Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder."

Transkript

1 Magasinet Medlemsutgave September 2013 Pensjonist- GOD PENSJON: Les dette før du skifter jobb. Side 20 TIDLIGPENSJON OG ARBEID: Slik er reglene. Side 18 Paus Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder.

2 PENSJON I DETTE MAGASINET ØNSKER VI Å OPPDATERE DEG PÅ DEN PENSJONSORDNINGEN DU HAR HOS OSS. Sverre Thornes, konsernsjef Godt nytt for KLPmedlemmer PENSJONSPOLITIKKEN har vært i støpeskjeen de siste årene. I dette magasinet ønsker vi å oppdatere deg på den pensjonsordningen du har hos oss. KLP satser aktivt på å tilby gode forsikringsprodukter og finanstjenester. Vi ønsker å kunne gi gunstige medlemsbetingelser på lån, skadeforsikringer, fonds- innskudds- og spareprodukter. Det er etablert mer enn kundeforhold i løpet av de siste par årene. Det er gledelig å se at så mange av våre medlemmer har ønsket å bli kunder hos KLP, og at de gir oss gode tilbakemeldinger både på pris, betingelser og medlemsservice. Det er kommuner, bedrifter og helseforetak med offentlig tjenestepensjon i KLP som eier selskapet vårt. Ved å tilby gode og attraktive tjenester til medlemmene, ønsker vi å styrke våre eiere i arbeidet med å beholde og tiltrekke seg dyktige medarbeidere. Det er viktig for å skape god velferd i Norge. AFP Harald Berntzen har utsatt pensjonstiden ved å kombinere AFP med jobb. 18 Innhold Medlemsfordeler MÅ JOBBE LENGER Anna Harmens må jobbe flere år lenger enn moren Ruth for å få samme pensjon. Slik er reglene om levealderjustering Kundene spør Aktuelt Petit av komiker Jonas Bergland PORTRETTET Ole Paus om livet etter Hver gang vi møtes VIKTIGE PENSJONSVALG I TRETTIÅRENE En av to nordmenn i 30-årene tenker ikke på pensjon når de bytter jobb. Det kan få store konsekvenser. Slik sparer du i fond LØNNSOMT BANKBYTTE Tonja brukte medlemsfordelene i KLP Banken Mye å spare på KLPs forsikringer Kryssord og quiz 25 Mer frihet med seniorlån Ansvarlig redaktør: Ole Jacob Frich Redaksjon Therese Olavsrud Peder Ullevold Linda Nilsen Methi Bente Bang Ødegård Marianne Holt Holgersen Ansvarlig utgiver: KLP Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: Grafisk utforming: Beate Syversen Trykk: Merkur Trykk Opplag: Adresseendring: send en e-post til Forsidefoto: Morten Borgestad Hvordan ser pensjonen din ut? Pensjon fra KLP er en tjenestepensjon som du opparbeider deg rett til gjennom jobben. Det store flertallet er medlemmer Min Side i KLPs henter offentlige nå tjenestepensjonsordning. informasjon om opptjening i Ordningen omfatter alderspensjon, uførepensjon/attføringspensjon NAV og sine etterlattepensjon. folketrygden fra Noen medlemmer har også systemer innskuddspensjon, en tjenestepensjon som bedrifter i privat og offentlig sektor kan velge Sjekk for sine hva ansatte. du får i Foretakspensjon er en Alderspensjon, tjenestepensjon som en del bedrifter i privat og AFP, offentlig Uførepensjon sektor kan velge og Etterlattepensjon for sine ansatte. Både innskuddspensjons- og foretaksordningene, kan etter nærmere avtale mellom KLP og arbeidsgiver dekke uførepensjon og etterlattepensjon. Privat sparing KLP NAV 66 %* av full lønn * 66 % gjelder ved full * 66 % gjelder ved full opptjening opptjening og før og eventuell før levealdersjustering evtuell levealderjustering kull. for ditt for ditt kull. Beregn hva du får i pensjon på Min Side Når kan jeg ta ut offentlig tjenestepensjon? Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon kan du ta ut fra 67 år. AFP er en tidligpensjonsordning som kan benyttes fra 62 år til og med 66 år. Har din stilling særaldersgrense (f. eks 65 år) kan du ta ut alderspensjon fra aldersgrensen eller inntil 3 år før hvis summen av din medlemstid og alder er minst 85 år. På Min Side kan du: Se din pensjonsopptjening Finne ut når du kan ta ut pensjon Beregne din pensjon Ola Normann Etterlattepensjon og uførpensjon: Dette har du krav på Når et medlem av pensjonsordningen dør, vil gjenlevende ektefelle vanligvis ha rett til ektefellepensjon. Registrerte partnere er likestilt med ektefeller. Alle medlemmer i KLP som blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade, og som på grunn av arbeidsuførheten har et inntektstap, har krav på attføringspensjon. KLP innvilger attføringspensjon når folketrygden innvilger arbeidsavklaringspenger. Se: klp.no for mer informasjon. Har du vært med i flere pensjonsordninger? På nav.no/pensjon ser du pensjon fra de største offentlige og private tjenestepensjonsordningene. På norskpensjon.no ser du private og individuelle pensjonsavtaler. 2 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 3

3 VERDT Å VITE Mobil- og brettbank Nå kan du få tilgang til kontoene dine uavhengig av om du sitter med mobilen, ipaden eller på PCen. Last ned appen til KLP Banken og få en tilpasset versjon til mobilen og til ipaden. Mobil- og Brettbanken kan du bruke helt uten kodebrikke. Det er enkelt å komme i gang med Mobil- og Brettbanken: 1. Last ned appen fra App Store eller Google play 2. Velg Mobil- og Brettbank i nettbanken 3. Hent aktiveringskode 4. Tast inn aktiveringskoden ved pålogging i appen eller ved å velge «aktiver nye bruker» 5. Opprett en 4-sifret kode når du blir bedt om dette Lavere priser for medlemmer Vil du vite mer om våre medlemsfordeler? Send sms med kodeord Medlemstilbud til 2262 KLP handler ikke bare om pensjon. Er du ansatt hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjon i KLP, får du medlemsfordeler på bank-, fond- og forsikringsprodukter. Bank: Som KLP- medlem får du rente fra 3,80 prosent og lavere ge byrer på boliglånet. KLP-medlemmer får 0,15 prosentpoeng lavere rente enn øvrige kunder. Medlemmer i KLP får også 3,20 Barneforsikring prosent rente fra første krone på sparekonto og 2,90 prosent rente fra første krone på brukskonto. Forsikring: Som KLP-medlem får du alltid KLP Skade forsikring sine beste priser uten å måtte prute. På denne måten holder vi mer stabile priser over tid. Prisforskjellen til de som jobber i privat sek tor er 15 prosent. Du får også markedets raskeste bonusstige på bilforsikring. Fond: KLP-medlemmer får lavere forvaltningshonorar på KLPs kombinasjonsfond. Mange velger å tegne barneforsikring. Hva er egentlig forskjellen på en vanlig ulykkesforsikring og en barneforsikring? Formålet med disse ytelsene er å kompensere for foresattes bortfall av arbeidsinntekt og dekning for særskilte utgifter i forbindelse med barns sykdom eller ulykke. Dersom barn og ungdom blir arbeidsuføre før de har begynt å arbeide, har de ikke rukket å opparbeide seg rettigheter som gir særlige ytelser utover grunnpensjon. Barn og unge som blir minst 50 prosent arbeidsuføre før de fyller 26 år, har krav på uførepensjon med tilleggsytelser etter særlige regler. En ulykkesforsikring erstatter behandlingsutgifter og medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Barneforsikringen i KLP omfatter langt flere erstatningsposter enn ulykkesforsikringen, og den gir erstatning både ved ulykke og sykdom. Langt flere barn blir uføre som følge av sykdom enn som følge av ulykker. Barneforsikringen kan opprettes for barn før fylte 16 år, og opphører ved fylte 26 år. Nyhet for medlemmer i KLP! Fra 1. okt. får du Maksdekning inkludert, ved kjøp av bilforsikring med kasko. Spar penger når du drar kortet Før sparte vi vekslepenger i sparebøsser. Nå kan du dra kortet i butikken, og samtidig spare noen kroner til fremtidig nytt og glede. Dette er tanken bak det nye produktet til KLP Banken, SmåSpar. Produktet er enkelt å opprette og administrere i nettbanken og man kan velge mellom forskjellige sparemetoder og beløp. Maksdekning Maskinskade Motor, girkasse og drivverk erstattes inntil bilen er 8 år gammel. Leiebil Du får leiebil i samme størrelse som den bilen du har forsikret. Leiebilperioden er utvidet fra 15 til 30 dager. Gratis bilassistanse Veihjelp gjelder også på din hjemmeadresse ved for eksempel kaldstartproblemer og flatt batteri. Det er ingen egenandel. Totalskadegaranti Du får fabrikkny bil ved totalskade før bilen er 3 år/ km. Vi flytter forsikringene for deg! Følg oss på facebook 4 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 Send sms med kodeord Medlemstilbud til 2262 Du kan også ringe på eller sende e-post til Les mer om Maksdekning på klp.no/forsikring

4 PENSJON Langt liv på jobb Anna Harmens (30) må jobbe fire år lenger enn moren Ruth (64) for å få samme pensjon. TEKST: THERESE OLAVSRUD FOTO: CHRISTIAN BERSETH 67år RUTH, SOM ER FØDT I 1949, har som sykepleier særaldersgrense på 65 år. Det betyr at hun kan gå av med 66 prosent pensjon fra 65 år, eller tre år før dette hvis summen av tjenestetid og alder overstiger 85 år. Når Ruth blir 67 år vil hennes alderspensjon fra NAV og offentlig tjenstepensjon levealdersjusteres. Det er innført en garanti for alle som er født i 1958, og som tidligere som har full opptjening, om at samlet pensjon, fra NAV og offentlig tjenestepensjon skal utgjøre minst 66 prosent av sluttlønnen etter levealdersjustering. ANNA, SOM ER FØDT I 1983, omfattes også av reglene om særaldersgrense som sin mor. Det betyr mulighet for 66 prosent pensjon før 67 år, men hun må stå i jobb utover 67 år hvis hun ønsker å kompensere for levealdersjustering som inntreffer fra 67 år i offentlig tjenestepensjon. 71år 6 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 7

5 PENSJON - JO LENGER FOLK I DITT ÅRSKULL LEVER DEN DAGEN DU SKAL GÅ AV MED PENSJON, JO FLERE ÅR SKAL DEN OPPTJENTE PENSJONEN FORDELES PÅ Morten Gjelstad, KLP - OI, DET VAR OVERRASKENDE. JEG TRIVES VELDIG GODT, MEN JEG VET IKKE OM JEG KAN HA SYKEPLEIE SOM LANGTIDSPLAN HVIS JEG MÅ JOBBE TIL JEG ER OVER 70. Anna Harmens (30) Hva er levealdersjustering? Levealdersjustering er en mekanisme som knytter pensjonsalderen og pensjonsnivået til utviklingen i befolkningens levealder. Når levealderen i befolkningen øker må en arbeide lenger for å få samme årlige pensjon. Dette fordi opparbeidede rettigheter da skal fordeles over en lengre levetid. Både offentlig tjenestepensjon og alderspensjon fra NAV skal levealderjusteres basert på anslag fra Statistisk sentralbyrå for utviklingen i levealder Yrkesliv før pensjon Kilde: NAV Tid som yrkesaktiv Pensjonsalder De har samme yrke og jobber på samme arbeidsplass, men pensjonsreglene for de to er ikke de samme. Anna Harmens må regne med å jobbe fire år lenge enn moren Ruth for å få samme pensjon. Alternativt må hun nøye seg med lavere pensjon fra 67 år hvis hun tar ut pensjon fra samme alder som sin mor. Dette er den nye pensjonsreformen og reglene om «levealdersjustering» i praksis. Krevende yrke -Oi, det var overraskende. Jeg trives veldig godt, men jeg vet ikke om jeg kan ha sykepleie som langtidsplan hvis jeg må jobbe til jeg er over 70 år, sier Anna. Hun og moren jobber begge ved nyfødtintensivavdelingen på Rikshospitalet. Etter 34 år på samme arbeidsplass går Ruth av med pensjon om få dager. Anna på sin side har en lang yrkeskarriere foran seg - Det er et tøft yrke med få muligheter til å skjerme seg. Samtidig vet jeg ikke om noen andre som brenner sånn for jobben som det vi gjør. Jeg får håpe jeg holder meg sprek, smiler Anna. Lever lenger Formålet med den nye pensjonsreformen som kom i 2011, var å få folk til å stå lenger i arbeid og å få et bærekraftig pensjonssystem. Vi lever lenger og må forvente å bruke vår økte levetid på å arbeide lenger. Alle født i 1943 eller senere vil derfor få pensjonen sin levealdersjustert i større eller mindre grad. Både alderspensjon fra Nav og offentlig tjenestepensjon vil bli omfattet av levealdersjustering, dette er vedtatt av Stortinget. Ikke avklart - Jo lenger folk i ditt årskull lever den dagen du skal gå av med pensjon, jo flere år skal opptjent pensjon fordeles på, forklarer faglig leder for analyse og rådgivning i KLP Morten Gjelstad. Fordi regelverket for offentlig tjenestepensjon for de som er født i1954 eller senere ikke er avklart er det ikke mulig å si med sikkerhet hva samlet pensjon blir for den enkelte. - Men selv om regelverket ikke er avklart så kan vi allerede nå si at yngre kull i offentlig tjenestepensjon må belage seg på å stå i jobb flere år etter 67 år hvis de ønsker å kompensere for levealdersjustering sier Gjelstad. 67 år 68 år 18år 4 mnd 69 år 4 mnd 18år 7 mnd 85 år 4 mnd 70 år 2 mnd 18år 4 mnd 71 år 86 år 7 mnd 18år 6 mnd 87 år 8 mnd SLIK BLIR EFFEKTEN: Illustrasjonen viser hvor lenge utvalgte kull forventes å måtte arbeide og utsette uttaket av pensjon for å få like høy pensjon som du ville fått fra 67 år dersom pensjonen ikke hadde blitt levealdersjustert. Illustrasjonene viser effekten av levealdersjustering for alderpensjon fra NAV. 18år 6 mnd 88 år 8 mnd Tid som pensjonist 89 år 6 mnd Forventet levetid 8 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 9

6 PENSJON KLPs pensjonsrådgivere Kari Bakken og Mona Henjesand gir svar Benytt vår pensjonskalkulator for å beregne din fremtidige pensjon. Du finner den under Min side. Her vil du også finne opplysninger om ditt medlemsskap i KLP og andre pensjonskasser NAVN Sissel Lund Søpler ALDER 54 år STILLING kundebehandler i renovasjonsfirma NAVN Harald Haugen ALDER 62 år STILLING lysmester på teater NAVN Jan Robert Staås ALDER 33 år STILLING røykdykker Hva vil jeg få i pensjon? Jeg er født i 1959 og er gift. Gjennom min arbeidsgiver er jeg innmeldt i KLP, og har tidligere vært innmeldt i Statens pensjonskasse. Jeg har en årslønn på kr Estimert alderspensjon fra NAV og KLP ved 67 år: Offentlig tjenestepensjon fra KLP: Pensjon fra folketrygden (NAV) Totalt pr år: Totalt pr måned: kr kr kr kr Kan jeg ta ut AFP og jobbe? Jeg er født i 1951 og skal ta ut AFP i løpet av Hva slags regler gjelder for inntekt ved siden av AFP? Hvordan blir skatten på pensjonen? Hva slags rettigheter har jeg? Jeg er født 1980 og jobber 20 prosent stilling som røykdykker og 80 prosent det private. Hva slags rettigheter har jeg, for eksempel hvis jeg blir ufør? Hvor mye vil jeg få i alderspensjon dersom jeg arbeider til jeg fyller 67 år? Kan jeg ta ut AFP? Hvor mye vil den utgjøre dersom jeg slutter i arbeid når jeg fyller 62 år? SVAR: Siden du er født i 1959 vil din pensjon fra folketrygden bli beregnet delvis etter nye og delvis gamle regler: med 4/10 etter gamle regler og 6/10 etter nye regler. Faktisk fremtidig pensjon vil derfor kunne avvike fra vårt estimat. Det er ennå ikke avklart hvordan samordningen av den delen av folketrygden som er opptjent etter nye regler blir for de som er født i 1954 eller senere. Vi kan derfor ikke beregne din fremtidige pensjon eksakt. AFP: Etter dagens regler vil du kunne ta ut AFP ved 62 år, dersom du fortsetter i stillingen din til du fyller 62 år og fyller vilkårene for AFP etter vedtektene for AFP i kommunal sektor. AFP ved 62 vil utgjøre pr år: AFP ved 65 år vil utgjøre pr år: Alderspensjon fra KLP og folketrygden og NAV ved 67 vil utgjøre pr år: kr kr kr Beregningen forutsetter at du har full opptjening 30/30, 100 prosent stilling med medlemskap i KLP frem til 67 år, og at du har en sluttlønn på kr Vi gjør oppmerksom på at estimert alderspensjon fra folketrygden er beregnet etter gamle opptjeningsregler. Det samme gjelder AFP mellom 62 og 65 år. SVAR: Dersom du har pensjonsgivende inntekt som overstiger kr etter uttaket av AFP skal pensjonen reduseres. AFP en blir da redusert med samme prosentandel som fremtidig inntekt utgjør av den tidligere pensjonsgivende inntekt. Inntektsprøving av pensjonen skjer mot all inntekt som er pensjonsgivende i folketrygden det enkelte likningsåret. Tidligere inntekt settes til gjennomsnittet av de beste tre årene av de fem siste årene før uttaksåret. Når du fyller 65 år vil du få utbetalt AFP beregnet etter reglene for alderspensjon i KLP dersom denne er større enn AFP beregnet ved 62 år. AFP beregnet, etter reglene for alderspensjon i KLP vil medføre redusert pensjon dersom inntekten er fra stilling som gir rett til medlemskap i offentlig tjenestepensjon. Du må ta kontakt med skatteetaten for å få opplyst hvordan skatten blir. SVAR: Ut fra vedtektene fyller du ikke kravene til innmelding i KLP. I en dom i arbeidsretten den 21. juni i år ble imidlertid kravet om 14 timer per uke i KS tariffområde kjent ugyldig. Partene vil komme sammen og avklare hva denne dommen innebærer, og eventuelt fastsette en ny lavere nedre grense for medlemskap. Uansett er det klart at dommen medfører at dersom du er ansatt som røykdykker i en kommune skal du nå meldes inn i din 20 prosent stillling. Hvis du blir ufør vil du være sikret uførepensjon fra KLP og evt. fra pensjonsordning hos din private arbeidsgiver, hvis de har slik ordning. Fra 2015 blir folketrygdens uføreordning lagt om slik at den skal gi 66 prosent av tidligere inntekt og skattlegges som lønn. Det er foreslått tilpasninger i de offentlige tjenestepensjonene til denne omleggingen, og forslaget er for tiden på høring. Det foreslås at dagens uføreytelser fra de offentlige tjenestepensjonene erstattes av et påslag til uføretrygden fra NAV. Det foreslås også at det skal utbetales barnetillegg til de uføre som forsørger barn under 18 år. 10 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 11

7 AKTUELT PENSJONSPETIT av Jonas Kinge Bergland KLP svarer: DELTID og PENSJON Jeg jobber deltid i kommunen noen timer i uken. Tidligere fikk jeg vite at jeg ikke jobbet nok til å få pensjon fra KLP. Har hørt det er noen endringer på gang, stemmer det? Det stemmer. I juni avgjorde Arbeidsretten at vil kåret om at man må jobbe minimum 14 timer per uke for å kunne innmel des i tjenestepensjonsordningen, er ugyldig. Nedre grense for medlemskap på 14 arbeidstimer per uke gjelder ikke lenger for medlemmer ansatt i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter innenfor KS tariffområde. Som følge av dommen må arbeidsgivere som tilhører KS tariffområde melde inn alle fast ansatte uten noen nedre grense for arbeidstimer med virkning fra 21. juni For sykepleierordningen, legeordningen og bedrifter utenfor KS tariffområde gjelder reglene som før. Alders- og uførepensjonister med arbeidsinntekt Denne dommen får også konsekvenser for pensjonister som er i arbeid på timesbasis (mindre enn 14 timer per uke). I fremtiden vil pensjonen bli avkortet mot inntekt. Arbeidstakere med små stillinger hos flere arbeidsgivere Fra april i år skulle man summere arbeidstid hos flere arbeidsgivere for å oppfylle minstekravet for innmelding. Dette får ikke lenger betydning for arbeidstakere som kun har ansettelsesforhold innen kommunal sektor. For arbeidsgivere som har ansatte med for eksempel en liten stilling i kommunen og som i tillegg jobber i et helseforetak, må timene likevel fortsatt summeres for å se om de skal meldes inn i helseforetaket. Vil du vite mer? Se klp.no 45 av % Norges befolkning vet ikke om de har etterlattepensjon. Det viser en ny undersøkelse Opinion Perduco har gjennomført for KLP. Bevisstheten er lavest blant de under 30 år (70 prosent svarer de ikke vet), men også i aldersgruppen 40 til 49 år er bevisstheten lav (43 prosent). 5 kjappe: Jan Davidsen -Har du bestemt deg for når du vil gå av med pensjon? - Jeg går rett ut i pensjon etter landsmøtet i november. -Hva skal du gjøre som pensjonist? - Det skal jeg finne ut av i november. Det kommer til å bli den største overgangen i livet og den er ugjenkallelig. Men det skal bli deilig å slippe ukespendlingen. -Hva vet du i dag som du gjerne skulle visst i 20-årene? - At du aldri blir voksen. Jeg er fortsatt den samme som jeg var da. -Hvordan tror du offentlig tjenestepensjon ser ut om 10 år? - Tjenestepensjonen kommer nok til å være lik som vi kjenner den, men med enda større fleksibilitet, Det store spørsmålet blir hvor mange dette kommer til å omfatte, når statlige selskaper som blir privatisert. -Vet du hva du vil få i pensjon? - Ja det vet jeg, og jeg har hatt det enkelt fordi jeg har vært i det kommunale systemet fra jeg begynte i arbeid. Jeg har full opptjening og vel så det. Davidsen (64) har vært leder av arbeidstakerorganisasjonen Fagforbundet siden Han har også ledet Norsk Kommuneforbund i en årrekke og sittet i KLPs styre. Søk om støtte fra Dugnadsfondet Kjenner du noen med et stort hjerte som trenger støtte til frivillig arbeid? KLPs Dugnadsfondet deler ut midler til søkere hver eneste måned. Fondet støtter prosjekter som omhandler helse, miljø/klima og humanitært arbeid og gjennomføres på dugnad. Hver utdeling har en maksgrense på kroner. Søk på: klp.no/dugnadsfondet Den som lever får se På samme måte som du finner ut av Guds eksistens når du dør, finner du ut av eksistensen av en pensjon når du blir pensjonist. HVA VET JEG EGENTLIG om pensjon? Man føler seg litt voksen når man stiller seg det spørsmålet. Men svaret jeg ga meg selv fikk meg til å føle meg veldig barnslig igjen. Det eneste jeg visste var at pensjonister er folk som er gamle i varierende grad, og at de får penger fra et eller annet sted. Staten antagelig. Jeg jobber i to veldig ulike bransjer. Jobben som komiker er som selvstendig næringsdrivende og jobben som allmennlege er noe av det samme, men med kontakter innad i offentlige kommunale instanser. Og hva gjør man for å finne ut om pensjon? Jo, man kjøper Dagbladet. Forsiden skirker mot meg: «Valgene som avgjør om du får drømmepensjon» over hele forsiden. Men inni avisa kunne en økonom fortelle meg at jeg bare måtte spare opp så mye penger som mulig. Gjerne i bolig og betale ned mye lån. Dessuten nevnte de noe om tjenestepensjon og at om du byttet jobb burde du høre om pensjonsordningene før du fant ut av eventuell varmlunch og gratis kaffe. Jeg var like klok som før og ringte pappa. Han visste lite. Ingenting faktisk. Men han jobber i det offentlige så han trengte ikke å kunne så mye om det sa han. Og det stemmer visst. Som supplement ringte jeg Henrik som jeg studerte med. Han er journalist i tillegg til lege, og er det noen som burde vite slikt er det vel han. Henrik mente at det ikke finnes noen som vet noe om pensjon med mindre de er siviløkonomer. I det store og det hele kan du konkludere med at pensjon er et trosspørsmål på linje med eksistensen av en gud. Finnes pensjon? Kan vi tro at det eksisterer et tall som angir det du skal få utbetalt årlig etter du har sluttet å jobbe? På samme måte som du finner ut av guds eksistens når du dør, finner du ut av eksistensen av en pensjon når du blir pensjonist. Nedslående. Sjefen min på legekontoret hadde like triste nyheter. «Du burde blitt ferdig lege før Da hadde du hatt mye bedre vilkår». Men i 1993 var jeg 15 år og hadde jeg vært ferdigutdannet lege allerede da hadde jeg vært en verdenssensasjon, og sikkert sikret økonomisk for resten av livet på annet vis. Så nå lever jeg i håpet om at jeg skal få en profetisk åpenbaring eller kanskje møte en siviløkonom. Folk vet rett og slett lite om det. Det later uansett til at det er lenge før gold-digger damene på Tjuvholmen spør om pensjonsplanen din før de takker ja til et glass champagne. JONAS KINGE BERGLAND (35) er tekstforfatter, komiker og lege. Han er en av VG Helgs faste spaltister og kan oppleves live med jevne mellomrom på standup-scener rundt om i landet. 12 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 13

8 PORTRETTET En helt vanlig fyr Ole Paus (66) har blitt pensjonist, og spiller 150 konserter i året. Men den nye kjendisstatusen vet han ikke hva han synes om. TEKST: THERESE OLAVSRUD FOTO: MORTEN BORGESTAD -DET BEGYNTE MED Mitt lille land. Det var en situasjon jeg egentlig ikke ønsket meg. Alt var så forferdelig at jeg ikke ville ta den til min inntekt. Det er den sommerdagen ingen glemmer. Norge søker sammen i sorg, trøsten finnes i en sang. Maria Mena legger ut sin coverversjon på Facebook, samtidig klatrer Ole Pausoriginalen nesten til toppen av itunes nedlastingsliste. Sangen, som opprinnelig ble skrevet som et innlegg i debatten om norsk medlemskap i EU i 1994, har fått nytt liv. Det har også Ole Paus. Så kommer Hver Gang vi møtes. Paus fyller TV-skjermene i de norske hjem, åtte lørdager i strekk. Omfanget av suksessen er han imidlertid ikke forberedt på. Paus, som har vært en kjent artist helt siden han gav ut den samfunnskritiske serien musikkalbum «Paus-posten» på slutten av 70-tallet, blir plutselig A-kjendis på nytt. Jeg visste at TV var et potent medium, men jeg hadde aldri klart å forestille meg hvor mye. Folk forventet noe av meg, men jeg er jo den samme som jeg alltid har vært. Og hvem er det? En helt vanlig fyr, som synger sanger med den stemmen han har. DE SOM KOMMER på konsertene nå er ikke lenger bare på hans egen alder. Paus har akkurat avsluttet året sommerturne. Han har ligget i gjestehavner med båten sin over hele Norge, og han har blitt forbløffet over oppmøtet på konsertene. I Stavern skulle jeg på scenen klokken 14. Det er en krøkkete tid å ha konsert på, men det kom 5000 mennesker, fra 16 år til 65. Jeg følte meg som Justin Bieber! Hvordan føles det? I min alder, etter en lang karriere, er det spesielt. Jeg er takknemlig for at jeg får applaus på slutten av arbeidsdagen, det er ikke alle som får det. 66 ÅR GAMMEL har Paus blitt pensjonist, og hver måned hever han pensjon fra NAV. Han har sagt seg ferdig med å spille inn plater. Samtidig spiller han konserter i året. Navn Ole Paus Alder 66 år Yrke Pensjonist AKTUELL MED Var med i «Hver gang vi møtes» på TV2 og stilte deretter opp som premie i KLPs «Hver gang vi møtes-konkurranse» der fire vinnere vant en minikonsert hjemme hos seg selv med en av artistene. 14 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 15

9 PORTRETTET Hvor lenge orker du å holde på i det tempoet? Jeg skal spille til jeg blir båret ut, og det er fordi jeg blir urolig om jeg ikke får spille. Jeg har god helse og har ikke tenkt så mye over alderdommen før. Men plutselig oppdager man det, og det er samme hvor god helsa er, at man går gjennom en port og ser inn i et nytt landskap. Jeg står i den porten nå. Jeg opplever at de jeg har tatt som en selvfølge ikke er der lenger. VENSTRERADIKAL, OPPRØRSK, antiautoritær. Ole Paus har fått mange merkelapper opp gjennom årene. At han er kristen er kanskje ikke det første man forbinder med artisten. Men det er han. Paus tror på et liv etter døden. Jeg er ikke redd for døden, jeg er nysgjerrig på den. Men liker ikke tanken på at noen skal savne meg. Jeg er kristen, fordi det gir en sammenheng. Det er mange begreper i kristendommen som er viktig for meg, som barmhjertighet. EN UKE ETTER Paus treffer KLP Magasinet står han i Åmot i en fullsatt kirke. Flyktning-gutten Mulu skal sendes tilbake til Etiopia, men lokalmiljøet vil ikke la ham reise. Paus har engasjert seg i saken og skal spille på folkemønstringen. Er det en sak som kan få stemmen hans til å dirre, er det de 450 papirløse flyktningene i Norge. Sosialdemokratene har fraskrevet seg retten til begrepet solidaritet. Jeg blir skamfull av hvordan disse flyktningen blir behandlet av myndighetene. Men bare se hvor fint folket vårt er. Nærmiljøet har tatt affære. De sier «han er vår». Du er fortsatt i opprør mot makta? Jeg har blitt mye mindre krakilsk. Jeg er ikke lengre i krig med alt og alle som jeg var før. Nå ser jeg at det finnes forskjeller på en autoritet og en autoritær. - Men måten vi behandler flyktningene på, opprører meg. Faren til Pippi sa en gang. Hvis du er fryktelig rik, må man også være fryktelig snill. Det er et fin regel å leve etter. MIKROKONSERT: KLP-medlem Ellen Harris Utne kjemper mot kreft og ønsket seg en hagefest for familie og venner med Ole Paus som underholdning. - En konsert jeg aldri glemmer. Det var sterkt, sier Paus selv. 16 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 17

10 PENSJON AFP OG JOBB: Ja takk, begge deler Harald Berntzen (63) foretrekker å gå på jobb tre dager i uken og ta ut AFP ved siden av. Nærmere 1600 KLP-medlemmer kombinerer nå jobb og AFP. VI FÅR MYE IGJEN FOR DET FORDI VI HOLDER PÅ VERDIFULL KOMPETANSE Åshild Ingemundsen, Diakonhjemmet Sykehus TEKST: THERESE OLAVSRUD FOTO: ANNE NÆSS Ett av spørsmålene som går igjen på kundesenteret til KLP er hva det innebærer å ta ut delvis AFP. Ordningen har vært innført fra 2001 og bidrar til god fleksibilitet i offentlig tjenestepensjon for de som ønsker en gradvis nedtrapping fra arbeidslivet før 67 år. I år er det dobbelt så mange medlemmer som i fjor som tar ut delvis AFP, viser statistikk fra KLP. Offentlig AFP AFP er en tidligpensjonsordning fra 62 år til og med 66 år Kan tas ut delvis med samtykke fra arbeidsgiver Full AFP kan ikke kombineres med arbeidsinntekt Lavere skatt sammenlignet med lønn Fornøyd med livet Harald Bentzen er leder av Medisinsk- Teknisk enhet ved Diakonhjemmet Sykehus AS og en av de som benytter seg av tilbudet. Han har ikke angret et sekund. - Jeg hadde lyst på mer fritid, uten å slutte å jobbe helt. Sam tidig hadde vi behov for å ansette en person til på avdelingen fulltid, så da jeg gikk ned i stilling gikk puslespillet opp. Det fungerte for alle, sier Berntzen. Berntzen har jobbet ved sykehuset siden Hvis det tekniske utstyret svikter under en operasjon er det han som blir tilkalt for å løse problemet, med operasjonstemaet pustende i nakken. Det handler ofte om minutter, og han må tenke fort. På kan du lese nærmere om vilkårene og beregne størrelsen på din AFP - Det kan være stressende til tider, og erfaringen min kommer godt med i sånne situasjoner. Jeg er glad for å være en ressurs, men lederansvaret har jeg trappet ned på. I 2012 tok han ut 40 prosent AFP og jobbet resten. Fordi han ikke hadde full opptjening ble lønna noe lavere enn før, men det plager han ikke. - Fritid er mye verdt. Mange av mine kamerater er i samme alder, så nå har vi tid til tur i marka med kaffe og fotoapparat. Tid med barnebarn gir også dagen mening. Godt tilbud Åshild Ingemundsen jobber i personalavdelingen og synes ordningen er et godt tilbud til de ansatte. De som benytter seg av ordningen gir tilbakemelding om at de opplever dette som en fin start på den kommende pensjonisttilværelsen, sier hun. -Vi ser verdien av dette tilbudet fordi ansatte får en smidig overgang til det å bli pensjonist. Samtidig får arbeidsgiver beholde verdifull arbeidskraft og kompetanse. Når man leser om AFP er det viktig å skille mellom offentlig og privat AFP. Offentlig AFP har romsligere inngangsvilkår og mindre fallgruver sammenlignet med privat AFP som er en annen type pensjonsordning. UTSATTE PENSJONSTIDEN: Harald Berntzen får til å jobbe lenger med AFP. Åsmund Ingemundsen på personalavdelingen synes det er viktig å tilrettelegge så mye som mulig. 18 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 19

11 Pensjon = Lønn En av to nordmenn i trettiårene synes pensjonsbetingelser er viktig når de skifter jobb. Tenk på pensjon som utsatt lønn, råder pensjonsekspert Morten Gjelstad. TEKST: THERESE OLAVSRUD FOTO: CHRISTIAN BERSETH HVOR DU JOBBER i trettiårene kan gi store utslag på pensjonen. - Står du overfor to jobbtilbud bør du vurdere hvilken pensjonsordning de ulike arbeidsgivere tilbyr. Tenk på pensjon som utsatt lønn, og se lønn og pensjon som en samlet pakke, råder Morten Gjelstad, faglig leder for analyse og rådgivning i KLP. Sikkerhetsnett I en landsdekkende spørreundersøkelse Opinion Perduco har gjennomført for KLP svarer 49 prosent av de mellom 30 og 39 år at pensjon er viktig når de søker jobb. 50-åringene er langt mer bevisste, og 73 prosent av dem svarer at det er viktig. - Det er naturlig at bevissthetsnivået øker med alderen, men folk i 30-årene burde være langt mer bevisst på hva arbeidsavtalen sier om pensjon, sier Gjelstad. Mens en arbeidsgiver i det offentlige innbetaler tilsvarende 18 prosent av lønnen din i pensjon, vil en minimumsordning i det private innbetale to prosent. Den store forskjellen i innbetaling gjenspeiler både størrelsen på alderspensjonen du kan forvente å få og hvilke dekninger du omfattes av. 30-års opptjening Skal du sikre deg full opptjening i det offentlige (66 prosent av lønnen i pensjon), - TENK DEG OM: Les pensjonsbetingelsene med lupe, råder Morten Gjelstad i KLP. bør du vite at det er mest lønnsomt å bytte til offentlig sektor slik at du oppnår 30 års opptjening avhengig av når du har tenkt å gå av med pensjon. - Men pass på, den største «pensjonsfellen» du kan gå i er dersom du vurderer å skifte fra offentlig til privat sektor når du runder 55 år. Går du ut av offentlige sektor da, mister du retten til å gå av med avtalefestet pensjon ved 62 år (AFP) i offentlig sektor, og du har ikke mulighet til å oppfylle inngangsvilkårene til privat AFP, påpeker Gjelstad. ILLUSTRASJON: DANIEL LYNAU Tenker ikke mye på pensjon nå Hilde Svardal Andersen (34) bytter lederjobb i hjemmesykepleien med studier. Når hun skal søke jobb igjen er det ikke pensjon som vil bety mest. - Jeg er åpen for alt og skal ut og sondere terrenget. Det er ikke pensjonen som kommer til å avgjøre hvor jeg jobber, sier Hilde, som har jobbet i det offentlige siden I juni forlot hun stillingen som enhetsleder i hjemmetjenesten i Rakkestad kommune for å studere sosial- og spesialpedagogikk. - Jeg har ikke bestemt meg ennå, så jobb både i offentlig og privat sektor kan være aktuelt, sier hun. Hva det vil innebære for pensjonen hennes har hun ikke tenkt på, men familien er opptatt av å spare på andre måter. - Mannen min og jeg investerer i bolig, og ser på det som noe vi har igjen for senere. Vi er også bevisst på hva vi bruker penger på. Jeg regner med det ordner seg den dagen vi blir pensjonister, sier Andersen. Hva skjer hvis du bytter jobb? Hvilke pensjonsmessige konsekvenser bytte av jobb får for deg som arbeider i offentlig sektor, vil avhenge av om du bytter jobb innad i offentlig sektor eller til privat sektor. Hvis du bytter stilling innenfor offentlig sektor er det et sømløst system som gjør at du ikke mister pensjonsrettigheter. Dette følger av Overføringsavtalen som er en avtale mellom leverandører av offentlig tjenestepensjon. Avtalen innebærer at en arbeidstaker som har vært medlem i flere offentlige tjenestepensjonsordninger, får sin pensjon beregnet som om vedkommende hele tiden har vært medlem i en og samme pensjonsordning. Hvis du bytter jobb til privat sektor omgjøres din opptjening i offentlig tjenestepensjon til en oppsatt rettighet. Ved overgang til oppsatt rettighet reduseres verdien av din opptjening, men du er garantert en god regulering av din opptjente pensjon frem til pensjonsalder. Generelt vil det være fornuftig å gjøre en vurdering av pensjon når du bytter jobb. Pensjon er utsatt lønn slik at verdien av pensjonsordningen bør inngå som en del av din vurdering av lønnstilbudet. 49% mellom 30 og 39 år sier at pensjon er viktig når de bytter jobb Sjekkliste Hvilken type alderspensjonsordning har ny arbeidsgiver? Er det uførepensjon i ny pensjonsordning? Er det etterlattepensjon i ny pensjonsordning, eventuelt hva skjer med oppspart kapital hvis du faller fra? Har jeg mulighet til å tilfredsstille vilkårene i ny pensjonsordning? Særlig viktig hvis ny arbeidsgiver har privat AFP. 20 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 21

12 FOND «Oljefond» for småsparere Kombinasjonsfondet KLP Kombinasjon har markedets laveste kostnader Derfor bør du spare i fond og passer for investorer som ønsker langsiktig sparing med litt lavere risiko enn i aksjefond. Sparing i fond er både enkelt og gir høyere forventet avkastning enn andre spareformer over tid. Spar litt hver måned eller kvartal, og tenk langsiktig. Kombinasjonsfondet KLP Kombinasjon har mange fellestrekk med forvaltningen av det norske oljefondet. KLP Kombinasjon har også en fordeling på 60/40 mellom aksjer og obligasjoner. Fondet er fordelt på 30 prosent i glo- TEKST: PEDER ULLEVOLD bale aksjer, 30 prosent i norske aksjer, 20 prosent i globale obligasjoner og 20 prosent i norske obligasjoner. For KLP-medlemmer er det årlige forvaltningshonoraret på 0,25 prosent. - Dette er et fond som passer for investorer og småsparere som ønsker langsiktig sparing med litt lavere risiko enn i aksjefond. Fondet har markedets 3-4 desidert laveste kostnader og kundene slipper å vekte seg opp og ned mellom aksjer og obligasjoner, sier Ståle Øksnes, administrerende direktør i KLP Fondsforvaltning og legger til at det likevel er viktig å være klar over at også Risiko Forventet avkastning i prosent Tidshorisont for sparing Likviditet Hvor raskt du kan få ut pengene Passer for kombinasjonsfond har risiko, og i enkelte år kan gi negativ avkastning. KJØPE KLP-FOND? Du finner mer informasjon på person/fond. Du kan også kontakte kundeservice på tlf eller e-post Bank 3-4 Ingen God Ikke villig til å ta risiko med sparepengene Kombinasjonsfond år God Ønsker høyere avkastning enn banksparing og villig til å ta noe risiko Aksjefond år + God Er villig til å ta risiko for å få høyere avkastning - DE SOM ALLEREDE SPARER i fond oppfatter dette som enkelt og en spareform som passer for dem. Ikkefondskunder ser fortsatt på fond som et kompetansekrevende produkt med høy risiko, sier Ståle Øksnes, administrerende direktør i KLP Fondsforvaltning. Høy avkastning Forventet historisk avkastning i aksjefond er i gjennomsnitt 7-9 prosent per år etter kostnader. Det er ingen andre spareformer som har høyere langsiktig forventet avkastning. Banksparing har historisk gitt en årlig avkastning på 3-4 prosent, mens kombinasjonsfond historisk har gitt en årlig avkastning på 5-7 prosent. Med dagens bankrente på rundt 3 prosent risikerer du at sparepengene dine blir mindre verdt etter inflasjon og skatt. - Du må tåle svingninger i aksjemarkedet. Ved å opprette en månedlig spareavtale trenger du ikke å bekymre deg like mye for aksjemarkedets mange topper og bunner, sier Øksnes. Jobbpensjon ikke nok - Endring av pensjonsreglene gjør at stadig flere nordmenn bør spare ved siden av pensjonen fra arbeidsgiver for å kunne opprettholde en viss levestandard som pensjonist, sier Ståle Øksnes. 34 prosent av KLPs medlemmer sier de er usikre på om deres pensjon vil være tilstrekkelig, mens 27 prosent av fondskunder i den norske befolkning oppgir det samme. Det viser en omfattende undersøkelse IPSOS MMI har gjennomført for KLP Fondsforvaltning. Undersøkelsen avdekker også meget lav kunnskap om kombinasjonsfond. Bare seks prosent mener kombinasjonsfond passer meget godt eller ganske godt som spareform. Robust kombinasjonsfond - Nordmenn er mer opptatt av å bevare pengene enn å oppnå høyest mulig avkastning. Et kombinasjonsfond vil møte disse forventningene i større grad enn rene aksjefond. Etter vår mening vil et robust kombinasjonsfond med lave kostnader gjøre det enklere for norske sparere å kunne forholde seg til et enkelt produkt uten å måtte spre seg på flere forskjellige fond, sier Øksnes. DE SOM ALLEREDE SPARER I FOND OPPFATTER DETTE SOM ENKELT Ståle Øksnes, KLP Fondsforvaltning 22 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 23

13 FOND...og dette bør du vite om kostnader Er du lei av å betale høye gebyrer til fondsforvalterne? Da bør du selv velge fond som er billige, såkalte indeksfond. Kostnader er et viktig element ved valg av aksjefond. Fond med høye kostnader spiser nemlig opp store deler av avkastningen. Grafen under viser utviklingen i en tenkt sparing. Det er satt inn kroner i to globale aksjefond den Det er spart i 20 år frem til Begge fond har, før kostnader, samme avkastning. Den røde linjen viser et fond med en kostnad på 1,5 % og den blå linjen viser en kostnad på 0,3 %. Verdien i det dyre fondet er kroner, mens verdien i det billige fondet er kroner. Det billige fondet har gitt en avkastning som er 27 prosent høyere! Billig er best Seniorlån Verdi kr. Før kostnader har begge fondene samme avkastning Dyrt fond (1,5%) Billig fond (0,3%) Verdi % gir mer frihet kr Verdi kr Etiske investeringer: Slik er dine penger plassert KLPs samlede pensjonsfond på nær 300 milliarder er blant annet investert i mer enn 2000 selskaper verden over. KLP har nå ekskludert 64 selskaper fra sine investeringer. Det er selskaper som kan knyttes til brudd på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og på grunn av grove miljøsynder. I tillegg er det selskaper knyttes til våpenproduksjon, og selskaper som produserer tobakk. Kjøper du fond i KLP, så vil dine fondsmidler også bli forvaltet på med samme etiske måte. Vil du vite mer om hvilke selskaper KLP har ekskludert kan du les mer på 24 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 Med seniorlånet «Litt Extra» fikk Sissel Holm (68) mulighet til å leve ut flere av drømmene som pensjonist. TEKST: THERESE OLAVSRUD FOTO : NICOLAS TOURRENC - JEG SER IKKE NOE MINUS ved det. Du blir ikke så låst lenger, sier Sissel Holm (68), som bestemte seg for å benytte seg av KLP-lånet etter at hun ble alene. Låneproduktet Litt Extra er en låneavtale som frigjør en del av sparekapitalen du har bundet i boligen, samtidig som du er sikret å kunne bo i boligen resten av livet. Produktet er et tilbud til kunder over 60 år som ønsker mer økonomisk frihet i pensjonisttilværelsen. Livet er godt Sissel Holm er en av dem. Hun har leilighet på Eiksmarka i Bærum, er en sprek pensjonist og mange drømmer hun ønsket å sette ut i livet. Det handler som regel om reisemål. - Jeg har vært alene på Bali og ridd på elefanter, jeg har vært på sykkeltur i Frankrike, og jeg har besøkt venner i USA, sier Sissel, som dessuten er aktiv i en kvinnelosje. Etter 43 år som spesialsykepleier i stråleterapi ved Radiumhospitalet gikk hun av med pensjon for ett år siden. Dermed ventet en ny hverdag med mulighet til å gjøre mer av det hun setter pris på: Tid med barnebarn og venninner, reiser, konserter, og god mat og drikke. -Livet er godt nå. Får jeg beholde helsa kan jeg være med på litt av hvert, sier hun. Stor interesse Leif Magne Andersen, administrerende direktør i KLP Banken, registrerer at interessen for produktet er stor. -Informasjonsmøtene våre har vært veldig godt besøkt og siden lansering i 2007 har vi lånt ut nær 650 millioner kroner, sier han. -Vi mener dette låneproduktet kan være en god måte å forvalte boligformuen på for mange eldre, samtidig som det gir mer økonomisk frihet i pensjonisttilværelsen, sier han. SENIORLÅNET LITT EXTRA Produktet er rettet mot personer over 60 år som har opparbeidet formue i egen bolig. Med Litt Extra kan du: Få utbetalt et større engangsbeløp, månedlige utbetalinger eller en kombinasjon. Låne uten å betale renter eller avdrag så lenge du bor i boligen. Låne med pant i egen bolig samt ha livsvarig rett til å bo i boligen. Få skattefradrag for påløpte, ikke-betalte renter. Beholde eierskapet til boligen og få glede av verdistigningen i boligmarkedet Når som helst avslutte låneforholdet. Hva kan du bruke pengene til? Du står fritt til å disponere pengene til hva du selv ønsker. KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 25

14 BANK Sparte kroner i året Lei av dårlig rente på brukskonto? Som KLP-medlem kan du nyte godt av gebyrfri brukskonto i KLP Banken med hele 2,90 prosent rente fra første krone. Konkurrerende banker tilbyr en gjennomsnittlig rente på 0,24 prosent på brukskonto. Hvis du har kroner innestående på brukskonto vil denne forskjellen utgjøre ca 1000 kroner per år, i favør av KLP Banken. Førskolelærer Tonja Pettersen Eide angrer ikke på at hun flyttet boliglånet til KLP. Sjekk hva du kan spare på medlemsfordelene. TEKST: THERESE OLAVSRUD OG PEDER ULLEVOLD FOTO: CHRISTIAN BERSETH - Jeg har vært medlem i KLP i mange år uten å ha noe bevisst forhold til det. Men da vi tok en runde med huslånet i fjor var det KLP som kom med det beste tilbudet, sier Tonja Pettersen Eide (40). Nå har hun og mannen både huslån og forsikringer hos KLP. Tonja har regnet ut at de totalt sparer cirka kroner i året på å flytte lånet, og at de betaler 4000 kroner mindre på forsikringer i året. - I tillegg får jeg renter på lønnskontoen. Jeg synes det var verdt den lille ekstra innsatsen det krevde å bytte bankleverandør. Hadde jeg visst om medlemsfordelene hadde jeg nok byttet før, sier hun. Sjekk hvor mye du kan spare på vår lånekalkulator på KLP. no Tonja og mannen har også sparekonto hos KLP, men prioriterer som mange nordmenn å betale ned på bolig. - Vi synes det er fornuftig sparing å betale så mye som mulig på boliglånet, men sparer også litt utenom, sier tobarnsmoren. Flytt boliglånet - mye å spare Boliglån på 2 millioner kroner innenfor 70 % sikkerhet, annuitetslån, nedbetalingstid 25 år 3,80 % 4,75 % KLP Banken Dyreste bank Besparelse Rentekostnader år Rentekostnader år 1 etter skatt Totale rentekostnader Totale rentekostnader etter skatt Bruker du medlemsfordelene? Boliglån: Som KLP-medlem får du rente fra 3,80 prosent og lavere gebyrer. KLP-medlemmer får 0,15 prosentpoeng lavere rente enn øvrige kunder. Sparekonto: Medlemmer med offentlig tjenestepensjon i KLP får 3,20 prosent rente fra første krone. Brukskonto: KLP-medlemmer får 2,90 % rente fra første krone. Kredittkort: 0 kroner i årspris og ingen gebyrer. Flere bytter bank I fjor byttet rundt nordmenn hovedbankforbindelse. Det er flere enn i Det viser undersøkelsen Norsk finansbarometer 2013 som TNS Gallup har gjennomført på oppdrag for Finans Norge. Aldersgruppen år bytter mest, mens de over 50 år bytter minst, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge. Roligere boligmarked Boligprisene har utviklet seg roligere i 2013 enn det de har gjort på mange år. Det sier administrerende direktør i Eiendomsmeglerforetakenes Forening, Christian Vammervold Dreyer. Han sier det er flere år siden boligmarkedet var så balansert som det er nå. Hver femte nordmann betaler svart 28 prosent av nordmenn har betalt eller vurderer å betale håndverkeren svart. 25 prosent sier de angrer etter å ha betalt svart og menn er langt mer villige enn kvinner til å 28 % av oss synes svart arbeid er greit betale svart, viser ny undersøkelse fra FINN.no Pensjonister flytter til Sverige Over pensjonsmottakere i Norge bor nå utenfor landets grenser, viser nye tall fra NAV. Flesteparten av de norske alderspensjonistene bosetter seg i Sverige. Deretter følger USA, Danmark og Spania på listen. Nav ser en økning av alderspensjonister til Thailand, mens det har stagnert seg i Spania, trolig på grunn av kostnadsnivået. Norske skattemyndigheter kan som en hovedregel kan trekke 15 prosent i skatt av folketrygd og private eller offentlige pensjoner som utbetales fra Norge til personer bosatt i andre land. 26 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 27

15 910 av nordmenn oppgir at de har reiseforsikring i en eller annen form. Det viser en landsomfattende undersøkelse Opinion Perduco har gjennomført på oppdrag fra KLP Mer enn 4000 barn skader seg i sykkelulykker hvert år. La barna sykle til skolen, men ta noen forholdsregler, råder Trygg Trafikk. Markedets beste bilforsikring I høst får alle medlemmer en av Norges aller beste bilforsikringer til prisen av vanlig kaskoforsikring. Fra 1. oktober tilbyr KLP vår maksdekning til alle som tegner kaskoforsikring. Kaskoforsikringen er fra før svært konkurransedyktig, så dette er et veldig godt tilbud, sier Robin Østby, salgsdirektør i KLP Skadeforsikring. Dette får du: Utvidet leiebilavtale til 30 dager (normalt 15). I tillegg kan kunden velge leiebil i samme størrelse som bilen som er forsikret. Totalskadegaranti Kunden kan hente en fabrikkny bil hvis den blir totalskadet før 3 år/60 km. Maskinskade Dekker skader på motor, girkasse, drivverk til fremdrift og styreenhet inntil 8 år. Gratis veiassistanse (vanlig egenandel er kr. 500). Barneulykkesforsikring i bil inntil kr. 1 million (frem til 16 år). Fastmontert utstyr (utover slik bilen er levert fra forhandler) dekkes inntil kr (normalt kr ) Løsøre inntil kr (normalt kr ) Store forskjeller på forsikringspriser: Sjekk hva du kan spare Ved å bruke priskalkulatoren på KLP.no kan du selv finne ut hvor mye du kan spare på å bytte forsikringsselskap. Sannsynligheten er stor for at KLP vil gi deg de beste prisene. TEKST: THERESE OLAVSRUD OG PEDER ULLEVOLD Det er fordi det er en sammenheng mellom risiko og premier. KLP kjenner medlemmene godt fra før. - Vi vet at de som har sine pensjonsordninger i KLP er folk som er i fast arbeid og som holder orden i sin økonomi. Dette er voksne mennesker som tar godt vare på sine eiendeler, hus og verdier sier Robin Østby, salgsdirektør i KLP Skadeforsikring. Med færre skadeerstatninger blir det også lavere priser. KLP Skadeforsikring har etter bare tre år i personmarkedet kommet opp i 200 millioner kroner i årlig premieinntekter. I gjennomsnitt er prisene 15 prosent lavere for KLP medlemmer enn det som tilbys dem som jobber i privat sektor. I tillegg får alle kunder markedets raskeste bonusstige til 75 prosent. Da får man også raskere tilbake bonusen sin etter skade. Østby understreker at KLP-medlemmer alltid får selskapets beste priser, uten å måtte prute. - Her skiller vi fra andre forsikringsselskaper fordi vi ikke har noen lokkepriser. På denne måten klarer vi å holde prisene lave over tid. Dette gir forutsigbarhet og bedre økonomi for dem som har sine forsikringer hos oss, sier Østby. For full oversikt over KLPS forsikringsprodukter, se: ww.klp. no/forsikring. PRISEKSEMPEL: Volkswagen Passat 1,6 TDI 105 HK BMT Comfortline, 2012-modell. KLP Nemi Forsikring Frende Storebrand Sparebank 1 Codan DnB Gjensidige 4761 kroner 5519 kroner 5714 kroner 5855 kroner 6220 kroner 6290 kroner 6417 kroner 6432 kroner FORUTSETNINGER: Født 1977, bosted Maura i Nannestad, kasko, 75 % bonus, kjørelengde km, egenandel 8000 kroner (egenandel KLP 7000 kroner), yngste fører over 25 år, alarm nei. KILDE: FINANSPORTALEN Dette bør barna kunne før de får sykle til skolen: Mestre sykkelen godt, ha god balanse, kunne gi tegn, snu hodet og stanse Grunnleggende trafikkregler De bør ha gjennomgått sykkelopplæring over tid De må ha trent i trafikken sammen med en voksen Eldre topper brannstatistikken Hvert tredje menneske som omkommer i brann i Norge er over 70 år. Fram mot 2060 vil antall eldre over 70 år bli dobbelt så stort som nå, og flere kommer til å bo hjemme i stedet for i institusjon. Vil du ha mer informasjon om hva du kan gjøre for å sikre deg selv eller noen du er glad i? Kontakt ditt lokale brannvesen. av Norges befolkning har installert innbruddsalarm, viser en fersk 24% undersøkelse fra Opinion Perduco på oppdrag fra KLP. Alarm er et effektivt tiltak for å skremme bort tyvene. Samtidig er det viktig å ta andre forhåndsregler, sier Robin Østby, i KLP Skadeforsikring. Han advarer mot å tro at innbruddstyvene bare slår til når du selv er på ferie. - Tyvene tenker at når folk er hjemme, er også verdisakene hjemme. La ikke verdisaker ligge lett tilgjengelig i huset, og spesielt ikke ved inngangsdørene. 28 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 29

16 Kryssord Quiz Sauelyd Kaken Den runde scena Befinner seg 1000 Hobbyen Straffe Kontor By i USA Vel Tyrkiadomene Høyttalermerke Veiaktivitet Idrettsutøvere Ordne Styreinnretning Quiz Lederen Slappe Fure Kringkaster Språklæringen Landflyktige Abortmotstander Fotballspiller --- Pilehusene Stekes --- Fest --- Slekten Lurte Spiseredskap Slim Attraktiv Russ. målenhet Mgp jrvinner 2004 Like godt --- Prates (smsspråk) Gjenlyd Sveives IX Strengeinstr. Krydderplante Lakker En King Fryse Verk Stilig Dameblad Hensynsløsheten Fingersmell Elv Verdens -del Ost Eng. måned -u --- Urfolk Tre Gni inn Betro Slektning Bestevenn (slang) Oppdrett Sommer -handel Nomaden 1. Hvilke tre byer i Norge begynner med Lille-? 2. Hvilke hovedsteder finner vi i Storbritannias fire deler? 3. Flyvåpenet i Frankrike heter Armée de l Air. Hva heter det i Norge? 4. Hvor mange siffer har kortnummeret på et vanlig VISA-kort? 5. I hvilket land ligger Podgorica? 6. Hvilket år ble KLP stiftet? 7. Hva kalles 10100, som også Google er oppkalt etter? 8. Hvilket flyselskap kalles også Royal Dutch Airlines? 9. Hvilket sommerprogram ble første gang sendt på NRK P1 24.juni 1963? 10. Hvilken norsk forfatter skrev teksten til kjenningsmelodien Nå kommer barnetimen? 11. Bergmynte er en plante som vokser vilt i Norge og som også kalles oregano. Fleip eller fakta? 12. Hvem er eiere av KLP, enkelt sagt? 13. Hvorfor er tallet 13 et ulykkestall? 14. Hva heter byen i nord der både E6 og Hurtigruta ender, men som likevel ikke er Norges nordligste by? 15. Når ble pensjonsreformen vedtatt? 16. Hva betyr et liggende 8-tall? 17. Hva heter forlaget som gir ut Donald Duck & Co og mange andre tegneserier? 18. Hvilken forfatter fikk Nobelprisen i litteratur i 1928, og skrev trilogien Kristin Lavransdatter? 19. Hva gjør man om man hører utropet Fore! på en golfbane? 20. Hvor mange kommuner er det i Norge? Overhodet Vakkert Offiser Vask Lurt å ligge unna Dyr Arkbygger Telefonmann Kjøretøy Ferskere Virus Padler Ikke vi Vente Man Uran Artikkel --- Bevege --- Fisk Kr.del Omdømme Stoppested Tilsetning Prep. Farao Boks Haste Båt Reidar Paulsen Retning Min Side på klp.no På Min Side kan du beregne pensjonen din og få et bilde av din fremtidige pensjon. Her kan du også sjekke dine pensjonsrettigheter til enhver tid. Send løsningsordet, navn og adresse til innen 1 oktober vinnere får en sporty tursekk fra KLP. Send inn og vinn tursekk fra KLP På Min Side får du også tilgang til nettbank og private forsikringer, samt fond. klp.no/minside SVAR: 1. Lillehammer, Lillestrøm, Lillesand 2. London (England), Edinburgh (Skottland), Belfast (Nord-Irland), Cardiff (Wales) 3. Luftforsvaret Montenegro Googol 8. KLM 9. Reiseradioen 10. Thorbjørn Egner 11. Fakta 12. Kundene 13. Det satt 13 stk rundt nattverden da Jesus ble forrådt 14. Kirkenes Uendelighet 17. Egmont Serieforlaget 18. Sigrid Undset 19. Dukker (for å unngå at en ball på avveie treffer deg) I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 31

17 Returadresse KLP Pb 400 Sentrum 0103 Oslo Som medlem i KLP får du rente fra 3,80 % og lavere gebyrer på boliglån Du får også gode tilbud på: Send sms med kodeord Medlemstilbud til 2262 Du kan også ringe eller sende e-post til Les mer om dine medlemsfordeler på klp.no/medlemsfordeler

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/ AFP Medlemsfordeler 15.04.2013 2 KLP offentlig tjenestepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA

Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA 01.05. 2017. Innhold Kort om KLP 4 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 6 Hva er du sikret i KLP? 8 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 10 Uførepensjon

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Vital Innskuddspensjon

Vital Innskuddspensjon Vital Innskuddspensjon Innskuddspensjons ordninger for deg og meg Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge AS Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge AS

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Norsk Sykepleierforbund i Buskerud 28.03.2017 Pensjon og valgmuligheter v. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder Buskerud Agenda Medlem i KLP Pensjon fra NAV Min side KLP AFP og alderspensjon Uførepensjon

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres?

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Noen av mine erfaringer i møtet med den enkelte og bedrift hva

Detaljer

Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane

Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane Agenda Kort om KLP Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/afp Medlemsfordeler 09.12.2013 2 KLP offentlig

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen Pensjon Medlemsmøte 04.oktober 2016 Christian Bethuelsen Agenda Pensjonskassen og sparing Medlemskap Ytelser SKP hvem er vi? Pensjonspyramide Egen sparing Tjenestepensjon, offentlig eller privat Folketrygd

Detaljer

Pensjonsseminar for tillitsvalgte

Pensjonsseminar for tillitsvalgte Pensjonsseminar for tillitsvalgte Litteraturhuset 10.12.2015 Ingunn.Meringdal@pkh.no Geir.Ystgaard.Larsen@pkh.no Dag.Falkenberg@pkh.no Agenda Kl 9 Offentlig tjenestepensjon dagens regelverk, rettigheter

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Alderspensjon og avtalefesta pensjon 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Planlegg din pensjonsøkonomi NAVs nettjeneste Ditt Nav NAV Kontaktsenter Pensjon 55 55 33 34 Det

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon?

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Arbeids- og sosialdepartementet Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Silje Aslaksen 19. april 2016 Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! 2 Prosessen Arbeids- og sosialministeren og partene

Detaljer

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Kleppestø 2. desember 2015 Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Agenda Pensjonssystemet Opptjening og medlemskap Pensjoneringsmuligheter Alderspensjon og AFP Uføre- og Etterlattepensjon Pågående

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

Seniorseminar våren

Seniorseminar våren Seniorseminar våren 2017 30.03.2017 30. Mars 2017 Agenda 08:30 Fremmøte, kaffe og frukt 09:00 Velkommen Ingunn Meringdal Leder kunde- og kommunikasjon 09:15 Aktive eldre Astrid Nøklebye Heiberg Tidligere

Detaljer

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år.

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. VI MÅ PRIORITERE tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. Blant 1400 aktive medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag er det bare 30 som er over 62 år og fortsatt

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

NKF Romerike 2014. Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen

NKF Romerike 2014. Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen NKF Romerike 2014 Medlemsfordeler i KLP v/seniorrådgiver Stein Klokkeråsen Ansatte i kommunesektoren får som fortjent! Ansatte i offentlig sektor er statistisk en bedre risiko Dette skal dere få en (pris)fordel

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

Du har fortsatt rettigheter i KLP

Du har fortsatt rettigheter i KLP Du har fortsatt rettigheter i KLP SELV OM DU ER UTMELDT AV DEN OFFENTLIGE TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Dette skjer NÅR DU MELDES UT AV DEN OFFENTLIGE TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Når du meldes ut av den offentlige

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 30. juni 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg og Atle Fremming Bjørnstad // NOTAT Ved utgangen av 2.kvartal 2016

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen 85 000 medlemmer tar ikke feil! Kjære YS-Medlem Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess

For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess For deg over 60: Lån med garantert borett en suksess 6 Gjeldfrie boliger med store verdier, stigende boligpriser og større aksept for at eldre folk kan ta opp lån gjør at seniorene låner som aldri før.

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Innledning Forsvar offentlig pensjon Oslo 12/2 2013 Stein Stugu Pensjon ved forkjellig uttaksalder (Stein, født 1953, pensjonsgrunnlag ca. 540 000, pensjon hvert

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon KLP Bedriftspensjon Innskuddspensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode Undersøkelser

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania 26. - 27. oktober 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon - Avtalefestet

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Nyttig informasjon om din pensjon

Nyttig informasjon om din pensjon Ola Nordmann Eksempelveien 5 0001 OSLO Trondheim, 9. juli 2017 Nyttig informasjon om din pensjon Innskuddspensjon for ansatte i POSTEN NORGE AS Din pensjon: Alderspensjon (Innskuddspensjon) Innskuddsfritak

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Februar 2016 NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen

Medlemsfordelene dine i 2013. Jo flere vi er sammen Medlemsfordelene dine i 2013 Jo flere vi er sammen Kjære YS-Medlem 85 000 medlemmer tar ikke feil! Det er en glede å se at så mange medlemmer benytter seg av medlemstilbudene. Nå har over 85 000 medlemmer

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Hvor mye kan norske psykologer forvente å få i inntekt når de slutter å jobbe? Psykologtidsskriftet har forsøkt å finne fram i pensjonsjungelen.

Hvor mye kan norske psykologer forvente å få i inntekt når de slutter å jobbe? Psykologtidsskriftet har forsøkt å finne fram i pensjonsjungelen. FOTO: MATTHIAS RHOMBERG / FLICKR Sårbar pensjon Hvor mye kan norske psykologer forvente å få i inntekt når de slutter å jobbe? Psykologtidsskriftet har forsøkt å finne fram i pensjonsjungelen. De fleste

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning INNSKUDDSPENSJON Folketrygden Yrkesskadeforsikring G Folketrygden er grunnpilaren i det norske velferdssamfunnet. Folketrygden utbetaler pensjon til uføre, etterlatte, og alderspensjonister. Størrelsen

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 3. september 216 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg // NOTAT Ved utgangen av 3.kvartal 216 var det 889 personer

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger.

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. 100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. I 2013 økte selvbetjeningsgraden til 85 %. På spk.no ligger det informasjon og kalkulatorer som gjør det enklere

Detaljer

Slik sikrer du deg drømmepensjon

Slik sikrer du deg drømmepensjon PLANLEGG PENSJONISTTILVÆRELSEN: Det er mange grep du kan ta for å sikre økonomien når du trer inn i pensjonistenes rekker. Foto: COLOURBOX Slik sikrer du deg drømmepensjon Koster mer enn før. Publisert

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse

Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse Sammendrag I løpet av 2017 har antall alderspensjonister

Detaljer

Status for pensjonsreformen

Status for pensjonsreformen Status for pensjonsreformen Jacob Hanssen 15. April 2015 Agenda Status Hva er gjennomført? Hva gjenstår? Tilpasninger til nye valgmuligheter Individer Bedrifter Hva blir pensjonen med ulike tilpasninger?

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming Bjørnstad //

Detaljer

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012 Uførepensjon Hvordan sikre like gode uføreordninger som i dag? viktige momenter. Hvordan forsvare gode ytelsesordninger hvorfor er det press på ordningene? Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Detaljer

Pensjon etter privatisering

Pensjon etter privatisering Actuarial and economic analysis Pensjon etter privatisering 27.10.2015 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Den dårligst tillatte innskuddsordningen er vanlig praksis i servicenæringen og gir

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS

INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS PENSJON I DNB Denne brosjyren gir deg en kortfattet informasjon om pensjonsordningen din arbeidsgiver har i DNB: Alderspensjon Uførepensjon Pensjon til etterlatte På neste

Detaljer

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon?

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Notat, Stein Stugu, De Facto, mai 2011 Avtalefestet pensjon (AFP) i privat og offentlig sektor er nå to fundamentalt forskjellige pensjonssystem. Mens AFP i offentlig

Detaljer

Hva påvirker valget PENSJON OG VALGMULIGHETER. Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Oktober Torgeir Engebakken og Jon Rodvang

Hva påvirker valget PENSJON OG VALGMULIGHETER. Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Oktober Torgeir Engebakken og Jon Rodvang PENSJON OG VALGMULIGHETER Møre og Romsdal fylkeskommune 2. Oktober 2017 Torgeir Engebakken og Jon Rodvang Hva påvirker valget Arbeidsplassens betydning Hvordan er det på jobben? Individuelle faktorer Helse

Detaljer

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015 Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor Agenda Pensjon i Norge Folketrygd hovedtrekk Pensjon i offentlig sektor i dag Hva kan skje med pensjonene i

Detaljer