Kontekst. Hvordan sikre inkludering og konflikthåndtering i våre bomiljø? Nasjonal konferanse i Trondheim 23.og Sigrid Camilla Pedersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontekst. Hvordan sikre inkludering og konflikthåndtering i våre bomiljø? Nasjonal konferanse i Trondheim 23.og 24.10.08. Sigrid Camilla Pedersen"

Transkript

1 Hvordan sikre inkludering og konflikthåndtering i våre bomiljø? Nasjonal konferanse i Trondheim 23.og Sigrid Camilla Pedersen (tidligere prosjektleder i Oslo kommune, Helse - og velferdsetaten, nå Konfliktrådet i Oslo og Akershus) Om prosjekt Inkludering og konflikthåndtering i bomiljø -opplæring, veiledning og bistand Prosjekteier: Oslo kommune, Helse - og velferdsetaten Organisert i Sosial og kvalifiseringsavdelingen v/avdelingsdirektør Ellen Kobro Del av boligteamet i avdelingen En stilling: Prosjektleder (100% stilling) Utviklings og prøveprosjekt Økonomisk tilskudd fra Husbanken og IMDI Avsluttet prosjekt: Varighet fra høsten 2004 og ut 2007) Kontekst I løpet av 1990-årene: Gjennomført store nasjonale reformer for å bedre levekårene til mennesker med psykiske lidelser, rusmiddelmisbrukere etc. Hovedformålet med reformene: Bygge ned de store institusjonene til fordel for å fremskaffe boliger, og legge forholdene til rette for individuelt tilpassede tjenester i den enkeltes nærmiljø. Reformene har medført nye og store utfordringer for kommunene. Ikke mindre i Oslo enn andre steder. 1

2 Et overordnet boligpolitisk mål Alle skal ha en god bolig i et godt og trygt bomiljø En trygg og sikker bolig er en forutsetning for god livskvalitet på mange områder: God helse, sosial integrasjon* og utvikling av gode sosiale relasjoner påvirkes av om en har en tilfredsstillende bosituasjon i et godt og trygt bomiljø. *Integrere: å føye deler til en helhet eller enhet. Når noe er utenfor skal det passes inn. Helse og velferdsetatens rolle HEV har i prosjektperioden hatt en rolle som fagetat i Oslo kommune, blant annet som bidragsyter i det boligsosiale arbeidet i kommunen. Bl.a. deltakelse i Samarbeidsutvalget mellom Oslo kommune, OBOS og USBL. Erfaringer fra blant annet dette arbeidet har dannet grunnlag for økt satsning på forebygging og håndtering av konflikter, og igangsetting av prosjektet i Idè fra tidligere samarbeid Mellom Konfliktrådet og Boligvirkemiddeletaten/Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune Med Nærmiljøprosjektet i bydel Sagene Inspirasjon: Nils Christie og blant annet hans artikkel Konflikt som eiendom 2

3 Prosjektets mål Formål: bidra til å skape gode og inkluderende bomiljøer gjennom arbeid med å forebygge og håndtere konflikter. Delmål/oppgaver: 1) Kurs og kompetanseutvikling 2) Konfliktrådgivning 3) Konkret bistand i arbeidet med nabokonflikter 4) Bistand ved opprettelse av lokale bomiljømeglere 5) Fag og metodeutvikling 6) Informasjons og erfaringsutveksling, deltakelse i nettverk En del av (også dette) prosjektarbeidet: fange gode ideer, utvikle noe som har overføringsverdi til andre Noen erfaringer Når folk bor tett og er svært forskjellige, er det naturlig at det oppstår misforståelser, konflikter og uenigheter. Selv om noen konflikter kan forebygges, er noen konflikter unngåelige. Spørsmålet er hvordan konfliktene blir håndtert, både av de som er involvert i konflikten, de som berøres av den og av de som kan bidra i arbeid med konflikthåndtering. 3

4 Noen elementer i arbeidet Fokus på både forebygging og håndtering av konflikter Kommunikasjonsform er viktig som forebyggende tiltak i bomiljøet, og kommunikasjon er derfor blitt en del av fagheftet som er utviklet i prosjektet Problem eller konflikt? Betydning for valg av strategi Konflikthåndtering med kunnskap og /eller klokskap Gjennom dialog som metode vil deltakerne selv definere handlinger og opplevelser, finne fram til løsninger og nye kjøreregler for sitt naboskap. Ressurser fins i alle! Suksesskriterier Samarbeidsavtaler: For dette arbeidet har det vært gode grep som har gjort arbeidet forutsigbart i forhold til forventning, rolle og ansvar Eksempler på hva vi har gjort Utviklet maler som kan benyttes av andre Gitt konkret bistand i nabokonflikter Gitt konfliktrådgivning Hatt kurs med øvelser, rollespill og erfaringsutveksling Skrevet faghefte som kan benyttes etter at prosjektet er slutt. Bomiljømegling 4

5 Eksempel på mal: beboermøte 1. Presentasjon 2. Kjøreregler eller grunnregler 3. Hva er bra i oppgangen eller i gården? Hva er dere bekymret for kan forsvinne? 4. Hvilke utfordringer har dere, hva er det som gjør at konflikter og problemer oppstår, hvordan håndterer dere konflikter nå kan noe gjøres annerledes? 5. Hva bør være første skritt etter møtet? Hvor langt ønsker dere å ha kommet om noen måneder? Ansvar 6. Hva synes dere om prosessen, hvordan har dette vært for dere? Noen punkter i forhold til forebygging: Kommunikasjonsform Tydelige husordensregler og kontrakter Bruk av informasjonsfilmer (Boligbygg, Husbanken, Trondheim kommune) Etablere arenaer eller treffsteder der forskjellige mennesker kan møtes, slå av en prat og etablere fellesskap Automatiske konfliktmønstrenoe av grunnen til at konflikter kan være vanskelig å håndtere Benytter autopilot (handler uten å tenke). 4 automatiske konfliktmønstre: - Angrep (er angrep det beste forsvar?) - Flukt (brent barn skyr ilden) - Apati ( frys dvs. stå helt stille) - Ettergivenhet (den kloke gir seg?) Automatiske reaksjonsmønstre skaper ofte fastlåst konflikt. For å bevege fra fastlåst til konstruktiv håndtering, må minst en av partene endre sin automatiske atferd. NB! I relasjoner. Kilde: Grethe Nordhelle 5

6 Rød sone i konflikthåndtering RØD SONE: MOTSTANDER Sinne Kortsiktighet Forsvar Vil vinne- kun tanke på seg selv Føles som krig Reagerer automatisk uten å tenke rikker seg ikke Kilde: Tamm GRØNN SONE: SAMARBEID Samarbeidende holdning Langsiktig horisont Ser andre som parter Ønsker løsninger - ikke skyld Åpen for nye tankerfleksibel Ønsker å forstå Hvordan skape samarbeidsklima? Vil være hovedsakelig i grønn sone. Endringsarbeid: fra motstander til samarbeid Eksempel på kommunikasjon som har låst seg Ofte mye følelser i konflikt som gjelder: Dyrehold, trær, hekker og gjerder. 6

7 Typer konflikter Behovskonflikter (uungåelige, men fullt mulig å løse) Verdikonflikter (få fram ståsted, ikke mål å bli enige) Instrumentelle konflikter ift hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det. (Kan være vevd sammen med de to ovenfor) Pseudokonflikter en konflikt uten at det i realiteten er noen uenighet. Kan handle om mangelfull, uklar eller fraværende kommunikasjon. Kan ha rot i forskjellig tolkning av en situasjon. Kan være rene misforståelser, en tror ting om hverandre og hva den andre har gjort eller sagt. Kalles også ikke-reelle konflikter. Bomiljømegling på Holmlia (driftsansvar lokalt, faglig ansvar i prosjektet) I arbeid med nabokonflikter er det alltid to bomiljømeglere De megler ikke i eget borettslag eller i egen gård (ikke egen interesse av løsningen, er upartiske) Benytter samtaler med begge parter for å kartlegge konflikten, skape tillit og gi informasjon Selve meglingsmøtet mellom partene holdes på nøytralt sted Noen måneder etter meglingen tar meglerne kontakt med partene pr telefon og spør om hvordan det har gått, er situasjonen forbedret og avtalen holdt Hva sier de på Holmlia om bomiljømegling? Det har tatt tid å bevisstgjøre styrene og beboere begrepet bomiljømegling er fremmed for de fleste Tillitsvalgte og beboere er nå mer bevisste på at de kan få hjelp til å løse nabokonflikter gjennom megling Aktuelt for: mellommenneskelige konflikter mellom naboer, konflikt mellom flere beboere i oppgangen eller nabolaget, eventuelt konflikt i nærmiljøet (oppholdssteder etc) 7

8 De sier også: Prosjektets bistand har vært uunværlig i utviklingen av ordningen. Resultatet av det vi har skapt av frivillig konfliktløsning på Holmlia, kan være modell for andre områder i Oslo og kommuner i landet for øvrig. Konflikthåndtering med bistand fra upartisk tredjeperson Frivillighet Deltagelse Likeverdige parter Dialog Forståelse Empati Ansvar (partenes eierskap til konflikten). Objektiv megler uten egen interesse Fokus på fortid og nåtid (hendelser) og tiden framover. Partenes avtale; gjensidighet der begge gir og tar (best hvis mulig). Partene kan ha med støttepersoner som trygghet og moralsk støtte. Prosjektet er slutt: Hva nå? Fagheftet vil leve videre har overføringsverdi Nettbasert informasjon Bydeler og andre kan ta kontakt med HEV for råd i bo og nærmiljøspørsmål, inkludert forebygging og håndtering av konflikter Fortsatt samarbeid mellom HEV og Konfliktrådet i Oslo og Akershus Bomiljømegling på Holmlia fortsetter Bruk Konfliktrådet ta kontakt hvis ønske om bistand: Råd, megling eller stormøte 8

9 Konfliktråd kan benyttes i nabokonflikter og konflikter i bomiljøer Lov om megling i konfliktråd Statlig organisert med konfliktråd i hele landet (22 konfliktråd) Lokale meglere i meglerverv (4 år). Megling lokalt i den enkelte kommune Meglerne er funnet personlig egnet og har fått opplæring. (Får oppfølging, veiledning kontinuerlig i vervet) Tilbudet er gratis Både ansatte og meglere har taushetsplikt Megling i konfliktråd En mulighet for personer som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Upartisk megler legger til rette for et møte mellom dem konflikten gjelder. Støttepersoner kan delta. Partene har innflytelse på løsningen, kan være viktig for parter som ønsker ha et positivt eller et avklart forhold til den andre parten i fremtiden (aktuelt i nabolag og bomiljø) Frivillig for partene, det er ingen aldersbegrensning verken oppover eller nedover. Aktuelle nettsteder: Tlf (HEV er adressat for bestilling av faghefter) (Derfra til de lokale konfliktråd) (Blant annet artikler om dagens tema) 9

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Faghefte om Inkludering og konflikthåndtering i bomiljø

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Faghefte om Inkludering og konflikthåndtering i bomiljø Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Faghefte om Inkludering og konflikthåndtering i bomiljø Forord Innhold Forord 1 Innhold 2 At vanskeligstilte mennesker skal ha en bolig i sitt eget nærmiljø har stått

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 1. INNLEDNING Kirkens Sosialtjeneste skrev i 2008 under på en nasjonal samarbeidsavtale med Husbanken (2008-2011) om at organisasjonen

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L

VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L - megling og konfliktløsning VEILEDER K O N F L I K T R Å D I F E N G S E L et samarbeid mellom konfliktrådet og kriminalomsorgen Av Ida Hydle og Arne Værland

Detaljer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer

Hvis konflikten trappes opp. Konflikthåndtering. på arbeidsplassen. - for et arbeidsliv som inkluderer Hvis konflikten trappes opp på arbeidsplassen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2013 1. opplag 2013 Heftet er utarbeidet av danske Arbejdsmiljøsekretariatet

Detaljer

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap UNGDOMSbedrift Inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap Hva er IA? Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet (arbeidstaker-

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Kommunalt eide boliger i. borettslag. Erfaringer med samarbeidsutvalg. Kjersti Hammarqvist

Kommunalt eide boliger i. borettslag. Erfaringer med samarbeidsutvalg. Kjersti Hammarqvist Kommunalt eide boliger i borettslag Erfaringer med samarbeidsutvalg 2007 Kjersti Hammarqvist Forord Denne rapporten er initiert av NBBL og har fått finansiering av Husbanken. Prosjektet ble startet opp

Detaljer

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning

Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Evaluering av prosjektet Erobring. Ny start etter soning Overgangen fra soning til det ordinære livet En kvalitativ studie Geir Hyrve Forord Denne evalueringen av prosjektet Erobring Ny start etter soning

Detaljer

PÅ GRENSEN. Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18-25 år?

PÅ GRENSEN. Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18-25 år? PÅ GRENSEN Hvordan integrere unge enslige flyktninger mellom 18-25 år? Forord Denne eksempelsamlingen er resultat av et samarbeid mellom Hordaland Røde Kors, IMDi vest og Husbanken vest om å fokusere på

Detaljer

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem

Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Spredning av nettverksarbeid på sykehjem Et prosjekt for å spre kunnskap og erfaringer fra prosjektet Gjemt, men ikke glemt? (2010-2013) ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter / Kirkens Bymisjon Oslo Søknad

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

INDIVIDUELL KARTLEGGING

INDIVIDUELL KARTLEGGING VEILEDER INDIVIDUELL KARTLEGGING og UTVIKLING AV INDIVIDUELL TILTAKSPLAN FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE I ORDINÆRE STATLIGE MOTTAK 1 Innhold 1. Bakgrunn... 4 2. Faglig grunnlag for individuelt kartleggings- og

Detaljer

Prosjektrapport. i Kirkens Sosialtjeneste

Prosjektrapport. i Kirkens Sosialtjeneste Prosjektrapport Prosjekt Bostedsløse i Kirkens Sosialtjeneste 1. Oppsummering/Kortversjon Kirkens Sosialtjeneste ble invitert med i Prosjekt Bostedsløse sommeren 2002. Prosjektleder ble ansatt november

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel?

Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? Strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet På vei til egen bolig Hvordan få til bedre bosetting etter løslatelse fra fengsel? Rapport fra kollegavurderingen i Trondheim i 2006 Forord Siden 2001

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS)

PEDAGOGISK PLATTFORM. ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) PEDAGOGISK PLATTFORM ET VERKTØY FOR LÆRING OG GJENNOMFØRING AV KURS I STUDIEFORBUNDET FUNKIS (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund, FS) Oslo, 3. september 2012 1 Innholdsfortegnelse: 0. Forord av

Detaljer

Kvalitet i relasjonsarbeid

Kvalitet i relasjonsarbeid Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom voksne og barn i Gjøvik-barnehagen Av Lene Nyhus, Østlandsforskning og Inger Kolstad, Gjøvik Kommune Kvalitet i relasjonsarbeid - om samspillet mellom

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Rapport fra kollegavurdering med storbyene Oslo 31. mai 2005 Kommunal- og regionaldepartementet

Rapport fra kollegavurdering med storbyene Oslo 31. mai 2005 Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan redusere antallet begjæringer og gjennomførte utkastelser? Rapport fra kollegavurdering med storbyene Oslo 31. mai 2005 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Forord Strategien På vei til egen bolig

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE. Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø

HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE. Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø MODELLKOMMUNEFORSØK HJEMMETJENESTEN I SØRUM KOMMUNE Utvikling av et attraktivt arbeidsmiljø Av Linda Pedersen 1 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 EN FØR-BESKRIVELSE... 4 Slik var det - en oppsummering av forutsetningene...

Detaljer