Offentlig journal. Søknad om tillatelse til å ha forretningene i Sætre (Hurum kommune) åpne på søndag 7. juni 2015/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Søknad om tillatelse til å ha forretningene i Sætre (Hurum kommune) åpne på søndag 7. juni 2015/361-3 1845/2015 27.04."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: , , Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse til å ha forretningene i Sætre (Hurum kommune) åpne på søndag 7. juni Hurum trebåtfestival - søknad om søndagsåpne butikker 2015/ / Fylkesmannen i Buskerud Kommunestyrevalget melding om oppføring på partiliste Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / / Listekandidat Gnr.35 bnr.1 - Melding til tinglysning. Gnr.35 bnr.1 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter med 35/11 og 35/ / /2015 Statens Kartverk Tinglysing ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / Tilg.kode PS Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13, 1.l ***** Side: 1 av 45

2 ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / Tilg.kode PS Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13, 1.l ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / Tilg.kode PS Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13, 1.l ***** nnkalling til styremøte Omstilling - Styremøter / / Arne Hjorth m.fl. Gnr.36 bnr.4 og gnr.36 bnr Foreløpig svar på søknad om dispensasjon for arealoverføring og dispensasjon Gnr.36 bnr.4 og gnr.36 bnr Arealoverføring og dispensasjon 2014/ /2015 Li-Si Eiendom AS Side: 2 av 45

3 SV: Fylkestingsvalget bestilling av stemmesedler Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / / Buskerud fylkeskommune Gnr.26 bnr.9 fnr.20 Berglibakken 5 - Godkjent deling med arealoverføring til 26/9. Rekv: Lars T. Øi Gnr.26 bnr.9 fnr.20 Berglibakken 5 - Søknad om tilbakeføring av areal til 26/9 2014/ / Lars Torkild Øi Gnr.1 bnr.398 Gunnaråstoppen 3 - Nye eiere for Gunnaråstoppen 2 må nabovarsles. Gnr.1 bnr.398 Gunnaråstoppen 3 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Hans Kristian Elde 2014/ / Hans Kristian Elde Gnr.39 bnr.110, Agdeåsen 3 - Varsel om pålegg om sikring av eiendom. Gnr.39 bnr.110, Agdeåsen 3 - Varsel om pålegg om sikring av eiendom. 2015/ / Esther rene Jacobsen Side: 3 av 45

4 Gnr.35 bnr.13 Vestre Strandvei 87 og 87 A - Godkjent søknad uten ansvarsrett for rivning/brenning av bolig samt tilknyttet lagringsbod. Tiltakshaver: Hurum Holding AS Gnr.35 bnr.13 Vestre Strandvei 87 og 87 A - Søknad uten ansvarsrett for riving av bolig samt tilknyttet lagringsbod. Tiltakshaver: Hurum Holding AS 2015/ / Hurum Holding AS Gnr.45 bnr.1 - Godkjent søknad om deling med arealoverføring til 45/46. Rekvirent: Hurum Eiendomsselskap KF Gnr.45 bnr.1 - Søknad om arealoverføring til 45/42 og 45/ / / Hurum Eiendomsselskap KF Gnr.45 bnr.1 - Godkjent søknad om deling med arealoverføring til 45/46. Rekv: Hurum eiendomsselskap KF Gnr.45 bnr.1 - Søknad om arealoverføring til 45/42 og 45/ / / Hurum Eiendomsselskap KF Spørsmål om videregående skole Videregående opplæring skoleåret / / Morten Stenstad Side: 4 av 45

5 Gnr.35 bnr.4 - Oversendelse matrikkelbrev. Gnr.35 bnr.125 og Krav om sammenslåing av tinglyst matrikkelenhet med 35/4 2015/ / Statskog SF Gnr.35 bnr Oversendelse matrikkelbrev. Gnr.35 bnr Krav om sammenslåing av tinglyst matrikkelenhet med 35/ / / Statskog SF Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Oversendelse for høring av søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening 2015/ / Fylkesmannen i Buskerud m.fl. forespørsel om revisjon av spillemiddelregnskap Tofte L - søknad om spillemidler til kunstgressbane i Bjerkelunden 2013/ / Deloitte Side: 5 av 45

6 Gnr.9 bnr.459, Bråtakroken 36 - Foreløpig svar - Søknad om rammetillatelse for oppføring av bolig og garasje Tiltakshaver: Gunnlaug Marie og Kay Henrik Bucher Gnr.9 bnr.459, Bråtakroken 36 - Søknad om oppføring av bolighus. Tiltakshaver: Gunnlaug Marie og Kay Henrik Bucher 2015/ / HELLE SJÅVÅG sivilarkitekt mnal Gnr.57 bnr.201 Sjødalsveien 23 - Angående opphør av ansvar. Tiltakshaver: Espen Lande Gnr.57 bnr.201 Sjødalsveien 23 - Ett trinns søknad for riving av bolighus, uthus og utedo samt oppføring av nytt. Tiltakshaver: Espen Lande 2012/ / Espen Lande gnr.25 bnr.1 f.112 søknad om sanitærabb. Mangler Gnr.25 bnr.1 fnr.112 Aasskogveien 20 - Søknad om sanitærabonnement. 2015/ / Åssiden Rør as Gnr.36 bnr.268 Østre Strandvei 22 - Orientering om planutvalgets vedtak om innvilgelse og avslag på dispensasjon for hhv. hovedombygging av bolig og oppføring av anneks. Gnr.36 bnr.268 Østre Strandvei 22 - Søknad om dispensasjon for hovedombygging eksisterende bolig samt oppføring av anneks 2013/ / Fylkesmannen i Buskerud m.fl. Side: 6 av 45

7 nformasjonsbrev: Offentlig høring av forslag til detaljregulering Sætre sentrum Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ / Ernst Nedrelid og Stein Erik Røise m.fl. Gnr. 26 bnr. 71 Brønnveien 51. Planutvalgets vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av fritidsbolig utenfor byggegrense. Gnr. 26 bnr. 71 Brønnveien 51 Dispensasjon 2013/ / Yvonne og James Doyle m.fl. Svar på spørsmål fra søker ang. vegvesenets vilkår Gnr.53 Bnr.213 Ellingstadveien 8 - Bygging av ny fritidsbolig. 2012/ / Christian Eeg Faktura for behandling av dispensasjon Gnr.36 bnr.268 Østre Strandvei 22 - Søknad om dispensasjon for hovedombygging eksisterende bolig samt oppføring av anneks 2013/ / Erik Ø.Reiersøl-Johnsen Side: 7 av 45

8 Gnr.31 bnr.1 - Melding til tinglysning. Gnr.31 bnr.1 fnr.10 Rødsteigveien 5 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: var Johan Haug 2014/ / Statens Kartverk Tinglysing Gnr.36 bnr.4 Smerlingstranda - Godkjent søknad om etablering/vedlikehold av sandstrand. Tiltakshaver: Hurum Eiendomsselskap KF Gnr.36 bnr.4 Smerlingstranda - Søknad om etablering/vedlikehold av sandstrand. Tiltakshaver: Hurum Eiendomsselskap KF 2015/ / Hurum Rør AS Gnr.28 bnr.1 Holtnesveien 23 - Oversendelse for klagebehandling av klage på innvilget dispensasjon for oppføring av driftsbygning. Tiltakshaver: Synøve Lien Hansen Gnr.28 bnr.1 Holtnesveien 23 - Søknad om dispensasjon for oppføring av driftsbygning. Tiltakshaver: Synøve Lien Hansen 2014/ / Fylkesmannen i Buskerud Gnr.25 bnr.108 Aasskogstien 44 - Frist for innsending av tilleggsopplysninger til søknad om dispensasjon for tilbygg til anneks. Tiltakshaver: Knut Tollefsen Gnr.25 bnr.108 Aasskogstien 44 - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg. Tiltakshaver: Knut Tollefsen 2013/ / Knut Tollefsen Side: 8 av 45

9 Gnr.8 bnr.13 (Ny gnr. 8 bnr 118) Grimsrudveien 2 - Møte om adkomst og støyvoll Gnr.8 bnr.13 Grimsrudveien 2 "Småskjær" - Søknad om aksept for bebyggelsesplaner 2014/ / Fredrik Størmer Gnr.20 bnr.2 Torstvedtveien 2 - Oversendelse for høring av søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt for oppføring av bolig. Gnr.20 bnr.2 Torstvedtveien 2 - Fradele eiendom og oppføre bolig. 2013/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud m.fl. Søknad om Lærer Lisleruds legat Legater / / da Sandholt Bø Åpen søknad sommerjobb Åpen søknad - Hurum kommune / / Øyvind Stubberud Side: 9 av 45

10 Bekreftelse på overtagelse av overvannsledning Gnr.24 bnr.120 Støaveien 26 - Avløpsledning på eiendommen 2014/ / Jorunn og Knud Christensen Gnr. 55 bnr. 44, Kongsdelveien 16 - Godkjent rammetillatelse for tilbygg på bolig. Tiltakshaver: Lasse Brekke Gnr. 55 bnr. 44, Kongsdelveien 16- Tilbygg på bolig. Tiltakshaver: Lasse Brekke 2014/ / Byggkompetanse Kai Vardeheim Gnr.38 bnr.1 fnr Forhåndskonferanse om uteområdet. Gnr.38 bnr.1 fnr Forhåndskonferanse om uteområdet.(platting) 2015/ / ngjerd Amundsen Gnr.30 bnr.3 - Melding til tinglysning. Gnr.30 bnr.3 fnr.2 seksjonnr 1 og 2 - Søknad om deling med formål innløsning fesetomt. 2014/ / Statens Kartverk Tinglysing Side: 10 av 45

11 Faktura for behandling av dispensasjon. Gnr. 26 bnr. 71 Brønnveien 51 Dispensasjon 2013/ / Yvonne Doyle G/B. Nr.: 1/576 - ÅSVEEN 18 - SØKNAD OM FERDGATTEST Gnr.1 bnr.576 Åsveien - Søknad om tilbygg næringsbygg. 2013/ / BYGGKOMPETANSE Kai Vardeheim Høyring - "Et NAV med muligheter." Høring - et NAV med muligheter 2015/ / Arbeids- og sosialdepatementet Osloregionens profileringsstrategi: Høringsprosess Samarbeidsalliansen Osloregionen 2015/ / Sekretariatet for Osloregionen Side: 11 av 45

12 Fastsetting av forskrift om gjennomføring av forordning 995/2010 E Landbrukskontoret / / Landbruks- og matdepatementet Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Høringsuttalelse til dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening 2015/ / Drammen havn Rundskriv Rett til heldøgns helse- og omsorgstjenester Rundskriv / /2015 Helse- og omsorgsdepartementet drettsanlegg Graabein, lokalisering. Lokalisering av fremtidig idrettsanlegg Sætre F Graabein 2015/ / Sætre F Graabein eiendom Side: 12 av 45

13 Kartskisse for ønsket lokalisering Lokalisering av fremtidig idrettsanlegg Sætre F Graabein 2015/ / Sætre F Graabein eiendom VS: skapende damer Den kulturelle spaserstokken / / Kirsti Kinsarvik Regnskapsrapport med vedlegg. Bjerkelunden kunstgressbane. Signert kommunal godkjenning. Tofte L - søknad om spillemidler til kunstgressbane i Bjerkelunden 2013/ /2015 Tofte Fremad F Gnr.36 bnr.2 - Melding til tinglysning. Gnr.36 bnr.651 og bnr Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter med 36/ / /2015 Statens Kartverk Tinglysing Side: 13 av 45

14 signert kontrakt Line Nordvik Den kulturelle spaserstokken / / Line Nordvik 24/89 Bugtegaten 5 - Møtereferat om tilbygg til hytte. Gnr.24 bnr.89 Bugtegaten 5 - Søknad om påbygg hytte. Tiltakshaver: var S Ottestad 2013/ / var Ottestad Levende musikk med Anja og Endre Den kulturelle spaserstokken / / Endre Koch A rsmøte referat HR.pdf Samarbeid med Hurum idrettsråd / / Hurum drettsråd Side: 14 av 45

15 Faktura Gnr. 55 bnr. 44, Kongsdelveien 16- Tilbygg på bolig. Tiltakshaver: Lasse Brekke 2014/ /2015 Lasse Brekke Ny organisering av Hurum Frivilligsental Hurum frivilligsental korrespondanse med og for de frivillige / /2015 Frivillige i Hurum frivilligsental nformasjon om at det må søkes dispensasjon fra plan Dramstad - Søknad om oppgradering av badeplass; sand og molo med stupetårn 2015/ /2015 Frank Karlsen Kopi av mailer sendt til kommunen v/ Morten Dyrstad Dramstad - Søknad om oppgradering av badeplass; sand og molo med stupetårn 2015/ /2015 Frank Karlsen Side: 15 av 45

16 Vedrørende tildelte midler ngdomstrinnet i utvikling pulje 1 ngdomstrinn i utvikling - pulje / /2015 Fylkesmannen i Buskerud Anmodning om tilbakemelding vedrørende antatt behandling av dispensasjonssøknad for plassering av hytte. Gnr. 25 bnr. 64 Aasskogstubben 2 -Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig med garasje. Tiltakshaver: Christine og Boye Sandbeck 2014/ /2015 Drammens Hus & Hytter AS Oppsigelse av leieforhold - ***** ***** ***** Leie av boliger / /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Oversendelse for høring av søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening 2015/ /2015 Fiskeridirektoratet Side: 16 av 45

17 buss DKS Hurum DKS - Den kulturelle skolesekken- vår / / ngeborg Ane Lund Gnr.1 bnr Godkjent søknad uten ansvarsrett for oppføring av nettstasjon samt anleggelse av kabeltrase for tilførsel. Tiltakshaver: Hurum Energiverk AS Gnr.1 bnr Søknad uten ansvarsrett for oppføring av nettstasjon samt anleggelse av kabeltrase for tilførsel. Tiltakshaver: Hurum Energiverk AS 2015/ /2015 Hurum energiverk AS Bekreftelse på at skiltet er satt. Gnr. 45 bnr. 14 Stranda 11, 13, Strandsoneprosjektet og oppfølging av enkeltsaker 2011/ / Ove Heiborg Søknad om dispensasjon for oppfylling av jordbrukseiendom, Holtvedt gård. Gnr.19 bnr.2 Holtvedtveien 1 - Søknad om oppfylling av jordbrukseiendom. Tiltakshaver: Tone E Holtvedt og Arnold K Sundbye 2014/ /2015 AK Prosjekt Side: 17 av 45

18 Forhåndsvarsel: Møte i samarbeidsrådet for Osloregionen 2. juni i Oslo Samarbeidsrådet for Osloregionen / /2015 Sekretariatet for Osloregionen Årsrapport og regnskap Grunn-, leie-, og driftstilskudd / /2015 Sætre og Folkestad skolekorps 09/ Brev til landets kommuner nformasjon om utsending av Questback-undersøkelse til landets fastleger om innrapportering av data til Norsk Diabetesregister for voksne. Questback-undersøkelse - innrapportering av data til Norsk Diabetesregister for voksne 2015/ /2015 Helsedirektoratet Grunntilskudd - etterlysning av årsrapport og regnskap Grunn-, leie-, og deltakertilskudd til idrett / /2015 Kolbjørn Johansen Side: 18 av 45

19 grunntilskudd - etterlysning av regnskap og årsrapport Grunn-, leie-, og deltakertilskudd til idrett / /2015 Janike Næss Røed Gnr.25 bnr.108 Aasskogstien 44 - Tilleggsopplysninger til søknad om dispensasjon for tilbygg til anneks. Tiltakshaver: Knut Tollefsen Gnr.25 bnr.108 Aasskogstien 44 - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg. Tiltakshaver: Knut Tollefsen 2013/ /2015 Knut Tollefsen Gnr.26 bnr.66 Brønnveien 41 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Marianne Aanerød Gnr.26 bnr.66 Brønnveien 41 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Marianne Aanerød 2015/ / Marianne Aanerød SV: Gnr.9 bnr.407, Øvre Voldenveien 16 - Godkjent søknad om tilbygg hytte og oppføring av uthus. Tiltakshaver: Geir E. Steinbock Gnr.9 bnr Søknad om oppføring av uthus - endring av tidligere gitte tillatelse 2015/ /2015 Terje Moen Side: 19 av 45

20 tskrift av skylddelingsforretning tinglyst gnr.27 bnr.14 Gnr. 27 bnr.10 Støaveien 43 - Søknad om deling. 2013/ /2015 Tone Thygesen Endring av tidligere godkjent tillatelse Gnr.9 bnr.382 Voldenveien 14 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje samt endring av fasade på eksisterende uthus. Tiltakshaver: Vivi og Vegard Nyseter-Østby 2012/ /2015 Vegard Nyseter-Østby Gnr.1 bnr.332, Langsethveien 33 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: John var Johansen Gnr.1 bnr.332 Langsethveien 33 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: John var Johansen 2015/ /2015 John var Johansen Åpen søknad - Jobb i Hurum kommune Åpen søknad - Hurum kommune / /2015 Martin Humphris Side: 20 av 45

21 SV: Gnr.9 bnr.407, Øvre Voldenveien 16 - Godkjent søknad om endring av tidligere gitte tillatelse for oppføring av uthus. Tiltakshaver: Terje Moen Gnr.9 bnr Søknad om oppføring av uthus - endring av tidligere gitte tillatelse 2015/ /2015 Terje Moen Revidert - Forutsetninger og systemkrav - Hurum kommune- Eva Skanning Kommunestyrevalget og fylkestingsvalger Opptelling 2015/ /2015 EVRY Søknad om sommerjobb 2015 Åpen søknad Hjemmetjenester 2015/ /2015 Mari Morland Svar/avklaring vedrørende deling 38/1/38 Gnr.38 bnr.1 fnr.38 Røedsodden 1 - Søknad om deling av festet tomt. Rekvirent; Siri og Tom Steidel 2015/ / Steidel, Siri Eggesbø Side: 21 av 45

22 Søknad språk - Bjørndalen gårdsbarnehage as Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder / /2015 Bjørndalen gårdsbarnehage as Søknad tilskudd språk - Bjørndalen gårdsbarnehage as Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder / /2015 Bjørndalen gårdsbarnehage as Bekymringsmelding Bekymringsmelding 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Bekymringsmelding Bekymringsmelding 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Side: 22 av 45

23 Søknad om endret plassering av hytte Gnr.23 bnr.38 fnr.29 Bugtegaten 27 - Søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny. Tiltakshaver: Gina E. Johansen 2012/ / Wax Hus AS Vedtak om tilskudd for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige førskolebarn Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder / /2015 Kana Barnehage Refusjon barn i barnehage som er bosatt i Bærum kommune Kommunalt driftstilskudd til barnehager refusjon for barn bosatt i andre kommuner 2015/ /2015 Bærum Kommune Gnr.36 bnr.186 Damveien 3 - Søknad om deling av tomt. Gnr.36 bnr.186 Damveien 3 - Søknad om deling av tomt. 2015/ / Turid Amundsen Side: 23 av 45

24 Gnr.38 bnr.1 fnr.42 Røedsodden 4 - Godkjent søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto K Fageraas Gnr.38 bnr.1 fnr.42 Røedsodden 4 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto K Fageraas 2014/ /2015 Otto K Fageraas Vedtak om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blandt minoritetsspråklige barn Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder / /2015 Sætre kunst& musikk barnehage Gnr.37 bnr.143 Sevjedammen 42 - Søknad rammetillatelse for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Åse Marit Øygard Gnr.37 bnr.143 Sevjedammen 42 - Søknad om tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Åse Marit Øygard 2015/ / Enerhaugen Arkitektkontor AS Vedtak om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen bland minoritetsspråklige barn Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder / /2015 Bjørndalen gårdsbarnehage as Side: 24 av 45

25 Vedtak om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blandt minoritetsspråklige førskolebarn Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder / /2015 Klokkarstua barnehage Vedtak om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blandt minoritetsspråklige barn Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder / /2015 Folkestad barnehage Gnr.46 bnr.39 Bjørnstadveien 50 - Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus samt tilbygg bolighus. Tiltakshaver: Lise Mørk Gnr.46 bnr.39 Bjørnstadveien 50 - Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus samt tilbygg bolighus. Tiltakshaver: Lise Mørk 2015/ / Lise Mørk Gnr.8 bnr.73, Selvigveien 3 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for bruksendring til tilleggsdel til bolig. Tiltakshaver: ngun Moseng og Kevin Knaak Gnr.8 bnr.73 Selvigveien 3 - Søknad uten ansvarsrett for bruksendring av anneks til å være en del av boligen. Tiltakshaver: ngun Moseng og Kevin Knaak 2015/ /2015 ngunn Anamaya Moseng Side: 25 av 45

26 Vedtak om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelse for minoritetsspråklige barn Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder / /2015 Spurvegården barnehage Vedtak om tilksudd til tiltak for å bedre språkforståelsen bland minoritetsspråklige barn Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder / /2015 Slinrebekken barnehage Søknad om midlertidig brukstillatelse Gnr.57 bnr.53 Røykåsveien 7 - Søknad om riving og oppføring av ny bolig. Tiltakshaver: Jan Øby 2013/ /2015 Drammens Hus & Hytter AS Gnr.38 bnr.1 fnr.101 Røedstranda 6 - Godkjent søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto K Fageraas Gnr.38 bnr.1 fnr.101 Røedstranda 6 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto K Fageraas 2014/ /2015 Otto K Fageraas Side: 26 av 45

27 nformasjon om oversendelse til planavd samt at prosess med oppmåling videreføres Gnr.25 bnr.1 fnr.137 Flatfjellveien 21 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Halvor AAs 2015/ /2015 Ove Mathisen Reguleringsplan Vestre Røed ll - Anmodning om forslag til nytt veinavn. Reguleringsplan Vestre Røed ll - nye veinavn 2015/ /2015 Otto Kåre Fageraas feil søknad om kulturtilskudd Søknad om kulturtilskudd / /2015 Sætre KFK-KFM Onsdagsklubben Bekreftelse på at prosess med oppmåling sluttføres Gnr.25 bnr.1 fnr.137 Flatfjellveien 21 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Halvor AAs 2015/ /2015 Ove Mathisen Side: 27 av 45

28 Forslag til endring av høringsforslaget Kommuneplan Rullering 2012/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud Foreløpig melding vedr. søknad om dispensasjon for plassering av fritidsbolig Gnr. 25 bnr. 64 Aasskogstubben 2 -Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig med garasje. Tiltakshaver: Christine og Boye Sandbeck 2014/ /2015 Drammens Hus & Hytter AS Representanter til kommunale råd Kommunalt råd for funksjonshemmede / /2015 Norges Handikapforbund Oslofjord Vest Branntilsyn manglende tilbakemelding etter branntilsyn, vedtak om tvangsmulkt Branntilsyn Øraveien 14, Losen 2014/ /2015 Øraveien 14 Side: 28 av 45

29 Gnr. 47 bnr. 40 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Helene Eng Manglende tilbakemelding etter branntilsyn - varsel om tvangsmulkt Branntilsyn Rottefella AS 2014/ /2015 Rottefella AS Skjenkebevilling - enkelt anledning Holmsbu bad og fjordhotell Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende / / Søndre Buskerud Politidistrikt Rapport vedr ABA innsats ved Sætre skole Rapport vedr ABA innsats ved Sætre skole 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Klevstad Klinikken Side: 29 av 45

30 Sakkyndig vurdering Barnemappe ***** ***** 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Hurum Kommune v/ppt Anmodning om å opprette kommunekomite for TV-aksjonen NRK 2015 TV-aksjonen NRK / / TV-Aksjonen NRK Regnskogfondet vedr. abonnement på JS Hosting MultiMedia Brosjyre 2015/ / JS Norge Gnr.26 bnr. 9 fnr. 62. Berglibakken 19 - Godkjent deling / innløsning festetomt. Torkild Øi Gnr.26 bnr. 9 fnr.62 Berglibakken 19 - Søknad om deling. Rekvirent: Lars Torkild Øi Rekvirent: Lars 2015/ /2015 Lars Torkild Øi Side: 30 av 45

31 Vedr. bygging av bod Gnr.23 bnr.38 Fnr.84- thus 2015/ / Jan Erik Glimsholt Svar vedr. bygging av bod Gnr.23 bnr.38 Fnr.84- thus 2015/ /2015 Jan Erik Glimsholt Spørsmål vedr. bygging av bod Gnr.23 bnr.38 Fnr.84- thus 2015/ /2015 Jan Erik Glimsholt Svar vedr. bygging av bod Gnr.23 bnr.38 Fnr.84- thus 2015/ /2015 Jan Erik Glimsholt Side: 31 av 45

32 PRM fra KS: Ordfører er arbeidstaker Pressemelding fra KS 2015/ /2015 KS Brev til omsorgssjefen Rundskriv / /2015 Faglig Forum nnkalling til generalforsamling Jobbhuset Hurum as Jobbhuset Hurum - Generalforsamling 2014/ / /2015 Jobbhuset Hurum as Høring om fritt behandlingsvalg Spesialisthelsetjenesten 2013/ /2015 Helse- og omsorgsdepartementet Side: 32 av 45

33 Gnr 57 bnr 640 mfl - Avklaring vedrørende delinger i Sandveien Gnr.57 bnr.640 Sandveien 4 - Søknad om arealoverføring for å få garasjen på egen grunn. 2015/ /2015 Foss & Co eiendomsmegling Anmodning om uttalelse vedr krav om dekning av saksomkostninger Gnr.36 bnr.276 Klokkeveien 1 - Søknad om oppføring av mur mot Skoledalen / /2015 Fylkesmannen i Buskerud søknad om oppføring av garasje mangler i saken Gnr.26 bnr.66 Brønnveien 41 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Marianne Aanerød 2015/ /2015 Marianne Aanerød nvitasjon til presentasjon av rapport om grunnlaget for utvidet hurtigbåttilbud på Oslofjorden Hurtigbåtforbindelse - Oslofjorden 2015/ /2015 Akershus fylkeskommune v/seksjon samferdsel Side: 33 av 45

34 slutter på male/tegne sommeren 2015 Kulturskolen, oppsigelser 14/ / /2015 Eiilin rgens Avhendelse av aksjer i enter kompetanse AS Enter Kompetanse - Generalforsamling / / Buskerud Fylkeskommune Holding AS Søknad om startlån ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om startlån ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Gnr.28 bnr.220 Presteveien 5a og 5b - Angående adkomst og parkeringsløsning i søknad om dispensasjon for deling av eiendom. Rekvirent: Helene Gulaker Hansen Gnr.28 bnr.220 Presteveien 5a og 5b - Søknad om dispensasjon for deling av eiendom. Rekvirent: Helene Gulaker Hansen 2014/ /2015 Eli Barbro Nedenes Sivilarkitekt MNAL Side: 34 av 45

35 Medvirkningsprosess nnbyggerinitiativ "Respekt Sætre" Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ /2015 Ressursgruppe "Respekt Sætre" Høring av endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille Høring - Energiloven 2015/ /2015 Olje- og energidepartementet nformasjonsbrosjyre om rovdyr i Buskerud 2015 Landbrukskontoret / /2015 Fylkesmannen i Buskerud nformasjon om oppfylt pålegg og bildedokumentasjon Eiendommen gnr. 48 bnr. 12. Strandsoneprosjektet og oppfølging av enkeltsaker 2012/ /2015 Kristin Bockelie Side: 35 av 45

36 Kommunen bekrefter mottak av informasjon og bildedokumentasjon Eiendommen gnr. 48 bnr. 12. Strandsoneprosjektet og oppfølging av enkeltsaker 2012/ /2015 Kristin Bockelie Tidspunkt for utstedelse av adopsjonsbevilling ved tvangsadopsjon nfo om adopsjon / /2015 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Søknad om oppføring av garasje - informasjon om avstand vei/grense Gnr.26 bnr.66 Brønnveien 41 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Marianne Aanerød 2015/ /2015 Marianne Aanerød ttalelse til krav om dekning av saksomkostninger - FMs ref. 2014/8652 Gnr.36 bnr.276 Klokkeveien 1 - Søknad om oppføring av mur mot Skoledalen / /2015 Fylkesmannen i Buskerud Side: 36 av 45

37 Oscarsborg 9. trinn 2015 DKS - Den kulturelle skolesekken- vår / /2015 Grimstad, Per Egil m.fl. nformasjon om oppstart av håndheving Parkeringsregulering Sætre sentrum 2013/ /2015 Vegdirektoratet Sommerjobb Sommerjobb / /2015 Jonas Kjæret tsatt frist til 1. august Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - nvitasjon til å søke om midler for / /2015 Statens vegvesen Region sør Side: 37 av 45

38 Skoleprosjekt - rydd et kulturminne Kulturminner / /2015 Buskerud Fylkeskommune nnspill og tilbakemelding vedr utbygging av Sætre Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ /2015 Helle Haug Haarstad Møteprotokoll representantskapsmøte for Vestviken 110 KS mandag Vestviken 110 KS - Representantskapsmøter / /2015 Vestviken 110 KS Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen 2015/ /2015 Det Kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Side: 38 av 45

39 Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Høringsuttalelse Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening 2015/ /2015 Norsk maritimt museum Spørsmål om utvidelse av tomt. Gnr.28 bnr.371 srenna 15 - tvidelse av tomt 2015/ /2015 Trond Larsen Planspørsmål; Svar vedr utvidelse av tomt, 28/371 Gnr.28 bnr.371 srenna 15 - tvidelse av tomt 2015/ /2015 Trond Larsen VARSLNG - TVDET HELKOPERTRAFKK 1.5 Helikoptertrafikk Villa Malla 2015/ /2015 Villa Malla Side: 39 av 45

40 Foreldrebetaling i barnehage - Nye regler fra 1. mai Betalingssatser for barnehageplass / /2015 Foreldre og foresatte med barn i barnehage Gnr.57 bnr.53 Røykåsveien 7 - Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse for oppføring av bolig. Tiltakshaver: Jan Øby Gnr.57 bnr.53 Røykåsveien 7 - Søknad om riving og oppføring av ny bolig. Tiltakshaver: Jan Øby 2013/ /2015 Drammens Hus & Hytter AS Gnr.45 bnr.109 Nordstrandveien 15 - Søknad om ferdigattest garasje, tilbygg eksisterende hus samt skifte av vinduer og panel Gnr.45 bnr.109 Nordstrandveien 15 - Søknad om ferdigattest garasje, tilbygg eksisterende hus samt skifte av vinduer og panel 2015/ / Sven Erik Hetager Gnr.57 bnr.618 Lauvåsveien 12 - Godkjent søknad om innbygging av eksisterende terrasse til primærrom. Tiltakshaver: Jostein Holdhus Gnr.57 bnr.618 Lauvåsveien 12 - Søknad uten ansvarsrett for å bygge inn overbygget terrasse. Tiltakshaver: Jostein Holdhus 2015/ /2015 Jostein Holdhus Side: 40 av 45

41 nnsigelse til utbyggingsplanene Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ /2015 Sameiet Sentrumsbygget ttalelse til søknad om dispensasjon for å erstatte trebrygge med flytebrygge Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening 2015/ / Drammen havn Ett trinns søknad om arealoverføring gnr/bnr 24/10 til 24/29, Holmsbu i Hurum Gnr.24 bnr.10 Støaveien 30 - Søknad om fradeling som så skal sammenføyes med 24/ / /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy AS Vedlegg - startlån Søknad om startlån ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Side: 41 av 45

42 Søknad om avdragsfrihet Søknad om ***** ***** ***** 2012/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Vedlegg - startlån Søknad om startlån og banklån ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Vedlegg - startlån Søknad om startlån ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Side: 42 av 45

43 Gnr.29 bnr.15 f.15 - Forhåndskonferanse tilbygg hytte Gnr.29 bnr.15 f.15 - Forhåndskonferanse tilbygg hytte Dispensasjon 2015/ /2015 Anja Zwicky Tillegg til søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, 8/12 - Bilder Gnr.8 bnr.12 Selvigodden 7 - Søknad uten ansvarsrett for fasadeendring. Tiltakshaver: Tale F. Svenhaug 2014/ /2015 Tale Frislid Sveinhaug Søknad om tilbakeføring av brygge til opprinnelig utforming - Savner tilbakemelding og antar tiltaket da er godkjent Eiendommen gnr. 47 bnr. 43 Bjørnstadveien 88. Strandsoneprosjektet og oppfølging av enkeltsaker 2012/ /2015 Helge Grøttum Gnr.9 bnr.509 Voldenveien 5 B og C - Søknad om oppføring av vertikaltdelt tomannsbolig med garasje. Tiltakshaver: Gøran og Karl-Anders Karlson Gnr.9 bnr.509 Voldenveien 5 B og C - Søknad om oppføring av vertikaltdelt tomannsbolig med garasje. Tiltakshaver: Gøran og Karl-Anders Karlson 2015/ / Siv.ing Gjermund Stuvøy AS Side: 43 av 45

44 Fra Hvaler til Russer-grensen bli med på tidenes rotur og kommunestafett Fra Hvaler til Russer-grensen bli med på tidenes rotur og kommunestafett 2015/ /2015 Hvaler kommune Gnr.9 bnr.509 Voldenveien 5 B og C - Søknad om fradeling av tomt for oppføring av vertikaltdelt tomannsbolig med garasje. Tiltakshaver: Gøran og Karl-Anders Karlson Gnr.9 bnr.509 Voldenveien 5 B og C - Søknad om fradeling av tomt for oppføring av vertikaltdelt tomannsbolig med garasje. Tiltakshaver: Gøran og Karl-Anders Karlson 2015/ / Siv.ing Gjermund Stuvøy AS Søknad om igangsettingstillatelse Gnr. 55 bnr. 44, Kongsdelveien 16- Tilbygg på bolig. Tiltakshaver: Lasse Brekke 2014/ /2015 BYGGKOMPETANSE Kai Vardeheim tarbeide en hendelsesbasert risiko og sårbarhetsanalyse av helsesektoren i fylket ROS-analyse - helse- og omsorgssektoren 2015/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud Side: 44 av 45

45 Årsmelding Hurum kommune 2014 Årsregnskap og årsmelding / /2015 nger-lise.gjesdal Side: 45 av 45

Offentlig journal. Senoirkino våren 2015 2014/2086-16 618/2015 07.04.2015 19.01.2015

Offentlig journal. Senoirkino våren 2015 2014/2086-16 618/2015 07.04.2015 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 12.01.2015-12.04.2015, 06.04.2015-12.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status:

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 21.03.2015-21.06.2015, - 21.06.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.06.2015

Detaljer

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 17.02.2015-17.05.2015, - 17.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.2015

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015

Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 23.05.2015-23.08.2015, - 23.08.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2015

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak.

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.02.2015-10.05.2015, - 10.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2015

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED

Offentlig journal. Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift. Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010 IOG/TUPED Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.02.2010 Søknad om ettergiivelse av tilleggsavgift Parkering - Ettergivelse av tilleggsavgift 2010 2010/1196-1 7439/2010

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 25.01.11-30.01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 16% st som danselærer kulturskolen - arbeidsavtale 16% st som danselærer kulturskolen 2008/906-2 5137/2008 05.06.2008 K/Knut Egil Knutsen 411 Malin B.S. Helberg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Periode: 03-01-2012-03-01-2012

Periode: 03-01-2012-03-01-2012 DMS2002 - Software nnovation 05.01.2012 Offentlig journal Periode: 03-01-2012-03-01-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-8 U Dok.dato: 17.08.2011

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 11.07.11-17.07.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeuter i turnus Ledig stilling som miljøterapeuter i turnus 2010/1446-58 8176/2010 13.07.2011 21.09.2010 BVT/Beate Pedersen

Detaljer

Offentlig journal. Klage på avregning av kommunalt tilskudd for 2013 - barnehager i Lier kommune. 2013/786-51 14939/2014 25.06.2014 08.07.

Offentlig journal. Klage på avregning av kommunalt tilskudd for 2013 - barnehager i Lier kommune. 2013/786-51 14939/2014 25.06.2014 08.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 08.07.2014 Klage på avregning av kommunalt tilskudd for 2013 - barnehager i Lier kommune. Kommunalt tilskudd til private barnehager

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1222-12 Sakstittel Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Dokumentdato 07.07.2014 Dokumentittel Journaldato 07.07.2014 Søknad om støtte for 2014 i nasjonal tilskuddsordning

Detaljer

Offentlig journal. 141/7 - Klage over vedtak - Midlertidig svar 2013/5124-20 12008/2014 27.05.2014 10.07.2014. Søknad om tilleggsressurser

Offentlig journal. 141/7 - Klage over vedtak - Midlertidig svar 2013/5124-20 12008/2014 27.05.2014 10.07.2014. Søknad om tilleggsressurser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 10.07.2014 141/7 - Klage over vedtak - Midlertidig svar 141/7 Hennumveien 64 - Oppføring av støttemur 2013/5124-20 12008/2014

Detaljer

Journaldato: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.06.

Journaldato: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.06.15-02.07.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 06.07.2015 nnhold: Båt Holm - kjøper deler av Vestgård

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL ASKIM KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/1060-19 Sakstittel Rundskriv og informasjon fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2014-2015 Dokumentdato 10.10.2014 Dokumentittel Journaldato 13.10.2014 Feil i PAS-rapporter

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

Offentlig journal. Eltilsyn - Brannstasjon. Eltilsyn - Brannstasjon 2012/2381-4 3494/2015 04.09.2015 TEKN/OYVJON 17.04.2015 TEKN/OYVJON.

Offentlig journal. Eltilsyn - Brannstasjon. Eltilsyn - Brannstasjon 2012/2381-4 3494/2015 04.09.2015 TEKN/OYVJON 17.04.2015 TEKN/OYVJON. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 06.09.2015, Dokumenttype:,, Status: J, 11.09.2015 Eltilsyn - Brannstasjon Eltilsyn - Brannstasjon 2012/2381-4 3494/2015 17.04.2015 TEKN/OYVJON 614 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer