Møte 18. desember 2007 kl på Fauske Hotell Møte 19. desember 2007 kl på Reindriftsforvaltningen Nordlands kontor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte 18. desember 2007 kl 13.00 på Fauske Hotell Møte 19. desember 2007 kl. 10.00 på Reindriftsforvaltningen Nordlands kontor"

Transkript

1 Områdestyret i Nordland Møte 18. desember 2007 kl på Fauske Hotell Møte 19. desember 2007 kl på Reindriftsforvaltningen Nordlands kontor SAKSLISTE: Sak 30/07: Sak 31/07: Sak 28/07: Sak 32/07: Sak 33/07: Sak 34/07: Sak 35/07: Sak 36/07: Referatsaker Orienteringssaker Søknad om midler fra reindriftsfondet. Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, østre siida. UTSATT FRA FORRIGE MØTE Privat reguleringsplan for Straumen hytteområde i Efjord. Nytt forslag. Ballangen kommune Reguleringsplan for Tolkmoen hyttefelt. Hattfjelldal kommune Overføring av ansvaret som leder av siidaandel fra Thomas Larsen, Byrkje reinbeitedistrikt. Områdestyrets kontroll av reindriftslovens formelle vilkår Distriktsplan for Byrkije reinbeitedistrikt. Stadfesting Kommunedelplan for Sandnessjøen. Alstadhaug kommune Sak 30/07: Referatsaker REFERATER PLAN- OG BYGGESAKER Alstahaug kommune 1. Gnr.10, bnr.1 nydyrking, Torstein Hanssen. 2. Gnr.33, bnr.12 nydyrking, Oddvar Brastad. 3. Gnr.82, bnr.1 nydyrking, Ole Per Johnsen Ballangen commune 4. Gnr.4, bnr.19 Storkobbvik hyttefelt reguleringsplan. Beiarn kommune 5. Muoidejohka kraftverk. Bindal kommune 6. Søbergvatnet kraftverk Bodø kommune 7. Gnr.231, bnr.2 Kvarv hyttefelt reguleringsplan. 8. Hyttefelt Hamn, Oldereid reguleringsplan 9. Gnr.239, bnr.3 Sieverhammaren reguleringsplan. 10. Gnr.229, bnr.10 Klettneset, Skjerstad reguleringsplan

2 11. Austerli hyttefelt reguleringsplan. 12. Gnr.26, bnr.18 Myklebostad deling av eiendom, Rita og Per Morten Karlsen 13. Gnr.17, bnr.80 Festvåg søknad om tilbygg til hytte, Sture Nyhagen. 14. Gnr.210/1 Kletteng, Misvær fradeling av tomt til hytte. 15. Gnr.226, bnr.1 fradeling av hyttetomt, 1. Tirifjellvatn. 16. Mesterbygg AS søknad om oppføring av kai på Eidet, Kjerringøy. Brønnøy kommune 17. Gnr.114, bnr.5 fradeling av nausttomt, Skomo 18. Gnr.158, bnr.5 fradeling av fritidstomt, Øvreås. 19. Gnr.94, bnr.8 fradeling av boligtomt, Nordhus. 20. Gnr.112, bnr.11 boligfelt på Horn. Fradeling Turid Rui Johansen 21. Vern av skog, gnr.146, bnr.1,2 og 3 på Bru ved Strengevatnet. Dønna kommune 22. Revisjon kommuneplanens arealdel Fauske kommune 23. Innfallsport Fridalen reguleringsplan. 24. Klungsetmarka Fritidspark reguleringsplan. 25. Bebyggelsesplan for Sulitjelma Fjellandsby 1. byggetrinn. Gildeskål kommune 26. Settefiskanlegg i Sundsfjord-Deltaområdet reguleringsplan. 27. Netskjermarka hytteområde, Sandhornøy reguleringsplan. 28. Elvebakken hytteområde, Sandhornøy reguleringsplan. 29. Risnes hytteområde reguleringsplan. 30. Solbakken hytteområde reguleringsplan. 31. Gnr.72, bnr.7 Breivika Våg, reguleringsplan. 32. Tingvoll hytteområde på Forstranda reguleringsplan 33. Gnr.44, bnr.2 avkjørsel fr arv 17 og 2 tomter til fritidsformål, Karsten Steen. 34. Søknad om utvidet produksjon av lokaliteten Nordfugløy, Marine Harvest Norway. Grane kommune 35. Bjørn Svartvatn 2 tomter til hytteformål. 36. Gnr.53, bnr.8 Kløva i Bogfjelldalen fradeling av hyttetomt. 37. Oppsetting av gjerde Tor Arne Reinfjell og Kitty Lise Vassdal Hamarøy kommune 38. Tranøy gård reguleringsplan. 39. Normanngården reguleringsplan. 40. Området rundt Ness kai reguleringsplan. 41. Gnr.106, bnr.3 og 5 Fredheim fritidsbebyggelse. Hemnes kommune 42. Ny overføringstunnel mellom Bleikvatn og Røssvatn Statkraft Energi AS. 43. Gnr.148, bnr.11 Solheim på Valla fradeling. Herøy kommune 44. Gnr.9, bnr.1 fradeling av tomt, Hjelmsøy. 45. Gnr.26, bnr.1 fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom. 46. Gnr.7, bnr.3 fradeling av tomt til fritidsbolig. 47. Gnr.5, bnr.38 fradeling av hyttetomt. Leirfjord kommune 48. Perleplassen hyttefelt reguleringsplan. Lurøy kommune 49. Gnr.34, bnr.3,5 og 6 Olvika reguleringsplan. Meløy kommune

3 50. Gnr.3, bnr.16 anlegg av molo, Skarsfjord Ishuslag. Narvik kommune 51. Gnr.44, bnr.178 gapahuk ved Storvannet. 52. Øvre og Nedre Klubbvik kraftverk. Nesna kommune 53. Kommunedelplan vannforsyning hovedplan vann Gnr.25, bnr.8 på Hugla fradeling. Nærøy kommune 55. Gnr.6, bnr.7 regulering av et lite hyttefelt på Sandnes. 56. Heimdalshytta bruksendring, Statskog. 57. Gnr.99, bnr.7 deling av eiendom til 3 hyttetomter, Frei Skilllingsås. Rana kommune 58. Flyplass i Rana kommunedelplan. 59. Gnr.151, bnr.3 fradeling av fritidstomt, Thore Nilsen. Rødøy kommune 60. Gnr.9 på Steinsland reguleringsplan. 61. Staulen hytteområde reguleringsplan. 62. Einvik hytteområde i Jektvik 63. Reppaelva kraftverk. Saltdal kommune 64. Rullering av kommuneplanens arealdel. 65. Landbruksplan med tiltaksdel Gamfossen hytteområde reguleringsplan. Steigen kommune 67. Settefiskproduksjon i Forsan. 68. Gnr.22, bnr.24 - steinuttak i Andershågen Sømna kommune 69. Gnr.47, bnr.12 nydyrking Hans Ivar Kvalvik. 70. Gnr.55, bnr.2 nydyrking, Terje Grude. 71. Gnr.69, bnr.2 nydyrking, Kai Gunnar Ruste. 72. Gnr.62, bnr.3 nydyrking, Tom Ivar Olsen. 73. Gnr.28, bnr.1 nydyrking, Eva Anette Graven. 74. Gnr.28, bnr.3 nydyrking, Kåre Elvegård. Sørfold kommune 75. Styrkesnes hyttefelt reguleringsplan. 76. Gnr.92, bnr.1-3 ved Langvatnet søknad om bygging av naust. 77. Gnr.95, bnr.1-4 Horndalsvatn endret plassering av hytte. 78. Gnr.25, bnr.4 flytebrygge i Kalvika. Vefsn kommune 79. Gnr.15, bnr.1 industriområde Øya Nord, reguleringsplan. 80. Gnr.121, bnr.2 Veset masseuttak, reguleringsplan. 81. Ømmervatn nord reguleringsplan. 82. Gnr.154, bnr.1 Gulljord fradeling av fritidstomt, Ole Sagen. 83. Gnr.233, bnr.1 Furuhatten fradeling bebygd fritidstomt. 84. Gnr.22, bnr.9 nydyrking, Hallvard Karlsen. Rødøy og Lurøy kommune 85. Smibelg og Storåvatn kraftverker. Narvik og Ballangen kommune 86. Skjomen kraftverk.

4 REFERATER VEIER SKOGSVEIER Bindal kommune 87. Røttingsliveien landbruksvei. Bodø kommune 88. Sjøheiaveien skogsvei. 89. Rv. 834 Kirkeveien, parsell Rønvikkrysset Gjerdåsen, reguleringsplan. 90. Gamle Riksvei reguleringsplan, plassmyrveien til Sivert Nielsens gate. Brønnøy kommune 91. Langengan landbruksvei. 92. Kammen 2 skogsvei. Hemnes kommune 93. Hesthagen ved Røssauren traktorvei. Hamarøy kommune 94. Storbergveien skogsvei. 95. Fruliveien skogsvei. 96. Gnr.106, bnr.7 Fredheim, Tømmernes vei til fritidseiendom. Grane kommune 97. E6 Brattåsen Lien, kommunedelplan. Narvik kommune 98. Gnr.53/3 og 52/3 vei til dam, Sørbukta i Håkvikdalen. 99. Bakkanveien landbruksvei. Rana kommune 100. Gnr.89, bnr.14 skogsvei Gang- sykkelvei (Rv 12 Rv 17) i Utskarpen. Saltdal kommune 102. Lisjvatnveien landbruksvei Storsteinlegdaveien landbruksvei. Sømna kommune 104. Hombornes 07 landbruksvei Sak 31/07: Orienteringssaker ORIENTERINGSSAKER 1. Brev av fra Reindriftsforvaltningen Nordland til Hestmannen/Strandtindene rbd øking av øvre reintall i distriktet. 2. Brev av fra Reindriftsforvaltningen Nordland til Ildgruben endring av reintallet. 3. Brev av fra Anny og Johan Carlsen reinbeiting på innmark. 4. Brev av fra Reindriftsforvaltningen Nordland til Ballangen kommune opphevelse av innsigelse til reguleringsendring for Arnesfjellet transportband. 5. Vedtak reguleringsendring Vonstad Fagerheim, Rana kommune.

5 6. Tverlandet pukkverk innsigelse trukket. 7. Drag aktivitetspark innsigelse tatt til følge. Styresaker til behandling: Sak 28/07: Søknad om midler fra reindriftsfondet. Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, østre siida. UTSATT FRA FORRIGE MØTE INNSTILLING Områdestyret godkjenner at Østre siida i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt får utbetalt kr ,- fra reindriftsfondet Brønnøy Kalkerstatningen. Midlene skal brukes til delfinansiering av mobilt gjerde og lastesil. Områdestyret forutsetter at gjerdet og lastesilen er siidaens felles eiendom. Områdestyret øremerker et tilsvarende beløp på kr ,- til Vestre siida i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Dette beløpet øremerkes til Vestre siidas siidafond, jf. reindriftslovens 56. Områdestyret må forutsette at disponeringen av det resterende beløpet på kr ,- avklares ved utarbeidelse av bruksregler etter reindriftslovens 57, jf. 47 om distriktsfond. Områdestyret godkjenner at Østre siida i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt får utbetalt kr ,- fra reindriftsfondet Brønnøy Kalkerstatningen. Midlene skal brukes til delfinansiering av mobilt gjerde og lastesil. Områdestyret forutsetter at gjerdet og lastesilen er siidaens felles eiendom. Områdestyret forutsetter videre at det fremlegges kvittering for innkjøpet før beløpet utbetales. Områdestyret øremerker et tilsvarende beløp på kr ,- til Vestre siida i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. Dette beløpet øremerkes til Vestre siidas siidafond, jf. reindriftslovens 56. Områdestyret må forutsette at disponeringen av det resterende beløpet på kr ,- avklares ved utarbeidelse av bruksregler etter reindriftslovens 57, jf. 47 om distriktsfond. Begge siidaene i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt informeres om vedtaket. Vedtaket blir ikke effektuert før klagefristen er utløpt. Enstemmig vedtatt. Sak 32/07: Privat reguleringsplan for Straumen hytteområde i Efjord. Nytt forslag. Ballangen kommune

6 Innstilling: Områdestyret trekker sin innsigelse i sak 44/06 dersom planen gjennomføres i tråd med plankart endret med bestemmelser. Begrunnelse: Planen tar i stor grad hensyn til områdestyrets innsigelse i sak 44/06, og flyttlei for rein er ivaretatt. Innstillingen enstemmig vedtatt. Sak 33/07: Reguleringsplan for Tolkmoen hyttefelt. Hattfjelldal kommune INNSTILLING Områdestyret i Nordland bekrefter at varsel om innsigelse mot reguleringsplan for Tolkmoen hyttefelt står ved lag, og innsigelse er fremmet til planen. Begrunnelse: Reguleringsplanen innebærer et omfattende inngrep i reindriftens vår- og høstområder. De aktiviteter som følger med et hyttefelt av denne størrelsen, sprer seg langt utenfor reguleringsområdet. Dette gir negative konsekvenser for reindriftens beitebruk og driftsforhold i viktige vår- og høstområder. Tom Lifjell fratrådte møtet som inhabil. Tor Enok Larsen deltok i behandlingen av saken på telefon. Innstillingen enstemmig vedtatt. Sak 34/07: Overføring av ansvaret som leder av siidaandel fra Thomas Larsen, Byrkje reinbeitedistrikt. Områdestyrets kontroll av reindriftslovens formelle vilkår INNSTILLING Områdestyret i Nordland har kontrollert de formelle vilkår etter reindriftsloven 15 sjette ledd for en overføring av ansvaret som leder av siidaandel fra Thomas Larsen til Brita Ragnhild Sofia Larsen i Byrkije reinbeitedistrikt. Områdestyret finner at de formelle vilkår for en slik overføring av ansvaret som leder av siidaandel er i samsvar med reindriftsloven 15 første ledd jf. 9 første ledd, 15 annet ledd,

7 9 første og annet ledd, 10 første og tredje ledd, 13 tredje ledd og 32 første ledd punkt 2 og 3. Områdestyret finner også at en overføring av ansvaret for siidaandel er innenfor de rammer som er fastsatt for øvre reintall i Byrkije reinbeitedistrikt. Overføring av ansvaret som leder av siidaandel fra Thomas Larsen til Brita Ragnhild Sofia Larsen skjer i forbindelse med overgangen til nytt driftsår i reindriften 1. april 2008 ved innlevering av melding om reindrift. Innstillingen enstemmig vedtatt. Sak 35/07: Distriktsplan for Byrkije reinbeitedistrikt. Stadfesting INNSTILLING Områdestyret stadfester distriktsplanen for Byrkije reinbeitedistrikt. Distriktsplanen er i tråd med tidligere stadfestet plan, men med den endring at Brita Ragnhild Sofia Larsen har overtatt som ansvarlig leder av siidaandel etter Thomas Larsen. Endringen i distriktsplanen innebærer også at Byrkije reinbeitedistrikt anbefaler rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livrein til Aslak Anta Jåma og Brita Ragnhild Sofia Larsen. Innstillingen enstemmig vedtatt. Sak 36/07: Kommunedelplan for Sandnessjøen. Alstadhaug kommune Innstilling Områdestyret legger inn innsigelse mot kommunedelplan for Sandnessjøen Begrunnelse: Eksisterende og framtidige tiltak på Horvneset vil medføre at distriktets tradisjonelle bruk av vinterbeite på Alsten og tradisjonell flytting videre til andre øyer vil bli umuliggjort. Vedtak: Områdestyret fremmer inn innsigelse til kommunedelplan for Sandnessjøen. Dette begrunnes med at summen av eksisterende og planlagte tiltak i forslag til kommundelplan for Sandnessjøen vil medføre at reinbeitedistrikt Røssåga/Toven sin flyttelei,

8 oppsamlingsområde og beiteområder på Horvneset går tapt. Dette er alvorlig for distriktet og medfører foruten tapt beite, merarbeid og kostnader til alternativ flytting. De samlede tiltak på Horvneset vil etter vår vurdering kreve tillatelse fra Kongen representert ved Landbruks- og matdepartementet, jf. 22 i lov om reindrift. I følge 22 tilligger det ikke kommunen eller områdestyret for reindrift myndighet til å godkjenne en fullstendig stenging og omlegging av distriktets tradisjonelle flyttelei. I den tidligere vedtatte reguleringsplanen for Horvnes del 2 var det dessuten en forutsetning at det skulle finnes løsninger og avbøtende tiltak for reindriften. Områdestyret kjenner ikke til at disse forutsetningene er gjennomført. Enstemmig vedtatt.

Områdestyret i Nordland

Områdestyret i Nordland Områdestyret i Nordland Møte 29. september 2008 kl. 11.00 på Meyergården hotell, Mo i Rana SAKSLISTE: 16/2008: Referater 17/2008: Årsmelding 2007 18/2008: Reguleringsplan for Børgefjellgrenda. Grane kommune

Detaljer

11/2008: Forslag til reguleringsplan for eiendommen Stenvoll. Herøy kommune

11/2008: Forslag til reguleringsplan for eiendommen Stenvoll. Herøy kommune Områdestyret i Nordland Møte 4. juni 2008 kl. 09.00 på Fauske hotell, Fauske SAKSLISTE: 9/ 2008: Godkjenning av innkalling og saksliste 10/2008: Referater 11/2008: Forslag til reguleringsplan for eiendommen

Detaljer

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Alta Thon Hotell Vika Dáhton/Dato: 05.12.2013 og 06.12.2013 Áigi/Tid: Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Johan Martin Eira

Detaljer

Journaldato: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.07.2010. Klassering: NL/YGS

Journaldato: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.07.2010. Klassering: NL/YGS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 20.08.2010 SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKNING, GNR 84, BNR

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Scandic hotell, Tromsø Dáhton/Dato: 14.04.2011 Áigi/Tid: 9:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. april 2014

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. april 2014 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. april 2014 Møtested: Oslo Fra kl. 08:30 Til kl. 11:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Nils Øyvind Bergset Inga Kristina Jonsson Eira

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den 25.09.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Marit Eira-Åhren Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Marit Eira-Åhren Leder MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Hotell Dato: 12.12.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Marit Eira-Åhren Leder Ola Morten Teigen Nestleder Albert Jåma Medlem

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Side 1 av 23 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 05.11.2012 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. oktober

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Hurtigruta 04. 05.09.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Hurtigruta 04. 05.09.2008 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE PÅ HURTIGRUTA 4. SEPTEMBER KL 15.00 18.00 OG 5. SEPTEMBER KL. 08.30 13.15 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE BOLIGFELT I FOLDVIK (TILDLIGERE REG.NR. 06/01163

MØTEINNKALLING SAKLISTE BOLIGFELT I FOLDVIK (TILDLIGERE REG.NR. 06/01163 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Teknisk, næring - og miljø Gratangen Rådhus 19.06.2009 Tid: 08.15 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE I MOLDE DEN 30. AUGUST 2007 KL. 09.00 16.00 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Fra Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 14.02.2012 Tid: Kl. 09:00-15:35

MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 14.02.2012 Tid: Kl. 09:00-15:35 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 14.02.2012 Tid: Kl. 09:00-15:35 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Salve

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Tromsø 22.- 23.04.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Tromsø 22.- 23.04.2008 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE I TROMSØ 22. 23. APRIL 2008-22. APRIL: KL- 12.00 17.45-23. APRIL: KL. 08.00 10.45 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Mariann

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 09:00 Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00-15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Agnar Hansen, Marita Helskog, Solveig

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010 Møtested: Kirkenes Fra kl. 12:00 08:30 Til kl. 17.00 11.00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 30.07.2013. Klassering: 414.

Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 30.07.2013. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.8.2013-18.8.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.08.2013 Forslag til landbruksplan for Leirfjord 2013-2020. Leirfjord

Detaljer