GAMLE TANKER NYE VYER ST. GEORGS GILDENE I NORGE 2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GAMLE TANKER NYE VYER ST. GEORGS GILDENE I NORGE 2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN"

Transkript

1 GAMLE TANKER NYE VYER ST. GEORGS GILDENE I NORGE 2013 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

2 Sitatene er oversatt fra engelsk og hentet fra Footsteps of the Founder. The Baden-Powell Quotation Book, red. Mario Sica (WOSM, 1981, 2006). Tallene i parentes henviser til samme tall i originaldokumentet. Kilde til «Eventyret om Baden-Powell» er «The Scout» Forsidetegningen er Baden-Powells eget selvportrett. Revidert utgave - mars ST. GEORGS GILDENE I NORGE

3 Gamle tanker nye vyer. Ideen med dette heftet er å gi et innblikk i Lord Baden-Powell of Gilwells liv, tanker og målrettede arbeide for å gjøre ord om til handling. Baden-Powells engasjement var ikke begrenset til speiderideen. Han var engasjert og opptatt av det som foregikk i samtiden. Baden-Powell (BP) har etterlatt seg mange kloke utsagn. En god del av dem er samlet i boken «Footsteps of the Founder», redigert av Mario Sica. Vi spurte oss selv: Kan disse utsagnene fra gamle dager inspirere oss? Har BP gjort seg tanker om voksne og speiding som er aktuelle i dag? Kan gildene ha glede av å få noen smakebiter av dette materialet? For oss var svaret ja. Vi har konsentrert oss om fem tema. 1. Speiding i det voksne liv. BPs Blå Patrulje. 2. Fredsmennesket 3. Samarbeid arbeid for andre. 4. Et åpent sinn se naturen og menneskene omkring deg og lær av dem. 5. Lek Hvorfor bare fem tema? For oss var dette fem viktige områder. Mange har spurt hva er «gildeånden». Vi tror at essensen i disse fem temaene er hovedingrediensene i begrepet «gildeånden». I et slagord fra ernæringseksperter heter det at «5 om dagen» er viktig for et balansert, sunt kosthold. Vårt håp er at de fem temaene vi har valgt ut vil gi næring til et rikere gildeliv. I heftet har vi tatt med «eventyret om Baden-Powell» rikt illustrert. Det er utarbeidet en unik tidslinje som kortfattet beskriver Baden-Powells liv. Du vil også finne noen av hans taler oversatt til norsk. Heftet er ment som et utgangspunkt for samtaler «Bål Prat» eller som inspirasjon til 5 minutter St. Georg. Lykke til med vandringen i Baden-Powells fotspor. Oslo, september 2012 Arve Urlin, Vivi Heine-Hansen, Ivan Chetwynd, Bjørg Walstad SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN 3

4 4 ST. GEORGS GILDENE I NORGE

5 ST. GEORGS GILDE BPs Blå Patrulje Baden-Powell skrev en del om «gamle speidere» eller «seniorspeidere». Dette var hans navn på rovere men det som han skrev, gjelder like mye for oss som er enda eldre om vi har vært speider eller ikke. 21: (Formålet med «Senior» eller «Gamle» speidere et tidlig navn for rovere.) 1. Å hjelpe speidere å holde kontakt med hverandre og med bevegelsen når de må slutte i troppen og gå ut for å kjempe i verden. 2. Å hjelpe dem å bevare verdiene om godt samfunnsengasjement som de lærte i speider n. 3. Å trekke til bevegelsen unge mennesker som ikke har vært speidere og gi dem muligheten for å gjøre tjeneste for sitt land. (707) 2 2: Ved «rovering»* mener jeg ikke at dere skal flakke målløst omkring, men at dere skal finne veien langs gode stier, med et bestemt mål i sikte og med en bevissthet om de vanskeligheter og farer som dere kan bli utsatt for underveis. (708) *Ordet «rover» på engelsk betyr en som vandrer eller streifer omkring det brukes derfor ofte som hundenavn! (Senior Scout ble til Rover i 1918.) 2 3: Rovere er en frilufts- og tjenestesøskenflokk. Ikke bare en søskenflokk, men en munter søskenflokk, med fellesskapet på leir, speiderdrakt og sine «huler» eller samlingssteder verden over. Siden den er en vandrende søskenflokk, kan du som medlem reise til fremmede land og bli venner med rovere derfra. Denne siden av bevegelsen vår er ikke bare interessant og lærerik, men den vil være et viktig skritt mot fred i verden gjennom gjensidig velvilje. (709) 2 4: Vårt roverprosjekt er med vilje løst skissert og fleksibelt fordi det er en vanskelig aldersgruppe å lage et håndfast program for. Mye avhenger av lokale forhold. (711) 2 5: Målet med roverspeiding er å fullføre treningen fra guttestadiet til manndom gjennom de forskjellige grader: småspeider, speider og rover. (712) Vi kan tilføye: gildemedlem! 2 6: Ikke la speiding gå under! Her er en fin mulighet til tjeneste ved å holde bevegelsen i gang for deres småsøskens skyld. Ved å gjøre det kan du hjelpe ditt land og din neste, og derved tjene Gud. (716) 2 7: Ikke la det tekniske veie mer enn det etiske. Praktiske ferdigheter ute i marken, leirliv, haik, god tørns, fellesskap på jamboreer alle er midler, ikke mål. Målet er personlighet (karakter) personlighet med et formål. Og det formålet er at den neste generasjonen skal være frisk i en gal verden, at den skal utvikle en høyere form for tjeneste: aktiv tjeneste med plikt og kjærlighet BP OM BEVEGELSEN: «Løst skissert og fleksibelt.» Er det slik du oppfatter gildebevegelsen? «Frisk i en gal verden.» Finnes det tegn på galskap i vår verden i dag? Hvilke tegn? Er speidere/gildemedlemmer fri for disse symptomene? Hvilke tanker hadde BP om «de gamle speidernes» rolle? Er de i tråd med vår oppfatning av formålet med et gilde? Hvilket «bestemte mål» har deres gilde «i sikte»? SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN 5

6 FREDSMENNESKET BP tok avstand fra mange holdninger innen det militære systemet. Speiderloven viser et positivt syn og tro på det gode i mennesket. I mellomkrigsårene tok BP og Olave initiativ til tre fredscruise (les mer på speidermuseet.no). I 1939 ble BP nominert til Nobels fredspris, men dette året ble det ikke delt ut noen pris, pga situasjonen i Europa. Vi har samlet noen av utsagnene BP ga til speidere og andre. (Han ble tildelt Carnegie-Wateler fredspris i 1937 for arbeid for verdensfreden og fremme av internasjonal goodwill gjennom speiderbevegelsen.) 2 1: Vi er «brødre» for hverandre og det må vi være skal vi gjøre det gode. Det vi trenger (innen speidingen) er ikke bare naturlig toleranse, men årvåken sympati og villighet til å hjelpe andre. (774) Carnegie-Wateler fredsprisen 2 2: Det finnes flere millioner voksne som på tvers av landegrenser har vært gjennom vår trening, ikke bare i personlighetsutvikling, helse, aktiv hjelpsomhet og nasjonalfølelse, men i en videre betydning av vennskap og brorskap med hverandre uansett klasse, tro eller nasjonalitet. På denne måten er det dannet en surdeig som vokser liten i dag, men stadig økende bestående av menn og kvinner i hvert land, fylt med gjensidig kameratskap og med en bestemt vilje til fred. (244) 2 3: Vennskap er som et pålestikk: en hjelpsom løkke som aldri mister taket eller går opp. (247) 2 4: Hvis du ikke er redd for mennesker som du møter og ikke misliker dem, vil de heller ikke være redde eller mistenksomme overfor deg, men vil være tilbøyelige til å like deg og bli venner med deg. (251) 2 5: Hvis kostnadene av ett slagskip ble gitt oss for å utvikle fellesskap i kommende generasjoner, tror jeg at vi speidere vil gjøre mer for å unngå krig enn summen av alle slagskip. (547) 2 6: Internasjonal fred kan kun bygges på ett fundament. Et felles ønske fra grassrota med en slik kraft at det påvirker makthaverne. (546) 2 7: Fred kan ikke sikres ved kommersielle interesser, militære allianser, generell nedrustning eller gjensidige avtaler, hvis ikke fredsviljen finnes i folkets tanker. Dette er et spørsmål om utdanning. (550) 2 8: Sjalusi og mistro er krigens bunnsjikt. Ønsker vi fred, må vi erstatte disse med reelle følelser for gjensidig goodwill og tillit. Dette kan bare skje gjennom å undervise enkeltmennesker i hvert land i denne nye ånden. (555) 2 9: Du trenger ikke vente på krig for å være til nytte som speider. Det er mye du kan gjøre som fredsspeider i dag, samme hvor du enn befinner deg. (960) 6 Hvordan kan gildegrupper arbeide for å holde fredstanken høyt? Hvilken betydning har Fredslyset? Hvordan kan gildebevegelsen spre fredsholdninger til andre? Ser vi spor av BPs tanker/speidingens grunnverdier i kjølvannet av reaksjonene etter 22. juli 2011 og lignende terroraksjoner? ST. GEORGS GILDENE I NORGE

7 Andre sitat til samme tema: 1 Jeg anmoder om at vi ikke kun lar speiderne være fornøyde deltakere på jamboreen, men oppfordrer dem til å benytte hver minste anledning til å skaffe seg bekjentskaper; vennskap med framtidens verdensborgere. Hver deltaker forlater jamboreen som en apostel, med en ny ansvarsfølelse for sitt nærmiljø, for fred og goodwill. (356) 1 Speiderbevegelsen er hovedsakelig en søskenflokk av tjenende barn og voksne. Den er en skole for karakter og samfunnsånd, for personlig effektivitet til samfunnets beste. (772) 1 Vårt mål er å desentralisere administrasjon så mye som mulig for å unngå byråkrati, og å gi så mye selvstyre som mulig til grassrota. Vi er en bevegelse, ikke en organisasjon, grunnlagt på uskrevne lojalitetslover mer enn skrevne regler og vedtekter. (776) 1 Jeg liker ikke å gi ordre. Det er ingen speidermetode. Vår pliktfølelse rettleder oss innenfra og bør ikke bli pålagt utenfra. (766) 1 Å gjøre noe er bedre enn å snakke, å lage ting er bedre enn å lese om dem. (204) 1 Du blir lykkelig hvis du forlater denne verden litt bedre fordi du har vært her. Som forelder tar du et skritt i denne retningen ved å gjøre ditt barn til et bedre menneske enn deg selv. (209) 1 Jeg foreslår aldri til andre noe jeg ikke vil gjøre selv. (234) 1 En person som ikke har noen venner er en som ikke tilbyr vennskap. (249) 1 Vennskap er som en bumerang: Du gir ditt vennskap til en annen, og så til flere og flere, og de gir sitt vennskap til deg i retur. Idet det når ut til flere, styrkes det opprinnelige vennskap og godvilje og det bringer godvilje tilbake til deg, slik en bumerang kommer tilbake til den som kaster den. (250) 1 Paulus sa at Gud var «Håpets Gud». Håp gir deg trøst og styrke i en vond tid, og ditt håp vil trøste andre og gi dem mot til å holde ut. (337) 1 Det første skritt i retning av verdensfred er å trene den kommende generasjonen i alle land så de alltid retter seg etter en absolutt rettferdighetssans. Når mennesker instinktivt ser saker i alle livets områder fra to sider før de tar stilling for den ene siden, vil de når en krise oppstår mellom to land, være klar over hva som er rett og vil finne en fredelig løsning. Dette er umulig så lenge de er vant til å ty til krig som den eneste utvei. (548) 1 Å avskaffe hærer vil ikke fjerne krig, like lite som å avskaffe politiet vil få bukt med kriminalitet. Vi må fjerne krigens årsak. Hærene er heller en virkning, et resultat av frykt og krigsånd. Dette er en sak for utdanningssystemet. (551) 1 Den akademiske undervisningen har gjennom generasjoner formidlet nasjonenes historie via de store seirene i krig, og har ofte utelatt nederlagene, svartmalt fienden og forherliget landets overgrep. Den beste veien frem synes å være å endre alt dette og undervise kommende generasjoner om landets fredelige triumfer og lære dem å ha fredstanker overfor andre land. (552) 1 «Goodwill og samarbeid» er stikkord i vår bevegelse. Når dette får fast fotfeste i en nasjon; når generell godhet rår uten tanke for klasse, parti eller grådighet, når vi alle deler heller enn å grafse til oss, skal vi se fred og velstand herske i vårt land. (Jamboree 1923) (553) 1 Krig er djevelens verk gjennom trangsyn. Fred er Guds verk gjennom kjærlighet til alle. Her ligger en strålende mulighet for alle medlemmer i vår bevegelse: å bidra så godt de kan til å spre vennskap og goodwill blant alle verdens nasjoner. (554) 1 Det eneste sanne og sunne grunnlag for fred i verden er utvikling av toleranse og uselviskhet hos folkene, slik at de kan danne et sammensveiset samfunn der alle viser sympati og er gode naboer for hverandre. (557) 1 Når menn lærer å se med motpartens øyne og tilby naboen uselvisk vennskap, vil sjansene for krig avta og grunnlaget for fred bli lagt i verden. (558) 1 Selv om de mer spektakulære sider ved vårt arbeid, jamboreer og fredsseilaser, er lagt til side mens krigen pågår, vil det viktigste ved vårt arbeid fortsatt være den stille, daglige innprentingen i barnas liv av goodwill, toleranse og forståelse av andre gjennom vårt eksempel og praksis. Slik kommer dagens speidere i fremtiden til å se på krig som noe utenkelig. Så mist ikke motet! Det har aldri vært slik behov for gode speidere som i dag. Dere ledere som sender dem ut, kan hvile fornøyd ved tanken på at dere har gitt et verdifullt bidrag til verdens fremtid. (559) 1 Det er den indre styrken som teller. Når vi virkelig lever etter speiderlov og løfte, vil det fjerne alle anledninger til krig og strid mellom nasjoner. (975) 1 Et av våre prinsipper er å utvide vår velvilje og toleranse slik at vi ikke tar hensyn til forskjeller i sosial rang, nasjonalitet eller overbevisning. (937) 7 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

8 SAMARBEID Baden-Powell hadde klare tanker om god tørn og betydningen den hadde for utviklingen av vår personlighet. arbeid for andre Har dere hørt historien om den gamle damen som var med i speidernes bymanøver? Hun sto tålmodig og ventet på fortauskanten for å få hjelp til komme over gaten mens speiderpatruljene styrtet forbi for å nå neste post eller komme i mål på best mulig tid. Tanken var at speiderne skulle få øye på henne og hjelpe henne over gaten. 2 1: Ved «å gjøre det gode» mener jeg å gjøre nytte for seg og utføre små vennlige handlinger for andre mennesker om de er venner eller fremmede. Det er ikke så vanskelig, og den beste måte å komme i gang på er å bestemme deg for å gjøre minst én god tørn for noen hver dag. Da vil det snart bli en vane og du vil gjøre god tørn hele tiden. Det gjør ikke noe hvor ubetydelig denne god tørn er om det bare er å hjelpe en gammel dame å krysse gaten eller å si noe pent om en som blir baktalt. Det som er viktig er å gjøre noe. (278) 2 2: For å gjøre noe til en vane må du først øve deg mye, og det er derfor det er en del av Speiderloven å gjøre en god tørn hver dag. (291) 2 3: I speiderbevegelsen driver vi reklame for en daglig god tørn som kimen til en større utvikling av godvilje og hjelpsomhet. (288) 2 4: Barn har et naturlig instinkt for å gjøre det gode, bare de kan se hvordan dette kan komme til uttrykk rent praktisk. God tørn utfyller og utvikler dette behovet og bringer derved frem den kristne nestekjærlighetens ånd. (286) 2 5: Til å begynne med kan det være vanskelig å huske forpliktelsen til å gjøre en god tørn hver dag, og du kan ha problemer med å finne noe som kan hjelpe andre. Men hvis du holder ut og tvinger deg selv til dette hver dag, vil det snart bli en vane og du vil oppdage hvor mange småting du kan gjøre som teller som god tørn, selv om de hver for seg virker ubetydelige. (284) 2 6: Når du har gjort noe godt, ikke stå og vent på å bli takket eller gjort til en helt, men trekk deg stille og ubemerket bort. Slik er speidere. (283) Motto: En speider er aktiv i å gjøre godt, ikke passiv i å være god. 2 7: Den man setter mest pris på er den som blir på sin plass og spiller spillet etter reglene og i lydighet mot kapteinen ikke for selv å få ære, men for at laget skal vinne kampen. (164) 2 8: Det er bare gjennom godvilje og samarbeid det vil si gjennom tjeneste for andre at et menneske oppnår virkelig suksess, som er lykke. Da oppdager man at himmelen er her i denne verden, ikke bare en visjon av den kommende verden. (315) 8 God tørn var i sin tid et viktig element i småspeider- eller speidertiden. Er det fortsatt plass til dette i speiderprogrammet? Hva legger vi i begrepet «god tørn»? Hvis du har vært speider, hvordan opplevde du dette kravet da du var speider? For deg som ikke har vært speider, hva synes du om speidernes god tørn? (Ble det fleipet om det, eller ble det en god vits en kunne le av???) BP beskriver hvorfor god tørn er viktig for speidernes personlighetsutvikling. Står god tørn sentralt i gildearbeidet? ST. GEORGS GILDENE I NORGE

9 ET ÅPENT SINN Se naturen og menneskene omkring deg og lær av dem. Baden-Powell sier: 2 1: Naturstudier er nøkkelaktiviteten i speiding. (455) 2 2: Formålet med å studere naturen er å utvikle bildet av gud som skaperen og utvikle en sans for skjønnheten i naturen. (457) 2 3: Jeg ser ikke på naturstudier som en form for gudsdyrkelse eller som et substitutt for religion, men jeg hevder at å forstå naturen er et steg, i enkelte tilfeller, i retning av å få en tro. (463) 2 4: For dem som har øyne å se med og ører å høre med er skogen et laboratorium, et møtested og et slags tempel på en og samme tid. (464) 2 5: Den som er blind for skjønnheten i naturen har gått glipp av halve gleden ved livet. (465) 2 6: Ikke vær tilfreds med hva, men finn ut hvorfor og hvordan. (140) BP fremhever viktigheten av gode relasjoner til menneskene rundt oss. De kan lære oss mye hvis vi prøver å lytte til dem. 2 7: Hvis du vil gjøre verden til et lykkelig sted, se deg alltid omkring og se ting fra den andres ståsted. Du vil kanskje oppdage at hans synspunkter har noe for seg så vel som dine. (29) 2 8: Det som gjør livet spennende er å stå foran vanskeligheter, farer og tilsynelatende umulige utfordringer som gir deg muligheten for å nå fjellets topp til slutt. (143) 2 9: Jeg tror at gud satte oss inn i denne fantastiske verden for å være lykkelige og nyte livet. Den virkelige måten å bli lykkelig på er å gjøre andre lykkelige. (320) 2 10: I mitt liv har jeg funnet tre vellykkede måter å møte problemer på: 1. med plikt, 2. med rettferdighet; og 3.- viktigst av alt - med kjærlighet. (151) 2 11: Husk at hvor dårlig du enn har det med økonomien eller helsa, kan du alltid bringe et glimt av glede inn i andres liv. Ved å gjøre det får du ekte lykke inn i ditt eget liv. (318) 2 12: Jeg sier til dere: Se fremover, bortenfor de nærmeste veimerkene på stien. Se hvor stien fører hen og gå fremover med godt mot. Dere vil oppdage andre på den samme stien, kan hende ikke så godt utrustet som dere. Gi dem en hjelpende hånd på veien. (957) Kunnskap om natur og naturopplevelser har alltid kjennetegnet speiderarbeidet og hatt en sentral plass i treningsprogrammet. Hvis du har vært speider, har dette påvirket ditt liv som voksen? Hvordan kan vi i et gilde praktisere et liv i pakt med naturen, har det en verdi også for oss i gildearbeidet? Har dere noen eksempler å dele med andre? Baden-Powell var opptatt av at vi skulle se menneskene rundt oss, se deres behov og lære av dem, ikke bare for å hjelpe, men også for å oppmuntre dem. Hvordan kan det berike din hverdag som voksen? Ansvarsbevissthet og teamtanken var viktig for at patruljen skulle utvikle seg og oppnå resultater, alle måtte bidra og lære. Praktiserer vi dette i gildet? I tilfelle hvordan? Jamboree og leir med besøk fra andre land har i alle år gitt speidere mulighet til å knytte vennskapsbånd på tvers av kulturer og språkbarrierer. Holder vi dette ved like i gildet? SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN 9

10 LEK Barnesinn Baden-Powell skriver: 2 1: Legg merke til den gutten som vandrer nedover gata, øynene hans skuer ut i det fjerne. Ser han utover prærien eller over det store grå havet? Har du aldri sett bøflene vandre rundt i Slottsparken? Kan du ikke se røyken fra indianerteltene utenfor Stortinget? (3) 2 2: Barn kan se et eventyr i en skitten vannpytt og en speiderleder som har bevart sitt barnesinn, vil kunne se det også. (2) BP skriver her om speiding som en aktivitet for gutter og skriver at en speiderleder, for å være vellykket, må være a boy-man, en guttemann men det kunne like godt være tale om en pikekvinne! Lek : Lek er det viktigste i livet for et barn. (611) 2 4: Lek er bare trinn i det å lære hvordan man leker den større leken livets lek. (257) 2 5: Livet er en lek heller enn en tid i slaveri, og leken blir god, hvis du leker med forventning. Det er ikke en omgang «cribbage» (et kortspill for to personer). Det er heller en fotballkamp hvor du må forvente å bli slått og falle i søla i blant. Men dette skulle ikke forhindre deg i å reise deg og komme i gang igjen med godt humør, fast besluttet på å spille spillet for lagets skyld og ikke bare for din egen skyld. (392) Er det viktig å bevare barnesinnet også etter at man har sluttet som speiderleder? Er det og bør det være plass til lek i gildelivet? 10 ST. GEORGS GILDENE I NORGE

11 På norsk kan man skille mellom «å leke» og «å spille». Barn leker i skolegården, men de spiller fotball. På engelsk heter det «play» i begge tilfeller: Children play in the school playground, and they play football. «Lek» som samlebetegnelse barnas aktivitet i skolegården heter play. Men «en lek» eller «et spill» heter i begge tilfeller a game. (Men «et skuespill» heter a play.) Samtale Er det en forskjell på å si «Livet er en lek» og «Livet er et spill»? Hva karakteriserer en lek / et spill? Hva gjør vi når vi leker/ spiller? MULIGE SVAR: «Livet er en lek» antyder at livet er sorgløst. «Livet er et spill» antyder at det er regler i livet som vi må mestre for å lykkes og at livet er en konkurranse. I lek og spill kobler vi av fra arbeid / virkeligheten. Vi behøver ikke å tenke på det vi er vanligvis opptatt av, men kan konsentrere all oppmerksomhet på leken eller spillet. Å leke er noe vi gjør for lekens egen skyld, ikke for å tjene penger, få studiepoeng eller lignende. Lek er ustrukturert eller består av aktiviteter med enkle regler («gjemsel», «sisten», «stoleleken»). Et spill har mer kompliserte regler enn en lek. Et spill har et element av konkurranse (selv om man kan spille mot seg selv, som i Kabal). Spill spilles ofte av lag, ikke bare av enkeltspillere. I lagspill samarbeider vi med andre innenfor spillets grenser og regler. Det er et mindre seriøst og forpliktende samarbeid enn vi opplever i det virkelige livet. I dataspill, rollespill, skuespill går vi inn i en annen virkelighet, et annet univers. Vi lar oss oppsluke av spillets virkelighet, som er bestemt av dets regler og formål. I dataspill, rollespill, skuespill kan vi gi fritt spillerom til fantasien og drømmer. Vi kan late som om vi er en annen enn den vi ellers er i dagliglivet. Vi kan oppføre oss som vi mener en annen person (eller dyr) ville oppføre seg. 1 Når småspeidere leker, må de oppfordres til ikke bare å virre omkring, men å leke med begeistring. Lek som blir organisert riktig utvikler viktige momenter som latter, vennlighet og kameratskap, så vel som fysisk helse og aktivitet, mens lagspill også utvikler uselviskhet, lagånd og fair play. (258) 1 Gjemsel er en av de beste lekene for et barn og kan bli utviklet til speiding i feltet. Man lærer mye av den. (254) 1 Jeg vil ikke at småspeiderledere skal føle seg bundet av tradisjoner, regler og treningsprogram. Deres egen erfaring og fantasi, deres barnesinn (boyishness) og sympati med barnas natur vil være deres beste veileder. (732) / Hvis voksenlivet bare handler om å bli gammel og tjene penger, er det verst for voksenlivet! * * Sitert i Tim Jeal, Baden-Powell. Founder of the Boy Scouts (Hutchinson 1989, Yale University press 2001). SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN 11

12 BPs tale ved Scouts-Own I 1933 var BP på fredscruise og blant annet i Norge. Her er talen under Scouts Own ombord på båten 27. august Speiderbrødre og speidersøstre! Dette er en stund med dype følelser for oss alle fordi vi snart skal gå hver til vårt. Dette er den siste anledningen der vi kan være sammen i bønn og takk. Jeg tror at det er takk som må være fremst i våre hjerter i dag når vi nærmer oss slutten på denne hyggelige og vellykkede ferden. Da jeg var i Oslo forleden dag, snakket den engelske presten med meg. Han sa han som utenforstående hadde fulgt med bevegelsen vår i mange år, og han kunne ikke annet enn å tro at dens suksess viser at Guds hånd støtter opp om våre tiltak. Og når vi ser tilbake på bevegelsens historie, hvordan den har utviklet seg spontant og uten mye hjelp, uten mye propaganda hvordan den har bredt seg så vidt omkring og har trengt så dypt inn i menneskers følelser, ikke bare i vårt eget land, men også i mange andre land Når vi ser på alt dette, kan vi ikke annet enn å føle at en kraft større enn oss selv har hjulpet den framover til det den er i dag. På denne ferden har vi med egne øyne sett en liten del av hva bevegelsen har gjort blant forskjellige mennesker. Dette har vært et meget hyggelig cruise, der vi har sett fremmede land. Vi har stått ansikt til ansikt overfor naturen på dens beste: i solskinn, i rolige bølger, i disse landenes skjønnhet, i skog og fjell, i vann og solnedgang. Vi kan ikke unngå å føle at naturens Gud har vært med oss. Vi har også møtt våre utenlandske brødre og søstre annerledes enn oss selv på mange måter, men også forskjellige seg imellom, selv om deres land er naboer. De snakker forskjellige språk, har forskjellige skikker og tradisjoner og ulik historie. De kan ofte ikke engang snakke med hverandre. Allikevel er alle forent under ett ideal: kjærlighet og viljen til å gjøre det gode. Vi har sett dette med egne øyne, vi har følt det, og vi må bare innse at det står noe bak, noe som hjelper oss framover kjærlighetens ånd. Derfor synes jeg at vi bør stanse opp et øyeblikk i stille takk til Gud som har gitt oss denne hyggelige turen, som vi forhåpentlig vil vende hjem ifra inspirert og styrket i kropp og sjel. Vi kan takke for at vi har funnet nytt vennskap, ny hjelpsomhet og nye erfaringer som vi har delt med hverandre. Vi kan takke for frisk inspirasjon og nytt håp og tro på det vi holder på med. Vi kan takke for at vi har fått nye venner fra andre land, som har ønsket oss velkommen slik som vi har ønsket dem velkommen, nye venner som vi håper at vi kan hjelpe ved å spre speidingens riktige ideer og idealer. Vi kan takke for det privilegium det er å hjelpe på vår beskjedne måte med å utvikle den kjærligheten som hvis den bare sprer seg vil bety Guds rikes komme her på jorden. La oss være takknemlige for at vi har sett alle disse ting, særlig kjærlighetens ånd i våre naboland. Må dens inspirasjon bo i våre hjerter og gjøre det mulig for oss å fortsette i vårt arbeid med tillit, håp, mot, tålmodighet og tro å gå videre med det vi gjør for å bidra til det store oppdraget, å skape god vilje blant mennesker og fred på jorden. Så, mine kjære brødre og søstre: Etter å ha takket Gud, be om at dere kan fortsette med fornyet kraft i det arbeidet dere gjør, og la oss alle gjøre vårt beste for å gjennomføre det. 12 ST. GEORGS GILDENE I NORGE

13 GLED DEG OVER LIVET NÅR DU HAR DET Når man har passert 75 år og har kommet til det stadiet i livet da du tenker deg om to ganger før du bestemmer deg for om det nå er verdt å bestille et nytt aftenantrekk, er det tillatt å se seg tilbake langs den veien man har vandret. Din naturlige tilbøyelighet er å formane og advare andre vandrende om vanskelighetene langs veien, men er det ikke bedre å opplyse dem om noen av gledene underveis som de ellers kunne gå glipp av? Det som slår deg mest når du ser tilbake, er hvor fort det har gått hvor kort dette livet på denne jord er. Advarselen som en vil gi, er derfor at det ikke lønner seg å sløse det bort på ting som til slutt ikke teller. På den andre siden, er det heller ikke smart å ta livet for høytidelig slik som noen synes å gjøre. Gjør det til et lykkelig liv, mens du kan! Det er der suksessen er, tilgjengelig for hvert menneske. Det er mange forskjellige meninger om hva som utgjør «suksess», f.eks. penger, posisjon, makt, prestasjon, heder og lignende. Men disse er ikke tilgjengelige for alle og heller ikke bringer de med seg det som er ekte suksess, nemlig lykke. Lykke er tilgjengelig for alle. For når du sammenfatter det, består det bare av tilfredsheten med det du har, og hva du kan gjøre for andre mennesker. Som Sir Henry Newbolt oppsummerer det: «Den virkelige testen på suksess er om livet har vært lykkelig og gitt glede.» Fra «Lessons from Varsity of Life» Eventyret om BP> SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN 13

14 BPs barndom Robert Stephenson Smyth Baden- Powell (BP), familiært Stephe Powell, ble født den 22. februar Allerede da han var tre år gammel døde hans far. Hans mor ble alene med 10 barn. Som gutt var han veldig interessert i lokomotiver og kunne se på dem i timevis og spørre om alle mulige ting om disse maskinene. Det var ikke for ingenting at han ble oppkalt etter sin gudfar, Robert Stephenson, oppfinneren av lokomotivet. BP gikk på skole i London til han var 13 år. Ved et besøk fortalte inspektøren hans mor om den gode innflytelse som BP hadde på tonen blant elevene på skolen. Oppmuntret av sin mor, arbeidet BP for å vinne et stipend til en kostskole. Etter mange måneder med hardt arbeid klarte BP eksamen og kom inn på den berømte Charterhouse School i London. På denne skolen hadde han mange opplevelser. En gang i en forrykende slåsskamp stoppet rektor flokken som kom styrtende med BP i spissen. Han ga ham en nøkkel. «Ta snarveien her gjennom denne døren», sa han, «så du kan angripe dem i ryggen.» Slik kunne rektoren også være! Han tok levende del i deres anliggender. Samme rektor ba en gang BP om å spille hovedrollen i en skolekomedie. BP ble forferdet over at det måtte bli ham, men han utførte oppgaven med stor suksess. I en periode dirigerte han også skoleorkesteret. I 1872 flyttet Charterhouse School til Surrey. Her var det et område med skog helt opp til skolen. BP streifet omkring her inne, sporet opp vilt, fanget kaniner og stekte dem på spidd. Samtidig lærte han å skjule seg og lage bål uten røyk, for skogen var forbudt område! Tjeneste i India Da BP gikk ut av skolen, begynte han i hæren og fikk beskjed om å melde seg til 13. husarregiment som var stasjonert i India, hvor han ankom 16. desember De første åtte månedene der, tilbrakte han med å gjennomføre et svært omfattende kurs i kartlegging. Dette var i Lucknow, hvor regimentet befant seg. Kjenne språket Nå til hemmeligheten av min suksess. Det var bare det, at jeg hadde tatt meg bryet med å lære språket i landet, slik at jeg kunne snakke med de innfødte. De hadde vært ganske vennlig og hadde uttrykt sin forundring over at alle offiserene tok seg bryet med å dra så langt bort for å jakte. De kunne jo ha gjort det ganske nært hjemmet, blant ravinene. Men da disse ikke hadde lært språket, kunne de heller ikke ha forstått de innfødte selv om de hadde blitt fortalt om det. Rett som det var på villsvinjakt, når vi hadde mistet synet av byttet vårt, kunne en innfødt komme opp og fortelle oss hvor villsvinet var. Jeg var heldigvis i stand til å forstå dem. En annen mann ville ha gått glipp av en god jakt. En annen sport jeg har hatt glede av, har vært i krigsøyemed å spionere i fiendens land. Du kan like godt prøve å koke maten din uten ild som å prøve å spionere uten kunnskap om fremmede språk. Det er vanskelig nok hvis du bare kjenner ett. Det er mye bedre å kjenne to eller tre, for slik å avlede mistanken, eller å kunne dra fra ett land til et annet. Det er ikke nok bare å vite hvordan du skal lese eller skrive språket eller kunne grammatikken, men det er av største betydning at du skal kunne snakke med noen på det hverdagslige språket og med samme bruk av hendene, skuldre, og øyenbryn som følger med når de fleste utlendinger snakker. Det er her speiding kommer inn i bildet. En kar som, lik en speider, er vant til å legge merke til små detaljer, ikke bare klær og utseende, men også kroppsspråket, kan veldig fort plukke disse opp for så gjøre seg bedre forstått og være på bølgelengde med de menneskene han snakker med. En gang, da jeg lærte italiensk, pleide jeg å spille for meg selv det ene ordet «ma» som betyr «men». På italiensk betyr det så veldig mye forskjellig etter hvordan måten du sier det på, og måten du trekker på skuldrene eller bruker hendene. Jeg har alltid funnet det morsomt å lære et nytt språk, spesielt ved å oppservere folk som bruker det. Samtidig er det selvsagt nødvendig å lære ordene ved å lese og skrive dem. Jeg vet ikke om noen bedre måte å gjøre det på enn ved å lese utenlandske aviser og ved å korrespondere med en utlending som er villig til å skrive til deg på sitt eget språk, og til å korrigere dine feil når du skriver til ham. Det er derfor speiderbevegelsen oppfordrer til å ta opp korrespondanse med utenlandske speidere. Fra Baden-Powell, What Scouts Can Do: More Yarns, ST. GEORGS GILDENE I NORGE

15 BP hadde en fantastisk tid i India. Han lekte så mye sammen med barna på stedet, at hans offiserkamerater murret om hans mangel på verdighet. Ved enhver anledning lå han i skjul i jungelen for å observere dyrelivet. Regimentet ble senere flyttet til de nordlige grenseområdene. En natt brøt det ut en voldsom storm. Hestene ble vettskremt. Situasjonen var alvorlig for man kunne forvente angrep fra stammene i grenseområdene når som helst! De klarte til slutt å finne de rømte hestene, unntatt regiment fineste A44. BP sa ingenting, men dro ut på egenhånd. Han var allerede da en dyktig sporjeger. Etter lang tids leting, oppdaget han svake spor etter A44. Han fulgte sporet. En vanskelig jobb på steingrunn. Omsider fant han A44 og brakte den tilbake til leiren. Løytnanten tok i mot dem med stor overraskelse og glede. BP var også flink til sniking. I mange øvelser ga han overraskende eksempler på ferdigheten sin. Gang på gang ville man ikke tro at han hadde vært så nær innpå livet til «motparten» i disse øvelsene, men da ba han dem bare hente, for eksempel, hansken han hadde lagt igjen på et angitt sted inne i «fiendens» leir. Hans dyktighet som speider kom regimentet til gode ved mange anledninger. På tilbaketoget fra grenseområdene, viste han regimentssjefen en snarvei gjennom det utilgjengelige terrenget slik at både mennesker og dyr ble spart for mange unødvendige strabaser. Alt dette førte til at BP ble forfremmet til kaptein i en alder av 26 år. Dette resulterte i mye kontorarbeid, som ikke var veldig spennende. BP ble derfor glad da hans regiment ble kalt tilbake til. Han gledet seg til å se familie og venner igjen men kom ikke lenger enn til Afrika. Til Afrika Det 13. Husarregiment var på vei til, men ble underveis beordret til å stoppe i Sør-Afrika. Det var mange uroligheter der som det måtte ordens opp i. Forkledd som en skjeggete avisreporter reiste BP 1290 kilometer gjennom landet for underveis å skaffe viktig informasjon og tegne kart over landskapet. Ingen mistenkte ham for å være en soldat. Uroen svant hen, og BP tilbrakte de neste seks månedene med jakt i portugisisk Øst-Afrika. Ashanti felttoget Her benyttet BP seg av det som senere blir kalt speidermetoden for første gang: «Av de tusen menn, visste svært mange ikke hvordan man bruker en øks for å felle trær og bortsett fra ett kompani på rundt seksti mann, visste ingen hvordan man knyter knuter - ikke engang dårlige knuter. Så, veldig ofte, da de hadde bygget broen av stolper og surret dem sammen, falt det hele i fra hverandre igjen fordi surringene ikke var blitt ordentlig gjort. Den ultimale organisasjon som viste seg å være best til alle formål, enten for nybrottsarbeid, drill, rekognosering eller utposter, var å dele hver stamme inn i grupper på tjue til tretti mann. Hver stamme var under ledelse av sin sjef, en «kaptein», assistert av en underkaptein. Gruppene ble gitt en fast oppgave som for eksempel å bygge broer, rydde vei, hugge tømmer osv..» Baden-Powell, Playing the Game Disse troppene utførte pionerarbeid og rekognosering før selve ekspedisjonen som ble sendt til Kumassi hvor kong Prempeh regjerte. Blant annet bygde de over 200 broer. Kong Prempeh skulle avsettes fra sin trone. Han overfalt handelskaravaner, iscenesatte menneskeofringer og drev på med slavehandel i stor stil. Denne styggedom skulle stoppes for enhver pris. BPs tropper gikk i forveien for de britiske styrkene og bygget hytter til overnatting og mye mer. Felttoget endte med at kong Prempeh ble arrestert. Etter noen års opphold i, møter vi igjen BP i Afrika. Han har fått i oppdrag å organisere 800 krigere, fra åtte vennligsinnede stammer i området, til Ashanti felttoget. SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN 15

16 Igjen tilbake til India Etter noen år ble BP valgt til sjef for et indisk regiment. Det hadde tidligere vært mye sykdom her, men BP satte i gang med å informere om hygiene. Han registrerte nøyaktig helsetilstanden i sitt regiment. Den ble etter hvert så godt at man mistenkte ham for å lage falske rapporter. Når det var en mulighet til det, dro BP på jakt etter tigre, pantere og bjørner. Men elefanter kunne han ikke få seg til å jakte på. I 1899 dro BP på ferie til. Under dette oppholdet ble han plutselig en dag innkalt til Krigsdepartementet. Han måtte straks dra til Sør-Afrika. Mafekings beleiring Det var i juni 1899 at BP plutselig ble beordret til å reise til Sør-Afrika. I de følgende tre månedene opprettet og trente han sine to regimenter i protektoratet Bechuanaland. Hovedkvarteret var i den lille byen Mafeking. I oktober ble det erklært krig boere rykket fram mot Mafeking. BP hadde bare 1000 menn til å beskytte 600 hvite kvinner, barn og 7000 innfødte. I all hast ble det bygget et forsvarsverk rundt i byen. Fra sine stillinger så boerne BPs folk passere det som så ut som piggtrådsperringer. Men det var ingen piggtråd bare stolper. Men boerne lot seg bløffe. Det kom ingen angrep fra den kanten. BP snek seg ofte inn i fiendens linjer. I en ropert ga han ordre ut i natten, og boerne trodde et angrep var på vei! Beleiringen ble langvarig. BP tegnet og produsert sedler og frimerker, slik at livet kunne gå sin gang og handelen fortsette. Under beleiringen ble det opprettet et korps av gutter som gjorde god tjeneste som ordonnanser og de ytet stor innsats. The Mafeking Cadet Corps Lord Edward Cecil, administrerende stabsoffiser, samlet guttene i Mafeking og gjorde dem til et kadett korps. Han ga dem uniform og trente dem. Og en blid, smart og nyttig gjeng var de. Tidligere hadde vi brukt et stort antall menn for å bringe ordre og meldinger, holde utkikk og opptre som ordonnanser og så videre. Disse pliktene ble nå overlevert til guttene og mennene ble frigitt for å styrke forsvarslinjen. Baden-Powell: Playing the Game Med sin underlegne styrke satte BP sin lit til angrep og bløff. For å hindre nattangrep laget BP et sterkt søkelys av kjeksbokser. Det ble transportert fra fort til fort slik at det så ut som de hadde mange. På 17. mai ble Mafeking frigjort etter 217 dagers beleiring. BPs bror, Baden, som var med redningsstyrkene, fant ham sovende i sitt kvarter! Jubel i London I London ble frigjøringen feiret med stor jubel, og BPs navn var på alles lepper. Han kunne ha fått en strålende militær karriere, men snart begynte han med sine «speiderideer.» The South African Constabulary BP fikk ansvar for politistyrken som skulle fungere fra 22. oktober 1900 i Sør Afrika. Speidermetoden blir satt på prøve igjen: «Vi startet å trene våre menn i grupper etter som de kom, etter vår patente, kjappe metode. Ingen annen form for trening, absolutt ikke den som ble brukt i hæren, kunne ha oppnådd resultater på så kort tid som vi fikk. Det ble gjort ved å sette mennene til å trene seg selv i en meget stor grad. Med den iver som de viste, og de resultatene som fulgte, var det en ekte vekker for de fleste av oss. Desentralisert ansvar var hemmeligheten. Hver mann, uansett rang, fikk ansvar og ros eller ris utlevert i henhold til resultatene av arbeidet sitt. Det er sant at vår metode for trening ble kritisert av mange militære disiplinære, særlig ettersom jeg hadde sagt at jeg ikke ønsket å ha gamle soldater i politikorpset. Jeg ville ha intelligente unge karer som kunne bruke kløkt og som ikke hadde blitt drillet til å bli sjelløse maskiner bare i stand til å opptre under direkte ordre.» Baden-Powell: Playing the Game 16 ST. GEORGS GILDENE I NORGE

17 Speidersporten fenget som en gnist i en kruttønne. Her var noe for en gutts fantasi. Rundt omkring i landet sprang patruljer fram. Guttene samlet seg på gatene rundt lyktestolpe og spilte «Kims lek». Etter hendelsene i Mafeking fikk BP tid til å dyrke forskjellige hobbyer. Han stilte ut en samling tegninger fra Mafeking og Øst-Afrika. BP prøvde også å modellere. Det ble ikke bare med forsøket. Han laget for eksempel en byste, som ble akseptert av The Royal Academy. Dermed var det nok for ham å ta seg til men bare én ting hadde hans største interesse: Oppdragelse! Leiren ved Brownsea Island Hans tanker kretset stadig med ideer om hvordan gutter kunne oppdras. Disse planene tok mer og mer form av noe stort. Ved leirbålene på kvelden fortalte BP om sine opplevelser i de fremmede verdensdelene og neste dag prøvde guttene gjennom øvelser og lek noe av det de hadde hørt om ved leirbålet. De 20 guttene hadde en spennende opplevelse De gikk så ivrig inn i «leken» at de en kveld «arresterte» tre mystiske menn som snek seg inn på leirområdet. Det viste seg å være eieren av leirplassen og et par av hans venner, som stiftet bekjentskap med guttenes oppmerksomhet! Speiderboken Scouting for Boys Heftene om «Speiding» ble revet bort. Mange voksne satte seg ned for å studere dem for guttene maste på dem for å få dem til å bli ledere, troppsledere. Det oppsto speidergrupper i skoler og i klubber rundt om i landet. Den 24. januar 1908 var BP invitert som foredragsholder på et stort møte i regi av Birkenhead KFUM. Her holdt han et foredrag om speidersporten. Det ble etterfulgt av mange flere over hele landet. Verdens første speiderblad Den 25. Juli 1907 ankom BP Poole Harbour på Brownsea Island med 20 gutter for å prøve å være på leir. Leirrutinen: 06:00 Stå opp, luft sengetøy, melk og kjeks 06:30 Øvelser 07:00 Innkalling til dagens aktiviteter med demonstrasjoner 07:30 Rydde i leiren 07:55 Parade. Flaggheis. Frokost 09:00 Speiderferdigheter 12:00 Bading 12:30 Lunsj 13:00 Hvile 14:30 Speiderferdigheter 17:00 Te 18:00 Leirlek 19:15 Vask og skift 20:00 Middag 20:15 Leirbålprat. Korte oppgaver 21:15 Kveldsbønn 21:30 Legge tid. Ro i leiren. Leiren på Brownsea Island var over. Det hadde vært en suksess fra begynnelse til slutt, og BP var overbevist om at han var inne på noe riktig! I de påfølgende månedene så man ofte BP på vei opp til den gamle vindmøllen, Wimbledon Common. Her arbeidet han i fred og ro med å skrive på sin nye plan. Det ble til boka «Scouting for Boys». I januar 1908 begynte den å komme ut i form av hefter, ett hver 14 dag. I 1908 april kom det første nummeret av verdens første speiderblad, «The Scout.» Det kom ut hver uke og gjennom 30 år skrev BP i hvert eneste nummer. Bladet satte mer fart i speiding. Det ble behov for å danne en organisert bevegelse. Et hovedkvarter ble etablert. Før året var omme, ble det her ansatt 23 personer. (Teksten til dette innlegget og tegningene her er hentet fra «The Scout».) 17 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

18 På bryllupsreise En dag gikk BP langs Knightsbridge. Foran ham var en ung dame. Som sedvanlig prøvde BP å lese seg til hennes karakter etter den måten hun beveget seg på. Han kom til den konklusjonen at hun var ærlig, hadde en følelse for eventyr og var i besittelse av en god dose sunn fornuft. Den gang tenkte han ikke på at hun senere skulle gripe avgjørende inn i livet hans Krigen Vi kommer fram til Første verdenskrig bryter ut! BP henvendte seg naturligvis umiddelbart til hæren som en tidligere offiser, men Lord Kitchener sa til ham at han hadde mange generaler, men det var ikke noen som kunne lede speiderbevegelsen videre. BP skulle bli hvor han var! Og det var nok å ta tak i. Det ble organisert kystvakttjeneste, ambulansetjeneste, innsamlinger og mye mer, hvor speiderne ga verdifull hjelp! BP tok også tid til å tenke på de unge voksne menn. I 1922 utga han boken «Veien fram». Den ga ham kanskje mer glede enn noen andre av hans bøker. Hundrevis av unge menn kom til ham, en fremmed, med sine personlige problemer. Han skuffet aldri deres tillit til ham. På en tur til India omtrent samme tid overvar BP en kjempemessig speiderparade, hvor noen av lederne avla speider løfte for BP. 18 men to år senere møtte han henne igjen på en reise til Australia, New Zealand og Sør Afrika. Olave St Clair Soames var hennes navn og etter hjemkomsten ble bryllupet feiret, mens speidere dannet espalier utenfor kirken. Speidere ga en penny hver som bryllupsgave. Det ble til en bil! Nå var det noen mennesker som trodde at BPs interesse for speidersporten ville avta, men de kjente ikke Olave Baden-Powell! Hun ble med på leir. Hun viste hvordan man lager mat over åpen ild og baker brød i asken. BP fikk til og med noen nye tips til «The Scout», speiderbladet.. Bryllupsreisen deres gikk helt til Nord-Afrika, underveis sto Olave for innkjøp og matlaging, mens BP tegnet og skrev sine bøker. Ulvunger dukker opp Etter hjemkomsten dukket planer for en treningsøkt for guttene som var ennå ikke gammel nok til å bli speidere opp. Gang på gang kom de og ba om å få være med. Slik oppsto etter hvert ulvungene. BP skrev «The Wolf Cub Handbook» og massevis av små gutter begynte med herlig ulvelek! I de første timene etter utbruddet av krigen i 1914, bevoktet speiderne viktige jernbanebroer, telegraflinjer, osv. før det ble mobilisert mannskaper til det. Og den 5. august overtok speidere kystbevoktningen fra Lands End til John o'groats og utførte etterretningstjeneste der, og BP inspisert mange av stasjonene som var opprettet. Første Verdensjamboree I 1920 brukte BP ordet «Jamboree» for første gang på et stort speiderstevne for mange nasjoner i Olympia Hall. På denne Jamboreen ble BP utnevnt verdensspeidersjef. Prinsen av Wales var en svært entusiastisk speider. Også han reiste mye og besøkte andre lands speidere. Etter hjemkomsten ble det til hans ære holdt en parade i Alexandra palasset i London der det deltok speidere og ulvunger. BPs tanker hadde virkelig fått liv! Jamboreen i Danmark 1924 I 1924 var det Jamboree igjen, denne gangen i København! På avslutningsdagen styrtet regnet ned, men BP fikk hele leiren til å le: «Enhver idiot kan ligge i leir i godt vær, men bare en ekte speider kan gjøre det i dårlig vær!» Hjemme hos BP BP mottok mange gjester i sitt hjem. De ble alltid hjertelig mottatt og alle ble behandlet som medlemmer av familien: En kunne bli satt til å trimme hekken, en annen til å hjelpe til med å luke blomsterbed! ST. GEORGS GILDENE I NORGE

19 Jamboree i 1929 BP på reise I 1929 samlet verdens speidere seg til den 3. Jamboree i Arrow Park, Birkenhead ved Liverpool. I denne forbindelse ble BP adlet av den engelske kongen, og BP tok tittelen Lord Baden-Powell of Gilwell, BPs avskjedstale til speiderne på jamboreen vil kanskje bli husket mest av alt. Ved en seremoni ble en «stridsøks» begravd og BP sa: I 1934 la BP ut på en ny reise. Det var en lang og dyr reise. «Jeg blir nødt til skrive en ny bok for å få nok penger til turen,» sa BP smilende. De dro hele veien til Australia, der det skulle være en landsleir. Underveis var BP i audiens hos paven under sitt opphold i Roma. Få mennesker på den tiden har reist så mye som BP. Overalt hvor han kom i Europa, USA, Storbritannia, Afrika osv. fikk han en varm, storslagen velkomst. Gutter fra alle nasjoner så opp til ham, hvor han enn viste seg. En speider fra hver nasjon fikk overrakt Jakobsstaven, leirens symbol, av BP, som denne gangen ga sin siste store tale til verdens speidere: «Nå er tiden kommet da jeg må si farvel. Dere vet at mange av oss ikke vil møtes mer i denne verden. Jeg er nå 80 år gammel og nærmer meg slutten av livet mitt. De fleste av dere er i begynnelsen av deres. Jeg ønsker dere et lykkelig liv!» BP hadde jobbet for hardt! På legenes råd, reiste han til Kenya i Afrika for å hvile. «Fra nå av er speidernes fredssymbol denne gylne pilen. Før den hurtig og langt omkring, slik at alle folkeslag får lære om verdensbrorskapet.» Jamboree i Ungarn 1933 Siste året i Afrika Han bosatte seg noen år i Kenya, hvor han bodde i en fin bungalow i Nyerie. Han kalte det «Paxtu». Herfra gjorde BP små utflukter, hvor han tegnet fugler og dyr i Afrikas fantastiske natur. De ble brukt som illustrasjoner til en ny bok som BP skrev. Ungarn var det neste jamboree land hvor alle verdens speidere satte hverandre stevne. Igjen var BP med. I Australia prøvde BP for moro skyld å tenne et bål med to fyrstikker. Det mislyktes for en gangs skyld. Men som en derværende avis skrev «han prøvde ikke å unnskylde seg med å si at han selv ikke hadde laget bålet eller at veden var våt». Men tankene hans var stadig hos alle verdens speidere og selv om han ikke lenger skulle få lov til å besøke dem, skrev han en mengde brev til dem utover i verden. Den siste ære - I januar 1934 ble BP svært syk selv ikke-speidere var bekymret for hans liv. Ofte ble speidere stoppet på gaten og spurt om hvordan det gikk! Men hans viljekraft og energi hjalp ham gjennom de vanskelige dagene, og på en gudstjeneste på St. Georgs dag, så man atter BP i speiderdrakt! Jamboree i Nederland 1937 I 1937 møttes all verdens speidere til jamboree igjen, denne gangen i Nederland. BP elsket å gå rundt leiren, for en gangs skyld i sivil og dermed ukjente for de fleste, å se hvordan livet i leiren tok form. Tusenvis av speidere gikk forbi uten å oppdage ham. BP syntes det var morsomt å se dem uten at de visste om det! Mitt under 2. verdenskrig 8. januar 1941 døde BP i sitt hjem i Kenya. Speidere og soldater, hvite og fargede, førte ham til hans siste hvilested i skyggen av Mount Kenya - og i Westminster Abbey ble en plakett nedlagt. Stedet hvor s store menn huskes og æres. 19 SAMMEN STØTTER VI SPEIDERSAKEN

20 Flere BP-sitater Fra Footsteps of the Founder. The Baden-Powell Quotation Book, red. Mario Sica (WOSM, 1981, 2006) 20 OM AMBISJON 1 Den eneste ambisjonen som teller, er å gjøre det som er rett. (6) OM DÅRLIG VANE 1 En dårlig vane er som en råtten tann. Trekk den ut! Men hullet må fylles, ikke bare så du ser pent ut, men så du kan bite og tygge ordentlig. (11) OM SKJØNNHET 1 Et liv uten sans for skjønnhet er som en grå dag uten solskinn. (14) OM GUTTER 1 Den som kan holde en gjennomsnittsgutts oppmerksomhet i mer enn sju minutter er et geni.(19) OM TOLERANSE 1 Hvis jeg kan foreslå et ord til hjelp for speiderledere, ville det være: «Se deg vidt omkring og smil.» Se deg vidt omkring, og når du tror at du gjør det, se deg enda videre omkring! (28) 1 Som speidere er det vår sak å finne ut av den andres synspunkter før vi presser på med våre. Vi ønsker en tolerant holdning som ser i alle retninger. (33) 1 Når speidere i alle land har vokst opp og blitt nasjonenes ledere, kan vi håpe at de vil bli statsmenn heller enn politikere, at de vil se på andres synspunkter med vennlighet og ikke med mistenksomhet og misunnelse, og at de vil løse alle konflikter med rettferdighet og god vilje. (34) OM PERSONLIG KARAKTER 1 Kunnskap uten personlighet er bare en pizzabunn. (62) OM MUNTERHET 1 Et problem er ikke lenger et problem når du kan le av det før du går i gang med å løse det. (74) 1 Le mens du jobber. (80) 1 Godt humør er like smittsomt som meslinger. (84) OM Å VÆRE BORGER 1 En god medborger er blitt definert som én som viser aktiv lojalitet til samfunnet. I et fritt land er det lett og ikke ualminnelig å betrakte seg selv som en god medborger hvis man er lovlydig, skjøtter sitt arbeid og følger egne ønsker i politikk, sport og andre aktiviteter. Man overlater til konge og regjering å tenke på landets ve og vel. Da er man en passiv samfunnsborger. Dette er ikke nok til å opprettholde frihet, rett og menneskeverd i verden. Bare aktive samfunnsborgere kan klare det. (97) OM Å RYDDE ETTER SEG 1 Etter et besøk i en park eller et annet offentlig sted, gjør det som du ville ha gjort etter en tur. Det er, legg igjen to ting etter deg: 1. Ingenting. 2. Din takk. (106) 1 Ha en plass til alt og legg alt på rett plass. Hvis du ikke er sikker på hva den rette plassen til noe er, tenk: «Hvor ville jeg lete for å finne det?» Og det er den rette plassen. (103) OM SUNN FORNUFT 1 Sunn fornuft er nesten den mest nyttige og verdifulle egenskap du har fått i din personlige karakter. (112) 1 Ikke bli tiltrukket av glitter, men gå for noe du er god på. (113) OM SAMARBEID 1 I Sydhavet arbeider millioner av bitte små dyr sammen og gradvis bygger et korallrev, inn til det til slutt blir en stor øy. Dette viser hva man kan oppnå, hvis mange mennesker er sammen om et stort oppdrag noe speiderne forsøker å gjøre ved å vise vennskap og godvilje mot hverandre, slik at alle nasjonene en dag kan bli venner. (116) OM HØFLIGHET 1 En gave du får er ikke din før du har sagt takk. (126) OM VANSKELIGHETER 1 Livet ville være kjedelig, hvis det bare smakte av sukker. Salt smaker pyton. Men hvis salt blandes i retten, blir retten mer spennende. Problemer er livets salt. (144) 1 Når du møter en høy mur med problemer, husk å se nøye etter. Det kan godt finnes sprekker og ujevnheter som gjør det mulig for deg å klatre over den og hvis det ikke er mulig, kan du sikkert gå rundt den. (149) OM DISIPLIN 1 Vårt mål er å gjøre barna disiplinerte samtidig som de bruker sin egen forstand. (161) 1 Disiplin er nødvendig overalt. Det er viktig å utøve den i det små mens man er ung, så man kan gjøre det når store vanskeligheter og farer truer. Da må man først kunne styre seg selv. (165) 1 Det er bare disiplin som kommer innenfra som varer, ikke den som pålegges utenfra. (168) 1 Våre regler er ikke forordninger. Det vil si, de ligner på reglene man har i fotball eller cricket, som gjør spillet rettferdig for alle. De er ment å hjelpe ved å gi en retning å følge, ikke en papirmølle å bli bundet fast i. All disiplinen som finnes i bevegelsen, kommer av frihet, av ønsket hos hvert enkelt medlem om å «spille spillet» for sitt lag. (169) ST. GEORGS GILDENE I NORGE

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne.

SPEIDERHATTEN. Vesterlen Speidermuseums merke. Vi ser for oss et merke som er likt for alle enheter i gruppene innen for NSF og KFUK-KFUM speiderne. SPEIDERHATTEN Vesterlen Speidermuseums merke Mål for merket er todelt: se lederveiledning. Med et museums besøk ønsker vi å gjøre speiderne bevist på at speider arbeidet har eksistert i en annen utforming

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 8

Glenn Ringtved Dreamteam 8 Glenn Ringtved Dreamteam 8 Fotball, svette og tårer Oversatt av Christina Revold Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 BJØRN SAASTAD: ØYEBLIKKETS IDYLL... 8 MONTAROU: PAR...

Detaljer

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe

Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe Speidertur med FA Kirkenes speidergruppe I høst startet FA speidergruppe opp igjen etter alt for mange års hvile. Med en velfungerende familiespeider som har holdt speidegnisten i gang, startet vi opp

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss!

BAMBUSPRINSESSEN. Se hva jeg har funnet! ropte han til kona og viste henne den vesle jenta. Det må være gudene selv som har sendt henne til oss! BAMBUSPRINSESSEN Det var en gang en gammel mann som bodde i skogen nær Kyoto 1 sammen med kona si. De var fattige og barnløse, og hver dag gikk mannen ut i skogen for å kutte bambus. Av bambusen lagde

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den

En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde. blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den Bok 1 To fremmende møtes En liten valp satt ved utkanten av en stor skog. Den hadde blitt forlatt der etter at dens eiere ikke hadde klart å gi den bort til noen andre. Valpen som var svært ung hadde aldri

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach!

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! 7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! Av Rachel Wilmann 7 avgjørende punkter du bør ta hensyn til for deg og din bedrift. Enten du er liten eller stor bedrift. 7 stegs guide til suksess som terapeut/coach!

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as

Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Passion & Prose Layout/ebok: Dag Brekke akzidenz as ISBN: 978-82-489-1470-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no Det er grytidlig morgen

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND

Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Lars Joachim Grimstad STATSMINISTER FAHR & SØNN EGOLAND Om boken: Mennesker skal falle om Alle har en hemmelighet. Men få, om noen i hele verden, bar på en like stor hemmelighet som den gamle mannen

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Inger Oline Jeg tror Gud er snill, omtenksom og hjelpsom. Karoline Jeg tror egentlig at Gud er ganske liten, og så er Gud glad og snill. Inger

Detaljer

Oversikt over oppgaver - Bie

Oversikt over oppgaver - Bie Oversikt over oppgaver - Bie Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, Kirke / Misjon: 8, 12, 33 29, 30, 31 Natur: 15, 17, 18, 19, 20, 32 Speiderkunnskap: 2, 3, 4, 5, 7,

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27

4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 1 4. s. i treenighetstiden 2017: Mark 10,17-27 Har dere fulgt godt med i gudstjenesten i dag? Ingenting av det dere har hørt så langt, er tilfeldig. Dagens tekster som Helen leste i sted, er nøye plukket

Detaljer