Designmanual for Anthon B Nilsen. Versjon Innhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Designmanual for Anthon B Nilsen. Versjon 1.0 10.02.11. Innhold"

Transkript

1 Versjon Innhold Innledning...2 IdE 1. Logo...3 IdE 2. Logo forretningsområder...4 IdE 3. Farger...7 IdE 4. Femte Element...8 IdE 5. Typografi...13 IdE 6. Regi...15

2 Innledning En visuell identitet skal reflektere en faktisk identitet. De sanselige ytringene skal være et speilbilde av de indre kvalitetene. Mens den faktiske identiteten forteller hvem man er, hva man er og kan, hvor man kommer fra og etter hvilke kodekser man utfører sitt virke, skal den visuelle, eller sanselige identiteten synliggjøre dette på en måte som kan sammenlignes med hvordan kroppsspråk og stemmetone kan tydeliggjøre en verbal formidling. På samme måte som man ikke endrer sin faktiske identitet, må også det visuelle oppleves å være konsistent. Selve ordet identitet er faktisk basert på det greske begrepet for igjen og igjen. Denne identitetsguiden skal sørge for at kan oppleves å følge sin røde tråd, sin visuelle identitet. s historie har dannet grunnlaget for symbolet, som er s opprinnelige bumerke, eller tømmermerke. Ved hjelp av en merkeøks kunne Anthon B Nilsens pentagon, femkant, tilkjennegi eierskapet til tømmerstokkene, fra de ble hugget til de ble tatt i land etter fløting. Dyprød har blitt s farge fordi den har kulturelle aner. var en mesén i sin tid og en person som tidlig så verdien av kultur, enten det handlet om vår kulturelle arv, eller utdanning. Dyprød er en varm og inkluderende farge, men den kan også representere dynamikk, en egenskap som også besitter. I en verden full av trebokstavers forkortelser skal kjennes ved sitt fulle navn. Forkortelsen kan selvfølgelig fortsatt benyttes, men kun etter at det fulle navnet er behørig nevnt i begynnelsen av en tekst, en presentasjon, e.l. Logoen er satt i en klassisk, men likevel basal skrifttype som formidler folkelighet og praktisk tankegang. ABN skal aldri oppfattes som eksklusive, eller ekskluderende, men tvert imot som inkluderende. Kombinasjonen av en kulturorientert farge, en nærmest pragmatisk logotype, og et historisk, femkantet bumerke gir den visuelle identiteten dimensjoner som er i samsvar med s identitet og forretningsmessige oppdrag. Dermed har ABNs identitet også tidløse kvaliteter idet alle kjennetegn har sin misjon, ingenting er der for syns skyld. For å kunne benytte den nye, visuelle identiteten på en konsistent måte, må de kjennetegn og regler for bruk som finnes i denne id-guiden følges. Det som er gjengitt i dette dokumentet er ikke pynt, men et forretningsmessig apparat for å skape en konsistent og sterk identitet for. 2

3 Logo s logo er basert på fonten Transport. Transport ble i sin tid designet spesielt for britiske trafikkskilt og er en tydelig, robust og tidløs skrifttype. Logo plassering: Der s logo opptrer dominerende eller som et bærende element, er det et prinsipp at den sentreres på disponibelt område. Det gjelder all bruk, som skilt, postale trykksaker, brosjyre-materiell, annonser, web osv. Der logoen opptrer som et underordnet element i øvrig layout kan den plasseres fritt. 1) 1) Fra minimumsstørrelsen kan logoen skaleres opp ubegrenset. 2) Minimumsstørrelse på logoen er 40 mm bredde. Logoen skal ikke vises mindre, dette er viktig for optimal lesbarhet. 2) 3

4 Logo negativ s logo kan med fordel stå negativt. Den skal da opptre på s hovedfarge (Rød PMS 193), eller på sort. 1) 1) Logo negativ større kan skaleres opp. 2) Logo negativ minimumsstørrelse: Minimumsstørrelse på logoen er 40 mm bredde. Logoen skal ikke vises mindre, dette er viktig for optimal lesbarhet. 3) Logo positiv sort/grå. Kan brukes der logoen ikke kan stå i farger. 4) Logo negativ på sort bakrunn. Kan brukes der logoen ikke kan stå på s hovedfarge rød. 2) 3) 4) 4

5 Logo med tilknyttet forretningsområde I massekommunikasjon og utadrettet sammenheng kan det være nødvendig å tydeliggjøre avsender ved å kombinere logoen med respektive forretningsområde innenfor konsernet. 1) UTDANNING Minimumsstørrelse på logoen er 40 mm bredde. Logoen skal ikke vises mindre, dette er viktig for optimal lesbarhet. 1) Bredde «UTDANNING»: 17 mm 2) Bredde «EIENDOM»: 13 mm 3) Bredde «RESIRKULERING»: 23 mm 1) EIENDOM 2) 3) RESIRKULERING 5

6 Logo (negativ) med tilknyttet forretningsområde s logo kan med fordel stå negativt. Den skal da opptre på s hovedfarge (Rød PMS 193), eller sort. UTDANNING Minimumsstørrelse på logoen er 40 mm bredde. Logoen skal ikke vises mindre, dette er viktig for optimal lesbarhet. 1) Bredde «UTDANNING»: 17 mm 2) Bredde «EIENDOM»: 13 mm 3) Bredde «RESIRKULERING»: 23 mm 4) Logo negativt på sort. Når logo med forretningsområde står i minimumsstørrelse på rød bakgrund skal forretningsområdet stå i hvit for maksimal lesbarhet. 1) EIENDOM 2) RESIRKULERING 3) 4) 6

7 Farger s fargerpalett preges av både dempede farger og en mer dristig fargepalett. Om de ulike fargekodene CMYK-farger benyttes til de fleste trykksaker, og alltid til trykksaker som innholder fargefoto. CMYK står for Cyan, Magenta, Gul (Yellow) og Sort (Key colour), og er navnet på de fire trykkfargene som benyttes i ordinær trykksakproduksjon. Derav uttrykket «4-fargetrykk». Hovedfarger PMS 193 ANTHON B NILSEN RED Støttefarger PMS 2747 INDUSTRY BLUE CMYK 100/95/0/16 RGB 0/37/122 Hovedfarger s to hovedfarger er rødt og grått. Disse to fargene skal forekomme i logoen. Når logoen fremstår negativ skal den alltid stå på hovedfargen rødt. Støttefarger har en støttepalett som inneholder fem farger. Disse skal kategorisere, poengtere og tilføre profilen spillerom. «Industry blue» og «Estate bronze» brukes der ønsker å fremstå mer formell. De mer dristige fargene «Art green» og «Performance orange» kan f.eks. brukes i årsrapporter, web og brosjyrer. De er en fin kontrast til de andre, mer dempede fargene i paletten. «Papyrus cream» kompletterer hovedfargene godt og kan f.eks. brukes som bakgrunn til tekst. RGB/HEX RGB-farger benyttes til skjermbruk, f.eks. PowerPoint, Word, Excel, Internett, osv. RGB er et lysfargesystem som består av Rødt, Grønt og Blått lys. Viktig RGB-farger kan ikke trykkes. Sendes et dokument med RGB-farger til trykk risikerer man å få sort/hvitt trykk tilbake. PMS PMS-farger (Pantone Matching System) brukes ofte til spesialtrykksaker som tekstiler, plast, stentøy, metall osv. (f. eks. skilt, T-skjorter, kopper/krus, emballasje m.m.). PMS-farger kan også benyttes i ordinære trykksaker for å gjengi farger som ikke lar seg produsere i CMYK. CMYK 2/100/60/11 RGB 187/19/62 PMS COOL GREY 7 ANTHON B NILSEN GREY CMYK 20/15/11/40 RGB 154/155/156 PMS 876 ESTATE BRONZE CMYK 11/51/63/31 PMS 454 PAPYRUS CREAM RGB 174/125/91 Metallic CMYK 12/5/27/9 RGB 208/209/180 PMS 802 ART GREEN CMYK 85/0/100/0 PMS 021 PERFORMANCE ORANGE CMYK 0/55/100/0 RGB 0/165/45 Fluoriserende RGB 240/132/0 Fluoriserende 7

8 5. Element - Pentagon Et 5. element skal være en så sterkt innarbeidet del av profilen at man ved å fjerne logoen fortsatt gjenkjenner som avsender. Pentagon Pentagonet/femkanten brukes i s profil som en visuell metafor for tømmermerket som ble hogget inn i tømmeret i gamle dager. Samtidig som femkanten er et «eiermerke» for, er det også et uventet og nysgjerrighetsvekkende kjennetegn. Pentagonet skal, der det lar seg gjøre, stanses ut i formatet. Dette for å avsløre det som ligger bak. Dette kan ses som en metafor for «det nye treverket» som blir synlig når man hugger inn sitt merke. Pentagonet skal (med en viss regi) oppleves som tilfeldig plassert og fortrinnsvis opptre i sammenheng med s logo. En liten historie om tømmermerking I hine hårde dage var flathugst forbudt og kun trær med et minstemål i tverrsnitt i en gitt høyde fra bakken kunne hugges. Derfor foretok skogeieren måling av trær med en blinkeklave og valgte ut de som skulle hugges. Disse ble blinket med to blinke-bless, et i brysthøyde og et ved rot og i blinkeblessene satte skogeieren så sitt tømmermerke. Blinking og merking ble utført med samme øks som hadde egg på den ene siden og merke på den andre siden av hodet. Tømmeret ble fraktet ferdig barket for å minske vekt og motstand til lunner og videre til velta ved et vassdrag. Der skiftet tømmeret eier ved at annamere, på vegne av kjøperen, foretok kontrollmåling og deretter satte kjøperens merke i begge ender av stokken samt et midt på og stokken var altså ferdig barket. Denne merkingen ble gjort med en merkeøks som hadde et «halvt» hode, dvs. bare merket. Deretter fulgte utislaget og fløting til lensene ved utløpet av vassdraget. 1 Bildetekst eller figurtekst kommer her 2 Onsed ming eraestrud mod tate tatisi blaorting ea feugait nostrud del utpat lumsan 3 Henis nullaor accum et accum quat lum del utatum duipit esseniat dolor iureetu msandit, venim iniation henim zzriure mod ex 8

9 5. Element vinkel Pentagonet kan brukes i alle vinkler unntatt i null grader. Dette for å ivareta følelsen av «tilfeldighet». Pentagonet skal «leve sitt eget liv» rundt logoen. 12 o 24 o 36 o 48 o 60 o 0 o 9

10 5. Element Plassering rundt logo Pentagonet kan brukes på forskjellige måter avhengig av hvilken flate det fremstår på. Pentagonet kan stanses ut som et fysisk hull (brosjyrer, visittkort og annet merkantilt materiell) eller vises som en outline strek. Optimalt sett skal det «skje noe» bak stansen når pentagonet fremstår i denne form (se neste side). 1) 2) 1) Stiplede linjer markerer området rundt logo som skal holdes fritt for grafiske elementer. Minimumsavstand for plassering av pentagon rundt logo er en halv bokstavshøyde 2) Minimumsstørrelse på pentagon er bokstavshøyden i logoen. 3) Pentagon vist i minimumsstørrelse med minimumsavstand fra logo. 3) 10

11 Designmanual for 1) 2) 5. Element Applisert på forskjellige materialer Pentagonet er s personlige «merke» og kan brukes på forskjellige materialer. Her er noen eksempler. Pentagonet kan feks «hogges i stein», på en vegg eller på et gulv (se eksempel 1). Stanses ut i metall (se eksempel 2). Stanses i papir (se eksempel 3). Optimalt sett skal det «skje noe» bak stansen når pentagonet fremstår i denne form, dette gjelder dog ikke på feks visittkort. I de tilfeller der det ikke er mulig å stanse et fysisk hull, skal pentagonet fremstå som en outline strek (feks konvolutter og brevark, se eksempel 4). Strektykkelsen skal da være 0.3 pt. Streken skal oppleves som tynn og elegant. 11 3) Ostie dolore magnit wissit augait, vel dunt voluptat wis nisi m nim quametu ercin utoatueror 4)

12 1) 1) Optimalt sett skal det «skje noe» bak stansen når pentagonet fremstår stanset i feks papir. 5. Element Eksempel på pentagon i bruk Ved bruk av pentagonet, skal det fortrinnsvis stå sammen med s logo, aldri alene. Her kan det stå en tekst lorem ipsum lorem ipsum en tekst loremznvbjksen jk bkjdf Her kan det stå en tekst lorem ipsum lorem ipsum en tekst loremznvbjksen jk bkjdf Her kan det stå en tekst lorem ipsum lorem 2) Pentagonet stanset. 3) Pentagon som en outline strek kan fremtre i alle størrelser. Men, skal ikke legges «over» bokstaver i logoen (ref. friområde, side 10). Den kan også stå utfallende på formatet. 2) 3) 12

13 EKSEMPEL: TRANSPORT NEW Typografi, primær Transport New Transport er en sans serif font. Den ble i sin tid designet spesielt for trafikkskilt i England og er en elegant og robust skrifttype som kler godt. Fonten brukes i trykksaker, informasjonsmateriell og reklame. Transport brukes i titler, ingresser og ved mindre tekstmengder. Transport New inneholder vektene light, medium og bold. AGaramond For lengre tekstpassasjer i feks årsrapporter og brosjyrer kan det være hensiktsmessig med en klassisk antikvaskrift som gir ytterligere lesbarhet og antyder et roligere lesetempo. AGaramond er en imøtekommende og elegant skrifttype, med proporsjoner som harmonerer godt med Transport. AGaramond kan også brukes i titler der det er hensiktsmessig. AGaramond inneholder vektene regular, kursiv og bold. ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstu EKSEMPEL: AGARAMOND ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrst 13

14 Typografi, sekundær Arial For web og åpne dokumenter som sendes til andre brukere (feks Word og Powerpoint), er det hensiktsmessig å bruke standardfonter som finnes på alle PC er. Dette vil sikre at innholdet vises likt, uavhengig av lisenser og teknisk plattform hos den enkelte bruker. Arial brukes som erstatningsfont for primærfonten Transport. Arial brukes i titler, ingresser og ved mindre tekstmengder. Georgia For lengre tekstpassasjer brukes Georgia som erstatningsfont for primærfonten AGaramond. Georgia brukes på web og i åpne dokumenter som sendes til andre brukere (feks Word og Powerpoint). ARIAL REGULAR ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ARIAL BOLD ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz GEORGIA 14 Ostie dolore magnit wissit augait, vel dunt voluptat wis nisim nim quametuercin utpatuero exer aliquisim nullaore tat, si. Pit laorem quam elessequatie min utat non er se dolore commy niscili quatin henit veliquat illamet prat irit iure commolo rtissi blaoreet ute miniam, sum num ea feu feuis nostis del ing enim nibh er sis nit velisisit praesecte magna consequ ipsusto delit ullaoreet, sequat iriuscillan euiscilla consecte vel eugait lore consed tem velit vullandre min venis dipit il. Ulla commodip euip eugiationse dignim il ex exer at amconse consequi tin hendionummy nulput aut nonsequis dolobore modip et niat. Velisl ulla corperos nismolesecte estrud dit lutpatis acincilit at vulputpat. Em et lorpercip elit num ex et lobore mincidunt nibh ex et alit adiam quis nisi eratem dolortion et, quat et, quam, quametumsan henim zzril eu feummol oborem er sim iliquipis alit praesed tisciduisim irit nim aliquis adiamconse duip et nullutpa tue tat. Del iuscidu iscinci tetueros nullaorer sequis augue consed eu faciliquat ullan ex eugait aut vercin esequatin exero doleniat wis ea feu facinisi tem velit irit, sequat nulputpatio eu feugait landre facilit aliquate ex ea feuisi. Del dipissecte exeraese exer sustie dolummodip ex etummolor sit duis. Autpatet vulputpat volenit venisim nosto odolore facillandit vullutpat ese dit velestis nim zzriuscil dolorer sed ero commy nit autatum sandreet nosto od ming enit dipismo dolestrud modolor summod eriusci duissequam iril et, veliquis ea con etuete modit vent lor susto er sustincip ex eratet aut vullut nibh ero odiamet ullut ver incipsustis ex exerit lum velesto deliqui tismodion ulla consed euiscipit ipsum

15 Postale trykksaker Visittkort, frem og bakside. Her skal pentagonet være et stanset hull i papiret. OLA NORMANN HER KAN DET STÅ EN TITTEL ANTHON B NILSEN AS BRENNERIVEIEN 5 PB 776 SENTRUM NO-0106 OSLO MOB: TEL: FAKS: E-POST: Visittkort (forside) Visittkort (bakside) 15

16 Postale trykksaker Brevark, side 1 og side 2. Ola Normann Gateadresse Bloksberg Sted: Her kommer en tittel satt i Georgia bold 10.5 pt Brødtekst satt i Georgia 10.5 pt, 15 pt radavstand. Seque nonemo tem ulparcit que maximus, solecte nimoloresti officidion reperum volores ciataest volor min reprem volor as des nobisquame con earci consed molest voluptas aritae. Nem repe pliciam, voluptium sit ium inciumquo eium repudam faccae lit ape cus, sant, teturio nsecto im solorum aut explant exere vellabo ratquam quia volesto cum videlitasit fuga. Enda quodionse. Bus, odit, sequi re et odis modis dolut aliatisqui sinti illuptas soluptati tessitas volorem imendi idebitenihil es aut harupta tiatur rest, consequasit omnihitatus verum, nonsequi con ratus, sus rem voluptature quo eveliquatur aute mil endusanim laceatem volo blab incta dollantibus atempor poraecto cum nessimo te cum dit exceprorum nim fugiat velendit inctem aut molupta ex exped magnis arciend itemque nobitias deliquam haritem nobit la nisini berum il ipsam, vel in ressunt vid mo comnimus doloremque corere pedigenimus maio cumque nulparu ptaturit autempor mod molupta eroremqui inctatur si ium que sed molupta conse etur. Onectet pore, seque nonemo tem ulparcit que maximus, solecte nimoloresti officidion reperum volores ciataest volor min reprem volor as des nobisquame con earci consed molest voluptas aritae. Nem repe pliciam, voluptium sit ium inciumquo eium repudam faccae lit ape cus, sant, teturio nsecto im solorum aut explant exere vellabo ratquam quia volesto cum videlitasit fuga. Enda quodionse nus. Bus, odit, sequi re et odis modis dolut aliatisqui sinti illuptas soluptati tessitas volorem imendi idebitenihil es aut harupta tiatur rest, consequasit omnihitatus verum, nonsequi con ratus, sus rem voluptature quo eveliquatur aute mil endusanim laceatem volo blab incta dollantibus atempor poraecto cum nessimo te cum dit exceprorum nim fugiat velendit inctem aut molupta ex exped magnis arciend itemque nobitias deliquam haritem nobit la nisini berum il ipsam, vel in ressunt vid mo comnimus doloremque corere pedigenimus maio cumque nulparu ptaturit autempor mod molupta eroremqui inctatur si ium que sed molupta conse etur. Bus, odit, sequi re et odis modis dolut aliatisqui sinti illuptas soluptati tessitas volorem imendi idebitenihil es aut harupta tiatur rest, consequasit omnihitatus verum, nonsequi con ratus, sus rem voluptature quo eveliquatur aute mil endusanim laceatem volo blab incta dollantibus atempor poraecto cum nessimo te cum dit exceprorum nim fugiat velendit inctem aut molupta ex exped magnis arciend itemque nobitias nulparu ptaturit autempor mod molupta eroremqui Onectet pore, seque nonemo tem ulparcit que maximus, solecte nimoloresti officidion reperum volores ciataest volor min reprem volor as des nobisquame con earci consed molest voluptas aritae. Nem repe pliciam, voluptium sit ium inciumquo eium repudam faccae lit ape cus, sant, teturio nsecto im solorum aut explant exere vellabo ratquam quia volesto cum videlitasit fuga. Enda quodionse nus. Bus, odit, sequi re et odis modis dolut aliatisqui sinti illuptas soluptati tessitas volorem imendi idebitenihil es aut harupta tiatur rest, consequasit omnihitatus verum, nonsequi con ratus, sus rem voluptature quo eveliquatur aute mil endusanim laceatem volo blab incta dollantibus atempor poraecto cum nessimo te cum dit exceprorum nim fugiat velendit inctem aut molupta ex exped magnis arciend itemque nobitias deliquam haritem nobit la nisini berum il ipsam, vel in ressunt vid mo comnimus doloremque corere pedigenimus maio cumque nulparu ptaturit autempor mod molupta eroremqui inctatur si ium que sed molupta conse etur. Onectet pore, seque nonemo tem ulparcit que maximus, solecte nimoloresti officidion reperum volores ciataest volor min reprem volor as des nobisquame con earci consed molest voluptas aritae. Nem repe pliciam, voluptium sit ium inciumquo eium repudam faccae lit ape cus, sant, teturio nsecto im solorum aut explant exere vellabo ratquam quia volesto cum videlitasit fuga. Enda quodionse nus. Bus, odit, sequi re et odis modis dolut aliatisqui sinti illuptas soluptati tessitas volorem imendi idebitenihil es aut harupta tiatur rest, consequasit omnihitatus verum, nonsequi con ratus, sus rem voluptature quo eveliquatur aute mil endusanim laceatem volo blab incta dollantibus atempor poraecto cum nessimo te cum dit exceprorum nim fugiat velendit inctem aut molupta ex exped magnis arciend itemque nobitias deliquam haritem nobit la nisini berum il ipsam, vel in ressunt vid mo comnimus doloremque corere pedigenimus maio cumque nulparu ptaturit autempor mod molupta eroremqui inctatur si ium que sed molupta conse etur. Bus, odit, sequi re et odis modis dolut aliatisqui sinti illuptas soluptati tessitas volorem imendi idebitenihil es aut harupta tiatur rest, consequasit omnihitatus verum, nonsequi con ratus, sus rem voluptature quo eveliquatur aute mil endusanim laceatem volo blab incta dollantibus atempor poraecto cum nessimo te cum dit exceprorum nim fugiat velendit inctem aut molupta ex exped magnis arciend itemque nobitias deliquam haritem nobit la nisini berum il ipsam, vel in ressunt vid mo comnimus doloremque corere pedigenimus maio cumque nulparu ptaturit autempor mod molupta eroremqui inctatur si ium que sed molupta conse etur. Quo eveliquatur aute mil endusanim laceatem volo blab incta dollantibus atempor poraecto cum nessimo te cum dit exceprorum nim fugiat velendit inctem aut molupta ex exped magnis arciend itemque nobitias deliquam haritem nobit la nisini berum il ipsam, vel in ressunt vid mo comnimus doloremque corere pedigenimus maio cumque nulparu ptaturit autempor mod molupta eroremqui inctatur si ium que sed molupta conse etur. Med vennlig hilsen Fornavn Etternavn ANTHON B NILSEN AS PB 776 SENTRUM NO-0106 OSLO TELEFON: FAKS: ORGANISASJONSNUMMER: NO MVA Brevark, side 1 Brevark, side 2 16

17 C4 konvolutt (med/uten vindu) Postale trykksaker ANTHON B NILSEN AS PB 776 SENTRUM NO-0106 OSLO ANTHON B NILSEN AS PB 776 SENTRUM NO-0106 OSLO Konvolutter, C4, C5, E65 format. C5 Konvolutt ANTHON B NILSEN AS PB 776 SENTRUM NO-0106 OSLO ANTHON B NILSEN AS PB 776 SENTRUM NO-0106 OSLO ANTHON B NILSEN AS PB 776 SENTRUM NO-0106 OSLO E65 konvolutt (med/uten vindu) 17

18 Tittel på presentasjon Her kan det stå en undertittel Kapittelside Her kan det stå en undertittel (Hvileside) PowerPoint mal Her vises s PowerPoint-mal; Forside, Kapittelside, hvileside, agendaside, malside tekst, med og uten bilder, blankside. Navn på presentatør Oslo Navn på presentasjon og presentatør Oslo Navn på presentasjon og presentatør Oslo Agendaside Bulletpunkter og tekst Dette skal vi snakke om Nonsuliqua verbiss oltorum probussetym. Nias arcienimus ea net aruptia tessequo qui alit Her kan det stå en første punkt Equidepos desimus moraecut occhus publi publi Catus renitre munihic emquem Lorem ipsum Her kan det stå en andre punkt Her kan det stå en tredje punkt Arcienimus ea net aruptia Nias arcienimus ea net aruptia tessequo qui alit veles Lorem ipsum Anulnuvi vdfkj Catus renitre munihic emquem Her kan det stå en tekst Catus renitre munihic emquem Nonsuliqua verbiss oltorum probussetym. Equidepos desimus moraecut occhus publi publii prio etiemum se in ductauam iam nonsuliqua verbiss oltorum probuss endiurs labut Catrae menducisvis.catus renitre munihic emquem permiliurnum publissiliu inceribunumescren. Ante operor isque quem hocchucta, crum muspion tum deatuam nos in ina, niurorbem curibendum inatis etodituid. Nondela befenti acips quam criamquideo. Furivem nos publia? Menatia vatil caec oporid crunium nonsu quite ommo int publia? Navn på presentasjon og presentatør Oslo Navn på presentasjon og presentatør Oslo Et bilde - En spalte tekst Litt tekst - Tre bilder Nonsuliqua verbiss oltorum probussetym. Her kan det stå en første punkt En andre punkt Og en tredje punkt Nonsuliqua verbiss oltorum probussetym. Equidepos desimus moraecut occhus publi publii prio etiemum se in ductauam iam nonsuliqua verbiss oltorum probuss endiurs labut Catrae menducisvis. Equidepos desimus moraecut occhus publi publii prio etiemum Equidepos desimus moraecut occhus. Nonsuliqua verbiss oltorum probussetym. Equidepos desimus moraecut occhus publi publii prio etiemum se in ductauam iam nonsuliqua verbiss oltorum probuss endiurs labut Catrae menducisvis. Verbiss oltorum probuss endiurs labut atrae menducisvis. Nonsuliqua verbiss oltorum probussetym. Equidepos desimus moraecut occhus publi publii prio etiemum se in ductauam iam nonsuliqua verbiss oltorum probuss. labut Catrae menducisvis. Navn på presentasjon og presentatør Oslo Navn på presentasjon og presentatør Oslo Litt tekst - Tre bilder Nonsuliqua verbiss oltorum probussetym.equidepos desimus moraecut occhus publi publii prio etiemum se in ductauam iam nonsuliqua verbiss oltorum probuss endiurs labut Catrae menducisvis. Verbiss oltorum probuss endiurs labut atrae menducisvis. Nonsuliqua verbiss oltorum probussetym equidepos desimus moraecut occhus. Nonsuliqua verbiss oltorum probussetym equidepos desimus moraecut occhus. Nonsuliqua verbiss oltorum probussetym equidepos desimus moraecut occhus. Blankside Navn på presentasjon og presentatør Oslo Navn på presentasjon og presentatør Oslo

19 Eksempel profilering bil Pentagonet er s personlige «merke» og kan brukes på forskjellige flater. Her ser vi pentagon og logo applisert på bil. ANTHONBNILSEN COPYRIGHT 2010 TANGRAM DESIGN 19

20 Kontaktinformasjon PB 776 Sentrum NO-0106 Oslo Besøksadresse: Rådhusgaten 27 Tlf Fax E-post: 20

Designmanual for Norsk Designråd

Designmanual for Norsk Designråd Versjon 1.0 18.12.07 Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger...12 5.Element...13 Typografi...17 Regi...19

Detaljer

Profilhåndbok. vår visuelle veileder

Profilhåndbok. vår visuelle veileder Profilhåndbok vår visuelle veileder Innhold 0. Innledning 3 1. Visuelle grunnelementer 4 2. Byvåpenet 5 Logofarger 6 Sektornavn i logoen 7 3. Profilelementer 8 Maskoter 8 Slagord 8 Stråler 9 Farger 10

Detaljer

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

Profilhåndbok Misjonsforbundet

Profilhåndbok Misjonsforbundet Profilhåndbok Misjonsforbundet kapitteltittel Innhold: Misjonsforbundet: Symbol - disippelkorset 4 Logo og regler: Misjonsforbundet 6 Logo og regler: Misjonsforbundet UNG 20 Fonter 30 Fargepaletter 38

Detaljer

veileder Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft.

veileder Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft. Design er synliggjøring av verdier og et verktøy som skal bidra til å gi all kommunikasjon autoritet og gjennomslagskraft. veileder 09 Versjon 1, Juni 2009 2 Norsk Industri Designveileder Velkomm til Norsk

Detaljer

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE

Sandnes i sentrum for framtiden. Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en brukerguide KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE Sandnes i sentrum for framtiden Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune en KONSEPTMANUAL FOR SANDNES KOMMUNE INNHOLD 03 Innledning 03 Innledning 04 Visjonen vår 04 Visjonen vår 06 Verdiene våre

Detaljer

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland

Profilmanual. Versjon 2 - november 2011. www.fylkesmannen.no/oppland Profilmanual Versjon 2 - november 2011 Profilmanual Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland kommuniserer på mange fagområder, både muntlig og skriftlig, gjennom fysiske møter, via brev og brosjyrer

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

www.sandnes.kommune.no

www.sandnes.kommune.no www.sandnes.kommune.no INTRODUKSJON INTRODUKSJON INNHOLD INTRODUKSJON 02 03 Riktig bruk Innhold RIKTIG BRUK ER VIKTIG Hensikten med denne profilmanualen er å tilrettelegge for en konsekvent og effektiv

Detaljer

Grafisk profil for Den norske kirke

Grafisk profil for Den norske kirke Grafisk profil for Den norske kirke 1 Den norske kirkes våpen og grafisk ressursmateriell 2 grafisk designmanual DNK primo 2009 Kirkemøtet vedtok i 2006 en kommunikasjonsplattform for Den norske kirke.

Detaljer

Adobe InDesign cs4. Å komme i gang med InDesign CS4

Adobe InDesign cs4. Å komme i gang med InDesign CS4 Adobe InDesign cs4 Å komme i gang med InDesign CS4 InDesign er en del av Adobe Creative Suite. Selv om du kan gjøre mye av det samme i de andre programmene i suiten; Illustrator og Photoshop, så vær oppmerksom

Detaljer

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt Profilhåndbok, september 2010 CD med originaler Forord Fargerikt og positivt Profilhåndboka skal bidra til et helhetlig, friskt og positivt visuelt inntrykk av. Alle ledd i organisasjonen skal benytte

Detaljer

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning.

PROFILMANUAL. Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PROFILMANUAL Denne profilmanualen inneholder senterpartiets visuelle identitet, malverk og brukerveiledning. PRIMÆRLOGO Dette er Senterpartiets primære logovariant, og skal som hovedregel benyttes i alle

Detaljer

Minidesignguiden. den gode og inkluderende møteplass

Minidesignguiden. den gode og inkluderende møteplass Minidesignguiden den gode og inkluderende møteplass 1 Innhold SIDE Innledning... 3 Kommunenavn... 4 Logo... 5 Logo kommunalområder.... 6 Skiens visjon den gode og inkluderende møteplass...7 Primære og

Detaljer

Innhold. Logo 4 Ikoner 28 Digital designmanual Kart 30 Logobruk 76 Digitale farger 77 Foto 36 Grafisk form 13 Postalia 45 Digitalt uttak 82

Innhold. Logo 4 Ikoner 28 Digital designmanual Kart 30 Logobruk 76 Digitale farger 77 Foto 36 Grafisk form 13 Postalia 45 Digitalt uttak 82 Designmanual 2014 1 Om manualen. 2 Design er en viktig del av Statnetts profilering til omverdenen. Det er vår grafiske profil som gir folk et bilde av oss. En god og felles identitet virker samlende og

Detaljer

Designmanual August 2012 Whitefox

Designmanual August 2012 Whitefox Designmanual August 2012 Whitefox Innhold 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Innholdsfortegnelse Om profilen Logo Logoversjoner Logo tilleggsversjoner Logoregler Logoplassering Designelementer

Detaljer

Profilmanual. Revidert utgave august 2015

Profilmanual. Revidert utgave august 2015 Profilmanual Revidert utgave august 2015 Innledning Telemark fylkeskommune, profilmanual 2 Besøk /profil for mer informasjon. Dette er designmanualen til Telemark fylkeskommune. Den er et viktig verktøy

Detaljer

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL EKTE EIKER 1. UTGAVE 002 Designmanual Innhold Forklaring Ord merket med * er forklart i ordlisten på side 46 og 47. Innledning Konsept Logo Logoens oppbygging Sikker avstand Logoens farger

Detaljer

Foto: Connie Slettan Olsen. Profilhåndbok September 2013

Foto: Connie Slettan Olsen. Profilhåndbok September 2013 Foto: Connie Slettan Olsen Profilhåndbok September 2013 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Verdier/slagord... 4 Logo/kommunevåpen... 5 Logo retningslinjer... 6 Regler for bruk av kommunevåpen...7 Logo

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI DESIGNMANUAL 2013 BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI 2 INNLEDNING I NHHs designmanual presenterer vi høyskolens visuelle profil og viser hvordan

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. NNN Designveileder

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. NNN Designveileder Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN Designveileder INNHOLD grunnelementer Logo 3 Rød, sort og negativ versjon 4 Sidestilt og midtstilt versjon 5 Avstand rundt logo 6 7 Plassering av logo

Detaljer

Velkommen til Sørum kommunes designmanual

Velkommen til Sørum kommunes designmanual Designmanual 2 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 3 Velkommen til Sørum kommunes designmanual Velkommen til Sørum kommunes designmanual Sørum kommunes designmanual skal være

Detaljer

Profilhåndbok Lyngdal kommune

Profilhåndbok Lyngdal kommune Profilhåndbok Lyngdal kommune lyngdal.kommune.no Innledning Designprogrammet til Lyngdal kommune skal synliggjøre og kommunisere våre verdier, uttrykke kvalitet, kompetanse og skape felles identitet og

Detaljer

Visuell identitet Altibox

Visuell identitet Altibox Visuell identitet Altibox Den visuelle identiteten til Altibox består av en logo, typografi, farger og et bildeuttrykk. Dette er viktige visuelle elementer som gir Altibox en tydelig identitet og som skal

Detaljer

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4.

4.4. Fax. 4.5 Diplay av postalia 5. INFORMASJONS TRYKKSAKER. 5.1. Profilannonse. 5.2. Stillingsannonse. 5.3. Plakat. 5.4. DESIGNMANUAL DESIGNMANUAL 1. INNLEDNING 1. INNLEDNING 1.1. Om designmanualen 1.2. Osloadvokatenes historie 2. VISUELLE KOMMUNIKASJONSUTTRYKK 2.1. Verdier 3. VERKTØYKASSE 3.1. Logo i farger 3.2. Logo i

Detaljer

Forsvarets visuelle profil

Forsvarets visuelle profil Design og foto: Forsvarets mediesenter (FMS) Forsvarets visuelle profil 16.01.2013 Håndbok, utgave 4.1 KONTAKTINFORMASJON FORVALTNING AV FORSVARETS VISUELLE PROFIL Sjef Forsvarsstaben har fastsatt Bestemmelser

Detaljer

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014 AVINOR PROFILMANUAL Versjon 3. November 2014 Avinor profilmanual Introduksjon 2 Introduksjon Avinor har laget en felles visuell identitet for selskapets virksomhet. Hensikten er å fremstå samlet og helhetlig

Detaljer

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012 S 1 Designmanual Mai 2012 S 2 Innledning Innledning Designmanualen er et viktig verktøy for å forsterke og bygge merkevaren Telehuset. Manualen gir oversikt over profilens elementer og retningslinjer rundt

Detaljer

Nora Ruud Gulbrandsen. Mediegrafikerfaget

Nora Ruud Gulbrandsen. Mediegrafikerfaget Nora Ruud Gulbrandsen Mediegrafikerfaget Innhold Kontraster 5 Hva er en kontrast? 8 Hvor finnes kontraster? 10 Viktig om kontraster 12 Mediegrafikerfaget 37 Mediegrafiker 38 Komposisjonsprinsippene 40

Detaljer