /2013 RÅDMANN/Lars H Larsen 057 Accurate Care AS Sak , melding om avsluttet sak Jordskiftesak / / GO/Halvor S Reff 49/3 Avsender Kjølle, Synnøve Ettersending av dokumenter - innsynsbegjæring Gang- og sykkelveg Tangebekken - Skjærhalden, detaljplan 2011/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Aage Tvedt Side: 45 av 143

46 , Dokumenttype:,, Status: J,A Kopi av hørimg - Vannscooter på Lera Søknad om dispensasjon for føring av vannscooter 2012/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen N30 Avsender Naturvernforbundet v/thorkildsen Elisabeth Søknad- Anleggsgartner Ledig stilling som anleggsgartner 2013/ / VARV/Roy Hansen 411 Avsender Søknad - Anleggsgartner Ledig stilling som anleggsgartner 2013/ /2013 VARV/Roy Hansen 411 Avsender Side: 46 av 143

47 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad Fagarbeider byggvedlikehold Ledig stilling - Fagarbeider Byggvedlikehold 2013/ / EF/Tore Trondsen 411 Avsender Søknad Fagarbeider byggvedlikehold Ledig stilling - Fagarbeider Byggvedlikehold 2013/ / EF/Tore Trondsen 411 Avsender Navn på nabo Eiendomsopplysninger / / PM/Siw Bankerud L30 Avsender Dag Bryhn Side: 47 av 143

48 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad Fagarbeider byggvedlikehold Ledig stilling - Fagarbeider Byggvedlikehold 2013/ / EF/Tore Trondsen 411 Avsender Søknad arkivar Ledig stilling som arkivmedarbeider 2013/ / HVALER KOMMNE/Henrik Kristiansen 411 Avsender Søknad arkivmedarbeider Ledig stilling som arkivmedarbeider 2013/ / HVALER KOMMNE/Henrik Kristiansen 411 Avsender Side: 48 av 143

49 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling Økonomikonsulent/Controller Ledig stilling som økonomikonsulent - controller 2013/ / RÅDMANN/Odd Magne lvund 411 Avsender Søknad 100% miljøterapeut To faste stillinger miljøterapeut 100 prosent - bofellesskap enslige mindreårige flyktninger 2013/ / TB/Beate Pedersen 411 Avsender Søknad på 100 % faste stillinger som miljøterapeuter To faste stillinger miljøterapeut 100 prosent - bofellesskap enslige mindreårige flyktninger 2013/ / TB/Beate Pedersen Off.loven 26, 1. ledd 411 Avsender Side: 49 av 143

50 , Dokumenttype:,, Status: J,A Påminnelse Mudring i sundet Kjerringholmen - Tjeldholmen - Skjellsund 2012/ / BS/Per Otto Rød P22 Avsender Einar Hegdahl Registreringsskjema - utlevering personopplysninger matrikkelen Eiendomsopplysninger / / PM/Siw Bankerud L30 Avsender Tove Cecilie Arendt Schränker Ber om utsatt frist for tilbakemelding Gnr 49 bnr 29 - Nordstrand, Papper - tvidelse av anneks 2011/ / BS/Per Otto Rød 49/29 Avsender Poul Jelling Side: 50 av 143

51 , Dokumenttype:,, Status: J,A Viser til tidligere henvedelser til Hvaler Kommune vedrørende kommunenes økonomi og drift Hvaler kommunes alvorlige økonomiske situasjon 2012/ / RÅDMANN/Torleif Gjellebæk 150 Avsender Jone Eie Svar på tidligere henvedelser til Hvaler Kommune vedrørende kommunenes økonomi og drift Hvaler kommunes alvorlige økonomiske situasjon 2012/ / RÅDMANN/Torleif Gjellebæk 150 Hvaler kommune v/gjellebæk Torleif Søknad på ledige stillinger som veileder Ledig 100 % stilling som veileder/miljøarbeider, sosialområdet og flyktninger ved NAV Hvaler - søknadsfrist / / NAV/Knut Tore Eide P 411 Avsender Side: 51 av 143

52 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om 16% stilling som danselærer Ledig stilling - danselærer 16% 2013/ / HVK/Knut Egil Knutsen P 411 Avsender nnspill Ødegårdskilen marina (2012) - detaljplan 2012/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Østfold fylkeskommune Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 5 bnr 1 fnr 52 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 5 bnr 1 fnr / / PM/Jan Torp Pharo 5/1/52 Avsender Ole Torstein Arendt Side: 52 av 143

53 , Dokumenttype:,, Status: J,A CV og vitnemål Ledig stilling som økonomikonsulent - controller 2013/ / RÅDMANN/Odd Magne lvund P Off.loven 26, 1. ledd 411 Avsender Vedrørende faktura for VA til 48/19/24 og 48/19/143 Gnr 48 bnr 19 fnr 143 Stikkledning vann og avløp, Papperhavn 2012/ /2013 BS/Anette Hansen 48/19/143 Anne Mette Karlsen hvaler-ror.no) Tilbakemelding på søknad om endring tillatelse for nybygg av bolighus og garasje på eiendommen gnr 50 bnr 37 på Vesterøy Bolighus eiendom 50/37, Langekil 2007/ / BS/rina Bjørnevald 50/37 Bjar Arkitekter Side: 53 av 143

54 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av søknad om VA-ledninger i sjø fra einendom 53/31 på Vesterøy i Hvaler kommune, Østfold - behandling iht havne- og farvannsloven Dispensasjon og tiltak til legging av vann og avløpsledninger i sjø og på land mellom gnr 53 bnr 31 og gnr 53 bnr / /2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen 53/31 Fiskeridirektoratet region sør Fredrikstad EnergiNETT AS Fylkesmannen i Østfold Kystverket Norsk maritimt museum Telenor Telecom Solutions AS Varsel Gnr 48 bnr 19 fnr 143 Stikkledning vann og avløp, Papperhavn 2012/ /2013 VARV/mar Askhabov 48/19/143 Hvaler Rørleggerbedrift AS Oversending til uttalelse - spørsmål om adressenavn ved Bølingshavn Veinavn tomteområde Bølingshavn 2012/ /2013 PM/Jan Torp Pharo L32 Avsender Språkrådet, stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene Side: 54 av 143

55 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av brev Gnr 6 bnr 1 fnr 55 - Tilbygg hytte - Holtekilen 2013/ /2013 BS/Trine Lise Johnsen 6/1/55 Avsender Alfredo Skyrud nntak fra byggesaksbehandling - opplysning om antatt ulovlige forhold gnr 41 bnr 48 Asmaløy nntak fra byggesaksbehandling - opplysning om antatt ulovlige forhold gnr 41 bnr 48 Asmaløy 2013/ /2013 BS/Einar G Nilsen 41/48 Terje Hagevang Oversendelse av søknad om VA-ledninger i sjø fra eiendommen 23/79 m.fl. - Bølingshavn på Kirekeøy i Hvaler kommune, Østfold - behandling iht havne- og farvannsloven Gnr 23 bnr 79,209,230,231 og 23/10/51 - Etablering av vann og avløp til 5 hytter,storrødbrygga 2012/ /2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen 23/79 Fiskeridirektoratet region sør Fredrikstad EnergiNETT AS Fylkesmannen i Østfold Kystverket Norsk maritimt museum Telenor Telecom Solutions AS Side: 55 av 143

56 , Dokumenttype:,, Status: J,A Leie av parkeringsplass for 2013 Parkering Skjærhalden - rådhuset / kirken / /2013 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q50 Avsender Bente Brevik Bekreftelse på henvendelse - Dispensasjon og byggetillatelse - fremføring av V/A-ledninger - eiendom gnr 19 bnr 11 og 16, Kirkøy Hasleveien 76 - gnr 19, bnr 11, 16 - Riving og oppføring av ny bolig og anneks 2011/ /2013 BS/Anette Hansen 19/11 Avsender Fylkesmannen i Østfold Søknad om ferie Elevmappe - Åttekanten skole / / ÅTTS/Rita Wiborg Avsender Side: 56 av 143

57 , Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende behov for utbedring av trapp ved Sannebrygga på Nordre Sandøy Fergekai Nordre Sandøy - behov for utbedring av trapp 2013/ /2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P30 Nordre Sandøy Vel Søknad om ferie Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Bjørn Tore Schulstad Avsender Søknad om ferie Elevmappe for 2013/ / FLOS/Bjørn Tore Schulstad Avsender Side: 57 av 143

58 , Dokumenttype:,, Status: J,A Endring av båt ii Vikerhavn Båtplass Vikerhavn 2012/ /2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P23 Jan Erik Amundsen Søknad om ferie Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Bjørn Tore Schulstad Avsender Søknad om plass i barnehage Elevmappe - Brekke barnehage / / RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen Avsender Side: 58 av 143

59 , Dokumenttype:,, Status: J,A Kommuneplanens arealdel Egengodkjenning etter kartkorreksjoner Kommuneplanens arealdel for Fredrikstad kommune - Høring og offentlig ettersyn 2011/ / BS/Anna Karin Hellstrøm 141 Avsender Fredrikstad kommune Søknad om endring av uteområde for skjenkebevilling Skjenkebevilling - Hvaler Resort & Spa 2012/ / RÅDMANN/Torunn Akselsen Engum 63 Avsender Hvaler Resort &SPA AS Oversendelse av melding til tinglysing. Gnr 30 bnr 1, Nedgården - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling 2012/ /2013 GO/Tormod Dahlberg 30/1 Statens Kartverk Side: 59 av 143

60 , Dokumenttype:,, Status: J,A Endring av busstilbud Hvaler kommune Busstilbudet Hvaler kommune - endring av tilbud 2013/ / RÅDMANN/Torleif Gjellebæk N02 Avsender Anne Margrete Eliassen Hytteinformasjon Eiendomsopplysninger / /2013 PM/Siw Bankerud L30 Avsender Kjell Teigland Søknad om ferie Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Bjørn Tore Schulstad Avsender Side: 60 av 143

61 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad fritak eiendomsskatt - Salteriet Tabor i Gravningsund Generelle henvendelser om eiendomsskatt 2012/ / RÅDMANN/Knut Kristian Skjolden 232 Avsender Henning Strømsborg ttalelse Gnr 49 bnr 58 - Tilkobling og legging av vannledning, Vauerveien 2012/ / BS/Anette Hansen 49/58 Avsender Fylkesmannen i Østfold Søknad om ferie uke 12 Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Bjørn Tore Schulstad Avsender Side: 61 av 143

62 , Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse Etablering av felles stikkledning i sjø og på land for to eiendommer på Håholmen gnr 49 bnr 7 fnr 190 og fnr / / BS/Anette Hansen 49/7/189 Avsender Fylkesmannen i Østfold Varsel om mulighet for at karakter ikke kan fastsettes i kroppsøving Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2013 HVS/Rolf Stigen Søknad om ferie uke 12 Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Bjørn Tore Schulstad Avsender Side: 62 av 143

63 , Dokumenttype:,, Status: J,A Registrering av store eiker i Hvaler i 2013? Registrering av store og hule eiker i Hvaler Kommune 2013/ / NF/Laila Kjølbo Rød K10 Avsender Hardeng Geir Foreløpig svar Byggesak - flytebrygge støyvern m.m. - gnr 50 bnr / /2013 BS/Trine Lise Johnsen 50/124 Ann Kristin Jensen Johannes Rød Varsel om mulighet for at karakter ikke kan fastsettes i kroppsøving Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2013 HVS/Rolf Stigen Side: 63 av 143

64 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om ferie Elevmappe - Floren skole / / FLOS/Bjørn Tore Schulstad Avsender Søknad om midler til registering av store eiker i Hvaler kommune Registrering av store og hule eiker i Hvaler Kommune 2013/ /2013 NF/Laila Kjølbo Rød K10 Fylkesmannen i Østfold Spørsmål om mulighet til å foreta måling av volum på tømmestasjonen Septiktømming fra fritidsbåter. 2010/ /2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen P70 Jan Erik MM Jan-Erik Håkensen Side: 64 av 143

65 , Dokumenttype:,, Status: J,A Oppheving av vedtak om sanitærabonnement 3/205 Søknad om tillatelse til tiltak - graving/legging avløp - gnr 3 bnr / /2013 VARV/mar Askhabov 3/205 Kirkøy VVS AS Varsel om mulighet for at karakter ikke kan fastsettes i kroppsøving Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2013 HVS/Rolf Stigen Søknad på stilling som Veileder/miljøarbeider Ledig 100 % stilling, prosjekt "Aktiv hverdag med mestring" ved NAV Hvaler, søknadsfrist / /2013 NAV/Knut Tore Eide 410 Avsender Side: 65 av 143

66 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som Veileder/miljøarbeider Ledig 100 % stilling som veileder/miljøarbeider, sosialområdet og flyktninger ved NAV Hvaler - søknadsfrist / /2013 NAV/Knut Tore Eide 411 Avsender Søknad på stilling som Veileder/miljøarbeider Ledig fast 100 % stilling som veileder/tiltakskonsulent, aktiviseringsprosjekt ved NAV Hvaler - søknadsfrist / /2013 NAV/Knut Tore Eide 411 Avsender Varsel om mulighet for at karakter ikke kan fastsettes i kroppsøving Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2013 HVS/Rolf Stigen Side: 66 av 143

67 , Dokumenttype:,, Status: J,A Varsel om mulighet for at karakter ikke kan fastsettes i kroppsøving Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2013 HVS/Rolf Stigen Behandling etter havne og farvannsloven - Søknad om tillatelse til dumping av marine sedimenter - gnr 23 bnr 23 Gnr 23, bnr 23, 68, 87, 93 - Bølingshavn - Vedlikeholdsmudring 2012/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen 23/23 Avsender Leif Grimsrud AS Svar på deres henvendelse - MELDNG 1 av 6 Oppføring av erstatningshytte gnr 23 bnr 15 fnr / /2013 BS/rina Bjørnevald 23/15/121 Avsender Din Byggtjeneste AS v/rolf Skjæveland Side: 67 av 143

68 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på deres henvendelse - MELDNG 2 av 6 Oppføring av erstatningshytte gnr 23 bnr 15 fnr / /2013 BS/rina Bjørnevald 23/15/121 Avsender Din byggtjeneste v/rolf Skjæveland Svar på deres henvendelse - MELDNG 3 av 6 Oppføring av erstatningshytte gnr 23 bnr 15 fnr / /2013 BS/rina Bjørnevald 23/15/121 Avsender Din byggtjeneste v/rolf Skjæveland Svar på deres henvendelse - MELDNG 4 av 6 Oppføring av erstatningshytte gnr 23 bnr 15 fnr / /2013 BS/rina Bjørnevald 23/15/121 Avsender Din byggtjenetse v/rolf Skjæveland Side: 68 av 143

69 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på deres henvendelse - MELDNG 5 av 6 Oppføring av erstatningshytte gnr 23 bnr 15 fnr / /2013 BS/rina Bjørnevald 23/15/121 Avsender Din byggtjeneste AS v/rolf Skjæveland Svar på deres henvendelse - MELDNG 6 av 6 Oppføring av erstatningshytte gnr 23 bnr 15 fnr / /2013 BS/rina Bjørnevald 23/15/121 Avsender Din byggtjeneste v/rolf Skjæveland Melding om skade - ulykke Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen Avsender Side: 69 av 143

70 , Dokumenttype:,, Status: J,A Kommentar til svar Gnr 30 bnr Tilbygg til eksisterende hytte - Søndre Sandøy 2012/ /2013 BS/Trine Lise Johnsen 30/215 Avsender Jørgen Hansen Søknad om fri Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen Avsender nnløsning gnr. 48, bnr. 16, festenr. 116 i Hvaler Gnr 48 bnr 16 fnr deling/rekvisisjon av oppmåling 2012/ /2013 GO/Halvor S Reff 48/16/116 Avsender Advokat Jon Erik Holm Side: 70 av 143

71 , Dokumenttype:,, Status: J,A Sakkyndig uttalelse inntak vgd 2013/2014 Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVS/Svein Syversen Avsender Søknad på stilling som miljøterapeut i bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger To faste stillinger miljøterapeut 100 prosent - bofellesskap enslige mindreårige flyktninger 2013/ /2013 TB/Beate Pedersen 411 Avsender Søknad på ledig stilling som Barnevernkonsulent Ledig stilling Barnevernkonsulent 60 prosent - fast 2013/ /2013 TB/Beate Pedersen 411 Avsender Side: 71 av 143

72 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på ledig stilling som Barnevernkonsulent Ledig stilling barnevernkonsulent 100 prosent - vikariat 2013/ /2013 TB/Beate Pedersen 411 Avsender Bekreftelse på mottatt henvendelse Registrering av store og hule eiker i Hvaler Kommune 2013/ /2013 NF/Laila Kjølbo Rød K10 Avsender Fylkesmannen i Østfold ttalelse til rapportutkast - Eierskapskontroll for VNO AS Østfold kontrollutvalgssekretariat - ØKS 2011/ /2013 RÅDMANN/Heidi Vildskog 033 Østfold kontrollutvalgssekretariat Side: 72 av 143

73 , Dokumenttype:,, Status: J,A SV: sak , melding om avsluttet sak Jordskiftesak / /2013 GO/Halvor S Reff 49/3 'Kjølle, Synnøve' Vedrørende faktura for V/A tiil hytteiendommene 40/13/39 og 40, Åsebu, Asmaløy Legging av vann og avløpsledninger gnr 40 bnr 13 fnr 39 og / /2013 BS/Anette Hansen 40/13/39 Ole & Peder Ødegaard AS VA til hytteiendommene 40/13/39 og 40, Åsebu, Asmaløy Legging av vann og avløpsledninger gnr 40 bnr 13 fnr 39 og / /2013 BS/Anette Hansen 40/13/39 Avsender Terje Andreassen Side: 73 av 143

74 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse til tiltak - reparasjon ombygging fritidsbolig gnr 53 bnr 31 Søknad om tillatelse til tiltak - reparasjon ombygging fritidsbolig gnr 53 bnr / / BS/Trine Lise Johnsen 53/31 Avsender Hein Mathiesen Bilder Gjerde på gnr 48 bnr / / BS/Einar G Nilsen 48/260 Avsender Knut Enger Søknad om ambulerende skjenkebevilling Ambulerende skjenkebevilling / / RÅDMANN/Torunn Akselsen Engum 63 Avsender Lions Club Hvaler - Kirkøy Side: 74 av 143

75 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på bilder av ny situasjon og brev - gjerde på gnr 48 bnr 260 Gjerde på gnr 48 bnr / /2013 BS/Einar G Nilsen 48/260 Knut Enger Manglende innlevering av bøker lånt på skolebiblioteket Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2013 HVS/Petter Spæren Manglende innlevering av bøker lånt på skolebiblioteket Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2013 HVS/Petter Spæren Side: 75 av 143

76 , Dokumenttype:,, Status: J,A Manglende innlevering av bøker lånt på skolebiblioteket Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2013 HVS/Petter Spæren Manglende innlevering av bøker lånt på skolebiblioteket Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2013 HVS/Petter Spæren Manglende innlevering av bøker lånt på skolebiblioteket Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2013 HVS/Petter Spæren Side: 76 av 143

77 , Dokumenttype:,, Status: J,A Hasselvika detaljplan for småbåtanlegg Hasselvika detaljplan for småbåtanlegg 2011/ /2013 PLAN/Trine Lise Johnsen L12 Øystein Borgen Manglende innlevering av bøker lånt på skolebiblioteket Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2013 HVS/Petter Spæren Manglende innlevering av bøker lånt på skolebiblioteket Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2013 HVS/Petter Spæren Side: 77 av 143

78 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på Stilling Ledig fast 100 % stilling som veileder/tiltakskonsulent, aktiviseringsprosjekt ved NAV Hvaler - søknadsfrist / /2013 NAV/Knut Tore Eide 411 Avsender Manglende innlevering av bøker lånt på skolebiblioteket Elevmappe - Hvaler ngdomsskole / /2013 HVS/Petter Spæren Svar på søknad om ambulerende skjenkebevilling Ambulerende skjenkebevilling / /2013 RÅDMANN/Torunn Akselsen Engum 63 Lions Club Hvaler/Kirkøy Side: 78 av 143

79 , Dokumenttype:,, Status: J,A Byggetillatelse Søknad om tiltak uten ansvarsrett - 12/32 Edholmen, Kirkøy 2010/ / BS/Trine Lise Johnsen 12/32 Anne Saastad Hole Vedrørende - Vannscooter på Lera Søknad om dispensasjon for føring av vannscooter 2012/ /2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen N30 Naturvernforbundet v/thorkildsen Elisabeth Manglende innlevering av bøker lånt på skolebiblioteket Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2013 HVS/Petter Spæren Side: 79 av 143

80 , Dokumenttype:,, Status: J,A Tidsbegrenset arbeidsavtale om arbeidsutprøving Personalmappe 2012/ /2013 ASMB/Kirsten Elvsveen Åpmimg av Kroksand badestrand Kroksand tilrettelegging badestrand 2009/ /2013 HAVN/Gunn Karin Karlsen D37 Direktoratet for naturforvaltning Ann-Jori Romundstad, DN Eivind N Borge Søknad anleggsgartner Ledig stilling som anleggsgartner 2013/ /2013 VARV/Roy Hansen P 411 Avsender Side: 80 av 143

81 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad anleggsgartner Ledig stilling som anleggsgartner 2013/ /2013 VARV/Roy Hansen P 411 Avsender Søknad anleggsgartner Ledig stilling som anleggsgartner 2013/ /2013 VARV/Roy Hansen P 411 Avsender Søknad Driftsleder VA Ledig stilling som driftsleder VA 2013/ /2013 VARV/Roy Hansen P 411 Avsender Side: 81 av 143

82 , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad Arkivar Hvaler Kommune. Ledig stilling som arkivmedarbeider 2013/ /2013 HVALER KOMMNE/Henrik Kristiansen P 411 Avsender Bekreftelse på mottatt søknad om dispensasjon Kjølholt gård - gnr 4, bnr 1 - Restaurering av bygning 2010/ /2013 BS/Trine Lise Johnsen 4/1 Lillian og Ole Kristian Kjølholt Søknad på stilling som arkivar Ledig stilling som arkivmedarbeider 2013/ /2013 HVALER KOMMNE/Henrik Kristiansen P 411 Avsender Side: 82 av 143

83 , Dokumenttype:,, Status: J,A Brev vedrørende innstallering av peisovn Gnr 4 bnr 214 fnr nstallasjon av peisovn med stålpipe, Kjølholtåsen 2012/ /2013 BS/Trine Lise Johnsen 4/214/186 Odd Lindstad Fv. 108 Hvaler - kommentarer til merknader Gang- og sykkelveg Tangebekken - Skjærhalden, detaljplan 2011/ / PLAN/Håvard Skaaden L12 Avsender Statens vegvesen Region Øst v/johnsen Torill Tilleggsdokumenter Gnr 50, bnr Tiltak på eiendommen ikke omsøkt/byggemeldt 2012/ /2013 BS/Trine Lise Johnsen 50/131 Avsender Egil Sletner Side: 83 av 143

84 , Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om fritak Kommunale avgifter - reduksjon - fritak / / VARV/Per Kåre Rubach 231 Nils Henrik Hovland reglementert fravær ved konsertbesøk i Fredrikstad Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2013 HVS/Petter Spæren Beskrivelse av landbruksplan Gnr 50 bnr 11 - Konsesjon ved ervervelse av Nordenga, Vesterøy 2013/ /2013 NF/Laila Kjølbo Rød 50/11 Avsender Anders og Dag Messel Side: 84 av 143

85 , Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet til behandling i kommunen Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 49 bnr / / PM/Jan Torp Pharo 49/458 Avsender Beate Trætteberg Egenerklæring om konsesjonsfrihet til behandling i kommunen Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 49 bnr / / PM/Jan Torp Pharo 49/458 Avsender Per Christian Haraldsen Søknad om plass i barnehage Elevmappe - Hauge barnehage / / RÅDMANN/Anne Høyby Pedersen Avsender Side: 85 av 143

86 , Dokumenttype:,, Status: J,A Bedriftsundersøkelse Kartlegging av arbeidsmarkedet 2013/ /2013 RÅDMANN/Liv Schi Eriksen X61 Avsender Nav Østfold Oversendelse av ferdigmelding Gnr 47 bnr Ferdigmelding 2013/ /2013 BS/rina Bjørnevald 47/325 Avsender Byggmester Robert Holt AS Oppføring av erstatningshytte gnr 23 bnr 15 fnr 121 Oppføring av erstatningshytte gnr 23 bnr 15 fnr / /2013 BS/rina Bjørnevald 23/15/121 Din Byggtjeneste AS v/rolf Skjæveland Side: 86 av 143

87 , Dokumenttype:,, Status: J,A ttalelse etter anmodning om opplysninger etter lov om barneverntjenester 4-3 Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2013 HVS/Maria Nitteberg Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 42 bnr 296 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 42 bnr / / PM/Jan Torp Pharo 42/296 Avsender Advokatfellesskapet Kristoffersen Winsvold & Sekkelsten Svar på søknad om fritak Kommunale avgifter - reduksjon - fritak / / VARV/Per Kåre Rubach 231 Tom Jacobsen Side: 87 av 143

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 25.01.11-30.01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 16% st som danselærer kulturskolen - arbeidsavtale 16% st som danselærer kulturskolen 2008/906-2 5137/2008 05.06.2008 K/Knut Egil Knutsen 411 Malin B.S. Helberg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 24.12.2012-30.12.2012, Dokumenttype:,U, Status: J,A Oppmålingsforretning Gnr 40, bnr 13 Rød - Oppretting av ny grunneiendom U 2011/1767-5 15813/2011 25.11.2011 GO/Halvor S Reff 40/13 Mottaker 'Sacco Jensen,

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 11.07.11-17.07.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeuter i turnus Ledig stilling som miljøterapeuter i turnus 2010/1446-58 8176/2010 13.07.2011 21.09.2010 BVT/Beate Pedersen

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.02.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis - 2013/658-2 6761/2013 18.04.2013 HVALER KOMMNE/Bjørg Næss, 1 ledd nr 1 F00 Mottaker Svar på søknad om fornyelse

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - oppsigelse barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage - 2012/935-7 6459/2014 27.03.2014 ASMB/Kirsten Elvsveen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Personalmappe - tilsettinngsforhold - Ole Kristian Helgesen 2011/1326-3 4529/2012 27.03.2012 RÅDMANN/Torleif Gjellebæk Mottaker

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 31.12.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Elevmappe - Brekke barnehage - 2013/2459-13 22713/2013 11.12.2013 BREB/Grete Lemme Abrahamsen KL nnhold: Spørsmål om arbeidsforhold ersonalmappe - tilsettingsforhold

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Midlertidig svar på Klage - eiendomsskatt- gnr 35 bnr 349 Klage - eiendomsskatt- gnr 35 bnr 349 2013/1797-5 17841/2013 35/349 Mottaker Christian Reinertsen Midlertidig svar

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014.

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2014 nnhold: Svar på brev trekking av klage- eskatt, gnr 28-bnr 38 Eiendomsskatt - Klage - gnr 28 - bnr 38 2014/462-7

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.02.2010 Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om ferdigattest - Huserveien 71 Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien 71 2012/2414-14 4615/2014

Detaljer

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE

Offentlig journal. klientjournal. Ungdomsmappe - ***** ***** ***** ***** 2010/3155-1 12089/2010 BVE/TOBIE 18.04.2011 19.03.2010 ***** BVE/TOBIE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.11, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.04.2011 klientjournal ngdomsmappe - X 2010/3155-1 12089/2010 19.03.2010 BVE/TOBE O Torunn Bie BVE/TOBE Tilbudsbrev

Detaljer

Offentlig journal. VS: Arendal Guttemusikkorps, Samarbeidsavtale 2010-2011. Kulturskolen - Samarbeidsavtaler 28.06.2010 KUL/OLGUL 17.02.

Offentlig journal. VS: Arendal Guttemusikkorps, Samarbeidsavtale 2010-2011. Kulturskolen - Samarbeidsavtaler 28.06.2010 KUL/OLGUL 17.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.02.2011 VS: Arendal Guttemusikkorps, Samarbeidsavtale 2010-2011 Kulturskolen - Samarbeidsavtaler 2010/11135-24

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03.

Offentlig journal. Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker. Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget 2010/1251-29 12165/2010 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.03.2011 Vedrørende klageutvalgets behandling av klagesaker Erstatningssaker - Oppreisningsutvalget N 2010/1251-29

Detaljer

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01.

Journaldato: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 20.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.10.14-06.11.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 10.11.2014 Revisjon av spillemiddelfinansiert regnskap Lysløype Høiås, anleggsnr.:

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Offentlig journal. Matrikkelføring utført 2015/1511-2 11691/2015 19.06.2015 17.06.2015. Oversendelse av melding. 2015/1138-6 11699/2015 18.06.

Offentlig journal. Matrikkelføring utført 2015/1511-2 11691/2015 19.06.2015 17.06.2015. Oversendelse av melding. 2015/1138-6 11699/2015 18.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.06-18.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 nnhold: Matrikkelføring utført Jordskiftesak 0100-2015-0025 Ørdal 2015/1511-2

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.06.2010 Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Roligheden skole -

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/401-5 5349/2015 18.03.2015 29.04.2015. Innkalling til oppmålingsforretning

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/401-5 5349/2015 18.03.2015 29.04.2015. Innkalling til oppmålingsforretning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.04-29.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.05.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer