KUNDEPOST. Markedsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUNDEPOST. Markedsrapport"

Transkript

1 KUNDEPOST Markedsrapport Mai Oljeprisen kan falle betydelig Når "uropremien" som følge av den brennhete situasjonen i Midt Østen forsvinner kan oljeprisen falle betydelig. Se side 6 Norske obligasjonsrenter nær historisk topp Kan den bli særlig høyere fremover, eller er tidspunktet nå bedre enn på lenge å investere i obligasjoner med lang løpetid? Se side 7 Knallstart for SKAGEN Kon-Tiki Vårt nye aksjefond SKAGEN Kon-Tiki fikk en fantastisk start. I løpet av de fire første dagene etter at startskuddet for tegning gikk rett over påske kom det inn mer enn 250 millioner kroner. Nå er forvaltningskapitalen i fondet på god vei mot 350 millioner kroner. Vår administrerende direktør Harald Espedal takker våre andelseiere så mye for tilliten, side 2 Les om hvilke aksjer SKAGEN Kon-Tiki har investert i, side 4, 8 og 11 SKAGEN Fondene har inngått en sponsoravtale med Kon-Tiki museet, side 3 Tjener på vårt verdisyn Vår verdiorientering og fokus på selskaper har gitt god uttelling så langt i år. Både SKAGEN Global og SKAGEN Vekst er opp nesten 10 prosent. Se side 5 Ny versjon av "Min konto" Fra og med 1. april ble den gamle versjonen av "Min konto" på avviklet. Du får nå oversikt over alle verdipapirene dine som er registrert i VPS (Verdipapirsentralen), ikke bare de du har i SKAGEN Fondene. For å få tilgang til "Min konto", må du benytte bruker-id og passord. Se side 3 Små fripoliser kan flyttes! Visste du at fripoliser i kollektive pensjonsordninger kan flyttes til IPA Unit Link? Dette kan gi mulighet for en bedre avkastning. Se siste side SKAGEN Fondene på energikonferanse i USA Porteføljeforvalter Filip Weintraub har vært på den årlige energikonferansen "Howard Weil" i New Orleans. Les hans rapport. Se siste side. Velkommen til informasjonsmøter I løpet av mai og juni vil vi arrangere informasjonsmøter i midt- og sør-norge. Tema vil bl.a. være Innskuddspensjon for ansatte og vårt nye fond SKAGEN Kon-Tiki. Se side 4.

2 2 Markedsrapport 2002 SKAGEN Fondene LEDER AVKASTNINGS- OG RISIKOMÅLINGER Innhold: Kjære andelseier 2 Leder Avkastnings- og risikomålinger 3-4 Nyheter SKAGEN Kon-Tiki 5-8 Porteføljeforvalternes beretning Blankett 9 Portefølje SKAGEN Vekst 10 Portefølje SKAGEN Global 11 Portefølje SKAGEN Kon-Tiki Regnskap 12 Fondsrangering Reisebrev Leder Harald Espedal adm. direktør Denne markedsrapporten inneholder for første gang rapportering av vårt nye aksjefond, SKAGEN Kon-Tiki. Fondet ble lansert 2. april og har møtt stor interesse hos både gamle og nye andelseiere. I løpet av de fire første dagene ble det tegnet andeler for 250 millioner kroner. Forvaltningskapitalen er nå på god vei mot 350 millioner kroner. Fondet har andelseiere (per 20. april). Vi i SKAGEN Fondene er veldig takknemlige for den tilliten som er vist oss fra andelseierne ved lanseringen av SKAGEN Kon-Tiki. Interessen har også vært stor for våre øvrige fond. Nettotegningen var i første kvartal i år på drøye 470 millioner kroner. Dette, sammen med god relativ verdistigning, gjorde at vår markedsandel på aksjefond økte fra 7,1 prosent ved årsskiftet til 8,1 prosent per utgangen av mars. Vi er nå den femte største forvalter av aksjefond i Norge. Når dette skrives er vår forvaltningskapital omkring 7 milliarder kroner. Markedsrapporten kommer nå i nytt format. Jeg håper du liker den, og at du gir oss tilbakemelding på innhold og format både ros og ris. Vi merker at stadig flere av våre kunder benytter internettsidene våre til å tegne, innløse, hente informasjon om sine andelsbeholdninger, samt lese nyheter om fondene våre. Dette er en meget rask og enkel måte å foreta transaksjoner på, og være oppdatert med siste nytt fra SKAGEN Fondene. Fortsatt er det imidlertid mange av våre andelseiere med tilgang til Internett som ønsker, men likevel ikke bruker, nettsidene våre. Enten fordi de ikke kjenner tjenesten godt nok, eller at de simpelthen har glemt passordet. Derfor vier vi en del oppmerksomhet i denne markedsrapporten til hvordan du som andelseier kan ha glede og nytte av å bruke våre nettsider, Standardavviket gir oss et mål på svingningene i fondets/indeksens avkastning gjennom en gitt periode. Hvert månedlige avkastningstall sammenlignes med gjennomsnittlig avkastning i perioden (siste 12, 24, 36, 48 og 60 måneder). Dess høyere standardavvik, dess høyere gjennomsnittlig svingning har fondet/indeksen, noe som indikerer høyere risiko. For deg som andelseier betyr et lavt standardavvik at sannsynligheten for å tape penger på investeringen er lavere. Sharpe-indeksen sammenholder fondets/indeksens avkastning og standardavvik med risikofri avkastning, og gir et bilde av fondets/indeksens risikojusterte avkastning. Ettersom både historisk avkastning og risiko er viktige faktorer som bør hensyntas før en investering i fond foretas, er Sharpe-indeksen et viktig nøkkeltall når forskjellige fond skal sammenlignes. Dess høyere Sharpe-indeks, dess høyere risikojustert avkastning har fondet/indeksen. Information ratio (IR) er et alternativt mål på risikojustert avkastning. Til forskjell fra Sharpe-indeksen, justeres fondets avkastning fratrukket en referanseindeks avkastning (dette kalles differanseavkastning) med et mål på hvor mye fondet svinger i forhold til referanseindeksen (dette kalles relativ volatilitet). Det er altså ikke fondets utvikling alene som påvirker IR, men også referanseindeksens utvikling. Dess høyere IR, dess høyere risikojustert avkastning har fondet. IR som mål på risikojustert avkastning passer best hvis en er opptatt av relativ risiko (dvs. faren for å oppnå lavere risiko enn referanseindeksen). Vi i SKAGEN Fondene er mer opptatt av absolutt risiko (dvs. faren for å tape penger), og mener derfor at Sharpe gir et bedre uttrykk for risikojustert avkastning. IR beregnes per definisjon ikke for indekser. Avkastnings- og risikomålinger Alle avkastningstall utover 12 måneder er annualisert (geometrisk avkastning). Avkastning per Hittil i år 12 måneder 24 måneder 36 måneder 48 måneder 60 måneder Siden start SKAGEN Vekst 8,98 % 11,16 % -2,28 % 19,13 % 12,43 % 15,60 % 19,81 % Oslo Børs totalindeks/hovedindeks 7,11 % -6,46 % -5,77 % 4,58 % -3,23 % 2,10 % 9,00 % SKAGEN Global 8,75 % 11,19 % -6,66 % 21,47 % 27,12 % 26,90 % Morgan Stanley verdensindeks (NOK) -1,48 % -7,58 % -13,94 % -0,80 % 2,51 % 3,84 % SKAGEN Avkastning -0,22 % 4,88 % 5,40 % 4,80 % 4,92 % 4,56 % 7,30 % BRIX obligasjonsindeks 0,24 % 6,59 % 6,04 % 4,75 % 4,74 % 4,87 % 7,28 % SKAGEN Høyrente 1,40 % 7,12 % 6,90 % 6,58 % 6,80 % Statssertifikatindeks 0,5 1,16 % 6,97 % 6,76 % 6,28 % 6,54 % Differanseavkastning per SKAGEN Vekst 17,62 % 3,49 % 14,55 % 15,66 % 13,49 % SKAGEN Global 18,77 % 7,28 % 22,26 % 24,62 % SKAGEN Avkastning -1,71 % -0,64 % 0,05 % 0,18 % -0,31 % SKAGEN Høyrente 0,15 % 0,14 % 0,30 % Standardavvik per SKAGEN Vekst 25,09 21,60 21,54 22,40 20,86 Oslo Børs totalindeks/hovedindeks 25,67 21,29 19,66 26,64 24,81 SKAGEN Global 30,02 25,33 25,12 27,78 Morgan Stanley verdensindeks 17,57 15,78 16,16 17,95 SKAGEN Avkastning 3,10 2,37 2,05 2,00 1,80 BRIX obligasjonsindeks 2,40 2,02 2,00 2,52 2,38 SKAGEN Høyrente 0,30 0,31 0,30 Statssertifikatindeks 0,5 0,56 0,46 0,44 Relativ volatilitet per SKAGEN Vekst 5,61 7,67 9,42 12,17 11,60 SKAGEN Global 14,81 13,51 13,59 SKAGEN Avkastning 1,44 1,18 1,36 1,57 1,65 SKAGEN Høyrente 0,28 0,21 0,24 Sharpe-indeks per SKAGEN Vekst 0,27-0,39 0,61 0,29 0,52 Oslo Børs totalindeks/hovedindeks -0,94-0,63 0,14-0,29-0,03 SKAGEN Global 0,22-0,53 0,59 0,75 Morgan Stanley verdensindeks -0,12-0,38-0,86-0,26 SKAGEN Avkastning -0,70-0,63-0,85-0,71-0,71 BRIX obligasjonsindeks -0,12-0,38-0,86-0,61-0,36 SKAGEN Høyrente 0,67 0,21 0,29 Statssertifikatindeks 0,5 0,11-0,16-0,48 Information Ratio per SKAGEN Vekst 3,49 0,51 1,59 1,32 1,17 SKAGEN Global 1,36 0,49 1,64 SKAGEN Avkastning -1,30-0,61-0,01 0,08-0,26 SKAGEN Høyrente 0,50 0,67 1,25

3 NYHETER Markedsrapport 2002 SKAGEN Fondene 3 SKAGEN Fondene sponser Kon-Tiki museet I forbindelse med opprettelsen av aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki inngikk SKAGEN Fondene en sponsoravtale med Kon-Tiki museet. Hovedsponsor for Kon-Tiki museet er et kjent og kjært selskap fra porteføljen til SKAGEN Vekst, Norske Skog, som i dag er nummer to på avispapir i verden. Midlene som vi bidrar med til Kon-Tiki museet skal brukes til videreutvikling av museets utstillinger og forskningsvirksomhet. Tilbake fra Kon-Tiki museet får SKAGEN Kon-Tiki for det første lov til å bruke Kon-Tiki navnet, som er et beskyttet merkenavn. I tillegg får vi blant annet benytte oss av museets lokaler til diverse tilstelninger og presentasjoner. Vi får også profilert oss på en vegg inne i museet, ved siden av Norske Skog, og har tilgang til Kon-Tiki museets historiske foto-, film- og bokmateriell fra ekspedisjoner og utgravninger. Vi ser frem til et fruktbart samarbeid med Kon-Tiki museet. Nye muligheter for pensjon gjennom arbeidsgiver Ordningen med innskuddspensjon gir helt andre og nye muligheter for å etablere billigere og oversiktlige pensjonsordninger for næringslivet. Tjenestepensjon er et aktuelt tema i årets lønnsforhandlinger, og vil antakeligvis også være det i fremtiden. I mai inviterer SKAGEN Fondenes formuesforvaltere i Trondheim til frokostmøte med tema "Innskuddspensjon i SKAGEN Fondene". Du kan treffe de i Trondheim, Stjørdal og Orkdal for tid og sted, se oversikt i tabellen på side 4. Alle som er interessert i innskuddspensjon, er hjertelig velkomne. Ta gjerne med deg andre interesserte. Påmelding på under menyvalget Aktuelt, Informasjonsmøter. Du kan også ringe vårt Trondheimskontor på telefon / Ny versjon av "Min konto" Fra og med 1. april ble den gamle versjonen av "Min konto" på avviklet. Du får nå oversikt over alle verdipapirene dine som er registrert i VPS (Verdipapirsentralen), ikke bare de du har i SKAGEN Fondene. Slik får du full oversikt over alle dine VPS-registrerte verdipapirer på ett og samme nettsted. Din fulle beholdning og alle transaksjoner er registrert på sidene dine. For å tilpasse sidene til ditt behov, benyttes funksjonen "kolonneadministrasjon". Under kategorien meldinger finner du nå både årsoppgave og realisasjonsoppgave. Det betyr at du som kunde kan logge deg på og finne dine oppgaver i dette arkivet. Som en hjelp til å komme i gang med den nye versjonen, har vi laget en enkel og oversiktlig brukerveiledning som du finner på Har du spørsmål, ta kontakt med Kundeservice på Problemer med passordet? For å få tilgang til våre andelseiertjenester på internett, må du benytte bruker-id og passord. Bruker-id er alltid ditt eget fødselsnummer (11 siffer). Passordet har du fått tilsendt i posten fra Verdipapirsentralen (VPS). Skulle du mot formodning ha mistet, glemt eller forlagt passordet, kan du bestille nytt. I SKAGEN Fondene kan vi ikke se hva passordet ditt er, og et nytt passord må bestilles fra VPS. På påloggingssiden har du mulighet til å gjøre dette selv ved å benytte deg av funksjonen "bestill passord". Du må da oppgi din bruker-id og ditt VPS-kontonummer som er knyttet til dine andeler i SKAGEN Fondene. Passordet kommer i posten i løpet av noen få dager. Vi anbefaler deg å forandre passordet til en kode som du vil huske. Denne forandringen gjør du på siden for "Tilpasninger". Velg "bytt passord"-knappen, og følg bruksanvisningen som blir gitt. Som en forholdsregel anbefaler vi deg å skifte passord med jevne mellomrom (ca. en gang per måned). Får du spørsmål fra nettleseren om å lagre passordet ditt, anbefaler vi deg å velge Nei. Velger du Ja, kan det medføre problemer når du neste gang skifter passord. Dette er avhengig av hvilken nettleser som brukes, men i enkelte tilfeller vil nettleseren huske det gamle passordet og dermed ikke anerkjenne ditt nye. Når du da for tredje gang forsøker å skrive inn ditt nye passord, låses dette. Av sikkerhetsmessige årsaker blir din konto da sperret. Ta kontakt med Kundeservice som vil hjelpe deg med å låse opp både passordet og kontoen din umiddelbart. For å unngå denne situasjonen husk: Si Nei når du får spørsmål fra nettleseren om å lagre passordet. Spørsmål? Ring Kundeservice på eller send en e-post til

4 4 Markedsrapport 2002 SKAGEN Fondene NYHETER SKAGEN KON-TIKI Velkommen til informasjonsmøter! Dato Sted Lokaler Tidspunkt Tema 27. mai Trondheim Britannia Hotel Innskuddspensjon for ansatte, se mer info side mai Stjørdal Rica Travel Innskuddspensjon for ansatte, se mer info side mai Orkanger Bårdshaug Herregård Innskuddspensjon for ansatte, se mer info side 3 5. juni Fredrikstad Balaklava Gjestgiveri Fondsplassering for bedrifter, SKAGEN Kon-Tiki og pensjonsløsninger for bedriftens ansatte 5. juni Fredrikstad Balaklava Gjestgiveri Nytt fond: SKAGEN Kon-Tiki - private investorer 6. juni Tønsberg Quality Hotel Tønsberg Fondsplassering for bedrifter, SKAGEN Kon-Tiki og pensjonsløsninger for bedriftens ansatte 6. juni Tønsberg Quality Hotel Tønsberg Nytt fond: SKAGEN Kon-Tiki - private investorer Påmelding på internett eller telefon SKAGEN Fondene i Trondheim Høsten 2001 etablerte SKAGEN Fondene seg i Trondheim og Bergen. I denne rapporten vil vi presentere våre trønderske formuesforvaltere for deg. I neste markedsrapport får du stifte nærmere bekjentskap med bergenserne. Formuesforvalter Hans Petter Hammernes er utdannet sivilingeniør maskin ved NTNU og har videreutdanning innenfor markedsføring, ledelse og økonomi. Han har variert bakgrunn og har blant annet jobbet som bedriftsrådgiver i Midt-Norge for Statens Teknologiske Institutt (STI), markedssjef i Vesta Hygea, soussjef i Bolig- og Næringskreditt og soussjef i Fokus Hans Petter Hammernes og Tom Gamlem Bank. Hans Petter kom til SKAGEN Fondene fra SIT Bolig AS hvor han var boligdirektør. Du treffer Hans Petter på telefon eller via e-post Formuesforvalter Tom Gamlem er utdannet bedriftsøkonom ved Trondheim Økonomiske Høgskole. I tillegg har han utdanning innen forsikringslære gjennom Forsikringsakademiet. Han har bakgrunn som konsulent fra Forenede Liv og som fagkonsulent i Gjensidige NOR Spareforsikring innenfor næringsliv og offentlig sektor, med hovedvekt på pensjon. Tom har telefon og e-post Våre formuesforvaltere i Trondheim bistår gjerne med informasjon om våre fond og utviklingen i dem, og kan fortløpende orientere om vårt markedssyn. I mai holder de frokostmøter om Innskuddspensjon i SKAGEN Fondene i Trondheim, Stjørdal og Orkdal (se nærmere informasjon over og på side 3). Ønsker du å treffe våre lokale representanter i Midt-Norge? Vi holder til i Mercursenteret øverst i Nordre gate. Ta kontakt med formuesforvalter Hans Petter Hammernes eller Tom Gamlem for avtale. SKAGEN Fondene besøker Fredrikstad og Tønsberg I forbindelse med lanseringen av vårt nye aksjefond SKAGEN Kon-Tiki vil vi besøke Fredrikstad og Tønsberg. Vi har lagt opp til et lunsjmøte rettet mot bedrifter og et ettermiddagsmøte rettet mot private investorer. Agenda for lunsjmøtene: Fondsplassering for bedriften SKAGEN Kon-Tiki Pensjonsløsninger for bedriftens ansatte (bl.a. innskuddsbasert pensjonsordning) Ettermiddagsmøtet dreier seg i hovedsak om SKAGEN Kon-Tiki, og nye markeder (emerging markets), hvor vårt nye aksjefond har brorparten av sine midler plassert. På møtet blir det også satt fokus på hvordan våre forvalterne jobber for å oppnå best mulig risikojustert avkastning. Det blir enkel servering. For oversikt over dato, tid og sted se øverst på siden. Ta med venner og kjente! SKAGEN Kon-Tiki Ferden har startet Aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki ble offisielt etablert den 2. april i år. Etter en meget suksessfull introduksjon (se kommentar til adm. dir. Harald Espedal side 2) startet umiddelbart jobben med å investere de innkomne midlene. Vi har i denne rapporten tatt med porteføljen per 19. april. På det tidspunkt var fondet investert med drøye 80 prosent av totalkapitalen på 311 millioner kroner. Vi har for illustrasjon med vårt investeringsunivers gitt bransjevektene for Morgan Stanleys nye markeder indeksen i headingen for hver bransje. Øst Europa Latin-Amerika Asia Geografisk hadde vi per 20. april plassert 18 % i Øst- Europa (EMEA), 24 % i Latin-Amerika og 29 % i Asia. Selskapene er dels våre kjente og kjære fra våre to andre aksjefond, som fortsatt er i en utviklingsfase. I tillegg har vi funnet nye selskaper som kompletterer disse. Vi skal fortsatt ha en fornuftig bransjebalanse, samtidig som selskapene også i SKAGEN Kon-Tiki skal tilfredsstille en eller flere av våre tre U er, Upopulær, Undervurdert og Underanalysert. Våre investeringer inkluderer også selskaper fra industrialiserte land, som har en vesentlig aktivitet i nye markeder (inntil 50 %). Billig argentinsk olje via Spania Innen Energi har vi gått inn i en gammel kjenning, brasilianske Petrobras, som fortsatt er blant verdens billigste og hurtigst voksende oljeselskaper. Vi har kjøpt oss inn i spanske Repsol, som i 1999 kjøpte det store argentinske oljeselskap YPF. De store økonomiske problemene i Argentina har ført til at selskapets aksjekurs har falt sterkt, samtidig som utbyttet ble kuttet. Fallet i argentinske pesos gjør imidlertid argentinsk olje- og gassproduksjon langt mer rentabel, noe som på lang sikt øker vekstmulighetene for selskapet. I Europa har Repsol spesialisert seg på distribusjon og raffinering. Denne satsingen passer bra inn i en portefølje for et uavhengig selskap som vil vokse integrert. Likeledes er selskapet store i USA på gass, hvor prisene har vært stigende den siste tiden. Engasjementet i Argentina har etter vårt skjønn gitt selskapet en ufortjent rabatt. Aksjemarkedets vekst og fall Både Japan og "nye markeders" andel av verdens aksjemarked har falt kraftig de siste årene. Den amerikanske og europeiske andelen har i samme periode økt kraftig. Brasiliansk malm Innen råvarer har vi kjøpt brasilianske Cia Vale do rio Doce, som er blant verdens største produsenter av jernmalm, pellets, legeringer og bauxitt. Selskapet er svært konkurransedyktig, og forholdsvis lavt vurdert. Først og fremst som følge av at selskapet nylig er blitt introdusert på de internasjonale kapitalmarkedene, noe som kommer til å gjøre selskapet mer populært fremover. Selv prisfall på stålråvarer har gitt lite fall i malmprisene, da konkurransen på dette området er svak. Samtidig gir fallende brasiliansk real konkurransefordel mot de dominerende australske eksportørene. Et annet selskap er polske KGHM, som er Europas største produsent av kobber og sølv. Selskapet søkte for en tid tilbake å benytte sin sterke finansielle stilling til å bygge opp en telekommunikasjonsdivisjon. Resultatene fra denne lar vente på seg, og en ventet utskilling og salg av denne divisjonen gir selskapet anledning til å konsentrere seg om det de kan. Vi forventer at det gir en revurdering av selskapet som resultat. Chilensk konglomerat med stor rabatt I den store gruppen "Kapitalvarer, service og transport" har vi kjøpt chilenske Quinienco. Dette selskapet representerer den del av Antofagasta-gruppen som ikke er relatert til gruvevirksomheten i Chile. Selskapet har en kontrollerende eierinteresse i Banco do Chile, bryggeriet CCU, som er markedsleder i Chile og nummer to i Argentina, vinprodusenten Vina San Pedro, hotellkjeden Carrera, pastaprodusenten Luccetti og problembarnet, kabelprodusenten og metallbearbeideren Madeco. Sistnevnte ble hardt rammet av Argentinakrisen og nedturen innenfor telecom. Børsverdien av Quinienco representerer etter vår mening i dag snaut nok innehavet i Banco do Chile, som er Chiles største bank. Vi ser frem til at det ryddes opp i konglomeratet, noe som umiddelbart vil føre til en revurdering av selskapet. Stor linjereder i Singapore I shipping har vi kjøpt oss inn i Singapore-selskapet Neptun Orient Line, som i 1999 kjøpte American President Line. Selskapet er blant de største linjerederiene i verden. Stor overkapasitet og mange nykontraheringer gjør imidlertid at selskapet nå må omstrukturere virksomheten og styrke alliansene for å få opp inntjeningen. Neptun Orient Line har positiv kontantstrøm, men har forholdsvis mye gjeld. (I utgangspunktet ingen typisk SKAGEN investering.) Selskapet har imidlertid en strategisk interessant tankdivisjon som kan selges, og med det redusere rederiets gjeldsgrad betydelig. Markedet for frakt av containere har allerede vist en styrking fra lave nivåer, samtidig som selskapet har kuttet kostnader. Innen "Inntektsavhengige forbruksvarer" har vi kjøpt mexikanske Grupo Elektra, som dels er tre kjeder innen hvite- og brunevarer i Mexico og Mellom-Amerika. Disse kjedene vokser og har, som følge av lav markedsdekning, tradisjonelt vært rentable også i nedgangstider. Nye medier og mobiltelefoni vil gi god vekst fremover, uavhengig av den alminnelige konjunkturutvikling. Selskapet er pionerer i forbruksfinansiering, og kapitaliserer på dette ved å opprette en bank med dette som primære formål. Dette er et område i sterk vekst, og med pene marginer, tapsrisikoen tatt i betraktning. Forts. side 8

5 PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING BLANKETT Markedsrapport 2002 SKAGEN Fondene 5 God utvikling i årets første kvartal Porteføljeforvalternes beretning Global vekst USA Global vekst Europa Global vekst Asia Til tross for svak motvind fra markedene, fikk andelseierne i våre aksjefond en god avkastning i årets første kvartal. SKAGEN Vekst steg med 9,0 prosent, mot referanseindeksen, Oslo Børs Hovedindeks, 7,1 prosent. SKAGEN Global la på seg 8,8 prosent, mot referanseindeksen, Morgan Stanley utbyttejusterte verdensindeks målt i norske kroner, som falt i verdi med 1,5 prosent. Forventningene er på vei opp og arbeidsløsheten har stabilisert seg men med en fallende trend Forventningene er på vei opp og dette vises allerede i forbrukstall og stabilisert arbeidsmarked Vekst i asiatisk industriproduksjon som startet allerede sommeren 2001 trekker fraktratene med seg. Uventet rentestigning i kvartalet gjorde at avkastningen i SKAGEN Avkastning ble utilfredsstillende minus 0,2 prosent, mot referanseindeksen Brix som var opp 0,2 prosent. SKAGEN Høyrente fikk en tilfredsstillende avkastning på 1,4 prosent mot referanseindeksens 1,2 prosent. Rentefondenes avkastning er inklusive reinvesterte utbytter per 24 januar. Økt inntjening stigende renter sterk krone Aksjemarkedenes utvikling reflekterer flere motstridende elementer. Den positive siden preges av stigende vekst i den økonomiske aktiviteten verden over, med forventninger om bedret inntjening for selskapene fremover. Motposten til økonomisk vekst er forventninger, eller snarere frykten, for stigende rente- og inflasjon fremover. Dog må det påpekes at denne kommer fra et historisk meget lavt nivå. I tillegg preges flere markeder, ikke minst det amerikanske, av mange historisk høyt vurderte selskaper. For våre investeringer utenlands har en sterk utvikling av kronekursen redusert effekten av stigende aksjekurser. Delvis sikring av valutakursene har imidlertid gitt aksjefondene en pen rentenetto, som har redusert den negative kurspåvirkningen fra den stigende kronekursen. Den gode utviklingen for aksjefondene skyldes dels en forholdsvis høy vekt i markeder som har vært lavt vurderte, og dels vårt sterke fokus på enkeltselskaper som har gitt oss få negative overraskelser. Det investeringsklimaet vi nå er inne i passer godt til vår selektive og verdiorienterte investeringsstil. Perioden har medført god avkastning til fallende risiko, målt som fondets kurssvingninger. Mot dobbelbunn i USA? Foreløpige indikatorer peker mot forholdsvis sterk vekst i USA i første kvartal. Dette skyldes fortsatt høyt forbruk etter stimulansene gjennom siste kvartal 2001 (rente-, skatte- og avgiftsfall), samt en viss gjenoppbygging av lagre etter den sterke nedbygging gjennom årene 2000 og Vi venter nå en utflating av konjunkturen. Høy gjeldsgrad, lav sparerate, stigende renter og en høyere oljepris vil tære på både optimismen og kjøpekraften fremover. Den høyt opprettholdte etterspørselen blant forbrukerne under nedgangsperioden 2000 og 2001 har også gitt lite "ekstra etterspørsel", noe som vanligvis inntreffer når konjunkturene bunner ut og snur opp igjen. Du kan sende blanketten på telefaks: Kjøp av andeler i SKAGEN Fondene Fylles ut av alle (også informasjon om gavebrevets mottaker): Navn: Adresse: Postnummer/-sted: Telefon arbeid/privat: E-postadresse: Personnummer (11 siffer, fødselsdato først): VPS-kontonummer(12 siffer): Vinner kundene, vinner vi (Hvis du ikke har VPS-konto, blir konto i Verdipapirsentralen opprettet kostnadsfritt.) Jeg gir herved SKAGEN Fondene fullmakt til å innhente opplysninger om størrelsen på beløpet. Denne fullmakten gjelder overfor banken beløpet hentes fra. Vennligst belast bankkontonummer: Dato: Signatur: Spareavtale og engangstegning Aksjefond (min. kr 250) Belastningsdato: Hver måned Hvert kvartal Hvert år Engangstegning (min. kr 1000) SKAGEN Vekst Kr Kr SKAGEN Global Kr Kr SKAGEN Kon-Tiki Kr Kr Rentefond (min. kr 1000) Belastningsdato Hver måned Hvert kvartal Hvert år Engangstegning (min. kr 1000) SKAGEN Avkastning Kr Kr SKAGEN Høyrente Kr Kr Overføring av andeler fra andre fond Vennligst innløs mine andeler i: Verdipapirfondet: Antall andeler: (eller) Beløp:... Jeg gir herved SKAGEN Fondene fullmakt til å innhente opplysninger om størrelsen på det innløste beløpet og valuteringsdatoen. Denne fullmakten gjelder både overfor verdipapirfondene som mine andeler overføres fra, og overfor banken som ovennevnte beløp overføres til (banken der jeg har min bankkonto). Beløpet overføres til mitt bankkontonummer: Deretter skal beløpet i sin helhet overføres til: Aksjefondet SKAGEN Vekst % Rentefondet SKAGEN Avkastning % Aksjefondet SKAGEN Global % Rentefondet SKAGEN Høyrente % Aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki % Gavebrev Gavebrevets giver Navn: Adresse: Postnummer/-sted: Telefon arbeid/privat: På gavebrevet skal det stå følgende beskjed: Gavebrevet sendes: Mottaker Giver Aksjefond (min. kr 250) Rentefond (min. kr 1000) SKAGEN Vekst Kr SKAGEN Avkastning Kr SKAGEN Global Kr SKAGEN Høyrente Kr SKAGEN Kon-Tiki Kr

6 6 Markedsrapport 2002 SKAGEN Fondene PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING BLANKETT Utviklingen i boligmarkedet sentralt Samtidig kan stigende renter ramme det gode boligmarkedet man har sett under denne nedgangsperioden for aksjemarkedet. Fallende aksjeformuer er blitt "kompensert" med høye boligpriser, noe som har ført til godt opprettholdte nettoformuer blant konsumentene. Gitt det faktum at konsumentene i USA står for rundt regnet 65 prosent av all verdiskapning (BNP), og mange amerikanere eier sin egen bolig, blir prisutviklingen på boligmarkedet sentral for amerikansk økonomi fremover. Så lenge det ikke skjer noe dramatisk på arbeidsmarkedet (slik tilfellet var i Norge på slutten av 80-tallet), blir et eventuelt fall i boligprisene begrenset. Aktiviteten på investeringsfronten forventes fortsatt lav fremover. Fremdeles er imidlertid stimuleringsviljen sterk, og rentene ventes ikke å bli satt opp før oppgangen i økonomien har festet seg skikkelig. Dette har ført til en svekket dollarkurs. Noe som på lengre sikt får betydning for inflasjonens utvikling fremover (importert inflasjon). Europa opp sakte men sikkert I Europa er forventningene på vei opp, og aktiviteten er i ferd med å følge etter, oppover. Det faktum at Europa er mindre rammet av de overinvesteringene vi så på slutten av 1990-årene i USA, samtidig som markedene er blitt/blir stimulert av rente- og skattelettelser, er en god kombinasjon for økonomisk vekst. En forholdsvis stram pengepolitikk gir også rom for ytterligere stimulanser, hvis konjunkturen skulle skuffe. En forholdsvis høy dollarkurs samt en stigende oljepris har imidlertid ført til at inflasjonen har holdt seg høyere enn ønsket. Japans sorte hull litt mindre sort? Til tross for at japanske myndigheter ikke har tatt noen aktive valg for å motvirke en skjev struktur, er forventningene til Japans økonomi i ferd med å endre seg til det mer positive. Pengemarkedet tilføres store mengder likviditet, noe som gradvis endrer inflasjons- og forbruksforventningene oppover. Resten av Asia bedre enn ventet I resten av Asia utvikler økonomien seg bedre enn ventet, dels som følge av bedre eksportetterspørsel, og dels som følge av innenlandske stimulanser. Dette gjør at vi ventelig vil se stigende renter i dette området over sommeren. I Latin-Amerika har de negative effektene av sammenbruddet i Argentina vært mindre enn ventet. Til tross for politisk Porteføljeforvalterne i SKAGEN Fondene: Kristian Falnes, J. Kristoffer C. Stensrud og Filip Weintraub. Ross Porter var ikke til stede da bildet ble tatt. usikkerhet i Brasil, og en svak utenlandskonjunktur i Mexico, ser utviklingen fremover bedre ut. I Øst-Europa fortsetter "konvergensprosessen" i landene som er kandidater til å bli innlemmet i EU. Det har gitt fallende renter i disse landene. Råvareprisene har stabilisert seg på lavt nivå Råvareprisene har stabilisert seg i kvartalet, på et forholdsvis lavt nivå. Noe som reflekterer at forventningene til sterk vekst i etterspørselen er på retur, og at lagrene har fylt seg opp til et nivå tilpasset konjunktursituasjonen. Motsatsen er oljeprisen, hvor usikkerhet omkring situasjonen i Midt-Østen har gitt stigende priser. Dette til tross for fortsatt høye lagre. Produksjonen innen OPEC har vært godt kontrollert, men trues etter hvert av sterk produksjonsøkning fra Russland. Oljeprisen faller betydelig? Et bortfall av "uropremien" på oljeprisen, og en tilpasning til et mer normalt realøkonomisk relatert forhold mellom etterspørselen og tilbudet av olje, åpner opp for et fall i oljeprisene. Prisfallet kan bli betydelig. Den opphetede situasjonen i Midt-Østen, med tilhørende høye oljepriser, har ført til et begredelig tankmarked. På andre fartsområder innen shipping ser vi et velkomment, men beskjedent oppsving i rater og aktivitet. Mindre fare for renteøkninger? Den amerikanske sentralbanken har gjort det klart at oppsvinget i økonomien skulle bekreftes med god styrke før renten blir satt opp. Dette kombinert med svakere nøkkeltall fra arbeidsmarkedet har gjort at obligasjonsrentene har falt noe tilbake i april. Før fallet hadde de lange rentene i USA steget over vårt "forventningstak" på 5,25 % fra i mars. De europeiske rentene har utviklet seg roligere, men med en stigende tendens. Vi har i april sett de første renteøkningene i land som Sverige, Canada og New Zealand, Avdempet vekst men stigende inflasjon? Utviklingen fremover er vanskelig å vurdere. Hvis vi var inne i en "normal" utvikling for en høykonjunktur, ville høyere internasjonale obligasjonsrenter vært en naturlig konsekvens. Vi forventer imidlertid en avdempet veksttakt i økonomien fremover. På den annen side ser vi likevel muligheten for en stigende inflasjon. Til tross for relativt svake konjunkturer, stiger prisene på tjenester fortsatt, både hjemme og ute. Lave pengemarkedsrenter i USA og kvantitativ tilførsel av likviditet i Japan, bidrar likeledes til å endre forventningene til inflasjonen globalt. Keiserens nye klær, versjon 2 Dollaren lever av at utenlandske investorer tror amerikanske investeringer vil gi bedre avkastning enn investering andre steder. Den dagen de oppdager dette ikke er tilfelle, er fallhøyden stor. SKAGEN Fondene 4099 STAVANGER Brett her og stift sammen. Frankeres ikke i Norden. Mottaker betaler porto. Svarsending Avtale nr /509 OMD

7 PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING Markedsrapport 2002 SKAGEN Fondene 7 Fortsatt fallende dollar er med på å øke råvareprisene generelt, målt i dollar. Den sterke dollarkursen har de siste tre årene kamuflert vareinflasjonen i USA. En fallende dollar bidrar imidlertid til å redusere inflasjonen i Europa. Det er derfor mulig at vi for første gang på 10 år står overfor et brudd med at de fleste regionene, og kapitalmarkedene, går i takt i konjunkturen. Vi velger derfor fortsatt, dog under tvil, å tro at obligasjonsrentene i USA er tett på et toppunkt, samtidig som Europa kan oppleve et rentefall ned mot 5 prosent igjen. Står vi foran negative inflasjons-overaskelser? I Norge overrasket inflasjonen positivt i januar og februar, men skuffet i mars. Samtidig ser lønnsoppgjøret ut til å bli høyere enn ventet, tross skattelettelser. Stigende kronekurs har bidratt, og vil fortsatt bidra, til at kjerneinflasjonen holder seg omkring inflasjonsmålet på 2,5 prosent. Lønnsutviklingen, kombinert med en prisstigning på over fire prosent på innenlandske komponenter, gjør imidlertid at vi ikke regner med rentenedsettelser i Norge neste kvartal. Trenden med lave norske renter brutt? De norske obligasjonsrentene har ikke fulgt med de internasjonale rentene ned i april, men har steget opp i nærheten av et historisk toppunkt de siste åtte årene. Både absolutt, og relativt til det europeiske rentenivået. Den fortsatt rekordhøye oljeprisen, sammen med lønnsoppgjøret, har skapt en reell mulighet for at vi står foran et brudd med siste års trend med lave renter. Resultatet kan bli en tilbakevending til tidligere tiders inflasjonstenking (motsatte av inflasjonsmål). Dette øker kravet til Norges Bank om å vise pengepolitisk disiplin, noe som gjør at rentestigninger senere i år ikke er utelukket. Den høye og stigende rentedifferansen til utlandet, og et troverdig pengepolitisk regime, gjør at kronekursen fortsatt vil styrke seg. Det øker presset på en tilknytning til EU, spesielt hvis også Danmark og Sverige velger å delta i den europeiske økonomiske og monetære union. Basert på dette "caset", kombinert med drahjelp fra en fallende oljepris, representerer kjøp av norske obligasjoner med lang løpetid (lange renter) en attraktiv plasseringsmulighet i dag. Vi har derfor fortsatt en høy løpetid på våre plasseringer i SKAGEN Avkastning (durasjon 4,15), og har økt løpetiden i SKAGEN Høyrente fra 0,2 til 0,4. Første kvartal 2002 SKAGEN Global Tjenesteinflasjonen overasker negativt lav arbeidsløshet er antagelig bakgrunnen for dette. Inflasjonen i USA og i Norge er avhengig av en høy og stigende valutakurs for å holde seg lav. Tjente på en mer balansert utvikling Som ventet har de internasjonale aksjemarkedene utviklet seg balansert i kvartalet. Selskaper hvor vekstforventningene har vært for høye, forretningsideene uklare, og som i tillegg har operert med tvilsomme regnskapsprinsipper, har fått svi. Selskaper som tjener på større økonomisk aktivitet har, i takt med at vekstforventningene er bekreftet, generelt styrket seg i kvartalet. Samtidig er vurderingsforskjellene mellom små og store selskaper samt mellom bransjene blitt mindre. Totalbildet er i dag mer balansert enn vi har sett de siste årene. Oslo Børs best i Norden Som vanlig setter nye markeder sitt preg på både øvre og nedre del av "resultatlisten". Stigende energipriser, kombinert med mange relativt sett lavt prisede mellomstore selskaper førte til at Norge ble nordisk vinner, med en verdiøkning på syv prosent i løpet av årets tre første måneder. De store europeiske indeksene ble fortsatt tynget av en svak telekomsektor, som i løpet av kvartalet ble offer for nye nedgraderinger. Dette kombinert med en styrket krone, førte til at det europeiske aksjemarkedet falt med to prosent i kvartalet. Den amerikanske teknologibørsen Nasdaq falt syv prosent, mens de brede indeksene i USA var tilnærmet uendret. Mot alle odds, og med en fallende yenkurs, steg Japan med to prosent. Europeiske aksjer rekordbillige mot USA. Relativ vurdering av europeiske aksjer mot USA Fortsatt tro på Asia og Europa SKAGEN Global har fortsatt en meget stor overvekt i Asia og Europa, med en tilsvarende sterk undervekt i USA. Nye markeder utgjør knappe 30 prosent av porteføljen. Tyngdepunktet er mellomstore selskaper i Europa, samt større selskaper i Østen og i nye markeder. Årsaken er at vår selskapsorienterte investeringsfilosofi fortsatt prioriterer undervurderte selskaper. Disse har først i de siste månedene kommet på kartet hos større globale investorer. Den amerikanske andelen er fremdeles lav, da dette markedet synes fullt vurdert og avspeiler en sterk konjunkturvekst. Vi stiller oss tvilende til om dette blir tilfellet. Følgelig har vi kun investert i amerikanske selskaper som er i en snuoperasjon, og vil tjene på en fallende dollarkurs. Positive overraskelser på inntjeningssiden fra amerikanske selskaper inntreffer etter vårt skjønn bare ved vesentlig høyere vekst enn ventet, eller i de tilfeller hvor kostnadene er kuttet sterkt. No boom no gloom Nye markeder fikk resultatfallet i Asia-krisen USA fikk resultatfallet med tekno- og Enron-krisen. Utgangspunktet for vekst fra dagens nivå ser bra ut nivået ligger fortsatt på middelnivå fra 90-årene. Ned i sykliske aksjer opp i medisin Generelt har vi i kvartalet redusert oss noe i de mest sykliske områdene som råvarer, energi og inntjeningsavhengige forbruksgoder. Økningen har kommet innen stabile forbruksvarer, finans og medisin. Spesielt sistnevnte bransje har levert mang en skuffelse hva gjelder inntjening, eller manglende sådan. Dette har ført til at sektoren er blitt stadig nedgradert, noe som har skapt muligheter for gode kjøp. Oppmuntrende for oss var det at de positive bidragene til resultatet for første kvartal kom fra et bredt spekter av selskaper innen forskjellige bransjer og regioner. Og at resultatet ikke ble skapt som følge av tilfeldige enkeltdisposisjoner. Litt ned i svenske SCA dobling i Kinnevik Energisektoren ble en god bidragsyter, både Petrobras og særlig Saipem ga et godt resultat. Postene har vært tilnærmet uendret i perioden. Råvarer bidro ikke så mye som ventet, men ga fortsatt god avkastning. Vi reduserte oss noe i SCA, som opplevde en svært god utvikling. I en annen svenske, Kinnevik, doblet vi vårt aksjeinnehav. Kinnevik-kursen ble, som følge av nye nedgraderinger av TMT-selskapene i investeringsporteføljen, kjørt ned til meget attraktive nivåer. Vi økte også posten i den finske stålprodusenten Rautaruukki. Innen "Industri, kapitalvarer og transport", en bransje som ga et godt bidrag, solgte vi oss ut av Frontline og økte noe i AP Møller-selskapet Svendborg. I forbindelse med tilbakekjøp av aksjer og bud på hele selskapet, reduserte vi oss i en annen danske, Sophus Berendsen. Resten av aksjene blir solgt i dette kvartalet. Selskapet blir med det en av de beste bidragsyterne de siste årene. Ingeniører, sement og Kverneland-konkurrent Som erstatning for Sophus Berendsen har vi tredoblet innehavet i ingeniør- og sementprodusenten FLS Industries. Selskapet har startet et salg av virksomheter utenfor kjerneområdet, og skal nå ha 100 prosent fokus på det de kan best. Samtidig har hovedaksjonærene signalisert at selskapet er til salgs. Av samme årsak har vi også økt noe i Finnair. Et nytt innehav er sveitsiske Bucher Industries AG. Selskapet er blant de europeiske markedsledere innen landbruksmaskineri og spesialkjøretøyer. Vi regner med at disse bransjene fortsatt vil struktureres på europeisk basis, samtidig som konjunkturene peker opp. Innen "Inntektsavhengige forbruksvarer" økte vi de tunge postene i Volkswagen og Sony, som begge var gode bidragsytere til kvartalsresultatet. I Sony ble resultatet positivt påvirket av fallende yen og kapasitetstilpasninger, samtidig som salget av spill og annen software til Playstation 2 begynte å vise etterlengtet vekst. Selskapet er lavt vurdert, som følge av svake resultater. Omstruktureringer og fortsatt "digitalisering" av hverdagen, forventes å gi sterk resultatvekst fremover. Volkswagen fikk som ventet et svakt salg i første kvartal, men fornyelser av produktporteføljen gjør at fremtiden tegner lovende. Samtidig er selskapet undervurdert da Audi-divisjonen ikke avspeiles i prisingen av aksjen. Vi fortsatte å selge oss ned i cruiseselskapet P&O Princess, men har beholdt en del aksjer da selskapet er lavt vurdert i forhold til begge fusjonskandidatene, RCL og Carnival Cruises. Vi har også økt i Independent News. Vi ser allerede de første tegnene til en bedring i annonsemarkedet, samtidig som selskapet har bekreftet sin høye kontantstrøm. Detaljistselskapet Radioshack er solgt etter kvartalsskiftet, da selskapet ikke innfridde våre forventninger. Kraftig opp i forbruksvarer Beholdningen av aksjer innen "Defensive forbruksvarer" ble økt vesentlig i løpet av årets første kvartal. Resultatet av investeringene var imidlertid forholdsvis svakt, da investors fokus var rettet mot selskaper hvor resultatene umiddelbart ble synbare med den bedrede konjunkturen. Vi benyttet anledningen til å kaste ut snøret etter "upopulære" aksjer til gunstige priser. Fangsten bestod blant annet av enda flere aksjer i danskene, Carlsberg og Aarhus Oliefabrik. Vi kjøpte oss også inn i hollandske Nutreco, som driver innen havbruk og dyrefor. Selskapet er fundamentalt sterkt og i stand til å ivareta de strukturelle muligheter et svakt havbruksmarked gir. Et annet nytt selskap er klesgrossisten og detaljisten IC Companies. Etter kjøpet av Carli Gry, Peak Performance og en rekke andre kleskjeder er selskapet inne i en snuoperasjon for å tilpasse seg butikknettverket. Selskapet er lavt priset. Med ny ledelse på plass, burde mulighetene for store resultatforbedringer være til stede. Det kan gi en pen reprising av IC Companies. Sektorens relative andel ble nesten doblet i kvartalet. Mye god medisin Medisin ble en bra bidragsyter i perioden, selv om sektoren ble sterkt nedgradert på global basis. Skuffelsene på inntjeningssiden skyldes høy konkurranse, mange patentutløp, og stigende politisk usikkerhet om myndighetenes vilje til å refundere brukerne de dyreste medisinene. Som følge av en forholdsvis stabil inntjeningssituasjon, har bransjen blitt sterkt oppvurdert de siste årene, slik at marginen for feilvurderinger er lav. Japanske Eisai har fortsatt sin gode utvikling, med positive resultatvarsler. Fjorårets nykommer, finske Orion Yhtyma, er godt i

8 8 Markedsrapport 2002 SKAGEN Fondene PORTEFØLJEFORVALTERNES BERETNING gang med å bli omvurdert til et internasjonalt farmasiselskap, og ble en god bidragsyter. Nytt selskap i porteføljen er ungarske Gedeon Richter, som er lavt vurdert i forhold til andre internasjonale aktører. Særlig fordi selskapet vokser sterkt på salg av billige medisiner til Øst-Europa, og da spesielt i det sterkt voksende russiske markedet. Vi har de siste årene hatt en svært lav vekt i "Bank og Finans". Årsaken til dette er bransjens avhengighet av gode kapitalmarkeder, og muligheten for tap når lavkonjunkturen setter inn. Som følge av økte obligasjonsrenter og frykt for større utlånstap, særlig innen telekom-sektoren, utviklet bank og finans seg svakt i kvartalet. Økt med 50 prosent i bank og finans Vi har imidlertid funnet noen selskaper som synes alt for lavt vurdert. Blant annet har vi gått inn i tyske Hannover Ruckversicherung, som tjener på den sterke tilstramningen av reassuransemarkedet etter 11. september i fjor. Selskapet er meget solid og lavt vurdert, mye som følge av at det ennå ikke er med i toneangivende indekser. Majoritetsaksjonærens nedsalg i løpet av det kommende året forventes å øke investors fokus på selskapet, og med det også prisen på aksjen. Basert på samme tankegang har vi også kjøpt aksjer i tyske Depfa-Bank, som i løpet av året skal splittes opp til en ren pantelånsbank, og en bank rettet mot offentlig sektor. Andelen finans i porteføljen er derfor økt med 50 prosent, og tilsvarer nå halv markedsvekt. Samsung nesten tregangeren siden bunn Informasjonsteknologi ble en meget god bidragsyter. Begge koreanerne, Samsung Electronics og Samsung SDI, var blant kvartalets kursvinnere. Førstnevnte har nå nesten tredoblet seg i verdi siden bunnen 21. september i fjor. Også japanske Kyocera og nykommeren fra USA, Motorola, ble positive bidragsytere. Sistnevnte bekreftet ved sitt kvartalsresultat at selskapet er på riktig vei. Telecom ble også en positiv bidragsyter Revurderingen av de to indonesiske teleselskapene, Indosat og Telkom Indonesia, fortsatte. Begge ble blant kvartalets beste bidragsytere. Den negative overraskelsen sto Cable & Wireless for, og vi solgte oss en del ned i selskapet gjennom kvartalet. Vi økte i thailandske Tac, et selskap som vokser hurtig og er fundamentalt billig. Aksjekursen har imidlertid vært under press som følge av at selskapet er kommet i konflikt med myndighetene som har en kontrollerende post i hovedkonkurrenten på det thailandske telemarkedet. Denne konflikten har gjort Tac-aksjen upopulær og undervurdert, et typisk "kjøpscase" for SKAGEN Fondene. SKAGEN Vekst Fortsatt bedre enn Oslo Børs Aksjefondet SKAGEN Vekst, som minimum skal ha 50 % av aksjeinvesteringene i norske selskaper, noterte seg i første kvartal for en verdistigning på 9,0 %. Til sammenligning steg Oslo Børs Hovedindeks med 7,1 % i samme periode. De norske børsnoterte aksjene i SKAGEN Vekst har hatt en verdistigning på 8,6 % i kvartalet, mens de unoterte aksjene (3,7 % av fondet) har steget med hele 27,8 %. Årsaken til denne kraftige oppgangen var at aksjene i hurtigruteselskapet TFDS ble solgt, etter at det ble fremmet et bud på en større del av selskapets aksjer. De utenlandske aksjene i fondet steg med 9,2 %, noe som er 10,0 prosentpoeng bedre enn Morgan Stanleys utbyttejusterte verdensindeks målt i norske kroner. Per 31/ var 52,5 % av fondet plassert i norske aksjer, 46,1 % i utenlandske aksjer, og 1,4 % i kontanter. Av fondets enkeltinvesteringer var det Telkom Indonesia, Samsung Electronics, Norsk Hydro, Samsung SDI og McDermott som har vært de største bidragsyterne til verdistigningen første kvartal. Cable & Wireless, Corvis og Nera var de enkeltinvesteringene som bidro mest i negativ retning. Helt ute av P&O Princess Endringer i porteføljen i januar og februar ble omtalt i forrige markedsrapport (2/02, finnes på våre nettsider I mars har vi solgt oss helt ut av cruiserederiet P&O Princess. Etter at begge de to store konkurrentene, RCL og Carnival, ønsket sammenslåing med P&O Princess, og fremtidstroen for cruiseindustrien har tatt seg kraftig opp, har kursen til P&O Princess nå kommet opp på et så høyt nivå at vi mener det meste av potensialet er tatt ut. Aksjene i hurtigruteselskapet TFDS ble som nevnt solgt etter at det ble fremmet bud på en større del av selskapets aksjer. Vi er fortsatt aksjonær i hurtigruteselskapet OVDS, og vil derfor motta aksjer i NNDS (Nord-Norges Dampskibsselskap) etter at fusjonen mellom OVDS og TFDS er formelt registrert til sommeren. Videre ned i skog Vi har i mars fortsatt å redusere posten i Norske Skog noe, til historisk høye kurser. Selv om vi mener Norske Skog fortsatt er undervurdert i forhold til det vi tror selskapet kommer til å generere av verdiskaping fremover, blir antagelig kursutviklingen på kort hemmet av dårlige resultattall for årets første kvartal. Salget av avispapir har vært spesielt svakt dette kvartalet. Siste halvår har Norske Skogs andel av porteføljen til SKAGEN Vekst blitt redusert fra ca. 9,5 % til i skrivende stund ca. 6,0 %. Inn i verdenslederen på laks Nutreco er nykommer i porteføljen i mars. Selskapet er ledende i verden på lakseoppdrett og produksjon av fiskefor. I tillegg har selskapet en betydelig virksomhet innen gris og kyllingfor. De dårlige tidene innen fiskeoppdrett har ført til at generasjonen som skal slaktes i 2003 blir mindre enn omfanget vi har sett den siste tiden. Etterspørselen etter oppdrettslaks vokser jevnt og trutt. Vi vil derfor se en bedre balanse i markedet fremover, og sannsynligvis bedre laksepriser i andre halvår 2002 og videre inn i Etter vårt skjønn er Nutreco priset lavere enn de norske konkurrentene Pan Fish og Fjord/Cermaq, som begge sliter med høy gjeldsandel. Inn i europalederen på bompenger En annen nykommer i både porteføljen og på Oslo Børs er Q-Free. Selskapet er ledende i Europa på bompengesystemer og har i tillegg en betydelig virksomhet innen billettering. Q-Free er et lønnsomt selskap som viser sterk vekst. Basert på dagens inntjening kan aksjen virke noe dyr. Hvis imidlertid veksten i ordrereserven blir håndtert på en skikkelig og lønnsom måte, faller raskt forholdet mellom inntjening og aksjekurs ned til nivåer på linje med selskaper som har en stabil omsetningsutvikling. Av andre endringer i porteføljen i mars kan nevnes kjøp av konvertibelt obligasjonslån i Synnøve Finden (10 % rente, konverteringskurs 20,-), samt at vi har økt beholdningen noe i det brasilianske oljeselskapet Petrobras. Økt i bank, finans og energi Som følge av at vi i år har solgt oss noe ned i de største porteføljeselskapene (Norske Skog, Norsk Hydro og Bergesen) og funnet gode muligheter for investeringer i små og mellomstore selskaper, har konsentrasjonsgraden i fondet blitt redusert. De 10 største selskapene utgjorde ved utgangen av kvartalet 38,8 prosent, mot 42,4 % per årsskiftet. Bransjebalansen er noe justert i kvartalet. Andelen innen energi og bank/finans er økt på bekostning av råvarer og inntektsavhengige forbruksvarer. De to sistnevnte sektorene har for øvrig vært kvartalets mest populære investeringsområder, da alle makroøkonomer og markedsaktører har oppjustert sine vekstprognoser for verdensøkonomien. SKAGEN Kon-Tiki (forts. fra s. 4) Ungarsk hotell og medisiner Vi har også kjøpt ungarske Danubius Hotels. Selskapet er veldrevet og lavt vurdert. Langsiktig regner vi med at EUtilknytningen gir "konvergens" også innen eiendomsmarkedet, med oppvurdering til følge. Innen stabile forbruksvarer har vi, som i SKAGEN Global, et betydelig engasjement i Carlsberg og Aarhus Oliefabrik. Vi tror investorene undervurderer disse selskapenes vekstmuligheter, og da spesielt i Asia. Vårt medisinengasjement omfatter foreløpig ungarske Gedeon Richter, som er omtalt i avsnittet om SKAGEN Global. Finans omfatter sør-afrikanske Old Mutual, tyrkiske Yapi Kredi Bank og Ban columbia. Et nytt engasjement er brasilianske Unibanco, som er Brasils sjette største bank. Banken er solid, har god rating og styrke i forbruksfinansiering, som Nye markeder er under-kapitalisert Nye markeder er lavt vurdert i forhold til BNP. Under-kapitalisering skyldes netto kapitalstrøm ut av disse markedene. er et underutviklet område i nye markeder (ref. mexikanske Grupo Electra). Rentabiliteten for bankdrift i Brasil er, som følge av høy vekst, liten konkurranse og høye realrenter, meget god. Nøkkelfaktoren er utlånstap, hvor denne banken scorer meget godt. Nyttetjenester er et stort og interessant område i nye markeder. Behovet for elektrisitet, energi og vann er stort, og kapitalkravene betydelige. Vekstpotensialet er derfor meget stort. Motposten er ofte en betydelig politisk risiko. Langsiktig settes kravene til fornuftig finansiering og kapasitetsutbygning opp mot kortsiktige krav til politiske fordelinger. Dette gjør at investeringene må plukkes med omhu, med stor vekt både på de politiske konflikter som i dag eksisterer, og mulige konflikter som kan inntreffe i tiden fremover. Størst i Kina Vårt største engasjement er i kinesiske Shanghai Industrial. Opprinnelig er dette et motorveiselskap. Selskapet har gjennom lang tid hatt en solid kontantstrøm fra primærvirksomheten. Store deler av denne er blitt reinvestert innen distribusjon og produksjon av forbruksvarer, teknologi og medisin. I motsetning til andre "imperiebyggere" selger selskapet ut sine enheter når de er ferdigutviklet. Selskapet arbeider systematisk med å belyse hvilke verdier som ligger i engasjementene. Shanghai Industrial er lavt vurdert. Selskapet jobber imidlertid med å vise frem de "skjulte" verdiene. Vi tror rabatten som følge av dette etter hvert vil minske, og aksjekursen stige. Nye markeder handelsbalanse Inn i verdens største kraftprodusent Et annet interessant selskap vi har gått inn i, er russiske Unified Energy Systems, verdens største produsent og distributør av elektrisk kraft. Selskapet er særdeles lavt vurdert mot de underliggende verdiene. Prisingen av selskapet er holdt nede av politiske krysskrav til effektiv ressursutnyttelse og fordelingspolitikk. I en fase hvor russisk kjøpekraft stiger sterkt, som i disse dager, tror vi at førstnevnte hensyn vil ha hovedprioritet, hvilket etter hvert gir omvurdering av selskapet fra dagens lave nivå. Noe av de samme forhold er utslagsgivende for kjøpet av Electrobras. Selskapet er markedsledende i Brasil på produksjon av elektrisk strøm, hovedsakelig basert på vannkraft. Lite nedbør har gitt selskapet svak inntjening de siste årene. Imidlertid har dette gjort at det regulatoriske klima er blitt mildere, og rammebetingelsene har det siste året utviklet seg til det bedre. Med et energibehov som øker med 5-10 % p.a., er dette nødvendig for å få i gang vekst og videreutvikling av krafttilbudet i landet. En slik utbygging må finansieres i de internasjonale kapitalmarkedet. Electrobras står derfor foran en prosess mot økt internasjonalisering, som kommer til å gi selskapet lavere kapitalkostnader, og en høyere prising enn hva de i dag får på hjemmemarkedet. Telekom utgjør et betydelig område. Vi har konsentrert oss om de selskaper hvor både markedene og selskapene er i sterk vekst, og hvor risikoen er lav som følge av fortsatt lave vurderinger. 24. april 2002 Sterk vekst i handelsbalansen reflekterer fundamental bedring i økonomiene J. Kristoffer C. Stensrud Kristian Falnes

9 PORTEFØLJE SKAGEN VEKST Markedsrapport 2002 SKAGEN Fondene 9 SKAGEN Vekst Aksjefondet SKAGEN Vekst investerer i undervurderte aksjer i inn- og utland. Minimum 50 prosent av fondets midler skal til enhver tid være investert i Norge. Det overordnede målet er, i likhet med hva tilfellet er for aksjefondet SKAGEN Global, å gi andelseierne høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko (lave kurssvingninger). På målinger foretatt av blant andre Dine Penger, kommer SKAGEN Vekst ut blant de aksjefondene som over tid har gitt høyest avkastning. Samtidig er SKAGEN Vekst rangert som ett av de fondene med lavest risiko. På rangeringer fra andre uavhengige aktører, som den anerkjente internasjonale aktøren Morningstar, kommer også SKAGEN Vekst høyt opp. Redusert risiko oppnås først og fremst ved grundige analyser av de enkelte selskapene, men også ved å "se" trender i norsk- og internasjonal økonomi og næringsliv. Ved å investere i utenlandske selskaper oppnås en redusert risiko sammenlignet med å plassere alle pengene på Oslo Børs. Samtidig gir dette økte gevinstmuligheter. SKAGEN Vekst passer for en investor som ønsker en kvalitativt forbedret, og dermed mindre risikoutsatt, portefølje, sammenlignet med å være investert bare i det norske aksjemarkedet. Fondets startdato 1. desember 1993 Avkastning siden oppstart (frem til 31. mars 2002) 350,08 % Gjennomsnittlig avkastning per år 19,81 % Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital mill. kr Antall andelseiere Tegningsprovisjon 0,3 1,0 % (avhengig av beløp) Innløsningsprovisjon 0,3 % Forvaltningshonorar 1,0 % p.a % av avkastningen utover 6 % p.a. Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000, spareavtale kr 250 Skatteordninger IPA, Unit Link, IBP Referanseindeks Oslo Børs Hovedindeks Porteføljeforvalter Kristian Falnes Årstall Avkastning Referanseindeks Forvaltningskapital* Antall andelseiere Hittil i år per ,98 % 7,11 % ,33 % -16,57 % ,86 % -1,68 % ,39 % 45,54 % ,37 % -26,65 % ,23 % 32,63 % ,09 % 32,12 % ,72 % 11,60 % ,13 % 7,13 % *I millioner kroner SKAGEN Vekst mot Oslo Børs hovedindeks SKAGEN Vekst Oslo Børs totalindeks Bransjefordeling Indeks 20 % årlig avkastning mars mars mars mars mars mars mars mars mars Energi 13,89 % Råvarer 9,42 % Kapitalvarer, service og transport 25,05 % Inntektsavhengige forbruksvarer 5,11 % Defensive konsumvarer 4,92 % Medisin 3,45 % Bank og finans 10,28 % Informasjonsteknologi 15,94 % Telekom 5,82 % Nyttetjenester 1,57 % Småposter 3,13 % Kontanter 1,40 % Geografisk fordeling Norge 50,66 % Kjerne-EU 7,98 % Perifer EU 8,63 % Øst-Europa 1,53 % Nord-Amerika 8,11 % Syd-Amerika 1,82 % Asia ex Japan 12,56 % Japan 4,17 % Kontanter 1,40 % Småposter 3,13 % Verdipapirportefølje SKAGEN Vekst per 31. mars 2002 Kjøpsverdi Markeds- Markeds- Markeds- Prosentvis Verdipapir Antall NOK kurs verdi verdi NOK fordeling Energi (W. Index: 6,0 %) Solstad Offshore , ,64 % Kerr McGee , USD ,46 % Pride International , USD ,29 % Bonheur , ,06 % Saipem , EUR ,03 % Geophysique , EUR ,99 % Dof , ,94 % Hydralift , ,81 % Petrobras ord , USD ,77 % DNO , ,71 % FMC Technologies , USD ,56 % Petrobras pref , USD ,51 % Fortum , EUR ,48 % Transocean Sedco Forex , USD ,47 % Roxar , ,45 % Ganger Rolf , ,42 % Hitecvision , ,29 % Sum energi ,90 % Råvarer (W. Index: 4,0 %) Norske Skog , ,79 % Pechiney , EUR ,56 % Antofagasta , GBP ,53 % International Plantations and Finance , DKK ,35 % Crew Development , ,20 % Sum råvarer ,42 % Kapitalvarer, service og transport (W. Index: 10,1 %) Norsk Hydro , ,63 % Bergesen A , ,65 % Stolt Nielsen , ,13 % McDermott intl , USD ,88 % SAS , ,73 % Leif Høegh , ,52 % Kongsberg Gruppen , ,39 % Odfjell A , ,23 % Wilhelmsen A , ,83 % Concordia Maritime , SEK ,76 % I.M. Skaugen , ,69 % I.M. Skaugen konvert. 11% 01/ , ,53 % CMB , EUR ,49 % Solvang , ,47 % Furukawa Electric , JPY ,45 % P & O , GBP ,39 % FLS Industrier B , DKK ,28 % Sum kapitalvarer, service og transport ,05 % Inntektsavhengige forbruksvarer (W. Index: 14,1 %) Ofoten & Vesterålen D/S , ,65 % Rica Hotell & Restaurant , ,34 % Sensonor , ,94 % Sony , JPY ,76 % Hackman , EUR ,42 % Sum inntektsavhengige forbruksvarer ,11 % Defensive konsumvarer (W. Index: 7,6 %) Rieber , ,00 % Carlsberg B , DKK ,82 % Nutreco Holding , EUR ,73 % Lerøy Seafood Group , ,59 % Holsten-Brauerei , EUR ,54 % Orkla , ,36 % Expert Eilag , ,30 % Synnøve Finden 10% konv. Lån , ,25 % Synnøve Finden , ,12 % Aarhus Oliefabrik , DKK ,21 % Sum defensive konsumsvarer ,92 % Medisin (W. Index: 13,1 %) Orion-Yhtyma A , EUR ,00 % Axis-Shield (London) , GBP ,79 % Axis-Shield , ,31 % Eisai , JPY ,73 % Chr. Hansen Holding , DKK ,43 % Lavipharm , EUR ,19 % Sum medisin ,46 % Bank og finans (W. Index: 20,6 %) Amagerbanken , DKK ,74 % Bnbank , ,59 % Olav Thon , ,28 % E*Trade Group , USD ,85 % Hannover Rueckversicherung , EUR ,74 % Old Mutual , GBP ,64 % Yapi Kredi Bank , USD ,64 % Singer & Friedlander , GBP ,51 % Nordlandsbanken , ,30 % Sum bank og finans ,28 % Informasjonsteknologi (W. Index: 13,7 %) Samsung Electronics , USD ,92 % Kyocera , JPY ,65 % Kyocera (ADR) , USD ,58 % Samsung SDI , USD ,35 % Nera , ,08 % Rambus Inc , USD ,69 % Global IP Sound , ,68 % Q-Free , ,64 % Motorola , USD ,61 % Webcenter Unique , ,36 % Tandberg Data , ,33 % Corvis , USD ,30 % Kitron , ,28 % Proact IT , SEK ,27 % Hands , ,23 % Sum informasjonsteknologi ,95 % Telekom (W. Index: 7,1 %) Pt.Telekomun. Indonesia , USD ,32 % Vimpelcom , USD ,53 % Cable & Wireless , GBP ,97 % Sum telekom ,82 % Nyttetjenester (W. Index: 3,7 %) Hafslund B , ,15 % NESA , DKK ,42 % Sum nyttetjenester ,57 % Småposter Småposter børsnot. Norge ,30 % Småposter utland ,54 % Småposter unoterte Norge ,51 % Sum småjenester ,34 % Sum verdipapirportefølje ,82 % Disponibel likviditet ,18 % Sum Andelskapital ,00 % Basiskurs 449,1272 Innløsningskurs 447,7798 Sum Norge - Børsnoterte ,74 % Sum Norge - Unoterte ,72 % Sum Utland ,35 % Sum Disponibel likviditet ,18 % Som markedsverdi per er benyttet siste noterte kurs fra børs. Som valutakurs er benyttet sist kjente middelkurs per For beregning av gevinst ved salg benyttes en gjennomsnittlig kostprismetode.

10 10 Markedsrapport 2002 SKAGEN Fondene PORTEFØLJE SKAGEN GLOBAL Verdipapirportefølje SKAGEN Global per 31. mars 2002 Kjøpsverdi Markeds- Markeds- Valuta Markeds- Prosentvis Verdipapir Antall NOK kurs verdi verdi NOK fordeling Energi (W. Index: 6,0 %) Petrobras ADR , USD ,08 % Saipem , EUR ,15 % Pride International , USD ,55 % Fortum , EUR ,21 % FMC Technologies , USD ,14 % BP Amaco , GBP ,00 % Sum energi ,14 % Råvarer (W. Index: 4,0 %) SCA B , SEK ,11 % Pechiney , EUR ,14 % Kinnevik B , SEK ,01 % Antofagasta Hldgs , GBP ,21 % Rautaruukki OY , EUR ,13 % Dyckerhof ord , EUR ,47 % Transcom A , SEK ,05 % Transcom B , SEK ,10 % Asia Pulp&Paper , USD ,01 % Sum råvarer ,22 % Kapitalvarer, service og transport (W. Index: 10,1 %) CMB , EUR ,82 % Sophus Berendsen A , DKK ,83 % Furukawa Electric , JPY ,64 % Stolt Nilsen SA , USD ,31 % Agco , USD ,22 % D/S Svendborg A , DKK ,81 % Finnair , EUR ,65 % Concordia Maritime AB B-aksjer , SEK ,48 % D/S 1912 B , DKK ,44 % P&O , GBP ,48 % FLS Industries B , DKK ,55 % Bucher Industries , CHF ,10 % Dawson , GBP ,02 % Sum kapitalvarer, service og transport ,35 % Inntektsavhengige forbruksvarer (W. Index: 14,1 %) Volkswagen , EUR ,25 % Sony , JPY ,77 % Sony (ADR) , USD ,40 % Independent News , EUR ,01 % Li & Fung Ltd , HKD ,88 % Shangri-La Asia , HKD ,88 % P&O Princess Cruises , GBP ,85 % Techtronic Industries , HKD ,59 % RadioShack , USD ,41 % Mekonomen , SEK ,08 % Hackmann , EUR ,06 % Sum inntektsavhengige forbruksvarer ,17 % Defensive konsumvarer (W. Index: 7,6 %) Carlsberg B , DKK ,88 % Carlsberg A , DKK ,61 % Nutreco Holding , EUR ,33 % Aarhus Oliefabrik , DKK ,74 % UIE , DKK ,18 % Holsten Brauerei , EUR ,15 % IC Companys A/S , DKK ,13 % International Plantations and Finance , DKK ,12 % UPAL , DKK ,01 % Sum defensive forbruksvarer ,16 % SKAGEN Global Aksjefondet SKAGEN Global investerer kun i utenlandske aksjer. Som i SKAGEN Vekst er investeringsfilosofien å øke avkastningen og redusere risikoen. Dette ved å investere i undervurderte selskaper, uavhengig av bransjemessig eller geografisk tilhørighet. Begge fondene søker imidlertid en balansert eksponering mot bransjer. I likhet med SKAGEN Vekst kommer SKAGEN Global høyt opp på alle uavhengige rangeringer av globale aksjefond, basert på både avkastning og risiko. Fondet passer for investorer som allerede har en eksponering i det norske markedet. Ved å investere i SKAGEN Global oppnår man en god internasjonal spredning på investeringene. Gjennom fondets brede geografiske spredning blir markedsrisikoen redusert. Fondets fokus på undervurderte enkeltselskaper, kombinert med en sunn markedsbalanse i porteføljen, gir muligheter for ekstraordinære gevinster. Fondets startdato 8. august 1997 Avkastning siden oppstart (frem til 31. mars 2002) 201,89 Gjennomsnittlig avkastning per år 26,90% Morningstar Rating (5= Best rating) Forvaltningskapital mill. kr Antall andelseiere Tegningsprovisjon 0,3 1,0 % (avhengig av beløp) Innløsningsprovisjon 0,3 % Forvaltningshonorar 1,0 % p.a % av avkastningen utover referanseindeks Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000, spareavtale kr 250 Skatteordninger IPA, Unit Link, IBP Referanseindeks MSCI Daily Net $ World Index målt i norske kroner Porteføljeforvalter J. Kristoffer C. Stensrud/ Filip Weintraub Årstall Avkastning Referanseindeks Forvaltningskapital* Antall andelseiere Hittil i år per ,75 % -1,48 % ,24 % -16,07 % ,94 % -5,43 % ,41 % 31,16 % ,71 % 26,00 % ** -0,31 % -8,20 % Medisin (W. Index: 13,1 %) Eisai , JPY ,67 % Orion-Yhtyma B-shares , EUR ,86 % Orion-Yhtyma A-shares , EUR ,38 % Gedeon Richter , USD ,03 % Chr. Hansen Holding B , DKK ,57 % Neurosearch , DKK ,24 % Lavipharm , EUR ,22 % Sum medisin ,97 % Bank og finans (W. Index: 20,6 %) E*Trade Group , USD ,65 % Hannnover Rueckversicheru , EUR ,35 % Depfa Deutsche Pfandbriefbank , EUR ,25 % Yapi Kredi Bank (ADR) , USD ,15 % Old Mutual PLC , GBP ,87 % Singer & Friedlander , GBP ,51 % Amagerbanken , DKK ,41 % Bancolombia , USD ,16 % Aberdeen Opportunities , USD ,16 % Dansk Kapitalanlæg , DKK ,11 % Edinburgh Java Trust , GBP ,01 % Sum bank og finans ,63 % Informasjonsteknologi (W. Index: 13,7 %) Samsung Electronics , USD ,42 % Kyocera , JPY ,16 % Kyocera (ADR) , USD ,73 % Samsung Display , USD ,04 % Motorola , USD ,12 % United Communication F , THB ,27 % Proact , SEK ,19 % Corvis , USD ,17 % ASAT Holdings , USD ,06 % MIPS B , USD ,04 % KR Precision , THB ,02 % Sum informasjonsteknologi ,22 % *I millioner kroner **Fondet ble opprettet i løpet av året SKAGEN Global mot vårt avkastningsmål og Morgan Stanleys verdensindeks aug 97 feb 98 SKAGEN Global Verdensindeks (USD) Verdensindeks (NOK) Indeks 20 % årlig avkastning aug 98 feb 99 aug 99 feb 00 aug 00 feb 01 aug 01 feb 02 Telekom (W. Index: 7,1 %) Pt Telekom. Indonesia , USD ,03 % Vimpelcom , USD ,30 % Tac , USD ,26 % Indosat , USD ,25 % Cable & Wireless , GBP ,05 % Pakistan Telecom , USD ,26 % Sum telekom ,16 % Nyttetjenester (W. Index: 3,7 %) NESA , DKK ,45 % Sum nyttetjenester ,45 % Sum verdipapirportefølje ,47 % Disponibel likviditet ,53 % SUM ANDELSKAPITAL ,00 % Basiskurs 301,8945 Innløsningskurs 300,9888 Som markedsverdi per er benyttet siste noterte kurs fra børs. Som valutakurs er benyttet sist kjente middelkurs per For beregning av gevinst ved salg benyttes en gjennomsnittlig kostprismetode. Bransjefordeling Energi 9,14 % Råvarer 10,22 % Kapitalvarer, service og transport 14,34 % Inntektsavhengige forbruksvarer 13,17 % Defensive konsumvarer 6,16 % Medisin 8,97 % Bank og finans 9,63 % Informasjonsteknologi 15,22 % Telekom 12,16 % Nyttetjenester 0,45 % Kontanter 0,54 % Geografisk fordeling Kjerne-EU 24,44 % Perifer EU 20,58 % Øst-Europa 3,60 % Nord-Amerika 9,78 % Syd-Amerika 5,46 % Asia ex Japan 22,24 % Japan 13,36 % Kontanter 0,54 %

11 PORTEFØLJE SKAGEN KON-TIKI Markedsrapport 2002 SKAGEN Fondene 11 SKAGEN Kon-Tiki I likhet med våre to andre aksjefond, SKAGEN Vekst og SKAGEN Global, har SKAGEN Kon-Tiki som overordnet mål å oppnå høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko. Fondet skal investere store deler av midlene i såkalte nye markeder. Dette er markeder som ikke er inkludert i Morgan Stanley World Index. Disse er: Øst-Europa, Tyrkia, Afrika, Asia (utenom Japan, Singapore og Hong Kong) samt hele Latin-Amerika inklusive Mexico. Som følge av vårt krav til en fornuftig bransjebalanse, kan inntil 50 prosent av fondets midler investeres i markeder som inngår i Morgan Stanleys verdensindeks. Forutsetningen er imidlertid at selskapene det investeres i må være registrert i, og/eller ha, nye markeder som sitt primære virksomhetsområde. I startfasen av fondet kommer minst 25 prosent av fondets midler til å være investert i selskaper og land som inngår i verdensindeksen, og som ikke er knyttet opp mot nye markeder. SKAGEN Kon-Tiki får en noe høyere risikoprofil enn SKAGEN Global, men også en høyere forventet avkastning. I likhet med våre øvrige aksjefond skal fokus ved investeringene i SKAGEN Kon-Tiki rettes mot de enkelte selskapene, uavhengig av markeder og bransjer. Dog søkes en balansert bransjebalanse. Høy kontantstrøm og/eller lav gjeldsgrad er også for dette fondet viktige kriterier i selskapsvalget. Likeledes de tre "SKAGEN U'ene": Undervurdert, underanalysert og upopulær. En viktig faktor blir også å analysere og redusere den politiske risikoen. Sentralt her er hvor langt i demokratiseringsprosessen landene vi investerer i er kommet. SKAGEN Kon-Tiki passer for investorer som er eksponert både i det norske og den modne delen av det globale aksjemarkedet, men ønsker å spisse porteføljen med en bit av verdens nye markeder. Fondets startdato 2. april 2002 Avkastning siden oppstart Ikke startet Gjennomsnittlig avkastning per år Ikke startet Morningstar Rating (5= Best rating) Ikke rangert Forvaltningskapital 315 mill. (per 19. april) Antall andelseiere (per 19. april) Tegningsprovisjon 0,3 1,0 % (avhengig av beløp) Innløsningsprovisjon 0,3 % Forvaltningshonorar 2,5 % p.a. pluss/minus fortjenestedeling Minste tegningsbeløp Engangstegning kr 1 000, spareavtale kr 250 Skatteordninger IPA, Unit Link, IBP Referanseindeks MSCI Daily Net $ World Index målt i norske kroner Porteføljeforvalter J. Kristoffer C. Stensrud Verdipapirportefølje SKAGEN Kon-Tiki per 19. april 2002 Kjøpsverdi Markeds- Markeds- Valuta Markeds- Prosentvis Verdipapir Antall NOK kurs verdi verdi NOK fordeling Energi (EMW. Index: 8,0%) Repsol , EUR ,47 % Petrobras (ADR) , USD ,29 % Sum Energi ,76 % Råvarer (EMW. Index: 15,1%) Vale Di Rio (ADR) , USD ,78 % KGHM , PLN ,67 % Sum Råvarer ,45 % Kapitalvarer, service og transport (EMW. Index: 5,6%) Quiñenco , USD ,49 % Neptune Orient , SGD ,66 % Sum Kapitalvarer, service og transport ,14 % Inntektsavhengige forbruksvarer (EMW. Index: 7,6%) Grupo Elektra , USD ,41 % Danubius hotels , HUF ,23 % Sum Inntektsavhengige forbruksvarer ,63 % Defensive konsumvarer (EMW. Index: 7,4%) Carlsberg A , DKK ,07 % UIE , DKK ,18 % Aaarhus Oliefabrik , DKK ,14 % Sum Defensive konsumvarer ,38 % Medisin (EMW. Index: 1,8%) Gedeon Richter (GDR) , USD ,95 % Gedeon Richter RT , HUF ,08 % Sum Medisin ,02 % Bank og finans (EMW. Index: 16,3%) Unibanco (GDR) , USD ,54 % Yapi Kredi Bank (ADR) , USD ,35 % Old Mutual PLC , GBP ,70 % Bancolombia , USD ,52 % Sum Bank og finans ,10 % Informasjonsteknologi (EMW. Index: 19,5%) Samsung Electronic prf (ADR) , USD ,44 % Sum Informasjonsteknologi ,44 % Telekom (EMW. Index: 13,9%) Tac , USD ,93 % Indosat (ADR) , USD ,83 % Vimpelcom (ADR) , USD ,92 % PT Telkom (ADR) , USD ,69 % Pakistan Telecom (ADR) , USD ,86 % Sum Telekom ,22 % Nyttetjenester (EMW. Index: 4,9%) Shanghai Industrial hldh , HKD ,52 % Eletrobras pref (GDR) , USD ,19 % Unified Energy Systems (GDR) , USD ,21 % Sum Nyttetjenester ,92 % Sum verdipapirportefølje ,07 % Disponibel likviditet ,93 % SUM ANDELSKAPITAL ,00 % Basiskurs 101,1255 Innløsningskurs 100,8221 Bransjefordeling Energi 7 % Råvarer 6 % Kapitalvarer, service og transport 4 % Inntektsavhengige forbruksvarer 6 % Defensive konsumvarer 4 % Medisin 3 % Bank og finans 12 % Informasjonsteknologi 6 % Telekom 18 % Nyttetjenester 13 % Kontanter 21 % Geografisk fordeling Kjerne-EU 3 % Perifer EU 5 % Øst-Europa 18 % Nord-Amerika 0 % Syd-Amerika 24 % Asia ex Japan 29 % Japan 0 % Kontanter 21 % Regnskap for SKAGEN Fondene per 31. mars Alle tall i hele SKAGEN Vekst SKAGEN Global SKAGEN Avkastning SKAGEN Høyrente Resultatregnskap Driftsposter Renteinntekter / -kostnader Mottatt aksjeutbytte Garantiprovisjon Kurtasje Agio / disagio Netto realiserte kursgevinst Endring urealisert kursgevinst Resultat fra drift Forvaltningshonorar Forvaltningshonorar fast Beregnet fortjenestedeling * Sum forvaltningshonorar Beregnet resultat Balanse Eiendeler Bankinnskudd Diverse tilgodehavende Opptjente renter Tilgode fra meglere Norske verdipapirer til kostpris Utenlandske verdipapirer til kostpris Urealiserte kursgevinster Sum eiendeler Gjeld og Andelskapital Kortsiktig gjeld Skyldig til meglere Avsatt utbetaling til deltakerne Skyldig til forvaltningsselskapet Beregnet fortjenestedeling * Sum kortsiktig gjeld Andelskapital Innbetalt andelskapital Overkurs Opptjent av fondet Urealisert kursgevinst Opptjente renter Beregnet resultat Sum andelskapital Sum gjeld og andelskapital Antall utstedte andeler , , , ,83 Innløsningskurs per andel 447,46 300,28 117,91 102,10 Regnskapene er ikke revidert per Avvik på kursen i forhold til porteføljene skyldes renter og bankinnskudd per * Beregnet fortjenestedeling per første kvartal 2002: I henhold til vedtektene skal endelig avregning skje per basert på verdiutviklingen i resten av året.

12 Vinner kundene, vinner vi Returadresse: Postboks 160, 4001 Stavanger SKAGEN Fondene Stavanger Fondsforvaltning AS Telefon Kundeservice E-post Telefaks NB! Medarbeiderne på våre kontorer utenfor Stavanger er ofte på kundebesøk. Det betyr at kontorene ikke alltid er betjent. Det kan være fornuftig å avtale møte på forhånd. Stavanger Skagen 3, Torgterrassen (5. etasje), postboks 160, 4001 Stavanger Bergen Foreningsgaten 3, 5015 Bergen Oslo Parkveien 12, 0350 Oslo Ålesund Myrabakken Næringssenter, 6010 Ålesund Trondheim Kongensgate 8, 7011 Trondheim Fondsrangering Fondsrangering SKAGEN Global SKAGEN Vekst SKAGEN Avkastning SKAGEN Høyrente Små fripoliser kan flyttes! Morningstar (5 = Best rating) (Kilde: Morningstar.no, 23. april) Wassum (5 = Best rating) - - (per 31. Desember) Nr. 3 av 30 - Nr. 17 av 24 - Dine Penger (DP terning) - - DP Indeks / Avk. siste 12 mnd. 1,74 1,55 4,87 % 7,12 % (Nr ) Nr. 1 av 53 Nr. 1 av 9 Nr. 30 av 32 Nr. 3 av 12 IR 3 år / Gj.sn. avkastning 3 år 1,72 1,92 4,58 % 6,58 % (Kilde: Dagens Næringsliv, 23. april) Nr. 1 av 49 Nr. 1 av 9 Nr. 2 av 32 Nr. 1 av 12 Sharpe 3 år 0,45 0,42-1,12 0,16 (Kilde: Fondsnett.no, 23. april) Nr. 7 av 207 Nr. 8 av 207 Nr. 6 av 33 Nr. 1 av 13 Blanke felt skyldes at det enda ikke utføres målinger for dette fondet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Investeringer i utenlandsk valuta er ikke valutasikret. Tegningsprovisjon: Maks. 1 %. Innløsningsprovisjon: 0,3 %. Årlig forvaltningshonorar er 1 % + fortjenestedeling: Avkastning over 6 % i SKAGEN Vekst fordeles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. I SKAGEN Global gjelder den resultatavhengige delen når avkastningen overstiger referanseindeksen Morgan Stanley Capital International Daily Traded Net $ World Index målt i norske kroner. Forvaltningshonoraret i SKAGEN Kon-Tiki er 2,5 % p.a. pluss/minus fortjenestedeling: Akkumulert avkastning utover verdensindeksen Morgan Stanleys Capital International Daily Traded Net $ World Index (i NOK) fordeles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Totalt årlig forvaltningshonorar har imidlertid et øvre tak på 4 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Ved lavere avkastning enn verdensindeksen, deles verdifallet likeledes 90/10. Dog begrenses reduksjonen slik at det totale årlige forvaltningshonoraret blir minimum 1 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes kvartalsvis. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes årlig. I SKAGEN Avkastning og SKAGEN Høyrente er det ingen kostnader knyttet til kjøp og salg av andeler. Det er heller ingen uttaksbegrensninger. Årlig forvaltningshonorar er 0,5 % for SKAGEN Avkastning og 0,3 % for SKAGEN Høyrente. Prospekt kan fås ved henvendelse til SKAGEN Fondene. Har du fripolise i en kollektiv pensjonsordning fra et tidligere arbeidsforhold? Dette er gjerne et mindre beløp som forsikringsselskapets kontoutskrift hvert år minner deg på, og som viser hvor mye du vil få utbetalt som pensjonist. Mange har flere slike fripoliser, og synes det er mye arbeid for lite penger å holde rede på disse. Det er ikke alminnelig kjent at det går an å gjøre noe med dette: Små fripoliser (dvs fripoliser med verdi mindre enn en 1/2 G, p.t kroner) kan flyttes til pensjonssparing i fond, ved en IPA Unit Link-avtale. Da kan disse samles på ett sted, med muligheter for bedre avkastning. Hos SKAGEN Fondene har du mulighet til å flytte fripoliser til IPA Unit Link via vår samarbeidspartner Handelsbanken Liv. Du finner mer informasjon om IPA Unit Link på under menyvalget Pensjon. Der finner du også skjema for flytting. Ta gjerne kontakt med Kundeservice ved spørsmål. Reisebrev fra energikonferansen i USA De siste årene har vi besøkt eller hatt besøk av selskaper i inn- og utland for å skaffe oss førstehånds informasjon. På den måten kan vi sjekke våre analyser mot selskapenes egne forventninger. Vi ønsker å gi deg større innblikk i hvordan våre porteføljeforvaltere jobber og. Fra nå av vil du fra tid til annen kunne lese deres reisebrev i rapporten. Først ut er Filip Weintraub som har vært på energikonferanse i New Orleans. Mye dypt vann og energiprisene skal ned I begynnelsen av april gikk den årlige Howard Weil Energi Konferansen i New Orleans av stabelen. Mer enn 100 energiselskaper holdt foredrag under den fire dager lange konferansen. For oss i SKAGEN Fondene var dette en meget god anledning til å treffe nye selskaper, og få en oppdatering om hva som skjer i markedet, hva som er siste nytt osv. Denne informasjonen tar vi med oss hjem, og benytter i vurderingen av våre posisjoner innen olje og energisektoren. Energimarkedet har, mye som følge av uroen i Midt-Østen, vært veldig sterkt i den senere tid. Oljeprisen har igjen vært oppe og snust på 30-dollar-streken, mens naturgass har opplevd en spesiell sterk prisstigning. Mange produsenter i bransjen mener det høye prisnivået vi har sett i den senere tid ikke kan vedvare så lenge fremover. For å sikre seg best mulig pris på lengre sikt, har derfor flere enn noen gang tidligere foretatt såkalte terminhandler på fremtidige leveringer. Til tross for de høye energiprisene, er det veldig få aktører som har økt sine budsjetter til leting, utbygging osv. Dermed har heller ikke ratene for rigg-, supply- og andre forsyningsskip steget spesielt i denne perioden med høye energipriser. I visse tilfeller har vi faktisk sett et ratefall. I år er det også mange såkalte "semirigger" (halvt nedsenkbare) som går ut av faste kontrakter som ble inngått for to og tre år siden, på ratenivåer godt over det vi ser i dagens marked. Dette forsterker presset på ratene. Den store optimismen kom på dypt vann. Bore- og produksjonsfarkoster, flytende som faste, samt rørinstallasjoner som er lønnsomme ved utvinning av olje og gass på dype farvann var i skuddet på konferansen i New Orleans. Fra å være mer konseptpreget, har utviklingen ført til at man i dag har kommet opp med store realiserbare prosjekter for boring og produksjon på dype havbunner. Store deler av de fremtidige olje og gassreservene kommer til å bli utviklet på dypere farvann i det såkalte "gyldne triangel", det vil si Mexico- Gulfen, Vest-Afrika og Brasil. Oljeselskapet Petrobras, hvor både SKAGEN Global, Vekst og Kon-Tiki har en god porsjon aksjer, er den største aktøren utenfor Brasils farvann. Et nytt tema som kom opp på konferansen var "deep shelf drilling, å bore 100 meter under vannoverflaten i Gulfen, som er mye dypere enn tidligere under saltlaget. Hovedbudskapet i møtet med "våre" selskaper kan oppsummeres med følgende: Det amerikanske energiselskapet Kerr-McGee viste til to store prosjekter som kommer til å starte produksjonen i år. Det ene opererer på hele fots dybde (2,200 meter), som er ny "bunnrekord". Til å hjelpe seg med dette får Kerr McGee hjelp av en annen aktør som er med i våre aksjeporteføljer, nemlig SMC Technologies. Dette selskapet er størst i verden på infrastruktur for produksjon av olje og gass på dype farvann. Industrien har ett problem: Oljen kan nå finnes og produseres helt ned til fot (ca 3,600 meter), men teknologien og infrastrukturen for transport på så store dyp er ennå ikke utviklet. Våre selskaper SMC Technologies, McDermott og Saipem er ledende innen utvikling av denne infrastrukturen. Den nye trenden mot deep shelf drilling, kombinert med en mer aggressiv mexikansk investeringstakt i år, kan sette fart i etterspørselen til ett av våre andre energiselskaper i porteføljen, nemlig det amerikanske riggselskapet Pride og deres "jack-up"-rigger. Generelt sett har selskapene innen energisektoren mye penger på bok, men har problemer med å finne attraktive prosjekter å investere i. Dette har historisk vært tilfelle når bransjer opplever flere fusjoner, slik som ekteskapet mellom Phillips og Conoco.

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i september mot 0,5 prosent for referanseindeksen og 0,3 prosent

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud

SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki Tre nye gode år i andelseiernes tjeneste? Investeringsdirektør J. Kristoffer C. Stensrud SKAGEN Kon-Tiki og de globale vekstmarkeder (GEM) Mandat: Minimum 50 prosent i GEM, resten i selskaper

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for august 1. september 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Mai 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Mai 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter SKAGEN Avkastning Mai 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 1,6 prosent i mai mot 0,4 prosent for norsk pengemarked og en

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 En roligere måned SKAGEN Avkastning hadde en god måned med en avkastning på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,6 prosentpoeng i samme periode. Rentene falt på alle

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

SKAGEN Global. Januar 2007

SKAGEN Global. Januar 2007 SKAGEN Global Januar 2007 Oppsummering God Start på året, med oppkjøp av Bank Austria. Gode rapporter fra porteføljeselskapene, men svak relativ avkastning. SKAGEN Global 2006: + 24,1% (Verdensindeks:

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Døråpner til globale renter Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for september 3. oktober 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Global. April 2007

SKAGEN Global. April 2007 SKAGEN Global April 2007 Oppsummering Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter. SKAGEN Global 2007: + 4,9% (verdensindeksen: 2,8%) Dagens tema er en

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk.

Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Krakknytt og gammelt. Et historisk tilbakeblikk. Hva har skjedd siste år? 0 % -10 % -20 % -30 % -40 % -50 % -60 % -70 % Verden Europa Vekstmarked er Fra Topp til bunn -40 % -46 % -47 % -57 % -58 % -59

Detaljer

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Tellus. Døråpner til globale renter. Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Kunsten å bruke sunn fornuft Interiør. Brøndums anneks. Ca. 1920. Utsnitt. Anna Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for oktober 7. november 2008 Porteføljeforvalter

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning 2. desember 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedtrekkene

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ?

MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? MARKEDSKOMMENTAR MAI 2015 HVA NÅ? Det naturligste spørsmålet å stille en investeringsrådgiver er: "Hvor skal jeg plassere pengene mine nå?". Dette spørsmålet er aldri lett å svare på, men slik markedene

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

SKAGEN Global. Februar 2007

SKAGEN Global. Februar 2007 SKAGEN Global Februar 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en mindre korreksjon i sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 En volatil måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning endte måneden omtrent uendret sammenlignet med utgangen av januar. Indeksen økte med 0,30 prosentpoeng i

Detaljer

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging

ODIN Eiendom I. Månedskommentar April 2014. Lave renter og god økonomi. Stabile resultater så langt i 2014. Kursoppgang følger kapitaloppbygging ODIN Eiendom I Månedskommentar April 2014 Lave renter og god økonomi Stabile resultater så langt i 2014 Kursoppgang følger kapitaloppbygging Lave renter og god økonomi gir oppdrift ODIN Eiendom hadde en

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport mars 2007 Kort oppsummering SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,4 prosent i mars mot 0,3 prosent for SKAGEN Høyrente og 0,0 prosent for referanseindeksen (norsk stat

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005

SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 SKAGEN Avkastning Månedsrapport september 2005 Innhold 1. Kort om SKAGEN Fondenes rentesyn 2. Om SKAGEN Avkastning og fondets mandat 3. SKAGEN Avkastnings investeringer Makro- og renteutvikling Hovedpunkter

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 Stigende renter I desember hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,03 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,08 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden

Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Slik skaper ODIN verdier for fremtiden Informasjonskveld Felix Konferansesenter Jarle Sjo Investeringsdirektør 25. mars 2014 God absoluttavkastning i 2013 Absolutt avkastning aksjefond 2013 60 50 53,5

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016 Stigende renter I november hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,19 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,14 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

Er det annerledes denne gangen? SR - Bank morgenmøte Desember 2005

Er det annerledes denne gangen? SR - Bank morgenmøte Desember 2005 Er det annerledes denne gangen? SR - Bank morgenmøte Desember 2005 10-års sykelen gjentar seg? (Kilde: First Sec.) 320 OSEBX/TOTX 80s, 90s and 00s 160 80s 00s 80 90s 40 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011

ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 ODIN Emerging g Markets Fondskommentar Januar 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 og fremover Den 1. desember 2010 tok ODIN over forvaltningen av ODIN Templeton Emerging Markets. Fondet byttet navn

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2007

SKAGEN Global. Mars 2007 SKAGEN Global Mars 2007 Oppsummering Turbulent start på året, med en stabilisering mot sluttet av perioden. Gode rapporter fra porteføljeselskapene og interessante strategiske utviklinger i hovedposter,

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont

ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont ODIN Konservativ ODIN Flex ODIN Horisont Fondskommentarer februar 2014 Bra februar Øker i Europa og forsikring ODIN-fond i topp Gode resultater i Februar Februar var en positiv måned for kombinasjonsfondene,

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. August 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. August 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning August 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort oppsummering

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Markedssyn, investeringsmyter og vedtatte sannheter

Markedssyn, investeringsmyter og vedtatte sannheter Markedssyn, investeringsmyter og vedtatte sannheter Februar 2010 Lars Mikelsen Kilde: altomfond.no Den vedtatte sannheten HØY RISIKO = HØY AVKASTNING Dersom man har lang nok horisont vil det alltid lønne

Detaljer

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering.

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering. Hvem er vi? Vi er Norges ledende investeringsrådgiver for institusjonelle kunder. Løpende aktiva- og passivarapportering for nærmere 50 institusjonelle kunder. Vi sikrer optimal styring gjennom den beste

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondskommentar Januar 2011 Lars Mohagen 2010 og fremover 2010 endte med en oppgang på 20,9 prosent for ODIN Maritim. Fondets referanseindeks endte i samme periode opp 41,4 prosent. God makroøkonomisk

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer