Offentlig journal. Søknad om tillatelse til å ha forretningene i Sætre (Hurum kommune) åpne på søndag 7. juni 2015/ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Søknad om tillatelse til å ha forretningene i Sætre (Hurum kommune) åpne på søndag 7. juni 2015/361-3 1845/2015 27.04."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: , , Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse til å ha forretningene i Sætre (Hurum kommune) åpne på søndag 7. juni Hurum trebåtfestival - søknad om søndagsåpne butikker 2015/ / Fylkesmannen i Buskerud Kommunestyrevalget melding om oppføring på partiliste Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / / Listekandidat Gnr.35 bnr.1 - Melding til tinglysning. Gnr.35 bnr.1 - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter med 35/11 og 35/ / /2015 Statens Kartverk Tinglysing ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / Tilg.kode PS Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13, 1.l ***** Side: 1 av 45

2 ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / Tilg.kode PS Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13, 1.l ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ / Tilg.kode PS Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13, 1.l ***** nnkalling til styremøte Omstilling - Styremøter / / Arne Hjorth m.fl. Gnr.36 bnr.4 og gnr.36 bnr Foreløpig svar på søknad om dispensasjon for arealoverføring og dispensasjon Gnr.36 bnr.4 og gnr.36 bnr Arealoverføring og dispensasjon 2014/ /2015 Li-Si Eiendom AS Side: 2 av 45

3 SV: Fylkestingsvalget bestilling av stemmesedler Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget / / Buskerud fylkeskommune Gnr.26 bnr.9 fnr.20 Berglibakken 5 - Godkjent deling med arealoverføring til 26/9. Rekv: Lars T. Øi Gnr.26 bnr.9 fnr.20 Berglibakken 5 - Søknad om tilbakeføring av areal til 26/9 2014/ / Lars Torkild Øi Gnr.1 bnr.398 Gunnaråstoppen 3 - Nye eiere for Gunnaråstoppen 2 må nabovarsles. Gnr.1 bnr.398 Gunnaråstoppen 3 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Hans Kristian Elde 2014/ / Hans Kristian Elde Gnr.39 bnr.110, Agdeåsen 3 - Varsel om pålegg om sikring av eiendom. Gnr.39 bnr.110, Agdeåsen 3 - Varsel om pålegg om sikring av eiendom. 2015/ / Esther rene Jacobsen Side: 3 av 45

4 Gnr.35 bnr.13 Vestre Strandvei 87 og 87 A - Godkjent søknad uten ansvarsrett for rivning/brenning av bolig samt tilknyttet lagringsbod. Tiltakshaver: Hurum Holding AS Gnr.35 bnr.13 Vestre Strandvei 87 og 87 A - Søknad uten ansvarsrett for riving av bolig samt tilknyttet lagringsbod. Tiltakshaver: Hurum Holding AS 2015/ / Hurum Holding AS Gnr.45 bnr.1 - Godkjent søknad om deling med arealoverføring til 45/46. Rekvirent: Hurum Eiendomsselskap KF Gnr.45 bnr.1 - Søknad om arealoverføring til 45/42 og 45/ / / Hurum Eiendomsselskap KF Gnr.45 bnr.1 - Godkjent søknad om deling med arealoverføring til 45/46. Rekv: Hurum eiendomsselskap KF Gnr.45 bnr.1 - Søknad om arealoverføring til 45/42 og 45/ / / Hurum Eiendomsselskap KF Spørsmål om videregående skole Videregående opplæring skoleåret / / Morten Stenstad Side: 4 av 45

5 Gnr.35 bnr.4 - Oversendelse matrikkelbrev. Gnr.35 bnr.125 og Krav om sammenslåing av tinglyst matrikkelenhet med 35/4 2015/ / Statskog SF Gnr.35 bnr Oversendelse matrikkelbrev. Gnr.35 bnr Krav om sammenslåing av tinglyst matrikkelenhet med 35/ / / Statskog SF Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Oversendelse for høring av søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening 2015/ / Fylkesmannen i Buskerud m.fl. forespørsel om revisjon av spillemiddelregnskap Tofte L - søknad om spillemidler til kunstgressbane i Bjerkelunden 2013/ / Deloitte Side: 5 av 45

6 Gnr.9 bnr.459, Bråtakroken 36 - Foreløpig svar - Søknad om rammetillatelse for oppføring av bolig og garasje Tiltakshaver: Gunnlaug Marie og Kay Henrik Bucher Gnr.9 bnr.459, Bråtakroken 36 - Søknad om oppføring av bolighus. Tiltakshaver: Gunnlaug Marie og Kay Henrik Bucher 2015/ / HELLE SJÅVÅG sivilarkitekt mnal Gnr.57 bnr.201 Sjødalsveien 23 - Angående opphør av ansvar. Tiltakshaver: Espen Lande Gnr.57 bnr.201 Sjødalsveien 23 - Ett trinns søknad for riving av bolighus, uthus og utedo samt oppføring av nytt. Tiltakshaver: Espen Lande 2012/ / Espen Lande gnr.25 bnr.1 f.112 søknad om sanitærabb. Mangler Gnr.25 bnr.1 fnr.112 Aasskogveien 20 - Søknad om sanitærabonnement. 2015/ / Åssiden Rør as Gnr.36 bnr.268 Østre Strandvei 22 - Orientering om planutvalgets vedtak om innvilgelse og avslag på dispensasjon for hhv. hovedombygging av bolig og oppføring av anneks. Gnr.36 bnr.268 Østre Strandvei 22 - Søknad om dispensasjon for hovedombygging eksisterende bolig samt oppføring av anneks 2013/ / Fylkesmannen i Buskerud m.fl. Side: 6 av 45

7 nformasjonsbrev: Offentlig høring av forslag til detaljregulering Sætre sentrum Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ / Ernst Nedrelid og Stein Erik Røise m.fl. Gnr. 26 bnr. 71 Brønnveien 51. Planutvalgets vedtak om avslag på dispensasjon for oppføring av fritidsbolig utenfor byggegrense. Gnr. 26 bnr. 71 Brønnveien 51 Dispensasjon 2013/ / Yvonne og James Doyle m.fl. Svar på spørsmål fra søker ang. vegvesenets vilkår Gnr.53 Bnr.213 Ellingstadveien 8 - Bygging av ny fritidsbolig. 2012/ / Christian Eeg Faktura for behandling av dispensasjon Gnr.36 bnr.268 Østre Strandvei 22 - Søknad om dispensasjon for hovedombygging eksisterende bolig samt oppføring av anneks 2013/ / Erik Ø.Reiersøl-Johnsen Side: 7 av 45

8 Gnr.31 bnr.1 - Melding til tinglysning. Gnr.31 bnr.1 fnr.10 Rødsteigveien 5 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: var Johan Haug 2014/ / Statens Kartverk Tinglysing Gnr.36 bnr.4 Smerlingstranda - Godkjent søknad om etablering/vedlikehold av sandstrand. Tiltakshaver: Hurum Eiendomsselskap KF Gnr.36 bnr.4 Smerlingstranda - Søknad om etablering/vedlikehold av sandstrand. Tiltakshaver: Hurum Eiendomsselskap KF 2015/ / Hurum Rør AS Gnr.28 bnr.1 Holtnesveien 23 - Oversendelse for klagebehandling av klage på innvilget dispensasjon for oppføring av driftsbygning. Tiltakshaver: Synøve Lien Hansen Gnr.28 bnr.1 Holtnesveien 23 - Søknad om dispensasjon for oppføring av driftsbygning. Tiltakshaver: Synøve Lien Hansen 2014/ / Fylkesmannen i Buskerud Gnr.25 bnr.108 Aasskogstien 44 - Frist for innsending av tilleggsopplysninger til søknad om dispensasjon for tilbygg til anneks. Tiltakshaver: Knut Tollefsen Gnr.25 bnr.108 Aasskogstien 44 - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg. Tiltakshaver: Knut Tollefsen 2013/ / Knut Tollefsen Side: 8 av 45

9 Gnr.8 bnr.13 (Ny gnr. 8 bnr 118) Grimsrudveien 2 - Møte om adkomst og støyvoll Gnr.8 bnr.13 Grimsrudveien 2 "Småskjær" - Søknad om aksept for bebyggelsesplaner 2014/ / Fredrik Størmer Gnr.20 bnr.2 Torstvedtveien 2 - Oversendelse for høring av søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt for oppføring av bolig. Gnr.20 bnr.2 Torstvedtveien 2 - Fradele eiendom og oppføre bolig. 2013/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud m.fl. Søknad om Lærer Lisleruds legat Legater / / da Sandholt Bø Åpen søknad sommerjobb Åpen søknad - Hurum kommune / / Øyvind Stubberud Side: 9 av 45

10 Bekreftelse på overtagelse av overvannsledning Gnr.24 bnr.120 Støaveien 26 - Avløpsledning på eiendommen 2014/ / Jorunn og Knud Christensen Gnr. 55 bnr. 44, Kongsdelveien 16 - Godkjent rammetillatelse for tilbygg på bolig. Tiltakshaver: Lasse Brekke Gnr. 55 bnr. 44, Kongsdelveien 16- Tilbygg på bolig. Tiltakshaver: Lasse Brekke 2014/ / Byggkompetanse Kai Vardeheim Gnr.38 bnr.1 fnr Forhåndskonferanse om uteområdet. Gnr.38 bnr.1 fnr Forhåndskonferanse om uteområdet.(platting) 2015/ / ngjerd Amundsen Gnr.30 bnr.3 - Melding til tinglysning. Gnr.30 bnr.3 fnr.2 seksjonnr 1 og 2 - Søknad om deling med formål innløsning fesetomt. 2014/ / Statens Kartverk Tinglysing Side: 10 av 45

11 Faktura for behandling av dispensasjon. Gnr. 26 bnr. 71 Brønnveien 51 Dispensasjon 2013/ / Yvonne Doyle G/B. Nr.: 1/576 - ÅSVEEN 18 - SØKNAD OM FERDGATTEST Gnr.1 bnr.576 Åsveien - Søknad om tilbygg næringsbygg. 2013/ / BYGGKOMPETANSE Kai Vardeheim Høyring - "Et NAV med muligheter." Høring - et NAV med muligheter 2015/ / Arbeids- og sosialdepatementet Osloregionens profileringsstrategi: Høringsprosess Samarbeidsalliansen Osloregionen 2015/ / Sekretariatet for Osloregionen Side: 11 av 45

12 Fastsetting av forskrift om gjennomføring av forordning 995/2010 E Landbrukskontoret / / Landbruks- og matdepatementet Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Høringsuttalelse til dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening 2015/ / Drammen havn Rundskriv Rett til heldøgns helse- og omsorgstjenester Rundskriv / /2015 Helse- og omsorgsdepartementet drettsanlegg Graabein, lokalisering. Lokalisering av fremtidig idrettsanlegg Sætre F Graabein 2015/ / Sætre F Graabein eiendom Side: 12 av 45

13 Kartskisse for ønsket lokalisering Lokalisering av fremtidig idrettsanlegg Sætre F Graabein 2015/ / Sætre F Graabein eiendom VS: skapende damer Den kulturelle spaserstokken / / Kirsti Kinsarvik Regnskapsrapport med vedlegg. Bjerkelunden kunstgressbane. Signert kommunal godkjenning. Tofte L - søknad om spillemidler til kunstgressbane i Bjerkelunden 2013/ /2015 Tofte Fremad F Gnr.36 bnr.2 - Melding til tinglysning. Gnr.36 bnr.651 og bnr Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter med 36/ / /2015 Statens Kartverk Tinglysing Side: 13 av 45

14 signert kontrakt Line Nordvik Den kulturelle spaserstokken / / Line Nordvik 24/89 Bugtegaten 5 - Møtereferat om tilbygg til hytte. Gnr.24 bnr.89 Bugtegaten 5 - Søknad om påbygg hytte. Tiltakshaver: var S Ottestad 2013/ / var Ottestad Levende musikk med Anja og Endre Den kulturelle spaserstokken / / Endre Koch A rsmøte referat HR.pdf Samarbeid med Hurum idrettsråd / / Hurum drettsråd Side: 14 av 45

15 Faktura Gnr. 55 bnr. 44, Kongsdelveien 16- Tilbygg på bolig. Tiltakshaver: Lasse Brekke 2014/ /2015 Lasse Brekke Ny organisering av Hurum Frivilligsental Hurum frivilligsental korrespondanse med og for de frivillige / /2015 Frivillige i Hurum frivilligsental nformasjon om at det må søkes dispensasjon fra plan Dramstad - Søknad om oppgradering av badeplass; sand og molo med stupetårn 2015/ /2015 Frank Karlsen Kopi av mailer sendt til kommunen v/ Morten Dyrstad Dramstad - Søknad om oppgradering av badeplass; sand og molo med stupetårn 2015/ /2015 Frank Karlsen Side: 15 av 45

16 Vedrørende tildelte midler ngdomstrinnet i utvikling pulje 1 ngdomstrinn i utvikling - pulje / /2015 Fylkesmannen i Buskerud Anmodning om tilbakemelding vedrørende antatt behandling av dispensasjonssøknad for plassering av hytte. Gnr. 25 bnr. 64 Aasskogstubben 2 -Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig med garasje. Tiltakshaver: Christine og Boye Sandbeck 2014/ /2015 Drammens Hus & Hytter AS Oppsigelse av leieforhold - ***** ***** ***** Leie av boliger / /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Oversendelse for høring av søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening 2015/ /2015 Fiskeridirektoratet Side: 16 av 45

17 buss DKS Hurum DKS - Den kulturelle skolesekken- vår / / ngeborg Ane Lund Gnr.1 bnr Godkjent søknad uten ansvarsrett for oppføring av nettstasjon samt anleggelse av kabeltrase for tilførsel. Tiltakshaver: Hurum Energiverk AS Gnr.1 bnr Søknad uten ansvarsrett for oppføring av nettstasjon samt anleggelse av kabeltrase for tilførsel. Tiltakshaver: Hurum Energiverk AS 2015/ /2015 Hurum energiverk AS Bekreftelse på at skiltet er satt. Gnr. 45 bnr. 14 Stranda 11, 13, Strandsoneprosjektet og oppfølging av enkeltsaker 2011/ / Ove Heiborg Søknad om dispensasjon for oppfylling av jordbrukseiendom, Holtvedt gård. Gnr.19 bnr.2 Holtvedtveien 1 - Søknad om oppfylling av jordbrukseiendom. Tiltakshaver: Tone E Holtvedt og Arnold K Sundbye 2014/ /2015 AK Prosjekt Side: 17 av 45

18 Forhåndsvarsel: Møte i samarbeidsrådet for Osloregionen 2. juni i Oslo Samarbeidsrådet for Osloregionen / /2015 Sekretariatet for Osloregionen Årsrapport og regnskap Grunn-, leie-, og driftstilskudd / /2015 Sætre og Folkestad skolekorps 09/ Brev til landets kommuner nformasjon om utsending av Questback-undersøkelse til landets fastleger om innrapportering av data til Norsk Diabetesregister for voksne. Questback-undersøkelse - innrapportering av data til Norsk Diabetesregister for voksne 2015/ /2015 Helsedirektoratet Grunntilskudd - etterlysning av årsrapport og regnskap Grunn-, leie-, og deltakertilskudd til idrett / /2015 Kolbjørn Johansen Side: 18 av 45

19 grunntilskudd - etterlysning av regnskap og årsrapport Grunn-, leie-, og deltakertilskudd til idrett / /2015 Janike Næss Røed Gnr.25 bnr.108 Aasskogstien 44 - Tilleggsopplysninger til søknad om dispensasjon for tilbygg til anneks. Tiltakshaver: Knut Tollefsen Gnr.25 bnr.108 Aasskogstien 44 - Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg. Tiltakshaver: Knut Tollefsen 2013/ /2015 Knut Tollefsen Gnr.26 bnr.66 Brønnveien 41 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Marianne Aanerød Gnr.26 bnr.66 Brønnveien 41 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Marianne Aanerød 2015/ / Marianne Aanerød SV: Gnr.9 bnr.407, Øvre Voldenveien 16 - Godkjent søknad om tilbygg hytte og oppføring av uthus. Tiltakshaver: Geir E. Steinbock Gnr.9 bnr Søknad om oppføring av uthus - endring av tidligere gitte tillatelse 2015/ /2015 Terje Moen Side: 19 av 45

20 tskrift av skylddelingsforretning tinglyst gnr.27 bnr.14 Gnr. 27 bnr.10 Støaveien 43 - Søknad om deling. 2013/ /2015 Tone Thygesen Endring av tidligere godkjent tillatelse Gnr.9 bnr.382 Voldenveien 14 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje samt endring av fasade på eksisterende uthus. Tiltakshaver: Vivi og Vegard Nyseter-Østby 2012/ /2015 Vegard Nyseter-Østby Gnr.1 bnr.332, Langsethveien 33 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: John var Johansen Gnr.1 bnr.332 Langsethveien 33 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: John var Johansen 2015/ /2015 John var Johansen Åpen søknad - Jobb i Hurum kommune Åpen søknad - Hurum kommune / /2015 Martin Humphris Side: 20 av 45

21 SV: Gnr.9 bnr.407, Øvre Voldenveien 16 - Godkjent søknad om endring av tidligere gitte tillatelse for oppføring av uthus. Tiltakshaver: Terje Moen Gnr.9 bnr Søknad om oppføring av uthus - endring av tidligere gitte tillatelse 2015/ /2015 Terje Moen Revidert - Forutsetninger og systemkrav - Hurum kommune- Eva Skanning Kommunestyrevalget og fylkestingsvalger Opptelling 2015/ /2015 EVRY Søknad om sommerjobb 2015 Åpen søknad Hjemmetjenester 2015/ /2015 Mari Morland Svar/avklaring vedrørende deling 38/1/38 Gnr.38 bnr.1 fnr.38 Røedsodden 1 - Søknad om deling av festet tomt. Rekvirent; Siri og Tom Steidel 2015/ / Steidel, Siri Eggesbø Side: 21 av 45

22 Søknad språk - Bjørndalen gårdsbarnehage as Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder / /2015 Bjørndalen gårdsbarnehage as Søknad tilskudd språk - Bjørndalen gårdsbarnehage as Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder / /2015 Bjørndalen gårdsbarnehage as Bekymringsmelding Bekymringsmelding 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Bekymringsmelding Bekymringsmelding 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Side: 22 av 45

23 Søknad om endret plassering av hytte Gnr.23 bnr.38 fnr.29 Bugtegaten 27 - Søknad om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny. Tiltakshaver: Gina E. Johansen 2012/ / Wax Hus AS Vedtak om tilskudd for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige førskolebarn Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder / /2015 Kana Barnehage Refusjon barn i barnehage som er bosatt i Bærum kommune Kommunalt driftstilskudd til barnehager refusjon for barn bosatt i andre kommuner 2015/ /2015 Bærum Kommune Gnr.36 bnr.186 Damveien 3 - Søknad om deling av tomt. Gnr.36 bnr.186 Damveien 3 - Søknad om deling av tomt. 2015/ / Turid Amundsen Side: 23 av 45

24 Gnr.38 bnr.1 fnr.42 Røedsodden 4 - Godkjent søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto K Fageraas Gnr.38 bnr.1 fnr.42 Røedsodden 4 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto K Fageraas 2014/ /2015 Otto K Fageraas Vedtak om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blandt minoritetsspråklige barn Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder / /2015 Sætre kunst& musikk barnehage Gnr.37 bnr.143 Sevjedammen 42 - Søknad rammetillatelse for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Åse Marit Øygard Gnr.37 bnr.143 Sevjedammen 42 - Søknad om tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Åse Marit Øygard 2015/ / Enerhaugen Arkitektkontor AS Vedtak om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen bland minoritetsspråklige barn Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder / /2015 Bjørndalen gårdsbarnehage as Side: 24 av 45

25 Vedtak om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blandt minoritetsspråklige førskolebarn Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder / /2015 Klokkarstua barnehage Vedtak om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blandt minoritetsspråklige barn Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder / /2015 Folkestad barnehage Gnr.46 bnr.39 Bjørnstadveien 50 - Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus samt tilbygg bolighus. Tiltakshaver: Lise Mørk Gnr.46 bnr.39 Bjørnstadveien 50 - Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus samt tilbygg bolighus. Tiltakshaver: Lise Mørk 2015/ / Lise Mørk Gnr.8 bnr.73, Selvigveien 3 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for bruksendring til tilleggsdel til bolig. Tiltakshaver: ngun Moseng og Kevin Knaak Gnr.8 bnr.73 Selvigveien 3 - Søknad uten ansvarsrett for bruksendring av anneks til å være en del av boligen. Tiltakshaver: ngun Moseng og Kevin Knaak 2015/ /2015 ngunn Anamaya Moseng Side: 25 av 45

26 Vedtak om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelse for minoritetsspråklige barn Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder / /2015 Spurvegården barnehage Vedtak om tilksudd til tiltak for å bedre språkforståelsen bland minoritetsspråklige barn Statstilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder / /2015 Slinrebekken barnehage Søknad om midlertidig brukstillatelse Gnr.57 bnr.53 Røykåsveien 7 - Søknad om riving og oppføring av ny bolig. Tiltakshaver: Jan Øby 2013/ /2015 Drammens Hus & Hytter AS Gnr.38 bnr.1 fnr.101 Røedstranda 6 - Godkjent søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto K Fageraas Gnr.38 bnr.1 fnr.101 Røedstranda 6 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Otto K Fageraas 2014/ /2015 Otto K Fageraas Side: 26 av 45

27 nformasjon om oversendelse til planavd samt at prosess med oppmåling videreføres Gnr.25 bnr.1 fnr.137 Flatfjellveien 21 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Halvor AAs 2015/ /2015 Ove Mathisen Reguleringsplan Vestre Røed ll - Anmodning om forslag til nytt veinavn. Reguleringsplan Vestre Røed ll - nye veinavn 2015/ /2015 Otto Kåre Fageraas feil søknad om kulturtilskudd Søknad om kulturtilskudd / /2015 Sætre KFK-KFM Onsdagsklubben Bekreftelse på at prosess med oppmåling sluttføres Gnr.25 bnr.1 fnr.137 Flatfjellveien 21 - Søknad om deling med formål innløsning festetomt. Rekvirent: Halvor AAs 2015/ /2015 Ove Mathisen Side: 27 av 45

28 Forslag til endring av høringsforslaget Kommuneplan Rullering 2012/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud Foreløpig melding vedr. søknad om dispensasjon for plassering av fritidsbolig Gnr. 25 bnr. 64 Aasskogstubben 2 -Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig med garasje. Tiltakshaver: Christine og Boye Sandbeck 2014/ /2015 Drammens Hus & Hytter AS Representanter til kommunale råd Kommunalt råd for funksjonshemmede / /2015 Norges Handikapforbund Oslofjord Vest Branntilsyn manglende tilbakemelding etter branntilsyn, vedtak om tvangsmulkt Branntilsyn Øraveien 14, Losen 2014/ /2015 Øraveien 14 Side: 28 av 45

29 Gnr. 47 bnr. 40 Egenerklæring om konsesjonsfrihet / /2015 Helene Eng Manglende tilbakemelding etter branntilsyn - varsel om tvangsmulkt Branntilsyn Rottefella AS 2014/ /2015 Rottefella AS Skjenkebevilling - enkelt anledning Holmsbu bad og fjordhotell Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende / / Søndre Buskerud Politidistrikt Rapport vedr ABA innsats ved Sætre skole Rapport vedr ABA innsats ved Sætre skole 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Klevstad Klinikken Side: 29 av 45

30 Sakkyndig vurdering Barnemappe ***** ***** 2015/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l Hurum Kommune v/ppt Anmodning om å opprette kommunekomite for TV-aksjonen NRK 2015 TV-aksjonen NRK / / TV-Aksjonen NRK Regnskogfondet vedr. abonnement på JS Hosting MultiMedia Brosjyre 2015/ / JS Norge Gnr.26 bnr. 9 fnr. 62. Berglibakken 19 - Godkjent deling / innløsning festetomt. Torkild Øi Gnr.26 bnr. 9 fnr.62 Berglibakken 19 - Søknad om deling. Rekvirent: Lars Torkild Øi Rekvirent: Lars 2015/ /2015 Lars Torkild Øi Side: 30 av 45

31 Vedr. bygging av bod Gnr.23 bnr.38 Fnr.84- thus 2015/ / Jan Erik Glimsholt Svar vedr. bygging av bod Gnr.23 bnr.38 Fnr.84- thus 2015/ /2015 Jan Erik Glimsholt Spørsmål vedr. bygging av bod Gnr.23 bnr.38 Fnr.84- thus 2015/ /2015 Jan Erik Glimsholt Svar vedr. bygging av bod Gnr.23 bnr.38 Fnr.84- thus 2015/ /2015 Jan Erik Glimsholt Side: 31 av 45

32 PRM fra KS: Ordfører er arbeidstaker Pressemelding fra KS 2015/ /2015 KS Brev til omsorgssjefen Rundskriv / /2015 Faglig Forum nnkalling til generalforsamling Jobbhuset Hurum as Jobbhuset Hurum - Generalforsamling 2014/ / /2015 Jobbhuset Hurum as Høring om fritt behandlingsvalg Spesialisthelsetjenesten 2013/ /2015 Helse- og omsorgsdepartementet Side: 32 av 45

33 Gnr 57 bnr 640 mfl - Avklaring vedrørende delinger i Sandveien Gnr.57 bnr.640 Sandveien 4 - Søknad om arealoverføring for å få garasjen på egen grunn. 2015/ /2015 Foss & Co eiendomsmegling Anmodning om uttalelse vedr krav om dekning av saksomkostninger Gnr.36 bnr.276 Klokkeveien 1 - Søknad om oppføring av mur mot Skoledalen / /2015 Fylkesmannen i Buskerud søknad om oppføring av garasje mangler i saken Gnr.26 bnr.66 Brønnveien 41 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Marianne Aanerød 2015/ /2015 Marianne Aanerød nvitasjon til presentasjon av rapport om grunnlaget for utvidet hurtigbåttilbud på Oslofjorden Hurtigbåtforbindelse - Oslofjorden 2015/ /2015 Akershus fylkeskommune v/seksjon samferdsel Side: 33 av 45

34 slutter på male/tegne sommeren 2015 Kulturskolen, oppsigelser 14/ / /2015 Eiilin rgens Avhendelse av aksjer i enter kompetanse AS Enter Kompetanse - Generalforsamling / / Buskerud Fylkeskommune Holding AS Søknad om startlån ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om startlån ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Gnr.28 bnr.220 Presteveien 5a og 5b - Angående adkomst og parkeringsløsning i søknad om dispensasjon for deling av eiendom. Rekvirent: Helene Gulaker Hansen Gnr.28 bnr.220 Presteveien 5a og 5b - Søknad om dispensasjon for deling av eiendom. Rekvirent: Helene Gulaker Hansen 2014/ /2015 Eli Barbro Nedenes Sivilarkitekt MNAL Side: 34 av 45

35 Medvirkningsprosess nnbyggerinitiativ "Respekt Sætre" Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ /2015 Ressursgruppe "Respekt Sætre" Høring av endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille Høring - Energiloven 2015/ /2015 Olje- og energidepartementet nformasjonsbrosjyre om rovdyr i Buskerud 2015 Landbrukskontoret / /2015 Fylkesmannen i Buskerud nformasjon om oppfylt pålegg og bildedokumentasjon Eiendommen gnr. 48 bnr. 12. Strandsoneprosjektet og oppfølging av enkeltsaker 2012/ /2015 Kristin Bockelie Side: 35 av 45

36 Kommunen bekrefter mottak av informasjon og bildedokumentasjon Eiendommen gnr. 48 bnr. 12. Strandsoneprosjektet og oppfølging av enkeltsaker 2012/ /2015 Kristin Bockelie Tidspunkt for utstedelse av adopsjonsbevilling ved tvangsadopsjon nfo om adopsjon / /2015 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Søknad om oppføring av garasje - informasjon om avstand vei/grense Gnr.26 bnr.66 Brønnveien 41 - Søknad uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Marianne Aanerød 2015/ /2015 Marianne Aanerød ttalelse til krav om dekning av saksomkostninger - FMs ref. 2014/8652 Gnr.36 bnr.276 Klokkeveien 1 - Søknad om oppføring av mur mot Skoledalen / /2015 Fylkesmannen i Buskerud Side: 36 av 45

37 Oscarsborg 9. trinn 2015 DKS - Den kulturelle skolesekken- vår / /2015 Grimstad, Per Egil m.fl. nformasjon om oppstart av håndheving Parkeringsregulering Sætre sentrum 2013/ /2015 Vegdirektoratet Sommerjobb Sommerjobb / /2015 Jonas Kjæret tsatt frist til 1. august Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - nvitasjon til å søke om midler for / /2015 Statens vegvesen Region sør Side: 37 av 45

38 Skoleprosjekt - rydd et kulturminne Kulturminner / /2015 Buskerud Fylkeskommune nnspill og tilbakemelding vedr utbygging av Sætre Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ /2015 Helle Haug Haarstad Møteprotokoll representantskapsmøte for Vestviken 110 KS mandag Vestviken 110 KS - Representantskapsmøter / /2015 Vestviken 110 KS Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen Kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen 2015/ /2015 Det Kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Side: 38 av 45

39 Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Høringsuttalelse Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening 2015/ /2015 Norsk maritimt museum Spørsmål om utvidelse av tomt. Gnr.28 bnr.371 srenna 15 - tvidelse av tomt 2015/ /2015 Trond Larsen Planspørsmål; Svar vedr utvidelse av tomt, 28/371 Gnr.28 bnr.371 srenna 15 - tvidelse av tomt 2015/ /2015 Trond Larsen VARSLNG - TVDET HELKOPERTRAFKK 1.5 Helikoptertrafikk Villa Malla 2015/ /2015 Villa Malla Side: 39 av 45

40 Foreldrebetaling i barnehage - Nye regler fra 1. mai Betalingssatser for barnehageplass / /2015 Foreldre og foresatte med barn i barnehage Gnr.57 bnr.53 Røykåsveien 7 - Godkjent søknad om midlertidig brukstillatelse for oppføring av bolig. Tiltakshaver: Jan Øby Gnr.57 bnr.53 Røykåsveien 7 - Søknad om riving og oppføring av ny bolig. Tiltakshaver: Jan Øby 2013/ /2015 Drammens Hus & Hytter AS Gnr.45 bnr.109 Nordstrandveien 15 - Søknad om ferdigattest garasje, tilbygg eksisterende hus samt skifte av vinduer og panel Gnr.45 bnr.109 Nordstrandveien 15 - Søknad om ferdigattest garasje, tilbygg eksisterende hus samt skifte av vinduer og panel 2015/ / Sven Erik Hetager Gnr.57 bnr.618 Lauvåsveien 12 - Godkjent søknad om innbygging av eksisterende terrasse til primærrom. Tiltakshaver: Jostein Holdhus Gnr.57 bnr.618 Lauvåsveien 12 - Søknad uten ansvarsrett for å bygge inn overbygget terrasse. Tiltakshaver: Jostein Holdhus 2015/ /2015 Jostein Holdhus Side: 40 av 45

41 nnsigelse til utbyggingsplanene Forslag til detaljregulering Sætre sentrum 2014/ /2015 Sameiet Sentrumsbygget ttalelse til søknad om dispensasjon for å erstatte trebrygge med flytebrygge Gnr.35 bnr.334 Sagene båtforening - Søknad om dispensasjon for å erstatte dagens trebrygge med flytebrygge og bølgebryter. Tiltakshaver: Sagene båtforening 2015/ / Drammen havn Ett trinns søknad om arealoverføring gnr/bnr 24/10 til 24/29, Holmsbu i Hurum Gnr.24 bnr.10 Støaveien 30 - Søknad om fradeling som så skal sammenføyes med 24/ / /2015 Siv.ing Gjermund Stuvøy AS Vedlegg - startlån Søknad om startlån ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Side: 41 av 45

42 Søknad om avdragsfrihet Søknad om ***** ***** ***** 2012/ / Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Vedlegg - startlån Søknad om startlån og banklån ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Vedlegg - startlån Søknad om startlån ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2015/ /2015 Tilg.kode TP Hjemmel: Offl 13 jf fvl 13 1.l ***** Side: 42 av 45

43 Gnr.29 bnr.15 f.15 - Forhåndskonferanse tilbygg hytte Gnr.29 bnr.15 f.15 - Forhåndskonferanse tilbygg hytte Dispensasjon 2015/ /2015 Anja Zwicky Tillegg til søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, 8/12 - Bilder Gnr.8 bnr.12 Selvigodden 7 - Søknad uten ansvarsrett for fasadeendring. Tiltakshaver: Tale F. Svenhaug 2014/ /2015 Tale Frislid Sveinhaug Søknad om tilbakeføring av brygge til opprinnelig utforming - Savner tilbakemelding og antar tiltaket da er godkjent Eiendommen gnr. 47 bnr. 43 Bjørnstadveien 88. Strandsoneprosjektet og oppfølging av enkeltsaker 2012/ /2015 Helge Grøttum Gnr.9 bnr.509 Voldenveien 5 B og C - Søknad om oppføring av vertikaltdelt tomannsbolig med garasje. Tiltakshaver: Gøran og Karl-Anders Karlson Gnr.9 bnr.509 Voldenveien 5 B og C - Søknad om oppføring av vertikaltdelt tomannsbolig med garasje. Tiltakshaver: Gøran og Karl-Anders Karlson 2015/ / Siv.ing Gjermund Stuvøy AS Side: 43 av 45

44 Fra Hvaler til Russer-grensen bli med på tidenes rotur og kommunestafett Fra Hvaler til Russer-grensen bli med på tidenes rotur og kommunestafett 2015/ /2015 Hvaler kommune Gnr.9 bnr.509 Voldenveien 5 B og C - Søknad om fradeling av tomt for oppføring av vertikaltdelt tomannsbolig med garasje. Tiltakshaver: Gøran og Karl-Anders Karlson Gnr.9 bnr.509 Voldenveien 5 B og C - Søknad om fradeling av tomt for oppføring av vertikaltdelt tomannsbolig med garasje. Tiltakshaver: Gøran og Karl-Anders Karlson 2015/ / Siv.ing Gjermund Stuvøy AS Søknad om igangsettingstillatelse Gnr. 55 bnr. 44, Kongsdelveien 16- Tilbygg på bolig. Tiltakshaver: Lasse Brekke 2014/ /2015 BYGGKOMPETANSE Kai Vardeheim tarbeide en hendelsesbasert risiko og sårbarhetsanalyse av helsesektoren i fylket ROS-analyse - helse- og omsorgssektoren 2015/ /2015 Fylkesmannen i Buskerud Side: 44 av 45

45 Årsmelding Hurum kommune 2014 Årsregnskap og årsmelding / /2015 nger-lise.gjesdal Side: 45 av 45

Offentlig journal. Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Schulerudhagen 2014/1545-20 10373/2015 21.07.2015 10.07.2015

Offentlig journal. Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Schulerudhagen 2014/1545-20 10373/2015 21.07.2015 10.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.04.2015-19.07.2015, - 19.07.2015, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.07.2015

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om bruk av vei 2016/ / Branntilsyn Vedtak om tvangsmulkt etter tilsyn

Offentlig journal. Vedtak om bruk av vei 2016/ / Branntilsyn Vedtak om tvangsmulkt etter tilsyn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 30.09.2016-31.12.2016, 26.12.2016-31.12.2016, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status:

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015

Dok.dato: 18.08.2015. Dok.dato: 20.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.08-20.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 21.08.2015 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant min.språklige barn

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.06.2017 Orientering om saksgang- brygge 29/3, Kåvika, Søndre Sandøy Søknad om brygge - 29/3

Detaljer

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015

Offentlig journal. Søknad sanitærabonnement 35/362 2014/151-13 19705/2015 05.11.2015 02.11.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.11-04.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.11.2015 Søknad sanitærabonnement 35/362 Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 35

Detaljer

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10.

Offentlig journal. Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-79 19343/2015 27.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.11-17.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.11.2015 Krav om dekning av sakskostnader imøtekommes ikke Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015

Offentlig journal. Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan 2013/2742-42 11260/2015 16.06.2015 19.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.06-16.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 Annonse for høring av Ødegårdskilen torg reguleringsplan Ødegårdskilen Torg

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigattest byggesak - VA på Venneren - nytt anlegg 31/20 m. fl. - Søndre Sandøy 2011/ /

Offentlig journal. Ferdigattest byggesak - VA på Venneren - nytt anlegg 31/20 m. fl. - Søndre Sandøy 2011/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02-14.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.02.2016 Ferdigattest byggesak - VA på Venneren - nytt anlegg 31/20 m. fl. - Søndre

Detaljer

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015

Offentlig journal. Melding til tinglysing 2014/2379-8 4139/2015 02.03.2015 30.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.03-29.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.03.2015 Melding til tinglysing Oppretting av ny grunneiendom med oppmålingsforretning

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Svar på søknad om årsabonnement for parkering på Garnberget i tgårdskilen Parkering

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015

Dok.dato: 15.09.2015. Dok.dato: 22.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-08.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Grensejustering med oppmålingsforretning

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Dok.dato: 28.07.2014. Dok.dato: 28.07.2014

Dok.dato: 28.07.2014. Dok.dato: 28.07.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A,S 30.07.2014 50/4 - Befaring 50/4 - Avfall og utendørslagring 2014/3210-3 16884/2014 Tore Nuven 24/1 - Befaring - henstilling

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2015. Dok.dato: 17.12.2015. Dok.dato: 18.12.2015

Dok.dato: 17.12.2015. Dok.dato: 17.12.2015. Dok.dato: 18.12.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.10.15-04.01.16, 28.12.15-04.01.16, rkivdel: SK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 05.01.2016

Detaljer

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015

Offentlig journal. Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 2014/2864-8 24274/2014 05.12.2014 12.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02-11.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.02.2015 Kommentar til avisoppslag 2.12.2014 Avvik skjenkekontroll 2014 2014/2864-8

Detaljer

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015

Dok.dato: 22.05.2015. Dok.dato: 26.05.2015. Dok.dato: 28.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.06-01.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.06.2015 nnhold: Byggetillatelse for anleggelse av stikkledning, riving av anneks/uthus

Detaljer

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03.

Innvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks og tilbygg til hytte 29/158 - Søndre Sandøy. Dok.dato: 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.03-22.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.03.2015 nnvilget dispensasjon for anleggelse av stikkledning, riving av uthus/anneks

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016

Offentlig journal. Innspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN 2011/2472-41 8606/2014 28.04.2014 29.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.02-29.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 03.03.2016 nnhold: nnspill til detaljplan Bankerød gård fra FEN Bankerød boligområde

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08.

Offentlig journal. Innvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78 og 49/79 - Vesterøy 2015/1084-4 15431/2015 26.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.08-30.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.08.2015 nnvilget søknad om dispensasjon for tilbygg og oppføring av garasje - 49/78

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.11.2016 Valg av foreldrerepresentanter for barnehageåret 2015/2016 Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Godkjent endring av ansvarsforhold for byggetiltak på eiendom gnr/bnr 40/164 Firemannsboliger - gnr 40 bnr 164 2013/844-9 8818/2014 05.05.2014 BS/Trine Lise Johnsen 40/164

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ /

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08-25.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.08.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling / rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato:

Dok.dato: Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.12-11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Svar på henvendelse ang. boplikt Gnr 48 Bnr 27 Oppfølging av boplikt - gnr 48 bnr 27 2013/1031-6 23148/2013

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10.

Offentlig journal. Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus - gnr/bnr 51/81 - Vesterøy 2015/2202-2 18175/2015 20.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.10-29.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.10.2015 nnhold: Oversendelse av sak - søknad om dispensasjon for tilbygg på bolighus

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.11.2016 Test Postmappe - arkivar - Henrik Kristiansen 2013/185-124 19299/2016 16.11.2016 Henrik

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.08.2017 nnhold: nnvilget dispensasjon og byggetillatelse - utvidelse av fritidsbolig - 23/17/67

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/2140-4 18139/2015 28.10.2015 08.10.2015. Oversendelse av dokumenter.

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning. 2015/2140-4 18139/2015 28.10.2015 08.10.2015. Oversendelse av dokumenter. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.10-27.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.10.2015 nnkalling til oppmålingsforretning. Søknad om deling/justering av grunneiendom

Detaljer

Offentlig journal. Sak 4 og 5. Regnskap 2014 og budsjett 2015 2015/641-7 3526/2015 28.05.2015 17.03.2015. Referat fra vannpostmøte 17022015

Offentlig journal. Sak 4 og 5. Regnskap 2014 og budsjett 2015 2015/641-7 3526/2015 28.05.2015 17.03.2015. Referat fra vannpostmøte 17022015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 01.03.2015-31.05.2015, 25.05.2015-31.05.2015, Arkivdel: SAK2, GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status:

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.05.2017 Svar på søknad om sanitærabonnement trykkavløp for eiendom 47/1/106 - tgårdskilen

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015

Offentlig journal. Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 2014/3148-3 25401/2014 30.12.2014 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.01-19.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 20.01.2015 nnhold: Behandling av søknad om sanitærabonnement 46/1/30 Ett trinn etablering

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.09.2016 Oversendelse av vedlegg til søknad om finansiering av ridehall på Huser Ridehus -

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.10.2016 Oversendelse av seksjoneringsbegjæring for behandling, eiendommen gnr 42 bnr 278 i

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.01.2017 Opphør av ordning med 2 timer ekstra betalt 1:1 for vakt på vaktrom (nattevakt) Opphør

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Svar på henvendelse om vald nummer 0111V0041 Storrød i Hvaler Fellingstillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01.

Offentlig journal. Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet 2015/2367-6 21026/2015 25.11.2015 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.01-11.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.01.2016 Varsel om vedtak rettet til eiendom 3/104 vedrørende vegetasjon og trafikksikkerhet

Detaljer

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016

Dok.dato: 30.12.2015. Dok.dato: 07.01.2016. Dok.dato: 08.02.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.02-09.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.02.2016 nnhold: Varsel om vedtak rettet til eiendom 42/242 vedrørende vegetasjon

Detaljer

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet:

POSTLISTE UKE 28. Dokumenter registrert: 07.07.2014-13.07.2014 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK U Journalenhet: Lnr: 3360/14 Regdato:08.07.2014 Arkivkode:411 Saksnr: 14/313-22 Dok.type: /U Gradering: Saksb: PER/UTV/PER/ISI SEN Bodhild Karlsen Lang Dok.beskr: TILBUD PÅ STILLING VIRKSOMHETSLEDER HELSE OG BARNEVERN

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.10.2016 nnkalling til oppmålingsforretning Grensepåvisning 30/20/24 2016/2046-2 15875/2016

Detaljer

Offentlig journal. Bilde Spjærholmen 2015/2539-2 20707/2015 19.11.2015 08.12.2015. Bilde Spjærholmen 2015/2539-3 20708/2015 19.11.2015 04.12.

Offentlig journal. Bilde Spjærholmen 2015/2539-2 20707/2015 19.11.2015 08.12.2015. Bilde Spjærholmen 2015/2539-3 20708/2015 19.11.2015 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.12-06.12, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 08.12.2015 nnhold: Bilde Spjærholmen 2015/2539-2 20707/2015 nnhold: Bilde Spjærholmen

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tilskuddsmidler - tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post / /

Offentlig journal. Søknad om tilskuddsmidler - tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.02-25.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.02.2016 Søknad om tilskuddsmidler - tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post

Detaljer

Offentlig journal. Midlertidig brukstillatelse - enebolig - 47/ / / Atkomstveg i Botnekilen

Offentlig journal. Midlertidig brukstillatelse - enebolig - 47/ / / Atkomstveg i Botnekilen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.08-03.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.08.2016 nnhold: Midlertidig brukstillatelse - enebolig - 47/326 Ferdigattest 47/326

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015

Offentlig journal. Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy 2015/900-5 10877/2015 08.06.2015 02.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.09-01.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.09.2015 Vedrørende merknad til nabovarsel - 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.03.2017 -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.03.2017 nnvilget dispensasjon og byggetillatelse for fremføring av VA-anlegg -

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok.

Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85, Søndre Sandøy. Dok.dato: 09.12.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12-15.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2014 Dispensasjon- og rammetillatelse - riving av eksisterende hytte, oppføring av ny hytte - gnr 31 br 85,

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.06-23.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.06.2015 Foreløpig svar - Byggesak - Gilboveien 24 - Kirkeøy Søknad om byggetillatelse

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 29.06.2017 nnvilget dispensasjon og byggetillatelse - ny tomannsbolig - 4/222 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Dok.dato: Sakstittel: Krav om separering av privat stikkledning for avløp og utkobling av septiktank - Stenlia 56 - gnr 4 bnr 186 fnr 262

Dok.dato: Sakstittel: Krav om separering av privat stikkledning for avløp og utkobling av septiktank - Stenlia 56 - gnr 4 bnr 186 fnr 262 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.08-14.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.08.2016 nvitasjon til Samarbeidsutvalg Hauge barnehage 10.8.16 Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage

Detaljer

Dok.dato: 02.03.2015. Dok.dato: 05.03.2015. Dok.dato: 04.03.2015

Dok.dato: 02.03.2015. Dok.dato: 05.03.2015. Dok.dato: 04.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.03-09.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 Tillatelse til midlertidig dispensasjon til å bruke dyrket mark til parkering

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 31.10.2016 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr. 28 bnr. 25 Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.01.2017 Høring - Slamforskrift Hvaler kommune Forskrift om tømming av slam 2016/2331-1 17771/2016

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.05.2017 Oversendelse av sak til uttalelse - opparbeidelse av voll - gnr/bnr 23/45 Søknad om

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.01.2017 Vedrørende utbedring av krysset mellom fylkesveg 108 og fylkesveg 491 ved Rød på Asmaløy

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak til uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - gnr/bnr 36/131 - Krossholmen

Offentlig journal. Oversendelse av sak til uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - gnr/bnr 36/131 - Krossholmen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.04-24.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 25.04.2016 Oversendelse av sak til uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring

Detaljer

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015

Offentlig journal. Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 2012/1899-70 21424/2014 27.10.2014 30.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.10-01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 02.11.2015 Svar - Søknad om nedsettelse av byggesaksgebyr gbn. 48/300 Gnr 48 bnr 300

Detaljer

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016

Offentlig journal. Frister for spillemiddesøknader 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 14.10.2015. Frister spillemiddelsøknader 2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.11.2015 Frister for spillemiddesøknader 2016 Spillemidler 2016 2015/897-1 4131/2015 11.09.2015 Flesberg idrettsråd Frister

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.06.2016 Dispensasjon og endringstillatelse - vann og avløp - 42/120 Søknad om legging av privat

Detaljer

Offentlig journal. Politiske planverksteder - våren 2016 2014/2649-28 22038/2015 15.12.2015 06.01.2016. Offentlig søkerliste HR-konsulent vikariat

Offentlig journal. Politiske planverksteder - våren 2016 2014/2649-28 22038/2015 15.12.2015 06.01.2016. Offentlig søkerliste HR-konsulent vikariat Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.01-05.01, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.01.2016 Politiske planverksteder - våren 2016 Rullering av kommuneplan 2016-2028

Detaljer

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015

Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.09-06.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.09.2015 Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy Søknad om deling/rekvisisjon

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sak til uttalelse- 31/85 - Søndre Sandøy 2016/ /

Offentlig journal. Oversendelse av sak til uttalelse- 31/85 - Søndre Sandøy 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.03-10.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 11.03.2016 Oversendelse av sak til uttalelse- 31/85 - Søndre Sandøy Søknad om tilbygg

Detaljer

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler

Offentlig journal. Svar på ad Klage på Underinstansens behandling 2013/2225-8 9755/2014 20.05.2014 23.12.2014. Registrering av vannmåler Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.12-22.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.12.2014 Svar på ad Klage på nderinstansens behandling Klage - eiendomsskatt - gnr 23 bnr 219 - Tobakksbukta Kirkeøy

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.06.2017 -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 29.06.2017 Sommerbarnehage på Hauge barnehage 2017 Sommerbarnehage 2017 Hauge 2017/1405-1

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 09.09.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement for eiendom 3/14 - Vadholmstranda 34 Søknad om

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/404-5 5350/2015 13.04.2015 18.03.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.04-12.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.04.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal. Innsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr / /

Offentlig journal. Innsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03-26.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 27.03.2015 nnsyn i saksdokumenter - gnr 43 gnr 149 Søknad om dispensasjon - gnr 43

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.06.2016 Svar på søknad om sanitærabonnement - gnr 36 bnr 4 Søknad tillatelse tiltak gnr 36

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.05.2017 nnhold: Avslag dispensasjon - eksisterende hytte - 37/1/42 Søknad om dispensasjon

Detaljer

Dok.dato: 01.10.2009. Dok.dato: 01.09.2011. Oversendelse av sak til klagebehandling - reguleringsplan for Hestnes, gnr 28, bnr 2 m fl - Hitra kommune

Dok.dato: 01.10.2009. Dok.dato: 01.09.2011. Oversendelse av sak til klagebehandling - reguleringsplan for Hestnes, gnr 28, bnr 2 m fl - Hitra kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.11.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.11.2011 Rapport på bakgrunn av utført kontroll etter alkoholloven Rapport vedr. salgs- og skjenkekontroller 2009/2705-1

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.06.2017 Bonum svar på nnsyn - Rammesøknad - 13/77 nnsynsbegjæringer 2017 2017/160-34 6154/2017

Detaljer

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015

Offentlig journal. Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 2013/1634-11 10054/2015 28.05.2015 06.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.07-05.07, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 06.07.2015 Eiendomsskatt - klage - gnr 53 bnr 209 - Kjempeholmen 2 Eiendomsskatt -

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.09.2017 Oversendelse av sak til uttalelse og vedtak etter forskrift om vern av Ytre Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedrørende søknad på stilling som sykepleier natt 2015/ /

Offentlig journal. Svar vedrørende søknad på stilling som sykepleier natt 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.06-04.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 Svar vedrørende søknad på stilling som sykepleier natt To faste stillinger

Detaljer

Offentlig journal. Melding til tinglysing. 2015/ / Melding til tinglysing. 2015/ /

Offentlig journal. Melding til tinglysing. 2015/ / Melding til tinglysing. 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.02-11.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.02.2016 Melding til tinglysing. Dispensasjon fra plankrav i kommuneplanens arealdel

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015

Offentlig journal. Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 2014/575-10 2667/2015 11.02.2015 13.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.02-12.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 13.02.2015 Forespørsel om tiltak - oppføring av trapp gnr/bnr 48/66 og 49/2 Trappetrinn

Detaljer

Sakstittel: Søknad om utskrift fra Det sentrale folkeregisteret over barn som skal begynne på skolen i Hvaler kommune. Dok.dato: Dok.

Sakstittel: Søknad om utskrift fra Det sentrale folkeregisteret over barn som skal begynne på skolen i Hvaler kommune. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.08-25.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.08.2016 Retur av lister over 6 åringer - Hvaler kommune Søknad om utskrift fra Det

Detaljer

Offentlig journal. Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av hytte 43/17/8 2015/2539-1 20180/2015 26.11.2015 26.11.

Offentlig journal. Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av hytte 43/17/8 2015/2539-1 20180/2015 26.11.2015 26.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11-26.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2015 Varsel om pålegg om søknad om dispensasjon for riving og nyoppføring av

Detaljer

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11.

Offentlig journal. Innvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika - Ny bolig 2011/2855-75 19931/2014 02.10.2014 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.11-08.11, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.11.2015 nnvilgelse av byggetillatelse og ferdigattest Gnr 49, bnr 370 Løkkevika

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 12.09.2017 Ny uttalelse til klage over avslag på søknad om gebyrfritak for renovasjon Kommunale

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av Tjenestekonsesjonskontrakt 2015/487-21 15487/2015 27.10.2015 20.10.2015

Offentlig journal. Oversendelse av Tjenestekonsesjonskontrakt 2015/487-21 15487/2015 27.10.2015 20.10.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 01.08.2015-01.11.2015, - 01.11.2015, rkivdel: SK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J, 02.11.2015

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om mulighet til samarbeid om sykepleierutdanning i Numedal. 2016/ /

Offentlig journal. Forespørsel om mulighet til samarbeid om sykepleierutdanning i Numedal. 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 26.07.2016 Forespørsel om mulighet til samarbeid om sykepleierutdanning i Numedal. Høyere utdanning ved Numedal videregående

Detaljer

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 17.02.2015-17.05.2015, - 17.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.2015

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tillatelse og støtte til solcelleanlegg - gnr/bnr 23/65, Granholmen 2015/1592-2 12647/2015 29.06.

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tillatelse og støtte til solcelleanlegg - gnr/bnr 23/65, Granholmen 2015/1592-2 12647/2015 29.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08-06.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.08.2015 nnhold: Foreløpig svar - søknad om tillatelse og støtte til solcelleanlegg

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 30.11.2016 Vedrørende møte Søknad om tillatelse til tiltak 49/441 2014/2905-47 7555/2016 15.04.2016

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07.

Offentlig journal. Arbeidsavtale 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 17.07.2015. Turavtale sommer 2015 2011/699-16 13318/2015 09.07.2015 17.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.07.2015 Arbeidsavtale Personalmappe - tilsettingsforhold - Ragnhild Svennes 2015/1389-2 10613/2015 04.06.2015 Ragnhild Svennes

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak - Vi pålegger deg å utbedre kloakkledningen til eiendommen din - Prestehavna 11-3/ / /

Offentlig journal. Vedtak - Vi pålegger deg å utbedre kloakkledningen til eiendommen din - Prestehavna 11-3/ / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.08-18.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.08.2016 Vedtak - Vi pålegger deg å utbedre kloakkledningen til eiendommen din -

Detaljer

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ /

Offentlig journal. Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr 30/20- Søndre Sandøy 2015/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04-13.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 14.04.2015 nnhold: Dispensasjon og byggetillatelse - oppføring av pumpestasjon på gnr/bnr

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.10.2016 Avvisning av søknad - 3/205 Oppfølging Skjærhalden Gjestehavn AS 2016/888-11 16039/2016

Detaljer

Melding om vedtak. Søknad om støtte til innkjøp av ultralydapparat til bruk for drektighetskontroll storfe. Dok.dato: Dok.

Melding om vedtak. Søknad om støtte til innkjøp av ultralydapparat til bruk for drektighetskontroll storfe. Dok.dato: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 27.08.2015 Melding om vedtak. Søknad om støtte til innkjøp av ultralydapparat til bruk for drektighetskontroll storfe.

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing.

Offentlig journal. Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole 2015/2804-15 1174/2016 25.01.2016 22.04.2016. Melding til tinglysing. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.04-21.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 22.04.2016 Tilbud om stilling ved Hvaler ungdomsskole Stilling lærer 100% - Hvaler

Detaljer

Dok.dato: 13.07.2015. Dok.dato: 13.07.2015. Dok.dato: 24.07.2015

Dok.dato: 13.07.2015. Dok.dato: 13.07.2015. Dok.dato: 24.07.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 09.05.2015-09.08.2015, - 09.08.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.08.2015

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 28.12.2017 Melding til tinglysing Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - 31/2 og

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 23.09.2016 Forespørsel om brygge - 30/20 Brygge i Stutehavn 2016/1264-4 13111/2016 Sjur Tømte

Detaljer

Offentlig journal. Endring av gitt tillatelse - anleggelse av VA-anlegg fra Nordengåsen til Havtunet - Vesterøy 2013/174-21 7203/2015 20.08.

Offentlig journal. Endring av gitt tillatelse - anleggelse av VA-anlegg fra Nordengåsen til Havtunet - Vesterøy 2013/174-21 7203/2015 20.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.08-23.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.08.2015 Endring av gitt tillatelse - anleggelse av VA-anlegg fra Nordengåsen til

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse beh i Overskattetakstnemnda - klage eskatt - gnr 13 bnr / /

Offentlig journal. Oversendelse beh i Overskattetakstnemnda - klage eskatt - gnr 13 bnr / / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.08-24.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 25.08.2016 Oversendelse beh i Overskattetakstnemnda - klage eskatt - gnr 13 bnr 44

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.12.2017 Ferdigattest - tilbygg til fritidsbolig - 49/454 Søknad om ferdigattest - tilbygg

Detaljer

Offentlig journal. Melding om tildelte ressurser til logopedbehandling og evaluering 2016/ /

Offentlig journal. Melding om tildelte ressurser til logopedbehandling og evaluering 2016/ / Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 13.11.2016, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2016 Melding om tildelte ressurser til logopedbehandling og evaluering OK - elev ***** ***** 2016/686-1 4680/2016

Detaljer

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03.

Offentlig journal. Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for ***** ***** - Hvaler kommune 2013/1460-266 26.03.2015 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03-25.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 26.03.2015 Svar på etterlyser svar på spørsmål om eiendomsskatt for - Hvaler kommune

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 07.07.2017 Oversendelse av uttalelse fra Fylkesmannen - gnr 26/bnr 1 Søknad om dispensasjon for

Detaljer