Akershus Festning 700 år. COLIN ARCHER ligger festkledd til kai.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akershus Festning 700 år. COLIN ARCHER ligger festkledd til kai."

Transkript

1 KLASSISKE LINJER Akershus Festning 700 år. COLIN ARCHER ligger festkledd til kai. MEDLEMSBLAD FOR KLASSISK TRESEILER KLUBB NR. 10 MAI 1999

2 Second gathering of Swans at the Bridge A collaboration KNS KTK, May NFL NFL 1884 KNS From 1908 until today KTK 1990 Flags, which have great symbolic meaning, are hoisted to mark important events or celebrations, while their nautical function is to show the ship or yacht s country of origin.the pennant a smaller flag that tapers to a point or has a swallow tail serves especially to identify the yachting club which the vessel belongs to.a standard is the personal flag of a royal family or other prominent persons (formerly most members of KNS with registered large yachts had their own standard, flown from the mast top).the first royal split flag was granted to KNS by Oscar II, the Swedish king presiding over the Union. Note the «herring salad» («Sildesalat»), a mixture of Norwegian Swedish colours in the top left corner, and in the centre the royal initials in gold.the purely Norwegian split flag with King Haakon VII s initials under the crown was proudly used by KNS members from The later flags of King Olav V and King Harald V have the same design. For the story of the KNS pennant and a flag rebellion, see editor s notes at end of this issue.

3 Nr. 10 mai 1999 ISSN Utgiver Redaktør Sekretær Grafisk arbeid Produksjons ansvarlig Opplag Trykk Styret Klassisk Treseiler Klubb Chris Ennals Ine Five Linda Christin Faugli Roar Johansen Dag Jacobsen 2000 eksemplarer A.s Merkur-Trykk Vi takker KNS, SEILAS og Norsk Sjøfartsmuseum for bruk av deres kilder. Alle forespørsler om bladet til redaktørens hjemme adresse, Huldreveien 16, 0781 Oslo. CLASSIC LINES, besides being the membership journal of KTK, has offered articles of interest to ECYU readers. FREUNDESKREIS will now take over this function. MAGNOLIA ex MAGDA 8 Formannens ord 10. JUBILEUMSNUMMER, KLASSISKE LINJER De hjertligste gratulasjoner til redaksjonen for denne bragd. At amatører kunne ha holdt det gående over nesten 5 år, og laget en bedre nummer hver gang, er nesten ikke å tro. Hovedæren må gis til min far, Chris Ennals. Hans forskertrang til å finne ut hva ha skjedde med de historiske båter som tilhørte prominente medlemmer av KNS, har gitt oss mye nye kunnskap. Evnen til å kommunisere med de familiene, og få nok tillit til å låne verdifulle fotografier og andre kilder, har betydd en virkelig seriøs satsing. Men i tillegg, har han skrevet mye selv, stått for sponsor-editing å mase på andre medlemmer i KTK til å skrive markedsføring av bladet med hensyn til annonse støtte, og endelig har han stått ansvarlig for distribusjon! Gustav Dietrichson, assisterende redaktør, startet i K.L. nr. 3 med sin artikkelserie om ROLLO båtene det vil stå som en klassisk eksempel i ettertid om hvordan man skal skrive båthistorier. I tillegg laget han et nytt design for bladet som har høstet stor oppmerksomhet. Chris og Gustav samlet endelig kreftene i nr. 8 til å skrive historien om Kong Olavs SIRA, en særdeles grundig behandling av et viktig tema skjebnen til SIRA opptar vårt seilermiljø. Gustav sier nå farvel i klubbsidene, og Chris vil «trappe ned» sin innsats. Bladet fra høsten av vil være helt norsk igjen, fordi ECYU artiklene vil bli trykt i FREUNDESKREIS (Tyskland). Chris håper å høre fra medlemmer som brenner for et fortsatt liv for Klassiske Linjer det er for godt til å nedlegges og er beredt til å lede et team inn i det nye millenium, med gradvis ny redaksjon. Selvsagt er den evig jakt etter annonse-støtte et stort hodebry, og vi må tenke i nye baner der. Jeg vil avslutte med å takke alle de trofaste som har støttet KL med artikler og annonser, og ønsker å gi en spesiell honnør til Dag Jacobsen, disponent i Merkur Trykk, som så generøst har gitt oss frie hender under en særdeles gunstig økonomisk avtale. KTK 10. SESONG Det kribbler i magen. Når dere leser dette, vil håpentligvis «alle» våre båter være sjøsatt. Jeg tenker spesielt på MAGNOLIA. En restaurerings-maraton tar endelig slutt, og jeg gratulerer Trygve Barlag, eieren, for sin utholdenhet. Vi alle gleder oss til å gå ombord, og kanskje seile i denne praktfulle 12 meteren. Også NIRVANA blir ferdig med nytt dekk Magnus Lindgren fortjener applaus, han også. VEL MØTT PÅ SJØEN! 3 12 metre launched in 1909 at Anker & Jensen, Vollen, designed by Fife. Relaunched May Formannens og redaktørens tlf.: (0047) (kveld) Søknad om medlemskap sendes til: Klassisk Treseiler Klubb Postboks 6, 1324 Lysaker. Postgirokonto: Kontingent 1997 kr. 200,- nye medlemmer kr. 50,- ekstra i innmeldingsavgift. Veldig viktig Husk å melde adresseforandring til KTK!

4 Christian Anker en av seilsportens pionerer i Norge 4 Christian Ankers båt VIV fotografert fra «Sjølyst» i Gravningsundet.Vi ser Nordre Sandøy i bakgrunnen.til høyre på bildet sees sildesalteriet på Skuteholmen. ERIK DESSEN Flere artikler i KLASSISKE LINJER har handlet om båtkonstruktøren og regattaseileren Johan Anker. Denne artikkelen beskriver Chr.Ankers betydning for seilsportens utvikling og den innflytelse han kan ha hatt på sønnens interesse for båter og seiling. Christian August Anker ( ) var født i Halden (Fredrikshald) og virket der i hele sitt liv. Han tok ingeniørutdannelse i Zurich og overtok senere farens, Peter M. Ankers, eiendommer ved Haldensvassdraget sammen med broren Nils. Christian Anker var en betydelig grunnlegger av viktige industribedrifter og er omtalt som en av de betydeligste forretningsbegavelser i vårt Christian Anker sammen med Ole Reinertsen fra Kirkeøy, Hvaler. Ole Reinertsen var mannskap hos Anker og også hos Mads Wiel bl. a. i båten MIGNON. Den erfaring og kunnskap bruksbåtseilere som Reinertsen hadde, var svært viktig for utviklingen av seilsporten i Norge.

5 Fra venstre: Chr.Anker fra Halden, Søren Wiese og J.A. Berggrav fra Fredrikstad var medlemmer av komiteen til forberedelser av en landsforening i Under vises protokollen når Norsk Forening for Lystseilads ble stiftet 7. februar Christian Anker undertegnet protokollen som nr. 1 på listen. Meritter som seiler Den første større kappseilas for bruksbåter og losbåter fant sted i 1866 ved Homlungen fyr, Hvaler. Chr. Anker var en av initiativ takerne til arrangementet. Deltager i en internasjonal regatta ved Gøteborg i premie i en regatta i Moss i 1877 med båten LEIF som skulle være bygget etter hans ideer. 1. premie i en regatta i Arendal i 1878 med LEIF. Broren Nils vant sin klasse med båten SOMMERFUGLEN. Arrangerte Hankø-regattaen i 1882 i samarbeid med Søren Wiese og J. A. Berggrav fra Fredrikstad Seilforening. 2. premie i en regatta ved Vallø 1891 med FALKEN. 2. premie Kgl. Dansk Yachtklubs regatta ved København 1891 med FALKEN. herrene Anker, Berggrav og Wiese ble oppfordret til å forberede saken og å innkalle interesserte til et møte. Forberedelsene til dette møtet skjedde i samarbeid med ledelsene i Kristiania Seilforening og Arendal Sejlforening samt Gunnar Knudsen og Colin Archer. Møtet fant sted i hovedstaden 7. februar 1883 med 25 deltagere. Det ble enighet om at foreningen skulle dannes. Den konstituerende generalforsamling ble holdt i Moss 18. august samme år. Som formann og viseformann ble valgt henholdsvis Nils Anker og Gunnar Knudsen. Nils Anker vegret seg for å være formann så vervet ble overtatt av Gunnar Knudsen. Christian Anker var opptatt av måleregler, og på N.F.L.s generalforsamling i 1888 fikk han støtte, bl.a. fra Colin Archer, til at foreningen skulle utrede overgang til en seillengderegel. Christian Ankers første ektefelle, Annette Vilhelmine (født Krebs), døde 21 år gammel. Johan Anker var sønn i Christian Ankers andre ekteskap med Christine Charlotte (født Friis). Etter at hun døde i en alder av 51 år, giftet han seg med Hansine (født Gudmundsen). Hvilken betydning har Christian Anker hatt for Johan Ankers karriere som seiler og båtkonstruktør? Forfatterinnen Nini Roll Anker s artikkel i Samtiden i 1949 om sin mann Johan Anker kan kanskje kaste litt lys over det. 5 land på den tiden han virket. Han regnes som en av tremasseindustriens foregangsmenn og opprettet den Ankerske marmorforretning i Nordland. Senere la han grunnlaget for A/S Sydvarangers jernmalmvirksomhet i Kirkenes og for kullgruvedriften på Svalbard. Han hadde mange interesser, men sjøfart og seilas var nok viktig for han. Han var bl.a. eier av flere seilskuter. Det viktigste Christian Anker bidro til for norsk seilsport, var hans medvirkning til dannelsen av Norsk Forening for Lystseilads (N.F.L). I en tale under avsluttningsmiddagen etter Hankøregattaen i 1882, tok Gunnar Knudsen, Porsgrunn, opp ideen om dannelsen av en slik forening. Arrangørene av regattaen, Hun skriver: «Men en brennende interesse for alt som hører sjøen til, for seilas sjømannskap og båter regjerte ham fra de tidligste guttedagene. Vel var det så at hans far og farbror eide kuttere; faren, Christian Anker, tegnet også selv en av dem; og om somrene ute på Hvaler, hvor Ankers hadde et landsted,

6 6 skole der grunnlaget ble lagt til et livslangt vennskap med Gustav Adolf Sinding, som var lærer ved skolen og en betydelig båtkonstruktør. Johan studerte senere ved høgskolen i Charlottenburg i Berlin og valgte båtkonstruksjon som hovedfag. Det må være farens interesse for det samme feltet som har gjort dette studium mulig, men da han var ferdig med utdannelsen, var det farens ønske at han skulle bli handelsmann. Han arbeidet i tremassevirksomheten til faren, men i fritiden tegnet han båter. Nini Roll Anker skriver: «Senere i livet så han tilbake på denne tiden som på de bortkastede evners år.» I en alder av 35 år brøt han med familie, hjemsted og tradisjoner og flyttet til Vollen i Asker der han sammen med båtbyggeren, Chr. Jensen, grunnla Anker & Jensen A/S. Sommerstedet «Sjølyst» som Christian Anker bygget i 1886 på Søndre Sandøy, Hvaler. På grunn av kostbart vedlikehold ble tårnet revet i begynnelsen av 1950-årene. Stedet eies idag av artikkelforfatteren, som er barnebarn fra tredje ekteskap, og hans familie. Se også s var fiskeskøyter, losbåter og sjekter guttenes verden. Men selv mente Johan Anker han hadde fått kjærligheten til sjøen i seg med morsblodet. Fru Christine Anker var en Friis, født og vokst opp i Naustdal i Sunnfjord; hun og søsknene hadde rodd båt fra de var en neve stor; og som et av de sterkeste barndomsinntrykkene bevarte Johan Anker alltid minnet om morens fortellinger vestfra, beretninger om fiske og vågal seilas, om uvær og forlis. Professor Friis, språkmannen og eventyrsamleren, forfatteren av «Laila», var fru Ankers farbror; som gutt besøkte Johan Anker en vinter ofte den gamle lærde mannen, som fortalte han om Finnmarksviddas saga og om sjøfolks bedrifter langs Nord-Norges kyst. Ikke så underlig at båtbyggeren og seileren likte å regne med Friis-blodet i seg som verdi.» Faren, Christian, la vel forholdene til rette for Johans utvikling. Som 17-åring fikk han sin første båt, FRI, som han seilte i en regatta med året etter. Da meldte faren Johan inn Fredrikshald Seilforening under tittelen «grosserer». Det var en tittel han selv brukte, og som var i tråd med farsslektens tradisjoner som forretningsmenn. Christian ville at sønnen skulle få ingeniørutdannelse, som han selv hadde fått. Først var han elev ved Kristiania tekniske Forfatterinnen skriver videre at det hendte at mennesker ville smigre Johan Anker ved å snakke om Ankerslektens gamle meritter. Hans svar var da at skal en bedrift duge, må den være selvgjort far og fedre hjelper ikke stort. Han gir derved ikke faren noe av æren for sitt livsverk. Det samme ville kanskje faren, industrigrunnleggeren og seileren Christian Anker, også ha sagt om sitt livsverk. REFERANSER: Nini Roll Anker: Johan Anker, Samtiden nr 1, side 28-37, For vekslende vind gjennom 50 år. Fredrikstad seilforening Fredrikstad Halfdan Hansen: Kongelig Norsk Seilforening Oslo Fredrik Denneche: Lystbåter og kappseilas. Norske båter, bind III. Grøndal & Søn Forlag A.s

7 Ut, på det gyngende hav må jeg ut Colin Archer og lystseilasen AV JAMES RONALD ARCHER Colin Archer ( ) var konstruktør, båtbygger og pasjonert seiler. Med bakgrunn i en familie som allerede i 1830-årene holdt båt blott til lyst var det naturlig at han ble sporten tro hele livet.til rors, ved tegnebrettet, på verftet eller som regattadommer Archers element var sjøen så lenge han levde.tittelen på artikkelen er hentet fra hans eget dikt Lystseilas hvor han priser seilergleden. Colin Archer og datteren Julia ombord i RS HAVSKAAREN, 1909 (Privat foto lånt fra Per Behrens Jørgensen) 7 Berømt er Colin Archers seilas til Skagen, den sommeren han fylte 80 år. Ombord på losbåten SKJOLD som han benyttet som lystseiler befant det seg i tillegg en båtmann og en sjøsyk nevø. Begge ble sendt til køys om kvelden. Colin Archer satt så alene til rors hele natten i den svœre sjøgangen til Danmark kom i sikte. Noe senere deltok han i en lokal regatta, og lot seg ikke stanse i det friske vœret. Han skadet en hånd og møtte til premieutdelingen med armen i fatle til stort bifall blant de fremmøtte. Christian Jensen, rigger på Colin Archers verft, i mange år hans båtmann og medstifter av den lokale seilforeningen, fortalte: «Colin Archer hadde flere seilbåter, men en av dem var så stor at den makelig tok gjester, riktig en Archerbåt. Stadig vekk deltok Archer i kappseilaser, både i Oslo, på Hankø, i Arendal, Larvik, Göteborg og andre steder. Første gang han var med i Oslo hadde båten hans et forsprang på 15 minutter før nestemann. (...) Når Archer seilte nyttet det ikke å snakke til ham, da var han bare optatt med alt det som hørte seilingen til, han hverken snakket eller spiste da. Han var en kvass seiler. Jeg husker sœrlig en gang vi seilte til Arendal, sjøen røik som aske og ingen av oss ombord hadde en tørr tråd på kroppen.» Selvsagt hadde seilasene betydning for utprøvingen av båtene han bygget. Den bevisste testing av egne og andres båter kan antas å ha vœrt fast rutine, sœrlig tidlig i karrieren. Ved siden kom ren regattaseilas, som var viktig for å sammenlikne båter og måle krefter med andre konstruksjoner. Seiling var derfor både rekreasjon og fag for Colin Archer. Det er grunn til å tro at erfaringer med lystbåtene, hvor klimaet var lettere for utprøving av nye idéer og muligheter, fikk betydning for arbeidet med bruksbåtene. Grensen mellom bruken av båtene til lyst og nœring var bokstavelig talt flytende i denne tiden, og for eksempel losene deltok tidlig i regattaer med formålet å prøve båtene mot hverandre. Fremveksten av en flåte spesielt til lystbruk hadde som forutsetninger begrepet fritid og samfunnsgrupper med både dette og et visst økonomisk overskudd årene var åpenbart en grotid for seilsporten skal vi tro beretningen fra en av pionerene: Kristianiamiljøet dannet sin seilforening, Sinding bygget halvdekkere med jernkjøl og lœrer Schollert utmerket seg som en av de beste kappseilerne. «Så kom Archer fra Larvik til hovedstaden med to spissgattere som straks blev solgt til 17de mai-kappseilasen, men de kom ikke op i premierekken.» Allerede i begynnelsen av 1870-årene omtalte Colin Archer lystseilas som en «på sjel og legeme forfriskende idrett». Han forespeilte at når lysten først var vakt ville den gripe om seg og føre til hurtig vekst i lystbåtflåten, og skrev om hvor behagelig det var å tilbringe sin fritid på havet om sommeren. Den da 41-årige konstruktør in spe mente de interesserte ville ha utbytte av å gjøre seg kjent med prinsippene for båtkonstruksjon, begikk artikkelen «Anvisning til Konstruktion af Lystfartøyer og Både» i Polyteknisk Tidsskrift, og slo til lyd for seilforeninger. Det var derfor ingen overraskelse at han var med på å stifte Norsk Forening for Lystseilas og deltok i styret fra starten i Han satt som formann i 15 år og ble utnevnt til œresmedlem. Like naturlig var det at han ble med i den lokale seilforening i Larvik da den skulle dannes i Beskjeden som han var ville han ikke stå øverst på innbyderlisten fordi det kunne se ut som han gikk med for å få oppdrag fra medlemmene. Først da 33 navn var samlet tegnet Colin Archer seg. Han førte den første protokollen og deltok i styret de første årene hvorav to år som formann. Hvilke lystbåter bygget Colin Archer i dette klimaet av gryende seilsportsmiljø, eksperimentering og konkurranse mellom hensynet til fart og sjøsikkerhet? Den aller første båten han bygget var en lystbåt, og siden fulgte mange både tradisjonelle og eksperimentelle typer, i alt 69 stykker eller nœr en tredjedel av alle de fartøyene som ble til på verftet i Larvik. I tillegg tegnet han en rekke lystbåter som ble bygget i Finland. Det var hjemlige farvann som var marked for lystbåtene, og ut over Norden vakte ikke lystbåtkonstruksjonene synderlig interesse. Colin Archer

8 8 VENUS (til høyere) kappseiler i 1914 med finnskbygde MARIATTA fra Trondheim. (Abel-samlingen, Norsk Sjøfartsmuseum) STOREGUT Konstruert i Tilhørte opprinnelig Fred Olsen innrømmet senere at den tradisjonelle spissgattede typen med utgangspunkt i sjødyktigheten satte begrensninger: De han hadde bygget kun for lystseilas var nesten alle modifikasjoner av los- og redningsskøytene, og konstruert mer for gode egenskaper i sjøen enn for fart, skrev han. Den mest kjente spissgattede lystbåten hans, STOREGUT fra 1890, vant Kielerregattaen i 1895 foran et måpende publikum. Hardvœret reddet œren og båten. Det blåste så friskt at mange av konkurrentene ikke ville risikere riggen eller måtte gi opp, og resultatet var at Fred Olsen kunne motta «Hohenzollernpokalen» fra Keiserens hånd. En annen av lystbåtene, VENUS fra 1889, konkurrerte med heder frem til første verdenskrig. Tross alt var ikke alle lystbåtene kamuflerte bruksbåter, slik båtbyggeren beskjedent påstod, selv om enkelte av dem stod i en slik tradisjon. I denne sammenhengen må vi ikke glemme at hver og en av lystbåtene ble tegnet og beregnet etter eiers ønsker og behov og konstruktørens ferdigheter de var alle unike produkter av en serie kriterier. Utviklingen av Colin Archers lystbåter faller i fire hovedkategorier. De første lystbåtene han bygget var uten unntak kuttere, bygget dels etter amerikansk idealer, brede i forhold til lengden, dels smalere i pakt med engelske idéer. Idealtypen der han kombinerte disse to trekkene nådde han i 1884 med HERVOR som med sine 33 fot vant det meste av regattaer i hjembyen Göteborg. Göteborg Kungliga Segelsällskap var trofast kunde hos Colin Archer og bestilte fem båter fra Larvik mellom 1883 og Samtidig begynte han å bygge spissgattede regattalystbåter, hvorav flere har overlevd til i dag: VINGA 1886 seiler i svenske farvann, MAAGEN 1886 og VENUS 1889 i norske og FANTOM 1890 i engelske. Utviklingen førte i retning av ulike varianter av denne typen. Ved århundreskiftet tegnet Colin Archer en del sterkt underskårne spissgattede lystfartøyer, hvorav MARIE (1899) er kalt hans testament til ettertiden. I størrelse kulminerte typen med WYVERN (1890) på 60 fot, som i dag seiler for Stavanger Sjøfartsmuseum. Endelig ble det bygget enkelte mindre halvdekkere, helt ned til klinkbygde seilsnekker med spririgg årene så en rekke klipperkuttere etter engelske forbilder som TITANIA fra 1895 som ennå seiler, LADY og HELA. Kutterne vokste med tiden, og endte opp i størrelser som UTOWANA fra 1902 på 18 meter og ASGARD fra 1905, begge med skøytebaug. Da hadde tiden løpt fra denne typen som regattabåter konstruksjonene var beregnet på cruising. Flåtefornyelsen etter norske båters nederlag i Göteborgregattaen i 1896 var det andre konstruktører som

9 FIGARO, en av de få båtene Colin Archer bygget etter andres tegninger. hadde et dypt kjølparti midtskips, moderat vannlinje og innsvinget kri. Hans få forsøk med slike moderne båter bestod blant annet av FIGARO som han bygget for Fred Olsen i 1902 etter tegning av G. L. Watson og finnekjølsbåten NF som han selv tegnet og bygget til jubileumsregattaen i Stockholm i Så kom en umisskjennelig, lett dump lyd. Båten berørte så vidt grunnen med rormannens overlegg! Slik seilte en som kjente båtens egenskaper og farvannets beskaffenhet til fulle. Colin Archer visste å runde på riktig side av merkebøyen mellom risiko og kunnskap, der begge var deler av samme spenningsfelt. 9 stod for. Imidlertid erkjente Colin Archer den nye tiden: De lettbygde fartøyene med lite deplasement men stor seilføring takket vœre lavtliggende ballast var overlegne. Samme høst tegnet han en glorianaliknende kutter til Finland som En seilerhistorie om Archer til rors underveis fra Larvik til Stavern viser balansen han hadde mellom viten og praksis, eller om man vil mellom den tradisjonalisme og innovasjon som kom til uttrykk i båtene. De som var ombord begynte å bli engstelige for båen de mente lå forut, men Colin Archer holdt stø kurs. Han visste nøyaktig stedet og dybden, og at alt ville gå godt. STOREGUT I årene tilhørte hun Georg von Erpecom, Bergen. Lengde i vannlinjen: 11,08m, seilareal: 126,3m 2 LITTERATUR Halfdan Hansen: Kongelig Norsk Seilforening , Colin Archer: Anvisning til Konstruktion af Lystfartøier og Både, Erling Archer: Manuskript om familien Archer, upublisert, 1920-årene. James Archer: Colin Archer a memoir, Justus Henry Archer: Colin Archer i hjembyen Larvik (i Årbok for Larvik Sjøfartsmuseum 1982). Odd Arnesen: Fram hele Norges skute, Fredrik Denneche: Lystbåter og kappseilas, John Leather: Colin Archer and the seaworthy double-ender, Harry Randall: Rundt på jorden i 80 år, Tor Borch Sannes: Colin Archer skøytene og lystbåtene, Are Thjømøe: Seil på seil i 100 år, Storegut-pokalen

10 10 First international rating rule, 1906 The yachts, the events, the people ANDREW MCMEEKIN There cannot be many people alive today who witnessed the glamour, splendour and sportsmanship of the yachting scene before 1920; those who did witness the events could never forget the sight of the graceful metre yachts with their enormous cream coloured sails, long overhanging booms and the immaculate turnout of both yachts and crews. I thank Yachting Monthly for photocopies from their archives. The London Conference met in two sessions, January and June 1906, to draw up a new International Rule for yacht racing. The main object was to encourage building of seaworthy yachts with similar specifications so that no handicap system was needed. The member nations who met in London formed a committee who later met again in Berlin on 18th, 19th and 20th October in order to decide upon instructions to measurers the men who would ensure that all competing yachts adhered to the new rule. The German Deutscher Segler Verband had a large number of existing yachts in the old classes, and they voted to delay the acceptance of the new rule until 1st January 1908 in order the give their designers and builders more time to adapt their resources; the remaining national representatives agreed, Alfred Benzon, A Successful Yachtswoman after lengthy discussion, to adopt the new rule on 1st January The committee consisted of the following persons, all of whom were respected authorities in the world of yachting: Mr. Augustus Manning (Chairman); Mr. Alfred Benzon (Denmark); Professor Busley (Germany); M. Le Bret (France); Mr W. P. Burton (England) and Mr. Heckstall-Smith (Secretary). They avoided any margin of error in their draft instructions; each country appointed its own official measurers, and certificates of rating were issued by each country s national association The use of hollow metal masts was prohibited even Lloyd s found it difficult to devise a scantling for metal masts without having to make new rules for rigging and shrouds; yachtsmen themselves were in favour of outlawing hollow masts even in wood so hollow masts were banned in entirety. The committee, obviously accustomed to the cutter rig, at first assumed that all of the metre classes would be cutter rigged, but soon had to change their minds when it was pointed out that the sloop rig was finding favour in the smaller classes. Yachts over 23 metres were discussed and were given the title A-class. The committee was required to frame special conditions, for the A-class were schooners and yawls only, and were given racing time allowances a simple scale of 4 seconds per metre of rating per nautical mile. The question of scantlings was fully dealt with, the classification R being adopted by Lloyd s in Great Britain, Germanischen Lloyd and Bureau Veritas. At the end of their task the committee proceeded to the Imperial Palace at Potsdam, and on 21st October were received by the Kaiser. The Emperor had been following the committee s proceedings with interest, and he complimented them on their success. Although intended as a ten year rule, the First Rule was not amended and revised until 1919, when the Second Rule was adopted in Europe. This lasted until It is a fact that most yachtsmen begin a sailing life in small craft, progressing through stages to larger vessels as they gain in experience. This was not the way that Mrs Turner Farley brought up her daughter when she introduced her to sailing in Living on the coast of Cornwall, Mrs Turner Farley taught her daughter to sail their 36 ton yawl NEBULA. Sensing her daughter s enthusiasm, Mrs Turner-Farley commissioned Herreshof to

11 design and build for her a cutter, the 15-metre yacht SONYA. With SONYA, the Turner-Farleys competed against yachts such as MOYANA, MAYMON and BRITOMART and later, the Mylne-designed MA OONA, then owned by Almeric Paget, MP. It is not known what prompted Miss Turner-Farley to commission Alfred Mylne to design a 6-metre yacht for her perhaps she had much respect for the designer of her old adversaries in the 15-metre class, but she had made many friends amongst the racing men in the 6-metre class. In any event, Mylne designed the 6-metre, and McAllister of Dumbarton, Scotland, built it. It was named CORRENZIA, and was launched in May The new owner had immediate success with the boat in the Solent, then paid a fleeting visit to the River Crouch for 1909 Burnham Week. The competition amongst the 6-metre fleet at Burnham was far greater than the Solent Burnham had quite a large fleet of sixes by then yet this young girl from Cornwall won her first East Coast race that year, beating some very experienced skippers (including both my grandfather and my great uncle). My late grandfather often raced against her in his six, first in GIPTA, then in GYPAETOS at Kiel, Havre and Ostende; it was at Ostende that Miss T. Farley joined 15 other sixes on the starting line and handsomely beat them all. Truly, a great sportswoman. 11 The 1908 Olympic Games, yacht-racing off Ryde and the Firth of Clyde DORMY The crew of DORMY, Great Britain. Mr.T. D. Mc Meekin (owner), Major C.W. H. Crichton, Mr. G. U. Laws (skipper). The Sailing Olympics in 1908 were held off the town of Ryde on the Isle of Wight, and the courses were sailed by yachts in the 6, 7 and 8-metre classes; the 12-metre class races were to be held in the Clyde, in Scotland, as the only entrants for this class were Scottish based yachts. Under the Olympic Rules only two yachts of the same nationality were allowed to complete in each class. In the smallest metre class, the 6-metres, the entrants were: SIBINDI and DORMY (Britain), ZUT (Belgium), GUYONI (France) and FREJA (Sweden). Each class would race three days in succession over a course of 12 miles. On the first day SIBINDI was first over the starting line, with the other close behind, but after the first buoy DORMY took the lead followed by the rest of the fleet which blanketed SIBINDI. DORMY finished her first round with 2 minutes lead over GUYONI, increasing her lead over the second round to the finishing line. The next day s race was farcical, with the light wind fluking, and favouring first one boat then another, but DORMY had the best of a 3 mile sprint home, leading GUYONI by 32s. The third day s conditions were similar, but the winds were even lighter than before, the fleet taking several minutes to leave the starting line. But it was ZUT who took the lead, holding it to the end, in front of GUYONI and DORMY. Gold medal: DORMY (GB), Designer: G U Laws. Builder: Burnham YB Co. Ltd. Owner: T D McMeekin. Silver medal:guyoni (France) Designer: Guedon-Delaney. Builder: Stribeau. Owner: R.Delagrave. Bronze medal: ZUT (Belg.) Designer: Linton Hope. Builder: Hart, Harden & Co. Owner: R Osterreich. 4th place: SIBINDI (GB), Designer: Alfred Mylne. Builder: F G Maynard, Chiswick. Owner: J W Leuchars. 5th place: FREJA (Swe) Designer:A Andersson. Builder: Hastholms vft. Owner: Royal Swedish YC. The 7-metre class had only one entrant, Britain s HEROINE, sailing over. HEROINE (Britain) Designer: J. E. Odgers. Builder: J G Fay, Southampton. Owner: C Rivett-Carnac. The 8-metre class had five entrants, the British entrants SORAIS and COBWEB taking the initial lead in the first race. They were passed by FRAM (Norway), but places kept changing during the second leg of the course, COBWEB winning from SORAIS, then FRAM, followed by SAGA and VINGA (Sweden). On the second day winds were very light indeed, but the yachts ghosted around the course and by the finish it was COBWEB in front followed by FRAM then SORAIS. Day 3 again promised light winds, but at the close of the match a breeze sprang up; VINGA took a different course over a flow tide, crossing the line first, 4 minutes ahead of

12 12 The crew of FRAM, Norway. Mr. M. Konow, Mr. C. Jensen, Mr. E. Lund, Mr. E. Hvoslap, Mr. J.A.Anker (skipper), Mr. H. Steffens. The crew of VINGA, Sweden. Mr. J. H.Wallin, Mr. E.G. Sandberg, Mr. E.G.Thormalen, Mr. C:L: Hellström, Mr. E.G.Wallerius. The crew of COBWEB, Great Britain. Mr.A.W.L.Wood, Mr, C.R. Campbell, Col. Rhodes, Mr, B.O. Cochrane (Skipper and owner), Mr H.C, Sutton.. The Duchess of Westminster s SORAIS, Great Britain s second string in the 8-metre class. Photo shows the duchess in SORAIS, then FRAM, COBWEB and SAGA. Gold medal: COBWEB (Britain), Designer:W Fife. Builders: Fife, Fairlie. Owner: Blair Cochrane. Silver medal:vinga (Sweden) Designer: C. D. Liljegren. Builder:Angholmens bf. Owner: Royal Gothenburg YC. Bronze medal: SORAIS (Britain). Designer:W Fife. Builder: Fife, Fairlie. Owner: Duchess of Westminster. 4th. FRAM (Norway). Designer: J.Anker. Builder:Anker & Jensen. Owner: C Wisbech. 5th. SAGA (Sweden). Designer: K. Ljungberg. Builder: Hastholmens bf. Owner: Royal Swedish YC.

13 HERA Designer: Thomas Glen-Coats. HERA s crew. Mr. G.Tait, Dr. A.D. Downs, Mr. J.C. Bunten, Mr. D. Dunlop, Mr.A. Martin, Mr. J. Buchanan, Mr.J. Mackenzie, Mr.R.B.Aspin, Mr.J.H.Downs, Mr.T.C.Glen-Coats (owner and skipper) MOUCHETTE, Designer: Alfred Mylne C. Macleod Robertson, J. Baxter, W.P. Davidson, C.R. MacIve, T.A.R. Littledale, J.J. Kenyon, Mr. Charles MacIver (owner and skipper), J.F.D. Spence, J.F. Jellicoe, J.M.Adam. THE 12 METRE RACES. Five 12-metre yachts competed at the trials: ALACHIE (Fife), MOUCHETTE and NARGIE (Mylne), HEATHERBELL and HERA (Glen-Coats). HERA and MOUCHETTE were chosen. HERA s crew were native Scots, the crew of MOUCHETTE were from Liverpool so no-one could say that as English and Scottish yachts were competing, the 12-metre races were not international! The course was two laps of a 13 mile circuit, total 26 miles. The winds fwere steady and strong. HERA got ahead with MOUCHETTE pressing her hard, and at the end of the first round HERA was only seconds in front. Both yachts then had to make more than 30 short tacks on one leg within very few minutes. HERA won, also winning the second race by 62 seconds. Gold medal: HERA. Designer: Glen-Coats. Builder: McAllister, Dumbarton. Owner: T.C. Glen Coats. Silver medal: MOUCHETTE (Britain). Designer:A Mylne. Builder: McAllister, Dumbarton. Owner: C. MacIver. 13 COWES RYDE FIRTHOF CLYDE

14 I COCKPITEN Halfdan Hansen CHRIS ENNALS Halfdan Hansen I dette jubileumsnummeret av Klassiske Linjer mener jeg det er særdeles passende å lage en minneberetning om Halfdan Hansen, en av storhetene i KNS historie, fordi han var veldig opptatt ikke bare av å seile, men også å publisere. Han var en ivrig skribent i Seilas, og senere formidlet han mye kunnskap om seiling i sin alminnelighet. I KNS-sammenheng spenner hans karriere over 50 år; som Alfred W.G. Larsen, han «slukte» båter nesten hvert år og det bli eleve TAMARAS tilhørende Hansen. Født i 1883, Halfdan vokste opp i Filipstad-området i Oslo, nær sjøen. Hans far var skomaker. Han var elev på Ruseløkka skole, og brukte all sin fritid til å beskue båtene i nærheten, hvor flere seilforeninger allerede var etablert. På et tidlig stadium begynte han å «kjøpe seg opp» fra en meget beskjeden førstebåt til de første av TAMARAserien, som var bygget av Jac. Iversen ned i Soon (før han flyttet til Sverige). Etter endt skolegang (middelskole), var Halfdan så heldig å få kontorstilling i det svenske forsikringsselskapet Hansa (Norge var da fremdeles i union med Sverige) som hadde en avdeling i Kristiania. Som ung mann ble han akseptert som medlem i KNS, og lagt merke til som en lovende seiler. Børre Falkum- Hansen, hans sønn, har stilt til disposisjon verdifullt bildemateriell. De første bilder viser en sjøreise fra Strömstad og herlige sommerdager i indre Oslofjord ved det populære samlingssted Sandspollen. Den store styrkeprøven blir Stockholm Olympiske Leker i Halfdan er mannskap ombord i MAGDA IX under Alfred Larsen og Johan Anker. Båten vinner, og han får gull. Sailing back from Strömstad I 1914 deltar han selvsagt i Europauken med TAMARA, en 75kvm. I 1919 reiser han til London men Johan Anker og Veritasdirektør T. Bruhn i anledning konferansen om å revidere den første R-regel fra Han må ha vært til nytte, fordi på høsten ble han valgt til viseformann i KNS. I 1920 sender han rapporter fra Olympiaden i Ostende årene ble Halfdan Hansens Sandspollen in 1911, with TAMARA 2. gyldne år. Han ble valgt til formann i KNS (1924) og dommer i IYRU (han utførte dette embete i Amsterdamolympiaden). I 1928 kjøpte han 8-meteren NOREG som Magnus Konow seilte på Zuidersjøen med skuffende resultat. Nå kalt TAMARA 8, vinner Halfdan den 5. Europauke, KSSS 100-årsjubileum i 1930, med fire 1.premier på rad i en klasse med 13 8-metere, og kongepokalen i Hankø to år senere. These photos show a happy day of relaxation at Sandspollen Så sent som våren 1932 ble han anmodet om å ta over det store arbeid å skrive KNS 50-års jubileumsbok. Einar Hvoslef, som var påtenkt til jobben, døde plutselig, og P.T. Malling ble syk, men hjalp til med beretningen frem til Det ferdige resultat var imponerende, tross alle vanskeligheter. Billedmaterialet har blitt brukt mye i Klassiske Linjer! Etter deltakelse i KNS jubileum i 1933 er Halfdan Hansen nå

15 mer eller mindre ferdig med regattaseiling. Han bestiller en solid 9-meter cruiser TAMARA 9 og etterpå en større båt, TAMARA 10 i mai Han ble pioner i havseiling utenfor Marstrand i I oktober 1940 dør hans gode venn, Johan Anker. Det er Halfdan Hansen som beskriver livet og karrieren til våre største konstruktør og seiler i et foredrag, publisert i Seilas straks etter krigen. Under okkupasjonen ble Halfdan engstelig for en mulig konfiskering av TAMARA 10. I Vollen fikk han en 9-m turbåt bygget i mer eller mindre hemmelighet. Det ble hans siste båt, som han solgte straks etter krigen. Med TAMARA 10 deltok far Halfdan og sønnen Børre sammen i Gotland Rundt og Skaw Race. I hans siste år skrev Halfdan, på hobbybasis, to velkjente bøker. «Kappseilasregler og taktikk», med Sven Salén (1952) og «Havneboka» (1953), tatt over av Arve Johannesen, fordi påsken 1953 omkom Halfdan under en påsketur på fjellet. Han falt død om på fjellvidden som han elsket like høyt som han elsket sjøen. Han var æresmedlem i KNS fra 1936, og ble bisatt med stor deltagelse 11. april Året før må han ha gledet seg over sin sønn Børres sølvmedalje i 5,5 m klassen i Helsinki Olympiaden (se Klassiske Linjer nr. 6, april 1997). Børre Falkum Hansen har også lånt meg interessante bilder fra Berlinolympiaden i 1936, hvor han deltok i festlighetene som juniorrepresentant for KNS og Norge sammen med Finn Chr. Ferner. Crown Prince Olav with Halfdan Hansen, Hankø, 1920s Halfdan as umpire, 3rd from left. 15 TAMARA 8, at Sandhamn, 1930 MAGDA 9 and crew in 1912, including Halfdan Hansen Halfdan s 9-metre built at Vollen, in the war.

16 Halfdan Hansen was one of the giants of KNS. He was a pioneer in writing about sailing, reporting from races and the Olympics as well as publishing books for young people and the general public.with TAMARA 8 he won the 8 mr class at Sandhamn (5th Europe Week) in 1930.After the war he took part in Ocean Racing. He tragically perished in a mountain snowstorm, Easter TAMARA 8 at Hankø Oil painting of Halfdan Hansen by Astri Welhaven. Gift from sailor friends. Sailing manual for young people, TAMARA 10

17 Berlin olympic stadium, the opening ceremony, showing the Norwegian troop 17 Norwegian youth setting out on train journey to Berlin. The Olympic junior camp. Børre Falkum-Hansen in front of the Norwegian tent. Military parade Ceremony at the war memorial- the unknown soldier Olympic junior camp general view BERLIN OLYMPICS 1936 Hitler s nazi regime wanted to impress the youth of the world when staging these olympics. Germany sent an invitation to the Norwegian Olympic Committee to send 30 boys aged as guests of the 3rd Reich. KNS was asked to put forward two teenagers, and Finn Chr. Ferner and Børre Falkum- Hansen were selected. These valuable photos document some impressions of a Norwegian teenager. We see he could not avoid taking snapshots of military parades Olympics: ENCORE wins silver medal in 5.5-m class. Babben Lunde, Børre Falkum-Hansen, Peder Lunde. The olympic torch was brought by runners through 6 countries overland from Greece for the first time. The teenagers stayed in Berlin, but the sailing competitors were brought up from Kiel to witness the opening ceremony. For the sailing events in Kiel, a special breakwater was built to house the competing yachts outside the German Yacht Club in Kiel (formerly the imperial). The national flags of the medal winners were hoisted and the national anthem of the winning country was played for the first time.

18 18 Glimpses from the French yachting scene: CHRIS ENNALS It may seem presumptuous of me to attempt such an outline, relying as I do solely on Norwegian sources. Nevertheless, one of the purposes of the Royal Norwegian Yacht Club s magazine SEILAS, founded 1906, was to publish reports from regattas held abroad, especially if there was Norwegian participation. For the year 1913, then, I was able to find some information on the third Europe Week at Le Havre, the French seaport on the English Channel, or La Manche. But first I must describe how French yachting really got going. In the year 1890 some members of the «Societe Maritime du Yacht Club de France» decided to form a syndicate to encourage French yachting design and building. On 24 March 1891 this syndicate offered «La Coupe de France», the French Challenge Cup, as an international trophy 15,400 francs were collected for this purpose. Owners of yachts from 5-20 tons were invited to compete, but only recognized European yacht clubs could present a challenge, and the competition had to be held in French territorial waters. This last stipulation was modified in 1895 to «up to 200 nautical miles from France». Both the Royal Thames and Royal Temple Yacht Clubs from England presented challenges; the Temple s challenge was accepted and in May 1897 the English club beat the French at Cannes with their yacht GLORIA. Before the First World The French schooner SUZANNE, 1913

19 Week The first notice about the event appears in SEILAS January 1913, when KNS receives an invitation to take part from «Societe des Regattes du Havre». The IYRU has decided the event will be held in French waters July after the local annual regatta taking place July. The Societe suggests to the Norwegians that they could fit in these dates before going onto Cowes Week. They also hope the foreign guests can arrive in time for the local races first metres racing in 1913.From left: PAULA, GAUNTLET, SONYA, and a little piece of MARISKA. Photo: courtesy Andrew McMeekin who found the big original photo in northern France. War, Italian and German boats competed against France; by 1922 the trophy had been won 7 times by England, 5 times by France, once by Italy and once by Germany. My source for this MOSQUITO. Note her pioneer Bermudan rig. section, KNS Jubilee Book 1933, does not give further details about the sizes of the boats or names as the «Coupe» evolved over the years. Any further information from our ECYU contacts in these countries would be gratefully received. The story of the Norwegian challenge in the «Coupe» must now wait a bit, as I will chronologically progress to Europe ADORNA in France as NOREG. In the early spring, SEILAS next cites the German yachting magazine WASSERSPORT, providing KNS members with a fair amount of gossip about all the magnificent money prizes which have been offered by various private individuals, such as Baron Edmund de Rothschild and the Marquis of Cussy, and various bodies such as «the cafe proprietors of Havre» and especially the Yacht Club de France and Societe du Havre. According to the Wassersport reporter, hotel prices in Le Havre have been raised to an extortionate level for the duration of the events, whereas at Deauville, to be the scene of the final day s racing, the local authorieties are providing a banquet and giving more prizes; furthermore, the owner of Deauville s Casino and a neighbouring hotel are giving special rates to the yacht owners! Finally, there is mention of the King Edward VII trophy, which originally was presented for a passage race on handicap between Cowes and St Malo. It is now in the hands of the Societe du Havre, is open to yachts over 30 tons, and will be run between Cowes and Havre on 18 July. Nearer the time, there is a notice in SEILAS that this passage race will now take

20 20 place between Dover and Havre on Saturday 19th July! The «Europe» days are still 25 and 26 July, open for all international R classes and the French national 6.5 class. Prizes of great value both in terms of trophies and cash are offered. The biggest yachts can also compete for an overall points win, here getting 10,000 francs. One must say there seems to be almost a fixation amongst the amateur sailors and gentlemen yacht owners about the prizes, but I suppose that they, like owners of race horses, must have hoped to defray some of their vast expenses by emerging victorious. The trophies in silver were worth a lot, but the challenge cups had to be given back. The following competitors are mentioned in SEILAS: 10 metres NOREG ex ADORNA ex MAGDA VII, belonging to the Norwegian consul at Nantes, Carl Gutzeit, and TONINO, owned by King Alfonso. Schooner: the English MARGHERITA. 15 metres: King Alfonso s HISPANIA and Ludvig Sanders PAULA III (Germany). 8 metre class: the Norwegian TAIFUN (Th. Glad), and finally the 6 metres Norwegian MOSQUITO (Magnus Konow and her rival the English CREMONA. MOSQUITO had lost to CREMONA in the recent one ton cup competion. However, when we look at the result list published by SEILAS (opposite) in early August, some of these boats are not mentioned at all. Only the results of the 10 m, 8m and 6 m classes are given, perhaps because Norwegian yachts are competing? In the aftermath there is no further news from SEILAS, no summing up or comments about the success or otherwise of the event. The big mystery is why no French yachts came up to Norway for Europe Week If they had competed at Kiel Week, as the English 15 metres did, the sail up to Horten would not have been an insurmountable distance. Was it the feeling of total Anglo- Saxon dominance that put the French off? After World War I had all but crippled France, the 1920 sailing olympics in Ostende only attracted a French entry in the 6.5 m class; their yacht was defeated by the Netherlands. There then followed the Norwegian challenge in the Coupe de France. I quote from my article in CLASSIC LINES November 1997 (No.7). «At this time, 1921, Johan Anker is on a family visit to France and meets French yachting representatives who suggest Norway should make a challenge. In 1922, when the challenge had been sanctioned by KNS, Johan duly visits Le Havre, and his 8 metre BERA beats Madame Heriot s L ÁILE 2 designed by Arbaut. The following year there is a return match at Horten: RANJA beats the challenger NAMOUSSA, and then beats COQ GAULOIIS and L ÁILE 4 in 1924 and 1925 respectively. But in 1926 France finally gets her revenge; CUPIDON beats Ingar Dobloug s ROLLO 2. Our club has this regatta on videotape, with film of Madame Heriot as a judge on her enormous schooner L ÁILEE. In KL 4/96 Gustav Dietrichson gives an account of the challenges in Norwegian.» France, then, was a significant factor on the international yachting scene in the 1920s, culminating in the great victory of Virginie Heriot s team on her yacht L AILE 6 in the 8 metre class at Zuidersee, the Amsterdam olympics of How about the 1930s? France was represented at Sandhamn Mme Heriot talking to her Norwegian host at Hankø, 1920s. in 1930, at the KNS 50th Jubilee in 1933 (see table of competitors in that article) and in the 1936 olympics. In 1939, in the Coppa d Ítalia, again at Sandhamn, France reached the final with LE GAULOIS against ILDERIM, but the French boat broke her mast in strong winds. We may conclude, then, that French yachting remained at a top level until the Second World War. Even one or two Norwegian yachts were sold to France during this period (e.g., VINETA ex FIGARO 2, owned by Frank Guillet from 1935 onwards, see separate article). The history of the leading French designers remains to be told in English, but I am proud to present an article by our French ECYU representative in this issue, which is a start at any rate in opening up the French yachting world to those who cannot benefit from the no doubt copious French literature on the subject. Madame Heriot on her schooner L AILEE.

21 21 Madame Virginie Hériot, died 1932.

22 22 MIN FAR seileren Med «22-liter» til Danmark i 1920-årene HENRICH NISSEN-LIE Redaktøren har bedt meg skrive litt om seiling i gamle dager i Norge. Fra den gang jeg var ung. Men så gammel er jeg vel ikke blitt at min ungdoms seilas er blitt historisk og interessant? Nei, Chris Ennals får ha meg unnskyldt. Jeg velger å gå en generasjon lenger tilbake i norsk seilsports historie.til min far. Jeg vet ikke hva som fikk min far interessert i seiling. Men han var tidlig glad i naturen, gikk lange skiturer med hund, slede og telt. Og hans familie tilbragte sommerferiene ved sjøen i Asker allerede fra før århundreskiftet. Far ble født i 1903 og han hadde alle sine sommere ved landstedet på Nesøya sammen med tre søstre og to brødre, samt nabobarn i samme alder. De første seilturene var trolig i en fots rosjekte, den typiske landstedbåten den gang. En båt bygget i furu på eik, fire eller fem bordganger, to sett årer og gjerne et mastehull i fortofta til en liten mast med spristake. Man rodde utover fjorden til de ytterste øyene og skjærene om formiddagen da det gjerne var stille. Fisket og badet. Og når tiden var inne til å dra hjem til middag var det helst sønnavind. Da var det godt å ha litt seil til hjelp. Mens han gikk på gymnaset bygget far et par kajakker. En av dem var stor nok til to voksne og utstyrt med seil. Den varte helt til 1970-årene og var til glede for tre påfølgende generasjoner. Som medisinerstudent kjøpte far sin første 22-liter, TOMMELITEN. Med den ble interessen for kappseilas vakt. Jeg vet lite om båten, bortsett fra at den var ekstremt lang og smal. På den tiden hadde man jo innsett at en seilbåts fart var veldig avhengig av vannlinjelengden. Seilarealet var begrenset til 22 kvm. Det var en konstruksjonsklasse, det vil si at man kunne tegne båten som man ville, så lenge man holdt seg innenfor vannlinjelengden og seilarealet. Konstruktørene var ikke sene om å innse at jo lenger man kunne gjøre båtens overheng for og akter, jo bedre gikk båten på kryss og slør. Men samtidig ble det jo noen håpløse båter å seile i litt sjø utenskjærs. GUTTETUR TIL DANMARK Interessant er det at man allerede den gang, i årene like etter første verdenskrig, dro på guttetur i seilbåt til Danmark. I dag ville neppe noen turde seile over Skagerrak i en «undervannsbåt» som de gamle 22-literne. Uten selvlensende cockpit, med bare cm fribord og ingen andre hjelpemidler enn et gammelt sjøkart trykket på tekstil og et lommekompass. Men de hadde det sikkert like moro som deres barne- og oldebarn har det i dag når de i pappas lånte «havseiler» cruiser frem og tilbake til Skagen. Jeg husker godt far fortelle om en av sommerturene til Danmark i TOMMELITEN. Ute på Sotenhavet på vei mot Skagen blåste det opp til stiv kuling. Det var ikke mulig å krysse mot både strøm, bølger og vind og far og hans studentvenn bestemte seg for å søke nødhavn i Smøgen. De fant Hollø fyr og kom seg velberget i havn, uten annet sjøkart enn det vi i dag kaller 305 Skagerrak. Men før de reddet seg inn i smult vann, hadde de kjempet i mange timer med å holde båten flytende. Sjøene slo over dekk og det meste av vannet forsvant ned i båten. Det var bare ved kontinuerlig lensing Et av de eldste seilerbildene jeg fant i fars gamle album. Her sitter han beskjeden akter i cockpiten i sin første «Tommeliten» med to vakre damer ombord, som imidlertid ikke synes å fange fars oppmerksomhet. Kanskje sitter han og drømmer om en seiltur til Danmark? Et fall må skjæres inn far i masten på Tommeliten II O 135. «22 liter» var det populære navnet på 22-kvm klassen med klassebokstaven «O» i seilet. Den første båten ble bygget i 1914 og de fleste av i alt ca. 150 båtene i Frisk kryss sydover mot Danmark. Ikke mye fribord og ingen selvlensende cockpit den gang!

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

NRF Full 2012 Schedule

NRF Full 2012 Schedule NRF Full 2012 Schedule Understanding the schedule Saturday Sunday Wednesday 3-Mar 4-Mar 7-Mar March 10-Mar 11-Mar 14-Mar 17-Mar 18-Mar 21-Mar 24-Mar 25-Mar 28-Mar 31-Mar 1-Apr 4-Apr 7-Apr 8-Apr 11-Apr

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Colin Archer. Colin Archer født den 22. juli 1832 på Tollerodden i Larvik, og døde den 8. februar 1921.

Colin Archer. Colin Archer født den 22. juli 1832 på Tollerodden i Larvik, og døde den 8. februar 1921. Colin Archer Ref.: Norsk Maritimt Museum, Jeppe Jul, Colin archer.net, westsail.org, Colin Archer klubben, Sannes, Tor Borch. Båtbyggeren Colin Archer. Norsk maritimt forlag, 1984, McDonald, Lorna. Magic

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge?

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge? Fra: @bmeia.gv.at Til: Emne: WG: Artikkel til Wikipedia om ambassaden - trenger mer info og gjerne noen bilder Dato: 21. februar 2014 15:42:40 Dear Mr., After some research I now can come back to your

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Sommeren 2004 Opplevelser i KTK så langt Av Håkon Honningsvåg, formann KTK

Sommeren 2004 Opplevelser i KTK så langt Av Håkon Honningsvåg, formann KTK Sommeren 2004 Opplevelser i KTK så langt Av Håkon Honningsvåg, formann KTK Sommeren startet vel egentlig med vårpussen, som for enkelte er en aktivitet som pågår hele vinteren i gjennom. På Blommenholm

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

FRANK April, du var fantastisk. Og det mener jeg.

FRANK April, du var fantastisk. Og det mener jeg. REVOLUTIONARY ROAD av Justin Haythe Scene for mann og kvinne. Manuset finner du på www.imsdb.com A young couple living in a Connecticut suburb during the mid-1950s struggle to come to terms with their

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Ingvild Almås Alexander W. Cappelen Kjell G. Salvanes Erik Ø. Sørensen Bertil Tungodden This document shows screenshots

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment Appendix Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment We here provide the instructions given to the participants at the beginning of the session and throughout

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal

Utstyr for avstandsmåling. Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Utstyr for avstandsmåling Dommersamling 14. mars 2015 Stein Jodal Dommersamlingen 2012 Regulert i R 14-3 Kunstige hjelpemidler, uvanlig utstyr og uvanlig bruk av utstyr Anmerkning: Komiteen kan lage en

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, Organizer: Hungarian Athletics Association

INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, Organizer: Hungarian Athletics Association INTERNATIONAL U16 FIVE COUNTRIES MATCH CRO CZE SLO SVK HUN Budapest, 28-09-2013 Organizer: Hungarian Athletics Association TEAM MANUAL 1. Organizing Committee Competition Director: Kopcsay Péter Vice Competition

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer