Velkommen til Stordalscup juni 2004!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Stordalscup 25. - 27. juni 2004!"

Transkript

1 Nyhetsmagasin for Stordal IL Nr. 5 årgang 3 Juni 2004 Innhald i dette nummer: s. 2 Leiar SIL s. 2 Alpingruppa s. 3 Fotball-leiaren s. 5 Langrennsgruppa s. 6 Fotballgruppa s. 8 Stordalscup s. 10 Fjellservice s. 12 Jenter på kretslaget s. 13 Ny Hau-Pe bru s. 14 Sykkeltrim s. 15 Dykking s. 16 Hoppmeterskap s. 17 Stordal Båteigarlag s på allmenningen s. 20 Smånytt s. 21 Kryssord s. 22 Min tur - Tafjordfjella s. 24 Maskot på Kråmyra s. 25 Kyrkjehola Kulturbeite s. 26 Den store hesteferda s. 28 Prosjekter idrett/friluft s. 30 Fotballstoff/lagbilder s. 37 Kulturkalender s. 38 Organisasjonsplan SIL s. 40 Lag/organisasjonar Din lokale kraftleverandør! Langrennsgruppa Stordalscup i langrenn vart ein stor suksess! Heile 56 deltakarar deltok på 4 renn eller meir, og alle desse vart premiert. Det var eit yrande liv på Stavsengfjellet desse kveldane. (Side 5) Stordalscup 2004 Målet vårt er som før at alle som kjem på Stordalscup skal ha det kjekt om ein er interessert i fotball eller ikkje. Så det er berre å krysse av på kalenderen for den juni; då skjer det i Stordal! (Side 8) Maskot på Kråmyra med oransje og blå gips. Kjetil Holand Tøsse fekk vere maskot for Aafk under opningskampen mot Haugesund. Kledd i oransje og blått, og med gips som også var i Aafk sine fargar, fekk han den store ære å gå hand i hand med Aafk-kaptein Amund Skiri då laget entra bana. (Side 24) Velkommen til Stordalscup juni 2004! Veteran NM i hopp i Fjellabakken Hoppgruppa i Stordal Idrottslag har fått mange gode tilbakemeldingar frå dei som deltok i veteranmesterskapet. Formannen i Veteranhopp Norge uttalte at ramma for arrangementet var det beste som nokon gong hadde vore. (Side 16)

2 Juni 2004 Stordalingen Årsmelding Stordal IL 2003 Tekst: Kjell Arne Midtbust Leiar SIL 2003 har vore eit år med særs god aktivitet i undergruppene. Sjølv om medlemstalet kryp nedover så ser ikkje det ut til å virke inn på aktiviteten i undergruppene. Alle grupper driv særs bra innan breiddeidrett med mange aktive i alderbestemte klasser. Innan fotball vart faktisk Stordal kåra som den kommunen på Sunnmøre med flest aktive spelarar blant born og unge sett i forhold til folketalet. Dette skal vi vere stolte av! Men også andre grupper samlar mange born og gjer eit framifrå arbeid breiddemessig. Vi bur i ei kommune som har mottoet der folk trivst og det mottoet vil vi og vere med å vidareføre med at så mange som mulig skal ha eit tilbod hos oss. Ein viktig faktor i dette arbeidet er at dei vaksne stiller opp og er med på drifta av laget. Som foreldre så er det viktig at du sørgjer for at medlemskontigenten er betalt til rett tid og at du tar din del av dugnadsarbeidet når du blir spurt. Heldigvis så har vi nokre eldsjeler som står på og gjer eit stort arbeid, men for at ikkje dei skal gå trøytt så er det viktig at andre foreldre støtter opp. Vi er ei kommune med få innbyggarar og då må alle ta i eit tak dersom vi skal greie å halde oppe det varierte tilbodet som vi i dag har. Av resultat så har våre aktive hevda seg godt både på krets, nasjonalt og internasjonalt nivå. Av enkeltresultat så må ein vise til årsmeldingane frå dei einskilde undergruppene. Av arrangement så var StordalsCup stor og vellukka i 2003 og så tildelte Norges Skiforbund NM i alpint for 12 og 13 årsklassa til Stordal IL i Av anlegg så er vi rimelig godt stilt innan vinteridrett, men vi manglar ei lysløype i Overøye/ Langsæterområdet og så burde alpinanlegget på Overøye vore opprusta. Nede i bygda står Kirkebø Stadion for tur til opprusting for fotball og i Stordalshallen manglar vi lagerplass og garderobeplass ved større arrangement. Det hadde og vore ønskeleg med plass til styrketrening og trim i same lokala for å betre tilbodet og gjere vinterkvelden meir sosial. Økonomien i laget sett under eitt må ein seie er god sjølv om økonomien i hovudstyret er anstrengt, og eg i skrivande stund ikkje har dei endelige rekneskapa tilgjengelege. Reknskapskontoret vårt slit fortsatt med å få inn bilag. Ikkje alle grupper er her like flinke, men det har betra seg sidan i fjor. Til slutt vil eg avslutte denne meldinga med ei stor takk til alle eldsjeler som har stått på i 2003! Eg håper at dykk og har hatt glede av resultatet og at Stordal IL framleis kan nyte godt av dykkar engasjement. ÅRSMELDING 2003/04, STORDAL IL ALPINGRUPPA Tekst: Mette Holand Tøsse Leiar alpingruppa Alpinsesongen 2003/04 var ein lang, innhaldsrik og suksessfull sesong for alpingruppa i Stordal IL. Vi har fortsatt satsinga og organiseringa av aktivitetane frå dei siste sesongane. Toppløparene som er på skigymnas/landslag Yngre løparane bosatt i Stordal med organisert trening og rennopplegg Rekruttering Miljøtiltak Økonomi Toppløparane: Vebjørn Løfoll tok avgjersla om å legge opp før denne sesongen. Ei suksessfull karriere er i alle fall i denne omgang over. Tidlegare årsmeldingar viser kva Vebjørn har oppnådd. Vi er stolte over dei prestasjonane han har oppnådd og den svært gode ambassadøren han har vore for vårt lag. Vi er glad for at han denne sesongen har bidratt på trenarsida, noko som har vore populært ikkje minst blant dei unge alpinistane våre. Torstein Lianes og Einar Vegsundvåg gjorde seg sterkt Side 2 bemerka på toppnivå også denne sesongen. Einar og Torstein har vore med på juniorlandslaget og er nyleg uttekne for ein ny sesong. Gjennom sesongen har begge to vore uttekne av Noregs Skiforbund til å representere Noreg i Europacupen, gjennom renndeltaking i Mellom-Europa. Begge var uttekne til junior VM, Torstein blei skada rett før VM og miste mykje av resten av sesongen, VM inkludert. Han har likevel 13.plass både i SG og SL under årets senior NM, og er vinnar av 2 FIS-renn gjennom sesongen. Einar deltok under junior-vm,

3 Stordalingen Juni 2004 Fotballederen har ordet. Som nyvalgt leiar for fotballgruppa synest eg at eg må skrive nokre orde til Stordalingen. Eg er ein person som aldri har spela fotball, og heller ikkje hatt den store interessa av å sjå på fotballkampar. Men dei siste åra har eg vore på nesten alle heimekampane. I starten føltes det nesten som ein tvang, men etter kvart så byrja eg å følge med både spelarane og spelet. På det planet har eg sikkert mykje å lære, men eg har sikkert ikkje så mykje bruk for det, for å leie fotballgruppa. Fotballen har ein stor plass i bygda vår. Akkurat som i andre lag rundt om i landet, så går det litt opp og ned i organisasjonen. Her i Stordal er det stor aktivitet i aldersbestemte klasser, eit tegn som gjev oss stor tru på framtida med tanke på nyrekruttering. Vi har i tillegg gode støttespelarar i foreldre, trenarar og oppmenn. Her er likevel mange ting å ta fatt i, og eg må tilstå at enno har eg ikkje fått full oversikt. Eg har mange tankar og idéar for fotballen i Stordal i framtida. Alt er nok ikkje gjennomførbart, men eg har tru på at styret i fellesskap med dei øvrige støttespelarane skal få mykje positivt ut av komande fotballsesong. Tekst: Jonas Falch Leiar fotballgruppa Til bygdefolket vil eg berre oppmode om at dei stiller på fotballkampane på Kirkebøe Stadion, ikkje berre når A-laget spelar, men det er kanskje vel så viktig å være der når våre yngre og framtidige A-lag spelarar er i elden. Lykke til med en ny fotballsesong. (Alpingruppa, forts.) der han noterte 22.plass både i SG og Utfor. Einar presterte også ein sensasjonell 4.plass under FISrennet i utfor på Hafjell i mars, som nest beste nordmann med mange worldcupkøyrarar bak seg på listene. Under senior-nm fekk Einar ein 10.plass i SG og ein 12. plass i utfor. Begge to vil også etter denne sesongen vere rangert mellom dei beste i verda i si årsklasse. Til tross for sin unge alder, tilhøyrer begge to Norges-eliten også blant seniorløparar. Det er ellers verdt å merke seg at begge våre løpera har to år igjen som juniorar. Andre aktive: Ca 15 løparar har delteke på renn på kretsnivå, opp mot 10 løparar på landsrenn. Dei har hatt svært stor framgang gjennom sesongen. Av resultat kan vi nemne: Maria Holand Tøsse kl år: 13. plass SL internasjonalt renn i Kroatia, 15.plass SL, 13.plass SSL og 11. plass SG under Hovudlandsrennet (NM for år), kretsmester SL, nr 3 i SG landsrenn Kvitfjell, 1. plass SSL Even Hole-cup, vinnar av Sparebanken Møre-cup Martine Vinje Tøsse kl år: 2. plass KM SL, 2. plass Lasse Kjus Cup Sykkylven, nr 3 Sparebanken Møre-cup Marte Busengdal kl år: kretsmester SSL, fleire toppplasseringar i kretsrenn. Eirik Nakken Nilsen kl år: 2. plass Even-Hole-Cup SSL, to 16.plassar i SG Kvitfjell, fleire gode plasseringar i kretsrenn. Erika Holand Tøsse kl 10 år: To 3. plassar landsrenn SSL Kvitfjell, vinnar av fleire kretsrenn, 1. plass Even-Hole Cup SSL, 1.plass Grotlirennet, Vinnar av Sparebanken Møre-cup Adrian Nakken kl 10 år: 1. plass Even-Hole Cup, vinnar av fleire kretsrenn, 2. plass Grotlirennet, 3. og 4. plass SSL Kvitfjellrennet, vinnar av fleire kretsrenn. 2. plass Sparebanken-Møre Cup 2004 Vegard Busengdal kl 10 år: 2. plass Even Hole Cup, to 6. plassar SSL Kvitfjellrennet, vinnar av 1 kretsrenn, 3. plass Grotlirennet. 4. plass Sparebanken Møre-cup Dei yngre løperane (9 år og yngre) vert ikkje rangert på resultatlistene, men har gjort stor framgang og er allereie blitt svært gode skiløperar. Lokale renn: Det årlege Stordalsrennet, som er Side 3

4 Juni 2004 (Alpingruppa, forts.) avslutningsrennet i kretsen, vart ein suksess også i år. Vi har arrangert 3 klubbrenn med pluss/minus 40 løpera. Klubbmesterskapet samla om lag 50 løpera med stort og smått. Beste løpar i herreklassa blei Torstein Lianes og blant jentene Maria Holand Tøsse. Rekruttering: På treningane våre har vi hatt opptil 40 barn/ungdom som har delteke, på kvar sine premissar. Alle har vore velkome til å delta, og vi har forsøkt å gje instruksjon så langt og ønskjeleg som det er råd. I samband med dette har det også kome til mange nye foreldre, som på ulike positive måtar er med på å arbeide for eit godt tilbod i alpinmiljøet. Trenarsituasjonen: Det er verdt å nemne at alpingruppa set på ein svært god kompetanse på trenarsida. 6 C-trenarar og fleire B- trenarar viser dette. Fleire av desse blir også knytta til andre oppgåver som krets- og landslag. Dette er med på å sikre kompetansen på trenarsida i gruppa. I tillegg har Vebjørn vore med på ein del treningar når han har vore heime. Stordalingen Erik Skaslien har vore brukt på ein del klubbsamlingar saman med Sykkylven. Økonomi: Alpint er ein svært kostbar idrett for dei som vil satse, og satse med dei same premissane som konkurrentane. Vi vil takke våre sponsorar for den støtta vi har fått gjennom sesongen. For alpingruppa, og særleg for foreldra til dei som satsar hardt, følgjer det svært mykje arbeid med for å finansiere satsinga. Det har gått rimeleg bra også denne sesongen, men slik stoda er må ein rekne betydelege summar av eiga lomme for å kome i mål. Andre tiltak: I år som tidlegare år arrangerte vi også 2 kveldar med damenes aften I samarbeid med alpinsenteret var dette to kveldar som var åpne for berre damer, men med 6-8 mannlege instruktørar. Dette vart igjen ein kjempesuksess, begge kveldane med om lag 40 damer på ski. Fleire av desse var heilt nybyrjarar.landsfinalen i 2006 Landsfinalen 2006 er som kjent tildelt Stordal IL, alpingruppa. Førebuingane er godt i gang på dei fleste område. Klubbsamarbeid Sykkylven Samarbeidet med alpingruppa i Sykkylven har vore svært positivt. Dette samarbeidet har for det meste vore praktisert på forsesongen på Juvass og på Bjorli. Det har gitt oss mange fordelar, både sportsleg og gjennom vennskapsband mellom store og små. Dette samarbeidet legg vi opp til å vidareutvikle inn i den nye sesongen. På ein del av desse samlingane har vi hyra inn tidlegare landslagstrenar Erik Skaslien, noko vi er svært nøgde med. Til slutt: -vil vi takke alle som har stilt på gjennom sesongen for alpingruppa, takk til Stordal Alpinsenter for godt samarbeid, til alpingruppa i Sykkylven for eit givande samarbeid gjennom sesongen. Ein særleg takk til Ove Løfoll som no dessverre går ut av styret. Han har vore ei ildsjel i alpingruppa gjennom dei siste 15 åra. Ove har likevel lova å vere med vidare på andre måtar, ikkje minst i arbeidet med landsfinalen Vi ser fram til ein ny sesong med tru på nye gode resultat og mange nye skiløpera både av den yngre og eldre garde i eit godt og aktivt miljø. NILSEN BYGG 6250 Stordal Nybygg - Reparasjonar - Rehabiliteringar Faste prisar Telefon: Telefaks: Mobil: Side 4

5 Tekst:Anne Berit Løset og Pål Bjørn Øvrebust Foto: Arild Hove Stordalingen Juni 2004 Flott sesong for langrennsgruppa Treningssamling på Gålå Med små og store var det over 30 som reiste til Gålå på treningssamling tidleg i desember. Der var det fine snøforhold, og alle kosa seg i det flotte løypenettet. Det er kjekt med ein tur som gir både fine skiopplevelsar, sportsleg utbytte og sosialt felleskap. Det blir ny samling i månadsskifte november/desember. Stordalscup langrenn Stordalscup i langrenn vart ein stor suksess! Det vart arrangert 6 torsdagsrenn denne sesongen. Heile 56 deltakarar deltok på 4 renn eller meir, og alle desse vart premiert. Av desse var det også 27 deltakarar som hadde delteke på alle renna! Det var eit yrande liv på Stavsengfjellet desse kveldane. På det rennet som hadde flest startande var det 77 deltakarar! Samarbeid med Liabygda Gjennom heile sesongen har det vore eit aktivt samarbeid med Liabygda. Det har vore samarbeid både om løypekøyring, treningsopplegg og rennarrangement. Dette er eit Skiløparar frå indre fjordstrøk samarbeid som vi gjerne vil bygge vidare på til neste sesong og som vil vere svært viktig for å utvikle det sportslege og sosiale miljøet for langrennssporten. Rennarrangement Den 29. februar arrangerte laget i samarbeid med Liabygda IL kretscuprenn på Stavsengfjellet. Dette er første krets-cuprennet som har vore arrangert av langrennsgruppa i Stordal. Det deltok 129 løparar frå heile Møre og Romsdal. Arrangementet fekk ros frå både løparar, leiarar til trass for heller dårleg ver. Laurdag 3. april arrangerte vi det siste sonerennet i sona. Dette var både seint i sesongen og tett inn i påska, så det var berre 43 deltakarar. Det var likevel eit triveleg arrangement med godt ver og god stemning. Robert og Andreas med premiane Blåtind Appartments Stor stas å få prøvesitje scooteren! Tlf Mobil Side 5

6 Juni 2004 Stordalingen Årsmelding 2003 Fotballgruppa Tekst: Robert Vidhammer I Styret for sesongen 2003 sat: Robert Vidhammer (leiar) Ole-Andre Vidhammer (nestleiar) Jan-Robin Tennfjord (økonomiansvarleg) Håvard Remme (sportsleg leiar) Jens Åge Øvrebust (leiar aldersbestemt) Seniorfotballen: Den sportslege målsetjinga for senior var å halde seg i 3.divisjon. Som alle veit, gjekk ikkje dette slik vi ville. Det vart for tøft, noko som førte til at vi rykte ned i 4 divisjon. Vi hadde ein del stygge tap i byrjinga av sesongen, men heldigvis gjekk det litt betre etterkvart. På sluttet av sesongen hang vi likevel bra med i kampane sjølv om vi ikkje scora mål, men det lovar godt for 2004-sesongen. i innandørsfotball arrangert i Lærdal/Årdal. Turneringa har dei siste åra fått status som uoffisiell NM for veteranar og old-boys. Deltakinga har etterkvart blitt ei mønstring av tidlegare toppklubbar og toppspelarar, saman med nokre mindre kjende klubbar og spelarar, som t.d. Stordal IL. Klubbar som kan nemnast er: Rosenborg, Sogndal, Molde, Viking, Vard, Brann, Start, Vålerengen, Lillestrøm, HamKam, Kongsvinger, Fredrikstad m/fl. Styret har i sesongen 2003 hatt 9 ordinære styremøter, i tillegg til møter i undergruppene cup- komité og telt. Inntektskjelder: Hovudkjeldene for inntekta var i 2003; Stordalscup, dansegalla, kiosk og papirinnsamling. Cupen, med påfølgande dansegalla på hausten vart ein stor suksess, både for Fotballgruppa og Stordal generelt. Dette hadde ikkje vore mogleg utan den enorme dugnadsinnsatsen som vert lagt ned, år etter år. Styret har stor respekt for nettopp dette, og ikkje minst at alle tar i eit tak når det trengst elles i året også. Treningsleiren i år gjekk til Danmark, nærare bestemt i heimtraktene til Thomas Borup Nielsen. Vi budde like utanfor Ålborg, og hadde eit godt sportsleg opplegg der. Thomas har vore hjelpetrenar i denne sesongen, men etter at han fekk jobbtilbod i Danmark, flytta han heim. Fotballgruppa i SIL er Thomas stor takk skuldig for den gode innsatsen han har vist både på og utanfor bana. Han har heile tida vore ein pådrivar for det sportslege, men også for det sosiale, og dette vil vi ta med oss vidare til neste år. Old Boys/Veteran: Kvart år, når det nærmar seg slutten av januar, vert den kjende veteran og old-boysturneringa GRAFISK DESIGN MARKEDSKUNNSKAP OG PROSJEKTLEDELSE NFORMASJONSRÅDGIVNING OG KOMPETANSEUTVIKLING DIGITAL BILDEBEHANDLING DIGITALT BILDEARKIV KRYSSPUBLISERING CD-ROM/INTERNETT TRYKKERI E T G R A F I S K H U S N-6270 BRATTVÅG. TEL FAX I år måtte Stordal slå Brann for å bli nummer to i si pulje. Nummer ein var nemleg 3 kronor (svensk lag med bl.a. Dennis Schiller). Sjølv om Stordalslaget greidde å slå Brann i fjor, makta dei det dessverre ikkje i år. Det kan likevel nemnast at Brann vant heile turneringa til slutt. Elles deltok Stordal i KM. Old Boys gjekk sigrande ut av turneringa også i år, mens Veteran tok ein god andreplass i turneringa. Det kan også nemnast at Stordal deltok i McDonalds-cup i regi av Aafk. Stordal gjekk sigrande ut av denne turneringa også. Når det gjeld deltakinga i NMutandørs, så spelte Stordal mot Rosenborg etter å ha gått sigrande ut av vårt distrikt. Her vart det dessverre tap, men likevel ei relativ jamn kamp der stillinga var 0-0 til pause. Vi kan konkludere med at Stordal Veteran og Old Boys er gode ambassadørar for Stordal, både lokalt og på nasjonalt plan. Takk for gode, og ikkje minst underhaldande prestasjonar. Side 6

7 Stordalingen Juni 2004 Aldersbestemt: I 2003 var det 10 lag, 5 gutelag og 5 jentelag; dvs nærare 100% av årsklasssane frå 7 til 16 år som var med. Dette var beste resultat vedk. tilslutning i kretsen sitt område. Stordalscup 33 aldersbestemte lag, 5 damelag og 3 old boyslag frå heile fylket deltok i Stordalscup, som er den 23. som er arrangert på Kirkebø. God organisering av Lag Trenar Oppmann Foreldrekontakt Gutar Lars Petter Aasen Leif Kirkebøe Marit Staurset Smågutar T. Aasen /Arild Hove Lars Joranger Roger Lillebø Lillegutar Ole Lianes Kristen Leganger Hilde Skrede Vad Minigut John Kr.Hjelle Elin Amdam Elin Amdam Minigut Charles Tøsse Trond Sørås Oddrun A.Innselset Jenter BjørnO.Olsen/Ole H.B. Marie Kirkebøe Bergljot Larsen Småjente 1 89 Ole Herman Busengdal Rolf Nilsen Palma F.Øvrebust Småjente 2 90 Magne Tøsse Rolf Pedersen Ole Andre Dyrkorn Lillejente Charles Tøsse Mette H.Tøsse Rose Aunli Minijente Lise Busengdal Hans Øyen Jon Geir Selboskar turneringa gjorde det til ein fryd for tilskodarane å få med seg kampane som vart spelt både laurdag og søndag. Avslutningsvis vil styret takke alle involverte i fotballgruppa for året som gjekk og vise til dei resultata som vart nådde. Utan den enorme dugnadsinnsatsen som er lagt ned ville fotballgruppa i Stordal ikkje vore ein Tips oss om stoff: Tidlegare nummer av Stordalingen les du på: Dyrkorn Regnskapskontor AS Autorisert regnskapskontor Tlf: Fax: Side 7

8 Juni 2004 Stordalingen Velkommen til Stordalscup juni Førebuingane til den 24. Stordalscupen er godt i gang. Målet vårt er som før at alle som kjem på Stordalscup skal ha det kjekt om ein er interessert i fotball eller ikkje. Så det er berre å krysse av på kalenderen for den juni; då skjer det i Stordal! Fastbuande og tilreisande er herved invitert til å vere med og delta på aktivitetane våre og oppleve den spesielle stemninga som rår denne helga! Tekst: Vigdis Hove Øie Leiar Stordalscup Foto: Espen Remme 2004! sportsleg og det skal bli like kjekt å delta som i fjor. Fleire av fotball-laga som var her då, har sagt at dei gjerne kjem attende i år. Moro på Thomas Tivoli ÅFK feirer sitt 90 års jubileum den 25.juni i år, den dagen cupen vår tek til. Vi har invitert ÅFK-spelarar til Stordalscup og fått beskjed om at dei gjerne kjem på besøk. Vi veit ikkje i skrivande stund kven som kjem, men det blir truleg nokre av desse: Aarøy, Steen, Austnes eller Dos Santos. Var du med på Stordalscup for to år sidan då Jon Arne Riise vitja oss? På nettsida vår no finn du bileter av han i full sving på Kirkebø Stadion. Vi har fått spørsmål om når han Ole Gunnar Solskjær kjem hit til turneringa!? Kven veit, kanskje dukkar han opp før vi veit ordet av det blir i år Midtsommar i Stordal, og vi håper på at vergudane er med oss som dei har vore. Vi startar fredagen med Thomas Tivoli på grusbana kl , så seriekamp på Kirkebø Stadion. Håper at flest mulig av barn og unge (og gjerne gamle òg) kan kle seg ut og gå i Fantetog frå Stadion og ned til Øyrane der vi tenner Jonsokbålet! På Øyrane blir det trekkspelmusikk Fotballen står sjølvsagt i fokus Vi skal gjere vårt beste slik at turneringa skal ha like høg kvalitet Noko anna som er spesielt for i år, er at vi legg cupen til den helga som er nærast Jonsok. Stordalscupen Side 8

9 Stordalingen Juni 2004 og rømmegraut, pølser på grillen, brus og soft is på campingen osv. Og kanskje er Ungdomsklubben i gang og kan arrangere diskotek. Programmet er som sagt ikkje heilt spikra no to mnd før avspark, men vi håper og trur at det skal bli litt for ein kvar smak.. Vi kan ikkje røpe alt no, men kan sei at det blir en del musikalske underhaldningsinnslag som ein òg bør få med seg. Kort oppsummert vil årets Stordalscup innhalde i tillegg til den tradisjonelle fotballturneringa: Thomas Tivoli, heimekamp senior herrer, fantetog, midtsommarfest med grilling, rømmegraut og bål, fotball-konkurransar, premieutdeling, stor utegrill, cup-lotteri og salgs -og utstillingsmesse, loppemarked og møbelauksjon, diskotek og utedans med live band. Vi får fotball-proffer på besøk, brassmusikk blir det, og stor stemning! Kva meir kan ein forvente? I alle år har arrangementet vore basert på dugnadsarbeid frå fotballfolket sjølv og med god støtte frå kommune og næringsliv. Styret vil rette ei stor takk til både sponsorar, aktive, foreldre og støttespelarar rundt stordalsfotballen, som kvart år er med på å lage ein stadig bedre Stordalscup. Vi håper på like god oppslutning om arrangementet i år som i fjor! Invitasjon er utsendt til fotballklubber både i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, til aldersbestemte lag 7-14 år, samt til damelag. Kontaktpersoner er Lise Busengdal og Elin Amdam for aldersbestemte lag. Bård Hove og Jan Ove Øvrebust for senior damelag. Bileter frå cupen i fjor, oppsummering av cup og dansegalla, kan du lese om på våre nettside: Web-master er Eivind Vinje, som har laga nettsidene våre. Eivind oppdaterer etterkvart som det er nytt å fortelje om cup-helga. Har du spørsmål til oss - ikkje nøl, ta kontakt via nettsida! Med helsing frå oss i STORDALSCUP 2004 Peder frista oss med grillmat i fjor Loppemarknad - sjå side 11 Stor salgsmesse på Stordalscup Også i år tegner det til å bli en god salgsmesse med over 30 utstillere. Dersom det er noen som er interessert i å delta,har vi plass til fl ere. Kontakt Severin : Side 9

10 Juni 2004 Stordalingen Stordal Fjellservice Tekst: Kristen Leganger, leiar Foto: Tore Hallan Endå ein vinter er over. Løypekøyringa etter oppsett vaktliste har gått med stort sett stabile og gode forhold,men nysnøen i påska vart vanskelig. Proviantkøyring i påska med litt færre oppdrag enn åra før,men eit godt bidrag til drifta. I år auka vi betalinga til kr 300,- pr tur. Stønad til løypekøyringa er basert på at dei som set pris på løypene betalar inn til vår konto nr Det er stort sett dei same som betalar kvart år og vi i styret må vurdere korleis få med fleire neste sesong. Brev til alle hytteeigarar og andre brukarar kan verte aktuelt. Ålesund og omland Friluftsråd har støtta løypekøyringa i år med kr 6000,- Før påske kjøpte vi ein redningspulk med vakum spjelkeutstyr, fyrstehjelpspakke, 2-mannsdrag og snøscooterdrag til ca 20000,- Etter søknad til Helselaget fekk vi kr 10000,- i stønad som vi Den nye redningspulken takkar for. Alf Overøye gav velviljug plass i løa si og sjølvsagt kan utstyret brukast av alle ved behov. Skilt på oppsida av løeveggen syner kvar ein finn dette. Stytet i Stordal Fjellservice er Stig Falling,Tore Hallan og Kristen Leganger som tek attval,men det er på tide med nye kostar. Vi er redd for at det kan verte vanskeleg å få nok køyrera på dugnad neste vinter. Dette må avklarast no i sommar for om naudsynt å vurdere eit anna opplegg. Også denne sommaren håpar vi å fortsette samarbeidet med Langsætrane sameige angåande bruer og råser. Kanskje vert det ny bru over Jolebotnelva der råsa startar på Kleiva? TAKK FOR DUGNAD OG STØNAD! 6250 Stordal Tlf Totalentrepenør innen bransjene: Graving springing transport kraning Tungtransport mobile knuseverk Side 10

11 Stordalingen Juni 2004 LOPPEMARKNAD STORDALSCUP 2004 Tradisjonen tru så blir det også i år Stordalscup, og tida nærmar seg raskt. Loppemarked og møbelauksjon vart ein stor suksess, og gav kjærkomne inntekter til fotballgruppa i fjor, og vi tek sikte på å gjere det enda betre i år. DÅ TRENG VI HJELP! Vi er avhengig av at privatpersoner og bedrifter i Stordal bidreg med loppar, så vi håper alle kan ha oss i tankane i tida framover. Nytt derfor høvet til å ta ei opprydding på loft og i kjeller, og sjå om der kan vere ting du ikkje har bruk for og som andre kan ha nytte av! Ta kontakt med: Geir Hoff Tlf Laila Vinje Tlf EKSEMPEL: Nye og gamle møblar, glas og porselensgjenstandar, kjøkenutstyr, maleri, bilder, pyntegjenstandar, bøker, alle tenkelege typar leiker og sportsutstyr. Av klede tek vi helst i mot spesielle ting som yttertøy, (skinn-) jakker, kapper, dressar og kjolar. Det som blir levert inn må vere heilt og reint. Det vert høve til å levere ting direkte på idrettshallen dei siste dagane før Stordalscup, men vi har lagringsplass og vi kan hente heime hjå deg no. Vi vil og nytte dette høvet til å takke alle dei som ga oss loppar i fjor, og håpar på enda meir i år. Med munnen full og hodet tomt Jo, ballen var i mål den, men ikke så lenge. Kai Kristiansen etter kvartfinalen 1989 mot RBK. Liverpool kan ikke legge seg bakpå og ri på null-null, fordi de har sluppet inn et mål. Øyvind Alsaker. For mye fotball på TV?? Jeg sier som Sølve Grotmol: Det er for mange bøker på biblioteket også. Arne Scheie, legendarisk tv-journalist. Omkring Dianas død så slo vi Aserbajdsjan 1-0. Arne Scheie igjen. Oppfordring! For å kunne lage dette magasinet er vi avhengig av at DU sender inn tips, artiklar og anna av allmen interesse. Gjengen i redaksjonen gjer dette på frivillig basis, og innsendt stoff gir oss den gleda vi treng til å fortsette dette arbeidet. Tusen takk til alle som støtter oss! Kontakt: Stordalingen, Postboks 76, 6259 Stordal NB: tenk på den gratisreklama ein artikkel i Stordalingen gir deg, bedrifta, laget eller organisasjonen! Side 11

12 Juni 2004 Stordalingen Vi (Elin og Lene) har vore med på kretslaget i snart 1 år no, og det er kjempe kjekt. For å komme med på kretslaget må du først vere med på sonelaget. Det er fleire soner på Sunnmøre; sone 1, 2, og 3. Dei beste spelarane på kvar sone blir så tatt ut til å vere med på kretslaget. Korleis vi kom med på kretslaget Vi fekk tilbod om å vere med på sonesamling i Brattvåg. Det er trenarane for kvar enkelt klubblag som skal melde spelarar på til sonesamling. Vi var i utgangspunktet 5 jenter fra Stordal som fekk vere med. Etter kvart så blei det berre vi to igjen. Vi har no vore på 7 sonesamlingar Jenter på kretslaget i fotball og 6 kretslagssamlingar, 2 sonekampar og 3 kretslagskampar. Vi har også vore på tur med kretslaget. Vi var på Midsund, der 2 av kretslagskampane vart spelt. Det var ein kjempe kjekk og sosial tur. Vi er ca. 18 jenter på kretslaget, som kjem frå følgjande klubbar: Stordal, Herd, Stranda, Åmdal, Ørskog, Brattvåg, Sykkylven, Hasundgot, Rollon og Hødd. Av dei jentene som er med på kretslaget, er det ca. halvparten som spelar 11`er-fotball, medan vi andre spelar 7`er-fotball. På kretslaget spelar vi berre 11`erfotball. Det var litt rart i byrjinga, men vi vart vande med det til slutt. No er det berre gøy. Når vi spelar kamp spelar vi som oftast Det vil seie 4 stk. i forsvar, 3 stk. på midtbana, og 3 stk som spelar spiss. Og så keeperen bakerst da sjølvsagt. På kretslaget vårt spelar Camilla Riise, som er søstera til John Arne Riise. Vi har også Andrea Hafsås frå Sykkylven som er blitt tatt ut til J17 landslaget. Vi oppfordrar alle jenter til å trene mykje, og prøve å kome med på kretslaget. Det er inspirerande, veldig sosialt, gøy å bli kjent med andre jenter og prøve å slå dei andre kretslaga rundt om i nabofylka. Hurtig og presist veggspill frå, Elin Storheim og Lene Busengdal Med munnen full og hodet tomt Cup er cup og stafett er stafett, og nå har også sannelig min hatt hopp blitt hopp! Arne Scheie. De er superkvinner, alle mann. Rune Brynhildsen, tv-kommentator. Om det ikke var kattens lek med mus, så var det iallefall kattens lek med en katt som var mye mindre. Knut Th Gleditch. We play with 2 stoppers and 3 spisses... Nils Arne Eggen, trener Rosenborg. Når Erik Nevland scorer, blir det som regel mål. Ernst A Lersveen, TV 2. Nå er det helt avgjørende hvem som har den beste psyken. Ja, og selvsagt den beste keeperen. For ikke å snakke om de beste skytterne. Ja, da skulle vel alt være nevnt. Arne Scheie under en straffesparkkonkurranse. Side 12

13 Stordalingen Juni 2004 Ny Hau-Pe bru Turløype? Alf Overøye fortel at bak planane om bru står Overøye og Seljehaug hjortevald og Øvre Stordal jaktlag. Dei har avhelde orienteringsmøte på Overøye den 8. april, der 18 personar var til stades. På dette møtet vart også dette med turløype trekt inn. Alle dei frammøtte var særs positive til planane. Vi i Stordal IL var også med på møtet representert ved hovudstyret, samt Stordal Fjellservice. Som det gjeng fram av namnet så er dette ein gammal brustad. Den ligg på Seljehaug like nedandor grensa mot Overøye. Etableringa av brua vil ha avgjerande innverknad på tilkomsten til området på austsida av elva og ved å ta omsyn til det under den vidare planlegginga av brua vil ein kunne gjere det mogleg for løype-prepareringsmaskiner å kunne ta seg inn i området. Vi i Stordal IL har lenge hatt planar om å etablere turløype i dette området. Ei slik løype ville då kunne gå på kvar side av Storelva, som då vil kunne kryssast v.h.a Kvitlebrua i tillegg til denne nye brua ved Seljehaugen. Alt i dag køyrer Stordal Fjellservice løype vidare nedover mot Almås, på vestsida av Storelva når snøforholda ligg til rette for det. Viktig i ein slik samanheng vert også forholdet til grunneigarane i det aktuelle området. Dersom ein kunne fått gjort einkle inngrep i naturen med litt rydding og planering samt litt grøfting nokre stader så ville alt blitt så mykje enklare for dei som kjører løyper. Alf påpeikar at dette berre er på planleggingstadiet ennå men dersom du ser at aktivitet skjer i området på seinsommaren så er du velkommen som dugnadshjelp. STORDAL 6250 Stordal Telefon butikk Telefon lager Telefon kontor Side 13

14 Juni 2004 Stordalingen Sykkeltrim 1. mai Medan andre bygder og byar har heftige demonstrasjonar på 1. mai, tek vi i Stordalen fram sykkelen og trakkar oss fram og tilbake mellom Mo og skulen. I år var veret flott og nesten 250 deltok. Det var observert både Stordalingar, Dyrkornbygdarar, Liabygdarar og andre frå omliggande bygder og byar. Asgeir Hovde vann sykkelen, og hadde visstnok ytra sterkt ønske om ein ny. På veg opp Mobrauta Sykkelparkering ved Mo Bedehus Vinnarar: Sykkel Asgeir Hovde Leggbeskyttarar Odd Midtbust T-skjorte Helga Løset Skodjereite T-skjorte Kåre Hove Drikkeflaske Ole Aasen Drikkeflaske Jarl Anders Hjelle Elida trekker vinnar av sykkel Leiar av Tur og Trim, Reidun Lid Bratland passar på at det går rett føre seg medan Emma Victoria, Vibeke og Oskar trekker dei heldige vinnarane Side 14

15 Stordalingen Juni 2004 DYKKING I STORDAL Tekst/foto: Bjørn Johnny Græsmo Er ikke sikker på om alle her i Stordal er klar over det, men det har i det siste vokst opp ett lite miljø med individer som har funnet en ny frittidsaktivitet. Det som det er snakk om er fritidsdykking. Noen av oss her i dalen synes at dykking er den kuleste form for sport som finnes. Vi vil med dette informere om hva vi som sportsdykkere mener er vital informasjon for alle og enhver. For våres egen og andres sikkerhet så vil vi informere om at følgende bøyer/flagg SKAL/MÅ respekteres på følgende måte. Om dere ser noen av de ovenstående merkene så vil det si at dere skal holde MINIMUM 30 meter avstand til bøyen/merkingen. Grunnen til dette er at vi som dykkere skal kunne gå opp til overflaten igjen uten å risikere å få en båtpropell i hodet. Med andre ord så vil en tom båt med den ovenstående merkingen fortelle at det er dykkere i vannet. Vi kan ikke tilby kurs eller andre opplæringsmuligheter. Hvis dere ønsker dette må vi be dere ta kontakt med Ålesund dykkersenter som har muligheten til å gi denne opplæringen. Norsk dykkerfl agg - i fargene marineblått og hvitt Internasjonalt dykkerfl agg - i fargene rødt og hvitt Dykkebøye - oransj farge Når dette er sagt så vil vi gjerne oppfordre alle som er sertifisert og har den nødvendige opplæringen om å ta kontakt med oss for felles dykkerglede. Det er som kjent kjekkere og sikrere å dykke sammen enn alene. Sagt med andre ord :::::: DU SKAL ALDRI DYKKE ALENE!!!!!!!!!. Ta kontakt med oss så tar vi oss en tur ned til kong neptun sammen. Den verdenen han regjerer er uten sammenligning med overvannsverdenen både mer utfordrende og interesant. See you down there!!!!!? Ta kontakt med : Tormod Slåstuen, Bjørn Johnny Græsmo eller Torgeir Vad Side 15

16 Juni 2004 Tekst: Bjørg Moltu Veteranmesterskap i hopp vart arrangert i Fjellbakken den mars Under den offisielle opninga på almenningen torsdag 25. mars hadde arrangørane vergudane med seg. Både tilreisande deltakarar og dei mange stordalingane som var til stades fekk oppleve gode song og musikkinnslag framført av lokale krefter. Tilstellinga på almenningen vart avslutta med eit flott fyrverkeri. Fredag 26. mars vart det arrangert renn i K66. Det var gode forhold i bakken, og dei frammøtte fekk oppleve mange gode sportslege prestasjonar. Fredagskvelden var det premieutdeling på Blåtind. Ei gruppe maskuline skinnkledde menn frå Liabygda sto for underhaldninga og dei gjorde som vanleg stor suksess. Laurdag var det arrangert renn i K50. I 1. omgang var det fine forhold, men så kom det ei snøbyge med tung og våt snø som reduserte farta. Det førte til at 2. omgang vart avlyst. Stordalingen Veteranmesterskap i hopp Dermed vart 1. omgang teljande. Laurdag 27. mars vart det og arrangert kombinert. Elles gledde Stordal hornmusikklag dei frammøtte med musikalske innslag ved hopparenaen. Laurdagskvelden var det bankett i Stordalshallen, med fin middag og dans. Ordførar Charles Tøsse delte ut premiar til verdige vinnarar. Formann i Veteranhopp Norge, Torbjørn Haugen, delte ut andre utmerkingar. Om lag 100 personer var til stades på banketten. Damene var nok i undertal, så dei damene som var der fekk svinga seg kanskje både nok og for mykje. Dei 70 hopparane budde på Blåtind og Fjellro. Somme budde på romma i den nedlagde kafeen i Stordal, og somme vart innlosjert i private heimar. Blant dei som vart innlosjert privat var Roger Ruud. Lukkeleg var Sindre Helland (heilt t.v.) deler ut premiar til vinnarane i klasse år, stor bakke: Øverst på pallen: Vidar Johnsen, Mosjøen Nr 2 t.v. Torry Ringkilen, Skimt Nr 3 t.h. Roger Ruud, Lensbygda nok den unge talentfulle hopparen Tommy Lianes som hadde Roger Ruud innlosjert i heimen sin. Hoppgruppa i Stordal Idrottslag har fått mange gode tilbakemeldingar frå dei som deltok i veteranmesterskapet. Formannen i Veteranhopp Norge uttalte at ramma for arrangementet var det beste som nokon gong hadde vore. Meisterskapet var eit stort løft for Hoppgruppa i Stordal Idrottslag. Men stordalingane har tradisjon på å løfte i flokk, og engasjerte Liabygdarar trør også til. Eit mannskap på om lag frivillige var i aksjon under arrangementet. Med eit overskot på om lag kr kan arrangøren slå fast at dette var eit vellukka arrangement også når det gjeld det finansielle. Det meste av desse inntektene vil gå til Fjellbakken. Med personleg service, nostalgiske rom og god mat skapar vi den rette ramma rundt arrangementet ditt. Side 16

17 Tekst: Johan Vinje Stordal Båteigarlag Stordalingen Juni 2004 Laget har i dag 53 medlemar og dei fleste har båtar i medlemsbryggene. Dei siste åra har laget lagt ned mange tusen dugnadstimar for å utvikle hamneområdet. Med eigne midlar, tilskot og dugnadstimar utgjer dette ca. 2.5 mill. kroner dei siste 10 åra. Dette i tillegg til velvilje og medverknad frå Stordal Kommune. Hamneområdet har no blitt ei perle for bygda. I tillegg til medlemsbryggene har laget bygdt eit medlemsnaust som innheld opphaldsrom, verstad/ lagerrom og loft. I 1998/99 blei det lagt ut gjestebrygger og bygdt kai. Talet på gjestebåtar har auka år for år og siste år var vi oppe i om lag 300 gjestedøgn. Alt no representerer båtturistane eit betydleg bidrag til handels- og servicenæringa og dette vil berre auke. Den neste store satsinga er no Servicehuset(bildet) som skal byggast i forlengelsen av gjestebrygga/kaia. Grunnmurane er allerede komen på plass. Bygget blir om lag 17 X 7 meter i 2 etasjer. I fyrste etasje blir det opphaldsrom, minikjøkken,dusj, wc og handikapptoalett. I andre etasje blir det 2 leiligheiter. Desse blir utlagt for langtidsleige eller salg. Utvendig skal bygget settast opp av snekkerlag, men innvendig innreiing vil bli gjort på dugnad. Meir informasjon på nettsidene våre: Bildet: Slik blir det nye Servicehuset sjåande ut. Side 17

18 Juni 2004 Stordalingen Dyrkorn Renhold utfører alle typer renholdsoppdrag Illustrasjon: Ivar Moe Vask av tekstiler som duker, sengetøy, gardiner og arbeidsklær. Varmrulling/Strykemaskin Vi forhandler alt innen renholdsutstyr og papir. Utleige av: Tepperensemaskin, høytrykksspyler, gulvvaskemaskin, industristøvsuger, skuremaskin/vannsuger. Telefon: Fax: Mobil: E-post: Side 18

19 Stordalingen Juni på Allmenningen Det er planer om oppstart av treningssenter i Pedro sine lokaler her i Stordal. Det er gjort ei markedsundersøking og den viser at det er stor interesse både til dugnadsinnsats og treningsiver. Kva synes du om dette og kjem du til å være med? Marit Lilleås Staurset: Eg synes det er positivt og vil stille opp både på dugnad og for å trene. Eg synes det er flott at det finst slike eldsjeler som kan skape noko nytt i bygda vår. Karoline Busengdal: Eg synest det høyrest spennande ut med eit treningssenter, og trur at det kan bli svært vellukka. Eg vil gjerne hjelpe til på dugnad, og har veldig lyst til å trene. Håper at også andre har lyst til å delta. Jan Magnus F. Lillebø: Eg meiner det er kjempebra at nokon tek initiativ til dette, og eg kjem til å delta. Ragnhild Flåen: Eg syns tiltaket er svært positivt og kjem truleg til å nytte meg av tilbodet, i alle fall om vinteren. Jonas Falch Det at vi får eit treningsenter i Stordal ser eg som veldig positivt. Ikkje berre for bygda vår, men også utover mot Sjøholt og innover mot Liabygda kan det være interesse for eit slikt tiltak. På grunn av min situasjon som politikar og det at eg er aktivt med i kulturlivet elles, ser eg det som vanskeleg å delta på dugnadsarbeidet, men kan gjerne tenke meg å bruke senteret for å halde mi fysiske form ved like. Eg vil i alle fall ønske treningssenteret velkomen til Stordal, og ønske initiativtakarane lykke til. Side 19

20 Juni 2004 Stordalingen Smånytt! Stor konsert med Elvis til hausten! The King kjem mest truleg ikkje, men Stordal- og Valldal Hornmusikk med solistar og komp inviterar til storkonsert i slutten av november. Det blir ein konsert med høg svettefaktor og variert Elvis-musikk. Stordal Hornmusikk ønsker seg også fleire musikantar, og inviterer nye og tidlegare medlemmar velkomen til velklingande samspel til hausten. Kontakt Torill Brastad eller nokon av dei andre medlemmane. Ivrige fotballgutar! Desse gutane (-90,-91,-92) har trent i lag i hallen kvar mandag frå kl til frå januar til 15.mars i år. Trenar har vore Jens Øvrebust Stordal Auto AS N-6250 Stordal Tlf Propan Videoutleige Storkiosk Nybaka brød Bilrekvisita/dekk Side 20

21 Stordalingen Juni 2004 X-mans x-ord EIGE GARDS- NAVN GARDS- NAVN ØY MAT- RETTEN ALTSÅ FUGL NESTE SPURTE JENTE- NAVN OSS PREF. 3 LIKE I TU LEGG BAK POL. PARTI GOLF- UTTRYKK UNGE BAKVERK KJØLIG OBS.- POST FASE HALS LÆRE VOK. MUNN DYR DRIKK BINDE- ORD VOK. SPELE GULL BYGNING BRENN! KLAG SLIT HOVUD- STAD BINDE- ORD TEMA AUK 2 LIKE KVINNER 4 LIKE BÅT- BYGGAR VIL GARDS- NAVN KONS. ÆRFUGL BEDRIFT KANT VOK. LY MANNS- NAVN TVILL- INGANE VOK. MANNS- NAVN A D SPORTS- UTSTYR YRKE SLAG- STAD IKKJE LEVER PAPE- GØYE MANNS- NAVN GREIT SINT MERKE FLIRE ÅNDE RYTMISK SPORTS- GYMN. LIKE TOPP TYR SINT KLOKKE HAST R E N N GARDS- NAVN GRIPE TSAR LAND DYR MANNS- NAVN MØBEL ARBEI- DET KLES- PLAGG TAL STABLE KLAG KRAFTIG KOKK P O L. P A R T I SJØDYR DØ MANNS- NAVN ELEV LEPPE BYRJING FARGE BY GARDS- NAVN VERBAL TANKE SANN- SYNLEG- VIS KONS. MANNS- NAVN SJØDYR ANSATT LUKT PAR GARDS- NAVN RYDDE VOK. DYR BYRJING EDEL DE ELV KAST GARDS- NAVN GROV DRIKK TAU ER- INDRE BANNING HYLTE KONS. DYRKE UNG JENTE- NAVN NYARE ES LEVER BRITISK VOK. YTTE MESTER- SKAP DESSUTEN LEVER OPP, SVENSK MÅLE- EINING IKKJE KOME SLU MANNS- NAVN HUS UNITED NATIONS UTROP INSTR. TRÅDAR STA FOR- FATTAR Vi held fram med X-mans x-ord her i stordalingen. Også denne gongen skal vi fram til ei setning som du fi nn i dei markerte felta ut i frå bildet. 3 vinnarar kan vente seg ei overrasking, vi trekkjer disse ut frå rette innsendte svar (d.v.s. setning). Fristen for innsending er Løysinga kan sendast pr. e-post til eller sendast i brev til stordalingen, postboks 76, 6259 Stordal. Lykke til! Dei 3 vinnarane som vart trekt ut frå bunken med rette innsendte frå x-ordet i nr. 4 var Elin Amdam, Oddbjørg Skotte og Norunn Støversten. Dei fekk seg overraskingar som denne gongen var nuppefjerner, paraply og walkman-radio. Premiane var velvillig sponsa av Coop Stordal. Side 21

22 Juni 2004 Stordalingen MIN TUR Min tur er fast spalte i avisa. Neste gong du er på tur i fjella: ta med kamera og del din tur med Stordalingen sine lesarar. Artikkelen kan sendast til: eller som brev: Stordalingen, Postboks 76, 6259 Stordal. Tek du oppfordringa? Vi ser fram til å lese om din tur i Stordalingen Med kamera og film i Tafjordfjella Tekst og foto: Jo Sølve Tafjord Morgenstund har gull i munn er sjelden kost i mitt hjem, men denne dagen vær et hederlig unntak. En kald og klar høstmorgen banker på. Dermed er det opp av sengen i en fart for dagen må benyttes til årets kanskje siste fjelltur. Sekken pakkes med ekstra klær, noe mat samt fotoutstyr bærer det av sted til Tafjordfjella. Parkerer på Kaldhsusætra og sjekker for sikkerhets skyld sjekker jeg om jeg skal ha med meg ekstra film. Nei, alt ser bra ut; apparatet står på bilde nummer 1. Flott!! Her kan jeg ta det jeg måtte ønske. For sikkerhets skyld tar jeg likevel med en ekstra, hvis jeg mot formodning skulle gå helt amok.. Dermed legger jeg av gårde mot Fagerbotn. Men ta det med ro i starten, for stigningene er tøffe til å begynne. Selv i moderat tempo, kjølig vær og skygge i det første partiet, pipler svetteperlene snart frem. Snart tar jeg igjen sola som hyller landskapet inn i de fantastiske farger. Rypelyngen farger fjellet ildrødt mens fjellbjørka sprer med varmgule toner. Samtidig leker alle regnbuens farger seg i isen på islagte dammer og kulper. Nei, her er det best å finne frem kameraet fra sekken for å fange noe av stemningen. Her eksperimenteres det med både blenderåpninger og lukketider for å få det perfekte bildet. Sannelig innbiller jeg meg også at, ikke bare ett, men stadig flere bilder, når høy grad av perfeksjon. Ikke rart den glade vandrer og amatørfotograf fornøyd fortsetter sin vandring videre fra Fetvatnet og opp til Fagerbotnvatnet. Ved Fagerbotnvatnet har snøfallet i det siste ikke smeltet og kryper oppover støvlekanten slik jeg i et sekund eller to vurderer om jeg skal snu og gå en annen rute. Men noen få centimeter med snø har vel aldri noen dødd av, så jeg må nå vel tåle det jeg også. Det viser seg snart at snøen tross alt skal gir noen fordeler også, for når jeg har gått halve Fagerbotnvatnet dukker det opp spor etter et reinsdyr eller to i snøen. Ser meg selvfølgelig rundt med et lønnlig håp om å se dem. Men nei, intet er å se. Nærmer meg etter hvert turens høyeste punkt, og i det jeg skal runde kammen i Fagerbotnhalsen, ser jeg til min store undring silhuetten av to reinsdyrbukker kun et blinkskudd unna. Kameraet Side 22 er gudskjelov lett tilgjengelig, så et par tre bilder fyres av i rask rekkefølge. Men hva skjer? Har ikke disse fotomodellene lært at de skal stå stille? Ja, ja får håpe at i alle fall et blir noenlunde vellykket. Slik faller selvgodheten med hensyn til perfeksjonsnivået på bildene noe, men fremdeles er jeg ikke så verst fornøyd likevel. På vei ned i Fagerbotn, kommer jeg over et reinsdyr i stien fremfor meg. Merkelig at det ikke værer meg, men kanskje jeg har vinden meg. Mer film må brukes, og jeg knipser i vei. Reinsdyret beveger seg ikke, og forklaringen viser seg å være det brekt forbeina og knust Tannlege Kjell Hove Tel Keiser Willhelmsg Ålesund Her er ei oversikt over kvar de kan søke pengar til ymse prosjekt og tiltak. Dette er ei side alle lag/foreininger bør vite om. Også næringslivet og kommuner har mykje å hente her. Sjå på

23 Stordalingen Juni 2004 Som dere skjønner har jeg jukset litt og lagt ved et bilde fra en tidligere tur i Fagerbotnen. deler av hode. Trolig har dyret har falt ut for skrenten over meg og ramlet rett ned i steinrøysa. Amatørfotografen lar selvsagt ikke en slik sjanse gå fra seg. Noe grotesk kanskje, men dyret må jo fotograferes fra ulike vinkler, for å få med lidelsen i all den grufullhet. Rundt neste sving viser det seg hva som er årsaken til ulykken. Tydelige spor etter kamp mellom to reinsbukker dukker opp i snøen. Her har det nok vært kamp på liv og død om å vinne damenes gunst. Den heldige vinneren er vel i paradis. Men jeg er ikke så verst heldig jeg heller for jeg har taperens endelikt festet til filmrullen. Turen videre fortsetter ned i fremste Fagerbotnen hvor det er blikk stille og sola varmer godt. Jeg finner ut at dette er plassen for en rast, og setter meg en passende stein for å spise nista. Siden sola speiler og reflektere seg vakkert i Viavatna, kan jeg heller ikke her la kameraet kan ligge i fred. Så for å bevise for ettertiden at jeg faktisk var her, må jo et selvportrett eller tre tas her. Samtidig med dette dukker det opp en reinsbukk med høyreist hode. Sikker seierherren av kampen. Om det virkelig ikke er slik, bryr jo ikke fantasien min seg det minste om. Tross den varme høstsola, går det ikke lenge før kroppen blir litt småfrossen. Så derfor leggerjeg av gårde igjen nedover mot Slettdalsvatnet. Som om jeg ikke hadde vært heldig allerede, så kommer jeg brått på nok en reinsbukk som ligger i stien kun 30 meter unna meg. Kameraet gripes i en fart og zoomer inn slik at hele linsa fylles av bukken. Heldigvis klarer jeg å knipse i tide, så dette blir nok noe å vise frem til venner og bekjente. Nå har jeg virkelig tatt en god del bilder, så det er kanskje best jeg sjekker hvor mange jeg har igjen. Telleren stå på 26. Hmm, det var da merkelig mange bilder på denne filmen. Det var nå vel ikke en 36- bilders film jeg har i??. Men ikke for det, jeg har nå opplevd flere før. Skal jeg ta et par til for å se. Nei, det er ikke mulig at jeg har 36-bilders film. Jeg bruker det aldri. I så fall så mister jeg jo kun 10 bilder. Jeg får spole tilbake hele filmen og sette i en ny. Reaksjonen lar ikke vente på seg når jeg åpner dekslet: Å, neeeiii!! Det har ikke vært film i under hele turen. Selvfølgelig måtte jeg drite meg ut akkurat i dag når jeg har fått tatt sååå mange bra bilder. At det går an!! Jeg sjekket jo til og med kameraet før jeg startet. Amatør!!!! Nå ble jeg skikkelig sur. Pakker kameraet ned i sekken og går i rask gange tilbake til bilen. (Ja da, jeg vet at jeg hadde en ekstra filmrull med meg, men er man sur, så er man sur.) Side 23

24 Juni 2004 Stordalingen Maskot på Kråmyra med oransje og blå gips. Tekst: Bjørg Moltu Søndag 12. april var ein heilt spesiell dag for 7 år gamle Kjetil Holand Tøsse. Då fekk han være maskot for Aafk under opningskampen mot Haugesund. Kledd i oransje og blått, og med gips som også var i Aafk sine fargar, fekk han den store ære å gå hand i hand med Aafk-kaptein Amund Skiri då laget entra bana. Han vart presentert for publikum, og fekk vise fram den fine gipsen sin. Korleis hadde det seg at du fekk vere maskot? - Ettersom eg hadde ein oransje og blå gips så synst ho mamma at det hadde vore kult om eg fekk være maskot under ein Aafk kamp. Ho mamma spurde ein ho kjende, og så vart eg maskot. Korleis var det å vere maskot? - Det var kjekt. Men eg visste ikkje heilt kva eg skulle gjere så det var litt vanskeleg også. Kva gjorde du som maskot? -Eg fekk vere med spelarane inn i garderoba, og eg fekk helse på alle sammen. Trenar Normark spurde : Skal vi vinne gutta? Alle spelarane ropte : Ja. Så spelte eg fotball med ein annan gut som var maskot. Var det kjekt? -Ja det var veldig kjekt. Er du ofte på Aafk kamp? -Ja eg er på nesten alle heimekampane. Er du medlem av Stormen? Ja, og eg har Aafk-drakt, T-skjorte, genser, hue, skjerf og flagg. Underteikna summerer og finn ut at det her dreier det seg om mykje pengar til supporter-utstyr. Mamma Mette kan fortelje at noko av supporter-utstyret fekk han i gåve av Aafk då han låg på St.Olavs Hospital i Trondheim. Han fekk også lagbilete som var signert av alle spelarane, og eit personleg brev frå Ivar Morten Normark. I brevet ønskte Normark Kjetil god FORMSTØYPT KALDSKUM TIL MØBELINDUSTRIEN SANDELLA FABRIKKEN AS N-6230 SYKKYLVEN Tlf: Side 24

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

Prosjekt Øvre Stordal

Prosjekt Øvre Stordal Juni 2002 Stordalingen 1 Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 1 Nr. 1 Juni 2002 Satsing på avis i Stordal IL Det har i mange år vore ein tradisjon for at dei enkelte idrettane sine grupper i Stordal Idrettslag

Detaljer

SESONGEN 2009 / 2010

SESONGEN 2009 / 2010 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2009 / 2010 Erika 5. plass i Junior-NM 2009 Jørgen 4. plass både i Ungdoms-VM i Italia og i Hovedlandsrennet 2009 Ingrid 7. plass i Hovedlandsrennet 2009

Detaljer

SESONGEN 2011 / 2012. Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss. Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl.

SESONGEN 2011 / 2012. Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss. Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl. SESONGEN 2011 / 2012 Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl. FIS renn Bjorli Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss Ingrid Busengdal 7 pl.sg Jr.NM Hafjell Vibeke Nyli Innselset 6 pl. SL

Detaljer

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

Stordalingen ~ Jubileumsutgåve 90 år ~ Oktober 2008. www.stordalil.no. Ny stadion opna. Alpint Junior-NM i Stordal.

Stordalingen ~ Jubileumsutgåve 90 år ~ Oktober 2008. www.stordalil.no. Ny stadion opna. Alpint Junior-NM i Stordal. Nyhetsmagasin for Stordal IL ~ Nr. 7 Jubileumsutgåve SIL 90 år ~ Oktober 2008 www.stordalil.no Innhald i magasinet s. 2 Helsing frå leiaren s. 4 Stordal IL - 90 år s. 5 Sportshytta ved Storvatnet s. 6

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG Glimt ifrå kunstgrasbana ved Hafslo samfunnshus SAKLISTE 1. Opning. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar og skrivar 5. Val av to

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

HAVGULA. Nr : 1-74. årg. Desember 2010. Historisk jenteinnsats i Kollen. Ingvill Måkestad Bovim

HAVGULA. Nr : 1-74. årg. Desember 2010. Historisk jenteinnsats i Kollen. Ingvill Måkestad Bovim Nr : 1-74. årg. Desember 2010 HAVGULA L A G S B L A D F O R I D R O T T S L A G E T G U L A R - B Y G D E U N G D O M E N I B E R G E N Historisk jenteinnsats i Kollen. Ingvill Måkestad Bovim Det gror

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s.

TørvikbygdBLADET. Lys i Vangdalsbergtunnelen. www.torvikbygd.no 2. UTGÅVE: APRIL 2012. Årsmelding s. 2-3. Tørvikbygd ferjeleie s. TørvikbygdBLADET 2. UTGÅVE: APRIL 2012 Lys i Vangdalsbergtunnelen Foto: Nils Kjetil Torvik Årsmelding s. 2-3 Coopen s. 4 Lag og organisasjonar s. 6-7 Nytt frå skulen s. 12 Tørvikbygd ferjeleie s. 8-9 www.torvikbygd.no

Detaljer

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s. Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s. 2 www.il-trio.no...s. 2 Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s.

Detaljer

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger Bremanger kan bli utradert Tom Joensen er alvorleg uroa for framtida. Les kvifor på side7. Budstikka Mr. Fotball i Bremanger Ingen over, ingen ved sida. Det er berre ein som kan kallast Mr. Fotball i Bremanger

Detaljer

VIL-løparane gir alt. Langrennsgruppa Valldal Idrettslag

VIL-løparane gir alt. Langrennsgruppa Valldal Idrettslag 2011 2012 VIL-løparane gir alt Langrennsgruppa Valldal Idrettslag Lokale arrangement Telenorkarusellen/Valldal/Liabygda-cup 2012 Tysdag 10. januar: Valldal fristil kl 18.30 Tysdag 24. januar: Liabygda

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

HAVGULA L A G S B L A D F O R I D R O T T S L A G E T G U L A R - B Y G D E U N G D O M E N I B E R G E N. N r : 1-75. årg.

HAVGULA L A G S B L A D F O R I D R O T T S L A G E T G U L A R - B Y G D E U N G D O M E N I B E R G E N. N r : 1-75. årg. N r : 1-75. årg. Desember 2011 Ingvill Måkestad Bovim - nr. 6 i VM! HAVGULA L A G S B L A D F O R I D R O T T S L A G E T G U L A R - B Y G D E U N G D O M E N I B E R G E N Tre lag i Kollen sølv og bronse

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten Nr: 1-78. årg. Desember 2014 HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN Sølv til jentene i Holmekollstafetten Rekrutteringen blomstrer i orientering Veterantur til Ulvik 2 Havgula

Detaljer

Fotballavisa. Stord Fotball april 2012 MEDIEHUSET

Fotballavisa. Stord Fotball april 2012 MEDIEHUSET Fotballavisa Stord Fotball april 2012 MEDIEHUSET 2 Fotballavisa Samla seg saman Unge Stord-spelarar i fokus. Her spring borna mot kameramannen. Innspelinga av musikkvideoen vart ein fest. Om få veker vert

Detaljer

Fredag 26. november 1999 Nr. 44 20. årgangen Lausal kr 12,-

Fredag 26. november 1999 Nr. 44 20. årgangen Lausal kr 12,- Fredag 26. november 1999 Nr. 44 20. årgangen Lausal kr 12,- 20 år FREDAG 26. NOVEMBER 1999 Søndag 28. november er det 20 år sidan første utgåva av Norddal Bygdeblad kom ut, lokalavisa for Norddal som seinare

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

#2 2014. minner: da klanen kom til surnadal -Klanen sitt eige referat. s. 6. tett på: allidrett - Einar Bergheim leiar allidretten.

#2 2014. minner: da klanen kom til surnadal -Klanen sitt eige referat. s. 6. tett på: allidrett - Einar Bergheim leiar allidretten. Glød medlemsblad for surnadal IL. #2 2014 øysteins corner : - Idrettslaget si samfunnsrolle s. 2 Ny styreleiar Ola Mogstad: Med hjartet i Surnadal IL s. 4 minner: da klanen kom til surnadal -Klanen sitt

Detaljer

årsmelding HANDBALL rekneskap

årsmelding HANDBALL rekneskap 1914 2011 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon. FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning 1914 15 Magnus Jansen 1916 17 Bjarne Dahl 1918 19 Harald Nordenborg 1920 25 Magne

Detaljer

Drittlei. Næravisa. Klart for X2. Handelslekkasje

Drittlei. Næravisa. Klart for X2. Handelslekkasje NA Næravisa I kjølvatnet av oppføringane av stadig større kjøpesenter innan køyreavstand, ligg handelsstanden i Volda att med broten rygg. leiar, side 2 Klart for X2 Om en uke håper arrangørene av X2 at

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,-

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Side 2 Postboks 134 6210 Valldal Telefon: 70 25 78 50, Telefaks: 70 25 77 71 ISDN: 70 25 70 72 E-post-adresse: post@storfjordnytt.no

Detaljer

Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,-

Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,- Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,- Jubileumsnummer 2004 25 år Fredag 26. november 2004 Side 2 Eit kvart hundreår Postboks 134 6210 Valldal Telefon: 70 25 78 50, Telefaks: 70 25 77

Detaljer

Leikanger. Sognaquiz s. 24. Innvandrar for Vårherre s. 18. Gøymde skattar ved fjorden s. 5

Leikanger. Sognaquiz s. 24. Innvandrar for Vårherre s. 18. Gøymde skattar ved fjorden s. 5 Mykje leik & lite anger 2010 Utgitt av Næringshage Foto (frå venstre): mannskor, Colin Tattersall, orraine Thompson, Ole Kristian Åset Ingen stad har alt, men tru kor høgt ville ha kome på ein skala frå

Detaljer