Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder."

Transkript

1 Magasinet Medlemsutgave September 2013 Pensjonist- GOD PENSJON: Les dette før du skifter jobb. Side 20 TIDLIGPENSJON OG ARBEID: Slik er reglene. Side 18 Paus Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder.

2 PENSJON I DETTE MAGASINET ØNSKER VI Å OPPDATERE DEG PÅ DEN PENSJONSORDNINGEN DU HAR HOS OSS. Sverre Thornes, konsernsjef Godt nytt for KLPmedlemmer PENSJONSPOLITIKKEN har vært i støpeskjeen de siste årene. I dette magasinet ønsker vi å oppdatere deg på den pensjonsordningen du har hos oss. KLP satser aktivt på å tilby gode forsikringsprodukter og finanstjenester. Vi ønsker å kunne gi gunstige medlemsbetingelser på lån, skadeforsikringer, fonds- innskudds- og spareprodukter. Det er etablert mer enn kundeforhold i løpet av de siste par årene. Det er gledelig å se at så mange av våre medlemmer har ønsket å bli kunder hos KLP, og at de gir oss gode tilbakemeldinger både på pris, betingelser og medlemsservice. Det er kommuner, bedrifter og helseforetak med offentlig tjenestepensjon i KLP som eier selskapet vårt. Ved å tilby gode og attraktive tjenester til medlemmene, ønsker vi å styrke våre eiere i arbeidet med å beholde og tiltrekke seg dyktige medarbeidere. Det er viktig for å skape god velferd i Norge. AFP Harald Berntzen har utsatt pensjonstiden ved å kombinere AFP med jobb. 18 Innhold Medlemsfordeler MÅ JOBBE LENGER Anna Harmens må jobbe flere år lenger enn moren Ruth for å få samme pensjon. Slik er reglene om levealderjustering Kundene spør Aktuelt Petit av komiker Jonas Bergland PORTRETTET Ole Paus om livet etter Hver gang vi møtes VIKTIGE PENSJONSVALG I TRETTIÅRENE En av to nordmenn i 30-årene tenker ikke på pensjon når de bytter jobb. Det kan få store konsekvenser. Slik sparer du i fond LØNNSOMT BANKBYTTE Tonja brukte medlemsfordelene i KLP Banken Mye å spare på KLPs forsikringer Kryssord og quiz 25 Mer frihet med seniorlån Ansvarlig redaktør: Ole Jacob Frich Redaksjon Therese Olavsrud Peder Ullevold Linda Nilsen Methi Bente Bang Ødegård Marianne Holt Holgersen Ansvarlig utgiver: KLP Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: Grafisk utforming: Beate Syversen Trykk: Merkur Trykk Opplag: Adresseendring: send en e-post til Forsidefoto: Morten Borgestad Hvordan ser pensjonen din ut? Pensjon fra KLP er en tjenestepensjon som du opparbeider deg rett til gjennom jobben. Det store flertallet er medlemmer Min Side i KLPs henter offentlige nå tjenestepensjonsordning. informasjon om opptjening i Ordningen omfatter alderspensjon, uførepensjon/attføringspensjon NAV og sine etterlattepensjon. folketrygden fra Noen medlemmer har også systemer innskuddspensjon, en tjenestepensjon som bedrifter i privat og offentlig sektor kan velge Sjekk for sine hva ansatte. du får i Foretakspensjon er en Alderspensjon, tjenestepensjon som en del bedrifter i privat og AFP, offentlig Uførepensjon sektor kan velge og Etterlattepensjon for sine ansatte. Både innskuddspensjons- og foretaksordningene, kan etter nærmere avtale mellom KLP og arbeidsgiver dekke uførepensjon og etterlattepensjon. Privat sparing KLP NAV 66 %* av full lønn * 66 % gjelder ved full * 66 % gjelder ved full opptjening opptjening og før og eventuell før levealdersjustering evtuell levealderjustering kull. for ditt for ditt kull. Beregn hva du får i pensjon på Min Side Når kan jeg ta ut offentlig tjenestepensjon? Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon kan du ta ut fra 67 år. AFP er en tidligpensjonsordning som kan benyttes fra 62 år til og med 66 år. Har din stilling særaldersgrense (f. eks 65 år) kan du ta ut alderspensjon fra aldersgrensen eller inntil 3 år før hvis summen av din medlemstid og alder er minst 85 år. På Min Side kan du: Se din pensjonsopptjening Finne ut når du kan ta ut pensjon Beregne din pensjon Ola Normann Etterlattepensjon og uførpensjon: Dette har du krav på Når et medlem av pensjonsordningen dør, vil gjenlevende ektefelle vanligvis ha rett til ektefellepensjon. Registrerte partnere er likestilt med ektefeller. Alle medlemmer i KLP som blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade, og som på grunn av arbeidsuførheten har et inntektstap, har krav på attføringspensjon. KLP innvilger attføringspensjon når folketrygden innvilger arbeidsavklaringspenger. Se: klp.no for mer informasjon. Har du vært med i flere pensjonsordninger? På nav.no/pensjon ser du pensjon fra de største offentlige og private tjenestepensjonsordningene. På norskpensjon.no ser du private og individuelle pensjonsavtaler. 2 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 3

3 VERDT Å VITE Mobil- og brettbank Nå kan du få tilgang til kontoene dine uavhengig av om du sitter med mobilen, ipaden eller på PCen. Last ned appen til KLP Banken og få en tilpasset versjon til mobilen og til ipaden. Mobil- og Brettbanken kan du bruke helt uten kodebrikke. Det er enkelt å komme i gang med Mobil- og Brettbanken: 1. Last ned appen fra App Store eller Google play 2. Velg Mobil- og Brettbank i nettbanken 3. Hent aktiveringskode 4. Tast inn aktiveringskoden ved pålogging i appen eller ved å velge «aktiver nye bruker» 5. Opprett en 4-sifret kode når du blir bedt om dette Lavere priser for medlemmer Vil du vite mer om våre medlemsfordeler? Send sms med kodeord Medlemstilbud til 2262 KLP handler ikke bare om pensjon. Er du ansatt hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjon i KLP, får du medlemsfordeler på bank-, fond- og forsikringsprodukter. Bank: Som KLP- medlem får du rente fra 3,80 prosent og lavere ge byrer på boliglånet. KLP-medlemmer får 0,15 prosentpoeng lavere rente enn øvrige kunder. Medlemmer i KLP får også 3,20 Barneforsikring prosent rente fra første krone på sparekonto og 2,90 prosent rente fra første krone på brukskonto. Forsikring: Som KLP-medlem får du alltid KLP Skade forsikring sine beste priser uten å måtte prute. På denne måten holder vi mer stabile priser over tid. Prisforskjellen til de som jobber i privat sek tor er 15 prosent. Du får også markedets raskeste bonusstige på bilforsikring. Fond: KLP-medlemmer får lavere forvaltningshonorar på KLPs kombinasjonsfond. Mange velger å tegne barneforsikring. Hva er egentlig forskjellen på en vanlig ulykkesforsikring og en barneforsikring? Formålet med disse ytelsene er å kompensere for foresattes bortfall av arbeidsinntekt og dekning for særskilte utgifter i forbindelse med barns sykdom eller ulykke. Dersom barn og ungdom blir arbeidsuføre før de har begynt å arbeide, har de ikke rukket å opparbeide seg rettigheter som gir særlige ytelser utover grunnpensjon. Barn og unge som blir minst 50 prosent arbeidsuføre før de fyller 26 år, har krav på uførepensjon med tilleggsytelser etter særlige regler. En ulykkesforsikring erstatter behandlingsutgifter og medisinsk invaliditet som følge av en ulykke. Barneforsikringen i KLP omfatter langt flere erstatningsposter enn ulykkesforsikringen, og den gir erstatning både ved ulykke og sykdom. Langt flere barn blir uføre som følge av sykdom enn som følge av ulykker. Barneforsikringen kan opprettes for barn før fylte 16 år, og opphører ved fylte 26 år. Nyhet for medlemmer i KLP! Fra 1. okt. får du Maksdekning inkludert, ved kjøp av bilforsikring med kasko. Spar penger når du drar kortet Før sparte vi vekslepenger i sparebøsser. Nå kan du dra kortet i butikken, og samtidig spare noen kroner til fremtidig nytt og glede. Dette er tanken bak det nye produktet til KLP Banken, SmåSpar. Produktet er enkelt å opprette og administrere i nettbanken og man kan velge mellom forskjellige sparemetoder og beløp. Maksdekning Maskinskade Motor, girkasse og drivverk erstattes inntil bilen er 8 år gammel. Leiebil Du får leiebil i samme størrelse som den bilen du har forsikret. Leiebilperioden er utvidet fra 15 til 30 dager. Gratis bilassistanse Veihjelp gjelder også på din hjemmeadresse ved for eksempel kaldstartproblemer og flatt batteri. Det er ingen egenandel. Totalskadegaranti Du får fabrikkny bil ved totalskade før bilen er 3 år/ km. Vi flytter forsikringene for deg! Følg oss på facebook 4 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 Send sms med kodeord Medlemstilbud til 2262 Du kan også ringe på eller sende e-post til Les mer om Maksdekning på klp.no/forsikring

4 PENSJON Langt liv på jobb Anna Harmens (30) må jobbe fire år lenger enn moren Ruth (64) for å få samme pensjon. TEKST: THERESE OLAVSRUD FOTO: CHRISTIAN BERSETH 67år RUTH, SOM ER FØDT I 1949, har som sykepleier særaldersgrense på 65 år. Det betyr at hun kan gå av med 66 prosent pensjon fra 65 år, eller tre år før dette hvis summen av tjenestetid og alder overstiger 85 år. Når Ruth blir 67 år vil hennes alderspensjon fra NAV og offentlig tjenstepensjon levealdersjusteres. Det er innført en garanti for alle som er født i 1958, og som tidligere som har full opptjening, om at samlet pensjon, fra NAV og offentlig tjenestepensjon skal utgjøre minst 66 prosent av sluttlønnen etter levealdersjustering. ANNA, SOM ER FØDT I 1983, omfattes også av reglene om særaldersgrense som sin mor. Det betyr mulighet for 66 prosent pensjon før 67 år, men hun må stå i jobb utover 67 år hvis hun ønsker å kompensere for levealdersjustering som inntreffer fra 67 år i offentlig tjenestepensjon. 71år 6 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 7

5 PENSJON - JO LENGER FOLK I DITT ÅRSKULL LEVER DEN DAGEN DU SKAL GÅ AV MED PENSJON, JO FLERE ÅR SKAL DEN OPPTJENTE PENSJONEN FORDELES PÅ Morten Gjelstad, KLP - OI, DET VAR OVERRASKENDE. JEG TRIVES VELDIG GODT, MEN JEG VET IKKE OM JEG KAN HA SYKEPLEIE SOM LANGTIDSPLAN HVIS JEG MÅ JOBBE TIL JEG ER OVER 70. Anna Harmens (30) Hva er levealdersjustering? Levealdersjustering er en mekanisme som knytter pensjonsalderen og pensjonsnivået til utviklingen i befolkningens levealder. Når levealderen i befolkningen øker må en arbeide lenger for å få samme årlige pensjon. Dette fordi opparbeidede rettigheter da skal fordeles over en lengre levetid. Både offentlig tjenestepensjon og alderspensjon fra NAV skal levealderjusteres basert på anslag fra Statistisk sentralbyrå for utviklingen i levealder Yrkesliv før pensjon Kilde: NAV Tid som yrkesaktiv Pensjonsalder De har samme yrke og jobber på samme arbeidsplass, men pensjonsreglene for de to er ikke de samme. Anna Harmens må regne med å jobbe fire år lenge enn moren Ruth for å få samme pensjon. Alternativt må hun nøye seg med lavere pensjon fra 67 år hvis hun tar ut pensjon fra samme alder som sin mor. Dette er den nye pensjonsreformen og reglene om «levealdersjustering» i praksis. Krevende yrke -Oi, det var overraskende. Jeg trives veldig godt, men jeg vet ikke om jeg kan ha sykepleie som langtidsplan hvis jeg må jobbe til jeg er over 70 år, sier Anna. Hun og moren jobber begge ved nyfødtintensivavdelingen på Rikshospitalet. Etter 34 år på samme arbeidsplass går Ruth av med pensjon om få dager. Anna på sin side har en lang yrkeskarriere foran seg - Det er et tøft yrke med få muligheter til å skjerme seg. Samtidig vet jeg ikke om noen andre som brenner sånn for jobben som det vi gjør. Jeg får håpe jeg holder meg sprek, smiler Anna. Lever lenger Formålet med den nye pensjonsreformen som kom i 2011, var å få folk til å stå lenger i arbeid og å få et bærekraftig pensjonssystem. Vi lever lenger og må forvente å bruke vår økte levetid på å arbeide lenger. Alle født i 1943 eller senere vil derfor få pensjonen sin levealdersjustert i større eller mindre grad. Både alderspensjon fra Nav og offentlig tjenestepensjon vil bli omfattet av levealdersjustering, dette er vedtatt av Stortinget. Ikke avklart - Jo lenger folk i ditt årskull lever den dagen du skal gå av med pensjon, jo flere år skal opptjent pensjon fordeles på, forklarer faglig leder for analyse og rådgivning i KLP Morten Gjelstad. Fordi regelverket for offentlig tjenestepensjon for de som er født i1954 eller senere ikke er avklart er det ikke mulig å si med sikkerhet hva samlet pensjon blir for den enkelte. - Men selv om regelverket ikke er avklart så kan vi allerede nå si at yngre kull i offentlig tjenestepensjon må belage seg på å stå i jobb flere år etter 67 år hvis de ønsker å kompensere for levealdersjustering sier Gjelstad. 67 år 68 år 18år 4 mnd 69 år 4 mnd 18år 7 mnd 85 år 4 mnd 70 år 2 mnd 18år 4 mnd 71 år 86 år 7 mnd 18år 6 mnd 87 år 8 mnd SLIK BLIR EFFEKTEN: Illustrasjonen viser hvor lenge utvalgte kull forventes å måtte arbeide og utsette uttaket av pensjon for å få like høy pensjon som du ville fått fra 67 år dersom pensjonen ikke hadde blitt levealdersjustert. Illustrasjonene viser effekten av levealdersjustering for alderpensjon fra NAV. 18år 6 mnd 88 år 8 mnd Tid som pensjonist 89 år 6 mnd Forventet levetid 8 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 9

6 PENSJON KLPs pensjonsrådgivere Kari Bakken og Mona Henjesand gir svar Benytt vår pensjonskalkulator for å beregne din fremtidige pensjon. Du finner den under Min side. Her vil du også finne opplysninger om ditt medlemsskap i KLP og andre pensjonskasser NAVN Sissel Lund Søpler ALDER 54 år STILLING kundebehandler i renovasjonsfirma NAVN Harald Haugen ALDER 62 år STILLING lysmester på teater NAVN Jan Robert Staås ALDER 33 år STILLING røykdykker Hva vil jeg få i pensjon? Jeg er født i 1959 og er gift. Gjennom min arbeidsgiver er jeg innmeldt i KLP, og har tidligere vært innmeldt i Statens pensjonskasse. Jeg har en årslønn på kr Estimert alderspensjon fra NAV og KLP ved 67 år: Offentlig tjenestepensjon fra KLP: Pensjon fra folketrygden (NAV) Totalt pr år: Totalt pr måned: kr kr kr kr Kan jeg ta ut AFP og jobbe? Jeg er født i 1951 og skal ta ut AFP i løpet av Hva slags regler gjelder for inntekt ved siden av AFP? Hvordan blir skatten på pensjonen? Hva slags rettigheter har jeg? Jeg er født 1980 og jobber 20 prosent stilling som røykdykker og 80 prosent det private. Hva slags rettigheter har jeg, for eksempel hvis jeg blir ufør? Hvor mye vil jeg få i alderspensjon dersom jeg arbeider til jeg fyller 67 år? Kan jeg ta ut AFP? Hvor mye vil den utgjøre dersom jeg slutter i arbeid når jeg fyller 62 år? SVAR: Siden du er født i 1959 vil din pensjon fra folketrygden bli beregnet delvis etter nye og delvis gamle regler: med 4/10 etter gamle regler og 6/10 etter nye regler. Faktisk fremtidig pensjon vil derfor kunne avvike fra vårt estimat. Det er ennå ikke avklart hvordan samordningen av den delen av folketrygden som er opptjent etter nye regler blir for de som er født i 1954 eller senere. Vi kan derfor ikke beregne din fremtidige pensjon eksakt. AFP: Etter dagens regler vil du kunne ta ut AFP ved 62 år, dersom du fortsetter i stillingen din til du fyller 62 år og fyller vilkårene for AFP etter vedtektene for AFP i kommunal sektor. AFP ved 62 vil utgjøre pr år: AFP ved 65 år vil utgjøre pr år: Alderspensjon fra KLP og folketrygden og NAV ved 67 vil utgjøre pr år: kr kr kr Beregningen forutsetter at du har full opptjening 30/30, 100 prosent stilling med medlemskap i KLP frem til 67 år, og at du har en sluttlønn på kr Vi gjør oppmerksom på at estimert alderspensjon fra folketrygden er beregnet etter gamle opptjeningsregler. Det samme gjelder AFP mellom 62 og 65 år. SVAR: Dersom du har pensjonsgivende inntekt som overstiger kr etter uttaket av AFP skal pensjonen reduseres. AFP en blir da redusert med samme prosentandel som fremtidig inntekt utgjør av den tidligere pensjonsgivende inntekt. Inntektsprøving av pensjonen skjer mot all inntekt som er pensjonsgivende i folketrygden det enkelte likningsåret. Tidligere inntekt settes til gjennomsnittet av de beste tre årene av de fem siste årene før uttaksåret. Når du fyller 65 år vil du få utbetalt AFP beregnet etter reglene for alderspensjon i KLP dersom denne er større enn AFP beregnet ved 62 år. AFP beregnet, etter reglene for alderspensjon i KLP vil medføre redusert pensjon dersom inntekten er fra stilling som gir rett til medlemskap i offentlig tjenestepensjon. Du må ta kontakt med skatteetaten for å få opplyst hvordan skatten blir. SVAR: Ut fra vedtektene fyller du ikke kravene til innmelding i KLP. I en dom i arbeidsretten den 21. juni i år ble imidlertid kravet om 14 timer per uke i KS tariffområde kjent ugyldig. Partene vil komme sammen og avklare hva denne dommen innebærer, og eventuelt fastsette en ny lavere nedre grense for medlemskap. Uansett er det klart at dommen medfører at dersom du er ansatt som røykdykker i en kommune skal du nå meldes inn i din 20 prosent stillling. Hvis du blir ufør vil du være sikret uførepensjon fra KLP og evt. fra pensjonsordning hos din private arbeidsgiver, hvis de har slik ordning. Fra 2015 blir folketrygdens uføreordning lagt om slik at den skal gi 66 prosent av tidligere inntekt og skattlegges som lønn. Det er foreslått tilpasninger i de offentlige tjenestepensjonene til denne omleggingen, og forslaget er for tiden på høring. Det foreslås at dagens uføreytelser fra de offentlige tjenestepensjonene erstattes av et påslag til uføretrygden fra NAV. Det foreslås også at det skal utbetales barnetillegg til de uføre som forsørger barn under 18 år. 10 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 11

7 AKTUELT PENSJONSPETIT av Jonas Kinge Bergland KLP svarer: DELTID og PENSJON Jeg jobber deltid i kommunen noen timer i uken. Tidligere fikk jeg vite at jeg ikke jobbet nok til å få pensjon fra KLP. Har hørt det er noen endringer på gang, stemmer det? Det stemmer. I juni avgjorde Arbeidsretten at vil kåret om at man må jobbe minimum 14 timer per uke for å kunne innmel des i tjenestepensjonsordningen, er ugyldig. Nedre grense for medlemskap på 14 arbeidstimer per uke gjelder ikke lenger for medlemmer ansatt i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter innenfor KS tariffområde. Som følge av dommen må arbeidsgivere som tilhører KS tariffområde melde inn alle fast ansatte uten noen nedre grense for arbeidstimer med virkning fra 21. juni For sykepleierordningen, legeordningen og bedrifter utenfor KS tariffområde gjelder reglene som før. Alders- og uførepensjonister med arbeidsinntekt Denne dommen får også konsekvenser for pensjonister som er i arbeid på timesbasis (mindre enn 14 timer per uke). I fremtiden vil pensjonen bli avkortet mot inntekt. Arbeidstakere med små stillinger hos flere arbeidsgivere Fra april i år skulle man summere arbeidstid hos flere arbeidsgivere for å oppfylle minstekravet for innmelding. Dette får ikke lenger betydning for arbeidstakere som kun har ansettelsesforhold innen kommunal sektor. For arbeidsgivere som har ansatte med for eksempel en liten stilling i kommunen og som i tillegg jobber i et helseforetak, må timene likevel fortsatt summeres for å se om de skal meldes inn i helseforetaket. Vil du vite mer? Se klp.no 45 av % Norges befolkning vet ikke om de har etterlattepensjon. Det viser en ny undersøkelse Opinion Perduco har gjennomført for KLP. Bevisstheten er lavest blant de under 30 år (70 prosent svarer de ikke vet), men også i aldersgruppen 40 til 49 år er bevisstheten lav (43 prosent). 5 kjappe: Jan Davidsen -Har du bestemt deg for når du vil gå av med pensjon? - Jeg går rett ut i pensjon etter landsmøtet i november. -Hva skal du gjøre som pensjonist? - Det skal jeg finne ut av i november. Det kommer til å bli den største overgangen i livet og den er ugjenkallelig. Men det skal bli deilig å slippe ukespendlingen. -Hva vet du i dag som du gjerne skulle visst i 20-årene? - At du aldri blir voksen. Jeg er fortsatt den samme som jeg var da. -Hvordan tror du offentlig tjenestepensjon ser ut om 10 år? - Tjenestepensjonen kommer nok til å være lik som vi kjenner den, men med enda større fleksibilitet, Det store spørsmålet blir hvor mange dette kommer til å omfatte, når statlige selskaper som blir privatisert. -Vet du hva du vil få i pensjon? - Ja det vet jeg, og jeg har hatt det enkelt fordi jeg har vært i det kommunale systemet fra jeg begynte i arbeid. Jeg har full opptjening og vel så det. Davidsen (64) har vært leder av arbeidstakerorganisasjonen Fagforbundet siden Han har også ledet Norsk Kommuneforbund i en årrekke og sittet i KLPs styre. Søk om støtte fra Dugnadsfondet Kjenner du noen med et stort hjerte som trenger støtte til frivillig arbeid? KLPs Dugnadsfondet deler ut midler til søkere hver eneste måned. Fondet støtter prosjekter som omhandler helse, miljø/klima og humanitært arbeid og gjennomføres på dugnad. Hver utdeling har en maksgrense på kroner. Søk på: klp.no/dugnadsfondet Den som lever får se På samme måte som du finner ut av Guds eksistens når du dør, finner du ut av eksistensen av en pensjon når du blir pensjonist. HVA VET JEG EGENTLIG om pensjon? Man føler seg litt voksen når man stiller seg det spørsmålet. Men svaret jeg ga meg selv fikk meg til å føle meg veldig barnslig igjen. Det eneste jeg visste var at pensjonister er folk som er gamle i varierende grad, og at de får penger fra et eller annet sted. Staten antagelig. Jeg jobber i to veldig ulike bransjer. Jobben som komiker er som selvstendig næringsdrivende og jobben som allmennlege er noe av det samme, men med kontakter innad i offentlige kommunale instanser. Og hva gjør man for å finne ut om pensjon? Jo, man kjøper Dagbladet. Forsiden skirker mot meg: «Valgene som avgjør om du får drømmepensjon» over hele forsiden. Men inni avisa kunne en økonom fortelle meg at jeg bare måtte spare opp så mye penger som mulig. Gjerne i bolig og betale ned mye lån. Dessuten nevnte de noe om tjenestepensjon og at om du byttet jobb burde du høre om pensjonsordningene før du fant ut av eventuell varmlunch og gratis kaffe. Jeg var like klok som før og ringte pappa. Han visste lite. Ingenting faktisk. Men han jobber i det offentlige så han trengte ikke å kunne så mye om det sa han. Og det stemmer visst. Som supplement ringte jeg Henrik som jeg studerte med. Han er journalist i tillegg til lege, og er det noen som burde vite slikt er det vel han. Henrik mente at det ikke finnes noen som vet noe om pensjon med mindre de er siviløkonomer. I det store og det hele kan du konkludere med at pensjon er et trosspørsmål på linje med eksistensen av en gud. Finnes pensjon? Kan vi tro at det eksisterer et tall som angir det du skal få utbetalt årlig etter du har sluttet å jobbe? På samme måte som du finner ut av guds eksistens når du dør, finner du ut av eksistensen av en pensjon når du blir pensjonist. Nedslående. Sjefen min på legekontoret hadde like triste nyheter. «Du burde blitt ferdig lege før Da hadde du hatt mye bedre vilkår». Men i 1993 var jeg 15 år og hadde jeg vært ferdigutdannet lege allerede da hadde jeg vært en verdenssensasjon, og sikkert sikret økonomisk for resten av livet på annet vis. Så nå lever jeg i håpet om at jeg skal få en profetisk åpenbaring eller kanskje møte en siviløkonom. Folk vet rett og slett lite om det. Det later uansett til at det er lenge før gold-digger damene på Tjuvholmen spør om pensjonsplanen din før de takker ja til et glass champagne. JONAS KINGE BERGLAND (35) er tekstforfatter, komiker og lege. Han er en av VG Helgs faste spaltister og kan oppleves live med jevne mellomrom på standup-scener rundt om i landet. 12 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 13

8 PORTRETTET En helt vanlig fyr Ole Paus (66) har blitt pensjonist, og spiller 150 konserter i året. Men den nye kjendisstatusen vet han ikke hva han synes om. TEKST: THERESE OLAVSRUD FOTO: MORTEN BORGESTAD -DET BEGYNTE MED Mitt lille land. Det var en situasjon jeg egentlig ikke ønsket meg. Alt var så forferdelig at jeg ikke ville ta den til min inntekt. Det er den sommerdagen ingen glemmer. Norge søker sammen i sorg, trøsten finnes i en sang. Maria Mena legger ut sin coverversjon på Facebook, samtidig klatrer Ole Pausoriginalen nesten til toppen av itunes nedlastingsliste. Sangen, som opprinnelig ble skrevet som et innlegg i debatten om norsk medlemskap i EU i 1994, har fått nytt liv. Det har også Ole Paus. Så kommer Hver Gang vi møtes. Paus fyller TV-skjermene i de norske hjem, åtte lørdager i strekk. Omfanget av suksessen er han imidlertid ikke forberedt på. Paus, som har vært en kjent artist helt siden han gav ut den samfunnskritiske serien musikkalbum «Paus-posten» på slutten av 70-tallet, blir plutselig A-kjendis på nytt. Jeg visste at TV var et potent medium, men jeg hadde aldri klart å forestille meg hvor mye. Folk forventet noe av meg, men jeg er jo den samme som jeg alltid har vært. Og hvem er det? En helt vanlig fyr, som synger sanger med den stemmen han har. DE SOM KOMMER på konsertene nå er ikke lenger bare på hans egen alder. Paus har akkurat avsluttet året sommerturne. Han har ligget i gjestehavner med båten sin over hele Norge, og han har blitt forbløffet over oppmøtet på konsertene. I Stavern skulle jeg på scenen klokken 14. Det er en krøkkete tid å ha konsert på, men det kom 5000 mennesker, fra 16 år til 65. Jeg følte meg som Justin Bieber! Hvordan føles det? I min alder, etter en lang karriere, er det spesielt. Jeg er takknemlig for at jeg får applaus på slutten av arbeidsdagen, det er ikke alle som får det. 66 ÅR GAMMEL har Paus blitt pensjonist, og hver måned hever han pensjon fra NAV. Han har sagt seg ferdig med å spille inn plater. Samtidig spiller han konserter i året. Navn Ole Paus Alder 66 år Yrke Pensjonist AKTUELL MED Var med i «Hver gang vi møtes» på TV2 og stilte deretter opp som premie i KLPs «Hver gang vi møtes-konkurranse» der fire vinnere vant en minikonsert hjemme hos seg selv med en av artistene. 14 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 15

9 PORTRETTET Hvor lenge orker du å holde på i det tempoet? Jeg skal spille til jeg blir båret ut, og det er fordi jeg blir urolig om jeg ikke får spille. Jeg har god helse og har ikke tenkt så mye over alderdommen før. Men plutselig oppdager man det, og det er samme hvor god helsa er, at man går gjennom en port og ser inn i et nytt landskap. Jeg står i den porten nå. Jeg opplever at de jeg har tatt som en selvfølge ikke er der lenger. VENSTRERADIKAL, OPPRØRSK, antiautoritær. Ole Paus har fått mange merkelapper opp gjennom årene. At han er kristen er kanskje ikke det første man forbinder med artisten. Men det er han. Paus tror på et liv etter døden. Jeg er ikke redd for døden, jeg er nysgjerrig på den. Men liker ikke tanken på at noen skal savne meg. Jeg er kristen, fordi det gir en sammenheng. Det er mange begreper i kristendommen som er viktig for meg, som barmhjertighet. EN UKE ETTER Paus treffer KLP Magasinet står han i Åmot i en fullsatt kirke. Flyktning-gutten Mulu skal sendes tilbake til Etiopia, men lokalmiljøet vil ikke la ham reise. Paus har engasjert seg i saken og skal spille på folkemønstringen. Er det en sak som kan få stemmen hans til å dirre, er det de 450 papirløse flyktningene i Norge. Sosialdemokratene har fraskrevet seg retten til begrepet solidaritet. Jeg blir skamfull av hvordan disse flyktningen blir behandlet av myndighetene. Men bare se hvor fint folket vårt er. Nærmiljøet har tatt affære. De sier «han er vår». Du er fortsatt i opprør mot makta? Jeg har blitt mye mindre krakilsk. Jeg er ikke lengre i krig med alt og alle som jeg var før. Nå ser jeg at det finnes forskjeller på en autoritet og en autoritær. - Men måten vi behandler flyktningene på, opprører meg. Faren til Pippi sa en gang. Hvis du er fryktelig rik, må man også være fryktelig snill. Det er et fin regel å leve etter. MIKROKONSERT: KLP-medlem Ellen Harris Utne kjemper mot kreft og ønsket seg en hagefest for familie og venner med Ole Paus som underholdning. - En konsert jeg aldri glemmer. Det var sterkt, sier Paus selv. 16 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 17

10 PENSJON AFP OG JOBB: Ja takk, begge deler Harald Berntzen (63) foretrekker å gå på jobb tre dager i uken og ta ut AFP ved siden av. Nærmere 1600 KLP-medlemmer kombinerer nå jobb og AFP. VI FÅR MYE IGJEN FOR DET FORDI VI HOLDER PÅ VERDIFULL KOMPETANSE Åshild Ingemundsen, Diakonhjemmet Sykehus TEKST: THERESE OLAVSRUD FOTO: ANNE NÆSS Ett av spørsmålene som går igjen på kundesenteret til KLP er hva det innebærer å ta ut delvis AFP. Ordningen har vært innført fra 2001 og bidrar til god fleksibilitet i offentlig tjenestepensjon for de som ønsker en gradvis nedtrapping fra arbeidslivet før 67 år. I år er det dobbelt så mange medlemmer som i fjor som tar ut delvis AFP, viser statistikk fra KLP. Offentlig AFP AFP er en tidligpensjonsordning fra 62 år til og med 66 år Kan tas ut delvis med samtykke fra arbeidsgiver Full AFP kan ikke kombineres med arbeidsinntekt Lavere skatt sammenlignet med lønn Fornøyd med livet Harald Bentzen er leder av Medisinsk- Teknisk enhet ved Diakonhjemmet Sykehus AS og en av de som benytter seg av tilbudet. Han har ikke angret et sekund. - Jeg hadde lyst på mer fritid, uten å slutte å jobbe helt. Sam tidig hadde vi behov for å ansette en person til på avdelingen fulltid, så da jeg gikk ned i stilling gikk puslespillet opp. Det fungerte for alle, sier Berntzen. Berntzen har jobbet ved sykehuset siden Hvis det tekniske utstyret svikter under en operasjon er det han som blir tilkalt for å løse problemet, med operasjonstemaet pustende i nakken. Det handler ofte om minutter, og han må tenke fort. På kan du lese nærmere om vilkårene og beregne størrelsen på din AFP - Det kan være stressende til tider, og erfaringen min kommer godt med i sånne situasjoner. Jeg er glad for å være en ressurs, men lederansvaret har jeg trappet ned på. I 2012 tok han ut 40 prosent AFP og jobbet resten. Fordi han ikke hadde full opptjening ble lønna noe lavere enn før, men det plager han ikke. - Fritid er mye verdt. Mange av mine kamerater er i samme alder, så nå har vi tid til tur i marka med kaffe og fotoapparat. Tid med barnebarn gir også dagen mening. Godt tilbud Åshild Ingemundsen jobber i personalavdelingen og synes ordningen er et godt tilbud til de ansatte. De som benytter seg av ordningen gir tilbakemelding om at de opplever dette som en fin start på den kommende pensjonisttilværelsen, sier hun. -Vi ser verdien av dette tilbudet fordi ansatte får en smidig overgang til det å bli pensjonist. Samtidig får arbeidsgiver beholde verdifull arbeidskraft og kompetanse. Når man leser om AFP er det viktig å skille mellom offentlig og privat AFP. Offentlig AFP har romsligere inngangsvilkår og mindre fallgruver sammenlignet med privat AFP som er en annen type pensjonsordning. UTSATTE PENSJONSTIDEN: Harald Berntzen får til å jobbe lenger med AFP. Åsmund Ingemundsen på personalavdelingen synes det er viktig å tilrettelegge så mye som mulig. 18 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 19

11 Pensjon = Lønn En av to nordmenn i trettiårene synes pensjonsbetingelser er viktig når de skifter jobb. Tenk på pensjon som utsatt lønn, råder pensjonsekspert Morten Gjelstad. TEKST: THERESE OLAVSRUD FOTO: CHRISTIAN BERSETH HVOR DU JOBBER i trettiårene kan gi store utslag på pensjonen. - Står du overfor to jobbtilbud bør du vurdere hvilken pensjonsordning de ulike arbeidsgivere tilbyr. Tenk på pensjon som utsatt lønn, og se lønn og pensjon som en samlet pakke, råder Morten Gjelstad, faglig leder for analyse og rådgivning i KLP. Sikkerhetsnett I en landsdekkende spørreundersøkelse Opinion Perduco har gjennomført for KLP svarer 49 prosent av de mellom 30 og 39 år at pensjon er viktig når de søker jobb. 50-åringene er langt mer bevisste, og 73 prosent av dem svarer at det er viktig. - Det er naturlig at bevissthetsnivået øker med alderen, men folk i 30-årene burde være langt mer bevisst på hva arbeidsavtalen sier om pensjon, sier Gjelstad. Mens en arbeidsgiver i det offentlige innbetaler tilsvarende 18 prosent av lønnen din i pensjon, vil en minimumsordning i det private innbetale to prosent. Den store forskjellen i innbetaling gjenspeiler både størrelsen på alderspensjonen du kan forvente å få og hvilke dekninger du omfattes av. 30-års opptjening Skal du sikre deg full opptjening i det offentlige (66 prosent av lønnen i pensjon), - TENK DEG OM: Les pensjonsbetingelsene med lupe, råder Morten Gjelstad i KLP. bør du vite at det er mest lønnsomt å bytte til offentlig sektor slik at du oppnår 30 års opptjening avhengig av når du har tenkt å gå av med pensjon. - Men pass på, den største «pensjonsfellen» du kan gå i er dersom du vurderer å skifte fra offentlig til privat sektor når du runder 55 år. Går du ut av offentlige sektor da, mister du retten til å gå av med avtalefestet pensjon ved 62 år (AFP) i offentlig sektor, og du har ikke mulighet til å oppfylle inngangsvilkårene til privat AFP, påpeker Gjelstad. ILLUSTRASJON: DANIEL LYNAU Tenker ikke mye på pensjon nå Hilde Svardal Andersen (34) bytter lederjobb i hjemmesykepleien med studier. Når hun skal søke jobb igjen er det ikke pensjon som vil bety mest. - Jeg er åpen for alt og skal ut og sondere terrenget. Det er ikke pensjonen som kommer til å avgjøre hvor jeg jobber, sier Hilde, som har jobbet i det offentlige siden I juni forlot hun stillingen som enhetsleder i hjemmetjenesten i Rakkestad kommune for å studere sosial- og spesialpedagogikk. - Jeg har ikke bestemt meg ennå, så jobb både i offentlig og privat sektor kan være aktuelt, sier hun. Hva det vil innebære for pensjonen hennes har hun ikke tenkt på, men familien er opptatt av å spare på andre måter. - Mannen min og jeg investerer i bolig, og ser på det som noe vi har igjen for senere. Vi er også bevisst på hva vi bruker penger på. Jeg regner med det ordner seg den dagen vi blir pensjonister, sier Andersen. Hva skjer hvis du bytter jobb? Hvilke pensjonsmessige konsekvenser bytte av jobb får for deg som arbeider i offentlig sektor, vil avhenge av om du bytter jobb innad i offentlig sektor eller til privat sektor. Hvis du bytter stilling innenfor offentlig sektor er det et sømløst system som gjør at du ikke mister pensjonsrettigheter. Dette følger av Overføringsavtalen som er en avtale mellom leverandører av offentlig tjenestepensjon. Avtalen innebærer at en arbeidstaker som har vært medlem i flere offentlige tjenestepensjonsordninger, får sin pensjon beregnet som om vedkommende hele tiden har vært medlem i en og samme pensjonsordning. Hvis du bytter jobb til privat sektor omgjøres din opptjening i offentlig tjenestepensjon til en oppsatt rettighet. Ved overgang til oppsatt rettighet reduseres verdien av din opptjening, men du er garantert en god regulering av din opptjente pensjon frem til pensjonsalder. Generelt vil det være fornuftig å gjøre en vurdering av pensjon når du bytter jobb. Pensjon er utsatt lønn slik at verdien av pensjonsordningen bør inngå som en del av din vurdering av lønnstilbudet. 49% mellom 30 og 39 år sier at pensjon er viktig når de bytter jobb Sjekkliste Hvilken type alderspensjonsordning har ny arbeidsgiver? Er det uførepensjon i ny pensjonsordning? Er det etterlattepensjon i ny pensjonsordning, eventuelt hva skjer med oppspart kapital hvis du faller fra? Har jeg mulighet til å tilfredsstille vilkårene i ny pensjonsordning? Særlig viktig hvis ny arbeidsgiver har privat AFP. 20 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 21

12 FOND «Oljefond» for småsparere Kombinasjonsfondet KLP Kombinasjon har markedets laveste kostnader Derfor bør du spare i fond og passer for investorer som ønsker langsiktig sparing med litt lavere risiko enn i aksjefond. Sparing i fond er både enkelt og gir høyere forventet avkastning enn andre spareformer over tid. Spar litt hver måned eller kvartal, og tenk langsiktig. Kombinasjonsfondet KLP Kombinasjon har mange fellestrekk med forvaltningen av det norske oljefondet. KLP Kombinasjon har også en fordeling på 60/40 mellom aksjer og obligasjoner. Fondet er fordelt på 30 prosent i glo- TEKST: PEDER ULLEVOLD bale aksjer, 30 prosent i norske aksjer, 20 prosent i globale obligasjoner og 20 prosent i norske obligasjoner. For KLP-medlemmer er det årlige forvaltningshonoraret på 0,25 prosent. - Dette er et fond som passer for investorer og småsparere som ønsker langsiktig sparing med litt lavere risiko enn i aksjefond. Fondet har markedets 3-4 desidert laveste kostnader og kundene slipper å vekte seg opp og ned mellom aksjer og obligasjoner, sier Ståle Øksnes, administrerende direktør i KLP Fondsforvaltning og legger til at det likevel er viktig å være klar over at også Risiko Forventet avkastning i prosent Tidshorisont for sparing Likviditet Hvor raskt du kan få ut pengene Passer for kombinasjonsfond har risiko, og i enkelte år kan gi negativ avkastning. KJØPE KLP-FOND? Du finner mer informasjon på person/fond. Du kan også kontakte kundeservice på tlf eller e-post Bank 3-4 Ingen God Ikke villig til å ta risiko med sparepengene Kombinasjonsfond år God Ønsker høyere avkastning enn banksparing og villig til å ta noe risiko Aksjefond år + God Er villig til å ta risiko for å få høyere avkastning - DE SOM ALLEREDE SPARER i fond oppfatter dette som enkelt og en spareform som passer for dem. Ikkefondskunder ser fortsatt på fond som et kompetansekrevende produkt med høy risiko, sier Ståle Øksnes, administrerende direktør i KLP Fondsforvaltning. Høy avkastning Forventet historisk avkastning i aksjefond er i gjennomsnitt 7-9 prosent per år etter kostnader. Det er ingen andre spareformer som har høyere langsiktig forventet avkastning. Banksparing har historisk gitt en årlig avkastning på 3-4 prosent, mens kombinasjonsfond historisk har gitt en årlig avkastning på 5-7 prosent. Med dagens bankrente på rundt 3 prosent risikerer du at sparepengene dine blir mindre verdt etter inflasjon og skatt. - Du må tåle svingninger i aksjemarkedet. Ved å opprette en månedlig spareavtale trenger du ikke å bekymre deg like mye for aksjemarkedets mange topper og bunner, sier Øksnes. Jobbpensjon ikke nok - Endring av pensjonsreglene gjør at stadig flere nordmenn bør spare ved siden av pensjonen fra arbeidsgiver for å kunne opprettholde en viss levestandard som pensjonist, sier Ståle Øksnes. 34 prosent av KLPs medlemmer sier de er usikre på om deres pensjon vil være tilstrekkelig, mens 27 prosent av fondskunder i den norske befolkning oppgir det samme. Det viser en omfattende undersøkelse IPSOS MMI har gjennomført for KLP Fondsforvaltning. Undersøkelsen avdekker også meget lav kunnskap om kombinasjonsfond. Bare seks prosent mener kombinasjonsfond passer meget godt eller ganske godt som spareform. Robust kombinasjonsfond - Nordmenn er mer opptatt av å bevare pengene enn å oppnå høyest mulig avkastning. Et kombinasjonsfond vil møte disse forventningene i større grad enn rene aksjefond. Etter vår mening vil et robust kombinasjonsfond med lave kostnader gjøre det enklere for norske sparere å kunne forholde seg til et enkelt produkt uten å måtte spre seg på flere forskjellige fond, sier Øksnes. DE SOM ALLEREDE SPARER I FOND OPPFATTER DETTE SOM ENKELT Ståle Øksnes, KLP Fondsforvaltning 22 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 23

13 FOND...og dette bør du vite om kostnader Er du lei av å betale høye gebyrer til fondsforvalterne? Da bør du selv velge fond som er billige, såkalte indeksfond. Kostnader er et viktig element ved valg av aksjefond. Fond med høye kostnader spiser nemlig opp store deler av avkastningen. Grafen under viser utviklingen i en tenkt sparing. Det er satt inn kroner i to globale aksjefond den Det er spart i 20 år frem til Begge fond har, før kostnader, samme avkastning. Den røde linjen viser et fond med en kostnad på 1,5 % og den blå linjen viser en kostnad på 0,3 %. Verdien i det dyre fondet er kroner, mens verdien i det billige fondet er kroner. Det billige fondet har gitt en avkastning som er 27 prosent høyere! Billig er best Seniorlån Verdi kr. Før kostnader har begge fondene samme avkastning Dyrt fond (1,5%) Billig fond (0,3%) Verdi % gir mer frihet kr Verdi kr Etiske investeringer: Slik er dine penger plassert KLPs samlede pensjonsfond på nær 300 milliarder er blant annet investert i mer enn 2000 selskaper verden over. KLP har nå ekskludert 64 selskaper fra sine investeringer. Det er selskaper som kan knyttes til brudd på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og på grunn av grove miljøsynder. I tillegg er det selskaper knyttes til våpenproduksjon, og selskaper som produserer tobakk. Kjøper du fond i KLP, så vil dine fondsmidler også bli forvaltet på med samme etiske måte. Vil du vite mer om hvilke selskaper KLP har ekskludert kan du les mer på 24 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 Med seniorlånet «Litt Extra» fikk Sissel Holm (68) mulighet til å leve ut flere av drømmene som pensjonist. TEKST: THERESE OLAVSRUD FOTO : NICOLAS TOURRENC - JEG SER IKKE NOE MINUS ved det. Du blir ikke så låst lenger, sier Sissel Holm (68), som bestemte seg for å benytte seg av KLP-lånet etter at hun ble alene. Låneproduktet Litt Extra er en låneavtale som frigjør en del av sparekapitalen du har bundet i boligen, samtidig som du er sikret å kunne bo i boligen resten av livet. Produktet er et tilbud til kunder over 60 år som ønsker mer økonomisk frihet i pensjonisttilværelsen. Livet er godt Sissel Holm er en av dem. Hun har leilighet på Eiksmarka i Bærum, er en sprek pensjonist og mange drømmer hun ønsket å sette ut i livet. Det handler som regel om reisemål. - Jeg har vært alene på Bali og ridd på elefanter, jeg har vært på sykkeltur i Frankrike, og jeg har besøkt venner i USA, sier Sissel, som dessuten er aktiv i en kvinnelosje. Etter 43 år som spesialsykepleier i stråleterapi ved Radiumhospitalet gikk hun av med pensjon for ett år siden. Dermed ventet en ny hverdag med mulighet til å gjøre mer av det hun setter pris på: Tid med barnebarn og venninner, reiser, konserter, og god mat og drikke. -Livet er godt nå. Får jeg beholde helsa kan jeg være med på litt av hvert, sier hun. Stor interesse Leif Magne Andersen, administrerende direktør i KLP Banken, registrerer at interessen for produktet er stor. -Informasjonsmøtene våre har vært veldig godt besøkt og siden lansering i 2007 har vi lånt ut nær 650 millioner kroner, sier han. -Vi mener dette låneproduktet kan være en god måte å forvalte boligformuen på for mange eldre, samtidig som det gir mer økonomisk frihet i pensjonisttilværelsen, sier han. SENIORLÅNET LITT EXTRA Produktet er rettet mot personer over 60 år som har opparbeidet formue i egen bolig. Med Litt Extra kan du: Få utbetalt et større engangsbeløp, månedlige utbetalinger eller en kombinasjon. Låne uten å betale renter eller avdrag så lenge du bor i boligen. Låne med pant i egen bolig samt ha livsvarig rett til å bo i boligen. Få skattefradrag for påløpte, ikke-betalte renter. Beholde eierskapet til boligen og få glede av verdistigningen i boligmarkedet Når som helst avslutte låneforholdet. Hva kan du bruke pengene til? Du står fritt til å disponere pengene til hva du selv ønsker. KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 25

14 BANK Sparte kroner i året Lei av dårlig rente på brukskonto? Som KLP-medlem kan du nyte godt av gebyrfri brukskonto i KLP Banken med hele 2,90 prosent rente fra første krone. Konkurrerende banker tilbyr en gjennomsnittlig rente på 0,24 prosent på brukskonto. Hvis du har kroner innestående på brukskonto vil denne forskjellen utgjøre ca 1000 kroner per år, i favør av KLP Banken. Førskolelærer Tonja Pettersen Eide angrer ikke på at hun flyttet boliglånet til KLP. Sjekk hva du kan spare på medlemsfordelene. TEKST: THERESE OLAVSRUD OG PEDER ULLEVOLD FOTO: CHRISTIAN BERSETH - Jeg har vært medlem i KLP i mange år uten å ha noe bevisst forhold til det. Men da vi tok en runde med huslånet i fjor var det KLP som kom med det beste tilbudet, sier Tonja Pettersen Eide (40). Nå har hun og mannen både huslån og forsikringer hos KLP. Tonja har regnet ut at de totalt sparer cirka kroner i året på å flytte lånet, og at de betaler 4000 kroner mindre på forsikringer i året. - I tillegg får jeg renter på lønnskontoen. Jeg synes det var verdt den lille ekstra innsatsen det krevde å bytte bankleverandør. Hadde jeg visst om medlemsfordelene hadde jeg nok byttet før, sier hun. Sjekk hvor mye du kan spare på vår lånekalkulator på KLP. no Tonja og mannen har også sparekonto hos KLP, men prioriterer som mange nordmenn å betale ned på bolig. - Vi synes det er fornuftig sparing å betale så mye som mulig på boliglånet, men sparer også litt utenom, sier tobarnsmoren. Flytt boliglånet - mye å spare Boliglån på 2 millioner kroner innenfor 70 % sikkerhet, annuitetslån, nedbetalingstid 25 år 3,80 % 4,75 % KLP Banken Dyreste bank Besparelse Rentekostnader år Rentekostnader år 1 etter skatt Totale rentekostnader Totale rentekostnader etter skatt Bruker du medlemsfordelene? Boliglån: Som KLP-medlem får du rente fra 3,80 prosent og lavere gebyrer. KLP-medlemmer får 0,15 prosentpoeng lavere rente enn øvrige kunder. Sparekonto: Medlemmer med offentlig tjenestepensjon i KLP får 3,20 prosent rente fra første krone. Brukskonto: KLP-medlemmer får 2,90 % rente fra første krone. Kredittkort: 0 kroner i årspris og ingen gebyrer. Flere bytter bank I fjor byttet rundt nordmenn hovedbankforbindelse. Det er flere enn i Det viser undersøkelsen Norsk finansbarometer 2013 som TNS Gallup har gjennomført på oppdrag for Finans Norge. Aldersgruppen år bytter mest, mens de over 50 år bytter minst, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge. Roligere boligmarked Boligprisene har utviklet seg roligere i 2013 enn det de har gjort på mange år. Det sier administrerende direktør i Eiendomsmeglerforetakenes Forening, Christian Vammervold Dreyer. Han sier det er flere år siden boligmarkedet var så balansert som det er nå. Hver femte nordmann betaler svart 28 prosent av nordmenn har betalt eller vurderer å betale håndverkeren svart. 25 prosent sier de angrer etter å ha betalt svart og menn er langt mer villige enn kvinner til å 28 % av oss synes svart arbeid er greit betale svart, viser ny undersøkelse fra FINN.no Pensjonister flytter til Sverige Over pensjonsmottakere i Norge bor nå utenfor landets grenser, viser nye tall fra NAV. Flesteparten av de norske alderspensjonistene bosetter seg i Sverige. Deretter følger USA, Danmark og Spania på listen. Nav ser en økning av alderspensjonister til Thailand, mens det har stagnert seg i Spania, trolig på grunn av kostnadsnivået. Norske skattemyndigheter kan som en hovedregel kan trekke 15 prosent i skatt av folketrygd og private eller offentlige pensjoner som utbetales fra Norge til personer bosatt i andre land. 26 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 27

15 910 av nordmenn oppgir at de har reiseforsikring i en eller annen form. Det viser en landsomfattende undersøkelse Opinion Perduco har gjennomført på oppdrag fra KLP Mer enn 4000 barn skader seg i sykkelulykker hvert år. La barna sykle til skolen, men ta noen forholdsregler, råder Trygg Trafikk. Markedets beste bilforsikring I høst får alle medlemmer en av Norges aller beste bilforsikringer til prisen av vanlig kaskoforsikring. Fra 1. oktober tilbyr KLP vår maksdekning til alle som tegner kaskoforsikring. Kaskoforsikringen er fra før svært konkurransedyktig, så dette er et veldig godt tilbud, sier Robin Østby, salgsdirektør i KLP Skadeforsikring. Dette får du: Utvidet leiebilavtale til 30 dager (normalt 15). I tillegg kan kunden velge leiebil i samme størrelse som bilen som er forsikret. Totalskadegaranti Kunden kan hente en fabrikkny bil hvis den blir totalskadet før 3 år/60 km. Maskinskade Dekker skader på motor, girkasse, drivverk til fremdrift og styreenhet inntil 8 år. Gratis veiassistanse (vanlig egenandel er kr. 500). Barneulykkesforsikring i bil inntil kr. 1 million (frem til 16 år). Fastmontert utstyr (utover slik bilen er levert fra forhandler) dekkes inntil kr (normalt kr ) Løsøre inntil kr (normalt kr ) Store forskjeller på forsikringspriser: Sjekk hva du kan spare Ved å bruke priskalkulatoren på KLP.no kan du selv finne ut hvor mye du kan spare på å bytte forsikringsselskap. Sannsynligheten er stor for at KLP vil gi deg de beste prisene. TEKST: THERESE OLAVSRUD OG PEDER ULLEVOLD Det er fordi det er en sammenheng mellom risiko og premier. KLP kjenner medlemmene godt fra før. - Vi vet at de som har sine pensjonsordninger i KLP er folk som er i fast arbeid og som holder orden i sin økonomi. Dette er voksne mennesker som tar godt vare på sine eiendeler, hus og verdier sier Robin Østby, salgsdirektør i KLP Skadeforsikring. Med færre skadeerstatninger blir det også lavere priser. KLP Skadeforsikring har etter bare tre år i personmarkedet kommet opp i 200 millioner kroner i årlig premieinntekter. I gjennomsnitt er prisene 15 prosent lavere for KLP medlemmer enn det som tilbys dem som jobber i privat sektor. I tillegg får alle kunder markedets raskeste bonusstige til 75 prosent. Da får man også raskere tilbake bonusen sin etter skade. Østby understreker at KLP-medlemmer alltid får selskapets beste priser, uten å måtte prute. - Her skiller vi fra andre forsikringsselskaper fordi vi ikke har noen lokkepriser. På denne måten klarer vi å holde prisene lave over tid. Dette gir forutsigbarhet og bedre økonomi for dem som har sine forsikringer hos oss, sier Østby. For full oversikt over KLPS forsikringsprodukter, se: ww.klp. no/forsikring. PRISEKSEMPEL: Volkswagen Passat 1,6 TDI 105 HK BMT Comfortline, 2012-modell. KLP Nemi Forsikring Frende Storebrand Sparebank 1 Codan DnB Gjensidige 4761 kroner 5519 kroner 5714 kroner 5855 kroner 6220 kroner 6290 kroner 6417 kroner 6432 kroner FORUTSETNINGER: Født 1977, bosted Maura i Nannestad, kasko, 75 % bonus, kjørelengde km, egenandel 8000 kroner (egenandel KLP 7000 kroner), yngste fører over 25 år, alarm nei. KILDE: FINANSPORTALEN Dette bør barna kunne før de får sykle til skolen: Mestre sykkelen godt, ha god balanse, kunne gi tegn, snu hodet og stanse Grunnleggende trafikkregler De bør ha gjennomgått sykkelopplæring over tid De må ha trent i trafikken sammen med en voksen Eldre topper brannstatistikken Hvert tredje menneske som omkommer i brann i Norge er over 70 år. Fram mot 2060 vil antall eldre over 70 år bli dobbelt så stort som nå, og flere kommer til å bo hjemme i stedet for i institusjon. Vil du ha mer informasjon om hva du kan gjøre for å sikre deg selv eller noen du er glad i? Kontakt ditt lokale brannvesen. av Norges befolkning har installert innbruddsalarm, viser en fersk 24% undersøkelse fra Opinion Perduco på oppdrag fra KLP. Alarm er et effektivt tiltak for å skremme bort tyvene. Samtidig er det viktig å ta andre forhåndsregler, sier Robin Østby, i KLP Skadeforsikring. Han advarer mot å tro at innbruddstyvene bare slår til når du selv er på ferie. - Tyvene tenker at når folk er hjemme, er også verdisakene hjemme. La ikke verdisaker ligge lett tilgjengelig i huset, og spesielt ikke ved inngangsdørene. 28 I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 29

16 Kryssord Quiz Sauelyd Kaken Den runde scena Befinner seg 1000 Hobbyen Straffe Kontor By i USA Vel Tyrkiadomene Høyttalermerke Veiaktivitet Idrettsutøvere Ordne Styreinnretning Quiz Lederen Slappe Fure Kringkaster Språklæringen Landflyktige Abortmotstander Fotballspiller --- Pilehusene Stekes --- Fest --- Slekten Lurte Spiseredskap Slim Attraktiv Russ. målenhet Mgp jrvinner 2004 Like godt --- Prates (smsspråk) Gjenlyd Sveives IX Strengeinstr. Krydderplante Lakker En King Fryse Verk Stilig Dameblad Hensynsløsheten Fingersmell Elv Verdens -del Ost Eng. måned -u --- Urfolk Tre Gni inn Betro Slektning Bestevenn (slang) Oppdrett Sommer -handel Nomaden 1. Hvilke tre byer i Norge begynner med Lille-? 2. Hvilke hovedsteder finner vi i Storbritannias fire deler? 3. Flyvåpenet i Frankrike heter Armée de l Air. Hva heter det i Norge? 4. Hvor mange siffer har kortnummeret på et vanlig VISA-kort? 5. I hvilket land ligger Podgorica? 6. Hvilket år ble KLP stiftet? 7. Hva kalles 10100, som også Google er oppkalt etter? 8. Hvilket flyselskap kalles også Royal Dutch Airlines? 9. Hvilket sommerprogram ble første gang sendt på NRK P1 24.juni 1963? 10. Hvilken norsk forfatter skrev teksten til kjenningsmelodien Nå kommer barnetimen? 11. Bergmynte er en plante som vokser vilt i Norge og som også kalles oregano. Fleip eller fakta? 12. Hvem er eiere av KLP, enkelt sagt? 13. Hvorfor er tallet 13 et ulykkestall? 14. Hva heter byen i nord der både E6 og Hurtigruta ender, men som likevel ikke er Norges nordligste by? 15. Når ble pensjonsreformen vedtatt? 16. Hva betyr et liggende 8-tall? 17. Hva heter forlaget som gir ut Donald Duck & Co og mange andre tegneserier? 18. Hvilken forfatter fikk Nobelprisen i litteratur i 1928, og skrev trilogien Kristin Lavransdatter? 19. Hva gjør man om man hører utropet Fore! på en golfbane? 20. Hvor mange kommuner er det i Norge? Overhodet Vakkert Offiser Vask Lurt å ligge unna Dyr Arkbygger Telefonmann Kjøretøy Ferskere Virus Padler Ikke vi Vente Man Uran Artikkel --- Bevege --- Fisk Kr.del Omdømme Stoppested Tilsetning Prep. Farao Boks Haste Båt Reidar Paulsen Retning Min Side på klp.no På Min Side kan du beregne pensjonen din og få et bilde av din fremtidige pensjon. Her kan du også sjekke dine pensjonsrettigheter til enhver tid. Send løsningsordet, navn og adresse til innen 1 oktober vinnere får en sporty tursekk fra KLP. Send inn og vinn tursekk fra KLP På Min Side får du også tilgang til nettbank og private forsikringer, samt fond. klp.no/minside SVAR: 1. Lillehammer, Lillestrøm, Lillesand 2. London (England), Edinburgh (Skottland), Belfast (Nord-Irland), Cardiff (Wales) 3. Luftforsvaret Montenegro Googol 8. KLM 9. Reiseradioen 10. Thorbjørn Egner 11. Fakta 12. Kundene 13. Det satt 13 stk rundt nattverden da Jesus ble forrådt 14. Kirkenes Uendelighet 17. Egmont Serieforlaget 18. Sigrid Undset 19. Dukker (for å unngå at en ball på avveie treffer deg) I KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 KLP MAGASINET I NR 4 I 2013 I 31

17 Returadresse KLP Pb 400 Sentrum 0103 Oslo Som medlem i KLP får du rente fra 3,80 % og lavere gebyrer på boliglån Du får også gode tilbud på: Send sms med kodeord Medlemstilbud til 2262 Du kan også ringe eller sende e-post til Les mer om dine medlemsfordeler på klp.no/medlemsfordeler