Velkommen til Stordalscup juni 2004!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Stordalscup 25. - 27. juni 2004!"

Transkript

1 Nyhetsmagasin for Stordal IL Nr. 5 årgang 3 Juni 2004 Innhald i dette nummer: s. 2 Leiar SIL s. 2 Alpingruppa s. 3 Fotball-leiaren s. 5 Langrennsgruppa s. 6 Fotballgruppa s. 8 Stordalscup s. 10 Fjellservice s. 12 Jenter på kretslaget s. 13 Ny Hau-Pe bru s. 14 Sykkeltrim s. 15 Dykking s. 16 Hoppmeterskap s. 17 Stordal Båteigarlag s på allmenningen s. 20 Smånytt s. 21 Kryssord s. 22 Min tur - Tafjordfjella s. 24 Maskot på Kråmyra s. 25 Kyrkjehola Kulturbeite s. 26 Den store hesteferda s. 28 Prosjekter idrett/friluft s. 30 Fotballstoff/lagbilder s. 37 Kulturkalender s. 38 Organisasjonsplan SIL s. 40 Lag/organisasjonar Din lokale kraftleverandør! Langrennsgruppa Stordalscup i langrenn vart ein stor suksess! Heile 56 deltakarar deltok på 4 renn eller meir, og alle desse vart premiert. Det var eit yrande liv på Stavsengfjellet desse kveldane. (Side 5) Stordalscup 2004 Målet vårt er som før at alle som kjem på Stordalscup skal ha det kjekt om ein er interessert i fotball eller ikkje. Så det er berre å krysse av på kalenderen for den juni; då skjer det i Stordal! (Side 8) Maskot på Kråmyra med oransje og blå gips. Kjetil Holand Tøsse fekk vere maskot for Aafk under opningskampen mot Haugesund. Kledd i oransje og blått, og med gips som også var i Aafk sine fargar, fekk han den store ære å gå hand i hand med Aafk-kaptein Amund Skiri då laget entra bana. (Side 24) Velkommen til Stordalscup juni 2004! Veteran NM i hopp i Fjellabakken Hoppgruppa i Stordal Idrottslag har fått mange gode tilbakemeldingar frå dei som deltok i veteranmesterskapet. Formannen i Veteranhopp Norge uttalte at ramma for arrangementet var det beste som nokon gong hadde vore. (Side 16)

2 Juni 2004 Stordalingen Årsmelding Stordal IL 2003 Tekst: Kjell Arne Midtbust Leiar SIL 2003 har vore eit år med særs god aktivitet i undergruppene. Sjølv om medlemstalet kryp nedover så ser ikkje det ut til å virke inn på aktiviteten i undergruppene. Alle grupper driv særs bra innan breiddeidrett med mange aktive i alderbestemte klasser. Innan fotball vart faktisk Stordal kåra som den kommunen på Sunnmøre med flest aktive spelarar blant born og unge sett i forhold til folketalet. Dette skal vi vere stolte av! Men også andre grupper samlar mange born og gjer eit framifrå arbeid breiddemessig. Vi bur i ei kommune som har mottoet der folk trivst og det mottoet vil vi og vere med å vidareføre med at så mange som mulig skal ha eit tilbod hos oss. Ein viktig faktor i dette arbeidet er at dei vaksne stiller opp og er med på drifta av laget. Som foreldre så er det viktig at du sørgjer for at medlemskontigenten er betalt til rett tid og at du tar din del av dugnadsarbeidet når du blir spurt. Heldigvis så har vi nokre eldsjeler som står på og gjer eit stort arbeid, men for at ikkje dei skal gå trøytt så er det viktig at andre foreldre støtter opp. Vi er ei kommune med få innbyggarar og då må alle ta i eit tak dersom vi skal greie å halde oppe det varierte tilbodet som vi i dag har. Av resultat så har våre aktive hevda seg godt både på krets, nasjonalt og internasjonalt nivå. Av enkeltresultat så må ein vise til årsmeldingane frå dei einskilde undergruppene. Av arrangement så var StordalsCup stor og vellukka i 2003 og så tildelte Norges Skiforbund NM i alpint for 12 og 13 årsklassa til Stordal IL i Av anlegg så er vi rimelig godt stilt innan vinteridrett, men vi manglar ei lysløype i Overøye/ Langsæterområdet og så burde alpinanlegget på Overøye vore opprusta. Nede i bygda står Kirkebø Stadion for tur til opprusting for fotball og i Stordalshallen manglar vi lagerplass og garderobeplass ved større arrangement. Det hadde og vore ønskeleg med plass til styrketrening og trim i same lokala for å betre tilbodet og gjere vinterkvelden meir sosial. Økonomien i laget sett under eitt må ein seie er god sjølv om økonomien i hovudstyret er anstrengt, og eg i skrivande stund ikkje har dei endelige rekneskapa tilgjengelege. Reknskapskontoret vårt slit fortsatt med å få inn bilag. Ikkje alle grupper er her like flinke, men det har betra seg sidan i fjor. Til slutt vil eg avslutte denne meldinga med ei stor takk til alle eldsjeler som har stått på i 2003! Eg håper at dykk og har hatt glede av resultatet og at Stordal IL framleis kan nyte godt av dykkar engasjement. ÅRSMELDING 2003/04, STORDAL IL ALPINGRUPPA Tekst: Mette Holand Tøsse Leiar alpingruppa Alpinsesongen 2003/04 var ein lang, innhaldsrik og suksessfull sesong for alpingruppa i Stordal IL. Vi har fortsatt satsinga og organiseringa av aktivitetane frå dei siste sesongane. Toppløparene som er på skigymnas/landslag Yngre løparane bosatt i Stordal med organisert trening og rennopplegg Rekruttering Miljøtiltak Økonomi Toppløparane: Vebjørn Løfoll tok avgjersla om å legge opp før denne sesongen. Ei suksessfull karriere er i alle fall i denne omgang over. Tidlegare årsmeldingar viser kva Vebjørn har oppnådd. Vi er stolte over dei prestasjonane han har oppnådd og den svært gode ambassadøren han har vore for vårt lag. Vi er glad for at han denne sesongen har bidratt på trenarsida, noko som har vore populært ikkje minst blant dei unge alpinistane våre. Torstein Lianes og Einar Vegsundvåg gjorde seg sterkt Side 2 bemerka på toppnivå også denne sesongen. Einar og Torstein har vore med på juniorlandslaget og er nyleg uttekne for ein ny sesong. Gjennom sesongen har begge to vore uttekne av Noregs Skiforbund til å representere Noreg i Europacupen, gjennom renndeltaking i Mellom-Europa. Begge var uttekne til junior VM, Torstein blei skada rett før VM og miste mykje av resten av sesongen, VM inkludert. Han har likevel 13.plass både i SG og SL under årets senior NM, og er vinnar av 2 FIS-renn gjennom sesongen. Einar deltok under junior-vm,

3 Stordalingen Juni 2004 Fotballederen har ordet. Som nyvalgt leiar for fotballgruppa synest eg at eg må skrive nokre orde til Stordalingen. Eg er ein person som aldri har spela fotball, og heller ikkje hatt den store interessa av å sjå på fotballkampar. Men dei siste åra har eg vore på nesten alle heimekampane. I starten føltes det nesten som ein tvang, men etter kvart så byrja eg å følge med både spelarane og spelet. På det planet har eg sikkert mykje å lære, men eg har sikkert ikkje så mykje bruk for det, for å leie fotballgruppa. Fotballen har ein stor plass i bygda vår. Akkurat som i andre lag rundt om i landet, så går det litt opp og ned i organisasjonen. Her i Stordal er det stor aktivitet i aldersbestemte klasser, eit tegn som gjev oss stor tru på framtida med tanke på nyrekruttering. Vi har i tillegg gode støttespelarar i foreldre, trenarar og oppmenn. Her er likevel mange ting å ta fatt i, og eg må tilstå at enno har eg ikkje fått full oversikt. Eg har mange tankar og idéar for fotballen i Stordal i framtida. Alt er nok ikkje gjennomførbart, men eg har tru på at styret i fellesskap med dei øvrige støttespelarane skal få mykje positivt ut av komande fotballsesong. Tekst: Jonas Falch Leiar fotballgruppa Til bygdefolket vil eg berre oppmode om at dei stiller på fotballkampane på Kirkebøe Stadion, ikkje berre når A-laget spelar, men det er kanskje vel så viktig å være der når våre yngre og framtidige A-lag spelarar er i elden. Lykke til med en ny fotballsesong. (Alpingruppa, forts.) der han noterte 22.plass både i SG og Utfor. Einar presterte også ein sensasjonell 4.plass under FISrennet i utfor på Hafjell i mars, som nest beste nordmann med mange worldcupkøyrarar bak seg på listene. Under senior-nm fekk Einar ein 10.plass i SG og ein 12. plass i utfor. Begge to vil også etter denne sesongen vere rangert mellom dei beste i verda i si årsklasse. Til tross for sin unge alder, tilhøyrer begge to Norges-eliten også blant seniorløparar. Det er ellers verdt å merke seg at begge våre løpera har to år igjen som juniorar. Andre aktive: Ca 15 løparar har delteke på renn på kretsnivå, opp mot 10 løparar på landsrenn. Dei har hatt svært stor framgang gjennom sesongen. Av resultat kan vi nemne: Maria Holand Tøsse kl år: 13. plass SL internasjonalt renn i Kroatia, 15.plass SL, 13.plass SSL og 11. plass SG under Hovudlandsrennet (NM for år), kretsmester SL, nr 3 i SG landsrenn Kvitfjell, 1. plass SSL Even Hole-cup, vinnar av Sparebanken Møre-cup Martine Vinje Tøsse kl år: 2. plass KM SL, 2. plass Lasse Kjus Cup Sykkylven, nr 3 Sparebanken Møre-cup Marte Busengdal kl år: kretsmester SSL, fleire toppplasseringar i kretsrenn. Eirik Nakken Nilsen kl år: 2. plass Even-Hole-Cup SSL, to 16.plassar i SG Kvitfjell, fleire gode plasseringar i kretsrenn. Erika Holand Tøsse kl 10 år: To 3. plassar landsrenn SSL Kvitfjell, vinnar av fleire kretsrenn, 1. plass Even-Hole Cup SSL, 1.plass Grotlirennet, Vinnar av Sparebanken Møre-cup Adrian Nakken kl 10 år: 1. plass Even-Hole Cup, vinnar av fleire kretsrenn, 2. plass Grotlirennet, 3. og 4. plass SSL Kvitfjellrennet, vinnar av fleire kretsrenn. 2. plass Sparebanken-Møre Cup 2004 Vegard Busengdal kl 10 år: 2. plass Even Hole Cup, to 6. plassar SSL Kvitfjellrennet, vinnar av 1 kretsrenn, 3. plass Grotlirennet. 4. plass Sparebanken Møre-cup Dei yngre løperane (9 år og yngre) vert ikkje rangert på resultatlistene, men har gjort stor framgang og er allereie blitt svært gode skiløperar. Lokale renn: Det årlege Stordalsrennet, som er Side 3

4 Juni 2004 (Alpingruppa, forts.) avslutningsrennet i kretsen, vart ein suksess også i år. Vi har arrangert 3 klubbrenn med pluss/minus 40 løpera. Klubbmesterskapet samla om lag 50 løpera med stort og smått. Beste løpar i herreklassa blei Torstein Lianes og blant jentene Maria Holand Tøsse. Rekruttering: På treningane våre har vi hatt opptil 40 barn/ungdom som har delteke, på kvar sine premissar. Alle har vore velkome til å delta, og vi har forsøkt å gje instruksjon så langt og ønskjeleg som det er råd. I samband med dette har det også kome til mange nye foreldre, som på ulike positive måtar er med på å arbeide for eit godt tilbod i alpinmiljøet. Trenarsituasjonen: Det er verdt å nemne at alpingruppa set på ein svært god kompetanse på trenarsida. 6 C-trenarar og fleire B- trenarar viser dette. Fleire av desse blir også knytta til andre oppgåver som krets- og landslag. Dette er med på å sikre kompetansen på trenarsida i gruppa. I tillegg har Vebjørn vore med på ein del treningar når han har vore heime. Stordalingen Erik Skaslien har vore brukt på ein del klubbsamlingar saman med Sykkylven. Økonomi: Alpint er ein svært kostbar idrett for dei som vil satse, og satse med dei same premissane som konkurrentane. Vi vil takke våre sponsorar for den støtta vi har fått gjennom sesongen. For alpingruppa, og særleg for foreldra til dei som satsar hardt, følgjer det svært mykje arbeid med for å finansiere satsinga. Det har gått rimeleg bra også denne sesongen, men slik stoda er må ein rekne betydelege summar av eiga lomme for å kome i mål. Andre tiltak: I år som tidlegare år arrangerte vi også 2 kveldar med damenes aften I samarbeid med alpinsenteret var dette to kveldar som var åpne for berre damer, men med 6-8 mannlege instruktørar. Dette vart igjen ein kjempesuksess, begge kveldane med om lag 40 damer på ski. Fleire av desse var heilt nybyrjarar.landsfinalen i 2006 Landsfinalen 2006 er som kjent tildelt Stordal IL, alpingruppa. Førebuingane er godt i gang på dei fleste område. Klubbsamarbeid Sykkylven Samarbeidet med alpingruppa i Sykkylven har vore svært positivt. Dette samarbeidet har for det meste vore praktisert på forsesongen på Juvass og på Bjorli. Det har gitt oss mange fordelar, både sportsleg og gjennom vennskapsband mellom store og små. Dette samarbeidet legg vi opp til å vidareutvikle inn i den nye sesongen. På ein del av desse samlingane har vi hyra inn tidlegare landslagstrenar Erik Skaslien, noko vi er svært nøgde med. Til slutt: -vil vi takke alle som har stilt på gjennom sesongen for alpingruppa, takk til Stordal Alpinsenter for godt samarbeid, til alpingruppa i Sykkylven for eit givande samarbeid gjennom sesongen. Ein særleg takk til Ove Løfoll som no dessverre går ut av styret. Han har vore ei ildsjel i alpingruppa gjennom dei siste 15 åra. Ove har likevel lova å vere med vidare på andre måtar, ikkje minst i arbeidet med landsfinalen Vi ser fram til ein ny sesong med tru på nye gode resultat og mange nye skiløpera både av den yngre og eldre garde i eit godt og aktivt miljø. NILSEN BYGG 6250 Stordal Nybygg - Reparasjonar - Rehabiliteringar Faste prisar Telefon: Telefaks: Mobil: Side 4

5 Tekst:Anne Berit Løset og Pål Bjørn Øvrebust Foto: Arild Hove Stordalingen Juni 2004 Flott sesong for langrennsgruppa Treningssamling på Gålå Med små og store var det over 30 som reiste til Gålå på treningssamling tidleg i desember. Der var det fine snøforhold, og alle kosa seg i det flotte løypenettet. Det er kjekt med ein tur som gir både fine skiopplevelsar, sportsleg utbytte og sosialt felleskap. Det blir ny samling i månadsskifte november/desember. Stordalscup langrenn Stordalscup i langrenn vart ein stor suksess! Det vart arrangert 6 torsdagsrenn denne sesongen. Heile 56 deltakarar deltok på 4 renn eller meir, og alle desse vart premiert. Av desse var det også 27 deltakarar som hadde delteke på alle renna! Det var eit yrande liv på Stavsengfjellet desse kveldane. På det rennet som hadde flest startande var det 77 deltakarar! Samarbeid med Liabygda Gjennom heile sesongen har det vore eit aktivt samarbeid med Liabygda. Det har vore samarbeid både om løypekøyring, treningsopplegg og rennarrangement. Dette er eit Skiløparar frå indre fjordstrøk samarbeid som vi gjerne vil bygge vidare på til neste sesong og som vil vere svært viktig for å utvikle det sportslege og sosiale miljøet for langrennssporten. Rennarrangement Den 29. februar arrangerte laget i samarbeid med Liabygda IL kretscuprenn på Stavsengfjellet. Dette er første krets-cuprennet som har vore arrangert av langrennsgruppa i Stordal. Det deltok 129 løparar frå heile Møre og Romsdal. Arrangementet fekk ros frå både løparar, leiarar til trass for heller dårleg ver. Laurdag 3. april arrangerte vi det siste sonerennet i sona. Dette var både seint i sesongen og tett inn i påska, så det var berre 43 deltakarar. Det var likevel eit triveleg arrangement med godt ver og god stemning. Robert og Andreas med premiane Blåtind Appartments Stor stas å få prøvesitje scooteren! Tlf Mobil Side 5

6 Juni 2004 Stordalingen Årsmelding 2003 Fotballgruppa Tekst: Robert Vidhammer I Styret for sesongen 2003 sat: Robert Vidhammer (leiar) Ole-Andre Vidhammer (nestleiar) Jan-Robin Tennfjord (økonomiansvarleg) Håvard Remme (sportsleg leiar) Jens Åge Øvrebust (leiar aldersbestemt) Seniorfotballen: Den sportslege målsetjinga for senior var å halde seg i 3.divisjon. Som alle veit, gjekk ikkje dette slik vi ville. Det vart for tøft, noko som førte til at vi rykte ned i 4 divisjon. Vi hadde ein del stygge tap i byrjinga av sesongen, men heldigvis gjekk det litt betre etterkvart. På sluttet av sesongen hang vi likevel bra med i kampane sjølv om vi ikkje scora mål, men det lovar godt for 2004-sesongen. i innandørsfotball arrangert i Lærdal/Årdal. Turneringa har dei siste åra fått status som uoffisiell NM for veteranar og old-boys. Deltakinga har etterkvart blitt ei mønstring av tidlegare toppklubbar og toppspelarar, saman med nokre mindre kjende klubbar og spelarar, som t.d. Stordal IL. Klubbar som kan nemnast er: Rosenborg, Sogndal, Molde, Viking, Vard, Brann, Start, Vålerengen, Lillestrøm, HamKam, Kongsvinger, Fredrikstad m/fl. Styret har i sesongen 2003 hatt 9 ordinære styremøter, i tillegg til møter i undergruppene cup- komité og telt. Inntektskjelder: Hovudkjeldene for inntekta var i 2003; Stordalscup, dansegalla, kiosk og papirinnsamling. Cupen, med påfølgande dansegalla på hausten vart ein stor suksess, både for Fotballgruppa og Stordal generelt. Dette hadde ikkje vore mogleg utan den enorme dugnadsinnsatsen som vert lagt ned, år etter år. Styret har stor respekt for nettopp dette, og ikkje minst at alle tar i eit tak når det trengst elles i året også. Treningsleiren i år gjekk til Danmark, nærare bestemt i heimtraktene til Thomas Borup Nielsen. Vi budde like utanfor Ålborg, og hadde eit godt sportsleg opplegg der. Thomas har vore hjelpetrenar i denne sesongen, men etter at han fekk jobbtilbod i Danmark, flytta han heim. Fotballgruppa i SIL er Thomas stor takk skuldig for den gode innsatsen han har vist både på og utanfor bana. Han har heile tida vore ein pådrivar for det sportslege, men også for det sosiale, og dette vil vi ta med oss vidare til neste år. Old Boys/Veteran: Kvart år, når det nærmar seg slutten av januar, vert den kjende veteran og old-boysturneringa GRAFISK DESIGN MARKEDSKUNNSKAP OG PROSJEKTLEDELSE NFORMASJONSRÅDGIVNING OG KOMPETANSEUTVIKLING DIGITAL BILDEBEHANDLING DIGITALT BILDEARKIV KRYSSPUBLISERING CD-ROM/INTERNETT TRYKKERI E T G R A F I S K H U S N-6270 BRATTVÅG. TEL FAX I år måtte Stordal slå Brann for å bli nummer to i si pulje. Nummer ein var nemleg 3 kronor (svensk lag med bl.a. Dennis Schiller). Sjølv om Stordalslaget greidde å slå Brann i fjor, makta dei det dessverre ikkje i år. Det kan likevel nemnast at Brann vant heile turneringa til slutt. Elles deltok Stordal i KM. Old Boys gjekk sigrande ut av turneringa også i år, mens Veteran tok ein god andreplass i turneringa. Det kan også nemnast at Stordal deltok i McDonalds-cup i regi av Aafk. Stordal gjekk sigrande ut av denne turneringa også. Når det gjeld deltakinga i NMutandørs, så spelte Stordal mot Rosenborg etter å ha gått sigrande ut av vårt distrikt. Her vart det dessverre tap, men likevel ei relativ jamn kamp der stillinga var 0-0 til pause. Vi kan konkludere med at Stordal Veteran og Old Boys er gode ambassadørar for Stordal, både lokalt og på nasjonalt plan. Takk for gode, og ikkje minst underhaldande prestasjonar. Side 6

7 Stordalingen Juni 2004 Aldersbestemt: I 2003 var det 10 lag, 5 gutelag og 5 jentelag; dvs nærare 100% av årsklasssane frå 7 til 16 år som var med. Dette var beste resultat vedk. tilslutning i kretsen sitt område. Stordalscup 33 aldersbestemte lag, 5 damelag og 3 old boyslag frå heile fylket deltok i Stordalscup, som er den 23. som er arrangert på Kirkebø. God organisering av Lag Trenar Oppmann Foreldrekontakt Gutar Lars Petter Aasen Leif Kirkebøe Marit Staurset Smågutar T. Aasen /Arild Hove Lars Joranger Roger Lillebø Lillegutar Ole Lianes Kristen Leganger Hilde Skrede Vad Minigut John Kr.Hjelle Elin Amdam Elin Amdam Minigut Charles Tøsse Trond Sørås Oddrun A.Innselset Jenter BjørnO.Olsen/Ole H.B. Marie Kirkebøe Bergljot Larsen Småjente 1 89 Ole Herman Busengdal Rolf Nilsen Palma F.Øvrebust Småjente 2 90 Magne Tøsse Rolf Pedersen Ole Andre Dyrkorn Lillejente Charles Tøsse Mette H.Tøsse Rose Aunli Minijente Lise Busengdal Hans Øyen Jon Geir Selboskar turneringa gjorde det til ein fryd for tilskodarane å få med seg kampane som vart spelt både laurdag og søndag. Avslutningsvis vil styret takke alle involverte i fotballgruppa for året som gjekk og vise til dei resultata som vart nådde. Utan den enorme dugnadsinnsatsen som er lagt ned ville fotballgruppa i Stordal ikkje vore ein Tips oss om stoff: Tidlegare nummer av Stordalingen les du på: Dyrkorn Regnskapskontor AS Autorisert regnskapskontor Tlf: Fax: Side 7

8 Juni 2004 Stordalingen Velkommen til Stordalscup juni Førebuingane til den 24. Stordalscupen er godt i gang. Målet vårt er som før at alle som kjem på Stordalscup skal ha det kjekt om ein er interessert i fotball eller ikkje. Så det er berre å krysse av på kalenderen for den juni; då skjer det i Stordal! Fastbuande og tilreisande er herved invitert til å vere med og delta på aktivitetane våre og oppleve den spesielle stemninga som rår denne helga! Tekst: Vigdis Hove Øie Leiar Stordalscup Foto: Espen Remme 2004! sportsleg og det skal bli like kjekt å delta som i fjor. Fleire av fotball-laga som var her då, har sagt at dei gjerne kjem attende i år. Moro på Thomas Tivoli ÅFK feirer sitt 90 års jubileum den 25.juni i år, den dagen cupen vår tek til. Vi har invitert ÅFK-spelarar til Stordalscup og fått beskjed om at dei gjerne kjem på besøk. Vi veit ikkje i skrivande stund kven som kjem, men det blir truleg nokre av desse: Aarøy, Steen, Austnes eller Dos Santos. Var du med på Stordalscup for to år sidan då Jon Arne Riise vitja oss? På nettsida vår no finn du bileter av han i full sving på Kirkebø Stadion. Vi har fått spørsmål om når han Ole Gunnar Solskjær kjem hit til turneringa!? Kven veit, kanskje dukkar han opp før vi veit ordet av det blir i år Midtsommar i Stordal, og vi håper på at vergudane er med oss som dei har vore. Vi startar fredagen med Thomas Tivoli på grusbana kl , så seriekamp på Kirkebø Stadion. Håper at flest mulig av barn og unge (og gjerne gamle òg) kan kle seg ut og gå i Fantetog frå Stadion og ned til Øyrane der vi tenner Jonsokbålet! På Øyrane blir det trekkspelmusikk Fotballen står sjølvsagt i fokus Vi skal gjere vårt beste slik at turneringa skal ha like høg kvalitet Noko anna som er spesielt for i år, er at vi legg cupen til den helga som er nærast Jonsok. Stordalscupen Side 8

9 Stordalingen Juni 2004 og rømmegraut, pølser på grillen, brus og soft is på campingen osv. Og kanskje er Ungdomsklubben i gang og kan arrangere diskotek. Programmet er som sagt ikkje heilt spikra no to mnd før avspark, men vi håper og trur at det skal bli litt for ein kvar smak.. Vi kan ikkje røpe alt no, men kan sei at det blir en del musikalske underhaldningsinnslag som ein òg bør få med seg. Kort oppsummert vil årets Stordalscup innhalde i tillegg til den tradisjonelle fotballturneringa: Thomas Tivoli, heimekamp senior herrer, fantetog, midtsommarfest med grilling, rømmegraut og bål, fotball-konkurransar, premieutdeling, stor utegrill, cup-lotteri og salgs -og utstillingsmesse, loppemarked og møbelauksjon, diskotek og utedans med live band. Vi får fotball-proffer på besøk, brassmusikk blir det, og stor stemning! Kva meir kan ein forvente? I alle år har arrangementet vore basert på dugnadsarbeid frå fotballfolket sjølv og med god støtte frå kommune og næringsliv. Styret vil rette ei stor takk til både sponsorar, aktive, foreldre og støttespelarar rundt stordalsfotballen, som kvart år er med på å lage ein stadig bedre Stordalscup. Vi håper på like god oppslutning om arrangementet i år som i fjor! Invitasjon er utsendt til fotballklubber både i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, til aldersbestemte lag 7-14 år, samt til damelag. Kontaktpersoner er Lise Busengdal og Elin Amdam for aldersbestemte lag. Bård Hove og Jan Ove Øvrebust for senior damelag. Bileter frå cupen i fjor, oppsummering av cup og dansegalla, kan du lese om på våre nettside: Web-master er Eivind Vinje, som har laga nettsidene våre. Eivind oppdaterer etterkvart som det er nytt å fortelje om cup-helga. Har du spørsmål til oss - ikkje nøl, ta kontakt via nettsida! Med helsing frå oss i STORDALSCUP 2004 Peder frista oss med grillmat i fjor Loppemarknad - sjå side 11 Stor salgsmesse på Stordalscup Også i år tegner det til å bli en god salgsmesse med over 30 utstillere. Dersom det er noen som er interessert i å delta,har vi plass til fl ere. Kontakt Severin : Side 9

10 Juni 2004 Stordalingen Stordal Fjellservice Tekst: Kristen Leganger, leiar Foto: Tore Hallan Endå ein vinter er over. Løypekøyringa etter oppsett vaktliste har gått med stort sett stabile og gode forhold,men nysnøen i påska vart vanskelig. Proviantkøyring i påska med litt færre oppdrag enn åra før,men eit godt bidrag til drifta. I år auka vi betalinga til kr 300,- pr tur. Stønad til løypekøyringa er basert på at dei som set pris på løypene betalar inn til vår konto nr Det er stort sett dei same som betalar kvart år og vi i styret må vurdere korleis få med fleire neste sesong. Brev til alle hytteeigarar og andre brukarar kan verte aktuelt. Ålesund og omland Friluftsråd har støtta løypekøyringa i år med kr 6000,- Før påske kjøpte vi ein redningspulk med vakum spjelkeutstyr, fyrstehjelpspakke, 2-mannsdrag og snøscooterdrag til ca 20000,- Etter søknad til Helselaget fekk vi kr 10000,- i stønad som vi Den nye redningspulken takkar for. Alf Overøye gav velviljug plass i løa si og sjølvsagt kan utstyret brukast av alle ved behov. Skilt på oppsida av løeveggen syner kvar ein finn dette. Stytet i Stordal Fjellservice er Stig Falling,Tore Hallan og Kristen Leganger som tek attval,men det er på tide med nye kostar. Vi er redd for at det kan verte vanskeleg å få nok køyrera på dugnad neste vinter. Dette må avklarast no i sommar for om naudsynt å vurdere eit anna opplegg. Også denne sommaren håpar vi å fortsette samarbeidet med Langsætrane sameige angåande bruer og råser. Kanskje vert det ny bru over Jolebotnelva der råsa startar på Kleiva? TAKK FOR DUGNAD OG STØNAD! 6250 Stordal Tlf Totalentrepenør innen bransjene: Graving springing transport kraning Tungtransport mobile knuseverk Side 10

11 Stordalingen Juni 2004 LOPPEMARKNAD STORDALSCUP 2004 Tradisjonen tru så blir det også i år Stordalscup, og tida nærmar seg raskt. Loppemarked og møbelauksjon vart ein stor suksess, og gav kjærkomne inntekter til fotballgruppa i fjor, og vi tek sikte på å gjere det enda betre i år. DÅ TRENG VI HJELP! Vi er avhengig av at privatpersoner og bedrifter i Stordal bidreg med loppar, så vi håper alle kan ha oss i tankane i tida framover. Nytt derfor høvet til å ta ei opprydding på loft og i kjeller, og sjå om der kan vere ting du ikkje har bruk for og som andre kan ha nytte av! Ta kontakt med: Geir Hoff Tlf Laila Vinje Tlf EKSEMPEL: Nye og gamle møblar, glas og porselensgjenstandar, kjøkenutstyr, maleri, bilder, pyntegjenstandar, bøker, alle tenkelege typar leiker og sportsutstyr. Av klede tek vi helst i mot spesielle ting som yttertøy, (skinn-) jakker, kapper, dressar og kjolar. Det som blir levert inn må vere heilt og reint. Det vert høve til å levere ting direkte på idrettshallen dei siste dagane før Stordalscup, men vi har lagringsplass og vi kan hente heime hjå deg no. Vi vil og nytte dette høvet til å takke alle dei som ga oss loppar i fjor, og håpar på enda meir i år. Med munnen full og hodet tomt Jo, ballen var i mål den, men ikke så lenge. Kai Kristiansen etter kvartfinalen 1989 mot RBK. Liverpool kan ikke legge seg bakpå og ri på null-null, fordi de har sluppet inn et mål. Øyvind Alsaker. For mye fotball på TV?? Jeg sier som Sølve Grotmol: Det er for mange bøker på biblioteket også. Arne Scheie, legendarisk tv-journalist. Omkring Dianas død så slo vi Aserbajdsjan 1-0. Arne Scheie igjen. Oppfordring! For å kunne lage dette magasinet er vi avhengig av at DU sender inn tips, artiklar og anna av allmen interesse. Gjengen i redaksjonen gjer dette på frivillig basis, og innsendt stoff gir oss den gleda vi treng til å fortsette dette arbeidet. Tusen takk til alle som støtter oss! Kontakt: Stordalingen, Postboks 76, 6259 Stordal NB: tenk på den gratisreklama ein artikkel i Stordalingen gir deg, bedrifta, laget eller organisasjonen! Side 11

12 Juni 2004 Stordalingen Vi (Elin og Lene) har vore med på kretslaget i snart 1 år no, og det er kjempe kjekt. For å komme med på kretslaget må du først vere med på sonelaget. Det er fleire soner på Sunnmøre; sone 1, 2, og 3. Dei beste spelarane på kvar sone blir så tatt ut til å vere med på kretslaget. Korleis vi kom med på kretslaget Vi fekk tilbod om å vere med på sonesamling i Brattvåg. Det er trenarane for kvar enkelt klubblag som skal melde spelarar på til sonesamling. Vi var i utgangspunktet 5 jenter fra Stordal som fekk vere med. Etter kvart så blei det berre vi to igjen. Vi har no vore på 7 sonesamlingar Jenter på kretslaget i fotball og 6 kretslagssamlingar, 2 sonekampar og 3 kretslagskampar. Vi har også vore på tur med kretslaget. Vi var på Midsund, der 2 av kretslagskampane vart spelt. Det var ein kjempe kjekk og sosial tur. Vi er ca. 18 jenter på kretslaget, som kjem frå følgjande klubbar: Stordal, Herd, Stranda, Åmdal, Ørskog, Brattvåg, Sykkylven, Hasundgot, Rollon og Hødd. Av dei jentene som er med på kretslaget, er det ca. halvparten som spelar 11`er-fotball, medan vi andre spelar 7`er-fotball. På kretslaget spelar vi berre 11`erfotball. Det var litt rart i byrjinga, men vi vart vande med det til slutt. No er det berre gøy. Når vi spelar kamp spelar vi som oftast Det vil seie 4 stk. i forsvar, 3 stk. på midtbana, og 3 stk som spelar spiss. Og så keeperen bakerst da sjølvsagt. På kretslaget vårt spelar Camilla Riise, som er søstera til John Arne Riise. Vi har også Andrea Hafsås frå Sykkylven som er blitt tatt ut til J17 landslaget. Vi oppfordrar alle jenter til å trene mykje, og prøve å kome med på kretslaget. Det er inspirerande, veldig sosialt, gøy å bli kjent med andre jenter og prøve å slå dei andre kretslaga rundt om i nabofylka. Hurtig og presist veggspill frå, Elin Storheim og Lene Busengdal Med munnen full og hodet tomt Cup er cup og stafett er stafett, og nå har også sannelig min hatt hopp blitt hopp! Arne Scheie. De er superkvinner, alle mann. Rune Brynhildsen, tv-kommentator. Om det ikke var kattens lek med mus, så var det iallefall kattens lek med en katt som var mye mindre. Knut Th Gleditch. We play with 2 stoppers and 3 spisses... Nils Arne Eggen, trener Rosenborg. Når Erik Nevland scorer, blir det som regel mål. Ernst A Lersveen, TV 2. Nå er det helt avgjørende hvem som har den beste psyken. Ja, og selvsagt den beste keeperen. For ikke å snakke om de beste skytterne. Ja, da skulle vel alt være nevnt. Arne Scheie under en straffesparkkonkurranse. Side 12

13 Stordalingen Juni 2004 Ny Hau-Pe bru Turløype? Alf Overøye fortel at bak planane om bru står Overøye og Seljehaug hjortevald og Øvre Stordal jaktlag. Dei har avhelde orienteringsmøte på Overøye den 8. april, der 18 personar var til stades. På dette møtet vart også dette med turløype trekt inn. Alle dei frammøtte var særs positive til planane. Vi i Stordal IL var også med på møtet representert ved hovudstyret, samt Stordal Fjellservice. Som det gjeng fram av namnet så er dette ein gammal brustad. Den ligg på Seljehaug like nedandor grensa mot Overøye. Etableringa av brua vil ha avgjerande innverknad på tilkomsten til området på austsida av elva og ved å ta omsyn til det under den vidare planlegginga av brua vil ein kunne gjere det mogleg for løype-prepareringsmaskiner å kunne ta seg inn i området. Vi i Stordal IL har lenge hatt planar om å etablere turløype i dette området. Ei slik løype ville då kunne gå på kvar side av Storelva, som då vil kunne kryssast v.h.a Kvitlebrua i tillegg til denne nye brua ved Seljehaugen. Alt i dag køyrer Stordal Fjellservice løype vidare nedover mot Almås, på vestsida av Storelva når snøforholda ligg til rette for det. Viktig i ein slik samanheng vert også forholdet til grunneigarane i det aktuelle området. Dersom ein kunne fått gjort einkle inngrep i naturen med litt rydding og planering samt litt grøfting nokre stader så ville alt blitt så mykje enklare for dei som kjører løyper. Alf påpeikar at dette berre er på planleggingstadiet ennå men dersom du ser at aktivitet skjer i området på seinsommaren så er du velkommen som dugnadshjelp. STORDAL 6250 Stordal Telefon butikk Telefon lager Telefon kontor Side 13

14 Juni 2004 Stordalingen Sykkeltrim 1. mai Medan andre bygder og byar har heftige demonstrasjonar på 1. mai, tek vi i Stordalen fram sykkelen og trakkar oss fram og tilbake mellom Mo og skulen. I år var veret flott og nesten 250 deltok. Det var observert både Stordalingar, Dyrkornbygdarar, Liabygdarar og andre frå omliggande bygder og byar. Asgeir Hovde vann sykkelen, og hadde visstnok ytra sterkt ønske om ein ny. På veg opp Mobrauta Sykkelparkering ved Mo Bedehus Vinnarar: Sykkel Asgeir Hovde Leggbeskyttarar Odd Midtbust T-skjorte Helga Løset Skodjereite T-skjorte Kåre Hove Drikkeflaske Ole Aasen Drikkeflaske Jarl Anders Hjelle Elida trekker vinnar av sykkel Leiar av Tur og Trim, Reidun Lid Bratland passar på at det går rett føre seg medan Emma Victoria, Vibeke og Oskar trekker dei heldige vinnarane Side 14

15 Stordalingen Juni 2004 DYKKING I STORDAL Tekst/foto: Bjørn Johnny Græsmo Er ikke sikker på om alle her i Stordal er klar over det, men det har i det siste vokst opp ett lite miljø med individer som har funnet en ny frittidsaktivitet. Det som det er snakk om er fritidsdykking. Noen av oss her i dalen synes at dykking er den kuleste form for sport som finnes. Vi vil med dette informere om hva vi som sportsdykkere mener er vital informasjon for alle og enhver. For våres egen og andres sikkerhet så vil vi informere om at følgende bøyer/flagg SKAL/MÅ respekteres på følgende måte. Om dere ser noen av de ovenstående merkene så vil det si at dere skal holde MINIMUM 30 meter avstand til bøyen/merkingen. Grunnen til dette er at vi som dykkere skal kunne gå opp til overflaten igjen uten å risikere å få en båtpropell i hodet. Med andre ord så vil en tom båt med den ovenstående merkingen fortelle at det er dykkere i vannet. Vi kan ikke tilby kurs eller andre opplæringsmuligheter. Hvis dere ønsker dette må vi be dere ta kontakt med Ålesund dykkersenter som har muligheten til å gi denne opplæringen. Norsk dykkerfl agg - i fargene marineblått og hvitt Internasjonalt dykkerfl agg - i fargene rødt og hvitt Dykkebøye - oransj farge Når dette er sagt så vil vi gjerne oppfordre alle som er sertifisert og har den nødvendige opplæringen om å ta kontakt med oss for felles dykkerglede. Det er som kjent kjekkere og sikrere å dykke sammen enn alene. Sagt med andre ord :::::: DU SKAL ALDRI DYKKE ALENE!!!!!!!!!. Ta kontakt med oss så tar vi oss en tur ned til kong neptun sammen. Den verdenen han regjerer er uten sammenligning med overvannsverdenen både mer utfordrende og interesant. See you down there!!!!!? Ta kontakt med : Tormod Slåstuen, Bjørn Johnny Græsmo eller Torgeir Vad Side 15

16 Juni 2004 Tekst: Bjørg Moltu Veteranmesterskap i hopp vart arrangert i Fjellbakken den mars Under den offisielle opninga på almenningen torsdag 25. mars hadde arrangørane vergudane med seg. Både tilreisande deltakarar og dei mange stordalingane som var til stades fekk oppleve gode song og musikkinnslag framført av lokale krefter. Tilstellinga på almenningen vart avslutta med eit flott fyrverkeri. Fredag 26. mars vart det arrangert renn i K66. Det var gode forhold i bakken, og dei frammøtte fekk oppleve mange gode sportslege prestasjonar. Fredagskvelden var det premieutdeling på Blåtind. Ei gruppe maskuline skinnkledde menn frå Liabygda sto for underhaldninga og dei gjorde som vanleg stor suksess. Laurdag var det arrangert renn i K50. I 1. omgang var det fine forhold, men så kom det ei snøbyge med tung og våt snø som reduserte farta. Det førte til at 2. omgang vart avlyst. Stordalingen Veteranmesterskap i hopp Dermed vart 1. omgang teljande. Laurdag 27. mars vart det og arrangert kombinert. Elles gledde Stordal hornmusikklag dei frammøtte med musikalske innslag ved hopparenaen. Laurdagskvelden var det bankett i Stordalshallen, med fin middag og dans. Ordførar Charles Tøsse delte ut premiar til verdige vinnarar. Formann i Veteranhopp Norge, Torbjørn Haugen, delte ut andre utmerkingar. Om lag 100 personer var til stades på banketten. Damene var nok i undertal, så dei damene som var der fekk svinga seg kanskje både nok og for mykje. Dei 70 hopparane budde på Blåtind og Fjellro. Somme budde på romma i den nedlagde kafeen i Stordal, og somme vart innlosjert i private heimar. Blant dei som vart innlosjert privat var Roger Ruud. Lukkeleg var Sindre Helland (heilt t.v.) deler ut premiar til vinnarane i klasse år, stor bakke: Øverst på pallen: Vidar Johnsen, Mosjøen Nr 2 t.v. Torry Ringkilen, Skimt Nr 3 t.h. Roger Ruud, Lensbygda nok den unge talentfulle hopparen Tommy Lianes som hadde Roger Ruud innlosjert i heimen sin. Hoppgruppa i Stordal Idrottslag har fått mange gode tilbakemeldingar frå dei som deltok i veteranmesterskapet. Formannen i Veteranhopp Norge uttalte at ramma for arrangementet var det beste som nokon gong hadde vore. Meisterskapet var eit stort løft for Hoppgruppa i Stordal Idrottslag. Men stordalingane har tradisjon på å løfte i flokk, og engasjerte Liabygdarar trør også til. Eit mannskap på om lag frivillige var i aksjon under arrangementet. Med eit overskot på om lag kr kan arrangøren slå fast at dette var eit vellukka arrangement også når det gjeld det finansielle. Det meste av desse inntektene vil gå til Fjellbakken. Med personleg service, nostalgiske rom og god mat skapar vi den rette ramma rundt arrangementet ditt. Side 16

17 Tekst: Johan Vinje Stordal Båteigarlag Stordalingen Juni 2004 Laget har i dag 53 medlemar og dei fleste har båtar i medlemsbryggene. Dei siste åra har laget lagt ned mange tusen dugnadstimar for å utvikle hamneområdet. Med eigne midlar, tilskot og dugnadstimar utgjer dette ca. 2.5 mill. kroner dei siste 10 åra. Dette i tillegg til velvilje og medverknad frå Stordal Kommune. Hamneområdet har no blitt ei perle for bygda. I tillegg til medlemsbryggene har laget bygdt eit medlemsnaust som innheld opphaldsrom, verstad/ lagerrom og loft. I 1998/99 blei det lagt ut gjestebrygger og bygdt kai. Talet på gjestebåtar har auka år for år og siste år var vi oppe i om lag 300 gjestedøgn. Alt no representerer båtturistane eit betydleg bidrag til handels- og servicenæringa og dette vil berre auke. Den neste store satsinga er no Servicehuset(bildet) som skal byggast i forlengelsen av gjestebrygga/kaia. Grunnmurane er allerede komen på plass. Bygget blir om lag 17 X 7 meter i 2 etasjer. I fyrste etasje blir det opphaldsrom, minikjøkken,dusj, wc og handikapptoalett. I andre etasje blir det 2 leiligheiter. Desse blir utlagt for langtidsleige eller salg. Utvendig skal bygget settast opp av snekkerlag, men innvendig innreiing vil bli gjort på dugnad. Meir informasjon på nettsidene våre: Bildet: Slik blir det nye Servicehuset sjåande ut. Side 17

18 Juni 2004 Stordalingen Dyrkorn Renhold utfører alle typer renholdsoppdrag Illustrasjon: Ivar Moe Vask av tekstiler som duker, sengetøy, gardiner og arbeidsklær. Varmrulling/Strykemaskin Vi forhandler alt innen renholdsutstyr og papir. Utleige av: Tepperensemaskin, høytrykksspyler, gulvvaskemaskin, industristøvsuger, skuremaskin/vannsuger. Telefon: Fax: Mobil: E-post: Side 18

19 Stordalingen Juni på Allmenningen Det er planer om oppstart av treningssenter i Pedro sine lokaler her i Stordal. Det er gjort ei markedsundersøking og den viser at det er stor interesse både til dugnadsinnsats og treningsiver. Kva synes du om dette og kjem du til å være med? Marit Lilleås Staurset: Eg synes det er positivt og vil stille opp både på dugnad og for å trene. Eg synes det er flott at det finst slike eldsjeler som kan skape noko nytt i bygda vår. Karoline Busengdal: Eg synest det høyrest spennande ut med eit treningssenter, og trur at det kan bli svært vellukka. Eg vil gjerne hjelpe til på dugnad, og har veldig lyst til å trene. Håper at også andre har lyst til å delta. Jan Magnus F. Lillebø: Eg meiner det er kjempebra at nokon tek initiativ til dette, og eg kjem til å delta. Ragnhild Flåen: Eg syns tiltaket er svært positivt og kjem truleg til å nytte meg av tilbodet, i alle fall om vinteren. Jonas Falch Det at vi får eit treningsenter i Stordal ser eg som veldig positivt. Ikkje berre for bygda vår, men også utover mot Sjøholt og innover mot Liabygda kan det være interesse for eit slikt tiltak. På grunn av min situasjon som politikar og det at eg er aktivt med i kulturlivet elles, ser eg det som vanskeleg å delta på dugnadsarbeidet, men kan gjerne tenke meg å bruke senteret for å halde mi fysiske form ved like. Eg vil i alle fall ønske treningssenteret velkomen til Stordal, og ønske initiativtakarane lykke til. Side 19

20 Juni 2004 Stordalingen Smånytt! Stor konsert med Elvis til hausten! The King kjem mest truleg ikkje, men Stordal- og Valldal Hornmusikk med solistar og komp inviterar til storkonsert i slutten av november. Det blir ein konsert med høg svettefaktor og variert Elvis-musikk. Stordal Hornmusikk ønsker seg også fleire musikantar, og inviterer nye og tidlegare medlemmar velkomen til velklingande samspel til hausten. Kontakt Torill Brastad eller nokon av dei andre medlemmane. Ivrige fotballgutar! Desse gutane (-90,-91,-92) har trent i lag i hallen kvar mandag frå kl til frå januar til 15.mars i år. Trenar har vore Jens Øvrebust Stordal Auto AS N-6250 Stordal Tlf Propan Videoutleige Storkiosk Nybaka brød Bilrekvisita/dekk Side 20

21 Stordalingen Juni 2004 X-mans x-ord EIGE GARDS- NAVN GARDS- NAVN ØY MAT- RETTEN ALTSÅ FUGL NESTE SPURTE JENTE- NAVN OSS PREF. 3 LIKE I TU LEGG BAK POL. PARTI GOLF- UTTRYKK UNGE BAKVERK KJØLIG OBS.- POST FASE HALS LÆRE VOK. MUNN DYR DRIKK BINDE- ORD VOK. SPELE GULL BYGNING BRENN! KLAG SLIT HOVUD- STAD BINDE- ORD TEMA AUK 2 LIKE KVINNER 4 LIKE BÅT- BYGGAR VIL GARDS- NAVN KONS. ÆRFUGL BEDRIFT KANT VOK. LY MANNS- NAVN TVILL- INGANE VOK. MANNS- NAVN A D SPORTS- UTSTYR YRKE SLAG- STAD IKKJE LEVER PAPE- GØYE MANNS- NAVN GREIT SINT MERKE FLIRE ÅNDE RYTMISK SPORTS- GYMN. LIKE TOPP TYR SINT KLOKKE HAST R E N N GARDS- NAVN GRIPE TSAR LAND DYR MANNS- NAVN MØBEL ARBEI- DET KLES- PLAGG TAL STABLE KLAG KRAFTIG KOKK P O L. P A R T I SJØDYR DØ MANNS- NAVN ELEV LEPPE BYRJING FARGE BY GARDS- NAVN VERBAL TANKE SANN- SYNLEG- VIS KONS. MANNS- NAVN SJØDYR ANSATT LUKT PAR GARDS- NAVN RYDDE VOK. DYR BYRJING EDEL DE ELV KAST GARDS- NAVN GROV DRIKK TAU ER- INDRE BANNING HYLTE KONS. DYRKE UNG JENTE- NAVN NYARE ES LEVER BRITISK VOK. YTTE MESTER- SKAP DESSUTEN LEVER OPP, SVENSK MÅLE- EINING IKKJE KOME SLU MANNS- NAVN HUS UNITED NATIONS UTROP INSTR. TRÅDAR STA FOR- FATTAR Vi held fram med X-mans x-ord her i stordalingen. Også denne gongen skal vi fram til ei setning som du fi nn i dei markerte felta ut i frå bildet. 3 vinnarar kan vente seg ei overrasking, vi trekkjer disse ut frå rette innsendte svar (d.v.s. setning). Fristen for innsending er Løysinga kan sendast pr. e-post til eller sendast i brev til stordalingen, postboks 76, 6259 Stordal. Lykke til! Dei 3 vinnarane som vart trekt ut frå bunken med rette innsendte frå x-ordet i nr. 4 var Elin Amdam, Oddbjørg Skotte og Norunn Støversten. Dei fekk seg overraskingar som denne gongen var nuppefjerner, paraply og walkman-radio. Premiane var velvillig sponsa av Coop Stordal. Side 21

22 Juni 2004 Stordalingen MIN TUR Min tur er fast spalte i avisa. Neste gong du er på tur i fjella: ta med kamera og del din tur med Stordalingen sine lesarar. Artikkelen kan sendast til: eller som brev: Stordalingen, Postboks 76, 6259 Stordal. Tek du oppfordringa? Vi ser fram til å lese om din tur i Stordalingen Med kamera og film i Tafjordfjella Tekst og foto: Jo Sølve Tafjord Morgenstund har gull i munn er sjelden kost i mitt hjem, men denne dagen vær et hederlig unntak. En kald og klar høstmorgen banker på. Dermed er det opp av sengen i en fart for dagen må benyttes til årets kanskje siste fjelltur. Sekken pakkes med ekstra klær, noe mat samt fotoutstyr bærer det av sted til Tafjordfjella. Parkerer på Kaldhsusætra og sjekker for sikkerhets skyld sjekker jeg om jeg skal ha med meg ekstra film. Nei, alt ser bra ut; apparatet står på bilde nummer 1. Flott!! Her kan jeg ta det jeg måtte ønske. For sikkerhets skyld tar jeg likevel med en ekstra, hvis jeg mot formodning skulle gå helt amok.. Dermed legger jeg av gårde mot Fagerbotn. Men ta det med ro i starten, for stigningene er tøffe til å begynne. Selv i moderat tempo, kjølig vær og skygge i det første partiet, pipler svetteperlene snart frem. Snart tar jeg igjen sola som hyller landskapet inn i de fantastiske farger. Rypelyngen farger fjellet ildrødt mens fjellbjørka sprer med varmgule toner. Samtidig leker alle regnbuens farger seg i isen på islagte dammer og kulper. Nei, her er det best å finne frem kameraet fra sekken for å fange noe av stemningen. Her eksperimenteres det med både blenderåpninger og lukketider for å få det perfekte bildet. Sannelig innbiller jeg meg også at, ikke bare ett, men stadig flere bilder, når høy grad av perfeksjon. Ikke rart den glade vandrer og amatørfotograf fornøyd fortsetter sin vandring videre fra Fetvatnet og opp til Fagerbotnvatnet. Ved Fagerbotnvatnet har snøfallet i det siste ikke smeltet og kryper oppover støvlekanten slik jeg i et sekund eller to vurderer om jeg skal snu og gå en annen rute. Men noen få centimeter med snø har vel aldri noen dødd av, så jeg må nå vel tåle det jeg også. Det viser seg snart at snøen tross alt skal gir noen fordeler også, for når jeg har gått halve Fagerbotnvatnet dukker det opp spor etter et reinsdyr eller to i snøen. Ser meg selvfølgelig rundt med et lønnlig håp om å se dem. Men nei, intet er å se. Nærmer meg etter hvert turens høyeste punkt, og i det jeg skal runde kammen i Fagerbotnhalsen, ser jeg til min store undring silhuetten av to reinsdyrbukker kun et blinkskudd unna. Kameraet Side 22 er gudskjelov lett tilgjengelig, så et par tre bilder fyres av i rask rekkefølge. Men hva skjer? Har ikke disse fotomodellene lært at de skal stå stille? Ja, ja får håpe at i alle fall et blir noenlunde vellykket. Slik faller selvgodheten med hensyn til perfeksjonsnivået på bildene noe, men fremdeles er jeg ikke så verst fornøyd likevel. På vei ned i Fagerbotn, kommer jeg over et reinsdyr i stien fremfor meg. Merkelig at det ikke værer meg, men kanskje jeg har vinden meg. Mer film må brukes, og jeg knipser i vei. Reinsdyret beveger seg ikke, og forklaringen viser seg å være det brekt forbeina og knust Tannlege Kjell Hove Tel Keiser Willhelmsg Ålesund Her er ei oversikt over kvar de kan søke pengar til ymse prosjekt og tiltak. Dette er ei side alle lag/foreininger bør vite om. Også næringslivet og kommuner har mykje å hente her. Sjå på

23 Stordalingen Juni 2004 Som dere skjønner har jeg jukset litt og lagt ved et bilde fra en tidligere tur i Fagerbotnen. deler av hode. Trolig har dyret har falt ut for skrenten over meg og ramlet rett ned i steinrøysa. Amatørfotografen lar selvsagt ikke en slik sjanse gå fra seg. Noe grotesk kanskje, men dyret må jo fotograferes fra ulike vinkler, for å få med lidelsen i all den grufullhet. Rundt neste sving viser det seg hva som er årsaken til ulykken. Tydelige spor etter kamp mellom to reinsbukker dukker opp i snøen. Her har det nok vært kamp på liv og død om å vinne damenes gunst. Den heldige vinneren er vel i paradis. Men jeg er ikke så verst heldig jeg heller for jeg har taperens endelikt festet til filmrullen. Turen videre fortsetter ned i fremste Fagerbotnen hvor det er blikk stille og sola varmer godt. Jeg finner ut at dette er plassen for en rast, og setter meg en passende stein for å spise nista. Siden sola speiler og reflektere seg vakkert i Viavatna, kan jeg heller ikke her la kameraet kan ligge i fred. Så for å bevise for ettertiden at jeg faktisk var her, må jo et selvportrett eller tre tas her. Samtidig med dette dukker det opp en reinsbukk med høyreist hode. Sikker seierherren av kampen. Om det virkelig ikke er slik, bryr jo ikke fantasien min seg det minste om. Tross den varme høstsola, går det ikke lenge før kroppen blir litt småfrossen. Så derfor leggerjeg av gårde igjen nedover mot Slettdalsvatnet. Som om jeg ikke hadde vært heldig allerede, så kommer jeg brått på nok en reinsbukk som ligger i stien kun 30 meter unna meg. Kameraet gripes i en fart og zoomer inn slik at hele linsa fylles av bukken. Heldigvis klarer jeg å knipse i tide, så dette blir nok noe å vise frem til venner og bekjente. Nå har jeg virkelig tatt en god del bilder, så det er kanskje best jeg sjekker hvor mange jeg har igjen. Telleren stå på 26. Hmm, det var da merkelig mange bilder på denne filmen. Det var nå vel ikke en 36- bilders film jeg har i??. Men ikke for det, jeg har nå opplevd flere før. Skal jeg ta et par til for å se. Nei, det er ikke mulig at jeg har 36-bilders film. Jeg bruker det aldri. I så fall så mister jeg jo kun 10 bilder. Jeg får spole tilbake hele filmen og sette i en ny. Reaksjonen lar ikke vente på seg når jeg åpner dekslet: Å, neeeiii!! Det har ikke vært film i under hele turen. Selvfølgelig måtte jeg drite meg ut akkurat i dag når jeg har fått tatt sååå mange bra bilder. At det går an!! Jeg sjekket jo til og med kameraet før jeg startet. Amatør!!!! Nå ble jeg skikkelig sur. Pakker kameraet ned i sekken og går i rask gange tilbake til bilen. (Ja da, jeg vet at jeg hadde en ekstra filmrull med meg, men er man sur, så er man sur.) Side 23

24 Juni 2004 Stordalingen Maskot på Kråmyra med oransje og blå gips. Tekst: Bjørg Moltu Søndag 12. april var ein heilt spesiell dag for 7 år gamle Kjetil Holand Tøsse. Då fekk han være maskot for Aafk under opningskampen mot Haugesund. Kledd i oransje og blått, og med gips som også var i Aafk sine fargar, fekk han den store ære å gå hand i hand med Aafk-kaptein Amund Skiri då laget entra bana. Han vart presentert for publikum, og fekk vise fram den fine gipsen sin. Korleis hadde det seg at du fekk vere maskot? - Ettersom eg hadde ein oransje og blå gips så synst ho mamma at det hadde vore kult om eg fekk være maskot under ein Aafk kamp. Ho mamma spurde ein ho kjende, og så vart eg maskot. Korleis var det å vere maskot? - Det var kjekt. Men eg visste ikkje heilt kva eg skulle gjere så det var litt vanskeleg også. Kva gjorde du som maskot? -Eg fekk vere med spelarane inn i garderoba, og eg fekk helse på alle sammen. Trenar Normark spurde : Skal vi vinne gutta? Alle spelarane ropte : Ja. Så spelte eg fotball med ein annan gut som var maskot. Var det kjekt? -Ja det var veldig kjekt. Er du ofte på Aafk kamp? -Ja eg er på nesten alle heimekampane. Er du medlem av Stormen? Ja, og eg har Aafk-drakt, T-skjorte, genser, hue, skjerf og flagg. Underteikna summerer og finn ut at det her dreier det seg om mykje pengar til supporter-utstyr. Mamma Mette kan fortelje at noko av supporter-utstyret fekk han i gåve av Aafk då han låg på St.Olavs Hospital i Trondheim. Han fekk også lagbilete som var signert av alle spelarane, og eit personleg brev frå Ivar Morten Normark. I brevet ønskte Normark Kjetil god FORMSTØYPT KALDSKUM TIL MØBELINDUSTRIEN SANDELLA FABRIKKEN AS N-6230 SYKKYLVEN Tlf: Side 24

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Norheimsund Fotballklubb

Norheimsund Fotballklubb Norheimsund Fotballklubb Årsmøte 5.mars 2014 Footer Text 3/17/2014 1 Agenda Oppsummering av året 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Kva skjer i 2014? Fastsetjing av kontingent 2014 Budsjett 2014 Val Footer

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SFFK takkar for påmeldinga og ønskjer hjarteleg velkommen til KMkvalifisering for

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE!

ÅRSMELDING. IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! ÅRSMELDING 2015 ÅRSMELDING IL JOTUN Ski for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015 PÅ VEG MOT HUNDRE! Postadresse Besøksadresse www.iljotun.no Bank Postboks 65 E-Post Foretaksregisteret 1. Styret

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Resultat for dei fem beste kommunane...

Resultat for dei fem beste kommunane... I samband med at 2005 er Friluftlivets år har Møre og Romsdal fylke saman med Forum for natur og friluftsliv arrangert ein turkonkurranse mellom kommunane i Møre og Romsdal. Til saman 23 kommunar var med

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13.

Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre. Laurdag 13. Eidsdal Idrottslag og Geiranger Idrottslag innbyr til Uoffisielt Norgesmeisterskap i Motbakkesykling dame og herre Laurdag 13. juni 2009 DEVOLD NIBBERITTET 0-1500 meter over havet For fyrste gong vert

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011..

Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad. Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Barn hjelper Barn ein miniputt kan gjere stor skilnad Ei oppsummering av tiltak som miniputtane har vore med på i 2011.. Breimsbygda IL- Miniputt sin innsamling til midlar til miniputtar i Vietnam. 22

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane

Dommarpåmelding 2013. Leiar dommarkomiteen i Sogn og Fjordane Dommarpåmelding 2013 SFFK takkar for året som har gått. Vi håpar at lysta hjå deg til å dømme framleis er stor, og at du satsar for fullt også i 2013. Vi treng deg! Hugs å jobbe aktivt i din klubb for

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den.

Drifta i år har gitt ei omsetning på vel 91000,- og der av eit overskot på ca. 20000,-. Viser elles til rekneskapen og gjennomgangen av den. Sandsøy Idrettslag 8. februar 2008 6089 Sandshamn Årsmelding for 2007 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Bjørn Thore Hansen, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor, sekretær

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Sakliste: 1 Informasjon 2 Aktiviteter 2012 3 Fair play! 4 Reiser 5 Praktisk heimekampar 6 Utstyr 7 Føringar frå styret 8 Sportsleg 9 Bruk av Triohuset 10 Eventuelt Styret

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Innbyding til KM I BORDTENNIS 2016 FOR MØRE OG ROMSDAL

Innbyding til KM I BORDTENNIS 2016 FOR MØRE OG ROMSDAL Innbyding til KM I BORDTENNIS 2016 FOR MØRE OG ROMSDAL Honndølshallen - Grodås 17.-18. desember Til alle bordtennisklubbar i Møre og Romsdal Volda og Ørsta bordtennisklubb har hermed den store gleda av

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Oppmannsrapport etter fellessensur i norsk skriftleg i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Sentralt gitt eksamen NOR0214, NOR0215 og NOR1415, 10. årstrinn Våren 2015 Åndalsnes 29.06.15 Anne Mette Korneliussen

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB MED JUNIORKLUBB Velkomne inn i Valle ungdomsklubb! 2016 Vedlagt finn du årsmeldinga vår for 2016. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet. Vi

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011

ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Sesongen 2010/2011 ÅL IDRETTSLAG - langrennsgruppa Full fart i løypa! Velkommen til ein ny langrennssesong! Velkommen til ny langrennssesong! Me håpar å sjå mange store og små skiløparar i dei fine skiløypene me har i Ål

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Innhald 1. Dana Cup Komité... 2 1.1 Årshjul Dana Cup... 2 2. Informasjon om planlegging av Dana Cup... 2 2.1 Overnatting... 2 2.2

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013

Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Årsmelding for sykkelgruppa i IL Harding 2013 Tillitsfolk: Leiar: Nestleiar: Kasserar: Skrivar Styremedlem Styremedlem Styremedlem Trond Haddeland Bente Kristoffersen Inge Kristoffersen fram til 20.08.13,

Detaljer

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004.

Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vår ref. Dykkar ref. Dato: 03/1009-1/N-244//AGNH 23.07.2003 Søknad om treningstid for Øystese Idrettshall 2003/2004. Vedlagt ligg søknadsskjema for treningstid ved Øystese Idrettshall for hausten 2003

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

VEKEPLAN: TRENING - KAMP

VEKEPLAN: TRENING - KAMP VEKEPLAN: TRENING - KAMP STRANDA FOTBALL 2014 Vekeplan 35 Veke: 35: 25.august 31.august DAG - TID AKTIVITET: KLASSE: ARENA: VARIABEL: Original: Veke 35 Klasse Merknad - Dommer Fergetider: Liabygda: 1615

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Strategiplan 2014-2018

Strategiplan 2014-2018 Strategiplan 2014-2018 HOVUDVISJON: Rosendal Turnlag skal utvikle ein brei aktivitet, med fokus på god helse, allsidigheit, samhald og glede. Vi skal utvikle sunne og gode haldningar for dei som ynskjer

Detaljer

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls BREIDDEREGLEMENT FOR barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls Sogn og Fjordane Fotballkrets Breiddekomiteen Mars 2009 INNLEIING Dette reglementet er utarbeida med grunnlag i intensjonar

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer